Положення про громадський бюджет


Додаток 1
до проекту рішення
2 пленарного засідання 11 сесії
Перечинської  міської ради VII  скликання
від  10 жовтня  2019 року №
625
 «
Про затвердження Положення

про Громадський бюджет»

ПОЛОЖЕННЯ

про громадський бюджет/бюджет участі Перечинської ОТГ

1. Визначення понять, які використовуються у Положенні про громадський бюджет / бюджет участі об’єднаної територіальної громади

1.1. Громадський бюджет або бюджет участі – спосіб визначення видатків частини бюджету громади з допомогою прямого волевиявлення громадян.

1.2. Робоча група/координаційна рада – створений розпорядженням керівника органу місцевого самоврядування постійно діючий орган, члени якого, в межах чинного законодавства України, координують виконання основних заходів щодо впровадження та функціонування громадського бюджету / бюджету участі у громаді, визначених цим Положенням;

1.3. Автор проекту – це особа, яка досягла 16-річного віку, є громадянином України, громадянином іншої країни, яка створила ідею щодо покращення громади, оформила її у вигляді проекту у спосіб, передбачений у Положенні про громадський бюджет (надалі – Положення).

1.4. Проект – описана ідея, реалізація якої може відбуватися за рахунок коштів громадського бюджету. Проект реалізовується для окремих населених пунктів об‘єднаної територіальної громади, загальна вартість реалізації якого становить від 30 000  до 80 000 тис. грн.

1.5. Е-сервіс “Громадський бюджет” – це онлайн сервіс, який дозволяє брати участь у подачі проектів та голосуванні за них, у рамках громадського бюджету громади, використовуючи BankID, електронно-цифровий підпис або інший метод ідентифікації, згідно з цим положенням.

1.7. Голосування – процес визначення жителями громади проектів-переможців серед поданих проектів шляхом заповнення бланку для голосування в електронному вигляді;

1.8. Встановлення підсумків голосування – підрахунок Робочою групою/координаційною радою голосів поданих за кожен з проектів відповідно до результатів електронного голосування;

1.9. Головні розпорядники коштів – бюджетні установи в особі їх керівників, які отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень для реалізації проектів-переможців
2.1. Робоча група/ Координаційна рада з питань громадського бюджету/бюджету участі –  постійно діючий робочий орган, утворений розпорядженням керівника органу місцевого самоврядування, що організовує та координує впровадження та реалізацію громадського бюджету / бюджету участі у громаді. До складу Координаційної  Ради входить не більше 7 осіб, що обираються з числа представників територіальної громади.

2.2. Персональний склад Робочої групи/Координаційної ради затверджується розпорядженням керівника органу місцевого самоврядування на основі пропозицій від представників територіальної громади.

2.3. Робоча група/Координаційна рада обирає зі свого складу голову та секретаря під час першого засідання. Рішення (висновки, рекомендації) та протоколи Робочої групи/ Координаційної ради після їх підписання головою та секретарем оприлюднюються на офіційному веб-сайті громади www.perechyn.com.ua

2.4. Функції Робочої групи/ Координаційної Ради:

 • приймати рішення про відповідність проектної пропозиції вимогам цього Положення
 • проводити попередній розгляд проектних пропозицій, при необхідності надавати авторам рекомендації щодо їх доопрацювання;
 • подавати висновки та рекомендації щодо проектних пропозицій, поданих для фінансування за рахунок коштів бюджету участі \ громадського бюджету;
 • приймати рішення щодо включення проектних пропозицій в перелік для голосування;
 • отримувати інформацію про хід реалізації проектних пропозицій, що фінансуються за рахунок коштів бюджету участі \ громадського бюджету;
 • визначати уповноважених представників для доповідей і співдоповідей з питань бюджету участі \громадського бюджету) на засіданнях виконавчого комітету, постійних депутатських комісій та засіданнях сесій органу місцевого самоврядування;
 • контролювати хід реалізації проектних пропозицій, що фінансуються за рахунок бюджету участі/ громадського бюджету у тому числі заслуховувати звіти керівників структурних підрозділів, посадових осіб комунальних підприємств, установ та організацій з питань реалізації проектних пропозицій;
 • проводити свої засідання гласно та відкрито, публікувати протоколи засідань, завчасно повідомляти через офіційний веб-сайт perechyn.com.ua про час та місце проведення засідання.


