Проєкти рішень 2 Пленарного засідання 2 сесії Перечинської Міської Ради від 24.12.2015

Дата публікації: 17.11.2015

 УКРАЇНА  

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

2 сесія VІI скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  24 грудня 2015 року №____

         м.Перечин

Про затвердження загальної чисельності

апарату Перечинської міської ради, його

структури та витрат на оплату праці

працівників на 2016 рік

Відповідно до пункту 5 частини 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»‚ керуючись Постановою Кабінету Міністрів № 268 від 09.03.2006 року.‚ з метою забезпечення ефективної роботи  апарату Перечинської міської ради‚ міська рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити структуру і чисельність виконавчого апарату міської ради на 2016 рік згідно з додатком 1.
 2. Затвердити кошторис видатків на утримання міської ради та її виконавчого апарату у 2016 році згідно з додатком 2.
 3. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності (завідувачу Попович Я.П.) проводити оплату праці працівників Перечинської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України про працю та з урахуванням даного рішення.

Міський голова                                                              І.М.Погоріляк                         

Додаток 1

до  проекту рішення ____ сесії

Перечинської міської ради VII  скликання

від  24 грудня  2015 року №___

 «Про затвердження загальної

чисельності апарату Перечинської

міської ради, його структури та

витрат на оплату праці працівників

на 2016 рік»

Структура і чисельність апарату

Перечинської міської ради  на 2016 рік.

пНазва посадиК-сть штатних одиницьК-сть посадових окладів
1234
1.Міський голова11
2Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів11
3Секретар міської ради11
4Керуючий справами  виконавчого комітету міської ради 11
5Провідний спеціаліст з питань регуляторної політики, юрист11
6Завідувач відділом бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради11
7Провідний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку  та фінансової звітності міської ради11
8Бухгалтер–спеціаліст II категорії відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради11
9Бухгалтер–спеціаліст II категорії відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради11
10Спеціаліст ІІ категорії з питань ведення діловодства, секретар приймальні.11
11Спеціаліст 1 категорії спеціаліст інформаційно-комп’ютерного набору  міської ради11
12Спеціаліст  І  категорії землевпорядник1 
13Спеціаліст  І  категорії по зв’язках з громадськістю11
14Спеціаліст з питань міжнародних відносин, інвестицій та туризму11
15Спеціаліст по роботі з комунальними підприємствами11
16Оперативний черговий11
17Прибиральник службових приміщень міської ради0,50,5
РАЗОМ :16,516,5

Секретар міської ради                                          О.Ю.Вовканич – Белеканич

Додаток 2

до  проекту рішення  ____ сесії

Перечинської міської ради VII  скликання

від  24 грудня  2015 року №___

 «Про затвердження загальної

чисельності апарату Перечинської

міської ради, його структури та

витрат на оплату праці працівників

на 2016 році»

Кошторис видатків на утримання

міської ради та її виконавчого апарату у 2016 році

КЕКВНайменування видатківСума, грн
2111Заробітна плата805600
2120Нарахування на оплату праці275200
2210Предмети, матеріали,обладнання та інвентар112790
2240Оплата послуг (крім комунальних)88500
2250Видатки на відрядження10000
2272Оплата водопостачання та водовідведення2250
2273Оплата електроенергії16000
2274Оплата природного газу30160
2800Інші поточні видатки3000
3110Придбання  обладнання і предметів довгострокового користування40000
РАЗОМ1383500

Секретар міської ради                                          О.Ю.Вовканич – Белеканич

                                    УКРАЇНА                                    

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

2 сесія VІI скликання

РІШЕННЯ

Проект


від  24 грудня 2015 року №____

         м.Перечин

Про упорядкування умов праці

працівників апарату Перечинської

міської ради на 2016 рік

         Відповідно до пункту 5 частини 1, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі положень постанови Кабінету міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів, та інших органів» (з послідуючими змінами та доповненнями), керуючись Кодексом законів про працю України, Закону України «Про оплату праці», міська рада

ВИРІШИЛА :

 1. Затвердити Положення про здійснення преміювання працівників апарату Перечинської міської ради, установлення їм надбавок і доплат та надання допомоги  згідно додатку 1 до рішення.
 2. Встановити Перечинському міському голові‚ секретарю ради, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів, надбавку за особливий характер роботи та інтенсивність праці у розмірі 50% посадового окладу з урахуванням доплати за ранг та вислугу в межах фонду оплати праці.
 3. Надати дозвіл здійснювати преміювання міського голови, секретаря міської ради, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів в розмірі не менше як 10% посадового окладу в межах економії фонду оплати праці та виплачувати відповідні матеріальні допомоги.
 4. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради (завідувачу Попович Я.П.) здійснювати преміювання працівників апарату міської ради з урахуванням даного рішення.

Міський голова                                                            І.М.Погоріляк

Додаток 1

до  проекту рішення _____ сесії

Перечинської міської ради VII  скликання

від  24 грудня  2015 року №___

 «Про упорядкування умов праці

працівників апарату Перечинської

міської ради на 2016 рік»

ПОЛОЖЕННЯ

про здійснення преміювання працівників апарату

Перечинської міської ради, установлення їм надбавок

і доплати та надання допомог

 1. Загальні положення

Дане Положення розроблено з метою вдосконалення оплати праці працівників апарату міської ради, визначає економічні, правові та організаційні засади оплати праці посадових осіб міської ради і спрямоване на забезпечення відтворювальної і стимулюючої функції заробітної плати, передбачає виплату винагород за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і включає доплати, надбавки, премії, пов’язані з виконанням завдань і обов’язків працівниками апарату міської ради, відповідно до вимог Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, положень постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 “Про упорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, ст. ст. 2, 4, 13 Закону України “Про оплату праці”, глави VII “Оплата праці” Кодексу Законів про працю України, на підставі ст.25, п.5 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

 1. Преміювання працівників апарату Перечинської міської ради
 2. Преміювання працівників апарату міської ради здійснюється міським головою відповідно до положень постанови Кабінету міністрів України від 9 березня 2006 року №268 “ Про упорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”.
 3. Преміювання працівників апарату міської ради здійснюється відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи міської ради в межах фонду преміювання, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат.
 4. Фонд преміювання утворюється у розмірі не менше 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.
 5. При визначенні розміру премій для працівників апарату міської ради до уваги береться виконання:
 • обов’язків посадової особи органу місцевого самоврядування щодо додержання Конституції і законів України, інших нормативно-правових актів, рішень сесії та виконавчого комітету міської ради; забезпечення відповідно до своїх повноважень ефективної діяльності міської ради;
 • своєчасне і точне виконання рішень сесії та виконавчого комітету міської ради, розпоряджень та вказівок міського голови, керівників відділів міської ради;
 • сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, ініціативність і творчість у роботі;
 • дотримання трудової дисципліни;
 • недопущення дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування міста та держави;
 • постійне вдосконалення організації своєї роботи, підвищення професійної кваліфікації.
 1. Преміювання працівників міської ради нараховується пропорційно до відпрацьованого часу.
 • Надбавки і доплати працівникам апарату міської ради
 1. Посадовим особам апарату міської ради у межах установленого фонду оплати праці установлюються міським головою надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи в межах 50 відсотків посадового окладу з врахуванням надбавки за ранг посадової особи органу місцевого самоврядування та вислугу років. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи, порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються або зменшуються.
 2. Міським головою можуть установлюватись доплати працівникам міської ради, за винятком випадків, передбачених законодавством України:
 • за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників цих же категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки без збереження заробітної плати тощо) – до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою.
 • в інших випадках, визначених чинним законодавством про працю.
 1. Допомоги, що надаються працівникам апарату міської ради
 2. За розпорядженням міського голови працівникам апарату міської ради надаються:
 • матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових умов та допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати;
 • грошова винагорода за сумлінну безперервну працю в органах державної влади , зразкового виконання трудових обов’язків.
 1. Виплати названих допомог здійснюються за письмовими заявами працівників апарату міської ради у межах кошторисних призначень, визначених міським бюджетом.

Секретар міської ради                                  О.Ю.Вовканич – Белеканич

                                   УКРАЇНА                                    

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

2 сесія VІI скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  24 грудня 2015 року №____

         м.Перечин

Про затвердження цільових програм

з питань розвитку місцевого самоврядування

на 2016 – 2018 роки

         Відповідно до норм статті 25, пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та керуючись положенням Бюджетного кодексу України, сесія міської ради

ВИРІШИЛА :

 1. Затвердити цільові Програми з питань розвитку місцевого самоврядування на 2016 – 2018 роки:
 • Програму фінансової підтримки заходів у сфері соціального захисту вразливих верств населення в місті Перечин на 2016 – 2018 роки.
 • Програму забезпечення розвитку інформаційного простору м. Перечин на 2016 – 2018 роки.
 • Екологічну Програму здійснення природоохоронних заходів в м.Перечин на 2016 – 2018 роки .
 • Програму розвитку культурно – масової роботи у м. Перечин на 2016- 2018 роки.
 • Програму розвитку фізичної культури та спорту в м. Перечин на 2016 – 2018 роки.
 • Програму фінансової підтримки комунального підприємства «Комунальник» з питань житлово-комунального господарства м. Перечин на 2016 – 2018 роки.
 • Програма ефективного використання майна комунальної власності м. Перечин на 2016 – 2018 роки;

– Програма фінансового забезпечення заходів  щодо боротьби зі злочинністю та охорони громадського порядку на території м. Перечин на 2016 – 2018 роки;

– Програма фінансової підтримки заходів по здійсненні ліквідації комунального підприємства «Будівельник».

–   Програма розвитку міжнародних зв’язків та транскордонного співробітництва.

– Програма співфінансування оплачуваних громадських робіт в місті Перечин   на 2016 – 2018 роки;

– Програма  фінансової підтримки житлово-комунального господарства  м. Перечин на 2016 – 2018 роки.

– Цільова Програма «Духовне життя».

– Програма «Власний дім»  на 2016-2018 роки.

– Регіональна програма підвищення рівня обслуговування та якості надання послуг з оформлення документів, що дають право виїзду за кордон громадян України на 2016 рік.

– Комплексна програма профілактики злочинності на території м.Перечин на 2016-2020 роки

 1. Прийняти до уваги, що чинними протягом 2016 – 2018 років є наступні програми:

– Програма посилення боротьби з нелегальною міграцією на 2014- 2018 роки.

3.Асигнування на фінансування даних програм протягом року можуть збільшуватися у разі додаткової потреби у зазначених коштах за рішенням сесій з урахуванням результатів виконання загального обсягу доходів міського бюджету та міського бюджету розвитку.

 1. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради (зав.Попович Я.П.)забезпечити фінансування цільових Програм у межах передбачених бюджетних асигнувань.
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на апарат управління міської ради та постійні комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності (голова Шинкарчук Я.І.)

Міський голова                                                                   Погоріляк І.М.

                                     УКРАЇНА                                    

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

2 сесія VІI скликання

РІШЕННЯ

Проект


від  24 грудня 2015 року №____

         м.Перечин

Про внесення змін до рішення 16 сесії

Перечинської міської ради VI  скликання

 «Про розгляд проекту рішення сесії

Перечинської міської ради 6 скликання

«Про залучення коштів фізичних

та юридичних осіб на розвиток

інфраструктури міста Перечин»

  Відповідно до пункту ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  у зв’язку з виникненням необхідності внесення змін до положення про цільовий фонд соціально-економічного розвитку міста,  міська рада

ВИРІШИЛА:

      1.Внести зміни до рішення 16 сесії Перечинської міської ради VI скликання «Про розгляд проекту рішення сесії Перечинської міської ради 6 скликання «Про залучення коштів фізичних та юридичних осіб на розвиток інфраструктури міста Перечин» шляхом  викладення Додатку №2   до рішення 16 сесії Перечинської міської ради VI  скликання  «Про розгляд проекту рішення сесії Перечинської міської ради 6 скликання «Про залучення коштів фізичних та юридичних осіб на розвиток інфраструктури міста Перечин» в новій редакції:

ПОЛОЖЕННЯ

про цільовий фонд Перечинської міської ради

 1. Загальні положення
  • Положення про цільовий фонд Перечинської міської ради розроблено відповідно до ст. Конституції України, ст. ст. 64, 68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 1, 3  Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», ст. 13 Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів.

        1.2.  Цільовий фонд  Перечинської міської ради (далі –  Цільовий фонд) – є складовою спеціального фонду міського бюджету та використовується за цільовим призначенням, створюється з метою надходження додаткових фінансових ресурсів до спеціального фонду бюджету міської ради на фінансування видатків щодо вирішення питань соціально-економічного розвитку міста, соціального захисту населення, становлення і розвитку місцевого самоврядування, участі органів місцевого самоврядування у розв’язанні питань загальнодержавного значення.

