Проєкти рішень 3 Пленарного засідання 9 сесії Перечинської Міської Ради 7 скликання від  22.12.2016

     УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

 3 пленарне засідання

9 сесія VII скликання

проект

від  22 грудня 2016 року №

         м.Перечин

 Про надання дозволів на

покращення комунального майна

Відповідно до ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись вимогами Закону України «Про оренду державного та комунального майна», «Положенням про порядок відчуження  комунального майна територіальної громади м.Перечин» затвердженим рішенням 4 сесії VII скликання Перечинської міської ради від 21.04.2016 року №105,  міська рада 

ВИРІШИЛА:

 1. Дати згоду ТзОВ «ЗАК-ЕКОСТРІМ» на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна територіальної громади м.Перечин, а саме будівлі складу, площею 287,6 м2, яка знаходиться за адресою: Закарпатська область, Перечинський район, м.Перечин, вул. Ужанська, 30/14П.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, побутового та торговельного обслуговування, промисловості, будівництва транспорту та зв’язку (голова Колбовський Т.Г.).

Міський голова                                                                            І.М.Погоріляк

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

9 сесія VІІ скликання

3 пленарне засідання

РІШЕННЯ

проект

від  22 грудня 2016 року №___

         м.Перечин

Про прийняття в комунальну

власність територіальної громади

 міста Перечин будівлі,

що розташована за адресою: м.Перечин,

вул.Ужанська,43

Керуючись ст..5 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», ст..60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно рішення №  ___Перечинської районної ради від 08.12.2016р. міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити акт прийому-передачі із спільної власності територіальних громад сіл району у комунальну власність територіальної громади м.Перечин будівлю, що розташована за адресою: м.Перечин, вул., Ужанська , 43.
 2. Прийняти із спільної власності територіальних громад сіл району у комунальну власність територіальної громади м.Перечин будівлю, що розташована за адресою: м.Перечин, вул., Ужанська , 43.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, побутового та торгівельного обслуговування, промисловості, будівництва, транспорту та зв’язку(голова – Колбовський Т.Г.) та комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності (голова – Шинкарчук Я.І.).

Міський голова                                                                              І.М.Погоріляк

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

9 сесія VІІ скликання

3 пленарне засідання

РІШЕННЯ

проект

від  22 грудня  2016 року №

         м.Перечин

Про звіт дитячих дошкільних

закладів міста про результати

роботи за звітній період

Відповідно до ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 19 ЗУ «Про дошкільну освіту», заслухавши звіти дитячих дошкільних закладів про результати роботи за звітній період, з метою подальшого розвитку системи дошкільної освіти на території міста, забезпечення розвитку, виховання і навчання підростаючого покоління, збереження та зміцнення фізичного, духовного здоров’я дитини, формування особистості та розвитку її творчих здібностей, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Звіти завідуючих дошкільних навчальних закладів Турицької М.М., Вуксти Т.Ю. про результати роботи дитячих  садків «Теремок» , «Веселка» за звітній період взяти до уваги (додається).
 2. При складанні міського бюджету на 2017рік передбачити асигнування для повного забезпечення дитячих дошкільних закладів відповідно до чинного законодавства.
 3. Рекомендувати керівникам, педагогічним радам дитячих дошкільних закладів міста продовжити роботу по напрямках, що визначаються положенням ЗУ «Про освіту», «Про дошкільну освіту».
 4. Зобов’язати відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності систематично здійснювати чіткий контроль за організацією і проведенням харчування дітей, батьківською платою, раціонального використання бюджетних коштів на енергоносії, заробітну плату, утримання матеріально-технічної бази та інше.
 5. Рекомендувати виконкому міської ради залучати добровільні пожертвування, цільові внески фізичних та юридичних осіб, інші кошти не заборонені законодавством України на розвиток матеріально-технічної бази, придбання наочних, методичних посібників, твердого і м’якого інвентаря, ігрового матеріалу, художньої та іншої літератури.
 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури та соціального захисту населення (голова Гунка Ф.Ф).

Міський голова                                                                 І.М.Погоріляк

Звіт  ДНЗ “Теремок”

про роботу дошкільного закладу за 2016 рік

З метою підвищення педагогічної майстерності вихователів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, були сплановані та проведені протягом року різні форми методичної роботи.

В закладі працюють працівники, закохані в свою справу, які усі свої знання, свій досвід, свою любов віддають своїм вихованцям. Педагоги постійно підвищують свій професійний рівень, в закладі передплачується багато педагогічної літератури, яку використовують для самоосвіти. Вихователі беруть участь в методичних об’єднаннях, діляться з колегами своїм досвідом, систематично відвідують методичні об’єднання, семінари, відкриті заняття.

Педагоги створюють позитивну психологічну атмосферу у групах, прихильно ставляться до дитини, щоб вона мала відчуття захищеності, знала любов і турботу. Головна для нас цінність – дитина. Педагоги заохочують, підтримують та позитивно оцінюють конструктивні самостійні намагання дитини, висловлюють довіру до її можливостей, спонукають спостерігати, розмірковувати, досліджувати, діяти відповідально, чинити по совісті. Все це сприяло формуванню у вихованців елементарної дитячої картини світу, цілісного її образу, компетентної поведінки.

Проведені педагогічні ради відзначались актуальністю, науковістю, та доцільністю тематики, інноваційним підходам до їх проведення з використанням інтерактивних форм і методів. 

Тематика педагогічних рад відповідала ключовим завданням на навчальний рік. В кожній педраді розглядалось перше питання на виконання рішень попередньої педради, в педагогічних радах передбачені заходи для участі педагогів всіх категорій.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створені умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, формуванню їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Гра – це основний вид діяльності дитини, тому вихователі приділяли грі велику увагу. По групах створені чудові умови, щоб діти почувалися в ній добре, комфортно. Обладнані ігрові куточки, куточки для самостійної художньої діяльності. У практиці закладу ігрова діяльність дітей інтегрується з іншими видами діяльності. Дуже вдало педагоги використовують різні дидактичні ігри, ігри на розвиток логічного мислення дітей на заняттях та в різних режимних моментах.

На кінець року діагностичні результати такі: розділи програми з математики, грамоти, образотворчого мистецтва, ознайомлення з навколишнім, природою, мовного спілкування – були виконані. Діти навчилися самостійно мислити, робити висновки та узагальнювати, виявляти прості закономірності.

Медичне обслуговування дошкільного закладу здійснюється органом охорони здоров’я на безплатній основі. Медична сестра закладу здійснює профілактичні заходи в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, за фізичним розвитком дітей, за дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил. У дошкільному навчальному закладі протягом навчального року значна увага приділялась харчуванню дітей.

Ведеться постійний контроль за виконанням грошових і натуральних норм. Щомісячно аналізується стан харчування дітей в ДНЗ, це питання вноситься до порядку денного нарад при завідувачці, батьківських зборів.

Для правильної організації харчування на основі перспективного харчування складається щоденне меню з вживанням свіжих овочів в літній та осінні періоди.

Кожен робітник проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей в дошкільному закладі, про що свідчить відсутність випадків травмування дошкільників.

Регулярно вихователями проводяться бесіди з батьками з попередження дитячого травматизму. Видаються відповідні накази, проводяться інструктажі з персоналом. Проводяться тижні безпеки дитини і заняття з надзвичайних ситуацій, ведеться постійна робота з дітьми за такими темами: «Пожежна безпека», «Один вдома», «БЖД».

Будівля знаходиться у належному стані, відповідає санітарно – гігієнічним нормам. Територія закладу має огорожу по всьому периметру, кожна група має окремий ізольований майданчик з зеленими насадженнями, майданчики для дітей раннього віку знаходяться в безпосередній близькості від входу в приміщення.

Величезну увагу педагоги приділяють роботі з батьками. У всіх своїх починаннях вони відчувають підтримку, допомогу від батьків. Батьки часті гості в закладі, вихователі завжди запрошують їх на заняття, спортивні розваги, свята, де вони зможуть познайомитись з роботою педагогів, з досягненнями їхніх дітей.

Постійно поповнюється сайт дитсадка новою інформацією. Колектив працює над створенням позитивного іміджу нашого дошкільного закладу. Цікаві статті, фотогалерея, форум – це все сприяє відкритості в роботі закладу.

Моніторинг знань, умінь і навичок дітей показав, що навчально – виховна робота протягом року велась на достатньому рівні.

Аналіз роботи з розвитку інтелектуальних здібностей через гру показав, що вихователі застосовують індивідуальні і групові форми, які допомагають виявити здібності дітей, розкрити їх потенціал.

Матеріальна база ДНЗ у задовільному стані. Оснащення усіх приміщень відповідає нормативним вимогам. Технічне становище будівлі задовільне.

Завдяки тісній співпраці, величезному зусиллю колективу і батьків обладнано:

– санітарну побілку центрального коридору та сходової клітки;

– замінили двері та обновили шафи для одягу в групі ″Сонечко″;

– закупили унаочнення та іграшки у всі вікові групи;

– закупили занавіски для коридору та двох груп;

– облаштували ігрові майданчики та розфарбовано альтанки двох груп, виготовлено і встановлено пісочниці.

Крім того, в ДНЗ ″Теремок″ міською радою проведені такі роботи:

 • капітальний ремонт групи раннього віку ″Малятко″(заміна підлоги у всіх приміщеннях, заміна вікон, дверей, капітальний ремонт санвузла, кухні, санітарна побілка всіх приміщень);
 • заміна вікон у групових кімнатах двох груп ″Сонечко″ та ″Ромашка″(шість вікон);
 • придбання комп′ютера та водоелектронагрівача, дитячих меблів (40 ліжок, 45 столиків, 30 стільчиків).

Завідувач                          Турицька М.М.

Звіт

дошкільного навчального закладу №3 ,

ясел – садка «Веселка» за  2015-2016  навчальний рік

 1. Загальна характеристика.

    Дошкільний навчальний заклад «Веселка» працює з 1967 року .  Групові кімнати забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище закладу організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідно їх віковим особливостям . Для занять дітей створено належні умови, обладнані спеціальні приміщення:

 • музична , спортивна зали;
 • кабінет психолога , Природи Космосу;
 • музей старовини ;
 • методичний та медичний кабінети;
 • прогулянкові майданчики з альтанками для кожної вікової групи.
 1. Склад вихованців:

    За проектною потужністю дошкільний заклад розраховано на 115 місць для дітей віком від 1,5 до 6(7) років. Групи комплектувались переважно у серпні –вересні.

У2015/2016 навчальному році укоплектовано 6 вікових груп:

         -2 групи для дітей раннього віку;

         – 3 групи для дітей дошкільного віку;

          – 1 різновікова група.

Цього року заклад відвідувало 163 дітей, на 10 дітей більше за попередній. Випущено до школи  31 дитину .

Контингент дітей соціально благополучний .Є діти службовців ,підприємців, не працюючих ,учасників  бойових дій АТО. Сесія Перечинської міської ради 12 липня 2016 року прийняла рішення про встановлення батьківської плати за харчування однієї дитини у розмірі 60% фактичної вартості харчування дітей , а також з метою соціальної підтримки учасників АТО прийнято рішення про забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, чиї батьки є учасниками АТО. Для соціального захисту сімей  , які мають 3-х і більше дітей – оплата за харчування в ДНЗ зменшується на 50%.

   3.Кадрове забезпеченння .

  Навчально –виховний процес у дошкільному закладі забезпечують 38 працівників:

– молодшого обслуговуючого персоналу ;1 медичний працівник ,

педагогів, у тому числі: вихователів 12 ,вихователь–методист 1, практичний психолог 1, музичних керівників  – 2; у 2016 році введено 0,5 ставки посади інструктора з фізкультури. З них 14 мають повну вищу освіту ,4–базову освіту. Склад педагогічних працівників за кваліфіційними категоріями такий: вища категорія-4 осіб,II –категорія -2 осіб, спеціаліст- 6  осіб, посадовий оклад – 4 осіб, звання «старший вихователь» – 1 особа.

    Щороку згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповідно до чинного Положення про атестацію педагогічних працівників.

         Адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного : у поточному році проатестовано 3 педагогів. Курси підвищення кваліфікації пройшли 3 педагогів.

      Адміністрація закладу створює працівникам  усі умови для плідної роботи.  Проведено атестацію робочих місць , за результатами якої за шкідливі умови обслуговуючому персоналу проводиться доплата 10-12% від окладу. Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів робота колективу ДНЗ відзначається стабільністю та позитивною результативністю.

 1. Пріоритетні напрями діяльності ДНЗ.

    Пріоритетними напрямами роботи колективу у 2015-2016 н.р. вважати:

– удосконалення професійної компетентності педагогів;

– створення сприятливих умов для поєднання інтелектуального розвитку обдарованої дитини дошкільного віку з фізичним, соціальним, емоційно-вольовим, морально-естетичним розвитком;

– підвищення рівня  компетентності родини вихованців в ДНЗ.

 1. Пріоритетні завдання у 2016-2017 н.р.   
 2. Забезпечити виконання Інструктивно-методичних рекомендацій «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році».
 3. Поглибити навчально-виховну роботу з національно-патріотичного виховання дошкільників для формування у них ціннісного ставлення до держави, мови, родини та самого себе.
 4. Удосконалювати роботу щодо формування мовленнєвої компетентності дитини шляхом застосування комплексу методів та прийомів в різних видах діяльності.
 5. Виховувати у дошкільників життєву мистецьку активність, спрямованість на сприйняття і творення прекрасного в мистецтві та житті, емоційно-ціннісне ставлення до українського і світового музичного мистецтва; розвиток загальної музикальності як сукупності музичних здібностей, виконавства і творчості в основних видах дитячої музичної діяльності.
 6. Активізувати роботу з підвищення інформаційної культури педагогів та удосконалення педагогічної майстерності, гуманістичного світогляду, опанування відповідних передових технологій, творчого підходу до дітей.
 7. Якість реалізації освітніх програм.

Для ефективного розв’язання проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку. Окрім базової програми «Українське дошкілля» в дошкільному закладі впроваджуються парціальні програми. За якими реалізуються освітні завдання інваріантної частини навчального плану: «Англійська мова для дітей дошкільного віку» Т.М.Шкваріної ; програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

    Парціальні програми розширюють та поглиблюють можливості розвитку особистості дитини. У 2015-2016 н.р. у другій половині дня велась робота гуртків:

– народні танці;

– «Християнська абетка».

   Моніторинг рівня засвоєння вимог базової програми дітьми всіх вікових груп є головним показником роботи педагогів та колективу загалом. За результатами діагностики дошкільників із засвоєння програми зроблено висновки, які свідчать про те, що протягом року загальний рівень компетентності дітей постійно зростає та на кінець року спостерігаються найбільш високі результати, які відображаються у значному збільшенні кількості дітей, які мають високий та достатній рівень компетентності.

   Головною метою роботи колективу ДНЗ є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя.

    Методист, практичний психолог на чолі із завідувачем організовують вивчення готовності дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання і вважають цю роботу надзвичайно важливою. З метою вивчення стану готовності дітей до майбутнього навчання в школі у травні 2016 року методистом та психологом була обстежена 31 дитина. Зроблено висновок, що діти старших груп переважно готові до шкільного навчання (92%).

 1. Управлінська діяльність завідувача ДНЗ.

Безпосереднє керівництво ДНЗ”Веселка”здійснює завідувач.

 З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у ДНЗ прийнято плоскі форми самоуправління:

-рада ДНЗ;

-батьківський комітет ДНЗ;

-профспілковий комітет;

-педагогічна рада;

-загальні збори батьків та трудового колективу;

-комісія з ОП;

-пожежно –технічна комісія.

  Управлінські рішення та дії завідувача поточного року були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності колективу на виконання річних завдань:

1)комплектація штатів;

2)організація заходів з підготовки реалізації проектів у навчально-виховному процесі;

3)складання бюджетного запиту на 2016р;

4)організація роботи щодо охоплення  навчання дітей 5-річного віку та обліку дітей у місті Перечин;

5)колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу ДНЗ.

