Проєкти рішень 5 сесії Перечинської Міської Ради від  21.04.2016

                   Дата публікації: 21.03.2016

                                                                   УКРАЇНА                                                                

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

5 сесії VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  21 квітня  2016 року №____

         м.Перечин

Про ліквідацію

КП «Перечинська тема»

Керуючись статтями 105, 110, 111 Цивільного кодексу України, частиною першою статті 59 Господарського кодексу України, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», статтею 17, пунктом 30 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Ліквідувати підприємство комунальної власності територіальної громади міста Перечин – «Перечинська тема».
 2. Ліквідацію комунального підприємства «Перечинська тема» покласти на ліквідаційну комісію.
  • Затвердити наступний склад комісії:

Голова комісії:

 Піддубний Сергій Володимирович – заступник Перечинського міського голови.

Заступник голови комісії:

Бабич Софія Миколаївна – спеціаліст по роботі з комунальним підприємством Перечинської міської ради.

Члени комісії:

Герич Надія Михайлівна – спеціаліст 2 категорії відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Перечинської міської ради.

Сікора Ростислав Зіновійович – юрисконсульт міської ради.

 • Місцем роботи ліквідаційної комісії визначити приміщення міської ради: 89200, м. Перечин, пл..Народна,16.
 1. Встановити термін ліквідації комунального підприємства «Перечиньска тема» – 6 місяців з моменту прийняття даного рішення.
 2. Встановити строк подання заяв кредиторами комунального підприємства «Перечинська тема» – 2 місяці з дня опублікування інформації про ліквідацію КП «Перечинська тема».
 3. Затвердити основні заходи щодо проведення процедури ліквідації КП «Перечинська тема»:

а) подання оголошення про ліквідацію КП «Перечинська тема» в друкованих ЗМІ відповідно до чинного законодавства;

б) подання повідомлення про порядок і строки заяви кредиторами претензій в засобах масової інформації та персонально у письмовій формі згідно чинного законодавства;

в) проведення аудиту по встановленню реального фінансового стану КП «Перечинська тема»;

г) вжиття необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості, виявлення, виявлення вимог кредиторів та їх погашення;

д) складання проміжного ліквідаційного балансу та подання його на затвердження міської ради;

е) подання документів державному реєстратору на виключення даног підприємства з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

 1. Зобов’язати ліквідаційну комісію здійснити основні заходи у строки, визначені чинним законодавством та даним рішенням.
 2. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради вишукати необхідні кошти для проведення процедури ліквідації.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань виконавчих органів міської ради Піддубного С.В., постійну комісію міської ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку соціального захисту населення та постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, побутового та торгівельного обслуговування, промисловості, будівництва, транспорту та зв’язку.
 4. Опублікувати дане рішення в засобах масової інформації та на офіційному сайті міської ради.

Міський голова                                                    І.М. Погоріляк  

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

  21 квітня 2016 року          м.Перечин

Голові Закарпатської обласної

державної адміністрації

п. Москалю Г.Г.

Голові Закарпатської

обласної ради

п. Рівісу М.М.

ЗВЕРНЕННЯ

У відповідності до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо стабілізації фінансового стану держави та удосконалення окремих положень соціальної політики)” передбачається перепрофілювання Перечинської школи-інтернату шляхом інтеграції дітей-сиріт до навчання у загальноосвітніх закладах. У зв’язку з цією нормою у Перечинській школі – інтернаті буде припинено навчальний процес. 

У зв`язку з цим  навчальний корпус Перечинської школи-інтернату
І-ІІ ступенів  Закарпатської обласної ради з усіма сучасними, обладнаними навчальними кабінетами залишиться повністю пустуючим. Тому виходячи з вищенаведеного, просимо голову Закарпатської обласної державної адміністрації  та депутатський корпус Закарпатської обласної ради розглянути можливість перенесення Перечинської гімназії ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку у приміщення навчального корпусу  Перечинської школи-інтернату та передачі цілісного майнового комплексу цього навчального закладу Перечинській міській раді для створення на його основі базової опорної школи  для майбутніх об`єднаних громад Перечинського та В.Березнянського  районів.

У подальшому даний навчальний заклад міг би перетворитись у профільний загальноосвітній навчальний заклад  ІІІ ступеня. 

Сьогоднішні та майбутні вихованці школи-інтернату зі статусом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, також мали б можливість навчатися й проживати у цьому навчальному закладі.   

З повагою,

депутати Перечинської міської ради 7-го скликання

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням _____________ ради
від______№____

ПОРЯДОК
проведення конкурсу на право оренди

комунального майна

територіальної громади м.Перечин

 1. Загальні положення
 2. Порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади м.Перечин відповідно до частини 1 статті 7, частини 7 статті 9 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, з метою визначення порядку проведення конкурсу на право оренди майна міської комунальної власності у випадках, передбачених чинним законодавством України.
 3. Цей Порядок є єдиним нормативним документом, що поширює свою дію на такі об’єкти оренди: цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць) та нерухоме майно – будівлі, споруди, приміщення, що належить до комунального майна територіальної громади м.Перечин (далі по тексту об’єкти оренди). Не допускається визначення орендаря вищеперерахованих об’єктів інакше, ніж передбачено цим Порядком.
 4. Конкурс полягає у визначенні орендаря, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу. Конкурс на право оренди об’єкта проводить конкурсна комісія, затвержена рішенням сесії міської ради. Комісія може бути утворена як для визначення орендаря одного конкретного об’єкта, так і для визначення орендарів групи об’єктів.
 5. Оголошення конкурсу
 6. Рішення про оголошення і проведення конкурсу приймає сесія міської ради на підставі звернення виконавчого комітету або за наявності заяви про оренду від фізичних чи юридичних осіб, та за власною ініціативою (за умови, якщо серед поданих заяв на даний об’єкт оренди нема заяв на такі об’єкти, у передачі яких в оренду може бути відмовлено, або заяв, поданих від орендодавця, який має право на укладання договору оренди поза конкурсом відповідно до статті 9 Закону України “Про оренду державного і комунального майна”).
 7. Перед оголошенням конкурсу міський виконавчий комітет надає на розгляд сесії міської ради у відомості про об’єкт оренди (технічний паспорт, висновок про вартість тощо). Після отримання дозволу міським виконавчим комітетом, що об’єкт не заборонений до оренди, сесія міської ради приймає рішення про проведення конкурсу на право оренди майна обласної комунальної власності та готує пропозиції щодо умов конкурсу.

5.1. Повноваження про проведення конкурсу, за рішенням сесії міської ради, може бути,  доручено уповноваженій особі Перечинською міською радою, яка діє на підставі угоди з ФДМУ про надання послуг під час приватизації та договору з Перечинською міською радою.

 1. Оголошення про конкурс публікується в засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості:

інформація про об’єкт оренди (назва, місцезнаходження);

умови конкурсу;

дата, час і місце проведення конкурсу;

кінцевий термін прийняття пропозицій учасників конкурсу;

іншу інформацію.

Одночасно всі особи, що подали заяви про оренду, заздалегідь письмово повідомляються про оголошення конкурсу.

III. Умови конкурсу

 1. Умовами конкурсу є:

– розмір орендної плати;

– ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням (у разі оренди цілісного майнового комплексу – відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства);

– дотримання вимог експлуатації об’єкта.

Іншими умовами конкурсу, залежно від специфіки об’єкта оренди, можуть бути:

– компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди, на публікацію оголошення про конкурс згідно з виставленими рахунками;

– здійснення певних видів ремонтних робіт;

– виконання встановлених для підприємства мобілізаційних завдань;

– виготовлення продукції в обсягах, необхідних для задоволення потреб регіону;

– збереження, створення нових робочих місць;

– ужиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об’єкта;

– створення безпечних та нешкідливих умов праці;

– дотримання умов належного утримання об’єктів соціально-культурного призначення;

– інші умови з урахуванням пропозицій органу, уповноваженого управляти майном спільної власності територіальної громади м.Перечин.

 1. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
 2. Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:

9.1. Заяву про участь у конкурсі та документи, які визначені Положення про порядок відчуження (приватизації) комунального майна територіальної громади м.Перечин. Якщо учасник конкурсу вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу.

9.2. Відомості про учасника конкурсу:

а) для учасників, які є юридичними особами:

документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

посвідчені нотаріусом копії установчих документів;

відомості про фінансове становище (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей;

довідку від учасника конкурсу про те, що до нього не порушено справу про банкрутство;

б) для учасників, які є фізичними особами:

копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;

свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності;

9.3. Зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу.

9.4. Додаткові пропозиції до договору оренди (у разі оренди цілісного майнового комплексу – обсяг ресурсів, які будуть залучені, продукція, послуги, ринки збуту, джерела сировини і матеріалів тощо; у разі оренди нерухомості – варіанти поліпшення орендованого майна).

9.5. Пропозиції щодо гарантій сплати орендної плати (завдаток, гарантія тощо).

9.6. Документ про внесення застави в розмірі стартової місячної орендної плати.

 1. IV. Конкурсна комісія
 2. До складу конкурсної комісії (далі – комісія) входять представники Виконавчого комітету Перечинської міської ради, представники депутатського корпусу громади міста Перечин в кількості не менше трьох осіб, а також, за згодою, представники майбутнього орендодавця.
 3. Комісія утворюється в кількості не менше трьох осіб і починає здійснювати свою роботу з моменту підписання наказу про її створення. Склад комісії затверджується Розпорядженням виконавчого комітету за попередньою згодою сесії міської ради
 4. Основними завданнями та функціями конкурсної комісії є:

– визначення умов та терміну проведення конкурсу:

– розгляд пропозицій учасників конкурсу;

– визначення переможця конкурсу;

– складання протоколів та подання їх на затвердження начальнику управління з питань майна комунальної власності облдержадміністрації.

 1. Комісія визначає переможця за критеріями, встановленими умовами конкурсу, відповідно до цього Порядку.
 2. Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова комісії, який призначається з числа членів Виконавчого комітету Перечинської міської ради. Голова комісії у межах своєї компетенції скликає засідання комісії, головує на засіданнях і організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії, дає доручення членам комісії.
 3. Голова комісії має вирішальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділилися навпіл.
 4. Засідання комісії є закритими. У разі потреби отримання додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях учасників конкурсу.

Члени комісії, які забезпечують проведення конкурсу, в установленому законодавством порядку несуть відповідальність за розголошення такої інформації:

про учасників конкурсу, їх кількість та їх конкурсні пропозиції (до визначення переможця);

яка міститься в документах, наданих учасниками конкурсу;

про режим роботи та склад конкурсної комісії;

та іншу інформацію, яка їм стала відома в результаті здійснення повноважень у конкурсній комісії.

 1. Засідання комісії є правомочними за умови участі в них не менше 2/3 її складу, а при чисельності комісії 5 осіб – не менше 3.
 2. Процедура проведення конкурсу
 3. Конкурс проводиться в один етап, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу.
 4. Конкурс проводиться за наявності пропозицій від двох або більше фізичних чи юридичних осіб. У разі надходження однієї пропозиції, яка відповідає умовам конкурсу, з особою, яка її подала, укладається договір оренди. У разі відсутності пропозицій, які відповідали б умовам конкурсу, конкурс вважається таким, що не відбувся.
 5. Пропозиції надаються у конвертах з написом “На конкурс”, запечатаних печаткою учасника конкурсу. До дати проведення конкурсу конверти з пропозиціями зберігаються в голови конкурсної комісії. Конверти розпечатуються на засіданні конкурсної комісії у присутності конкурсантів, які письмово підтверджують, що конверти були неушкоджені.

Пропозиції, подані в конвертах, не оформлених належним чином або розкритих (розпечатаних), з неправильними даними про учасника конкурсу, не розглядаються і повертаються секретарем комісії заявнику. Після розпечатування конвертів до конкурсу допускаються учасники, які підтвердили зобов’язання щодо виконання умов конкурсу та подали пропозиції, які відповідають умовам конкурсу.

 1. Комісія визначає переможця більшістю голосів присутніх членів комісії на засіданні.
 2. Учасникам, які не стали переможцями конкурсу, у 10-денний термін повертається сплачена ними застава.
 3. Після закінчення засідання конкурсної комісії складається протокол, у якому зазначаються:

– відомості про учасників;

– пропозиції і зобов’язання учасників;

– обґрунтування рішення про визначення переможця;

– інша інформація, необхідна для укладення договору оренди.

Протокол підписується всіма членами конкурсної комісії, затверджується начальником управління з питань майна комунальної власності облдержадміністрації і є підставою для підписання договору оренди. Про результати конкурсу комісія повідомляє всіх учасників.

 1. Діяльність комісії припиняється: у разі відсутності заяв про участь у конкурсі – з оголошеного кінцевого терміну прийняття пропозицій учасників конкурсу, у разі проведення конкурсу – з дати укладення договору оренди.
 2. За результатами конкурсу з переможцем конкурсу протягом десяти днів укладається договір оренди. До умов договору оренди включаються орендна плата в розмірі, запропонованому переможцем конкурсу, умови конкурсу та пропозиції переможця конкурсу.
 3. У випадку відмови переможця конкурсу укладати договір оренди у встановлений цим Порядком строк, конкурсною комісією може бути визнаний переможцем учасник конкурсу, що запропонував найбільший розмір орендної плати після попереднього. При цьому, переможцю конкурсу, який не уклав договір оренди у встановлений строк, сума сплаченої застави не повертається, а зараховується на рахунок організатору конкурсу у вигляді неустойки і спрямовується на компенсацію витрат на проведення конкурсу. Відмовою переможця від укладення договору оренди вважається також неподання або несвоєчасне подання ним повного пакету документів, що необхідний для укладення і нотаріального посвідчення (у випадку, якщо договір підлягає нотаріальному посвідченню згідно з вимогами закону) договору оренди та (або) нез’явлення ним протягом встановленого п. 25 цього Порядку строку до орендодавця чи нотаріуса для укладення договору оренди.

УКРАЇНА    

                                                                                  ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                            

5 сесії VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  21 квітня  2016 року №____

         м.Перечин

Про внесення змін до рішення

3 сесії 7 скликання №50 Про

Положення про приватизацію комунального майна від 11 лютого 2016 року

Враховуючи  необхідність затвердження Положення про порядок відчуження комунального майна територіальної громади м.Перечин, відповідно до Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Перечинська міська рада

вирішила:

 1. Внести зміни в рішення 3 сесії 7 скликання міської ради від 11 лютого 2016 року №50 «Про Положення про приватизацію Комунального майна» та викласти його в новій редакції, згідно додатку
 2. У десятиденний строк рішення оприлюднити в інформаційному бюлетені міської ради та розмістити на сайті Перечинської міської ради.
 3. Рішення набуває чинності з дня оприлюднення.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, побутового та торгівельного обслуговування , промисловості, будівництва, транспорту та зв’язку (голова Колбовський Т.Г.) та секретаря міської ради О.Ю.Вовканич-Белеканич.

