Проекти рішень чергового засідання Виконавчого Комітету Перечинської Міської Ради від 18.02.2016


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т
Р І Ш Е Н Н Я
(проект)

від 18 лютого 2016 року №

м. Перечин

Про зняття громадян з квартирного обліку

Відповідно до підпункту 1, пункту 26 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР і Української Республіканської Ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року № 470, керуючись п/п 2 п. а) ч.1 ст. 30 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, беручи до уваги рішення виконавчого комітету Перечинської міської ради від 29 грудня 2015 року № 74 виконком міської ради

В И Р І Ш И В :

Зняти з квартирного обліку громадянку Балог Інну Іванівну, яка була прийнята на такий облік у 2014 році, у зв’язку з поліпшенням житлових умов, оскільки 29 грудня 2015 року їй було надано ордер на трьохкімнатну квартиру загальною площею 66,3 кв.м., житловою площею 41,3 кв.м., яка знаходиться за адресою: Закарпатська область, Перечинський район, м. Перечин, вул. Лермонтова, будинок 10, квартира 6.

Міський голова І.М. Погоріляк


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т
Р І Ш Е Н Н Я
(проект)

від 18 лютого 2016 року №

  м.Перечин 

Про заходи щодо збереження від

пошкоджень кабельних ліній зв’язку

 Відповідно до Закону України “ Про телекомунікації”, “ Правил охорони ліній зв’язку”, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 135 від 29.01.96 р. із змінами та доповненнями, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України № 1465 від 28.10.04р. на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації № 5 від 16.01.06 р. “Про заходи по забезпеченню збереження кабельних ліній зв’язку від пошкоджень , взявши до уваги лист начальника ЦТОЕ № 1 ТОВ « Атраком»,“ виконком міської ради              В И Р І Ш И В :

1.Заборонити на території міської ради в місцях проходження підземних кабельних ліній зв’язку проведення різного виду земляних робіт на глибині більше як 30 см. В тому числі заміну опор, підключення до житлових будинків водогонів, газопроводів та інших підземних комунікацій, посадку дерев, викопування підвалів, колодязів та інших робіт, пов’язаних із розкриттям грунту без отримання ордеру на проведення земляних робіт.

Винні у порушені Правил охорони ліній електрозв’язку згідно ст. 188 та ст. 360 Кримінального кодексу України притягуються до кримінальної та матеріальної відповідальності.
Дане рішення довести до всіх жителів м.Перечин шляхом опублікування в засобах масової інформації.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Піддубного Сергія Володимировича.

Міський голова І.М. Погоріляк


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т
Р І Ш Е Н Н Я
(проект)

Від 18 лютого 2016 року №

  м.Перечин

Про призначення відповідальної

особи з питань запобігання та

протидії корупції на 2016 рік

Відповідно до Законів України «Про запобігання корупції», «Про засади Державної антикорупційної політики в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні на 2015 – 2017 роки», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

Визначити Сікору Ростислава Зіновійовича – спеціаліста з регуляторної політики, юриста міської ради відповідальною особою, яка забезпечуватиме контроль за здійсненням заходів з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства та щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів.

Міський голова І.М. Погоріляк


У К Р А ЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т
Р І Ш Е Н Н Я
(проект)

Від 18 лютого 2016 року №

м.Перечин

Про утворення конкурсної комісії з
визначення суб’єктів господарської

діяльності на право вивезення твердих

побутових відходів від фізичних та

юридичних осіб м. Перечин

Відповідно до ст.ст. 28,30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 31 Закону України «Про житлово – комунальні послуги», Правил благоустрою та утимання територій міста Перечин, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

Утворити конкурсну комісію з визначення суб’єктів господарської діяльності на право вивезення твердих побутових відходів ( далі ТПВ) від фізичних та юридичних осіб м. Перечин ( далі Комісія) в складі згідно з додатком № 1.
Затвердити Порядок організації та проведення конкурсу на право вивезення ТПВ від фізичних та юридичних осіб м. Перечин ( додаток № 2).

