Проєкти рішень 2 Пленарного засідання 7 сесії Перечинської Міської Ради 7 скликання від  18.08.2016

                                                                        Дата публікації: 21.07.2016р.

УКРАЇНА      

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання

сесії VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

Від  18 серпня 2016 року №__

               м.Перечин.

Про внесення змін до рішення

№26 від 24.12.2015 року

«Про затвердження цільових

програм з питань розвитку місцевого

самоврядування на 2016-2018 роки

      Відповідно до пункту т..22, ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  у зв’язку з виникненням необхідності збільшення переліку заходів і завдань, ,  міська рада

ВИРІШИЛА:

       1.Додаток  №3 до рішення « Про затвердження цільових програм з питань розвитку місцевого самоврядування на 2016-2018 роки»   викласти в новій редакції (згідно додатку 1).
       2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.).

Міський голова                                           І.М.Погоріляк

Додаток № 1

до рішення 2 пленарного засідання 7 сесії №___ від 18 серпня 2016 року

Про внесення змін до рішення

№26 від 24.12.2015 року

«Про затвердження цільових

програм з питань розвитку місцевого

самоврядування на 2016-2018 роки

Екологічна програма

здійснення природоохоронних заходів

в м. Перечин на 2016 – 2018 роки

Загальні положення

Даною програмою розроблено головні напрямки здійснення природоохоронних заходів в м. Перечин з використанням для цього позабюджетного фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради.

Виконання Програми передбачає покращення охорони навколишнього середовища на території міста.

Мета програми

Головною метою даної Програми є підвищення ролі місцевого самоврядування в забезпеченні заходів для зниження впливу забруднення навколишнього середовища на здоров’я людей на території міста‚ вдосконалення економічного механізму  регулювання екологічних проблем.

Основні завдання і пріоритети

охорони навколишнього середовища

Забезпечення  реалізації державної політики в галузі охорони навколишнього середовища на території міста, зокрема:

 • вирішення питань щодо організованого збору ТПВ, його вивозу та утилізації;
 • утримання в належному стані потоків, що розташовані на території міста шляхом реконструкції очищення та поглиблення їх русел;
 • реконструкція КОС, капітальний і поточний ремонт‚ КНС 1 та КНС 2‚  забезпечення нормативної очистки стічних вод;
 • ліквідація аварійних ситуацій на каналізаційно-очисних станціях‚ з метою запобігання наслідків‚ пов’язаних з надзвичайними ситуаціями;
 • очищення та поглиблення діючих стічних каналів та потоків по вулицях міста;
 • ремонт колодязів та мереж стічних вод;
 • відвід стічних вод шляхом будівництва нових мереж стічних вод на вулицях де відсутні дані об’єкти;
 • встановлення зон санітарної охорони першого поясу на експлуатуючих свердловинах міського водогону ;
 • озеленення територій та узбіччя тротуарів декоративними насадженнями та квітами в м. Перечин;
 • здійснення робіт по захисту територій міста та сільськогосподарських угідь від підтоплення водами потоків, що знаходяться в районі їх розташувань.  
 • реконструкція водовідвідного каналу в м.Перечин в районі Перечинського лісохімічного комбінату
 • інші важливі питання‚ що пов’язані з природоохоронною діяльністю;

Фінансово-економічне забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється у межах позабюджетного фонду охорони навколишнього середовища міської ради‚ коштів підприємств та інших джерел фінансування‚ не заборонених законодавством.

Очікувані результати виконання:

Покращення охорони навколишнього середовища на території міста.

Кошти позабюджетного фонду на виконання даної Програми використовуються згідно кошторисів витрат.

Секретар міської ради                                  Вовканич-Белеканич О.Ю.

Додаток № 1

до  Екологічної програми

здійснення природоохоронних заходів

в м. Перечин на 2016 – 2018 роки

Заходи по реалізації Програми

п/пПерелік заходів та завдань   Строк реалізаціїОрієнтований обсяг фінансувань,грн.
1.2         3    4
1.Заходи, щодо недопущення стихійних сміттєзвалищ таліквідація виявлених.2016-2018рр.50 000
2.Проведення заходів по утриманні в належному стані потоків, щорозташовані на території міста шляхом реконструкції, очищення та поглиблення їх русел.2016-2018рр.200 000
3.Капітальний і поточний ремонт КОС, КНС 1 та КНС 2,забезпечення нормативної очистки стічних вод.2016-2018рр.300 000
4.Ліквідація аварійних ситуацій на каналізаційно-очисних станціяхз метою запобігання наслідків, пов’язаних з надзвичайними ситуаціями2016-2018рр.200 000
5.Очищення та поглиблення діючих стічних каналів та потоківпо вулицях міста2016-2018рр.500 000
6.Ремонт колодязів та стічних вод2016-2018рр.300 000
7.Відвід стічних вод шляхом будівництва нових мережстічних вод на вулицях де відсутні дані об’єкти2016-2018рр.250 000
8.Встановлення зон санітарної охорони першого поясу на експлуатуючих свердловинах міського водогону2016-2018рр.300 000  
9.Озеленення території та узбіччя тротуарів декоративниминасадженнями та квітами в м. Перечин2016-2018рр.300 000
10.Реконструкція каналізаційних очисних споруд м.ПеречинЗакарпатської області2016-2018рр.500 000
11.Реконструкція водовідвідного каналу в м.Перечин в районі Перечинського лісохімічного комбінату2016-2018рр.500 000
12.Інші важливі питання, що пов’язані з природоохоронною діяльністю2016-2018рр.200 000
Всього:3 400 000

Секретар міської ради                           Вовканич-Белеканич О.Ю.

Додаток № 2

до екологічної програми

здійснення природоохоронних заходів

                                                               в м. Перечин на  2016-2018рр.

Паспорт програми

Назва:  Екологічна Програма здійснення природоохоронних заходів в м. Перечин на 2016-2018рр.

 1. Підстава для розроблення: стаття 33‚ стаття 26‚ ч.1 п.22 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”‚ Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища “ від 25.06.1991р. №1264-12‚ постанова  Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку видів діяльності‚ що належать до природоохоронних заходів”.
 2. Замовник: Перечинська міська рада.
 3. Виконавець: виконавчий комітет.
 4. Мета: Підвищення ролі місцевого самоврядування в забезпеченні заходів для зниження впливу забруднення навколишнього середовища на здоров’я людей на території міста.
 5. Строк виконання Програми: Передбачається виконати Програму до кінця 2018 року.
 6. Загальний обсяг фінансування: 3400,0 тис. грн..

7.Джерела фінансування: Позабюджетний фонд охорони навколишнього    середовища міської ради за 2016-2018рр. згідно кошторисів витрат.

8.Очікувані результати виконання: Покращення охорони навколишнього      середовища на території міста.

9.Контроль за виконанням Програми: постійна депутатська комісія міської ради з питань регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища(голова Баєв Є.О.)

Секретар міської ради                                  Вовканич-Белеканич О.Ю.

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

2 пленарне засідання

сесії VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  18 серпня  2016 року №____

         м.Перечин

Про затвердження технічної документації

із землеустрою, проектів відведення земельних

ділянок, призначених для будівництва та

обслуговування житлових будинків,

господарських будівель і споруд

та передачу у власність земельних ділянок.

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 33 глави п»ятої, статті 40 глави шостої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19 Земельного кодексу України, розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), ведення особистого селянського господарства, ведення індивідуального садівництва та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, ч.6 ст.5 Закону України «Про особисте селянське господарство», на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Олексів Світлані Василівні, жит. м. Перечин, вул. Мала, 12 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), призначеної для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,0357 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Мала, 12:
  • Передати безоплатно у власність Олексів Світлані Василівні, жит. м. Перечин, вул. Мала, 12 земельну ділянку, яка призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,0357 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Мала, 12.
 2. Затвердити Малик Марії Іванівні, жит. м. Перечин, вул. Вільшава, 8, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Вільшава, 8:
  • Передати безоплатно у власність Малик Марії Іванівні, жит. м. Перечин, вул. Вільшава, 8 земельну ділянку, яка призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,10 га, що розташована за адресою: м. Перечин, вул. Вільшава, 8.
 3. Затвердити Комінотто Маргареті Михайлівні, жит. м. Перечин, вул. 8-го Березня, 3, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,0725 га, що розташована за адресою: м. Перечин, вул. 8-го Березня, 3:
  • Передати безоплатно у власність Комінотто Маргареті Михайлівні, жит. м. Перечин, вул. 8-го Березня, 3, земельну ділянку, яка призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,0725 га, що розташована за адресою: м. Перечин, вул. 8-го Березня, 3.
 4. Затвердити Лютянській Марті Юріївні, жит. м. Перечин, вул. Шевченка, 57, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність , призначеної для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,0900 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Шевченка, 57:
  • Передати безоплатно у власність Лютянській Марті Юріївні, жит. м. Перечин, вул. Шевченка, 57, земельну ділянку, яка призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,0900 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Шевченка, 57.
 5. Затвердити Брезинському Михайлу Михайловичу, жит. м. Перечин, вул. Пушкіна, 24 «А», проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,10 га, що знаходиться за адресою: м. Перечин, вул. Пушкіна, 24 «А»:
  • Передати безоплатно у власність Брезинському Михайлу Михайловичу, жит. м. Перечин, вул. Пушкіна, 24 «А», земельну ділянку, яка призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,10 га, що знаходиться за адресою: м. Перечин, вул. Пушкіна, 24 «А».
 6. Затвердити Дяченко Катерині Михайлівні, жит. м. Перечин, вул. Шевченка, 76, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), призначеної для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,0600 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Шевченка, 76:
  • Передати безоплатно у власність Дяченко Катерині Михайлівні, жит. м. Перечин, вул. Шевченка, 76, земельну ділянку, яка призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,0600 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Шевченка, 76.

 Міський голова                                                       І.М. Погоріляк

УКРАЇНА                                                                

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                             

2 пленарне засідання

сесії VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  18 серпня  2016 року №

         м.Перечин

Про надання дозволів на виготовлення технічної

документації із землеустрою, проектів відведення

на земельні ділянки, призначених для

будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель та споруд

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 60, 61, 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України, статтей 88,89 Водного кодексу України, статтей 26,47 Закону України «Про землеустрій», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них», розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати Піца Олексію Олексійовичу, жит. м. Перечин, вул. Садова, 2 дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо виділення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Садова, 2.
 2. Надати Гуранич Катерині Михайлівні, жит. м. Перечин, пров. Шевченка, 6 дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,07 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, в.Шевченка, 6.
 3. Надати Кулику Мирославу Івановичу, жит. м. Перечин, вул. Гуменська, 3, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,0939 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Гуменська, 6.

Міський голова                                                         І.М. Погоріляк

УКРАЇНА

                                                                              ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

                                                                                        7 сесія VII скликання

                                                                                        2 пленарне засідання

                                      РІШЕННЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Проект

від  18 серпня  2016 року №____

         м.Перечин

Про відмову, надання дозволів на виготовлення технічної

документації із землеустрою, проектів відведення

на земельні ділянки, призначених для

ведення особистого селянського господарства

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України,розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), ведення особистого селянського господарства, ведення індивідуального садівництва та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, ч.6 ст.5 Закону України «Про особисте селянське господарство», на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Відмовити гр.Калічин Юлії Михайлівні, жит. м.Перечин, вул. Борканюка, 22/6, у наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, площею 0,05 га та площею 0,05 га, так як вони розміщені в різних частинах, що знаходиться в м. Перечин, в районі Полігону до виготовлення Генерального плану міста.
 2. Надати Клименок Андрію Миколайовичу, жит. м. Перечин, вул. Гуменська, 49/2 дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, площею 0,10 га, що розташована за адресою: м. Перечин, вул. Гуменська.

Міський голова                                                         І.М. Погоріляк

від  18 серпня  2016 року №____

         м.Перечин

Про передачу у власність земельних ділянок,

відмову у передачі у власність земельних

ділянок, затвердження технічних документацій

для індивідуального гаражного

будівництва.

Відповідно до норм статей  12, 40, 80, 81, 116, 121, 125, 126 Земельного кодексу України, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши письмові звернення громадян, додані до них матеріали та документи, врахувавши висновки постійної депутатської комісії, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Пістряк Лідії Миколаївні, жит. м. Перечин, вул. Лермонтова, 10 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва індивідуальних гаражів, площею 0,0024 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Лермонтова, 10:
  • Передати безоплатно у власність Пістряк Лідії Миколаївні, жит. м. Перечин, вул. Лермонтова, 10 земельну ділянку, яка призначена  для будівництва індивідуальних гаражів, площею 0,0024 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Лермонтова, 10.
 2. Затвердити Годованій Олені Володимирівні, жит. м. Перечин, вул. Чкалова, 3 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів, площею 0,0024 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Лермонтова, б/н:
  • Передати безоплатно у власність Годованій Олені Володимирівні, жит. м. Перечин, вул. Чкалова, 3 земельну ділянку, яка призначена для будівництва індивідуальних гаражів, площею 0,0024 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Лермонтова, б/н.
 3. Затвердити Барник Людмилі Василівні, жит. м. Перечин, вул. Ужгородська, 2/3, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, яка призначена для будівництва індивідуальних гаражів, площею 0,0043 га, що розташована на території Перечинської міської ради біля вул. Ужгородської:
  • Передати безоплатно у власність Барник Людмилі Василівні, жит. м. Перечин, вул. Ужгородська, 2/3, земельну ділянку, яка призначена для будівництва індивідуальних гаражів, площею 0,0043 га, що розташована на території Перечинської міської ради біля вул. Ужгородської.