Міський голова                                                            І.М.Погоріляк

                                                                                Додаток

до рішення   міської ради 

від «__» _________ 2016 року

                                                                    №_________

Положення про порядок відчуження  комунального майна

територіальної громади м.Перечин

 1. Загальні положення
  • Положення про порядок відчуження (приватизації) комунального майна територіальної громади м. Перечин (надалі – Положення), розроблено відповідно до Конституції України, Господарського кодексу України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні, Законів України «Про приватизацію державного майна», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», «Про оренду державного та комунального майна» з урахуванням законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності та нормативно-правових актів щодо відчуження комунального майна.
  • Положення визначає порядок відчуження для фізичних та юридичних осіб вільних та орендованих житлових та нежитлових приміщень, житлових будинків та основних засобів, що належать до комунальної власності міста.
  • Комунальне майно, яке належить громаді міста, може відчужуватися наступними способами: шляхом викупу, продажу на аукціоні, за конкурсом.
  • Предметом відчуження є право власності на окремий цілісний об’єкт згідно п.1.2. або його частину, яке переходить до покупця згідно договору купівлі-продажу, що засвідчується нотаріально.
 1. Підготовка до проведення відчуження комунального майна

2.1. Доцільність, ефективність використання та спосіб відчуження комунального майна визначається Перечинською міською радою.

2.2. Розгляд питання про відчуження комунального майна здійснюється як з ініціативи міської ради, так і з ініціативи фізичної або юридичної особи (надалі – Заявника).

2.3. Заявник надає лист на ім’я міського голови з обґрунтуванням доцільності відчуження комунального майна та пропозиції щодо умов відчуження;

2.4. Разом з листом Заявники надають:

– документ, що посвідчує фізичну особу ;

– декларацію про доходи для покупців – фізичних осіб;

– нотаріально засвідчені копії установчих документів для покупців – юридичних осіб;

2.5. На основі наданих документів готується проект рішення Перечинської міської ради про включення даного об’єкту до переліку об’єктів, які підлягають відчуженню.

2.6. Перечинська міська рада розглядає питання про включення даного об’єкту до переліку об’єктів, які підлягають відчуженню, визначає порядок продажу, спосіб відчуження та покупця в разі викупу.

2.7. Визначається ціна продажу комунального майна на підставі звіту про незалежну оцінку майна при викупі або початкова вартість продажу на аукціоні, за конкурсом.

2.8. Готується та публікується інформація про відчуження об’єкта комунальної власності у засобах масової інформації.

2.9. Після укладання договору відчуження відповідна інформація про здійснене відчуження не пізніше 15 діб публікується в місцевих ЗМІ та при необхідності розміщується на сайті.

2.10. Не можуть бути об’єктами приватизації:

– будівлі (споруди, приміщення) або їх окремі частини, які становлять національну, культурну та історичну цінність і перебувають під охороною держави;

– будівлі (споруди, приміщення) або їх окремі частини, де розміщуються бібліотеки, книгарні та державні видавництва;

– визначені у встановленому порядку спеціалізовані підприємства торгівлі, що обслуговують виключно громадян, які мають пільги згідно з чинним законодавством.

 1. Оцінка об’єкта комунальної власності

3.1. Оцінювач, який буде проводити незалежну оцінку комунального майна для продажу шляхом викупу або ціна якого, як стартова буде запропонована до відчуження у випадках продажу комунального майна за конкурсом та на аукціоні, визначається на конкурсній основі та відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

3.2. Вартість комунального майна, що пропонується для відчуження, визначається шляхом проведення незалежної оцінки, висновок про що затверджується виконавчим комітетом Перечинської міської ради (згідно п.17 Постанови КМУ «Про затвердження Методики оцінки майна» від 10 грудня 2003 р. №1891);

3.3. Після проведення незалежної оцінки комунального майна, балансоутримувачу цього майна забороняється здійснювати будь-які дії щодо об’єкта відчуження, які можуть привести до зміни його вартості.

 1. Відчуження комунального майна шляхом викупу

4.1. Інформація про перелік об’єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу, публікується у засобах масової інформації та містить назву об’єкта приватизації та його місцезнаходження.4.2. Зазначений перелік не пізніше 15 днів з дня прийняття рішення про затвердження переліку об’єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу, публікується в місцевих ЗМІ та при необхідності розміщується на сайті міської ради. 4.3. Викуп застосовується щодо об’єктів:

 • не проданих на аукціоні, за конкурсом;
 • включених до переліку об’єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу;
 • зданих в оренду, якщо право на викуп було передбачено договором оренди, укладеним до набрання чинності Законом України “Про оренду державного майна”.

4.4. Ціна продажу об’єкта, що підлягає приватизації шляхом викупу, визначається шляхом проведення незалежної оцінки.

4.5. Інформація про здійснення викупу об’єкта приватизації протягом 15 календарних днів з дня укладення договору купівлі-продажу публікується в місцевих ЗМІ та при необхідності розміщується на сайті міської ради.

 1. Відчуження орендованого комунального майна

5.1. Відчуження орендованого комунального майна здійснюється:

 • у разi прийняття рiшення орендодавцем про вiдчуження орендованого комунального майна;
 • з ініціативи орендаря та з дозволу Перечинської міської ради та за умови виконання в повному обсязі орендарем договору оренди (в т.ч. відсутності заборгованості із сплати орендної плати);
  • Орендар одержує право на викуп цього майна, якщо орендарем за згодою орендодавця здійснено за рахунок власних коштів поліпшення орендованого майна, яке неможливо відокремити вiд вiдповiдного об’єкта без завдання йому шкоди, вартістю не менше як 25% залишкової балансової вартості майна (будiвлi, споруди, примiщення). При цьому орендар надає:
 • письмову згоду орендодавця на здiйснення таких полiпшень;
 • вiдповiдну проектно-кошторисну документацiю;
 • акти приймання-передачi виконаних будiвельних робiт;
 • копii платiжних документiв, що пiдтверджують проведенi орендарем розрахунки за виконання будiвельних робiт та придбанi матерiали;
 • на вимогу орендодавця – аудиторський висновок про підтвердження фiнансування здійснених поліпшень;
 • у разі відчуження допоміжного приміщення житлового будинку, врахованого на балансовому обліку житлово-комунального підприємства, яке фактично не використовується за призначенням – письмову згоду мєшканців багатоквартирного будинку. Оцiнка вартостi об’єкта вiдчуження у цьому разi здiйснюється iз застосуванням незалежної оцiнки. Окремо у звiтi про незалежну оцiнку вiдображається сума невiд’ємних полiпшень.

5.3. Якщо в результаті розгляду наданої документації, що підтверджує фактичну наявність невід’ємних поліпшень, Перечинською міською радою буде прийняте рішення про продаж такого об’єкту на конкурсних (конкурентних) засадах і орендар не стане переможцем аукціону або конкурсу, фактична вартість поліпшень підлягає компенсації у грошовій формі згідно діючого на час здійснення такого відшкодування законодавства.

5.4. У разi якщо орендодавець звертається до орендаря з пропозицiєю щодо вiдчуження орендованого майна, а орендар протягом 30 календарних днів не погоджується на викуп такого майна, орендодавець може запропонувати зазначене майно для продажу на конкурсних (конкурентних) засадах.

 1. Відчуження житлових будинків, що є комунальною власністю територіальної громади міста

6.1. Відчуження житлових будинків (частин будинків) та квартир, житлових будинків (частин будинків) та квартир, що набули права комунальної власності за рішенням суду, при визнанні їх відумерлою спадщиною або безхазяйним майном і таким, що не може бути наданим громадянам, які перебувають на квартирному обліку міської ради, у зв’язку з невідповідністю його санітарним та технічним вимогам або потребують капітального ремонту, здійснюється з дозволу (за рішенням) Перечинської міської ради та за умови наявності акту обстеження житлових будинків (частин будинків) та квартир із метою встановлення їх відповідності санітарним та технічним вимогам і як таких, що потребують капітального ремонту.

6.2. Оцінка та продаж житлових будинків (частин будинків) та квартир, житлових будинків (частин будинків) та квартир, що набули права комунальної власності за рішенням суду, при визнанні їх відумерлою спадщиною або безхазяйним майном здійснюється з урахуванням нормативно-правових актів з оцінки та відчуження майна під час приватизації.

6.3. Одержані внаслідок відчуження житлових будинків (частин будинків) та квартир, житлових будинків (частин будинків) та квартир, що набули права комунальної власності за рішенням суду, при визнанні їх відумерлою спадщиною або безхазяйним майном кошти, зараховуються до бюджету міста.

 1. Відчуження основних засобів, яке здійснюється безпосередньо комунальним підприємством, на балансі якого знаходиться об’єкт відчуження

7.1. Для розгляду питання про відчуження основних засобів, підприємство повинно надати до Перечинської міської ради наступні документи:

 • заяву-звернення від підприємства про відчуження основних засобів;
 • акт технічного стану основних засобів;
 • бухгалтерську довідку про вартість основних засобів;
 • за вимогою управління економіки і власності Перечинської міської ради, в разі необхідності Заявник надає додаткову інформацію.

7.2. Після отримання дозволу, підприємство проводить незалежну оцінку відчужуваного майна, вартість якого визначається на основі висновку про вартість об’єкту оцінки, що проводиться у відповідності з вимогами нормативно-правових актів, діючих на час її проведення суб’єктом оціночної діяльності, який уклав договір з підприємством про проведення незалежної оцінки.

7.3. Після проведення незалежної оцінки майна забороняється здійснювати дії щодо об’єкта відчуження, які можуть привести до зміни його вартості.

7.4. Кошти, отримані від відчуження основних засобів за рішенням сесії Перечинської міської ради спрямовуються у міський бюджет або залишаються у розпорядженні підприємства та використовуються у відповідності до вимог чинного законодавства.

 1. Підготовка конкурсу та аукціону

8.1. Продаж об’єктів комунальної власності на аукціоні полягає у передачі права власності покупцю, який запропонував у ході торгів найвищу ціну. 8.2. Продаж об’єктів комунальної власності за конкурсом полягає у передачі права власності покупцю, який запропонував найкращі умови подальшої експлуатації об’єкта або за рівних умов – найвищу ціну.

8.3. Висновки про вартість майна, складені для оголошення умов продажу майна, у тому числі повторного продажу, дійсні протягом шестимісячного строку від дати їх затвердження виконавчим комітетом Перечинської міської ради.

Дію висновку про вартість майна може бути продовжено рішенням виконавчого комітету Перечинської міської ради на строк, що не перевищує одного року від дати затвердження.

8.4. Інформація про об’єкти, що підлягають продажу на аукціоні, за конкурсом, повинна містити такі відомості:

 • назву об’єкта приватизації, його місцезнаходження;
 • початкову вартість продажу, умови продажу та експлуатації об’єкта;
 • суму грошових коштів, що має вноситися покупцями (сума вноситься в розмірі 10% початкової вартості продажу об’єкту);
 • назву банку, адресу та номер рахунку, відкритого для розрахунків за придбані об’єкти приватизації;
 • кінцевий термін прийняття заяви на участь в аукціоні, конкурсі;
 • час та місце особистого ознайомлення з об’єктом (при необхідності);
 • час та місце проведення аукціону, конкурсу;
 • адресу, номер телефону, час роботи служби по організації аукціону, конкурсу;
 • іншу інформацію, яку визначає орган приватизації.

8.5. Зазначена інформація не пізніше 15 календарних днів до дати проведення аукціону, конкурсу публікується в місцевих ЗМІ та при необхідності розміщується на сайті міської ради. 8.6. Продаж об’єктів приватизації на аукціоні, за конкурсом здійснюється за наявності не менш як двох покупців. 8.7. Для реєстрації покупців як учасників аукціону, конкурсу вони сплачують встановлений реєстраційний внесок, розмір якого не може перевищувати розміру одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а також вносять грошові кошти в розмірі 10% початкової вартості продажу об’єкта. Цей внесок вноситься шляхом безготівкового перерахування на вказаний в оголошенні про проведення аукціону, конкурсу поточний рахунок. 8.8. Після закінчення аукціону, конкурсу внесені покупцями грошові кошти у розмірі 10% початкової вартості продажу об’єкта у десятиденний строк повертаються усім учасникам аукціону, конкурсу.  8.9. Фізична або юридична особа, яка бажає зареєструватись як учасник аукціону, конкурсу, повинна мати при собі:-       документ, що посвідчує фізичну особу або представника юридичної особи, їх повноваження;-       квитанцію про сплату реєстраційного внеску;-       документ про внесення грошових коштів у розмірі 10% початкової вартості продажу об’єкта;-       довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію), у разі придбання об’єкта приватизації за рахунок грошових коштів – для покупців – фізичних осіб; –       нотаріально посвідчені копії установчих документів – для покупців – юридичних осіб (копію рішення про участь в аукціоні, конкурсі – для органів місцевого самоврядування). 8.10. Відомості про учасників аукціону, конкурсу заносяться до книги реєстрації окремо щодо кожного об’єкта, який підлягає приватизації, і повинні містити:-       порядковий номер (відповідно до реєстрації);-       прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або представника юридичної особи (назву юридичної особи);-       номер рахунку, назву та адресу банківської установи, до якої зроблено внески.8.11. Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – три дні до початку аукціону, для участі у конкурсі – сім днів до початку проведення конкурсу. 8.12. Інформація про остаточну ціну та переможця конкурсу або аукціону протягом 15 календарних днів після укладення відповідного договору купівлі-продажу при необхідності публікується в місцевих ЗМІ та  розміщується на сайті міської ради.

 1. Порядок проведення аукціону

9.1. Аукціон, у тому числі за методом зниження ціни лоту, без оголошення ціни,  проводиться уповноваженою особою Перечинською міською радою.

9.2. Уповноважена особа діє відповідно до угоди, укладеної з Перечинською міською радою.

Угода повинна передбачати:

 • строки проведення аукціону;
 • початкову вартість продажу об’єкта приватизації і порядок її зниження;
 • розмір і порядок виплати винагороди;
 • взаємні зобов’язання, умови розірвання угоди та майнову відповідальність сторін;
 • інші умови на розсуд сторін договору.

9.3. Для участі в аукціоні покупці одержують квитки учасників аукціону, які повинні містити такі відомості:

 • номер, під яким покупець бере участь у торгах;
 • назву об’єкта (об’єктів), у торгах щодо якого бере участь покупець;
 • умови проведення аукціону (при необхідності).

9.4. Аукціон проводиться безпосередньо ведучим (ліцитатором). До початку торгів ліцитатор описує об’єкт приватизації та умови його продажу. Початком торгів вважається момент оголошення початкової вартості продажу об’єкта. Якщо протягом трьох хвилин після оголошення не буде запропоновано вищу ціну, ліцитатор одночасно з ударом молотка робить оголошення про придбання об’єкта тією особою, яка запропонувала найвищу ціну. При цьому кожна наступна ціна, запропонована покупцями на аукціоні, повинна перевищувати попередню не менш як на 10% початкової вартості продажу об’єкта.