Міський голова І.М. Погоріляк


Додаток № 1

до проекту рішення

виконкому від 18.02.2016 р. №

Склад

конкурсної комісії з визначення суб’єкта господарської діяльності

на право вивезення твердих побутових відходів від фізичних та юридичних осіб м. Перечин

Голова комісії:

Піддубний С.В. – заступник міського голови з виконавчої роботи

Секретар комісії:

Гафіянич Є.М. – керуюча справами виконавчого комітету

Члени комісії:

Бабич С.М. –спеціаліст по роботі з комунальними підприємствами

Керуюча справами Гафіянич Є.М.

Додаток № 2

до проекту рішення виконкому

від 18.02.2016 р №

ПОРЯДОК

Організації та проведення конкурсу на право вивезення твердих

побутових відходів від фізичних та юридичних осіб м. Перечин

Загальна частина
Порядок організації та проведення конкурсу на право вивезення твердих побутових відходів ( далі ТВП) від фізичних та юридичних осіб м. Перечин ( далі по тексту «Порядок») визначає порядок підготовки та проведення конкурсу по визначенню суб’єктів господарської діяльності на право вивезення ТВП від фізичних та юридичних осіб на території м. Перечин.
Метою проведення конкурсу є розвиток конкуренції, обмеження монополізму на ринку надання послуг та вибір на конкурсних засадах суб’єктів господарської діяльності, які будуть забезпечувати виконання необхідних обсягів робіт по вивезенню ТВП від фізичних та юридичних осіб м.Перечин.
Об’єктом конкурсу є вивезення ТВП від фізичних та юридичних осіб та надання якісних послуг населенню міста.
У конкурсі можуть брати участь підприємства, організації та приватні особи, які мають ліцензії ( дозвіл) на надання вказаних послуг. Не допускаються до участі в конкурсі суб’єкти господарської діяльності, які:
визнані банкрутом або стосовно яких порушено справу про банкрутство;
ліквідуються як суб’єкт підприємницької діяльності;
мають заборгованість по податках або інших обов’язкових платежах;
подану для участі в конкурсі документацію оформлену не належним чином або таку, що містить неправдиву інформацію.
Підготовка матеріалів до проведення конкурсу та контроль за виконанням рішень конкурсної комісії покладається на виконком міської ради.
Для підготовки та проведення конкурсу створюється конкурсна комісія, склад якої затверджується виконкомом міської ради.
Конкурсна комісія готує і забезпечує публікацію в засобах масової інформації оголошення щодо проведення конкурсу не пізніше як за 30 днів до його проведення, де вказується:
найменування замовника;
назва та основні характеристики об’єктів конкурсу;
термін подачі та адреси, за якою подаються документи для участі в конкурсі;
місце, дата, час проведення конкурсу, телефон для довідок.
Претенденти подають, а конкурсна комісія приймає та реєструє в журналі обліку такі документи:
заяву на участь в конкурсі;
копію свідоцтва про державну реєстрацію;
довідку державної податкової інспекції про відсутність заборгованості по сплаті податків, зборів та інших обов’язкових платежів;
довідку про наявність матеріально- технічної бази ( договір на технічне обслуговування техніки);
конкурсну пропозицію, суттєвими умовами якої є:
розмір тарифу на вивезення твердих побутових відходів від фізичних та юридичних осіб ( краща пропозиція за найнижчого тарифу);
письмове зобов’язання на захоронення твердих побутових відходів.
Документи, які надійшли після встановленого терміну, або документи, які надані не в повному обсязі, не розглядаються.
Конкурсна комісія вивчає, систематизує, аналізує всі документи, які надійшли від претендентів, робить по них оцінку відповідно до кваліфікації на протязі 3 робочих днів після закінчення терміну подачі документів.
Конкурсна комісія складає списки претендентів.
Порядок проведення конкурсу.
Конкурсна комісія у визначений час запрошує претендентів та проводить конкурс, де визначає переможця.
Рішення конкурсної комісії приймається на закритому засіданні у присутності не менше 2 – х третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівності голосів «за» та «проти» голос голови комісії є вирішальним.
Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма членами комісії, що взяли участь у голосуванні.
В цей день оголошується переможець конкурсу – суб’єкт господарської діяльності.
Переможець конкурсу протягом 5 календарних днів після прийняття конкурсною комісією рішення укладає угоду з виконкомом міської ради строком на 1 рік з дня оголошення переможця конкурсу.
Після прийняття рішення про визначення переможця конкурсна комісія має право його відмінити в разі виникнення обставин зазначених в пункті 1.4. даного порядку.
Розгляд спорів.
У разі порушення процедур проведення конкурсу, інших умов цього Порядку претенденти мають право звернутися з відповідною заявою до замовника. Заява може бути подана не пізніше двох тижнів після одержання копії рішення конкурсної комісії.
Замовник після одержання заяви зобов’язаний перевірити викладені претензії, в разі виявлення порушень скасувати рішення конкурсного комітету про визначення переможця конкурсу і дати відповідь по суті заяви протягом 15 календарних днів з моменту її одержання.
Не можуть бути оскаржені рішення про:
спосіб проведення конкурсу і процедури визначення переможця;
визнання конкурсу таким, що не відбувся.
Спори, що виникають за результатом конкурсу, розв’язуються в установленому законодавством порядку.

