Проекти рішень чергового засідання Виконавчого Комітету Перечинської Міської Ради від 19.04.2016


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

(проект)

Від 19 квітня 2016 року  №                                                                                                     

        м.Перечин

Про затвердження Положення

про порядок видачі довідок у

Перечинській міській раді

     З  метою упорядкування видачі довідок громадянам у Перечинській міській раді,  відповідно до Законів України «Про звернення громадян»,  «Про доступ до публічної інформації», «Про адміністративні послуги»,   «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», «Про громадянство України», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам», постанови правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 №22-1 «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», постанови КМУ від 21.10.1995 №848 (із змінами ) та інших нормативних актів,та на забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконком Перечинської міської ради:

В И Р І Ш И В :

 1. Затвердити Положення про видачу довідок у Перечинській міській раді (додається).
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету Перечинської міської ради Гафіянич Є.М.

Міський голова                                                                  І.М. Погоріляк


Додаток № 1

до проекту рішення виконкому  

від  19.04.2016  №

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок видачі довідок у Перечинській міській раді

 1. Загальні положення.

1.1. Дане Положення регулює видачу довідок про склад сім’ї з місця проживання   громадянам, які проживають або зареєстровані в приватному секторі  міста Перечин.

1.2. Видача довідок здійснюється головним спеціалістом з питань реєстраційного обліку громадян.

 1. Основні терміни.

Довідка  ― документ, виданий на підставі документів, визначених цим Положенням та зазначає персональні дані громадян, адресу їх проживання, дані стосовно родинних відносин  сім’ї та інші відомості.

 1. Порядок видачі довідок.

3.1. Довідки громадянам видаються на підставі цього Положення у відповідності з Переліком довідок, які видає головний спеціаліст з питань реєстраційного обліку громадян (Перелік додається),  при наданні документів, вказаних у цьому Положенні  та засвідчуються печаткою «ДЛЯ ДОВІДОК».

3.2. Довідка видається на вимогу громадянина особисто при пред’явленні паспорта громадянина.

3.3.   Для видачі довідок громадянин надає наступні документи:

3.3.1. Довідка з місця реєстрації:

      –    паспорт особи, що звернулася за довідкою;

      –    будинкова книга.

 • Довідка форми 3 (довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у будинку осіб):
 • паспорти всіх зареєстрованих членів сім’ї , свідоцтва про народження дітей, якщо є малолітні, неповнолітні діти;
 • будинкова книга;
 • технічний паспорт на будинок;
  • Довідка про те, що на утриманні особи (в тому числі померлої) знаходяться (знаходилися) члени сім’ї та про їх спільне проживання і ведення сумісного домогосподарства :
 • заява  особи, яка звернулася, за підписом  свідків та голови вуличного, квартального  комітету;
 • паспорт особи, що звернулася за довідкою;
 • будинкова книга;
 • свідоцтво про шлюб;
 • свідоцтво про народження дитини.
  • Довідка про те, що померлий не працював на момент смерті:
 • паспорт особи, що звернулася за довідкою;
 • трудова книжка померлого;
 • свідоцтво про смерть;
 • акт депутата міської ради про те, що померлий не працював на момент смерті (за відсутністю трудової книжки).
  • Довідка, що чоловік (дружина), а у разі їх відсутності один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника, зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років:
 • паспорт  особи, що звернулася за довідкою;
 • будинкова книга;
 • свідоцтва про народження дітей;
 • свідоцтво про смерть годувальника (у разі необхідності);
 • довідка голови вуличного, квартального комітету або акт депутата міської ради про догляд за дитиною (дітьми) померлого годувальника;
 • документ про встановлення опіки (у разі наявності).
  • Довідки про наявність пічного опалення:
 • паспорт  особи, що звернулася за довідкою;
 • будинкова книга;
 • довідка підприємства з експлуатації газового господарства про   не користування

   природним газом.

