Проєкти рішень 7 сесії Перечинської Міської Ради 7 скликання від  12.07.2016

Дата публікації: 13.06.2016

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА
 1 пленарне засідання 7 сесії  VII скликання

РІШЕННЯ  

Проект

від  12 липня  2016  року №   

    м.Перечин

Про затвердження програми

 боротьби з борщівником

Сосновського та амброзією

полинолистою

на 2016 – 2018 роки

                Керуючись п.6 статті 33 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України „Про забезпечення санітарного та епідемічного добробуту,” «Про державний контроль за використанням та охороною земель», «Про охорону земель»   відповідно до Бюджетного кодексу України, розглянувши проект Програми боротьби з борщівником Сосновського та амброзією полинолистою  в м.Перечин  на 2016 – 2018 роки міська  рада

вирішила:

 1. Затвердити Програму боротьби з борщівником Сосновського та амброзією полинолистою в м.Перечин на 2016 -2018 роки  (додається).
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів  Крижановську Л.Ю. та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (голова Баєв Є.О.).

 Міський голова                                                             І.М.Погоріляк

Затверджено рішенням

     міської  ради

___________ № _____ 

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

боротьби з борщівником Сосновського та амброзією полинолистою

на  прилеглій території до м.Перечин  на 2016 – 2018 роки

 І. Обгрунтування  програми

 Останніми роками  все більшого  поширення і розповсюдження  в районі  набуває  небезпечна і небажана  рослина , бур’ян – борщівник Сосновського  та амброзія полинолиста.

Особливістю є те, що зелена маса  борщівника Сосновського містить фурокумарин, що спричиняє опіки, викликає  дерматити, особливо  при попаданні  на місце  опіку  сонячних променів. Тому навіть  одноразове  торкання  до борщівника  призводить до опіків. Через 1-2 дні  пошкоджена поверхня  тіла  досягає кількох  сантиметрів, важко гоїться , загострює  появу  шкірних  захворювань.

 Борщівник Сосновського – це багаторічна  рослина, досягає  висоти  понад  3 метри, на одному місці  може рости 7-8 років. Росте переважно на добре зволожених ґрунтах (береги річок, каналів та біля автошляхів). В горах подекуди займають великі площі.   Амброзія полинолиста завдає сіножаттям та пасовищам велику шкоду. Висока забур`яненість багаторічних трав зменшує можливість сівби їх під покрив зернових культур. На полях, що засмічуються амброзією, погіршується якість польових робіт, особливо під час оранки і збирання урожаю.

 Метою програми є знищення  вогнищ  борщівника Сосновського та  амброзії полинолистої, недопущення  утворення дозрівання та висипання насіння, поліпшення  фітосанітарного стану  сільськогосподарських угідь 

1.1.Нормативно-правове забезпечення програми

Нормативно-правовою основою для розробки даної програми є Закони України   «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про державний контроль за використанням та охороною земель», «Про охорону земель» , „Про забезпечення санітарного та епідемічного добробуту,” які визначають правові,  економічні  та соціальні основи організації  здійснення  державного контролю  за використанням та охороною земель і спрямовані на їх раціональне  використання і відтворення  природних ресурсів та охорону довкілля. 

1.2.Стан засміченості сільськогосподарських угідь.

Основними  місцями  зростання борщівника Сосновського та амброзії полинолистої  є  береги річок, потічків, узбіччя доріг, каналів, пасовища, необроблювані сільськогосподарські землі.

ІІ. Обсяги та джерела фінансування

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів міського  бюджету в межах наявного фінансового ресурсу, коштів осіб та інших незаборонених законами України джерел.

 На підставі  обстеження стану сільськогосподарських земель  та розрахункового прогнозу потреби  в коштах на проведення заходів по боротьбі з борщівником Сосновського та амброзією полинолистою,   на прилеглих  територіях міста  підлягають знищенню  5 га (таблиця 1).

На засмічених ділянках  борщівником Сосновського необхідно весною  після відростання  розетки  до 10 см  провести обприскування сумішшю гербіцидів: на основі солей гліфосату та на основі діючої речовини клопіраліду. Після часткового його відростання повторно провести хімічну обробку.

 Для зменшення  амброзії полинолистої,  поліпшення фітосанітарного стану сільськогосподарських угідь, що включає систематичне знищення агротехнічними, механічним та хімічним способами  амброзії полинолистої, не допускати  утворення, дозрівання та розповсюдження насіння вздовж доріг, по берегах річок, сіножатях, пасовищах.

Орієнтовна   потреба в коштах для виконання заходів програми  на 2016-2018 роки складає  –  163  тис. грн.,  в  тому числі на 2016 рік – 25,0  тис. грн., на 2017 рік – 81,5   тис. грн.на 2018  рік-56,5тис.грн

Обсяг фінансування Програми може уточнюватися щороку під час складання проекту  міського бюджету на відповідний рік у межах видатків

ІІІ. Порядок використання коштів міського   бюджету на    поліпшення родючості сільськогосподарських угідь

3.1. Загальні положення

 3.1.1.Цей порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в міському бюджеті  на відповідний рік на придбання  гербіциду   для  знищення борщівника Сосновського та амброзії полинолистої  хімічним  та механічним методом.

3.1.2. Головним розпорядником коштів, які будуть виділятися з міського бюджету є Перечинська міська рада.

3.1.3 Механізм реалізації Програми боротьби з борщівником Сосновського та амброзією полинолистою на території населених пунктів району передбачує такі етапи (Додаток 2):

 1. Виконком міської ради за кошти міського бюджету здійснює закупівлю базового гербіциду для знищення борщівника Сосновського.(Таблиця 1)
 2. Укладають договори з громадянами для здійснення робіт по знищенню борщівника (скошування, обприскування гербіцидами, оранка) та недопускання утворення, дозрівання та розповсюдження насіння вздовж доріг, по берегах річок, сіножатях, пасовищах амброзії полинолистої.(додаток 3)
 3. Укладають договори з Ужгородським міжрайонним управлінням водного господарства для надання фахової допомоги по знищенню борщівника (скошування) в межах річок та потоків (додаток 2)
 4. Роботи оплачуються за кошти міського бюджету та цільових надходжень.
 5. Всі працюючі перед початком робіт проходять інструктажі навчання із

спеціалістами відділу біологічного захисту та роботи з пестицидами Закарпатської державної фітосанітарної інспекції.                                                                 

 1. Проводяться ці роботи під керівництвом та контролем посадових осіб міської ради визначеними відповідальними за проведення даних робіт.
 2. Координація з організації виконання Програми покладається на заст..міського голови, при співпраці спеціалістів відділу біологічного захисту та роботи з пестицидами Закарпатської державної фітосанітарної інспекції.

3.2.    Умови надання коштів

 3.2.1. Виділені з міського бюджету кошти  спрямовуються на здійсненнязаходів  боротьби з борщівником Сосновського та амброзією полинолистою.

3.3.Використання коштів

 3.3.1. Підставою для здійснення платежів з розрахунків розпорядника коштів та одержувачів коштів є платіжні доручення та інші підтверджуючі документи, зокрема акти приймання-здавання виконаних робіт .

 3.3.2. Одержані бюджетні кошти відображаються в бухгалтерському обліку відповідно до чинного законодавства.

3.3.3.Складання та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів здійснюється за формою та у порядку, встановлені Державним казначейством України.

ІV.Очікувані результати виконання програми

 В результаті реалізації Програми очікується отримати такі результати :

– недопущення засміченості борщівником Сосновського та амброзією полинолистою додаткових площ, зменшення джерел  розповсюдження його насіння на прилеглі території.

                                                                     Паспорт

міської цільової програми  боротьби з борщівником Сосновського та амброзією полиностою на 2016 – 2018 роки

1.Ініціатор розроблення програми – Перечинська міська рада.

2.Розробник програми – Перечинська міська рада.

3.Термін реалізації програми – 2016 – 2018 роки

4. Етапи фінансування програми – щорічно при наявності фінансових ресурсів в міському бюджеті.

5.Обсяги фінансування програми (тис. грн.):163,0 (Таблиця 3).

 Роки                      Обсяги фінансування
ВсьогоВ т.ч. за джерелами фінансування
Міськийбюджетрайонний бюджетІншіджерела
2016-2018163163
в  т.ч. 201625,025,0
201756,556,5  
201881,581,5

6.Очікувані результати виконання програми –

недопущення засміченості борщівником Сосновського та амброзією полинолистою додаткових площ, зменшення  джерел розповсюдження  його насіння на прилеглі території.

7.  Термін проведення звітності – щоквартально.

