Проєкти рішень 8 сесії Перечинської Міської Ради 7 скликання від 29.09.16

 Дата публікації: 18.08.2016р.

УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

8 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

Від  29 вересня 2016 року №__

               м.Перечин.

Про схвалення проекту рішення

«Про добровільне об’єднання

територіальних громад». 

             Відповідно до частини 3 статті 7 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»,  розглянувши проект рішення«Про добровільне об’єднання територіальних громад»,  підготовлений спільною робочою групою, результати громадських слухань, міська рада        

ВИРІШИЛА:

 1. Схвалити проект рішення «Про добровільне об’єднання територіальних громад», підготовлений спільною робочою групою, згідно додатку № 1 до цього рішення (додається ).
 2. Затвердити План організаційних заходів щодо добровільного об’єднання міста Перечин та сіл Ворочево, Зарічево, Сімер, Сімерки в Перечинську міську об’єднану територіальну громаду з центром у місті Перечин згідно додатку № 2 до цього рішення (додається).
 3. Затвердити Договір про співпрацю місцевих рад, що входять до складу Перечинської міської об’єднаної територіальної громади від __ ________ 2016 року, згідно додатку № 3 до цього рішення (додається).
 4. Перечирнському міському голові Погоріляку І.М. подати проект рішення  «Про добровільне об’єднання територіальних громад» до Закарпатської обласної державної адміністрації для підготовки висновку щодо відповідності цього проекту Конституції та законам України.
 5. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Міський голова                                                      І.М.Погоріляк

Додаток 1.

УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

8 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

Від  __  ________ 2016 року №__

               м.Перечин.

Про добровільне об’єднання територіальних громад

Відповідно до статей 2, 4, 6, 7 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» Перечинська міська  рада

вирішила:

 1. Об’єднатися з територіальними громадами сіл Сімерської, Сімерківської, Зарічівської, Ворочівської сільської ради в Перечинську міську територіальну громаду з центром у місті Перечин .
 2. Доручити Перечинському міському  голові Погоріляку І.М. звернутися до Закарпатської обласної державної адміністрації з пропозицією звернутися до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення перших виборів депутатів міської ради та відповідного міського голови в установленому законом порядку.
 3. Повноваження міської ради, міського голови припинити з моменту набуття повноважень новообраними органами місцевого самоврядування, міським головою територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об’єднання.
 4. Правонаступником активів і пасивів міської ради визначити Перечинську міську раду, утворену внаслідок добровільного об’єднання.

Міський голова                                    І.М.Погоріляк

Додаток № 2

до рішення __ сесії  сьомого     

скликання  Перечинської міської

ради від 29 вересня2016р. № ____

П Л А Н

організаційних заходів щодо добровільного об’єднання міста Перечин та сіл Ворочево,

Зарічево, Сімер Сімерки в Перечинську міську об’єднану

територіальну громаду з центром у місті Перечин

 № Назва заходів Строк виконання Виконавець Відмітка провиконання
12345
1.Провести засідання спільної робочої групи, на якому визначити основні напрямки роботи та пріоритети в діяльності  майбутньої об’єднаної громади, врахувати  питання щодо забезпечення належного розвитку суміжних громад та підготувати узгоджені пропозиції.        08.09.2016 р.Міський тасільські голови 
     2.Підготувати проект Договору про співпрацю місцевих Рад, що входитимуть до складу Перечинської об’єднаної територіальної громади, надіслати його сільським головам для обговорення  та для ознайомлення  населення.08.09.2016 р.Секретар міськоїради  
3.Підготовка спільною робочою групою узгодженого проекту рішення «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та вручення його головам для подальшого обговорення та схвалення.до 09.09.2016 р.Секретар міської ради 
4.Проведення громадських слухань по питанню обговорення проекту рішення «Про добровільне об’єднання територіальних громад».до 26.09.2016 р.Міський та сільські голови 
5.Організація роботи по скликанню сесій міської та сільських рад щодо прийняття рішень про схвалення проекту рішення «Про добровільне об’єднання територіальних громад» з врахуванням результатів громадських слухань.до 29.09.2016 р.Секретарі міської тасільських рад  
6.Підготовка подання   щодо відповідності проекту рішення «Про об’єднання територіальних громад» Конституції та законам України з метою отримання відповідного висновку  облдержадміністрації.до 30.09.2016 р.Перечинська міська рада 
7.Організація скликання та проведення сесій рад суміжних громад для прийняття рішень про добровільне об’єднання територіальних громад.В п’ятиденний термін після отримання висновку ОДАСекретарі рад 
8.Підготовка подання до обласної ради про утворення об’єднаної територіальної громади м. Перечин, сіл Сімер, Сімерки, Ворочево, ЗарічевоВ трьохденний термін після прийняття рішень радами, що об’єднуютьсяПеречинська міськарада 
9.Організація та проведення виборів до територіальної об’єднаної громади з центром в м. Перечин, а також виборів голови громади та старост населених пунктів.В строки, встановлені законодавствомПеречинська міська, Ворочівська, Зарічівська, Сімерська, Сімерківська сільські ради 
10.Здійснення  заходів по утворенню об’єднаної  територіальної громади та виконавчих органів на місцях за підсумками проведених виборів.В строки, встановленізаконодавствомНовобраний міський голова, старости 
11.Утворення комісії з ліквідації органів місцевого самоврядування територіальних громад, що об’єдналися,передача  матеріальних цінностей на баланс об’єднаної громади та здійснення процедури ліквідації. В строки, встановленізаконодавствомНовообраний міський голова,Ліквідаційна комісія 
12.Підготовка на розгляд сесії новообраної ради об’єднаної  територіальної громади проекту нового Статуту з урахуванням  вимог Договору про співпрацю місцевих рад, що входять до складу Перечинської об’єднаної громадиПерша  сесія новообраної  ради об’єднаної  громадиНовообраний голова ради 

Перечинський міський голова

 Погоріляк Іван Михайлович

Сімерський сільський голова

 Бугай Володимир Володимирович

Сімерківський сільський голова

 Кошута Неля Йосипівна

Зарічівський сільський голова

 Петрова Оксана Степанівна

Ворочівський сільський голова

 Пастеляк Андрій Степанович

                                                                               Додаток № 3

                                                            до рішення ___ сесії 7

                                                            скликання Перечинської міської

                                                          ради від 29 вересня 2016 р.№____

проект

                                             Д О Г О В І Р

про співпрацю місцевих  Рад, що входять до складу Перечинської об’єднаної    

територіальної     громади    (далі  –  об’єднана     громада).

від ___ вересня 2016 року  

м. Перечин

Перечинська міська, Сімерська, Сімерківська, Ворочівська, Зарічівська сільські ради в особі Перечинського міського голови Погоріляка Івана Михайловича, Сімерського сільського голови Бугая Володимира Володимировича, Сімерківського сільського голови Кошути Нелі Йосипівни, Зарічівського сільського голови Петрової Оксани Степанівни та Ворочівського сільського голови Пастеляка Андрія Степановича на підставі рішення спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад з центром у місті Перечин  від 13 вересня 2016 року  домовились про наступне:   

     1.На території сільських населених пунктів, що входять до складу об’єднаної громади, створюються органи самоорганізації населення – сільські комітети, які діють на підставі Положення затвердженого на сесії об’єднаної територіальної громади.

    За пропозицією старости населеного пункту  кількісний та персональний склад сільського комітету формується на загальних сільських зборах, які проводяться відповідно до Положення Перечинської міської об’єднаної територіальної громади «Про загальні збори територіальних громад М.Перечин та сіл: Сімер, Зарічово, Сімерки, Ворочево» та затверджується сесією об’єднаної громади, з числа жителів зареєстрованих у відповідному населеному пункті.

    2.Сільському комітету у спосіб, встановлений Законом, надається право вносити пропозиції щодо соціально-економічного розвитку населеного пункту на розгляд сесії об’єднаної громади.    

 1. Виділення, відчуження, продаж, зміна цільового призначення та надання в оренду земельних ділянок будь-якого цільового призначення на території населеного пункту, що входить до складу об’єднаної громади, проводиться за поданням старости з погодженням сільського комітету відповідного населеного пункту.
 2. Відчуження, продаж, передача в оренду чи в користування об’єктів комунальної власності територіальної громади, що входить до складу об’єднаної територіальної громади, проводиться за поданням старости з погодженням сільського комітету відповідного населеного пункту.
 3. Додаткові доходи, які будуть надходити до зведеного бюджету об’єднаної територіальної громади за рахунок проведення об’єднання, розподіляються пропорційно на кожного мешканця територіальних громад, що об’єдналися, і скеровуються на розвиток інфраструктури населених пунктів. Місцеві податки і збори, які надходять до зведеного бюджету за рахунок діяльності суб’єктів господарської діяльності юридичних та фізичних осіб, які розміщені на території окремо взятого населеного пункту, скеровуються до цих населених пунктів для вирішення питань місцевого значення згідно діючого законодавства.

            Доходи, які будуть надходити до зведеного бюджету об’єднаної територіальної громади від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення та комунального майна, від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісового виробництва, скеровуються до цих населених пунктів для вирішення питань місцевого значення.

            Залишки коштів населених пунктів, які склалися на момент об’єднання, скеровуються до цих населених пунктів для вирішення питань місцевого значення.

 1. Виготовлені проекти скеровані на розвиток інфраструктури, що відповідають вимогам чинного законодавства та пройшли державну експертизу негайно реєструються у Фонді регіонального розвитку.
 2. При формуванні персонального складу відділів об’єднаної громади враховується  можливість  включення до їх складу представників населених пунктів об’єднаної громади  у спосіб, визначений чинним законодавством. 
 3. Кожен населений пункт, що входить до складу об’єднаної територіальної громади має зафіксовану територію та встановлені межі станом на момент створення об’єднаної територіальної громади. Площа населеного пункту, що входить до об’єднаної територіальної громади не може бути зменшеною.
 4. Відповідно до ст. 6 п.3 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» територіальні громади села та міста, що добровільно об’єдналися в одну територіальну громаду, можуть вийти із складу об’єднаної територіальної громади, якщо на місцевому референдумі таке рішення підтримало більшість мешканців від загального складу територіальної громади.
 5. Усі положення даного договору повинні увійти у Статут Перечинської міської об’єднаної територіальної громади.

Договір складено в п’яти  примірниках, які підписали:

Перечинський міський голова

 Погоріляк Іван Михайлович

 Сімерський сільський голова

 Бугай Володимир Володимирович

 Сімерківський сільський голова

 Кошута Неля Йосипівна

 Зарічівський сільський голова

 Петрова Оксана Степанівна

 Ворочівський сільський голова

 Пастеляк Андрій Степанович

УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

8 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

Від  29 вересня 2016 року №__

               м.Перечин.

