Проекти рішень чергового засідання Виконавчого Комітету Перечинської Міської Ради від 20.10.2016


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

(проект)

Від  20 жовтня 2016 року  №

 м.Перечин

 Про присвоєння об’єктам

містобудування поштової адреси

            На підставі  підпункту 10 пункту б) статті 30 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, у зв’язку з упорядкуванням поштової адреси, розглянувши заяви громадян, про присвоєння поштової адреси об’єктам містобудування, що розташовані в місті Перечин, та долучені до заяв документи, виконком міської ради 

 

В И Р І Ш И В :

 1. У зв’язку з упорядкуванням поштової адреси та розглянувши заяву жит. м. Перечин, вул. Ужгородська (Жовтнева), 102 Качура Євгена Івановича, взявши до уваги технічний паспорт № 2145 від 05.08.2016 р. на гараж літ. Д, що знаходиться за адресою м. Перечин, вул. Будівельників, 6, а також висновок щодо можливості поділу об’єкта нерухомого майна № 9 від 05.08.2016 р., виданий ТОВ «Уж – інвентаризатор», присвоїти окрему поштову адресу гаражу: м. Перечин, вул. Будівельників, 6 Д.
 2. У зв’язку з упорядкуванням поштової адреси та взявши до уваги технічні паспорти на гаражі № 1/847, № 1/846, № 1/845, № 1/844, № 1/843, № 1/842, що знаходяться за адресою м. Перечин, пл. Незалежності (50 років Жовтня), присвоїти окремі поштові адреси гаражам:
 • м. Перечин, пл. Незалежності, 11-Г;
 • м. Перечин, пл. Незалежності, 12-Г;
 • м. Перечин, пл. Незалежності, 13-Г;
 • м. Перечин, пл. Незалежності, 14-Г;
 • м. Перечин, пл. Незалежності, 15-Г;
 • м. Перечин, пл. Незалежності, 16-Г.

    Міський голова                                                              І.М. Погоріляк


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

(проект)

Від  20 жовтня 2016 року 

м. Перечин

Про  затвердження акту

обстеження зелених насаджень

         Відповідно до п. 1 частини 6, статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з необхідністю впорядкування земельних площ на території міста Перечин, враховуючи, що зелені насадження знаходяться в аварійно – небезпечному стані, розглянувши акти обстеження зелених насаджень від   13 жовтня 2016 року виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

 1. Затвердити акт № 7 від 13 жовтня 2016 року про обстеження зелених насаджень, у зв’язку із впорядкуванням земельних площ та територій ( додається).
 2. Дати дозвіл на зрізання 5 акацій, 3 лип, 3 горіхів та 1 катальпи на території м. Перечин по вул. Гагаріна.
 3. Затвердити акт № 8 від 13 жовтня 2016 року про обстеження зелених насаджень, у зв’язку із впорядкуванням земельних площ та територій ( додається).
 4. Дати дозвіл на зрізання 4 верб на території м. Перечин по вул. Шевченка та по вул. Садовій.

  Міський голова                                                                      І.М. Погоріляк


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

(проект)

Від  20 жовтня 2016 року  №   

        м.Перечин                                                                              

 Про надання  допомоги

 на поховання

          На підставі підпункту 4 пункту а) частини 1 статті 34 Закону України    “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року “ Про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого ” ( зі змінами),  розглянувши відповідні матеріали на поховання, на виконання повноважень у сфері соціального захисту населення, виконком міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Надати допомогу на поховання у розмірі 2000 ( дві тисячі) гривень громадянці Дубина Лідії Ігорівні жит. м. Перечин вул. Гуменська, 24/6,  яка здійснила поховання  свого чоловіка Дубина Сергія Віталійовича, який помер 06.09.2016 року( свідоцтво про смерть від 08.09.2016 р. І – ФМ № 213761).

2. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради ( завідуюча Попович Я.П..) профінансувати названі видатки.