 • Довідка про спільне проживання матері з дитиною:
 • паспорт особи, що звернулася за довідкою;
 • свідоцтво про народження дитини (дітей);
 • будинкова книга.
  • Довідка про місце проживання та склад сім’ї:
 • паспорти всіх зареєстрованих членів сім’ї, свідоцтва про народження дітей, якщо є малолітні, неповнолітні діти;
 • технічний паспорт на будинок.
  • Довідка про склад сім’ї призовника:
 • паспорт особи, що звернулася за довідкою;
 • будинкова книга;
 • паспорти повнолітніх членів сім’ї;
 • свідоцтва про народження дітей.
  • Довідка про здійснення поховання померлого за свої кошти:
 • паспорт особи, що звернулася за довідкою;
 • свідоцтво про смерть;
 • довідка голови вуличного, квартального комітету або акт депутата міської ради про здійснення поховання померлого за свої кошти.
  • Довідка про те, що особа проживала та вела спільне господарство з померлим до часу його смерті: 
 • паспорт  особи, що звернулася за довідкою;
 • свідоцтво про смерть;
 • довідка голови вуличного, квартального комітету або акт депутата міської ради про спільне проживання та ведення господарства до часу смерті померлого. 
  • Довідка про наявність присадибної земельної ділянки або земельної ділянки для городництва та ведення підсобного господарства:
 • паспорт особи, що звернулася за довідкою;
 • технічний паспорт на будинок;
 • рішення міської ради про виділення особі земельної ділянки для городництва та ведення підсобного господарства;
 • довідка про наявність  присадибної земельної ділянки або земельної ділянки для городництва та ведення підсобного господарства . 
 • Довідка про склад сім’ї для оформлення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг:

– паспорт  особи, що звернулася за довідкою;

– будинкова книга;

– паспорти всіх зареєстрованих осіб на даній житловій площі;

– свідоцтва про народження  для неповнолітніх дітей;

– технічний паспорт  на будинок;

 • довідка підприємства по експлуатації газового господарства про не користування

   природним газом;

– довідка про наявність присадибної земельної ділянки.

 • Довідка про те, що дитина знаходиться на утриманні одного з батьків або опікуна:

– паспорт  особи, що звернулася за довідкою;

            – свідоцтво про народження дитини;

            – довідка голови вуличного, квартального комітету або акт депутата про те, що 

              дитина знаходиться на утриманні одного з батьків або опікуна;

            – документ про встановлення опіки (у разі наявності).

 • Довідка про те, що особа була зареєстрована в місті Перечин за визначеною адресою:

– паспорт  особи, що звернулася за довідкою;

– будинкова книга.

 • Довідка про те, що особа перебуває (не перебуває) на квартирному обліку при виконкомі Перечинської міської ради:

– паспорт  особи, що звернулася за довідкою;

– книга обліку осіб, які перебувають на черзі на одержання жилих приміщень.

 • Довідка про місце проживання особи (без реєстрації):

– паспорт  особи, що звернулася за довідкою;

– довідка голови вуличного, квартального комітету або акт депутата міської ради про   

  місце проживання особи.

 • Довідка про те, що особа не одержує в виконкомі Перечинської міської ради талон на тверде паливо:

– паспорт  особи, що звернулася за довідкою;.

 • Довідка про те, що жінка народила і виховала дітей до 6-ти або 3-ьох річного віку:

         – паспорт  особи, що звернулася за довідкою;

         – свідоцтво про народження дитини;

         – довідка голови вуличного, квартального комітету або акт депутата міської ради про     

           те, що жінка виховала дітей до 6-ти або 8-ми річного віку.

 • Довідка про останнє місце реєстрації померлого:

 – паспорт  особи, що звернулася за довідкою;

–  будинкова книга (за останнім місцем реєстрації померлого);

–  свідоцтво про смерть.

3.3.22.Довідка про користування балонним газом:

         – паспорт особи, що звернулася за довідкою;

– будинкова книга;

 – довідка голови вуличного, квартального   комітету про користування балонним газом.

3.3.23. Довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у будинку осіб:

         – паспорти всіх зареєстрованих членів сім’ї, свідоцтва про народження дітей, якщо є 

           малолітні, неповнолітні діти;

         – будинкова книга;

         – технічний паспорт.