Про прийняття в комунальну

власність територіальної громади

 міста Перечин будівель і споруд

Перечинської дитячо-юнацької

спортивної школи

Керуючись ст..5 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», ст..60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно рішення № 190 Перечинської районної ради від 15 вересня 2016р. міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити акт прийому-передачі із спільної власності територіальних громад сіл району у комунальну власність територіальної громади м.Перечин будівлі і споруди Перечинської дитячо-юнацької спортивної школи, що розташовані за адресою: м.Перечин, вул.Ужгородська,110.
 2. Прийняти із спільної власності територіальних громад сіл району у комунальну власність територіальної громади м.Перечин будівлі і споруди Перечинської дитячо-юнацької спортивної школи, що розташовані за адресою: м.Перечин, вул.Ужгородська,110.
 3. Передати в оперативне управління будівлі і споруди Перечинської дитячо-юнацької спортивної школи, що розташовані за адресою: м.Перечин, вул.Ужгородська,110 відділу освіти, молоді та спорту Перечинської РДА.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, побутового та торгівельного обслуговування, промисловості, будівництва, транспорту та зв’язку та комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності.

Міський голова                                                                              І.М.Погоріляк

УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

8 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від   29 вересня  2016 року №_____

               м.Перечин.

  Про внесення змін до рішення

 2 сесії  Перечинської міської

 ради VII скликання

 №28 від 24 грудня 2015 року

 «Про міський бюджет на 2016 рік»

(зі змінами від 11.02.2016р., 25.02.2016р.,

21.04.2016р.,12.05.2016р.,26.05.2016р.,

22.06.2016р.,12.07.2016р.,18.08.2016р.).

         Відповідно до пункту 4 ч.а статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.23,78 «Бюджетного кодексу України», враховуючи висновок міського голови про перевиконання дохідної частини міського бюджету за 8 місяців 2016 року по загальному фонду  міська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

      1.Збільшити дохідну частину міського бюджету на 2016 рік в сумі 1 080 000 грн. (додаток 1).

      2.Збільшити видаткову частину міського бюджету на 2016 рік в сумі 1 080 000 грн. (додаток 2).

      3.Затвердити перерозподіл видатків міського бюджету на 2016 рік (в межах загального обсягу видатків) (додаток 3).

      4.Затвердити зміни до джерел фінансування міського бюджету на 2016 рік (додаток 4).

 1. Затвердити зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міста (додаток 5).

     6.Затвердити зміни до переліку регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2016 році ( додаток 6 ).

     7.Затвердити зміни до розподілу субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (КФК 250344) (додаток 7).

     8.Затвердити зміни до обсягу  іншої субвенції (КТКВК 250380) районному бюджету Перечинського району з міського бюджету на 2016 рік в сумі 200000 грн.  (додаток 8).

    9.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.).

Міський голова                                                      І.М.Погоріляк                                                                                                                                               

Додаток 1
до  проекту рішення 8 сесії Перечинської іської ради VII скликання від
29 вересня 2016р. № ____”Про внесення змін до рішення 2 сесії Перечинської міської ради VII скликання  від 24 грудня 2015 року №28 “Про міський бюджет на 2016 рік”  (зі змінами від 11.02.2016р.,25.02.2016 р.,21.04.2016р.,12.05.2016р.,26.05.2016р.,22.06.2016р.,12.07.2016р.,18.08.2016р.)
Зміни дохідної частини міського бюджету на 2016  рік
    ( грн.)
КодНайменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету
ВсьогоЗагальний фондСпеціальний фонд
Всьогов т.ч. бюджет розвитку
10000000Податкові надходження990000990000
13000000Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів5000050000  
13010000Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів5000050000  
13010200Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)5000050000  
18000000Місцеві податки940000940000  
18010000Податок на майно590000590000  
18010500Земельний податок з юридичних осіб320000320000  
18010600Орендна плата з юридичних осіб210000210000  
18010900Орендна плата з фізичних осіб6000060000  
18050000Єдиний податок350000350000  
18050300Єдиний податок з юридичних осіб1000010000  
18050400Єдиний податок з фізичних осіб340000340000  
20000000Неподаткові надходження1000010000
22000000Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності1000010000  
22010000Плата за надання адміністративних послуг1000010000  
22012500Плата за надання інших адміністративних послуг1000010000  
40000000Офіційні трансферти8000080000
41000000Від органів державного управління8000080000  
41020000Дотації8000080000  
41020900Інші додаткові дотації8000080000  
Всього доходів10800001080000

Секретар міської  ради                                                                О.Ю.Вовканич-Белеканич                                                                                                             

Додаток 2
до  проекту рішення 8 сесії Перечинської іської ради VII скликання від
29 вересня 2016р. № ____”Про внесення змін до рішення 2 сесії Перечинської міської ради VII скликання                                                                    від 24 грудня 2015 року №28 “Про міський бюджет на 2016 рік”  (зі змінами від 11.02.2016р.,25.02.2016 р.,21.04.2016р.,12.05.2016р.,26.05.2016р.,22.06.2016р.,12.07.2016р.,18.08.2016р.)
Зміни до видаткової частини міського бюджету на 2016 рік
 (грн.)
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівКод функціональної класифікації, що відповідає даному коду Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівВидатки загального фондуВидатки спеціального фондуРазом
Усьоговидатки споживанняз  нихвидатки розвиткуУсьоговидатки споживанняз  нихвидатки розвиткуз  них
оплата працікомунальні послуги та енергоносіїоплата працікомунальні послуги та енергоносіїбюджет розвиткуз них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
12345678910111213141516=4+9
070000Освіта246 000246 000110 00070 000246 000
0701010910Дошкільні заклади освіти246 000246 000110 00070 000        246 000
090000Соціальний захист та соціальне забезпечення4 8004 8003 9004 800
0905011050Організація та проведення громадських робіт4 8004 8003 900        4 800
100000Житлово-комунальне господарство352 200352 20090 000352 200
1002030620Благоустрій міст, сіл, селищ352 200352 200 90 000       352 200
170000Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок,  телекомунікації та інформатика427 000427 000427 000
1707030456Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг427 000427 000          427 000
250000Видатки, не віднесені до основних груп50 00050 00050 000
2503440180Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку20 00020 000          20 000
2504040133Інші видатки30 00030 000          30 000
Всього видатків1 080 0001 080 000113 900160 0001 080 000
Секретар міської  ради                                                                                                                                                                                                                                     О.Ю.Вовканич-Белеканич
Додаток 3
до  проекту рішення 8 сесії Перечинської іської ради VII скликання від
29 вересня 2016р. № ____”Про внесення змін до рішення 2 сесії Перечинської міської ради VII скликання                                                                                                                                                                                                                                                           від 24 грудня 2015 року №28 “Про міський бюджет на 2016 рік”  (зі змінами від 11.02.2016р.,25.02.2016 р.,21.04.2016р.,12.05.2016р.,26.05.2016р.,22.06.2016р.,12.07.2016р.,18.08.2016р.)
 
 
 
Перерозподіл видатків міського бюджету на 2016 рік (в межах загального обсягу видатків) 
 (грн.)
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівКод функціональної класифікації, що відповідає даному коду Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівВидатки загального фондуВидатки спеціального фондуРазом
Усьоговидатки споживанняз  нихвидатки розвиткуУсьоговидатки споживанняз  нихвидатки розвиткуз  них
оплата працікомунальні послуги та енергоносіїоплата працікомунальні послуги та енергоносіїбюджет розвиткуз них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
12345678910111213141516=4+9
070000Освіта4000040000-40000-40000-40000-400000
0701010910Дошкільні заклади освіти4000040000   -40000   -40000-40000-400000
110000Культура і мистецтво200002000000020000
1105020829Інші культурно-освітні заклади та заходи2000020000   0   00 20000
170000Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок,  телекомунікації та інформатика7000070000  10229   10229102291022980229
1707030456Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг7000070000   10229   10229102291022980229
200000Охорона навколишнього пиродного середовища-50000-50000-50000-50000-50000
2007000540Інші природоохоронні заходи     -50000   -50000-50000-50000-50000
250000Видатки, не віднесені до основних груп-40000-40000000-10229000-10229-10229-10229-50229
2503440180Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку0    -210229   -210229-210229-210 229-210229
2503800180Інші субвенції0    200000   200000200000200000200000
2504040133Інші видатки-40000-40000          -40000
Всього видатків9000090000000-90000000-90000-90000-900000
Секретар міської  ради                                                                                                                                                                                                                                    О.Ю.Вовканич-Белеканич 
 
 Додаток 4
до  проекту рішення 8 сесії Перечинської іської ради VII скликання від
29 вересня 2016р. № ____”Про внесення змін до рішення 2 сесії Перечинської міської ради VII скликання  від 24 грудня 2015 року №28 “Про міський бюджет на 2016 рік”  (зі змінами від 11.02.2016р.,25.02.2016 р.,21.04.2016р.,12.05.2016р.,26.05.2016р.,22.06.2016р.,12.07.2016р.,18.08.2016р.)
 
  
  
  
  
 Зміни до джерел фінансування міського бюджету на 2016 рік 
  
 ( грн.) 
 КодНазваЗагальний фондСпеціальний фондРазом 
 Разому т.ч. бюджет розвитку 
 123456 
 200000Внутрішнє фінансування 90 000-90 000-90 0000 
 208000Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів90 000-90 000-90 0000 
 208100На початок року0000 
 208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)90 000-90 000-90 0000 
 600000 Фінансування за активними операціями 90 000-90 000-90 0000 
 602000 Зміни обсягів готівкових коштів 90 000-90 000-90 0000 
 602100На початок року0000 
 602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)90 000-90 000-90 0000 
           ,  
 Секретар міської  ради                                                                                                                                                                                                                                   О.Ю.Вовканич – Белеканич 
                                                                                                                                             Додаток 5
до  проекту рішення 8 сесії Перечинської іської ради VII скликання від
29 вересня 2016р. № ____”Про внесення змін до рішення 2 сесії Перечинської міської ради VII скликання  від 24 грудня 2015 року №28 “Про міський бюджет на 2016 рік”                                                (зі змінами від 11.02.2016р.,25.02.2016 р.,21.04.2016р.,12.05.2016р.,26.05.2016р.,22.06.2016р.,12.07.2016р.,18.08.2016р.)
 

Зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів,
видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

КВК/
КТКВК
Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду Назва головного розпорядника коштів
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації, тощоЗагальний обсяг фінансування будівництваВідсоток завершеності  будівництва об’єктів на майбутні рокиУсього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні рокиРазом видатків на поточний рік
12345678
01міська рада-9000000-90000
0701010910Дошкільні заклади освітиКапітальні видатки-40000  -40000
1501010490Капітальні вкладенняРеконструкція тротуару вздовж вулиці (Ужанська)Червоноармійська   км 0+468- км 1+242,5 м.Перечин-273000-273000
1501010490Капітальні вкладення Будівництво дитячого майданчика.на пл.Народна, м.Перечин260000260000
1501010490Капітальні вкладенняВиготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на будівництво торгових рядів для сільськогосподарської продукції з облаштуванням території по вул.Ужанська в районі ринку, м.Перечин-10000-10000
1501010490Капітальні вкладенняБудівництво торгових рядів для сільськогосподарської продукції з облаштуванням території по вул.Ужанська в районі ринку, м.Перечин-100000-100000
1501010490Капітальні вкладенняРеконструкція будівлі ДНЗ “Веселка”, м.Перечин-180000-180000
1501010490Капітальні вкладенняКапітальний ремонт окремих приміщень першого поверху по вул.Ужанська (Червоноармійська), 19 А,  м.Перечин303000303000
1707030456Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних дорігКапітальні видатки.                              Виготовлення та експертиза пророектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вулиці Гагаріна, м.Перечин-2336-2336
1707030456Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних дорігКапітальні видатки.                                                   Капітальний ремонт вулиці Лермонтова, м.Перечин-2408-2408
1707030456Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних дорігКапітальні видатки.                              Виготовлення та експертиза пророектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вулиці Б.Хмельницького, м.Перечин1497314973
2007000540Інші природоохоронні заходиКапітальні видатки.                                                   Реконструкція водовідвідного каналу в м.Перечин в районі Перечинського лісохімкомбінату.-50000  -50000
2503440180Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвиткуКапітальні видатки.-210229  -210229
2503800180Інші субвенціїКапітальні видатки.Капітальний ремонт спортивного залу дитячо-юнатської спортивної школи, вул.Ужгородська, 110, м.Перечин200000  200000
Всього-9000000-90000
 
  
Секретар міської ради                                                             О.Ю.Вовканич – Белеканич
                                                                                                                                                 Додаток 6до  проекту рішення 8 сесії Перечинської іської ради                                                                                             скликання від  29 вересня 2016р. № ____”Про внесення змін до рішення 2 сесії Перечинської міської ради VII скликання  від 24 грудня 2015 року №28 “Про міський бюджет на 2016 рік”                               (зі змінами від 11.02.2016р.,25.02.2016 р.,21.04.2016р.,12.05.2016р.,26.05.2016р.,22.06.2016р.,12.07.2016р.,18.08.2016р.)
Зміни до переліку регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2016 році
      (грн.)
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів;
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду Назва головного розпорядника коштів
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Найменування програмиЗагальний фондСпеціальний фондРазом
1234567
01міська рада34 800######-225 429
0905011050Організація та проведення громадських робітПрограма співфінансування оплачуваних громадських робіт в м. Перечин на 2016-2018 роки4 800 4 800
1105020829Інші культурго-освітні заклади та заходиПрограма розвитку культурно-масової роботи на 2016-2018 роки20 000 20 000
2007000540Інші природоохоронні заходиЕкологічна програма здійснення природоохоронних заходів в м.Перечин на 2016-2018 роки -50 000-50 000
2503440180Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвиткуПрограма підвищення рівня обслуговування та якості надання послуг з оформлення документів, що дають право виїзду за кордон громадян України на 2016 рік. -210 229-210 229
2503440180Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвиткуКомплексна програма
профілактики злочинності на території м. Перечин
на 2016 – 2020 роки.
20 000 20 000
2504040133Інші видаткиПрограма
фінансового забезпечення заходів, щодо боротьби зі злочинністю та охорони громадського порядку на території м. Перечин на 2016-2018рр.
160 000 160 000
2504040133Інші видаткиПрограма
національно-патриотичного виховання в м. Перечин  на 2016-2018рр.
10 000 10 000
2504040133Інші видаткиПрограма фінансової підтримки КП «Комунальник» з питань розвитку житлово-комунального господарства в м.Перечин на 2016-2018 роки20 000 20 000
2504040133Інші видатки Програма ефективного використання майна комунальної власності в м.Перечин 2016-2018 роки-200 000 -200 000 
Всього 34 800######-225 429
Секретар міської ради                                                                                                                                                                                                                                    О.Ю.Вовканич – Белеканич 
                                                                                                                                                                     Додаток 7
до  проекту рішення 8 сесії Перечинської іської ради VII скликання від
29 вересня 2016р. № ____”Про внесення змін до рішення 2 сесії Перечинської міської ради VII скликання  від 24 грудня 2015 року №28 “Про міський бюджет на 2016 рік”  (зі змінами від 11.02.2016р.,25.02.2016 р.,21.04.2016р.,12.05.2016р.,26.05.2016р.,22.06.2016р.,12.07.2016р.,18.08.2016р.)
Зміни до розподілу
субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (КФК 250344)
      (грн.)
№п/пНазва адміністративно-територіальної одиниці(найменування призначення субвенції)Загальний фонд-усьогоСпеціальний фонд-усьогоу тому числіРазом
видатки споживаннявидатки розвитку
1234567
1Перечинська міська рада-головний розпорядник коштів20000-2102290-210229-190229
1.1.Програма підвищення рівня обслуговування та якості надання послуг з оформлення документів, що дають право виїзду за кордон громадян України на 2016 рік. -210 229 -210 229-210 229
Головне управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області (одержувач коштів) -210 229 -210 229 
1.2.Комплексна програма
профілактики злочинності на території м. Перечин
на 2016 – 2020 роки.
20000   20 000
 Перечинський відділ поліції Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області-одержувач коштів20000   20 000
 Всього:20000-2102290-210229-190229
Секретар міської ради                                       О.Ю.Вовканич-Белеканич                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                      Додаток 8
до  рішення 8 сесії Перечинської міської ради VII скликання від
29 вересня 2016р. № 166 “Про внесення змін до рішення 2 сесії Перечинської міської ради VII скликання  від 24 грудня 2015 року №28 “Про міський бюджет на 2016 рік”  (зі змінами  від 11.02.2016р.,25.02.2016 р.,21.04.2016р.,12.05.2016р.,26.05.2016р.,22.06.2016р.,12.07.2016р., 18.08.2016р.)
 
  
  
 Зміни до обсягу іншої субвенції (КТКВК 250380) районному бюджету Перечинського району з міського бюджету на 2016 рік 
       (грн.) 
№п/пНазва адміністративно-територіальної одиниці(найменування призначення субвенції)Загальний фонд-усьогоСпеціальний фонд-усьогоу тому числіРазом
видатки спожи-ваннявидатки розвитку
1234567
1Районний бюджет Перечинського району02000000200000200000
1Капітальний ремонт спортивного залу дитячо-юнатської спортивної школи, вул.Ужгородська, 110, м.Перечин 200000 200 000200 000
Всього:02000000200000200000
 

Секретар міської ради                          О.Ю.Вовканич-Белеканич                                               

УКРАЇНА  

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання

8 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

(проект)

від  29 вересня 2016 року №____                                                                                      

         м.Перечин

Про внесення змін до рішення

№26 від 24.12.2015 року

«Про затвердження цільових

програм з питань розвитку місцевого

самоврядування на 2016-2018 роки

      Відповідно до пункту т..22, ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  у зв’язку з виникненням необхідності збільшення переліку заходів і завдань, ,  міська рада

ВИРІШИЛА:

       1.Додаток  №1, №2 до рішення « Про затвердження цільових програм з питань розвитку місцевого самоврядування на 2016-2018 роки»  та програму «Національно-патріотичного виховання в м. Перечин  на 2016-2018рр.»

 викласти в новій редакції (згідно додатків 1,2 та 3).

        
       2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.).

Міський голова                                           І.М.Погоріляк

Додаток1

До рішення 8 сесії VII скликання№__

Від 29вересня 2016 року

ПРОГРАМА

фінансової підтримки заходів у сфері

соціального захисту вразливих верств населення м.Перечин на 2016 – 2018 роки

Основні положення

На виконання повноважень у сфері соціального захисту населення складена Програма Фінансової підтримки заходів у сфері соціального захисту вразливих верств населення м.Перечин на 2016 – 2018 роки.

Основні положення включають здійснення комплексу заходів щодо соціальної підтримки верств населення, що потребують особливої уваги, інвалідів, ветеранів  війни та праці, багатодітних сімей, осіб похилого віку та перестарілих  громадян м. Перечин на 2016 – 2018 роки.

Мета Програми

Встановлення за рахунок коштів міського бюджету додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту малозабезпечених верств населення, інвалідів та ветеранів війни, багатодітних сімей, осіб похилого віку та перестарілих  громадян. Виплата грошової допомоги на поховання громадянам не пенсійного віку, які на день смерті не працювали і не перебували на обліку в центрі зайнятості громадян. Проведення заходів  щодо поліпшення соціально-побутових умов малозабезпечених верств населення, інвалідів та ветеранів війни.

Завдання Програми

Одноразова грошова допомога надається малозабезпеченим, самотнім, важкохворим громадянам, інвалідам з дитинства, багатодітним і неповним сім’ям, ветеранам та інвалідам праці і війни, учасникам АТО, вдовам учасників АТО, одиноким матерям, особам з обмеженими фізичними можливостями, сиротам і напівсиротам на лікування та поліпшення соціально-побутових умов. Здійснення виплати грошової допомоги на поховання громадянам не пенсійного віку, які на день смерті не працювали і не перебували на обліку  в центрі зайнятості громадян.

Протягом року будуть проводити заходи щодо поліпшення соціально-побутових умов малозабезпечених верств населення, інвалідів та ветеранів війни, в т.ч. – забезпечення їх твердим паливом.

Механізм та етапи реалізації Програми

Матеріальна допомога надається на підставі поданих заяв громадян на ім’я голови Перечинської районної ради з необхідними документами та згоди депутата районної ради.

Для надання матеріальної допомоги, заявник надає  такі документи: заява на ім’я голови Перечинської міської ради погоджена депутатом міської ради про виділений розмір суми допомоги; ксерокопія документу, що засвідчує особу заявника, де зазначено прізвище, ім’я, по батькові та адреса постійного місця реєстрації; ксерокопія довідки з податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного коду; акт обстеження матеріально-побутових умов заявника; ксерокопія одного з документів: пенсійного посвідчення, посвідчення інваліда, ветерана війни чи праці.

Заявник надає додаткові документи: довідка про стан здоров’я та необхідність лікування громадянина; документ, що підтверджує надзвичайні обставини, які призвели до скрутного становища;  інші документи, що можуть підтверджувати необхідність надання одноразової грошової допомоги.

Кошти, виділені для забезпечення виконання Програми, використовуються для надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення у вигляді:

         – виплата грошової  допомоги на поховання осіб не пенсійного віку, які на день смерті не працювали і не перебували на обліку в центрі зайнятості сума якої становить 2000 грн.

         –   фінансування послуг по перевезенні та постачанню твердого палива;

         – оплата  послуг щодо поховання одиноких громадян міста Перечин , ритуальні послуги

         – закупівлі продуктів харчування, для забезпечення  незахищених верств населення під час проведення різних благодійних  акцій  протягом року;

– придбання амуніції та спецодягу учасникам АТО.