2.5. Робоча група/Координаційна рада працює у формі засідань, всі рішення на засіданні ухвалюються простою більшістю голосів з числа присутніх. Засідання вважається легітимним, якщо на ньому присутні понад 50% загального складу Робочої групи/Координаційної ради. У разі рівного розподілу голосів, рішення головуючого Робочої групи/Координаційної ради має вирішальне значення.

2.6. Робоча група/Координаційна рада затверджується на термін 1 року з моменту підписання розпорядження керівника органу місцевого самоврядування.

2.7. Припинення членства в Робочій групі / Координаційній раді здійснюється за власним бажанням або колегіальним рішенням з можливою рекомендацією нового члена.

2.8. Робоча група / Координаційна рада діє на підставі Положення про бюджет участі /громадський бюджет.

3.1. Фінансування громадського бюджету/бюджету участі проводиться за рахунок коштів міського бюджету об’єднаної територіальної громади.

3.2. Загальний обсяг громадського бюджету / бюджету участі об’єднаної територіальної громади на відповідний бюджетний рік становить до 1% з загального затвердженого розміру видатків на поточний 2020 рік.

3.3. За рахунок коштів громадського бюджету/бюджету участі громади фінансуються проекти, реалізація яких можлива протягом одного бюджетного періоду.

3.4. У разі, якщо реалізація проекту передбачає використання земельної ділянки, приміщення чи іншого об’єкта, вони повинні належати до власності територіальної громади. Обов’язковою умовою подачі проектної пропозиції, яка передбачає використання земельної ділянки є схематичне зображення ділянки, яку передбачається використовувати.

3.5. Проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету/ бюджету участі об’єднаної територіальної громади, повинні бути спрямовані на покращення інфраструктури громади.

3.6. Можливе співфінансування проектів з ініціативи автора проекту

4. Порядок подання проектів

4.1. Проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету/бюджету участі об’єднаної територіальної громади, може подати будь-який громадянин України, який досяг 16 років і отримав паспорт громадянина України, з урахуванням пунктів 1.3.1 – 1.3.5 цього Положення.

4.2. Подаючи проект на реалізацію у рамках громадського бюджету його автор (автори) засвідчує свою згоду на вільне використання цього проекту, ідеї, у тому числі поза межами реалізації громадського бюджету.
4.3. Для подання проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету/ бюджет участі  об’єднаної територіальної громади, необхідно заповнити бланк за формою згідно з додатком 1 до цього Положення, додавши до нього список з підписами щонайменше з 25 громадян України, що належать до територіальної громади, досягли 16 років і отримали паспорт громадянина України (окрім автора/авторів пропозиції (проекту), які підтримують цю пропозицію (проект), за формою згідно з додатком до додатку 1 до цього Положення. 

4.4. Проекти подаються в паперовому та електронному вигляді за адресою: м. Перечин, пл. Народна, 16 та в електронному вигляді через Е-сервіс “Громадський бюджет”.

4.5. Кожний громадянин України, який досяг 16 років і отримав паспорт громадянина України, може подати не більше ніж одну пропозицію або проект, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету/ бюджету участі  об’єднаної територіальної громади.

4.6. Проекти приймаються з 14. 10. 2019 року протягом 60 календарних днів.

4.7. Із заповненими бланками проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету/ бюджету участі об’єднаної територіальної громади, за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проекту і на розповсюдження яких останні не дали своєї згоди, можна ознайомитись у розділі “Громадський бюджет” на офіційному сайті громади.

4.8. Автор проекту може у будь-який момент зняти свій проект з розгляду, але зробити це він повинен не пізніше ніж за 14 календарних днів до початку голосування.

4.9. Об’єднання проектів  можливе лише за взаємною згодою авторів проектів.
4.10. Внесення змін щодо суті проекту можливе лише за згодою авторів проекту або в результаті додаткових консультацій з громадськістю відповідно до норм, викладених у цьому Положенні.

