Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку (для будівництва дільниці переробки деревини ТДВ «перечинський Лісохімічний Комбінат»)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ

ПОВНА НАЗВА ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Детальний план території земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (для будівництва дільниці переробки деревини ТДВ «Перечинський лісохімічний комбінат»), площею 0,4167 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська, 25.

ОРГАН, ЩО ПРИЙМАТИМЕ РІШЕННЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Виконавчий комітет Перечинської міської ради

ПРОЦЕДУРА ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ

ДАТА ПОЧАТКУ ТА СТРОКИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»  громадське обговорення звіту зі стратегічної екологічної оцінки та проекту Детального плану території земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (для будівництва дільниці переробки деревини ТДВ «Перечинський лісохімічний комбінат»), площею 0,4167 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська, 25, розпочато з дня їх оприлюднення, а саме 13 березня 2020 року на сайті Перечинської міської ради (http://www.perechyn.com.ua/) та триватиме до 13 квітня 2020 р.

СПОСОБИ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ

Громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі зауваження та пропозиції до звіту із стратегічної екологічної оцінки та проекту документу державного планування. Усі зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або вмотивовано їх відхиляє.

ДАТА, ЧАС І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗАПЛАНОВАНИХ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ (У РАЗІ ПРОВЕДЕННЯ)

15 квітня 2020 року о 14:00 годині у м. Перечин, пл. Народна, 16, Закарпатської області в залі засідань Перечинської районної ради.

Ознайомитися з проектом Детального плану території та отримати додаткову інформацію можна за адресою: 89200, Закарпатська обл., м. Перечин, пл. Народна, 16 тел. (03145) 2- 14 – 09.

ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ЙОГО ПОШТОВА ТА ЕЛЕКТРОННА АДРЕСИ ТА СТРОКИ ПОДАННЯ ЗАУВАЖЕНЬ І ПРОПОЗИЦІЙ

Зауваження і пропозиції до Звіту з стратегічної екологічної оцінки, проекту Детального плану території подаються до: відділу містобудування та архітектури Перечинської міської ради Закарпатської області.

Відповідальна особа: Начальник відділу земельних відносин Перечинської міської ради –  Дуда Маріанна Юріївна -тел. : (03145) 2- 14 – 09, e-mail: marianna20151992@gmail.com. Строк подання зауважень і пропозицій становить не менше 30 днів, тобто до 13 квітня 2020 року.

Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ НАЯВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОВ’ЯЗАНОЇ ЗІ ЗДОРОВ’ЯМ НАСЕЛЕННЯ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

89200, Закарпатська обл., м. Перечин, пл. Народна, 16

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування відсутня.

Матеріали для ознайомлення: 

Звіт Перечин 

ДПТ пояснююча 

ДПТ графічні матеріали

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*