Реалізація Програми буде проводитись протягом 2016 – 2018 років шляхом розгляду заяв даної категорії громадян, актів обстеження соціально-побутових умов малозабезпечених верств населення, інвалідів, ветеранів війни,  виконання рішень виконкому та розпоряджень міського голови тощо.

Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міської ради та інших благодійних коштів, незаборонених чинним законодавством.

Матеріальна і грошова допомога надається за рішенням виконкому міської ради на підставі актів обстеження, медичних та інших довідок створеною комісією по обстеженню матеріально-побутових умов малозабезпечених верств

населення, інвалідів та ветеранів війни, а також осіб прирівняних до них, які визначені чинним законодавством.

Виплата грошової допомоги на поховання громадянам не пенсійного віку, які на день смерті не працювали і не перебували на обліку центру зайнятості громадян  в сумі 2000 грн., буде здійснюватись за рішенням виконкому міської ради на підставі документів визначених чинним законодавством.

Фінансування заходів щодо поліпшення соціально-побутових умов малозабезпечених верств населення, інвалідів та ветеранів війни , в т.ч. – забезпечення їх твердим паливом, закупівлі продуктів харчування.

Відповідно до Програми грошова допомога може надаватися за рахунок коштів підприємств, установ, організацій, інших юридичних осіб,  громадян, добровільно перерахованих на спеціальний рахунок для проведення різних благодійних акцій протягом року.

 Очікувані результати

Виконання Програми дозволить підвищити соціальний захист малозабезпечених верств населення, інвалідів та ветеранів війни, а також осіб прирівняних до них, які визначені чинним законодавством.

ПАСПОРТ  ПРОГРАМИ

Назва: Програма Фінансової підтримки заходів у сфері соціального захисту вразливих верств населення м.Перечин на 2016 – 2018 роки

Підстава для розроблення Програми: п.22 ч.1 ст.26 ,  п/п1 п.А ч.1 ст.27  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

Замовник Програми:Перечинська міська рада.

Відповідальний виконавець Програми: виконавчий комітет міської ради.

Мета Програми:  Встановлення за рахунок коштів міського бюджету додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту малозабезпечених верств населення, інвалідів та ветеранів війни, багатодітних сімей, осіб похилого віку та перестарілих  громадян, виплата грошової допомоги на поховання громадянам не пенсійного віку, які на день смерті не працювали і не перебували на обліку в центрі зайнятості громадян та проведення заходів щодо поліпшення соціально-побутових умов малозабезпечених верств населення, інвалідів та ветеранів війни.

Загальні обсяги фінансування:    500,0  тис. грн.. з міського бюджету (при наявності бюджетних призначень).

Очікувані результати виконання: підвищення соціального захисту незахищених категорій населення м. Перечин, покращення матеріально-побутових умов названої категорії населення, підвищення довіри до органів місцевого самоврядування, реальне виконання повноважень у сфері соціального захисту.

Контроль за виконанням Програми:  Постійні депутатські комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності та з питань освіти,  культури і спорту, соціального захисту населення.

Секретар міської ради                                    О.Ю.Вовканич-Белеканич

Додаток2

До рішення 8 сесії VII скликання№__

Від 29вересня 2016 року

ПРОГРАМА

Розвитку культурно-масової роботи у м. Перечин на 2016-2018рр.

Загальні положення

Дана Програма розроблена на виконання повноважень міської ради у сфері культурно-масової роботи у місті Перечин на 2016-2018рр.

Мета Програми

Забезпечення умов для розвитку культури, духовного збагачення мешканців міста у співпраці з міською радою.

Основні завдання

– розвиток народної творчості;

– святкування державних та визначних дат;

– збереження традицій, обрядів, звичаїв населення міста;

– нагородження переможців конкурсу.

– відзначення  кращих жителів Перечина;

Основні напрями реалізації Програми

 1. Забезпечення виконання заходів визначених Програмою;
 2. Фінансове забезпечення Програми.

Заходи по реалізації Програми

 1. Святкування та відзначення визначних подій:

– Міжнародний жіночий день – березень.

 – Проголошення Карпатської України – березень.

– Великодна ярмарка – березень-квітень.

 – До дня Чорнобильської трагедії – квітень.

– День Перемоги – травень.

– День Перечина – травень.

– День молоді – червень.

– День захисту дітей – червень

 – День Конституції – червень.

– День Незалежності – серпень.

 – День Прапора – серпень.

– Тиждень мобільності.

 – Сільськогосподарська ярмарка – вересень-жовтень.

– День працівника освіти – жовтень.

 – День Захисника Вітчизни – жовтень.

– День пам’яті жертв голодомору, визволення Перечина від німецько-      фашистських загарбників – листопад.

– День Гідності та Свободи – листопад-лютий.

– День інвалідів – грудень.

– День Збройних сил України – грудень.

– День Соборності – лютий.

– День вшанування учасників бойових дій на території інших держав -лютий;

– День місцевого самоврядування – грудень.

– Новорічно-різдв’яні свята – грудень-січень.

 1. Культурномасові заходи:

– Відзначення кращих жителів міста та ювілейних дат старожилів міста.

– Присвоєння звання “Почесний громадянин міста ”

– Участь делегацій міста Перечин у відзначенні Днів міст-побратимів(Лежайськ, Глогов Малопольський, Гуменне, Собранці, Дрєніца, Мартф’ю, Нодь Ечед, Рускі Керестур).

Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми буде здійснюватись у межах бюджетних призначень, передбачених міським бюджетом, спонсорських, благодійних внесків та інших джерел, незаборонених чинним законодавством.

Програмою будуть фінансуватися такі заходи:

– закупка постерів, флаєрів,призів, грамот, подарунків, квітів, вінків, матеріалів, інвентаря;

– оплата за виготовлення сувенірів, вимпелів та іншої продукції з тематикою міста;

– харчування учасників круглих столів,делегацій, учасників художньої самодіяльності;

– оплата за автомобільне паливо;

– оплата послуг по перевезенню делегацій м.Перечин;

– фінансування концертних та молодіжних програм;

– нагородження переможців конкурсів;

– оплата за виготовлення оголошень, плакатів для білбордів, програм, запрошень ,нагрудних знаків футлярів посвідчень, комплекта почесного громадянина та іншої друкованої продукції для підготовки міроприємств;

– виплата відряджувальних витрат для участі в районних, обласних, республіканських оглядах, конкурсах та ін.;

– фінансування прийомів закордонних гостей;

– виготовлення сувенірів для представників іноземних делегацій;

– нагородження кращих жителів Перечина та відзначення ювілейних дат старожилів міста;

– фінансування організаційних міроприємств – озвучення, оренда приміщень, художнє оформлення, проведення масових заходів;

– закупка новорічних гірлянд, іграшок, подарунків та інших матеріалів, пов’язаних з проведенням Новорічно-різдвяних свят в місті;

Секретар міської ради                                    Вовканич-Белеканич О.Ю.

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

Назва: Програма розвитку культурно-масової роботи у м. Перечин на 2016-2018рр.

Підстава для розроблення Програми: п.22 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Замовник: Перечинська міська рада.

Виконавець: виконавчий комітет міської ради.

Мета Програми: Виконання повноважень міською радою у сфері культурно-масової роботи у місті, забезпечення умов для розвитку культури.

Загальні обсяги фінансування: 500,0 тис.грн. з міського бюджету та інших джерел надходження.

Очікувані результати: Поліпшення розвитку культури національно-культурних традицій, народної творчості, відродження художніх промислів.

Контроль за виконанням Програми: Постійні комісії міської ради з питань освіти, культури і спорту, туризму та міжнародних відносин (голова – Гунка Ф.Ф.). та з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, та підприємницької діяльності (голова – Шинкарчук Я.І.)

Секретар міської ради                                    Вовканич-Белеканич О.Ю.

Додаток3

До рішення 8 сесії VII скликання№__

Від 29вересня 2016 року

ПРОГРАМА

Національно-патріотичного виховання в м. Перечин  на 2016-2018рр.

Загальні положення

Дана Программа розроблена на виконання повноважень міською радою у сфері національно-патріотичного виховання молоді.

Мета Програми

Метою даної Програми є національно-патріотичне виховання молоді міста Перечин.

Основними завданнями є:

– залучення молоді до участі у збереженні і підтримці єдності українського суспільства, у громадському русі задля громадянського миру і злагоди;

– сприяння мобілізації до Збройних сил України, Національної Гвардії, до інших офіційних та добровольчих утворень, що сприяють обороноздатності України та охороні Державного кордону України.

– духовного розвитку населення міста;

– сприяння здоровому способу життя молодих громадян з урахуванням принципів національно-патріотичного виховання;

– активне залучення до національно-патріотичного виховання дітей та молоді, дитячих і молодіжних громадських організацій (об’єднань), використання їхнього досвіду, потенціалу, методів роботи у вихованні патріотів України;

– долучення громадськості до популяризації кращого досвіду патріотичного виховання;

– створення умов для популяризації кращих здобутків національної культурної і духовної спадщини, героїчного минулого і сучасного українського народу, збереження національної пам’яті українців;

– підтримка професійної й самодіяльної творчості;

Основні напрями реалізації Програми

 1. Забезпечення виконання заходів визначених Програмою;
 2. Фінансове забезпечення Програми;
 3. Сприяння роботі клубів, центрів патріотичного виховання, волонтерських центрів, митців й мистецьких об’єднань, інших громадських організацій, які здійснюють патріотичне виховання молоді;
 4. Залучення громади до вдосконалення та практичного втілення Програми.

Заходи з реалізації Програми

І. Проведення організаційних заходів для реалізації Програми:

– Створення Громадської ради міста Перечина з організації та контролю виконання Програми Національно-патриотичного виховання в м. Перечині  на 2016-2018рр. з числа громадських активістів та представників органів місцевого самоврядування (Громадська рада Програми). До функцій громадської ради Програми входитиме деталізація Програми, відбір виконавців заходів Програми, контроль за реалізацією Програми тощо;

– Проведення Громадською радою Програми двічі на рік протягом 2016-2018 років, у січні та у липні щороку, конкурсів проектів заходів для реалізації Програми серед громадських об’єднань та громадських активістів міста Перечина. Визначення за результатами конкурсів переліку заходів на виконання Програми та їх виконавців з календарними планами та обсягами і джерелами фінансування для рекомендації до затвердження відповідними органами місцевого самоврядування або їх виконавчими структурами;

ІІ. Проведення заходів з національно – патріотичного виховання молоді м. Перечина:

 1. Організація вишкільних таборів:

– Таборування юнацтва спільно з молодіжними організаціями патріотичного спрямування;

– Проведення одноденних піших мандрівок «Шляхами Героїв»;

– Щорічна поїздка на «Красне Поле» у березні місяці, для вшанування захисників Карпатської України та участі у обласних, громадських та державних заходах з цієї нагоди;

 1. Видання брошури «Мешканці Перечинщини у боротьбі за незалежність України», книговидання, запис музичних творів, створення об’єктів образотворчого мистецтва, виставок, постановок, заходів, змагань, конкурсів та фестивалів спрямованих на реалізацію завдань Програми;
 2. Облаштування пам’ятних місць та знаків в м. Перечині, пов’язаних з боротьбою за незалежність України.
 3. Проведення в усіх навчальних та інших комунальних і державних закладах міста заходів на тему національно – патріотичного виховання:

– проведення тематичних лекцій для трудових та учнівських колективів з залученням військовослужбовців, учасників АТО, ветеранів визвольних змагань, істориків, волонтерів тощо;

– створення у всіх комунальних та державних закладах на постійній основі фотовиставок та виставок учнівських, аматорських і професійних творчих робіт з патріотичної тематики (Карпатська Україна, Революція Гідності, АТО)

– створення міського волонтерського центру та мережі волонтерських осередків у всіх комунальних та державних закладах міста; організація заходів прямої волонтерської допомоги учасникам Українсько-російської війни (зокрема бійцям з нашого регіону)

 1. Проведення навчальних та навчально-вишкільних зборів разом з місцевим військкоматом та учасниками АТО м. Перечина для юнатства й молоді.
 2. Інформування мешканців Перечина про Програму та її заходи:

– публікації в пресі

– створення та розміщення медіапродукцїї

– створення та розповсюдження поліграфічної продукції тощо.

