Проект рішення 11 сесії Перечинської Міської Ради від 06.04.2017

 Дата публікації: 14.03.2017р.

УКРАЇНА

11 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від 06 квітня  2017 року №___

м.Перечин.

Про надання згоди на списання

основних засобів з балансу

Перечинської міської ради

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», типовою інструкцією про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ № 142/181 від 10.08.2001р. (зі змінами), Постановою Кабінету міністрів України від 8.11.2007 р. N 1314 «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності», враховуючи висновки технічної експертизи №1 та №2 про технічний стан основних засобів ,  висновки  проведеної інвентаризації міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати згоду на списання основних засобів з балансу Перечинської міської ради , які технічно несправні, фізично зношені, морально застарілі та непридатні до подальшої експлуатації, ремонт їх є недоцільним:
  • комп’ютер Intel (R) Celeron (R), інвентарний номер 10480041; балансова вартість –5027,00 грн.;  знос – 5027,00 грн.; залишкова вартість – 0,00 грн.
  • комп’ютер AMD Athlon, інвентарний номер 10480044; балансова вартість – 3620,00 грн.;  знос – 3620,00 грн.; залишкова вартість – 0,00 грн.
 2. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів (Крижановська Л.Ю.) забезпечити проведення списання основних засобів, вказаних в п.1 цього рішення, відповідно до вимог діючого законодавства України.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.)

Міський голова                                                  І.М.Погоріляк

 УКРАЇНА      

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

11 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

Від  6 квітня 2017 року №

               м.Перечин.

Про Програму підтримки і розвитку

місцевого самоврядування на 2017 рік

      Відповідно до пункту 22, ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  у зв’язку з виникненням необхідності збільшення переліку заходів і завдань, міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму підтримки і розвитку місцевого самоврядування на 2017рік, (додається).

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.).

Міський голова                                                                             І.М.Погоріляк

Додаток 1

до рішення № __ від 06 квітня 2017 р.

Про Програму підтримки і розвитку

місцевого самоврядування на 2017 рік

Програма

підтримки і розвитку місцевого самоврядування на 2017 рік

 1. Загальні положення

Програма підтримки та розвитку місцевого самоврядування розроблена відповідно до положень Конституції України, Указу Президента України від 30.08.2001 р. № 749/2001 “Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні” і спрямована на забезпечення подальшого розвитку місцевого самоврядування, зміцнення його організаційних, правових, матеріально-фінансових, інформаційних засад.

 1. Мета Програми.

Забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування міста, яке визначається Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, «Про місцеві вибори»;

– зміцнення засад громадянського суспільства, розвиток демократії;

– удосконалення правових засад місцевого самоврядування, підготовка кадрів для роботи в органах місцевого самоврядування та підвищення їх кваліфікації;

– зміцнення матеріально-фінансової основи місцевого самоврядування;

– розвиток ініціативи населення у вирішенні питань місцевого значення;

– проведення культурно-масових заходів в органі місцевого самоврядування міста;

– співпраця органу місцевого самоврядування з асоціаціями, міжнародними організаціями та фондами з питань місцевого самоврядування.

 1. Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

– сприяння формуванню економічно достатньої територіальної громади;

– підвищення професійного рівня посадових осіб органу місцевого самоврядування, забезпечення підготовки кадрів для цього органу;

– проведення просвітницької діяльності з питань розвитку місцевого самовряду­вання та розв’язання проблем у цій сфері;

– поліпшення взаємодії асоціацій та інших об’єднань органів місцевого самоврядування з органами виконавчої влади;

         – співробітництво органу місцевого самоврядування міста з органами місцевого самоврядування та місцевої влади України та сусідніх країн;

– проведення наукових досліджень з проблемних питань місцевого самоврядування

– створення належних умов для реалізації територіальною громадою та органом місцевого самоврядування прав та повноважень, визначених Конституцією та законами України;

– залучення громадських організацій, наукових установ, вчених, жителів міста до процесів розвитку місцевого самоврядування;

– вивчення, аналіз, узагальнення і впровадження кращого досвіду роботи органів місцевого самоврядування;   

– забезпечення депутатів, посадових осіб міської ради інформаційно-довідковими матеріалами;

– забезпечення належних умов для повноцінного виконання працівниками апарату та депутатами міськради своїх повноважень, їх роботи у постійних комісіях та пленарних засіданнях ради.

– забезпечення підготовки і належного проведення виборів до органу місцевого самоврядування на території міста.

 1. Основні заходи Програми

Програмою передбачено такі основні заходи:

 1. Розроблення рекомендацій, які сприяли б ефективній оптимізації структур органу місцевого самоврядування, ефективному управлінню бюджетними процесами, комунальною власністю, місцевим господарством у цілому, комплексному соціально-економічному розвитку міста, належній взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
 2. Організація та проведення:

– Дня Конституції України, Дня незалежності України та Дня місцевого самоврядування;

– науково-практичних конференцій;

– круглих столів;

– навчань, семінарів, днів депутата;

– семінарів, навчань голови, заступника голови, секретаря, керуючого справами, працівників міської ради;

         – пленарних засідань ради.

 1. Підготовка кадрів для роботи в органах місцевого самоврядування їх перепідготовка та підвищення кваліфікації.

4.Придбання канцтоварів;

– друкованої та книжної продукції з проблем місцевого самоврядування, організації комунального господарства, тощо;

 1. Підготовка і розмноження інформаційно-довідкових матеріалів на допомогу депутатам міської ради, голові, заступнику голови, секретарю, керуючому справами міської ради.

6.Виготовлення та подання матеріалів з питань місцевого самоврядування для трансляції на місцевих каналах кабельного телебачення району.

7.Придбання квітів та сувенірної  продукції  нагородженим до знаменних дат.

8.Обмін робочими делегаціями по вивченню кращого досвіду організаційно-масової роботи органів місцевого самоврядування споріднених міст області та інших регіонів України (візити робочих делегацій міста в інші райони та області України, організація та прийом делегацій з інших міст, районів та областей України та зарубіжних країн;

          9.Співробітництво міської ради з органами місцевого самоврядування іноземних держав (міст побратимів, проведення днів добросусідства, фестивалів, культурно-мистецьких заходів, тощо), їх асоціаціями, відповідними міжнародними організаціями та фондами з питань розвитку місцевого самоврядування.

10.Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради.

11.Забезпечення достатнього фінансування видатків для здійснення депутатських повноважень депутатами міської ради відповідно до Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”.

 1. Закупка виборчих скриньок та іншого матеріального оснащення для належного проведення виборів на території міста.
 2. Закупка і встановлення (монтаж) дошок для об’яв на території міста.
 3. Закупка офісних меблів для робочих місць працівників апарату Перечинської міської ради та працівників структурних підрозділів міської ради.
 4. Закупка побутової техніки та кухонної мебелі для облаштування їдальні для працівників апарату міської ради.
 1. Фінансове забезпечення виконання Програми

Реалізація заходів Програми здійснюється відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, Бюджетного кодексу України.      

         Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, а також із залученням інших джерел, не заборонених чинними законодавством.

Секретар міської ради                                  О.Ю.Вовканич-Белеканич

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.Назва: Програма підтримки і розвитку місцевого самоврядування в 2017 році.

2.Підстава для розроблення : пункт 5, ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

3.Мета програми : полягає в забезпеченні діяльності органу місцевого самоврядування міста, яке регламентується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування», «Про статус депутатів місцевих рад»

4.Початок : Квітень 2017 року, закінчення : Грудень 2018 року.

5.Етапи виконання : до кінця 2108 року

6.Очікувані результати виконання:

Зміцнення засад громадянського суспільства,розвиток демократії, удосконалення правових засад місцевого самоврядування, підготовка кадрів для роботи в органах місцевого самоврядування та підвищення їх кваліфікації, зміцнення матеріально-фінансової основи місцевого самоврядування.

Розвиток ініціативи населення у вирішення питань місцевого значення,проведення культурно-масових заходів в органах місцевого самоврядування та співпраця органів  місцевого самоврядування з асоціаціями,міжнародними організаціями та фондами з питань місцевого самоврядування.

7.Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням, строки проведення звітності):

Постійна комісія з питань бюджету, фінансів, соціально – економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради ( голова Шинкарчук Я.І.)

Додаток № 1

до програми

Заходи по реалізації Програми

п/пПерелік заходів та завдань   Строк реалізаціїОрієнтований обсяг фінансувань,грн.
1.2         3    4
1.Придбання канцтоварів, підготовка і розмноження інформаційно-довідкових матеріалів на допомогу депутатам, голові, заступнику голови,  секретарю, керуючому справами міської ради.2017-2018рр.50 000
2.Виготовлення та подання матеріалів з питань місцевого самоврядування для трансляції на місцевих каналах кабельного телебачення2017-2018рр.10 000
3.Придбання квітів та сувенірної продукції нагородженим до знаменних дат.2017-2018рр.30 000
4.Обмін робочими делегаціями по вивченню кращого досвіду організаційно-масової роботи органів місцевого самоврядування споріднених міст області та інших регіонів України (візити робочих делегацій міста в інші райони та області України, організація та прийом делегацій з інших міст, районів та областей України та зарубіжних країн2017-2018рр.100 000
5.Співробітництво міської ради з органами місцевого самоврядування іноземних держав (міст побратимів, проведення днів добросусідства, фестивалів, культурно-мистецьких заходів, тощо), їх асоціаціями, відповідними міжнародними організаціями та фондами з питань розвитку місцевого самоврядування2017-2018рр.200 000
6.Закупка виборчих скриньок та іншого матеріального оснащення для належного проведення виборів на території міста.2017-2018рр.100 000
7.Витрати пов’язані із транспортуванням виборців до виборчихдільниць під час проведення виборів на території міста Перечин.2017-2018рр. 30 000
    
8.Закупка і встановлення (монтаж) для об’яв на території міста2017-2018рр.50 000
9.Закупка офісних меблів (комплект меблів, стіл письмомий,  крісло офісне, стілець, шафа для одягу, шафа для паперів, сейф, стіл для комп’ютера) та обладнання ( персональний комп’ютер, системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятор «миша», ноутбук, акустика, теле-, відеотехніка, стаціонарні телефони) для робочих місць працівників апарату Перечинської міської ради та працівників структурних підрозділів міської ради.2017-2018рр.500 000  
10.Закупка побутової техніки ( холодильник, електрочайник, мікрохвильова піч та ін.), та кухонної мебелі для облаштуванняїдальні для працівників апарату міської ради.2017-2018рр.300 000
11.Інші важливі питання, що пов’язані з ефективним функціонуванням апарату Перечинської ради та розвитком місцевого самоврядування.2017-2018рр.50 000
Всього:1490 000

Секретар міської ради                          Вовканич-Белеканич О.Ю.