Міський голова                                                                І.М. Погоріляк

УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання

сесії VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  18 серпня  2016 року №

         м.Перечин

Про надання дозволу на виготовлення

проекту землеустроюнадання в оренду

земельної  ділянки несільськогосподарського

призначення в м. Перечин.

Відповідно до вимог статей  12, 19, 79-1, 91, 125-126, 128 Земельного кодексу України, норм ст. 9 Закону України «Про оренду землі», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звернення фізичних осіб, фізичних осіб-підприємці та юридичних осіб та доданих до них документів, врахувавши висновки постійної депутатської комісії, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати ТзОВ «Самвер» дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки орієнтовною площею 0,67 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. Перечин, вул. Ужанська, 59.
 2. Надати КП «Комунальник» дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування будівлі та прилеглих споруд, що розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська, 76.

Міський голова                                                         І.М. Погоріляк

УКРАЇНА  

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання

сесії VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

Від  18 серпня 2016 року №__

               м.Перечин.

Про затвердження Положення про стимулювання спортивних клубів та федерацій 

З метою створення сприятливих умов для формування здорового способу життя мешканців міста, належних умов для підготовки спортсменів до спортивних змагань, підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, міських спортивних клубів, створення умов для залучення додаткових інвестицій в спортивну галузь, популяризації активного способу життя та відповідно до рішення сесії Перечинської міської ради від 24.12.2015 року № 26 «Про затвердження цільових програм з питань розвитку місцевого самоврядування на 2016 – 2018 роки», ст. 10 Закону України «Про фізичну культуру і спорту», ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада: 


                                                      ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити:

1.1. Положення про стимулювання спортивних клубів та федерацій згідно з додатком 1. 

1.2. Склад Експертної ради на отримання гранту Перечинського міського голови для кращих проектів (заходів), розроблених громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, спортивними клубами згідно з додатком 2.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Крижановську Л.Ю.

Міський голова                                                 І.М.Погоріляк

Додаток 1

Положення про стимулювання спортивних клубів та федерацій

 1. Порядок визначає процедуру проведення конкурсу на отримання щорічних грантів для кращих проектів (заходів), розроблених громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, спортивними клубами, які надаються за рахунок коштів міського бюджету.
 2. Терміни, що використовуються в цьому Положенні, мають таке значення: 
  – захід – сукупність дій, необхідна для виконання громадською організацією конкретного завдання у рамках проекту або окремо протягом визначеного періоду часу; 
  – проект – комплекс заходів, що розроблені і здійснюються громадською організацією, спортивним клубом, що спрямовуються на досягнення певної мети протягом визначеного періоду часу (як правило, не більше одного року); 
  – конкурсна документація – комплект документів, які розробляються організаторами конкурсу і містять вимоги до підготовки громадськими організаціями, спортивними клубами конкурсних пропозицій; 
  – конкурсна пропозиція – комплект документів, які готуються учасником конкурсу та подаються організаторові конкурсу.
 3. Гранти можуть бути доповнювального та недоповнювального характеру: недоповнювальні гранти – це грант, який наданий грантонабувачу в повному обсязі від суми, визначеної в загальному кошторисі витрат у межах зафіксованої суми; 
  доповнювальний грант – це грант, який доповнюється певною сумою коштів з міського бюджету у різному відсотковому співвідношенні до загального кошторису у межах зафіксованої суми.

Відсоток виділення грантів доповнювального характеру визначається за рішенням Експертної ради.

Максимальний розмір грантової допомоги: 
– на проведення інформаційно-просвітницького проекту щодо пропаганди здорового способу життя може складати до 15,00 тис.грн.; 
– на участь у обласних та всеукраїнських змаганнях може складати до 30,00 тис. грн.; 
– на реалізацію проекту щодо розвитку виду спорту на території міста (недоповнювальний грант) – до 40,00 тис. грн.; 
– на реалізацію проекту щодо розвитку виду спорту на території міста (доповнювальний грант)– до 60,00 тис. грн. 
Перевага надається грантам доповнювального характеру.

 1. Оголошення про проведення конкурсу на отримання гранту Перечинського міського голови для кращих проектів (заходів), розроблених громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, спортивними клубами, та вимоги до конкурсної пропозиції оприлюднюються організатором конкурсу за 30 днів до закінчення прийому документів на офіційному сайті Перечинської міської ради або в інший прийнятний спосіб. Конкурс проводиться після прийняття місцевого бюджету на відповідний бюджетний період.
 2. Конкурсні пропозиції можуть подаватися міськими громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, міськими спортивними клубами, які є юридичними особами, зареєстрованими в установленому порядку не пізніше ніж за рік до оголошення конкурсу.
 3. Конкурсні пропозиції подаються організаторові конкурсу у друкованій та електронній формі за адресою до 31 травня поточного року. Подана конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу. 
 4. Конкурсна пропозиція містить: 
  – заяву про участь у конкурсі, складену за формою, що затверджена організатором конкурсу, за підписом керівника або уповноваженої особи громадської організації, скріпленим її печаткою (у разі наявності); 
  – виписку з ЄДРПОУ, копію статуту (положення) громадської організації, завірені в установленому порядку; 
  – копію рішення органу державної податкової служби про включення громадської організації, до Реєстру неприбуткових установ та організацій; 
  – опис та кошторис витрат, пов’язаних з реалізацією проекту. Опис проекту має містити інформацію про його актуальність, мету і завдання, етапи реалізації, необхідні ресурси, виконавців і партнерів, очікувані результати, способи інформування громадськості про хід реалізації проекту (заходу), прогноз щодо подальшої реалізації проекту (заходу), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

 1. Розгляд та експертизу заявок, конкурсний відбір і висунення претендентів на отримання гранту здійснює Експертна рада, яка утворюється при виконавчому комітеті міської ради.

Експертна рада утворюється у складі голови, заступника, секретаря та інших членів Експертної ради (склад не менше восьми осіб). 
Експертну раду очолює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 
Рішення Експертної ради про висунення претендентів на одержання гранту ухвалюється шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Експертної ради. У разі рівного розподілу голосів, голос голови Експертної ради є вирішальним. Протокол засідання Експертної ради підписується присутніми на її засіданні членами.

З урахуванням рекомендацій Експертної ради, проекти-переможці визначаються розпорядженням міського голови.

 1. Засідання Експертної ради проводяться у міру потреби, про що повідомляється учасникам засідання не пізніше ніж за три дні до її початку. Засідання Експертної ради є правомочними, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.
 2. Експертна рада оцінює конкурсні пропозиції за такими критеріями: 
  – відповідність зазначеним у конкурсній документації цілям та пріоритетним завданням; 
  – очікувана результативність проекту (заходу); 
  – ефективність використання бюджетних коштів, передбачених для фінансування проекту (заходу); 
  – повнота охоплення цільової аудиторії; 
  – інноваційність; 
  – спроможність громадської організації, спортивного клубу продовжувати виконання проекту (заходу) або здійснювати подібні заходи після припинення фінансової підтримки.

Члени Експертної ради індивідуально оцінюють конкурсні пропозиції за кожним критерієм за шкалою від нуля до 10 балів. Результати оцінки конкурсних пропозицій додаються до протоколу засідання Експертної ради. Пріоритетність фінансування проекту (заходу) визначається згідно з кількістю балів, набраних конкурсними пропозиціями за результатами оцінювання.

 1. Пропозиції щодо призначення грантів визначаються з урахуванням бюджетних призначень на поточний рік, передбачених в міському бюджеті на соціальні програми і заходи державних органів з питань фізичної культури і спорту.
 2. Інформація про призначення грантів Перечинського міського голови для кращих проектів (заходів) розроблених громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, спортивними клубами оприлюднюється через засоби масової інформації.
 3. Виплата грантів Перечинського міського голови для кращих проектів (заходів) розроблених громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, спортивними клубами здійснюється на підставі розпорядження міського голови та проводиться відділом бухгалтерського обліку і фінансової звітності Перечинської міської ради шляхом оплати рахунків на придбання товарів, робіт або послуг, пов’язаних з реалізацією проектів – переможців. звіт про реалізацію проекту подається до міської ради у місячний строк після реалізації проекту. Підсумковий звіт повинен містити опис та перелік завдань, виконаних у рамках проекту; результативні показники виконання проекту; причини невиконання умов проекту; оцінку рівня зацікавлення та задоволення потреб цільової аудиторії, на яку спрямовувався проект.
 4. Експертна рада на підставі підсумкового висновку за результатами моніторингу та підсумкового звіту громадської організації, спортивного клубу може прийняти рішення про те, що проект (захід) не виконано (не реалізовано), яке у триденний строк оприлюднюється на сайті Перечинської міської ради.

Додаток 2

СКЛАД ЕКСПЕРТНОЇ РАДИ 
проведення конкурсу на отримання гранту Перечинського міського голови

для кращих проектів (заходів), розроблених громадськими організаціями

фізкультурно-спортивної спрямованості, спортивними клубами

– Крижановська Любов Юріївна – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів , голова Експертної ради

– Кравець Віталій Володимирович – депутат Перечинської районної ради, заступник Голови Експертної ради

 – Єрхова Інга Геннадіївна – учитель фізичної культури Перечинської гімназії суспільно-гуманітарного напрямку II-III ступенів, секретар Експертної ради

 • Члени Експертної ради
 • Гунка Федор Федорович – директор Перечинської ЗОШ I-III ступенів, депутат міської ради;
 • Яцкович Рената Юліївна – спеціаліст з питань ведення діловодства, секретар приймальної міської ради;
 • Попович Ярміла Павлівна – начальник відділу фінансової звітності та бухгалтерського обліку Перечинської міської ради;
 • Мегеш Євген Петрович – директор ДЮСШ;
 • Вишняк А.М. – БФ «Центр громадських ініціатив».

Секретар міської ради                           Вовканич – Белеканич О.Ю.

УКРАЇНА                                                                

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                             

2 пленарне засідання

сесії VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  18 липня  2016 року №____

         м.Перечин

Про надання дозволу на виготовлення

технічної документації із землеустрою

на земельні ділянки, призначених для

будівництва індивідуального гаражу.

Відповідно до норм статей  12, 40, 80, 81, 116, 121, 125, 126 Земельного кодексу України, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши письмові звернення громадян, додані до них матеріали та документи, врахувавши висновки постійної депутатської комісії, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати Полевому Андрію Дмитровичу, жит. м. Перечин, пл. Народна, 11/6 дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва індивідуального гаражу, площею 0,002 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, пл. Народна, 11.

Міський голова                                                                І.М. Погоріляк

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА   

2 пленарне засідання

сесії VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

Від  18 серпня 2016 року №____

               м.Перечин.

Про затвердження Положення про громадський бюджет 

Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету м. Перечин та розвитку демократичного процесу обговорення громадою напрямів використання бюджетних коштів, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про громадський бюджет (бюджет участі) у місті Перечин (далі – Положення), що додається.
 2. Дане рішення оприлюднити на сайті міської ради.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Крижановську Л.Ю., на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.).

Міський голова                                                І.М.Погоріляк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням № ___

7 сесії 7 скликання

від 18 серпня 2016 року

П О Л О Ж Е Н Н Я

про громадський бюджет

 1. Визначення понять

1.1. Громадський бюджет (бюджет участі) – це частина бюджету міста Перечин, з якого здійснюється фінансування. визначених безпосередньо членами територіальної громади заходів, виконання робіт та надання послуг, відповідно до оформлених проектних пропозицій, які стали переможцями конкурсу

1.2. Проектна пропозиція – пропозиція, яка подана членом територіальної громади та має підтримку не менше 25 членів територіальної громади (крім автора), яка не суперечить законодавству, реалізація якої належить до компетенції органів місцевого самоврядування, може бути реалізована протягом бюджетного року з врахуванням обсягу коштів, пріоритетних напрямків визначених сесією ради та оформлена за формою згідно із Додатком 1.

1.3. Конкурс – це відбір проектних пропозицій, який дає можливість відібрати кращі з надісланих на розгляд пропозицій шляхом голосування членами територіальної громади міста.

1.4. Номінаційний комітет – створений рішенням сесії ради орган для координації процесу відбору проектних пропозицій для фінансування з громадського бюджету, попереднього розгляду та оцінки поданих проектів, аналізу поданих проектів для фінансування з громадського бюджету, контролю за виконанням відібраних проектних пропозицій та попереднього розгляду звіту про виконання проектів відібраних для фінансування з громадського бюджету. До складу комітету входять не менше 7 членів з числа представників громадських об’єднань, депутати міської ради, службовці структурних підрозділів виконавчого комітету.

1.5. Автор –  член територіальної громади міста, який в порядку визначеного цим положенням підготував та подав проект для фінансування з громадського бюджету.

 1. Загальні положення

2.1. Фінансування громадського бюджету (бюджету участі) у місті Перечин проводиться за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел.

2.2. Загальний обсяг громадського бюджету (бюджету участі) на один бюджетний рік визначається рішенням ради та становить не менше 1% від загальної суми видатків бюджету. Окремі статті бюджету можуть на 100% витрачатися відповідно до правил громадського бюджету;

2.3. За рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) фінансуються  проекти членів територіальної громади міста, реалізація яких можлива протягом одного бюджетного року.