                                                                 Таблиця  № 1

                                                                 до Програми  боротьби з борщівником

                                                                 Сосновського та амброзії полинолистої в м.Перечин

                                                                 на  2016 – 2018 роки

Щорічний розрахунковий прогноз

потреби в коштах на проведення боротьби з борщівником Сосновського та амброзії полинолистої  на 2016 – 2018 роки

№з/п     Назва Площапоширення бор-щівникаСосновського,гаПотреба гербіцидів, л*Потреба коштів на придбання гербіцидів длядвохразового внесення, . грн.Вартість заходів, грн.
на основі солейгліфосату,л                             на основідіючоїречовиниклопіраліду, л на основі солейгліфосату,                            на основідіючоїречовиниклопіраліду всьогов т.ч.з міськогобюджету
 Урочище”Ужок”2,012,80,424321261,23693,23693,2
 Урочище»ДеживШипок»2,012,80,424321261,23693,23693,2
 Біля річки в районі «Посьолок»1,06,40,21216630,61846,61846,6
       Всього5,032,01,06080,03153,09233,09233,0

* норма витрати  гербіциду на основі солей гліфосату (Раундап Макс)  6,4 л/га, при вартості однієї  літри – 190грн.  з ПДВ

* норма витрати гербіциду на основі діючої речовини клопіраліду (Лонтрел Гранд) 0,2 л/га, при вартості однієї літри – 3153 грн. з ПДВ

Секретар міської ради                                О.Ю.Вовканич-Белеканич

Додаток 2

 Заходи щодо реалізації цільової

Програми боротьби з борщівником Сосновського

та амброзією полинолистою в  м.Перечин

на 2016 – 2018 роки

№ з/пЗміст заходівТермін виконанняВідповідальні виконавці
1.Розроблення технології внесення гербіцидів по кожній площі індивідуальноберезень-червеньщорічнопочинаючи з 2016 рокуСпеціаліст  з питань комунальних підприємств спільно з відділом біологічного захисту та роботи з пестицидами Закарпатської державної фітосанітарної інспекції (за згодою) 
2.Придбання та внесення гербіцидів шляхом укладання договорів з громадянами  та  РЦЗ для здійснення робіт по знищенню борщівника(скошування, обприскування гербіцидами та оранка)червень-серпень щорічнопочинаючи з 2016 року Виконком міської ради спільно з  РЦЗ та Ужгородським міжрайонним управлінням водного господарства(за згодою) 
3.Здійснення контролю за безпечним внесенням гербіцидів, дотримання правил техніки безпеки і особистої санітарії.червень-серпень щорічнопочинаючи з 2016 рокуЗаступник міського голови,відділ біологічного захисту та роботи з пестицидами Закарпатської державної фітосанітарної інспекції (за згодою) 

Секретар міської ради                         О.Ю.Вовканич-Белеканич

Додаток 3

ПОТРЕБА

у коштах   міського бюджету для реалізації цільової

Програми боротьби з борщівником Сосновського

та амброзією полинолистою в Перечині

на 2016 – 2018 роки

№з/п   Напрям фінансування програми Кошти міського бюджету (тис. грн.).
 2016 рік2017 рік2018 рік
1.Залучення громадян  (12-15 осіб) шляхом укладання з ними договорів на періодичнескошування рослин 57,347,3
2.Придбання гербіцидів 9,29,29,2
3.Закупівля 12-15 комплектів захисного одягу (комбінезон, рукавиці, окуляри, респіратор, чоботи) 6,89,0
4.Закупівля 12-15 комплектівранцевих обприскувачів*600 9,06,0
 Разом: 60,0 25,081,556,5

Секретар міської ради                         О.Ю.Вовканич-Белеканич

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА
 1 пленарне засідання 7 сесії  VII скликання

РІШЕННЯ  

Проект

Від  12 липня  2016 року №__

               м.Перечин.

Про внесення змін до рішення

№26 від 24.12.2015 року

«Про затвердження цільових

програм з питань розвитку місцевого

самоврядування на 2016-2018 роки

      Відповідно до пункту т..22, ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  у зв’язку з виникненням необхідності збільшення переліку заходів і завдань, ,  міська рада

ВИРІШИЛА:

       1.Додаток  №18 до рішення « Про затвердження цільових програм з питань розвитку місцевого самоврядування на 2016-2018 роки»   викласти в новій редакції (згідно додатку 1).


       2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.).

Міський голова                                           І.М.Погоріляк

Додаток  1

               до проекту  рішення 7 сесії Перечинської міської

              ради VII скликання від 12 липня  2016 року

№____ «Про внесення змін

до рішення №26 від 24.12.2015 року

«Про затвердження цільових

програм з питань розвитку місцевого

                                                                        самоврядування на 2016-2018 роки”

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

профілактики злочинності на території м. Перечин

на 2016 – 2020 роки.

 1. Загальні положення

Ця Програма розроблена з метою виконання вимог Указу Президента України від 19 липня 2005 року № 1119/2005 “Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності”, доручення Президента України від 23 вересня 2005 року № 1-1/996, доручення Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2005 року № 49143/33/1-05, постанов Кабінету Міністрів України, спрямованих на підвищення ефективності роботи органів внутрішніх справ щодо боротьби зі злочинністю, посилення взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування, громадськості у протидії всім формам злочинності.

 1. Заходи щодо зміцнення правопорядку та посилення боротьби зі злочинністю

2.1. Організаційні заходи

2.1.1.      Провести   нараду   при  міському голові   м. Перечин, на якій розглянути питання щодо зміцнення матеріально-технічної бази Головного управління національної поліції в Закарпатській області,  забезпечення  заходів  з профілактики злочинності, що негативно впливають на стан правопорядку.

Головне  управління національної поліції в Закарпатській області

Щорічно  до 01 березня.

2.1.2.     Забезпечити широку гласність правоохоронної діяльності, спрямованої
на попередження злочинності. Здійснювати підготовку матеріалів з цих питань для публікацій  у  засобах  масової  інформації,  а також  для  розміщення   в   мережі Інтернет.   Постійно   проводити   зустрічі,   прес-конференції,   надавати   необхідну допомогу журналістам у висвітленні роботи Головного управління національної поліції в Закарпатській області. Систематично (шляхом опитування, анкетування) вивчати громадську думку мешканців м. Перечин стосовно роботи  по боротьбі зі злочинністю.

Відділ зв’язків з громадськістю спільно із інспектором  роботи з населенням та громадськими формуваннями Головного управління національної поліції в Закарпатській області

протягом 2016 року.

2.1.3.     Для забезпечення широкої гласності в роботі Головного управління національної поліції в Закарпатській області продовжити    практику   обов’язкових    звітів    перед населенням міста та виступи на зборах громадян, у трудових колективах.

Керівництво Головного управління національної поліції в Закарпатській області

Щоквартально

                               2.2. Заходи щодо протидії організованій злочинності

2.2.1. Спрямувати зусилля на виявлення, документування та знешкодження
організованих злочинних груп і злочинних організацій, основним видом злочинної діяльності яких є скоєння терористичних актів, тяжких неочевидних злочинів,

 

насамперед, вимагань, розбоїв, грабежів, обіг наркотичних та вибухових речовин, зброї.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

     Протягом 2016 року

2.2.2. З метою запобігання незаконному проникненню та пересуванню через місто Перечин нелегальних мігрантів, ініціювати проведення спільних заходів з В.Березнянським, Свалявським та Ужгородським РВ ГУМВС, щодо перекриття каналів нелегальної міграції.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

протягом 2016 року.

2.3. Заходи щодо протидії загально кримінальній злочинності

2.3.1.      З   метою   протидії   злочинності,   підвищення   рівня   безпеки   громадян у місцях масової концентрації громадян, у тому числі під час
літнього   відпочинку  дорослих   та  дітей,   виявлення   та
вилучення випадків незаконного обігу зброї, боєприпасів, вибухівки, наркотичних засобів    та    психотропних   речовин,    організувати    та    провести    оперативно – профілактичні відпрацювання розташованих в місті  ринків, вокзалів, розважальних закладів, місць збору масового перебування    громадян.    Провести    оперативні    відпрацювання    під облікового елементу.

Головне управління національної

 поліції в Закарпатській області

                                                            протягом 2016-2018рр.