Керуюча справами Гафіянич Є.М.


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т
Р І Ш Е Н Н Я
( проект)

від 18 лютого 2016 року №

  м. Перечин

Про взяття громадян
на квартирний облік

    Відповідно до Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР і Української Республіканської Ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року № 470, згідно п.5 ч.1 ст. 15,ст. ст. 36,46 Житлового кодексу України беручи до уваги заяви жителів м. Перечин про взяття їх на квартирний облік, пропозиції комісії з житлових питань, створеної при виконавчому комітеті міської ради, керуючись п/п 2 п. а) ч.1 ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради

В И Р І Ш И В :

Взяти на квартирний облік за місцем проживання, який здійснюється у виконавчому комітеті міської ради, громадянина Мариконь Андрія Васильовича, жителя м. Перечин, вул. Шевченка, 3.
Загальна черга – № 70

Черга першочергова – № 25

Дата взяття на загальну чергу 18 лютого 2016 року.

Сім’я складається з двох членів: заявника, Мариконь Анжеліки Михайлівни – матері.

Взяти на квартирний облік за місце проживання, який здійснюється у виконавчому комітеті міської ради, громадянина Денейка Івана Олександровича, жителя м. Перечин, вул. Лермонтова, 9/2.

Загальна черга – № 71

Черга першочергова – № 26

Дата взяття на загальну чергу 18 лютого 2016

Сім’я складається з двох членів: заявника, дружини – Денейко Оксани Олександрівни.

Міський голова І.М. Погоріляк


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т
Р І Ш Е Н Н Я
(проект)

від 18 лютого 2016 року №

  м.Перечин

Про надання пільгового кредиту

Розглянувши заяву учасника АТО Соляник Юрія Івановича, жит. м. Перечин, на підставі ст.31 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

Клопотати перед обласним фондом інвестиційних об’єктів соціальної сфери та промисловості щодо надання пільгового кредиту гр. Соляник Юрію Івановичу. жит. м. Перечин, вул. Жовтнева, 30 у сумі 50 (п’ятдесят) тис. гривень для облаштування інженерних мереж, а саме опалення житлового будинку.