Міський голова                                                                   І.М. Погоріляк


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

(проект)

від 20 жовтня 2016 року №                                                                                          

        м. Перечин

Про  взяття на облік та включення до

списків черговості (загальної черги,

позачергової черги та першочергової

черги) громадян  щодо надання

земельних ділянок для індивідуального

житлового будівництва

Розглянувши  заяви громадян та пропозиції земельної комісії створеної при виконавчому комітеті міської ради, керуючись «Положенням про порядок надання земельних ділянок громадянам для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель комунальної власності на території міста Перечин» затвердженої рішенням 3 сесії VII скликання Перечинської міської ради, ст.12, 40, 80, 81,116 Земельного Кодексу України, ст.373, 374 Цивільного кодексу України,   Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконком Перечинської міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Взяти на облік та включити до списку позачергової черги громадян  щодо надання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва :

 • жителя м. Перечин, вул. Першотравнева, 5, учасника бойових дій у зоні АТО – Штелиха Мар’яна Віталійовича.

     Черга позачергова: № 29;

 • жителя м. Перечин, вул. Б. Хмельницького, 28, учасника бойових дій у зоні АТО – Фрідманського Михайла Івановича.

Черга позачергова: № 30;

3) жителя м. Перечин, вул. Горького, 23, учасника бойових дій у зоні АТО –      Джурджа Євгена Мирославовича.

    Черга позачергова: № 31;

4)жителя м. Перечин, пл. Незалежності, 4/6, учасника бойових дій в зоні АТО – Олійника Станіслава Влодимировича.

Черга позачергова: № 32;

2. Взяти на облік та включити до списку загальної черги громадян  щодо надання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва :

 • жительку м. Перечин, вул. Лермонтова, 7/5– Баєву Олесю Михайлівну.

Черга загальна: № 41;

Міський  голова                                                       І.М. Погоріляк


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

(проект)

від 20 жовтня 2016 року  №                                                                                                                                                         

        м.Перечин

Про внесення змін до рішення

виконавчого комітету

від 19 квітня 2016 року  №  45                                                                                                                                                

«Про затвердження Положення про

порядок видачі довідок  у Перечинській

міській раді»

     З  метою упорядкування видачі довідок громадянам у Перечинській міській раді,  відповідно до Законів України «Про звернення громадян»,  «Про доступ до публічної інформації», «Про адміністративні послуги»,   «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», «Про громадянство України», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам», постанови правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 №22-1 «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», постанови КМУ від 21.10.1995 №848 (із змінами ) та інших нормативних актів,та на забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконком Перечинської міської ради:

В И Р І Ш И В :

 1. Внести зміни в підпункт 3.1., п.3 Положення про порядок видачі довідок у Перечинській міській раді, а саме викласти підпункт 3.1. у такій редакції:

Довідки громадянам видаються на підставі цього Положення у відповідності з Переліком довідок, які видає головний спеціаліст з питань реєстраційного обліку громадян (Перелік додається),  при наданні документів, вказаних у цьому Положенні  та засвідчуються печаткою «ДЛЯ ДОВІДОК». У випадку відсутності головного спеціаліста з питань реєстраційного обліку громадян видача довідок покладається на керуючу справами виконавчого комітету Перечинської міської ради.

Міський голова                                                                        І.М. Погоріляк


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

(проект)

від 20 жовтня 2016 року №                                                                                                                                                                                                                         

        м. Перечин

Про взяття громадян

на квартирний облік

           Відповідно до Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР і Української Республіканської Ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року № 470, згідно п.5 ч.1 ст. 15,ст. ст. 36,46 Житлового кодексу України беручи до уваги заяви жителів м. Перечин про взяття їх на квартирний облік, пропозиції комісії з житлових питань, створеної при виконавчому комітеті міської ради, керуючись п/п 2 п. а) ч.1 ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради

В И Р І Ш И В :

 1. Взяти на квартирний облік за місцем проживання, який здійснюється у виконавчому комітеті міської ради, громадянина Джурджа Євгена Мирославовича, жителя м.Перечин, вул. Горького,23.