2.3.2.     Вивчити стан роботи із розкриття особливо тяжких та тяжких злочинів
загальнокримінальної спрямованості, скоєних у минулі роки. Розробити конкретні заходи щодо активізації їх розкриття, скласти графік заслуховування створених слідчо-оперативних груп. Вибрати пріоритетні для розкриття злочини.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Щорічно

2.3.3. Поновити списки та провести відпрацювання , авторемонтних майстерень, станцій технічного обслуговування, на предмет переховування чи розукомплектування в них викрадених автомобілів. Особливу увагу звернути на відпрацювання фізичних осіб, які займаються ремонтом АМТ за місцем проживання.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Щорічно

2.3.4.     З метою попередження та розкриття розбійних нападів і пограбувань,
здійснити комплекс заходів щодо виявлення злочинних груп та осіб, схильних до скоєння таких злочинів, відпрацювання осіб, раніше судимих, за злочини  цієї категорії. Вжити заходів для попередження та розкриття грабежів, де предметом посягання є мобільні телефони.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Постійно

2.3.5.       Здійснити     комплекс     організаційних     та     практичних     заходів,
спрямованих на попередження та розкриття крадіжок із квартир та приватних будинків.

Головне управління національної поліції

 в Закарпатській області

Щорічно

2.3.6.     У відповідності з наказом МВС України від №Здск-2005 та Указом
Президента України від 18 січня 2001 року №20/200] “Про додаткові заходи щодо запобігання зникненню людей, удосконалення взаємодії правоохоронних та інших органів   виконавчої   влади   в   їх   розшуку”   здійснити   комплекс   заходів   щодо зменшення кількості не розшуканих злочинців, насамперед тих, які скоїли тяжкі і особливо тяжкі резонансні злочини, осіб, зниклих безвісти та непізнаних трупів.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Постійно

                       2.4 .Заходи щодо протидії економічній злочинності

2.4.1. Вжити комплекс заходів щодо викриття зловживань, пов’язаних з виділенням земельних ділянок, сплатою земельного податку, орендних платежів та перерахування коштів, отриманих від їх використання, до бюджету.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Постійно

2.4.2. Здійснити перевірки дотримання законодавства при роздержавленні землі, звернувши особливу увагу на законність переведення земель у категорію загального користування, насамперед для будівництва готельно-ресторанних комплексів, АЗС тощо, а також законності приватизації санаторіїв і  баз відпочинку.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Постійно

2.4.3. Організувати та провести оперативно-профілактичні заходи щодо попередження і викриття корисливих злочинів, пов’язаних із збиранням, купівлею, продажем, переробкою брухту і відходів чорних та кольорових металів, контрафактної аудіо- та відеопродукції, знешкодження підпільних виробництв такої продукції.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Постійно

2.4.5. Вжити заходів щодо посилення протидії злочинності у лісовій галузі.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Постійно

2.5. Заходи щодо протидії незаконному обігу наркотиків та наркоманії

2.5.1.  Із залученням представників регіонального відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Національної поліції України провести заходи з питань протидії наркотизації суспільства та запобігання поширенню ВІЛ/СНІДу  .

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Постійно           

2.5.2. Систематично проводити в навчальних закладах м. Перечин інформаційно-просвітницьку діяльність про правовідносини в сфері немедичного вживання наркозасобів серед груп підвищеного ризику, учнів загальноосвітніх шкіл та вузів, населення в цілому.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Постійно

2.5.3. Разом з працівниками обласного наркологічного диспансеру та іншими
працівниками   медичних закладів проводити заходи щодо взяття на облік осіб, які вживають наркотичні засоби, психотропні речовини без призначення лікаря.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Постійно

2.6. Заходи щодо запобігання правопорушенням серед неповнолітніх

2.6.1. З  метою  залучення  молоді до  активного  громадського  життя     та
запобігання її антисоціальній поведінці взяти участь в організації всеукраїнських акцій “Антинаркотик”, “Життя без тютюнопаління”, “Тверезість” та забезпечувати проведення рейдів з питань запобігання негативним проявам    у молодіжному середовищі.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Постійно

 2.7. Заходи щодо охорони громадського порядку

2.7.1. Здійснити заходи щодо проведення обліку житла, де проживають особи похилого віку, інші особи, які потребують опіки, а також хворі на алкоголізм та наркоманію, з метою запобігання фактам знущання з них, незаконного відчуження житла.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

                               Протягом 2016 року


2.7.2. Здійснити комплексні перевірки та узагальнити стан виконання Закону України “Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі”, вжити заходів для усунення недоліків у цій справі. Надати допомогу в побутовому влаштуванні осіб, яким встановлено адміністративний нагляд, вжити заходів щодо їх працевлаштування та ліквідації виявлених недоліків.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Щорічно

2.7.3.     Для забезпечення охорони громадського порядку й безпеки населення,
реагування  на будь-які,  правопорушення,  вжити  заходів  щодо  встановлення  у місцях   традиційного   проведення   масових   заходів,   на  спортивних   комплексах засобів технічного телебачення з метою контролю за поведінкою учасників заходів та глядачів.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Протягом 2016 року

2.7.4.     Забезпечити належний контроль за особами, які раніше скоїли злочини
і   були   звільнені   від   кримінальної   відповідальності   з   підстав,   передбачених законодавством (недосягненням віку, внаслідок амністії).

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Постійно

 1. Фінансове обґрунтування видатків необхідних для реалізації заходів Програми

3.1. Для виконання заходів Програми необхідно:

3.1.1. Забезпечити  утримання  спеціальних  автомобілів,  а  саме:   технічне
обслуговування,    забезпечення    паливно-мастильними    матеріалами,    технічне оснащення тощо.

3.1.2. Придбати засоби зв’язку, оргтехніку їх обслуговування та інший необхідний інвентар, обладнання, проведення ремонтних робіт, заміна вікон на енергозберігаючі.

3.2 Передбачити зведене фінансування програми згідно із додатком.                

Секретар міської ради            Вовканич –Белеканич О.Ю.

                                                                                                      Додаток 1

                                                                                                           до  Програми

РОЗРАХУНОК

потреби коштів для реалізації заходів, передбачених

“Комплексною програмою профілактики злочинності на

території м. Перечин на 2016 рік”

№ п\п  1.   2.ЗмістСума (грн.)Джерело фінансування
1.  На утримання  спеціальних  автомобілів,  а  саме:   технічне обслуговування,    забезпечення    паливно-мастильними    матеріалами. 50 000Міський бюджет
2.  Придбання засобів зв’язку, встановлення засобів відеоспостереження, оргтехніки, їх обслуговування, проведення ремонтних робіт адміністративного будинку відділення, заміна вікон на енергозберігаючі.50 000Міський бюджет
 Всьогооо100 000 

Секретар міської ради            Вовканич –Белеканич О.Ю.

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА
 1 пленарне засідання 7 сесії  VII скликання

РІШЕННЯ  

Проект

від  12 липня  2016  року №   

    м.Перечин

Про визначення будівлі їдальні № 4

колишньої військової частини на

вул.Ужанській, 30 для створення

спортивного центру

На підставі статті 25, п.30 частини 1 статті 26,  статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою організації дозвілля молоді, розглянувши клопотання Громадської організації «Боксерський Клуб ДЖЕБ», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Вважати таким, що втратило чинність рішення 5 сесії 5 скликання «Про визначення будівлі для створення міського центру дозвілля молоді»

    № 194-Р від 15 серпня 2008 року.

2.Визначити будівлю їдальні № 4 колишньої військової частини на вул.Ужанській, 30 м.Перечин для створення спортивного центру.

3.Внести зміни до Переліку об’єктів комунальної власності, що пропонуються до відчуження на конкурентних засадах (аукціон), затвердженого рішенням 5 сесії 7 скликання № 102 від 21 квітня 2016 року, та виключити будівлю їдальні № 4 колишнього військового містечка по вул.Червоноармійській, 30 з переліку.

Міський голова                                                     І.М.Погоріляк

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА
 1 пленарне засідання 7 сесії  VII скликання

РІШЕННЯ  

Проект

від  12 липня  2016  року №   

    м.Перечин

Про скасування п. рішення

3 пленарного засідання 7 сесії

5 скликання № 328-Р «Про

звіт дитячих дошкільних

закладів про результати роботи

за 2009 рік» від 11 лютого 2010 року.

           Керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.24 Закону України «Про дощкільну освіту», з метою оптимізації навчально-виховного процессу в дошкільних закладах, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Вважати таким, що втратив чинність п.5 рішення 3 пленарного засідання 7 сесії 5 скликання № 328-Р «Про звіт дитячих дошкільних закладів про результати роботи за 2009 рік» від 11 лютого 2010 року:

  «5. З метою використання бюджетних коштів за призначенням, недопущення перевитрат на оплату заробітної плати при заміні основного працівника і повного забезпечення додаткових доплат, визначених чиним законодавством про освіту, проведення комплексу робіт по підготовці дитячих дошкільних закладів до наступного навчального періоду, протягом одного місяця ІІІ кварталу кожного року тимчасово припиняти відвідування вихованців дитячих садків».