9.5. Якщо протягом трьох хвилин після оголошення початкової вартості продажу покупці не висловлюють бажання придбати об’єкт за оголошеною початковою вартістю, ліцитатор, відповідно до умов угоди з Перечинською міською радою, має право знизити ціну об’єкта, але не більш як на 10%. Якщо після такого зниження об’єкт не вдається продати, торги припиняються.

9.6. Під час аукціону ведеться протокол, до якого заноситься початкова вартість продажу об’єкта, пропозиції учасників аукціону, відомості про учасників аукціону, результат торгів (ціна продажу, відомості про фізичну або юридичну особу, яка одержала право на придбання об’єкта).

Протокол підписується ліцитатором та покупцем (його представником), який одержав право на придбання об’єкта.

Протокол у триденний термін надсилається Перечинській міській раді та затверджується нею.

 1. Аукціон за методом зниження ціни

10.1. Продаж об’єктів на аукціоні за методом зниження ціни  здійснюється за рішенням Перечинської міської ради у разі, якщо об’єкти не продані на аукціоні, конкурсі. Виконавчий комітет Перечинської міської ради  подає переліки таких об’єктів на затвердження до сесії міської ради.

10.2. Аукціон за методом зниження ціни проводиться за наявності не менше ніж двох учасників.

10.3. Початкова ціна об’єкта визначається за результатом оцінки майна.

10.4. Ціна продажу об’єкта може знижуватися до рівня фактичного попиту без обмеження мінімальної ціни продажу.

10.5. Початком торгів вважається момент оголошення початкової ціни об’єкта.

Кожна наступна ціна, запропонована учасниками аукціону, може бути підвищена або знижена за попередню на розмір мінімальної надбавки або знижки.

Розмір мінімальної надбавки та розмір знижки встановлює державний орган приватизації на кожний об’єкт. Мінімальна надбавка становить не менше ніж 10 відсотків початкової ціни об’єкта. Знижка становить не більше ніж 10 відсотків початкової ціни об’єкта.

Під час проведення аукціону за методом зниження ціни учасник аукціону, який першим підняв картку з номером, вважається переможцем аукціону.

Торги проводяться в напрямку підвищення ціни, якщо одночасно два і більше учасників підняли свої картки з номерами або учасник, що другим підняв картку з номером, зробив це до оголошення ліцитатора про продаж об’єкта.

 1. Аукціон без оголошення ціни

11.1. Аукціон без оголошення ціни може застосовуватись у разі, коли об’єкт пропонувався на продаж на аукціоні за методом зниження ціни і через відсутність заяв не був проданий.

11.2. Аукціон без оголошення ціни проводиться за наявності не менше ніж двох учасників.

11.3. Початкова ціна об’єкта не встановлюється. Відомості про початкову ціну та про гарантійний внесок не включаються до інформаційного повідомлення.

11.4. Аукціон без оголошення ціни проводиться до остаточного продажу об’єкта.

11.5. Учасники аукціону пропонують ціну об’єкта, з якої розпочнеться торг. Початком торгів вважається момент оголошення найбільшої ціни, запропонованої учасниками аукціону.

Кожна наступна ціна, запропонована учасниками аукціону, повинна перевищувати попередню не менше ніж на 10 відсотків ціни, з якої розпочався торг. Якщо протягом трьох хвилин після оголошення чергової ціни не буде запропоновано вищу ціну, ліцитатор одночасно з ударом молотка робить оголошення про придбання об’єкта тією особою, яка запропонувала найвищу ціну.

11.6. Якщо протягом трьох хвилин після оголошення найбільшої ціни, запропонованої учасниками аукціону як стартової, не буде запропоновано вищу ціну, ліцитатор може одночасно з ударом молотка оголосити про придбання об’єкта тією особою, що запропонувала цю ціну.

 1. Порядок проведення конкурсу

12.1. Відбір покупців за конкурсом здійснює конкурсна комісія, яка створюється Перечинською міською радою. Кількість членів комісії може становити від 5 до 9 чоловік.

12.2. Конкурсна комісія визначає умови та термін проведення конкурсу.

12.3. Для участі в конкурсі покупець подає до конкурсної комісії план придбання об’єкта, який повинен включати:

 • назву і місцезнаходження об’єкта;
 • відомості про покупця;
 • запропоновану покупцем ціну придбання об’єкта;
 • зобов’язання щодо виконання умов конкурсу;
 • додаткові зобов’язання щодо подальшої експлуатації об’єкта.

12.4. Конкурс здійснюється у два етапи. На першому етапі визначається та оголошується попередній переможець конкурсу. Інформація про його пропозиції доводиться до всіх учасників конкурсу. Якщо протягом п’яти робочих днів від них не надійдуть додаткові пропозиції, то попередній переможець оголошується остаточним переможцем. За
наявності інших пропозицій проводиться додаткове засідання конкурсної комісії, яка розглядає додаткові пропозиції учасників конкурсу та визначає остаточного переможця.

12.5. Засідання конкурсної комісії є закритими. Рішення про вибір попереднього та остаточного переможця конкурсу приймається 2/3 голосів присутніх членів комісії.

12.6. Ціна продажу визначається у ході конкурсного розгляду. Продаж об’єкта не може здійснюватися за ціною, нижчою 50% його початкової вартості.

12.7. Після закінчення засідання конкурсною комісією складається протокол, в якому зазначаються такі відомості:

 • умови конкурсу;
 • пропозиції учасників конкурсу;
 • обґрунтування вибору переможця конкурсу;
 • відомості про учасників конкурсу.

Протокол підписується всіма членами конкурсної комісії та в триденний строк з дня проведення конкурсу направляється на розгляд Перечинській  міській раді.

Результати конкурсу затверджується на сесії Перечинської міської ради.

13. Повторний продаж об’єкта на аукціоні, за конкурсом 13.1. Щодо об’єктів, не проданих або знятих з аукціонів, конкурсів Перечинська міська рада може прийняти рішення про повторний їх продаж на аукціоні, за конкурсом або про їх продаж шляхом викупу іншими покупцями.Об’єкт може бути запропонований для продажу на аукціоні, за конкурсом не більше двох разів, якщо власник майна або уповноважений ним орган не прийме іншого рішення. 13.2. У разі повторного проведення аукціону, конкурсу можлива зміна умов продажу, включаючи початкову вартість. В цьому разі початкову вартість може бути зменшено до початку торгів не більш як на 30%.14. Право власності 14.1. Право володіння, користування і розпорядження об’єктом продажу переходить до покупця з моменту сплати повної вартості придбаного об’єкта.14.2. З моменту укладання договору купівлі-продажу і до набуття покупцем права власності на придбаний об’єкт відповідальність за нього несе керівник підприємства (установи, організації), на балансі якого знаходиться об’єкт приватизації. 15. Договір купівлі-продажу15.1. Право власності на майно комунальної власності підтверджується договором купівлі-продажу, який укладається між покупцем та управлінням економіки і власності Перечинської міської ради, а також актом приймання-передачі зазначеного майна. 15.2. Договір купівлі-продажу майна підлягає нотаріальному посвідченню та у випадках, передбачених законом, державній реєстрації. 15.3. У разі придбання об’єкта на аукціоні, за конкурсом договір купівлі-продажу між покупцем і продавцем укладається не пізніш як у п’ятиденний термін з дня затвердження продавцем результатів аукціону, конкурсу (див. п.9.6, 10.7). 15.4. Договір включає:

 • назву підприємства, його адресу;
 • відомості про продавця та покупця;
 • остаточну ціну продажу об’єкта на аукціоні, за конкурсом або
  розмір викупу;
 • взаємні зобов’язання продавця і покупця;
 • номери їх розрахункових рахунків;
 • назви і адреси банківських установ;
 • умови внесення платежів.

15.5. До договору включаються зобов’язання сторін, які були визначені умовами аукціону, конкурсу чи викупу, відповідальність та правові наслідки їх невиконання.Зобов’язання покупця, передбачені договором купівлі-продажу, зберігають свою дію для осіб, які придбають об’єкт у разі його подальшого відчуження протягом терміну дії цих зобов’язань. 15.6. Договір купівлі-продажу є підставою для внесення коштів у банківську установу на обумовлений договором рахунок як оплату за придбаний об’єкт. Покупець зобов’язаний внести зазначені платежі протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. 15.7. Термін оплати зможе бути продовжено ще на 30 календарних днів (але не більше 60 календарних днів від дня нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу) при умові сплати покупцем на протязі перших 30 календарних днів не менше 50% ціни продажу об’єкта. 15.8. У триденний термін після сплати повної вартості придбаного об’єкта підписується акт передачі придбаного об’єкта. 15.9.Управління економіки і власності Перечинської міської ради здійснює контроль за виконанням покупцем умов договору купівлі-продажу, а в разі їх невиконання застосовує санкції, передбачені чинним законодавством, та може у встановленому порядку порушувати питання про розірвання договору.

 1. Прикінцеві положення

16.1. Доцільність, порядок, визначення способу та умов продажу об’єктів комунальної власності відноситься виключно до компетенції Перечинської міської ради.

16.2. Спори, що виникають у процесі відчуження комунального майна відповідно до цього Положення, вирішуються згідно чинного законодавства.

Міський голова                                                                  І.М.Погоріляк

УКРАЇНА    

                                                                                  ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                            

5 сесії VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  21 квітня 2016 року №__

         м.Перечин

Про внесення змін до рішення 2 сесії Перечинської міської ради

VII скликання № 26 від 24 грудня 2015 року

«Про затвердження цільових програм з питань розвитку

місцевого самоврядування на 2016-2018 роки»

      Відповідно до пункту ст.22, ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  у зв’язку з виникненням збільшення переліку заходів і завдань,  міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни в п.6 розділ V додатку №2 сесії VII скликання № 26 від 24 грудня 2015 року, а саме доповнити його наступними пунктами:

6.1. Створення дитячої Інтернет студії.

6.2. Випуск рекламно-презентаційної книжки.

6.3. Встановлення інформативних дошок, біл-бордів, сіті-лайтів, бек-лайтів, лайт-боксів на електроопорі,  електронного екрану.

6.4. Облаштування мережі оповіщення населення.

 1. Доповнити розділ VI «Фінансове забезпечення програми» словами:

«Для реалізації програми передбачається закупка: комп’ютерної техніки, підсилювачів звуку, мікрофонів, гучномовців, прокладання мереж для встановлення гучномовців.  Придбання фотоапарату, відеокамери, проектора.» 

Міський голова                                                      І.М.Погоріляк

УКРАЇНА     

                                                                                  ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                            

5 сесії VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  21 квітня  2016 року №____

         м.Перечин

Про розроблення генерального

плану міста Перечин

Керуючись ст.ст. 16, 17, 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою вдосконалення регулювання земельних відносин, планування, забудови та іншого використання територій, враховуючи рекомендації архітектурно-будівної ради, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Розробити новий Генеральний план міста Перечин з перспективою розширення проектуючих границь (меж) міста.
 2. Визнати Генеральний план міста Перечин, затверджений 23 травня 1993 року з урахуванням всієї попередньо затвердженої сесією Перечинської міської ради містобудівної документації придатними до використання для вирішення розвитку містобудівного освоєння території до затвердження нової містобудівної документації.
 3. Дане рішення, в 10-денний термін з дня його прийняття, підлягає обов’язковому висвітленню на офіційному сайті міської ради та опублікуванню в інформаційному бюлетені Перечинської міської ради.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (голова комісії Баєв Є.О.)

Міський голова                                               Погоріляк І.М.

УКРАЇНА     

                                                                                  ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                            

5 сесії VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  21 квітня  2016 року №____

         м.Перечин

Про внесення змін до договору

 оренди нерухомого майна №8,

що є комунальною власністю міста

У зв’язку з необхідністю організації робочого місця для надання послуг реєстрації місця проживання громадян, керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна» від 10. 04. 1992 р. №2209-XII зі змінами та доповненнями, згідно п. 31 ст. 26, п. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та договору оренди нерухомого майна, що є комунальною власністю міста Перечин з управлінням праці та соціального захисту населення Перечинської районної державної адміністрації від 01 квітня 2004 року,  міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до розділу 1 пункту 1. 1. Договору оренди нерухомого майна, що є комунальною власністю міста Перечин стосовно зменшення орендованої Орендарем площі згідно договору від 01. 04. 2004р. та викласти в наступній редакції:

«Другий поверх нежитлового приміщення за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська (Червоноармійська), 19 загальною площею 293,7, в складі 13 кімнат, коридору та східцевої клітини на другий поверх.

 1. Доручити Перечинському міському голові укласти новий договір з управлінням праці та соціального захисту населення Перечинської районної державної адміністрації.

Міський голова                                                         Погоріляк І.М.

УКРАЇНА     

                                                                                  ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                            

5 сесії VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  21 квітня  2016 року №____

         м.Перечин

Про затвердження складу

 Громадської ради при

 Перечинській міській раді

Відповідно до ст.25, 75  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 року №996 «Про забезпечення громадськості у формуванні та реалізації державної політики , з метою забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації місцевої політики, керуючись Положенням про Громадську раду при Перечинській міській раді ( від 14 липня 2014  р. № 287) та Протоколом установчих зборів з обрання Громадської ради при Перечинській міській раді від 29 березня 2016 року міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити склад Громадської ради при Перечинській міській раді в кількості 11 чоловік, делегованих ІГС згідно поданого протоколу установчих зборів (додаток1):
 • Бучок Любов Іванівна – член правління «Благодійного фонду «Чуйність».
 • Барник Марія Михайлівна – член міської організації ветеранів міста Перечин.
 • Белеканич Павло Володимирович – член МГО «Перспектива».
 • Гудак Андрій Іванович – член ГО «Агенція розвитку: «Єврорегіон Карпати-Україна».
 • Кепич Ірина Петрівна – член Президії Перечинської районної організації ветеранів.
 • Крижанівська Любов Юріївна – член ради ГО «Жіноча Рада міста Перечин».
 • Луцук Любов Миколаївна – член Перечинського громадського об’єднання «Просвіта».
 • Попович Павло Васильович – голова ГО «Спілка АТО Перечинщини».
 • Пйоса Василь Михайлович – заступник голови вуличного комітету «Міляшково».
 • Сурмай Василь Іванович – голова Перечинської громадської організації інвалідів війни, ЗС та учасників бойових дій.
 • Чорняк Ірина Михайлівна – голова ГО районної організації дітей інвалідів з дитинства.

 Міський голова                                І.М.Погоріляк

 УКРАЇНА   

                                                                                  ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                            

5 сесії VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  21 квітня  2016 року №____

         м.Перечин

Про внесення змін до рішення

2 сесії 7 скликання №21 «Про

комісії Перечинської міської

ради» від 17 грудня 2015 року.

На підставі статті 25, п.34 ч.3 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 158,159,160,161, гл.17 Земельного кодексу України,  міська рада 

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни в п.1 рішення 2 сесії 7 скликання № 21 «Про комісії Перечинської міської ради» від 17 грудня 2015 року та додатково включити до складу членів узгоджувальної комісії Перечинської міської ради по врегулюванню земельних відносин:

Готру Іванну Володимирівну – юриста-землевпорядника міської ради,

Сікору Ростислава Зіновійовича – юрисконсульта міської ради.