  Нами розроблено власний веб –сайт,  інформація на якому розрахована, в першу чергу , на батьків вихованців , а також на колег з інших дошкільних закладів. Фотогалерея , висвітлення поточної роботи – все  це сприяє відкритості ДНЗ , залучення батьків до життя іх дітей у закладі.

6)організація роботи зі звернення громадян є важливою складовою у правління закладом. Упродовж звітного періоду письмових звернень не надходило. На особистому прийомі в завідувача було 89  осіб. Головними питаннями ,порушеними під час бесід є працевлаштування та оформленння дитини у ДНЗ;

7)організація морального та матеріального заохочення працівників, які сумлінно виконують свої обовязки , працюють творчо є невід’ємною складовою успішного управління закладом. Але у звязку з недофінансуванням у 2015 року працівники не отримали щорічну грошову винагороду , індексацію , а також не проводиться виплата за перевищення планової наповненості груп .

   Всі педагогічні працівники, йдучи у відпустку, отримали матеріальну допомогу  на оздоровлення , кращі працівники були відзначені грамотами відділу освіти.

 1. Організація роботи із сім’ями вихованців .

      Взаємодія із сім’ями вихованців є одним з пріоритетних напрямів діяльності закладу . ДНЗ підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педколектив організовував для цього різні активні форми співпраці: батьківські збори,  консультації, виготовлення саморобок разом з дітьми, спільні виставки ,свята , дні відкритих дверей.

      Слід відмітити, що загальні заходи в ДНЗ (загальні батьківські збори ) відвідуються батьками не так активно.

 1. Соціальна активність ДНЗ.

         Працівники дошкільного навчального закладу займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей з дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі в  заходах різного рівня.

     Упродовж 2015-2016 навчального року педагогічниий колектив брав участь у коляді , міській виставці „Писанки” ,у концерті до Дня Перечина ,у марафоні Федора Фекети ,у різних районних методоб’єднаннях.

 1. Організація харчування у ДНЗ .

         Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я  дітей. Організація харчування ведеться відповідно до інструкції з організації харчування дітей . У ДНЗ працює досвідчений, висококваліфікований медичний працівник та кухарі . Про їх роботу свідчать результати : за цей навчальний рік за результатами перевірок СЕС грубих порушень санітарного стану приміщення та харчоблоку ,а також порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено. 

         Виконання норм харчування за 6 місяців 2016 року виконано лише на 64 %, це пояснюється недостатністю фінансування з бюджету.

         Найважливішою умовою правильної організації харчуваня дітей є суворе дотримання санітарно – гігієнічних вимог харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються установлених вимог до технологічної обробки продуктів ,правил особистості гігієни.

 1. Система роботи щодо попередження травматизму .

        В ДНЗ „Веселка” належна увага приділяється організації роботи з персоналом та вихованцями з Цивільного захисту та техніки безпеки на робочому місці із забезпечення готовності сил і засобів до дій у надзвичайних ситуаціях. Діяльність  адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально-виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації ; формування навичок безпечної поведінки в різних нестандартних ситуаціях ,формування знань про правила самозбереження ,дорожньо руху ,з протипожежної безпеки. З цією метою двічі на рік проводяться навчання з евакуації вихованців та персоналу,  на які запрошуються представники ДСНС м.Перечин , проводяться „Тижні безпеки”, різноманітні свята та розваги з участю батьків. Цього року проведено замір опору ізоляції будівлі закладу з отриманням відповідного акту, придбано вогнегасники.

За звітній період серед працівників стались 3 випадки побутового травматизму . Причинами їх є особиста необережність.

 1. Робота зі зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ «Веселка».

        Наш дошкільний заклад є комунальним закладом ,тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет . Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозуванні , плануванні та цільовому використанні . Питання господарської роботи є найскладнішим питанням у роботі  керівника , оскільки на його розв’язання потрібні кошти.

    Вперше, за кілька років відчутно збільшено фінансові видатки на придбання різноманітного інвентарю. Перечинський міський голова Погоріляк І.М. та депутатський корпус приділяють належну увагу матеріальному забезпеченню закладу. У звітному періоді із місцевого бюджету на придбання різноманітного інвентаря було витрачено 150528грн..

Виготовлено документацію на заміну енергозберігаючих вікон та дверей, крім цього, відремонтовано альтанку ясельних груп. Проведено частковий ремонт покрівлі котельні та пральні, водопровідної системи.

    Не можна обійти увагою велику батьківську допомогу та допомогу співробітників:

  – придбано столи та стільці для середньої та ясельних груп;

  – придбано кастрюлі для харчоблоку;

 –  пластикові вхідні двері для молодшої групи.

      Проведена системна та послідовна управлінська, методична та організаційно-педагогічна робота сприяла успішному виконанню поставлених завдань на навчальний рік.  Проте процес педагогічної творчості, інноваційної діяльності в освітньому процесі ДНЗ не закінчений і не може бути закінчений. Завжди народжуватимуться новаторські ідеї, буде продовжуватись творчий пошук, постійно мінятимуться інтереси, бажання, запити, можливості дітей, даючи нові стимули до розвитку освітнього процесу, а отже, головним  є – усвідомлення необхідності і цінності творчого самовизначення у своїй освітній діяльності й окремому педагогу, й закладу зокрема.

Завідувач                                                                                 Т.Ю.Вукста

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

9 сесія VІІ скликання

3 пленарне засідання

РІШЕННЯ

проект

від  22 грудня  2016 року №

         м.Перечин

Про звіт КП «Комунальник» про стан

фінансово – господарської та виробничої

діяльності за звітній період

Відповідно до п. 11 ст. 26, ч. а п. З ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно положень, Закону України «Про підприємства в Україні», реалізовуючи право власника Перечинської міської ради, щодо здійснення управління комунальною власністю, міська рада

ВИРІШИЛА:

       1.Звіт КП «Комунальник» про стан фінансово-
господарської та виробничої діяльності підпорядкованого підприємства прийняти до відома (додається).

        2.Зобов’язати адміністрацію КП »Комунальник»  здійснювати надання якісних житлово-комунальних послуг населенню.

       3.Враховуючи фінансові можливості міської ради передбачити в міському бюджеті та бюджеті розвитку міста  асигнування для забезпечення ефективної роботи КП «Комунальник» з метою підтримки підприємства.

      4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Крижановську Л.Ю. та постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства, побутового та торгівельного обслуговування, промисловості, будівництва, транспорту та зв’язку (Голова – Колбовський Т.Г.)

Міський голова                                                                              І.М.Погоріляк

Звіт про діяльність КП «Комунальник» з 01.01.2016 року по 01.12.2016 року

        Першочергово робота КП «Комунальник» за звітній рік була спрямована на забезпечення основних напрямків діяльності, тобто на забезпечення населення Перечина якісною питною водою, водовідведенням, належного благоустрою та обслуговуванням житлового фонду.

        За цей рік було ліквідовано 87 проривів на мережах міського водопроводу. У декількох випадках було вперше в Перечині, при ремонті водопроводів, було застосовано нові технології, використання односторонніх ремонтних муфт з нержавіючої сталі, що надало змогу провести певну економію коштів.

На вулиці Лермонтова було проведено нову гілку централізованого питного водогону по обидва боки вулиці, що забезпечило відповідний тиск води у багатоповерхових будинках. Завдяки новій гілці водопроводу та ремонту мережі в мікрорайоні Посьолок, працівники КП «Комунальник» забезпечили водопостачання в цьому мікрорайоні цілодобово.

 У зв’язку із повним виходом із ладу водопровідної мережі на території дитячого навчального закладу «Веселка» нами були проведені роботи по повній заміні аварійної ділянки труби. Було проведено роботи по реконструкції частини водогону по вул. Марії Підгірянки – 60 метрів. У літній час було проведено заміна внутрішньо будинкових мереж водопровідних труб за адресами пл. Народна, 20, до даного будинку було замінено відрізок труби від підкачуючої станції до будинку. Частково проведено заміну внутріщньобудинкових водопровідних мереж по вул. Ужгородська, 39, та на пощі Незалежності, буд №1.

Проведено реконструкцію системи підкачуючої станції міського водогону на  площі Народній, яка обслуговує декілька житлових багатоквартирних будинків. Після будівництва нової мережі водопроводу від залізно дорожньої станції до площі Народна, провулку Ужанський, вулиць: Маяковського, гагаріна, Ужанчська працівниками КП «Комунальник» проведено підключення всіх споживачів до нового водогону.

За звітній період було замінено насосне обладнання КНС №2, що знаходиться на площі Незалежності. По вулиці Горького замінено частково каналізаційну мережу протяжністю 33 метри.

         Керівництво КП «Комунальник» велику увагу приділяло благоустрою міста, що дало свої позитивні результати. По факту порушення правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів було відкриті 4 адміністративні провадження згідно статті 152 Кодексу України про адміністративні порушення. Для покращення благоустрою міста було створено і встановлено контейнери для збирання поліетиленового сміття у кількості 3 шт. Ліквідовані стихійні сміттєзвалища на території міста.

         Крім цього підприємством встановлення 20 антивандальних сміттєвих баків, що полегшує роботу при санітарній очистці вулиць, та робить Перечин біль привабливим.

Щоденно проводиться збирання та ручне прибирання вулиць міста. В літній період проводився полив центральних вулиць. Регулярно підприємство здійснювало покос газонів, посів трави, полив клумб у центрі міста, та посадка квітів.

Окремо хочеться виділити роботи підмітальників, котрі протягом року вимітали залишки сипучих матеріалів, які залишалися на вулицях від посипання їх у зимовий період. Таким чином вивезено з центральних вулиць міста декілька десятків тон відпрацьованого матеріалу, котрим дихали наші жителі та й забивалися ливневі каналізації.

Клопітка робота по кронуванні та видаленні аварійних дерев, яка не проводилася в Перечині протягом останніх років, також дала свої позитивні результати, а головне зменшило небезпеку для наших жителів.

У центральній частині міста проведено заміну застарілих світильників вуличного освітлення на сучасні, більш економні  світлодіодні світильники, що  дає змогу трошки економи на електроенергії для вуличного освітлення.

Прокладено нові мережі вуличного освітлення по окремих вулицях, які не були освітленими. Це: 8-го Березня, частково Гуменська, частково Ломоносова. На вулицях Лермонтова та Борканюва було встановлено нові електроопори вуличного освітлення й освітлено цю територію Перечина.

За весь рік було проведено заміну та ремонтні роботи вуличного освітлення на вулицях: Ужгородська, Ужанська, Богдана Хмельницького, Маяковського,  Духновича, Гагаріна, площа Народна, Толстого, Гуменська. Марії Підгірянки, Горького, Весняна.

         7-8 листопада працівники КП «Комунальник» спільно з бійцями Перечинського ДСНС ліквідувати наслідки повені. Згідно звернень громадян міста, було очищено септики дворогосподарств громадян, які були підтопленими. Крім цього працівники КП «Комунальник» оперативно вирішували питання щодо недопущення підтоплення територій, підвезення питної і технічної води населенню міста.

          За цей період КП «Комунальник» завдяки фінансовій підтримці міської ради закупило декілька одиниць техніки, що дало змогу краще виконувати поставлені на нас завдання. Це: ЗИЛ 431412(автопідйомник), ГАЗ 32213 (Газель) та ГАЗ -53(самоскид). Проведено ремонт автотранспортних засобів таких, як ЗІЛ – 130 – ремонт двигуна, ГАЗ 3307(КО 413)(сміттєвоз) – заміна двигуна. Дані роботи та закупки авто техніки, дали змогу розширити можливість надання послуг.

          Вирішуючи проблеми заборгованості КП «Комунальник» перед бюджетом та іншими організаціями, нами було успішно проведено в 2016 році процедуру санації підприємства. Дана процедура передбачає собою відстрочку на один рік та розстрочку на 10 років  податкового боргу за минулі періоди.

Начальник КП «Комунальник»                   Герзанич В.І.

З В І Т

КП «КОМУНАЛЬНИК» про стан фінансово-господарської

 діяльності за  січень  – листопад(станом на 01.12.2016 )2016  року

У звіті за 2016 рік використовуються дані за одинадцять місяців 2016 року.

На рахунок підприємства поступили кошти в сумі

2015р.-3580728,88

2016р.- 3626354,17 грн., з них:

 1. Населення

2015р.-794354,89 в грн., в т.ч. через касу – 29995,33грн

2016р.    –  825468,99 грн., в т.ч. через касу – 36142,91грн.

в т.ч:

 • Водопостачання, водовідведення –
 • 2015р.-546838,79
 • 2016р.- 584005,21 грн.
 • ТПВ –
 • 2015р.-91792,33 грн
 • 2016р- 99177,20 грн.
 • Квартплата
 • 2015р.-155724,45
 • 2016р – 142286,58 грн
 1. Організації

2015р.- 1602438,65грн в т.ч. через касу-16763,00грн

 • водопостачання,водовідведення – 876787,54 грн.
 • ТПВ – 126244,68 грн.
 • інші – 19004,94 грн.
 • благоустрій міська рада – 580401,49 грн.

2016р.   –    2310656,19 грн., в т.ч. через касу – 53537,16 грн.

          в т.ч.

 • водопостачання,водовідведення – 959636,26 грн.
 • ТПВ – 155776,13грн.
 • інші – 163917,40 грн.
 • благоустрій міська рада – 1031326,40 грн.
 1. Поповнення статута:

2015р.-   595360,46,в т.ч грудень-243450,00

2016р. –286893 грн.

 1. Кошти виділенні по програмі:

2015р.-   588574,88 грн  в т.ч грудень-305835,50

2016р. – 188268 грн

Використано коштів –

2015р.-3409572,17

2016р- 3576457,17 грн., з них

 • на виплату заробітної плати
 • 2015р.-1074403,22
 • 2016р. – 1183041,89 грн.
 • на податки(ПДВ,мир. угода,забруднення, надра
 • 2015р.- 392964,23грн
 • 2016р. – 499811,14 грн.
 • на єдиний соціальний внесок
 • 2015р.- 439472,40
 • 2016р.– 253 081,71 грн.
 • придбання основних засобів
 • 2015р.-362738,22грн. в т.ч.-210423,00 грудень
 • 2016р. – 316580,00 грн.
 • електроенергію
 • 2015р.- 793034,83 в т.ч.-153657,97 грудень
 • 2016р. – 611 577,24 грн.
 • паливо – мастильні матеріали
 • 2015р.- 249149,52
 • 2016р.– 302 919,91грн.
 • інші матеріали(світильники труби муфти,запчастини,кантовари,

краски,мучка,взуття резин,мітли,мусорники кабеля) – 

2015 рік – 389577,89 грн

2016 рік – 277604,26грн.

 • послуги(КАТП,Дідич,банку,зв’язок,судові,держреєстратор,заправ.картр.

