Проект рішень про скликання чергового засідання Виконавчого Комітету Перечинської Міської Ради від 25.01.2016


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

(проект)

Від  21 січня 2016 року  №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

        м.Перечин

  Про присвоєння об’єктам

містобудування поштової адреси

На підставі  підпункту 10 пункту б) статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, , у зв’язку з упорядкуванням поштової адреси, розглянувши заяви громадян, про присвоєння поштової адреси об’єктам містобудування, що розташовані в місті Перечин, та долучені до заяви документи, виконком міської ради 

                                                    ВИРІШИВ:
 1. У зв’язку з упорядкуванням поштової адреси, розглянувши заяву гр.., жит. м. Перечин, вул. ***, ***, вул.  ***, взявши до уваги технічний паспорт на житлове приміщення – будинок, присвоїти окрему  поштову адресу житловому будинку,  який знаходиться за адресою м. Перечин , вул. Вулшава, ***
 2. У зв’язку з упорядкуванням поштової адреси, розглянувши заяву гр. ***, жит. м. Перечин, вул. ***, взявши до уваги договір купівлі – продажу майнового комплексу, присвоїти окрему поштову адресу  житловому будинку, який знаходиться за адресою м. Перечин, вул. ***, ***.
 3. У зв’язку з упорядкуванням поштової адреси, розглянувши заяву гр. ***, жит. м. Перечин,вул. ***, взявши до уваги технічний паспорт на гараж, присвоїти окрему поштову адресу гаражу, що знаходиться за адресою м. Перечин, вул. ***, ***

Міський голова                                                                             І.М. Погоріляк


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

(проект)

Від 21 січня 2016 року  №              

        м.Перечин

Про надання матеріальної допомоги

малозабезпеченим верствам населення м. Перечин

              Документу надано статус « Конфіденційний « згідно статей 11, 21  Закону України « Про інформацію» та він не підлягає оприлюдненню, бо містить конфіденційну інформацію ( інформацію про особу ).

               Збирання, зберігання, використання та поширення інформації про особу, без її попередньої згоди, крім випадків, визначених законом, забороняється. ( офіційне тлумачення див. в Рішенні Конституційного Суду України № 5 – зп від 30.10.97 )

Міський голова                                                                І.М. Погоріляк


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

(проект)

Від  21 січня 2016 року  №   

        м.Перечин                                                                              

 Про надання  допомоги

 на поховання

 На підставі підпункту 4 пункту а) частини 1 статті 34 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року “ Про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого”,  розглянувши відповідні матеріали на поховання, на виконання повноважень у сфері соціального захисту населення , виконком міської ради

В И Р І Ш И В :

1.Надати допомогу на поховання у розмірі 2000 ( дві тисячі) гривень громадянці *** жит. м. Перечин вул. ***, яка здійснила поховання  свого зятя ***, який помер 5 січня 2016 року .

2.Надати допомогу на поховання у розмірі 2000 (дві тисячі) гривень громадянці ***, жит.м. Перечин, вул. ***, яка здійснила поховання свого сина ***, який помер 9 січня 2016 року.

3.Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради ( завідуюча Попович Я.П..) профінансувати названі видатки.

Міський голова                                                                   І.М. Погоріляк


У К Р А Ї Н А   

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

(проект)

Від  21 січня 2016 року 

       м. Перечин

Про  затвердження акту

обстеження зелених насаджень,

 що підлягають знесенню

Відповідно до п. 1 частини 6, статті 33 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку із забудовою та впорядкуванням земельних площ на території міста Перечин, враховуючи, що зелені насадження знаходяться в аварійно – небезпечному стані, взявши до уваги акт б/н від  15 січня 2016 року про обстеження зелених насаджень, що підлягають знесенню чи пересаджуванню виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

 1. Затвердити акт б/н від 15 січня 2016 року про обстеження зелених насаджень, що підлягають знесенню чи пересаджуванню у зв’язку із забудовою та впорядкуванням земельних площ та територій ( додається).
 2. Дати дозвіл на зрізання 13 ялинок та 2 беріз по вул. ***.