Міський голова                                         І.М.Погоріляк

УКРАЇНА    

                                                                                  ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                            

5 сесії VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  21 квітня 2016 року №____

         м.Перечин

Про затвердження Положення про

конкурсний відбір суб’єктів оціночної

діяльності для проведення незалежної

оцінки комунального майна територіальної

громади міста Перечин

             З метою виконання вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та забезпечення ефективного управління комунальним майном територіальної громади міста Перечин, керуючись ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська  рада  

                                         В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки комунального майна територіальної громади міста Перечин (далі – Положення,  додається).
 2. Затвердити склад конкурсної комісії Перечинської міської ради з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки комунального майна територіальної громади міста Перечин (додаток 3 до Положення).
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, побутового та торгівельного обслуговування, промисловості, будівництва, транспорту та зв’язку(голова Колбовський Т.Г.), постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.), постійну депутатську комісію міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища(голова Баєв Є.О.).         

    Міський голова                                                       І.М.Погоріляк

                                                                                                         Додаток

                                                                                            до рішення ___ сесії міської ради

                                                                                            7 скликання від «___» _____2016 р.

                                                                                            № _____

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності 

для проведення незалежної оцінки комунального майна

територіальної громади міста Перечин

(далі – Положення)
 І. Загальні положення.

      1.1.  Це  Положення розроблене відповідно до вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»  та інших  законодавчих актів, нормативно-правових актів Перечинської міської ради та її виконавчих органів. Положення  визначає  порядок конкурсного  відбору суб’єктів оціночної  діяльності для проведення робіт з незалежної  оцінки комунального майна територіальної громади міста Перечин.

     1.2. У цьому Положенні  нижченаведені  терміни  вживаються  в такому значенні:

     конкурсна документація – конкурсна пропозиція  та  підтвердні документи, що подаються до конкурсної комісії;

     конкурсна пропозиція  –  пропозиція  учасника  конкурсу  щодо вартості та строку виконання робіт з оцінки майна;

     підтвердні документи  –  документи,  які визначають  правовий статус претендента та містять інформацію про склад оцінювачів, які безпосередньо надаватимуть послуги з незалежної оцінки  майна,  їх  практичний досвід,  а також відповідні документи, що підтверджують право на проведення таких робіт;

     претендент –   суб’єкт   оціночної  діяльності,  який подав до конкурсної комісії необхідну документацію, передбачену  умовами  конкурсу;

     суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти  господарювання,  що отримали  сертифікат  суб’єкта  оціночної діяльності відповідно до Закону України “Про оцінку  майна,  майнових  прав  та  професійну оціночну  діяльність  в  Україні»;

     учасник конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності,  який  подав документи,  що  відповідають умовам конкурсу,  і якого допущено до участі в конкурсі.

     1.3. Конкурсний   відбір   суб’єктів   оціночної   діяльності здійснюється  конкурсною  комісією  (далі  –  комісія),  утвореною міською радою (додаток 1).

           Кількісний та якісний склад комісії затверджується рішенням міської ради.

     1.4. Очолює комісію голова.  Голова комісії скликає засідання  та  головує на засіданнях комісії, представляє комісію   у   відносинах    з    установами    та організаціями.
     1.5. Секретар комісії готує матеріали для розгляду на засіданні комісії та оформляє протоколи засідань комісії.
     1.6. До участі  в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної   діяльності, які діють на  підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону  України  «Про  оцінку  майна,  майнових прав та професійну оціночну діяльність в  Україні»,  яким  передбачено здійснення  діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах  цих  напрямів,  що  відповідають  об’єкту оцінки.

    1.7. Вимогами до претендентів для участі в конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності передбачено наявність:

     відповідної кваліфікації  оцінювачів, що має підтверджуватися   чинними кваліфікаційними документами  оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів;

     досвіду суб’єкта оціночної  діяльності  у  проведенні  оцінки майна, зокрема подібного майна;

     переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання  звіту  про  оцінку  майна,  їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна;

     письмової згоди  оцінювачів,  яких  додатково  буде  залучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.

 1. Підготовка до проведення конкурсу
  2.1. З метою визначення умов конкурсу та опублікування оголошення про проведення конкурсу  балансоутримувачі  подають до конкурсної   комісії лист з обґрунтуванням необхідності проведення незалежної оцінки комунального майна та інформацію  про  об’єкти  оцінки.

     2.2. Конкурсна комісія визначає умови конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності  для проведення незалежної оцінки майна та приймає рішення про оголошення конкурсу.

     2.3. Інформація про  проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності має містити:

     – дату, час і місце проведення конкурсу;

     – відомості про об’єкт оцінки: найменування та місцезнаходження об’єкта оцінки, мета проведення незалежної оцінки;

     – кінцевий термін подання документів;

     – строк виконання робіт у календарних днях (за  потреби);

     – перелік підтвердних  документів,  які  подаються  на  розгляд комісії;

     – вимоги до учасників конкурсу (кваліфікаційні, вимоги щодо практичного досвіду з оцінки майна, зокрема подібного майна);

     – відомості  про місцезнаходження комісії,  контактні телефони.
     2.4. Інформація  про  проведення  конкурсу   публікується   в інформаційному бюлетені міської ради  та розміщується на офіційному сайті міста Перечин.

     2.5. Претенденти подають до комісії конкурсну  документацію в запечатаному конверті,  на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс»  із зазначенням об’єкта і дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

     До підтвердних  документів,  поданих  на  конкурс  з  відбору суб’єктів оціночної діяльності, належать:

     – заява про  участь  у  конкурсі  з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 2);

     – копії установчого документа претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

     – копії кваліфікаційних документів оцінювачів,  які працюють  у штатному  складі  і  яких  буде  залучено  до проведення оцінки та підписання  звіту  про  оцінку  майна;

     – письмові згоди  оцінювачів,  яких  буде  додатково   залучено претендентом  до  проведення  робіт  з  оцінки  майна та підписання звіту про  оцінку майна, завірені їхніми 
особистими  підписами,  а  також   копії   кваліфікаційних документів оцінювачів;

    – копія сертифіката  суб’єкта  оціночної  діяльності,  виданого претенденту Фондом державного майна України;

     – інформація про претендента (документ,  який містить відомості про  претендента  щодо  його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним,  з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо);

     – згода на обробку персональних даних.

     Конкурсна пропозиція претендентів  подається  в  запечатаному конверті і  має містити:

–  пропозицію  щодо  ціни  виконання робіт;

–  пропозицію щодо строку виконання  робіт  (у  календарних днях),  якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу;

     2.6. Конкурсна  документація подається за чотири  робочі  дні  до  оголошеної  дати проведення конкурсу (включно).

     2.7. Претендент має  право  відкликати  свою  заяву  до  дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.


                 III. Порядок проведення конкурсу
     3.1. Засідання  комісії  проводиться  у  разі  присутності не менше половини її кількісного складу.  Конкурс  проводиться  за наявності не менше двох учасників.

     3.2. У  разі  наявності  одного  учасника  конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності комісія  приймає  рішення щодо оголошення повторного конкурсу.  Якщо на участь у повторному конкурсі надійде заява тільки від претендента, який подавав свою конкурсну пропозицію на попередньому конкурсі, комісія приймає рішення про укладення з ним договору на виконання робіт із незалежної  оцінки майна. При цьому претендент не може внести нову пропозицію та зобов’язаний підтвердити чинність попередньої пропозиції.

     3.3. В день проведення конкурсу відбувається засідання комісії, на якому розглядається конкурсна документація претендентів. Конверти  учасників  конкурсу  з конкурсною документацією розпечатуються на засіданні комісії.

     У  разі  якщо  претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів  або  подана  ним  конкурсна  документація  є неповною, комісія  на  засіданні  приймає  рішення  щодо недопущення його до участі  в  конкурсі.  За письмовою заявою претендента підготовлена
ним  конкурсна документація може бути повернута після затвердження протоколу засідання.
     3.4. При обранні переможця із числа учасників конкурсу з  відбору  суб’єктів оціночної діяльності враховується загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за такими критеріями:

–  запропонована учасником конкурсу вартість робіт:

           15 балів – найменша пропозиція;

           12 балів – друга за найменшою пропозиція;

 • балів – третя за найменшою пропозиція;
 • балів – інші пропозиції;

– запропонований учасником конкурсу строк виконання робіт:

           5 балів – найменша пропозиція;

 • бали – друга за найменшою пропозиція;

3 бали – інші пропозиції;

– кількість звітів про незалежну оцінку майна, що складені за попередні 24 місяці:

 • бали – найбільша пропозиція;

2 бали – друга за найбільшою пропозиція;

 • бал  – інші пропозиції.

      3.5. Рішення комісії про обрання переможця приймається шляхом визначення учасника, пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів. 

        Секретар комісії на засіданні комісії заповнює відомість підсумків оцінки конкурсних пропозицій щодо відбору оцінювачів майна згідно з додатком 3 до цього Положення.

     За результатами голосування  за більшості голосів   членів   комісії,   присутніх   на  засіданні, переможцем конкурсу може бути не визнаний жоден з його  учасників. У таких випадках комісія переносить прийняття рішення про визнання переможця конкурсу на наступне  засідання  та  може запропонувати  усім учасникам  конкурсу  подати  додаткові пропозиції щодо умов оплати робіт та додаткові відомості  щодо  досвіду  з  оцінки  майна  або призначити повторний конкурс.

     3.6. Результати  конкурсу  оформляються протоколом, який підписують усі присутні на засіданні члени  комісії.
     3.7. Комісія  стосовно кожного об’єкта оцінки за результатами голосування  також   може   визначати учасника конкурсу, з яким може бути укладено договір на проведення оцінки майна,  у разі не укладення  такого  договору  з  переможцем конкурсу або його відмови від виконання робіт за договором.
     3.8. Після  проведення конкурсу комісія письмово (або в інший спосіб) інформує учасників конкурсу про рішення комісії та надає копію протоколу балансоутримувачу майна.

     3.9. На підставі протоколу конкурсної комісії  балансоутримувач  комунального майна,  яке підлягає оцінці, укладає з переможцем конкурсу договір про виконання робіт з незалежної оцінки відповідного майна (додаток 4).
     3.10. Якщо не надійшло жодної  заяви  на  участь  у  конкурсі, конкурс вважається таким,  що не відбувся.  У цьому випадку конкурсна комісія  приймає  рішення  про  повторне  оголошення конкурсу.

  Секретар міської ради                               О.Ю.Вовканич-Белеканич

            Додаток 1
                                                                                          до Положення про конкурсний відбір

                                                                                          суб’єктів оціночної  діяльності для  

                                                                                          проведення незалежної  оцінки

                                                                                          комунального майна територіальної

                                                                                          громади міста Перечин
 

                                                     СКЛАД

 конкурсної комісії з відбору субєктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки комунального майна територіальної громади міста Перечин:

Сікора Ростислав Зіновійович – голова комісії

Попович Ярміла Павлівна- начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Герзанич Володимир Іванович – начальник КП «Комунальник»

Гунка Федір Федорович – депутат Перечинської міської ради

Скубенич Михайло Михайлович – депутат Перечинської міської ради

Болтян Олександр Олексійович – депутат Перечинської міської ради

Шинкарчук Ярослав Іванович депутат Перечинської міської ради

Скрип Андрій Васильович – депутат Перечинської міської ради

Бісун Ярослав Мирославович – депутат Перечинської міської ради

  Секретар міської ради                                             О.Ю.Вовканич-Белеканич

                                                                                                             Додаток 2
                                                                                          до Положення про конкурсний відбір

                                                                                          суб’єктів оціночної  діяльності для  

                                                                                          проведення незалежної  оцінки

                                                                                          комунального майна територіальної

                                                                                          громади міста Перечин

                                                                                        Конкурсній комісії Перечинської

                                                                                        міської ради  з відбору cуб’єктів   

                                                                                        оціночної діяльності

ЗАЯВА
                 про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
 

 Заявник _________________________________________________________
             (найменування юридичної особи або прізвище, ім’я,
                  по батькові фізичної особи – підприємця)

 Керівник ________________________________________________________
                  (прізвище, ім’я та по батькові; посада)

 Ідентифікаційний код  заявника  за  ЄДРПОУ,  реєстраційний  номер
 облікової картки платника податків або серію  та  номер  паспорта
 (для   фізичних   осіб,  які  через  свої  релігійні  переконання
 відмовляються  від  прийняття  реєстраційного  номера   облікової
 картки  платника  податків та повідомили про це відповідний орган
 державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) ________

 _________________________________________________________________

 Місцезнаходження (місце проживання) _____________________________

 _________________________________________________________________
         (телефон, телефакс)

 Просимо дати дозвіл на участь у конкурсі щодо відбору суб’єктів
 оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________
                      (повна назва об’єкта)

 “___” ____________ 20___ року                      ______________
  (дата заповнення заяви)                              (підпис)

                                      М.П.
 

                                                                                                       Додаток 3
                                                                                          
до Положення про конкурсний відбір

                                                                                          суб’єктів оціночної  діяльності для  

                                                                                          проведення незалежної  оцінки

                                                                                          комунального майна територіальної

                                                                                          громади міста Перечин

Конкурсна комісія:

 1. __________________
 2. __________________
 3. __________________
 4. __________________
 5. __________________
 6. ___________________
 7. ____________________

8.____________________

9.____________________

ВІДОМІСТЬ

підсумків оцінки конкурсних пропозицій щодо відбору виконавця

________________________________________________________ 
(послуг з виконання робіт із  оцінки комунального майна)

№ з/пУчасник конкурсуКількість набраних балів
   

Голова комісії                                          _____________              ___________________ 
                                                                                   (підпис)                        (ініціали, прізвище)
                                                                           

Секретар комісії                                          _____________              ___________________ 
                                                                             (підпис)                        (ініціали, прізвище)
                                                                           

                                                                                                       Додаток 4
                                                                                          
до Положення про конкурсний відбір

                                                                                          суб’єктів оціночної  діяльності для  

                                                                                          проведення незалежної  оцінки

                                                                                          комунального майна територіальної

                                                                                          громади міста Перечин

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

на проведення незалежної оцінки комунального майна

«___» _____________20_ року                                                                  м. Перечин

_____________________________________________________  в особі                      (балансоутримувач майна)

_______________________________   (далі – ЗАМОВНИК) з однієї сторони  та ________________________________________________________________________________ в особі ___________________________________________________________________, який діє на підставі ліцензії від__________ №____, (далі – СУБ’ЄКТ оціночної діяльності), з іншої сторони уклали між собою цей Договір про наступне: 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  • Замовник доручає, а Суб’єкт оціночної діяльності приймає на себе обов’язки щодо виконання робіт з проведення незалежної оцінки майна _______________________ , що знаходиться за адресою: _________________________________________________________________________ .