3.4.  Для отримання будь-яких  довідок  необхідно подати документи в оригіналі.

3.5.  Видача довідок здійснюється  щоденно до 12.00 відповідно до графіку роботи головного спеціаліста з питань реєстраційного обліку громадян

 3.6. Довідки  реєструються  в журналі реєстрації довідок. 

    Керуюча справами                                                                Гафіянич Є.М.

Додаток № 2

до проекту рішення виконкому

                                                                                     від 19.04.2016 р. №

Перелік

 довідок, які видає головний спеціаліст

з питань реєстраційного обліку громадян

 1. Довідка з місця реєстрації.
 2. Довідка форми 3 (довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у будинку осіб).
 1. Довідка про те, що на утриманні особи (в тому числі померлої) знаходяться (знаходилися) члени сім’ї та про їх спільне проживання і ведення сумісного домогосподарства.
 2. Довідка про те, що померлий не працював на момент смерті.
 3. Довідка, що чоловік (дружина), а у разі їх відсутності один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника,   зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення  нею (ними) 8 років.
 4. Довідка про наявність пічного опалення.
 5. Довідка про спільне проживання матері з дитиною.
 6. Довідка про місце проживання та склад сім’ї.
 7. Довідка про склад сім’ї призовника.
 8. Довідка про здійснення поховання померлого за свої кошти.
 9. Довідка про те, що особа проживала та вела спільне господарство з померлим до часу його смерті. 
 10. Довідка про наявність присадибної земельної ділянки або земельної ділянки для городництва та ведення підсобного господарства.
 11. Довідка про склад сім’ї для оформлення субсидії  для відшкодування витрат на  оплату житлово-комунальних послуг.
 12. Довідка про те, що дитина знаходиться на утриманні одного з батьків або опікуна.
 13. Довідка про те, що особа була зареєстрована в місті Перечин за визначеною адресою.
 14. Довідка про те, що особа перебуває (не перебуває) на квартирному обліку при виконкомі Перечинської міської ради.
 15. Довідка про місце проживання особи (без реєстрації).
 16. Довідка про те, що особа не одержує в виконкомі Перечинської міської ради талон на тверде паливо.
 17. Довідка про те, що жінка народила і виховала дітей до 6-ти або 3-ьох річного віку.
 18. Довідка про останнє місце реєстрації померлого.
 19. Довідка про користування балонним газом.
 20. Довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у будинку осіб.

Керуюча справами                                               Є.М. Гафіянич  


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

(проект)

Від  19 квітня 2016 року  №   

        м.Перечин

Про затвердження порядку

видачі дубліката свідоцтва 

про право власності на об’єкти 

 нерухомого майна, у разі втрати,

 крадіжки або пошкодження

оригіналу документа

    Згідно зі ст.40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та обтяжень» з метою врегулювання порядку видачі дублікатів свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна, виконавчий комітет Перечинської міської ради

В И Р І Ш И В:

 1. Затвердити порядок видачі дубліката свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна, у разі втрати, крадіжки або пошкодження оригіналу документа (додається).
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючу справами Гафіянич Є.М.

Міський голова                                                              І.М. Погоріляк

Додаток № 1

до проекту рішення виконкому від 19.04.2016 р. №           

ПОРЯДОК

видачі дубліката свідоцтва  про право власності на об’єкти  нерухомого майна, у разі втрати, крадіжки або пошкодження оригіналу документа

 1. Загальні положення

1.1. Цей порядок розроблений відповідно до норм Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» та Закону України «Про звернення громадян».

       1.2. Цей Порядок визначає механізм видачі дубліката свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна, виданого на підставі рішень виконавчого комітету Перечинскьої міської ради та рішень органу приватизації житлового фонду виконавчого комітету Перечинської міської ради.