 1. Контроль за виконанням данного рішення покласти на на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.) та постійну комісію міської ради з питань освіти,  культури, спорту, туризму та міжнародних зв’язків (голова Гунка Ф.Ф.).

Міський голова                                                               І.М.Погоріляк

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА
 1 пленарне засідання 7 сесії  VII скликання

РІШЕННЯ  

Проект

від  12 липня  2016  року №   

    м.Перечин

Про затвердження

 міської програми

 «Турбота»

Відповідно до норм статті 25, пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та керуючись положенням Бюджетного кодексу України, сесія міської ради

ВИРІШИЛА :

 1. Затвердити Програму  “Турбота” щодо посилення соціального захисту  громадян на 2016 – 2018 роки (Додаток 1).
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.).

Міський голова                                                        І.М.Погоріляк

Додаток  1

               до проекту  рішення

7 сесії Перечинської міської

              ради VII скликання

від 12 липня  2016 року

№____ «Про затвердження

міської програми «Турбота»

Програма

“Турбота” щодо посилення соціального захисту громадян на 2016 рік

Мета Програми

Мета Програми полягає  у реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення, яке потребує соціальної підтримки з боку держави, а саме: сім’ї загиблих, смерть яких пов’язана з участю в антитерористичній операції, сім’ї військовослужбовців та інших осіб, які брали або беруть участь в антитерористичній операції.

Основні завдання Програми

Надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих, смерть яких пов’язана з участю в антитерористичній операції, сім’ям  військовослужбовців та інших осіб, які брали або беруть участь в антитерористичній операції і потребують соціальної підтримки з боку держави.

Фінансове забезпечення

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету. Орієнтовний обсяг фінансування Програми – _____ тис.грн.

Заходи Програми

№ з/пНазва заходуВідповідальні виконавціПрогнозний обсяг фінансування (тис. грн.)
1Надання одноразової матеріальної допомоги :- членам сімей загиблих, смерть яких пов’язана з участю в антитерористичній операції;- учасникам антитерористичної операції ( або одному із членів їх сімей). Виконавчий комітет міської ради (Гафіянич Є.М.)             Місцевий бюджет – _____
2.Надання матеріальної  допомоги:- повторно надається пораненим,  травмованим  учасникам антитерористичної операції та  особам, які отримали захворювання в ході проведення антитерористичної операції ( або одному із членів їх сімей). Виконавчий комітет міської ради (Гафіянич Є.М.)
4Виплата одноразової матеріальної допомоги , передбаченої  пунктом 1 та матеріальної допомоги, передбаченої пунктом 2 здійснюється відділом бухгалтерського обліку та фінансової звітності.Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради (Попович Я.П.) 
Разом:______

Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми сприятиме посиленню соціального захисту сімей загиблих, смерть яких пов’язана  з участю в антитерористичній операції, сімей військовослужбовців та інших осіб, які брали або беруть участь в антитерористичній операції.

Секретар міської ради                     О.Ю.Вовканич-Белеканич

Паспорт Програми

1НайменуванняПрограми «Турбота» щодо посилення соціального захисту громадян на 2016 – 2018  роки
2Ініціатор розроблення ПрограмиПеречинська міська рада
3Розробник ПрограмиПеречинська міська рада
4ВідповідальнийВиконавчий комітет міської ради
5Термін реалізації Програми2016 – 2018 роки
6Учасники ПрограмиПеречинська міська рада, виконавчий комітет міської ради
7Джерела фінансуванняРайонний бюджет
8Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього, в тому числі:________
9Коштів районного бюджету______

                                                            УКРАЇНА                                                                

                                                                           ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                           

1 пленарне засідання 7 сесії VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від   12 липня  2016 року №_____

               м.Перечин.

 Про внесення змін до рішення

 2 сесії  Перечинської міської

 ради VII скликання

 №28 від 24 грудня 2015 року

 «Про міський бюджет на 2016 рік»

(зі змінами від 11.02.2016р., 25.02.2016р.,

21.04.2016р.,12.05.2016р.,26.05.2016р.,22.06.2016р.).

        Відповідно до пункту 4 ч.а статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.23,78 «Бюджетного кодексу України», ,враховуючи висновок міського голови про перевиконання дохідної частини міського бюджету за I-ше півріччя 2016 року по загальному та спеціальному фонду  міська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Збільшити дохідну частину міського бюджету на 2016 рік в сумі 2600000 грн. (додаток 1).

      2.Збільшити видаткову частину міського бюджету на 2016 рік в сумі 2550000 грн. (додаток 2).

 1. Затвердити перерозподіл видатків міського бюджету на 2016 рік (в межах загального обсягу видатків)(додаток 3).

      4.Затвердити зміни до джерел фінансування міського бюджету на 2016 рік (додаток 4).

       5.Капітальні видатки та перелік об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міста викласти в новій редакції. (додаток 5).

 1. Затвердити зміни до переліку державних та регіональних програм, які будуть фінансуватися за рахунок коштів міського бюджету в 2016 році (додаток 6).

      7.Затвердити обсяги надання кредитів з загального фонду міського бюджету в 2016 році в сумі 50000 грн. (додаток 7).

 1. Затвердити розподіл іншої субвенції (КФК 250380) в сумі 100000 грн. ( додаток 8).
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.)

Міський голова                                   І.М.Погоріляк                             

Додаток 1
до  проекту рішення 1 пленарного засідання 7 сесії Перечинської іської ради VII скликання від
12 липня 2016р. № ____”Про внесення змін до рішення 2 сесії Перечинської міської ради VII скликання  від 24 грудня 2015 року №28 “Про міський бюджет на 2016 рік”  (зі змінами від 11.02.2016р.,25.02.2016 р.,21.04.2016р.,12.05.2016р.,26.05.2016р.,22.06.2016р.)
Зміни дохідної частини міського бюджету на 2015  рік
    ( грн.)
КодНайменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету
ВсьогоЗагальний фондСпеціальний фонд
Всьогов т.ч. бюджет розвитку
10000000Податкові надходження24000002400000  
13000000Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 5000050000  
13010000Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 5000050000  
13010200Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)5000050000  
18000000Місцеві податки23500002350000  
18010000Податок на майно16700001670000  
18010400Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об”єктів нежитлової нерухомості1000010000  
18010500Земельний податок з юридичних осіб16600001660000  
18010600Орендна плата з юридичних осіб100000100000  
18050000Єдиний податок680000680000  
18050300Єдиний податок з юридичних осіб8000080000  
18050400Єдиний податок з фізичних осіб600000600000  
30000000Доходи від операцій з капіталом200000 200000200000
33000000Надходження від продажу землі і нематеріальних активів200000 200000200000
33010100Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти ,які підлягають приватизації,та земельних ділянок,які знаходяться на території Автономної Республіки  Крим)200000 200000200000
 Всього доходів26000002400000200000200000
    
    
    
