Проекти рішень чергового засідання Виконавчого Комітету Перечинської Міської Ради від 23.05.2017


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

(проект)

Від 23 травня 2017року  №                                                                                                                                                                            

        м.Перечин

Про внесення змін у рішення виконавчого

комітету від 21 січня 2016 року № 6 «Про

 розміщення тимчасової споруди»

Відповідно до Наказу  № 244 від 21.10.2011 року Міністерства регіонального розвитку, будівництва, житлово – комунального господарства України , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 22.11 2011 року № 1330/ 20068, норм Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, взявши до уваги клопотання головного директора ПАТ «Закарпатавтотранс» Кречко Й.В., виконком Перечинської міської ради

В И Р І Ш И В  :

 1. Внести зміни в пункт 1 рішення виконавчого комітету від 21 січня 2016 року № 6, зокрема, викласти його в наступній редакції:

    Дати дозвіл ПАТ «Закарпатавтотранс» на розміщення тимчасової споруди, що знаходиться за адресою м. Перечин, вул.Червоноармійська, 28 згідно паспорту прив’язки на земельній ділянці  строком на  5 років .

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету Перечинської міської ради Є.М. Гафіянич.

Міський голова                                                                            І.М. Погоріляк


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

(проект)

Від 23 травня  2017 року  №                                               

        м.Перечин

Про надання дозволу на розміщення

пересувного кіноатракціону 5D

Згідно норм підпункту 3 пункту б) частини 1 статті 38 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву ФОП Туранової Руслани Анатоліївни щодо надання дозволу на розміщення кіноатроатракціону на території міста, виконком міської ради

В И Р І Ш И В :

 1. Надати дозвіл ФОП Турановій Руслані Анатоліївні на розміщення кіно атракціону 5Д в період з 23.05.2017 р. до 23.06.2017 р.
 2. Місце розміщення – територія Перечинського автовокзалу по вул. Ужанській.
 3. ФОП Туранова несе відповідальність за вивезення твердих побутових відходів та санітарної очистки прилеглої території і вирішує його з комунальним підприємством КП «Комунальник».
 4. Питання підключення до електроспоживання вирішити з Перечинсько- Великоберезнянським РЕМ.
 5. Відповідальність за дотримання техніки безпеки несе ФОП Туранова.
 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови по виконавчій роботі Крижановську Л.Ю.

    Міський голова                                                                    І.М. Погоріляк                         


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

(проект)

Від 23 травня 2017 року  №

      м.Перечин                                     

 Про надання матеріальної

 допомоги малозабезпеченим

 верствам   населення в м.Перечин

Документу надано статус « Конфіденційний «згідно статей 11, 21  Закону України «Про інформацію» та він не підлягає оприлюдненню, бо містить конфіденційну інформацію ( інформацію про особу ).

Збирання , зберігання, використання та поширення інформації про особу, без її попередньої згоди, крім випадків, визначених законом, забороняється.                

( офіційне тлумачення див. в Рішенні Конституційного Суду України № 5 – зп від 30.10.97)

Міський голова                                                                         І.М. Погоріляк


 

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

(проект)

Від 23 травня 2017  року  №                                                                              

        м.Перечин

Про призначення піклувальника

         Відповідно до підпункту 4 пункту б, частини 1, ст. 34 Закону України     «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 5.5. Правил опіки та піклування затверджених Наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України 26.05.99 N 34/166/131/88, взявши до уваги главу 6 Цивільного Кодексу України, розглянувши заяву жителя м. Перечин, вул. Ломоносова, ***/*** Опачко Василя Юрійовича виконавчий комітет Перечинської міської ради

В И Р І Ш И В :

 1. Припинити піклування над жителем м. Перечин, вул. Ломоносова, ***/*** Опачко Василем Юрійовичем 12.02.1952 року народження з боку його сина Опачко Мирослава Васильовича 7.08.1978 року народження, що зареєстрований за адресою с. Порошково, вул. Зерновська, ***, у зв’язку з тим, що заявник мотивує необхідність припинити піклування над ним, оскільки відпали причини, що викликали встановлення над ним піклування.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету Перечинської міської ради Є.М. Гафіянич.

Міський голова                                                                І.М. Погоріляк


В И С Н О В О К

органу опіки та піклування

виконкому Перечинської міської ради

       Розглянувши заяву Опачко Василя Юрійовича, 12.02.1952 року народження, жит. м. Перечин, вул. Ломоносова,***/***, про те, що він просить припинити над ним піклування з боку його сина Опачко Мирослава Васильовича 7.08.1978 року народження, що зареєстрований за адресою с. Порошково,  вул. Зерновська, *** відповідно до пункту 5.5. Правил опіки та піклування, зокрема у зв’язку з тим, що відпали причини, що викликали необхідність встановлення піклування над ним.

   Виходячи із вищенаведеного, орган опіки та піклування вважає за доцільне:

 1. Припинити піклування над жителем м. Перечин, вул. Ломоносова, ***/*** Опачко Василем Юрійовичем 12.02.1952 року народження з боку його сина Опачко Мирослава Васильовича 7.08.1978 року народження, що зареєстрований за адресою с. Порошково, вул. Зерновська, ***, у зв’язку з тим, що заявник мотивує необхідність припинити піклування над ним, оскільки відпали причини, що викликали встановлення над ним піклування.

   Голова опікунської ради                                          Є.М. Гафіянич


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від 23 травня  2017 року  №                                                                                                  

        м.Перечин

Про надання дозволу на розміщення

пересувних дитячих атракціонів

Згідно норм підпункту 3 пункту б) частини 1 статті 38 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяви ФОП Текель Мирослава Михайловича та ФОП Лавер Ренати Василівни щодо надання дозволу  на розміщення пересувних дитячих атракціонів на території міста, виконком міської ради

В И Р І Ш И В :

 1. Надати дозвіл ФОП Текель М.М. та ФОП Лавер Р.В. на розміщення пересувних дитячих атракціонів під час святкування Дня Перечина з 27.05. 2017 р. по 29.05.2017 р.
 2. Місця розміщення пересувних дитячих атракціонів по м. Перечин погодити із заступником міського голови по виконавчій роботі Крижановською Л.Ю.
 3. Відповідальним за проведення названих заходів Текель М.М. та Лавер Р.В. забезпечити дотримання громадського порядку та безпеки відвідувачів під час організації та проведення атракціонів.

    Міський голова                                                                    І.М Погоріляк