Проекти рішень чергового засідання Виконавчого Комітету Перечинської Міської Ради від 20.04.2017


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

(проект)

від 20 квітня 2017 року №  

        м. Перечин

Про  взяття на облік та включення до

 списків черговості (загальної черги,

позачергової черги та першочергової

черги) громадян  щодо надання

земельних ділянок для індивідуального

житлового будівництва

Розглянувши  заяви громадян та пропозиції земельної комісії створеної при виконавчому комітеті міської ради, керуючись «Положенням про порядок надання земельних ділянок громадянам для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель комунальної власності на території міста Перечин» затвердженої рішенням 3 сесії VII скликання Перечинської міської ради, ст.12, 40, 80, 81,116 Земельного Кодексу України, ст.373, 374 Цивільного кодексу України,   Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконком Перечинської міської ради

В И Р І Ш И В :

1.     Взяти на облік та включити до списку загальної черги громадян  щодо надання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва:

 • жителя м. Перечин, пл. Народна, *** – Зикова Ігора Олексійовича

Черга загальна: № 50.

 • жителя м. Перечин, вул. Ак. Корольова, *** – Ярему Владислава Васильовича.

Черга загальна: № 51.

 • жителя м. Перечин, вул. Ужанська,*** – Ярема Наталію Іванівну.

Черга загальна: № 52.

2.     Взяти на облік та включити до списку позачергової черги громадян  щодо надання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва :

 • жителя м. Перечин, вул. Суворова, *** учасника бойових дій у зоні АТО – Павліш Валерія Валерійовича

     Черга позачергова: №  34

 • жителя м. Перечин, вул. Лермонтова, *** учасника бойових дій у зоні АТО – Паустовського Станіслава Івановича

     Черга позачергова: №  35

Міський  голова                                                      І.М. Погоріляк


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

(проект)

від 20 квітня 2017 року №                                                                                                                                                                                                                         

        м. Перечин

Про взяття громадян        

на квартирний облік

Відповідно до Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР і Української Республіканської Ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року № 470, згідно п.5 ч.1 ст. 15,ст. ст. 36,46 Житлового кодексу України беручи до уваги заяви жителів м. Перечин про взяття їх на квартирний облік, пропозиції комісії з житлових питань, створеної при виконавчому комітеті міської ради, керуючись п/п 2 п. а) ч.1 ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

 1. Взяти на квартирний облік за місцем проживання, який здійснюється у виконавчому комітеті міської ради, громадянина Павліш Валерія Валерійовича , жителя м. Перечин, вул. Суворова, ***

Черга першочергова – № 40

Дата взяття на першочергову чергу:  20 квітня 2017 року.

Міський голова                                                                     І.М. Погоріляк


ПРОПОЗИЦІЇ

 комісії з житлових питань при

виконавчому комітеті Перечинської міської ради щодо

 взяття на квартирний облік громадян м. Перечин

м.Перечин                                                                13 квітня 2017 року

На засіданні комісії з житлових питань при виконавчому комітеті міської ради, голови комісії Крижановської Л.Ю. та членів комісії Бабич Софії Миколаївни, Ломаги Маріанни Любомирівни, 13 квітня 2017 року розглянуто заяву про взяття на квартирний облік громадян – учасника бойових дій в зоні АТО, а саме гр. Павліш Валерія Валерійовича.

Вивчивши подані документи, беручи до уваги уточнений список осіб, які перебувають на черзі квартирного обліку, який ведеться у виконавчому комітеті міської ради, згідно п.5 ст. 15, ст. 36, 45 Житлового кодексу України, розглянувши заяви ,  про взяття  на квартирний облік, керуючись п.2 ч. а ст. 30 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до норм Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою  Ради міністрів Української РСР  і Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року № 470, комісія з житлових питань при виконавчому комітеті міської ради

РЕКОМЕНДУЄ:

 1. Взяти на квартирний облік, який здійснюється у виконавчому комітеті міської ради Павліш Валерія Валерійовича як такого, що потребує покращення житлових умов.

Голова комісії                        Крижановська Л.Ю.

Члени комісії                                                                 

                                                                                                       Бабич С.М.

                                                                                                       Ломага М.Л.


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

(проект)

Від 20 квітня 2017 року  №

      м.Перечин                                     

Про надання матеріальної

допомоги малозабезпеченим

верствам   населення в м.Перечин.