2.4. У випадку, якщо реалізація проекту передбачає використання земельної ділянки, приміщення чи об’єкту, вони повинні належати до комунальної власності.

2.5. Сесія Перечинської міської  ради щороку може визначати пріоритетні напрямки для фінансування проектних пропозицій в рамках громадського бюджету.

 1. Порядок утворення, права та обов’язки номінаційного комітету

3.1. Номінаційний комітет – колегіальний постійно діючий консультативний орган що утворюється за рішенням ради, який координує організацію виконання громадського бюджету, попередньо розглядає проектні пропозиції авторів, дає свої висновки та рекомендації щодо проектів, попередньо розглядає звіт за виконання проектів громадського бюджету.

3.2. Персональний склад номінаційного комітету затверджується рішенням ради за поданням міського голови. Міський голова подає персональний склад для затвердження на основі пропозицій від громадських організацій, депутатів міської ради, ОСНів, ОСББ, батьківських комітетів шкіл та садочків.

3.3. Не менше як по 1/3 від загального складу номінаційного комітету складають представники громадських організацій та представники депутатських фракцій ради.

3.4. Права номінаційного комітету:

– отримувати інформацію про хід реалізації проектів які фінансуються громадським бюджетом

– подавати висновки та рекомендації щодо проектів поданих для фінансування громадським бюджетом

– визначати уповноваженого представника для доповідей та співдоповідей з питань громадського бюджету на засіданні виконавчого комітету, засіданнях постійних депутатських комісій і пленарних засіданнях ради.

– визначати проекти рекомендовані для підтримки громадським бюджетом

– попередньо розглядати проекти звітів про виконання проектів у рамках громадського бюджету

– заслуховувати керівників структурних підрозділів, посадових осіб комунальних підприємств, установ та організацій з питань реалізації проектів громадського бюджету

3.5. Обов’язки номінаційного комітету:

– надавати висновки та рекомендації до кожного проекту поданого для реалізації в рамках громадського бюджету

– рекомендувати проектні пропозиції для виставлення на голосування членами територіальної громади;

– попередньо розглядати проекти звітів про виконання проектів у рамках громадського бюджету;

– проводити свої засідання гласно та відкрито, публікувати протокол засідання і завчасно повідомляти через офіційний веб-сайт ради про час та місце засідання;

3.6. Номінаційний комітет працює у формі засідань. Рішення на засіданні номінаційного комітету ухвалюються більшістю членів від загального складу. Міський голова та депутати ради можуть брати участь в роботі комітету з правом дорадчого голосу.

3.7 На своєму першому засіданні номінаційний комітет обирає зі свого складу голову комітету та секретаря комітету. Як правило секретарем комітету є представник уповноваженого структурного підрозділу виконавчого комітету.

3.8. Протоколи засідань, висновки та рекомендації підписуються головою комітету та секретарем комітету. Всі протоколи, висновки та рекомендації оприлюднюються на офіційному веб-сайті ради.

 1. Порядок подання проектів

4.1. Проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету у місті Перечин, може подати будь-який член територіальної громади міста з урахуванням вимог п.п. 4.2, 4.3 та 2.5.

4.2. Проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі), може стосуватись лише одного об’єкта, що належить до комунальної власності (наприклад, вулиці, парку, установи: школа, поліклініка, дитячий садочок тощо).

4.3. Для проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету у місті, необхідно заповнити бланк за формою згідно з Додатком 1 до цього Положення.

До проекту додається список з підписами щонайменше 25 членів територіальної громади міста Перечин, за формою згідно із Додатком 2 до цього Положення, які підтримують пропозицію (проект).

4.4. Проекти подаються в паперовому та електронному вигляді до уповноваженого структурного підрозділу виконавчого комітету міської ради.

4.5. Кожен член території громади  міста Перечин може подати не більше ніж один проект, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету.

4.6. Проекти приймаються щороку, починаючи з 1 березня протягом 60 календарних днів шляхом заповнення спеціальної форми на офіційному веб-сайті ради. Проекти також надсилаються у паперовому вигляді до уповноваженого структурного підрозділу виконавчого комітету.

4.7. Заповнені бланки проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проекту і на розповсюдження яких останні не дали своєї згоди), оприлюднюються у розділі «Громадський бюджет» на офіційному веб-сайті Перечинської міської  ради.

4.8. Автор проекту може у будь-який момент зняти свій проект з розгляду, але не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

4.9. Об’єднання Проектів можливе лише за взаємною згодою авторів.

4.10. Внесення змін щодо суті пропозиції (проекту) можливе лише за згодою авторів проекту.

 1. Порядок аналізу та розгляду проектів

5.1. Керуюча справами виконавчого комітету веде реєстр отриманих пропозицій та проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету.

5.2. Після перевірки повноти і правильності заповнення бланку проекту згідно із Додатком 1 та Додатком 2 цього Положення, а також зібраних підписів:

5.2.1. передає копію проекту до відповідних структурних підрозділів виконавчого комітету, комунальних підприємств та постійних депутатських комісій для підготовки пропозицій та зауважень до кожного проекту;

5.2.2. у разі, якщо проект є неповний або заповнений з помилками, відповідальна особа по телефону або електронною поштою повідомляє про це автора проекту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 7 календарних днів з дня отримання відповідної інформації. У випадку відмови внести корективи, або якщо такі корективи не були внесені протягом 7 календарних днів з дня отримання відповідної інформації, пропозиція відхиляється;

5.3. Відповідні структурні підрозділи Перечинської  міської ради:

5.3.2. протягом 14 календарних днів з дня отримання пропозицій (проектів), здійснюють їх аналіз, з урахуванням положень пункту 5.2.2;

5.3.3. Зауваження та пропозиції до проектних пропозицій одразу передають на розгляд номінаційного комітету;

5.4. Будь-які втручання в проектні пропозиції, зокрема, зміни об’єкта чи об’єднання з іншими, можливі лише за згодою авторів.

5.5. Проектні пропозиції з зауваженнями та пропозиціями згідно з пунктом 5.3.3 відповідний структурний підрозділ розміщує у розділі “Громадський бюджет” на офіційному веб-сайті Перечинської  міської ради, а також передає для розгляду на засіданні номінаційного комітету, з метою оцінки проектів, подання висновків та рекомендацій проектів.

5.6. За результатами розгляду номінаційного комітету, уповноважений робочий орган укладає переліки позитивно і негативно оцінених проектів

5.7. Подані проектні пропозиції, які були прийняті до розгляду міською радою та пройшли оцінку номінаційного комітету із зазначенням результатів розгляду кожного проекту, разом з додатками розміщуються у розділі “Громадський бюджет” на офіційному веб-сайті Перечинської  міської ради.

 1. Організація голосування

6.1. Голосування проводиться протягом 30 днів після попереднього розгляду номінаційним комітетом та оприлюднення всіх проектів на офіційному веб-сайті ради.

6.2. Відбір проектів для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету, які отримали позитивну оцінку і були виставлені на голосування, здійснюють члени територіальної громади міста Перечин на офіційному веб-сайті ради шляхом авторизації через систему BankID та бюлетенями в пунктах для голосування.

6.3. Перелік пунктів для голосування, форму бюлетеня та процедуру підрахунку відповідно до пункту 6.1. цього Положення має визначається рішенням номінаційного комітету на основі пропозицій структурних підрозділів виконавчого комітету та оприлюднюється не пізніше як за 14 календарних днів до дня початку голосування.

6.4. У пунктах для голосування відповідно до пункту 6.1 цього Положення можна отримати бюлетені для голосування, а також перелік та інформацію про проекти, що беруть участь у голосуванні.

6.5. Голосування згідно з пунктом 6.1. відбувається шляхом опускання заповненого бюлетеня в скриньку для голосування у спеціально визначених пунктах для голосування.

6.6. Голосування триває протягом 15 календарних днів з дня почату голосування, 8.00 до 17.00 години у визначених пунктах для головування.

6.7. Підрахунок голосів, відданих за допомогою бюлетенів на офіційних пунктах голосування, на своєму засіданні здійснює Номінаційний комітет. Голова Номінаційного комітету завчасно через офіційний веб-сайт ради повідомляє про час та місце проведення підрахунку. Підрахунок здійснюється в порядку визначеному Виконавчим комітетом міської ради.

 1. Встановлення результатів та визначення переможців

7.1. Встановлення підсумків голосування передбачає підрахунок голосів через систему BankID та підрахунок голосів у бюлетенях, відданих за кожну окремо виставлену на голосування проектну пропозицію.

7.2. У разі, якщо проекти набирають однакову кількість голосів, то пріоритетними вважаються ті, які потребують менший об’єм фінансування.

7.3. Рекомендованими до реалізації вважатимуться ті проектні пропозиції, які набрали найбільшу кількість голосів, з урахуванням положень пунктів 7.5., до вичерпання обсягу коштів громадського бюджету в місті Перечин, виділених на реалізацію громадського бюджету на поточний рік.

7.4. У разі нестачі коштів на реалізацію пропозиції чергового проекту з переліку, складеного відповідно до норм пункту 7.3, до уваги береться перша з пропозицій переліку, орієнтовна вартість реалізації якого не призведе до перевищення суми коштів, виділених для реалізації проектів.

7.5. Проекти, які шляхом голосування відповідно до розділу 7.3 були рекомендованими, виносяться на розгляд найближчої чергової сесії міської ради.

7.6. Пропозиції, які будуть затвердженні рішенням сесії міської ради, підлягають фінансуванню за рахунок коштів громадського бюджету на наступний бюджетний рік.

 1. Порядок звітування за результатами реалізації проектів

8.1. За результатами реалізації проектів відібраних для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету головні розпорядники бюджетних коштів, комунальні підприємства, установи та організації що брали участь в реалізації проектів звітують на засіданні виконавчого комітету та подають письмовий звіт.

8.2. Міський Голова готує консолідований звіт за результатами звітування головних розпорядників бюджетних коштів, комунальні підприємства, установи та організації та доповідає по ньому на сесії ради.

8.3. Звіти головних розпорядників бюджетних коштів, комунальних підприємств, установ та організацій що брали участь в реалізації проектів які фінансувались з громадського бюджету та консолідований звіт оприлюднюється на офіційному веб-сайті ради.

8.4. Форму звіту та строк звітування визначається рішенням виконавчого комітету Перечинської міської ради.

Секретар міської ради                             О.Ю.Вовканич-Белеканич

Додаток 1

БЛАНК ПРОЕКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

Дата надходження: 

Включено до реєстру поданих проектів за №

ПІП та підпис особи що реєструє: 

 1. Назва проекту
  
 1. Пріоритетні напрямки проекту:
 1. Місце реалізації завдання (адреса, назва установи/закладу, кадастровий номер земельної ділянки якщо відомо, та ін..):
  
 1. Опис завдання (повинен містити інформацію що потрібно зробити, які дії повинні бути прийняті, опис проблеми, мета завдання та яка очікується користь).
  
 1. Орієнтовний кошторис
  
 1. Інша інформація, яка може бути додана але не є обов’язковою
 1. Автор проектної пропозиції:

Прізвище    

Ім’я

По-батькові

Дата народження                         

Паспорт:   серія            номер                 дата видачі

Виданий                        

Адреса реєстрації :                  

Телефон:

Адреса електронної пошти:

Згода на обробку персональних даних:

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297 – VI  я, ____________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я та по-батькові повністю)

даю згоду на обробку моїх персональних даних

__________                              __________________                      __________________                                                                                                                                    

Підпис

ПІБ

ДАТА

Додаток 2

Я підтримую проектну пропозицію:

(назва відповідно до пункту 1 бланку-заяви)  

(назва )

автор :

