Проекти рішень чергового засідання Виконавчого Комітету Перечинської Міської Ради від 22.08.2017


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

(проект)

від 22 серпня 2017 року №                                                                                                                                                                                                                                                                               

        м. Перечин

 Про  взяття на облік та включення до

 списків черговості (загальної черги,

позачергової черги та першочергової

черги) громадян  щодо надання

земельних ділянок для індивідуального

житлового будівництва

Розглянувши  заяви громадян та пропозиції земельної комісії створеної при виконавчому комітеті міської ради, керуючись «Положенням про порядок надання земельних ділянок громадянам для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель комунальної власності на території міста Перечин» затвердженої рішенням 3 сесії VII скликання Перечинської міської ради, ст.12, 40, 80, 81,116 Земельного Кодексу України, ст.373, 374 Цивільного кодексу України,   Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконком Перечинської міської ради

В И Р І Ш И В :

1.     Взяти на облік та включити до списку загальної черги громадян  щодо надання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва:

 • жительку м. Перечин, вул. Борканюка, ***/***– Мельник Тетяну Федорівну

Черга загальна: № 59

 • жителя м. Перечин, вул. Гуменська, ***/*** – Мельникова Євгена Сергійовича.

Черга загальна: № 60.

2.    Взяти на облік та включити до списку позачергової черги громадян  щодо надання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва :

 • жителя м. Перечин, вул. Ужанська ***/*** учасника бойових дій у зоні АТО – Квак Владислава Володимировича

     Черга позачергова: №36

 • жителя м. Перечин, вул. Партизанська,8 проживає фактично, а зареєстрований за адресою: с. Сімерки, вул. Центральна,*** учасника бойових дій у зоні АТО – Марич Михайло Миколайович

     Черга позачергова: №37

Міський  голова                                                      І.М. Погоріляк


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

(проект)

Від 22 серпня 2017 року  №                                                                                                                                                                                                                 

      м.Перечин                                     

 Про надання матеріальної

 допомоги малозабезпеченим

 верствам населення

Документу надано статус « Конфіденційний «згідно статей 11, 21  Закону України «Про інформацію» та він не підлягає оприлюдненню, бо містить конфіденційну інформацію ( інформацію про особу ).

Збирання , зберігання, використання та поширення інформації про особу, без її попередньої згоди, крім випадків, визначених законом, забороняється.                

( офіційне тлумачення див. в Рішенні Конституційного Суду України № 5 – зп від 30.10.97)


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

(проект)

Від  22 серпня 2017 року  №                                                                                                 

м. Перечин

 Про присвоєння об’єктам

містобудування поштової адреси

            На підставі  підпункту 10 пункту б) статті 30 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, у зв’язку з упорядкуванням поштової адреси, розглянувши заяви громадян, про присвоєння поштової адреси об’єктам містобудування, що розташовані в місті Перечин та долучені до заяв документи, виконком Перечинської міської ради 
 
В И Р І Ш И В :
 1. У зв’язку з упорядкуванням поштової адреси,розглянувши заяву жителя м. Перечин, вул. Ужгородська,46/3 Лізанець Петра Михайловича, взявши до уваги технічний паспорт на житловий будинок, господарські будівлі та споруди інв. № 3/30 від 16.11.2016 рік, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 8.05.2016 року, №37298923 присвоїти окрему поштову адресу житловому будинку:м. Перечин, вул. Садова,36.
 2. У зв’язку з упорядкуванням поштової адреси,розглянувши заяву жительки м. Перечин, вул. Толстого,66, Євчинець Ольги Михайлівни, взявши до уваги технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок інвентаризаційна справа №62 від 28.12.2015 року, присвоїти окрему поштову адресу житловому будинку: м. Перечин, вул. Гуменська,25.

  Міський голова                                                                І.М. Погоріляк


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

(проект)

Від 22 серпня 2017 року №                                                                                                  

       м.Перечин

Про затвердження списку

дітей школоповинного віку

на території м. Перечин

 

      Відповідно до ст. 32 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, Постанови Кабінету Міністрів України № 646 від 12.04.2000 року, взявши до уваги лист директора Перечинської ЗОШ  І-ІІІ ступенів № 01-22/191 від 31.07.2017 р. Гунки Ф.Ф., виконавчий комітет Перечинської міської ради

 

В И Р І Ш И В :

 1. Список дітей школоповинного віку на території міста Перечин затвердити ( додається).
 2. Дирекції Перечинської ЗОШ І-ІІІ ступенів до 01.10.2017 року забезпечити перевірку явки дітей в школі, згідно поданого списку.
 3. У випадку виявлення дітей школоповинного віку, які не з’явилися на навчання, керівництву школи спільно з депутатським активом, органами соціального захисту, адміністративною комісією міської ради здійснювати роботу по залученню дітей до школи.

 Міський голова                                                         І.М. Погоріляк


У К Р А Ї Н А 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 (проект)

Від  22  серпня 2017 року №                                                                      

м. Перечин

Про  затвердження акту

обстеження зелених насаджень

         Відповідно до п. 1 частини 6, статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з необхідністю впорядкування земельних площ на території села Сімерки , враховуючи, що зелені насадження знаходяться в аварійно – небезпечному стані, розглянувши акт обстеження зелених насаджень від 26 липня 2017 року виконавчий комітет Перечинської міської ради

В И Р І Ш И В:

 1. Затвердити акт обстеження зелених насаджень від 26 липня 2017 року, у зв’язку із впорядкуванням земельних площ та територій ( додається).
 2. Дати дозвіл на зрізання/кронування зелених насаджень на території села Сімерки Перечинської об’єднаної територіальної громади по вул. Центральній, 130.         
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Крижановську Л.Ю. та на в.о. старости села Сімерки Н.Й.Кошуту.

Міський голова                                                                      І.М. Погоріляк