      1.3. Порядок формування і використання коштів цільового фонду визначається цим Положенням.

      1.4. Кошти цільового фонду є складовою частиною спеціального фонду міського бюджету та фінансовою і матеріальною основою місцевого самоврядування.

      1.5. Видатки з Цільового фонду обліковуються на рахунку  за кодом бюджетної класифікації видатків 240900 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами влади».

 1. Мета та завдання

       2.1. Цільовий фонд утворюється з метою формування фінансової основи, що є складовою частиною фінансово-економічної бази міської ради.

      2.2. Основне завдання цільового фонду – фінансування заходів, спрямованих на вирішення питань в інтересах територіальної громади.

 1. Джерела та порядок формування Цільового фонду

         3.1. Цільовий фонд формується за рахунок таких надходжень:

          – благодійні внески – добровільні пожертвування юридичних та фізичних осіб, організацій, установ, підприємств усіх форм власності, безповоротна фінансова допомога, інша благодійна допомога;

          – кошти за угодами про соціально-економічне партнерство;

          – інші надходження, не заборонені чинним законодавством України.

   3.2. Кошти, вказані у пункті 3.1, зараховуються на спеціальних рахунках міського бюджету, відкритих у Головному управлінні Державної казначейської служби України Закарпатської області.

     3.3. Не використані протягом року кошти Цільового фонду вилученню не підлягають і переносяться на наступний бюджетний період.

 1. Використання коштів цільового фонду

         4.1. Використання коштів Цільового фонду здійснюється  на підставі рішень Перечинської міської ради Закарпатської області та цього Положення.

         4.2. Кошти цільового фонду використовуються на проведення заходів на  фінансування видатків щодо вирішення питань соціально-економічного розвитку міста, соціального захисту населення, становлення і розвитку місцевого самоврядування, участі органів місцевого самоврядування у розв’язанні питань загальнодержавного значення,  у тому числі за наступними напрямками:

          4.2.1.Роботи, пов’язані з будівництвом, реконструкцією, капітальним та поточним ремонтом об’єктів, що належать до комунальної власності територіальної громади міста.

         4.2.2.На придбання та модернізацію основних засобів підприємств, установ і організацій, що фінансуються з міського бюджету.

         4.2.3.Розвиток житлово-комунального господарства міста, благоустрій прибудинкових та інших територій м.Перечин, які потребують покращення їхнього стану та  розвиток інфраструктури міста.

         4.2.4.Капітальний та поточний ремонт вулиць, тротуарів,доріг місцевого значення, у тому числі, які суміщаються з дорогами державного значення.

         4.2.5.Заходи щодо виготовлення та встановлення дитячих майданчиків, білбордів,  квітників та інших металевих конструкцій.

        4.2.6.Виконання або корегування проектно-кошторисної документації.

        4.2.7.Витрати, пов’язані з забезпеченням діяльності міської ради та виконавчого комітету, які не в повному обсязі забезпечені фінансуванням із

загального фонду міського бюджету

       4.2.10.Фінансування витрат з розвитку громадського транспорту, оплата транспортних послуг, проведення та організація конкурсу на право здійснення пасажирських перевезень.

      4.2.11.Видатки, направлені на сплату судового збору при зверненні до судових органів від імені Перечинської міської ради.

      4.2.12. Придбання     обладнання    та      предметів         довгострокового

користування, об’єктів майна комунальної власності.

      4.2.13.Фінансування витрат по створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

      4.2.14.Видатки, направлені на проведення та організацію виборчого процесу(придбання телефонних апаратів, сейфів, принтерів, комп’ютерної техніки, виготовлення кабінок для голосування і таке інше).           

      4.2.15. Фінансування додаткових видатків, пов’язаних з виконанням програм розвитку житлово-комунального господарства, які не в повному обсязі забезпечені фінансуванням із загального фонду міського бюджету.

      4.2.16. Фінансування витрат по проведенню виконавчих дій по примусовому  виконанню  постанов  державних  виконавців  (послуги експертів, виготовлення чи корегування технічної документації, транспортні

послуги, послуги з надання оголошень тощо), видатки, направлені на виконання   рішень  суду  (відшкодування  витрат  чи компенсацій  грошових

коштів за поліпшення орендованого комунального майна тощо).

 1. Звітність та контроль за використанням коштів

Цільового фонду

5.1. Головним розпорядником коштів є виконавчий комітет Перечинської міської ради , який щоквартально звітує про надходження  і використання коштів  Цільового фонду постійній депутатській   комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку міста.

5.2.  Контроль  за  використанням  коштів Цільового фонду   здійснює  постійна депутатська комісія з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.).

Секретар міської ради                            О.Ю.Вовканич – Белеканич

                                                 УКРАЇНА                                    

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

2 сесія VІI скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  24 грудня 2015 року №____

         м.Перечин

Про міський бюджет на 2016 рік.

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Бюджетного кодексу України міська рада

ВИРІШИЛА

           1.Визначити на 2016 рік:

–  доходи міського бюджету у сумі 8352930 грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету  – 7441110 грн., доходи спеціального фонду міського бюджету – 911820 грн. у тому числі бюджету розвитку  540000 грн. згідно з додатком 1 цього рішення;

        – видатки міського бюджету у сумі 8352930 грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету – 7441110  грн. та видатки спеціального фонду бюджету – 911820 грн. у тому числі бюджету розвитку 540000 грн. за тимчасовою класифікацією видатків і кредитування місцевих бюджетів згідно з додатком 2 та головними розпорядниками коштів бюджетів згідно з додатком 3 цього рішення;

– профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 90000 грн. згідно з додатком 4 до цього рішення;

– дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 90000 грн. згідно з додатком 4 до цього рішення.

 1. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі  150000 гривень.
 2. Затвердити на 2016 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 5 до цього рішення.
 3. Затвердити на 2016 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів цільового фонду соціально-економічного розвитку міста згідно з додатком 6 до цього рішення.
 4. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського  бюджету на 2016 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

 1. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 943210 грн. згідно з додатком 7 до цього рішення.

Установити, що фінансування видатків, визначених додатком 7, проводиться згідно з програмами, що затверджені рішеннями міської ради.

7.Затвердити обсяги надання кредитів з загального фонду міського бюджету в 2016 році в сумі 30000 грн. згідно з додатком 8 до цього рішення.

 1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 2. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2016 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.
 3. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.
 4. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.
 5. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету України на 2016  рік у частині кредитування є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.
 6. Надати право міській раді за погодженням із постійною комісією міської ради з питань бюджету у період між пленарними засіданнями сесій міської ради приводити у відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи, видатки, кредитування та джерела фінансування міського бюджету, здійснювати протягом 2016 року розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, виходячи з фактично виконаних робіт відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями.

            14.Затвердити ліміти споживання енергоносіїв  в натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних призначень.

 1. Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.).

     Міський голова                                                                 І.М.Погоріляк

УКРАЇНА          

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

2 сесія VІI скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  24 грудня 2015 року №____

         м.Перечин

Про встановлення в 2016 році

батьківської плати за харчування дітей у

 дошкільних навчальних закладах міста

Відповідно до статей 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись вимогами ст.35 Закону України «Про дошкільну освіту»; відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №1243 від 26.08.2002 року «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», згідно Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах, затверджений Наказом Міністрів освіти і науки України №667 від 21.11.2002 року , враховуючи особливе важливе значення для забезпечення гарантованого мінімуму потреб населення , соціального захисту сімей , які мають дітей, міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Встановити у 2016 році розмір батьківської плати за харчування однієї дитини в дошкільних навчальних закладах м.Перечин у розмірі 60% від фактичної вартості харчування дітей в день в межах кошторисних призначень закладений міським бюджетом на 2016 рік .

1.1 .Вартість харчування одного діто – дня встановлюється з розрахунку фактичної вартості харчування за місяць розділеної на кількість діто – днів .

2.Розмір плати зменшується на 50%, для батьків у сім’ях яких є троє і більше дітей віком до 18 років.

3.Плата за харчування дітей у ДНЗ вноситься не пізніше 10 числа поточного місяця, за який вноситься плата, до банківських установ. У разі не внесення плати у встановлені строки ця сума стягується в порядку відповідно до чинного законодавства.

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.) та відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності Перечинської міської ради (Я.П.Попович).

Міський голова                                                               І.М.Погоріляк

УКРАЇНА     

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

2 сесія VІI скликання

РІШЕННЯ

Проект

Від  24 грудня 2015 року №____

         м.Перечин

Про затвердження Акту інвентаризації

Майна комунальної власності м.Перечин

Керуючись ч.1 п.30 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Акт інвентаризації майна комунальної власності м.Перечин (Додаток 1 до даного рішення).

Міський голова                                                               І.М.Погоріляк

УКРАЇНА          

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

2 сесія VІI скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  24 грудня 2015 року №____

         м.Перечин

Про передачу у власність земельних ділянок, надання дозволів на виготовлення технічної документації із землеустрою, проектів відведення на земельні ділянки, призначених для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд, ведення особистого селянського господарства, індивідуального садівництва, відмову у виділенні землі, відмову у наданні дозволів на виготовлення проектів землеустрою щодо  відведення, внесення змін та доповнень до рішень сесії припинення права користування.

                      Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України,розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), ведення особистого селянського господарства, ведення індивідуального садівництва та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, ч.6 ст.5 Закону України «Про особисте селянське господарство», на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

ВИРІШИЛА:          

         1.Взявши до уваги подану заяву гр.Пала Отта Олександровича, жит.м. Перечин,вул..Мала,14, внести зміни в п.32 рішення 3 сесії Перечинської міської ради 6 скликання № 74 від 20.19.2011р., та викласти в наступній редакції:

«Надати дозвіл гр.Палу Отту Олександровичу, мешканцю м.Перечин, вул..Мала,14, на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка призначена для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд для подальшої передачі у власність площею 0,0237 га, яка розташована у м.Перечин, вул..Мала,14».

 1. Взявши до уваги подану заяву гр.Скубенича Михайла Афанасійовича, жит.м. Перечин,пл..Народна, 21\5, внести зміни в п.50 рішення 15 сесії Перечинської міської ради 6 скликання № 265 від 22.05.2014р., та викласти в наступній редакції:

«Надати дозвіл гр.Скубеничу Михайлу Афанасійовичу, мешканцю м.Перечин, пл..Народна, 21\5, на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка призначена для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд для подальшої передачі у власність площею 0,0768 га, яка розташована у м.Перечин, вул..Мала,14».

 1. .Взявши до уваги подану заяву гр.Кузіної Олександри Сергіївної, жит.м. Перечин,вул..Мала,13, внести зміни в п.11 рішення 15 сесії Перечинської міської ради 6 скликання № 265від 22.05.2014р., та викласти в наступній редакції:

«Надати дозвіл гр.Кузіній Олександрі Сергіївні, мешканці м.Перечин, вул..Мала,13, на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка призначена для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд для подальшої передачі у власність площею 0,036 га, яка розташована у м.Перечин, вул..Мала,13».

 1. .Взявши до уваги подану заяву гр.Опрендика Василя Юрійовича, жит.м. Перечин,вул..Маяковського,22, внести зміни в п.21 рішення 21 сесії Перечинської міської ради 6 скликання № 356 від 20.08.2015р., та викласти в наступній редакції:

«Надати дозвіл гр.Опрендику Василю Юрійовичу, мешканцю м.Перечин, вул..Маяковського,22, на виготовлення технічної документації щодо відведення земельної ділянки, яка призначена для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,10 га, яка розташована у м.Перечин, вул..Маяковського,22».

 1. Надати гр.Гоєру Роману Павловичу, жит. м.Перечин вул..Заводська,5, дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, призначеної для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,10га, що розташована за адресою м.Перечин, вул..Заводська,5.

Міський голова                                                              Погоріляк І.М.                           

УКРАЇНА      

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

2 сесія VІI скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  24 грудня 2015 року №____

         м.Перечин

Про    затвердження проектів відведення,

Надання   в оренду     земельних  ділянок

несільськогосподарського    призначення

в м. Перечин,     продовження терміну дії

договорів    оренди   земельних    ділянок,

відмову у наданні дозволів, виготовлення

технічної    документації із   землеустрою,

надання    дозволів    на      виготовлення

експертних грошових оцінок, затвердження

експертної грошової оцінки земельної ділянки,

 надання    дозволу     на      продаж.