Міський голова І.М. Погоріляк


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т
Р І Ш Е Н Н Я
(проект)

Від 18 лютого 2016 року №

  м.Перечин                                       

Про надання допомоги
на поховання

На підставі підпункту 4 пункту а) частини 1 статті 34 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року “ Про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого”, розглянувши відповідні матеріали на поховання, на виконання повноважень у сфері соціального захисту населення , виконком міської ради

В И Р І Ш И В :

 1. Надати допомогу на поховання у розмірі 2000 ( дві тисячі) гривень громадянину Пйосі Віктору Васильовичу жит. м. Перечин вул. Пушкіна, 25, яка здійснила поховання свого брата Пйоси Ярослава Васильовича, який помер 5 січня 2016 року .
 2. Надати допомогу на поховання у розмірі 2000 (дві тисячі) гривень громадянці Штуллер Вікторії Юріївній, жит.м. Ужгород, вул. Минайська, 67/135, яка здійснила поховання свого батька Штуллер Юрія Юрійовича, який помер 31 січня 2016 року.
 3. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради ( завідуюча Попович Я.П..) профінансувати названі видатки.

Міський голова І.М. Погоріляк


                  У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т
Р І Ш Е Н Н Я
(проект)

Від 18 лютого 2016 року №

м.Перечин

Про погодження режиму роботи

господарюючого суб’єкту

Керуючись п.4 ч.6 ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Сімонова Анатолія Володимировича та долучені до неї документи та матеріали, виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

Погодити режим роботи господарюючого суб’єкта – магазину секонд – хенд «Євро сезони», що знаходиться за адресою м. Перечин, пл. Народна, 6 ( «Універмаг», 3 –й поверх):

 • з понеділка по суботу з 08.00 год. до 17.00 год.

Санітарний день щопонеділка
Неділя – вихідний день

Зобов’язати вищеназваного господарюючого суб’єкта виконувати вимоги Правил з питань благоустрою території міста Перечин, забезпечення в ньому чистоти і порядку та належної технічної укріпленості зазначеного приміщення.

Міський голова І.М. Погоріляк


Додаток № 1

міський голова

__ І.М.Погоріляк

Г Р А Ф І К Р О Б О Т И

магазину секонд – хенд «Євро сезони», що знаходиться за адресою

м. Перечин, пл. Народна, 6 ( «Універмаг», 3 –й поверх):

 фізична особа - підприємець: Сімонов Анатолій Володимирович

З понеділка по суботу з 08.00 год. до 17.00 год.

санітарний день щопонеділка
неділя – вихідний день


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

(проект)

Від 18 лютого 2016 року №

  м.Перечин

Про приватизацію державного

житлового фонду

Відповідно до Закону України “Про приватизацію державного житлового фонду”, розглянувши заяви наймачів про приватизацію квартир та будинків, які вони та члени їх сімей використовують на умовах найму, після проведення розрахунків, виконком міської ради

В И Р І Ш И В :

 1. Прохання, яке подає наймач Янковська Тетяна Михайлівна, що мешкає в будинку за адресою м.Перечин, вул. Червоноармійська, буд.4, квартира 11, задовольнити і передати вказаний будинок безоплатно в приватну спільну сумісну власність. Склад сім’ї: 5 осіб. Вона – квартиронаймач, батько – Пловайка Михайло Юрійович, мати – Вейкай Наталія Янівна, син – Янковський Віталій Віталійович, син – Янковський Сергій Віталійович.

2.Розрахунок площі, що безоплатно приватизується, та вартість надлишкової площі затвердити згідно додатку:

 • загальна площа квартири становить 69,3 кв. м.
 • житлова площа становить 43,5 кв. м.

Міський голова І.М. Погоріляк


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т
Р І Ш Е Н Н Я
( проект)

Від 18 лютого 2016 року №

 м.Перечин                   

Про затвердження Положення

про порядок переведення житлового приміщення

( житлового будинку) у нежитлове та

нежитлового приміщення у житлове в місті Перечин.