Секретар міської  ради                                                                                О.Ю.Вовканич-Белеканич                                                                                                              
Додаток 2
до  проекту рішення 1 пленарного засідання 7 сесії Перечинської іської ради VII скликання від
12 липня 2016р. № ____”Про внесення змін до рішення 2 сесії Перечинської міської радиVII скликання  від 24 грудня 2015 року №28“Про міський бюджет на 2016 рік” (зі змінами від 11.02.2016р.,25.02.2016 р.,21.04.2016р.,12.05.2016р.,26.05.2016р.,22.06.2016р.)
Зміни до видаткової частини міського бюджету на 2015 рік
 (грн.) 
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівКод функціональної класифікації, що відповідає даному коду Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівВидатки загального фондуВидатки спеціального фондуРазом
Усьоговидатки споживанняз  нихвидатки розвиткуУсього видатки споживанняз  нихвидатки розвиткуз  них
оплата працікомунальні послуги та енергоносіїоплата працікомунальні послуги та енергоносіїбюджет розвиткуз них 
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
12345678910111213141516=4+9
010000 Державне управління87 00087 00059 000  35 000   35 00035 00035 000122 000
0101160111Органи місцевого самоврядування87 00087 00059 000  35 000   35 00035 00035 000122 000
070000 Освіта77 00077 000   30 000   30 00030 00030 000107 000
0701010910Дошкільні заклади освіти77 00077 000   30 000   30 00030 00030 000107 000
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення20 00020 000          20 000
0904121090Інші видатки на соціальний захист20 00020 000          20 000
100000 Житлово-комунальне господарство500 000500 000          500 000
1002030620Благоустрій міст, сіл, селищ500 000500 000          500 000
110000 Культура і мистецтво50 00050 000          50 000
1105020829Інші культурно-освітні заклади та заходи50 00050 000          50 000
130000 Фізична культура і спорт80 00080 000          80 000
1301120810Інші видатки80 00080 000          80 000
150000 Будівництво     200 000   200 000200 000 200 000
1501010490Капітальні вкладення     200 000   200 000200 000 200 000
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок,  телекомунікації та інформатика530 000530 000   149 000   149 000149 000149 000679 000
1707030456Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг530 000530 000   149 000   149 000149 000149 000679 000
200000 Охорона навколишнього пиродного середовища     50 000   50 00050 00050 00050 000
2007000540Інші природоохоронні заходи     50 000   50 00050 00050 00050 000
250000 Видатки, не віднесені до основних груп 472 000422 000  50 000270 000   270 000270 000270 000742 000
2503800180Інші субвенції     100 000   100 000100 000100 000100 000
2504040133Інші видатки472 000422 000  50 000170 000   170 000170 000170 000642 000
  Всього видатків 1 816 0001 766 00059 000 50 000734 000   734 000734 000534 0002 550 000
Секретар міської  ради                                                                                                                                                                                                                                     О.Ю.Вовканич-Белеканич
Додаток 3
до  проекту рішення 1 пленарного засідання 7 сесії Перечинської іської ради VII скликання від
12 липня 2016р. № ____”Про внесення змін до рішення 2 сесії Перечинської міської ради VII скликання від 24 грудня 2015 року №28 “Про міський бюджет на 2016 рік” (зі змінами від 11.02.2016р.,25.02.2016 р.,21.04.2016р.,12.05.2016р.,26.05.2016р.,22.06.2016р.)
Перерозподіл видатків міського бюджету на 2016 рік (в межах загального обсягу видатків)
 (грн.) 
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівКод функціональної класифікації, що відповідає даному коду Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівВидатки загального фондуВидатки спеціального фондуРазом
Усьоговидатки споживанняз  нихвидатки розвиткуУсього видатки споживанняз  нихвидатки розвиткуз  них
оплата працікомунальні послуги та енергоносіїоплата працікомунальні послуги та енергоносіїбюджет розвиткуз них 
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
12345678910111213141516=4+9
150000 Будівництво     28000   2800028000 28000
1501010490Капітальні вкладення     28000   2800028000 28000
250000 Видатки, не віднесені до основних груп      -28000   -28 000###### -28 000
2504040133Інші видатки     -28000   -28 000-28 000 -28 000
  Всього видатків              
Секретар міської  ради                                                                                О.Ю.Вовканич-Белеканич                                                                                                              
Додаток 4
до  проекту рішення 1 пленарного засідання  7 сесії Перечинської іської ради VII скликання від
12 липня 2016р. № ____”Про внесення змін до рішення 2 сесії Перечинської міської ради VII скликання від 24 грудня 2015 року №28 “Про міський бюджет на 2016 рік” (зі змінами від 11.02.2016р.,25.02.2016 р.,21.04.2016р.,12.05.2016р.,26.05.2016р.,22.06.2016р.)
Зміни до джерел фінансування міського бюджету на 2016 рік 
( грн.)
КодНазваЗагальний фондСпеціальний фондРазом
Разому т.ч. бюджет розвитку
123456
200000Внутрішнє фінансування -534 000534 000534 0000
208000Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів -534 000534 000534 0000
208100На початок року0000
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)-534 000534 000534 0000
600000 Фінансування за активними операціями -534 000534 000534 0000
602000 Зміни обсягів готівкових коштів -534 000534 000534 0000
602100На початок року0000
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)-534 000534 000534 0000
    
Секретар міської  ради                                                                                                                                                                                                                                    О.Ю.Вовканич – Белеканич
                                                                                                                                                  Додаток 5
до  проекту рішення 1 пленарного засідання  7 сесії Перечинської іської ради VII скликання від
12 липня 2016р. № ____”Про внесення змін до рішення 2 сесії Перечинської міської ради VII скликання від 24 грудня 2015 року №28 “Про міський бюджет на 2016 рік” (зі змінами від 11.02.2016р.,25.02.2016 р.,21.04.2016р.,12.05.2016р.,26.05.2016р.,22.06.2016р.)
Капітальні видатки та перелік об’єктів,
видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
КВК/
КТКВК
Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду Назва головного розпорядника коштів
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації, тощоЗагальний обсяг фінансування будівництва Відсоток завершеності  будівництва об’єктів на майбутні роки Усього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки Разом видатків на поточний рік 
12345678
01 міська рада 3062013005119985
0101160111Органи місцевого самоврядуванняКапітальні видатки   95000
0701010910Дошкільні заклади освітиКапітальні видатки   80000
1501010490Капітальні вкладенняВиготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на реконструкцію тротуару вздовж вулиці Червоноармійська (Ужанська) км 0+000-км 0+449 м.Перечин11489  11489
1501010490Капітальні вкладенняВиготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на реконструкцію тротуару вздовж вулиці Червоноармійська (Ужанська) км 0+468- км 1+242,5 м.Перечин11458  11458
1501010490Капітальні вкладенняРеконструкція тротуару вздовж вулиці Червоноармійська  (Ужанська) км 0+468- км 1+242,5 м.Перечин305000  305000
1501010490Капітальні вкладенняВиготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на будівництво водогону від пл. 50р.Жовтня до мікрорайону “Поташня”.м.Перечин52000  52000
1501010490Капітальні вкладенняВиготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на будівництво водогону від мікрорайону “Поташня” до мікрорайону “Яслище”. м.Перечин50000  50000
1501010490Капітальні вкладенняВиготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на будівництво водогону по вулиці Толстого.м.Перечин25000  25000
1501010490Капітальні вкладенняВиготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на будівництво дитячого майданчика, м.Перечин10000  10000
1501010490Капітальні вкладення Будівництво дитячого майданчика.м.Перечин90000  90000
1501010490Капітальні вкладенняВиготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на будівництво торгового ряду для сільськогосподарської продукції, м.Перечин5000  5000
1501010490Капітальні вкладенняБудівництво торгового ряду для сільськогосподарської продукції, м.Перечин100000  100000
1501010490Капітальні вкладенняВиготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на будівництво споруди для відновлення водного балансу потічка “Домарадж”,  м.Перечин50000  50000
1501010490Капітальні вкладенняВиготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на будівництво водогону по вул.Садова, м.Перечин50000  50000
1501010490Капітальні вкладенняВиготовлення та експертиза проектно-кошторисної  документації на будівництво зупинки в мікрорайоні “Яслище”, м.Перечин10000  10000
1501010490Капітальні вкладенняБудівництво зупинки в мікрорайоні “Яслище”, м.Перечин70000  70000
1501010490Капітальні вкладенняВиготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на реконструкцію водогону від вулиці Гагаріна до пл. 50р.Жовтня, м.Перечин22518  22518
1501010490Капітальні вкладенняРеконструкція водогону від вулиці Гагаріна до пл. 50р.Жовтня, м.Перечин170000  170000
1501010490Капітальні вкладенняВиготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на реконструкцію водогону від залізнодорожної станції до пл.Народна, м.Перечин18656  18656
1501010490Капітальні вкладенняРеконструкція водогону від залізнодорожної станції до пл.Народна.м.Перечин1250000  1250000
1501010490Капітальні вкладенняВиготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі ДНЗ “Веселка”, м.Перечин21755  21755
1501010490Капітальні вкладенняВиготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на реконструкція клубу військової частини під дошкільний навчальний заклад (коригування), м.Перечин5000  5000
1501010490Капітальні вкладенняВиготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на реконструкцію очисних споруд міста, м.Перечин20000  20000
1501010490Капітальні вкладенняРеконструкція будівлі ДНЗ “Веселка”, м.Перечин180000  180000
1501010490Капітальні вкладенняВиготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі гостинниці (другий поверх) по вул.Ужанська (Червоноармійська), 19,  м.Перечин5000  5000
1501010490Капітальні вкладенняРеконструкція будівлі гостинниці (другий поверх) по вул.Ужанська (Червоноармійська), 19,  м.Перечин154066  154066
1501010490Капітальні вкладенняВиготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі на пл.Незаленості,1 (50р.Жовтня), м.Перечин30000  30000
1501010490Капітальні вкладенняВиготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі по вул.Ужанська (Червоноармійська), 30 , м.Перечин30000  30000
1501010490Капітальні вкладенняВиготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі колишнього військомату, м.Перечин5000  5000
1501010490Капітальні вкладенняРеконструкція будівлі колишнього військомату, м.Перечин140000  140000
1501010490Капітальні вкладенняВиготовлення та експертиза проектно-кошторисної  документації на реконструкцію групи “Малятко” в ДНЗ “Теремок”, м.Перечин10000  10000
1501010490Капітальні вкладенняРеконструкція групи “Малятко” в ДНЗ “Теремок”, м.Перечин160071  160071
1707030456Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних дорігКапітальні видатки.                                 Виготовлення та експертиза пророектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вулиці Лермонтова, м.Перечин   7042
1707030456Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних дорігКапітальні видатки.                              Виготовлення та експертиза пророектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вулиці Гагаріна, м.Перечин   12958
1707030456Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних дорігКапітальні видатки.                                                   Капітальний ремонт вулиці Лермонтова, м.Перечин   382401
1707030456Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних дорігКапітальні видатки.                                                   Капітальний ремонт вулиці Гагаріна, м.Перечин   149000
1804090490Внески органів влади автономної республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб’єктів підприємницької діяльностіПоповнення статутного капіталу  КП «Комунальник» на капітальні видатки    310000
2007000540Інші природоохоронні заходиКапітальні видатки.                                                   Реконструкція водовідвідного каналу в м.Перечин в районі Перечинського лісохімкомбінату, м.Перечин.   50000
2503440180Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвиткуКапітальні видатки.    210229
2503800180Інші субвенціїКапітальні видатки.    100000
2504040133Інші видаткиКапітальні видатки.    20000
2504040133Інші видаткиТопогеодезична зйомка для генерального плану м.Перечин   195000
2504040133Інші видаткиВиготовлення генерального плану міста Перечин (розроблення містобудівної документація згідно ст.71 ч.2 п.7 БКУ)   167000
2504040133Інші видаткиПроведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу за рахунок авансу, внесеного покупцем земельної ділянки   20000
2504040133Інші видаткиКапітальні видатки. Виготовлення та експертиза пророектно-кошторисної документації на капітальний ремонт по заміні віконних та дверних конструкцій будівлі КП”Комунальник” по вул.Жовтнева, 76, м.Перечин   4754
2504040133Інші видаткиКапітальні видатки. Виготовлення та експертиза пророектно-кошторисної документації на капітальний ремонт даху гаражу КП”Комунальник” по вул.Жовтнева, 76, м.Перечин    4588
2504040133Інші видаткиКапітальні видатки. Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних конструкцій будівлі КП”Комунальник” по вул.Жовтнева, 76, м.Перечин    204965
2504040133Інші видаткиКапітальні видатки.Капітальний ремонт даху гаражу КП”Комунальник” по вул.Жовтнева, 76, м.Перечин   45035
Всього 3062013005119985
 