Відповідно до вимог статей  12, 19, 79-1, 91, 125-126, 128 Земельного кодексу України, норм ст. 9 Закону України «Про оренду землі», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звернення фізичних осіб, фізичних осіб-підприємці та юридичних осіб та доданих до них документів, врахувавши висновки постійної депутатської комісії, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0730 га, кадастровий номер 2123210100:01:003:0283, для будівництва та обслуговування будівель, закладів побутового обслуговування (для обслуговування власної будівлі , колишньої пральні, реконструйованої під багатофункціональний «Медичний центр»), розташованої за адресою Закарпатська область, м.Перечин, вул.Червоноармійська, 8.

1.1. Затвердити ціну продажу земельної ділянки на підставі експертної грошової оцінки (висновок оцінювача про ринкову вартість) земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0730 га, кадастровий номер 2123210100:01:003:0283, яка знаходиться по вул.Червоноармійській, 8 в м.Перечин Закарпатської області  у розмірі 98 951грн. 50 коп. (дев’яносто вісім тисяч дев’ятсот п’ятдесят одна гривня п’ятдесят копійок) без ПДВ та відповідно ціну одного квадратного метра земельної ділянки у розмірі – 135 грн. 55 коп. (сто тридцять п’ять гривень, п’ятдесят п’ять копійок).

1.2. Продати гр..Гондорчину Івану Івановичу земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею 0,0730 га, кадастровий номер 2123210100:01:003:0283, для будівництва та обслуговування будівель, закладів побутового обслуговування (для обслуговування власної будівлі , колишньої пральні, реконструйованої під багатофункціональний «Медичний центр»), розташованої за адресою Закарпатська область, м.Перечин, вул.Червоноармійська, 8.

1.3. Доручити Перечинському міському голові укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,0730 га, кадастровий номер 2123210100:01:003:0283, яка знаходиться по вул.Червоноармійській,8 в м.Перечин Закарпатської області, для будівництва та обслуговування будівель, закладів побутового обслуговування (для обслуговування власної будівлі , колишньої пральні, реконструйованої під багатофункціональний «Медичний центр») за ціною, затвердженою даним рішенням.

1.4. Зобов’язати гр..Гондорчина Івана Івановича укласти  з Перечинською міською радою Закарпатської області договір купівлі-продажу земельної ділянки, здійснити оплату у строк, визначений законодавством, а після набуття права власності на об’єкт виконувати вимоги ст. 91 Земельного кодексу України.

1.5. Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 07 травня 2015 року площею 0,0730 га, кадастровий номер 2123210100:01:003:0283, яка знаходиться за адресою вул.Червоноармійська,8, м.Перечин, Закарпатська область в момент набуття права власності на вказану земельну ділянку.

Міський голова                                                                              І.М.Погоріляк

УКРАЇНА   

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

2 сесія VІI скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  24 грудня 2015 року №____

         м.Перечин

Про внесення змін

в додаток № 1 до  рішення 21 сесії

Перечинської міської ради 6 скликання

№360 від 20.08.2015

Відповідно до ст.134-139 Земельного кодексу України, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи колективне звернення підприємців, з метою створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності, економічного регулювання земельних відносин та поповнення бюджету територіальної громади м.Перечин, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни в п.2.2. додатку№ 1 до рішення 21 сесії Перечинської міської ради 6 скликання №360 від 20.08.2015 «Про внесення змін в додаток №2 рішення 16 сесіїПеречинської міської ради 6 скликання№292 від 14.07.2014» та викласти його в наступній редакції:

«2.2. Сторона 2 зобов’язується:

–  виплачувати орендну плату за орендовану земельну ділянку, передбачену договором оренди земельної ділянки , у визначені терміни та в повному обсязі;

–  сприяти створенню нових робочих місць та залученню інвестицій;

-у   межах   чинного   законодавства   та   власних   можливостей   здійснювати   благодійну діяльність, яка направлена на оновлення та розвиток об’єктів соціальної інфраструктури, Перечинської міської ради, виділяючи на вказані цілі кошти в сумі 36%  нормативно-грошової оцінки орендованої земельної ділянки з кадастровим номером ________________________________щомісячно;

– кошти, визначені у попередньому пункті цього договору, сплачувати на рахунок міської ради або перераховувати безпосередньо виконавцю робіт згідно тристоронньої угоди, розрахунків на матеріали/товари та актів виконаних робіт.»

 1. Доручити Перечинському міському голові внести зміни в діючі Угоди про соціально-економічне партнерство шляхом укладення додаткових угод до них.
 2. Контроль за даним рішенням покласти на постійну депутатську комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (голова комісії Баєв Є.О.).

Міський голова                І.М.Погоріляк

УКРАЇНА   

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

2 сесія VІI скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  24 грудня 2015 року №____

         м.Перечин

Про проведення повторних земельних торгів

з продажу права оренди земельних ділянок

комунальної власності для будівництва та

обслуговування об’єктів торгівлі, на земельних торгах

Відповідно  до ст. 134-139 Земельного Кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законодавчих і нормативних актів, які регулюють питання продажу вільних земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах, з метою створення умов економічного регулювання земельних відносин та поповнення бюджету територіальної громади  міська рада

ВИРІШИЛА

 1. Провести повторні земельні торги з продажу права оренди земельних ділянок, а саме:
 • Лот №15: право оренди, терміном на 10 років, земельної ділянки несільськогосподарського призначення, кадастровий номер 2123210100:01:003:0261, площа 0,0010га, що розташована за адресою: Закарпатська область, Перечинський район, м.Перечин, вулиця Червоноармійська (район автостанції) (в межах населеного пункту), поз №15
 • Лот №16: право оренди, терміном на 10 років, земельної ділянки несільськогосподарського призначення, кадастровий номер 2123210100:01:003:0262, площа 0,0010га, що розташована за адресою: Закарпатська область, Перечинський район, м.Перечин, вулиця Червоноармійська (район автостанції) (в межах населеного пункту), поз №16.
 • Лот №17: право оренди, терміном на 10 років, земельної ділянки несільськогосподарського призначення, кадастровий номер 2123210100:01:003:0263, площа 0,0010га, що розташована за адресою: Закарпатська область, Перечинський район, м.Перечин, вулиця Червоноармійська (район автостанції) (в межах населеного пункту), поз №17.
 • Лот №18: право оренди, терміном на 10 років, земельної ділянки несільськогосподарського призначення, кадастровий номер 2123210100:01:003:0264, площа 0,0010га, що розташована за адресою: Закарпатська область, Перечинський район, м.Перечин, вулиця Червоноармійська (район автостанції) (в межах населеного пункту), поз №18.
 • Лот №19: право оренди, терміном на 10 років, земельної ділянки несільськогосподарського призначення, кадастровий номер 2123210100:01:003:0265, площа 0,0010га, що розташована за адресою: Закарпатська область, Перечинський район, м.Перечин, вулиця Червоноармійська (район автостанції) (в межах населеного пункту), поз №19.
 • Лот №20: право оренди, терміном на 10 років, земельної ділянки несільськогосподарського призначення, кадастровий номер 2123210100:01:003:0266, площа 0,0010га, що розташована за адресою: Закарпатська область, Перечинський район, м.Перечин, вулиця Червоноармійська (район автостанції) (в межах населеного пункту), поз №20.
 • Лот №22: право оренди, терміном на 10 років, земельної ділянки несільськогосподарського призначення, кадастровий номер 2123210100:01:003:0268, площа 0,0010га, що розташована за адресою: Закарпатська область, Перечинський район, м.Перечин, вулиця Червоноармійська (район автостанції) (в межах населеного пункту), поз №22.
 • Лот №23: право оренди, терміном на 10 років, земельної ділянки несільськогосподарського призначення, кадастровий номер 2123210100:01:003:0269, площа 0,0010га, що розташована за адресою: Закарпатська область, Перечинський район, м.Перечин, вулиця Червоноармійська (район автостанції) (в межах населеного пункту), поз №23.
 • Лот №25: право оренди, терміном на 10 років, земельної ділянки несільськогосподарського призначення, кадастровий номер 2123210100:01:003:0271, площа 0,0010га, що розташована за адресою: Закарпатська область, Перечинський район, м.Перечин, вулиця Червоноармійська (район автостанції) (в межах населеного пункту), поз №25.
 • Лот №33: право оренди, терміном на 10 років, земельної ділянки несільськогосподарського призначення, кадастровий номер 2123210100:01:003:0279, площа 0,0010га, що розташована за адресою: Закарпатська область, Перечинський район, м.Перечин, вулиця Червоноармійська (район автостанції) (в межах населеного пункту), поз №33.
 • Лот №34: право оренди, терміном на 10 років, земельної ділянки несільськогосподарського призначення, кадастровий номер 2123210100:01:003:0281, площа 0,0010га, що розташована за адресою: Закарпатська область, Перечинський район, м.Перечин, вулиця Червоноармійська (район автостанції) (в межах населеного пункту), поз №34.
 1. Встановити :
 • Стартовий розмір річної орендної плати, відповідно до рішення 12 сесії Перечинської міської ради 6 скликання від 17.02.2014 року №240 «Про затвердження Методики нарахування орендної плати за земельні ділянки комунальної власності на території м.Перечин»  у розмірі 5% від нормативної грошової оцінки.
 • Ціна продажу лоту – річний розмір орендної плати за землю встановлюється за результатами торгів з урахуванням коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, за затвердженими Кабінетом Міністрів України формами.
 • Розмір кроку торгів складає 0,5% від стартового розміру річної орендної плати за землю;
 • Термін оренди 10 років;
 • Наступні умови продажу права оренди та умови користування земельною ділянкою:

Переможець земельних торгів зобов’язаний:

 • Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням- для будівництва та обслуговування об’єктів торгівлі;
 • Своєчасно сплачувати орендну плату;
 • Додержуватись вимог законодавства про охорону довкілля;
 • Не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів;
 • Дотримуватись правил добросусідства та обмежень, пов’язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон;
 • Приступити до використання земельної ділянки в строки, встановлені Договором оренди землі, зареєстрованим в в установленому законом порядку;
 • Виконувати обов’язки землекористувачів, які визначені ст.96 Земельного Кодексу України;
 • Встановити на даній земельній ділянці Малі архітектурні форми (МАФ) встановленого зразка, відповідно до рішення виконавчого комітету Перечинської міської ради №74 від 03.12.2012р. «Про погодження типової тимчасової споруди для проведення підприємницької діяльності по вул. Червоноармійська в м. Перечин»
 • До підписання Договору оренди земельної ділянки укласти із Перечинською міською радою Угоду про соціально-економічне партнерство, редакція якої затверджена даним  Рішенням від 14.07.2014р.
 • Сплатити кошти за користування земельною ділянкою, у розмірі визначеному на торгах, з урахуванням коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, за затвердженими Кабінетом Міністрів України формами, не пізніше трьох банківських днів після укладення договору оренди.
 • Перед підписанням договору оренди в день проведення торгів відшкодувати/оплатити витрати пов’язані з підготовкою земельної ділянки до продажу права оренди на неї.
 • Перед підписанням договору оренди в день проведення торгів оплатити витрати та вартість послуг Виконавця за проведення торгів, згідно договору з виконавцем, який укладається одночасно з поданням заяви на участь у земельних торгах.

Відмова від укладення договору є підставою для відмови у прийнятті заяви на участь у торгах.

 1. Затвердити текст Договору оренди земельної ділянки згідно додатку №1 до цього рішення (додається)
 2. 4. Затвердити текст Угоди про соціально-економічне партнерство згідно додатку №2 до цього рішення (додається)
 3. Уповноважити міського голову бути представником Організатора торгів на земельних торгах, підписати протокол земельних торгів та укласти з Переможцем земельних торгів Угоду про соціально-економічне партнерство і Договір оренди земельної ділянки.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови по виконавчій роботі Піддубного С.В., та постійну діючу депутатську комісію з питаню бюджету, фінансів, соціально-екоономічного розвитку, зовнішньо-економічної та підприємницької діяльності.(Голова комісії Шинкарчук Я.І.).

Міський голова                                                                              І.М.Погоріляк

Додаток  № 1 рішення 16 сесії Перечинської міської ради 6 скликання №292 від_14.07.2014 року

«Про продаж права оренди на укладання договору оренди земельних ділянок комунальної власності для будівництва та обслуговування об’єктів торгівлі на земельних торгах»

Д О Г О В І Р

оренди  землі

м.Перечин                                                                                                      2014р.                                                                                                                      

Орендодавець Перечинська міська рада в Особі Перечинського міського голови Івана Михайловича Погоріляка яка діє на підставі_ст.42 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні” та Статуту територіальної громади м.Перечин з одного боку, та орендар _________________________________

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи)

з другого, уклали цей договір про нижченаведене:

Предмет договору

 1. Орендодавець надає, а орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку, що належить територіальної громаді м.Перечин для будівництва та обслуговування об’єктів торгівлі (код ____________) яка знаходиться: в м.Перечин, вул.Червоноармійська, (район автовокзалу), Закарпатської області, Україна.

