Проекти рішень чергового засідання Виконавчого Комітету Перечинської Міської Ради від 23.02.2017


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

(проект)

Від 23 лютого 2017  року  №  

        м.Перечин

Про призначення

піклувальника

         Відповідно до підпункту 4 пункту б, частини 1, ст. 34 Закону України     « Про місцеве самоврядування в Україні» , пунктів 1.2, 2.2, 2.3, 2.4 Правил опіки та піклування затверджених Наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України 26.05.99  N 34/166/131/88, взявши до уваги главу 63 Цивільного Кодексу України, розглянувши заяви громадян про призначення їм піклувальника, виконавчий комітет Перечинської міської ради

В И Р І Ш И В :

 1. Призначити піклувальником за громадянкою Галамба Ганною Іванівною, 19.10.1948 року народження, жит. м. Перечин, пл. *** її внука громадянина Галамбу Андрія Андрійовича, 23.03.1994 року народження, жит. м. Перечин, ***.
 2. Зобов’язати піклувальника Галамбу Андрія Андрійовича здійснювати піклування та вести всі дії і формальності в інтересах Галамба Ганни Іванівни.
 3. Призначити піклувальником за громадянкою Богдан Марією Олексіївною, 26.03.1932 року народження, жит. м. Перечин, вул. ***, її племінника громадянина Гутича Андрія Івановича, 22.10.1993 року народження, жит. м. Перечин, вул.***.
 4. Зобов’язати піклувальника Гутича Андрія Івановича здійснювати піклування та вести всі дії і формальності в інтересах Богдан Марії Олексіївни.

Міський голова                                                                І.М. Погоріляк


В И С Н О В О К

органу опіки та піклування

виконкому Перечинської міської ради

       Розглянувши заяву Галамба Ганни Іванівни, 19.10.1948 року народження, жит. м. Перечин, пл. ***, про те, що вона просить призначити її піклувальником громадянина Галамбу Андрія Андрійовича , 23.03.1994 року народження, жит. м. Перечин, вул. ***.

   Виходячи із вищенаведеного, орган опіки та піклування вважає за доцільне:

 • призначити громадянина Галамбу Андрія Андрійовича , 23.03.1994 року народження, жит. м. Перечин, вул. *** піклувальником над Галамба Ганною Іванівною, 19.10.1948 року народження, жит. м. Перечин, пл. ***.

   Голова опікунської ради                                          Є.М. Гафіянич


В И С Н О В О К

органу опіки та піклування

виконкому Перечинської міської ради

      Розглянувши заяву Богдан Марії Олексіївни, 26.03.1932 року народження, жит. м. Перечин,  вул. Духновича, 25,  про те, що вона просить призначити піклувальником її племінника громадянина Гутича Андрія Івановича, 22.10.1993 року народження, жит. м. Перечин, вул.***.

   Виходячи із вищенаведеного, орган опіки та піклування вважає за доцільне:

 • призначити громадянина Гутича Андрія Івановича, 22.10.1993 року народження, жит. м. Перечин, вул.*** піклувальником над Богдан Марією Олексіївною, 26.03.1932 року народження, жит. м. Перечин, вул. ***.

 Голова опікунської ради                                          Є.М. Гафіянич


П Р О Т О К О Л   № б/н

опікунської ради виконкому Перечинської міської ради

від 15 лютого 2017 року                                                      м. Перечин.

Слухали : голову опікунської ради Гафіянич Є.М.

 • Про надання висновку опікунської ради стосовно призначення піклувальника Галамби Андрія Андрійовича, 23.03.1994 року народження, жит. м. Перечин, вул. *** піклувальником над  Галамба Ганною Іванівною, 19.10.1948 року народження, жит. м. Перечин, пл. ***.

Виступили :

    Гафіянич Є.М., яка сказала, що на адресу міської ради та опікунської ради поступили дві заява від жителів міста Галамба Ганни Іванівни та її племінника Галамби Андрія Андрійовича  щодо призначення піклувальника.