Відповідно до статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 6, 7 Житлового кодексу Української РСР, з метою встановлення єдиної процедури переведення житлового приміщення (житлового будинку) у нежитлове та нежитлового приміщення у житлове в місті Перечин, виконавчий комітет Перечинської міської ради

ВИРІШИВ:

Затвердити Положення про порядок переведення житлового приміщення ( житлового будинку) у нежитлове та нежитлового приміщення у житлове в місті Перечин згідно з додатком № 1.

Міський голова І.М. Погоріляк


Додаток № 1

до проекту рішення

виконавчого комітету

                  міської ради від 

18.02.2016 №

Порядок

переведення житлового приміщення (житлового будинку) у нежитлове

та нежитлового приміщення у житлове в місті Перечин

Загальні положення
1.1. Порядок переведення житлового приміщення (житлового будинку) у нежитлове та нежитлового приміщення у житлове в місті Перечин (далі – Порядок) поширюється на весь житловий та нежитловий фонди, що знаходяться на території міста Перечин, незалежно від форм власності та балансової належності.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

житловий будинок – будівля, що призначена для постійного проживання людей і може мати одну чи декілька квартир;

квартира – сукупність житлових та допоміжних приміщень, які мають окремий вихід на сходову клітку, коридор або двір;

житлове приміщення – опалюване приміщення, розташоване у надземному поверсі, призначене для цілорічного проживання і яке відповідає санітарно-епідеміологічним вимогам щодо мікроклімату і повітряного середовища, природного освітлення, допустимих рівнів нормованих параметрів відносно шуму, вібрації, ультразвуку та інфразвуку, електричних та електромагнітних полів та іонізуючого випромінювання;

нежитлове приміщення – приміщення, в структурі житлового будинку, що не відноситься до житлового фонду і є самостійним об’єктом цивільно-правових відносин;

реконструкція – комплекс будівельних робіт, пов’язаних зі зміною геометричних розмірів будівлі або споруди (добудова), зміною окремих конструкцій та їх елементів, зміною основних техніко-економічних показників, або використання об’єкта за новим призначенням у межах існуючих будівельних габаритів.

1.3. Переведення житлового приміщення у нежитлове проводиться у випадках:

визнання у встановленому порядку житлового приміщення непридатним для проживання;

зміни функціонального призначення житлового приміщення.

1.4. До житлового фонду може бути переведено нежитлове приміщення, розташоване у житлових будинках і гуртожитках, яке буде використовуватися громадянами для поліпшення житлових умов.

1.5. Замовниками переведення житлового приміщення у нежитлове і навпаки – нежитлового приміщення у житлове, можуть виступати фізичні особи (громадяни та фізичні особи-підприємці) та юридичні особи – власники приміщень або уповноважені ними особи за дорученням.

1.6. Спори, з питань переведення житлового приміщення у нежитлове і нежитлового приміщення у житлове та його реконструкція, вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства.

1.7. Особи, які виконали реконструкцію приміщення без дозволу, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

1.8. Житлове приміщення, стосовно якого вирішується питання щодо переведення із житлового у нежитлове та його реконструкція для розміщення в них об’єкта невиробничої сфери повинні відповідати таким умовам:

якщо вони розташовані на перших, других поверхах;

наявність можливості облаштування окремого входу і пандусу, для врахування потреби безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями.

1.9. Не допускається переведення житлового приміщення багатоквартирного житлового будинку у нежитлове з метою розміщення:

виробництва промислового характеру;

підприємств громадського харчування з кількістю посадкових місць більше 25;

розважальних закладів (казино, залів гральних автоматів та інших розважальних закладів);

пунктів приймання склотари;

магазинів загальною площею більше 300 квадратних метрів;

спеціалізованих закладів і підприємств, експлуатація яких може призвести до забруднення території та повітря житлової забудови, перевищення допустимих рівнів шуму, вібрації, іонізуючого і неіонізуючого випромінювання;

підприємств побутового обслуговування, на виробництві яких застосовуються легкозаймисті і вибухонебезпечні речовини (за винятком перукарень, майстерень з ремонту годинників загальною площею до 100 квадратних метрів);

похоронних бюро, окрім офісів похоронних бюро.