 1. Умови видачі дубліката свідоцтва про право власності на об’єкт

 нерухомого майна

2.1. У разі крадіжки, втрати, пошкодження свідоцтва про право власності на об’єкти нерухомого майна, виданого на підставі рішень виконавчого комітету Перечинської міської ради та рішень органу приватизації житлового фонду виконавчого комітету Перечинської міської ради, звертаються  до виконавчого комітету міської ради з письмовою заявою про видачу дубліката викраденого, загубленого чи пошкодженого свідоцтва.

          2.2. Заява про видачу дубліката свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна повинна бути підписана всіма співвласниками даного об’єкта та завірена в установленому порядку. Інтереси неповнолітніх представляють їх батьки або законні представники згідно з чинним законодавством. Інтереси недієздатних та обмежено дієздатних громадян  представляють відповідно до чинного законодавства України їх законні представники, опікуни та піклувальники.

У заяві зазначається конкретна причина необхідності видачі дубліката свідоцтва.

            2.3. До заяви про видачу дубліката свідоцтва додаються: постанова органу внутрішніх справ про відмову в порушенні кримінальної справи у зв’язку з викраденням свідоцтва про право власності на нерухоме майно, чи з органів пожежної охорони у зв’язку зі знищенням документів при пожежі, ксерокопії паспортів всіх повнолітніх членів сім’ї, ксерокопії свідоцтв про народження неповнолітніх дітей, відносно яких подана заява про видачу дубліката свідоцтва.

У разі представлення інтересів законними представниками, опікунами чи піклувальниками до заяви додаються копії документів, що підтверджують їхні повноваження.

         2.4. До заяви також додається:

 – оголошення з газети про недійсність викраденого, загубленого чи пошкодженого свідоцтва про право власності на об’єкт;

–  оригінал та копії технічної документації на об’єкт;

–  довідка з відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Перечинського районного управління юстиції або нотаріуса про те, чи не відбулося переходу, переоформлення та перереєстрації права власності на об’єкт до моменту подання заяви про видачу дубліката.

       – технічний паспорт про підтвердження факту належності заявнику об’єкта нерухомого майна на праві приватної власності станом із зазначенням технічної характеристики об’єкта на момент її видачі.

         2.5. Якщо видача дубліката проводиться у зв’язку з пошкодженням оригіналу свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна, то в таких випадках до заяви про видачу дубліката свідоцтва про право власності долучається непридатне для користування свідоцтво ( без збереження вимог, викладених в пункті 2.3.).

          2.6. Дублікат свідоцтва про право власності на житло може бути виданий за письмовою заявою спадкоємців померлого власника (співвласника) об’єкта нерухомого майна. В такому випадку, до письмової заяви додається довідка нотаріальної контори про відкриття спадкової справи, копія свідоцтва про смерть власника ( із збереження вимог, викладених в пункті 2.4.).

          2.7. У разі, якщо оформляється спадщина на частину об’єкта нерухомого майна, а співвласник іншої частини цього ж об’єкта нерухомого майна відмовляється надати в нотаріальну контору оригінал свідоцтва про право власності для оформлення спадкових документів, виконавчий комітет та орган приватизації житлового фонду вправі видати дублікат свідоцтва тільки після письмового попередження іншого співвласника про те, що при видачі дубліката оригінал свідоцтва втратить чинність. Письмове попередження надсилається рекомендованим листом з повідомленням.

          2.8. Виконавчий комітет міської ради вправі видати дублікат свідоцтва про право власності на житло без письмового попередження іншого співвласника об’єкта нерухомого майна за наявності рішення суду про визнання іншого співвласника об’єкта нерухомого майна безвісно відсутнім або померлим.

          2.9. Дублікат свідоцтва про право власності повинен містити весь текст виданого документа, оригінал якого вважається таким, що втратив чинність. 

2.10. На дублікаті у правому верхньому кутку робиться відмітка з зазначенням слів «Дублікат має силу оригіналу» та дату його видачі.

 1. Порядок розгляду звернень та видачі дубліката свідоцтва про право власності на об’єкт  нерухомого майна

3.1. Заява з наданими документами реєструється спеціалістом з питань інформаційно – коммп’ютерного набору та після розгляду й резолюцією міського голови передається на розгляд виконавчого комітету Перечинської міської ради.