1.2 Мета проведення незалежної оцінки майна_____________________________________          ___________________________________________________________________________.

1.3 Термін виконання робіт за цим Договором _____________________ календарних днів. 

2 . ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

 2.1 Вартість робіт, зазначених у п. 1.1. цього Договору, визначається у розмірі  _______________________________________________________________________________ гривень.  (сума цифрами та прописом)  

2.2 Розрахунок за виконану роботу здійснюється не пізніше десятого дня з часу підписання Замовником акта приймання – передачі робіт з незалежної оцінки майна. 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

 3.1 ЗАМОВНИК зобов’язаний, не пізніше третього робочого дня з дня укладення цього договору передати СУБЄКТУ оціночної діяльності наступні документи:   – копію інвентаризаційної справи на нерухоме майно;  – копія документів, що посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди).

 3.2 СУБ’ЄКТ оціночної діяльності зобов’язаний провести оцінку до «__» _______20__ р.

 1. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ – ПЕРЕДАЧІ РОБІТ  

4.1 Після завершення робіт СУБЄКТ  оціночної діяльності передає ЗАМОВНИКУ звіт про незалежну оцінку майна, оформлений у встановленому порядку. 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

 5.1 За невиконання незалежної оцінки майна у термін, передбачений цим Договором, з СУБ’ЄКТА оціночної діяльності стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка від вартості робіт за цим Договором за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості. 

 1. УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 

 Цей Договір може бути розірваним за взаємною згодою сторін або з ініціативи будь-якої із сторін у порядку, визначеному чинним законодавством України.

 1. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ 

 Договір діє з моменту його підписання та  до повного виконання сторонами своїх зобов’язань по договору. 

 1. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

   ЗАМОВНИК                                                     СУБ’ ЄКТ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ   

                                                                                       _________

 УКРАЇНА  

                                                                                  ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                            

5 сесії VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  21 квітня  2016 року №____

         м.Перечин

Про внесення змін до рішення

 3 сесії №54 від 11 лютого 2016 року.

          Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до рішення 3 сесії № 54 від 11 лютого 2016 року, а саме: виключити п.14 з даного рішення у зв’язку з невідповідністю вимогам Земельного кодексу України .
Міський голова                                                                  І.М.Погоріляк

 УКРАЇНА  

                                                                                  ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                            

5 сесії VII  скликання

РІШЕННЯ

витяг

від  11 лютого  2016 року №54

         м.Перечин

Про передачу у власність земельних ділянок,

надання дозволів на виготовлення технічної

документації із землеустрою, проектів відведення

на земельні ділянки, призначених для

будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель та споруд, ведення

особистого селянського господарства,

індивідуального садівництва, відмову у виділенні

землі, відмову у наданні дозволів на виготовлення

 проектів землеустрою щодо  відведення,

 внесення змін та доповнень до рішень сесії

 припинення права користування.

                      Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України,розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), ведення особистого селянського господарства, ведення індивідуального садівництва та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, ч.6 ст.5 Закону України «Про особисте селянське господарство», на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити гр.Каналош Наталії Мирославівні, жит.м.Перечин, вул.Духновича,59 технічну документацію із землеустрою, щодо поділу земельної ділянки, призначеної для обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, площею 0,10га, що розташована за адресою: м.Перечин, вул..Духновича,59.

Міський голова                                                       І.М.Погоріляк

УКРАЇНА  

                                                                                  ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                            

5 сесії VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  21 квітня  2016 року №____

         м.Перечин

Про  надання дозволу на виготовлення

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки для будівництва

індивідуального гаража,

Відповідно до норм статей  12, 40, 80, 81, 116, 121, 125, 126 Земельного кодексу України, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши письмові звернення громадян, додані до них матеріали та документи, врахувавши висновки постійної депутатської комісії, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати гр.Данилевичу Андрію Івановичу, жит. м. Перечин вул. Ужанська (Червоноармійська), 4/5, дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража, площею 0,0024 га, яка розташована за адресою м. Перечин, вул. Ужанська (Червоноармійська).
 2. Надати гр.Барник Людмилі Василівні, жит. м.Перечин, вул..Ужгородська (Жовтнева), 2/3 дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність. Для будівництва індивідуальних гаражів, орієнтовною площею 0,01 га, яка розташована на території Перечинської міської ради біля вул..Ужгородської (Жовтневої).
 3. Відмовити гр.. Підсадній Надії Василівні, жит. м. Перечин, вул.. Лермонтова, 11/7 дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул.. Лермонтова, 11/7 у зв»язку з тим, що згідно Генерального плану дана земельна ділянка не призначена для будівництва індивідуального гаража.
 4. Надати гр.. Пістряк Лідії Миколаївні, жит. м. Перечин, вул.. Лермонтова, 10/29 дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів, площею 0,0024 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул.. Лермонтова, 10.
 5. Надати гр.. Баєвій Ганні Миколаївні, жит. м. Перечин, вул.. Лермонтова, 9/10 дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів, площею 0,0024 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул.. Ужгородська (Жовтнева).

Міський голова                                                                І.М. Погоріляк

УКРАЇНА  

                                                                                  ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                            

5 сесії VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  21 квітня  2016 року №____

         м.Перечин

Про затвердження технічної документації

із землеустрою, проектів відведення земельних

ділянок, призначених для будівництва та

обслуговування житлових будинків,

господарських будівель і споруд, ведення

особистого селянського господарства,

індивідуального садівництва, передачу

у власність земельних ділянок

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 33 глави п»ятої, статті 40 глави шостої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19 Земельного кодексу України,розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), ведення особистого селянського господарства, ведення індивідуального садівництва та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, ч.6 ст.5 Закону України «Про особисте селянське господарство», на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити гр. Тужилкіній Яні Іванівні, жит..Перечин, вул..Духновича, 17 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що знаходиться за адресою:м.Перечин, вул.Духновича, 17 площею 0,05 га:
  • .Передати безоплатно у власність Тужилкіній Яні Іванівні, жит..Перечин, вул..Духновича, 17 земельну ділянку, яка призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що знаходиться за адресою:м.Перечин, вул.Духновича, 17 площею 0,05 га.
 2. Затвердити гр.. Айху Емілю Миколайовичу, жит. м. Перечин, вул.. Гуменська, 14, в інтересах якого на підставі довіреності діє Сендрей Аліна Євгенівна, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,0977 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул.. Гуменська, 14:

2.1. Передати  безоплатно у власність гр.. Айху Емілю Миколайовичу, жит. м. Перечин, вул..  Гуменська, 14 земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,0977 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул.. Гуменська, 14.

 1. Затвердити гр..Ребрій Наталії Василівні, жит. м. Перечин, вул.. Партизанська, 32 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул.. Партизанська, 32:

3.1  Передати безоплатно у власність гр..Ребрій Наталії Василівні, жит. м. Перечин, вул.. Партизанська, 32 земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул.. Партизанська.

 1. Затвердити гр.. Наці Ользі, жит. м. Кантрі Дором, вул.. Честер-Ле-Стріт, 7, Елздоун Клоуз, Великобританія, в інтересах якої на підставі довіреності діє Наци Тівадар Тівадарович, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати у власність, площею 0,0968 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що знаходиться за адресою: м. Перечин, вул.. П.Мирного, 16 (кадастровий номер 2123210100:003:0303):

4.1. Передати безоплатно у власність гр.. Наці Ользі,  жит. м. Кантрі Дором, вул.. Честер-Ле-Стріт, 7, Елздоун Клоуз, Великобританія, в інтересах якої на підставі довіреності діє Наци Тівадар Тівадарович, земельну ділянку, площею 0,0968 га, яка призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що знаходиться за адресою: м. Перечин, вул.. П.Мирного, 16 (кадастровий номер 2123210100:003:0303).

 1. Затвердити гр.. Мацо Іванні Іванівні, жит. м. Перечин, вул.. П.Мирного, 3 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що знаходиться за адресою: м. Перечин, вул.. П.Мирного, 3, площею 0,0868 га:

5.1. Передати безоплатно у власність гр.. Міцо Іванні Іванівні, жит. м. Перечин, вул.. П.Мирного, 3 земельну ділянку, яка призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що знаходиться за адресою: м. Перечин, вул.. П.Мирного, 3, площею 0,0868 га.

Міський голова                                                          І.М. Погоріляк

УКРАЇНА  

                                                                                  ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                            

5 сесії VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

Від  21 квітня 2016 року №__

               м.Перечин.

Про внесення змін до п.1рішення

2 сесії 7 скликання

№26 від 24.12.2015 року

«Про затвердження цільових

програм з питань розвитку місцевого

самоврядування на 2016-2018 роки

      Відповідно до пункту т..22, ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  у зв’язку з виникненням необхідності збільшення переліку заходів і завдань, ,  міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни в п.1 рішення 2 сесії VII скликання № 26 від 24 грудня 2015 року, а саме включити до цільових програм з питань розвитку місцевого самоврядування на 2016 – 2018 роки «Програму сприяння створенню та діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в місті Перечин на 2016-2018 роки» (додаток1)

       2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.).

Міський голова                                           І.М.Погоріляк

Додаток   1

               до проекту  рішення 1 пленарного

засідання 5 сесії Перечинської міської

                                 ради VII скликання від 21 квітня  2016 року

№____ «Про внесення змін

до п.1рішення2 сесії 7 скликання

№26 від 24.12.2015 року

«Про затвердження цільових

програм з питань розвитку місцевого

самоврядування на 2016-2018 роки”

Програма

сприяння створенню та діяльності об’єднань співвласників

багатоквартирних будинків (ОСББ) в місті Перечин

на 2016-2018 роки

1.Загальна частина

            Програма сприяння створенню та діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території міста Перечин (надалі  – Програма) розроблена на підcтаві Цивільного кодексу України, Законів України „Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”, „Про приватизацію державного житлового фонду”, постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 № 1521 „Про реалізацію Закону України „Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”.

Відповідно до ст. 10  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на місцеві органи влади покладаються обов’язки здійснювати від імені громади та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законами України.

Відповідно до ч.2 ст.10 Закону України “Про приватизацію державного житлового фонду” власники квартир у багатоквартирному будинку є співвласниками всіх допоміжних приміщень будинку, технічного обладнання, елементів зовнішнього благоустрою і зобов’язані брати участь у загальних витратах, пов’язаних з утриманням будинку і прибудинкової території відповідно до своєї частки майна у будинку. Отже, потрібно подолати парадокс, що утворився у житловому господарстві: квартири приватизовані, допоміжні приміщення є власністю мешканців, а будинок як цілісний комплекс разом із земельною ділянкою знаходиться у комунальній власності.

Обмеженість коштів та недоліки у системі надання комунальних послуг свідчать, що проблеми у сфері житлово-комунального господарства міста необхідно вирішувати іншим шляхом, а саме – проведенням структурних реформ, які дадуть змогу створити новий принцип експлуатації та розвитку житлового господарства, забезпечити його надійне і високоякісне обслуговування з врахуванням інтересів мешканців. Таким ефективним власником будинку, який може управляти і приймати рішення щодо ремонту будинку, його модернізації з огляду на вимоги енергоефективності, розпоряджатися прибудинковою територією, замовляти необхідні для утримання комунальні послуги, стають об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (надалі  – ОСББ).

Кількість і якість комунальних послуг, які надає КП « Комунальник», недостатня. Тим часом, витрати на утримання будинків періодично зростають, будучи постійним каталізатором неспокою для громадян міста. Стан житлових будинків без капітальних  ремонтів погіршується, реновація будівель не проводилась десятиліттями. Величезних фінансових ресурсів, які необхідні для такої реновації, немає ні у державному ні у місцевому бюджетах.

ОСББ – юридична особа, створена власниками для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання неподільного і загального майна. ОСББ може бути створене у будинку з числа тих, хто приватизував або придбав квартиру, а також власників нежилих приміщень.

Основна діяльність ОСББ полягає у здійсненні функцій, що забезпечують реалізацію прав власників приміщень на володіння та користування спільним майном членів об’єднання, належне утримання будинку і прибудинкової території, сприяння членам об’єднання в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами і виконання ними своїх зобов’язань, пов’язаних з діяльністю ОСББ.

         Основні переваги, які надає ОСББ власникам житлових та нежитлових приміщень багатоквартирного житлового будинку, є:

 • контроль за використання допоміжних приміщень будинку, прибудинкової території та території загального користування;
 • зменшення витрат на житлово-комунальні послуги та підвищення їх якості;
 • контроль за збором, розподілом та витрачанням грошових коштів, що спрямовуються на утримання багатоквартирного будинку;
 • механізм прийняття легітимних колективних рішень щодо спільного майна багатоквартирного будинку;
 • право самостійно встановлювати кошторис утримання багатоквартирного житлового будинку;
 • можливість використання трудового внеску мешканців будинку замість плати за утримання будинку або збору додаткових внесків;
 • набуття права власності або права користування прибудинковою територією.

Фактори, що стримують створення ОСББ:

 • відсутність повного комплекту технічної документації багатоквартирного житлового будинку;
 • відсутність необхідних знань щодо особливостей функціонування ОСББ;
 • висока вартість процедури передачі у власність ОСББ земельної ділянки прибудинкової території;
 • відсутність коштів на проведення капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку.

Найдієвішими способами у заохоченні мешканців до створення ОСББ є:

 • проведення фахового огляду і визначення технічного стану будинку на час його передачі на баланс ОСББ;
 • надання ОСББ повного комплекту технічної документації на їх будинок і прибудинкову територію;
 • організація навчань керівників ОСББ, надання їм постійних консультацій з питань  діяльності об’єднань;
 • надання їм фінансової допомоги у виконанні робіт з капітального ремонту, що реалізується виділенням коштів з державного і місцевого бюджетів;
 • сприяння у підготовці проектів на отримання можливих міжнародних грантів, а також залучення ОСББ до участі у всеукраїнських і міжнародних програмах підтримки громадської активності.

Громадяни, які взяли у свої руки управління своїм будинком, своєю спільною власністю, у силу своїх можливостей здійснюють помірний вклад у благоустрій міста і вже не будуть знищувати те, що зробили власними зусиллями та за власні кошти. Чим більше буде активних свідомих громадян у нашому місті, тим більше будуть люди звикати зберігати те, що вони мають.

 1. Мета та завдання Програми

Головною метою програми є забезпечення надійності та безпечної експлуатації ОСББ житлового фонду міста.  Виконання програми  дасть можливість продовжити термін безпечної експлуатації житлового фонду, а також буде значним фактором сприяння процесу створення ОСББ.