Переведення житлового приміщення у нежитлове
з реконструкцією під об’єкт невиробничої сфери

2.1. Власник житлового приміщення або уповноважена ним особа за дорученням подає до виконавчого комітету Перечинської міської ради наступні документи:

заяву на ім’я Перечинського міського голови про переведення житлового приміщення у нежитлове та проведення його реконструкції із зазначенням функціонального призначення, в яке планується перевести приміщення;

копію документа, що підтверджує право власності на приміщення;

копію технічного паспорта;

копію паспорта та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб);

витяг або виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців);

копії установчих документів (для юридичних осіб);

оригінал довідки про відсутність зареєстрованих осіб;

якщо приміщення розміщене у багатоквартирному житловому будинку – письмову згоду повнолітніх власників (наймачів) суміжних квартир чи приміщень завірену житлово-експлуатаційною організацією, житлово-будівельним кооперативом та інші;

письмову згоду з узгодженням функціонального призначення приміщення об’єкта невиробничої сфери від:

балансоутримувача (власника) житлового будинку;

 • орендодавця, якщо приміщення знаходиться в оренді;
 • рішення загальних зборів чи Правління (згідно Статуту) щодо надання згоди на переведення житлового приміщення в нежитлове, якщо воно розміщене у будинку житлово-будівельного кооперативу або у будинку, в якому створене об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;

висновок спеціалізованого підприємства, що має ліцензію на проведення детального інженерно-технічного огляду, про технічний стан конструкцій будинку та можливість виконання робіт по реконструкції приміщення;

документ, що підтверджує право власності чи право користування земельною ділянкою.

2.2. Заява з комплектом документів, перелічених в пункті 2.1 цього Порядку, після реєстрації з відповідною резолюцією Перечинського міського голови передається із супровідним листом для подальшого опрацювання в Сектор містобудування й архітектури Перечинської РДА.

2.3. Сектор містобудування й архітектури Перечинської РДА протягом десяти робочих днів з дня надходження заяви здійснює комплектацію необхідних документів, перевіряє наявність у заявника заборгованості по сплаті комунальних послуг та подає справу на засідання відповідної комісії, утвореної та склад якої затверджено рішенням виконавчого комітету і до компетенції якої належить розгляд цих питань (далі-Комісія).

В разі, якщо у заявника виявляється заборгованість по оплаті за комунальні послуги, документи залишаються без руху, про що відповідальний виконавець письмово повідомляє заявникові.

2.4. Комісія розглядає матеріали, визначає технічну можливість та вносить пропозиції виконавчому комітету Перечинської міської ради щодо можливості переведення житлового приміщення із житлового в нежитлове та проведення його реконструкції із зазначенням функціонального призначення.

В разі необхідності Сектор містобудування й архітектури Перечинської РДА проводить обстеження з фотофіксацією стану житлового приміщення, на реконструкцію якого розглядаються документи. Результати обстеження оформляються актом. Про дату проведення обстеження заявника повідомляють завчасно.

2.5. Комісією визначаються обов’язкові до виконання вимоги та обмеження щодо проведення робіт:

необхідність оформлення права користування земельною ділянкою під влаштування вхідної групи із врахуванням потреби безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями;

необхідність надання містобудівних умов і обмежень земельної ділянки щодо проектування і реконструкції вказаних об’єктів;

розділи робочого проекту, які необхідно розробити;

необхідність погодження проектної документації;

необхідність укладення договору на виконання будівельних робіт з підприємствами, організаціями чи особами, що мають відповідні ліцензії;

необхідність отримання дозволу на будівельні роботи;

необхідність укладення договору на вивезення будівельного сміття;

строк проведення робіт з перепланування та/або переобладнання приміщення;

узгодження з підприємством, що обслуговує будинок, питань відключення/підключення, на період проведення робіт з перепланування та/або переобладнання приміщення, мереж водопостачання та водовідведення, теплопостачання, газопостачання, тимчасового підключення електроінструменту, в тому числі зварювальних приладів, та інших питань, що можуть вплинути на якість житлово-комунальних послуг та експлуатацію будинку в цілому;

інші умови та обмеження, передбачені чинними нормативно-правовими актами.

