Проєкти рішень 1 Пленарного засідання 1 сесії Перечинської Міської Ради 7 скликання від   18.05.2017


 Дата публікації: 09. 05. 2017 р.

                                 УКРАЇНА                                    

                               ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                   

1 пленарне засідання

1 сесії VІI скликання

РІШЕННЯ

проект

від 18 травня  2017 року  №____        

         м.Перечин

Про підсумки виборів депутатів

Перечинської міської ради сьомого скликання,

початок їх повноважень

Керуючись статтею 25, частиною першою статті 42, частиною першою статті 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію голови Перечинської міської виборчої комісії Гутич О.Й, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Взяти до уваги інформацію голови Перечинської міської виборчої комісії Гутич О.Й. «Про підсумки виборів депутатів Перечинської міської ради сьомого скликання визнання їх повноважень (Інформація голови та відповідні рішення Перечинської міської виборчої комісії додаються) та визнати  початок повноважень депутатів Перечинської міської ради сьомого скликання, згідно додатку.

Голова Перечинської

міської виборчої комісії                                  О.Й.Гутич                                                 

УКРАЇНА 

                               ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                   

1 пленарне засідання

1 сесії VІI скликання

РІШЕННЯ

проект

від 18 травня  2017 року  №____        

         м.Перечин

Про початок повноважень

Перечинського міського голови Погоріляка І.М.

Керуючись  ч.1 ст. 42 та ч. 3 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 85 Закону України «Про місцеві вибори», ст. 14-15 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», заслухавши інформацію голови Перечинської міської виборчої комісії Гутич О.Й, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Взяти до уваги інформацію голови Перечинської міської виборчої комісії Гутич О.Й. «Про підсумки виборів голови Перечинської міської ради сьомого скликання, визнання його повноважень (Інформація голови та відповідні рішення Перечинської міської виборчої комісії додаються) та визнати  початок повноважень Перечинського міського голови Погоріляка Івана Михайловича.
 2. Підписаний міським головою текст Присяги зберігати в його особовій справі.

Голова Перечинської

міської виборчої комісії                                  О.Й.Гутич                                                                                                         

УКРАЇНА  

                               ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                   

1 пленарне засідання

1 сесії VІI скликання

РІШЕННЯ

проект

від 18 травня  2017 року  №____        

         м.Перечин

Про створення тимчасової

 лічильної комісії

 1. Утворити тимчасову лічильну комісію у складі 5 депутатів.
 2. Затвердити персональний склад лічильної комісії:

Баєв Євген Олександрович

Гунка Федір Федорович

Макар Іван Ілліч

Міський голова                                     І.М.Погоріляк

УКРАЇНА    

                               ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                   

1 пленарне засідання

1 сесії VІI скликання

РІШЕННЯ

проект

від 18 травня  2017 року  №____        

         м.Перечин

 Про обрання секретаря

 Перечинської міської ради

                        Враховуючи пропозицію міського голови згідно вимог статті 26 п.4, статті 42 п.4 пп 4, статті 50 п.1, статті.59 п.3 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та беручи до уваги інформацію лічильної комісії про підсумки таємного голосування по виборах секретаря міської ради, перша сесія сьомого скликання Перечинської міської ради

                           вирішила:

 1. Інформацію лічильної комісії про підсумки таємного голосування по виборах секретаря Перечинської міської ради взяти до уваги.

                2 . Визнати повноваження секретаря Перечинської міської ради _____________________ депутата міської ради, та ввести його до складу виконавчого комітету Перечинської міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Міський голова        І.М.Погоріляк                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

УКРАЇНА    

                               ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                   

1 пленарне засідання

1 сесії VІI скликання

РІШЕННЯ

проект

від 18 травня  2017 року  №____        

         м.Перечин

Про утворення постійних депутатських комісій

Перечинської міської ради сьомого скликання

       Відповідно до вимог ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», перша сесія сьомого скликання Перечинської міської ради

                                                              в и р і ш и л а:

 1. Створити шість постійних депутатських комісій Перечинської міської ради з числа депутатів згідно з додатком №1, а саме:

–  Постійна комісія з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та сфери послуг;

– Постійна комісія з питань земельних відносин, архітектури та містобудування ;

– Постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики, протидії та запобігання корупції;

– Постійна комісія з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення;

– Постійна комісія з питань інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства та комунальної власності;

– Постійна комісія з питань інвестицій, туризму, міжнародних  та зовнішньоекономічних зв’язків.

 1. Обраним головам постійних депутатських комісій ради в п’ятиденний термін провести перше засідання постійної комісії з порядком денним: «Про план роботи постійної комісії».

  Міський голова                                                                І.М.Погоріляк

Додаток 1

до рішення № __ «Про утворення

 постійних депутатських комісій

Перечинської міської ради сьомого

скликання» від 18 травня 2017р.

Персональний склад

постійних депутатських комісій Перечинської міської ради сьомого скликання

Постійна комісія з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та сфери послуг:

Голова комісії: Шинкарчук Я.І.

Члени комісії: 

 • Барзак О.І.,
 • Бодак А.В.,
 • Гуранич М.І.

Постійна комісія з питань земельних відносин, архітектури та містобудування:

Голова комісії: Баєв Є.О.

Члени комісії: 

 • Макар І.І.,
 • Барник М.І.,
 • Гриньов І.В.,
 • Керецман І.І.

Постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики, протидії та запобігання корупції:

Голова комісії: Головей М.М.

Члени комісії: 

 • Тимко В.В.,
 • Гондорчин М.М.,
 • Цмур Ю.І.

Постійна комісія з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення:

Голова комісії: Гунка Ф.Ф.

Члени комісії: 

 • Свадеба Є.М.,
 • Гаєвська Г.В.,
 • Набокова Н.Ю.

Постійна комісія з питань інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства та комунальної власності:

Голова комісії: Іпполітов Т.В.

Члени комісії: 

 • Федарка Ю.І.,
 • Бабич В.А.,
 • Вовчок Я.Ю.

Постійна комісія з питань інвестицій, туризму, міжнародних  та зовнішньоекономічних зв’язків:

Голова комісії: Панін В.С.

Члени комісії: 

 • Зизич Н.Ю.,
 • Лазорик Я.І.,
 • Закорчевна М.Й.

Секретар міської ради                    _______________________

УКРАЇНА    

                               ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                   

1 пленарне засідання

1 сесії VІI скликання

РІШЕННЯ

проект

від 18 травня  2017 року  №____        

         м.Перечин

Про затвердження Положення

про постійні депутатські комісії

Перечинської міської ради

сьомого скликання

Відповідно до статей 26, 46, 47, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 18 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад”, враховуючи пропозиції робочої групи міської ради щодо підготовки проекту Положення про постійні комісії Перечинської міської ради сьомого скликання, міська рада

Вирішила:

 1. Затвердити Положення про постійні комісії Перечинської міської ради сьомого скликання, згідно додатку 1.

Міський голова                                                      І.М.Погоріляк

Додаток 1

до рішення № __ «Про затвердження Положення

про постійні депутатські комісії

Перечинської міської ради

сьомого скликання» від 18 травня 2017 року

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ПОСТІЙНІ ДЕПУТАТСЬКІКОМІСІЇ

ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 1. Загальні положення

1.1  Постійна комісія Перечинської міської ради є органом ради, що обирається з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

1.2 Постійна комісія обирається радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються комісією.

1.3 До складу постійної комісії не можуть бути обрані міський голова та секретар міської ради.

1.4 Комісія підзвітна раді та відповідальна перед нею. Діяльність постійної комісії координує секретар ради.

1.5 У своїй діяльності постійна комісія ради керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, рішеннями міської ради, Регламентом  роботи ради та цим Положенням.

1.6 Діяльність постійної комісії ради здійснюється на основі планів роботи, прийнятих на засіданні комісії, доручень міської ради, міського голови або секретаря міської ради.

1.7 Постійна комісія в своїй діяльності взаємодіє з постійними комісіями міської ради та інших рад, управліннями та відділами ради, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями.

1.8 Положення про постійну комісію затверджується міською радою.

1.9 Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на два місяці і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

1.10 Постійна комісія має право скликати сесію міської ради у випадку, передбаченому п.8 ст.46 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.11 Депутати працюють у постійній комісії на громадських засадах.

 1. Голова постійної комісії міської ради 

2.1 Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю комісії та організує її роботу.

2.2 Скликає і веде засідання комісії.

2.3 Визначає завдання і розподіляє обов’язки між членами комісії.

2.4 Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності комісії.

2.5 Забезпечує організаційну підготовку засідань комісії.

2.6 Відповідає за підготовку довідок, звітів, інформацій з питань роботи комісії.

2.7 Представляє комісію у відносинах з іншими комісіями, органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.

2.8 Організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.

2.9 Підтримує зв’язки із засобами масової інформації , забезпечує гласність в роботі комісії.

2.10 У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

 1. Основні напрямки діяльності постійної комісії

3.1 Основним завданням постійної комісії є є попередній розгляд проектів рішень, що виносяться на розгляд міської ради

3.2  Постійна комісія за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою вивчає діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету міської ради органів, а          також з питань, віднесених до відання ради, виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подає за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету міської ради, здійснює контроль за виконанням рішень ради.

3.3  Постійна комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному законом, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, необхідні          матеріали і документи.

3.4   За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації.

Висновки і рекомендації постійної комісії оформляються протокольно та приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови чи секретарем комісії. Відповідальність за ведення протоколів постійної комісії покладається на секретаря комісії.

3.5 Рекомендації постійної комісії підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.

Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею строк.

3.6 Постійна комісія попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою, готує висновки з цих питань.

3.7 Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів, представників  управлінь та відділів міської ради.

3.8 Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради розглядатися постійними комісіями спільно.

Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

3.9 Всі питання, які виносяться на розгляд сесії, попередньо повинні обов’язково розглядатись профільною постійною комісією.