  
Секретар міської ради                                                                                                                                                                                                                                     О.Ю.Вовканич – Белеканич
                                                                                                                                                                                                                                            Додаток 7
до  проекту рішення 1 пленарного засідання 7 сесії Перечинської іської ради VII скликання від
12 липня 2016р. № ____”Про внесення змін до рішення 2 сесії Перечинської міської ради VII скликання від 24 грудня 2015 року №28 “Про міський бюджет на 2016 рік” (зі змінами від 11.02.2016р.,25.02.2016 р.,21.04.2016р.,12.05.2016р.,26.05.2016р.,22.06.2016р.)
Надання кредитів
з міського бюджету  в  2016 році
(грн.)
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетуКод функціо-нальної класифікації видатків та кредитування бюджетуНайменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною2/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Надання кредитівПовернення кредитівКредитування-всього
Загальний фондСпеціальний фондз них РазомЗагальний фондСпеціальний фондз них РазомЗагальний фондСпеціальний фондз них Разом
бюджет розвиткубюджет розвиткубюджет розвитку
 01 Міська рада50000  50000       50000
2509111060Надання державного пільгового кредитту індивідуальним сільським забудовникам50000  50000       50000
  Програма “Власний дім” на 2016-2018 роки50000  50000       50000
  Всього 50000  50000       50000
Секретар міської ради                                                                                              О.Ю.Вовканич – Белеканич                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                     Додаток 8
до  проекту рішення 1 пленарного засідання 7 сесії Перечинської іської ради VII скликання від
12 липня 2016р. № ____”Про внесення змін до рішення 2 сесії Перечинської міської ради VII скликання від 24 грудня 2015 року №28 “Про міський бюджет на 2016 рік” (зі змінами від 11.02.2016р.,25.02.2016 р.,21.04.2016р.,12.05.2016р.,26.05.2016р.,22.06.2016р.)
 
Розподіл іншої субвенції (КФК 250380)
      (грн.)
№п/пНазва програми/головний розпорядник коштів(одержувачі коштів)Загальний фонд-усьогоСпеціальний фонд-усьогоу тому числіРазом
видатки споживаннявидатки розвитку 
1234567
01Перечинська міська рада-головний розпорядник коштів01000000100000100000
1Відділ освіти, молоді та спорту Перечинської райдержадміністрації -одержувач коштів 100000 100 000100 000
Всього:01000000100000100000
 
 
 
Секретар міської ради                                       О.Ю.Вовканич-Белеканич                                                                                                                                                                                                                 

    УКРАЇНА  

                                                                           ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                           

1 пленарне засідання 7 сесії VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  12 липня   2016 року   №____

         м.Перечин

Про затвердження звіту

по виконанню міського бюджету

за 1-ше  півріччя  2016 року

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України та розглянувши звіт по виконанню міського бюджету за 1-ше півріччя 2016 року міська рада  

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити звіт по виконанню міського бюджету за 1-ше півріччя 2016 року згідно додатків 1,2. (додатки додаються).
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.).