Документу надано статус « Конфіденційний «згідно статей 11, 21  Закону України «Про інформацію» та він не підлягає оприлюдненню, бо містить конфіденційну інформацію ( інформацію про особу ).

Збирання , зберігання, використання та поширення інформації про особу, без її попередньої згоди, крім випадків, визначених законом, забороняється.                

( офіційне тлумачення див. в Рішенні Конституційного Суду України № 5 – зп від 30.10.97)

Міський голова                                                                         І.М. Погоріляк


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

(проект)

Від 20 квітня 2017  року  №  

        м.Перечин

Про призначення

піклувальника

         Відповідно до підпункту 4 пункту б, частини 1, ст. 34 Закону України     « Про місцеве самоврядування в Україні» , пунктів 1.2, 2.2, 2.3, 2.4 Правил опіки та піклування затверджених Наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України 26.05.99  N 34/166/131/88, взявши до уваги главу 63 Цивільного Кодексу України, розглянувши заяви громадян про призначення їм піклувальника, виконавчий комітет Перечинської міської ради

В И Р І Ш И В:

 1. Призначити піклувальником за громадянкою Старовойтовою Вірою Тимофіївною, 23.07.1938 року народження, жит. м. Перечин, вул. Борканюка, *** її внука громадянина Лейко Андрія Івановича, 14.05.1997 року народження, жит. м. Перечин, вул. Борканюка,***.
 2. Зобов’язати піклувальника Лейко Андрія Івановича здійснювати піклування та вести всі дії і формальності в інтересах Старовойтової Віри Тимофіївни.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету Перечинської міської ради Є.М. Гафіянич.

Міський голова                                                                І.М. Погоріляк


В И С Н О В О К

органу опіки та піклування

виконкому Перечинської міської ради

       Розглянувши заяву Старовойтової Віри Тимофіївни, 23.07.1938 року народження, жит. м. Перечин, вул. Борканюка,*** , про те, що вона просить призначити її піклувальником громадянина Лейко Андрія Івановича, 14.05.1997 року народження, жит. м. Перечин, вул. Борканюка,***.

   Виходячи із вищенаведеного, орган опіки та піклування вважає за доцільне:

 • призначити громадянина Лейко Андрія Івановича , 23.03.1994 року народження, жит. м. Перечин, вул. Борканюка,*** піклувальником над його бабусею Старовойтовою Вірою Тимофіївною, 23.07.1938 року народження, жит. м. Перечин, вул. Борканюка,***

   Голова опікунської ради                                          Є.М. Гафіянич


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

(проект)

Від 20 квітня 2017 року  №    

        м.Перечин

Про надання пільгового кредиту

     Розглянувши заяву Пекар Оксани Томашівни, жительки   м. Перечин, вул. Ужанська, *** та на підставі ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

 1. Клопотати перед обласним Фондом інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості щодо надання пільгового кредиту гр. Пекар Оксані Томашівні в сумі 30 (тридцять) тисяч гривень на заміну зовнішніх вікон та дверей у квартирі, що знаходиться за адресою: м. Перечин, вул.Ужанська, ***.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету Перечинської міської ради Є.М. Гафіянич.

  Міський голова                                                             І.М. Погоріляк


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

(проект)

Від  20 квітня 2017 року  №                                                

 м. Перечин                                                                                                                                                                                          

Про присвоєння об’єктам

містобудування поштової адреси

            На підставі  підпункту 10 пункту б) статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, у зв’язку з упорядкуванням поштової адреси, розглянувши заяви громадян, про присвоєння поштової адреси об’єктам містобудування, що розташовані в місті Перечин, та долучені до заяв документи, виконком міської ради 
 
В И Р І Ш И В:
 1. У зв’язку з упорядкуванням поштової адреси,розглянувши заяву жительки м. Перечин, вул. Лермонтова, **** Яворської Віри Андріївни, взявши до уваги декларацію про готовність об’єкта до експлуатації, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта від 27.03.2017 року № ЗК 142170861974, присвоїти поштову адресу житловому будинку: м. Перечин, вул. Шевченка, ***

Міський голова                                                              І.М. Погоріляк


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

(проект)

Від 20 квітня 2017 року №

        м.Перечин

Про приватизацію державного

житлового фонду

Відповідно до Закону України “Про приватизацію державного житлового фонду”, Наказу Міністерства з питань житлово-комунальногогосподарства України «Про затвердження Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян», розглянувши  заяви наймачів про приватизацію квартир та будинків, які вони та члени їх сімей використовують на умовах найму, після проведення розрахунків, виконком міської ради  