3.10 Постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики, протидії та запобігання корупції розглядає:

 3.10.1 Проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

3.10.2 Звіти про виконання програм і бюджету;

3.10.3 Питання:

 • Забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян міста;
 • Утримання органів правопорядку за рахунок бюджету;
 • Депутатської діяльності, додержання норм депутатської етики;
 • Додержання вимог Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, зокрема п.5,7,9,10 ст.49;
 • Контролю за додержанням депутатами міської ради та посадовими особами виконавчих органів ради вимог Закону України “Про статус депутатів місцевих рад»;
 • Координації дій з обласною, районними в місті радами органами самоорганізації населення, громадськими та політичними організаціями;
 • Підготовки, узагальнення пропозицій щодо змін та доповнень до Регламенту Перечинської міської ради.

3.10.4 Вивчає і готує питання про стан та розвиток місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення, інші питання, які вносяться на розгляд ради.

3.10.5 Розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

3.11 Постійна комісія з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та сфери послуг  за дорученням ради або за    власною ініціативою попередньо розглядає:

3.11.1 Проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

3.11.2 Звіти про виконання програм і бюджету;

3.11.3 Попередній розгляд звітів про хід і результати виконання прийнятих програм і бюджету;

3.11.4 Питання:

-Підготовки пропозицій щодо встановлення місцевих податків і зборів, та розміри їх ставок;

-Здійснення контролю за утворенням та використанням позабюджетних цільових коштів;

-Надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих  податках і зборах;

3.11.5 Вивчає і готує питання соціально-економічного, стратегічного розвитку міста, інші питання, які виносяться на розгляд ради;

3.11.6 Розробляє проекти рішень ради, готує висновки та пропозиції з цих питань, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

3.11.7 Вивчає проекти регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» і забезпечує підготовку експертного висновку до проектів регуляторних актів, які виносяться на розгляд ради.

3.12 Постійна комісія з питань інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства та комунальної за дорученням ради або за    власною ініціативою попередньо розглядає:

3.12.1 Проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

3.12.2 Звіти про виконання програм і бюджету;

3.12.3 Попередній розгляд звітів про хід і результати виконання прийнятих програм і бюджету;

3.12.4 Питання:

 • Створення і реорганізації підприємств комунальної власності;
 • Транспортного обслуговування;
 • Про стан та ефективне використання комунальної власності територіальної громади міста;
 • Встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади;
 • Підготовки і розгляду проектів місцевих програм приватизації та переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації;
 • Післяприватизаційної підтримки підприємств, що утворились в результаті приватизації комунальної власності;
 • Аналізу соціальних наслідків приватизації;
 • Сприяння виконавчим органам в управлінні об’єктами житлово-комунального господарства;

3.12.5 Вивчає і готує питання про стан та розвиток житлово-комунального

господарства міста, інші питання, які вносяться на розгляд ради;

3.12.6 Розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

3.13 Постійна комісія з питань земельних відносин, архітектури та містобудування за дорученням ради або за    власною ініціативою попередньо розглядає:

3.13.1 Проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

3.13.2 Звіти про виконання програм і бюджету;

3.13.3 Попередній розгляд звітів про хід і результати виконання прийнятих програм і бюджету;

3.13.4 Питання:

 • Координації діяльності місцевих землевпорядних органів та уповноважених державних органів управління з охорони природи;
 • По підготовці пропозицій щодо ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами;
 • Здійснення контролю за дотриманням земельного та природоохоронного законодавства;
 • Про організацію охорони, реставрації та використання пам’яток історії і культури, архітектури та містобудування;
 • Про стан та розвиток відповідних галузей будівництва;
 • По підготовці пропозицій щодо планів і програм будівництва та реконструкції об»єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, житлових будинків, шляхів;
 • Участі в розробці містобудівних програм, генеральних планів забудов;

3.13.5 Вивчає і готує питання про стан та розвиток містобудування і архітектури, інші питання, які виносяться на розгляд ради.

3.13.6 Розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

3.14 Постійна комісія з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення за дорученням ради або за    власною ініціативою попередньо розглядає:

3.14.1 Проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

3.14.2 Звіти про виконання програм і бюджету;

3.14.3 Попередній розгляд звітів про хід і результати виконання прийнятих програм і бюджету;

3.14.4 Питання:

 • Створення умов для розвитку культури;
 • Сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел;
 • Створення умов для занять фізичною культурою і спортом;
 • Забезпечення охорони пам’яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання;
 • Ефективного використання дитячих дошкільних і позашкільних установ;
 • Сприяння виконавчим органам в управлінні закладами освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту;

3.14.5 Вивчає і готує питання про стан та розвиток освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту,  інші питання, які вносяться на розгляд ради.

3.14.6 Розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

3.14.7 Вивчає і готує питання про стан та розвиток охорони здоров’я, проблем соціального захисту населення, інші питання, які вносяться на розгляд ради;

3.14.8. Розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

3.15. Постійна комісія з питань інвестицій, туризму, міжнародних  та зовнішньоекономічних зв’язків за дорученням ради або за    власною ініціативою попередньо розглядає:

3.15.1 Проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

3.15.2 Звіти про виконання програм і бюджету;

3.15.3 Попередній розгляд звітів про хід і результати виконання прийнятих програм і бюджету;

Питання:

 • розробка програм, пов’язаних із здійсненням інвестиційної діяльності;
 • залучення інвестицій до міста, контролю за виконанням інвестиційних зобов’язань, а також технічної допомоги;
 •  міжнародних та регіональних зв’язків;

3.15.4 Розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

3.15.5 Вивчає і готує питання про стан та розвиток міжнародних та регіональних зв’язків, інвестиційну політику міста, інші питання, які вносяться на розгляд ради;

3.15.6. Розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

 1. Взаємодія постійної комісії з Виконавчим комітетом, управліннями та відділами

4.1 Рекомендації постійної комісії подаються міському голові в письмовій формі з реєстрацією в канцелярії.

4.2 Виконавчий комітет, управління та відділи міської ради зобов’язані в десятиденний термін (якщо комісією не буде визначено інший строк виконання) розглянути рекомендації та пропозиції постійної комісії та          надати аргументовану відповідь.

4.3 У випадку відхилення рекомендації постійної комісії виконавчим комітетом, управлінням чи відділом міської ради вона має право повторно винести рекомендації на їх розгляд.

4.4 Якщо пропозиція повторно відхилена, комісія може підготувати на розгляд міської ради проект рішення з порушеного питання.

4.5 Постійна комісія здійснює контроль за виконанням рішень виконавчого комітету з питань, віднесених до її компетенції.

Секретар міської ради                   _____________________________

УКРАЇНА    

                               ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                   

1 пленарне засідання

1 сесії VІI скликання

РІШЕННЯ

проект

від 18 травня  2017 року  №____        

         м.Перечин

Про внесення змін до рішення № 245

3 пленарного засідання 9 сесії Перечинської

міської ради 7 скликання «Про затвердження

загальної чисельності апарату Перечинської

міської ради, його структури та витрат на

оплату праці працівників на 2017 рік»

від 22 грудня 2016р.

Відповідно до пункту 5 частини 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»’ керуючись Постановою Кабінету Міністрів № 268 від 09.03.2006 року.’ З метою забезпечення ефективної роботи  апарату Перечинської міської ради’ міська рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Внести зміни до рішення № 245 3 пленарного засідання 9 сесії Перечинської міської ради 7 скликання «Про затвердження загальної чисельності апарату Перечинської міської ради, його структури та витрат на оплату праці працівників на 2017 рік» від 22 грудня 2016р. та викласти в наступній редакції:
 1. Затвердити структуру і чисельність виконавчого апарату міської ради на 2017 рік згідно з додатком 1.
 2. Затвердити кошторис видатків на утримання міської ради та її виконавчого апарату у 2017 році згідно з додатком 2.
 3. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності (завідувачу Попович Я.П.) проводити оплату праці працівників Перечинської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України про працю та з урахуванням даного рішення.

Міський голова                                                              І.М.Погоріляк                         

Додаток 1

до проекту рішення

                                                                       1 пленарного засідання 1 сесії

Перечинської міської ради VII  скликання

від  18 травня  2017 року №___

 «Про внесення змін до рішення № 245

3 пленарного засідання 9 сесії Перечинської

міської ради 7 скликання «Про затвердження

загальної чисельності апарату Перечинської

міської ради, його структури та витрат на

оплату праці працівників на 2017 рік»

від 22 грудня 2016р.»

Структура і чисельність апарату

Перечинської міської ради  на 2017 рік

ПНазва посадиК-сть штатних одиницьК-сть посадових окладів
1234
1Міський голова11
2Перший заступник міського голови11
3Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів11
4Секретар міської ради11
5Керуючий справами  виконавчого комітету міської ради11
6Провідний спеціаліст з питань регуляторної політики, юрист11
7Завідувач відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради11
8Провідний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради11
9Спеціаліст II категорії відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради22
10Спеціаліст ІІ категорії з питань ведення діловодства, секретар приймальні11
11Провідний спеціаліст інформаційно-комп’ютерного набору  міської ради11
12Спеціаліст І категорії, юрист – землевпорядник11
13Спеціаліст I категорії, юрисконсульт11
14Спеціаліст І категорії  по зв’язках з громадськістю11
15Провідний спеціаліст з питань міжнародних відносин, інвестицій та туризму11
16Спеціаліст по роботі з питань житлово-комунального господарства11
17Оперативний черговий11
18Прибиральник службових приміщень міської ради0,50,5
19Державний реєстратор речових прав на нерухоме майно11
20Головний спеціаліст з питань реєстраційного обліку громадян11
21Інспектор по контролю за благоустроєм11
РАЗОМ :22,522,5

Секретар міської ради             ______________________________

Додаток 2

                                              до проекту рішення

                                                                       1 пленарного засідання 1 сесії

Перечинської  міської ради VII  скликання

від  18 травня  2017 року №___

 «Про внесення змін до рішення № 245

3 пленарного засідання 9 сесії Перечинської

міської ради 7 скликання «Про затвердження

загальної чисельності апарату Перечинської

міської ради, його структури та витрат на

оплату праці працівників на 2017 рік»

від 22 грудня 2016р.»