Вирішили :

Опікунська рада вважає за доцільне  призначити піклувальником  внука Галамбу Андрія Андрійовича, 23.03.1994 року народження, жит. м. Перечин, вул. *** над Галамба Ганною Іванівною, 19.10.1948 року народження, жит. м. Перечин, ***

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Голова комісії                                                     Є.М. Гафіянич

Члени комісії                                                 О.Ю. Вовканич – Белеканич

                                                                                С.В. Белей

                                                                                Г.В. Гаєвська

                                                                                М.Л. Ломага


П Р О Т О К О Л   № б/н

опікунської ради виконкому Перечинської міської ради

від 15 листопада 2016 року                                                      м. Перечин.

Слухали : голову опікунської ради Гафіянич Є.М.

 Про надання висновку опікунської ради стосовно призначення піклувальником Гутича Андрія Івановича, 22.10.1993 року народження, жит. м. Перечин, вул.*** піклувальником над Богдан Марією Олексіївною, 26.03.1932 року народження, жит.   м. Перечин, вул. ***.

Виступили :

Гафіянич Є.М., яка сказала, що на адресу міської ради та опікунської ради поступили дві заява від жителів міста Богдан Марії Олексіївни та Гутич Андрія Івановича щодо призначення піклувальника.

Вирішили :

Опікунська рада вважає за доцільне  призначити піклувальником Гутича Андрія Івановича, 22.10.1993 року народження, жит. м. Перечин, вул.***піклувальником над Богдан Марією Олексіївною, 26.03.1932 року народження, жит. м. Перечин, вул. ***.

Голова комісії                                                     Є.М. Гафіянич

Члени комісії                                                 О.Ю. Вовканич – Белеканич

                                                                                С.В. Белей

                                                                                Г.В. Гаєвська

                                                                                М.Л. Ломага


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

(проект)

Від 23 лютого 2017 року  №    

        м.Перечин

Про надання пільгового кредиту

     Розглянувши заяву Модіної Наталії Кирилівни, жительки м. Перечин, вул.  *** та на підставі ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

 1. Клопотати перед обласним Фондом інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості щодо надання пільгового кредиту гр. Модіній Наталії Кирилівні в сумі 150 (сто п’ятдесят) тисяч гривень терміном на 10 років для добудови до житлового будинку, що знаходиться за адресою: м. Перечин, вул.***.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету Перечинської міської ради Є.М. Гафіянич.

  Міський голова                                                             І.М. Погоріляк


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

(проект)

Від  23 лютого 2017 року  №  

м. Перечин                                                                                                                                                                                          

 Про присвоєння об’єктам

містобудування поштової адреси

            На підставі  підпункту 10 пункту б) статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, у зв’язку з упорядкуванням поштової адреси, розглянувши заяви громадян, про присвоєння поштової адреси об’єктам містобудування, що розташовані в місті Перечин, та долучені до заяв документи, виконком міської ради 