                             Прізвище, ім’я, по-батькові

№ п/пІм’я, прізвище, по-батьковіАдресаТелефонПідпис
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
План заходів
п/пЗміст заходівВиконавціТермінвиконання
1234
1Подання проектних пропозицій відповідно до форми заявки визначеної Додатком 1 з врахуванням, обсягу коштів та пріоритетів визначених міською радоюАвториЩорічно протягом 30 календарних днів з дати визначеної сесією ради
2Створення реєстру поданих проектних пропозицій та їх  сканування.Уповноважений структурний підрозділ виконавчого комітету міської радиПротягом 5 робочих днів після закінчення терміну подання проектів
3.Перевірка повноти та правильності заповнення бланку заяви визначеної Додатком 1 та внесення в реєстр проектних пропозицій.Уповноважений структурний підрозділ виконавчого комітету міської радиПротягом 5 робочих днів з дня отримання проектної заявки
4Передача перевірених проектних пропозицій до структурних підрозділів Черкаської міської ради.Уповноважений структурний підрозділ виконавчого комітету Протягом 3 робочих днів після перевірки заповнення бланку пропозицій
5Підготовка пропозицій та зауважень до поданих проектних пропозицій за змістом та можливістю їх реалізації.Структурні підрозділи виконавчого комітетуПротягом 15 робочих днів з дати отримання проектних пропозицій
6Розгляд на засіданні Номінаційного комітету пропозицій та зауважень від структурних підрозділів виконавчого комітету щодо кожної проектної пропозиції. Підготовка висновків та рекомендацій щодо кожної проектної пропозиціїНомінаційний комітет Протягом 5 робочих днів після отримання останньої карти аналізу пропозицій
7Розміщення проектних пропозицій на офіційному веб-сайті ___міської ради зі всіма додатками (зауваженнями та пропозиціями від структурних підрозділів, висновками та рекомендаціями номінаційного комітету).Уповноважений структурний підрозділ виконавчого комітету Протягом 5 робочих днів після закінчення створення реєстру поданих проектів
8Розміщення на офіційному веб-сайті ___ ради:-    реєстру проектних пропозицій які отримали позитивні висновки та рекомендації-    реєстр проектних пропозицій, які отримали негативну оцінку (із обґрунтуванням)Номінаційний комітет, уповноважений структурний підрозділ виконавчого комітетуПротягом 3 робочих днів з після остаточного визначення проектів
 9 Визначення номінаційним комітетом офіційних пунктів для голосування бюлетенями, форми бюлетеня для голосування та порядку підрахунку голосів Номінаційний комітет, уповноважений структурний підрозділ виконавчого комітету Протягом 14 календарних днів з початку дати голосування визначеної протоколом Координаційної ради
10Проведення голосуванняЧлени територіальної громади містаПротягом 60 календарних днів
11Підрахунок голосів відповідно до отриманих заповнених бланків для голосування та підсумків електронного голосування на офіційному веб-сайті радиНомінаційний комітетПротягом 5 робочих днів після закінчення голосування
12Встановлення підсумку голосування та визначення проектів-переможців, які будуть фінансуватися в рамках ПрограмиНомінаційний комітетПротягом 5 робочих днів після закінчення голосування
13Розміщення на офіційному веб-сайті ____ міської ради результатів голосування.Номінаційний комітет, уповноважений структурний підрозділ виконавчого комітетуПротягом 3 робочих днів після закінчення голосування
14Обов’язкове включення головними розпорядниками коштів до бюджетних запитів на відповідний бюджетний період проектів-переможців враховуючи вимоги діючого законодавства.Головні розпорядники коштівВідповідно до вимог ст. 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України
15Включення бюджетного запиту, із проектом-переможцем, до проекту міського бюджету перед поданням його на розгляд виконавчому комітету міської ради.Відділ фінансової звітності та бухгалтерського облікуВідповідно до вимог ст. 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України
16Виконання головними розпорядниками проектів-переможців.Головні розпорядники коштівПротягом бюджетного року
17Офіційне подання головними розпорядниками коштів, структурними підрозділами виконавчого комітету, комунальними підприємствами, установами та організаціями виконавчому комітету річного звіту щодо виконання проекту-переможця, із результативними показниками та показниками затрат, продукту, ефективності, якості та фото виконаного об’єкту.  Розміщення відповідних звітів на офіційному веб-сайті ___ міської ради.Головні розпорядники коштів, міський головаПротягом 10 робочих днів після виконання завдання
18Підготовка та оприлюднення на сесії ради консолідованого звіту на основі звітів головних розпорядників за результатами реалізації проектів-переможців.Міський голова 

УКРАЇНА  

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання

сесії VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від   18 серпня  2016 року №_____

               м.Перечин.

  Про внесення змін до рішення

 2 сесії  Перечинської міської

 ради VII скликання

 №28 від 24 грудня 2015 року

 «Про міський бюджет на 2016 рік»

(зі змінами від 11.02.2016р., 25.02.2016р.,

21.04.2016р.,12.05.2016р.,26.05.2016р.,

22.06.2016р.,12.07.2016р.).

         Відповідно до пункту 4 ч.а статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.23,78 «Бюджетного кодексу України», враховуючи висновок міського голови про перевиконання дохідної частини міського бюджету за 7 місяців 2016 року по загальному фонду  міська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

      1.Збільшити дохідну частину міського бюджету на 2016 рік в сумі 765000 грн. (додаток 1).

      2.Збільшити видаткову частину міського бюджету на 2016 рік в сумі 765000 грн. (додаток 2).

      3.Затвердити зміни до джерел фінансування міського бюджету на 2016 рік (додаток 3).

      4.Капітальні видатки та перелік об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міста викласти в новій редакції (додаток 4).

     5.Затвердити зміни до переліку регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2016 році ( додаток 5 ).

     6.Затвердити зміни до обсягу  іншої субвенції (КТКВК 250380) районному бюджету Перечинського району з міського бюджету на 2016 рік в сумі 150000 грн.  (додаток 6).

    7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.).

Міський голова                                                      І.М.Погоріляк                                                                                                                                              

Додаток 1
до  проекту рішення 2 пленарного засідання 7 сесії Перечинської іської ради VII скликання від
18 серпня 2016р. № ____”Про внесення змін до рішення 2 сесії Перечинської міської ради VII скликання  від 24 грудня 2015 року №28 “Про міський бюджет на 2016 рік”  (зі змінами від 11.02.2016р.,25.02.2016 р.,21.04.2016р.,12.05.2016р.,26.05.2016р.,22.06.2016р.,12.07.2016р.)

Зміни дохідної частини міського бюджету на 2016  рік

КодНайменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету
ВсьогоЗагальний фондСпеціальний фонд
Всьогов т.ч. бюджет розвитку
10000000Податкові надходження700000700000
18000000Місцеві податки700000700000  
18010000Податок на майно700000700000  
18010500Земельний податок з юридичних осіб650000650000  
18010600Орендна плата з юридичних осіб5000050000  
40000000Офіційні трансферти6500065000
41000000Від органів державного управління6500065000  
41020000Дотації6500065000  
41020900Інші додаткові дотації6500065000  
Всього доходів765000765000

Секретар міської  ради                                                          О.Ю.Вовканич-Белеканич                                                                                                             

Додаток 2
до  проекту рішення 2 пленарного засідання 7 сесії Перечинської іської ради VII скликання від
18 серпня 2016р. № ____”Про внесення змін до рішення 2 сесії Перечинської міської ради VII скликання  від 24 грудня 2015 року №28 “Про міський бюджет на 2016 рік”  (зі змінами від 11.02.2016р.,25.02.2016 р.,21.04.2016р.,12.05.2016р.,26.05.2016р.,22.06.2016р.,12.07.2016р.)

Зміни до видаткової частини міського бюджету на 2016 рік

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівКод функціональної класифікації, що відповідає даному коду Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівВидатки загального фондуВидатки спеціального фондуРазом
Усьоговидатки споживанняз  нихвидатки розвиткуУсьоговидатки споживанняз  нихвидатки розвиткуз  них
оплата працікомунальні послуги та енергоносіїоплата працікомунальні послуги та енергоносіїбюджет розвиткуз них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
12345678910111213141516=4+9
10000Державне управління200002000020000
101160111Органи місцевого самоврядування2000020000          20000
070000Освіта65 00065 00048 00065 000
0701010910Дошкільні заклади освіти65 00065 00048 000         65 000
090000Соціальний захист та соціальне забезпечення70 00070 00070 000
0904121090Інші видатки на соціальний захист70 00070 000         70 000
170000Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок,  телекомунікації та інформатика60 00060 00060 000
1707030456Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг60 00060 000         60 000
200000Охорона навколишнього пиродного середовища350 000350 000350 000
2007000540Інші природоохоронні заходи350 000350 000          350 000
250000Видатки, не віднесені до основних груп20 00020 000180 000180 000180 000180 000200 000
2503800180Інші субвенції     150 000   150 000150 000150 000150 000
2504040133Інші видатки20 00020 000   30 000   30 00030 00030 00050 000
Всього видатків585 000585 00048 000180 000180 000180 000180 000765 000
Секретар міської  ради                                                                                                                                                                                                                           О.Ю.Вовканич-Белеканич
Додаток 3
до  проекту рішення 2 пленарного засідання 7 сесії Перечинської іської ради VII скликання від
18 серпня 2016р. № ____”Про внесення змін до рішення 2 сесії Перечинської міської ради VII скликання  від 24 грудня 2015 року №28 “Про міський бюджет на 2016 рік”  (зі змінами від 11.02.2016р.,25.02.2016 р.,21.04.2016р.,12.05.2016р.,26.05.2016р.,22.06.2016р.,12.07.2016р.)

Зміни до джерел фінансування міського бюджету на 2016 рік

КодНазваЗагальний фондСпеціальний фондРазом
Разому т.ч. бюджет розвитку
123456
200000Внутрішнє фінансування -180 000180 000180 0000
208000Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів-180 000180 000180 0000
208100На початок року0000
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)-180 000180 000180 0000
600000 Фінансування за активними операціями -180 000180 000180 0000
602000 Зміни обсягів готівкових коштів -180 000180 000180 0000
602100На початок року0000
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)-180 000180 000180 0000
Секретар міської  радиО.Ю.Вовканич – Белеканич 
                                                                                                                                                Додаток 4
до  проекту рішення 2 пленарного засідання 7 сесії Перечинської іської ради VII скликання від
18 серпня 2016р. № ____”Про внесення змін до рішення 2 сесії Перечинської міської ради VII скликання  від 24 грудня 2015 року №28 “Про міський бюджет на 2016 рік”  (зі змінами від 11.02.2016р.,25.02.2016 р.,21.04.2016р.,12.05.2016р.,26.05.2016р.,22.06.2016р.,12.07.2016р.)
 
 
 
 

Капітальні видатки та перелік об’єктів,
видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