 УКРАЇНА         

                                                                          ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                           

11 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  06 квітня  2017 року №____

         м.Перечин

Про відмову та затвердження технічної документації

із землеустрою, проектів відведення земельних

ділянок, призначених для будівництва та

обслуговування житлових будинків,

господарських будівель і споруд

та передачу у власність земельних ділянок.

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 33 глави п»ятої, статті 40 глави шостої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19 Земельного кодексу України, розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Німець Любові Іванівні, Німець Нелі Юріївні, Німець Владиславу Юрійовичу, жит. м. Перечин, вул. Ужгородська, 163, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), призначеної для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужгородська, 163:
  • Передати безоплатно у спільну сумісну власність Німець Любові Іванівні, Німець Нелі Юріївні, Німець Владиславу Юрійовичу, жит. м. Перечин, вул. Ужгородська, 163, земельну ділянку, яка призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужгородська, 163.
 2. Затвердити Гренцеру Ярославу Івановичу, жит. м. Перечин, вул. Духновича, 13, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,0783 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Духновича, 11:
  • Передати безоплатно у власність Гренцеру Ярославу Івановичу, жит. м. Перечин, вул. Духновича, 13, земельну ділянку, яка призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,0783 га, що розташована за адресою: м. Перечин, вул. Духновича, 11.
 3. Затвердити Квич Олександру Івановичу, жит. м. Перечин, вул. Толстого, 81 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (вдіновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Толстого, 79:
  • Передати безоплатно у власність Квич Олександру Івановичу, жит. м. Перечин, вул. Толстого, 81 земельну ділянку, яка призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м.Перечин, вул. Толстого, 79.
 4. Затвердити Шевченку Олексію Юрійовичу, жит. м. Перечин, вул. Ломоносова, 5, на підставі довіреності якого діє Туряниця Ганна Семенівна, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд площею 0, 10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ломоносова, 5:
  • Передати безоплатно у власність Шевченку Олексію Юрійовичу, жит. м. Перечин, вул. Ломоносова, 5, земельну ділянку, яка призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд площею 0, 10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ломоносова, 5.

Міський голова                                                      І.М. Погоріляк

 УКРАЇНА  

                                                                          ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                           

11 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від 06 квітня 2017 року №

         м.Перечин

Про внесення змін

до рішень сесій.

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 60, 61, 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України, статтей 88,89 Водного кодексу України, статтей 26,47 Закону України «Про землеустрій», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них», розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), для ведення особистого селянського господарства, для ведення індивідуального садівництва,  та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, ч.6 ст.5 Закону України «Про особисте селянське господарство», на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни в рішення 9 сесії VII скликання Перечинської міської ради від 22 грудня 2016 року №256 та викласти в наступній редакції:

« Надати Шикула Івану Михайловичу, жит. м. Перечин, вул. Ломоносова, 10 дозвіл на виготовлення технічної документації із  землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,0911 га, що розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ломоносова, 10.

 1. Внести зміни в рішення 12 сесії VI скликання Перечинської міської ради від 17 лютого 2014 року № 242 та викласти в наступній редакції:

«Надати Гренцеру Ярославу Івановичу, жит. м. Перечин, вул. Духновича, 13 дозвіл на виготовлення технічної документації із  землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,03 га, що розташована за адресою: м. Перечин, вул. Духновича, 13».

 1. Внести зміни в рішення 2 сесії VII скликання Перечинської міської ради № 17 від 17 грудня 2015 роки п.21 та викласти в наступній редакції:

«Надати Уліганцю Володимиру Федоровичу, жит. м. Перечин, вул. Духновича, 67 дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо виділення земельної ділянки площею 0,10 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Гуменська, б/н».

 1. Внести зміни в рішення 9 сесії VII скликання Перечинської міської ради від 07 грудня 2016 року № 232 та викласти в наступній редакції:

«Надати Лізанцю Петру Михайловичу, жит. м. Ужгород, вул. Гуци, 10/24, дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу, площею 0,0045 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, пл. Незалежності».

 1. Внести зміни в рішення 5 сесії V скликання Перечинської міської ради від 06 листопада 2007 року № 102-р та викласти в наступній редакції:

«Надати Радченко Тетяні Іванівні, жит. м. Перечин, вул. Гагаріна, 25, дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, площею 0,13 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Гагаріна, 25».

 1. Внести зміни в рішення 5 сесії V скликання № 191-р від 15 серпня 2008 року та викласти в наступній редакції:

«Надати Ценкнеру Івану Михайловчу, жит. м. Перечин, вул. І.Франка, 27 дозвіл на  виготовлення технічної документації із  землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. І.Франка, 27».

 1. Внести зміни в рішення 3 сесії VII скликання Перечинської міської ради № 55 від 11 лютого 2016 року та викласти в наступній редакції:

«Надати дозвіл КП «Комунальник» на виготовлення проекту землеустрою щодо відвдення земельної ділянки у постійне користування, площею 10 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води), яка знаходиться на березі річки Уж в межах м. Перечин, юридична адреса відсутня».

 1. Внести зміни в рішення 9 сесії VII скликання Перечинської імської ради № 239 від 07 грудня 2016 року та викласти в наступній редакції:

«Надати дозвіл КП «Комунальник» на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування, площею 0,4221 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) Перечинського міського водозабору, яка знаходиться у м. Перечин по вул. Сонячній».

 1. Внести зміни в рішення 7 сесії VII скликання Перечинської міської ради № 162 від 18 серпня 2016 року та викласти в наступній редакції:

«Надати дозвіл КП «Комунальник» на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування, площею 0,5192 га для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, яка знаходиться за адресою: м. Перечин, вул. Ужгородська, 76».

Міський голова                                                         І.М. Погоріляк

 УКРАЇНА    

                                                                          ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                           

11 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  06 квітня 2017 року №

         м.Перечин

Про відмову та надання дозволів на виготовлення технічної

документації із землеустрою, проектів відведення

на земельні ділянки, призначених для

будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель та споруд

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 60, 61, 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України, статтей 88,89 Водного кодексу України, статтей 26,47 Закону України «Про землеустрій», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них», розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати Белеканич Ганні Юріївні , жит. м. Перечин, вул. Ужгородська, 16/2, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужгородська, 16/2.
 2. Надати Модіній Наталії Кирилівні, жит. м. Перечин, вул. І.Франка, 6 дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. І.Франка, 6.
 3. Надати Петрусь Магдалині Юріївні, жит. м. Перечин, вул. Цегельна, 4, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, площею 0,07 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Цегельна, 4.
 4. Надати Матьовка Марії Іванівні, жит. м. Перечин, вул. Б.Хмельницького, 25, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування господарських будівель та споруд, площею 0,10 га, яка знаходиться за адресою: м. Перечин, вул. Б.Хмельницького, 25.
 5. Надати Поприку Володимиру Оскаровичу, жит. м. Перечин, вул. Ужгородська, 16/1, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, площею 0,0107 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужгородська, 16/1.
 6. Надати Кривич Яні Анатоліївні, жит. м. Перечин, вул. Цегельна, 27, дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, призначеної для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Цегельна.

Міський голова                                                         І.М. Погоріляк

 УКРАЇНА 

                                                                          ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                           

11 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від 06 квітня  2017 року №____

         м.Перечин

Про передачу у власність земельних ділянок,

відмову у передачі у власність земельних

ділянок, затвердження технічних документацій

для індивідуального гаражного

будівництва.

Відповідно до норм статей  12, 40, 80, 81, 116, 121, 125, 126 Земельного кодексу України, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши письмові звернення громадян, додані до них матеріали та документи, врахувавши висновки постійної депутатської комісії, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Пісак Марії Михайлівні, жит. м. Перечин, вул. Ужанська, 4/9 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва індивідуальних гаражів, площею 0,01 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужгородська, 35 В:
  • Передати безоплатно у власність Пісак Марії Михайлівні, жит. м. Перечин, вул. Ужанська, 4/9 земельну ділянку, яка призначена для будівництва індивідуальних гаражів, площею 0,01 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужгородська, 35 В.