III. Фінансування заходів на виконання Програми, затверджених відповідно до рекомендацій Громадської ради Програми на засадах співфінансування з виконавцями у тому числі, але не виключно:

 • Закупка грамот, подарунків, квітів, матеріалів, інвентарю тощо;
 • Оплата послуг лекторів та інструкторів для безпосереднього проведеня заходів Програми;
 • Оренда приміщень, сплата комунальних послуг, оренда інвентарю та обладнання для реалізації Програми;
 • Оплата інформаційних послуг, послуг з виготовлення та розміщення інформаційних матеріалів та супутніх витрат;
 • Закупка меморіальних дошок;
 • Оплата послуг з виготовлення поліграфічної продукції, брошур, книжок, світлин, рекламної продукції,відеороликів, художніх, драматичних, музичних творів тощо;
 • Оплата транспортних послуг та пального для реалізації заходів Програми

Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми буде здійснюватисьу межах бюджетних призначень, передбачених міським бюджетом, спонсорських, благодійних внесків та інших джерел, незаборонених чинимз аконодавством.

Секретар ради                                                 Вовканич-Белеканич О.Ю.

Додаток №1

до Програми

Національно-патриотичного виховання

в м. Перечин на 2016-2018рр.

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

Назва: Программа Національно-патріотичного виховання в м. Перечин на 2016-2018рр.

Підстава для розробки Програми: п.22 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Замовник: Перечинська міська рада.

Виконавець: виконавчий комітет міської ради.

Мета Програми: розвиток, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини.Популяризація кращих здобутків національної культурної і духовної спадщини.

Загальні обсяги фінансування: 400,0 тис.грн. з міського бюджету.

Очікувані результати: вирішення питань, щодо національно-патріотичного виховання молоді, захисту державних кордонів, попередження проявив сепаратизму в м. Перечин, виховання патріотичної молоді.

Контроль за виконанням Програми: Постійна комісія міської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічногорозвитку та підприємницької діяльності (голова – Шинкарчук Я.І.) та з питань освіти, культури, спорту, туризму та міжнародних відносин (голова – Гунка Ф.Ф.)

УКРАЇНА  

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання

8 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

 Проект

від  29 вересня  2016 року №____

         м.Перечин

Про затвердження технічної документації

із землеустрою, проектів відведення земельних

ділянок, призначених для будівництва та

обслуговування житлових будинків,

господарських будівель і споруд

та передачу у власність земельних ділянок.

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 33 глави п»ятої, статті 40 глави шостої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19 Земельного кодексу України, розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Ружинській Аллі Олезівні, жит. м. Виноградів, вул. Тюльпанів, 1, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), призначеної для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,0840 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Садова, 51:
  • Передати безоплатно у власність Ружинській Аллі Олезівні, жит. м. Виноградів, вул. Тюльпанів, 1, земельну ділянку, яка призначена

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,0840 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Садова, 51.

 1. Затвердити Піца Роману Михайловичу, жит. м. Ужгород, вул. І.Ваша, 13/2, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,0775 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Садова, 37:
  • Передати безоплатно у власність Піца Роману Михайловичу, жит. м. Ужгород, вул. І.Ваша, 13/2, земельну ділянку, яка призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,0775 га, що розташована за адресою: м. Перечин, вул. Садова, 37.
 2. Затвердити Ілляш Мирославі Михайлівні, жит. м. Перечин, вул. М.Кулі, 29 а, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,0250 га, що розташована за адресою: м. Перечин, вул. М.Кулі, 29 а:
  • Передати безоплатно у власність Ілляш Мирославі Михайлівні, жит. м. Перечин, вул. М.Кулі, 29 а, земельну ділянку, яка призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,0250 га, що розташована за адресою: м. Перечин, вул. М.Кулі, 29 а.
 3. Затвердити Конончук Марії Петрівні, жит. м. Перечин, вул. Гуменська, 30, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, призначеної для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Гуменська, 30:
  • Передати безоплатно у власність Конончук Марії Петрівні, жит. м. Перечин, вул. Гуменська, 30, земельну ділянку, яка призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Гуменська, 30.
 4. Затвердити Ващук Наталії Вікторівні, Совга Оксані Михайлівні, жит. м. Перечин, вул. Б.Хмельницького, 16, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового

будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,09 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Б.Хмельницького, 16:

 • Передати безоплатно у власність Ващук Наталії Вікторівні, Совга Оксані Михайлівні, жит. м. Перечин, вул. Б.Хмельницького, 16, земельну ділянку, яка призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,09 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Б.Хмельницького, 16.
 1. Затвердити Датків Кларі Олексіївні, жит. м. Перечин, вул. Шевченка, 53, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,0910 га, яка розташована за адресою:  м. Перечин, вул. Шевченка, 53:
  • Передати безоплатно у власність Датків Кларі Олексіївні, жит. м. Перечин, вул. Шевченка, 53, земельну ділянку, яка призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,0910 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Шевченка, 53.

            Міський голова                                                      І.М. Погоріляк

УКРАЇНА  

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання

8 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

 Проект

від  29 вересня  2016 року №

         м.Перечин

Про надання дозволів на виготовлення технічної

документації із землеустрою, проектів відведення

на земельні ділянки, призначених для

будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель та споруд

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 60, 61, 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України, статтей 88,89 Водного кодексу України, статтей 26,47 Закону України «Про землеустрій», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них», розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати Гапак Оксані Іванівні, жит. м. Ужгород, вул. Декабристів, 51 дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,0553 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Духновича, 2А.
 1. Надати Гудаку Андрію Івановичу, жит. м. Перечин, вул. Шевченка, 92, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Шевченка, 92.
 2. Надати Вороничу Михайлу Михайловичу, жит. м. Перечин, вул. Ужанська, 33, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,0794 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська, 33.
 3. Надати Полянському Олесю Сергійовичу, жит. м. Перечин, вул. Ужанська, 15/2, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,0448 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська, 15/2.
 4. Надати Желізка Степану Михайловичу, жит. м. Перечин, вул. М. Химинець, 5/2, дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо виділення земельної ділянки для обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, площею 0,07 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. М. Химинець, 5.
 5. Надати Ганусич Олені Іванівні, жит. м. Перечин, вул. Ломоносова, 3, дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ломоносова, 3.
 6. Надати Німець Любові Іванівні, Німець Владиславу Юрійовичу, Німець Нелі Юріївні, жит. м. Перечин, вул. Ужгородська, 163, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужгородська, 163.
 7. Надати Зуб Тетяні Андріївні, жит. м. Перечин, вул. Духновича, 37, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку,
 1. господарських будівель і споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Духновича, 37.
 2. Надати Тітовій Юлії Юріївні, жит. м. Перечин, вул. Маяковського, 45а, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,046 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Маяковського, 45а.

Міський голова                                                         І.М. Погоріляк

УКРАЇНА  

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання

8 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

 Проект

від  29 вересня  2016 року №____

         м.Перечин

Про відмову та надання дозволів на виготовлення технічної

документації із землеустрою, проектів відведення

на земельні ділянки, призначених для

ведення особистого селянського господарства

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України,розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для, ведення особистого селянського господарства, ведення індивідуального садівництва та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, ч.6 ст.5 Закону України «Про особисте селянське господарство», на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати Бабич Софії Миколаївні, жит. м. Перечин, вул. Гуменська, 24/2 «А» дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, площею 0,10 га, що розташована за адресою: м. Перечин, вул. Гуменська.
 2. Надати Супруненку Олександру Олександровичу, жит. м. Перечин, вул. Сонячна, 4 дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, площею 0,9 га, що розташована за адресою: м. Перечин, урочище Реформа.
 3. Надати Бодаку Василю Васильовичу, жит. м. Перечин, вул. Гуменська, 35, дозвіл на виготовлення проекту землеустрою для ведення особистого

селянського господарства, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Гуменська.

 1. Відмовити Канайлу Івану Івановичу, жит. м. Перечин, вул. Гуменська, 24/2, у наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою для ведення особистого селянського господарства, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Гуменська.
 2. Надати Гладкову Миколі Миколайовичу, жит. м. Перечин, вул. Гуменська, 26/2, дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, площею 0,05 га, як розташована за адресою: м. Перечин, вул. Гуменська.

   Міський голова                                                               І.М. Погоріляк

УКРАЇНА  

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання

8 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

 Проект

від  29 вересня  2016 року №____

         м.Перечин

Про передачу у власність земельних ділянок,

відмову у передачі у власність земельних

ділянок, затвердження технічних документацій

для індивідуального гаражного

будівництва.

Відповідно до норм статей  12, 40, 80, 81, 116, 121, 125, 126 Земельного кодексу України, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши письмові звернення громадян, додані до них матеріали та документи, врахувавши висновки постійної депутатської комісії, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Данилевичу Андрію Івановичу, жит. м. Перечин, вул. Ужанська, 4/5 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів, площею 0,0024 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська:
  • Передати безоплатно у власність Данилевичу Андрію Івановичу, жит. м. Перечин, вул. Ужанська, 4/5  земельну ділянку, яка призначена для будівництва індивідуальних гаражів, площею 0,0024 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська.

Міський голова                                                                І.М. Погоріляк

УКРАЇНА  

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання

8 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

 Проект

від  29 вересня  2016 року №

         м.Перечин

Про відмову та затвердження технічної документації

із землеустрою щодо поділу та об»єднання

земельних ділянок, надання в оренду

земельних  ділянок несільськогосподарського

призначення в м. Перечин, припинення

дії договорів оренди земельних ділянок.