4.11. Автор проекту або уповноважена ним особа повинен представити проект в ході публічного обговорення. Метою такого обговорення є детальний аналіз представлених проектів. Внесення можливих поправок до проектів можливе не пізніше ніж за 14 календарних днів до початку голосування.

4.12. Не допускаються до розгляду проекти, які передбачають реалізацію на об’єктах структурних підрозділів Перечинської міської ради.


.5. Порядок розгляду проектів.

5.1. Забезпечення організації розгляду проектів здійснює секретар координаційної ради, що:

5.1.1. Веде реєстр отриманих проектів та оприлюднює його на веб-сайті громади.
5.1.2. Здійснює перевірку правильності заповнення проекту згідно із вимогами цього Положення, у тому числі щодо відповідності кількості зібраних підписів.

5.1.3. У разі, якщо проект є неповний або заповнений з помилками, відповідальна особа електронною поштою або простим поштовим відправленням повідомляє про це автора проекту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 7 календарних днів з дня отримання інформації про доопрацювання проекту. У разі відмови внести корективи або якщо такі корективи не були внесені протягом 7 календарних днів з дня отримання відповідної інформації пропозиція відхиляється.

5.2. Координаційна рада протягом 7 календарних днів з дня отримання проекту здійснює його аналіз та готує свій висновок за формою згідно з додатком 2 до цього Положення.

5.3. Якщо координаційна рада заперечує щодо можливості реалізації поданого проекту, то такий проект додатково скеровується на профільну постійну комісію для підтвердження або відхилення зауважень координаційної ради. Заперечення розглядаються на найближчому засіданні постійної комісії, на яке запрошуються автори проекту.
5.4. Будь-які втручання у проектні пропозиції, у тому числі зміни об’єкта чи об’єднання з іншими, можливі лише за згодою авторів.
5.5. Після проведеного аналізу всіх проектів секретар ради оприлюднює на веб-сайті громади проекти, допущені для участі у голосуванні та відхилені проекти, а також відповідні висновки профільних виконавчих органів та постійних комісій.

 1. Організація голосування

6.1. Відбір проектів, які отримали позитивну оцінку і були виставлені на голосування, здійснюють громадяни України, які зареєстровані та проживають на території громади, досягли 16 років і отримали паспорт громадянина України, шляхом відкритого голосування через  через Е-сервіс “Громадський бюджет”.

6.2. Голосування згідно з пунктом 6.1. відбувається через Е-сервіс “Громадський бюджет” на сайті громади та триває протягом 40 календарних днів з 23.12.2019 до 01.02.2020 року включно

 1. Встановлення результатів та визначення переможців
  7.1. Встановлення результатів голосування передбачає підрахунок голосів в онлайн режимі через е-сервіс “Громадський бюджет“.
  7.2. Робоча група/координаційна рада на своєму засіданні відповідно до результатів голосування формують рейтинг проектів та визначають перелік проектів, рекомендованих до фінансування за кошти громадського бюджету/бюджету участі об’єднаної територіальної громади.
  7.3. У разі, якщо проекти набирають однакову кількість голосів, то пріоритетними вважаються ті, які передбачають співфінансування
  7.4. Рекомендованими до реалізації вважатимуться ті проектні пропозиції, які набрали найбільшу кількість голосів, до вичерпання обсягу коштів, виділених на реалізацію громадського бюджету/бюджету участі на відповідний рік.

7.5. Рейтинг та перелік проектів оприлюднюються не пізніше 2 робочих днів від дня проведення підрахунку голосів.

7.6. За результати підрахунку голосів секретар координаційної ради на підставі протоколу Робочої групи/координаційної ради готує проект ухвали з переліком проектів, які пропонуються до фінансування у рамках громадського бюджету / бюджету участі об’єднаної територіальної громади на визначений рік.

7.7. Проекти, які будуть затверджені рішенням сесії органу місцевого самоврядування, підлягають фінансуванню за рахунок коштів міського бюджету на наступний бюджетний рік.