Об’єкт оренди

 1. В оренду передається земельна ділянка загальною площею 10,5 кв.м. для будівництва та обслуговування

 Кадастровий номер земельної ділянки ________________________________

 1. На земельній ділянці об’єкти нерухомого майна_________________________

також інші об’єкти інфраструктури ______________________________________

 1. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно витягу від ___________

і становить___________ гривень (сума прописом гривень)

Цей розмір нормативної грошової оцінки не є сталим і змінюється у визначеному законом порядку.

 1. Земельна ділянка, яка передається в оренду, має такі недоліки, що можуть перешкоджати її ефективному використанню ___________________________
 2. Інші особливості об’єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини ________________________________________________________________

Термін дії договору

 1. Договір укладено на 10 (Десять) років. Після закінчення терміну договору орендар має переважне право поновлення його на новий термін. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до закінчення терміну дії договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію.

Орендна плата

 1. Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі з дня виникнення права користування земельною ділянкою до моменту повернення ним земельної ділянки Орендарю по акту прийому-передачі, у тому числі після закінчення терміну Договору.

Орендна плата справляється також і у випадках, якщо Орендар з поважних причин тимчасово не використовує земельну ділянку.

 1. Базою визначення розміру орендної плати є нормативна грошова оцінка земельної ділянки.

Обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки комунальної власності здійснюється з урахуванням їх цільового призначення та коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, за затвердженими Кабінетом Міністрів України формами, що заповнюються під час укладення або зміни умов договору оренди чи продовження його дії

 1. Орендна плата вноситься у такі строки:

– щомісячно протягом 30 календарних днів що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця на р/р__________________                               ГУДКСУ_________________________________________________________       МФО____________________________________________________________                 код платежу_______________________________________________________  код ЄДРПОУ  ____________________________________________________

(розрахунковий рахунок уточнюється на початку року).

 1. Згідно з протоколом про земельні торги від ___ ________ _______ № _______

остаточна ціна продажу права оренди (річна орендна плата) на земельну ділянку становить:__________________________________________________

 11.1. Орендна плата згідно цього договору становить _________________________________________________________________

 1. Розмір орендної плати переглядається у разі:
 2. зміни умов господарювання, передбачених договором;
 3. зміни розмірів орендної плати, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;
 4. погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджено документами;
 5. в інших випадках, передбачених законом.

У вищевказаних випадках розмір орендної плати змінюється Орендодавцем в односторонньому порядку без згоди Орендаря, без внесення змін та доповнень до договору оренди землі і кожна з цих подій вважається односторонньою зміною розміру орендної плати.

 1. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, справляється пеня із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки НБУ, діючої на день виникнення боргу, або на день його погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті ст.16 ЗУ “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”. Нарахування пені розпочинається від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати орендної плати і закінчується: у день зарахування коштів на відповідний рахунок органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів та/або в інших випадках погашення боргу.

У разі визнання договору оренди недійсним, одержана Орендодавцем орендна плата за фактичний строк оренди земельної ділянки не повертається.

Умови використання земельної ділянки

 1. Земельна ділянка передається в оренду не для сільськогосподарського використання. КВЦЦЗ______________________________________________________________
 2. Цільове призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування об’єктів торгівлі.

Умови збереження стану об’єкта оренди  

 1. Забороняється самовільна забудова земельної ділянки.

Умови і строки передачі земельної ділянки в оренду

 1. Передача земельної ділянки в оренду здійснюється без розроблення проекту її відведення.
 2. Інші умови передачі земельної ділянки в оренду – відсутні.
 3. Передача земельної ділянки орендарю здійснюється після державної реєстрації цього договору за актом її приймання-передачі.

Умови повернення земельної ділянки

 1. Після припинення дії договору орендар повертає орендодавцеві земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду.

Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов’язаних із зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв’язується у судовому порядку.

 1. Здійснені орендарем без згоди орендодавця витрати на поліпшення орендованої земельної ділянки, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню.
 2. Поліпшення стану земельної ділянки, проведені орендарем за письмовою згодою з орендодавцем землі, не підлягають відшкодуванню.
 3. Орендар має право на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання орендодавцем зобов’язань, передбачених цим договором.

Збитками вважаються:

– фактичні втрати, яких орендар зазнав у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням умов договору орендодавцем, а також витрати, які орендар здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права;

– доходи, які орендар міг би реально отримати в разі належного виконання орендодавцем умов договору.

 1. Розмір фактичних витрат орендаря визначається на підставі документально підтверджених даних.

Обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки

 1. На орендовану земельну ділянку встановлено (не встановлено) обмеження (обтяження) та інші права третіх осіб: _________________________________________________________________
 2. Передача в оренду земельної ділянки не є підставою для припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на цю ділянку. Інші права та обов’язки сторін
 3. Орендодавець має право вимагати від орендаря:

– використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з договором оренди;

– дотримання екологічної безпеки землекористування та додержання державних стандартів, норм і правил, у тому числі місцевих правил забудови населених пунктів;

– дотримання режиму санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель та територій, які особливо охороняються;

 – додержуватись вимог законодавства про охорону довкілля;

– не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів;

– своєчасного внесення орендної плати;

– встановити на даній ділянці малі архітектурні форми (МАФ) встановленого зразка відповідно до рішення виконавчого комітету Перечинської міської ради №74 від 03.12.2012 року «Про погодження типової тимчасової споруди для проведення підприємницької діяльності по вул. Червоноармійській в м.Перечин».

 1. Обов’язки орендодавця:

– передати в користування земельну ділянку у стані, що відповідає умовам договору оренди;

– при передачі земельної ділянки в оренду забезпечувати відповідно до закону реалізацію прав третіх осіб щодо орендованої земельної ділянки;

– не вчиняти дій, які б перешкоджали орендареві користуватися орендованою земельною ділянкою;

– попередити орендаря про особливі властивості та недоліки земельної ділянки, які в процесі її використання можуть спричинити екологічно небезпечні наслідки для довкілля або призвести до погіршення стану самого об’єкта оренди.

 1. Права орендаря:

– самостійно здійснювати в встановлених об’єктах (МАФ) підприємницьку діяльність (торгівлю);

 1. Обов’язки орендаря:

– виконання умов Угоди про соціально-економічне партнерство, затвердженої рішенням 16 сесії Перечинської міської ради 6 скликання від 14.07.2014 року №__________

– приступати до використання земельної ділянки в строки, встановлені договором оренди землі, зареєстрованим в установленому законом порядку;

– виконувати встановлені щодо об’єкта оренди обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором оренди землі;

– у п’ятиденний строк після державної реєстрації договору оренди земельної ділянки державної або комунальної власності надати копію договору відповідному органу державної податкової служби.

Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта оренди чи його частини

 1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта оренди чи його частини несе орендар.

Страхування об’єкта оренди

 1. Згідно з цим договором об’єкт оренди не підлягає страхуванню на весь період дії цього договору.

Зміна умов договору і припинення його дії

 1. Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін (крім п.13 даного договору). У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розв’язується у судовому порядку.
 2. Дія договору припиняється у разі:

– закінчення строку, на який його було укладено;

– придбання орендарем земельної ділянки у власність;

– викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;

– ліквідації юридичної особи-орендаря.

Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

 1. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:

– взаємною згодою сторін;

– рішенням суду на вимогу однієї із сторін у наслідок невиконання другою стороною обов’язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом.

 1. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається.
 2. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до другої особи, а також реорганізація юридичної особи-орендаря є підставою для зміни умов або розірвання договору.

Право на орендовану земельну ділянку у разі смерті фізичної особи – орендаря, засудження або обмеження її дієздатності за рішення суду переходить до спадкоємців або інших осіб, які використовують цю земельну ділянку разом з орендарем., якщо це не суперечить вимогам законодавства. Дане положення не поширюється на випадки, коли на земельний ділянці знаходиться нерухоме майно.

Відповідальність сторін за невиконання

або неналежне виконання договору

 1. За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору.
 2. Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

Прикінцеві положення

 1. Цей договір набирає чинності після підписання сторонами та його державної реєстрації.

Витрати, пов’язані з укладенням, реєстрацією, внесенням змін та/або доповнень до цього договору, сплачує Орендар.

Цей договір укладено у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в орендодавця, другий – в орендаря, третій – в органі, який провів його державну реєстрацію ____________________________________________________________________

   (назва органу державної реєстрації за місцем розташування земельної ділянки)

Невід’ємними частинами договору є:

план або схема земельної ділянки;

 • кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів;
 • акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
 • акт приймання-передачі об’єкта оренди;
 • технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

Реквізити сторін

ОрендодавецьОрендар
   Перечинська міська рада   р/р ________________________  МФО ______________________  УДКСУ ____________________   код ЄДРПОУ __________________________________________________(прізвище, ім’я та по батькові___________________________________фізичної особи, паспортні дані)___________________________________(серія, номер, ким і коли вид.) 
Місце проживання фізичної особи, місцезнаходження юридичної особиМісце проживання фізичної особи, місцезнаходження юридичної особи
89200 Закарпатська область, м.Перечин(індекс, область район,     __________________________________ місто, село, вулиця,  номер будинку )                                                          Ідентифікаційний код  ______________                                      (юридичної особи)______________________________(індекс, область,______________________________район, місто, село, вулиця,______________________________номер будинку та квартири) Ідентифікаційний номер ______________                                           (фізичної особи)Ідентифікаційний код _________________                                           (юридичної особи)     
Підписи сторін
Орендодавець                                                                             ___________________________І.М.Погоріляк                                                                             МП Орендар ___________________________________МП

Додаток  № 2 рішення 16 сесії Перечинської міської ради 6 скликання

№292 від_14.07.2014 року

«Про продаж права оренди на укладання договору оренди земельних ділянок

комунальної власності для будівництва та

обслуговування об’єктів торгівлі на земельних торгах»

УГОДА

про соціальноекономічне партнерство

м. Перечин                                                                                              “___“ ___________20___р.

Перечинська  міська рада в особі міського голови Погоріляка Івана Михайловича, яка  діє на підставі Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” (надалі — Сторона 1), з однієї сторони та __________________________в особі _____________, який діє  на підставі _______ (надалі – Сторона 2) з іншої сторони , ( надалі  – Сторони) уклали дану Угоду на виконання умов продажу права оренди (шляхом укладання договору оренди) земельної ділянки з кадастровим номером  ______________________________ за результатами земельних торгів, які відбулися   _____________ року  про наступне:

 1. Предмет Угоди

1.1. Предметом цієї Угоди є взаємне партнерство Сторін з метою досягнення стабільного соціального і економічного розвитку адміністративної території, створення сприятливих умов діяльності місцевого самоврядування та суб’єкту господарювання, забезпечення спільного впливу на регуляторні, фінансово-економічні і суспільно-політичні процеси на територій сільської ради в 2014 та наступних роках.

 1. Обовязки сторін

2.1.  Сторона 1  зобов’язується:

–   сприяти покращенню  підприємницького  середовища шляхом  проведення зваженої та узгодженої регуляторної політики;

– сприяти у вирішенні питання забезпечення суб’єкта господарювання трудовими ресурсами;

– у межах наявних ресурсів забезпечити надання якісних соціальних послуг задіяним у суб’єкта господарювання працівникам та членам їх сімей;

2.2. Сторона 2 зобов’язується:

–  виплачувати орендну плату за орендовану земельну ділянку, передбачену договором оренди земельної ділянки , у визначені терміни та в повному обсязі;

–  сприяти створенню нових робочих місць та залученню інвестицій;

–    у   межах   чинного   законодавства   та   власних   можливостей   здійснювати   благодійну діяльність, яка направлена на оновлення та розвиток об’єктів соціальної інфраструктури, Перечинської міської ради, виділяючи на вказані цілі кошти в

сумі:  450__грн. щомісячно;

– кошти, визначені у попередньому пункті цього договору, сплачувати на рахунок міської ради або перераховувати безпосередньо виконавцю робіт згідно тристоронньої угоди, розрахунків на матеріали/товари та актів виконаних робіт.

2.3. Додержуватися вимог законодавства України про охорону довкілля.

 1. Відповідальність Сторін

3.1.  Сторони забезпечують неухильне виконання Угоди.

3.2. Сторони несуть моральну відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань Угоди.