Міський голова                                                                І.М. Погоріляк

 УКРАЇНА   

                                                                          ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                           

11 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  06 квітня  2017 року №____

         м.Перечин

Про відмову та надання дозволів на виготовлення технічної

документації із землеустрою, проектів відведення

земельних ділянок, призначених для ведення

особистого селянського господарства  та

індивідуального садівництва

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України,розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для, ведення особистого селянського господарства, ведення індивідуального садівництва та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, ч.6 ст.5 Закону України «Про особисте селянське господарство», на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати Тейгел Ользі Антонівні, жит. м. Перечин, пров. Шевченка, 2 дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, площею 0,12 га, що розташована за адресою: м. Перечин, район вулиці Вулшава.
 2. Надати Мицька Андрію Андрійовичу, жит. м. Перечин, вул. Садова, 27, дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, призначеної для ведення особистого селянського господарства, площею 0,3 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, біля лікарні БАМ.
 3. Надати Кубрак Андріані Михайлівні, жит. м. Перечин, пров. Суворова, 12, дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, призначеної для ведення особистого селянського господарства, площею 0,25 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, урочище «Гундикове».
 4. Надати Цифра Олесі Владиславівні, жит. м. Перечин, вул. Духновича, 57, дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, призначеної для ведення особистого селянського господарства, площею 0,004 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Духновича, 57.

   Міський голова                                                               І.М. Погоріляк

 УКРАЇНА  

                                                                          ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                           

11 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  06 квітня 2017 року №

         м.Перечин

Про затвердження та надання дозволів

на виготовлення детального

плану території

                      Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати Тимко Ярославі Борисівні, жит. м.Перечин, пл. Народна, 11/6 дозвіл на виготовлення детального плану території земельної ділянки, площею 0,0024 га, для будівництва індивідуального гаражу, що розташована за адресою: м. Перечин, пл. Народна.
 2. Надати Поштак Василю Івановичу, жит. м. Ужгород, вул. Ревая, 10, дозвіл на виготовлення детального плану території земельної ділянки зі зміною цільового призначення – для реконструкції будівлі колишньої котельні під об»єкт комерційного призначення, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Гагаріна.
 3. Надати Белеканичу Павлу Володимировичу, жит. м. Перечин, вул. Ужанська, 62 дозвіл на виготовлення детального плану території земельної ділянки для індивідуального садівництва, площею 0,12 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. М.Химинець.
 4. Затвердити ТзОВ «Самвер», юр. адреса: м. Перечин, вул. Колгоспна, 1а, детальний план території земельної ділянки, орієнтовною площею 0,67 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська.

Міський голова                                                       І.М.Погоріляк

 УКРАЇНА  

                                                                          ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                           

11 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  06 квітня  2017 року №____

         м.Перечин

Про відмову та затвердження проектів відведення,

надання в оренду земельних ділянок

несільськогосподарського призначення

в м.Перечин

Відповідно до вимог статті 12, статті 40, статті 124  Земельного кодексу України, розглянувши письмові звернення громадян про затвердження проектів відведення, надання в оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення в м.Перечин, продовження та припинення дії договорів оренди земельних ділянок та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, ст. 15, 31, 33, 34 Закону України «Про оренду землі» та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Продовжити Мага Івану Михайловичу, жит. м. Ужгород, вул. Мукачівська, 4/2а, термін дії договору оренди земельної ділянки від 29 листопада 2011 року, площею 0,17 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська, 30,  терміном на 5 роки.
  • Встановити орендну плату 5% від нормативно-грошової оцінки по договору оренди земельної ділянки від 29 листопада 2011 року, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська, 30, терміном на 5 років. 

Міський голова                                                          І.М. Погоріляк

 УКРАЇНА  

                                                                          ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                           

11 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  06 квітня  2017 року №____

         м.Перечин

Про затвердження договору

про партнерську співпрацю

між містом Перечин в Україні

та містом Світаві в Чеській Республіці.

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  з метою підвищення ефективності вирішення завдань місцевого самоврядування, взаємодії та координації дій рад щодо забезпечення сталого розвитку міст, налагодження співпраці з містом Світаві в Чеській Республіці, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити договір про партнерську співпрацю між містом Перечин в Україні та містом Світаві в Чеській Республіці.
 2. Уповноважити міського голову І.М.Погоріляка підписати договір про партнерську співпрацю між містом Перечин в Україні та містом Світаві в Чеській Республіці від міста Перечин.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію міської ради з питань освіти, культури, спорту, туризму та міжнародних зв’язків (голова Гунка Ф.Ф.).

Міський голова                                                            І.М.Погоріляк

Додаток 1

До рішення №__ від 6 квітня 2017 року.

Договір про ПАРТНЕРСЬКУ співпрацю

між

МІСТОМ ПЕРЕЧИН

В УКРАЇНІ

і

МІСТОМ СВІТАВИ 

В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

МІСТО ПЕРЕЧИН,

представлене паном Іваном Погоріляком − міським головою,

і

МІСТО СВІТАВИ,

представлене паном  Давидом Шимеком − старостою міста,

(далі “Міста”)

                                                                 домовилися

з метою зміцнення взаємних контактів і дружніх відносин між чеським та українським народами встановити всебічне співробітництво на основі рівноправності й взаємності.

Ст. I

Партнерська співпраця буде полягати насамперед у двосторонньому обміні інформацією та досвідом у галузях:

– менеджменту,

– економіки й екології,

– культури й освіти.

Ст. ІІ

Під терміном “співпраця між містами” розуміються усі узгоджені проекти, спрямовані на зміцнення і розвиток добрих відносин між містами в наступних галузях:

 • Культура і мистецтво
 • Наука, освіта і виховання
 • Туризм і відпочинок
 • Фізична культура і спорт
 • Економіка
 • Адміністрування самоврядування
 • Охорона здоров’я і безпеки громадян
 • Охорона довкілля
 • Співпраця між суб’єктами підприємницької діяльності
 • Співпраця між неприбутковими організаціями

Ст. III

Обидва міста будуть підтримувати взаємні контакти і насамперед обміни групами молоді, допомагати організаціям, діяльність яких спрямована на збереження і розвиток національних історичних і культурних цінностей.

Ст. IV

Міста будуть щороку консультуватися і поновлювати список спільних видів діяльності, тим самим забезпечуючи систематичний характер своєї співпраці. Вона буде здійснюватися відповідно до внутрішнього права міст і їх компетенції.

Ст. V

Договір було схвалено Радою міста Перечин на засіданні ……………. (дата) рішенням №………  і Представництвом міста Світави ……….. (дата) рішенням № ………., який вступає в силу з моменту підписання обома договірними сторонами.

Ст. VI

Договір виготовлено у двох однозначних примірниках, кожний українською і чеською мовами, що мають однакову чинність.

                                               м. Перечин ………… (дата)

_________________                                              ________________        

За місто Перечин                                                        За місто Світави                                     

Іван Погоріляк, міський голова                                Давид Шимек, староста міста                                                                                        

Smlouva o PARTNERSKÉ spolupráci

mezi

MĚSTEM PEREČYN

V  UKRAJINĚ 

a

MĚSTEM  SVITAVY 

V  ČESKÉ  REPUBLICE

MĚSTO PEREČIN

zastoupené panem Ivanem Pohorilyakem – starostou města

a

MĚSTO SVITAVY

zastoupené panem Mgr. Davidem Šimkem – starostou města

(dále jen města)

                                                                       se dohodli

ve smyslu posílení vzájemných kontaktů a přátelských vztahů mezi národem českým a ukrajinským navázat všestrannou spolupráci měst na základě rovnoprávnosti a vzájemnosti.

Čl. I

Partnerská spolupráce bude spočívat především v oboustranné výměně informaci a odborných znalostí v oblasti:

– managementu,

– ekonomie a ekologie,

– kultury a vzdělanosti.

Čl. II

od pojmem spolupráce mezi městy se rozumí všechny dohodnuté záměry směřující k posílení a rozvoji dobrých vztahů mezi městy v následujících oblastech:

 • Kultura a uměni
 • Věda, vzdělanost a výchova
 • Turistika a rekreace
 • Tělesná kultura a sport
 • Hospodářství
 • Administrativa samosprávy
 • Ochrana zdraví a bezpečí obyvatel
 • Ochrana životního prostředí
 • Spolupráce mezi podnikatelskými subjekty
 • Spolupráce mezi neziskovými organizacemi

Čl. III

Obě města budou  podporovat vzájemné kontakty a především výměny skupin mládeže, napomáhat organizacím, jejichž působeni je směřováno k zachování a rozvoji národních historických a kulturních hodnot.

Čl. IV

Města budou každoročně konzultovat a aktualizovat seznam společných činnosti, čímž bude zajištěn systematický charakter jejich spolupráce. Ta bude probíhat v souladu s vnitřním právem měst a jejich kompetencí.

Čl. V

Smlouva byla schválena Radou města Perečyn na jeho zasedání dne …………… usnesením č. ………a Zastupitelstvem města Svitavy dne ……….. usnesením č. ……… a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami

Čl. VI

Smlouva byla vyhotovena ve dvou jednoznačných výtiscích, každý v jazyce ukrajinském a českém o stejné účinnosti.

                                               V Perečyně dne ……………..

___________________                                                                ________________

            Za město Perečyn                                                              Za město Svitavy

  Ivan Pohorilyak, starosta města                                           Mgr. David Šimek,         starosta města       

 УКРАЇНА 

                                                                          ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                           

11 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  06 квітня  2017 року №

         м.Перечин

Про списання будівлі гуртожитку

 12Т та будівлі медпункту 9Ц з

балансу Перечинської міської ради

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи договір купівлі-продажу будівель колишнього військового містечка № 36 по вул.Ужанська, 30 в м.Перечин, що є комунальною власністю територіальної громади м.Перечин шляхом викупу від 27 серпня 2007 року, враховуючи Ухвалу Перечинського районного суду Закарпатської області, апеляційного суду Закарпатської області та висновки постійних комісій Перечинської міської ради, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Списати з балансу Перечинської міської ради будівлі гуртожитку 12Т та будівлі медпункту 9Ц.
 2. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності (завідувач Я.П.Попович) відобразити в обліку списання, враховуючи дане рішення.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.) та постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, побутового та торговельного обслуговування, промисловості, будівництва транспорту та зв’язку(голова Колбовський Т.Г.).