оголошення,очистка дим. канал)

2015р.- 97809,75

2016р. – 131841,74 грн

Начальник КП “Комунальник”               В.І Герзанич     

Гол. бухгалтер                                      В.М. Пйоса      

Інформація про направлені кошти Перечинською міською радою на КП”Комунальник” за надані послуги та виконані роботи , а також для поповнення статутного фонду  на капітальні видатки та фінансування програми фінансової підтримки КП”Комунальник”  з питань розвитку житлово-комунального господарства за період з 01.01.2016 по 09.12.2016р.
№ п/пНазваСума
1.Вивіз сміття, вода та водовідведення  (Перечинська міська рада)3697,56 
2.За вивіз сміття, вода та водовідведення ,викачка води (ДНЗ)32960,26 
3.За вивіз сміття (по м. Перечин)129219,90 
4.Вивіз сміття з міських кладовищ2769,12 
5.Очистка вулиць від снігу та посипання доріг6273,82 
6.Упорядкування та благоустрій міста33209,83 
7.Розбирання новорічної ялинки4490,30 
8.Очистка дощової каналізації100604,66 
9.Ручне прибирання вулиць265325,20 
10.Встановлення контейнерів48176,88 
12.Обслуговування вуличного освітлення (заміна лампочок)256206,81 
13.За покос газонів, обрізка дерев, озеленення, очистка, побілка бардюр, фарбування ліхтарів25623,60 
14.Полив центральних вулиць міста35694,37 
15.Заміна водопровідної мережі по вул. Лермонтова49616,26 
16.Видалення та коронування зеленого насадження35905,84 
Поповнення статутного фонду КП “Комунальник”306893,00180409
 в тому числі :0,00 
17Насососний  агрегат ЕЦВ 8-25-70 в-во ХМЗ11925,00Нак. № РН 0383 від 11.02.2016 р.
18ЕККА”ВАМП-МІКРО”4506,00Нак. № 2149 від 21.03.16 р.
19Насососний  агрегат ЕЦВ 8-25-70 в-во ХМЗ11925,00Нак. № РН 1104
20Автотранспортний засіб  марки ГАЗ, моделі 3221345000,00Акт прийому- передачі від 19.04.16
21Насосний агрегат К 50-32-125з ел.дв.2,2 кВт/3000 об.11100,00Нак. № РН-0624
22Газонокосілка МВ 248.37650,00Нак.№ 438 від 17.05.2016
23Колонка пожежна КП7900,80Нак. № РН -0000187
24Комплект відеонагляду  Turbo HD HIKVISION17360,00Нак.А-160721 від  21.07.2016
25Насососний  агрегат ЕЦВ 8-25-70 в-во ХМЗ11925,00Нак. № РН 3347 від 10.08.2016
26Насососний  агрегат ЕЦВ 6-6,3-85, Херсон8100,00Нак. № РН 1857 від 1.09.2016
27Подрібнювач гілок  АМ -120 БД52800,00 
28Комплект 01М-01-с 10 (колеса)13603,20Нак. № РН20/09-4 від 20.09.2016
29Автотранспортний  засіб марки ГАЗ, модель 53( вантажний самоскид)50000,00Акт прийому- передачі від 11.11.16
30Двигун для автотранспортного засобу марки ГАЗ, модель 53, двигун номер №63-11-10020826500,00Акт прийому- передачі від 11.11.16
31Електро двигун АИР132М2 ІМ1081 116598,00Нак. № РН-2561 від 11.11.2016
32Відвал повородній для снугу до Борекс 210220000,00Нак.№354 від 06.12.2016р.
 Програма фінансової підтримки  КП “Комунальник”200268,00250404
 в тому числі :
33Виділення коштів  на відновлення платоспроможності160000,00Лист КП ” Комунальник ” від 11.03.2016 та довідка з податкової
34Бензин автомобільний Forward А-80 ” Євро  410120,00Накл. № 8 349 від 03.08.2016
35Паливо дизельне ДП-Л-Євро 5 ВО2148,00
36Цемент10800,00Нак. № 27від 10.10.16р.
37Вапно 35 кг.1170,00
38Лента малярна30,00
39Технічний паспорт на квартирний  будинок м.Перечин, вул. Ужанська , 216000,00Акт приймання передачі  від 23.11.2016
40Бензин автомобільний Forward А-80 ” Євро  43980,00Накладна
41Євро -контейнери для сміття КС-1 (10 шт)64400,00Накл.№792 від 05.12.2016
    
РАЗОМ:1536935,41 

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

9 сесія VІІ скликання

3 пленарне засідання

РІШЕННЯ

проект

від   22 грудня  2016 року №__

               м.Перечин

Про затвердження Положення 
про порядок компенсації шкоди,
завданої внаслідок порушення

законодавства у сфері благоустрою

         З метою відновлення об’єктів благоустрою м. Перечин, поліпшення їх умов утримання, керуючись  п. 1 ч. 2 ст.52, ч.6 ст.59 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»  міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про порядок компенсації шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою з додатком.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Крижановську Л.Ю.

Міський голова                                                                    І.М.Погоріляк

Додаток 1

 до рішення міської ради

№ __ від _ грудня 2016р.

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок компенсації шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою

І. Загальні положення

         1.1. Положення «Про порядок компенсації шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою» (надалі – Положення) розроблене відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 13, ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Кодексу України «Про адміністративні правопорушення», Постанови Кабінету Міністрів України № 559 від 08.04.1999 р. «Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів», Постанови Кабінету Міністрів України № 826 від 15.06.2006 р. «Про затвердження Порядку визначення відновної вартості об’єкта благоустрою», Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України № 171 від 27.10.1997 р. «Про затвердження Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства», Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України № 326 від 03.11.2008 року «Про затвердження Методики визначення відновної вартості об’єкта благоустрою», Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України №105 від 10.04.2006 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України».

         1.2. Положення встановлює процедуру та порядок обрахунку розміру шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства України у сфері благоустрою, правил благоустрою, забезпечення чистоти і порядку на території міста  Перечин (далі – Правил благоустрою міста) та її компенсації юридичними та фізичними особами відповідно до затрат на ліквідацію збитків та негативних наслідків, завданих благоустрою міста та міській громаді, і які можуть викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки.

       1.3. Дія цього Положення поширюється на фізичних та  юридичних осіб незалежно від форми власності.

 1. Відповідальність за порушення законодавства у сфері благоустрою у сфері благоустрою

         2.1.  До відповідальності за  порушення  законодавства  у  сфері благоустрою міста  притягаються особи, винні у:

         2.1.1.  порушенні встановлених державних стандартів, норм і правил
у сфері благоустрою;

          2.1.2. проектуванні  об’єктів  благоустрою   з порушенням  затвердженої  в  установленому  законодавством порядку містобудівної документації та державних будівельних норм;

          2.1.3.  порушенні   встановлених    законодавством    екологічних,
санітарно-гігієнічних   вимог   та   санітарних   норм   під   час проектування,  розміщення,  будівництва та  експлуатації  об’єктів благоустрою;

          2.1.4. порушенні правил благоустрою м.Перечин;

          2.1.5. порушенні  режиму  використання  і  охорони  територій  та об’єктів рекреаційного призначення;

           2.1.6.  самовільному  зайнятті   території   (частини   території) об’єкта благоустрою;

          2.1.7. пошкодженні  (руйнуванні  чи  псуванні)  вулично-дорожньої
мережі, інших об’єктів благоустрою;

          2.1.8. знищенні  або  пошкодженні  зелених  насаджень  чи   інших
об’єктів озеленення, крім випадків, передбачених статтею 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»;

          2.1.9.  забрудненні (засміченні) території;

          2.1.10. неналежному  утриманні  об’єктів   благоустрою,   зокрема
покриття доріг,  тротуарів, освітлення територій населених пунктів тощо.

          2.2. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері
благоустрою міста,  до відповідальності,  передбаченої  законом,   не  звільняє  їх  від  обов’язку  відшкодування  шкоди, завданої внаслідок порушення вимог законодавства у сфері благоустрою.

 1. Порядок визначення фактів порушення законодавства у сфері благоустрою

          3.1. Факти порушення законодавства у сфері благоустрою встановлюються уповноваженими особами  міської ради, комунальним підприємством, органів самоорганізації населення, співробітниками Перечинського відділу поліції Ужгородського відділу поліції  Головного управління Національної поліції в Закарпатській області.

          3.2. Факти порушення  оформляються актом обстеження місця порушення законодавства у сфері благоустрою ( додаток 1), протоколом про адміністративне правопорушення відповідно ст.. 254  Кодексу України про адміністративні правопорушення (додаток 2), матеріалами фото, відео фіксації, тощо.

          3.2.1. Протокол про адміністративне правопорушення у сфері благоустрою складається окремо на кожну  особу, якщо правопорушення вчинене кількома  особами.

          3.2.2.  Виявлене правопорушення Правил благоустрою території міста Перечин фіксується уповноваженими особами міської ради, міського комунального підприємства, органів самоорганізації населення, співробітниками Перечинського відділу поліції Ужгородського відділу поліції  Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, про що складається акт обстеження місця порушення законодавства у сфері благоустрою та  адміністративний протокол з обов’язковим посиланням на статтю Кодексу України про адміністративні правопорушення та пункт  Правил благоустрою території міста Перечин.

        3.2.3.  Адміністративний протокол складається державною мовою в двох  примірниках  в паперовому вигляді, заповнюється розбірливим почерком або друкується та повинен мати  нумерацію.

        Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу.

        У графах, які не заповнюються при складанні протоколу, проставляється прочерк.

        3.2.4.Особі, щодо якої складається протокол, роз’яснюються права та обов’язки, передбачені статтею 63 Конституції України, та статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

        3.2.5.  Протокол підписується уповноваженою особою, яка його склала, та  особою, щодо якої його складено. За наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами.

       3.2.6. Особа, щодо якої складено протокол, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання, які додаються до протоколу.

       У разі відмови від надання пояснення по суті вчиненого правопорушення або підписання протоколу уповноважена особа робить у протоколі запис такого змісту: (прізвище, ім’я, по-батькові особи, яка вчинила правопорушення) від надання пояснення по суті правопорушення (-нь), викладеного (-них) у протоколі, або підписання протоколу відмовився (-лася) та засвідчує це своїм підписом із зазначенням дати.

       Відмова від надання пояснення або підписання протоколу також може підтверджуватися підписами свідків.

       3.2.7. До протоколу долучаються матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення (акт обстеження місця порушення законодавства у сфері благоустрою, матеріалами фото, відео фіксації, пояснення свідків, заяви,  інші документи, що підтверджують факт правопорушення).

       3.3. Обсяг заподіяної шкоди об’єкта благоустрою визначається його  балансоутримувачем при складані акту обстеження об’єкта благоустрою при визначенні його відновної вартості (додаток 3).         

 1. Методика обрахування розміру шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою та порядок використання коштів

         4.1. Методика    визначення    відновної   вартості   об’єктів, елементів 
благоустрою (далі – Методика) установлює єдиний підхід  до  оцінки
розміру відшкодування збитків,  завданих об’єкту благоустрою,  при
визначенні відновної вартості таких об’єктів.

         4.2. Розмір    відшкодування    збитків,    завданих    об’єкту
благоустрою,   визначається   балансоутримувачем   за    методикою
визначення  відновної вартості об’єктів благоустрою.  

         4.3.  Методика встановлює порядок обрахування розміру відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства України у сфері благоустрою,  Правил благоустрою території міста Перечин, що є адекватним затратам на ліквідацію негативних наслідків та інших збитків, завданих об’єктам  благоустрою міста та міській громаді, та визначає порядок компенсації шкоди.

          4.4. Методику розроблено відповідно до:

          4.4.1. Закону України    “Про    благоустрій    населених   пунктів”;

          4.4.2. Постанови Кабінету  Міністрів  України  від  15.06.2006р. N 826
“Про  затвердження  Порядку  визначення  відновної вартості об’єктів благоустрою”;

          4.4.3. Постанови  Кабінету Міністрів України № 559 від 08.04.1999 р. «Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів»;

         4.4.4. Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України № 326 від 03.11.2008 року «Про затвердження Методики визначення відновної вартості об’єкта благоустрою»;

         4.4.5. Наказу Держжитлокомунгоспу  України  від  23.09.2003р.  N   154 “Про  затвердження  Порядку  проведення  ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.02.2004р. за N 189/8788;

         4.4.6. Наказу Міністерства  фінансів  України  від  31.12.1999р.  N  318
“Про    затвердження    Положення   (стандарту) бухгалтерського обліку”,  зареєстрованого в  Міністерстві  юстиції України 19.01.2000р. за N 27/4248.

         4.5. Методика   застосовується  балансоутримувачами  об’єктів та\або елементів  благоустрою при оцінці завданих збитків таким об’єктам у разі:

     1) протиправного    пошкодження    чи    знищення   елементів благоустрою;

     2) пошкодження чи знищення елементів благоустрою при:

     а) ліквідації аварій на інженерних мережах та інших елементах благоустрою;

     б) здійсненні ремонту інженерних мереж;

     в) видаленні аварійних сухостійних дерев та чагарників;

     г) прокладанні нових інженерних мереж;

     ґ) виконанні інших суспільно необхідних робіт.

        4.3.4.6.  Шкода,  завдана внаслідок порушення законодавства з питань
благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації, як правило, в
повному обсязі без застосування норм  зниження  розміру  стягнення
незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного
середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які
визначаються  на  підставі  затверджених  у  встановленому порядку
такс,  методик,  розрахунків  щодо  обрахування шкоди. Відсутність
таких  такс,  методик,  розрахунків  не  може  бути  підставою для
відмови  у  відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується
за  фактичними  витратами,  затвердженими  в установленому порядку
рішенням  органу  місцевого самоврядування, на облаштування одного
квадратного  метра  території  міста  або  базової вартості одного
квадратного  метра  землі  на відновлення порушеного стану об’єкта
благоустрою або довкілля.        4.3.2. 

4.7. У разі протиправного пошкодження чи знищення об’єктів благоустрою розмір відшкодування збитків, визначається за участю балансоутримувача на підставі затверджених калькуляцій на вартість виготовлення елементів благоустрою та калькуляцій витрат вартості обстеження місця події, визначення ступеню пошкодження, калькуляції вартості відновлення, виготовлення елементів благоустрою, відновлення типової  калькуляції   до даної Методики.

        4.8. Для обчислення розміру відшкодувань підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, іншими юридичними особами та окремими громадянами за окремі випадки порушення правил благоустрою, забруднення довкілля та інші екологічні збитки на території міста  Перечин,  використовуються згідно методик  чинного законодавства.

       4.9. Поняття,  що використовуються у цій Методиці, мають таке
значення:

     – відновна вартість  об’єктів  благоустрою  –  вартість робіт з
усунення пошкоджень (відновлення) елементів благоустрою  до  стану
їх  функціонального використання за призначенням,  який відповідає
вимогам державних стандартів, норм і правил;

      –  економічно обґрунтовані    плановані   витрати   –   витрати, планування яких  здійснюється  з  дотриманням  вимог  стандартів, нормативів,  норм,  технологічних регламентів,  а також вимог щодо надання  відповідних  послуг  визначеної  кількості  та  якості  з урахуванням   економічних   і   природно-кліматичних  особливостей регіону.

       4.10. Інші поняття  у  цій  Методиці  вживаються  у значеннях,  які
наведені в Законі  України  “Про  благоустрій  населених  пунктів”.

 1. Напрямки використання коштів

5.1. Кошти від фізичних та юридичних осіб отриманих  за пошкодження об’єктів  благоустрою внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою спрямовуються на рахунок балансоутримувача  об’єкту  благоустрою для усунення пошкоджень (відновлення) елементів благоустрою  до стану їх функціонального використання за призначенням, який відповідає вимогам державних стандартів, норм і правил.

 1. Процедура та порядок обрахування розміру компенсації за шкоду, завдану внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою

          6.1. У випадку виявлення факту порушення законодавства у сфері благоустрою міста, складається попередній  акт обстеження місця порушення законодавства у сфері благоустрою в 2-х примірниках.

          6.2. В акті обстеження місця порушення законодавства у сфері благоустрою має бути зазначено: дата, час та місце складання акту, прізвище, ім’я, по батькові, посада особи, яка склала акт, прізвище, ім’я, по-батькові, адреса проживання, контактний телефон, свідків (не менше одного), які були присутні при складанні акту і можуть підтвердити факт порушення законодавства у сфері благоустрою. Всебічно, повно та об’єктивно описано місце порушення законодавства у сфері благоустрою, чітко зазначено масштаби нанесеної шкоди.  В разі знаходження особи, яка вчинила порушення законодавства у сфері благоустрою зазначається його прізвище, ім’я, по-батькові, посада, адреса проживання, реєстрації,  контактний телефон,  документи що посвідчують  особу  та роз’яснено його особисті права, а також зауваження та доповнення, що надійшли під час складання акту.

          6.3.  У разі  самовільного проїзду, заїзду та залишення на зелених зонах автотранспортних засобів, або інших пошкоджень об’єктів благоустрою автотранспортом, в акті  зазначається марка автотранспортного засобу , тип  та  реєстраційний державний номерний знак.

         6.4. До акту обстеження місця порушення законодавства у сфері благоустрою додається  схематичний план  місця знаходження пошкодженого об’єкту благоустрою з розміщенням на ньому  сторонніх об’єктів (автотранспорту, будівельних матеріалів, відходів, тощо), фото та відео матеріали.