КВК/
КТКВК
Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду Назва головного розпорядника коштів
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації, тощоЗагальний обсяг фінансування будівництваВідсоток завершеності  будівництва об’єктів на майбутні рокиУсього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні рокиРазом видатків на поточний рік
12345678
01міська рада3042213005295185
0101160111Органи місцевого самоврядуванняКапітальні видатки95000
0701010910Дошкільні заклади освітиКапітальні видатки80000
1501010490Капітальні вкладенняВиготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на реконструкцію тротуару вздовж вулиці (Ужанська)Червоноармійська  км 0+000-км 0+449 м.Перечин1148911489
1501010490Капітальні вкладенняВиготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на реконструкцію тротуару вздовж вулиці (Ужанська)Червоноармійська км 0+468- км 1+242,5 м.Перечин1145811458
1501010490Капітальні вкладенняРеконструкція тротуару вздовж вулиці (Ужанська)Червоноармійська   км 0+468- км 1+242,5 м.Перечин273000273000
1501010490Капітальні вкладенняВиготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на будівництво водогону від пл.Незалежності (пл. 50р.Жовтня)  до мікрорайону “Поташня”.м.Перечин4700047000
1501010490Капітальні вкладенняВиготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на будівництво водогону від мікрорайону “Поташня” до мікрорайону “Яслище”. м.Перечин3500035000
1501010490Капітальні вкладенняВиготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на будівництво водогону по вулиці Толстого.м.Перечин2500025000
1501010490Капітальні вкладенняВиготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на будівництво дитячого майданчика на пл.Народна, м.Перечин2000020000
1501010490Капітальні вкладення Будівництво дитячого майданчика.м.Перечин9000090000
1501010490Капітальні вкладенняВиготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на будівництво торгових рядів для сільськогосподарської продукції з облаштуванням території по вул.Ужанська в районі ринку, м.Перечин1000010000
1501010490Капітальні вкладенняБудівництво торгових рядів для сільськогосподарської продукції з облаштуванням території по вул.Ужанська в районі ринку, м.Перечин100000100000
1501010490Капітальні вкладенняВиготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на будівництво споруди для відновлення водного балансу потічка “Домарадж”,  м.Перечин5000050000
1501010490Капітальні вкладенняВиготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на будівництво водогону по вул.Садова, м.Перечин5000050000
1501010490Капітальні вкладенняВиготовлення та експертиза проектно-кошторисної  документації на будівництво зупинки в мікрорайоні “Яслище”, м.Перечин1000010000
1501010490Капітальні вкладенняВиготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на реконструкцію водогону від вулиці Гагаріна до пл. 50р.Жовтня, м.Перечин2251822518
1501010490Капітальні вкладенняВиготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на реконструкцію водогону від залізнодорожної станції до пл.Народна, м.Перечин1865618656
1501010490Капітальні вкладенняРеконструкція водогону від залізнодорожної станції до пл.Народна.м.Перечин12500001250000
1501010490Капітальні вкладенняВиготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі ДНЗ “Веселка”, м.Перечин2175521755
1501010490Капітальні вкладенняВиготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на реконструкція клубу військової частини під дошкільний навчальний заклад (коригування), м.Перечин50005000
1501010490Капітальні вкладенняВиготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на реконструкцію очисних споруд міста, м.Перечин2000020000
1501010490Капітальні вкладенняРеконструкція будівлі ДНЗ “Веселка”, м.Перечин180000180000
1501010490Капітальні вкладенняВиготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт окремих приміщень другого поверху по вул.Ужанська (Червоноармійська), 19 А,  м.Перечин1600016000
1501010490Капітальні вкладенняКапітальний ремонт окремих приміщень другого поверху по вул.Ужанська (Червоноармійська), 19 А,  м.Перечин268266268266
1501010490Капітальні вкладенняВиготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі на пл.Незаленості,1 (50р.Жовтня), м.Перечин3000030000
1501010490Капітальні вкладенняВиготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі по вул.Ужанська (Червоноармійська), 30 , м.Перечин3000030000
1501010490Капітальні вкладенняВиготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт окремих приміщень першого поверху по вул.Ужанська (Червоноармійська), 19 А,  м.Перечин3000030000
1501010490Капітальні вкладенняВиготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі колишнього військомату, м.Перечин1500015000
1501010490Капітальні вкладенняКапітальний ремонт будівлі колишнього військомату, м.Перечин140000140000
1501010490Капітальні вкладенняВиготовлення та експертиза проектно-кошторисної  документації на капітальний ремонт  групи “Малятко” в ДНЗ “Теремок”, м.Перечин1100011000
1501010490Капітальні вкладенняКапітальний ремонт групи “Малятко” в ДНЗ “Теремок”, м.Перечин251071251071
1707030456Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних дорігКапітальні видатки.                                 Виготовлення та експертиза пророектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вулиці Лермонтова, м.Перечин   7042
1707030456Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних дорігКапітальні видатки.                              Виготовлення та експертиза пророектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вулиці Гагаріна, м.Перечин   12958
1707030456Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних дорігКапітальні видатки.                                                   Капітальний ремонт вулиці Лермонтова, м.Перечин   382401
1707030456Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних дорігКапітальні видатки.                                                   Капітальний ремонт вулиці Гагаріна, м.Перечин   149000
1804090490Внески органів влади автономної республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб’єктів підприємницької діяльностіПоповнення статутного капіталу  КП «Комунальник» на капітальні видатки   310000
2007000540Інші природоохоронні заходиКапітальні видатки.                                                   Реконструкція водовідвідного каналу в м.Перечин в районі Перечинського лісохімкомбінату.   50000
2503440180Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвиткуКапітальні видатки.   210229
2503800180Інші субвенціїКапітальні видатки. Капітальний ремонт по заміні віконних конструкцій Перечинської ЗОШ I-III ступенів (новий корпус) по вул.Червоноармійській, 17 в м.Перечин .   250000
2504040133Інші видаткиКапітальні видатки.   20000
2504040133Інші видаткиТопогеодезична зйомка для генерального плану м.Перечин   195000
2504040133Інші видаткиРозробка детального плану міста Перечин   15000
2504040133Інші видаткиВиготовлення генерального плану міста Перечин (розроблення містобудівної документація згідно ст.71 ч.2 п.7 БКУ)   137000
2504040133Інші видаткиПроведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу за рахунок авансу, внесеного покупцем земельної ділянки   20000
2504040133Інші видаткиКапітальні видатки. Виготовлення та експертиза пророектно-кошторисної документації на капітальний ремонт по заміні віконних та дверних конструкцій будівлі КП”Комунальник” по вул.Жовтнева, 76, м.Перечин   4754
2504040133Інші видаткиКапітальні видатки. Виготовлення та експертиза пророектно-кошторисної документації на капітальний ремонт даху гаражу КП”Комунальник” по вул.Жовтнева, 76, м.Перечин   4588
2504040133Інші видаткиКапітальні видатки. Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних конструкцій будівлі КП”Комунальник” по вул.Жовтнева, 76, м.Перечин   234965
2504040133Інші видаткиКапітальні видатки.Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі  спортивного центру, м.Перечин   30000
2504040133Інші видаткиКапітальні видатки.Капітальний ремонт даху гаражу КП”Комунальник” по вул.Жовтнева, 76, м.Перечин   45035
Всього3042213005295185
Секретар міської ради                                                                                                                                                                                                                                     О.Ю.Вовканич – Белеканич
                                                                                                                                             Додаток 5
до  проекту рішення 2 пленарного засідання 7 сесії Перечинської іської ради                                   VII скликання від                                                                                                                                                                                                                
18 серпня 2016р. № ____”Про внесення змін до рішення 2 сесії Перечинської міської ради VII скликання  від 24 грудня 2015 року №28 “Про міський бюджет на 2016 рік”  (зі змінами від 11.02.2016р.,25.02.2016 р.,21.04.2016р.,12.05.2016р.,26.05.2016р.,22.06.2016р.,12.07.2016р.)
Зміни до переліку регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2016 році
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів;
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду Назва головного розпорядника коштів
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Найменування програмиЗагальний фондСпеціальний фондРазом
1234567
01міська рада440 00030 000470 000
0904121090Інші видатки на соціальний захист населенняПрограма фінансової підтримки заходів у сфері соціального захисту вразливих верств населення в місті Перечин на 2016-2018 роки70 000 70 000
2007000540Інші природоохоронні заходиЕкологічна програма здійснення природоохоронних заходів в м.Перечин на 2016-2018 роки350 0000350 000
2504040133Інші видаткиПрограма фінансового забезпечення заходів пов’язаних з підсиленням водопостачання в місті Перечин на 2016-2018 роки20 000 20 000
2504040133Інші видатки Програма ефективного використання майна комунальної власності в м.Перечин 2016-2018 роки 30 00030 000
Всього 440 00030 000470 000
Секретар міської ради                                                                                                                                                                                                                                    О.Ю.Вовканич – Белеканич
                                                                                                                                                                   Додаток 6
до  проекту рішення 2 пленарного засідання 7 сесії Перечинської іської ради VII скликання від
18 серпня 2016р. № ____”Про внесення змін до рішення 2 сесії Перечинської міської ради VII скликання  від 24 грудня 2015 року №28 “Про міський бюджет на 2016 рік”  (зі змінами від 11.02.2016р.,25.02.2016 р.,21.04.2016р.,12.05.2016р.,26.05.2016р.,22.06.2016р.,12.07.2016р.)

Зміни до обсягу іншої субвенції (КТКВК 250380) районному бюджету Перечинського району з міського бюджету на 2016 рік

№п/пНазва адміністративно-територіальної одиниці(найменування призначення субвенції)Загальний фонд-усьогоСпеціальний фонд-усьогоу тому числіРазом
видатки споживаннявидатки розвитку
1234567
1Районний бюджет Перечинського району01500000150000150000
1Капітальний ремонт по заміні віконних конструкцій Перечинської ЗОШ I-III ступенів (новий корпус) по вул.Червоноармійській, 17 в м.Перечин 150000 150 000150 000
Всього:01500000150000150000

Секретар міської ради                                       О.Ю.Вовканич-Белеканич                                                                                                                                                                                                                   

УКРАЇНА  

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання

сесії VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

Від  18 серпня 2016 року №____

               м.Перечин.

Про внесення змін до

Статуту КП «Комунальник»

Відповідно до статей 57, 78 Господарського кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», з метою приведення Статуту у відповідність до вимог законодавства України Перечинська міська рада 

ВИРІШИЛА:

 1. Внести наступні зміни до Статуту комунального підприємства «Комунальник» (Нова редакція додається): до пункту «2.Предмет, основні цілі і напрямки діяльності Підприємства», додати п.п. «2.2.41 Торгово-посередницька діяльність»
 2. Комунальному підприємству «Комунальник» забезпечити в установленому порядку державну реєстрацію змін до Статуту комунального підприємства.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Перечинської міської ради з питань житлово-комунального господартва, побутового та торгівельного обслуговування, промисловості, будівництва, транспорту та звязку.

Міський голова                                                       І.М.Погоріляк

                                                                            “ЗАТВЕРДЖЕНО”

                                                                                           рішенням ___ сесії ___ скликання

                                                                                      Перечинської міської ради

                                                                                             №________ від 18 серпня 2016 року

                                                                                            Перечинський міський голова

                                                                                            ___________   І.М.  Погоріляк

С Т А Т У Т

Комунального підприємства “КОМУНАЛЬНИК”

НОВА РЕДАКЦІЯ

статуту КП «Комунальник»

м. Перечин – 2016

Загальні положення

1.1 Комунальне підприємство “Комунальник” , яке надалі іменується “Підприємство”, створене Перечинською селищною радою рішенням 5-ї сесії 4-го скликання від 26 листопада 2002 року.

1.2 Підприємство є комунальним підприємством територіальної громади міста Перечин , має статут юридичної особи. Підприємство має право від свого імені укладати угоди , набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов’язки , бути позивачем і відповідачем у суді, господарському та третейському судах.

Підприємство має право здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України і відповідає цілям, передбаченим цим Статутом.

1.3 Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, кутовий штамп та інші реквізити .

1.4 Підприємство керується у своїй діяльності чинним законодавством України та цим Статутом .

1.5 Юридична адреса підприємства: 89200,3акарпатська область, м. Перечин, вул. Жовтнева, 76.

 1. Предмет, основні цілі і напрямки діяльності Підприємства

2.1 Підприємство створюється з метою створення робочих місць, насичення ринку комунальних послуг, забезпечення належного рівня обслуговування населення і одержання прибутків на користь трудового колективу та територіальної громади за рахунок виробничої та комерційної діяльності.

2.2 Основною метою і завданням діяльності Підприємства є:

2.2.1 Надання комунальних послуг населенню .

2.2.2 Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, експлуатація об’єктів житлово-комунального, виробничого, культового та культурно-побутового призначення, реставраційні роботи, ремонтно-будівельні роботи доріг, житлового та виробничого комплексів, систем водопостачання , електромереж.

2.2.3 Збирання, очищення та розподілення води.

2.2.4 Збирання і оброблення стічних вод.

2.2.5 Постачання пари та гарячої води.

2.2.6 Надання послуг бані, душових кабінок, саун, громадських туалетів, перукарень, технічної інвентаризації похоронних бюро, кладовищ, обрядових

полуг та інше.

2.2.7 Санітарна очистка і прибирання міста, експлуатація доріг, переходів, інженерний захист.

2.2.8 Ремонт, будівництво та експлуатація теплових розподільчих мереж і розподілення теплопостачання на комунально-побутові потреби населення .

2.2.9 Благоустрій території міста, забезпечення в ньому чистоти і порядку, санітарна чистка, прибирання вулиць, площ і тротуарів, косіння трави.

2.2.10 Виробництво будівельних матеріалів, предметів благоустрою, санітарного та побутового вжитку .

2.2.11 Послуги по забезпеченню громадського порядку муніципальною дружиною.

2.2.12 Озеленення території міста, вирощування посадкового матеріалу, оновлення зелених насаджень, побілка дерев .

2.2.13 Організація та експлуатація автостоянок .

2.2.14 Організація відпочинку та дозвілля населення .

2.2.15 Упорядкування та утримання в належному стані центрального скверика

на площі Народній з метою створення умов для відпочинку мешканців та гостей міста .

2.2.16 Будівництво та розміщення малих архітектурних форм на території міста .

2.2.17 Будівництво, капітальний та поточний ремонт доріг (вулиць) комунальної власності.

2.2.18 Реконструкція, технічне переоснащення, капітальний і поточний ремонти та обслуговування вуличного освітлення міста .

2.2.19 Будівництво кладовищ, утримання та обслуговування кладовищ.

2.2.20 Надання ритуальних послуг .

2.2.21 Будівництво, обладнання та експлуатація молодіжних клубів, гостиничних комплексів,  баз   відпочинку,   автостоянок   сервісного   обслуговування   і бензозаправок новітніми засобами комунікації, грального бізнесу та іншою сучасною технікою.

2.2.22 Капітальне будівництво, пусконалагоджувальні роботи, постачання устаткування та обладнання .

2.2.23 Утримання в належному стані сміттєзвалища, проведення рекультиваційних робіт.

2.2.24 Утримання та обслуговування житлового фонду комунальної власності.

2.2.25 Надання послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, зокрема:

– прибирання прибудинкової території ;

– вивезення твердих побутових відходів ;

– технічне обслуговування внутрішньо-будинкових систем тепловодопостачання і водовідведення, вжиття заходів по ліквідації аварійних ситуацій ;

– освітлення сходових клітин та місць загального користування ;

– реконструкція аварійних житлових будинків (при поступленні субвенції з держбюджету на цю мету) ;

– поточний ремонт покрівель і під’їздів, конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на при будинковій території ;

– обслуговування димо- та вентиляційних каналів ;

– підготовка житлового фонду до експлуатації в осінньо-зимовий період, прибирання снігу на переходах, доріжках ;

– експлуатація номерних знаків будинків ;

– обладнання дитячих майданчиків на прибудинковій території ;

– облаштування спортивних майданчиків ;

– озеленення клумб і газонів на при будинковій території ;

2.2.26 Проведення роз’яснювальної роботи щодо створення об’єднань (товариств) співвласників багатоквартирних будинків, як форм організації утримання та експлуатації житлових будинків і при будинкових територій;

2.2.27 Контроль за технічним станом інженерного обладнання будинків, квартир, приміщень ;

2.2.28 Здійснення охорони матеріальних цінностей об’єктів у третіх осіб по договорах ;

2.2.29 Контроль за дотриманням мешканцями комунальних будинків вимог правил експлуатації жилих приміщень та при будинкової території, санітарно-гігієнічних та протипожежних правил ;

2.2.30 Авто-технічне, транспортне, транспортно-експедиторське обслуговування організацій та населення ;

2.2.31 Діяльність по здачі в оренду приміщень ;

2.2.32 Надання юридичних послуг ;

2.2.33 Організація та надання складських послуг ;

2.2.34 Проведення посередницьких операцій з нерухомістю ;

2.2.35 Оздоровчо-профілактичні і лікувальні заходи на комерційній основі ;

2.2.36 Організація тимчасових підрядних бригад для виконання конкретних будівельних робіт на умовах підрядного договору ;

2.2.37 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування ;

2.2.38 Допоміжна діяльність у рослинництві;

2.2.39 Організування поховань і надання суміжних послуг;

2.2.40 Здійснювати інші дії, не заборонені чинним законодавством ;

2.2.41 Торгово-посередницька діяльність

2.2      Згідно до своєї мети діяльності Підприємство :

А) вступає у взаємовідносини з юридичними і фізичними особами на договірних засадах ;

Б) самостійно здійснює господарську діяльність, виходячи з загального попиту в межах повноважень, передбачених статутом .

