ПРО ПРОЕКТ «ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ»


УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

11 сесія 7 скликання

РІШЕННЯ

від 06 квітня 2016 року № 314

м.Перечин

Про проект «Про встановлення місцевих податків і зборів»

Відповідно до п. 24 ст. 26, ст.ст. 59, 69 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п.п. 10.2 ст. 10, ст.ст. 269-289 Податкового кодексу України, ст.ст. 9, 13, 35 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити проект регуляторного акту «Про встановлення місцевих

 податків і зборів» , для його розгляду та оприлюднення з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб та їх об’єднань (проект додається).

Даний проект регуляторного акту затвердити до 15 липня 2017 року.

Здійснити оприлюднення даного проекту рішення шляхом розміщення на офіційному сайті міської ради.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.)

Міський голова І.М.Погоріляк

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

_ сесія _ скликання

РІШЕННЯ

Проект

від _ 2017 року № __

м.Перечин

Про встановлення місцевих

податків і зборів

Відповідно до Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи”, а також пункту 24 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

Встановити на території Перечинської міської ради наступні місцеві податки і збори на 2018 рік:
1.1. Податок на майно, який складається з:

1.1.1. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

1.1.2. транспортного податку;

1.1.3. плати за землю.

1.2. Єдиний податок.

1.3. Туристичний збір.

Установити для підакцизних товарів (в частині реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів), реалізованих в м.Перечин відповідно до підпункту 213.1.9. пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України, ставку акцизного податку у розмірі 5 відсотків від вартості (з податком на додану вартість).
Затвердити Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (додаток №1), Положення про транспортний податок (додаток №2), Положення про плату за землю (додаток №3), Положення про туристичний збір (додаток №4) та Положення про єдиний податок (додаток№5).
Встановити з 01.01.2018 року розмір фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців першої групи платників єдиного податку (Додаток №6).
Встановити з 01.01.2018 року розмір фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців другої групи платників єдиного податку (Додаток №7).
Встановити, що у разі здійснення платниками єдиного податку видів гос-подарської діяльності, дозволених кодексом для платників першої та другої груп, але не вказаних відповідно в додатках №6 та №7 застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, а саме:
для платників єдиного податку першої групи – 10% до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

для платників єдиного податку другої групи – 20% до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Звільнити в 2018 році об’єкти нежитлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).
Забезпечити оприлюднення даного рішення шляхом публікації на сайті міської ради.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів,соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності (Шинкарчук Я.І.).

Міський голова І.М.Погоріляк

                                                                 Додаток №1

                                                      до рішення Перечинської міської ради VІI скликання

                                            від ___ 2017 р. № __ 

ПОЛОЖЕННЯ

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Перечинської міської ради

Визначення понять
1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – це місцевий податок, що сплачується платниками за об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості і зараховується до місцевого бюджету.

1.2. Об’єкти житлової нерухомості – будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки.

1.3. Об′єкти нежитлової нерухомості – будівлі, приміщення, що не віднесені до житлового фонду.

Платники податку
2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та /або нежитлової нерухомості.

2.2. Платниками податку, в разі перебування об’єктів житлової та /або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб, є:

а) якщо об’єкт житлової та /або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та /або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб – власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та /або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

Об’єкт оподаткування
3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

3.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності державної влади, територіальної громади Перечинської міської ради, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

в) гуртожитки;

г) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням Перечинської міської ради;

г) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину.

д) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

е) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

є) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

ж) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

База оподаткування
4.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

4.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платників податків, зокрема документів на право власності.

4.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

Пільги із сплати податку
База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 65 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 200 кв. метрів;

в) для різних видів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 265 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).
Пільги з податку, що сплачується на території Перечинської міської ради з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:
5.3.1. об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподаткованої площі, затвердженої рішенням Перечинської міської ради;

 5.3.2. об′єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності, тощо);

5.3.3. Перечинська міська рада до 1 лютого поточного року подає до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих ними відповідно до абзацу першого та другого цього підпункту.

Пільги із сплати податку не надаються на об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності).
Рішенням сесії Перечинської міської рада встановлює пільги з податку, що сплачується на території Перечинської міської ради з об’єктів житлової та /або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

Ставка податку
6.1. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового року, за 1кв.метр бази оподаткування, згідно) з додатком.

6.2. Ставки податку для об’єктів житлової та/або не житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, які використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності, тощо) оподатковуються за ставками, встановленими для юридичних осіб.

6.3. За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

Податковий період
7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

Порядок обчислення суми податку та строк подання звітності
8.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника житлової нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи із бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів “а” або “б” пункту 5.1. даного Положення, та пільги Перечинської міської ради з неоподаткованої площі таких об’єктів (у разі її встановлення) та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів “а” або “б” пункту 5.1. даного Положення, та пільги Перечинської міської ради з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту “в” пункту 5.1. даного Положення, та пільги Перечинської міської ради з неподаткову-ваної площі таких об’єктів ( у разі її встановлення) та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього пункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

8.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з пунктом 8.1. даного Положення, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, Перечинської міської ради за місцем знаходженням кожного з об′єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

8.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;
розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;
права на користування пільгою із сплати податку;
розміру ставки податку;
нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

8.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

8.5. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст.46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

8.6. Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою – платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування
9.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

9.2. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Порядок сплати податку
10.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету Перечинської міської ради згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Строки сплати податку
11.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Відповідальність платників і контроль за стягненням податку
12.1. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку несуть платники податку відповідно до Податкового кодексу України.