         6.5. Акт підписується всіма особами, які брали участь в огляді місця вчинення порушення законодавства у сфері благоустрою. У випадку відмови порушника підписати поданий акт або його відсутності – особа, яка складає акт робить про це відповідну відмітку, та підтверджує відмову у підписанні акту та відсутності порушника підписами свідків.

         6.6 Акт обстеження місця порушення законодавства у сфері благоустрою з  схематичним планом об’єкту з розміщенням на ньому сторонніх об’єктів  (автотранспорту, будівельних матеріалів, відходів, тощо) та  матеріалами  фото, відеозаписами,  передаються балансоутримувачу,  для  обрахування розміру відшкодування шкоди та витрат, необхідних для відновлення об’єкту благоустрою.

          6.7 Для визначення відновної вартості об’єкта благоустрою його балансоутримувач  утворює комісію, до складу якої  включаються представники балансоутримувача і власника зазначеного об’єкту, спеціалісти  з  питань  благоустрою  міської ради, представники інших  виконавчих органів (за згодою)  (далі  –  комісія). 

     До  складу  комісії  можуть входити представники громадських організацій (за згодою).

     Головою комісії  призначається  представник балансоутримувача об’єкта благоустрою.

         6.8. Комісія   проводить   обстеження   об’єкта благоустрою,  встановлює ступінь його пошкодження чи знищення, визначає відновну вартість  робіт  з  його   відновлення   (відбудови)   і   складає   відповідний акт обстеження об’єкта благоустрою при визначенні його відновної вартості встановленої форми.

        6.9. Юридична чи фізична особа, винна у пошкодженні чи знищенні об’єкту благоустрою,  бере участь в роботі комісії та підписує акт обстеження об’єкта благоустрою при визначенні його відновної вартості. Якщо винна особа не погоджується з актом, або на час складання акту не відома, або не присутня, але про час та місце проведення обстеження її повідомлено, акт  із  зауваженнями,  які  є  його   невід’ємною частиною, підписуються членами комісії.

       У разі відмови винної особи взяти участь у роботі комісії або підписати акт – в акті робиться відповідна відмітка.

         6.10.  Розмір  відшкодування  збитків, завданих   об’єкту благоустрою,   пов’язаний   з   усуненням  пошкоджень    об’єкта благоустрою,  що  виникли  безпосередньо  в  результаті дій винної особи або як наслідок таких дій, і складається з вартості робіт на його  відновлення  до  стану  функціонального  використання такого об’єкта благоустрою, що відповідає вимогам  державних  стандартів,  норм  і правил.

         6.11. Відновна вартість об’єктів благоустрою розраховується на основі  економічно  обґрунтованих  планованих витрат з урахуванням планового прибутку та податку на додану вартість.

        6.12. Розрахунок  відновної   вартості  об’єкта  елемента       благоустрою здійснюється   на  нормативній  основі  відповідно  до  економічно обґрунтованих планованих витрат,  а також на підставі державних  і галузевих     нормативів     (норм)    витрат    матеріальних    і паливно-енергетичних ресурсів,  техніко-економічних розрахунків та
кошторисів, ставок податків і зборів (обов’язкових платежів), норм і нормативів з оплати праці.

          Витрати, об’єктивне  нормування   яких    не    можливе, розраховуються з  урахуванням  економічно  обґрунтованих  планових
витрат за попередній рік, прогнозу індексу зміни цін виробників та
на підставі планованих кошторисів.

         6.13. Склад економічно обґрунтованих планових витрат на роботи
з  усунення  шкоди,  завданої  об’єкту благоустрою,  визначається балансоутримувачем на підставі переліку робіт, визначених комісією і відображених в акті обстеження об’єкта благоустрою.

         6.14. Відновна  вартість  об’єкта  благоустрою визначається за відновною  вартістю  окремих  елементів  благоустрою,   які   було пошкоджено чи знищено.

         6.15. До  складу  відновної  вартості  може  входити  вартість
розроблення  проектно-кошторисної  документації   на   відновлення
(відбудову)  об’єкта благоустрою у випадках,  коли законодавством під час виконання робіт з усунення пошкоджень об’єктів благоустрою передбачено необхідність розроблення такої документації.

         6.17. У випадку   відновлення  об’єктів благоустрою  шляхом проведення  будівельно-монтажних  або  ремонтно-будівельних  робіт відновна   вартість  об’єктів благоустрою   визначається   за стандартами, нормами і правилами, які діють у будівництві.

         6.18. Якщо  відновлення  об’єкта благоустрою  не   передбачає виконання  будівельно-монтажних  або  ремонтно-будівельних  робіт, відновна вартість об’єкта благоустрою визначається  за  економічно обґрунтованими планованими витратами.

        6.19. За відсутності потреби у розробленні  проектно-кошторисної документації  на відновлення (відбудову) об’єкта благоустрою винна юридична чи фізична особа повинна  забезпечити  усунення  власними силами   пошкодження   та/або   відновлення   (відбудови)  об’єкта елемента благоустрою чи  перерахувати  на  рахунок  балансоутримувача  суму відновної вартості, зазначену в акті обстеження об’єкта.

     Якщо виникає потреба у розробленні проектно-кошторисної документації, відповідні витрати відносяться до відновної вартості об’єкта елемента    благоустрою.

        6.20. Роботи  з усунення  пошкодження   та/або   відновлення (відбудови) об’єкта благоустрою виконуються  винною  юридичною  чи фізичною особою у строки, визначені  письмовим  договором  з балансоутримувачем об’єкта.

       6.21. Акт обстеження місця порушення законодавства у сфері благоустрою, акт обстеження об’єкта благоустрою при визначенні його відновної вартості, схематичний план розташування пошкодженого об’єкту та\або елементу благоустрою, матеріали фотофіксації правопорушення надається правопорушнику та відправляється на розгляд до адміністративної комісії .  

        6.22. У випадку неможливості встановити особу порушника на місці вчинення правопорушення працівники, які виявили правопорушення приймають міри до встановлення зазначеної особи (осіб) за допомогою співробітників співробітниками Перечинського відділу поліції Ужгородського відділу поліції  Головного управління Національної поліції в Закарпатській області.  В разі порушення правил благоустрою водієм автотранспорту, де особу на місці не можливо встановити, відповідний запит для встановлення власника автомобіля та осіб, які ним керували  надається   до Перечинського відділу поліції Ужгородського відділу поліції  Головного управління Національної поліції в Закарпатській області  для встановлення особи правопорушника та його місця проживання.

         6.23. Після надання відповідним підрозділом  поліції,  інформації щодо власника (власників) транспортного засобу та його (їх) місця проживання, на відповідну адресу направляється повідомлення, щодо  надання пояснень по факту  вчиненого правопорушення.

          6.24. У випадку неявки власника (власників) транспортного засобу для надання пояснень, протокол про адміністративне правопорушення складається на особу, яка є власником транспортного засобу, якій разом з адміністративним протоколом, направляється акт обстеження  місця порушення законодавства у сфері благоустрою, акт обстеження об’єкту благоустрою при визначенні його відновної вартості, схематичний план розташування пошкодженого об’єкту благоустрою, матеріали фото фіксації та інформація щодо добровільного відшкодування завданих збитків.

          6.25. Розгляд справи про адміністративне правопорушення відбувається не пізніше, ніж у двохмісячний строк з моменту вчинення правопорушення.

         6.26. Для усунення порушень правил благоустрою міста Перечсин правопорушнику може надаватися  припис, щодо усунення виявлених порушень у сфері благоустрою, в якому зазначається, прізвище  ім’я по батькові посадової особи, яка надала припис,  прізвище, ім’я по-батькові, посада, контактний телефон, місце проживання особи якій наданий припис,  дата складання припису, місце та суть вчиненого правопорушення відповідно до пункту Правил благоустрою міста Перечин, термін усунення правопорушення,  підпис особи, яка отримала припис (додаток 4).

          6.27.  У випадку відмови порушником сплатити компенсацію за шкоду, завдану внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою, балансоутримувач об’єкту благоустрою, згідно статті 40 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», подає позов до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам  благоустрою  внаслідок  порушення законодавства у сфері благоустрою,  Правил   благоустрою територій  міста Перечин.

 1. Прикінцеві положення

7.1. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться рішенням виконкому міської ради згідно  чинного  законодавства.

Додаток 1 до

Положення про порядок компенсації шкоди,

завданої внаслідок порушення законодавства

у сфері благоустрою

АКТ

обстеження місця порушення законодавства у сфері благоустрою

«____» «____________» 20__ р.                                                                                                                                                                       м. Перечин

Мною, ____________________________________________________________
                                                 (посада прізвище, ім’я, по-батькові)

________________________________________________________________________________

Свідків:

 1. ________________________________________________________________

                                            (прізвище, ім’я, по-батькові, адреса проживання, контактний телефон)

__________________________________________________________________                                              

2._________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, адреса проживання, контактний телефон)

_________________________________________________________________

Представник балансоутримувача об’єкта благоустрою____________________ __________________________________________________________________

                             ( прізвище, ім’я, по батькові, адреса, контактний телефон)

__________________________________________________________________

    За адресою:  _______________________________________________

   провели обстеження об’єкту благоустрою ____________________________

__________________________________________________________________

та  виявили порушення Правил благоустрою території міста Перечин п.______

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

     Порушення призвело до пошкодження: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

        В результаті неправомірних дій пошкоджено  (знищено).

 1. _________________ газону (кв.м)
 2. _________________ квітників (кв.м)
 3. _________________ кущів (шт.)
 4. _________________ дерев (шт.) діаметр _______ см (на висоті ____м)

___________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

       (зазначаються інші пошкодження об’єкту або/та елементів благоустрою)

     Особа порушника встановлена, не встановлена (підкреслити).

Відомості про особу:

 1. Призвіще, ім’я, по-батькові________________________________________
 2. Рік народження __________________________________________________
 3. Місце проживання та реєстрації ____________________________________

__________________________________________________________________

 1. Контактний телефон________________ _____________________________
 2. Посада, місце роботи _____________________________________________

__________________________________________________________________

 1. Юридична адреса місця роботи, робочий телефон____________________

__________________________________________________________________

 1. Документ, який посвідчує особу _______________________________________________________________

(серія, номер, дата видачі,ким видано )

_________________________________________________________________

        Порушнику роз’яснено права, зокрема: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання, при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто, чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою та користуватися послугами перекладача, якщо він не володіє мовою, якою ведеться провадження, оскаржити постанову по справі.

         Зауваження і клопотання, що надійшли від присутніх під час складання акту:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   Під час складання акту проведено фото фіксацію правопорушення у кількості ________ фото, відеозапис _________________, що додаються.

Висновок:  ________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Підписи:

1.Посадова особа                  ___________________                          _____________

                                                                                   (прізвище)                                                                       (підпис)

 1. Свідки:           ___________________                           _____________

                                                                                  (прізвище)                                                                        (підпис)

                М.П.                                 ___________________                           ____________

                                                                                   (прізвище)                                                                        (підпис)

 Порушник                      __________________                           _____________

                                                                                    (прізвище)                                                                       (підпис)

Копію акту отримав:

 «______» «_____________» 20__ р. _______________        _____________

                                                                                                                   (прізвище)                                       (підпис)

Додаток 2 до

Положення про порядок компенсації шкоди,

завданої внаслідок порушення законодавства

у сфері благоустрою

серія _ № _______

ПРОТОКОЛ
 ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

«___» ____________ 20 ___ року  о _____год. ____ хв.                                                                                                                                                 м. Перечин

Я,__________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                       (посада, прізвище ім’я по батькові особи, яка склала протокол)               
склав цей протокол, про те, що громадянин(ка)__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________                                                                                                     (прізвище, ім’я по батькові)             
Документ, що посвідчує особу______________________________________
____________________________________________________________________
                                                                                            (серія, номер, дата видачі, ким видано)            
Дата  та місце народження__________________________________________
__________________________________________________________________
Місце роботи_____________________________________________________
__________________________________________________________________
                                                                 ( назва, юридична адреса) 
Посада __________________________________________________________________

Місце проживання________________________________________________
_________________________________________________________телефон_______________ порушив(ла) вимоги пп________Правил благоустрою м.Перечин______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                      (суть адміністративного правопорушення)      
за що відповідальність передбачена ст. ___________ КУпАП.     

Свідки:1._________________________________________________________________________________________________________________________________________підпис________                (прізвище, ім’я по батькові, місце проживання, телефон)                        2._________________________________________________________________
____________________________________________________________підпис                                             (прізвище, ім’я по батькові, місце проживання, телефон)

Гр. __________________________________________________________________                                                                                                     (прізвище, ім’я по батькові)             
роз’яснено права та обов’язки передбачені ст. 63 Конституції України  та ст. 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення і повідомлено, що розгляд адміністративної справи відбудеться  «___» _________ 20___ року о _____ год. _____ хв. за адресою: ___________________________________________________________               ___________________________________________________________
                                                                                                                                                                                  (підпис)

Пояснення особи яка притягається до адміністративної відповідальності, по суті порушення ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності _______________________

Екземпляр протоколу отримав____________________________             ________________
                               
(прізвище)                                                                                              ( підпис)

Інші відомості необхідні для вирішення справи_______________________

___________________________________________________________________

______________Підпис посадової особи, яка склала протокол___________

Додаток 3 до Положення Про накладання стягнень та відшкодування збитків, завданих внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою


                                                                Акт

обстеження об’єкта благоустрою
при визначенні його відновної вартості

 “___”______________ 20__ р.                                                     м. Перечин

 Комісія у складі:

Голова комісії   __________________             _____________________
                                                                  (посада)                                                                                    (ПІБ)

Член комісії      __________________             _____________________
                                                                   (посада)                                                                                    (ПІБ)

                                __________________             _____________________
                                                                   (посада)                                                                                    (ПІБ)

 Створена на основі ________________________________________________
                                                   (документ про затвердження комісії)

 _________________________________________________________________,
                                     (назва балансоутримувача об’єкта благоустрою)

 Провела  обстеження з  “___”________ до “___”________ 20__ р.   на об’єкті благоустрою_______________________________________________________
                    (назва об’єкта благоустрою і місце його знаходження)
__________________________________________________________________

 та виявила пошкодження чи знищення елементів благоустрою, оцінку їх стану та визначення відновної вартості об’єктів  благоустрою,  які  були заподіяні внаслідок__________________________________________________
                (причина заподіяння пошкоджень   чи знищення елементів благоустрою)
 __________________________________________________________

 _________________________________________________________

__________________________________________________________

№з\пПерелік пошкодження чи знищених елементів благоустроюКоротка оцінкастану елементів благоустроюПерелік робіт з усунення пошкодженьПримітка
       
      

      Розмір відновної вартості становить ________________________________
                                                                                                          (літерами)

 _______________________________________ грн ___________________ коп.

      Висновки за  результатами  виявлення   пошкоджень   чи   знищення
елементів  благоустрою,  оцінки  їх  стану та визначення відновної
вартості об’єктів благоустрою: _______________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 Пропозиції комісії: _____________________________________________

 _________________________________________________________________
   

     Відповідно до п.4 ст. 40 Закону України „Про благоустрій населених пунктів”, акт направляється до суду разом з позовом про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, Правил благоустрою м. Перечин.

 Підписи членів комісії:

 Голова комісії   __________________             _____________________
                                      (ПІБ)                                                                                       (підпис)

  Член комісії     __________________              _____________________
                                         (ПІБ)                                                                                      (підпис)

           М.П.          __________________              _____________________

                                      (ПІБ)                                                                                       (підпис)

 Винна особа      __________________              _____________________
                                       (ПІБ)                                                                                     (підпис)

з такими зауваженнями:
 _________________________________________________________________
  (зміст зауважень до акта обстеження об’єкта благоустрою винної
 _________________________________________________________________
   у пошкодженні об’єкта благоустрою особи у разі їх наявності)

     *Примітка: У разі відмови винної особи взяти участь у роботі комісії або підписати акт – в акті робиться відповідна відмітка.