Кошторис видатків на утримання

міської ради та її виконавчого апарату у 2017 році

КЕКВНайменування видатківСума, грн
2111Заробітна плата1402200
2120Нарахування на оплату праці319600
2210Предмети, матеріали,обладнання та інвентар168300
2240Оплата послуг (крім комунальних)99000
2250Видатки на відрядження5000
2272Оплата водопостачання та водовідведення2400
2273Оплата електроенергії43000
2274Оплата природного газу48000
2800Інші поточні видатки3000
3110Придбання  обладнання і предметів довгострокового користування158000
РАЗОМ2248500

Секретар міської ради                                          ______________________

УКРАЇНА    

                               ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                   

1 пленарне засідання

1 сесії VІI скликання

РІШЕННЯ

проект

від 18 травня  2017 року  №____        

         м.Перечин

Про затвердження заступників міського голови

та керуючої справами (секретаря) виконкому

Перечинської міської ради

Керуючись статтями 26 та 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», перша сесія сьомого скликання Перечинської міської ради

вирішила:

 1. Затвердити Кравця Віталія Володимировича Першим заступником Перечинського міського голови.
 2. Затвердити Крижановську Любов Юріївну заступником Перечинського міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради.
 3. Затвердити Гафіянич Євгенію Михайлівну керуючою справами (секретарем) виконавчого комітету Перечинської міської ради.

Міський голова                                                                        І.М.Погоріляк

УКРАЇНА    

                               ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                   

1 пленарне засідання

1 сесії VІI скликання

РІШЕННЯ

проект

від 18 травня  2017 року  №____        

         м.Перечин

Про утворення та затвердження персонального

складу виконавчого комітету Перечинської

міської ради сьомого скликання

     Керуючись пунктом 3 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи пропозицію міського голови Погоріляка Івана Михайловича щодо затвердження персонального складу виконавчого комітету Перечинської міської ради першого скликання, перша сесія сьомого скликання Перечинської міської ради   

                                                                 в и р і ш и л а:

1.Утворити виконавчий комітет Перечинської міської ради сьомого скликання в кількості 15 чоловік.   

           2.Затвердити персональний склад виконавчого комітету Перечинської міської ради

сьомого скликання:

 1. Погоріляк Іван Михайлович –   міський голова;
 2. –   секретар ради;                                            
 3.                  –   перший заступник міського голови; 
 4. –   керуючий справами, секретар виконкому 

               Члени виконкому:

 1. Бугай Володимир Володимирович – в.о. Сімерського старости
 2. Пастеляк Андрій Степанович                 – в.о. Ворочівського старости
 3. Кошута Неля Йосипівна – в.о. Сімерківаського старости
 4. Петрова Оксана Степанівна – в.о. Зарічівського старости
 5. Вишняк Андрій Миколайович – голова правління БФ «Центр громадських  ініціатив», викладач Перечинської гімназії суспільно-гуманітарного напряму ІI-ІIІ ст.
 6. Лабич Михайло Іванович – приватний підприємець
 7. Магада Іван Юрійович – пенсіонер
 8. Кирлик Тарас Васильович – приватний підприємець
 9. 13. Луцяк Віктор Іванович
 10. Опаленик Мирослав Юрійович
 11. Боднарик Любов Володимирівна

Міський голова                                                         Погоріляк І.М.

УКРАЇНА    

                               ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                   

1 пленарне засідання

1 сесії VІI скликання

РІШЕННЯ

проект

від 18 травня  2017 року  №____        

         м.Перечин

Про Положення про виконавчий комітет

Перечинської міської ради

Відповідно до п.3 статті 26, статей 51,52,53,54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», перша  сесія сьомого скликання Перечинської міської ради 

в и р і ш и л а :

 1. Затвердити Положення про виконавчий комітет Перечинської міської ради (додається).
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики, протидії та запобігання корупції (Голова ___________)

Міський голова                                                                    Погоріляк І.М.

                                                                                            Затверджено

                                                                                рішенням  першої  сесії

                                                                                сьомого скликання Перечинської

                                                                                міської ради від 18.05.2017 №       

                                                     ПОЛОЖЕННЯ

                      про виконавчий комітет Перечинської міської ради

 1. Загальні положення

          1.1. Виконавчий комітет міської ради (далі виконавчий комітет) є її виконавчим і розпорядчим органом, який утворюється радою на строк її повноважень у порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

          1.2. Після закінчення повноважень ради, міського голови, її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

          1.3. Кількісний склад виконавчого комітету визначається міською радою.

          1.4. Персональний склад виконавчого комітету затверджується  радою за пропозицією міського голови шляхом відкритого голосування.

          1.5. Виконавчий комітет утворюється у  складі: міського голови, заступників міського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів влади, інших осіб.

          1.6. До складу виконавчого комітету міської ради входять також за посадою секретар ради, старости.

          1.7. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати ради, крім секретаря ради.

          1.8. Очолює виконавчий комітет міської ради відповідно міський голова. У разі його відсутності або неможливості виконання ним своїх обов’язків роботу виконавчого комітету організує особа, на яку покладено виконання обов’язків голови.

          1.9. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

          1.10. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю).

          1.11. Повноваження виконавчого комітету ради визначені статтями 51, 52, 53 глава 2 «Повноваження виконавчих органів ради», статтями 27 – 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

          1.12. Порядок  скликання  засідання  виконавчого комітету та порядок прийняття ним рішень визначаються Регламентом виконавчого комітету, який затверджується виконавчим комітетом та відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законодавчих актів регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету.

          1.13. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним  міській раді,  а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним органам виконавчої влади.

 1. 2. Повноваження виконавчого комітету

          2.1. Виконавчий комітет міської ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради.

         2.2. Виконавчий комітет ради:

         2.2.1. Попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради.

         2.2.2. Координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності  відповідної територіальної  громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників.

         2.2.3. Має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.

          2.3. Рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами ради та міським головою в межах повноважень, наданих  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчим органам міських рад.

         2.4. Виконавчий комітет, в межах своїх повноважень, приймає рішення. Рішення  приймаються на його засіданнях більшістю голосів від його загального складу і підписуються головою.

         2.5. Рішення  виконавчого  комітету,  які  суперечать   чинному   законодавству, доцільності, а також рішення інших виконавчих органів, які визнані недоцільними, можуть бути скасовані самим виконавчим комітетом, або міською радою. У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд міської ради.

 1.   Організація роботи виконавчого комітету                                                 

          3.1. Основною формою роботи виконавчого комітету міської ради є його засідання.

          3.2. Засідання виконавчого комітету міської ради скликаються  відповідно міським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради двічі на місяць. За необхідності скликаються позачергові засідання виконавчого комітету.

          3.3. Засідання виконавчого комітету є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів виконавчого комітету від загального його складу.

          3.3. Засідання виконавчого комітету носять відкритий характер, крім випадків, передбачених законодавством. Жителі міста мають право брати участь у засіданнях виконавчого комітету при розгляді питань, пов’язаних із реалізацією їх конституційних прав, забезпечення яких віднесено до відання місцевого самоврядування.

          3.4. Організаційно – технічне та інформаційне забезпечення роботи виконавчого комітету здійснює апарат виконавчого комітету.

 1. Відділи, управління та інші виконавчі органи ради

          4.1. Міська рада у межах затверджених нею структури і штатів може створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів ради.

          4.2. Відділи, управління та інші виконавчі органи ради є підзвітними і підконтрольними раді, яка їх утворила, підпорядкованими її виконавчому комітету, міському голові.

          4.3. Керівники  відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою, а у випадках, передбачених законом, – за погодженням з відповідними органами виконавчої влади.

         4.4. Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи ради затверджуються відповідною радою.

 1. Відповідальність органів та

                           посадових осіб місцевого самоврядування

         5.1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними та фізичними особами.

         5.2. Підстави, види і порядок відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

Секретар міської ради                         ____________________

УКРАЇНА    

                               ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                   

1 пленарне засідання

1 сесії VІI скликання

РІШЕННЯ

проект

від 18 травня  2017 року  №____        

         м.Перечин

Про затвердження Положення

про старосту в  селах Перечинської міської

ради

     Відповідно до положень норм частини 4 статті 14-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради

в и р і ш и л а :

    1.Затвердити Положення про старосту у селах, які входять до Перечинської міської ради (додається).

    2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питань прав  людини,  законності,  депутатської  діяльності і етики, протидії та запобігання корупції (голова  комісії ______).

Міський голова                                                                                     І.М.Погоріляк

  Затверджено

                                                                                                   рішення  першої  сесії

                                                                                                   сьомого скликання Перечинської  міської ради

від 18.05.2017 № __     

 ПОЛОЖЕННЯ

про старост сіл Перечинської міської ради

Це Положення відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеві вибори», інших актів законодавства України визначає статус сільських старост сіл Перечинської міської ради.

         Розділ І. Статус старост, порядок їх обрання та строк повноважень.

            Глава 1.1. Загальні положення

1.1.1. Старости сіл (далі – староста) є посадовими особами  місцевого самоврядування відповідних сіл, які перебувають у складі Перечинської міської ради.

1.1.2. Правовою основою діяльності  старости є Конституція України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеві вибори», інші акти законодавства України та це Положення.

1.1.3. Положення про старосту сіл Перечинської міської ради затверджується Перечинською міською радою. Це Положення не потребує перезатвердження Перечинською міською радою нового скликання.