3.3.  У разі невиконання однієї із сторін положень Угоди, інша залишає за собою право висвітлення у засобах масової інформації фактів порушення іншою стороною договірних умов.

3.4.      Сторони   забезпечують   проведення   громадського   обговорення   Угоди   за  участю представників органів державної виконавчої влади, представницьких органів, місцевого самоврядування.

 1. Обставини непереборної сили

4.1. Виконання сторонами зобов’язань за Угодою може бути призупинені в разі настання обставин непереборної сили, а саме: пожежа, стихійне лихо, збройний конфлікт, перекриття шляхів руху з різних підстав.

4.2. Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили, негайно повідомляє про це іншу сторону Угоди. Факт наявності та термін дії обставин непереборної сили підтверджується повноважним органом.

4.3. При   настанні    обставин   непереборної   сили,    сторони    Угоди   звільняються   від відповідальності за невиконання своїх зобов’язань.

 1. Розірвання Угоди

5.1. Угода може бути розірвана в односторонньому порядку у таких випадках:

– при невиконанні або неналежному виконанні зобов’язань іншою стороною;

– за бажанням однієї сторони, яка як ініціатор зобов’язана письмово повідомити іншу сторону  про  розірвання  Угоди,  але  не  менше  ніж  за місяць  до передбачуваної дати припинення Угоди;

5.2. Розірвання даної угоди є підставою для розірвання договору оренди земельної ділянки з кадастровим № ______________________________ від _____________ року.

 1. Розвязання суперечок

6.1. При виникненні розбіжностей під час виконання умов Угоди, сторони вирішують суперечки за взаємною згодою та домовленістю.

6.2. В разі недосягнення взаємної згоди, суперечки розглядаються у відповідності з чинним законодавством України.

 1. 7Термін діїУгоди

7.1. Угода набирає чинності і діє до кінця дії договору оренди земельної ділянки з кадастровим № ______________________________ від _____________ року.

 1. Інші умови

8.1. Умови Угоди переглядаються за згодою сторін з ініціативи однієї з них, попередивши про це іншу сторону за 30 днів до перегляду цих умов.

8.2. Усі зміни та доповнення до Угоди вважаються дійсними, якщо вони здійсненні у письмовому вигляді та підписані повноважними представниками сторін.

8.3. Угода складена в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

 1. Реквізити сторін
Сторона 1 :Сторона 2 :
Перечинська міська рада 
Адреса: ________________________ _________________________________з, вул.___________________   т.Адреса:
Р/р ____________________________________в ГУДКСУ в Закарпатській області областіМФО___________ ЄДРПОУ____________________Міський головаР/р ____________________________________в _______________________________ банкуМФО___________ ЄДРПОУ____________________

УКРАЇНА   

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

2 сесія VІI скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  24 грудня 2015 року №____

         м.Перечин

Про передачу частини вбудованого нежитлового приміщення

до комунальної власності територіальної громади міста Перечин

Відповідно до ст.142, 143 Конституції України, ч.3 п.10 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи, що  вбудоване нежитлове приміщення аптеки №8 знаходиться на території міста Перечин, задовольняє колективні потреби даної територіальної громади, беручи до уваги висновки постійної депутатської комісії, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Клопотати перед Закарпатською обласною радою прийняти рішення про передачу до комунальної власності територіальної громади міста Перечин частини вбудованого нежитлового приміщення аптеки №8, що розташована за адресою м.Перечин, пл.Народна, 20.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, побутового та торгівельного обслуговування, промисловості, будівництва, транспорту та зв’язку.

Міський голова                                                                              І.М.Погоріляк

УКРАЇНА   

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

2 сесія VІI скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  24 грудня 2015 року №____

         м.Перечин

Про затвердження Положення про громадські

слухання в місті Перечин

З метою сприяння територіальній громаді міста Перечин у здійсненні права на проведення громадських слухань відповідно до статті 13 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про громадські слухання в місті Перечин(додається).
 2. Оприлюднити дане рішення шляхом розміщення на офіційному сайті Перечинської міської ради.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Вовканич-Белеканич О.Ю.

Міський головаПогоріляк І.М.

Рішення Перечинської  міської  ради

«Про затвердження Положення

про громадські слухання в місті Перечин»  N___

ПОЛОЖЕННЯ

«ПРО ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ В МІСТІ ПЕРЕЧИН»

Це Положення встановлює порядок ініціювання, підготовки та проведення громадських слухань, а також урахування їх результатів органами місцевого самоврядування міста Перечин, їх посадовими особами.

Громадські слухання є однією з форм участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування, яка передбачена статтею 13 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Право територіальної громади проводити громадські слухання

 1. Територіальна громада міста Перечин (далі – громада) має право проводити громадські слухання – зустрічатися з депутатами Перечинської міської ради (далі – ради), службовими особами її виконавчих органів, Перечинським міським головою (далі – головою), іншими посадовими особами місцевого самоврядування міста Перечин, під час яких члени громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.

Стаття 2. Правове регулювання громадських слухань

 1. Порядок ініціювання, підготовки, проведення громадських слухань та врахування їх результатів регулюється Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, цим Положенням, яке є додатком та невід’ємною частиною Статуту територіальної громади міста Перечин, а також міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Стаття 3. Принципи громадських слухань

 1. Громадські слухання проводяться на засадах добровільності, відкритості, прозорості, свободи висловлювань, політичної неупередженості та з обов’язковим розглядом пропозицій, поданих під час їх проведення.
 2. Ніхто не може бути примушений до участі або неучасті в громадських слуханнях, окрім осіб, визначених у частині 4 статті 10 цього Положення.
 3. Громадські слухання мають відкритий характер. Кожен може взяти участь у громадських слуханнях.
 4. Уся інформація (у тому числі копії документів), пов’язана з ініціюванням, підготовкою, проведенням громадських слухань, розглядом прийнятих на них рішень, а також рішення органів місцевого самоврядування, акти посадових осіб, прийняті за результатами їх розгляду, розміщуються на офіційних веб-сайтах органів місцевого самоврядування у спеціальному розділі “Громадська участь” (підрозділ “Громадські слухання”), можуть розповсюджуватися в засобах масової інформації та іншими способами відповідно до вимог цього Положення.
 5. Кожен має право виступити на громадських слуханнях в порядку, встановленому цим Положенням.
 6. Під час ініціювання, підготовки, проведення, а також після проведення громадських слухань, не може чинитися перешкод для діяльності представників засобів масової інформації.
 7. Громадські слухання не можуть використовуватися для політичної, у тому числі передвиборчої агітації.
 8. Подані на громадських слуханнях пропозиції розглядаються органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами у визначені цим Положенням строки, і за результатами такого розгляду обов’язково приймаються рішення про врахування, часткове врахування чи відхилення кожної пропозиції.

Стаття 4. Предмет громадських слухань

 1. Предметом обговорення на громадських слуханнях можуть бути будь-які питання, що належать до відання місцевого самоврядування міста Перечин, у тому числі, але не обмежуючись цим:

1)      проекти нормативно-правових актів голови, ради, виконавчих органів ради;

2)      проекти та програми, що виконуються чи плануються до виконання в громаді;

3)      звіти, доповіді чи інформація про роботу голови, депутатів, органів ради, самої ради, її секретаря, керівників виконавчих органів ради та інших посадових осіб місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ, організацій;

4)      звіти посадових осіб підприємств, установ і організацій – надавачів послуг, які відповідно до законодавства мають забезпечуватися органами місцевого самоврядування (далі – надавачів послуг);

5)      внесення пропозицій щодо притягнення до відповідальності депутатів ради та посадових осіб місцевого самоврядування;

6)      інформація про вирішення окремих питань, які зачіпають інтереси всіх членів громади або її окремих частин (мешканців міста, мікрорайону, кварталу, вулиці, будинку (-ків));

7)      інші питання місцевого значення, ініційовані особами, зазначеними в статті 6 цього Положення.

Стаття 5. Види громадських слухань

 1. Громадські слухання можуть проводитися з питань, які стосуються:

1)      всіх членів громади або частини членів громади, які проживають у різних мікрорайонах міста);

2)      частини членів громади, що мешкають у межах одного мікрорайону міста);

3)      частини членів громади, що мешкають у межах інших частин міста : кварталу, вулиці, будинку (-ків).

Розділ ІІ. ІНІЦІЮВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

Стаття 6. Ініціатори громадських слухань

 1. Ініціатором громадських слухань може бути:

1)      відповідна кількість членів громади міста чи її частини (мікрорайону, кварталу, вулиці, будинку (-ків) відповідно до розрахунку, передбаченого пунктами 2, 3, 4 цієї статті;

2)      не менше трьох громадських об’єднань, благодійних організацій, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, органів самоорганізації населення, що поширюють свою діяльність на територію міста чи його частину, в межах якої ініціюються громадські слухання;

3)      міський голова, міська рада, 1/5 загального складу ради.

 1. Кількість членів територіальної громади, звернення яких достатньо для ініціювання громадських слухань, розраховується таким чином:

Кількість осіб, що можуть ініціювати громадські    Кількість членів громади, звернення яких достатньо для ініціювання громадських слухань

Кількість осіб, що мешкають на території міста       30

Кількість осіб, що мешкають у мікрорайоні   15

Кількість мешканців, що мешкають на вулиці          10

Кількість мешканців, що мешкають у багатоквартирному будинку   7

Стаття 7. Подання ініціативи щодо проведення громадських слухань

 1. Повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань вноситься на ім’я голови у вигляді письмового звернення, оформленого відповідно до вимог, передбачених Законом України “Про звернення громадян”, згідно зі зразком, поданим у Додатках 1 або 2 до цього Положення.
 2. У письмовому зверненні зазначаються:

1)      предмет громадських слухань (проблема, питання, проект рішення та інше), що пропонується до розгляду;

2)      прізвища та/або посади осіб, яких варто запросити на громадські слухання (якщо вони відомі);

3)      дата, час та місце запланованих громадських слухань;

4)      прізвище, ім’я, по батькові та контакти особи, уповноваженої представляти ініціатора;

5)      список і контакти осіб, які могли б увійти до складу організаційного комітету з підготовки громадських слухань, якщо є необхідність його створення (не більше п’яти).

 1. До письмового звернення, а також у процесі підготовки громадських слухань – до дня їх проведення, можуть додаватися інформаційно-аналітичні матеріали та проекти документів, що виносяться на слухання.

Стаття 8. Реєстрація ініціативи щодо проведення громадських слухань

 1. Протягом 3 робочих днів з моменту отримання радою письмового звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань уповноважена посадова особа або структурний підрозділ з питань громадської участі ради приймає одне з таких рішень:

1)      зареєструвати ініціативу щодо проведення громадських слухань у Реєстрі інструментів громадської участі у місті, що ведеться відповідно до Додатка 3 до цього Положення;

2)      повернути письмове звернення для усунення недоліків відповідно до частини 3 цієї статті;

3)      відмовити в реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань відповідно до частини 5 цієї статті.

 1. Про прийняте рішення в межах цього ж триденного строку повідомляють особу, уповноважену представляти ініціатора громадських слухань, у письмовій формі, зазначаючи або номер реєстрації у Реєстрі інструментів громадської участі у місті Перечин, або підстави повернення письмового звернення для усунення недоліків, або підстави відмови в реєстрації відповідно до цього Положення.
 2. Письмове звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань повертається для усунення недоліків за наявності однієї або двох таких підстав:

1)      не дотримано вимог до оформлення звернення, передбачені Законом України “Про звернення громадян” і статтею 7 цього Положення;

2)      звернулася недостатня кількість членів територіальної громади чи суб’єктів, наділених правом ініціювати слухання.

Повертати письмове звернення для усунення недоліків з інших підстав забороняється.

 1. Письмове звернення допрацьовується і подається до ради протягом п’яти робочих днів з моменту отримання особою, уповноваженою представляти ініціатора, відповідного письмового повідомлення. У разі якщо недоліки в цей строк не усунуто, звернення залишається без розгляду.
 2. Відмовляють у реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань за наявності однієї чи двох таких підстав:

1)      запропонований предмет громадських слухань, не належить до відання місцевого самоврядування;

2)      звернувся суб’єкт, не наділений правом звертатися з ініціативою щодо проведення громадських слухань.

Відмовляти в реєстрації ініціативи з інших підстав забороняється.

 1. Інформація про надходження письмового звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань, а саме звернення та всі подані (відразу чи потім) матеріали, письмове повідомлення про реєстрацію ініціативи щодо проведення громадських слухань, повернення для усунення недоліків чи обґрунтована відмова в реєстрації, розміщується на офіційному веб-сайті ради в спеціальному розділі “Громадська участь” (підрозділ “Громадські слухання”) протягом п’яти робочих днів з моменту отримання звернення, матеріалів чи підписання повідомлення, при цьому вилучаються відомості про фізичну особу (персональна інформація).