 1. Права підприємства

3.1    Підприємство має право:

 1. A) укладати будь-які угоди, крім заборонених чинним законодавством ;

Б) одержувати від будь-яких фінансово-кредитних установ кошти на договірних засадах;

 1. B) реалізувати товари, роботи, послуги за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно на договірних засадах, у випадках, що передбачені чинним законодавством ;

Г) інші права, надані засновником керівникові підприємства .

 1. Управління підприємством

4.1 Управління підприємством здійснюється :

4.1.1 Засновником;

4.1.2 Начальником підприємства .

4.2 До компетенції Засновника відноситься :

4.2.1 Визначення основних напрямків діяльності підприємства, затвердження його планів та звітів про їх виконання ;

4.2.2 Визначення організаційної структури підприємства ;

4.2.3 Затвердження річних результатів діяльності підприємства ;

4.2.4 Призначення начальника підприємства ;

4.2.5 Внесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб підприємства;

4.2.6 Визначення умов оплати праці посадових осіб підприємства ;

4.2.7 Створення, реорганізація та ліквідація структурних підрозділів підприємства;

4.2.8 Припинення діяльності підприємства ;

4.3 Підприємство очолює начальник, найм якого здійснює засновник .

4.4 Начальник діє на засадах єдиноначальності, без довіреності представляє інтереси підприємства, укладає угоди, договори, видає довіреності, відкриває в банках рахунки, користується правом розпорядження коштами, затверджує штати, видає накази і дає вказівки, обов’язкові для виконання усіма працівниками підприємства .

4.5 Заступник начальника, головні фахівці та інші працівники призначаються на посади наказом керівника підприємства .

 1. Майно і кошти

5.1 Майно підприємства складають основні фонди і оборотні кошти, цінності, вартість яких відображається у балансі підприємства ;

5.1.1 Статутний фонд підприємства становить    – 15728399 (п’ятнадцять мільйонів сімсот двадцять вісім тисяч триста дев’яносто дев’ять  ) гривень.

5.2 Майно підприємства є комунальною власністю і закріпляється за ним на праві повного господарського відання. Здійснюючи право повного господарського відання підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном, вчиняючи будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту ;

5.3 Джерелами формування майна є :

5.3.1 Доходи, одержані від реалізації продукції, робіт, послуг, за утримання житлових будинків, споруд та прибудинкових територій, а також інших видів господарської діяльності;

5.3.2 Грошові і матеріальні внески засновника ;

5.3.3 Кредити банків ;

5.3.4 Дотації з бюджетів ;

5.3.5 Інші джерела, які не заборонені законодавчими актами України .

5.4 Зобов’язання перед Держбюджетом та третіми особами підприємство здійснює самостійно.

5.5 Прибутки, за вирахуванням матеріальних витрат, після виконання зобов’язань перед бюджетом, залишаються в розпорядженні підприємства і використовуються ним самостійно.

5.6 Підприємство не відповідає за зобов’язаннями засновника, а засновник за

зобов’язаннями підприємства.

 1. Організація та оплата праці

6.1 Працівники підприємства мають права і обов’язки, користуються пільгами згідно чинного законодавства, колективного договору і цього Статуту .

6.2 Оплата праці працівників визначається з врахуванням результатів діяльності, особистих трудових внесків і максимальним розміром не обмежуються .

6.3 Для працівників підприємства за рахунок власних коштів можуть бути встановлені додаткові надбавки до заробітної плати та матеріальне заохочення .

6.4 Підприємство перераховує у встановленому порядку кошти в бюджет державного соціального страхування.

7.Облік, звітність і ревізія діяльності

7.1 Підприємство здійснює оперативний облік своєї діяльності, веде бухгалтерську та статистичну звітність у встановленому порядку.

7.2 Підприємство щорічно надає засновнику звіт про результати своєї діяльності. По окремих напрямках роботи надає інформацію на вимогу засновника.

7.3 Моніторинг і перевірка фінансово-господарської діяльності підприємства проводиться засновником не менш, ніж 1 раз в рік .

7.4 Перевірка діяльності підприємства іншими контролюючими органами здійснюється у відповідності з чинним законодавством .

8.Припинення діяльності підприємства

8.1 Припинення діяльності підприємства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) або ліквідації .

8.2 Припинення діяльності підприємства проводиться за рішенням засновника або суду.

8.3 Ліквідація підприємства проводиться у випадках :

А) за рішенням засновника ;

Б) в інших випадках, передбачених законодавчими актами України .

УКРАЇНА                                     ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА7 сесія VІI скликанняРІШЕННЯПроект

від  18 серпня  2016 року №____

         м.Перечин

Про зняття частини земельних

ділянок з земельних торгів

Відповідно  до ст. 92, 123 Земельного Кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   з метою створення умов економічного регулювання та поповнення бюджету територіальної громади  міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Зняти з земельних торгів, виставлених рішенням Перечинської міської ради № 291 від 14.07.2014 р. для продажу права на укладення договору оренди, такі земельні ділянки:
  • земельна ділянка несільськогосподарського призначення, кадастровий номер 2123210100:01:003:0261, площа 0,0010га,  що розташована за адресою: Закарпатська область, Перечинський район, м.Перечин, вулиця Ужанська (Червоноармійська) (район автостанції), поз №15;
  • земельна ділянка несільськогосподарського призначення, кадастровий номер 2123210100:01:003:0262, площа 0,0010га, що розташована за адресою: Закарпатська область, Перечинський район, м.Перечин, вулиця Ужанська (Червоноармійська) (район автостанції), поз №16;
  • земельна ділянка несільськогосподарського призначення, кадастровий номер 2123210100:01:003:0263, площа 0,0010га, що розташована за адресою: Закарпатська область, Перечинський район, м.Перечин, вулиця Ужанська (Червоноармійська) (район автостанції), поз №17;
  • земельна ділянка несільськогосподарського призначення, кадастровий номер 2123210100:01:003:0264, площа 0,0010га, що розташована за адресою: Закарпатська область, Перечинський район, м.Перечин, вулиця Ужанська (Червоноармійська) (район автостанції), поз №18;
  • земельна ділянка несільськогосподарського призначення, кадастровий номер 2123210100:01:003:0265, площа 0,0010га, що розташована за адресою: Закарпатська область, Перечинський район, м.Перечин, вулиця Ужанська (Червоноармійська) (район автостанції), поз №19;
  • земельна ділянка несільськогосподарського призначення, кадастровий номер 2123210100:01:003:0266, площа 0,0010га, що розташована за адресою: Закарпатська область, Перечинський район, м.Перечин, вулиця Ужанська (Червоноармійська) (район автостанції), поз №20.
 2. Надати КП «Комунальник» у постійне користування для розміщення комплексу малих архітектурних форм (МАФ), такі земельні ділянки:
 • земельна ділянка несільськогосподарського призначення, кадастровий номер 2123210100:01:003:0261, площа 0,0010га, що розташована за адресою: Закарпатська область, Перечинський район, м.Перечин, вулиця Ужанська (Червоноармійська) (район автостанції), поз №15;
 • земельна ділянка несільськогосподарського призначення, кадастровий номер 2123210100:01:003:0262, площа 0,0010га, що розташована за адресою: Закарпатська область, Перечинський район, м.Перечин, вулиця Ужанська (Червоноармійська) (район автостанції), поз №16;
 • земельна ділянка несільськогосподарського призначення, кадастровий номер 2123210100:01:003:0263, площа 0,0010га, що розташована за адресою: Закарпатська область, Перечинський район, м.Перечин, вулиця Ужанська (Червоноармійська) (район автостанції), поз №17;
 • земельна ділянка несільськогосподарського призначення, кадастровий номер 2123210100:01:003:0264, площа 0,0010га, що розташована за адресою: Закарпатська область, Перечинський район, м.Перечин, вулиця Ужанська (Червоноармійська) (район автостанції), поз №18;
 • земельна ділянка несільськогосподарського призначення, кадастровий номер 2123210100:01:003:0265, площа 0,0010га, що розташована за адресою: Закарпатська область, Перечинський район, м.Перечин, вулиця Ужанська (Червоноармійська) (район автостанції), поз №19;
 • земельна ділянка несільськогосподарського призначення, кадастровий номер 2123210100:01:003:0266, площа 0,0010га, що розташована за адресою: Закарпатська область, Перечинський район, м.Перечин, вулиця Ужанська (Червоноармійська) (район автостанції), поз №20.
 1. Надати дозвіл КП «Комунальник» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для надання її в постійне користування, цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що розташована за адресою: Закарпатська область, Перечинський район, м.Перечин, вулиця Ужанська (Червоноармійська) (район автостанції)
 2. Комунальному підприємству «Комунальник» забезпечити виготовлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки та зареєструвати їх у встановленому порядку.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови по виконавчій роботі Крижановську Л.Ю. та постійну діючу депутатську комісію з питаню бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, зовнішньо-економічної та підприємницької діяльності. (Голова комісії Шинкарчук Я.І.).

Міський голова                                                                              І.М.Погоріляк

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання

сесії VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

Від  18 серпня 2016 року №____

               м.Перечин.

Про внесення змін до

Програми благоустрою

міста Перечин затвердженої

рішенням 5 сесії 7 скликання

від 12 травня 2016 року № 116

  Відповідно до пункту с..22, ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  у зв’язку з виникненням необхідності збільшення переліку заходів і завдань, ,  міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до Програми благоустрою міста Перечин затвердженої рішенням 5 сесії 7 скликання від 12 травня 2016 року № 116 та викласти в наступній редакції (додаток1)

       2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.).

Міський голова                                           І.М.Погоріляк

Додаток 1  до рішення 2 пленарного засідання

7 сесії  7 скликання

Перечинської міської ради

від 18.08.2016 року №___

Програма благоустрою міста Перечин.

1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Благоустрій – комплекс робіт з  інженерного захисту,  розчищення,  осушення  та озеленення території,  а також соціально-економічних,   організаційно-правових   та   екологічних заходів з покращання мікроклімату,  санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з  метою  її  раціонального  використання,  належного утримання та охорони,  створення умов щодо захисту і  відновлення  сприятливого для життєдіяльності людини довкілля. Програма благоустрою міста Перечин на 2016 – 2017 роки розроблена на виконання Закону України «Про благоустрій населених пунктів» , Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про дорожній рух», Закону України «Про автомобільні дороги» та інших нормативно – правових актів у сфері благоустрою населених пунктів.Виконання Програми передбачає :·        Запровадження стимулів до економного і раціонального господарювання та використання ресурсів;·        Покращення екологічного та санітарного стану міста;·              Прозорість прийнятих рішень щодо реформування житлово-комунального господарства міста.Однією з стратегічних цілей Програми є створення безпечного та комфортного середовища для проживання, що досягається шляхом  забезпечення належного рівня благоустрою. Роботи з благоустрою у місті здійснюються КП «Комунальник».Впродовж останніх місяців у місті проведена значна робота у сфері благоустрою, що включає поточні видатки на прибирання території, вивіз твердих побутових відходів, поточний та капітальний ремонт вулиць, ремонт та обслуговування вуличного освітлення, оплату за використану електроенергію вуличним освітленням, крім того проведено роботи по встановленню дорожніх знаків, засобів примусового зниження швидкості, ліквідації стихійних сміттєзвалищ, впорядкуванню прибудинкових територій, місць відпочинку, встановленню дитячих та спортивного майданчиків, капітальний ремонт тротуарів та ін. 

МЕТА ПРОГРАМИ

 • забезпечення утримання в належному санітарному стані території міста (проїжджої частини, тротуарів, паркових алей, доріжок, малих архітектурних форм, парків, площ, меморіальних комплексів в парках та скверах міста), очищення та озеленення територій, санітарна очистка, раціональне використання та охорона об’єктів  благоустрою, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.
 • Покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану міста (організація прибирання міста, забезпечення своєчасного і повного видалення твердих і рідких побутових відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, косіння зелених зон, облаштування майданчиків для розміщення контейнерів по збору твердих побутових відходів, паркування транспортних засобів, встановлення урн для сміття тощо);        Проведення ремонту доріг комунальної власності з відновленням дорожніх знаків, дорожньої розмітки, тротуарів, огорож  тощо;·        Окультурення зелених насаджень з одночасним санітарним  видаленням сухостійних, аварійних, фаутних дерев та кущів та формуванням крон існуючих дерев, утриманням газонів, зелених зон;·        Забезпечення якісного вуличного освітлення міста (поточне утримання, впровадження енергозберігаючих технологій в роботі мережі зовнішнього освітлення міста);·        Удосконалення організації руху транспорту та пішоходів;·        Створення відповідних умов для відпочинку дітей, підлітків та дорослого населення (утримання та впорядкування прибудинкових територій, облаштування дитячих, спортивних майданчиків тощо);·        Забезпечення належних умов для поховання померлих (впорядкування існуючих кладовищ та проведення ряду заходів по їх розширенню за потреби);·        Залучення до виконання робіт з благоустрою міста осіб  з числа безробітних зареєстрованих у центрі зайнятості на договірній основі, а також осіб засуджених до виконання громадських робіт;·        Створення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів благоустрою;·        Організація робіт з благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят;·        Проведення профілактичної, роз’яснювальної  та виховної роботи серед населення щодо дотримання правил благоустрою, санітарних норм, правил поведінки в громадських місцях, впровадження роздільного збору твердих побутових відходів, участі громадян у заходах з благоустрою за місцем їх проживання.