2.6. Комісія розглядає пакет документів і надає пропозиції.

У разі надання пропозиції про задоволення заяви, то в такому разі комісія готує проект рішення виконавчого комітету Перечинської міської ради про переведення житлового приміщення в нежитлове. До проекту рішення додається заява, копії документів, а також примірник протоколу комісії.

У разі відмови в задоволенні заяви про переведення житлового приміщення в нежитлове, відповідальний виконавець готує мотивовану письмову відповідь заявнику.

2.7. Виконавчий комітет Перечинської міської ради, на підставі пропозиції комісії, приймає рішення про переведення житлового приміщення в нежитлове.

2.8. До початку виконання робіт заявник має одержати відповідний дозвіл на будівельні роботи.

2.9. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства.

Після прийняття в експлуатацію об’єкта замовник укладає договори з відповідними підприємствами на оплату комунальних послуг, які пов’язані з поточним утриманням нежитлових приміщень.

2.10. Після прийняття в експлуатацію об’єкта замовник реєструє право власності на нерухоме майно за новим призначенням в порядку, встановленому чинним законодавством.

Переведення нежитлового приміщення
(будівлі) у житлове

3.1. Власник (балансоутримувач) нежитлового приміщення подає до виконавчого комітету Перечинської міської ради наступні документи:

заяву на ім’я Перечинського міського голови про переведення нежитлового приміщення у житлове та проведення реконструкції (перепланування);

копію документа, що підтверджує право власності на приміщення, що переводиться у житлове;

ескізні пропозиції або/та висновок спеціалізованого підприємства, що має відповідну ліцензію на проведення детального інженерно – технічного огляду про технічний стан конструкцій будинку та можливість виконання робіт;

копію паспорта та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб);

витяг або виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців);

копії установчих документів (для юридичних осіб);

якщо нежитлове приміщення розміщене у багатоповерховому будинку – письмову згоду власників прилеглих приміщень на проведення перепланування та/або переобладнання (прилеглими вважаються приміщення, які мають спільні стіни або знаходяться безпосередньо над чи під приміщенням, яке переводиться у житлове);

письмова згода від:

балансоутримувача (власника) житлового будинку;

орендодавця, якщо приміщення знаходиться в оренді;

рішення загальних зборів чи Правління (згідно Статуту) щодо надання згоди на переведення нежитлового приміщення (будівлі) в житлове, якщо приміщення розміщене у будинку житлово-будівельного кооперативу або у будинку, в якому створене об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;

документ, що підтверджує право власності чи право користування земельною ділянкою.

3.2. Заява з комплектом документів, перелічених в пункті 3.1 після реєстрації з відповідною резолюцією Перечинського міського голови передається супровідним листом для подальшого опрацювання в Сектор містобудування й архітектури Перечинської РДА..

3.3. Сектор містобудування й архітектури Перечинської РДА протягом десяти робочих днів з дня надходження заяви здійснює комплектацію необхідних документів, перевіряє наявність у заявника заборгованості по сплаті комунальних послуг та подає справу на засідання Комісія.

В разі, якщо у заявника виявляється заборгованість по оплаті за комунальні послуги, заява залишаються без руху, про що відповідальний виконавець письмово повідомляє заявникові.

3.4. Комісія розглядає матеріали, визначає технічну можливість та вносить пропозиції виконавчому комітету Перечинської міської ради щодо можливості переведення нежитлового приміщення у житлове після реконструкції (перепланування) приміщення.