 
В И Р І Ш И В :
 1. У зв’язку з упорядкуванням поштової адреси та взявши до уваги висновок щодо технічної можливості поділу об’єкта нерухомого майна від 17.02.2017 року № 2, технічний паспорт на будівлю від 3 лютого 2017 року ,що знаходиться за адресою м. Перечин, вул. Ужгородська, 43 № 5, присвоїти окрему поштову адресу будівлі: м. Перечин, вул. Ужгородська, 43 А.
 2. У зв’язку з упорядкуванням поштової адреси, розглянувши заяву жительки м. Перечин, вул. Ужанська, 45/7 Геровської Ірини Степанівни, взявши до уваги технічний паспорт на будівлю реконструйовану під житло від 20 червня 2014 року № 1/882, присвоїти поштову адресу будівлі: м. Перечин, вул. Ужанська, 30 Б.
 3. У зв’язку з упорядкуванням поштової адреси,розглянувши заяву жителя м. Перечин, вул. Возз’єднання,6 Біган Мигаля Васильовича, взявши до уваги висновок щодо технічної можливості виділу частки об’єкта нерухомого майна в натурі від 20.02.2017 року № 2, декларацію про готовність об’єкта до експлуатації , будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта від 16.01.2017 року № ЗК 142170161642, технічний паспорт на реконструкцію літньої кухні під житловий будинок, від 7 грудня 2016 року, інвентаризаційна справа № 70 присвоїти окрему поштову адресу житловому будинку : м. Перечин, вул. Возз’єднання, 6 А
 4. У зв’язку з упорядкуванням поштової адреси, взявши до уваги висновок щодо технічної можливості виділу об’єкта нерухомого майна від 16.02.2017 року № 1, технічний паспорт на будівлю казарми від 14.02.2017 року № 12,технічний паспорт на будівлю гуртожитку від 14.02.2017 року № 11, технічний паспорт на будівлю майстерні від 22.06.2015 № 1/917, технічний паспорт на будівлю складу літ. 14 П від 15.06.2015 року №1/887, технічний паспорт на овочесховище 35-Ю від 26.03.2015 року № 1/908, технічний паспорт на будівлю казарми від 24.06.2014 року № 1/884, технічний паспорт на будівлю їдальні від 22.06.2015 року № 1/918, технічний паспорт на будівлю їдальні від 22.06.2015 року № 1/916, технічний паспорт на клуб від 30.01.2017 року № 2, присвоїти окремі поштові адреси:
 • будівлі казарми – м. Перечин, вул. Ужанська, 30/11Ф;
 • будівлі гуртожитку – м. Перечин, вул. Ужанська, 30/2В;
 • будівлі майстерні – м. Перечин, вул. Ужанська, 30/15С;
 • будівлі складу літ. 14 П – м. Перечин, вул. Ужанська, 30/14 П;
 • овочесховищу 35-Ю – м. Перечин, вул. Ужанська,35Ю;
 • будівлі казарми – м. Перечин, вул. Ужанська, 30/3Г;
 • будівлі їдальні – м. Перечин, вул. Ужанська, 30/5Ї;
 • будівлі їдальні – м. Перечин, вул. Ужанська, 30/4Д;
 • клубу – м.Перечин, вул. Ужанська, 30/8Ч.

  Міський голова                                                              І.М. Погоріляк


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

(проект)

Від 23 лютого 2017 року №

        м.Перечин

Про приватизацію державного

житлового фонду

        Відповідно до Закону України “Про приватизацію державного житлового фонду”, Наказу Міністерства з питань житлово-комунальногогосподарства України «Про затвердження Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян», розглянувши  заяви наймачів про приватизацію квартир та будинків, які вони та члени їх сімей використовують на умовах найму, після проведення розрахунків, виконком міської ради  

В И Р І Ш И В :

 1. Прохання, яке подає наймач Пулей Іван Васильович, що мешкає в квартирі за адресою м.Перечин, вул. ****, квартира ***, задовольнити і передати вказану квартиру безоплатно в приватну спільну сумісну власність. Склад сім’ї: 5 – осіб. Він – квартиронаймач, дружина – Пулей Ірина Юріївна, син – Пулей Ростислав Іванович, донька – Булак Вікторія Іванівна, внучка – Булак Анастасія Андріївна.
 2. Розрахунок площі, що безоплатно приватизується, та вартість надлишкової площі затвердити:

– загальна площа квартири становить 62,3 кв.м.

 – житлова площа становить 37,5. кв. м.

– норма безоплатної приватизації 21*5+10 = 115 кв.м.

Міський голова                                                                   І.М. Погоріляк


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

(проект)

Від 23 лютого 2017 року  №

      м.Перечин     

Про надання дозволу на розміщення

зовнішньої реклами

На підставі ч. 1 ст. 16 Закону України «Про рекламу», ч. 1 ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», п. 20 Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067, п.3.11, 3.12 Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами в м. Перечин, керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Перечинської міської ради

ВИРІШИВ:


 1. 1.Надати дозвіл на розміщення об’єкту зовнішньої реклами терміном на 1 рік ФОП Барник Людмилі Василівні на встановлення трьох окремо стоячих щитових конструкцій типу «білборд», розміром 3Х6  у м. Перечин, вул. Будівельників (перед мостом на с. Сімер), у м. Перечин, вул. Ужанська (напроти знаку «Перечин»), у м. Перечин (напроти автобусної зупинки «Ворочево», що на в’їзді у м. Перечин).
 2. Підставою для розміщення рекламних конструкцій та виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламного засобу є виданий у встановленому порядку дозвіл, погоджений з відповідними державними установами.
 3. 3. Оплату за тимчасове користування місцями для розташування рекламних конструкцій проводити згідно з «Положенням про порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Перечин».

