Розпорядження від 16.10.2019 року №166/02-04 м. Перечин про складання проекту бюджету Перечинської Міської Об’єднаної Територіальної Громади на 2020 рік та прогнозу на 2021-2022 роки


Дата оприлюднення: 16.10.2019р.

У К Р А Ї Н А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Перечинського міського голови

Закарпатської області

від 16 жовтня 2019 року №166/02-04

м.Перечин

Про складання проекту бюджету

Перечинської міської об’єднаної

територіальної громади на 2020 рік

та прогнозу на 2021-2022 роки

З метою  своєчасного та якісного забезпечення складання проекту бюджету Перечинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік та прогнозу на 2021-2022 роки,  відповідно до Бюджетного і Податкового кодексів України, постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 року №555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки», проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 15 вересня 2019 року та керуючись статтями 42 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

  1. Покласти на фінансовий відділ Перечинської міської ради координацію і контроль за виконанням комплексу робіт із складання проекту міського бюджету на 2020 рік та прогнозу на 2021-2022 роки, подання матеріалів на розгляд виконкому та сесії міської ради.
  2. Відділу економічного розвитку, міжнародних відносин, інвестицій та туризму (Тирпак І.В.) подати фінансовому відділу міської ради до 25 жовтня 2019 року інформацію по основних показниках соціально-економічного розвитку за 2018 рік, очікувані за 2019 рік та прогнозні на 2020 – 2022 роки.
  3. Пропонувати подати до 28 жовтня 2019 року фінансовому відділу міської ради інформацію про прогнозні обсяги надходжень на 2020 рік (у розрізі місяців) та на 2021-2022 роки за такими показниками:

        3.1. Перечинській державній податковій інспекції Ужгородського управління Головного управління ДФС у Закарпатській області:

        податку на доходи фізичних осіб, що сплачується на території Перечинської міської об’єднаної територіальної громади (всього в ОТГ);

рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування), що сплачується на території Перечинської міської об’єднаної територіальної громади (всього в ОТГ); 

37 відсотків рентної плати за використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування, що сплачується на території Перечинської міської об’єднаної територіальної громади;

5 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення, що сплачується на території Перечинської міської об’єднаної територіальної громади;

25 відсотків екологічного податку, що сплачується на території Перечинської міської об’єднаної територіальної громади.

        3.2. Відділу у Перечинському районі Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській  області (Грицик М.В.):

коштів від продажу земель несільськогосподарського призначення, розташованих за межами населених пунктів та суми надходжень коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, що сплачуються на території Перечинської міської об’єднаної територіальної громади.    

  1. Фінансовому відділу міської ради до 18 жовтня 2019 року забезпечити:

згідно з типовими формами бюджетних запитів, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 (зі змінами), розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки бюджетних запитів.

  1. Головним розпорядникам коштів міського бюджету:

забезпечити складання бюджетних запитів на 2020 рік, враховуючи у  повному обсязі потребу в коштах: на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати згідно  з проектом Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»; на проведення розрахунків за енергоносії і комунальні послуги, що споживаються бюджетними установами;

під час складання бюджетних запитів на 2020 рік врахувати у результативних показниках бюджетних програм (затрат, продукту, ефективності та якості) гендерні компоненти за наявності відповідних підстав для їх включення (дані статистичної звітності, управлінського обліку тощо);

не допускати включення на 2020 рік видатків, повноваження для проведення яких з місцевих бюджетів безпосередньо не визначені чинними нормативно-правовими актами;

не допустити включення  до бюджетних запитів на 2020 рік видатків на місцеві програми, термін дії яких закінчується у 2019 році, та на нові програми у разі їх не затвердження міською радою в установленому нормативними документами порядку;

під час складання розрахунків обсягів видатків врахувати основні положення проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»;

надавати на вимогу фінансового відділу у визначені ним терміни, детальну інформацію з відповідним обґрунтуванням і пропозиціями;

до 7 листопада 2019 року подати бюджетні запити фінансовому відділу міської ради разом з обґрунтованими розрахунками обсягів видатків на утримання бюджетних установ, закладів та організацій, надання фінансової підтримки одержувачам бюджетних коштів, реалізацію заходів місцевих програм, пояснювальною запискою до них на 2020 рік та наступні два бюджетні періоди;

на всіх стадіях бюджетного процесу здійснювати постійний моніторинг результативності, ефективності, прозорості використання бюджетних коштів.

  1. Установити, що головні розпорядники бюджетних коштів несуть відповідальність за своєчасність, достовірність та зміст наданих до фінансового відділу розрахунків до проекту бюджету на 2020 рік та прогнозу на 2021-2022 роки.
  2. Підприємствам, установам, організаціям, суб’єктам господарювання, що розташовані на території громади, за вимогою структурних підрозділів міської ради надавати дані та прогнозні розрахунки необхідні у процесі роботи над формуванням проекту бюджету Перечинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік.
  3. Фінансовому відділу Перечинської міської ради (Головей Г.І.):

до 25 листопада 2019 року узагальнити і узгодити показники міського бюджету на 2020 рік та наступні бюджетні періоди, сформувати показники міського бюджету на 2020 рік за доходами у розрізі джерел надходжень, обсягами видатків за головними розпорядниками коштів міського бюджету за кодами програмної (функціональної) і економічної класифікації видатків та кредитування,  розробити проект рішення міської ради «Про бюджет міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» з пояснювальною запискою до нього та прогноз на 2021-2022 роки і подати їх на розгляд виконкому та сесії міської ради

  1. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський  голова                                                                                І. ПОГОРІЛЯК