Розділ ІІІ. ПІДГОТОВКА ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

Стаття 9. Загальні питання підготовки і проведення громадських слухань

 1. Підготовка громадських слухань, у тому числі вирішення організаційно-технічних питань, здійснюється уповноваженою посадовою особою або структурним підрозділом з питань громадської участі в тісній співпраці з ініціатором громадських слухань.
 2. Уповноважена посадова особа або структурний підрозділ з питань громадської участі зобов’язана організувати підготовку громадських слухань таким чином, щоб вони відбулися в час, дату і місці, запропоновані ініціаторами громадських слухань, або в іншу дату або час, узгоджені з особою, уповноваженою представляти ініціатора громадських слухань, але не пізніше чотирнадцяти календарних днів від запропонованої дати.
 3. Органи й посадові особи місцевого самоврядування, адміністрації комунальних підприємств, установ та організацій сприяють проведенню громадських слухань і надають необхідні матеріали на прохання ініціаторів, організаційного комітету чи уповноваженої посадової особи або структурного підрозділу з питань громадської участі.

Стаття 10. Підготовка громадських слухань

 1. Протягом п’яти робочих днів з моменту отримання радою належно оформленого звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань голова видає розпорядження про заходи з підготовки громадських слухань.
 2. У розпорядженні врегульовуються такі питання:

1)      предмет громадських слухань;

2)      дата, час, місце їх проведення;

3)      ініціатор громадських слухань;

4)      посадові особи органів місцевого самоврядування, відповідальні за своєчасну і якісну підготовку громадських слухань;

5)      особи, що запрошуються на слухання;

6)      заходи з підготовки слухань та календарний план їх виконання;

7)      створення в разі необхідності організаційного комітету з підготовки слухань;

8)      створення в разі необхідності експертних груп.

 1. Громадські слухання призначаються, як правило, на неробочий день або неробочий час у достатньому за кількістю місць приміщенні, розташованому на території відповідної частини міста Перечин.
 2. Участь у громадських слуханнях обов’язкова для їх ініціаторів, авторів проектів документів (актів), які виносяться на громадські слухання, представників профільних органів ради та її виконавчих органів, керівників комунальних підприємств, установ і організацій, яких стосуються ці громадські слухання, депутатів і посадових осіб, звітування яких є предметом громадських слухань. Їх відсутність на громадських слуханнях не може бути підставою для перенесення громадських слухань чи визнання їх такими, що не відбулися.
 3. Розпорядження голови про заходи з підготовки громадських слухань оприлюднюється в порядку, передбаченому законодавством, а також розміщується на офіційному веб-сайті ради в спеціальному розділі “Громадська участь” (підрозділ “Громадські слухання”) протягом п’яти робочих днів з моменту його затвердження та у той самий строк надсилається ініціатору громадських слухань, членам організаційного комітету, експертної групи (у разі їх створення) і посадовим особам, участь яких визнана обов’язковою.

Стаття 11. Організація громадських слухань ініціаторами

Якщо протягом п’яти робочих днів з моменту отримання радою належно оформленого письмового звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань не прийнято відповідного розпорядження про заходи з підготовки громадських слухань, громадські слухання проводяться за принципом “мовчазної згоди”. Ініціатор сам визначає дату, місце та час проведення громадських слухань, здійснює необхідні підготовчі дії, про що повідомляє голову та інших запрошених осіб не пізніше, ніж у тижневий термін до дня проведення. У такому випадку громадські слухання проводяться з дотриманням вимог цього Положення.

Стаття 12. Інформування громади про проведення

громадських слухань

 1. Про організацію та проведення громадських слухань членів громади повідомляють невідкладно з моменту прийняття посадовими особами відповідного розпорядження, але не пізніше семи календарних днів до дня їх проведення.
 2. Інформаційні повідомлення про організацію та проведення громадських слухань та відповідні матеріали обов’язково розміщуються на офіційному веб-сайті та в офіційному друкованому виданні ради. Також вони можуть поширюватися в будь-яких інших засобах масової інформації, соціальних медіа, соціальних мережах, усіма доступними способами з метою ознайомлення з ними якомога більшої кількості членів громади.
 3. В інформаційному повідомленні має бути вичерпна інформація про дату, час і місце проведення громадських слухань, їх ініціатора, предмет, а також про те, де, в які дні та години члени громади можуть ознайомитися з матеріалами громадських слухань у приміщенні ради чи іншому пристосованому для цього приміщенні.
 4. Оголошення про дату, час, місце і предмет громадських слухань також розміщується на дошках оголошень міста Перечин.

Стаття 13. Діяльність організаційного комітету та експертних груп

 1. До складу організаційного комітету входять представники ініціатора громадських слухань, депутати ради, службовці її виконавчих органів, представники громадськості, фахівці з тематики громадських слухань, уповноважена посадова особа чи представник структурного підрозділу з питань громадської участі, інші зацікавлені особи та посадові особи, діяльність яких напряму пов’язана з предметом громадських слухань.
 2. Організаційний комітет має складатися не більше ніж з 11 членів. Регламент проведення засідань організаційного комітету визначається самим комітетом.
 3. Організаційний комітет відповідає за складання проектів підсумкових документів громадських слухань (пропозицій, висновків, рекомендацій, звернень тощо) і за підготовку матеріалів, що надаються учасникам громадських слухань перед їх початком, а також забезпечує підготовку проектів порядку денного та регламенту громадських слухань.
 4. Пропозиції організаційного комітету розміщуються на офіційному веб-сайті ради у спеціальному розділі “Громадська участь” (підрозділ “Громадські слухання”) та можуть поширюватися в засобах масової інформації.
 5. За рекомендацією організаційного комітету розпорядженням голови можуть бути утворені експертні групи. Вони готують експертні висновки з питань, які виносяться на громадські слухання, та доповідають по них на громадських слуханнях.
 6. У разі якщо організаційний комітет не створено, його повноваження виконує уповноважена посадова особа або структурний підрозділ з питань громадської участі у співпраці з ініціатором громадських слухань.

Розділ ІV. ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

Стаття 14. Учасники громадських слухань

 1. Кожен може взяти участь у громадських слуханнях. Члени громади приходять на слухання вільно, відповідно до оголошення про громадські слухання. Якщо приміщення, в якому призначено проведення слухань, не може вмістити всіх бажаючих членів громади, голова зобов’язаний призначити додаткові слухання в порядку, передбаченому цим Положенням.
 2. На громадські слухання можуть бути запрошені:

1)      народні депутати України;

2)      депутати відповідних рад;

3)      представники органів виконавчої влади;

4)      представники підприємств, установ та організацій, розташованих на території місцевої ради;

5)      фахівці з питань, що є предметом громадських слухань;

6)      тощо.

Стаття 15. Реєстрація учасників громадських слухань

 1. До початку громадських слухань проводиться реєстрація учасників громадських слухань. Незареєстровані особи не можуть брати участі у слуханнях.
 2. Для реєстрації особам необхідно пред’явити паспорт громадянина України або інший паспортний документ. У списку учасників громадських слухань зазначаються прізвища, імена, по батькові учасників, дата їх народження, місце реєстрації, місце роботи або рід занять, ставляться підписи зареєстрованих.
 3. Членам громади, що мають право голосу, під час реєстрації видають мандати для голосування.

Стаття 16. Право голосу на громадських слуханнях

 1. Право голосу на громадських слуханнях мають тільки повнолітні члени громади, що зареєстровані в межах міста Перечин.
 2. Решта членів громади, які не проживають у межах відповідних частин міста Перечин, беруть участь у громадських слуханнях з правом дорадчого голосу.

Стаття 17. Початок громадських слухань

 1. Розпочинає громадські слухання голова (або уповноважена особа) організаційного комітету, а якщо він не створювався – уповноважена особа ініціатора громадських слухань.
 2. Зазначена в першій частині цієї статті особа організовує вибори головуючого громадських слухань, їх секретаря та членів лічильної комісії. Ці особи обираються з числа учасників громадських слухань відносною більшістю голосів присутніх членів громади з правом голосу. Головуючим, секретарем та членами лічильної комісії не можуть бути обрані депутати ради, посадові та службові особи місцевого самоврядування, працівники комунальних підприємств, установ, організацій; членами лічильної комісії також не можуть бути голова та секретар громадських слухань.
 3. Головуючий веде слухання, стежить за дотриманням на них порядку, підписує протокол громадських слухань. Якщо головуючий зловживає своїми правами, то учасники громадських слухань більшістю голосів можуть висловити йому недовіру й обрати нового.
 4. Секретар громадських слухань веде, підписує та передає раді протокол громадських слухань у порядку, передбаченому цим Положенням.
 5. Лічильна комісія встановлює присутність учасників громадських слухань, кількість осіб, що наділені правом голосу, підраховує голоси під час голосування, а також розглядає звернення, пов’язані з порушенням порядку голосування чи іншими перешкодами в голосуванні, здійснює контроль за використанням мандатів для голосування.

Стаття 18. Порядок денний та регламент громадських слухань

 1. Громадські слухання проводяться у вигляді зустрічі членів громади з депутатами ради, посадовими особами місцевого самоврядування, надавачами послуг. Учасники громадських слухань можуть їх заслуховувати, порушувати питання та вносити пропозиції.
 2. Кожен учасник громадських слухань має право подати пропозиції, висловити зауваження, поставити запитання усно чи письмово. На вимогу учасника громадських слухань, який подає пропозицію, вона має бути поставлена на голосування. Усі пропозиції, зауваження і запитання заносяться (додаються) до протоколу.
 3. На початку громадських слухань шляхом голосування затверджуються порядок денний та регламент проведення громадських слухань.
 4. Регламентом визначається час, відведений для звітів, доповідей (співдоповідей), виступів, запитань і відповідей тощо. Регламент слухань має обов’язково передбачати:

1)      доповіді представника ініціатора громадських слухань, запрошених для цього депутатів чи посадових осіб органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ, організацій, діяльність яких стосується предмета громадських слухань;

2)      виступи представників організаційного комітету та експертних груп (якщо вони створені), залучених фахівців;

3)      час для запитань, виступів учасників громадських слухань і для прийняття рішення громадських слухань.

 1. Загальний час проведення громадських слухань встановлюється їх регламентом у кожному конкретному випадку залежно від значущості предмета громадських слухань.
 2. Не допускаються розгляд на громадських слуханнях та прийняття рішень з питань, які не було внесено до порядку денного і про які не було повідомлено учасників громадських слухань за сім днів до їх проведення.

Стаття 19. Порядок проведення громадських слухань

 1. Головуючий відповідно до регламенту надає по черзі слово для виступу учасникам слухань. Усі отримують слово тільки з дозволу головуючого. Виступи учасників громадських слухань не можуть перериватися, припинятися чи скасовуватися інакше, ніж у порядку, визначеному цим Положенням та регламентом слухань.
 2. Головуючий може перервати виступаючого, якщо його виступ не стосується предмета слухань, перевищує встановлений регламент, використовується для політичної агітації, закликає до дискримінації чи ворожнечі за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками чи інших форм нетерпимості або в інший спосіб порушує вимоги законів України.
 3. Учасники громадських слухань повинні дотримуватися вимог цього Положення, затвердженого порядку денного та регламенту громадських слухань, норм етичної поведінки, не допускати вигуків, образ, вчинення правопорушень та інших дій, що заважають обговоренню винесених на розгляд питань.
 4. У випадку порушення вимог цього Положення чи інших нормативно-правових актів більшістю голосів учасників громадських слухань може бути прийняте рішення про видалення порушника чи порушників з місця, де проводяться громадські слухання. При невиконанні рішення громадських слухань про видалення порушників до них можуть бути застосовані примусові заходи відповідно до чинного законодавства у зв’язку з порушенням порядку в громадському місці.
 5. Охорону й порядок під час проведення громадських слухань забезпечують сили поліції або добровільні громадські формування для охорони громадського порядку та Державного кордону України.

Стаття 20. Висвітлення перебігу громадських слухань

 1. Громадські слухання відбуваються у відкритому режимі, проводяться їх веб-трансляція та аудіозапис. Стенограма аудіозапису громадських слухань розміщується на офіційному веб-сайті ради у спеціальному розділі “Громадська участь” (підрозділ “Громадські слухання”) протягом п’яти робочих днів після громадських слухань і має бути доступною для ознайомлення впродовж не менше п’яти років з моменту розміщення.
 2. Кожен учасник громадських слухань має право робити аудіо-, відеозапис чи веб-трансляцію громадських слухань.
 3. Засоби масової інформації мають право вести пряму відео- чи радіотрансляцію.