12.2. Податкові органи здійснюють контроль за повнотою справляння, правильністю і своєчасністю перерахування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до бюджету.

Додаток

                                             до Положення про податок

                                           на нерухоме майно, відмінне 

                                               від земельної ділянки на 

                                     території Перечинської міської ради

Ставки податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки

Розмір ставки у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встанов-леної законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування

 1. Об’єкти житлової нерухомості

Для фізичних осіб (%)

Для юридичних осіб (%)

1.1 Житловий фонд

1.1.1. Житловий будинок

0,2

0,2

1.1.2. Прибудова до житлового будинку

0,2

0,2

1.1.3. Квартира

0,2

0,2

1.1.4. Котедж

0,2

0,2

1.2 Садовий будинок

0,2

0,2

1.3 Дачний будинок

0,2

0,2

 1. Об’єкти нежитлової нерухомості

2.1. Будівлі готельні

0,2

0,2

2.2. Будівлі офісні

0,2

0,2

2.3. Будівлі торговельні

0,2

0,2

2.4. Гаражі

2.6. Господарські (присадибні) будівлі

2.7. Інші будівлі

0,1

0,2

Секретар ради О.Ю.Вовканич-Белеканич

Додаток №2

                                                      до рішення Перечинської міської ради VI скликання

                                            від__ 2017 р. № ___ 

ПОЛОЖЕННЯ
про транспортний податок

 1. Платники податку
  1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього Положення є об’єктами оподаткування.
 2. Об’єкт оподаткування
 3. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
 4. База оподаткування
  3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподатку-вання відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього Положення.
 5. Ставки податку
  4.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього Положення.
 6. Податковий період
  5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

Порядок обчислення та сплати податку
6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (роком).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

6.3. Органи внутрішніх справ, зобов’язані до 1 квітня 2017 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку.

З 1 квітня 2017 року органи внутрішніх справ, зобов’язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

6.4. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою – платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

6.5. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

6.6. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

Порядок сплати податку
7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Строки сплати податку
8.1. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Секретар ради О.Ю.Вовканич-Белеканич

Додаток №3

                                                      до рішення Перечинської міської ради VІI скликання

                                            від__ 2017 р. № ____ 

ПОЛОЖЕННЯ

про плату за землю в місті Перечин

Платники земельного податку
1.1. Платниками земельного податку є:

1.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

1.1.2. землекористувачі.

1.2. Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлю-ються главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

Об’єкти оподаткування земельним податком.
2.1. Об’єктами оподаткування є:

2.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

2.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

База оподаткування земельним податком
3.1. Базою оподаткування є:

3.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим Положенням;

3.1.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

3.2. Рішення щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населеного пункту, офіційно оприлюднюється Перечинською міською радою радою до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогоспо-дарського призначення (незалежно від місцезнаходження) земельним податком
4.1. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством.

4.2. Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються відповідно до пункту 5 цього Положення.

Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)
5.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, та які перебувають у власності фізичних та юридичних осіб державної та комунальної форми власності, коло яких визначено статтею 92 Земельного кодексу України, встановлюється в розмірі 0,4 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, за винятком земельних ділянок, зазначених у пунктах 5.3 – 5.4 цього Положення.

5.1.1. Ставку земельного податку за земельні ділянки зайняті житловим фондом, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівничими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками громадян встановити в розмірі 0,03 відсотка від їх нормативно-грошової оцінки.

5.2. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) встановлюється в розмірі 12% відсотків від їх нормативної грошової оцінки, за винятком земельних ділянок, зазначених у пунктах 5.3 – 5.4 цього Положення.

5.3. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у відсотках від їх нормативної грошової оцінки у розмірі:

5.3.1. За сільськогосподарські угіддя у розмірі 0,5 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

5.3.2. За земельні ділянки:

5.3.2.1. органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємства комунальної власності, закладів, установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів – 0,1;

5.3.2.2. благодійних організацій, створених відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків – 0,1;

5.3.3. Дія пункту 5.3. цього Положення не поширюється на надані в оренду земельні ділянки, або земельні ділянки пропорційно до площ наданих в оренду окремих будівель, споруд або їх частин, що на них розташовані.

5.4. Плата за користування земельними ділянками, які використовуються, в тому числі у випадках переходу права власності на будівлі, споруди (їх частини), юридичними та фізичними особами, які не оформили в установленому законодавством порядку право власності або право оренди на землю встановлюється у розмірі 2 відсотків від нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

Дія цього пункту не поширюється на фізичних та юридичних осіб ставки податку для яких встановлено на підставі пункту 5.3 цього Положення.

5.4.1. Сума податку за земельні ділянки, які відносяться до земель залізничного транспорту справляються у розмірі 1% від нормативно грошової оцінки земельної ділянки.

Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб
6.1. Від сплати податку звільняються:

6.1.1. інваліди першої і другої групи;

6.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

6.1.3. пенсіонери (за віком);

6.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

6.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

6.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 6.1 цього Положення, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

6.2.1. для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

6.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – не більш як 0,10 гектара;

6.2.3. для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

6.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

6.2.5. для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб
7.1. Від сплати податку звільняються:

 • заклади культури, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

7.1.1 санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

7.1.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

7.1.3. бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України»;

7.1.4. дошкільні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування;

Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком.
8.1. Не сплачується податок за:

8.1.1. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

8.1.2. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподар-ських культур;

8.1.3. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування – землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв’язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об’їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з’їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній/комунальній власності, власності державних/комунальних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі/територіальній громаді міста Перечин;

8.1.4. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

8.1.5. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.

8.1.6. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

Особливості оподаткування платою за землю
9.1. Перечинська міська рада встановлює ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

Перечинська міська рада до 25 грудня року, що передує звітному, подає відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення Перечинської міської ради щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

9.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

9.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи (організації), комунальні підприємства територіальної громади міста Перечин у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

Податковий період для плати за землю
10.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

10.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

Порядок обчислення плати за землю
11.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

11.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

11.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

11.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

11.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 Податкового кодексу України.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

11.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

11.7. Юридична особа зменшує податкові зобов’язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 6.1 цього Положення за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов’язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

Строк сплати плати за землю
12.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

12.2. Облік фізичних осіб – платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

12.3. Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

12.4. Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

12.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

12.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

12.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

12.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

Орендна плата
13.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики

13.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

13.3. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

13.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

13.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

13.5.1. не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

13.5.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки;

13.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

13.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог пунктів 10-12 цього розділу.

Індексація нормативної грошової оцінки земель
14.1. Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок.

14.2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою:

Кі = І : 100,

де І – індекс споживчих цін за попередній рік.

У разі якщо індекс споживчих цін не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.

14.3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, виконавчий орган Перечинської міської ради не пізніше 15 січня поточного року забезпечують інформування центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, і власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель.

Секретар ради О.Ю.Вовканич-Белеканич

Додаток №4

                                                      до рішення Перечинської міської ради VI скликання

від_ 2017 р. № __

ПОЛОЖЕННЯ
про туристичний збір в місті Перечин

 1. Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до бюджету міста Перечин.
 2. Платники збору
  2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію м.Перечин та отримують (спожи-вають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають у м.Перечин, у тому числі на умовах договорів найму;

б) особи, які прибули у відрядження;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію Міністерства охорони здоров’я України;

е) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади.

 1. Ставка збору
  3.1. Ставка встановлюється у розмірі 1 відсоток до бази справляння збору.
 2. База справляння збору
  4.1. Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених підпунктом 5.1 цього Положення, за вирахуванням податку на додану вартість.

4.2. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.

 1. Податкові агенти
  5.1. Справляння збору здійснюється:

а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізо-ваних осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму.

 1. Особливості справляння збору
  6.1. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.
 2. Порядок сплати збору
  7.1. Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням податкових агентів.

7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.

 1. Податковий період
  Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

Секретар ради О.Ю.Вовканич-Белеканич

     Додаток №5

до рішення Перечинської

міської ради VI скликання

                                           від__ 2017 р. № ___

ПОЛОЖЕННЯ

про єдиний податок

Загальні положення
Єдиний податок є місцевим податком і впроваджується на підставі пункту 24 частини 1статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», відповідно до глави 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу ХІV Податкового кодексу України.

Платники податку
2.1.​ Платниками єдиного податку на території Перечинської міської ради є суб’єкти малого підприємництва – фізичні та юридичні особи з податковою адресою у межах , які відповідають вимогам спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, і які, при цьому, у порядку, визначеному статтею 298-299 Податкового кодексу України, самостійно обрали даний спосіб оподаткування доходів та отримали свідоцтва платника єдиного податку.

2.2.​ Платники єдиного податку поділяються на такі групи:

1) перша група – фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень;

2) друга група – фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

 • не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебу-вають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
 • обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб-підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (гр. 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи-підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи.

Вичерпний перелік видів послуг, які розуміються як побутові послуги населенню, що надаються першою та другою групами платників єдиного податку, визначений пунктом 291.7 статті 291 Податкового кодексу України.

3) третя група – фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, необмежена та юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організацій-но-правової форми, які протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20000000 гривень.

4) четверта група – сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітній) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

2.3.​ Загальна кількість осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку-фізичною особою, а також середньооблікова кількість працівників юридичних осіб обраховується відповідно до підпункту 291.4.1 пункту 291.4 статті 291 Податкового Кодексу України.

2.4.​ Порядок визначення доходу для цілей оподаткування єдиним податком, а також для надання права суб’єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування, склад цих доходів визначається статтею 292 Податкового кодексу України.

2.5.​ Обмеження на право обрання спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності окремими категоріями суб’єктів підприємницької діяльності встановлюються пунктом 291.5 статті 291 Податкового Кодексу України.

Ставки та порядок обчислення податку
Ставки єдиного податку встановлюються Перечинською міською радою для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності з розрахунку на календарний місяць.