Додаток 4 до

Положення про порядок компенсації шкоди,

завданої внаслідок порушення законодавства

у сфері благоустрою

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

89200,м.Перечин,пл.Народна,16,тел:21409; 22001,E-mail:rada_perechyn@ukr.net

П Р И П И С

від «___»_________20 ___р                                                                                                                                         ______ год. ______ хв.

Громадянин(ка)____________________________________________________
                                                                                                     (прізвище, ім’я по батькові)      
Посада____________________________________________________________

Місце вчинення правопорушення____________________________________

__________________________________________________________________

Відповідно до Закону України, «Про благоустрій населених пунктів»,  «Правил благоустрою території м. Перечин», пропоную Вам усунути такі порушення:

Суть вчиненого правопорушенняПункт правил благоустрою, який порушеноТермін усунення порушення
1234
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 

За невиконання установлених правил благоустрою території м. Перечин та наданого припису Ви будете притягнуті до адміністративної відповідальності згідно ст.152 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення».

Припис видав:          

______________________                               __________       

                   (посада)                                        (підпис)

_________________                        (ПІБ)

М.П.

Припис одержав:

______________________                                                  __________________ (ПІБ)       (підпис)

                                                                            Додаток №1

                                                                                     до акту обстеження об’єкта благоустрою
                                                                                   при визначенні його відновної вартості  

РОЗРАХУНОК
              відновної вартості об’єкта благоустрою
__________________________________________________________________

№п\пШифр і номер позиції нормативуНайменування робіт і витрат, одиниця виміруКількістьВартість одиниці, грн.Загальна вартість, грн.Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машини
усьогоЕксплуатації машинусьогоЗаробітної платиЕксплуатації машинТих, що обслуговують машин
Заробітної платиУ тому числі заробітної платиу  тому числізаробітної платина одиницюусього
1234567891011
           
           
           
           
           

Начальник

Гол. Бухгалтер   

Заступник міського голови                                         Л.Ю.Крижановська

Аналіз 
регуляторного впливу проекту рішення Перечинської міської ради 
“Про затвердження Положення про порядок компенсації шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою” 
 
       Даний аналіз регуляторного впливу, розроблений на виконання та з дотриманням вимог  Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сферї господарської діяльності” від 11 вересня 2003 року № 1160-IV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308, містить обґрунтування необхідності державного регулювання господарських відносин у сфері благоустрою, забезпечення чистоти і порядку в м. Перечин шляхом прийняття регуляторного акта – рішення Перечинської міської ради “Про затвердження Положення про порядок компенсації шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою ”.  
1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається 
розв’язати шляхом регулювання господарських відносин
Загальна проблема підтримки благоустрою в місті, відповідальності  суб’єктів господарювання та регулювання порядку компенсації шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою є актуальною. Наданим регуляторним актом пропонується розв’язати такі проблеми як:
1.1. відсутність чітко встановлених правил складання приписів, протоколів про адміністративне порушення , актів обстеження місця порушення та актів обстеження об’єкта благоустрою при визначенні його відновної вартості; 
1.2. неналежне утримання об’єктів благоустрою;
1.3. наявність стихійних сміттєзвалищ, розміщення будівельних матеріалів на прибудинковій території, території житлової та громадської забудови;
1.4. відсутність у юридичних осіб договорів на вивезення твердих побутових відходів, складування відходів в непризначених місцях; 
1.5. самовільне знищення дерев, кущів, інших зелених насаджень;
1.6. паркування транспорту на територіях зелених зон та майданчиках – об’єктах благоустрою зеленої зони м. Перечин;
1.7. самостійне розриття твердого покриття доріг та тротуарів, невідновлення благоустрою після проведення земляних та інших ремонтних робіт.
       Існуючі Правила благоустрою в м. Перечин не забезпечують в повному обсязі виконання вимог Закону України “Про благоустрій населених пунктів”.
Причинами та умовами виникнення зазначених проблем є недостатнє регулювання відносин у сфері благоустрою, відсутність чіткого нормативного регулювання прав та обов’язків суб’єктів господарювання у сфері благоустрою. Існуючі норми та правила поведінки не забезпечують належним чином відповідальність за порушення Правил благоустрою.
Розв’язання викладених проблем за допомогою ринкових механізмів не уявляється можливим, тому що:
– чинні нормативно-правові акти не регулюють відносини у сфері благоустрою таким чином, щоб забезпечити відповідальність за порушення санітарного стану міста, належного утримання та раціональне використання територій, охорону та організацію упорядкування 
– діючі нормативні акти міської ради, що регулюють окремі питання благоустрою, не можуть бути змінені таким чином, щоб включати усі необхідні правила поведінки, які б забезпечували відповідальність за неналежне санітарне утримання території міста.
Визначені проблеми справляють негативний вплив перш за все на громадян (мешканців та гостей міста), не забезпечують сприятливе для життєдіяльності середовище, у тому числі захист довкілля, належний санітарний стан, збереження об’єктів та елементів благоустрою, зокрема, скидання твердих та рідких відходів на території міста призводить до проникнення отруйних речовин у річки та підземні водні горизонти, які є джерелом питного водопостачання; до загрози виникнення інфекційних захворювань.
Негативний вплив зазначених проблем зазнають також суб’єкти господарювання. Порушення благоустрою призводить до неможливості ефективно здійснювати господарську діяльність. Зокрема, розриття та захаращення доріг, накопичення відходів на дорогах  заважають проїзду автомобільного транспорту, сміттєвозів, аварійних та рятувальних машин, діям по утриманню у належному санітарно-технічному стані будівель та споруд, та призводить до їх передчасного руйнування.
Визначення цілей регулювання Положення про порядок компенсації шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою 
Цілями регулювання Положення є регулювання відповідальності громадян та  порядку компенсації шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою, створення умов захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності як людини так і суб’єктів господарювання середовища, захисту довкілля, покращання санітарного стану та мікроклімату міста, зниження рівня шуму, належне утримання та раціональне використання території міста, охорону об’єктів благоустрою міста, виконання вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», вдосконалення нормативної бази, впровадження державної регуляторної політики у сфері благоустрою території м. Перечин, врегулювання правовідносин між суб’єктами, на яких розповсюджується дія регуляторного акта. 
2. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу
       Альтернативними способами досягнення мети регуляторного акту є:
       3.1. Здійснення контролю за санітарним станом міста, зеленими насадженнями, іншими об’єктами та елементами благоустрою на підставі санітарних норм та інших правил по утриманню міст і населених пунктів.
       Цей спосіб не в повній мірі враховує вимоги щодо утримання у належному стані тротуарів, вулиць, доріг, будівель, територій загального користування, зелених насаджень в належному санітарно-технічному стані. Діючі норми та правила певним чином застаріли і не дають змоги використовувати свої права в галузі благоустрою суб’єктам господарювання, міській громаді та окремим мешканцям міста. 
       Стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі КУпАП) передбачає відповідальність за порушення правил благоустрою територій міст та інших населених пунктів, а також недодержання правил щодо забезпечення порядку в містах та інших населених пунктах. Однак, вказаною статтею КУпАП не конкретизовано види порушень благоустрою. Відсутність конкретизованих видів порушень благоустрою унеможливлює притягнення осіб, винних у порушенні правил благоустрою, до передбаченої законом відповідальності.
       3.2. Постійне приведення території міста у належний стан за рахунок коштів місцевого бюджету.
       Вказаний спосіб не може бути прийнятим, оскільки він не забезпечує відповідальне ставлення мешканців міста та суб’єктів господарювання до питань з благоустрою. 
       Місцевий бюджет не може забезпечити постійне відновлення елементів благоустрою міста власними силами та за власний рахунок.
       Таким чином, перевага віддається закріпленню норм та правил поведінки у сфері благоустрою території міста, а саме затвердженням міською радою “ Положення про порядок компенсації шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою ”. Перевагою обраного способу є форма вимог проведення в місті єдиної політики з підтримки благоустрою, формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, раціонального використання природних ресурсів територіальної громади, захист довкілля.
4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної
проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта
       Для розв’язання викладених у цьому аналізі проблем пропонується застосувати наступний механізм та реалізацію відповідних заходів.
       За загальними правилами, встановленими Законом України «Про благоустрій населених пунктів», утримання у належному стані об’єктів благоустрою власними силами або шляхом залучення на конкурсних засадах інших установ, організацій, здійснює балансоутримувач.       
Регуляторним актом встановлюються чіткі правила, коли перевіряючою особою складається припис, протокол про адміністративне правопорушення, акти обстеження місця порушення законодавства у сфері благоустрою та обстеження об’єкта благоустрою при визначенні його відновної вартості ;процедура та порядок обрахування розміру компенсації за  шкоду.
За порушення правил благоустрою винні особи притягатимуться до відповідальності, встановленої КУпАП, відшкодовуватимуть збитки та суми заподіяної шкоди у порядку та в розмірі, які визначаються чинним законодавством України.
5. Обгрунтування можливості досягнення встановлених цілей 
у разі прийняття запропонованого регуляторного акта 
       Можливість досягнення цілей регуляторного акта забезпечується у разі добросовісного виконання суб’єктами господарювання та громадянами його вимог.
       Зовнішніми факторами, що впливають на дію акта, можуть бути наступні: 
5.1. позитивні: 
– відповідальне ставлення суб’єктів господарювання та громадян до збереження об’єктів та елементів благоустрою;
– здійснення будь-якої діяльності з додержанням санітарних та будівельних норм і правил; 
5.2. негативні: 
– не здійснення (недотримання) обов’язків та правил благоустрою власником (балансоутримувачем) з утримання об’єктів благоустрою у санітарно-технічному стані;
– несплата відшкодування порушниками матеріальної шкоди;
– відсутність коштів для фінансування робіт з утримання та відновлення об’єктів та елементів благоустрою.
На органи місцевого самоврядування та уповноважених ним осіб покладається вчинення дій, пов’язаних з охороною об’єктів та елементів благоустрою, які є в комунальній власності: здійснення постійного контролю за додержанням правил благоустрою та притягненням до відповідальності осіб, винних у порушені правил благоустрою.
6. Визначення очікуваних результатів прийняття 
запропонованого регуляторного акта 
        До очікуваних позитивних факторів прийняття регуляторного акта відносяться:
– упорядкування відносин між суб’єктами міської громади та окремими громадянами у сфері благоустрою;
– створення умов для реалізації прав та виконання обов’язків громадян, суб’єктів господарювання та посадових осіб місцевого самоврядування у сфері благоустрою міста;
– ефективне використання та збереження об’єктів та елементів благоустрою міста, зелених насаджень;
– покращання санітарного стану міста;
– покращання та підтримка належного санітарно-технічного стану земельних ділянок, збереження і утримання вулиць, споруд, будівель, парків, скверів, рекламоносіїв, об’єктів виносної вуличної торгівлі, малих архітектурних форм;
– користування суспільними благами за рахунок покращення санітарного та технічного стану доріг, вулиць, скверів, інших об’єктів та елементів благоустрою загального користування;
– більш ефективна робота комунальних служб;
– дотримання вимог чинного законодавства з охорони навколишнього природного середовища, запобігання забруднення земель побутовими відходами, покращення мікроклімату;
– покращення рівня благоустрою територій та санітарного стану міста;
– створення умов сталого розвитку міста;
– додаткове находження у міський бюджет коштів від фінансових санкцій за порушення правил благоустрою;
       До очікуваних негативних факторів прийняття регуляторного акта можна віднести необхідність витрачання суб’єктами господарювання коштів:
–  на оплату відшкодування матеріальної шкоди, завданої об’єкту благоустрою;
– витрати на утримання в належному санітарному стані власних або орендованих земельних ділянок, прилеглих територій, зелених насаджень, будівель тощо.
 
Однак, застосовуючи принцип соціальної справедливості, враховуючи, що мешканці міста несуть витрати по упорядкуванню прибудинкових територій, сплачуючи відповідні кошти у складі квартирної плати за утримання будинків та прибудинкових територій, покладення на суб’єктів господарювання обов’язків з утримання прилеглих територій вважається допустимим.
У проекті регуляторного акта визначені вимоги, виконання яких не потребує ускладнень.
Вимоги будуть обов’язковими для громадян та суб’єктів господарювання. Суб’єкти господарювання, громадяни в межах чинного законодавства будуть самостійно обирати шляхи утримання в належному санітарному стані власних або орендованих земельних ділянок та прилеглих до них територій, зелених насаджень, об’єктів благоустрою з найменшими фінансовими витратами.
7. Строк дії акта
Строк дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковим або до моменту внесення змін до Законів України, які можуть суттєво змінювати норми даного регуляторного акту. 
       До акта можуть вноситися зміни за підсумками відстеження його результативності.
       При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до регуляторного акта будуть вноситись відповідні коригування. 

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

9 сесія VІІ скликання

3 пленарне засідання

РІШЕННЯ

проект

від  22 грудня  2016 року №__

               м.Перечин

Про затвердження порядку

демонтажу незаконно встановлених

споруд на території м.Перечин

Відповідно до статей 26, 33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 13 статті 10 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, з метою покращення благоустрою міста Перечинська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити порядок демонтажу незаконно встановлених споруд на території м.Перечин, згідно з додатком.
 2. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з питань житлово-комунального господарства, побутового та торгівельного обслуговування, промисловості, будівництва, транспорту та зв’язку(голова комісії Колбовський Т.Г.)

Міський голова                                               Погоріляк І.М.

Додаток 1

До рішення__ сесії 7 скликання

№ __ від __ грудня 2016р.

Порядок

демонтажу незаконно встановлених споруд

на території м.Перечин

 1. Порядок розміщення малих архітектурних, форм та тимчасових споруд визначений Єдиними правилами ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.94 N 198,  іншими нормативно-правовими актами. 
 2. Підставою для проведення робіт з встановлення малих архітектурних форм та тимчасових споруд є дозвіл (ордер) на проведення робіт з благоустрою, який видається за наявності дозволу на розміщення тимчасових споруд, виданого виконавчим комітетом Перечинської міської ради.
 3. Порядок розміщення та утримання малих архітектурних форм та тимчасових споруд. 

3.1. Розміщення та утримання малих архітектурних форм та тимчасових споруд у місцях, визначених для проведення загальноміських заходів та ярмарків, проводиться згідно з вимогами розпорядчих документів Перечинської міської ради, та погодження з головним архітектором Перечинської РДА, в яких обов’язково передбачаються заходи щодо запобігання пошкодженню об’єктів благоустрою, зелених насаджень, укладання угод на вивезення відходів, забезпечення контролю за організацією постійного прибирання закріплених і прилеглих територій, своєчасного вивезення вмісту контейнерів та урн для сміття, належного утримання  біотуалетів. 

3.2. Біля кожної малої архітектурної форми та тимчасової споруди повинно бути зовнішнє штучне освітлення, а також штучне покриття вдосконаленого типу завширшки: 

– по всій довжині фасаду (незалежно від конструкції споруди) – 2 м; 

– з боку вітрини і службового входу – 1 м; 

-з боку входу для покупців – 1,7 м. 

У разі розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд на відстані більше 2 метрів від тротуару з тротуару до них повинна бути побудована пішохідна доріжка завширшки 1,7 метра з врахуванням потреби для просування осіб з обмеженими можливостями. 

3.3. Біля стаціонарних малих архітектурних форм та тимчасових споруд повинні бути встановлені не менше двох урн для збирання твердих побутових відходів.  Власник малої архітектурної форми та тимчасових споруд проводить заходи з озеленення та квіткового оформлення цієї території, а також забезпечує прибирання прилеглої території.

3.4. Власники (балансоутримувачі) зобов’язані проводити (при необхідності, але не менше одного разу на рік) відновлення зовнішнього вигляду малої архітектурної форми та тимчасової споруди згідно з паспортом, затвердженим в установленому порядку виконавчим комітетом Перечинської міської ради.

3.5. Малі архітектурні форми та тимчасові споруди, які розміщені (встановлені або збудовані) без відповідної, оформленої в установленому порядку дозвільної документації, з відхиленням від проекту, вважаються самочинно розміщеними малими архітектурними формами, тимчасовими спорудами чи конструкціями, а використання земельної ділянки під ці споруди класифікується, як самовільне зайняття/захоплення землі. Вищезазначені об’єкти підлягають демонтажу за кошти особи, що здійснила встановлення. Якщо особа, що здійснила самовільне встановлення малих архітектурних форм та тимчасових споруд, не здійснила демонтаж у визначені приписом строки, демонтаж малих архітектурних форм та тимчасових споруд здійснюється в порядку, встановленому цими Правилами. Особа, яка здійснила або здійснює самочинне встановлення малих архітектурних форм та тимчасових споруд, не набуває права власності на них. 