4.Суб’єкт підприємницької діяльності повинен постійно утримувати прилеглу територію радіусом 6 м від окремостоячої рекламної конструкції або до проїжджої частини дороги в належному санітарному стані.

 1. Заборонити розміщувати протягом вказаного терміну рекламу, яка містить в собі політичний підтекст.

Міський голова                                                                          І.М Погоріляк


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

(проект)

Від  23 лютого 2017 року  №   

        м.Перечин                                                                              

 Про надання  допомоги

 на поховання

         На підставі підпункту 4 пункту а) частини 1 статті 34 Закону України    “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року “ Про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого ” ( зі змінами),  розглянувши відповідні матеріали на поховання, на виконання повноважень у сфері соціального захисту населення, виконком міської ради

В И Р І Ш И В :

1.Надати допомогу на поховання у розмірі 2500 ( дві тисячі п’ятсот) гривень громадянці Горняк Тетяні Ярославівні,  жит. м. Перечин ***,  яка здійснила поховання  своєї дитини Горняк Кирила Рудольфовича, який помер 26.01.2017 року( свідоцтво про смерть від 30.01.2017 р. І – ФМ             № 224564).

 1. Надати допомогу на поховання у розмірі 2500 ( дві тисячі п’ятсот) гривень громадянці Цоган Тетяні Володимирівні, жит. м. Перечин,***, яка здійснила поховання  свого батька Датків Володимира Олексійовича, який помер 10.02.2017 року( свідоцтво про смерть від 13.02.2017 р. І – ФМ     № 224571).
 2. Надати допомогу на поховання у розмірі 2500 ( дві тисячі п’ятсот) гривень громадянці Міовканич Яні Михайлівні, жит. м. Перечин, пл. ***, яка здійснила поховання своєї дитини Югас Максима Віталійовича, який помер 29.12.2016 року( свідоцтво про смерть від 04.01.2017 р. І – ФМ     № 219369).
 3. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради ( завідуюча Попович Я.П..) профінансувати названі видатки.

Міський голова                                                                       І.М Погоріляк


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

(проект)

від 23 лютого 2017 року №                                                                                                   

        м. Перечин

 Про  взяття на облік та включення до

 списків черговості (загальної черги,

позачергової черги та першочергової

черги) громадян  щодо надання

земельних ділянок для індивідуального

житлового будівництва

Розглянувши  заяви громадян та пропозиції земельної комісії створеної при виконавчому комітеті міської ради, керуючись «Положенням про порядок надання земельних ділянок громадянам для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель комунальної власності на території міста Перечин» затвердженої рішенням 3 сесії VII скликання Перечинської міської ради, ст.12, 40, 80, 81,116 Земельного Кодексу України, ст.373, 374 Цивільного кодексу України,   Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконком Перечинської міської ради

В И Р І Ш И В :

1.     Взяти на облік та включити до списку загальної черги громадян  щодо надання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва:

 • жительку м. Перечин, *** – Костів Ганну Олексіївну.

Черга загальна: № 43.

 • жительку м. Перечин, ***– Сергеєву Марію Василівну.

Черга загальна: № 44.

Міський  голова                                                           І.М. Погоріляк


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

(проект)

Від 23 лютого 2017 року  №

      м.Перечин                                     

 Про надання матеріальної

 допомоги малозабезпеченим

 верствам   населення в м.Перечин.

Документу надано статус « Конфіденційний «згідно статей 11, 21  Закону України «Про інформацію» та він не підлягає оприлюдненню, бо містить конфіденційну інформацію ( інформацію про особу ).

Збирання , зберігання, використання та поширення інформації про особу, без її попередньої згоди, крім випадків, визначених законом, забороняється.                

( офіційне тлумачення див. в Рішенні Конституційного Суду України № 5 – зп від 30.10.97)