     Міський голова                                                                        І.М. Погоріляк


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

(проект)

від 21січня  2016 року №                                                                                                                                                                                                                               

        м. Перечин

Про взяття громадян на квартирний облік

Відповідно до Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР і Української Республіканської Ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року № 470, згідно п.5 ч.1 ст. 15,ст. ст. 36,46 Житлового кодексу України беручи до уваги заяви жителів м. Перечин про взяття їх на квартирний облік, пропозиції комісії з житлових питань, створеної при виконавчому комітеті міської ради, керуючись п/п 2 п. а) ч.1 ст. 30 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Взяти на квартирний облік за місцем проживання, який здійснюється у виконавчому комітеті міської ради, громадянина ***, жителя м.Перечин, вул. ***.

Загальна черга  – №  69

Черга першочергова – № 24

Дата взяття на загальну чергу 30 грудня 2015 року.

Сім’я складається з двох членів: *** –матері.

2. Взяти на квартирний облік за місцем проживання, який здійснюється у виконавчому комітеті міської ради, громадянина ***, жителя м. Перечин, вул. ***.

Загальна черга  –  № 70

Черга першочергова  – № 25

Дата взяття на загальну чергу –14 січня 2016

Сім’я складається з трьох членів:*** –  дружини, *** –  доньки.

Міський голова                                                                  І.М. Погоріляк


     У К Р А Ї Н А

  ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

(проект)

Від 21 січня 2016року  №   

        м.Перечин

Про розміщення тимчасової споруди

Відповідно до Наказу  № 244 від 21.10.2011 року Міністерства регіонального розвитку, будівництва, житлово – комунального господарства України , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 22.11 2011 року № 1330/ 20068, відповідно до норм Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, взявши до уваги клопотання голови правління ВАТ «Закарпатавтотранс» Кречко Й.В., виконком Перечинської міської ради

В И Р І Ш И В  :

1. Дати дозвіл ВАТ «Закарпатавтотрнас» на розміщення тимчасової споруди, що знаходиться за адресою м. Перечин, ***,  згідно паспорту прив’язки на земельній ділянці строком на  3 ( три) роки  .

Міський голова                                                                            І.М. Погоріляк

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

(проект)

21 січня 2016 року  №                                                                                                                                                        

        м.Перечин

Про створення комісії з питань

техногенно – екологічної безпеки та

 надзвичайних ситуацій Перечинської міської

ради

На виконання вимог Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування», рішень Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, та у зв’язку із завершенням повноважень виконкому та обранням нового складу виконкому, виконавчий комітет міської ради

 В И Р І Ш И В :

1.Затвердити Положення про комісію з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій згідно додатку № 1 до рішення.

2.Затвердити персональний склад комісії згідно додатку № 2 до рішення.

Міський  голова                                                                  І.М. Погоріляк

Додаток №1

до рішення виконавчого комітету

Перечинської міської ради

№      від 21.01.2016 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

 1. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі – комісія) є постійно діючим органом, який утворюється виконавчим комітетом Перечинської міської ради (далі – місцева комісія) для координації діяльності підприємств, установ та організацій, пов’язаної із забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них.
 2. Комісія у своїй діяльності керуєтьсяКонституцієюі законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, цим Положенням, а місцева комісія також рішеннями регіональної комісії.
 3. Основними завданнями комісії є:

1) координація діяльності пов’язаної із:

функціонуванням територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту;

здійсненням оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії в умовах такої ситуації;

залученням сил цивільного захисту до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, надання гуманітарної допомоги;

забезпеченням реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки;

навчанням населення діям у надзвичайній ситуації;

визначенням меж зони надзвичайної ситуації;

здійсненням постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;

організацією робіт із локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучення для цього необхідних сил і засобів;

організацією та здійсненням:

– заходів щодо життєзабезпечення населення, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;

– заходів з евакуації (у разі потреби);

– радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;

вжиттям заходів до забезпечення готовності територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту до дій в умовах надзвичайної ситуації та в особливий період;