1.1.4. Перелік населених пунктів Перечинської міської ради, в яких запроваджується посада старости, затверджується Перечинською міською радою. В населеному пункті, який є адміністративним центром  Перечинської міської ради посада старости не запроваджується.

1.1.5. Староста набуває статусу виборної посадової особи місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

1.1.6. Староста за посадою входить до складу виконавчого комітету Перечинської міської ради, він виконує свої обов’язки на постійній основі.

Глава 1.2. Обрання старости та строк його повноважень

1.2.1. Староста обирається за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, до якого входить територія відповідної внутрішньої громади у складі Перечинської міської ради в порядку. визначеному Законом України «Про місцеві вибори» на строк повноважень Перечинської міської ради.

1.2.2. Право голосу на виборах старости мають громадяни України, які мають це право відповідно до статті 70 Конституції України, незалежно від того, де він зареєстрував місце свого проживання.

1.2.3. Старостою може бути обраним громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, незалежно від того, де він зареєстрував місце свого проживання.

           1.2.4. Повноваження старости починаються після принесення ним на засіданні виконавчого комітету Перечинської міської ради  присяги такого змісту «Я,   громадянин(ка) України ______________________________________________, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватись Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняючи права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов’язки».

1.2.5. Повноваження старости припиняються одночасно з припиненням повноважень Перечинської міської ради.

1.2.6. Повноваження старости вважаються достроково припиненими у разі:

1) його звернення з особистою заявою  до відповідної ради про складання ним повноважень старости (відставка);

2) припинення його громадянства України;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді  позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави  або місцевого самоврядування;

5) відкликання з посади за народною ініціативою;

6) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

7) його смерті.

1.2.7. Повноваження старости можуть бути припинені за рішенням Перечинської міської ради, якщо він порушує Конституцію або закони України та це Положення, інші акти органів місцевого самоврядування Перечинської міської ради, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. Таке рішення Перечинська міська рада приймає відкритим голосуванням  більшістю голосів від її загального складу.

1.2.8. Пропозиції щодо дострокового припинення повноважень старости вносять  на розгляд Перечинської міської ради:

1) Перечинський міський голова;

2) постійні комісії Перечинської міської ради;

3) виконавчий комітет Перечинської міської ради;

4) збори членів відповідної внутрішньої громади.

1.2.9. Староста може бути відкликаний з посади  за народною ініціативою в порядку, визначеному  Законом України «Про статус депутатів місцевих рад». При цьому рішення про внесення пропозицій щодо відкликання старости за народною ініціативою приймається на зборах виборців відповідної внутрішньої громади у кількості не менше 20 осіб.

1.2.10. На підтримку пропозиції про відкликання старости повинно бути зібрано підписи в кількості, що перевищує кількість голосів, поданих за нього на місцевих виборах, за результатами яких він був обраний старостою. Збір підписів проводиться  протягом не довше десяти днів.

1.2.11. У разі дострокового припинення повноважень старости ці повноваження здійснює виконувач обов’язків старости, якого призначає Перечинський міський голова. Виконувач обов’язків старости здійснює його повноваження з моменту призначення на цю посаду  і до моменту початку повноважень старости, обраного на позачергових (чергових) виборах відповідно до Закону «Про місцеві вибори».

Розділ ІІ. Повноваження старости та організація його роботи.

            Глава 2.1. Завдання та повноваження старости

2.1.1.  Відповідно до статті 14-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на старосту покладаються такі завдання:

1) представництво інтересів жителів відповідного населеного пункту  територіальної громади у виконавчих органах Перечинської міської ради;

2) сприяння жителям відповідного населеного пункту територіальної громади у підготовці документів, що подаються до Перечинської міської ради та її виконавчих органів;

3) участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються  на території відповідного населеного пункту.

4) внесення пропозицій до виконавчого комітету Перечинської міської ради  з питань діяльності на території відповідного населеного пункту, виконавчих органів Перечинської міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їхніх посадових осіб.

2.1.2. Староста також:

1)забезпечує виконання рішень  органів місцевого самоврядування територіальної громади на території внутрішньої громади;

2)вчиняє нотаріальні дії,передбачені частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат»;

3)проводить державну реєстрацію актів цивільного стану, визначених частиною другою ст.6 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»;

4) здійснює інші обов’язки, визначені цим Положенням.

2.1.3. Обов’язки старости:

1) додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України , Регламенту Перечинської міської ради, цього Положення та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок його діяльності та взаємовідносини з Перечинською міською радою, органами місцевого самоврядування та їхніми посадовими особами, внутрішньою громадою та її членам;

2) брати участь у засіданнях виконавчого комітету Перечинської міської ради, Виконувати доручення ради, її виконавчого комітету, Перечинського міського голови, інформувати їх про виконання доручень;

3) брати участь в організації та проведені зборів членів відповідної внутрішньої громади та у оформленні документів  цих зборів, вносити пропозиції до порядку денного зборів. Організовувати виконання  рішень відповідної внутрішньої громади та здійснювати моніторинг їх виконання;

4) сприяти виконанню на території відповідного населеного пункту Перечинської міської ради програм соціально-економічного та культурного розвитку, затверджених рішенням Перечинської міської ради, інших актів ради та її виконавчого комітету. Вносити до виконавчого комітету, інших виконавчих органів Перечинської міської ради пропозиції з цих питань;

5) вести прийом членів внутрішньої громади  згідно з визначеним графіком. Здійснювати моніторинг стану дотримання їхніх прав і законних інтересів у сфері соціального захисту , культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства, реалізація ними права на працю та медичну допомогу;

6) вести облік та узагальнювати пропозиції членів внутрішньої громади з питань соціально-економічного та культурного розвитку відповідного населеного пункту Перечинської міської ради, соціального, побутового та транспортного обслуговування  його жителів;

7) приймати від членів внутрішньої громади заяви, адресовані органам місцевого самоврядування Перечинської міської ради та їх посадовим особам, передавати їх за призначенням;

8) здійснювати моніторинг благоустрою відповідного населеного пункту Перечинської міської ради, вживати заходів до його підтримання  в належному стані;

9) сприяти проведенню  контрольних заходів на території відповідного населеного пункту  Перечинської міської ради (землекористування, довкілля, об’єкти житлово-комунальної інфраструктури тощо);

10) здійснювати моніторинг за дотриманням  на території відповідного населеного пункту Перечинської міської ради громадського порядку, станом виконання рішень  Перечинської міської ради щодо дотримання  правил з питань благоустрою території населених пунктів територіальної громади, забезпечення в них чистоти і порядку, торгівлі на ринках та зберігання тиші в громадських місцях тощо;

11) контролювати дотримання правил  використання об’єктів комунальної власності територіальної громади, що розташовані на території  відповідного населеного пункту  Перечинської міської ради;

12) сприяти органам самоорганізації населення відповідного населеного пункту Перечинської міської об’єднаної територіальної громади;

13) надавати практичну допомогу органам самоорганізації населення  у виконанні ними своїх завдань та повноважень;

14) не допускати на території відповідного населеного пункту Перечинської міської ради дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам територіальної громади та держави;

15) своєчасно надавати інформацію до Реєстру об’єктів власності Перечинської міської ради щодо об’єктів, які розташовані на території відповідного населеного пункту громади;

16) періодично звітувати (не менш як двічі на рік) перед виконавчим комітетом Перечинської міської ради, членами відповідної внутрішньої громади про свою роботу;

17) дотримуватись правил службової етики, встановлених законодавчими актами України та актами Перечинської міської ради;

18) виконувати поточні доручення Перечинської міської ради та її виконавчого комітету, Перечинського міського голови, звітувати про їх виконання.

2.1.4. Староста має право:

1) офіційно представляти внутрішню громаду, її членів в органах місцевого самоврядування Перечинської міської ради, брати участь з правом дорадчого голосу у пленарних засіданнях Перечинської міської ради, засіданнях її постійних чи тимчасових комісій, на яких розглядаються питання, що зачіпають інтереси членів відповідної внутрішньої громади;

2) одержувати від органів місцевого самоврядування  Перечинської міської ради та їхніх посадових осіб, а також від підприємств, установ та організацій  комунальної форми власності, інститутів громадського суспільства, що розташовані на території Перечинської міської ради інформацію, документи та матеріали, що стосуються соціально-економічного та культурного розвитку відповідного населеного пункту Перечинської міської ради;

3) погоджувати проекти рішень Перечинської міської ради та її виконавчого комітету щодо майна Перечинської міської ради, розташованого на території відповідного населеного пункту Перечинської міської ради;

4) вносити пропозиції до порядку денного засідань виконавчого комітету Перечинської міської ради з питань, які стосуються інтересів відповідної внутрішньої громади. Оголошувати на засіданнях виконавчого комітету тексти заяв  та звернень відповідної внутрішньої громади, її членів з питань, що стосуються інтересів внутрішньої громади чи інтересів Перечинської міської ради загалом;

5) порушувати у виконавчому комітеті Перечинської міської ради питання про необхідність  проведення перевірок з питань, віднесених до компетенції   ради та її органів, діяльності підприємств, установ і організацій, розташованих на території відповідного населеного пункту Перечинської міської ради незалежно від форми власності;

6) вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам підприємств, установ і організацій  незалежно від форм власності, і органів, діяльність яких перевірялася відповідно до п.5 цієї статті, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення;

7) пропонувати питання для розгляду органам самоорганізації  населення відповідного  населеного пункту Перечинської міської ради;

8) вносити пропозиції щодо персонального  складу громадських контрольних інспекцій, що створюються за рішенням  загальних зборів Перечинської міської ради, сприяти залученню членів внутрішньої громади до участі у здійсненні ними контрольних заходів  на території відповідного населеного пункту Перечинської міської ради;

9) звертатися до  правоохоронних органів у разі виявлення порушень громадського порядку на території відповідного населеного пункту Перечинської міської ради.