                        Загальна черга  – №  87

                         Черга першочергова – № 37

                        Дата взяття на загальну чергу  20 жовтня 2016 року.

                        Сім’я складається з трьох членів: заявника, дружини – Джурджа Наталії Іванівнт, Джурджа Євгена Євгеновича– сина.

 1. Взяти на квартирний облік за місцем проживання, який здійснюється у виконавчому комітеті міської ради, громадянина Баєва Володимира Олександровича, жителя м. Перечин, вул. Лермонтова, 7/5.

                        Загальна черга  – № 88

                         Черга першочергова – № 38

                        Дата взяття на загальну чергу  20 жовтня 2016 року.

                        Сім’я складається з чотирьох членів: заявника,  дружини – Баєвої Олесі Михайлівни, доньки – Баєвої Тетяни Володимирівни, доньки – Баєвої Ольги Володимирівни.

  Міський голова                                                                     І.М. Погоріляк


ПРОПОЗИЦІЇ

 комісії з житлових питань при

виконавчому комітеті Перечинської міської ради щодо

 взяття на квартирний облік громадян м. Перечин

м.Перечин                                                                18 жовтня 2016 року

         На засіданні комісії з житлових питань при виконавчому комітеті міської ради, голови комісії Крижановської Л.Ю. та членів комісії Бабич Софії Миколаївни, Ломаги Маріанни Любомирівни, 18 жовтня 2016 року розглянуто заяви про взяття на квартирний облік громадян – учасників бойових дій в зоні АТО, а саме гр. Джурджа Є.М, та гр. Баєва В.О.

         Вивчивши подані документи, беручи до уваги уточнений список осіб, які перебувають на черзі квартирного обліку, який ведеться у виконавчому комітеті міської ради, згідно п.5 ст. 15, ст. 36, 45 Житлового кодексу України, розглянувши заяви ,  про взяття  на квартирний облік, керуючись п.2 ч. а ст. 30 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до норм Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою  Ради міністрів Української РСР  і Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року № 470, комісія з житлових питань при виконавчому комітеті міської ради

РЕКОМЕНДУЄ :

 1. Взяти на квартирний облік, який здійснюється у виконавчому комітеті міської ради Джурджа Євгена Мирославовича, Баєва Володимира Олександровича як таких, що потребують покращення житлових умов.

Голова комісії  Крижановська Л.Ю.

Члени комісії                                                                

                                                                               Бабич С.М.

                                                                               Ломага М.Л.


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

(проект)

        м.Перечин

Про затвердження  тарифів

на переустановлення пломби

на засіб обліку води

       Відповідно п.2 частини а статті 28 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, п.4, ст. 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», ст. 150 Закону України про адміністративні правопорушення, п.5.17 Наказу Міністерства з питань житлово -комунального господарства «Про затвердження Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», розглянувши лист начальника КП «Комунальник» Герзанича В.І.  № 639 від 05.10.16 р. та розрахунки витрат КП « Комунальник»  на переустановлення пломби на засіб обліку води виконком міської ради

В И Р І Ш И В :

 1. Погодити КП «Комунальник» тарифи на переустановлення пломби на засіб обліку води у випадку його вмисного/ненавмисного  пошкодження, неналежної експлуатації та безгосподарного утримання, тощо для:
 • населення у м. Перечин – тариф з ПДВ –  24,35 грн;
 • бюджетних організацій – тариф з ПДВ – 25,00 грн;
 • інших організацій – тариф з ПДВ – 29, 35 грн.
 1. У разі виявлення випадків неналежного експлуатування, вмисного/ненавмисного пошкодження пломби на засіб обліку води притягувати до адміністративної відповідальності користувачів центрального комунального водопостачання.

Міський голова                                                              І.М. Погоріляк