здійсненням безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;

інформуванням органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються;

забезпеченням:

– живучості об’єктів національної економіки та державного управління під час реагування на надзвичайну ситуацію;

– стабільного функціонування об’єктів паливно-енергетичного комплексу під час виникнення надзвичайної ситуації, злагодженої роботи підприємств, установ та організацій для забезпечення сталої і безперебійної роботи об’єктів Єдиної газотранспортної та об’єднаної енергетичної систем України;

– безпеки та сталої роботи транспортної інфраструктури, послуг поштового зв’язку та всіх видів електричного зв’язку;

– санітарного та епідемічного благополуччя населення;

організацією та керівництвом за проведенням робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій регіонального і місцевого рівня;

встановленням кількісних та якісних показників виведення з ладу транспортних засобів, промислових, громадських і житлових будинків та споруд, комунальних і енергетичних мереж, засобів зв’язку, магістральних газо-, нафто- або інших трубопроводів, залізничних вузлів, мостів, шляхопроводів тощо;

2) визначення шляхів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час:

функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та її ланок;

здійснення заходів:

– щодо соціального захисту населення, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;

– щодо медичного та біологічного захисту населення у разі виникнення надзвичайної ситуації;

порушення умов належного функціонування об’єктів інфраструктури та безпеки життєдіяльності населення, зокрема у сферах національної безпеки і оборони, енергетики, фінансів, соціального захисту, охорони здоров’я та навколишнього природного середовища;

3) підвищення ефективності діяльності підприємств, установ та організацій під час реагування на надзвичайну ситуацію.

 1. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) у режимі повсякденної діяльності:

здійснює заходи щодо забезпечення захисту населення, сталого функціонування господарських об’єктів, зменшення можливих матеріальних втрат та збереження національної культурної спадщини у разі виникнення надзвичайної ситуації;

бере участь у розгляді питань щодо утворення або припинення діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, що використовують небезпечні технології (хімічні, радіаційні тощо);

сприяє проведенню гідрометеорологічних спостережень і прогнозів, розвитку державної системи моніторингу навколишнього природного середовища, системи цивільного захисту, форм контролю за функціонуванням потенційно небезпечних об’єктів;

координує здійснення заходів щодо профілактики та локалізації інфекційних захворювань, а також запобігання виникненню випадків масових харчових отруєнь населення.

Регіональна комісія, крім перелічених у цьому пункті функцій, погоджує перелік потенційно небезпечних об’єктів та перелік споживачів, на яких поширюється обмеження постачання питної води та електропостачання до рівня екологічної броні, затверджує результати класифікації об’єктів і адміністративно-територіальних одиниць стосовно рівня хімічної небезпеки, здійснює методичне керівництво та контроль за роботою місцевих комісій;

2) у режимі підвищеної готовності:

здійснює заходи щодо активізації роботи з проведення спостереження та контролю за станом навколишнього природного середовища, перебігом епідемій і спалахами інфекційних захворювань, масовими харчовими отруєннями населення, обстановкою на потенційно небезпечних об’єктах і прилеглих до них територіях, прогнозування можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів;

організовує розроблення плану комплексних заходів щодо захисту населення і територій у разі виникнення надзвичайної ситуації, забезпечення сталого функціонування господарських об’єктів;

забезпечує координацію заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації  місцевого рівня;

готує пропозиції щодо визначення джерел і порядку фінансування заходів реагування на надзвичайну ситуацію;

координує заходи щодо створення резерву засобів індивідуального захисту та матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків, визначає обсяги і порядок використання таких резервів;

забезпечує стабільне виробництво, передачу, постачання і використання енергоносіїв під час виникнення надзвичайної ситуації підприємствами, установами та організаціями паливно-енергетичного комплексу;

3) у режимі надзвичайної ситуації:

забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів управління, сил та засобів територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, а також громадських організацій щодо надання допомоги населенню, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;

організовує роботу з локалізації або ліквідації надзвичайної ситуації місцевого рівня;