3.2. На підставі рішення виконавчого комітету про видачу дубліката свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна розробляється нове свідоцтво. Втрачений оригінал свідоцтва визнається недійсним та анулюється рішенням про видачу дубліката свідоцтва.

 3.3. Дублікат свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна за міського голови та завірений печаткою оформляється в двох примірниках, один, з яких видається на руки власнику (уповноваженому співвласнику) при пред’явленні паспорта або доручення, а другий залишається в архіві виконавчого комітету.

 3.5. Видача дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно реєструється в журналі видачі дублікатів свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна, який повинен бути пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою виконавчого комітету.

Документи, на підставі яких видано дублікат свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна, підшиваються до матеріалів рішення виконавчого комітету.

 3.6. Підстави для відмови у видачі дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно:

– виявлення в документах недостовірних відомостей;

– подання заявником неповного пакета документів.

У разі відмови у видачі дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно, питання вирішується    в судовому порядку. 

Керуюча справами                                                                 Є.М. Гафіянич


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

(проект)

Від 19 квітня 2016 року №

        м.Перечин

Про приватизацію державного

житлового фонду

 Відповідно до Закону України “Про приватизацію державного житлового фонду”, розглянувши  заяви наймачів про приватизацію квартир та будинків, які вони та члени їх сімей використовують на умовах найму, після проведення розрахунків, виконком міської ради  

В И Р І Ш И В :

 1. Прохання, яке подає наймач Тарасов Борис Миколайович, що мешкає в будинку за адресою м. Перечин, пл. Незалежності ( пл. 50 років Жовтня), буд.1, квартира 6, задовольнити і передати вказаний будинок безоплатно в приватну власність. Склад сім’ї: 2 осіб. Він – квартиронаймач, мати – Тарасова Оксана Петрівна.

 – загальна площа квартири становить 42 кв. м.

 – житлова площа становить 27,2 кв. м.

 1. Прохання, яке подає наймач Ролич Іван Михайлович, що мешкає в будинку за адресою м. Перечин, вул. Ломоносова, буд. 18, кв. 14, задовольнити і передати вказаний будинок безоплатно в приватну власність. Склад сім’ї: 2 осіб. Він – квартиронаймач, донька – Зелді Ульяна Іванівна.
 • загальна площа квартири становить 55,5 кв.м.
 • житлова площа становить 28,6 кв.м.

Міський голова                                                                      І.М. Погоріляк   

 

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

(проект)
 
Від 19 квітня 2016 року №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
        м.Перечин                                                                                                         
 
Про надання дозволу на продовження
строку розміщення тимчасової споруди
            Відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,  Наказу  № 244 від 21.10.2011 року Міністерства регіонального розвитку, будівництва, житлово – комунального господарства України ”Про затвердження порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності”, відповідно до норм Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Качура Ю.Ю., виконком Перечинської міської ради
 
В И Р І Ш И В:
 1. Дати дозвіл на продовження строку розміщення тимчасової споруди, а саме тимчасового металевого павільйону, що знаходиться за адресою м. Перечин, вул.Ужанська ( Червоноармійська), 13/3 строком на 2 роки.
 2. Зобов’язати ФОП Качура Ю.Ю. утримувати в належному санітарному стані  територію тимчасової споруди.

Міський голова                                                                   І.М. Погоріляк


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

(проект)

Від   19 квітня 2016 року  №   

        м.Перечин

Про затвердження  тарифів

на роботу автопідйомника,

автотранспортних засобів, екскаватора

та на покос газонів

               Відповідно до Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, згідно п.2 частини а статті 28в зв’язку зі зміною цін на паливно- матеріальні  ресурси, розглянувши лист № 236 від 29.03.16 р. та розрахунки КП « Комунальник» виконком міської ради

В И Р І Ш И В :

 1. Погодити КП « Комунальник» тарифи на покос газонів  за 1000 м2 у м. Перечин :

            – тариф з ПДВ  –   149.050 грн.