Міський голова                                          І.М.Погоріляк

 УКРАЇНА  

                                                                          ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                           

11 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  06 квітня  2017 року №

         м.Перечин

Про присвоєння звання «Почесний

громадянин міста Перечин» у 2017 році

Відповідно до статті 9 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно Положення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Перечин», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Присвоїти звання «Почесний громадянин м.Перечин» в 2017 році _______________________.

Міський голова                                                                 І.М.Погоріляк

 УКРАЇНА

                                                                          ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                           

11 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  06 квітня 2017 року №____

         м.Перечин

Про затвердження звітів про оцінку

майна територіальної громади м.Перечин

Відповідно до ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись вимогами Закону України «Про оренду державного та комунального майна», «Про порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади м.Перечин» та у зв’язку з виявленою неточністю площі будівлі клубу, міська рада  

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити звіт про оцінку будівля клубу, площею 761,6 м2, що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., Перечинський р-н,м.Перечин, вул.Ужанська, 30/8Ч у сумі 680 063,00грн. без ПДВ (звіт додається).
 2. Оголосити конкурс на право оренди нерухомого майна, що належить територіальній громаді міста Перечин щодо будівля клубу, площею 728,4 м2, що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., Перечинський р-н,м.Перечин, вул.Ужанська, 30/8Ч вартість об’єкта оренди складає 680 063,00 грн. без ПДВ.
 3. Конкурсній комісії щодо проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади м.Перечин (голова комісії Крижановська Л.Ю.) опублікувати в засобах масової інформації та на офіційному сайті Перечинської міської ради не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення конкурсу оголошення про проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна.
 4. Уповноважити Перечинського міського голову Погоріляка І.М. від імені Перечинської міської ради за результатами конкурсу на право оренди нерухомого майна територіальної громади м.Перечин заключити договір оренди об’єкта комунального майна з переможцем конкурсу щодо будівлі клубу, що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., Перечинський р-н,м.Перечин, вул.Ужанська, 30/8Ч
 5. Затвердити протокол №5 засідання конкурсної комісії Перечинської міської ради на право оренди комунального майна територіальної громади міста Перечин від 27.12.2016 р., щодо будівлі їдальні, що знаходиться за адресою: м.Перечин, вул. Ужанська, 30/4Д.
 6. Затвердити протокол №6 засідання конкурсної комісії Перечинської міської ради на право оренди комунального майна територіальної громади міста Перечин від 27.12.2016 р., щодо будівлі їдальні, що знаходиться за адресою: м.Перечин, вул. Ужанська, 30/5Ї.
 7. Затвердити протокол №7 засідання конкурсної комісії Перечинської міської ради на право оренди комунального майна територіальної громади міста Перечин від 27.12.2016 р., щодо будівлі казарми, що знаходиться за адресою: м.Перечин, вул. Ужанська, 30/3Г.
 8. Уповноважити Перечинського міського голову Погоріляка І.М. від імені Перечинської міської ради за результатами конкурсу на право оренди нерухомого майна територіальної громади м.Перечин заключити договір оренди об’єкта комунального майна з переможцем конкурсу, а саме щодо:

8.1. будівлі їдальні,  що знаходиться за за адресою: Закарпатська обл., Перечинський р-н, м.Перечин, вул.Ужанська, 30/4Д з розміром орендної плати в рік в сумі 4285,82 грн. строком на 49 років;

8.2. будівлі їдальні,  що знаходиться за за адресою: Закарпатська обл., Перечинський р-н, м.Перечин, вул.Ужанська, 30/5Ї з розміром орендної плати в рік в сумі 4052,45 грн. строком на 49 років;

8.3. будівля казарми, що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., Перечинський р-н,м.Перечин, вул.Ужанська, 30/3Г з розміром орендної плати в рік в сумі 4840,05 грн. строком на 49 років;;

 1. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Перечинської міської ради (завідувач Попович Я.П.), забезпечити повний контроль за справлянням орендної плати майна комунальної власності м.Перечин.

Міський голова                                                                            І.М.Погоріляк

 УКРАЇНА 

                                                                          ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                           

11 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  06 квітня  2017 року №

         м.Перечин

Про затвердження Програми покращення

рівня обслуговування платників податків

Перечинського відділення Ужгородської

 ОДПІ ДФС у Закарпатській області на 2017-2018 роки

Відповідно до норм статті 25, пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до  статті  17 Податкового кодексу  України та з метою покращення рівня обслуговування платників податків,сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму покращення рівня обслуговування платників податків Перечинського відділення Ужгородської ОДПІ ДФС у Закарпатській області на 2017-2018 роки (Додаток 1).
 2. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради (зав.Попович Я.П.) забезпечити фінансування цільової Програми  у межах передбачених бюджетних асигнувань.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.).

Міський голова                                                            І.М.Погоріляк

Додаток 1

До рішення № ___ від 6 квітня 2017 року

Про затвердження Програми покращення

рівня обслуговування платників податків

Перечинського відділення Ужгородської

 ОДПІ ДФС у Закарпатській області на 2017-2018 роки

Програма

покращення рівня обслуговування платників  податків

Перечинського відділення Ужгородської ОДПІ

ГУ ДФС у Закарпатській області

на  2017-2018 роки

Одним із завдань органів Державної фіскальної служби України є роз’яснення  податкового законодавства серед платників податків. Підвищення рівня знань платників податків сприяє забезпеченню добровільної i своєчасної сплати податків.

Перечинське відділення Ужгородська ОДПІ ГУ ДФС у Закарпатській області постійно проводить різноманітні заходи, спрямовані  на  підвищення рівня податкової  культури населення,  рівня обізнаності  у податковому законодавстві платників податків. Такі заходи,  безсумнівно, є корисними і сприяють  добровільному виконанню платниками  податків  своїх  податкових  зобов’язань. Разом з тим, постійне спілкування з платниками податків, в т.ч. пересічними громадянами,  засвідчує,  що  рівень податкових знань саме простих громадян є невисоким і відповідно недостатнім для своєчасного виконання ними свого конституційного обов’язку щодо сплати податків. Багатьом  громадянам  бракує  знань  податкового законодавства для початку власного  бізнесу.

В умовах постійного зростання кількості платників і складного податкового законодавства  зростає  потреба  у  проведенні  більшої кількості роз’яснювальних  заходів.

Також після прийняття змін до Податкового кодексу України, в частині сплати фізичними особами податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, а також земельного податку, виникла потреба у формуванні та друці великої кількості податкових повідомлень – рішень та квитанцій про сплату вказаних податків, а це у свою чергу потребує належного матеріально – технічного забезпечення Перечинського відділення Ужгородської ОДПІ.

У зв’язку з наведеним, з  метою  створення  сприятливих  умов   для  підвищення  рівня знань  у сфері податкового законодавства та належного наповнення зведеного бюджету пропонується дана регіональна програма.

 1. Мета Програми

Метою  програми  є  покращення рівня обслуговування платників податків для забезпечення  повного  і своєчасного надходження до місцевих бюджетів земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки.

 1. Завдання Програми

Забезпечення  умов для підвищення  рівня  добровільного  виконання  вимог  податкового законодавства  фізичними особами – платниками  земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки  в частині своєчасної сплати та належне матеріально – технічне забезпечення органу ДФС.

 1. Основні заходи

3.1. Покращення матеріально – технічного забезпечення Перечинського відділення Ужгородської ОДПІ, зокрема комп’ютерною технікою, що відповідає сучасним вимогам.

Протягом  2017 – 2018  років

3.2. Випуск друкованої продукції з актуальних питань застосування податкового законодавства (брошур, буклетів,  пам’яток, листівок тощо).

Протягом  2017 – 2018  років

3.3. Організація роз’яснювальної роботи щодо порядку декларування доходів громадянами  та  державними службовцями.

Протягом  2017 – 2018  років

3.4. Проведення широкого опитування  платників  податків  щодо  оцінки  податкової системи та Державної фіскальної служби України.

Протягом  2017 – 2018  років

3.5. Забезпечення платників податків та громадян безкоштовними бланками декларацій про майновий стан і доходи та додатками до декларації.

        Протягом  2017 – 2018  років

3.6. Формування та надсилання фізичним особам – платникам земельного податку, податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки та транспортного податку податкових повідомлень – рішень.

Протягом  2017 – 2018  років

 1. Фінансове забезпечення виконання заходів Програми

Джерелом фінансування Програми є місцевий бюджет.

 1. Очікувані результати виконання Програми

5.1. Підвищення  рівня  знань податкового законодавства у платників податків.

5.2. Своєчасне  і повне  виконання   платниками податків своїх податкових зобов’язань.

5.3. Зростання  рівня  добровільного  виконання  платниками  податків  вимог  податкового  законодавства.