Стаття 21. Прийняття рішення

За результатами обговорення предмета громадських слухань простою більшістю голосів учасників з правом голосу ухвалюється рішення громадських слухань, про що зазначається в протоколі.

Розділ V. ОФОРМЛЕННЯ ТА ВРАХУВАННЯ

РІШЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

Стаття 22. Протокол громадських слухань

 1. У ході громадських слухань складається протокол, який підписується головуючим і секретарем громадських слухань не пізніше трьох днів після їх проведення та негайно передається (надсилається) раді разом із супровідним листом.
 2. Протокол має містити:

1)      дату, час і місце проведення громадських слухань;

2)      предмет громадських слухань;

3)      кількість їх учасників загалом і кількість тих, що мали право голосу;

4)      виклад перебігу слухань;

5)      пропозиції, що були висловлені в ході слухань;

6)      результати голосування;

7)      рішення громадських слухань.

До протоколу додаються списки реєстрації учасників громадських слухань, а також запитання, звернення та пропозиції, подані головуючому під час проведення громадських слухань їх учасниками в письмовій формі.

 1. Протокол оформляється згідно з Додатком 4 до цього Положення у трьох примірниках.
 2. Один примірник протоколу зберігається уповноваженою посадовою особою або структурним підрозділом з питань громадської участі. Другий примірник уповноважена посадова особа або структурний підрозділ з питань громадської участі передає ініціаторові не пізніше п’яти робочих днів з дня проведення слухань. Третій – вивішується для ознайомлення в місці проведення громадських слухань не пізніше п’яти робочих днів з дня проведення слухань і має бути доступним для ознайомлення протягом не менше одного місяця. Крім того, сканокопія протоколу розміщується на офіційному веб-сайті ради в спеціальному розділі “Громадська участь” (підрозділ “Громадські слухання”) упродовж п’яти робочих днів з дня проведення слухань і має бути доступна для ознайомлення не менше як п’ять років. Списки учасників громадських слухань оприлюднюються, при цьому вилучаються відомості про фізичну особу (персональна інформація).

Стаття 23. Розгляд рішень громадських слухань

 1. Пропозиції, викладені в протоколі громадських слухань, розглядаються на найближчому відкритому засіданні ради або її виконавчого комітету (залежно від того, до кого вони скеровані) за обов’язкової участі ініціаторів громадських слухань, яким надається слово для виступу. Рішення за результатами розгляду приймається шляхом поіменного голосування.
 2. Пропозиції, викладені в протоколі громадських слухань, розглядаються головою, керівниками виконавчих органів ради, надавачами послуг, іншими посадовими особами, до яких вони скеровані, першочергово, але не більше як 30 календарних днів, та за обов’язкової участі ініціаторів громадських слухань, яким надається слово для виступу.
 3. Органи місцевого самоврядування, їх посадові особи по кожній поданій пропозиції приймають одне з таких рішень:

1)      врахувати пропозицію – в такому випадку зазначаються конкретні заходи для її реалізації, календарний план їх виконання та відповідальні за це посадові особи;

2)      відхилити пропозицію – в такому випадку зазначаються причини цього рішення;

3)      частково врахувати пропозицію – в такому випадку зазначаються і причини цього рішення, і заходи для реалізації частини врахованої пропозиції, календарний план їх виконання та відповідальні за це посадові особи.

Стаття 24. Оприлюднення рішення

органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб

Рішення (акти) органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, прийняті за результатами розгляду пропозицій, викладених у протоколі громадських слухань, а також актуальна інформація про їх виконання протягом п’яти робочих днів надсилаються ініціаторам громадських слухань, розміщуються на офіційному веб-сайті ради в спеціальному розділі “Громадська участь” (підрозділ “Громадські слухання”), публікуються в офіційному друкованому виданні місцевої ради, а також оприлюднюються в тому самому порядку, що й інформаційне повідомлення про проведення слухань.

Розділ VI. ОСКАРЖЕННЯ ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ І СЛУЖБОВИХ ОСІБ

Стаття 25. Дії та бездіяльність службових та посадових осіб, які можна оскаржити

 1. Члени громади мають право оскаржити будь-які дії чи бездіяльність службових та посадових осіб місцевого самоврядування, що порушують вимоги цього Положення, зокрема:

1)      безпідставне повернення письмового звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань для усунення недоліків, нереєстрацію, невчасну реєстрацію або неправомірну відмову в реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань;

2)      недотримання посадовими та службовими особами встановлених строків;

3)      невидання головою розпорядження про заходи щодо підготовки слухань;

4)      порушення вимог щодо оприлюднення інформації та документів, які стосуються ініціювання, підготовки, проведення громадських слухань, а також урахування їх результатів;

5)      неналежне виконання обов’язків з підготовки та організації громадських слухань;

6)      порушення порядку проведення громадських слухань;

7)      неприйняття або невчасне прийняття рішення за результатами розгляду протоколу громадських слухань;

8)      необґрунтовану відмову в урахуванні пропозицій громадських слухань;

9)      інші дії чи бездіяльність, що порушують вимоги чинного законодавства.

Стаття 26. Неправомочність громадських слухань

1.Громадські слухання визнаються такими, що не відбулися, в таких випадках:

1)      оголошення про проведення громадських слухань поширене з порушенням вимог, передбачених статтею 12 цього Положення;

2)      кількість посадових чи службових осіб органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів, комунальних підприємств, установ, організацій або юридичних осіб, діяльність яких є предметом громадських слухань, перевищує 50 відсотків учасників слухань, які мають право голосу;

3)      вчинення інших дій чи бездіяльності, які призвели до грубого порушення прав членів громади, передбачених цим Положенням.

 1. Рішення про визнання слухань такими, що не відбулися, може приймати голова, рада або суд за скаргою (позовом) ініціатора, учасників громадських слухань або зацікавлених членів громади.
 2. У випадку визнання громадських слухань такими, що не відбулися, голова негайно призначає повторні громадські слухання, а рішення органів та посадових осіб місцевого самоврядування, прийняті на основі розгляду їх результатів підлягають скасуванню або перегляду.

ДОДАТОК 1

ДО ПОЛОЖЕННЯ

“ПРО ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ

В МІСТІ ПЕРЕЧИН

Зразок

письмового звернення від членів територіальної громади

Перечинському міському голові

_______________________________________________________

Члена територіальної громади

________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові

Проживає за адресою:

_______________________________________________________

адреса реєстрації із зазначенням номера контактного телефону

(електронної пошти — за наявності)

ЗВЕРНЕННЯ

З ІНІЦІАТИВОЮ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

Відповідно до статті 13 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 1 Закону України “Про звернення громадян”, статей 6-8 Положення “Про громадські слухання у місті Перечин”, що є невід’ємною частиною Статуту територіальної громади міста Перечин, просимо:

1.Зареєструвати ініціативу щодо проведення громадських слухань у місті Перечин з такого предмета: ________________________________________

_______________________________________________________________

проблема, питання, проект рішення та інше, що пропонується до розгляду;

 1. Запросити на громадські слухання: _____________________________

 ______________________________________________________________

прізвища та/або назви посад посадових осіб (якщо вони відомі)

 1. Призначити слухання на:_____________________________________

________________________________________________________________

дата, час та місце запланованих громадських слухань;

 1. Контактувати з особою, уповноваженою представляти ініціаторів _________________________________________________________________________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові, адреса листування та номер телефону особи, уповноваженої представляти ініціатора;

 1. Утворити організаційний комітет з підготовки громадських слухань, включивши до його складу таких осіб:

1)_______________________________________________;

2)…..

список і контакти не більше 5 осіб, які могли б увійти до складу організаційного комітету з підготовки громадських слухань (якщо є необхідність його створення).

 1. Надати відповідь у письмовій формі, в порядку та строки, передбачені Положенням “Про громадські слухання у місті Перечин”, за адресою:_______________________________________________________

До звернення додаємо:

 1. Список членів територіальної громади, які підписали це звернення, на ____ арк.
 2. Матеріали, що стосуються предмета слухань, на ____ арк.

Дата                                                 підпис                  ім’я та прізвище особи,

                                                                                     зазначеної в заголовку

Список членів територіальної громади, які підписали звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань з предмета: _____________________

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові члена територіальної громади      Число, місяць і рік народження, адреса реєстрації і контактний телефон, особистий підпис

1      

…     

100  

ДОДАТОК 2

ДО ПОЛОЖЕННЯ “ПРО ГРОМАДСЬКІ

СЛУХАННЯ В МІСТІ ПЕРЧИН”

Зразок письмового звернення від осіб, зазначених у пунктах 2, 3 частини 1 статті 6 цього Положення

Офіційний бланк організації (за наявності)

Перечинському міському (сільському, селищному) голові

________________________________________________________________

_______________________________________________________________

Юридична адреса організації (якщо не на офіційному бланку)

№_________ від ____________

ЗВЕРНЕННЯ

З ІНІЦІАТИВОЮ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

Відповідно до статті 13 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 1 Закону України “Про звернення громадян”, статей 6-8 Положення “Про громадські слухання у місті Перечин”, просимо:

 1. Зареєструвати ініціативу щодо проведення громадських слухань у місті (селі, селищі) районі міста, селі, мікрорайоні, кварталі, вулиці, будинку(-ках))з такого предмета:________________________________________________________

проблема, питання, проект рішення та інше, що пропонується до розгляду;

 1. Запросити на громадські слухання:

_______________________________________________________________

прізвища та/або назви посад посадових осіб (якщо вони відомі)

3Призначити слухання на

________________________________________________

дата, час та місце запланованих громадських слухань;

 1. Контактувати з особою, уповноваженою представляти ініціаторів __________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові та контакти особи, уповноваженої представляти ініціатора;

 1. Утворити організаційний комітет з підготовки громадських слухань, включивши до його складу таких осіб:

1)_______________________________________________;

2)…

прізвища, посади та контакти не більше 5 осіб, що могли б увійти до складу організаційного комітету з підготовки громадських слухань (якщо є необхідність його створення).

 1. Надати відповідь в письмовій формі, в порядку та строки, передбачені Положенням “Про громадські слухання у місті Перечин”, за адресою:______________________.

До звернення додаємо:

 1. Список юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що підписали це звернення, на ____арк.;
 2. Матеріали, що стосуються предмета слухань, на ______ арк.

посада особи,

яка підписує звернення                            підпис                           ім’я та прізвище

Список юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, які підписали колективне звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань з предмета:___________________________________________

№ п/п         Найменування юридичної особи чи фізичної особи – підприємця      Прізвище, ім’я, по батькові, посада особи, уповноваженої підписувати таке звернення від імені юридичної особи         Юридична адреса і контактний телефон         Підпис уповноваженої особи і печатка (за наявності)

ДОДАТОК 3

ДО ПОЛОЖЕННЯ

“ПРО ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ В МІСТІ ПЕРЕЧИ”

У розділі “Громадські слухання” Реєстру інструментів громадської участі міста Перечин обов’язково зазначаються:

 1. Дата надходження до ради та вхідний номер реєстрації письмового звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань.
 2. Дата та вихідний номер письмового повідомлення про реєстрацію ініціативи щодо проведення громадських слухань, повернення письмового звернення для усунення недоліків або відмови у реєстрації ініціативи.
 3. Дата та номер реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань.
 4. Ініціатори громадських слухань.
 5. Предмет громадських слухань.
 6. Вид громадських слухань.
 7. Дата і номер розпорядження голови про заходи з підготовки громадських слухань.
 8. Способи поширення інформаційного повідомлення про організацію і проведення громадських слухань.
 9. Прізвище, ім’я, по батькові та назва посади особи, відповідальної за організацію громадських слухань.
 10. Дата, час і місце проведення громадських слухань.
 11. Прізвище, ім’я, по батькові головуючого та секретаря громадських слухань.
 12. Кількість зареєстрованих учасників.
 13. Кількість учасників, наділених правом голосу.
 14. Рішення громадських слухань (підтримані пропозиції під час голосування).
 15. Дата надходження до ради та вхідний номер реєстрації протоколу громадських слухань.
 16. Органи, посадові та службові особи місцевого самоврядування, яким скеровано пропозиції, викладені в протоколі громадських слухань.
 17. Номер і дата рішення, розпорядження чи наказу, винесеного за результатами розгляду органами, посадовими та службовими особами місцевого самоврядування пропозицій громадських слухань, викладених у протоколі.
 18. Інформація про виконання прийнятих посадовими та службовими особами місцевого самоврядування рішень за результатами розгляду пропозицій громадських слухань.
 19. Інформація про оскарження дій чи бездіяльності посадових та службових осіб, які порушили вимоги Положення “Про громадські слухання у місті Перечин».