Програма спрямована на виконання таких завдань:

– сприяння створенню та підтримка діяльності на всіх етапах функціонування ОСББ;

– проведення необхідної інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо підтримки ОСББ з метою надання мешканцям багатоквартирних будинків необхідних знань щодо механізму створення та діяльності ОСББ, проведення відповідних семінарів;

– створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг, сприяння створенню системи управителів на ринку житлових послуг;

–  покращення системи управління житловим фондом ОСББ (співвласники багатоквартирного будинку, об’єднуючись в організацію, беруть на себе повний комплекс зобов’язань щодо управління багатоквартирним житловим фондом;  керівник об’єднання мусить мати хоча б мінімальний обсяг знань щодо управління будинком;  значна кількість мешканців, які хочуть створити ОСББ, такими знаннями володіють недостатньо і це є однією з перешкод на шляху створення ОСББ);

– допомога об’єднанням у визначенні технічного стану будинків
(для того, щоб вчасно і у належний спосіб усувати несправності, поліпшувати експлуатаційні показники будинку, здійснювати його технічну модернізацію, необхідно допомогти керівнику ОСББ провести перший кваліфікований технічний огляд будинку);

–  фінансування робіт з капітального ремонту будинків, у яких створено ОСББ (найбільш дієвим способом заохочення мешканців до створення ОСББ є реальна допомога ОСББ черезфінансування з міського бюджету робіт з капітального ремонту основних конструктивних елементів будинку);

– забезпечення прозорості і відкритості при наданні фінансової допомоги з міського бюджету (програма передбачає запровадження конкурсу серед ОСББ міста щодо реалізації підготованих ними проектів шляхом спільного фінансування, що реалізовуватиметься за кошти міського бюджету, державного бюджету, але за обов’язкової фінансової участі мешканців будинку);

– сприяння залученню коштів з Державного бюджету України, інвестицій та кредитів міжнародних фінансових організацій та ресурсів
(для бажаючих навести лад у будинку необхідно вивчати та популяризувати просвітницькі програми, які необхідно здійснювати за допомогою міжнародних і громадських організацій; необхідно допомогти об’єднанням в їх намаганнях залучати кредитні кошти фінансових установ на модернізацію та енергозберігаючі заходи у житлових будинках, у тому числі пропонувати співфінансування таких проектів з міського бюджету).

Досвід інших країн свідчить, що громаді не потрібно чекати сторонньої допомоги для вирішення місцевих проблем. Їм потрібно лише спробувати зробити щось власними силами. Сьогодні донорські організації, органи державної та місцевої влади та недержавні організації визнають той факт, що самотужки жодна організація не зможе охопити та вирішити усі місцеві проблеми у житлово-комунальній сфері.

Відтак,  Перечинська міська рада може надавати підтримку тим громадам, які самі ініціюють вирішення соціально-економічних проблем.

Громадський контроль за ходом реалізації Програми покладається на ОСББ та громадські організації.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України та у відповідності до етапів Програми

 1. Порядок відбору проектів

Відбір проектів покладається на постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства, побутового та торгівельного обслуговування, промисловості, будівництва, транспорту та зв’язку Перечинської міської ради (надалі – Комісія).

     Рішення про фінансування проектів приймається Перечинською міською радою на підставі рекомендацій комісії.

Критерії відбору проектів, що здійснюється комісією:

– змістовність проекту, покращення технічних характеристик, інноваційність запропонованих підходів і технологій;

–  реалістичність досягнення мети проекту, конкретність запланованих результатів;

–  залучення додаткових джерел фінансування;

–  очікуваний ефект;

     – пріоритетність проекту;

     – кваліфікація фахівців, які залучаються до роботи в рамках проекту;

Інформація про реалізацію  Програми розповсюджується через місцеві засоби масової інформації.

Пріоритетність робіт та проектів:

Доцільність і обсяги надання підтримки визначаються в такій послідовності: ОСББ на загальних зборах приймають рішення щодо найбільш пріоритетних  і необхідних робіт або заходів, які необхідно провести в багатоквартирному будинку та на  прибудинковій території, та про обсяги спів фінансування.

Для участі в реалізації даної Програми, ОСББ необхідно подати в комісію заявку про участь з пакетом документів згідно додатку № 1.

Комісія оцінює пропозиції. Процедура відбору базується на принципах конкуренції (наприклад рівень участі ОСББ у фінансуванні проекту в обсязі не менш як 5% суми коштів, необхідних для фінансування кожного проекту, якість пропозиції, значимість впливу на якість життя мешканців, застосування вартості впровадженого заходу на відсоток від загальної площі будинку, енергоефективність і т.д.) та прозорості. В своїй роботі комісія має право залучати відповідних спеціалістів. Таким чином, забезпечується висока ефективність проекту та відповідальність партнерів вході його впровадження.

У процесі відбору пропозицій проводиться огляд потенційних місць впровадження проектів та спілкування з представниками ОСББ, які претендують отримати фінансову підтримку.

         Комісія видає ОСББ Рекомендаційний висновок до кожного проекту об’єкта у сфері житлово-комунального господарства окремо.

Відібрані пропозиції  разом з протоколом засідання комісії подаються головою комісії виконавчому комітету Перечинської міської ради.

Про результати розгляду протоколів виконавчий комітет Перечинської міської ради повідомляє ОСББ  протягом одного місяця з дня їх надходження.

Для отримання фінансування ОСББ необхідно відкрити рахунок в управлінні державного казначейства в місті Перечин та надати до виконавчого комітету Перечинської міської ради пакет документів згідно додатку №2.

Проекти рішення про фінансування вносяться виконавчим комітом Перечинської міської ради на засідання найближчої сесії Перечинської міської ради

         Між Перечинською міською радою та одержувачем спів фінансування підписується Угода про партнерство.

         Одночасно з участю у впровадженні заходів цієї програми, ОСББ можуть приймати участь у програмах виділення коштів з державного бюджету в рамках відповідних державних програм та інших джерел фінансування.

 1. Фінансування Програми

 Джерелами фінансування заходів Програми є:

  – кошти міського бюджету.

  – гранти, кредити комерційних банків, благодійні внески.

  – кошти мешканців ОСББ.

Кошти міського бюджету, призначені для  сприяння створенню та діяльності ОСББ, використовуються  на:

         – виготовлення землевпорядної документації прибудинкової території багатоквартирного будинку, у якому створено ОСББ, технічного паспорту даного будинку, технічної документації,  тощо;

– організацію навчань (семінарів) для голів ОСББ, бухгалтерів та інших фахівців ОСББ.

Проведення реконструкції, капітального ремонту, модернізації, технічного переоснащення конструктивних елементів та технічного обладнання багатоквартирних житлових будинків: ремонт дахів, покрівель, інженерних мереж, встановлення засобів обліку комунальних послуг, утеплення фасадів, облаштування прибудинкової території, дитячих майданчиків, виготовлення проектно-кошторисної документації, влаштування внутрішньо-будинкового водопостачання та водовідведення,  тощо – проводиться виключно на умовах спів фінансування.

У випадку прийняття сесією Перечинської міської ради позитивного рішення про фінансування робіт, одержувач фінансування (ОСББ) представляє у виконавчий комітет Перечинської міської ради копію платіжного доручення про перерахунок своєї відповідної частки фінансування виконавцям робіт, і після цього кошти з міського бюджету перераховуються на рахунок (рахунки) виконавців.

Фінансування Програми з міського бюджету здійснюється в межах асигнувань, передбачених міським бюджетом на відповідний рік, про що обов’язково зазначається в Угоді про партнерство. 

Фінансування з міського бюджету для конкретного ОСББ здійснюється на виготовлення проектної документації, проведення реконструкції, капітального ремонту, модернізації, технічного переоснащення конструктивних елементів та технічного обладнання багатоквартирних  житлових  будинків: ремонт дахів, покрівель, інженерних мереж, встановлення засобів обліку комунальних послуг, утеплення фасадів, улаштування внутрішньо-будинкового водопостачання та водовідведення, облаштування прибудинкової території, дитячих майданчиків, тощо .

Після реалізації проекту ОСББ повинно прийняти на баланс об’єкт та забезпечити його подальше утримання.

В ході фінансування та реалізації проекту виконавчий комітет Перечинської міської ради та комісія здійснює постійний нагляд та контроль за використанням коштів.

Після завершення робіт, передбачених проектом, проводиться громадський аудит. У ньому беруть участь: виконавці робіт, представники ОСББ та Перечинської міської ради.

         Технічний нагляд здійснюється в установленому законодавством порядку особами, які визначаються замовником.

         Попередня оплата товарів, робіт і послуг, що закуповуються за рахунок бюджетних коштів, здійснюється відповідно до постанови КабінетуМіністрівУкраїнивід23 квітня 2014 року № 117«Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

         Відкриття рахунків,  реєстрація,  облік зобов’язань  в органах Державної казначейської служби та  проведення операцій  з використанням бюджетних коштів здійснюється   у   порядку, встановленому Державною казначейською службою.

 1. Очікувані результати.

У результаті реалізації заходів Програми буде поліпшено стан житлового фонду  міста, покращиться якість проживання громадян, жителі багатоквартирних будинків набудуть  навичок самостійного управління власним житлом, будуть сформовані умови для конкурентного ринку управителів житла.

Громади міста будуть залучені до вирішення місцевих проблем, пошириться механізм спів фінансування, реалізується державно-приватне партнерство (співпраця влади та громади).

ЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ                           О.Ю. ВОВКАНИЧ-БЕЛЕКАНИЧ

Додаток1

до Програми сприяння

створенню та діяльності об’єднань

співвласників багатоквартирних

будинків (ОСББ) в місті Перечин

 на 2016-2018р.р.

пакет документів на отримання фінансування

 1. Лист-запит на фінансування.
 2. Статут ОСББ (копія).

3.Витяг про державну реєстрацію ОСББ.

4.Довідка з банку про відкриття  рахунку.

 1. Акт прийняття багатоквартирного житлового будинку на баланс ОСББ (копія);
 2. Акт обстеження технічного стану будинку та/чи прибудинкової території;

7.Кошторисна документація на проведення робіт;

 1. Протокол ОСББ про визначення виконавців робіт (за підписом члена комісії);
 2. Рекомендаційний висновок комісії.
 3. Гарантійний лист про співфінансування у розмірі не менше 5%.

СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ          О.Ю. ВОВКАНИЧ-БЕЛЕКАНИЧ

Додаток2

до Програми сприяння

створенню та діяльності об’єднань

співвласників багатоквартирних

будинків (ОСББ) в місті Перечин

 на 2016-2018р.р.

пакет документів на УЧАСТЬ В ПРОГРАМІ

 1. Заява про участь у Програмі надана Комісії.
 2. Лист від громади ОСББ з інформацією:

а) про об’єднання співвласників житлового будинку:назва вулиці, № будинку, назва ОСББ, дата створення, загальна кількість квартир, загальна площа будинку;  кількість мешканців, тощо.

б)про Проект та механізм його реалізації:назва проекту, яка потреба у реалізації цього проекту, тривалість проекту (початок – закінчення),  дані, кому принесе користь цей проект (кількість  жителів), попередня оцінка бюджету проекту (всі суми вказуються в тис. грн.), партнери в реалізації проекту та їхні внески, тощо.

 1. Статут ОСББ (копія).
 2. Акт приймання-передачі на баланс багатоквартирного житлового будинку (копія).
 3. Довідка з банку про відкриття рахунку (копія).
 4. Копія протоколу засідання загальних зборів чи правління ОСББ, на яких вирішувались питання:

 – обрання проекту;

 – про подачу заявки;

 – про внесок громади ОСББ щодо співфінансування.

СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ                                  О.Ю. ВОВКАНИЧ-БЕЛЕКАНИЧ

Додаток №3

до Програми сприяння створенню та діяльності об’єднань співвласників

багатоквартирних  будинків (ОСББ) в місті

Перечин на 2016-2018 роки

ПРОГНОЗНИЙ ОБСЯГ

фінансового забезпечення виконання завдань Програми сприяння створенню та діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в місті Перечин

на 2016-2018 роки за рахунок коштів місцевого бюджету

Найменування завдань, найменування заходуПрогнозний обсяг фінансування (тис. грн..)
Всьогоу т. ч. за роками
201620172018Примітка
12345 
Інформаційне забезпечення населення міста: друк буклетів, інформаційних матеріалів, біг-бордів20,020,0 
Виготовлення технічного паспорту будинку, у якому створено ОСББ.100,0100,0   
Виготовлення землевпорядної документації прибудинкової території  багатоквартирного будинку100,0100,0    
Виготовлення проектної документації; проведення реконструкції, капітального ремонту, модернізації, технічного переоснащення конструктивних елементів та технічного обладнання багатоквартирного житлового будинку; облаштування прибудинкової території, дитячих майданчиків 5000,03500,01500,0  
Всього5220,03720,01500,0

СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ                            О.Ю. ВОВКАНИЧ-БЕЛЕКАНИЧ

УКРАЇНА  

                                                                                  ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                            

5 сесії VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  21 квітня 2016 року №____

         м.Перечин

Про затвердження Порядку проведення громадських

обговорень з питань добровільного об’єднання

територіальних громад

Відповідно до частини 4 статті 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» Перечинська міська рада вирішила:

 1. Затвердити Порядок проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад (додається).

Перечинський міський голова                               Погоріляк І.М.

Затверджено

рішенням № ___ від «21» квітня 2016 року Перечинської міської ради 5 сесії 7-го скликання

Порядок
проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад

 1. Цей Порядок визначає механізм проведення громадського обговорення та основні вимоги до його організації та розгляду узагальнених пропозицій (зауважень) під час розгляду питань про добровільне об’єднання територіальних громад відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».
 1. Громадське обговорення проводиться з метою залучення представників громадськості до розгляду пропозицій щодо добровільного об’єднання територіальних громад під час прийняття відповідного рішення.

Участь у громадському обговоренні можуть брати фізичні та юридичні особи, а також громадські об’єднання, що не є юридичними особами.

 1. Організатори громадського обговорення самостійно визначають форми його проведення (конференція, форум, громадські слухання, засідання за круглим столом, збори, зустрічі, теле- або радіодебати, Інтернет-конференція, електронна консультація), виходячи з необхідності залучення якомога більшої кількості заінтересованих учасників та власних організаційних можливостей.
 1. Громадське обговорення передбачає:

 1) вирішення організаційних (технічних) питань:

 – час та дата проведення громадського обговорення;

 – місце проведення громадського обговорення;

 – визначення цільової групи та ефективного способу інформування потенційних учасників для участі у заході (у разі необхідності складаються списки учасників);

Забезпечення участі у громадських обговореннях цільових груп та всіх потенційно зацікавлених сторін можна досягти шляхом інформування їх у будь-який доступний спосіб. Як правило, інформуванням потенційних зацікавлених сторін займається ініціатор громадських обговорень.

 Серед можливих способів інформування цільових груп та зацікавлених сторін про проведення громадських обговорень найбільш поширеними є:

 – оголошення у засобах масової інформації (у пресі, на телебаченні, радіо, в Інтернеті);

 – розсилання письмових запрошень.

 2) опрацювання організаторами громадського обговорення висловлених пропозицій (зауважень) щодо добровільного об’єднання територіальних громад та проведення аналізу поданих пропозицій (зауважень);

 3) узагальнення та оприлюднення результатів громадського обговорення.

 1. Рішення про проведення громадського обговорення приймається його організатором з урахуванням вимог, установлених Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», і повинно містити питання, що виноситься на громадське обговорення, строк його проведення та імена відповідальних осіб.
 1. Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає.