 1. Погодити КП « Комунальник»  тарифи на роботу автопідйомника ЗИЛ 431412:

          – тариф з ПДВ 20%:

         1) для організацій за 1 год роботи – 467,81

         2) для населення за 1 год роботи – 388,16

 1. Погодити КП «Комунальник» тарифи на роботу автотранспортного засобу ЗІЛ- 130:

     – тариф з ПДВ 20%:

      1) для організацій за 1 год роботи – 228,81

      2) для населення за 1 год роботи – 189,83

 1. Погодити КП «Комунальник» тарифи на роботу автотранспортного засобу ГАЗ 3307 КО413 (сміттєвоз):

           – тариф з ПДВ 20%:

      1) для організацій за 1 год роботи – 238,48

      2) для населення за 1 год роботи – 197,85

 1. Погодити КП «Комунальник» тарифи на роботу екскаватора ЮМ3 6 АКМ:

      – тариф з ПДВ 20%:

      1) для організацій за 1 год роботи – 306,97

      2) для населення за 1 год роботи – 254,67

 1. Погодити КП «Комунальник» тарифи на роботу трактора ДТЗ 454:

         – тариф з ПДВ 20%:

      1) для організацій за 1 год роботи – 337,25

      2) для населення за 1 год роботи – 279, 80

Міський голова                                                                          І.М. Погоріляк


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

(проект)

Від 19 квітня 2016 року   №                        

м.Перечин                                                                        

 

 Про подання клопотання щодо представлення

 багатодітної матері до присвоєння

 почесного звання України “ Мати – героїня “

              Відповідно до статті 39 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України « Про державні нагороди України», указів Президента України від 29 червня 2001 року № 476/2001 « Про почесні звання України, від 28 липня 2007 року № 674/2007 « Про внесення зміни про положення про почесні звання України,  заслухавши інформацію керуючої справами виконкому міської ради про подання клопотання перед Перечинською райдержадміністрацією щодо представлення до  присвоєння почесного звання  України « Мати – героїня» Бобровську Олену Олександрівну, матір п’яти дітей, та беручи до уваги відповідний пакет документів, виконком міської ради

В И Р І Ш И В :

 1. Подати клопотання до Перечинської районної державної адміністрації щодо представлення багатодітної п’яти дітей, жительки м. Перечин Бобровської Олени Олександрівни до присвоєння почесного звання України “ Мати – героїня “ за вагомий особистий внесок у вихованні дітей у сім’ї.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами виконкому міської ради Гафіянич Є.М.

   Міський голова                                                                І.М. Погоріляк


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

(проект)

Від 19 квітня  2016 року  №   

        м.Перечин

Про затвердження тарифів та графіку

прибирання території м. Перечин

               Відповідно до Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, згідно п.2 частини а статті 28в зв’язку з необхідністю затвердження нових тарифів на прибирання території м. Перечин та розглянувши лист № 242 від 29.03.16 р. та розрахунки КП « Комунальник» виконком міської ради

В И Р І Ш И В :

 1. Затвердити розрахунок вартості прибирання 1000м2 в сумі 60,96 грн.    ( з березня 2016 року)   
 2. Затвердити графік прибирання вулиць в м. Перечин ( з березня 2016 року), (додається).
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови по виконавчій роботі Піддубного С.В.

    Міський     голова                                                               І.М. Погоріляк


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

(проект)

Від 19 квітня 2016 року  №     

        м.Перечин

Про надання дозволу на розміщення

пересувних дитячих атракціонів

Згідно норм підпункту 3 пункту б) частини 1 статті 38 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяви ФОП Лозовенко Євгенія Олександровича, ФОП Текель Мирослава Михайловича щодо надання дозволу  на розміщення пересувних дитячих атракціонів на території міста , виконком міської ради

В И Р І Ш И В :

 1. Дати дозвіл ФОП Лозовенко Є.О., ФОП Текель М.М. на розміщення пересувних дитячих атракціонів на території міста під час святкування Дня Перечина З 28.05. 2016 р. по 29.05.2016 р.
 2. Дати дозвіл ФОП Текель М.М. на розміщення пересувних дитячих атракціонів на території міста з 28.04.2016  р. по 03.05.2016 р.
 3. Місця розміщення пересувних дитячих атракціонів по м. Перечин погодити із заступником міського голови з виконавчої роботи Піддубним С.В.
 4. Відповідальним за проведення названих заходів Лозовенко Є.О., Текель М.М. забезпечити дотримання громадського порядку та безпеки відвідувачів під час організації та проведення атракціонів.