Секретар міської ради                       О.Ю.Вовканич-Белеканич


     Додаток

до Програми    

покращення рівня обслуговування платників 

податків Перечинського            

  відділення Ужгородської ОДПІ

ГУ ДФС у Закарпатській області

на  2017-2018 роки

Фінансове забезпечення

для  реалізації  Програми  покращення рівня обслуговування  платників податків

Перечинського відділення Ужгородської ОДПІ ГУ ДФС у Закарпатській області

на  2017-2018 роки

№ з/пЗміст заходів2017рік(тис.грн.)2018рік(тис.грн.)
 1Виготовлення друкованої  продукції (брошур, пам’яток) для  платників податків з актуальних питань застосування  податкового законодавства 0,5 0,5
  2Покращення забезпечення сучасною комп’ютерною технікою працівників  інспекції (в т.ч. обладнанням робочих місць моніторами, системними блоками, запасними частинами, принтерами, витратними матеріалами тощо)   20,0  25,0
 3Формування  та надсилання (забезпечення конвертами та марками) фізичним особам – платникам земельного податку, податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки та транспортного податку податкових повідомлень – рішень.           7,0           7,0
 4Забезпечення платників податків та громадян безкоштовними бланками декларацій про майновий стан і доходи та додатками до декларації 2,0 2,0
 5Витрати на проведення  семінарів та практикумів для різних категорій платників податків, в т.ч.  за місцем проживання громадян (тиражування друкованої продукції, опитування тощо) 0,5 0,5
 Виготовлення та оновлення  інформаційних стендів для  платників податків з актуальних питань застосування  податкового законодавства, елементів навігації, показчиків тощо у відповідності до фірмового стилю ДФС України  10,0  5,0
 ВСЬОГО40,040,0

Секретар міської ради                       О.Ю.Вовканич-Белеканич

 УКРАЇНА 

                                                                          ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                           

11 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  6  квітня 2017 року №

               м.Перечин.

Про припинення діяльності комунального

підприємства Перечинської міської ради

«Будівельник» шляхом ліквідації

З метою оптимізації управління суб’єктами господарювання комунальної форми власності,комплексного підходу до виконання робіт,припинення виробничої діяльності КП «Будівельник» у вересні 2007 року, відсутністю керівника підприємства,керуючись пунктом 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Перечинська міська рада

ВИРІШИЛА:

              1.Припинити діяльність комунального підприємства Перечинської міської ради «Будівельник» шляхом ліквідації.

             2.Створити ліквідаційну комісію по припиненню діяльності комунального підприємства Перечинської міської ради «Будівельник»  та  затвердити її персональний  склад згідно з додатком 1.

             3.Встановити  порядок і строки припинення діяльності КП «Будівельник» згідно із

додатком 2.

             4.Ліквідаційній комісії здійснити організаційно-правові заходи щодо  ліквідації КП «Будівельник» відповідно до вимог чинного законодавства.

             5.Контроль за  виконання даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства,побутового обслуговування,промисловості,будівництва,транспорту та зв’язку.

Міський голова                                                                                І.М.Погоріляк

                                                                                  Додаток № 1

до рішення сесії міської ради

від ________ 2017 р. № ___

СКЛАД

комісії з припинення діяльності комунального підприємства «Будівельник»

Крижановська Любов Юріївна-(Ідент. код 2597402886)– заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Перечинської міської ради»-голова ліквідаційної комісії;
Бабич Софія Миколаївна-(Ідент. код 1746801706)– спеціаліст з питань житлово-комунального господарства  Перечинської міської ради-заступник голови ліквідаційної комісії
  
       Члени комісії :  
 Герич Надія Михайлівна( Ідент. код3023802048) – спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Перечинської  міської ради;
СікораРостислав Зіновійович(Ідент. код  3179400514)–юрисконсульт  Перечинської  міської ради; 
  
  
  
  

Секретар міської ради                                       О.Ю.Вовканич-Белеканич

                                                                                 Додаток № 2

до рішення сесії міської ради

від ________ 2017 р. № ___

Порядок і строки припинення діяльності КП «Будівельник»Перечинської міської  ради

 1. Місцем роботи ліквідаційної комісії визначити приміщення міської ради: 89200, м. Перечин, пл..Народна,16.
 2. Встановити термін ліквідації комунального підприємства «Будівельник» – 12 місяців з моменту прийняття даного рішення.
 3. Встановити строк подання заяв кредиторами комунального підприємства «Будівельник» – 2 місяці з дня опублікування інформації про ліквідацію КП «Будівельник».
 4. Затвердити основні заходи щодо проведення процедури ліквідації КП «Будівельник»:

а) подання оголошення про ліквідацію КП «Будівельник» в друкованих ЗМІ відповідно до чинного законодавства;

б) подання повідомлення про порядок і строки заяви кредиторами претензій в засобах масової інформації та персонально у письмовій формі згідно чинного законодавства;

в) вжиття необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості, виявлення вимог кредиторів та їх погашення;

г) складання проміжного ліквідаційного балансу та подання його на затвердження міської ради;

д) подання документів державному реєстратору на виключення даного підприємства з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

 1. Зобов’язати ліквідаційну комісію здійснити основні заходи у строки, визначені чинним законодавством та даним рішенням.
 2. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради вишукати необхідні кошти для проведення процедури ліквідації.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку соціального захисту населення (голова – Головей М.М.) та постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, побутового та торгівельного обслуговування, промисловості, будівництва, транспорту та зв’язку (голова – Колбовський Т.Г.).
 4. Опублікувати дане рішення в засобах масової інформації та на офіційному сайті міської ради.

Секретар міської ради                                       О.Ю.Вовканич-Белеканич

 УКРАЇНА  

                                                                          ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                           

11 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від   06 квітня  2017 року №___

               м.Перечин.

Про звернення депутатів

Перечинської міської ради

до Президента України,

Кабінету Міністрів України,

Верховної Ради України

щодо недопустимості введення

щомісячної абонплати за

підключення до системи газопостачання

Керуючись ст. 25,49,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Звернутися до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, щодо недопустимості введення щомісячної абонплати за підключення до системи газопостачання (далі – Звернення, додається).
 2. Апарату Перечинської міської ради направити Звернення до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Погоріляка І.М.

 Міський голова                                                  І.М.Погоріляк

ЗВЕРНЕННЯ

депутатів Перечинської міської ради

до Президента України, Верховної Ради України

та Кабінету Міністрів України

щодо недопустимості введення щомісячної абонплати за підключення до системи газопостачання

За останні два роки тарифи на послуги ЖКГ зросли втричі. Такі тарифи просто душать простих українців. На превеликий жаль, на українців накинули черговий тарифний зашморг у вигляді абонплати за газ, яку ввела Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і ком послуг. Так, з 1 квітня споживачі будуть вимушені  платити щомісяця абонентську плату за підключення до системи газопостачання незалежно від фактичного обсягу споживання газу. 

Це рішення болюче вдарить насамперед по простих громадянах, які і так економно споживають газ. Найбільше постраждають ті абоненти, які сезонно користуються газом – наприклад, використовують його тільки влітку на дачі. Також постраждають ті люди, що мало споживають газу, не мають лічильників і мають велику кількість прописаних на своїй площі. У них плата може зрости у півтора або й більше разів.

Фактично, це свідчить про те, що уряд  став на захист не українського народу, а купки олігархів, адже підраховано, що в першу чергу від введення абонплати за газ виграють власники газорозподільних компаній. Лише у 2017 році від абонплати облгази отримають додатково біля 15 мільярдів гривень.

Вимагаємо негайно відмінити рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і ком послуг, яким введено щомісячну абонплату за підключення до системи газопостачання.

Прийнято рішенням Перечинської

міської ради  06 квітня 2017 року №___

 УКРАЇНА

                                                                          ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                           

11 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  06 квітня 2017 року №____

         м.Перечин

 Про надання дозволу на виготовлення

проекту землеустрою щодо відведення

земельних ділянок

Відповідно до ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись вимогами Закону України «Про оренду державного та комунального майна», ст. 791, 83, 93, ст.120, ст.122, ст.124, 127, 134-137 Земельного кодексу України,  «Положенням про порядок відчуження  комунального майна територіальної громади м.Перечин» затвердженим рішенням 4 сесії VII скликання Перечинської міської ради від 21.04.2016 року №102,  міська рада 

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл виконавчому комітету Перечинської міської ради на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, площею до 0,0030 га. в м.Перечин, вул.Ужанська, 17/4, з метою посвідчення права власності на земельну ділянку та продажу шляхом винесення її на аукціон.
 2. Виконавчому комітету Перечинської міської ради у встановленому законом порядку подати на затвердження Перечинської міської ради проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (голова Баєв Є.О.) та на керуючу справами виконавчого комітету Перечинської міської ради Гафіянич Євгенії Михайлівні.

Міський голова                                                                            І.М.Погоріляк

 УКРАЇНА 

                                                                          ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                           

11 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  06 квітня  2017 року №____

         м.Перечин

Про внесення змін до рішення

5 сесії VII скликання № 121

від 26 травня 2016 року.

          Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до рішення 5 сесії VII скликання № 121 від 26 травня 2016 року, а саме: виключити п.8 з даного рішення у зв’язку з невідповідністю вимогам Земельного кодексу України .
Міський голова                                                                  І.М.Погоріляк

 УКРАЇНА   

                                                                          ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                           

11 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  26 травня  2016 року №121

         м.Перечин

Про надання дозволів на виготовлення технічної

документації із землеустрою, проектів відведення

на земельні ділянки, призначених для

будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель та споруд, ведення

особистого селянського господарства,

надання дозволів на виготовлення

детального плану території.

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 60, 61, 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України, статтей 88,89 Водного кодексу України, статтей 26,47 Закону України «Про землеустрій», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них», розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), ведення особистого селянського господарства, ведення індивідуального садівництва та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, ч.6 ст.5 Закону України «Про особисте селянське господарство», на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати Дерев»янку Василю Євгеновичу, жит. м. Перечин, вул. Духновича, 22 дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства, площею 0,24 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Духновича, 22.