3.1. Для першої групи платників встановлюються ставки єдиного податку у розмірі 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, з розрахунку на календарний місяць, наведених у додатку № 6 рішення сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів у м.Перечин та акцизного податку».

3.2. Ставки єдиного податку для другої групи платників встановлюються у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, з розрахунку на календарний місяць, наведених у додатку № 7 рішення сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів у м.Перечин та акцизного податку».

3.3. Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встанов-люється у розмірі:

1) 2 відсотки доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом;

2) 4 відсотки доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 пункту 293.3 статті 293 Податкового кодексу України.

3.4. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої – третьої групи (фізичні особи-підприємці) у розмірі 15 відсотків:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 2.2 цього Положення;

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від прова-дження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 2.2 цього Положення відповідно.

3.5. Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 3.2 цього розділу Положення:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 4 пункту 2.2 цього Положення;

2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у главі 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» Податкового кодексу України;

3)​ до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

3.6. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

3.7. У разі здійснення платниками єдиного податку першої та другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цією статтею для відповідної групи таких платників єдиного податку, а саме:

 • для першої групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру мінімаль-ної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;
 • для другої групи платників єдиного податку – 20 відсотків розміру мінімаль-ної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Особливості застосування ставок, встановлених пунктами 3.23.4 цього розді-лу, передбачені пунктом 293.8 статті 293 Податкового кодексу України.

Податковий (звітний) період
4.1.​ Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи є календарний рік.

4.2. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.

4.3. Особливості визначення початку та закінчення податкового періоду у різних випадках передбачені пунктами 294.2 – 294.7 статті 294 Податкового кодексу України.

Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку
5.1.​ Платники єдиного податку першої та другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

У разі якщо Перечинська міська рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України.

5.2.​ Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом десяти календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

5.3.​ Платники єдиного податку першої та другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

5.4.​ Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, спла-чується протягом десяти календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

5.5.​ У разі припинення платником єдиного податку провадження госпо-дарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нарахо-вуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до контролюючого органу подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності або анульовано реєстрацію за рішенням контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

У разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням контролюючого органу податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому проведено анулювання реєстрації.

5.6. Платники єдиного податку четвертої групи:

5.6.1. самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу;

5.6.2. сплачують податок щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, у таких розмірах:

 • у I кварталі – 10 відсотків;
 • у II кварталі – 10 відсотків;
 • у III кварталі – 50 відсотків;
 • у IV кварталі – 30 відсотків;

5.6.3. утворені протягом року шляхом злиття, приєднання або перетворення у звітному податковому періоді, у тому числі за набуті ними площі нових земельних ділянок, вперше сплачують податок протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, в якому відбулося утворення (виникнення права на земельну ділянку), а надалі – у порядку, визначеному підпунктом 5.6.2 цього Положення;

5.6.4. що припиняються шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу у податковому (звітному) періоді, зобов’язані подати у період до їх фактичного припинення контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та місцем розташування земельних ділянок уточнену податкову декларацію;

5.6.5. зобов’язані у разі, коли протягом податкового (звітного) періоду змінилася площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у зв’язку з набуттям (втратою) на неї права власності або користування:

 • уточнити суму податкових зобов’язань з податку на період починаючи з дати набуття (втрати) такого права до останнього дня податкового (звітного) року;
 • подати протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним періодом, контролюючим органам за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки декларацію з уточненою інформацією про площу земельної ділянки, а також відомості про наявність земельних ділянок та їх нормативну грошову оцінку;

5.6.6. у разі надання сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду в оренду іншому платникові податку, враховують орендовану площу земельних ділянок у своїй декларації. У декларації орендаря така земельна ділянка не враховується;

5.6.7. у разі оренди ними сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду в особи, яка не є платником податку, враховують орендовану площу земельних ділянок у своїй декларації;

5.6.8. перераховують в установлений строк загальну суму коштів на від-повідний рахунок місцевого бюджету за місцем розташування земельної ділянки.

Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку першої-третьої груп
6.1. Платники єдиного податку ведуть облік у порядку, визначеному під-пунктами 6.1.-296.1.3 цього пункту:

6.1.1. Платники єдиного податку першої та другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи-підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються цен-тральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує податкову і митну політику. Для реєстрації Книги обліку доходів такі платники єдиного податку подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги, у разі обрання способу ведення Книги у паперовому вигляді.

6.1.2. Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи-підприємці), які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів та витрат за формою та в порядку, що встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. Для реєстрації Книги обліку доходів такі платники єдиного податку подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги.

6.1.3. Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) вико-ристовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пункту 44.2 статті 44 Податкового кодексу України.

6.2. Платники єдиного податку третьої групи подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.

6.3. Форма податкової декларації платника єдиного податку, визначених пунктами 6.4 і 6.5 цього розділу, затверджується в порядку, встановленому статтею 46 Податкового кодексу України.

6.4. Порядок складення декларації визначений пунктами 296.2, 296.4–296.7 статті 296 Податкового кодексу України.

6.5. Платники єдиного податку другої і третьої (фізичні особи-підприємці) груп при здійсненні діяльності на ринках, при продажу товарів дрібнороздрібної торговельної мережі через засоби пересувної мережі, а також платники єдиного податку першої групи не застосовують реєстратори розрахункових операцій.

Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку
7.1. Платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів:

1) податку на прибуток підприємств;

2) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподатку-вання), що отримані в результаті господарської діяльності платника єдиного податку першої-третьої групи (фізичної особи) та оподатковані згідно з цим Положенням;

3) податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану вартість, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку, визначену підпунктом 1 пункту 293.3 статті 293 Податкового кодексу України, а також що сплачується платниками єдиного податку четвертої групи;

4) податку на майно (в частині земельного податку), крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються платниками єдиного податку першої – третьої груп для провадження господарської діяльності та платниками єдиного податку четвертої групи для ведення сільськогосподарського товаровиробництва;

5) рентної плати за спеціальне використання води платниками єдиного податку четвертої групи;

7.2. Нарахування, сплата та подання звітності з податків і зборів інших, ніж зазначені у пункті 7.1., цього розділу, здійснюються платниками єдиного податку в порядку, розмірах та у строки, встановлені Податковим кодексом України.

7.3. Платник єдиного податку виконує передбачені Податковим кодексом України функції податкового агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових або цивільно-правових відносинах.

Відповідальність платника єдиного податку
Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податково-го кодексу України за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

Секретар ради О.Ю.Вовканич-Белеканич

                                                                         Додаток №6

                                                      до рішення Перечинської міської ради VI скликання

                                         від__ 2017 р. № ___

РОЗМІР
СТАВОК ЄДИНОГО ПОДАТКУ ДЛЯ ПЕРШОЇ ГРУПИ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ (У ВІДСОТКАХ)
ДО РОЗМІРУ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, ВСТАНОВЛЕНОЇ ЗАКОНОМ
НА 1 СІЧНЯ ПОДАТКОВОГО (ЗВІТНОГО) РОКУ

КВЕД

Назва

Розмір

ставки

01.6

Допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна діяльність

01.61

Допоміжна діяльність у рослинництвi

10,0%

01.62

Допоміжна діяльність у тваринництвi

10,0%

02.4

Надання допоміжних послуг у лiсовому господарствi

02.40

Надання допоміжних послуг у лiсовому господарствi

10,0%

14

Виробництво одягу

14.1

Виробництво одягу, крім хутряного

14.11

Виробництво одягу зі шкіри за індивідуальним замовленням

10,0%

14.13

Виробництво іншого верхнього одягу за індивідуальним замовленням

10,0%

14.14

Виробництво спіднього одягу за індивідуальним замовленням

10,0%

14.3

Виробництво трикотажного та в’язаного одягу

14.31

Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів за індивідуальним замовлен-ням

10,0%

14.39

Виробництво іншого трикотажного та в’язаного одягу за індивідуальним за-мовленням

10,0%

15.2

Виробництво взуття

15.20

Виробництво взуття за індивідуальним замовленням

10,0%

16.23

Виробництво інших дерев’яних будівельних конструкцій і столярних виробів за індивідуальним замовленням

10,0%

31.0

Виробництво меблів

31.02

Виробництво кухонних меблів за індивідуальним замовленням

10,0%

31.09

Виробництво інших меблів за індивідуальним замовленням

10,0%

32.12

Виробництво ювелірних і подібних виробів за індивідуальним замовленням

10,0%

45.2

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

45.20

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів за індивідуальним замовленням

10,0%

47.8

Роздрібна торгівля на ринках

10,0%

74.2

Діяльність у сфері фотографії

10,0%

95.2

Ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку

95.21

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення за індивідуальним замовленням

10,0%

95.22

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання за індиві-дуальним замовленням

10,0%

95.23

Ремонт взуття та шкіряних виробів за індивідуальним замовленням

10,0%

95.24

Ремонт меблів і домашнього начиння за індивідуальним замовленням

10,0%

95.25

Ремонт годинників і ювелірних виробів за індивідуальним замовленням

10,0%

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку за індивіду-альним замовленням

10,0%

96.01

Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів за індивідуаль-ним замовленням

10,0%

96.02

Надання послуг перукарнями

10,0%

96.03

Організування поховань і надання суміжних послуг

10,0%

Секретар ради О.Ю.Вовканич-Белеканич

  Додаток №7

до рішення Перечинської

міської ради VІI скликання

                                            від __ 2017 р. № ___ 

Розмір

ставок єдиного податку для другої групи платників єдиного податку

(У ВІДСОТКАХ) ДО РОЗМІРУ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, ВСТАНОВЛЕНОЇ ЗАКОНОМ НА 1 СІЧНЯ ПОДАТКОВОГО (ЗВІТНОГО) РОКУ

Код

Назва

код КВЕД 2005

Розмір ставки

A

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

01

Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг

20

01.4

Тваринництво

01.41

Розведення великої рогатої худоби молочних порід

01.21*

10

01.42

Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів

01.21*

10

01.43

Розведення коней та інших тварин родини конячих

01.22*

10

01.45

Розведення овець і кіз

01.22*

10

01.46

Розведення свиней

01.23*

10

01.47

Розведення свійської птиці

01.24*

10

01.5

Змішане сільське господарство

01.50

Змішане сільське господарство

01.30

10

01.7

Мисливство, відловлювання тварин і надання пов’язаних із ними послуг

01.70

Мисливство, відловлювання тварин і надання пов’язаних із ними послуг

01.50*

20

02

Лісове господарство та лісозаготівлі

02.1

Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві

02.10

Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві

01.12*

20

02.2

Лісозаготівлі

02.20

Лісозаготівлі

02.01*

20

02.3

Збирання дикорослих недеревних продуктів

02.30

Збирання дикорослих недеревних продуктів

01.12*

20

01.13*

02.01*

02.4

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

02.40

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

02.02

20

74.14*

03

Рибне господарство

10

03.1

Рибальство

10

10.7

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.71

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво боро-шняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання

15.81*

15

10.72

Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання

15.82

15

13

Текстильне виробництво

15

14

Виробництво одягу

14.1

Виробництво одягу, крім хутряного

14.11

Виробництво одягу зі шкіри

18.10*

20

14.12

Виробництво робочого одягу

18.21

15

14.13

Виробництво іншого верхнього одягу

18.22

15

14.14

Виробництво спіднього одягу

18.23

15

14.19

Виробництво іншого одягу й аксесуарів

17.71*

15

18.24*

14.2

Виготовлення виробів із хутра

14.20

Виготовлення виробів із хутра

18.30*

20

14.3

Виробництво трикотажного та в’язаного одягу

14.31

Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів

17.71*

20

14.39

Виробництво іншого трикотажного та в’язаного одягу

17.72

20

16

Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рос-линних матеріалів для плетіння

20

16.1

Лісопильне та стругальне виробництво

16.10

Лісопильне та стругальне виробництво

02.01*

20

20.10

16.2

Виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння

16.21

Виробництво фанери, дерев’яних плит і панелей, шпону

20.20

20

16.22

Виробництво щитового паркету

20.30*

20

16.23

Виробництво інших дерев’яних будівельних конструкцій і столярних виробів

20.30*

20

16.24

Виробництво дерев’яної тари

20.40*

15

16.29

Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння

19.30*

15

20.51*

20.52*

36.63*

18

Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації

18.1

Поліграфічна діяльність і надання пов’язаних із нею послуг

18.11

Друкування газет

22.21

20

18.12

Друкування іншої продукції

21.22*

20

21.25*

22.22*

18.13

Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг

22.24

20

22.25

18.14

Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов’язаних із нею послуг

22.23

20

18.2

Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення

18.20

Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення

22.31

20

22.32

22.33

23

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

23.3

Виробництво будівельних матеріалів із глини

23.31

Виробництво керамічних плиток і плит

26.30

20

23.32

Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини

26.40*

20

23.6

Виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу

23.61

Виготовлення виробів із бетону для будівництва

26.61

20

23.62

Виготовлення виробів із гіпсу для будівництва

26.62

20

23.63

Виробництво бетонних розчинів, готових для використання

26.63

20

23.64

Виробництво сухих будівельних сумішей

26.64

20

23.65

Виготовлення виробів із волокнистого цементу

26.65

20

23.69

Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу

26.66

20

23.7

Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівель-ного каменю

23.70

Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю

26.70

20

25

Виробництво готових металевих виробів, крім машин і уста-тковання

25.1

Виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів

25.11

Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій

28.11*

20

25.12

Виробництво металевих дверей і вікон

28.12*

20

25.2

Виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів

25.21

Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення

28.22*

20

25.29

Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів

28.21*

20

25.3

Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення

25.30

Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення

28.30*

20

25.5

Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія

25.50

Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія

28.40

20

25.6

Оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих виробів

25.61

Оброблення металів та нанесення покриття на метали

28.51

20

25.62

Механічне оброблення металевих виробів

28.52*

20

25.9

Виробництво інших готових металевих виробів

25.91

Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів

28.71*

20

25.92

Виробництво легких металевих паковань

28.72

20

25.93

Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин

28.73

20

28.74*

25.94

Виробництво кріпильних і ґвинтонарізних виробів

28.74*

20

25.99

Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у.

28.75*

20

31.62*

36.63*

31

Виробництво меблів

31.0

Виробництво меблів

31.01

Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі

35.50*

20

36.11*

36.12*

31.02

Виробництво кухонних меблів

36.11*

20

36.13*

31.03

Виробництво матраців

36.15

18

31.09

Виробництво інших меблів

36.11*

20

36.14*

33

Ремонт і монтаж машин і устатковання

33.1

Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устатковання

33.14

Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання

27.91*

20

31.10*

31.20*

31.62*

33.10*

33.20*

33.17

Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів

35.20*

20

35.43*

35.50*

33.19

Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання

17.40*

20

17.52*

20.40*

20.51*

25.13*

25.21*

25.24*

26.15*

26.40*

26.81*

36.30*

36.50*

38

Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів

38.1

Збирання відходів

38.11

Збирання безпечних відходів

90.02*

20

90.03*

38.2

Оброблення та видалення відходів

38.21

Оброблення та видалення безпечних відходів

14.50*

15

24.15*

90.02*

F

БУДІВНИЦТВО

41

Будівництво будівель

41.1

Організація будівництва будівель

41.10

Організація будівництва будівель

70.11*

20

41.2

Будівництво житлових і нежитлових будівель

41.20

Будівництво житлових і нежитлових будівель

20.30*

20

25.23*

28.11*

45.21*

45.23*

42

Будівництво споруд

70.11*

42.2

Будівництво комунікацій

42.22

Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

45.21*

20

42.9

Будівництво інших споруд

42.99

Будівництво інших споруд, н. в. і. у.