 Пропозиції (зауваження) реєструються організатором громадського обговорення.

 Юридичні особи подають пропозиції (зауваження) у письмовій чи електронній формі із зазначенням їх найменування та місцезнаходження.

 Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються.

 1. Організатор громадського обговорення не зобов’язаний перевіряти достовірність інформації про фізичних або юридичних осіб, яка міститься у поданих ними відповідно до пункту 6 цього Порядку документах.
 1. У ході проведення конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю у рамках громадського обговорення ведеться протокол, у якому фіксуються всі пропозиції (зауваження).
 1. Організатор громадського обговорення протягом 2 днів після закінчення строку подання пропозицій (зауважень) узагальнює їх та готує звіт, у якому зазначаються найменування організатора, зміст питання, що виносилося на громадське обговорення, інформація про осіб, які взяли участь в обговоренні порушеного питання, а також узагальнений аналіз пропозицій (зауважень), що надійшли під час проведення громадського обговорення.

ІІ етап. Підготовка рішень про об’єднання.

Закон № 157: Стаття 6. Порядок підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад

 1. Сільський, селищний, міський голова після прийняття відповідною радою рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад надсилає пропозицію про таке об’єднання сільському, селищному, міському голові суміжної територіальної громади.
 2. Сільський, селищний, міський голова суміжної територіальної громади забезпечує вивчення пропозиції щодо добровільного об’єднання територіальних громад та її громадське обговорення, яке проводиться протягом 30 днів з дня надходження такої пропозиції. Після завершення громадського обговорення пропозиція подається до відповідної ради на наступну сесію для прийняття рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад та делегування представника (представників) до спільної робочої групи або про відмову в наданні згоди.
 3. У разі прийняття рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад сільський, селищний, міський голова, який ініціював об’єднання, приймає рішення про утворення спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад та інформує про це Верховну Раду Автономної Республіки Крим, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, відповідні обласну раду, обласну державну адміністрацію.

 Спільна робоча група формується з однакової кількості представників від кожної територіальної громади, що об’єднується.

 Утворення спільної робочої групи є початком процедури добровільного об’єднання територіальних громад.

 1. Спільна робоча група готує проекти відповідних рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад.

УКРАЇНА  

                                                                                  ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                            

5 сесії VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від   21 квітня  2016 року №_____

               м.Перечин.

Про надання згоди на списання

основних засобів з балансу

Перечинської міської ради

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи лист вх.№193/02-12 від 24.02.2016р., завідувача дошкільним навчальним закладом «Веселка», висновків (актів обстеження технічного стану) спеціалістів щодо непридатності та недоцільності подальшого використання насоса на воду та котла газового , відповідно до Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України та Міністерства економіки України від 10.08.2001 № 142/181, керуючись частинами 4, 6 статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновок постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради , міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати згоду на списання основних засобів з балансу Перечинської міської ради , які технічно несправні, морально застарілі та непридатні до подальшої експлуатації, ремонт їх є неможливим та економічно недоцільним:
  • котел газовий «Бистриця КСГ-100», заводський номер 51911, інвентарний номер 10410067; рік введення в експлуатацію – 2011, балансова вартість – 12510 грн.
  • насос на воду «WI10» 65/13, інвентарний номер 10410067; рік введення в експлуатацію – 2007, балансова вартість – 8000 грн.
 2. Матеріали, які придатні до використання на ремонт інших основних засобів оприбуткувати, а непридатні оприбуткувати як інші  матеріали та здати  установі , на яку покладено збір такої сировини.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.) та відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності (зав.відділом Попович Я.П.)

Міський голова                                                                            І.М.Погоріляк

УКРАЇНА  

                                                                                  ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                            

5 сесії VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  21 квітня  2016 року №____

         м.Перечин

Про затвердження тарифів

на ритуальні послуги, що надаються

виконавцем КП «Комунальник»

З метою встановлення економічно обґрунтованої вартості ритуальних послуг, враховуючи звернення комунального підприємства «Комунальник» та надані розрахунки, відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу», необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 року №193, Єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності, затвердженої наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 року №194 (зі змінами та доповненнями), а також наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України №52 від 03.03.2009 року «Про затвердження норм часу на надання ритуальних послуг та виготовлення предметів ритуальної належності», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити КП «Комунальник» тарифи на ритуальні послуги, які передбачені необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, згідно з додатком.
 1. 2. Ціни (тарифи) на ритуальні послуги і предмети ритуальної належності, що не входять до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, встановлюються відповідно до вимог чинного законодавства.
 1. 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Піддубного С.В.

Міський голова                                                                                     Погоріляк І.М.

ДОДАТОК

до рішення 5-ї сесії  

Перечинської міської ради 7-го скликання

від 21 квітня 2016 року    №____

Вартість тарифів на ритуальні послуги, передбачених необхідним мінімальним переліком, для КП «Комунальник»

№п/пПерелік послуг та виробівСума(грн.)
1.Оформлення договору – замовлення на організацію та проведення поховання2,70
2.Оформлення свідоцтва про поховання3,10
3.Копання могили ручним способом-          Довжина могили 2,4 м-          Довжина могили 2,0 м-          Довжина могили 1,6 м-          Довжина могили 1,1 м 398,66341,92314,36213,74
4.Закопування могили ручним способом-          Довжина могили 2,4 м-          Довжина могили 2,0 м-          Довжина могили 1,6 м-          Довжина могили 1,1 м 145,33132,57119,80103,84
5.Копання могили механізованим способом та закопування могили ручним способом-          Довжина могили 2,4 м-          Довжина могили 2,0 м-          Довжина могили 1,6 м-          Довжина могили 1,1 м  1091,72778,24507,83258,37
6.Послуги катафалку у м.Перечин392,00

*Примітка:

Копання могили – викопування могили ручним способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили, формування могильного насипу та одноразове прибирання території біля могили.

Копка могили здійснюється відповідно до Норм часу на надання ритуальних послуг та виготовлення предметів ритуальної належності, затверджених наказом Міністерства житлово-комунального господарства України від 03.03.2009 року №52.

Копання могили влітку та взимку залежно від групи грунту, затверджених наказом Мінжитлокомунгоспу від 03.03.2009 року №52 “Про затвердження норм часу на надання ритуальних послуг та виготовлення предметів ритуальної належності”

Аналіз регуляторного впливу

проекту  рішення сесії Перечинської  міської ради

«Про затвердження тарифів на ритуальні послуги, що надаються  виконавцем  КП «Комунальник»

Розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 р. № 1160-IV із змінами, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308

Назва регуляторного акта: проект рішення сесіїПеречинської міської ради «Про затвердження тарифів на ритуальні послуги, що надаються  виконавцем  КП «Комунальник»

Регулярний орган: Перечинська міська рада

Розробник документа: Комунальне  підприємство “Комунальник».

 1. Визначення проблеми, що пропонується вирішити шляхом державного регулювання господарських відносин.

     Проблема, яку необхідно вирішити шляхом ухвалення даного рішення, складається в збалансуванні інтересів, прав і обов’язків, нижче вказаних груп, а саме:

– органи місцевого самоврядування в частині здійснення повноважень щодо встановлення й узгодження тарифів і здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживача;

– споживачі ритуальних послуг, передбачених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг в частині приведення вартості вказаних послуг до норм законодавства;

– комунальне підприємство «Комунальник»»,    в частині надання послуг, які передбачені необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, затвердженим наказом Державним комітетом України з питань житлово-комунального господарства №193 від 19.11.2003р.

 1. Визначення цілей регулювання.

     Проект даного регуляторного акта розроблений з метою:

– гарантування належного поховання померлих шляхом, своєчасного й у повному обсязі, надання окремих видів ритуальних послуг у відповідності  мінімального переліку ритуальних послуг, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства №193 від 19.11.2003р. за тарифами, розрахованими згідно Єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, що затверджена наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства №194 від 19.11.2003р.

– забезпечення стабільної та беззбиткової діяльності КП «Комунальник» в частині надання ритуальних послуг;

– правового регулювання правовідносин між суб’єктами, на які поширюється дія регуляторного акта шляхом формування цінової політики;

– впровадження регуляторної політики в сфері надання окремих видів ритуальних послуг відповідно до мінімального переліку ритуальних послуг, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства №193 від 19.11.2003р. – інформаційне забезпечення всіх груп, яких стосується ухвалення даного рішення.

 1. Визначення альтернативних способів досягнення цілей з аргументацією переваг вибраного способу.
 1. 1. Збереження існуючого рівня тарифу. Не прийнятно: діяльність підприємства в частині надання ритуальних послуг буде збитковою, що може відобразитися на вчасності та якості даних послуг.
 2. Досягнення вирішення проблеми можливе шляхом установлення нових економічно-обгрунтованих тарифів на мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг для комунальних підприємств і узгодження тарифів на ці послуги, які надаються суб’єктами господарювання інших форм власності за договором, з врахуванням Єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності затвердженою наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства №194 від 19.11.2003р.– єдиний спосіб досягнення поставлених цілей.
 1. Механізми й заходи впровадження регуляторного акта.

     Економіко-фінансові, які заключаються в наданні якісних і своєчасних ритуальних послуг по тарифах, розрахованим відповідно до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг.

     Адміністративно-правові – установлення контролю за виконанням установлених цін.

     Організаційні – сприяння виконанню мір даного регулювання, здіснення моніторингу й контролю, зазначеного в проекті мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг.

     Інформаційні – складаються з поінформованості населення щодо основних положень акта.

 1. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у випадку прийняття запропонованого регуляторного акта.

     Приведення у відповідність із чинним законодавством, тарифів на ритуальні послуги, які передбачені необхідним мінімальним переліком окремих видів послуг.

 1. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта.    

     Основною метою прийняття регуляторного акта є встановлення економічно-обгрунтованих тарифів на мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг для підприємства, відповідно до Єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності затвердженою наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства №194 від 19.11.2003р. .

     Установлення тарифів на ритуальні послуги вплине на кінцевий результат по забезпеченню своєчасного, у повному обсязі і якісному наданні послуг, які передбачені необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства №193 від 19.11.2003р. і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.09.2004р. за №1111/9710.

 1. Визначення показників результативності  регуляторного акта.

– забезпечення своєчасного й у повному обсязі надання ритуальних послуг;

– кількість укладених договорів-замовлень на надання ритуальних послуг;

– кількість скарг на осіб, які взяли на себе зобов’язання поховати померлого, на якість наданих ритуальних послуг;

– наявність прибутку від здійснення відповідного роду діяльності;

– виконання вимог Закону України «Про поховання та похоронну справу» від 10.04.2003р. №2202-IV;

– прийняття зазначеного регуляторного акта забезпечує застосування тарифів на ритуальні послуги ( які передбачені необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства №193 від 19.11.2003р. і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України за № 1111/9710.     Впровадження й реалізація проекту не вимагає капіталовкладень, матеріальних і інших витрат.

 1. Обґрунтування  терміну дії регуляторного акта.

     Запропонований регуляторний акт впроваджується  на необмежений строк, поки зміни в законодавстві або інші причини не викличуть необхідності в прийнятті іншого рішення.

 1. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта у випадку його прийняття.

Базове відстеження – проведено під час розробки проекту;  повторне – буде проведене через рік  після прийняття регуляторного акта; періодичні дослідження – кожний рік після повторного відстеження.

Базове відстеження результативності регуляторного акта.

  Цілі прийняття акта:

      Виконання наказу Державного комітету з питань житлово-комунального господарства №193 від 19.11.2003р. «Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України «Про поховання та похоронну справу»  по питанню затвердження необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг та Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства №52 від 03.03.2009 року «Про затвердження Норм часу на надання ритуальних послуг та виготовлення предметів ритуальної належності».

     Встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги відповідно до встановленого необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг та Єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності затвердженою наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства №194 від 19.11.2003р.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

     Установлення тарифів на ритуальні послуги вплине на кінцевий результат по забезпеченню своєчасного, у повному обсязі і якісному наданні послуг, які передбачені необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003р. №193 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.09.2004р. за № 1111/9710, а також виконання Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства №52 від 03.03.2009 року «Про затвердження Норм часу на надання ритуальних послуг та виготовлення предметів ритуальної належності». Крім того приведення тарифів на ритуальні послуги відповідно до фактичних економічно обґрунтованих витрат приведе до повної їх окупності, адже відшкодування збитковості даних тарифів не передбачено чинним законодавством.

УКРАЇНА  

                                                                                  ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                            

5 сесії VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

Від  21 квітня 2016 року №__

               м.Перечин.

Про внесення змін до рішення

№26 від 24.12.2015 року

«Про затвердження цільових

програм з питань розвитку місцевого

самоврядування на 2016-2018 роки

      Відповідно до пункту т..22, ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  у зв’язку з виникненням необхідності збільшення переліку заходів і завдань, ,  міська рада

ВИРІШИЛА:

       1.Додаток  №4 до рішення « Про затвердження цільових програм з питань розвитку місцевого самоврядування на 2016-2018 роки»   викласти в новій редакції (згідно додатку 1).
       2. Додаток №2 до рішення « Про затвердження цільових програм з питань розвитку місцевого самоврядування на 2016-2018 роки»   викласти в новій редакції (згідно додатку 2).
       3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.).

Міський голова                                           І.М.Погоріляк

Додаток  1

               до проекту  рішення 1 пленарного

засідання 5 сесії Перечинської міської

              ради VII скликання від 21 квітня  2016 року

№____ «Про внесення змін

до рішення №26 від 24.12.2015 року

«Про затвердження цільових

програм з питань розвитку місцевого

самоврядування на 2016-2018 роки”

ПРОГРАМА

Розвитку культурно-масової роботи у м. Перечин на 2016-2018рр.

Загальні положення

Дана Програма розроблена на виконання повноважень міської ради у сфері культурно-масової роботи у місті Перечин на 2016-2018рр.

Мета Програми

Забезпечення умов для розвитку культури, духовного збагачення мешканців міста у співпраці з міською радою.

Основні завдання

– розвиток народної творчості;

– святкування державних та визначних дат;

– збереження традицій, обрядів, звичаїв населення міста;

– нагородження переможців конкурсу.

– відзначення  кращих жителів Перечина;

Основні напрями реалізації Програми

 1. Забезпечення виконання заходів визначених Програмою;
 2. Фінансове забезпечення Програми.

Заходи по реалізації Програми

 1. Святкування та відзначення визначних подій:

– Міжнародний жіночий день – березень.

 – Проголошення Карпатської України – березень.

– Великодна ярмарка – березень-квітень.

 – До дня Чорнобильської трагедії – квітень.

– День Перемоги – травень.

– День Перечина – травень.

– День молоді – червень.

– День захисту дітей – червень

 – День Конституції – червень.

– День Незалежності – серпень.

 – День Прапора – серпень.

 – Сільськогосподарська ярмарка – вересень-жовтень.

– День працівника освіти – жовтень.

 – День Захисника Вітчизни – жовтень.