2.1.5.  З метою запобігання негативним наслідкам  реального, потенційного конфлікту інтересів староста бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті виконавчим комітетом Перечинської міської ради рішень, де може виникнути конфлікт його інтересів, за умови самостійного публічного оголошення про такий конфлікт під час засідання виконавчого комітету, на якому розглядається відповідне питання.

2.1.6. Здійснення контролю за дотриманням вимог п.2.1.4. цієї статті, надання старості консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію, визначену Перечинською міською радою.

2.2. Організація роботи старости та забезпечення його діяльності.

2.2.1. Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, діловодства та інші питання організації діяльності старости визначаються Перечинською міською радою та її виконавчим комітетом.

2.2.2. Інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення старости здійснюється виконавчим комітетом Перечинської міської ради

       Розділ ІІІ Підзвітність, підконтрольність та відповідальність старости

Глава 3.1. Підзвітність та підконтрольність старости

3.1.1. При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним і підконтрольним перед відповідною внутрішньою громадою.

3.1.2. Староста не рідше двох разів на рік звітує про свою роботу  перед зборами членів відповідної внутрішньої громади.

3.1.3. На вимогу не менш, як третини депутатів Перечинської міської ради староста зобов’язаний  прозвітувати перед радою про свою роботу  у будь-який визначений ними термін.

            Глава 3.2. Відповідальність старости 

            3.2.1. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальним перед Перечинською міською радою та внутрішньою громадою.

 • 2.2. За наявності підстав, передбачених статтею 1.2.7. цього Положення, повноваження старости можуть бути припинені достроково за рішенням Перечинської міської ради.
 • 2.3. За наявності підстав, передбачених статтею 1.2.7 цього Положення староста може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» з урахуванням положень статті 12.9 цього Положення.
 • 2.4. Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом.
 • 2.5. Шкода, заподіяна фізичним і юридичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності старости, відшкодовується у порядку, встановленому законом. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності старости, вирішуються в судовому порядку.

Секретар міської ради                                  ____________________________

УКРАЇНА    

                               ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                   

1 пленарне засідання

1 сесії VІI скликання

РІШЕННЯ

проект

від 18 травня  2017 року  №____        

         м.Перечин

Про покладання обов’язків старости                                               

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 3 Розділу ІV «Прикінцеві положення» Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» Закону України «Про нотаріат» та Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» та враховуючи те, що голови Сімерської, Сімерківської, Зарічівської та Ворочівської сільських рад припинили свої повноваження, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Покласти з 19 травня 2017 року обов’язки старост сіл Сімер, Сімерки, Зарічово, Ворочево, які увійшли до складу Перечинської міської ради до обрання на перших виборах їх старост виконують відповідно – Бугай Володимир Володимирович, який здійснював до об’єднання обов’язки сільського голови територіальної громади села Сімер, Кошута Неля Йосипівна, яка здійснювала обов’язки сільського голови територіальної громади села Сімерки, Петрова Оксана Степанівна, яка здійснювала обов’язки сільського голови територіальної громади села Зарічово, Пастеляк Андрій Степанович, який здійснював обов’язки сільського голови територіальної громади села Ворочево.
 2. Уповноважити особу, яка виконує обов’язки старости (до обрання на перших виборах старости), як посадову особу органу місцевого самоврядування та члена виконавчого комітету Перечинської міської ради:

2.1.вчиняти нотаріальні дії передбачені частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат» (у обсягах, що відповідає вимогам чинного законодавства);

2.2.проводити державну реєстрацію актів цивільного стану визначених частиною другою статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» (пункт третій частини першої статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»);

2.3.здійснювати заходи із ведення погосподарського обліку на території населених пунктів Перечинської міської ради.

 1. Дії, перелічені у пп. 1.1.-1.3. п. 1 цього рішення, можуть вчинятися лише на території відповідного села, у якому особа повноважна виконувати обов’язки старости відповідно до рішення Перечинської міської ради № ___ від 18 травня 2017 року.
 2. Повноваження старости закінчуються з моменту вступу на цю посаду іншої особи обраної на перших виборах старости.
 3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Міський голова                           І.М.Погоріляк

УКРАЇНА    

                               ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                   

1 пленарне засідання

1 сесії VІI скликання

РІШЕННЯ

проект

від 18 травня  2017 року  №____        

         м.Перечин

Про виготовлення  печаток

старостам Перечинської міської

ради

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою належного надання адміністративних послуг на всій території об’єднаної територіальної громади та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. №1242 «Про затвердження  Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» та постанови Кабінету Міністрів України від 27листопада 1998 року №1893 «Про затвердження інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Виготовити печатки:

1) (на печатці повинні міститься такі відомості: «ПЕРЕЧИНСЬКА міська  рада, с.сімер»,  код ______, );

2) (на печатці повинні міститься такі відомості: «ПЕРЕЧИНСЬКА міська  рада, с.сімерки»,  код ______, );

3) (на печатці повинні міститься такі відомості: «ПЕРЕЧИНСЬКА міська  рада, с.ворочово»,  код ______, );

4) (на печатці повинні міститься такі відомості: «ПЕРЕЧИНСЬКА міська  рада, с.зарічово»,  код ______, ) .

 1. Печатка видається виконуючим обов’язки старостам Сімерської, Сімерківської, Зарічівської та Ворочівської територіальних громад.
 1. Покласти персональну відповідальність за збереження та використання печаток на старост сіл, які входять в Перечинську міську об’єднану територіальну громаду.

Міський голова                                       І.М.Погоріляк

УКРАЇНА    

                               ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                   

1 пленарне засідання

1 сесії VІI скликання

РІШЕННЯ

проект

від 18 травня  2017 року  №____        

         м.Перечин

Про реорганізацію Перечинської міської ради

Закарпатської області шляхом приєднання

та припинення Сімерської, Сімерківської,

Ворочівської та Зарічівської

сільських рад в результаті приєднання

  Відповідно до Цивільного кодексу України, ст.59 Господарського кодексу України, ст.ст.34, 36 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, ст.8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», враховуючи рішення Перечинської міської ради від 11.10.2016 року №202 «Про добровільне об’єднання територіальних громад», рішення Сімерківської сільської ради від 11.10.2016 року №78 «Про добровільне об’єднання територіальних громад», рішення Зарічівської сільської ради від 11.10.2016 року №123 «Про добровільне об’єднання територіальних громад», рішення Сімерської сільської ради від 11.10.2016 року №395 «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та рішення Ворочівської сільської ради від 11.10.2016 року №77 «Про добровільне об’єднання територіальних громад», перша сесія сьомого скликання Перечинської міської ради

                                                 в и р і ш и л а:

 1.Реорганізувати юридичні особи:

 1.1.Перечинську міську раду Закарпатської області (юридична  адреса – 89200, Закарпатська область, Перечинський район, м.Перечин, пл.Народна, 16) у Перечинську міську раду Закарпатської області шляхом приєднання Сімерської, Сімерківської, Зарічівської та Ворочівської сільських рад до Перечинської міської ради Закарпатської області.

  2.Припинити юридичні особи:

  2.1.Сімерську сільську раду (юридична адреса – 89203, Закарпатська область, Перечинський  район, село Сімер, вулиця Карпатська, будинок 74, ЄДРПОУ: 22113957), Сімерківську сільську раду (юридична адреса – 89213, Закарпатська область, Перечинський район, село Сімерки, вулиця Центральна, будинок 125, ЄДРПОУ: 04351216), Зарічівську сільську раду (юридична адреса – 89212,  Закарпатська область, Перечинський район, село Зарічово, будинок 1, ЄДРПОУ: 04351185), Ворочівську сільську раду (юридична адреса – 89220, Закарпатська область, Перечинський район, село Ворочево, будинок 89, ЄДРПОУ: 04351162) в результаті приєднання до Перечинської  міської ради Закарпатської області.

 3.Доручити Перечинському міському голові провести державні реєстрації в реєстраційного реєстратора:

         3.1.Змін до установчих документів Перечинської міської ради Закарпатської області.

         3.2.Змін до установчих документів виконавчого комітету Перечинської міської ради Закарпатської області.

         3.3.Припинення юридичних осіб – Сімерської, Сімерківської, Зарічівської та Ворочівської сільських рад.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики , протидії та запобігання корупції (голова комісії _________________).

Міський голова                                                             І.М.Погоріляк

УКРАЇНА    

                               ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                   

1 пленарне засідання

1 сесії VІI скликання

РІШЕННЯ

проект

від 18 травня  2017 року  №____        

         м.Перечин

Про утворення

ліквідаційних комісій                                                       

 Керуючись Цивільним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 7 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», постановою ЦВК від 28.08.2015 р. № 193 «Про початок виборчого процесу перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року», рішенням Перечинської міської ради від 11.10.2016 року №202 «Про добровільне об’єднання територіальних громад», рішенням Сімерківської сільської ради від 11.10.2016 року №78 «Про добровільне об’єднання територіальних громад», рішенням Зарічівської сільської ради від 11.10.2016 року №123 «Про добровільне об’єднання територіальних громад», рішенням Сімерської сільської ради від 11.10.2016 року №395 «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та рішенням Ворочівської сільської ради від 11.10.2016 року №77 «Про добровільне об’єднання територіальних громад» перша сесія сьомого скликання Перечинської міської ради

В И Р І Ш И Л А:

            1.Утворити:

1.1.Комісію з питань реорганізації Перечинської міської ради та виконавчого комітету Перечинської міської ради Закарпатської області шляхом приєднання Сімерської, Сімерківської, Зарічівської та Ворочівської сільських рад Перечинського району Закарпатської області (додаток 1).