45.21*

20

45.23*

43

Спеціалізовані будівельні роботи

43.1

Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику

43.11

Знесення

45.11*

20

43.12

Підготовчі роботи на будівельному майданчику

45.11*

20

43.13

Розвідувальне буріння

45.12

20

43.2

Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи

43.21

Електромонтажні роботи

45.31*

20

45.34*

43.22

Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

45.31*

20

45.33

43.29

Інші будівельно-монтажні роботи

29.22*

20

45.31*

45.32

45.34*

43.3

Роботи із завершення будівництва

43.31

Штукатурні роботи

45.41

20

43.32

Установлення столярних виробів

20.30*

20

25.23*

28.12*

45.42

43.33

Покриття підлоги й облицювання стін

45.43

20

43.34

Малярні роботи та скління

45.44

20

43.39

Інші роботи із завершення будівництва

45.45*

20

43.9

Інші спеціалізовані будівельні роботи

43.91

Покрівельні роботи

20.30*

20

45.22*

43.99

Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.

45.21*

20

45.22*

45.24*

45.25*

45.45*

45.50

G

ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ

45

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

45.2

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

45.20

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

50.20*

20

45.3

Торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

45.31

Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

50.30*

20

45.32

Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

50.30*

15

45.4

Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів

45.40

Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів

50.40

20

46

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

20

46.1

Оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту

46.2

Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами

46.21

Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

51.21

20

51.25

46.22

Оптова торгівля квітами та рослинами

51.22

20

46.23

Оптова торгівля живими тваринами

51.23

20

46.24

Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою

51.24

20

46.3

Оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

20

46.4

Оптова торгівля товарами господарського призначення

20

46.5

Оптова торгівля інформаційним і комунікаційним устаткованням

20

46.51

Оптова торгівля комп’ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням

51.84

20

46.52

Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього

51.43*

20

51.86

46.6

Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням

20

46.7

Інші види спеціалізованої оптової торгівлі

20

46.9

Неспеціалізована оптова торгівля

20

47

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

20

47.1

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах

47.11

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями (крім підакцизних) (Перечин та за межами району/села району)

52.11

15/10

47.19

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах (Перечин та за межами району/села району)

52.12

15/10

47.2

Роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями в спеціалізованих магазинах (Перечин та за межами району/села району)

15/10

47.21

Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах (Перечин та за межами району/села району)

52.21

15/10

52.27

47.22

Роздрібна торгівля м’ясом і м’ясними продуктами в спеціалізованих магазинах (Перечин та за межами району/села району)

52.22

15/10

47.23

Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах (Перечин та за межами району/села району)

52.23

15/10

47.24

Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах (Перечин та за межами району/села району)

52.24

15/10

47.29

Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах(Перечин та за межами району/села району)

52.27*

15/10

47.4

Роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним устаткованням у спеціалізованих магазинах

47.41

Роздрібна торгівля комп’ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах

52.48*

20

47.42

Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткованням у спеціалізованих магазинах

52.48*

20

47.43

Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення

52.45*

20

47.5

Роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в спеціалізованих магазинах

47.51

Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах(Перечин та за межами району/села району)

52.41

15/10

47.52

Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах (Перечин та за межами району/села району)

52.46

15/10

47.53

Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах (Перечин та за межами району/села району)

52.44*

15/10

52.48*

47.54

Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах(Перечин та за межами району/села району)

52.45*

15/10

47.59

Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах

52.44*

20

52.45*

52.48*

47.6

Роздрібна торгівля товарами культурного призначення та товарами для відпочинку в спеціалізованих магазинах

47.61

Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах

52.47*

20

47.62

Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах

52.47*

20

47.63

Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах

52.45*

20

47.64

Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах

52.48*

20

47.65

Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах

52.48*

20

47.7

Роздрібна торгівля іншими товарами в спеціалізованих магазинах

47.71

Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах (Перечин та за межами району/села району)

52.42

15/10

47.72

Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах (Перечин та за межами району/села району)

52.43

15/10

47.73

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах

52.31

20

47.74

Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах

52.32

20

47.75

Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах

52.33

20

47.76

Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах

52.48*

15

47.77

Роздрібна торгівля годинниками в спеціалізованих магазинах

52.48*

20

47.78

Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах

52.48*

20

47.79

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах

52.50

20

52.63*

47.8

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках

47.81

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями (крім підакцизних)

52.62*

15

47.82

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям

52.62*

15

47.89

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами

52.62*

15

47.9

Роздрібна торгівля поза магазинами

47.91

Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет

52.61

15

52.63*

47.99

Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами

52.63*

20

H

ТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР’ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

15

49

Наземний і трубопровідний транспорт

49.3

Інший пасажирський наземний транспорт

49.31

Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення

60.21*

20

49.32

Надання послуг таксі

60.22

20

49.39

Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.