   Міський голова                                                    І.М.Погоріляк

Додаток 1
до проекту  рішення 1 пленарного засідання 7 сесії                                                                                                      Перечинської міської ради  VII скликання від
                                                                             12  липня 2016 року №_____”Про затвердження звіту       по виконанню міського бюджету за 1-ше півряччя 2016 року”     
Звіт по виконанню загального фонду міського бюджетуза 1-ше півряччя 2016 року
КодНайменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету
Уточнений план за 1-ше півріччя 2016 рокуВиконано за 1-ше півріччя 2016 року% Виконання
Залишок коштів станом на 01.01.2016 року611329611329 
ДОХОДИ
10000000Податкові надходження212860046845591228
11000000Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 1680 
11020000Податок на прибуток підприємств 1680 
11020200Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 1680 
13000000Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 20000179277896
13010000Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 20000179277896
13010200Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)20000179277896
14000000Внутрішні податки на товари та послуги45000037043382
14040000Акцизний податок з реалізації суб”єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів45000037043382
18000000Місцеві податки16586004133169249
18010000Податок на майно9481003209125338
18010100Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об”єктів житлової нерухомості150027118
18010300Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості  105 
18010400Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об”єктів нежитлової нерухомості2760068569248
18010500Земельний податок з юридичних осіб3200002187908684
18010600Орендна плата з юридичних осіб545000835053153
18010700Земельний податок з фізичних осіб 8127 
18010900Орендна плата з фізичних осіб5400096592179
18011100Транспортний податок з юридичних осіб 12500 
18030000Туристичний збір 376 
18030200Туристичний збір, сплачений фізичними особами 376 
18040000Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності -1800 
18040600Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року  -1800 
18050000Єдиний податок710500925468130
18050300Єдиний податок з юридичних осіб7800098386126
18050400Єдиний податок з фізичних осіб632500826982131
18050500Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 100
20000000Неподаткові надходження1920046805244
21000000Доходи від власності та підприємницької діяльності   119 
21080000Інші надходження   119 
21081100Адміністративні штрафи та інші санкції  119 
22000000Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності1920035646186
22010000Плата за надання адміністративних послуг750014359191
22012500Плата за надання інших адміністративних послуг750014359191
22080000Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном300011882396
22080400Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності300011882396
22090000Державне мито87009405108
22090100Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування300481160
22090200Державне мито, не віднесене до інших категорій5200339065
22090400Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів(посвідок)та паспортів громадян України32005534173
24000000Інші неподаткові надходження 11040 
24060000Інші надходження 11040 
24060300Інші надходження 11040 
40000000Офіційні трансферти20636692063669100
41000000Від органів державного управління20636692063669100
41020000Дотації 20636692063669100
41020900Інші додаткові дотації20636692063669100
ВСЬОГО ДОХОДІВ  42114696795033161
БАЛАНС48227987406362 
ВИДАТКИ
КодНайменування згідно
 з тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
Уточнений план за 1-ше півріччя 2016 рокуВиконано за 1-ше півріччя 2016 року% Виконання
010000Державне управління77781065494484
010116Органи місцевого самоврядування77781065494484
070000Освіта2013669171498085
070101Дошкільні заклади освіти2013669171498085
090000Соціальний захист та соціальне забезпечення1122009072881
090412Інші видатки на соціальний захист911007680084
090501Організація та проведення громадських робіт211001392866
100000Житлово-комунальне господарство60770656297693
100203Благоустрій міст,сіл,селищ60770656297693
110000Культура і мистецтво1080009999793
110502Інші культурно-освітні заклади та заходи1080009999793
130000Фізична культура і спорт320001551548
130112Інші видатки320001551548
170000Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок,телекомунікації та інформатика50825748271295
170703Видатки на проведення робіт,пов’язаних із будівництвом,реконструкцією,ремонтом та утриманням автомобільних робіт50825748271295
200000Охорона навколишнього природного середовища18000010422958
200700Інші природоохоронні заходи18000010422958
250000Видатки, не віднесені до основних груп34247023332268
250102Резервний фонд30000  
250404Інші видатки28247020332272
250911Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам3000030000100
600000Фінансування за активними операціями83197245377155
602400Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)83197245377155
ВСЬОГО ВИДАТКІВ5514084441317480
Залишок коштів станом на 01.07.2016 року-6912862993188 
БАЛАНС48227987406362 
Секретар  міської ради                           О.Ю.Вовканич – Белеканич
Додаток 2
до проекту  рішення 1 пленарного засідання 7 сесії                                                                                                      Перечинської міської ради  VII скликання від
                                                                            12 липня 2016 року №_____”Про затвердження звіту       по виконанню міського бюджету за 1-ше півряччя 2016 року”     
Звіт по виконанню спеціального фонду міського бюджетуза 1-ше півріччя 2016 року
КодНайменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету
Уточнений план за 1-ше півріччя 2016 рокуВиконано за 1-ше півріччя 2016 року% Виконання
Залишок коштів станом на 01.01.2016 року31784223178422 
ДОХОДИ
10000000Податкові надходження2352034451146
19000000Інші податки та збори2352034451146
19010000Екологічний податок2250032626145
19010100Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення1980028356143
19010200Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об”єкти120092877
19010300Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об”єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини15003342223
19050000Збір за забруднення навколишнього природного середовища10201825179
19050200Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища10201825179
20000000Неподаткові надходження285133420023147
24000000Інші неподаткові надходження91200128702141
24062100Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності12002658222
24170000Надходження коштів від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту90000126044140
25000000Власні надходження бюджетних установ193933291321150
25010000Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством18000015784488
25010100Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із їх основною діяльністю18000015784488
25020000Інші джерела власних надходжень13933133477958
25020100Благодійні внески, гранти та дарунки 119549 
25020200Кошти,що отримуютьь бюджетні установи від підприємст, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів1393313928100
30000000Доходи від операцій з капіталом110000269181245
31000000Надходження від продажу основного капіталу60000  
31030000Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності60000  
33000000Надходження від продажу землі і нематеріальних активів50000269181538
33010100Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти ,які підлягають приватизації,та земельних ділянок,які знаходяться на території Автономної Республіки  Крим)50000269181538
50000000Цільові фонди1500015000100
50110000Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади1500015000100
600000Фінансування за активними операціями83197245377155
602400Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)83197245377155
ВСЬОГО ДОХОДІВ1265625119242694
БАЛАНС44440474370848 
ВИДАТКИ
КодНайменування згідно
 з тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
Уточнений план за 1-ше півріччя 2016 рокуВиконано за 1-ше півріччя 2016 року% Виконання
010000Державне управління600004847381
010116Органи місцевого самоврядування600004847381
070000Освіта23000019380784
070101Дошкільні заклади освіти23000019380784
090000Соціальний захист та соціальне забезпечення1393313928100
090501Організація та проведення громадських робіт1393313928100
110000Культура і мистецтво267502650999
110502Інші культурно-освітні заклади та заходи267502650999
150000Будівництво273901342900516
150101Капітальні вкладення273901342900516
170000Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок,телекомунікації та інформатика40240136995892
170703Видатки на проведення робіт,пов’язаних із будівництвом,реконструкцією,ремонтом та утриманням автомобільних робіт40240136995892
180000Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю15000010000767
180409Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності15000010000767
240000Цільові фонди57601  
240601Охорона та раціональне використання природних ресурсів42601  
240900Цільові фонди,утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим,органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади15000  
250000Видатки, не віднесені до основних груп72957120434128
250344Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 210229  
250404Інші видатки51934220434139
ВСЬОГО ВИДАТКІВ4409269138602831
Залишок коштів станом на 01.07.2016 року347782984820 
БАЛАНС44440474370848 
 
Секретар  міської ради                                    О.Ю.Вовканич – Белеканич

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА
 1 пленарне засідання 7 сесії  VII скликання

РІШЕННЯ  

Проект

від  12 липня  2016 року №____

         м.Перечин

Про встановлення в 2016 році

батьківської плати за харчування дітей у

 дошкільних навчальних закладах міста

(нова редакція)

Відповідно до статей 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись вимогами ст.35 Закону України «Про дошкільну освіту»; відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №1243 від 26.08.2002 року «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», згідно Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах, затверджений Наказом Міністрів освіти і науки України №667 від 21.11.2002 року , з метою соціальної підтримки учасників АТО, членів їхніх сімей та членів сімей військовослужбовців, загиблих під час проведення антитерористичної операції, враховуючи особливе важливе значення для забезпечення гарантованого мінімуму потреб населення , соціального захисту сімей , які мають дітей, міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Встановити у 2016 році розмір батьківської плати за харчування однієї дитини в дошкільних навчальних закладах м.Перечин у розмірі 60% від фактичної вартості харчування дітей в день в межах кошторисних призначень закладений міським бюджетом на 2016 рік .

 • .Вартість харчування одного діто – дня встановлюється з розрахунку фактичної вартості харчування за місяць розділеної на кількість діто – днів .

2.Розмір плати зменшується на 50%, для батьків у сім’ях яких є троє і більше дітей віком до 18 років.

3.Затвердити Порядок забезпечення безкоштовним харчуванням дітей-вихованців міських дошкільних навчальних закладів «Веселка» та «Теремок», чиї батьки є учасниками АТО та дітей військовослужбовців, загиблих під час проведення АТО (додаток 1).

 4.Забезпечити за рахунок коштів міського бюджету безкоштовним харчуванням дітей-вихованців міських дошкільних навчальних закладів «Веселка» та «Теремок», чиї батьки є учасниками АТО та дітей військовослужбовців, загиблих під час проведення АТО.

 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.) та відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності Перечинської міської ради (Я.П.Попович).

Міський голова                                                               І.М.Погоріляк

Додаток 1

до проекту рішення

«Про встановлення в 2016 році

батьківської плати за харчування дітей у

 дошкільних навчальних закладах міста

(нова редакція)»

ПОРЯДОК

забезпечення безкоштовним харчуванням за рахунок коштів міського бюджету дітей-вихованців міських дошкільних навчальних закладів «Веселка» та «Теремок», чиї  батьки є учасниками АТО та дітей військовослужбовців, загиблих під час проведення АТО

1.Цей Порядок регламентує забезпечення безкоштовним харчуванням за рахунок коштів міського бюджету дітей-вихованців міських дошкільних навчальних закладів «Веселка» та «Теремок», чиї батьки є учасниками АТО та дітей військовослужбовців, загиблих під час проведення АТО .

2.Для забезпечення безкоштовним харчуванням дітей дошкільного віку до «Веселка» та «Теремок» подаються наступні документи:

 • Заява про надання пільги;
 • Копія паспорта учасника АТО;
 • Довідка з в/ч, яка засвідчує факт перебування учасника антитерористичної операції в зоні проведення антитерористичної операції (для учасника АТО) або документ, який підтверджує право на пільги (для членів сім’ї загиблого військовослужбовця під час проведення антитерористичної операції);
 • копія свідоцтва про народження дитини.

3. Безкоштовне харчування дітей-вихованців міських дошкільних навчальних закладів «Веселка» та «Теремок», чиї батьки є учасниками АТО та дітей військовослужбовців, загиблих під час проведення АТО, здійснюється з дати подання одним з батьків відповідної заяви та доданих до неї документів.  

4. Заявник повинен протягом доби повідомити адміністрацію дошкільного навчального закладу про завершення терміну перебування учасника антитерористичної операції в зоні її проведення для припинення безкоштовного харчування; у разі невчасного повідомлення здійснюється перерахунок і оплата за харчування дитини справляється в повному обсязі, без урахування зазначеної пільги.

5. ДНЗ ««Веселка» та «Теремок» щомісячно інформую Перечинську міську раду про кількість дітей –вихованців, чиї батьки є учасниками АТО та дітей військовослужбовців, загиблих під час проведення

Секретар міської ради                                О.Ю.Вовканич-Белеканич

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА
 1 пленарне засідання 7 сесії  VII скликання

РІШЕННЯ  

Проект

від  12 липня  2016 року №____

         м.Перечин

Про затвердження технічної документації

із землеустрою, проектів відведення земельних

ділянок, призначених для будівництва та

обслуговування житлових будинків,

господарських будівель і споруд

та передачу у власність земельних ділянок.