1.2.Ліквідаційні комісії Сімерської, Сімерківської, Зарічівської, Ворочівської сільських рад та виконавчих комітетів Сімерської, Сімерківської, Зарічівської, Ворочівської Перечинського району Закарпатської області для припинення юридичних осіб шляхом приєднання до Перечинської міської ради Закарпатської області (додатки 2, 3, 4, 5).

2.Доручити міському голові Погоріляку І.М. подати державному реєстратору дане рішення для внесення до Єдиного державного реєстру записів про припинення юридичних осіб Сімерської, Сімерківської, Зарічівської та Ворочівської сільських рад та виконавчих комітетів Сімерської, Сімерківської, Зарічівської та Ворочівської сільських рад (уповноважена особа).

 1. Встановити, що строк для пред’явлення кредиторами вимог складає 2 місяці з дня публікації повідомлення про припинення юридичних осіб.
 2. Ліквідаційним комісіям:

            4.1.Провести повну інвентаризацію всього майна, активів, зобов’язань органів місцевого самоврядування, що припиняються.

            4.2.Вжити заходи щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомити їх про припинення Сімерської, Сімерківської, Зарічівської та Ворочівської сільських рад та їх виконкомівЗабезпечити здійснення розрахунків з кредиторами (у разі заявлення ними вимог) згідно з чинним законодавством України.

         4.3.Вжити заходи щодо стягнення дебіторської заборгованості.

         4.4.Скласти по закінченню строку для заявлення вимог кредиторів проміжний ліквідаційний баланс.

            4.5.Скласти передавальні акти (баланси) після закінчення строку пред’явлення вимог кредиторів та подати їх на затвердження Перечинській міській раді.

 1. Вважати Перечинську міську раду правонаступником активів та пасивів, всіх майнових прав та обов’язків  Сімерської, Сімерківської, Зарічівської та Ворочівської сільських рад.
 2. Комісії з питань реорганізації Перечинської міської ради:

            6.1.Провести організаційні заходи, передбачені чинним законодавством України щодо реорганізації Перечинської міської ради шляхом приєднання Сімерської, Сімерківської, Зарічівської та Ворочівської сільських рад, а саме:

             – попередити працівників Перечинської міської ради про можливе майбутнє вивільнення;

             – попередити працівників Сімерської, Сімерківської, Зарічівської та Ворочівської сільських рад про можливе майбутнє вивільнення у зв’язку з припиненням юридичних осіб шляхом приєднання до Перечинської міської ради.

            6.2.Забезпечити прийняття майна від ліквідаційних комісій Сімерської, Сімерківської, Зарічівської та Ворочівської сільських рад у власність Перечинської міської об’єднаної територіальної громади з моменту внесення до ЄДР запису про припинення діяльності Сімерської, Сімерківської, Зарічівської та Ворочівської сільських рад  (відповідальні за вчинення дій – Перечинський міський голова та виконуючі обов’язки старост с.Сімер, с.Сімерки, с.Зарічово  та с.Ворочево).

         6.3.Провести необхідні дії щодо закриття відповідних рахунків в банках, органах Державного казначейства України, отримання довідки про відсутність заборгованості Сімерської, Сімерківської, Зарічівської та Ворочівської рад та інших дій, необхідних для припинення діяльності органів місцевого самоврядування.

         6.4.Скласти ліквідаційний баланс та затвердити його рішенням Перечинської міської ради.

         6.5.У двохмісячний термін з дати публікації повідомлення про припинення Сімерської, Сімерківської, Зарічівської та Ворочівської сільських рад шляхом їх приєднання до Перечинської міської ради, надати державному реєстратору документи для державної реєстрації припинення.

7.Перечинському міському голові забезпечити внесення змін до установчих документів юридичних осіб комунальної форми власності, утворених за рішеннями Сімерської, Сімерківської, Зарічівської та Ворочівської сільських рад, які припиняються.

Відповідні установчі документи затвердити на пленарному засіданні Перечинської міської ради в строк не пізніше 3 місяців з моменту внесення до ЄДР запису про припинення Сімерської, Сімерківської, Зарічівської та Ворочівської сільських рад, що утворили комунальне підприємство, установу, організацію.

8.Визначити відповідальними за внесення змін до ЄДР щодо комунальних підприємств, установ, організацій керівників відповідних комунальних підприємств, установ, організацій.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики , протидії та запобігання корупції (голова комісії _________________).

Міський голова                                                         І.М.Погоріляк

Додаток 1

                                                                               до рішення першої сесії сьомого  скликання

                                                                               Перечинської міської ради

                                                                                від 18 травня 2017 року № ___

Склад

                           комісії з питань реорганізації  Перечинської міської ради 

                          та виконавчого комітету Перечинської міської ради  Закарпатської області

          шляхом приєднання Сімерської, Сімерківської, Зарічівської та Ворочівської сільських рад

Голова комісії:

Погоріляк Іван Михайлович – міський голова  (реєстраційний номер облікової картки

        платника податків /РНОКПП ___________)

Секретар комісії:

Сікора Ростислав Зіновійович – юрист міської ради (РНОКПП ________________)

Члени комісії:

Бреньо Любов Василівна – державний реєстратор  міської ради (РНОКПП _____________) 

________________________ – перший заступник міського голови (РНОКПП _____________)

__________________________– секретар міської ради (РНОКПП  _____________)

____________________________– керуюча справами (секретар) виконкому міської ради

                                                                                   (РНОКПП ___________)

Попович Ярміла Павлівна – завідувач  відділом бухгалтерського обліку та фінансової                

                                                звітності міської ради   (РНОКПП  ____________)

Додаток 2

                                                                                до рішення першої сесії сьомого  скликання

                                                                               Перечинської міської ради

                                                                                від 18 травня 2017 року № ___

Склад

                ліквідаційної комісії  Сімерської сільської ради та

                   виконавчого комітету Сімерської сільської ради Перечинського

                   району Закарпатської області для припинення юридичної особи

                   шляхом приєднання до Перечинської міської ради Закарпатської області

Голова комісії:

Бугай Володимир Володимирович – в.о. старости с.Сімер     (реєстраційний номер облікової картки платника податків

                                                      (РНОКПП __________ )

Секретар комісії:

_____________________  – _____________________ ( РНОКПП ________________________ )

Члени комісії:

_____________________  – _____________________ ( РНОКПП ________________________ )

_____________________  – _____________________ ( РНОКПП ________________________ )

_____________________  – _____________________ ( РНОКПП ________________________ )

_____________________  – _____________________ ( РНОКПП ________________________ )

_____________________  – _____________________ ( РНОКПП ________________________ )

_____________________  – _____________________ ( РНОКПП ________________________ )

_____________________  – _____________________ ( РНОКПП ________________________ )

_____________________  – _____________________ ( РНОКПП ________________________ )

Додаток 3

                                                                                до рішення першої сесії сьомого  скликання

                                                                               Перечинської міської ради

                                                                                від 18 травня 2017 року № ___

Склад

                ліквідаційної комісії  Сімерківської сільської ради та

                   виконавчого комітету Сімерківської сільської ради Перечинського

                   району Закарпатської області для припинення юридичної особи

                   шляхом приєднання до Перечинської міської ради Закарпатської області

Голова комісії:

Кошута Неля Йосипівна – в.о. старости с.Сімерки

        (реєстраційний номер облікової картки платника податків

                                                      (РНОКПП __________ )

Секретар комісії:

_____________________  – _____________________ ( РНОКПП ________________________ )

Члени комісії:

_____________________  – _____________________ ( РНОКПП ________________________ )

_____________________  – _____________________ ( РНОКПП ________________________ )

_____________________  – _____________________ ( РНОКПП ________________________ )

_____________________  – _____________________ ( РНОКПП ________________________ )

_____________________  – _____________________ ( РНОКПП ________________________ )

_____________________  – _____________________ ( РНОКПП ________________________ )

_____________________  – _____________________ ( РНОКПП ________________________ )

_____________________  – _____________________ ( РНОКПП ________________________ )

Додаток 4

                                                                                до рішення першої сесії сьомого  скликання

                                                                               Перечинської міської ради

                                                                                від 18 травня 2017 року № ___

Склад

                ліквідаційної комісії  Зарічівської сільської ради та

                   виконавчого комітету Зарічівської сільської ради Перечинського

                   району Закарпатської області для припинення юридичної особи

                   шляхом приєднання до Перечинської міської ради Закарпатської області

Голова комісії:

Петрова Оксана Степанівна – в.о. старости с.Зарічово

        (реєстраційний номер облікової картки платника податків

                                                      (РНОКПП __________ )

Секретар комісії:

_____________________  – _____________________ ( РНОКПП ________________________ )

Члени комісії:

_____________________  – _____________________ ( РНОКПП ________________________ )

_____________________  – _____________________ ( РНОКПП ________________________ )

_____________________  – _____________________ ( РНОКПП ________________________ )

_____________________  – _____________________ ( РНОКПП ________________________ )

_____________________  – _____________________ ( РНОКПП ________________________ )

_____________________  – _____________________ ( РНОКПП ________________________ )

_____________________  – _____________________ ( РНОКПП ________________________ )

_____________________  – _____________________ ( РНОКПП ________________________ )

Додаток 5

                                                                                до рішення першої сесії сьомого  скликання

                                                                               Перечинської міської ради

                                                                                від 18 травня 2017 року № ___

Склад

                ліквідаційної комісії  Ворочівської сільської ради та

                   виконавчого комітету Ворочівської сільської ради Перечинського

                   району Закарпатської області для припинення юридичної особи

                   шляхом приєднання до Перечинської міської ради Закарпатської області

Голова комісії:

Пастеляк Андрій Степанович – в.о. старости с.Ворочево

        (реєстраційний номер облікової картки платника податків

                                                      (РНОКПП __________ )

Секретар комісії:

_____________________  – _____________________ ( РНОКПП ________________________ )

Члени комісії:

_____________________  – _____________________ ( РНОКПП ________________________ )

_____________________  – _____________________ ( РНОКПП ________________________ )

_____________________  – _____________________ ( РНОКПП ________________________ )

_____________________  – _____________________ ( РНОКПП ________________________ )

_____________________  – _____________________ ( РНОКПП ________________________ )

_____________________  – _____________________ ( РНОКПП ________________________ )

_____________________  – _____________________ ( РНОКПП ________________________ )

_____________________  – _____________________ ( РНОКПП ________________________ )

УКРАЇНА    

                               ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                   

1 пленарне засідання

1 сесії VІI скликання

РІШЕННЯ

проект

від 18 травня  2017 року  №____        

         м.Перечин

Про порядок виконання бюджетів

Перечинсько міської, Сімерської, Зарічівської,

Сімерківської, Ворочівської сільських рад

до завершення бюджетного періоду

Відповідно до статті 8  Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», статті 26, 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та пункту третього частини другої статті 22 Бюджетного кодексу України, сесія Перечинської міської ради

вирішила:

 1. На час проведення припинення органів місцевого самоврядування територіальних громад, що об’єдналися повноваження щодо забезпечення окремого виконання бюджетів територіальних громад, що об’єдналися здійснює Перечинський міський голова Погоріляк Іван Михайлович.
 2. Відповідно до п. 6.2 Порядку відкриття і закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України06.2012 №758, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2012 р. за №1206/21518 установити, що:
  • Право першого підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і банківських документів територіальних громад, що об’єдналися в Перечинську міську об‘єднану територіальну громаду надати Погоріляку Івану Михайловичу – Перечинському міському голові.
  • Право другого підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і банківських документів територіальних громад, що об’єдналися в Перечинську міську об‘єднану територіальну громаду надати:

             – завідувачу відділу бухгалтерського обліку і фінансової звітності Перечинської міської ради Попович Ярмілі Павлівні;

– головному бухгалтеру Сімерської сільської ради ___________________;

– головному бухгалтеру Сімерківської сільської ради _________________;

– бухгалтеру Зарічівської сільської ради ______________________;

– бухгалтеру Ворочівської  сільської ради _______________________;

2.3. Завідувачу відділу бухгалтерського обліку і фінансової звітності Перечинської міської ради та бухгалтерам відповідних рад підготувати та надати в установленому законодавством порядку до органів Державної казначейської служби України картки зі зразками підписів та інші необхідні документи.

 1. Бюджети територіальних громад, що об’єдналися виконуються окремо до закінчення бюджетного періоду.
 2. Перечинська міська рада, об’єднаної територіальної громади може вносити зміни до рішень про місцеві бюджети, прийняті сільськими, селищними, міськими радами, обраними територіальними громадами, що об’єдналися.
 3. До завершення періоду окремого виконання бюджетів територіальних громад, що об’єдналися, функції місцевих фінансових органів територіальних громад, що об’єдналися, здійснюють:

1) відповідні місцеві фінансові органи, створені до об’єднання територіальних громад;

2) Перечинський міський голова, обраний об’єднаною територіальною громадою, якщо у відповідних територіальних громадах місцеві фінансові органи не були створені згідно із законом.

3) Залишки коштів на кінець бюджетного періоду бюджетів територіальних громад, що об’єдналися, перераховуються до бюджету об’єднаної територіальної громади на підставі платіжних доручень за підписом Перечинського міського голови, обраного об’єднаною територіальною громадою.

 1. Уповноважити завідувача відділу бухгалтерського обліку і фінансової звітності Перечинської міської ради та бухгалтерів територіальних громад, що об’єдналися здійснювати підготовку документів щодо виконання дохідної і видаткової частин відповідних бюджетів.

Перечинський міський голова                                          І.М. Погоріляк

УКРАЇНА    

                               ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                   

1 пленарне засідання

1 сесії VІI скликання

РІШЕННЯ

проект

від 18 травня  2017 року  №____        

         м.Перечин

Про затвердження положення

про помічника-консультанта

депутата Перечинської

міської ради VІI скликання

                 З метою підвищення статусу депутата місцевої ради, вдосконалення його можливостей щодо захисту інтересів виборців, забезпечення якісного та своєчасного вирішення завдань і доручень, які покладаються на депутата законом та виборцями, керуючись п.53 ч.1 ст.26 (п.35 ч.1 ст.43) Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.29-1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити положення «Про помічника-консультанта депутата Перечинської міської ради» (додаток 1);
 2. Затвердити опис та форму посвідчення помічника-консультанта депутата Перечинської міської ради (додаток 2);
 3. Забезпечити виготовлення посвідчень помічника-консультанта депутата Перечинської міської ради. Відповідальний: Вовканич-Белеканич О.Ю.;
 4. На веб-сайті ради, поруч з інформацією про депутатів місцевої ради, розмістити повний список ПІБ та засобів зв’язку з помічниками-консультантами депутатів місцевої ради;
 5. Контроль за виконанням ухвали покласти на секретаря міської ради Вовканич-Белеканич О.Ю.


Міський голова                                                       Погоріляк І.М.

Додаток 1

Затверджено рішенням

Перечинської міської ради

від «____»________201__ №______

П О Л О Ж Е Н Н Я
про помічника-консультанта депутата
Перечинської міської ради

 1. Загальні положення

1.1. Помічником-консультантом депутата ради може бути лише громадянин України, який має середню освіту, вільно володіє державною мовою та дав добровільну згоду бути помічником, виконувати чинне законодавство, рішення ради, в тому числі дане положення. Не може бути помічником-консультантом депутата ради особа, яка визнана судом недієздатною;

1.2 Персональний підбір кандидатур на посади помічників-консультантів депутата Перечинської міської ради, організацію їх роботи та розподіл обов’язків між ними здійснює особисто депутат Перечинської міської ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень;

1.3. Помічник-консультант депутата у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законами та підзаконними нормативними актами, Регламентом Перечинської міської ради та цим Положенням. Помічник-консультант, надаючи згоду депутату ради бути зарахованим на посаду, автоматично надає згоду на надання громадськості інформації про зарахування помічником, а також відомостей, що містяться в заяві та засобі зв’язку.


 1. Перебування на посаді помічника-консультанта

2.1. Зарахування на посаду помічника-консультанта депутата здійснюється на підставі письмового подання цього депутата на ім’я секретаря ради, де зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові кандидата на посаду помічника-консультанта депутата ради;

2.2 До подання додаються дві фотографії та заява кандидата на посаду помічника-консультанта депутата ради із зазначенням громадянства, освіти, інформації про судимість, засобів зв’язку, а саме телефони, електронна пошта, адреса для листування. За бажанням особа, яка зараховується на посаду помічника, може вказати додаткові відомості про себе та засоби зв’язку;

2.3 Облік помічників-консультантів веде відповідальний працівник ради, який невідкладно, але не пізніше 5 робочих днів, оновлює інформацію на веб-сайті ради, про помічників-консультантів депутатів місцевих рад та засоби зв’язку з ними;.

2.4. Повноваження помічника-консультанта припиняються у зв’язку з:

2.4.1 особистою заявою про складення повноважень;

2.4.2 за письмовим поданням депутата, який направив подання відповідно до п. 2.1;

2.4.3 припинення повноважень депутата ради, який направив подання відповідно до п. 2.1;

2.4.4 припинення громадянства помічником-консультантом України;

2.4.5 з’ясуванням інформації про неправдиві відомості, вказані помічником-консультантом у заяві відповідно до п.2.2, окрім технічних описок, які підлягають негайному виправленню;

2.4.6 визнання недієздатним помічника-консультанта;

2.4.7 вчиненням аморального вчинку, якщо за відповідне рішення про припинення повноваження помічника-консультанта проголосувало 2/3 депутатів від складу ради;

2.4.8 смерті помічника-консультанта;

2.4.9 набранням щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду або вчинення корупційного правопорушення.

2.5. Помічнику-консультанту депутата ради видається відповідне посвідчення встановленого зразка;

2.6. Посвідчення помічника-консультанта депутата Перечинської міської ради має єдиний зразок і видається за письмовим поданням депутата  Перечинської міської ради невідкладно, але не довше ніж протягом 5 робочих днів;

2.7. Посвідчення помічника-консультанта депутата Перечинської міської ради вважається недійсним та підлягає поверненню в раду у разі припинення повноважень помічника-консультанта депутата Перечинської міської ради або у випадку закінчення терміну повноважень ради відповідного скликання.


 1. Права помічника-консультанта депутата ради

3.1. Окрім безпосередньо визначених законом прав та повноважень, помічник-консультант депутата на території ради має право:

3.1.1 входити і перебувати в усіх приміщеннях та спорудах, що використовуються в роботі органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій;

3.1.2 одержувати на електронну пошту копію матеріалів, які готуються, надсилають, розсилаються депутатам, а також інформацію щодо графіків роботи ради, комісій, виконавчих, інших органів ради та про всі зміни, які відбуваються в графіку (день, час засідання, приміщення, список учасників та запрошених, перелік питань тощо);

3.1.3. збирати та одержувати офіційні, робочі та службові матеріали, які підготувала рада, комунальні підприємства, бюджетні установи та організації;

3.1.4. здійснюватися позачерговий прийом посадових та службових осіб органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій в справах свого депутата ради;

3.1.5. безперешкодно знайомитися з текстами стенограм, протоколів засідань ради, комісій, виконавчих та інших органів ради, у тому числі до опублікування (під час підготовки, редагування, уточнення);

3.1.6. користуватися інтернет-зв’язком, факсом, комп’ютерною, копіювально-розмножувальною та обчислювальною технікою ради, для розсилання, виготовлення та копіювання документів, необхідних депутату ради для здійснення його депутатських повноважень в органах місцевого самоврядування, комунальних підприємствах, комунальних, бюджетних установах та організаціях;

3.1.7 вільно ознайомлюватися з інформаційними, довідковими та іншими документами, робити з них виписки, копії в органах місцевого самоврядування, комунальних підприємствах, комунальних, бюджетних установах та організаціях;

3.1.8 вільно отримувати завірені офіційною печаткою копії рішень ради та органів ради, інші документи в органах місцевого самоврядування, комунальних підприємствах, комунальних, бюджетних установах та організаціях;

3.1.9. Бути учасником засідань, з правом подання пропозицій до прядку денного, а також поправок, зауважень та пропозицій в документи, що розглядаються в органах місцевого самоврядування, комунальних підприємствах, комунальних, бюджетних установах та організаціях;

3.1.10. В друкованій та електронній формах отримувати кореспонденцію, документи, проекти рішень, пояснювальні записки та всі інші види офіційних та процесуальних документів на ім’я депутата.