В И Р І Ш И В:

 1. Прохання, яке подає наймач Долинич Наталія Георгіївна, що мешкає в квартирі за адресою м.Перечин, вул. Лермонтова, буд.***, квартира ***, задовольнити і передати вказану квартиру безоплатно в приватну спільну сумісну власність. Склад сім’ї: 2 – осіб. Вона – квартиронаймач, донька – Долинич Анастасія Олесівна.
 2. Розрахунок площі, що безоплатно приватизується, та вартість надлишкової площі затвердити:

– загальна площа квартири становить 43,4 м2

 – житлова площа становить 27,7 м2

– норма безоплатної приватизації 21*2+10 = 52 м2

Міський голова                                                                   І.М. Погоріляк


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

(проект)

Від 20 квітня 2017  року  №

м.Перечин

Про затвердження Порядку встановлення

обладнання дитячих та спортивних

 майданчиків у м. Перечин

З метою впорядкування правового регулювання відносин, які виникають у зв’язку із розміщенням обладнання дитячих та спортивних майданчиків, визначення єдиних правил отримання дозволу на встановлення і обслуговування конструкцій на території міста Перечин, відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись ст.25 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет

ВИРІШИВ:

 1. Затвердити Порядок встановлення обладнання дитячих та спортивних майданчиків згідно з додатком.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Крижановську Л.Ю.

Міський голова                                                                       І.М. Погоріляк


Додаток

до проекту рішення

виконавчого комітету

від 20.04.2017 № ____

Порядок встановлення обладнання дитячих та спортивних майданчиків

у м. Перечин

 1. Цей Порядок регулює відносини, які виникають у зв’язку із встановленням обладнання дитячих та спортивних майданчиків, та визначає єдині правила встановлення обладнання дитячих та спортивних майданчиків у м. Перечин.
 2. Обладнання дитячих та спортивних майданчиків встановлюється у м. Перечин на підставі рішення виконавчого комітету Перечинської міської ради щодо встановлення обладнання дитячих та спортивних майданчиків у м. Перечин за зверненням фізичної чи юридичної особи.
 3. Для отримання права на збір документів щодо отримання дозволу виконавчого комітету на встановлення дитячих та спортивних майданчиків заявнику необхідно:

3.1. Отримати погодження на встановлення обладнання дитячих та спортивних майданчиків, звернувшись до житлово-експлуатаційного підприємства, якщо розміщення дитячих та спортивних майданчиків не зазначено в генеральному плані або в містобудівній документації.

3.2. Погодження не потрібно, якщо земельна ділянка, яка відведена під дитячі та спортивні майданчики, на якій планується встановити обладнання, передбачена генеральним планом міста або містобудівною документацією.

3.3. Після отримання погодження, передбаченого п. 3.1. даного Порядку, потрібно подати звернення на ім’я міського голови про надання викопіювання земельної ділянки з генерального плану міста.

3.4. КП «Комунальник» надає інформацію щодо наявності оформленого права користування земельною ділянкою комунальної власності, на якій планується встановити обладнання дитячого та спортивного майданчика.

3.5. Звернутися до КП «Комунальник» щодо отримання дозволу на виконання робіт, пов’язаних з порушенням благоустрою.

 1. Перелік документів, які необхідно подати до виконавчого комітету для отримання дозволу на встановлення обладнання дитячого та спортивного

4.1. Заява-звернення мешканців прилеглої території або юридичної особи про встановлення обладнання дитячих та спортивних майданчиків на відповідній території.

4.2. Погодження на встановлення обладнання дитячих та спортивних майданчиків на відповідній території від обслуговуючого житлово-експлуатаційного підприємства чи об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також погодження на прийняття на баланс дитячого та спортивного майданчика.

4.3.  Викопіювання земельної ділянки з генерального плану міста, погоджене з відповідними службами.

4.4. Сертифікат відповідності на обладнання, яке буде встановлюватись, технічні умови обладнання дитячих та спортивних майданчиків, затверджені і погоджені відповідно до діючого законодавства

4.5. Копія ліцензії на право виконання загальнобудівельних робіт підрядної організації, яка буде здійснювати монтаж обладнання на майданчику.

4.6. Дозвіл на виконання робіт, пов’язаних з порушенням благоустрою.