ДОДАТОК 4

ДО ПОЛОЖЕННЯ

“ПРО ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ В МІСТІ ПЕРЕЧИН”

П Р О Т О К О Л

громадських слухань ____________________________________________

вид громадських слухань та їх предмет

____________________________________________ міста Перечин

“____”____________ 20____ року

Місце проведення: __________________________________

Час проведення:_____________________________________

Присутні:

Учасники громадських слухань у кількості _____ осіб (список реєстрації – у Додатку 1 до цього протоколу).

З них наділені правом голосу _____ учасників.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Обрання головуючого, секретаря та членів лічильної комісії.
 2. Затвердження порядку денного та регламенту слухань.
 3. Про ситуацію щодо ________________________________________________.

питання порядку денного, що обговорювалося

 1. Про ситуацію щодо ________________________________________________.

питання порядку денного, що обговорювалося

 1. Про ситуацію щодо ________________________________________________.

питання порядку денного, що обговорювалося

 1. Обрання головуючого, секретаря та членів лічильної комісії.

СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИЛИ:

 1. ______________________________________________________________
 2. ______________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” – ________;

“Проти” – ________;

“Утрималися” – ________;

УХВАЛИЛИ:

Обрати головуючим слухань:

Прізвище, ім’я,

по батькові         Адреса реєстрації та контакти

 1. Затвердження порядку денного та регламенту слухань

СЛУХАЛИ:

 1. Про затвердження порядку денного та регламенту слухань.

ВИСТУПИЛИ:

 1. ______________________________________________________________
 2. ______________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” – ________;

“Проти” – ________;

“Утрималися” – ________;

УХВАЛИЛИ:

1.Затвердити такий порядок денний громадських слухань:

 1. Про ситуацію щодо ________________________________________________.
 1. Про ситуацію щодо ________________________________________________.
 1. Про ситуацію щодо ________________________________________________.
 1. Затвердити такий регламент громадських слухань:

на вступне слово ініціатора громадських слухань – до ___ хвилин;

на доповідь – до ___ хвилин;

на кожну із не більше двох співдоповідей – до ___ хвилин;

відповіді на запитання після доповіді й усіх співдоповідей разом – до ___ хвилин;

на виступи експертів – до ___ хвилин;

на виступи в обговоренні – до ___ хвилин.

 1. Про ситуацію щодо ________________________________________________.

питання, яке порушується

СЛУХАЛИ:

 1. Про ситуацію щодо ________________________________________________.

питання, яке порушується

ВИСТУПИЛИ:

 1. ______________________________________________________________
 2. ______________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” – ________;

“Проти” – ________;

“Утрималися” – ________;

УХВАЛИЛИ:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Про ситуацію щодо ________________________________________________.

питання, яке порушується

СЛУХАЛИ:

 1. Про ситуацію щодо ________________________________________________.

питання, яке порушується

ВИСТУПИЛИ:

 1. ______________________________________________________________
 2. ______________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” – ________;

“Проти” – ________;

“Утрималися” – ________;

УХВАЛИЛИ:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Про ситуацію щодо ________________________________________________.

питання, яке порушується

СЛУХАЛИ:

 1. Про ситуацію щодо ________________________________________________.

питання, яке порушується

ВИСТУПИЛИ:

 1. ______________________________________________________________
 2. ______________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” – ________;

“Проти” – ________;

“Утрималися” – ________;

УХВАЛИЛИ:

Визнати ситуацію щодо ________________________________________

питання, яке порушується

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Голова слухань ________________ _____________________

(прізвище та ініціали) (підпис)

Секретар слухань ________________ _____________________

(прізвище та ініціали) (підпис)

Додаток 1

до Протоколу ___________громадських слухань з предмета: ______________________________________________________________________

____________________________________________ міста Перечин

від “___”____________20 ___ р.

СПИСОК

реєстрації учасників громадських слухань _______________________________________________________________________

вид громадських слухань та їх предмет

________________________________________________ міста Перечин

“____”_____________ 20 __ року м. Перечин

№ п/п         Прізвище, ім’я,

по батькові         Число, місяць, рік народження      Адреса реєстрації та контакти         Місце праці або рід занять   Підпис

…     

Голова слухань _________________ ______________________________

Секретар слухань _________________ ______________________________

УКРАЇНА  

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

2 сесія VІI скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  24 грудня 2015 року №____

         м.Перечин

Про надання пільг із сплати земельного

податку на 2016 рік управлінню

державної казначейської служби

України у Перечинському районі

                На підставі статті 284 Податкового кодексу України, пункту 28 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»‚ розглянувши клопотання  УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ  СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ПЕРЕЧИНСЬКОМУ РАЙОНІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ про надання пільг із сплати земельного податку, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Звільнити УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ПЕРЕЧИНСЬКОМУ РАЙОНІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ на 2016 рік від сплати земельного податку .

Міський голова                                                                            І.М.Погоріляк

УКРАЇНА  

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

2 сесія VІI скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  24 грудня 2015 року №____

         м.Перечин

Про відмову у наданні пільги

зі сплати податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки

                На підставі статті 284 Податкового кодексу України, пункту 28 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»‚ розглянувши клопотання  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, МІСЦЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ щодо надання пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, врахувавши висновок постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Відмовити ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, МІСЦЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ у наданні пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Міський голова                                                                            І.М.Погоріляк

УКРАЇНА  

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

2 сесія VІI скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  24 грудня 2015 року №____

         м.Перечин

Про внесення змін та доповнень

до Екологічної  Програми

здійснення природоохоронних

заходів в м.Перечин на 2015 рік

Відповідно до ст.26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   у зв’язку з виділенням коштів для виконання природоохоронних заходів в м.Перечин  міська рада

ВИРІШИЛА :

 1. Внести зміни до Екологічної Програми здійснення природоохоронних заходів в м.Перечин на 2015 рік і викласти її в новій редакції згідно додатку №1(додається).
 1. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності (зав. Попович Я.П.) в своїй роботі використовувати Екологічну Програму здійснення природоохоронних заходів в м.Перечин на 2015 з новоприйнятою редакцією.

Міський голова                                                                            Погоріляк І.М.

Додаток № 1

до Екологічної  Програми

здійснення природоохоронних

заходів в м.Перечин на 2015 рік »

№________ від 17 грудня 2015 року

Екологічна програма

здійснення природоохоронних заходів

в м. Перечин на 2015 рік

Загальні положення

Даною програмою розроблено головні напрямки здійснення природоохоронних заходів в м. Перечин з використанням для цього позабюджетного фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради.

Виконання Програми передбачає покращення охорони навколишнього середовища на території міста.

Мета програми

Головною метою даної Програми є підвищення ролі місцевого самоврядування в забезпеченні заходів для зниження впливу забруднення навколишнього середовища на здоров’я людей на території міста‚ вдосконалення економічного механізму  регулювання екологічних проблем.

Основні завдання і пріоритети

охорони навколишнього середовища

Забезпечення  реалізації державної політики в галузі охорони навколишнього середовища на території міста, зокрема:

 • вирішення питань щодо організованого збору ТПВ, його вивозу та утилізації;
 • утримання в належному стані потоків, що розташовані на території міста шляхом реконструкції очищення та поглиблення їх русел;
 • капітальний і поточний ремонт КОС‚ КНС 1 та КНС 2‚  забезпечення нормативної очистки стічних вод;
 • ліквідація аварійних ситуацій на каналізаційно-очисних станціях‚ з метою запобігання наслідків‚ пов’язаних з надзвичайними ситуаціями;
 • очищення та поглиблення діючих стічних каналів та потоків по вулицях міста;
 • ремонт колодязів та мереж стічних вод;
 • відвід стічних вод шляхом будівництва нових мереж стічних вод на вулицях де відсутні дані об’єкти;
 • встановлення зон санітарної охорони першого поясу на експлуатуючих свердловинах міського водогону ;
 • озеленення територій та узбіччя тротуарів декоративними насадженнями та квітами в м. Перечин;
 • здійснення робіт по захисту територій міста та сільськогосподарських угідь від підтоплення водами потоків, що знаходяться в районі їх розташувань.  
 • інші важливі питання‚ що пов’язані з природоохоронною діяльністю;

Фінансово-економічне забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється у межах позабюджетного фонду охорони навколишнього середовища міської ради‚ обласного бюджету коштів підприємств та інших джерел фінансування‚ не заборонених законодавством.

Очікувані результати виконання:

Покращення охорони навколишнього середовища на території міста.

Кошти позабюджетного фонду на виконання даної Програми використовуються згідно кошторисів витрат.

Секретар міської ради                                                                      Вовканич-Белеканич О.Ю.

Додаток № 2

до Екологічної  Програми

здійснення природоохоронних

заходів в м.Перечин на 2015 рік »

№________ від 17 грудня 2015 року

Заходи по реалізації Програми

п/пПерелік заходів та завданьСтрок реалізаціїОрієнтованийобсяг фінансуваньгрн.
1.234
1.Заходи, щодо недопущення стихійних сміттєзвалищ та ліквідація виявлених.2015р.5000
2.Проведення заходів по утриманні в належному стані потоків, що розташовані на території міста шляхом реконструкції, очищення та поглиблення їх русел.2015р.60 000
3.Капітальний і поточний ремонт КОС, КНС 1 та КНС 2,забезпечення нормативної очистки стічних вод.2015р.100000
4.Ліквідація аварійних ситуацій на каналізаційно-очисних станціях з метою запобігання наслідків, пов’язаних з надзвичайними ситуаціями2015р.20000
5.Очищення та поглиблення діючих стічних каналів та потоків по вулицях міста2015р.350000
6.Ремонт колодязів та стічних вод2015р.30000
7.Відвід стічних вод шляхом будівництва нових мереж стічних вод на вулицях де відсутні дані об’єкти2015р.25000
8.Встановлення зон санітарної охорони першого поясу на експлуатуючих свердловинах міського водогону2015р.50000  
9.Здійснення робіт по захисту територій міста та сільськогосподарських угідь від підтоплення водами потоків, що знаходяться  в районі їх розташувань2015р.30000
10.Озеленення території та узбіччя тротуарів декоративними насадженнями та квітами в м. Перечин2015р.50000
11.Реконструкція водовідвідного каналу «Домарадж» у м.Перечин в районі Перечинського лісохімічного комбінату2015р.582840
12.Технічний та авторський нагляд за об’єктом « Реконструкція водовідвідного каналу «Домарадж» у м.Перечин в районі Перечинського лісохімічного комбінату»2015р.13000
 13.Проведення експертизи Робочого проекту «Реконструкція водовідвідного каналу «Домарадж» у м.Перечин в районі Перечинського лісохімічного комбінату»2015р.10000
14.Інші важливі питання, що пов’язані з природоохоронною діяльністю2015р.50000
Всього:1375840

Секретар міської ради                                                                      Вовканич-Белеканич О.Ю.

Додаток № 3

до Екологічної  Програми

здійснення природоохоронних

заходів в м.Перечин на 2015 рік »

№________ від 17 грудня 2015 року

Паспорт програми

1.Назва: Екологічна Програма здійснення природоохоронних заходів в м. Перечин на 2015р.

2.Підстава для розроблення: стаття 33‚ стаття 26‚ ч.1 п.22 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”‚ Закон України “Про охорону навколишнього природного  середовища “ від 25.06.1991р. №1264-12‚ постанова  Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку видів діяльності‚ що належать до природоохоронних заходів”

3.Замовник: Перечинська міська рада.

4.Виконавець: Виконавчий комітет Перечинської міської ради

5.Мета: Підвищення ролі місцевого самоврядування в забезпеченні заходів для зниження впливу забруднення навколишнього середовища на здоров’я людей на території міста.

6.Строк виконання Програми: Передбачається виконати Програму до кінця 2015 року.

7.Загальний обсяг фінансування: 1375840,0 грн..

8.Джерела фінансування: Позабюджетний фонд охорони навколишнього    середовища міської ради за 2015р. та субвенція обласного бюджету  згідно кошторисів витрат.

9.Очікувані результати виконання: Покращення охорони навколишнього      середовища на території міста.

10.Контроль за виконанням Програми: постійна депутатська комісія міської ради з питань регулювання земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища (голова Баєв Є.О.) та постійну депутатську комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку зовнішньо – економічної та підприємницької діяльності (Шинкарчук Я.І.)

Секретар міської ради                                                                      Вовканич-Белеканич О.Ю.