3.2 Під час проведення засідань ради, комісій, виконавчих та інших органів ради, помічник-консультант ради має право:

3.2.1. користуватися спеціально відведеними сидячими місцями для помічників депутатів ради (але не більше ніж для одного помічника – консультанта від одного депутата);

3.2.2. вносити пропозиції узгоджені депутатом до питань порядку денного, проектів рішень, документів, що розглядаються, а також оголошувати підготовлені депутатом пропозиції, поправки, заяви, звернення;

3.2.3 гарантованого виступу з метою оголошення позиції депутата у випадку його відсутності на засіданні;

3.2.4. подання довідок, поширення інформаційних та інших матеріалів для учасників засідання;

3.2.5 подавати у письмовій формі підготовлені депутатами проекти, пропозиції, звернення, заяви та інші документи до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності;

3.2.6 вносити пропозиції, щодо висновків та рекомендацій, а також відповідей на вже направлені та розглянуті висновки та рекомендації;

3.2.7 гарантованого запитання до доповідача, але не більше одного, з одного питання порядку денного.

3.3. Помічник-консультант під час реалізації своїх прав та виконання обов’язків має право:

3.3.1 носити значок помічника-консультанта депутата ради або інший спеціальний значок, виготовлений на замовлення ради з символікою громади;

3.3.2 на безкоштовний проїзд громадським транспортом (окрім таксі) на території громади, в порядку передбаченому законодавством про статус депутата місцевої ради або відповідно до придбаних радою проїзних документів для помічників-консультантів;

3.3.3 на матеріальну та інші види винагороди, відповідно до рішень ради та можливостей місцевого бюджету;

3.3.4 на доступ в інформаційно-комп’ютерні системи ради та інші бази даних за статусом помічника-консультанта депутата місцевої ради, з дотриманням відповідних обов’язків та зобов’язань, щодо збереження та нерозголошення персональних даних;

3.3.5 на матеріально-технічне забезпечення та допомогу (зв’язок, транспорт, приміщення, меблі, кахлярське приладдя тощо) органів місцевого самоврядування в здійсненні депутатами та помічниками-консультантами діяльності, що сприяє високому рівню реалізації повноважень місцевого самоврядування.

 1. Обов’язки помічника-консультанта депутата ради

4.1. Обов’язки помічника-консультанта депутата безпосередньо пов’язані з виконанням законодавства про статус депутата місцевої ради. Помічник-консультант за дорученням свого депутата:

4.1.1 вивчає питання, необхідні для здійснення його депутатських повноважень, інформує депутата рада про всі документи та матеріали, які надійшли на його адресу, ставить до відома депутата про всі контакти та пропозиції, які адресовані депутату місцевої ради;

4.1.2 готує матеріали для депутатських звернень та запитів, а також пересилає електронні копії депутатських документів для збереження в раді та їх оприлюднення на веб-сайті;

4.1.3 здійснює контроль за своєчасним надходженням відповідей на депутатські запити та звернення;

4.1.4 допомагає депутату ради у веденні діловодства, підготовці до засідань комісій, пленарних засідань, виконавчих та інших органів ради;

4.1.5 здійснює заходи, щодо організації зустрічі з виборцями для обговорення річного звіту депутата, а також інші заходи для проведення інформування виборців депутатом про роботу ради та інше, в порядку статті 10 Закону України «Про статус депутата місцевої ради»;

4.1.6 підтримує зв’язок депутата з фракцією та відповідальними працівниками партії, від якої або за підтримки якої, було обрано депутата;

4.1.7 допомагає в організації депутатського прийому, зустрічей з виборцями, трудовими колективами, об’єднаннями громадян, проведенні публічних заходів за участі депутата ради;

4.1.8 підтримує зв’язок депутата з депутатськими групами, до складу яких входить депутат;

4.2. Помічник-консультант депутата зобов’язаний вивчати проблеми громади, здійснюючи аналіз:

4.2.1 проектів рішень ради та її виконавчих органів;

4.2.2 прийнятих рішень ради, виконавчих органів, розпоряджень та інших нормативно-правових актів місцевої влади;

4.2.3 програми соціально-економічного розвитку та інших затверджених радою програм;

4.2.4 журналу депутатських прийомів;

4.2.5 звернень та інформаційних запитів до депутата;

4.2.6 депутатських звернень, запитів та відповідей на них;

4.2.7 інших матеріалів, що знаходяться в розпорядженні ради.

4.3 Помічник-консультант діє за пред’явленням посвідчення помічника-консультанта. Доручення депутата своєму помічнику-консультанта для дій за межами приміщень ради видається в тексті депутатського звернення за підписом депутата.

4.4 Помічник-консультант депутата повинен утримуватися від використання посвідчення помічника-консультанта депутата в особистих інтересах чи з корисливою метою, дотримуватися етики міжлюдського спілкування, утримуватися від заяв та вчинків, які можуть скомпрометувати депутата ради.

4.5 Протягом місяця з дня оприлюднення даного положення, помічник-консультант депутата проходить навчання, яке організовується радою. Відповідальність за проходження навчання лежить на депутату відповідної ради, що рекомендував зарахувати особу помічником-консультантом.


 1. Заключні положення

5.1. Посадові та інші особи органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України за створення перешкод у роботі помічника-консультанта депутата Перечинської міської ради, невиконання його законних вимог щодо забезпечення діяльності депутата Перечинської міської ради, а також недотримання встановлених чинним законодавством України строків надання інформації, надання завідомо неправдивої інформації, виконання законних вимог тощо.

5.2. Про факти, які виникли і стали підставою для застосування до помічника-консультанта депутата Перечинської міської ради заходів дисциплінарного стягнення, адміністративного затримання, арешту або притягнення до кримінальної відповідальності, відповідні органи чи посадові особи негайно повідомляють депутата Перечинської міської ради.

Секретар міської ради                                         _________________

Додаток 2
Затверджено рішенням

Перечинської міської ради

від «___» ________201_ №______

ОПИС
посвідчення помічника-консультанта депутата 
Перечинської міської ради


 1. Посвідчення помічника-консультанта має такий самий вигляд та виготовляється в аналогічний спосіб з посвідченням депутата, але на лицьовій стороні документу зазначаються слова «Помічник-консультант депутата». У випадку, якщо рада не виготовляє посвідчення депутата місцевої ради, посвідчення виготовляється з врахуванням вимог п.2-10 Додатку 2 даного Положення;
 2. Посвідчення помічника-консультанта депутата – прямокутник розміром ___см на___ см, по обидва боки якого розміщується інформація про помічника-консультанта, депутата, номер та дату видачі, територію ради та округу тощо;
 3. У лівій верхній частині лицьового боку посвідчення розміщується фотографія помічника-консультанта депутата Перечинської міської ради;
 4. У правій верхній частині лицьового боку посвідчення двома рядками вміщено текст такого змісту:

«Перечинської міської рада

посвідчення № ___/___ від «___»__________201_р.»;

 1. Номер посвідчення помічника-консультанта депутата складається з номера посвідчення депутата ради і через дріб порядкового номера помічника-консультанта того ж депутата ради;
 2. Праворуч від фотографії у трьох рядках вміщено текст із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові помічника–консультанта та зазначенням, що помічник-консультант працює на «громадських засадах»;
 3. У лівій нижній частині лицьового боку посвідчення, під фотографією, вміщено напис «Секретар (голова/заступник голови) Перечинської міської ради», праворуч від якого відведено місце для підпису із зазначенням прізвища;
 4. Підпис секретаря (заступника голови) ради, фотографія помічника – консультанта депутата скріплюються малою гербовою печаткою ради;
 5. На зворотному боці посвідчення по центру розміщений малий державний Герб України, на синьо-жовтому фоні;
 6. На зворотному боці посвідчення посередині у 4-х рядках вміщено текст такого змісту:

«Перечинської міської рада

Помічник-консультант депутата Перечинської міської ради

Прізвище, ім’я, по батькові депутата Перечинської міської ради

м. Перечин

У випадку, якщо депутат ради обраний в мажоритарному окрузі, додається детальний опис округу депутата.

Секретар міської ради                                   О.Ю.Вовканич-Белеканич

УКРАЇНА 

                               ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                   

1 пленарне засідання

1 сесії VІI скликання

РІШЕННЯ

проект

від   18 травня  2017 року №___

               м.Перечин.

Про внесення змін до рішення                                                                                    

3 пленарного засідання                                                                                                                                                                           

9 сесії Перечинської міської ради                                                                                                   

VII скликання від 22 грудня 2016 року

№247 “Про міський бюджет на 2017 рік”                                                                                                                                                                                                                                                     

(зі змінами від 26.01.2017р., 06.04.2017р., 27.04.2017р.)       

    Відповідно до пункту 4 ч.а статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.23,78 «Бюджетного кодексу України», ,враховуючи висновок постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності, міська рада

                                                         ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити перерозподіл видатків міського бюджету на 2017 рік (в межах загального обсягу видатків) (додаток 1).

        2.Затвердити зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міста (додаток 2).

     3.Затвердити зміни до переліку регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2017 році ( додаток 3 ).    

     4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.)

   Міський голова                                                        І.М.Погоріляк