– День пам’яті жертв голодомору, визволення Перечина від німецько-      фашистських загарбників – листопад.

– День Гідності та Свободи – листопад-лютий.

– День інвалідів – грудень.

– День Збройних сил України – грудень.

– День Соборності – лютий.

– День вшанування учасників бойових дій на території інших держав -лютий;

– День місцевого самоврядування – грудень.

– Новорічно-різдв’яні свята – грудень-січень.

 1. Культурномасові заходи:

– Відзначення кращих жителів міста та ювілейних дат старожилів міста.

– Присвоєння звання “Почесний громадянин міста ”

– Участь делегацій міста Перечин у відзначенні Днів міст-побратимів(Лежайськ, Глогов Малопольський, Гуменне, Собранці, Дрєніца, Мартф’ю, Нодь Ечед, Рускі Керестур).

Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми буде здійснюватись у межах бюджетних призначень, передбачених міським бюджетом, спонсорських, благодійних внесків та інших джерел, незаборонених чинним законодавством.

Програмою будуть фінансуватися такі заходи:

– закупка постерів, флаєрів,призів, грамот, подарунків, квітів, вінків, матеріалів, інвентаря;

– оплата за виготовлення сувенірів, вимпелів та іншої продукції з тематикою міста;

– харчування учасників круглих столів,делегацій, учасників художньої самодіяльності;

– оплата за автомобільне паливо;

– оплата послуг по перевезенню делегацій м.Перечин;

– фінансування концертних та молодіжних програм;

– нагородження переможців конкурсів;

– оплата за виготовлення оголошень, плакатів для білбордів, програм, запрошень ,нагрудних знаків футлярів посвідчень, комплекта почесного громадянина та іншої друкованої продукції для підготовки міроприємств;

– виплата відряджувальних витрат для участі в районних, обласних, республіканських оглядах, конкурсах та ін.;

– фінансування прийомів закордонних гостей;

– нагородження кращих жителів Перечина та відзначення ювілейних дат старожилів міста;

– фінансування організаційних міроприємств – озвучення, оренда приміщень, художнє оформлення, проведення масових заходів;

– закупка новорічних гірлянд, іграшок, подарунків та інших матеріалів, пов’язаних з проведенням Новорічно-різдвяних свят в місті;

Секретар міської ради                                    Вовканич-Белеканич О.Ю.

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

Назва: Програма розвитку культурно-масової роботи у м. Перечин на 2016-2018рр.

Підстава для розроблення Програми: п.22 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Замовник: Перечинська міська рада.

Виконавець: виконавчий комітет міської ради.

Мета Програми: Виконання повноважень міською радою у сфері культурно-масової роботи у місті, забезпечення умов для розвитку культури.

Загальні обсяги фінансування: 500,0 тис.грн. з міського бюджету та інших джерел надходження.

Очікувані результати: Поліпшення розвитку культури національно-культурних традицій, народної творчості, відродження художніх промислів.

Контроль за виконанням Програми: Постійні комісії міської ради з питань освіти, культури і спорту, туризму та міжнародних відносин (голова – Гунка Ф.Ф.). та з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, та підприємницької діяльності (голова – Шинкарчук Я.І.)

Секретар міської ради                                    Вовканич-Белеканич О.Ю.

Додаток №2

               до проекту  рішення 1 пленарного

засідання 5 сесії Перечинської міської

              ради VII скликання від 21 квітня  2016 року

№____ «Про внесення змін

до рішення №26 від 24.12.2015 року

«Про затвердження цільових

програм з питань розвитку місцевого

самоврядування на 2016-2018 роки”

Програма

забезпечення розвитку інформаційного простору

м.Перечин на 2016 – 2018 роки

 І. Загальні положення

 1. З метою підвищення ролі місцевого самоврядування в Україні, зростає необхідність інформаційного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування та надання населенню об’єктивної інформації.
 2. Програма забезпечення розвитку інформаційного простору м.Перечин на 2016 рік, спрямована на розвиток єдиного інформаційного простору міста, впровадження організаційно-правових, технічних та інформаційних заходів щодо забезпечення прозорості діяльності міської ради та виконавчого комітету.
 3. Програма розроблена відповідно до Конституції України, основних положень державної інформаційної політики Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про доступ до публічної інформації» та іншими законодавчими актами, що забезпечують розвиток інформаційного простору України.
 4. Замовник: Перечинська міська рада.
 5. Основний виконавець: виконавчий комітет міської ради.
 • Головна мета.

Налагодження ефективної системи інформування та забезпечення функціонування інформаційного простору м.Перечин, з метою  надання  можливості реалізовувати узгоджені інтереси громади і влади в цілому.

 1. Основні цілі та пріоритети.
 2. Підтримка всебічного розвитку інформаційної інфраструктури міста:

– веб-сайт Перечинської міської ради в мережі Інтернет;

– веб-сайти комунальних підприємств – ДНЗ «Теремок», ДНЗ «Веселка», КП «Комунальник».

 1. Задоволення інформаційних потреб громадян усіх соціальних груп.
 2. Підвищення повноти і оперативності інформування громадян міста про діяльність органу місцевого самоврядування з актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя громади.
 3. Забезпечення ефективної взаємодії міської ради з громадкістю міста з питань реалізації важливих завдань розвитку територіальної громади.
 4. Основні заходи по реалізації Програми.
 5. Фінансова підтримка офіційного веб-сайту Перечинської міської ради.
 6. Забезпечення виконання заходів системного і оперативного отримання інформації щодо надання міською радою адміністративних послуг населенні міста:

–  випуск довідникової літератури, інформаційних, технологічних карт, обладнання стендів, інформаційного бюлетеня Перечинської міської ради тощо;

– розширення можливостей доступу до об’єктивної інформації, шляхом створення інформаційного електронного порталу, де акумулюватиметься вся інформації.

 1. З метою об’єктивного інформування громадян про діяльність Перечинської міської ради, її виконавчого комітету, з питань суспільно-економічного та суспільно-політичного життя громади, організовувати та проводити публічні заходи:

– зустрічі посадових осіб міської ради, депутатського корпусу, членів виконкому з населенням міста по місцю проживання;

– круглі столи;

– гарячі телефонні лінії;

– інші мироприємства, що забезпечують зворотній зв’язок та оперативне реагування на звернення громадян.

 1. З метою висвітлення актуальних питань в житті громади міста Перечин та діяльності органу місцевого самоврядування  – Перечинської міської ради, систематично надавати інформацію через засоби масової інформації – газети, телебачення, радіомовлення та інші засоби ЗМІ. 
 2. Здійснення заходів щодо інформаційної підтримки громади міста, шляхом випуску довідників, інформаційного бюлетеня Перечинської міської ради, стендів, брошур, рекламної продукції для покращення іміджу м.Перечин, як інвестиційно привабливого культурного і туристичного центру.
 3. Для забезпечення постійного розвитку інформаційного простору міста, запроваджувати інноваційні та сучасні методи, що забезпечують вільний доступ до інформаційних ресурсів.

6.1. Створення дитячої Інтернет студії.

6.2. Випуск рекламно-презентаційної книжки.

6.3. Встановлення інформативних дошок, біл-бордів, сіті-лайтів, бек-лайтів, лайт-боксів на електроопорі,  електронного екрану.

6.4. Облаштування мережі оповіщення населення.

 1. Фінансове забезпечення програми.

Фінансування основних заходів по реалізації програми буде здійснюватись в межах видадків, передбачених міським бюджетом на відповідний рік та інших джерел, незаборонених чинним законодавством. Обсяг фінансування даних заходів протягом дії програми визначається в процесі формування бюджету на відповідний фінансовий рік і може коригуватись за рішенням сесії , з урахуванням загального обсягу доходів міського бюджету.

Для реалізації програми передбачається закупка: комп’ютерної техніки, підсилювачів звуку, мікрофонів, гучномовців, прокладання мереж для встановлення гучномовців.  Придбання фотоапарату, відеокамери, проектора.

 • Очікувані результати.

У результаті впровадження програми очікується:

 1. Підвищення повноти та оперативності інформування територіальної громади міста про діяльність міської ради та її органів з актуальних питань життя міста.
 2. Забезпечення відкритого доступу громади до діяльності органу місцевого самоврядування, прозорості прийняття та виконання рішень міської ради, належного контролю за їх виконанням.
 3. Забезпечення індивідуальних інформаційних потреб населення міста з отримання необхідної інформації , стосовно діяльності міської ради та її виконавчих органів та право громадян на доступ до публічної інформації.
 4. Підвищення рівня довіри мешканців міста до міської влади.
 5. Поліпшення іміджу міста Перечин.

Секретар міської ради                                 Вовканич-Белеканич О.Ю.

Додаток №1

до  Програми

забезпечення розвитку

інформаційного простору

м.Перечин на 2016 – 2018 роки

Паспорт

Програми забезпечення розвитку інформаційного простору

м.Перечин на 2016 – 2018 роки

Назва Програми: програм забезпечення інформаційного розвитку м.Перечин на 2016 – 2018 роки.

Підстава для розробки Програми: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації».

Замовник Програми Перечинська міська рада

Виконавець Виконком міської ради

Мета і основні цілі Програми: забезпечення реалізації конституційного права громадян на отримання інформації. Створення умов для повноцінного забезпечення розвитку інформаційного простору м.Перечин.

Основні заходи: підтримка засобів масової інформації міста. Налагодження ефективної системи інформування громади м.Перечин про роботу міської ради, забезпечення прозорості їх діяльності.

Строк дії Програми: 2016 – 2018 роки.

Загальні обсяги фінансування: 150тис.  гривень за рахунок видатків загального фонду бюджету та інших джерел, що незаборонені чинним законодавством.

Очікуваний результат: покращення діяльності органу місцевого самоврядування. Підвищення рівня довіри мешканців міської ради. Поліпшення іміджу міста, як інвестиційно-привабливого, культурно туристичного центру.

Контроль за виконанням Програми: постійні депутатські комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності та з питань Регламенту депутатської етики, законності та правопорядку, соціального захисту населення.

УКРАЇНА  

                                                                                  ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                            

5 сесії VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  21 квітня  2016 року №____

         м.Перечин

Про надання дозволів на виготовлення технічної

документації із землеустрою, проектів відведення

на земельні ділянки, призначених для

будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель та споруд, ведення

особистого селянського господарства,

індивідуального садівництва, відмову у

наданні дозволів на виготовлення

 проектів землеустрою щодо  відведення,

 внесення змін та доповнень до рішень сесії.

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України,розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), ведення особистого селянського господарства, ведення індивідуального садівництва та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, ч.6 ст.5 Закону України «Про особисте селянське господарство», на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати гр.Пташник Руслані Василівні, жит. м. Перечин, вул. Колгоспна, 10, дозвіл на виготовлення технічної документації із  землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Колгоспна, 10.
 2. Надати гр. Філоненку Василю Олександровичу, жит. м.Перечин, вул..Возз»єднання, 3 дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,10 га, яка знаходиться за адресою:м.Перечин, вул.Возз»єднання, 3.
 3. Надати гр.Комеса Марії Михайлівні, жит.м.Перечин, вул..Шевченка, 50 дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться за адресою:м.Перечин, вул.Шевченка, 50 площею 0,10 га.
 4. Надати гр.Харів Тетяні Василівні, жит. м.Перечин, вул..Маяковського, 45а дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою для розподілу земельної ділянки, для будівництва і обслуговування господарських будівель і споруд, яка розташована за адресою: м.Перечин, вул.. Маяковського, 45а.
 5. Надати гр..Данко Віталію Васильовичу, жит. м. Перечин, вул.. Чкалова, 15 дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,1 га та для ведення особистого селянського господарства, площею 0,12 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул.. Чкалова, 15.
 6. Надати гр.. Русинчак Романії Леонідівні, жит. м. Перечин, вул.. Сонячна, 26 дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення селянського господарства площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул.. Сонячна, 26.
 7. Надати гр.. Шевченку Олексію Юрійовичу, жит. Чернівецької області, м. Сторожинець, вул.. Прутська, 5, в інтересах якого на підставі довіреності діє Туряниця Ганна Семенівна, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин,вул.. Ломоносова, 5.
 8. Відмовити гр.Воротинцеву Леоніду Валеріановичу, жит. м.Перечин, вул..Горького, 12 у наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва площею 0,1 га, що знаходиться за адресою: м.Перечин на підставі ст.. 118 п. 6, 7 Земельного кодексу України.
 9. Надати гр.Маковському Антону Костянтиновичу та гр.. Полянському Олесю Сергійовичу, жит. м.Перечин, вул..Ужанська (Червоноармійська), 15, дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у спільну сумісну власність та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за адресою: м.Перечин, вул..Ужанська (Червоноармійська), 15 площею 0,1390 га.
 10. Відмовити гр.. Матей Тетяні Василівні, жит. м. Перечин, вул.. Ужгородська (Жовтнева), 106 у наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки біля будинку, площею 0,10 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що знаходиться за адресою: м. Перечин, вул.. Ужгородська (Жовтнева), 106 у зв»язку з тим, що згідно Генерального плану дана земельна ділянка не призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, а призначена для будівництва басейну.
 11. Надати гр.. Кость Юрію Івановичу, жит. м. Перечин, вул.. Ужанська (Червоноармійська), 26/33 дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із зміною цільового призначення, зміною площі та зміною конфігурації земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул.. Ужанська (Червоноармійська), 26/33.
 12. Внести зміни в п.58 рішення № 191-Р від 15 серпня 2008 р. та викласти в наступній редакції:

«Надати гр. Ценкнеру Івану Михайловичу, жит. м.Перечин, вул..І.Франка, 27 дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20 га для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою:м.Перечин, вул.І.Франка, 27».   

 1. Внести зміни в рішення № 356 21 сесії 6 скликання від 20 серпня 2015 р. та викласти в наступній редакції:

«Надати гр.. Конончук Марії Петрівні, жит. м. Перечин, вул.. Гуменська, 30 дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул.. Гуменська, 30».

 1. Надати гр.. Козел Мар»яні Юріївні, жит. м. Перечин, вул.. Шевченка, 109 дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства, площею 0,17 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул.. Шевченка, 109.
 2. Внести зміни в п. 5 рішення 5 сесії 6 скликання № 149 від 13 липня 2012 року та викласти в наступній редакції:

«Надати гр.. Козел Мар»яні Юріївні, жит. м. Перечин, вул.. Шевченка, 109 дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул.. Шевченка, 109».

 1. Надати гр.. Геровській Ірині Степанівні, жит. м. Перечин, вул.. Ужанська, 45/7 дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул.. Ужанська, 30 для подальшої передачі у власність шляхом безоплатної приватизації.
 2. Відмовити гр.. Мицька Ганні Михайлівні, жит. м. Перечин, вул.. Садова, 31 у наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, площею 1,9991 га у зв»язку з тим, що згідно Генерального плану дана земельна ділянка не призначена для ведення особистого селянського господарства.

   Міський голова                                                               І.М. Погоріляк