  Міський голова                                                                  І.М Погоріляк                                 


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

(проект)

від 19 квітня 2016 року  №                                                                                                                                                          

        м.Перечин

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету

від 17 грудня 2015 року  №  69                                                                                                                                                

«Про утворення адміністративної комісії при

виконавчому комітеті Перечинської міської ради

VII скликання»

      Згідно Кодексу законів України про адміністративні правопорушення, на підставі підпункту 4 пункту б) частини 1 статті 38 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» на виконання повноважень щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, в зв’язку зі змінами у складі комісії, виконком міської ради

В И Р І Ш И В :

 1. Внести зміни в п.3 рішення № 69 від 17.12.2015 р. « Про утворення адміністративної комісії при виконавчому комітеті Перечинської міської ради VІI скликання» згідно додатку № 1 до рішення. ( додається)
 2. Внести зміни в п.4 рішення № 69 від 17.12.2015 р. « Про утворення адміністративної комісії при виконавчому комітеті Перечинської міської ради VIІ скликання» згідно додатку № 2 до рішення. ( додається).

Міський голова                                                                    І.М. Погоріляк


Додаток №1

до проекту рішення

 виконавчого комітету

Перечинської міської ради

№  від 19.04.2016 р.

С К Л А Д

адміністративної комісії

при виконавчому комітеті Перечинської міської ради

Голова адміністративної комісії :

Гафіянич Євгенія Михайлівна – керуюча справами виконавчого комітету

Заступник голови адміністративної комісії:

    Іванов Артур Володимирович – депутат міської ради

Секретар адміністративної комісії:

     Белей Світлана Василівна –  спеціаліст І – ої категорії з питань інформаційно – комп’ютерного забезпечення Перечинської міської ради

Члени адміністративної комісії:

             Скворцова Марта Томашівна – депутат міської ради;

            Шейко Дмитро Юрійович – депутат міської ради;

            Герич Надія Михайлівна – провідний спеціаліст відділу бухгалтерського  обліку та фінансової звітності Перечинської міської ради

            Макар Олександр Володимирович – депутат міської ради.

Керуюча справами                                                            Є.М. Гафіянич


Додаток № 2  

 до проекту  рішення

виконавчого комітету

Перечинської міської ради

№  від  19.04.2016 року

С П И С О К

осіб, уповноважених виконавчим комітетом Перечинської міської ради

на   складання протоколів про адміністративні правопорушення

 Піддубний Сергій Володимирович – заступник міського голови по виконавчій роботі

 Вовканич –Белеканич Олеся Юріївна –  секретар міської ради

 Черепова Наталія Юріївна – майстер КП “ Комунальник»

Зайдел Роман Іванович – працівник КП «Комунальник»

Герзанич Володимир Іванович – начальник КП « Комунальник»

Бабич Софія Миколаївна – спеціаліст по роботі з комунальними підприємствами

Веселовський Владислав Михайлович– заступник начальника КП «Комунальник», юрисконсульт

Бучак М. С. – старший інспектор Перечинського відділення  поліції

Ломага Маріанна Володимирівна –   депутат міської ради

Керуюча справами                                                                  Є.М. Гафіянич


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

(проект)

від 19 квітня 2016 року №                                                                                                                                                                                                                                

        м. Перечин

Про взяття громадян  

 на квартирний облік

           Відповідно до Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР і Української Республіканської Ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року № 470, згідно п.5 ч.1 ст. 15,ст. ст. 36,46 Житлового кодексу України беручи до уваги заяви жителів м. Перечин про взяття їх на квартирний облік, пропозиції комісії з житлових питань, створеної при виконавчому комітеті міської ради, керуючись п/п 2 п. а) ч.1 ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради

В И Р І Ш И В :

 1. Взяти на квартирний облік за місцем проживання, який здійснюється у виконавчому комітеті міської ради, громадянку Гевці Ганну Володимирівну, жительку м. Перечин, вул. Духновича, 61 А.