3.6. Забороняється розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд у червоних лініях забудови, охоронних зонах інженерних мереж та за рахунок зелених насаджень, у тому числі за рахунок газонів, квітників тощо, крім випадків, прямо визначених Перечинською міською радою. 

 1. Порядок демонтажу самовільно встановлених малих архітектурних форм, тимчасових споруд та конструкцій:

4.1. Демонтаж, перевезення, зберігання самовільно встановлених малих архітектурних форм, тимчасових споруд та конструкцій, власники яких ухиляються від демонтажу (або власники яких не відомі), відновлення благоустрою на місці самовільного їх встановлення, здійснюється за кошти місцевого бюджету. Відшкодування завданих збитків здійснюється в установленому порядку.

4.2. Рішення про демонтаж самовільно встановлених малих архітектурних форм, тимчасових споруд чи конструкцій приймається виконавчими органами Перечинської міської ради. 

4.3. Демонтаж здійснюється в наступному порядку: 

При виявленні самовільно встановлених малих архітектурних форм, тимчасових споруд чи конструкцій,  скликається комісія з представників виконавчого комітету та депутатського корпусу Перечинської міської ради, міжрайонного відділу внутрішніх справ (за згодою), особи, яка здійснила самовільне встановлення малих архітектурних форм, тимчасових споруд чи конструкцій (у разі її присутності), для їх огляду, про що складається акт. Акт обов’язково повинен містити опис малих архітектурних форм, тимчасових споруд чи конструкцій (геометричні параметри, матеріал, наявність підключення до мереж електро – та водопостачання) та перелік візуально виявлених недоліків, пошкоджень.  

4.4. Після складання акта на демонтаж малих архітектурних форм, тимчасових споруд чи конструкцій, ці об’єкти опечатуються та перевозяться на майданчик тимчасового зберігання, де передаються відповідальній особі під розпис. 

4.5. Демонтовані малі архітектурні форми, тимчасові споруди чи конструкції видаються власнику, або його представнику після оплати ним збитків, понесених під час проведення демонтажу, перевезення, розвантаження та зберігання малих архітектурних форм, тимчасових споруд чи конструкцій, відновлення порушеного благоустрою.

4.6. Особа, що самовільно встановила малі архітектурні форми, тимчасові споруди чи конструкції несе відповідальність, встановлену чинним законодавством.

Секретар міської ради                                     О.Ю.Вовканич-Белеканич

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

9 сесія VІІ скликання

3 пленарне засідання

РІШЕННЯ

проект

від  22 грудня  2016 року №____

         м.Перечин

Про відмову та затвердження технічної документації

із землеустрою, проектів відведення земельних

ділянок, призначених для будівництва та

обслуговування житлових будинків,

господарських будівель і споруд

та передачу у власність земельних ділянок.

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 33 глави п»ятої, статті 40 глави шостої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19 Земельного кодексу України, розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Вороничу Михайлу Михайловичу, жит. м. Перечин, вул. Ужанська, 33, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), призначеної для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,0794 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська, 33р:
  • Передати безоплатно у власність Вороничу Михайлу Михайловичу, жит. м. Перечин, вул. Ужанська, 33, земельну ділянку, яка призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,0794 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська, 33р.
 2. Затвердити Феделешу Василю Івановичу, жит. м. Перечин, вул. Маяковського, 32, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), призначеної для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,0902 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Маяковського, 32:
  • Передати безоплатно у власність Феделешу Василю Івановичу, жит. м. Перечин, вул. Маяковського, 32, земельну ділянку, яка призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,0902 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Маяковського, 32.
 3. Затвердити Мазнічко Світлані Юріївні, жит. м. Перечин, вул. Толстого, 63А та Полічко Олені Іванівні, жит. м. Перечин, вул. Толстого, 63 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), призначеної для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,10 га, яка знаходиться за адресою: м. Перечин, вул. Толстого, 63:
  • Передати безоплатно у власність Мазнічко Світлані Юріївні, жит. м. Перечин, вул. Толстого, 63А та Полічко Олені Іванівні, жит. м. Перечин, вул. Толстого, 63 земельну ділянку, яка призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,10 га, яка знаходиться за адресою: м. Перечин, вул. Толстого, 63.

            Міський голова                                                      І.М. Погоріляк

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

9 сесія VІІ скликання

3 пленарне засідання

РІШЕННЯ

проект

від  22 грудня  2016 року №____

         м.Перечин

Про відмову та затвердження технічної документації

із землеустрою, проектів відведення земельних

ділянок, призначених для ведення

особистого селянського господарства

та передачу у власність земельних ділянок.

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 33 глави п»ятої, статті 40 глави шостої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19 Земельного кодексу України, розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для ведення особистого селянського господарства, та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Супруненку Олександру Олександровичу, жит. м. Перечин, вул. Сонячна, 4, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, призначеної для ведення особистого селянського господарства, площею 0,9 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, урочище «Реформа»:
  • Передати безоплатно у власність Супруненку Олександру Олександровичу, жит. м. Перечин, вул. Сонячна, 4, земельну ділянку, яка призначена для ведення особистого селянського господарства, площею 0,9 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, урочище «Реформа».

Міський голова                                               І.М. Погоріляк

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

9 сесія VІІ скликання

3 пленарне засідання

РІШЕННЯ

проект

від  22 грудня  2016 року №

         м.Перечин

Про відмову та надання дозволів на виготовлення технічної

документації із землеустрою, проектів відведення

на земельні ділянки, призначених для

будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель та споруд

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 60, 61, 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України, статтей 88,89 Водного кодексу України, статтей 26,47 Закону України «Про землеустрій», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них», розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати Дудаш Тетяні Вікторівні , жит. м. Перечин, вул. П.Мирного, 1, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. П.Мирного, 1.
 2. Надати Петрище Марті Юріївні , жит. м. Перечин, вул. Шевченка, 34, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Шевченка, 34.
 3. Надати Пйосі Василю Михайловичу , жит. м. Перечин, вул. Толстого, 60, в інтересах якого діє на підставі довіреності Пастеляк Ольга Василівна, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Заводська, 8.
 4. Надати Шикула Івану Михайловичу, жит. м. Перечин, вул. Ломоносова, 10, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,06 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ломоносова, 10.

Міський голова                                                         І.М. Погоріляк

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

9 сесія VІІ скликання

3 пленарне засідання

РІШЕННЯ

проект

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Проект

від  22 грудня  2016 року №____

         м.Перечин

Про відмову та надання дозволів на виготовлення технічної

документації із землеустрою, проектів відведення на

земельні ділянки, призначених для ведення

особистого селянського господарства

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України,розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для, ведення особистого селянського господарства, ведення індивідуального садівництва та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, ч.6 ст.5 Закону України «Про особисте селянське господарство», на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати Дудаш Тетяні Вікторівні, жит. м. Перечин, вул. П.Мирного, 1 дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, площею 0,03 га, що розташована за адресою: м. Перечин, вул. П.Мирного, 1.

   Міський голова                                                               І.М. Погоріляк

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

9 сесія VІІ скликання

3 пленарне засідання

РІШЕННЯ

проект

від  22 грудня  2016 року №____

         м.Перечин

Про передачу у власність земельних ділянок,

відмову у передачі у власність земельних

ділянок, затвердження технічних документацій

для індивідуального гаражного

будівництва.

Відповідно до норм статей  12, 40, 80, 81, 116, 121, 125, 126 Земельного кодексу України, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши письмові звернення громадян, додані до них матеріали та документи, врахувавши висновки постійної депутатської комісії, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Полевому Андрію Дмитрійовичу, жит. м. Перечин, пл. Народна, 11 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва індивідуальних гаражів, площею 0,0020 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, пл. Народна:
  • Передати безоплатно у власність Полевому Андрію Дмитрійовичу, жит. м. Перечин, пл. Народна, 11 земельну ділянку, яка призначена  для будівництва індивідуальних гаражів, площею 0,0020 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, пл. Народна.

Міський голова                                                                І.М. Погоріляк

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

9 сесія VІІ скликання

3 пленарне засідання

РІШЕННЯ

проект

від  22 грудня  2016 року №

         м.Перечин

Про припинення права користування

земельною ділянкою.

Відповідно до вимог статей  12, 19, 79-1, 91, 125-126, 128, 141 Земельного кодексу України, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звернення фізичних осіб, та юридичних осіб та доданих до них документів, врахувавши висновки постійної депутатської комісії, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Припинити ПАТ «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО» право постійного користування земельною ділянкою, кадастровий номер 2123210100:01:007:0121, яка знаходиться за адресою: м. Перечин, вул. Ужгородська, 157:
  1. Визнати державний акт на право постійного користування земельною ділянкою І-ЗК № 001850, виданий відповідно до рішення виконкому Перечинської селищної ради за № 10 від 28 липня 1998 року таким, що втратив чинність.

Міський голова                                                         І.М. Погоріляк

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

9 сесія VІІ скликання

3 пленарне засідання

РІШЕННЯ

проект

від  22 грудня  2016 року №____

         м.Перечин

Про відмову та затвердження технічної документації

із землеустрою, надання в оренду

земельних ділянок несільськогосподарського

призначенняв м. Перечин.

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 33 глави п»ятої, статті 40 глави шостої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19 Земельного кодексу України, розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Сінєльнікову Леоніду Федоровичу, жит. с. Т.Бистра, вул. І.Франка, 77, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в оренду, призначеної для будівництва і обслуговування будівель торгівлі, площею 0,43 га, кадастровий номер 2123210100:01:007:0121, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужгородська, 157:
  • Доручити Перечинському міському голові укласти договір оренди земельної ділянки площею 0,43 га, кадастровий номер 2123210100:01:007:0121, яка знаходиться по вул.Ужгородській, 157 в м.Перечин Закарпатської області, для будівництва і обслуговування будівель торгівлі, строком на 5 років.

 Міський голова                                                      І.М. Погоріляк

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

9 сесія VІІ скликання

3 пленарне засідання

РІШЕННЯ

проект

від  22 грудня  2016 року №

         м.Перечин

Про внесення змін

до рішень сесій.

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 60, 61, 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України, статтей 88,89 Водного кодексу України, статтей 26,47 Закону України «Про землеустрій», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них», розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), для ведення особистого селянського господарства, для ведення індивідуального садівництва,  та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, ч.6 ст.5 Закону України «Про особисте селянське господарство», на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни в рішення 20 сесії VI скликання Перечинської міської ради від 31 березня 2015 року № 337 та викласти в наступній редакції:

« Надати Яковлєвій Ользі Миколаївні, жит. м. Перечин, вул. Гуменська, 29/2 дозвіл на виготовлення технічної документації із  землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), площею 0,0749 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що розташована за адресою: м. Перечин, вул. Гуменська, 29.

 1. Внести зміни в рішення 9 сесії VII скликання Перечинської міської ради від 24 листопада 2016 року № 221 та викласти в наступній редакції:

«Надати Сабадош Івану Олександровичу, жит. м. Ужгород, вул. Бородіна, 14/417 дозвіл на виготовлення технічної документації із  землеустрою щодо встановлення меж  земельної ділянки для індивідуального гаражного будівництва, площею 0,0034 га, що розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужгордська, 35 Б».

Міський голова                                                         І.М. Погоріляк

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

9 сесія VІІ скликання

3 пленарне засідання

РІШЕННЯ

проект

від 22 грудня 2016 року №____

         м.Перечин

Про звіт виконкому  міської

ради по виконанню повноважень

згідно Закону України «Про місцеве

самоврядування в Україні»

    Згідно ст.ст. 26, 51 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи звіт виконкому міської ради по виконанню власних та делегованих повноважень, міська рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Звіт виконкому Перечинської міської ради по виконанню власних та делегованих повноважень, прийняти до уваги (додається).
 2. Систематично, на засіданнях виконавчого комітету розглядати питання, пов’язані з соціально – економічним та культурним розвитком міста, соціального захисту населення , забезпеченням законності та правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів  громадян міста.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника Перечинського міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Крижановську Л.Ю.

Міський голова                                                                 І.М. Погоріляк

Додаток 1

до проекту рішення

від 22 грудня 2016 року

«Про звіт виконкому міської ради по виконанню

повноважень згідно Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні»  

З В І Т

виконкому Перечинської міської ради по виконанню повноважень

згідно Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»

     Протягом 2016 року виконавчий комітет Перечинської міської ради, її посадові особи працювали згідно статей 27, 28, 29, 30, 31, 32, 51, 52, 53, 54  Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні». Було складено план роботи виконавчого комітету на 2016 рік, який було затверджено сесією міської ради. Засідання виконкому проводились в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Явка членів виконкому на дані засідання завжди була відповідною. Багато рішень приймалося після жвавого їх обговорення.

  Станом на 10 грудня 2016 року виконкомом Перечинської міської ради було проведено 14 засідань виконкому на яких прийнято 170 рішень.

   На звернення громадян, які потребують фінансової допомоги на лікування та придбання медикаментів та хворих та на виконання Програми про надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення у м.Перечин отримали допомогу з міського бюджету 209 перечинців і 44 учасники бойових дій в зоні АТО. Також виплачувалась допомога на поховання 8 громадянам міста, які на час смерті ніде не працювали , не були пенсійного віку і не стояли на обліку в районному центрі зайнятості. За кошти Перечинської міської ради здійснено ремонт доріг, дахів у місті.

   З бюджету міської ради фінансуються 2 дитячі садки, проводиться благоустрій та санітарна очистка міста. Зокрема, на покращення благоустрою міста було прийнято ряд рішень:

 • Про затвердження актів обстеження зелених насаджень, на підставі яких видаються ордери на зрізку чи коронування аварійно – небезпечних зелених насаджень на території міста;
 • Про затвердження норм витрат води для споживачів та норм утворення твердих побутових відходів для житлових будинків та об’єктів не виробничої сфери у м. Перечин.
 • Про затвердження схеми санітарного очищення території м. Перечин
 • Про реалізацію спільного проекту «Відкрите місто: посилення участі громадян у розвитку місцевої громади в м. Перечин», за допомогою такої платформи перечинці зможуть за допомогою веб – платформи на сайті Перечинської міської ради повідомляти про необхідність вирішення питань, що стосуються благоустрою, комунальних та інфраструктурних питань по місту

   За довідками до виконкому міської ради звернулося 2384 громадян міста. Збільшилась кількість звернень громадян стосовно земельних питань, зокрема це стосується взяття на облік та включення до списків черговості ( загальної черги, позачергової черги, першочергової черги) громадян щодо надання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, однак дане питання відкладається до виготовлення генерального плану        м. Перечин.

   При виконкомі міської ради функціонує опікунська рада, яка працює за окремим планом. Видано  1 висновок громадянам міста для отримання дозволу на вчинення правочинів, правом яких мають користуватися їх неповнолітні діти. На заяви було надано дозвіл на призначення піклувальника над 4 особами похилого віку.

   Багато уваги приділялось питанням торгівельного обслуговування населення, виконкомом було прийнято рішення щодо надання дозволів на встановлення тимчасових споруд (малих архітектурних форм) для здійснення торгівлі, погоджувалися графіки роботи. Було впорядковано стихійну торгівлю на території міста, зокрема було прийнято рішення про затвердження тарифів на користування торгівельним місцем для здійснення одноразової торгівлі у м. Перечин, вул. Ужанська (район автостанції) у розмірі 4 грн. 90 коп. за 1 погонний метр в день.

   На виконання положень Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» було видано свідоцтва про право власності 10 жителям м. Перечин.

В зв’язку наданням нової поштової адреси, уточненням адрес та співпаданням поштової адреси з уже зареєстрованим житловими будинками виконкомом міської ради було розглянуто ряд рішень з даного питання.