3.5. Комісією визначаються обов’язкові до виконання вимоги та обмеження щодо проведення робіт:

розділи робочого проекту, які необхідно розробити та необхідність їх погодження з контролюючими службами;

необхідність погодження проектної документації;

необхідність укладення договору на виконання будівельних робіт з підприємствами, організаціями чи особами, що мають відповідні ліцензії;

необхідність укладення договору на вивезення будівельного сміття;

строк проведення робіт;

узгодження з підприємством, що обслуговує даний будинок, на період проведення робіт з перепланування та/або переобладнання приміщення, питань відключення/підключення мереж водопостачання та водовідведення, теплопостачання, газопостачання, тимчасового підключення електроінструменту, в тому числі зварювальних приладів, та інших питань, що можуть вплинути на якість житлово-комунальних послуг та експлуатацію будинку в цілому;

інші умови та обмеження, передбачені чинними нормативно-правовими актами.
3.6. Комісія розглядає пакет документів і надає пропозиції.

У разі надання пропозицію про задоволення заяви, то в такому разі комісія готує проект рішення виконавчого комітету Перечинської міської ради про переведення нежитлового приміщення в житлове. До проекту рішення додається заява, копії документів, а також примірник протоколу комісії.

У разі відмови в задоволенні заяви про переведення, відповідальний виконавець готує мотивовану письмову відповідь заявнику з письмовим обґрунтуванням.

3.7. Виконавчий комітет Перечинської міської ради, на підставі пропозиції комісії, приймає рішення про переведення нежитлового приміщення в житлове.

3.8. Власник нежитлового приміщення після отримання рішення виконавчого комітету розробляє проектну документацію та узгоджує її в установленому порядку.

3.9. Прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства.

Після прийняття в експлуатацію об’єкту замовник укладає договори з відповідними підприємствами на оплату комунальних послуг, які пов’язані з поточним утриманням житлового приміщення.

3.10. Після прийняття в експлуатацію об’єкта замовник реєструє право власності на нерухоме майно за новим призначенням в порядку, встановленому чинним законодавством.


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т
Р І Ш Е Н Н Я
( проект)

Від 18 лютого 2016 року №

 м.Перечин                   

Про створення комісії з питань

приймання відомчого житлового

фонду в комунальну власність

 З метою забезпечення ефективності розгляду питань, пов’язаних із прийняттям-передачею до комунальної власності міської територіальної громади житлового фонду та об’єктів інфраструктури, згідно зі статтею 6 Закону України „Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, пунктами 5, 6 Положення про порядок передачі в комунальну власність державного житлового фонду, що перебуває у повному господарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 1995 року № 891, Положенням про порядок передачі об’єктів права державної, комунальної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482, керуючись підпунктом 1 пункту „а” статті 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

Затвердити склад комісії з питань приймання відомчого житлового фонду в комунальну власність у такому складі:

Піддубний С.В. – заступник міського голови
Сікора Р.З. – юрист міської ради
Бабич С.М. – спеціаліст по роботі з комунальними підприємствами
Герзанич В.І. – начальник КП «Комунальник»
Мулеса В.І. –

Міський голова І.М. Погоріляк


У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т
Р І Ш Е Н Н Я
(проект)

Від 18 лютого 2016 року № м.Перечин

Про надання матеріальної допомоги

малозабезпеченим верствам населення м. Перечин

Документу надано статус « Конфіденційний « згідно статей 11, 21 Закону України « Про інформацію» та він не підлягає оприлюдненню, бо містить конфіденційну інформацію ( інформацію про особу ).

Збирання, зберігання, використання та поширення інформації про особу, без її попередньої згоди, крім випадків, визначених законом, забороняється. ( офіційне тлумачення див. в Рішенні Конституційного Суду України № 5 – зп від 30.10.97 )

Міський голова І.М. Погоріляк