Міський голова                                                         І.М. Погоріляк

 УКРАЇНА      

                                                                          ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                           

11 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  06 квітня  2017 року №____

         м.Перечин

Про затвердження проекту землеустрою

щодо організації і встановлення меж

земель водного фонду та водоохоронної зони .

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 60, 61, 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 58, 59, 60, 63 та статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України, статтей 88, 89 Водного кодексу України, статтей 26,47 Закону України «Про землеустрій», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них», розглянувши письмові звернення громадян, та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Баєвій Ганні Миколаївні, жит. м. Перечин, вул. Лермонтова, 9/10, проект землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронної зони, обмежень у використанні земель для встановлення меж прибережної смуги струмка Вулшава, біля вул. Ужгородської у м. Перечин та встановити межі прибережної захисної смуги.

Міський голова                                                                І.М. Погоріляк

 УКРАЇНА    

                                                                          ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                           

11 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  06 квітня  2017 року №____

         м.Перечин

Про відмову та надання дозволу на виготовлення

технічної документації із землеустрою, проектів

відведення  земельних ділянок, призначених для

будівництва індивідуального гаражу.

Відповідно до норм статей  12, 40, 80, 81, 116, 121, 125, 126 Земельного кодексу України, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши письмові звернення громадян, додані до них матеріали та документи, врахувавши висновки постійної депутатської комісії, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати Сверидюк Роману Петровичу, жит. м. Перечин, вул. Лермонтова, 11/12, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, для будівництва індивідуального гаражу, площею 0,0024 га, яка знаходиться за адресою: м. Перечин, вул. Лермонтова, 11.
 2. Надати Белеканич Ганні Юріївні, жит. м. Перечин, вул. Ужгородська, 16/2 дозвіл на виготовлення технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва індивідуального гаражу, площею 0,0055 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужгородська, 16.

Міський голова                                                                І.М. Погоріляк

 УКРАЇНА

                                                                          ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                           

11 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  06 квітня 2017 року №

         м.Перечин

Про надання дозволу на виготовлення технічної

документації із землеустрою щодо встановлення

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі

(на місцевості), яка перебуває у постійному

користуванні на підставі державного акту

ІІ-ЗК № 002251

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 60, 61, 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України, статтей 88,89 Водного кодексу України, статтей 26,47 Закону України «Про землеустрій», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них», розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для, та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати ФГ «Вулшава», в особі голови Хмарно Федора Дмитровича, жит. м. Перечин, вул. Шевченка, 4, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка перебуває у постійному користуванні ФГ «Вулшава» на підставі державного акту ІІ-ЗК № 002251, площею 0,005 га, що розташована за адресою: м. Перечин, вул. Шевченка.

Міський голова                                                                  І.М. Погоріляк

 УКРАЇНА 

                                                                          ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                           

11 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  06 квітня  2017 року №____

         м.Перечин

Про затвердження технічної документації

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

для будівництва та обслуговування будівель

закладів комунального обслуговування.

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 33 глави п»ятої, статті 40 глави шостої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19 Земельного кодексу України, розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити виконавчому комітету Перечинської міської ради технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, площею 0,3349 га, в м. Перечин, вул. Ужанська, 30, з метою посвідчення права власності на земельну ділянку під об»єктом нерухомого майна комунальної власності, а саме колишньої будівлі їдальні, що знаходиться за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська, 30/4Д та колишньої будівлі їдальні, що знаходиться за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська, 30/5Ї.
 2. Затвердити виконавчому комітету Перечинської міської ради технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, площею 0,0150 га, в м. Перечин, вул. Ужанська, 30, з метою посвідчення права власності на земельну ділянку під об»єктом нерухомого майна комунальної власності, а саме колишньої будівлі овощесховища, що знаходиться за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська,  30/35Ю.
 3. Затвердити виконавчому комітету Перечинської міської ради технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, площею 0,1672 га, в м. Перечин, вул. Ужанська, 30, з метою посвідчення права власності на земельну ділянку під об»єктом нерухомого майна комунальної власності, а саме колишньої будівлі казарми, що знаходиться за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська 30/3 Г.
 4. Затвердити виконавчому комітету Перечинської міської ради технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, площею 0,3274 га, в м. Перечин, вул. Ужанська, 30, з метою посвідчення права власності на земельну ділянку під об»єктом нерухомого майна комунальної власності, а саме колишньої будівлі клубу, що знаходиться за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська 30/8Ч.
 5. Затвердити виконавчому комітету Перечинської міської ради технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, площею 0,1245 га, в м. Перечин, вул. Гагаріна, 6К з метою посвідчення права власності на земельну ділянку під об»єктом нерухомого майна комунальної власності, а саме колишньої будівлі котельні теплопостачання, що знаходиться за адресою: м. Перечин, вул. Гагаріна, 6К.
 6. Затвердити виконавчому комітету Перечинської міської ради технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, площею 0,0344 га, в м. Перечин, пл. Незалежності, 1К, з метою посвідчення права власності на земельну ділянку під об»єктом нерухомого майна комунальної власності, а саме колишньої будівлі котельні теплопостачання, що знаходиться за адресою: м. Перечин, пл. Незалежності, 1К.

Міський голова                                                      І.М. Погоріляк

 УКРАЇНА

                                                                          ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                           

11 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  06 квітня  2017 року №

         м.Перечин

Про надання дозволу на виготовлення

технічної документації із землеустрою

щодо відведення земельної  ділянки в оренду

несільськогосподарського призначення

в м. Перечин.

Відповідно до вимог статей  12, 19, 79-1, 91, 125-126, 128 Земельного кодексу України, норм ст. 9 Закону України «Про оренду землі», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звернення фізичних осіб, фізичних осіб-підприємці та юридичних осіб та доданих до них документів, врахувавши висновки постійної депутатської комісії, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати Ватралю Миколі Степановичу, жит. м.Перечин, вул. Ужгородська, 13/3, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), призначеної для будівництва та обслуговування будівлі котельні, площею 0,0344 га, кадастровий номер 2123210100:01:006:0215 в оренду, що розташована за адресою: м. Перечин, пл.. Незалежності, 1К, строком на 5 років.

Міський голова                                                         І.М. Погоріляк

 УКРАЇНА

                                                                          ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                           

11 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  06 квітня  2017 року №

         м.Перечин

Про внесення зміндо рішення

№246 від 22.12.2016 року

«Про затвердження цільових

програм з питань розвитку місцевого

самоврядування на 2016-2018 роки

      Відповідно до пункту ст.22, ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  у зв’язку з виникненням необхідності збільшення переліку заходів і завдань,   міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. В розділ 2 Програми національно-патріотичного виховання в м.Перечин на 2016-2018 роки додати пункт 8 «Виготовлення та встановлення пам’ятників загиблим учасникам АТО».
 1. В розділ 5 Програми забезпечення розвитку інформаційного простору м.Перечин на 2016 – 2018 роки додати пункт 8 «Оплата послуг з випуску інформаційного вісника Перечинської міської ради».

 3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.).

Міський голова                                                                           І.М.Погоріляк

 УКРАЇНА

                                                                          ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                           

11 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від   06 квітня  2017 року №____

               м.Перечин.

Про внесення змін до рішення                                                                            

3 пленарного засідання            

9 сесії Перечинської міської ради                                                  

VII скликання від 22 грудня 2016 року

№247 “Про міський бюджет на 2017 рік”                                                                                                                                                                                      

(зі змінами від 26.01.2017р.)       

    Відповідно до пункту 4 ч.а статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.23,78 «Бюджетного кодексу України», ,враховуючи висновок міського голови про перевиконання дохідної частини міського бюджету за I-ий квартал 2017 року по загальному та спеціальному фонду  міська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Збільшити дохідну частину міського бюджету на 2017 рік в сумі 2122000 грн. (додаток 1).

      2.Збільшити видаткову частину міського бюджету на 2017 рік в сумі 2122000 грн. (додаток 2).

 1. Затвердити перерозподіл видатків міського бюджету на 2017 рік (в межах загального обсягу видатків) (додаток 3).

      4.Затвердити зміни до джерел фінансування міського бюджету на 2017 рік (додаток 4).

       5.Затвердити зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міста (додаток 5).

    6.Затвердити зміни до переліку регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2017 році ( додаток 6 ).

     7.Затвердити зміни до обсягу  іншої субвенції (КТКВК 250380) районному бюджету Перечинського району з міського бюджету на 2017 рік в сумі 85000 грн.  (додаток 7).           

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.)