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 33 глави п»ятої, статті 40 глави шостої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19 Земельного кодексу України, розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), ведення особистого селянського господарства, ведення індивідуального садівництва та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, ч.6 ст.5 Закону України «Про особисте селянське господарство», на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Крижановському Бориславу Григоровичу, жит. м. Перечин, вул. Ужгородська, 128 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), призначеної для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужгородська, 128:
  • Передати безоплатно у власність Крижановському Бориславу Григоровичу, жит. м. Перечин, вул. Ужгородська, 128 земельну ділянку, яка призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужгородська, 128.
 2. Затвердити Крижановській Ользі Василівні, жит. м. Перечин, вул. Ужгородська, 162 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), призначеної для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужгородська, 162:
  • Передати безоплатно у власність Крижановській Ользі Василівні, жит. м. Перечин, вул. Ужгородська, 162 земельну ділянку, яка призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужгородська, 162.
 3. Затвердити Федарці Ярославу Івановичу, жит. м. Перечин, вул. Суворова, 6 проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул.Гуменська:
  • Передати безоплатно у власність Федарці Ярославу Івановичу, жит. м. Перечин, вул. Суворова, 6 земельну ділянку, яка призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,10 га, та розташована за адресою: м. Перечин, вул.Гуменська.

Міський голова                                                         І.М. Погоріляк

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА
 1 пленарне засідання 7 сесії  VII скликання

РІШЕННЯ  

Проект

від  12 липня  2016 року №____

         м.Перечин

Про відмову, надання дозволів на виготовлення технічної

документації із землеустрою, проектів відведення

на земельні ділянки, призначених для

ведення особистого селянського господарства

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України,розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), ведення особистого селянського господарства, ведення індивідуального садівництва та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, ч.6 ст.5 Закону України «Про особисте селянське господарство», на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Відмовити гр.Воротинцеву Леоніду Валеріановичу, жит. м.Перечин, вул. Горького, 12, у наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, площею 0,10 га, що знаходиться у м. Перечин, на підставі ст.. 118 п. 6, 7 Земельного кодексу України.
 2. Відмовити Пономаренку Юрію Степановичу, жит. м. Перечин, вул. Толстого, 70 у наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність шляхом безоплатної приватизації розміром 2,0 га, яка знаходиться за адресою: м. Перечин, вул. Садова, б/н, на підставі ст.. 118 п. 6, 7 Земельного кодексу України.

   Міський голова                                                               І.М. Погоріляк

УКРАЇНА

                                                                              ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

                                                                                        7 сесія VII скликання

                                      РІШЕННЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Проект

від  12 липня  2016 року №____

         м.Перечин

Про надання дозволу на виготовлення

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки для будівництва

індивідуального гаражу.

Відповідно до норм статей  12, 40, 80, 81, 116, 121, 125, 126 Земельного кодексу України, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши письмові звернення громадян, додані до них матеріали та документи, врахувавши висновки постійної депутатської комісії, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати Тимко Ярославі Борисівні, жит. м. Перечин, пл. Народна, 11 дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу, площею 0,0024 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, пл. Народна.

Міський голова                                                                І.М. Погоріляк

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА
 1 пленарне засідання 7 сесії  VII скликання

РІШЕННЯ  

Проект

від  12 липня  2016 року №____

         м.Перечин

Про передачу у власність земельних ділянок,

відмову у передачі у власність земельних

ділянок, затвердження технічних документацій

для індивідуального гаражного

будівництва.

Відповідно до норм статей  12, 40, 80, 81, 116, 121, 125, 126 Земельного кодексу України, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши письмові звернення громадян, додані до них матеріали та документи, врахувавши висновки постійної депутатської комісії, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Гусаковій Олені Іванівні, жит. м. Перечин, пл. Народна, 13/2 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, призначеної для будівництва індивідуального гаража, площею 0,0029 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, пл. Народна, 13:
  • Передати безоплатно у власність Гусаковій Олені Іванівні, жит. м. Перечин, пл. Народна, 13/2 земельну ділянку, яка призначена  для будівництва індивідуального гаража, площею 0,0029 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, пл. Народна, 13.

Міський голова                                                                І.М. Погоріляк

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА
 1 пленарне засідання 7 сесії  VII скликання

РІШЕННЯ  

Проект

від  12 липня  2016 року №

         м.Перечин

Про внесення змін

до рішень сесії.

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 60, 61, 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України, статтей 88,89 Водного кодексу України, статтей 26,47 Закону України «Про землеустрій», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них», розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), ведення особистого селянського господарства, ведення індивідуального садівництва та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, ч.6 ст.5 Закону України «Про особисте селянське господарство», на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до рішення 18 сесії Перечинської міської ради 4 скликання від 07 грудня 2004 року та викласти в наступній редакції:

« Надати Сухан Нелі Миколаївні, жит. м. Перечин, вул. Ужгородська, 86 дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,10 га та для ведення особистого селянського господарства, площею 0,0123 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужгородська, 86».

 1. Внести зміни в рішення сесії Перечинської міської ради № 121 від 26 травня 2016 року та викласти в наступній редакції:

«Надати Литвиненку Юрію Івановичу, жит. м. Перечин, вул. Промислова, 16/2, Семйон Мар»яні Юріївні, Литвиненко Світлані Юріївні, Литвиненку Івану Юрійовичу, Литвиненко Любові Юріївні, Федьо Олені Петрівні дозвіл на  виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,0584 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Промислова, 16».

 1. Внести зміни в рішення 15 сесії 4 скликання від 16 вересня 2004 року та викласти у наступній редакції:

«Надати Русин Вірі Іванівні, жит.м. Перечин, вул. І.Франка, 17 дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. І.Франка, 17 та 0,70 га для ведення особистого селянського господарства».

 1. Внести зміни в рішення 16 сесії 6 скликання від 14 липня 2014 року № 289 та викласти в наступній редакції:

«Надати Полічко Олені Іванівні, жит. м. Перечин, вул. Толстого, 63 та Мазнічко Світлані Юріївні, жит. м. Перечин, вул. Толстого 63а дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для ведення особистого селянського господарства площею 0,05 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Толстого, 63 для подальшої передачі у спільну сумісну власність».

Міський голова                                                         І.М. Погоріляк

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА
 1 пленарне засідання 7 сесії  VII скликання

РІШЕННЯ  

Проект

від  12 липня  2016 року №

         м.Перечин

Про затвердження проектів відведення,

надання в оренду земельних  ділянок

несільськогосподарського призначення

в м. Перечин, припинення дії договорів

оренди земельних ділянок.

Відповідно до вимог статей  12, 19, 79-1, 91, 125-126, 128 Земельного кодексу України, норм ст. 9 Закону України «Про оренду землі», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звернення фізичних осіб, фізичних осіб-підприємці та юридичних осіб та доданих до них документів, врахувавши висновки постійної депутатської комісії, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Пйоса Василю Михайловичу, жит. м. Перечин, вул. Толстого, 60 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд, підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в оренду, площею 0,20 га,кадастровий номер 2123210100:01:005:0015, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Будівельників:

1.2. Доручити Перечинському міському голові укласти договір оренди земельної ділянки площею 0,20 га, кадастровий номер 2123210100:01:005:0015, яка знаходиться по вул.Будівельників в м.Перечин Закарпатської області, розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд, підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості строком на 5 років.

Міський голова                                                         І.М. Погоріляк

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА
 1 пленарне засідання 7 сесії  VII скликання

РІШЕННЯ  

Проект

від  12 липня  2016 року №

         м.Перечин

Про внесення змін в рішення № 18 2 сесії

Перечинської міської ради від

17 грудня 2015 року «Про надання згоди

ПАТ «Закарпаттяобленерго» на виготовлення

технічної документації із землеустрою

щодо встановлення (відновлення) меж

земельних ділянок, що використовуються

на праві постійного користування».

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 60, 61, 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України, статтей 88,89 Водного кодексу України, статтей 26,47 Закону України «Про землеустрій», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них», розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), ведення особистого селянського господарства, ведення індивідуального садівництва та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, ч.6 ст.5 Закону України «Про особисте селянське господарство», на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни в рішення 2 сесії Перечинської міської ради від 17 грудня 2015 року № 18 та викласти в наступній редакції:

«Надати згоду ПАТ «Закарпаттяобленерго» на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки площею 0,2872 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Будівельників, б/н та земельної ділянки площею 0,7074 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Будівельників, 2 «а»   

Міський голова                                                         І.М. Погоріляк