Відповідно до вимог статей  12, 19, 79-1, 91, 125-126, 128 Земельного кодексу України, норм ст. 9 Закону України «Про оренду землі», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звернення фізичних осіб, фізичних осіб-підприємці та юридичних осіб та доданих до них документів, врахувавши висновки постійної депутатської комісії, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити ТОВ «КОРНЕЛІЯ-ТРЕЙД» технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об»єднання земельної ділянки № 1, площею 2,3150 га (кадастровий номер 2123210100:01:003:0314), земельної ділянки № 2, площею 1,2057 га (кадастровий номер 2123210100:01:003:0315), земельної ділянки № 3, площею 0,0463 га (кадастровий номер 2123210100:01:003:0316), земельної ділянки № 4, площею 0,1530 га (кадастровий номер 2123210100:01:003:0317), земельної ділянки № 5, площею 0,2241 га (кадастровий номер 2123210100:01:003:0318), земельної ділянки № 6, площею 0,0527 га (кадастровий номер 2123210100:01:003:0319) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, які знаходяться за адресою: м. Перечин, пров. Ужанський, 5:
  • У зв’язку зі зміною власників частини нерухомого майна, що розташоване на орендованій земельній ділянці, припинити дію договору оренди земельної ділянки від 16 листопада 2007 року між Перечинською міською радою та ТОВ «КОРНЕЛІЯ-ТРЕЙД».
 • Доручити Перечинському міському голові укласти договір оренди земельної ділянки площею 2,3150 га (кадастровий номер 2123210100:01:003:0314), яка знаходиться за адресою: м. Перечин, пров. Ужанський, 5 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд, підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості строком на 5 років.

Міський голова                                                                              І.М.Погоріляк

УКРАЇНА  

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання

8 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

 Проект

від  29 вересня 2016 року №____

         м.Перечин

Про надання дозволу на виготовлення

технічної документації із землеустрою,

надання   дозволів   на   виготовлення

 експертних      грошових         оцінок,

затвердження   експертної     грошової

оцінки  земельної   ділянки,   надання

 дозволу на продаж.

Відповідно до вимог статей  12, 19, 79-1, 91, 125-126, 128 Земельного кодексу України, норм ст. 9 Закону України «Про оренду землі», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звернення фізичних осіб, фізичних осіб-підприємці та юридичних осіб та доданих до них документів, врахувавши висновки постійної депутатської комісії, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,1234 га, кадастровий номер 2123210100:01:006:0161, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для обслуговування власних об’єктів нерухомості для здійснення комерційної діяльності), розташованої за адресою Закарпатська область, м.Перечин, вул..Будівельників, 3А.

1.1. Затвердити ціну продажу земельної ділянки на підставі експертної грошової оцінки (висновок оцінювача про ринкову вартість) земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,1234 га, кадастровий номер 2123210100:01:006:0161, яка знаходиться за адресою Закарпатська область, м.Перечин, вул..Будівельників, 3А  у розмірі 149 091,88 (сто сорок девять тисяч дев’яносто одна грн. 88 копійок) грн без ПДВ та відповідно ціну одного квадратного метра земельної ділянки у розмірі – 120 грн. 82 коп. (сто двадцять грн.. 82 копійки).

1.2. Продати гр..Мицькові Юрію Андрійовичу земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею 0,1234 га, кадастровий номер 2123210100:01:006:0161, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для обслуговування власних об’єктів нерухомості для здійснення комерційної

діяльності), розташованої за адресою Закарпатська область, м.Перечин, вул..Будівельників, 3А.

1.3. Доручити Перечинському міському голові укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,1234 га, кадастровий номер 2123210100:01:006:0161, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для обслуговування власних об’єктів нерухомості для здійснення комерційної діяльності), розташованої за адресою Закарпатська область, м.Перечин, вул..Будівельників, 3А за ціною, затвердженою даним рішенням.

1.4. Зобов’язати гр..Мицьку Юрія Андрійовича укласти  з Перечинською міською радою Закарпатської області договір купівлі-продажу земельної ділянки, здійснити оплату у строк, визначений законодавством, а після набуття права власності на об’єкт виконувати вимоги ст. 91 Земельного кодексу України.

 1. Погодити актуалізацію звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 2,7467 га, кадастровий номер 2123210100:01:004:0235, для виробничої діяльності, розташованої за адресою Закарпатська область, м.Перечин, вул.Колгоспна, 1А.

2.1. Затвердити ціну продажу земельної ділянки на підставі актуалізації експертної грошової оцінки (висновок оцінювача про ринкову вартість) земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 2,7467 га, кадастровий номер 2123210100:01:004:0235, яка знаходиться за адресою Закарпатська область, м.Перечин, вул. Колгоспна, 1А у розмірі 1752656,19 (один мільйон сімсот п’ятдесят дві тисячі шістсот п’ятдесят шість грн., 19 копійок) грн без ПДВ та відповідно ціну одного квадратного метра земельної ділянки у розмірі – 63 грн. 81 коп. (шістдесят три грн.. 81 копійка).

2.2. Продати ТОВ «САМВЕР» земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею 2,7467 га, кадастровий номер 2123210100:01:004:0235, для виробничої діяльності, розташованої за адресою Закарпатська область, м.Перечин, вул.Колгоспна, 1А.

2.3. Доручити Перечинському міському голові укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 2,7467 га, кадастровий номер 2123210100:01:004:0235, для виробничої діяльності, розташованої за адресою Закарпатська область, м.Перечин, вул.Колгоспна, 1А за ціною, затвердженою даним рішенням.

2.4. Зобов’язати ТОВ «САМВЕР» укласти  з Перечинською міською радою Закарпатської області договір купівлі-продажу земельної ділянки, здійснити оплату у строк, визначений законодавством, а після набуття права власності на об’єкт виконувати вимоги ст. 91 Земельного кодексу України.

2.5. Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 03 червня 2004 року площею 2,7467га, кадастровий номер 2123210100:01:004:0235, яка знаходиться за адресою Закарпатська область, м.Перечин, вул.Колгоспна, 1А  в момент виконання пп 2.1 – 2.4 цього рішення.

 1. Погодити актуалізацію звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,6828 га, кадастровий номер 2123255100:01:004:0072, для виробничої діяльності, розташованої за адресою Закарпатська область, м.Перечин, вул.Колгоспна, 1л, кадастровий номер 2123255100:01:004:0070, для виробничої діяльності, розташованої за адресою Закарпатська область, м.Перечин, вул.Колгоспна, 1л, .

.

3.1. Затвердити ціну продажу земельної ділянки на підставі актуалізації експертної грошової оцінки (висновок оцінювача про ринкову вартість) земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,6828 га, кадастровий номер 2123255100:01:004:0072, для виробничої діяльності, розташованої за адресою Закарпатська область, м.Перечин, вул.Колгоспна, 1л, кадастровий номер 2123255100:01:004:0070, для виробничої діяльності, розташованої за адресою Закарпатська область, м.Перечин, вул.Колгоспна, 1л, у розмірі 417786,30 (чотиристо сімнадцять тисяч сімсот вісімдесят шість грн., 30 копійок) грн без ПДВ та відповідно ціну одного квадратного метра земельної ділянки у розмірі – 61 грн. 19 коп. (шістдесят одна грн.. 19 копійок).

3.2. Продати ТОВ «САМВЕР» земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею 0,6828 га, кадастровий номер 2123255100:01:004:0072, для виробничої діяльності, розташованої за адресою Закарпатська область, м.Перечин, вул.Колгоспна, 1л, кадастровий номер 2123255100:01:004:0070, для виробничої діяльності, розташованої за адресою Закарпатська область, м.Перечин, вул.Колгоспна, 1л.

3.3. Доручити Перечинському міському голові укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,6828га, кадастровий номер 2123255100:01:004:0072, для виробничої діяльності, розташованої за адресою Закарпатська область, м.Перечин, вул.Колгоспна, 1л, кадастровий номер 2123255100:01:004:0070, для виробничої діяльності, розташованої за адресою Закарпатська область, м.Перечин, вул.Колгоспна, 1л. за ціною, затвердженою даним рішенням.

3.4. Зобов’язати ТОВ «САМВЕР» укласти  з Перечинською міською радою Закарпатської області договір купівлі-продажу земельної ділянки, здійснити оплату у строк, визначений законодавством, а після набуття права власності на об’єкт виконувати вимоги ст. 91 Земельного кодексу України.

3.5. Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 24 грудня 2008 року площею 0,6828га га, кадастровий номер 2123255100:01:004:0072, для виробничої діяльності, розташованої за адресою Закарпатська область, м.Перечин, вул.Колгоспна, 1л, кадастровий номер 2123255100:01:004:0070, для виробничої діяльності, розташованої за адресою Закарпатська область, м.Перечин, вул.Колгоспна, 1л. в момент виконання пп 3.1-3.4 цього рішення.

Міський голова                                                                              І.М.Погоріляк

УКРАЇНА  

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання

8 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

 Проект

від  29 вересня 2016 року №____

         м.Перечин

Про скасування п.3 та п.3.1. рішення

№ 96 виконавчого комітету

від 03.08.2007 року «Про оформлення

права власності на об’єкт нерухомого

майна, що розташований на території

міста Перечин»

Відповідно до п. 15 ч.1 ст.26, ч.9 ст. 59 ст. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи вимогами п.8.1., п.8.2. «Тимчасового положення про порядок державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно» затвердженого Наказом міністерства юстицій України від 07.02.2002 року №7/5 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України                                       18.02.2002 р. за №157/6445 (в редакції чинній станом на 03.08.2007 року), міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Скасувати п.3 та п.3.1 рішення Виконавчого комітету Перечинської міської ради від 03.08.2007 року №96.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, побутового та торговельного обслуговування, промисловості, будівництва транспорту та зв’язку (голова Колбовський Т.Г.).