 1. Порядок реалізації проектів

8.1. Проекти, які відповідно до розділу 7 цього Положення були рекомендованими Робочою групою до реалізації за рахунок коштів громадського бюджету/бюджету участі, виносяться на розгляд пленарного засідання сесії міської ради.

8.2. На пленарному засіданні сесії мають право бути присутніми автори проектів, що були рекомендованими Робочою групою до реалізації за рахунок коштів громадського бюджету ОТГ, а також представники громадськості.

8.3. Проекти, які будуть затвердженні рішенням сесії міської ради, підлягають обов’язковому виконанню та фінансуванню за рахунок коштів громадського бюджету  ОТГ на наступний бюджетний рік.

8.4. Координційна рада/робоча група призначає відповідальну особу за реалізацію проектів громадського бюджету.

 1. Порядок звітування за результатами реалізації проектів
  9.1. За результатами реалізації проектів, відібраних для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету об’єднаної територіальної громади, координаційна рада звітує перед головним розпорядником бюджетних коштів та авторами проектів в кінці звітного року про виконані роботи.
  9.2. Координаційна рада узагальнює подану інформацію та публікує на сайті громади та/або іншому спеціалізованому веб-сайті.
 2. Проведення освітньо-інформаційної кампанії
  10.1. У процесі впровадження громадського бюджету/бюджету участі об’єднаної територіальної громади проводиться освітньо-інформаційна кампанія, яку умовно можна поділити на такі етапи:
  10.1.1. Ознайомлення жителів громади з основними положеннями та принципами громадського бюджету/бюджету участі об’єднаної територіальної громади, з врахуванням останніх змін, а також заохочування їх до подання проектів.

10.1.2. Представлення отриманих проектів та заохочування до взяття участі у голосуванні. 
10.1.3. Розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів процесу запровадження громадського бюджету / /бюджету участі об’єднаної територіальної громади.
10.2. Освітньо-інформаційна кампанія повинна бути пов’язана з ідеєю громадського бюджету /бюджету участі об’єднаної територіальної громади та робити акцент на можливості безпосереднього, відкритого та однакового впливу жителів громади на відбір проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету /бюджету участі об’єднаної територіальної громади.

Секретар міської ради                                        О.Вовканич-Белеканич

Додаток 2
до проекту рішення
2 пленарного засідання 11 сесії
Перечинської  міської ради VII  скликання
від  10 жовтня  2019 року №___
 «
Про затвердження Положення

про Громадський бюджет»

Заходи

інформаційної кампанії

для впровадження громадського бюджету

в Перечинській міській раді

об’єднаної територіальної громади

Назва ОТГЗахід інформаційної кампаніїТермін реалізаціїЦільова аудиторіяВідповідальні
Перечинська ОТГ1.Публікація на сайті міської ради Положення про громадський бюджет11 жовтняЖителі Перечинської ОТГАпарат міської ради
 2.Публікація на сайті міської ради оголошення щодо обговорення громадського бюджетуЖовтень 2019Жителі Перечинської ОТГОрганізаційний відділ міської ради
 3.Запрошення експертів та проведення ними роз’яснювальних кампанійЖовтень 2019Жителі Перечинської ОТГВідділ економічного розвитку, інвестицій та туризму
 4.Обговорення громадського бюджету на засіданні депутатських комісій міської ради Жовтень 2019Члени депутатських комісійЗагальний відділ міської ради
 5.Проведення інформаційно-роз’яснювальних кампаній в селах старостами сіл Жовтень 2019Жителі Перечинської ОТГВ.о. старости сіл
 6.Інформування про бюджет участі в соціальних мережах, вісникахЖовтень 2019Жителі Перечинської ОТГОрганізаційний відділ міської ради
 7. Створення онлайн платформи на сайті міської ради «питання-відповіді» щодо впровадження Бюджету участіЛистопад  2019Жителі Перечинської ОТГОрганізаційний відділ міської ради
 8.Розробка, друк та розповсюдження поліграфічних матеріалівЖовтень 2019Жителі Перечинської ОТГВідділ економічного розвитку, інвестицій та туризму
 9.Подання проектних пропозицій відповідно до форми заявкиЖовтень-Листопад  2019Жителі Перечинської ОТГАпарат міської ради

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*