 1. Зібравши необхідні документи, передбачені п. 4 даного Положення, заявнику потрібно подати письмове звернення до виконавчого комітету для подальшого розгляду на засіданні виконавчого комітету.
 2. Після завершення монтажних робіт, власник зобов’язаний протягом 10 днів передати на баланс дитячі, спортивні майданчики підприємству, яке надало погодження на розміщення та утримання, або іншій організації, визначеній власником.

6.1. Після прийняття на баланс балансоутримувач в тижневий термін надає інформацію про встановлення обладнання дитячого та спортивного майданчика до міської ради.

 1. Контроль за технічним та естетичним станом майданчиків здійснюється балансоутримувачем шляхом складання відповідних актів не менше як 2 рази на рік ( обов’язково весною та восени).
 2. Безпосередню відповідальність за поведінку дітей на дитячих та спортивних майданчиках та дотримання дітьми правил техніки безпеки несуть батьки чи особи, що їх заміняють.

9.Дитячі та спортивні майданчики, встановлені з порушенням даного порядку, підлягають знесенню відповідно до діючого законодавства.

 1. Територія майданчика має відповідати вимогам будівельних норм і правил. Важливе значення має екологічна та санітарна безпека на майданчиках. Виключається сусідство з забрудненими водоймами, сміттєвими баками, Майданчики повинні бути ізольовані від об’єктів обслуговування, господарських дворів, магістральних вулиць смугою зелених насаджень шириною не менше 1,5м і не повинні бути прохідними для пішоходів. Розташування обладнання дитячого ігрового або спортивного майданчика повинно проводитися з урахуванням наступних позицій:

– особливості ландшафту (схили на місцевості, дерева, доріжки і т.д.);

– обов’язкова наявність зон безпеки для кожного окремого ігрового компонента майданчика;

– виділення вікових зон в зв’язку з відсутністю у маленьких дітей відчуття небезпеки та слабкою координацією рухів;

– огородження майданчиків від близького проходження транспорту, пішохідних доріжок, вигулу собак.

 1. Регулярний візуальний огляд складається з виявлення явної небезпеки, яка може бути внаслідок вандалізму, неправильної експлуатації елементів майданчика або природних умов. Особливу увагу треба приділяти збереженню комплектності обладнання, його структурній цілісності, справності обладнання, стану рухливих частин. При виявленні невідповідності встановленим нормам обладнання чи комплектуючих частин, складається акт за формою (акт при проведенні щорічного огляду (під час проведення місячника з благоустрою). Позачергові огляди проводяться після стихійного лиха та других непередбачуваних обставин, які можуть спричинити пошкодження. Виявлені пошкодження виправляються негайно. Якщо це неможливо, майданчик та обладнання повинні бути закриті для використання. Поточне обслуговування обладнання і поверхні майданчиків складається з попередніх заходів щодо підтримання рівня безпеки та ефективності. Такі заходи повинні включати:

– перевірку вузлів кріплення скріплюючи елементів;

– перефарбування та фарбування поверхонь;

 – обслуговування будь-яких амортизуючи поверхонь;

 – змащення підшипників;

– видалення битого скла та інших уламків або забруднень;

– підсипка витоптаної поверхні до правильного рівня;

– чистка, миття, витирання обладнання до самих маленьких деталей;

 – утримання огорожі в належному стані.

 Обслуговування майданчиків включає в себе заходи по виправленню дефектів або відновленню необхідного рівня безпеки ігрового обладнання та поверхонь. Такі заходи включають:

– заміну кріплення;

 – зварку металічних елементів;

– заміну зношених чи пошкоджених частин;

– заміну пошкоджених структурних елементів.

 1. Вимоги до безпеки обладнання та поверхні майданчика:

– обладнання та його складові частини повинні відповідати загальним вимогам безпеки і заходам захисту відповідно до встановлених вимог;

– відповідати віковій групі дітей;

– забезпечувати доступ дорослих для допомоги дітям усередині обладнання;

– не допускати скупчення води на поверхнях елементів обладнання майданчика;

– не допускати утворення калюж на території майданчика та забезпечувати вільний стік води і просихання;

– конструкція обладнання має забезпечувати міцність, стійкість, твердість і просторову незмінюваність;

 – наявність виступаючих елементів обладнання з гострими кінцями або крайками, здатними нанести травму, не допускається.