Міський голова                                                                            І.М.Погоріляк

УКРАЇНА  

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання

8 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

 Проект

від  29 вересня 2016 року №____

         м.Перечин

Про затвердження звітів про оцінку

майна та оголошення конкурсу на

право оренди та відчуження шляхом

 аукціону комунального майна

Відповідно до ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись вимогами Закону України «Про оренду державного та комунального майна», «Положенням про порядок відчуження  комунального майна територіальної громади м.Перечин» затвердженим рішенням 4 сесії VII скликання Перечинської міської ради від 21.04.2016 року №105 «Про порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади м.Перечин», міська рада  

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити звіт про оцінку будівлі оранжереї, площею 221,4 м2 що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., Перечинський р-н, м.Перечин, пл.Незалежності, 5 у сумі 68 644, 80 грн. з ПДВ (звіт додається).
 2. Затвердити звіт про оцінку будівлі їдальні, площею 438,6 м2, що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., Перечинський р-н,м.Перечин, вул.Ужанська, 30/5Ї у сумі _____________________________________________( звіт додається).
 3. Затвердити звіт про оцінку будівлі овощесховища, площею 56,4 м2, що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., Перечинський р-н,м.Перечин, вул.Ужанська, 30/35-Ю у сумі 50 421,60 грн. з ПДВ ( звіт додається).
 4. Затвердити звіт про оцінку будівлі складу, площею 287,6 м2, що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., Перечинський р-н,м.Перечин, вул.Ужанська, 30/14П у сумі 218 635,00 грн. без ПДВ ( звіт додається).
 5. Затвердити звіт про оцінку будівлі, площею 265,4 м2, що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., Перечинський р-н,м.Перечин, вул.М.Підгірянки, 10 у сумі _________________________________________________( звіт додається).
 6. Оголосити конкурс на право оренди нерухомого майна за найбільш ефективним інвестиційним проектом, що належить територіальній громаді

міста Перечин щодо будівлі складу, площею 287,6 м2, що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., Перечинський р-н,м.Перечин, вул.Ужанська, 30/14П, вартість об’єкта оренди складає 218635,00 грн. без ПДВ

 1. Конкурсній комісії щодо проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади м.Перечин (голова комісії Крижановська Л.Ю.) опублікувати в засобах масової інформації та на офіційному сайті Перечинської міської ради не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення конкурсу оголошення про проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна за найбільш ефективним інвестиційним проектом, а саме будівлі складу, площею 287,6 м2, що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., Перечинський р-н,м.Перечин, вул.Ужанська, 30/14П.
 2. Уповноважити Перечинського міського голову Погорляка І.М. від імені Перечинської міської ради за результатами конкурсу на право оренди нерухомого майна за найбільш ефективним інвестиційним проектом, а саме будівлі складу, площею 287,6 м2, що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., Перечинський р-н,м.Перечин, вул.Ужанська, 30/14П, заключити договір оренди об’єкта комунального майна з переможцем конкурсу.
 3. Доручити міському голові Погоріляк І.М. здійснювати організаційні процедури щодо відчуження об’єктів нерухомого майна відповідно до «Положення про порядок відчуження комунального майна територіальної громади м.Перечин» затвердженого рішенням 4 сесії VІІ скликання Перечинської міської ради «Про внесення змін до рішення 3 сесії 7 скликання №50 Про Положення про приватизацію комунального майна від 11 лютого 2016 року» від 21.04.2016 р. №102 та підписання договорів купівлі-продажу щодо об’єктів:

9.1. будівлі оранжереї, площею 221,4 м2 що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., Перечинський р-н, м.Перечин, пл.Незалежності, 5

9.2. будівлі їдальні, площею 438,6 м2, що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., Перечинський р-н, м.Перечин, вул.Ужанська, 30/5Ї;

9.3. будівлі овощесховища, площею 56,4 м2, що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., Перечинський р-н, м.Перечин, вул.Ужанська, 30/35-Ю

9.4. будівельних матеріалів будівлі, що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., Перечинський р-н, м.Перечин, вул.М.Підгірянки, 10

 1. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Перечинської міської ради (завідувач Попович Я.П.), забезпечити повний контроль за справлянням орендної плати майна комунальної власності м.Перечин.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, побутового та торговельного обслуговування, промисловості, будівництва транспорту та зв’язку (голова Колбовський Т.Г.)

Міський голова                                                                            І.М.Погоріляк

УКРАЇНА  

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання

8 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

 Проект

від  29 вересня 2016 року №____

         м.Перечин

Про надання дозволів на

покращення комунального майна

Відповідно до ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись вимогами Закону України «Про оренду державного та комунального майна», «Положенням про порядок відчуження  комунального майна територіальної громади м.Перечин» затвердженим рішенням 4 сесії VII скликання Перечинської міської ради від 21.04.2016 року №105,  міська рада  

ВИРІШИЛА:

 1. Дати згоду фізичній особі – підприємцю Василиха В’ячеславу Васильовичу на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна територіальної громади м.Перечин, а саме будівлі котельні теплопостачання, площею 87,3 м2, яка знаходиться за адресою: Закарпатська область, Перечинський район, м.Перечин, пров. Ужанський, 19-К.
 2. Дати згоду фізичній особі – підприємцю Макар Олександру Теодозійовичу на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна територіальної громади м.Перечин, а саме будівлі підвалу, площею 119,0 м2, яка знаходиться за адресою: Закарпатська область, Перечинський район, м.Перечин, вул. Ужанська, 3 А.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, побутового та торговельного обслуговування, промисловості, будівництва транспорту та зв’язку (голова Колбовський Т.Г.).

Міський голова                                                                            І.М.Погоріляк

УКРАЇНА  

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання

8 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

 Проект

від  29 вересня  2016 року №

         м.Перечин

Про затвердження, надання дозволів

на виготовлення детального

плану території

                      Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Гевазі Михайлу Івановичу, жит. м.Перечин, вул. Б.Хмельницького, 42 детальний план території для розміщення об»єкту комерційного призначення, що знаходиться за адресою: м.Перечин, вул. Б.Хмельницького, 42.

Міський голова                                                       І.М.Погоріляк

УКРАЇНА  

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання

8 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

 Проект

від  29 вересня  2016 року №____

         м.Перечин

Про затвердження технічної документації

із землеустрою, проектів відведення земельних

ділянок, призначених для індивідуального

садівництва та передачу у власність

земельних ділянок.

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 33 глави п»ятої, статті 40 глави шостої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19 Земельного кодексу України, розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для індивідуального садівництва, та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Рега Людмилі Василівні, жит. Перечинського району, с. Т.Бистра, вул. Шевченка, 17, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, призначеної для ведення індивідуального садівництва, площею 0,0883 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Вулшава, б/н:
  • Передати безоплатно у власність Рега Людмилі Василівні, жит. Перечинського району, с. Т.Бистра, вул. Шевченка, 17, земельну ділянку, яка призначена для ведення індивідуального садівництва, площею 0,0883 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Вулшава, б/н.

     Міський голова                                                    І.М. Погоріляк

УКРАЇНА  

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання

8 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

 Проект

від  29 вересня  2016 року №

         м.Перечин

Про надання дозволу на виготовлення

технічної документації із землеустрою,

надання в оренду земельної  ділянки

несільськогосподарського призначення

в м. Перечин.

Відповідно до вимог статей  12, 19, 79-1, 91, 125-126, 128 Земельного кодексу України, норм ст. 9 Закону України «Про оренду землі», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звернення фізичних осіб, фізичних осіб-підприємці та юридичних осіб та доданих до них документів, врахувавши висновки постійної депутатської комісії, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати Сінєльнікову Леоніду Федоровичу, жит. с. Т.Бистра, вул. І.Франка, 77 дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), призначеної для комерційного використання, площею 0,43 га, що розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужгордська, 157 з цілевим призначенням – для будівництва і обслуговування будівель торгівлі в оренду.

Міський голова                                                         І.М. Погоріляк

УКРАЇНА  

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання

8 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

 Проект

від  29 вересня  2016 року №____

         м.Перечин

Про припинення права користування

земельною ділянкою.

                      Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України,розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для  ведення особистого селянського господарства, ведення індивідуального садівництва та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, ч.6 ст.5 Закону України «Про особисте селянське господарство», на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

ВИРІШИЛА:  

 1. Взявши до уваги заяву щодо вилучення земельної ділянки гр. Готра Зої Миколаївни, жит. м.Перечин, пл. Незалежності,1/27 вилучити   земельну  ділянку   з користування гр. Готра Зої Миколаївни, розміром 0,5 га, що знаходиться у м.Перечин,  в районі «Сіготи».
 2. Взявши до уваги заяву щодо вилучення земельної ділянки гр. Гудзь Марії Юріївни, жит. м. Перечин, вул. Горького, 16 вилучити земельну ділянку з користування гр. Гудзь Марії Юріївни, розміром 0,05 га, що знаходиться у м. Перечин, вул. Будівельників.

     Міський голова                                                             І.М. Погоріляк

УКРАЇНА  

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання

8 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

 Проект

від  29 вересня  2016 року №____

         м.Перечин

Про надання дозволу на виготовлення

технічної документації із землеустрою

на земельні ділянки, призначені для

будівництва індивідуального гаражу.

Відповідно до норм статей  12, 40, 80, 81, 116, 121, 125, 126 Земельного кодексу України, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши письмові звернення громадян, додані до них матеріали та документи, врахувавши висновки постійної депутатської комісії, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати Гренцер Тетяні Іванівні, жит. м. Перечин, вул. Ужанська, 2/17 дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва індивідуального гаражу, площею 0,0024 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська, б/н.
 2. Надати Брезинській-Вовканич Іванні Михайлівні, жит. м. Перечин, вул. Лєрмонтова, 11/1, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва індивідуального гаражу, площею 0,0024 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Лєрмонтова.

Міський голова                                                                І.М. Погоріляк

УКРАЇНА  

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання

8 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

 Проект

від  29 вересня  2016 року №

         м.Перечин

Про внесення змін

до рішень сесій.

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 60, 61, 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України, статтей 88,89 Водного кодексу України, статтей 26,47 Закону України «Про землеустрій», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них», розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), для ведення особистого селянського господарства, для ведення індивідуального садівництва,  та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, ч.6 ст.5 Закону України «Про особисте селянське господарство», на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни в п. 12 рішення 2 сесії VII скликання Перечинської міської ради від 17 грудня 2015 року № 17 та викласти в наступній редакції:

« Надати Шушко Юлії Іванівні, жит. м. Перечин, вул. Ак. Корольова, 5/2 дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 0,10 га для будівництва і обслуговування житлового  будинку, господарських будівель і споруд, що розташована за адресою: м. Перечин, вул. Вулшава, 13.

 1. Внести зміни в п. 12 рішення 2 сесії VII скликання Перечинської міської ради від 17 грудня 2015 року № 17 та викласти в наступній редакції:

«Надати Шушко Юлії Іванівні, жит. м. Перечин, вул. Ак. Корольова, 5/2 дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,09 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за адресою: м. Перечин, вул. Вулшава, 13».

 1. Внести зміни до рішення 16 сесії 6 скликання Перечинської міської ради від 14 липня 2014 року № 289 та викласти в наступній редакції:

«Надати Маковському Антону Костянтиновичу, жит. м. Перечин, вул. Ужанська, 15/1, дозвіл на  виготовлення технічної документації із  землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення індивідуального садівництва, площею 0,0293 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська, 15».

 1. Внести зміни в рішення 7 сесії VII скликання Перечинської міської ради від 12 липня 2016 року № 150 та викласти в наступній редакції:

«Надати Сухан Нелі Миколаївні, жит. м. Перечин, вул. Ужгородська, 86 дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, площею 0,0123 га, що розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужгородська, 86».

 1. Внести зміни в п. 11 рішення 5 сесії 7 скликання № 95 від 21 квітня 2016 року і викласти в наступній редакції:

«Надати Кость Юрію Івановичу, жит. м. Перечин, вул. Ужанська, 26/33, дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська, 30/13р».