залучає до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації необхідні рятувальні, транспортні, будівельні, медичні та інші формування з використанням наявних матеріально-технічних, продовольчих та інших ресурсів і запасів;

вживає заходів, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у небезпечних районах;

забезпечує здійснення заходів щодо соціального захисту населення, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;

встановлює межі зони, на якій виникла надзвичайна ситуація, та організовує визначення розміру шкоди, заподіяної суб’єктам господарювання і населенню внаслідок виникнення надзвичайної ситуації  місцевого рівня;

організовує здійснення постійного контролю за станом навколишнього природного середовища на території, що зазнала впливу надзвичайної ситуації, обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;

приймає рішення щодо попередньої класифікації надзвичайної ситуації за видом, класифікаційними ознаками та рівнем, забезпечує своєчасне подання до ДСНС зазначених матеріалів;

вивчає обставини, що склалися, та подає органові, який її утворив, інформацію про вжиті заходи, причини виникнення та результати ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також пропозиції щодо подальших дій із запобігання її розвитку;

4) у режимі надзвичайного стану:

забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів управління та сил територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з урахуванням особливостей, що визначаються згідно з вимогами Законів України “Про правовий режим воєнного стану”“Про правовий режим надзвичайного стану”, а також інших нормативно-правових актів;

здійснює заходи, необхідні для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров’я громадян, забезпечення функціонування органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

5) дійснює взаємодію з регіональним штабом з питань, пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції.

 1. Комісія має право:

залучати у разі потреби в установленому законодавством порядку до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації місцевого рівня сили і засоби територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту.

одержувати від підприємств, установ та організацій, розташованих на території                      міста, матеріали і документи, необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції;

залучати до участі у своїй роботі представників підприємств, установ та організацій, розташованих на підвідомчій їй території  (за погодженням з їх керівниками);

розглядати матеріали розслідувань про причини і наслідки виникнення надзвичайної ситуації та вносити пропозиції щодо притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності посадових осіб, винних у її виникненні.

 1. Головою комісії є керівник органу, який її утворив.

Роботою комісії керує її голова, а за відсутності голови – за його дорученням перший заступник та за відсутності першого заступника – заступник голови.

Засідання комісії веде голова, а за його відсутності – перший заступник голови.

Посадовий склад комісії затверджується органом, який її утворив. Персональний склад комісії затверджується головою комісії.

Голова комісії організовує її роботу за допомогою секретаря.

 1. Голова комісії має право:

залучати до роботи із запобігання виникненню надзвичайної ситуації або ліквідації її наслідків будь-які транспортні, рятувальні, відбудовні, медичні та інші сили і засоби відповідно до законодавства;

приймати в межах повноважень комісії рішення щодо реагування на надзвичайну ситуацію;

вносити пропозиції в межах законодавства щодо заохочення осіб, які зробили вагомий внесок у запобігання виникненню надзвичайної ситуації, ліквідацію її наслідків;

делегувати на період ліквідації наслідків надзвичайної ситуації свої повноваження заступникам голови комісії.

 1. Комісія проводить засідання на постійній основі.

Рішення комісії приймаються колегіально більш як двома третинами складу комісії. Член комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, прийняті комісією, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується головою та відповідальним секретарем комісії.

 1. Рішення комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов’язковими для виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
 2. За членами комісії на час виконання завдань зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.
 3. Організація побутового забезпечення членів комісії, а також забезпечення їх спеціальним одягом, засобами індивідуального захисту під час роботи в зоні надзвичайної ситуації покладається на орган, який утворив відповідну комісію.
 4. Комісія має бланк із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Додаток №2

до рішення виконавчого комітету

Перечинської міської ради

№      від 21.01.2016 р.

С К Л А Д

комісії з питань

техногенно – екологічної безпеки та

надзвичайних ситуацій

Перечинської міської ради

1. Погоріляк І.М. – голова комісії

2. Піддубний С.В. – заступник голови комісії

3. Гафіянич Є.М. – керуюча справами виконавчого комітету

4. Караван О.А. – начальник Перечинського міжрайонного управління ГУДСЕСУ В Закарпатській області.