        Для захисту дітей від падіння з обладнання його слід оснащувати поручнями та огородженням. На сходах, доступних дітям до трьох років, поручні обладнують, починаючи з першого східця. Обладнання має унеможливлювати застрягання тіла, частин тіла, пальців, волосся, одягу дитини, ґудзиків. Поверхня ігрового майданчика повинна бути вільна від будь-яких гострих, заточених частин або виступів. Матеріали з незадовільними пом’якшуючими властивостями повинні бути поза зоною приземлення. Обладнання ігрового комплексу має бути встановлене безпечним способом кваліфікованим персоналом у відповідності з технічним паспортом на кожен ігровий компонент майданчика, чи весь майданчик, а також згідно інструкцій виробника. Після завершення монтажу обладнання власник (замовник) проводить комісійне обстеження і складає акт приймання. Під час обстеження перевіряється комплектність, правильність та надійність зборки ігрових елементів, надійність кріплення до фундаментів, безпечність покриття майданчика, наявність технічного паспорту виробу. До оформлення акту приймання майданчик та обладнання на ньому повинні бути закриті для використання.

 1. Для підвищення рівня безпечної експлуатації на майданчиках встановлюються таблички, які попереджують батьків про правила експлуатації та вікових особливостях обладнання. На майданчиках повинна бути інформація із зазначенням контактного телефону для повідомлення про серйозні пошкодження та поломки.

Керуюча справами                                                             Є.М. Гафіянич


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

(проект)

Від  20 квітня 2017 року № 

м. Перечин

Про  затвердження акту

обстеження зелених насаджень

         Відповідно до п. 1 частини 6, статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з необхідністю впорядкування земельних площ на території міста Перечин, враховуючи, що зелені насадження знаходяться в аварійно – небезпечному стані, розглянувши акт обстеження зелених насаджень від 10 квітня 2017 року виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

 1. Затвердити акт № 3 від 10 квітня 2017 року про обстеження зелених насаджень, у зв’язку із впорядкуванням земельних площ та територій ( додається).
 2. Дати дозвіл на зрізання та кронування зелених насаджень на території     м. Перечин по вул. Ужгородській ( біля ДНЗ «Веселка», біля буд.№102), вул. Ужанській ( біля буд. № 19) та на пл. Народній.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Крижановську Л.Ю.

Міський голова                                                                      І.М. Погоріляк


«Погоджую»

Перечинський міський голова

_____________ І.М Погоріляк

«10» квітня 2017 р.

АКТ № 3

обстеження зелених насаджень ( дерев, чагарників, газонів, парків, лісопарків, насаджень санітарно – захисних зон),

що підлягають знесенню чи пересаджуванню у зв’язку із забудовою та

впорядкуванням земельних площ та територій

м. Перечин                                                                        «10» квітня 2017 р.

комісія у складі:

– голови комісії: Крижановської Л.Ю. – заступника Перечинського міського голови з виконавчої роботи

членів комісії:

– Гафіянич Є.М. – керуючої справами виконавчого комітету

– Бабич С.М. – спеціаліста з питань житлово – комунального господарства,

оглянула зелені насадження за адресою: м. Перечин по вул. Ужгородській, вул. Ужанській та на пл. Народній.

      Кронування та зрізання зелених насаджень пов’язано із тим, що вони створюють загрозу для людей та будівель та не сприяють естетичному вигляду міста.

Зелені насадження , що підлягають видаленню та обрізанню:

з/пВид зелених насаджень(порода)Діаметр стовбурана висоті 1,3 м від земліК-ть (т.)Висота(м)Якісний стан( хороший, задовільний, незадові-льний)Примітка (підлягає пересаджу-ванню, зрізуванню, обрізанню)
 1. Акація ≈20  1    ≈10 незадовільний зрізання
2.Верба ≈20  1    ≈12 незадовільний зрізання
3.Горіх≈ 30-403≈7-8незадовільнийзрізання 
4.Слива≈ 154≈7незадовільнийзрізання 

Разом  підлягають зрізанню 9 дерев,

ВИСНОВКИ КОМІСІЇ:

   Необхідно зрізати 9 дерев у зв’язку з тим, що вони знаходяться в аварійно – небезпечному стані, і в майбутньому можуть зашкодити життю людей та житловим будівлям та не сприяють естетичному вигляду міста.

Голова комісії:

Крижановська Л.Ю.   _____________

Члени комісії:

 1. Гафіянич Є.М. ____________
 2. Бабич С.М. _______________