 1. Внести зміни в рішення 5 сесії 5 скликання Перечинської міської ради № 71 від 27 липня 2007 року та викласти в наступній редакції:

«Надати Ганчаку Юрію Михайловичу, жит. м. Перечин, вул. Духновича, 1, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Духновича, 1».

 1. Внести зміни в рішення 5 сесії 5 скликання Перечинської міської ради № 71 від 27 липня 2007 року та викласти в наступній редакції:

«Надати Ганчаку Юрію Михайловичу, жит. м. Перечин, вул. Духновича, 1, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), призначеної  для ведення індивідуального садівництва, площею 0,04 га, яка  розташована за адресою: м. Перечин, вул. Духновича, 1».

 1. Внести зміни в рішення 2 сесії 7 скликання Перечинської міської ради № 19 від 17 грудня 2015 року та викласти в наступній редакції:

«Надати дозвіл гр.Чиліпка Андрію Михайловичу, мешканцю м. Перечин, вул. Лермонтова,буд.10 кв.30, на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0024 га для будівництва індивідуальних гаражів, яка розташована за адресою м.Перечин, вул.Лермонтова, 10/30».

Міський голова                                                         І.М. Погоріляк

УКРАЇНА  

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання

8 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

 Проект

від  29 вересня 2016 року №____

         м.Перечин

Про оголошення конкурсу на визначення

суб’єкта оціночної діяльності для здійснення

незалежної оцінки об’єктів нерухомого майна

Керуючись підпунктами 5, 6 ст. 60,  ст.25, ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про приватизацію державного майна», Законом України «Про оренду державного та комунального майна», рішенням сесії Перечинської міської ради від 21 квітня  2016 року №104 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки комунального майна територіальної громади міста Перечин», рішенням сесії Перечинської міської ради від 21 квітня  2016 року №102 «Про внесення змін до рішення 3 сесії 7 скликання №50 Про Положення про приватизацію комунального майна від 11 лютого 2016 року», рішенням сесії Перечинської міської ради від 21 квітня  2016 року №105 «Про порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади м.Перечин», на підставі заяв фізичних осіб-підприємців про оренду та відчуження комунального майна:

ВИРІШИЛА:

 1. Скасувати п.3 рішення Перечинської міської ради від 12.07.2016 року №145 «Про визначення будівлі їдальні №4 колишньої військової частини на вул. Ужанській, 30 для створення спортивного центру».
 2. Доручити конкурсній комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки комунального майна територіальної громади міста Перечин оголосити конкурс на визначення суб’єкта оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки об’єктів нерухомого майна м.Перечин щодо:

– будівлі їдальні, площею  468,9 м2 , що знаходиться за адресою: м.Перечин, Ужанська, 30/4Д.

– будівля майстерні, площею 91,4 м2, що знаходиться за адресою: м.Перечин, вул. Ужанська (Червоноармійська), 30/15С.

– будівля казарми, площею 529,5 м2, що знаходиться за адресою: м.Перечин, вул. Ужанська (Червоноармійська), 30/3Г.

– будівля клубу, що знаходиться за адресою: м.Перечин, вул. Ужанська (Червоноармійська), 30/8Ч.

– будівля їдальні Перечинської ЗОШ І-ІІІ ст., що знаходиться за адресою: м.Перечин, вул.Ужанська.

 1. Уповноважити Перечинського міського голову Погорляка І.М. від імені Перечинської міської ради за результатами конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки об’єктів нерухомого майна заключити договір про проведення незалежної оцінки об’єктів комунального майна з переможцем конкурсу.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Крижановську Л.Ю.

Міський голова                                                                            І.М.Погоріляк

УКРАЇНА  

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання

8 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

 Проект

від  29 вересня 2016 року №____

         м.Перечин

 

Про розстрочення платежу

за викуп земельної ділянки

несільськогосподарського

призначення Мицька Ю.А.

                 Розглянувши лист Мицька Юрія Андрійовича щодо розстрочення платежу за викуп земельної ділянки, на підставі розробленого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом викупу), відповідно до статті 14 Конституції України, рішення 8-ї сесії міської ради 7-го скликання від 29.09.2016 року №__ “ Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою, надання   дозволів   на   виготовлення експертних      грошових         оцінок, затвердження   експертної     грошової оцінки  земельної   ділянки,   надання дозволу на продаж”, статей 83, 127, 128 Земельного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 року №381 “Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності”, керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати розстрочення платежу за придбання земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,1234 га, яка знаходиться за адресою м.Перечин, вул..Будівельників,3А.
 2. Встановити, що з урахуванням сплати покупцем протягом 30-ти календарних днів після нотаріального посвідчення договору купівлі- продажу земельної ділянки не менш як 50 відсотків частини платежу(41604,31 грн.), що зараховується до державного та місцевого бюджетів, залишок вартості земельної ділянки сплачується протягом

одного року від дати укладення договору (41604,31 грн.)рівними частинами не рідше ніж один раз у три місяці, або одноразово у повному обсязі у строк, який не перевищує трьох місяців після внесення першого або чергового платежу, з врахуванням індексу інфляції.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (голова Баєв Є.О.)
Міський голова                                                                  І.М.Погоріляк

УКРАЇНА  

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання

8 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

 Проект

від  29 вересня 2016 року №____

         м.Перечин

Про затвердження проекту рішення

«Про внесення змін та доповнень до

рішення 6 сесії Перечинської міської

ради V скликання від 18 червня 2009 року

№268-Р «Про затвердження методики щодо

розрахунку плати за оренду майна комунальної

власності міста Перечин» (із змінами)»

Відповідно до ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись вимогами Закону України «Про оренду державного та комунального майна», та враховуючи Постанову КМУ №786 від 4 жовтня 1995 року «Про методику орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу», міська рада  

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни та доповнення в Додаток 2 до Методики розрахунку плати за оренду майна комунальної власності, затвердженої рішенням 6 сесії Перечинської міської ради V скликання від 18 червня 2009 року №268-Р «Про затвердження методики щодо розрахунку плати за оренду майна комунальної власності міста Перечин» (із змінами) та викласти його в новій редакції. (додаток 1).
 2. Дане рішення вступає в дію з дня його оприлюднення на офіційному сайті Перечинської міської ради.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів,соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності (Шинкарчук Я.І.).

Міський голова                                                                            І.М.Погоріляк

Додаток 1

До рішення 8 сесії VII скликання

Про внесення змін та доповнень до

рішення 6 сесії Перечинської міської

ради V скликання від 18 червня 2009 року

№268-Р «Про затвердження методики щодо

розрахунку плати за оренду майна

 комунальної власності міста Перечин»

ОРЕНДНІ СТАВКИ
за використання нерухомого комунального майна м.Перечин

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначеннямОрендна ставка, відсотків
1. Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів100
2. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти45
3. Розміщення:40
фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматів
ресторанів з нічним режимом роботи
торговельних об’єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї
операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернет
4. Розміщення:30
виробників реклами
салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів
торговельних об’єктів з продажу автомобілів
зовнішньої реклами на будівлях і спорудах
5. Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності25
6. Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів22
7. Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об’єктів нерухомості21
8. Розміщення:20
клірингових установ
майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів
майстерень з ремонту ювелірних виробів
ресторанів
приватних закладів охорони здоров’я
суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики
розміщення торговельних об’єктів з продажу окулярів, лінз, скелець
суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування
редакцій засобів масової інформації:
– рекламного та еротичного характеру
– тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства
– тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації
– тих, що засновані за участю суб’єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення
9. Розміщення:18
крамниць-складів, магазинів-складів
турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків
торговельних об’єктів з продажу:
– непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів
– промислових товарів, що були у використанні
– автотоварів
– відео- та аудіопродукції
офісних приміщень
антен
10. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спортуприватних навчальних закладівоздоровчих закладів для дітей та молоді3
11. Розміщення:15
суб’єктів господарювання, що надають послуги, пов’язані з переказом грошей
бірж, що мають статус неприбуткових організацій
кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи
ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини
суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль
складів
суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів
12. Розміщення:13
закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях
суб’єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин
13. Розміщення:12
суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур’єрська служба)
стоянок для автомобілів
14. Розміщення:10
комп’ютерних клубів та інтернет-кафе
ветеринарних аптек
рибних господарств
шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів
торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами
суб’єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи
видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами
редакцій засобів масової інформації, крім пункту 8 цього додатка
суб’єктів кінематографії, основною діяльністю яких є кіновиробництво або технічне забезпечення і обслуговування кіновиробництва за умови, що вони внесені до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів
15. Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі10
16. Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари9
17. Розміщення:8
кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи
аптек, що реалізують готові ліки
торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи
18. Розміщення:7
торговельних об’єктів з продажу ортопедичних виробів;
ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів
19. Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні7
20. Розміщення:6
їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи
фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи
об’єктів поштового зв’язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв’язку
суб’єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень
торговельних об’єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів
21. Розміщення:5
державних та комунальних закладів охорони здоров’я, що частково фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів
санаторно-курортних закладів для дітей
державних навчальних закладів, що частково фінансуються з державного бюджету, та навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету
торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою
відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги
суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення
22. Розміщення:4
їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та військових частинах
громадських вбиралень
камер схову
видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою
23. Розміщення:3
аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами
суб’єктів господарювання, що надають ритуальні послуги
органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднань (крім асоціацій органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом)
науково-дослідних установ, крім бюджетних
24. Розміщення:0,5
аптек, які обслуговують пільгові категорії населення
організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами
бібліотек, архівів, музеїв, крім музеїв, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів
дитячих молочних кухонь
торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян
25. Розміщення:1
закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів
державних та комунальних позашкільних навчальних закладів (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних навчальних закладів
закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що утримуються за рахунок місцевого бюджету, зокрема центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної допомоги, центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді
26. Розміщення транспортних підприємств з:
перевезення пасажирів15
перевезення вантажів18
27. Розміщення творчих спілок, громадських об’єднань, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:
не більш як 50 кв. метрів0,5
для частини площі, що перевищує 50 кв. метрів1
28. Розміщення громадських об’єднань інвалідів на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:
не більш як 100 кв. метрів1
для частини площі, що перевищує 100 кв. метрів3
28-1. Розміщення суб’єктів господарювання, що виготовляють рухомий склад міського електротранспорту5
28-2. Розміщення наукового парку, його засновників, партнерів наукового парку, що реалізують проекти наукового парку10
28-3. Розміщення дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні (крім договорів, орендна плата за якими врегульована міжурядовими угодами)6
29. Інше використання нерухомого майна15
  
  
  

Примітка.


Орендні ставки для орендарів – вітчизняних юридичних і фізичних осіб, що є суб’єктами малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (крім офісів), застосовуються з коефіцієнтом 0,7.