                        Загальна черга  – №  77

                        Дата взяття на загальну чергу  19 квітня 2016 року.

                        Сім’я складається з двох членів: заявниці, Гевці Сергія Людвиговича – чоловіка, Гевці Вікторії Сергіївни – доньки, Швець Артема Павловича – сина.

 1. Взяти на квартирний облік за місце проживання, який здійснюється у виконавчому комітеті міської ради, громадянина Ганича Вячеслава Яношовича, жителя м. Перечин, пл Незалежності (50 років Жовтня), 4/57.

             Загальна черга – № 78

             Черга першочергова – № 27

             Дата взяття на загальну чергу 19 квітня 2016 року.

             Сім’я складається з двох членів: заявника, Ганич Зінаїди Миколаївни – матері.

          Міський голова                                                                   І.М. Погоріляк


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

(проект)

Від 19 квітня 2016 року  №

      м.Перечин                                     

Про видачу дублікату свідоцтва про

право власності на нерухоме майно

за  адресою: м.Перечин, вул. Ужгородська

(Жовтнева), 39/32 

     Керуючись ст.30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши заяву жителя м. Перечин, вул. Ужгородська (Жовтнева) 39/32, Коби Василя Федоровича про видачу дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно за адресою: м. Перечин, вул. Ужгородська (Жовтнева) 39/32 , виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Втрачене свідоцтво про право власності на квартиру за адресою: м. Перечин, вул. Ужгородська (Жовтнева) 39/32, видане виконавчим комітетом Перечинської селищної ради від 23 грудня 2003 року вважати таким, що втратило чинність.
 2. Видати Кобі Василю Федоровичу дублікат свідоцтва про право власності на квартиру за адресою: м. Перечин, вул. Ужгородська (Жовтнева) 39/32 взамін втраченого оригіналу.

Міський голова                                                      І.М. Погоріляк


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

(проект)

Від 19 квітня 2016 року  №    

м.Перечин

Про надання матеріальної допомоги

малозабезпеченим верствам населення м. Перечин

        Документу надано статус « Конфіденційний « згідно статей 11, 21  Закону України « Про інформацію» та він не підлягає оприлюдненню, бо містить конфіденційну інформацію ( інформацію про особу ).

                     Збирання , зберігання, використання та поширення інформації про особу, без її попередньої згоди, крім випадків, визначених законом, забороняється. ( офіційне тлумачення див. в Рішенні Конституційного Суду України № 5 – зп від 30.10.97 )

          Міський голова                                                         І.М. Погоріляк


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

(проект)

Від 19 квітня 2016 року №                                                                     

       м.Перечин

Про  погодження режиму роботи

 господарюючого суб’єкту

 Керуючись  п.4 ч.б ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Копач Ганни Олексіївни,  долучені до них документи та матеріали, виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

 1. 1. Погодити режим роботи господарюючого суб’єкта – магазину «Техносила» фізичній особі – підприємцю Копач Ганні Олексіївні, жит. с. Холмок, вул. Зелена,19 в орендованому приміщенні ФОП Качур Ю.Ю., що знаходиться за адресою м. Перечин, вул. Ужанська (Червоноармійська), 13/3:

           –   з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 18.00.

           –   субота з 9.00 до 16.00

           –  санітарна година – щопонеділка з 7.30.год . до 8.30 год

           –   неділя – вихідний день

 1. 2. Зобов’язати вищеназваного господарюючого суб’єкта виконувати вимоги Правил з питань благоустрою території міста Перечин, забезпечення в ньому чистоти і порядку та належної технічної укріпленості зазначених приміщень.

Міський голова                                                                І.М. Погоріляк