ПРИЙНЯТТЯ ПРОГРАМИ ЗУМОВЛЕНО НЕОБХІДНІСТЮ:

– продовження робіт по обслуговуванню і утриманню, підтримці санітарного стану загальноміських територій міста, територій масового відпочинку громадян, громадського туалету;

 – продовження робіт з висадки нових і утриманню існуючих зелених насаджень (газонів, дерев, кущів, квітників) загальноміських території міста, центрального парку, центральної площі;

– проведення поточних ремонтів і утримання існуючих малих архітектурних форм, квітників та влаштування нових;

– створення умов безпеки життя, здоров’я і відпочинку мешканців міста, попередження правопорушень у громадських місцях, продовження робіт по безперебійному енергозабезпеченню зовнішнього освітлення міста та обслуговування мереж;

 – забезпечення безпеки дорожнього руху, попередження виникнення аварійних ситуацій, продовження робіт по утриманню та обслуговуванню покриття вулично-дорожньої мережі;

 – утримання міського кладовища у належному санітарному стані

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Завданнями Програми — є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території міста Перечин та покращення його естетичного вигляду, створення оптимальних умов для праці, побуту та відпочинку мешканців та гостей міста.

ОСНОВНІ ЗАХОДИ:

-приведення центральної частини міста до рівня зразкового  міста (утримання пам’ятних та в’їзних знаків, вулиць, тротуарів, відновлення фасадів будівель, впорядкування зовнішньої реклами, встановлення та поновлення вказівників, дорожніх знаків, розмітки);

 -озеленення міста декоративними насадженнями та квітами;

-покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану міста, організація робіт по прибиранню міста, забезпечення своєчасного і повного вивезення ТПВ та нечистот, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, облаштування майданчиків збору ТПВ, встановлення контейнерів, утримання в належному стані зелених зон, облаштування майданчиків для розміщення контейнерів для збору ТПВ, паркування транспортних засобів;

-належне утримання вулично-дорожньої мережі, а саме проведення капітального та поточного ремонту доріг, під’їздних доріг до багатоквартирних будинків та вулиць міста з відновленням дорожніх знаків, розмітки, тротуарів, огорожі, утримання систем зливової каналізації, утримання зупинок транспорту;

-очищення зливової та фекельної каналізації по місту;

-окультурення зелених насаджень з одночасною санітарною вирізкою сухих, аварійних дерев та формуванням крон існуючих дерев, утримання клумб та квітників, газонів, смуг зелених насаджень;

-забезпечення якісного освітлення вулиць і тротуарів міста (поточне утримання, продовження робіт з капітального ремонту  зовнішнього освітлення міста з застосуванням енергозберігаючих технологій);

-оновлення парку транспортних засобів у сфері благоустрою та санітарної очистки міста (придбання снігоприбиральної техніки);

-забезпечення належних умов для поховання померлих (впорядкування міських кладовищ);

-забезпечення благоустрою умов відпочинку дітей, підлітків та дорослого населення (впорядкування прибудинкових територій,  облаштування дитячих, спортивних майданчиків, пляжів);

-залучення до виконання робіт з благоустрою міста осіб з числа безробітних на договірних засадах;

-створення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів       благоустрою (улаштування пандусів, з`їздів для інвалідів-візочників на переходах, площах, тротуарах, обладнання світлофорних об’єктів системою звукового сповіщання тощо );

-організація робіт з благоустрою при проведенні державних та міських свят;

-паспортизація та інвентаризація об’єктів благоустрою (доріг, площ, зелених насаджень тощо);

– поточний та капітальний ремонт об’єктів благоустрою;

-проведення профілактичної, роз’яснювальної та виховної роботи серед населення щодо дотримання правил благоустрою, санітарних норм, правил поведінки в громадських місцях, участі громадян у наведенні порядку за місцем проживання,залучення громадськості, насамперед молоді, до здійснення заходів з благоустрою міста;

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

У ході виконання Програми очікується досягнення наступних показників:

 • Поліпшення санітарного та естетичного стану міста.
 • Збільшення кількості обслуговуваних вулиць міста.
 • Освітлення території міста відповідно до потреб громади.
 • Збільшення терміну придатності елементів благоустрою, зовнішнього освітлення та інших об’єктів благоустрою за рахунок виконання робіт із капітального ремонту та послуг із технічного обслуговування.
 • Підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань благоустрою та санітарної очистки;        Зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини;·        Створення умов для очищення міста від забруднення побутовими відходами ;·        Значне покращення санітарного стану та  благоустрою  міста;·        Відновлення існуючого твердого покриття доріг та тротуарів, влаштування твердого покриття на міських дорогах;·        Розвиток та модернізацію мереж зовнішнього освітлення міста;·        Суттєве збільшення площ зелених насаджень, створення паркових зон відпочинку, заміну застарілих лісонасаджень та їх оновлення, більш якісне утримання та обслуговування зеленого господарства міста;·        Покращення загального екологічного стану територій, зменшення негативного впливу на довкілля;·        Створення належних умов для проживання населення, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, активізації жителів міста у виконанні завдань Програми .            МОНІТОРИНГ ТА КОНТРОЛЬ З ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ  ПРОГРАМИЩорічний звіт про виконання завдань Програми подається Перечинській міській раді для розгляду та затвердження у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду.Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на виконання завдань Програми,  здійснюється у встановленому законодавством порядку.

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ.

    Фінансування програми здійснюватиметься згідно з планом заходів на її проведення , що затверджується окремим рішенням міської ради, в межах асигнувань, передбачених бюджетним шляхом спрямування коштів відповідним виконавцем. В ході реалізації заходів Програми можливі коригування пов’язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію заходів Програми, уточненням обсягів робіт і виходячи з реальних можливостей бюджету та коригування пов’язані із щорічним уточненням сумарної частини.

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ  БЛАГОУСТРОЮ

МІСТА ПЕРЕЧИН НА 2016 – 2017 РОКИ

 1. Ініціатор розроблення Програми благоустрою міста Перечин на 2016  – 2017 роки   (далі – Програма) –  виконавчий комітет Перечиської міської ради.
 1. Розробник Програми – виконавчий комітет Перечинської міської ради.
 1. Відповідальний виконавець Програми – КП «Комунальник», виконавчий комітет Перечинської міської ради, відділи міської ради (відповідно напрямку роботи).
 1. Учасники Програми – КП «Комунальник», виконавчий комітет Перечинської міської ради , відділи міської ради, підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності.
 1. Термін реалізації Програми: 2016 – 2017 роки.
 1. Перелік джерел фінансування Програми: міський бюджет.

Додаток 1

до Програми благоустрою            

     м.Перечин

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Програми благоустрою м.Перечин

на 2016 – 2018 роки

Обсяг коштів, які пропонується залучити для виконання ПрограмиРоки виконанняВсього витрат на виконання Програми,тис. гривень 
2016201720182016 – 2018 роки
Обсяг ресурсів всього, у тому числі:2000,0 2500,03000,07500,0
міський бюджет2000,0 2500,03000,07500,0

Секретар міської ради                                        О.Ю. Вовканич – Белеканич

УКРАЇНА    

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання

сесії VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

Від  18 серпня 2016 року №__

               м.Перечин.

Про стан ведення

 лісового господарства

у м.Перечин

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши  інформацію представника державного підприємства «Перечинський лісгосп» та представника Ужгородського військового лісництва «Про стан ведення лісового господарства у м.Перечин», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Рекомендувати лісокористувачам активізувати роботу щодо:

– капітальних ремонтів під’їзних та лісовозних доріг на території міста;

– охорони і захисту фауни та флори;

– проведення лісовідновлення.

 1. Рекомендувати лісокористувачам повідомляти міську раду про графік вирубок та маршрути вивозу деревини .
 2. Створити постійнодіючу комісію міської ради щодо контролю ведення лісового господарства у м.Перечин у складі:

___________________________

___________________________

___________________________

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Крижановську Л.Ю. та постійну комісію міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Баєв Є.О.)

Міський голова                                          І.М.Погоріляк

УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА  

2 пленарне засідання

сесії VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

Від  18 серпня 2016 року №__

               м.Перечин.

Про розгляд депутатського

звернення щодо питання про

передачу комунального майна

міської ради до районної

комунальної власності.

Відповідно до ст. 29, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування», депутатське звернення фракції партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» щодо питання передачі комунального майна міської ради до районної комунальної власності розглянуто. Нежитлові приміщення другого поверху в м. Перечин, вул. Ужанська, 19, де розміщується управління соціального захисту населення Перечинської РДА, були передані у комунальну власність міста Перечин Перечинською районною радою у 2002 році разом із цілісним майновим комплексом комунального підприємства ВУЖКГ. На той час вищезгадане підприємство було банкрутом. Крім цього за останні роки з районного бюджету не виділялися кошти на проведення ремонтних робіт вищезгаданих приміщень, а міською радою на 2016 рік  передбачено виділити 268.0 тис. грн. на проведення поточного ремонту. Більше того, у процесі децентралізації передбачається передача більшості повноважень районного рівня до об’єднаних громад.

На підставі вищевикладеного, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Відмовити у безоплатній передачі з комунальної власності територіальної громади міста Перечин у спільну власність територіальних громад міста і сіл Перечинського району другого поверху нежитлового приміщення за адресою м. Перечин, вул. Ужанська, 19.
 1. Рекомендувати Перечинській районній раді переглянути рішення дев’ятої сесії 3-го скликання від 28.03.2000 року «Про зміни п. 16 додатку 1 до рішення четвертої сесії 23-го скликання Перечинської районної ради від 23.12.1998 р. «Про комунальну власність району», відповідно до якого було безкоштовно передано у власність Перечинській районній спілці споживчих товариств вбудовані приміщення кафе «Варенична», які знаходяться у будівлі по вул. Ужанська, 19, м. Перечин.

Міський голова                                        І.М.Погоріляк

УКРАЇНА  

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання

сесії VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  18 серпня  2016 року №____

         м.Перечин

Про припинення права користування

земельною ділянкою.

                      Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України,розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), ведення особистого селянського господарства, ведення індивідуального садівництва та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, ч.6 ст.5 Закону України «Про особисте селянське господарство», на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

ВИРІШИЛА:  

 1. Взявши до уваги заяву щодо вилучення земельної ділянки гр. Ганчака Володимира Юрійовича, жит. м.Перечин, вул. Шевченка, 11, вилучити   земельну  ділянку   з користування гр. Ганчака Володимира Юрійовича , розміром 0.06 га, що знаходиться у м.Перечин,  в районі очисних споруд.
 2. Взявши до уваги заяву щодо вилучення земельної ділянки гр. Русин Віри Іванівни, жит. м.Перечин, вул. І.Франка, 17, вилучити   земельну  ділянку   з користування гр. Русин Віри Іванівни рілля, розміром 0.13 га, що знаходиться у м.Перечин,  в районі школи-інтернату.
 3. Взявши до уваги заяву щодо вилучення земельної ділянки гр. Скрип Тетяни Вікторівни, жит. м. Перечин, пл. Незалежності, 1/9, вилучити земельну ділянку з користування гр. Скрип Тетяни Вікторівни рілля, розміром 0,5 га, що знаходиться у м. Перечин, навпроти ресторану «Тур»янська долина».

Міський голова                                                         І.М. Погоріляк

УКРАЇНА  

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання

сесії VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  18 серпня  2016 року №

         м.Перечин

Про внесення змін в рішення № 118

Перечинської міської ради від

12 травня 2016 року «Про надання дозволу

Перечинській районній спілці споживчих

товариств на виготовлення проекту землеустрою

відведення земельної ділянки в оренду».

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 60, 61, 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України, статтей 88,89 Водного кодексу України, статтей 26,47 Закону України «Про землеустрій», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них», розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни в рішення № 118 5 сесії 7 скликання від 12 травня 2016 року та викласти в наступній редакції:

«Надати дозвіл Перечинській районній спілці споживчих товариств, юр. адреса: м.Перечин, пл. Народна, 5, в особі голови правління Дзямулич В.І. на виготовлення проекту землеустрою відведення земельної ділянки в оренду площею 0,202 га, яка розташована по пл. Народній, 5, м. Перечин для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.»

 Міський голова                                                                  І.М. Погоріляк

УКРАЇНА  

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання

сесії VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  18 серпня  2016 року №

         м.Перечин

Про внесення змін

до рішень сесій.

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 60, 61, 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України, статтей 88,89 Водного кодексу України, статтей 26,47 Закону України «Про землеустрій», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них», розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, ч.6 ст.5 Закону України «Про особисте селянське господарство», на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до рішення 3 сесії 6 скликання Перечинської міської ради від 20 жовтня 2011 року № 75 та викласти в наступній редакції:

« Надати Мельник Тетяні Федорівні, жит. м. Перечин, вул. Борканюка, 22/7 дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу, площею 0,0024 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Лермонтова».

 1. Внести зміни до рішення 5 сесії 5 скликання Перечинської міської ради 28 січня 2008 року № 127-р та викласти в наступній редакції:

«Надати Мельнику Юрію Васильовичу, жит. м. Перечин, вул. Борканюка, 22/7, дозвіл на  виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки будівництва індивідуального гаражу, площею 0,0024 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Лермонтова».