   Міський голова                                                        І.М.Погоріляк       

Додаток 1
до  проекту рішення 1 пленарного засідання  11 сесії Перечинської міської ради VII скликання від
06 квітня 2017р. № _____ “Про внесення змін до рішення 3 пленарного засідання 9 сесії Перечинської міської ради VII скликання  від 22 грудня 2016 року №247 “Про міський бюджет на 2017 рік”                                                                                          (зі змінами від 26.01.2017р.)
Зміни дохідної частини міського бюджету на 2017  рік
    ( грн.)
КодНайменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету
ВсьогоЗагальний фондСпеціальний фонд
Всьогов т.ч. бюджет розвитку
10000000Податкові надходження420000420000  
11000000Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості1000010000  
11020000Податок на прибуток підприємств1000010000  
11020200Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності1000010000  
14000000Внутрішні податки на товари та послуги  160000160000  
14020000Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 120000120000  
14021900Акцизний податок з виробленого в Україні пального120000120000  
14030000Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 440000440000  
14031900Акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального440000440000  
14040000Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів -400000-400000  
18000000Місцеві податки250000250000  
18050000Єдиний податок250000250000  
18050400Єдиний податок з фізичних осіб250000250000  
20000000Неподаткові надходження  3000030000  
22000000Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 3000030000  
22010000Плата за надання адміністративних послуг3000030000  
22012500Плата за надання інших адміністративних послуг2000020000  
22012600Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 60006000  
22012900Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією 40004000  
30000000Доходи від операцій з капіталом170000 170000 
31000000Надходження від продажу основного капіталу  170000 170000 
31030000Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності170000 170000 
40000000Офіційні трансферти  15020003020001200000 
41000000Від органів державного управління  15020003020001200000 
41030000Субвенції  15020003020001200000 
41035000Інша субвенція1200000 1200000 
41037000Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів302000302000  
 Всього доходів21220007520001370000 
    
Секретар міської  ради                                                                               О.Ю.Вовканич-Белеканич                                                                                                              
    
Додаток 2
до  проекту рішення 1 пленарного засідання 11 сесії Перечинської міської ради VII скликання від
06 квітня 2017р. № _____ “Про внесення змін до рішення 3 пленарного засідання     9 сесії Перечинської міської ради VII скликання  від22 грудня 2016 року №247 “Про міський бюджет на 2017 рік”     (зі змінами від 26.01.2017р.)
Зміни до видаткової частини міського бюджету на 2017 рік
 (грн.) 
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівКод програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівКод ВКВ/ ТПКВКМБКод функціональної класифікації, що відповідає даному коду Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівВидатки загального фондуВидатки спеціального фондуРазом
Усьоговидатки споживанняз  нихвидатки розвиткуУсього видатки споживанняз  нихвидатки розвиткуз  них
оплата працікомунальні послуги та енергоносіїоплата працікомунальні послуги та енергоносіїбюджет розвиткуз них 
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
123456789101112131415161718=6+11
010000 0100 Державне управління96 00096 000   108 000   108 000108 000108 000204 000
010116000017001700111Органи місцевого самоврядування96 00096 000   108 000   108 000108 000108 000204 000
070000 1000 Освіта120 000120 00097 000         120 000
070101000101010100910Дошкільна освіта120 000120 00097 000         120 000
090000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення26 00026 000          26 000
090412000340034001090Інші видатки на соціальний захист26 00026 000          26 000
100000 6000 Житлово-комунальне господарство15 00015 000          15 000
100203000606060600620Благоустрій міст, сіл, селищ15 00015 000          15 000
150000 6300 Будівництво     1 370 000   #######1 370 000 1 370 000
150101000631063100490Капітальні вкладення     1 370 000   1 370 0001 370 000 1 370 000
250000 8000 Видатки, не віднесені до основних груп 347 00045 000  ######40 000   40 00040 00040 000387 000
250203000802180210160Проведення місцевих виборів302 000   302 000       302 000
250380000880088000180Інші субвенції45 00045 000   40 000   40 00040 00040 00085 000
    Всього видатків 604 000302 00097 000 ######1 518 000   #######1 518 000148 0002 122 000
Секретар міської  ради                                                                                                                                                                                                                                     О.Ю.Вовканич-Белеканич
Додаток 3
до  проекту рішення 1 пленарного засідання 11 сесії Перечинської міської ради VII скликання від
06 квітня 2017р. № _____ “Про внесення змін до рішення 3 пленарного засідання                                                                                                                                                   9 сесії Перечинської міської ради VII скликання від 22 грудня 2016 року №247 “Про міський бюджет на 2017 рік”           (зі змінами від 26.01.2017р.)
Перерозподіл видатків міського бюджету на 2017 рік (в межах загального обсягу видатків)
 (грн.) 
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівКод програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівКод ВКВ/ ТПКВКМБКод функціональної класифікації, що відповідає даному коду Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівВидатки загального фондуВидатки спеціального фондуРазом
Усьоговидатки споживанняз  нихвидатки розвиткуУсього видатки споживанняз  нихвидатки розвиткуз  них
оплата працікомунальні послуги та енергоносіїоплата працікомунальні послуги та енергоносіїбюджет розвиткуз них 
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
123456789101112131415161718=6+11
150000 6300 Будівництво     -102061   -102061-102061 -102061
150101000631063100490Капітальні вкладення     -102061   -102061-102061 -102061
180000 7400 Інші послуги пов’язані з економічною діяльністю     102061   102061102061 102061
180409000747074700490Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання     102061   102061102061 102061
    Всього видатків              
Секретар міської  ради                                                                                                                                                                                                                                     О.Ю.Вовканич-Белеканич
Додаток 4
до  проекту рішення 1 пленарного засідання 11 сесії Перечинської міської ради VII скликання від
06 квітня 2017р. № _____ “Про внесення змін до рішення 3 пленарного засідання     9 сесії Перечинської міської ради VII скликання     від 22 грудня 2016 року №247 “Про міський бюджет на 2017 рік”           (зі змінами від 26.01.2017р.)
Зміни до джерел фінансування міського бюджету на 2017 рік 
( грн.)
КодНазваЗагальний фондСпеціальний фондРазом
Разому т.ч. бюджет розвитку
123456
200000Внутрішнє фінансування -148 000148 000148 0000
208000Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів -148 000148 000148 0000
208100На початок року0000
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)-148 000148 000148 0000
600000 Фінансування за активними операціями -148 000148 000148 0000
602000 Зміни обсягів готівкових коштів -148 000148 000148 0000
602100На початок року0000
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)-148 000148 000148 0000
    
Секретар міської  ради                                                                                                                                                                                                                                    О.Ю.Вовканич – Белеканич
                                                                                                                                                  Додаток 5
ддо  проекту рішення 1 пленарного засідання  11 сесії Перечинської міської ради VII скликання від
06 квітня 2017р. № _____ “Про внесення змін до рішення 3 пленарного засідання                                                                                                                                    9 сесії Перечинської міської ради VII скликання                від 22 грудня 2016 року №247 “Про міський бюджет на 2017 рік”                            (зі змінами від 26.01.2017р.)
Зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів,
видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів;
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівКод ВКВ/ ТПКВКМБКод функціональної класифікації, що відповідає даному коду Назва головного розпорядника коштів
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації, тощоЗагальний обсяг фінансування будівництва Відсоток завершеності  будівництва об’єктів на майбутні роки Усього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки Разом видатків на поточний рік 
12345678910
01   міська рада 1267939001518000
010116000017001700111Органи місцевого самоврядуванняКапітальні видатки   108 000
150101000631063100490Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територіїРеконструкція водовідвідного каналу в м.Перечин в районі Перечинського лісохімічного комбінату Закарпатської області-62061  -62061
150101000631063100490Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територіїКапітальний ремонт окремих приміщень першого поверху по вул.Ужанська (Червоноармійська), 19 А,  м.Перечин110000  110000
150101000631063100490Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територіїКапітальний ремонт будівлі колишнього військомату, м.Перечин-150000  -150000
150101000631063100490Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територіїРеконструкція водогону від вулиці Гагаріна до пл. 50р.Жовтня(Незалежності), м.Перечин1200000  1200000
150101000631063100490Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі №43 по вулиці Ужгородська, м.Перечин10000  10000
150101000631063100490Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територіїРеконструкція будівлі №43 по вулиці Ужгородська, м.Перечин160000  160000
180409  0490Внески органів влади автономної республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб’єктів підприємницької діяльностіПоповнення статутного капіталу  КП «Комунальник» на капітальні видатки    102061
250380  0180Інші субвенціїКапітальні видатки.    40000
Всього 1267939001518000
 
  
Секретар міської ради                                                                                                                                                                                                                                     О.Ю.Вовканич – Белеканич
 
 
                                                                                                                                               Додаток 6
до  проекту рішення 1 пленарного засідання 11 сесії Перечинської міської ради VII скликання від
06 квітня 2017р. № _____ “Про внесення змін до рішення 3 пленарного засідання        9 сесії Перечинської міської ради VII скликання      від 22 грудня 2016 року №247 “Про міський бюджет на 2017 рік”                    (зі змінами від 26.01.2017р.)
Зміни до переліку регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2017 році
      (грн.)
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів;
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівКод ВКВ/ ТПКВКМБКод функціональної класифікації, що відповідає даному коду Назва головного розпорядника коштів
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 
Найменування програмиЗагальний фондСпеціальний фонд Разом
123456789
01   міська рада 41 000041 000
090412000340034001090Інші видатки на соціальний захистПрограма фінансової підтримки заходів у сфері соціального захисту вразливих верств населення в місті Перечин на 2016-2018 роки26 000 26 000
100203000606060600620Благоустрій міст, сіл, селищПрограма благоустрою м.Перечин на 2016-2018 роки15 000 15 000
250404000801080100133Інші видаткиПрограма “Духовне життя” в м.Перечин на 2016-208 роки190 000 190 000
250404000801080100133Інші видаткиПрограма
національно-патріотичного виховання в м. Перечин  на 2016-2018 роки.
-90 000 -90 000
250404000801080100133Інші видаткиПрограма фінансового забезпечення заходів пов’язаних з підсиленням водопостачання в місті Перечин на 2016-2018 роки-100 000 -100 000
Всього 41 000041 000
Секретар міської ради                                                                                                                                                                                                                                                              О.Ю.Вовканич – Белеканич
Додаток 7
до  проекту рішення 1 пленарного засідання 11 сесії Перечинської міської ради VII скликання від
06 квітня 2017р. № _____ “Про внесення змін до рішення 3 пленарного засідання    9 сесії Перечинської міської ради VII скликання   від 22 грудня 2016 року №247 “Про міський бюджет на 2017 рік”                           (зі змінами від 26.01.2017р.)
Зміни до обсягу іншої субвенції (КТКВК 250380) районному бюджету Перечинського району з міського бюджету на 2017 рік
      (грн.)
№п/пНазва адміністративно-територіальної одиниці(найменування призначення субвенції)Загальний фонд-усьогоСпеціальний фонд-усьогоу тому числіРазом
видатки споживаннявидатки розвитку 
1234567
1Районний бюджет Перечинського району200004000004000060000
1Придбання кухонного інвентарю для Перечинської ЗОШ I-III ступенів (новий корпус) по вул.Червоноармійській, 17 в м.Перечин2000040000 40 00060 000
2Поточний ремонт освітлення в спортивному залі та придбання сітки  дитячо-юнатцької спортивної школи, вул.Ужгородська, 110, м.Перечин25000   25 000
Всього:450004000004000085000
 