   Було впорядковано питання щодо розміщення й надання дозволів на зовнішню рекламу відповідно до      Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами у м. Перечин, затвердженого рішенням сесії Перечинської міської ради від 21 квітня № 92,відповідно до якого процедура надання дозволу проводиться через співпрацю з Центром наданням адміністративних послуг при Перечинській РДА та наданням дозволу на розміщення зовнішньої реклами рішенням виконавчого комітету.

   Враховуючи пропозиції комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Перечинської міської ради, було розглянуто заяви громадян про взяття їх на квартирну чергу яка існує при виконкомі міської ради та прийнято відповідні рішення виконкомом міської ради. Більшість заяв надійшла від учасників бойових дій в зоні АТО,які потребують покращення житлових умов.

    У зв’язку з проведенням необхідних робіт по благоустрою міста його центральної частини, реконструкції та будівництва об’єктів, що знаходяться на балансі міської ради рішеннями виконкомів було затверджено проектно- кошторисні документації та титульні списки на виконання даних робіт , що фінансуються з міського бюджету.

  При виконкомі працює адмінкомісія. Слабо працюють уповноважені по складанню протоколів на правопорушників, правил благоустрою міста, кошти з яких поступали би у міській бюджет.

Всі проекти та рішення виконавчого комітету вчасно висвітлюються на офіційному сайті Перечинської міської ради в порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації».

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

9 сесія VІІ скликання

3 пленарне засідання

РІШЕННЯ

проект

від  22 грудня 2016 року №

         м.Перечин

 Про надання дозволу на виготовлення

проекту землеустрою щодо відведення

земельних ділянок

Відповідно до ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись вимогами Закону України «Про оренду державного та комунального майна», ст. 791, 83, 93, ст.120, ст.122, ст.124, 127, 134-137 Земельного кодексу України,  «Положенням про порядок відчуження  комунального майна територіальної громади м.Перечин» затвердженим рішенням 4 сесії VII скликання Перечинської міської ради від 21.04.2016 року №102,  міська рада 

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл виконавчому комітету Перечинської міської ради на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, орієнтовною площею до 0,2 га. в м.Перечин, вул.Ужанська, 30, з метою посвідчення права власності на земельну ділянку під об’єктом нерухомого майна комунальної власності, а саме колишньої будівлі їдальні, що знаходиться за адресою: м.Перечин, вул. Ужанська 30/4Д.
 2. Надати дозвіл виконавчому комітету Перечинської міської ради на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, орієнтовною площею до 0,2 га. в м.Перечин, вул.Ужанська, 30, з метою посвідчення права власності на земельну ділянку під об’єктом нерухомого майна комунальної власності, а саме колишньої будівлі їдальні, що знаходиться за адресою: м.Перечин, вул. Ужанська 30/5Ї.
 3. Надати дозвіл виконавчому комітету Перечинської міської ради на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, орієнтовною площею до 0,1 га. в м.Перечин, вул.Ужанська, 30, з метою посвідчення права власності на земельну ділянку під об’єктом нерухомого майна комунальної власності, а саме колишньої будівлі овощесховища, що знаходиться за адресою: м.Перечин, вул. Ужанська 30/35 Ю.
 4. Надати дозвіл виконавчому комітету Перечинської міської ради на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, орієнтовною площею до 0,1 га. в м.Перечин, вул.Ужанська, 30, з метою посвідчення права власності на земельну ділянку під об’єктом нерухомого майна комунальної власності, а саме колишньої будівлі складу, що знаходиться за адресою: м.Перечин, вул. Ужанська 30/14П.
 5. Надати дозвіл виконавчому комітету Перечинської міської ради на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, орієнтовною площею до 0,1 га. в м.Перечин, вул.Ужанська, 30, з метою посвідчення права власності на земельну ділянку під об’єктом нерухомого майна комунальної власності, а саме колишньої будівлі майстерні, що знаходиться за адресою: м.Перечин, вул. Ужанська 30/15 С.
 6. Надати дозвіл виконавчому комітету Перечинської міської ради на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, орієнтовною площею до 0,2 га. в м.Перечин, вул.Ужанська, 30, з метою посвідчення права власності на земельну ділянку під об’єктом нерухомого майна комунальної власності, а саме колишньої будівлі казарми, що знаходиться за адресою: м.Перечин, вул. Ужанська 30/3Г.
 7. Надати дозвіл виконавчому комітету Перечинської міської ради на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, площею до 0,5 га. в м.Перечин, вул.Ужанська, 30, з метою посвідчення права власності на земельну ділянку під об’єктом нерухомого майна комунальної власності, а саме колишньої будівлі клубу, що знаходиться за адресою: м.Перечин, вул. Ужанська 30/8Ч.
 8. Надати дозвіл виконавчому комітету Перечинської міської ради на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, орієнтовною площею до 0,1 га. в м.Перечин, пл.Незалежності, 5, з метою посвідчення права власності на земельну ділянку під об’єктом нерухомого майна комунальної власності, а саме колишньої будівлі оранжереї, що знаходиться за адресою: м.Перечин, вул. пл.Незалежності, 5.
 9. Надати дозвіл виконавчому комітету Перечинської міської ради на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, орієнтовною площею до 0,1 га. в м.Перечин, вул.Гагаріна, 6 К, з метою посвідчення права власності на земельну ділянку під об’єктом нерухомого майна комунальної власності, а саме колишньої будівлі котельні теплопостачання, що знаходиться за адресою: м.Перечин, вул. Гагаріна, 6 К.
 10. Надати дозвіл виконавчому комітету Перечинської міської ради на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, орієнтовною площею до 0,1 га. в м.Перечин, пл. Незалежності, 1 К, з метою посвідчення права власності на земельну ділянку під об’єктом нерухомого майна комунальної власності, а саме колишньої будівлі котельні теплопостачання, що знаходиться за адресою: м.Перечин, пл. Незалежності, 1 К.
 11. Надати дозвіл виконавчому комітету Перечинської міської ради на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, орієнтовною площею до 0,1 га. в м.Перечин, пров Ужанський, 19 К, з метою посвідчення права власності на земельну ділянку під об’єктом нерухомого майна комунальної власності, а саме колишньої будівлі котельні теплопостачання, що знаходиться за адресою: м.Перечин, пров Ужанський, 19 К.
 12. Надати дозвіл виконавчому комітету Перечинської міської ради на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, орієнтовною площею до 0,2 га. в м.Перечин, вул.Ужанська, 30, з метою посвідчення права власності на земельну ділянку під об’єктом нерухомого майна комунальної власності, а саме колишньої будівлі казарми, що знаходиться за адресою: м.Перечин, вул.Ужанська, 30/ 11 Ф.
 13. Надати дозвіл виконавчому комітету Перечинської міської ради на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, орієнтовною площею до 0,2 га. в м.Перечин, вул.Ужанська, 30, з метою посвідчення права власності на земельну ділянку під об’єктом нерухомого майна комунальної власності, а саме колишньої будівлі медпункту , що знаходиться за адресою: м.Перечин, вул.Ужанська, 30/ 9 Ц.
 14. Надати дозвіл виконавчому комітету Перечинської міської ради на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, орієнтовною площею до 0,2 га. в м.Перечин, вул.Ужанська, 30, з метою посвідчення права власності на земельну ділянку під об’єктом нерухомого майна комунальної власності, а саме колишньої будівлі гуртожитку, що знаходиться за адресою: м.Перечин, вул.Ужанська, 30/ 2 В.
 15. Надати дозвіл виконавчому комітету Перечинської міської ради на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, орієнтовною площею до 0,2 га. в м.Перечин, вул.Ужанська, 30, з метою посвідчення права власності на земельну ділянку під об’єктом нерухомого майна комунальної власності, а саме колишньої будівлі гуртожитку, що знаходиться за адресою: м.Перечин, вул.Ужанська, 30/ 12 Т.
 16. Надати дозвіл виконавчому комітету Перечинської міської ради на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, площею 0,0075 га. в м.Перечин, вул.Ужанська, 4, з метою посвідчення права власності на земельну ділянку з метою виставлення її на земельні торги.
 17. Виконавчому комітету Перечинської міської ради у встановленому законом порядку подати на затвердження Перечинської міської ради проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок.
 18. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовищана (голова Баєв Є.О.) та на керуючу справами виконавчого комітету Перечинської міської ради Гафіянич Євгенії Михайлівні.

Міський голова                                                                            І.М.Погоріляк

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

9 сесія VІІ скликання

3 пленарне засідання

РІШЕННЯ

проект

від  22 грудня  2016 року №____

         м.Перечин

Про відмову та надання дозволу на виготовлення

технічної документації із землеустрою, проектів

відведення  земельних ділянок, призначених для

будівництва індивідуального гаражу.

Відповідно до норм статей  12, 40, 80, 81, 116, 121, 125, 126 Земельного кодексу України, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши письмові звернення громадян, додані до них матеріали та документи, врахувавши висновки постійної депутатської комісії, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати Пісак Марії Михайлівні, жит. м. Перечин, вул. Ужанська, 4/9, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості), площею 0,01 га, для будівництва індивідуального гаражу, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужгородська, 35 В.

Міський голова                                                                І.М. Погоріляк

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

9 сесія VІІ скликання

3 пленарне засідання

РІШЕННЯ

проект

від  22 грудня  2016 року №

         м.Перечин

Про внесення змін в рішення № 64 Перечинської

міської ради від 25 лютого 2016 року та № 118

Перечинської міської ради від 12 травня 2016 року

«Про внесення змін та доповнень в рішення

3 сесії VII скликання № 64 від 25 лютого 2016 року

«Про затвердження проектів відведення, надання

в оренду земельних ділянок несільськогосподарського

призначення в м. Перечин, продовження терміну дії договорів

оренди земельних ділянок, відмову у наданні дозволів,

виготовлення технічної документації із землеустрою,

надання дозволів на виготовлення експертних грошових

оцінок, затвердження експертної грошової

оцінки земельної ділянки, надання дозволу на продаж».

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 60, 61, 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України, статтей 88,89 Водного кодексу України, статтей 26,47 Закону України «Про землеустрій», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них», розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни в рішення № 64 Перечинської міської ради 3 сесії 7 скликання від 25 лютого 2016 року та викласти в наступній редакції:

«Надати дозвіл Перечинській районній спілці споживчих товариств, юр. адреса: м.Перечин, пл. Народна, 6, в особі голови правління Луцяк Т.І. на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), площею 0,04 га, яка розташована у м.Перечин, вул. Ужанська, 49, з цільовим призначенням – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.»

 1. Внести зміни в рішення № 118 Перечинської міської ради 5 сесії 7 скликання від 12 травня 2016 року та викласти в наступній редакції:

«Надати дозвіл Перечинській районній спілці споживчих товариств, юр. адреса: м.Перечин, пл. Народна, 6, в особі голови правління Луцяк Т.І. на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), площею 0,15 га, яка розташована у м.Перечин, пл. Народна, 17, з цільовим призначенням – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.»

 1. Внести зміни в рішення № 118 Перечинської міської ради 5 сесії 7 скликання від 12 травня 2016 року та викласти в наступній редакції:

«Надати дозвіл Перечинській районній спілці споживчих товариств, юр. адреса: м.Перечин, пл. Народна, 6, в особі голови правління Луцяк Т.І. на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), площею 0,24 га, яка розташована у м.Перечин, пл. Народна, 6, з цільовим призначенням – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.»

 1. Внести зміни в рішення № 118 Перечинської міської ради 5 сесії 7 скликання від 12 травня 2016 року та викласти в наступній редакції:

«Надати дозвіл Перечинській районній спілці споживчих товариств, юр. адреса: м.Перечин, пл. Народна, 6, в особі голови правління Луцяк Т.І. на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), площею 0,08 га, яка розташована у м.Перечин, вул. Ужгородська, 156, з цільовим призначенням – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.»

 1. Внести зміни в рішення № 118 Перечинської міської ради 5 сесії 7 скликання від 12 травня 2016 року та викласти в наступній редакції:

«Надати дозвіл Перечинській районній спілці споживчих товариств, юр. адреса: м.Перечин, пл. Народна, 6, в особі голови правління Луцяк Т.І. на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), площею 0,03 га, яка розташована у м.Перечин, вул. Суворова, 8, з цільовим призначенням – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.»

 1. Внести зміни в рішення № 118 Перечинської міської ради 5 сесії 7 скликання від 12 травня 2016 року та викласти в наступній редакції:

«Надати дозвіл Перечинській районній спілці споживчих товариств, юр. адреса: м.Перечин, пл. Народна, 6, в особі голови правління Луцяк Т.І. на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), площею 0,17 га, яка розташована у м.Перечин, вул. ужгородська, 79, з цільовим призначенням – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.»

Міський голова                                                         І.М. Погоріляк

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

9 сесія VІІ скликання

3 пленарне засідання

РІШЕННЯ

проект

від  22 грудня  2016 року №

         м.Перечин

Про внесення змін в рішення № 118 Перечинської

міської ради від 12 травня 2016 року та № 131

Перечинської міської ради від 26 травня 2016 року

«Про внесення змін та доповнень в рішення

3 сесії VII скликання № 64 від 25 лютого 2016 року

«Про затвердження проектів відведення, надання

в оренду земельних ділянок несільськогосподарського

призначення в м. Перечин, продовження терміну дії договорів

оренди земельних ділянок, відмову у наданні дозволів,

виготовлення технічної документації із землеустрою,

надання дозволів на виготовлення експертних грошових

оцінок, затвердження експертної грошової

оцінки земельної ділянки, надання дозволу на продаж».

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 60, 61, 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України, статтей 88,89 Водного кодексу України, статтей 26,47 Закону України «Про землеустрій», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них», розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни в рішення № 118 Перечинської міської ради 5 сесії 7 скликання від 12 травня 2016 року та викласти в наступній редакції:

«Надати дозвіл Перечинській районній спілці споживчих товариств, юр. адреса: м.Перечин, пл. Народна, 5, в особі голови правління Дзямулича В.І.  на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), площею 0,016 га, яка розташована у м.Перечин, вул. Ужанська, 22, з цільовим призначенням – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.»

 1. Внести зміни в рішення № 131 Перечинської міської ради 5 сесії 7 скликання від 26 травня 2016 року та викласти в наступній редакції:

«Надати дозвіл Перечинській районній спілці споживчих товариств, юр. адреса: м.Перечин, пл. Народна, 5, в особі голови правління Дзямулича В.І.  на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), площею 0,8896 га, яка розташована у м.Перечин, вул. Маяковського, 46, з цільовим призначенням – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств, переробної, машинобудівної та іншої промисловості.»

 1. Внести зміни в рішення № 131 Перечинської міської ради 5 сесії 7 скликання від 26 травня 2016 року та викласти в наступній редакції:

«Надати дозвіл Перечинській районній спілці споживчих товариств, юр. адреса: м.Перечин, пл. Народна, 5, в особі голови правління Дзямулича В.І.  на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), площею 0,0847 га, яка розташована у м.Перечин, вул. Маяковського, 46, з цільовим призначенням – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств, переробної, машинобудівної та іншої промисловості.»

Міський голова                                                         І.М. Погоріляк

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

9 сесія VІІ скликання

3 пленарне засідання

РІШЕННЯ

проект

від  22 грудня  2016 року №

         м.Перечин

Про надання дозволу на виготовлення

проекту землеустрою для встановлення

виносної шафи Huawei 5616 типу F01S100

на існуючій телефонній залізобетонній

опорі в м. Перечин на розі вул. Партизанській

та вул. Чкаловій.

Відповідно до вимог статей  12, 19, 79-1, 91, 125-126, 128 Земельного кодексу України, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звернення фізичних осіб, та юридичних осіб та доданих до них документів, врахувавши висновки постійної депутатської комісії, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати Закарпатській філії ПАТ «Укртелеком» дозвіл на виготовлення проекту землеустрою для встановлення виносної шафи Huawei 5616 типу F01S100 на існуючій телефонній залізобетонній опорі в м. Перечин на розі вул. Партизанській та вул. Чкаловій.