Міський голова                                                                  І.М. Погоріляк

УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання

сесії VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

Від  18 серпня 2016 року №

               м.Перечин.

Про актуалізацію звітів про експертну

грошову оцінку земельних ділянок

несільськогосподарського призначення.

Відповідно до вимог статей  12, 19, 79-1, 91, 125-126, 128 Земельного кодексу України, норм ст. 9 Закону України «Про оренду землі», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «Самвер», на актуалізацію звіту про експертно-грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення, площею 2,7467 га, кадастровий номер 2123210100:01:004:0235, площею 0,4034 га, кадастровий номер 2123255100:01:004:0072, яка розташована за адресою : м.Перечин, вул. Колгоспна, 1-а, та площею 0,1598 га, кадастровий номер 2123255100:01:004:0070, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Колгоспна, 1-л для продажу шляхом викупу, на яких розташоване нерухоме майно, що належить на праві власності ТзОВ «Самвер».

Міський голова                                                                              І.М.Погоріляк

УКРАЇНА  

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

2 пленарне засідання

сесії VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

Від  18 серпня 2016 року №__

               м.Перечин.

Про внесення змін до рішення

5 сесії 7 скликання № 105 від

21 квітня 2016 року «Про

порядок проведення конкурсу

на право оренди комунального

майна територіальної громади

м.Перечин».

Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011р. № 906, керуючись ч.6 ст. 9  Законом України “Про оренду державного та комунального майна”, п.п.1,5 ст.59, п.5 ст. 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

вирішила:

 1. Внести зміни до рішення 5 сесії 7 скликання № 105 від 21 квітня 2016 року «Про порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади м.Перечин» та викласти Порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади м.Перечин в новій редакції (Додаток 1).
 2. Рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, побутового та торгівельного обслуговування, промисловості, будівництва, транспорту та зв’язку (голова Колбовський Т.Г.) та постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.)

Міський голова                                                          І.М.Погоріляк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Перечинської

 міської ради
від 18 серпня 2016р.№___

ПОРЯДОК
проведення конкурсу на право оренди

комунального майна

територіальної громади м.Перечин

(нова редакція)

 1. Загальні положення
 2. Порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади м.Перечин відповідно до частини 1 статті 7, частини 7 статті 9 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, з метою визначення порядку проведення конкурсу на право оренди майна міської комунальної власності у випадках, передбачених чинним законодавством України.
 3. Цей Порядок є єдиним нормативним документом, що поширює свою дію на такі об’єкти оренди: цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць) та нерухоме майно – будівлі, споруди, приміщення, що належить до комунального майна територіальної громади м.Перечин (далі по тексту об’єкти оренди). Не допускається визначення орендаря вищеперерахованих об’єктів інакше, ніж передбачено цим Порядком.
 4. Конкурс полягає у визначенні орендаря, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу. Конкурс на право оренди об’єкта проводить конкурсна комісія, затвержена рішенням сесії міської ради. Комісія може бути утворена як для визначення орендаря одного конкретного об’єкта, так і для визначення орендарів групи об’єктів.

         3.1. Окремо на будівлі, які знаходяться в занедбаному стані і не мають інвестиційної привабливості, для збереження та впорядкування таких будівель, для створення нових робочих місць та залучення якнайбільшої кількості інвесторів, орендар може визначатися за найбільш ефективним інвестиційним проектом, що надається на розгляд конкурсної комісії.

 1. Оголошення конкурсу
 2. Рішення про оголошення і проведення конкурсу приймає сесія міської ради на підставі звернення виконавчого комітету або за наявності заяви про оренду від фізичних чи юридичних осіб, та за власною ініціативою (за умови, якщо серед поданих заяв на даний об’єкт оренди нема заяв на такі об’єкти, у передачі яких в оренду може бути відмовлено, або заяв, поданих від орендодавця, який має право на укладання договору оренди поза конкурсом відповідно до статті 9 Закону України “Про оренду державного і комунального майна”).
 3. Перед оголошенням конкурсу міський виконавчий комітет надає на розгляд сесії міської ради у відомості про об’єкт оренди (технічний паспорт, висновок про вартість тощо). Після отримання дозволу міським виконавчим комітетом, що об’єкт не заборонений до оренди, сесія міської ради приймає рішення про проведення конкурсу на право оренди майна обласної комунальної власності та готує пропозиції щодо умов конкурсу.

5.1. Повноваження про проведення конкурсу, за рішенням сесії міської ради, може бути,  доручено уповноваженій особі Перечинською міською радою, яка діє на підставі угоди з ФДМУ про надання послуг під час приватизації та договору з Перечинською міською радою.

 1. Оголошення про конкурс публікується в засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості:

інформація про об’єкт оренди (назва, місцезнаходження);

умови конкурсу;

дата, час і місце проведення конкурсу;

кінцевий термін прийняття пропозицій учасників конкурсу;

іншу інформацію.

Одночасно всі особи, що подали заяви про оренду, заздалегідь письмово повідомляються про оголошення конкурсу.

III. Умови конкурсу

 1. Умовами конкурсу є:

– розмір орендної плати;

– ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням (у разі оренди цілісного майнового комплексу – відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства);

– дотримання вимог експлуатації об’єкта.

Іншими умовами конкурсу, залежно від специфіки об’єкта оренди, можуть бути:

– компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди, на публікацію оголошення про конкурс згідно з виставленими рахунками;

– здійснення певних видів ремонтних робіт;

– виконання встановлених для підприємства мобілізаційних завдань;

– виготовлення продукції в обсягах, необхідних для задоволення потреб регіону;

– збереження, створення нових робочих місць;

– ужиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об’єкта;

– створення безпечних та нешкідливих умов праці;

– дотримання умов належного утримання об’єктів соціально-культурного призначення;

– інші умови з урахуванням пропозицій органу, уповноваженого управляти майном спільної власності територіальної громади м.Перечин.

 1. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу, окрім п.3.1. цього Положення, що передбачає визначення переможця за найбільш ефективним інвестиційним проектом.
 1. Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:

9.1. Заяву про участь у конкурсі та документи, які визначені Положення про порядок відчуження (приватизації) комунального майна територіальної громади м.Перечин. Якщо учасник конкурсу вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу.

9.2. Відомості про учасника конкурсу:

а) для учасників, які є юридичними особами:

документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

посвідчені нотаріусом копії установчих документів;

відомості про фінансове становище (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей;

довідку від учасника конкурсу про те, що до нього не порушено справу про банкрутство;

б) для учасників, які є фізичними особами:

копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;

свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності;

9.3. Зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу.

9.4. Додаткові пропозиції до договору оренди (у разі оренди цілісного майнового комплексу – обсяг ресурсів, які будуть залучені, продукція, послуги, ринки збуту, джерела сировини і матеріалів тощо; у разі оренди нерухомості – варіанти поліпшення орендованого майна).

9.5. Пропозиції щодо гарантій сплати орендної плати (завдаток, гарантія тощо).

9.6. Документ про внесення застави в розмірі стартової місячної орендної плати.

 1. Конкурсна комісія
 2. До складу конкурсної комісії (далі – комісія) входять представники Виконавчого комітету Перечинської міської ради, представники депутатського корпусу громади міста Перечин в кількості не менше трьох осіб.
 3. Комісія утворюється в кількості не менше трьох осіб і починає здійснювати свою роботу з моменту прийняття рішення про її створення. Склад комісії затверджується рішенням сесії міської ради
 4. Основними завданнями та функціями конкурсної комісії є:

– визначення умов та терміну проведення конкурсу:

– розгляд пропозицій учасників конкурсу;

– визначення переможця конкурсу;

– складання протоколів та подання їх на затвердження начальнику управління з питань майна комунальної власності облдержадміністрації.

 1. Комісія визначає переможця за критеріями, встановленими умовами конкурсу, відповідно до цього Порядку.
 2. Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова комісії, який призначається з числа членів Виконавчого комітету Перечинської міської ради. Голова комісії у межах своєї компетенції скликає засідання комісії, головує на засіданнях і організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії, дає доручення членам комісії.
 3. Голова комісії має вирішальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділилися навпіл.
 4. Засідання комісії є закритими. У разі потреби отримання додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях учасників конкурсу.

Члени комісії, які забезпечують проведення конкурсу, в установленому законодавством порядку несуть відповідальність за розголошення такої інформації:

про учасників конкурсу, їх кількість та їх конкурсні пропозиції (до визначення переможця);

яка міститься в документах, наданих учасниками конкурсу;

про режим роботи та склад конкурсної комісії;

та іншу інформацію, яка їм стала відома в результаті здійснення повноважень у конкурсній комісії.

 1. Засідання комісії є правомочними за умови участі в них не менше 2/3 її складу, а при чисельності комісії 5 осіб – не менше 3.
 2. Процедура проведення конкурсу
 3. Конкурс проводиться в один етап, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу.
 4. Конкурс проводиться за наявності пропозицій від двох або більше фізичних чи юридичних осіб. У разі надходження однієї пропозиції, яка відповідає умовам конкурсу, з особою, яка її подала, укладається договір оренди. У разі відсутності пропозицій, які відповідали б умовам конкурсу, конкурс вважається таким, що не відбувся.
 5. Пропозиції надаються у конвертах з написом “На конкурс”, запечатаних печаткою учасника конкурсу. До дати проведення конкурсу конверти з пропозиціями зберігаються в голови конкурсної комісії. Конверти розпечатуються на засіданні конкурсної комісії у присутності конкурсантів, які письмово підтверджують, що конверти були неушкоджені.

Пропозиції, подані в конвертах, не оформлених належним чином або розкритих (розпечатаних), з неправильними даними про учасника конкурсу, не розглядаються і повертаються секретарем комісії заявнику. Після розпечатування конвертів до конкурсу допускаються учасники, які підтвердили зобов’язання щодо виконання умов конкурсу та подали пропозиції, які відповідають умовам конкурсу.

 1. Комісія визначає переможця більшістю голосів присутніх членів комісії на засіданні.
 2. Учасникам, які не стали переможцями конкурсу, у 10-денний термін повертається сплачена ними застава.
 3. Після закінчення засідання конкурсної комісії складається протокол, у якому зазначаються:

– відомості про учасників;

– пропозиції і зобов’язання учасників;

– обґрунтування рішення про визначення переможця;

– інша інформація, необхідна для укладення договору оренди.

Протокол підписується всіма членами конкурсної комісії, затверджується начальником управління з питань майна комунальної власності облдержадміністрації і є підставою для підписання договору оренди. Про результати конкурсу комісія повідомляє всіх учасників.

 1. Діяльність комісії припиняється: у разі відсутності заяв про участь у конкурсі – з оголошеного кінцевого терміну прийняття пропозицій учасників конкурсу, у разі проведення конкурсу – з дати укладення договору оренди.
 2. За результатами конкурсу з переможцем конкурсу протягом десяти днів укладається договір оренди. До умов договору оренди включаються орендна плата в розмірі, запропонованому переможцем конкурсу, умови конкурсу та пропозиції переможця конкурсу. За умови виграшу конкурсу на умовах п.3.1. Положення, орендна плата може визначатись в пільговому розмірі 1 грн.
 3. У випадку відмови переможця конкурсу укладати договір оренди у встановлений цим Порядком строк, конкурсною комісією може бути визнаний переможцем учасник конкурсу, що запропонував найбільший розмір орендної плати після попереднього. При цьому, переможцю конкурсу, який не уклав договір оренди у встановлений строк, сума сплаченої застави не повертається, а зараховується на рахунок організатору конкурсу у вигляді неустойки і спрямовується на компенсацію витрат на проведення конкурсу. Відмовою переможця від укладення договору оренди вважається також неподання або несвоєчасне подання ним повного пакету документів, що необхідний для укладення і нотаріального посвідчення (у випадку, якщо договір підлягає нотаріальному посвідченню згідно з вимогами закону) договору оренди та (або) нез’явлення ним протягом встановленого п. 25 цього Порядку строку до орендодавця чи нотаріуса для укладення договору оренди.

Секретар міської ради                                  О.Ю.Вовканич-Белеканич

УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання

сесії VII  скликання

РІШЕННЯ

 Проект

Від  18 серпня 2016 року №__

               м.Перечин.

Про надання згоди на

добровільне обєднання

територіальних громад

Відповідно до частини 1 статті 6 Закону України «Про добровільне обєднання територіальних громад», розглянувши результати громадських обговорень, міська рада

вирішила:

 1. Дати згоду на добровільне об’єднання територіальних громад сіл Ворочево, Сімер, Сімерки, Зарічово, Новоселиця, Дубриничі в Перечинську територіальну громаду з адміністративним центром у місті Перечин.
 1. Міському голові звернутися до Ворочівської, Сімерської, Сімерківської, Зарічівської, Новоселицької, Дубриницької рад з пропозицією про добровільне об’єднання територіальних громад.

Міський голова                                           І.М.Погоріляк

УКРАЇНА   

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 2 пленарне засідання

7 сесії VII  скликання

РІШЕННЯ

 Проект

Від  18 серпня 2016 року №__

               м.Перечин.

Про затвердження

детального плану території

На підставі Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 року №290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи результати громадського обговорення від 15.08.2016 року, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити детальний план території від пл. Народної, 6 до вул. Ужанської, 25 в м.Перечин, Закарпатської області.
 2. Дане рішення опублікувати на сайті міської ради.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Баєв Є.О.).

Міський голова                                                                          І.М.Погоріляк