Секретар міської ради                             О.Ю.Вовканич-Белеканич                                                                                                                                                                                                                   

 УКРАЇНА

                                                                          ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                           

11 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від 06 квітня 2017 року   №____

         м.Перечин

Про затвердження звіту

по виконанню міського бюджету

за  1-ий квартал 2017 року

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України та розглянувши звіт по виконанню міського бюджету за 1-ий квартал 2017 року міська рада  

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити звіт по виконанню міського бюджету за 1-ий квартал 2017 року згідно додатків 1,2. (додатки додаються).
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.).

Міський голова                                                                 І.М.Погоріляк

Додаток 1
до   проекту рішення 1 пленарного засідання 11 сесії        Перечинської міської ради  VII скликання від
06 квітня 2017 року №___ “Про затвердження звіту       по виконанню міського бюджету за 1-ий квартал 2017 року”     
Звіт по виконанню загального фонду міського бюджету за 1-ий квартал 2017 року
КодНайменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету
Уточнений план за 1-ий квартал 2017 рокуВиконано за 1-ий квартал 2017 року% Виконання
Залишок коштів станом на 01.01.2017 року16143721614372 
ДОХОДИ
10000000Податкові надходження22840002862633125
11000000Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості150011984799
11020000Податок на прибуток підприємств150011984799
11020200Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності150011984799
13000000Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 800002874636
13010000Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 800002874636
13010200Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)800002874636
14000000Внутрішні податки на товари та послуги210000275051131
14040000Акцизний податок з реалізації суб”єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів210000275051131
18000000Місцеві податки19925002546852128
18010000Податок на майно14972001771287118
18010100Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об”єктів житлової нерухомості200240120
18010400Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об”єктів нежитлової нерухомості5000056922114
18010500Земельний податок з юридичних осіб10650001208389113
18010600Орендна плата з юридичних осіб330000460531140
18010700Земельний податок з фізичних осіб60009605160
18010900Орендна плата з фізичних осіб400002935073
18011100Транспортний податок з юридичних осіб60006250104
18030000Туристичний збір20015980
18030200Туристичний збір, сплачений фізичними особами20015980
18050000Єдиний податок495100775406157
18050300Єдиний податок з юридичних осіб750005834678
18050400Єдиний податок з фізичних осіб420000717060171
18050500Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків10000
20000000Неподаткові надходження1520093525615
21000000Доходи від власності та підприємницької діяльності02510
21010000Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність02000
21010300Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету02000
21080000Інші надходження0510
21081100Адміністративні штрафи та інші санкції0510
22000000Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності1420048675343
22010000Плата за надання адміністративних послуг500042951859
22012500Плата за надання інших адміністративних послуг500032259645
22012600Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 066920
22012900Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією 040000
22080000Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном4000283871
22080400Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності4000283871
22090000Державне мито5200288656
22090100Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування20016382
22090200Державне мито, не віднесене до інших категорій200034317
22090400Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів(посвідок)та паспортів громадян України3000238079
24000000Інші неподаткові надходження1000445994460
24060000Інші надходження1000445994460
24060300Інші надходження1000445994460
40000000Офіційні трансферти15342001534200100
41000000Від органів державного управління15342001534200100
41020000Дотації 15040001504000100
41020900Інші додаткові дотації15040001504000100
41030000Субвенції3020030200100
41037000Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 3020030200100
ВСЬОГО ДОХОДІВ  38334004490358117
БАЛАНС54477726104730 
ВИДАТКИ
КодНайменування згідно
 з тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
Уточнений план за 1-ий квартал 2017 рокуВиконано за 1-ий квартал 2017 року% Виконання
010000Державне управління53080043648582
010116Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради,районної у місті ради(у разі її створення),міської,селищної,сільської рад та їх виконавчих комітетів53080043648582
070000Освіта1454000129856689
070101Дошкільна освіта1454000129856689
090000Соціальний захист та соціальне забезпечення1719009150253
090412Інші видатки на соціальний захист734006918094
090501Організація та проведення громадських робіт985002232223
100000Житлово-комунальне господарство145437190120662
100203Благоустрій міст,сіл,селищ145437190120662
110000Культура і мистецтво2000004062820
110502Інші культурно-освітні заклади та заходи2000004062820
130000Фізична культура і спорт7500021143
130112Підтримка спорту вищих досягнень та організацій,які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні7500021143
170000Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок,телекомунікації та інформатика5000000
170703Утримання та розвиток інфраструктури доріг5000000
200000Охорона навколишнього природного середовища10000000
200700Інші природоохоронні заходи10000000
250000Видатки, не віднесені до основних груп69600039843357
250102Резервний фонд5000000
250203Проведення місцевих виборів30200709824
250344Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів6000060000100
250404Інші видатки50580028133556
250911Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам5000050000100
600000Фінансування за активними операціями1293000134991
602400Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)1293000134991
ВСЬОГО ВИДАТКІВ6025071318243353
Залишок коштів станом на 01.04.2017 року-5772992922297 
БАЛАНС54477726104730 
Секретар  міської ради                                                        О.Ю.Вовканич – Белеканич
Додаток 2
до   проекту рішення 1 пленарного засідання 11 сесії         Перечинської міської ради  VII скликання від
06 квітня 2017 року №___ “Про затвердження звіту      по виконанню міського бюджету за 1-ий квартал 2017 року”     
Звіт по виконанню спеціального фонду міського бюджету за 2017 рік
КодНайменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету
Уточнений план за 1-ий квартал 2017 рокуВиконано за 1-ий квартал 2017 року% Виконання
Залишок коштів станом на 01.01.2017 року856383856383 
ДОХОДИ
10000000Податкові надходження300001653455
19000000Інші податки та збори300001653455
19010000Екологічний податок300001607554
19010100Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення270001341750
19010200Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об”єкти170034520
19010300Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об”єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини13002313178
19050000Збір за забруднення навколишнього природного середовища04590
19050200Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища04590
20000000Неподаткові надходження125000171078137
24000000Інші неподаткові надходження50001964
24062100Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності01960
24170000Надходження коштів від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту500000
25000000Власні надходження бюджетних установ120000170882142
25010000Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством1200007914366
25010100Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із їх основною діяльністю1200007914366
25020000Інші джерела власних надходжень0917390
25020100Благодійні внески, гранти та дарунки0867700
25020200Кошти,що отримуютьь бюджетні установи від підприємст, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів049690
30000000Доходи від операцій з капіталом205000383687187
31000000Надходження від продажу основного капіталу0342971#ДЕЛ/0!
31030000Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності0342971#ДЕЛ/0!
33000000Надходження від продажу землі і нематеріальних активів2050004071620
33010100Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти ,які підлягають приватизації,та земельних ділянок,які знаходяться на території Автономної Республіки  Крим)2050004071620
40000000Офіційні трансферти30000000
41000000Від органів державного управління30000000
41030000Субвенції30000000
41035000Інші субвенції30000000
50000000Цільові фонди75007500100
50110000Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади75007500100
600000Фінансування за активними операціями1293000134991
602400Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)1293000134991
ВСЬОГО ДОХОДІВ196050059229830
БАЛАНС28168831448681 
ВИДАТКИ
КодНайменування згідно
 з тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
Уточнений план за 1-ий квартал 2017 рокуВиконано за 1-ий квартал 2017 року% Виконання
010000Державне управління5000000
010116Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради,районної у місті ради(у разі її створення),міської,селищної,сільської рад та їх виконавчих комітетів5000000
070000Освіта19772912614564
070101Дошкільна освіта19772912614564
090000Соціальний захист та соціальне забезпечення329701846856
090501Організація та проведення громадських робіт329701846856
110000Культура і мистецтво1374013740100
110502Інші культурно-освітні заклади та заходи1374013740100
150000Будівництво91706100
150101Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території91706100
170000Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок,телекомунікації та інформатика45000000
170703Утримання та розвиток інфраструктури доріг45000000
180000Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю106000106000100
180409Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання106000106000100
200000Охорона навколишнього пиродного середовища6000000
200700Інші природоохоронні заходи6000000
240000Цільові фонди12157900
240601Охорона та раціональне використання природних ресурсів8407700
240900Цільові фонди утворені Верховною радою,Автономною Республікою Крим,місцевими органами самоврядування, і місцевими органами виконавчої влади3750200
250000Видатки, не віднесені до основних груп538246332466
250380Інші субвенції35000000
250404Інші видатки1882463324618
ВСЬОГО ВИДАТКІВ248732529759912
Залишок коштів станом на 01.04.2017 року1664811151082 
БАЛАНС26538061448681 
Секретар  міської ради                                                        О.Ю.Вовканич – Белеканич