Міський голова                                                         І.М. Погоріляк

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

9 сесія VІІ скликання

3 пленарне засідання

РІШЕННЯ

проект

Від 22 грудня  2016 року  №       

                 м.Перечин

Про затвердження орієнтовного

плану роботи Перечинської

міської ради та  виконавчого

комітету на 2017 рік

         На підставі ст. 26 ч.1 п. 7 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити орієнтовний план роботи Перечинської міської ради та виконавчого комітету на 2017 рік ( додається ).

Міський голова                                                        І.М.Погоріляк

  Додаток № 1

                                                                                                 До рішення

                                                                             3 пленарного засідання  9 сесії

     Перечинської міської ради  

                                                              7-го скликання від 22.12 .2016 року №___

 «Про затвердження орієнтовного

плану роботи Перечинської

міської ради та  виконавчого

комітету на 2017 рік»

ОРІЄНТОВНИЙ  ПЛАН    РОБОТИ

ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ  РАДИ

ТА  ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ В 2017 РОЦІ

      І. Заслухати на пленарних засіданнях сесій Перечинської міської ради   наступні планові питання:

1 квартал

 1. Про міський бюджет на 2017рік.
 2. Про розвиток місцевого самоврядування на території м.Перечин в 2017 році.

2 квартал

 1. Про основні напрями діяльності міської ради з питань забезпечення законності і правопорядку на території міста Перечин.
 2. Про здійснення контролю за дотриманням земельного та природоохоронного законодавства в Перечинській міській раді.

3 квартал

 1. Про звіт по виконанню міського бюджету за півріччя.
 2. Про роботу міської ради, спрямованої на максимальне поповнення міського бюджету та ефективне використання бюджетних коштів.

4 квартал

 1. Аналіз роботи Перечинської міської ради по виконанню рішень, прийнятих на сесіях міської ради за звітній період.
 2. Про хід реалізації бюджетних програм прийнятих міською радою в 2017 році

                                                                     Строк виконання : протягом  року

                                                     Відповідальні: міський голова, секретар ради

               ІІ. Розглянути на засіданнях виконавчого комітету наступні  планові питання :

Січень

 1. Про виконання бюджету за 2016 рік.

                                                    Лютий

 1. Про заходи щодо забезпечення належного утримання та ефективної експлуатації КП «Комунальник»

                                                    Березень

 1. Про роботу КП «Комунальник» щодо сплати громадянами комунальних платежів протягом 1-го кварталу 2017 року

                                                 Квітень

 1. Про стан дотримання правил благоустрою міста Перечин фізичними та юридичними особами

                                                Травень

 1. Про роботу міської ради, спрямованої на максимальне поповнення місцевого бюджету та ефективне використання бюджетних коштів

                                                Червень

 1. Про стан роботи по забезпеченні вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян та здійснення контролю.

                                               Липень

 1. Про хід виконання заходів по підготовці житлово – комунального господарства до роботи в осінньо – зимовий період

                                                Серпень

 1. Про хід літнього оздоровлення дітей шкільного віку на території Перечинської міської ради.

                                              Вересень

 1. Про стан підготовки закладів освіти дитячих дошкільних закладів міста Перечин до роботи у новому навчальному році.

                                                Жовтень

 1. Про роботу адміністративної комісії при виконкомі Перечинської міської ради.

                                                       Листопад.

 1. Про хід і результати виконання міського бюджету за 3-й квартал 2017 року.

                                                       Грудень

 1. Про міський бюджет на 2018 рік.

                                                                            Строк :  щомісяця

                                                          Відповідальні : заступник міського голови,

                                                                            керуюча справами виконкому

        ІІІ.  Винести на розгляд засідань постійних депутатських комісій наступні  планові питання :

 Постійна комісія міської ради з питань бюджету, фінансів,соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності

 1. Про хід виконання плану соціально – економічного розвитку міста Перечин.
 2. Про проблеми матеріально – фінансової бази місцевого самоврядування.
 3. Про хід виконання міського бюджету.

 Постійна комісія міської ради з питань освіти,  культури, спорту, туризму та міжнародних зв’язків;

 1. Про стан організації дозвілля дітей та молоді у місті Перечин.
 2. Про заходи щодо відзначення річниці Дня Перечина.
 3. Про спільні заходи неурядових громадських організацій міста по соціальному захисту населення.

Постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства, побутового та торгівельного обслуговування, промисловості, будівництва, транспорту та зв’язку.

1.Про хід та виконання екологічної програми у м. Перечин.

 1. Про благоустрій та озелення міста Перечин.

Постійна комісія міської ради з питань регламенту, депутатської етики, законності, правопорядку та соціального захисту населення

 1. Про активність депутатів міської ради та стан їх виконавської дисципліни.
 2. Про основні напрями роботи міської ради, її виконавчого комітету з питань забезпечення законності. Правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.

Постійна комісія міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища 

 1. Про ефективність використання земель на території міста Перечин
 2. Про шляхи вирішення питань охорони довкілля підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, розташованих на території міста.

                                                                      Строк :  протягом року

                                                  Відповідальні : голови постійних комісій

ІV. Активізувати роботу адміністративної комісії при виконкомі міської ради                                                                      Строк : протягом року

                                                            Відповідальний: голова адмін.комісії

 1. V. Систематично проводити засідання комісії з питань обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов та розподілу житла за окремим планом :

                                                                     Строк : протягом року

                                                                      Відповідальні : голова комісії

VІ.  Провести наступні організаційно – масові заходи

1.Провести громадські слухання.

                                                                                  Строк : протягом року

 1. Проводити прийоми громадян за місцем проживання згідно окремого графіку

                                                                    Строк: протягом року

 1. Організувати заходи по проведені санітарної очистки, благоустрою території міста:

-провести місячник благоустрою території міста – березень-квітень

-всеперечинська толока – остання субота березня, третя субота травня

 1. Провести масові заходи :

  – до дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав -лютий;

 – до святкування Дня захисника Вітчизни – жовтень;

 – до святкування Міжнародного жіночого Дня – березень ;

– до дня чорнобильської трагедії- квітень;

– до святкування Дня Перемоги – травень

– до святкування Дня Перечина – травень;

– до Дня Незалежності  – серпень;

– до Дня визволення м.Перечин – жовтень;

– до святкування Дня місцевого самоврядування – грудень;

– до Дня святого Миколая – грудень ;

– до Різдв’яно – новорічних свят – грудень – січень;

    Секретар  міської ради                                О.Ю.Вовканич-Белеканич

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

9 сесія VІІ скликання

3 пленарне засідання

РІШЕННЯ

проект

від 22 грудня  2016 року  №____        

         м.Перечин

Про упорядкування умов праці

працівників апарату Перечинської

міської ради на 2017 рік

         Відповідно до пункту 5 частини 1, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі положень постанови Кабінету міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів, та інших органів» (з послідуючими змінами та доповненнями), керуючись Кодексом законів про працю України, Закону України «Про оплату праці», міська рада

ВИРІШИЛА :

 1. Затвердити Положення про здійснення преміювання працівників апарату Перечинської міської ради, установлення їм надбавок і доплат та надання допомоги  згідно додатку 1 до рішення.
 2. Встановити Перечинському міському голові‚ секретарю ради, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів, надбавку за особливий характер роботи та інтенсивність праці у розмірі 50% посадового окладу з урахуванням доплати за ранг та вислугу в межах фонду оплати праці.
 3. Надати дозвіл здійснювати преміювання міського голови, секретаря міської ради, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів в розмірі не менше як 10% посадового окладу в межах економії фонду оплати праці та виплачувати відповідні матеріальні допомоги.
 4. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради (завідувачу Попович Я.П.) здійснювати преміювання працівників апарату міської ради з урахуванням даного рішення.

Міський голова                                                            І.М.Погоріляк

Додаток 1

                                               до проекту  рішення

 3 пленарного засідання 9 сесії

Перечинської  міської ради VII  скликання

від  22 грудня  2016 року №___

 «Про упорядкування умов праці

працівників апарату Перечинської

міської ради на 2017 рік»

ПОЛОЖЕННЯ

про здійснення преміювання працівників апарату

Перечинської міської ради, установлення їм надбавок

і доплати та надання допомог

 1. Загальні положення

Дане Положення розроблено з метою вдосконалення оплати праці працівників апарату міської ради, визначає економічні, правові та організаційні засади оплати праці посадових осіб міської ради і спрямоване на забезпечення відтворювальної і стимулюючої функції заробітної плати, передбачає виплату винагород за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і включає доплати, надбавки, премії, пов’язані з виконанням завдань і обов’язків працівниками апарату міської ради, відповідно до вимог Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, положень постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 “Про упорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, ст. ст. 2, 4, 13 Закону України “Про оплату праці”, глави VII “Оплата праці” Кодексу Законів про працю України, на підставі ст.25, п.5 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

 1. Преміювання працівників апарату Перечинської міської ради
 2. Преміювання працівників апарату міської ради здійснюється міським головою відповідно до положень постанови Кабінету міністрів України від 9 березня 2006 року №268 “ Про упорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”.
 3. Преміювання працівників апарату міської ради здійснюється відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи міської ради в межах фонду преміювання, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат.
 4. Фонд преміювання утворюється у розмірі не менше 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.
 5. При визначенні розміру премій для працівників апарату міської ради до уваги береться виконання:
 • обов’язків посадової особи органу місцевого самоврядування щодо додержання Конституції і законів України, інших нормативно-правових актів, рішень сесії та виконавчого комітету міської ради; забезпечення відповідно до своїх повноважень ефективної діяльності міської ради;
 • своєчасне і точне виконання рішень сесії та виконавчого комітету міської ради, розпоряджень та вказівок міського голови, керівників відділів міської ради;
 • сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, ініціативність і творчість у роботі;
 • дотримання трудової дисципліни;
 • недопущення дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування міста та держави;
 • постійне вдосконалення організації своєї роботи, підвищення професійної кваліфікації.
 1. Преміювання працівників міської ради нараховується пропорційно до відпрацьованого часу.
 • Надбавки і доплати працівникам апарату міської ради
 1. Посадовим особам апарату міської ради у межах установленого фонду оплати праці установлюються міським головою надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи в межах 50 відсотків посадового окладу з врахуванням надбавки за ранг посадової особи органу місцевого самоврядування та вислугу років. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи, порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються або зменшуються.
 2. Міським головою можуть установлюватись доплати працівникам міської ради, за винятком випадків, передбачених законодавством України:
 • за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників цих же категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки без збереження заробітної плати тощо) – до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою.
 • в інших випадках, визначених чинним законодавством про працю.
 1. Допомоги, що надаються працівникам апарату міської ради
 2. За розпорядженням міського голови працівникам апарату міської ради надаються:
 • матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових умов та допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати;
 • грошова винагорода за сумлінну безперервну працю в органах державної влади , зразкового виконання трудових обов’язків.
 1. Виплати названих допомог здійснюються за письмовими заявами працівників апарату міської ради у межах кошторисних призначень, визначених міським бюджетом.

Секретар міської ради                                  О.Ю.Вовканич – Белеканич

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

9 сесія VІІ скликання

3 пленарне засідання

РІШЕННЯ

проект

від  22 грудня  2016 року №_____

         м.Перечин

Про встановлення в 2017 році

батьківської плати за харчування дітей у

 дошкільних навчальних закладах міста

Відповідно до статей 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись вимогами ст.35 Закону України «Про дошкільну освіту»; відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №1243 від 26.08.2002 року «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», згідно Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах, затверджений Наказом Міністрів освіти і науки України №667 від 21.11.2002 року , з метою соціальної підтримки учасників АТО, членів їхніх сімей та членів сімей військовослужбовців, загиблих під час проведення антитерористичної операції, враховуючи особливе важливе значення для забезпечення гарантованого мінімуму потреб населення , соціального захисту сімей , які мають дітей, міська рада

ВИРІШИЛА:

      1.Встановити у 2017 році розмір батьківської плати за харчування однієї дитини в дошкільних навчальних закладах м.Перечин у розмірі 60% від фактичної вартості харчування дітей в день в межах кошторисних призначень закладений міським бюджетом на 2017 рік .

      1.1.Вартість харчування одного діто – дня встановлюється з розрахунку фактичної вартості харчування за місяць розділеної на кількість діто – днів .  

      2.Розмір плати зменшується на 50%, для батьків у сім’ях яких є троє і більше дітей віком до 18 років.   

       3.Забезпечити у 2017 році за рахунок коштів міського бюджету безкоштовним  харчуванням дітей-вихованців міських дошкільних навчальних закладів «Веселка» та «Теремок»,  чиї батьки є учасниками АТО та дітей військовослужбовців, загиблих під час проведення АТО.

      4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.) та відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності Перечинської міської ради (Я.П.Попович).

 Міський голова                                                               І.М.Погоріляк

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

9 сесія VІІ скликання

3 пленарне засідання

РІШЕННЯ

проект

від  22 грудня 2016 року №____

         м.Перечин

Про затвердження загальної чисельності

апарату Перечинської міської ради, його

структури та витрат на оплату праці

працівників на 2017 рік

Відповідно до пункту 5 частини 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»‚ керуючись Постановою Кабінету Міністрів № 268 від 09.03.2006 року.‚ з метою забезпечення ефективної роботи  апарату Перечинської міської ради‚ міська рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити структуру і чисельність виконавчого апарату міської ради на 2017 рік згідно з додатком 1.
 2. Затвердити кошторис видатків на утримання міської ради та її виконавчого апарату у 2017 році згідно з додатком 2.
 3. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності (завідувачу Попович Я.П.) проводити оплату праці працівників Перечинської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України про працю та з урахуванням даного рішення.

Міський голова                                                              І.М.Погоріляк                         

Додаток 1

                                              до проекту рішення

                                                                       3 пленарного засідання 9 сесії

Перечинської  міської ради VII  скликання

від  22  грудня  2016 року №___

 «Про затвердження загальної

чисельності апарату Перечинської

міської ради, його структури та

витрат на оплату праці працівників

на 2017 рік»

Структура і чисельність апарату

Перечинської міської ради  на 2017 рік

пНазва посадиК-сть штатних одиницьК-сть посадових окладів
1234
1Міський голова11
2Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів11
3Секретар міської ради11
4Керуючий справами  виконавчого комітету міської ради11
5Провідний спеціаліст з питань регуляторної політики, юрист11
6Завідувач відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради11
7Провідний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради11
8Спеціаліст II категорії відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради22
9Спеціаліст ІІ категорії з питань ведення діловодства, секретар приймальні11
10Провідний спеціаліст інформаційно-комп’ютерного набору  міської ради11
11Спеціаліст І категорії, юрист – землевпорядник11
12Спеціаліст І категорії  по зв’язках з громадськістю11
13Провідний спеціаліст з питань міжнародних відносин, інвестицій та туризму11
16Спеціаліст по роботі з питань житлово-комунального господарства11
14Оперативний черговий11
15Прибиральник службових приміщень міської ради0,50,5
16Державний реєстратор речових прав на нерухоме майно11
17Головний спеціаліст з питань реєстраційного обліку громадян11
18Інспектор по контролю за благоустроєм11
РАЗОМ :19,519,5

Секретар міської ради                                          О.Ю.Вовканич – Белеканич

Додаток 2

                                               до проекту рішення  

3 пленарного засідання 9 сесії

Перечинської  міської ради VII  скликання

від  22  грудня  2016 року №___

 «Про затвердження загальної

чисельності апарату Перечинської

міської ради, його структури та

витрат на оплату праці працівників

на 2017 рік»

Кошторис видатків на утримання

міської ради та її виконавчого апарату у 2017 році

КЕКВНайменування видатківСума, грн
2111Заробітна плата1276100
2120Нарахування на оплату праці277700
2210Предмети, матеріали,обладнання та інвентар111000
2240Оплата послуг (крім комунальних)131000
2250Видатки на відрядження5000
2272Оплата водопостачання та водовідведення2400
2273Оплата електроенергії43000
2274Оплата природного газу48000
2800Інші поточні видатки3000
3110Придбання  обладнання і предметів довгострокового користування50000
РАЗОМ1947200

Секретар міської ради                                          О.Ю.Вовканич – Белеканич