5. Іванчо І.В. – головний інженер РЕМ

6. Герзанич В.І. – начальник КП «Комунальник»

7. Керецман А.І. – начальник 1 Державної пожежно – рятувальної частини управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області.

8. Попович Я.П. – завідуюча відділом бухгалтерського обліку та фінансової звітності

9. Семен М.М. – начальник служби  експлуатації Перечинської дільниці


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

( проект)

Від 21 січня  2016 року  №   

        м.Перечин

Про виконання громадських

робіт на території м. Перечин

На виконання повноважень у сфері забезпечення функціонування інфраструктури соціально – культурного призначення для використання у діяльності комунального та забезпечення підприємства працівниками, які відбувають покарання за адміністративні правопорушення у вигляді громадських робіт, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

 1. Визначити комунальне підприємство Перечинської міської ради «Комунальник» таким, на базі якого здійснюється працевлаштування порушників притягнутих до адміністративної відповідальності у вигляді громадських робіт.
 2. Визначити, що громадські роботи виконуються в робочий час КП « Комунальник» ( понеділок – субота, з 08.00 по 17.00 год, обідня перерва з 12.00 по 13.00 год., в окремих випадках не довше терміну світлового дня, в залежності від періоду року.

 Міський голова                                                                 І.М. Погоріляк


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

( проект)

Від 21 січня 2016 року №

        м.Перечин

Про приватизацію державного

житлового фонду

 Відповідно до Закону України “Про приватизацію державного житлового фонду”, розглянувши  заяви наймачів про приватизацію квартир та будинків, які вони та члени їх сімей використовують на умовах найму, після проведення розрахунків, виконком міської ради  

В И Р І Ш И В :

 1.Прохання, яке подає наймач Данилевич Іван Станіславович, що мешкає в будинку за адресою м.Перечин, вул. Червоноармійська, буд.4, квартира 5, задовольнити і передати вказаний будинок безоплатно в приватну спільну сумісну власність. Склад сім’ї: 5 осіб. Він – квартиронаймач, дружина – Данилевич Ольга Іванівна, син Данилевич Андрій Іванович, дочка – Ярема Наталія Іванівна, внук – Ярема Даниїл Владиславович.

 2.Розрахунок площі, що безоплатно приватизується, та вартість надлишкової площі затвердити згідно додатку:

– загальна площа квартири становить 54.7 кв.м.

– житлова площа становить 28.4. кв. м.

Міський голова                                                                      І.М. Погоріляк   


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

( проект)

Від 21 січня 2016 року 

м.Перечин

Про  погодження режиму роботи

господарюючого суб’єкту

Керуючись  п.4 ч.б с. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Гришан Олександра Миколайовича та долучені до неї документи та матеріали, виконком міської ради

 В И Р І Ш И В:

 1. Погодити режим роботи господарюючого суб’єкта – кафе – бару « Мабі», що знаходиться за адресою м. Перечин, вул. Жовтнева, 79 :

–   з вівторка по неділю з 16.00 год. до 24.00 год.

 • Без вихідних
 • Санітарний день щопонеділка ( додаток № 1 )
 1. Зобов’язати вищеназваного господарюючого суб’єкта виконувати вимоги Правил з питань благоустрою території міста Перечин, забезпечення в ньому чистоти і порядку та  належної технічної укріпленості зазначеного приміщення.

  Міський голова                                                                І.М. Погоріляк

Додаток № 1 

до рішення виконкому   

№ від  21.01.2016 р.

«ПОГОДЖЕНО»

                                                                                               міський голова       

м. Перечин

                                                            _________ І.М. Погоріляк

Г Р А Ф І К  Р О Б О Т И

Кафе – бару   « Мабі», що знаходиться за адресою

м. Перечин, вул. Жовтнева, 79

фізична особа – підприємець: Гришан Олександр Миколайович

З вівторка по неділю з 16.00 год до 24.00 год

Без вихідних

Санітарний день щопонеділка