60.21*

20

60.23

49.4

Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей

49.41

Вантажний автомобільний транспорт

60.24*

20

49.42

Надання послуг перевезення речей (переїзду)

60.24*

20

52

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52.1

Складське господарство

52.10

Складське господарство

63.12

20

52.2

Допоміжна діяльність у сфері транспорту

52.21

Допоміжне обслуговування наземного транспорту

11.10*

20

50.20*

60.10*

63.21

52.24

Транспортне оброблення вантажів

63.11

20

52.29

Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

63.40*

20

I

ТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

55

Тимчасове розміщування

55.1

Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування

55.10

Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування

55.10

20

55.2

Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання

55.20

Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання

55.21*

20

55.23*

55.90

Діяльність інших засобів тимчасового розміщування

55.23*

20

56

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56.1

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування

56.10

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування

55.30

20

56.2

Постачання готових страв

56.21

Постачання готових страв для подій

55.52*

15

56.29

Постачання інших готових страв

55.51

15

55.52*

56.3

Обслуговування напоями

56.30

Обслуговування напоями (крім підакцизних)

55.40

15

J

ІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

58

Видавнича діяльність

58.1

Видання книг, періодичних видань та інша видавнича діяльність

58.11

Видання книг

22.11*

20

72.40*

58.12

Видання довідників і каталогів

22.11*

20

72.40*

58.13

Видання газет

22.12

20

72.40*

58.14

Видання журналів і періодичних видань

22.13

20

72.40*

58.19

Інші види видавничої діяльності

22.15

20

22.22*

72.40*

62.02

Консультування з питань інформатизації

72.10

20

72.22*

63

Надання інформаційних послуг

63.9

Надання інших інформаційних послуг

63.99

Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.

74.87*

20

K

ФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

66

Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування

66.2

Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення

66.22

Діяльність страхових агентів і брокерів

67.20*

20

66.29

Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення

67.20*

20

L

ОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ

68

Операції з нерухомим майном

68.2

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

68.20

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

70.20

20

69

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку

69.1

Діяльність у сфері права

69.10

Діяльність у сфері права

74.11

20

69.2

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування

69.20

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку (крім аудиту); консультування з питань оподаткування

74.12

20

70.2

Консультування з питань керування

70.22

Консультування з питань комерційної діяльності

05.01*

20

74.14*

71

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження

71.1

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування

71.11

Діяльність у сфері архітектури

74.20*

20

71.12

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

74.20*

20

73

Рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку

73.1

Рекламна діяльність

73.11

Рекламні агентства

74.40*

20

73.12

Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації

74.40*

20

74

Інша професійна, наукова та технічна діяльність

74.1

Спеціалізована діяльність із дизайну

74.10

Спеціалізована діяльність із дизайну

74.87*

20

74.2

Діяльність у сфері фотографії

74.20

Діяльність у сфері фотографії

74.20*

20

74.81

92.40*

74.3

Надання послуг перекладу

74.30

Надання послуг перекладу

74.85*

20

75

Ветеринарна діяльність

75.0

Ветеринарна діяльність

75.00

Ветеринарна діяльність

85.20

20

N

ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

77

Оренда, прокат і лізинг

77.1

Надання в оренду автотранспортних засобів

77.11

Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

71.10

20

77.12

Надання в оренду вантажних автомобілів

71.21*

20

77.2

Прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку

77.21

Прокат товарів для спорту та відпочинку

71.40*

20

77.22

Прокат відеозаписів і дисків

71.40*

20

77.29

Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

71.40*

20

77.3

Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів

77.31

Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання

71.31

20

77.32

Надання в оренду будівельних машин і устатковання

71.32*

20

77.33

Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп’ютери

71.33

20

77.34

Надання в оренду водних транспортних засобів

71.22

20

77.39

Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів. н. в. і. у.

71.21*

20

71.32*

71.34

79

Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов’язана з цим діяльність

79.1

Діяльність туристичних агентств і туристичних операторів

79.11

Діяльність туристичних агентств

63.30*

20

79.12

Діяльність туристичних операторів

63.30*

20

81.2

Діяльність із прибирання

81.21

Загальне прибирання будинків

74.70*

20

81.22

Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об’єктів

74.70*

20

81.29

Інші види діяльності із прибирання

74.70*

20

90.03*

85

Освіта

85.1

Дошкільна освіта

85.10

Дошкільна освіта

80.10*

15

85.2

Початкова освіта

85.20

Початкова освіта

80.10*

20

85.5

Інші види освіти

85.51

Освіта у сфері спорту та відпочинку

80.42*

20

92.62*

93.05*

85.52

Освіта у сфері культури

80.42*

20

92.34*

85.59

Інші види освіти, н. в. і. у.

80.42*

20

85.6

Допоміжна діяльність у сфері освіти

85.60

Допоміжна діяльність у сфері освіти

74.14*

20

Q

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

86

Охорона здоров’я

86.2

Медична та стоматологічна практика

86.21

Загальна медична практика

85.12*

20

86.22

Спеціалізована медична практика

85.12*

20

86.23

Стоматологічна практика

85.13*

20

86.9

Інша діяльність у сфері охорони здоров’я

86.90

Інша діяльність у сфері охорони здоров’я

85.14*

20

R

МИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК

93

Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг

93.1

Діяльність у сфері спорту

93.11

Функціонування спортивних споруд

92.61

20

92.62*

93.12

Діяльність спортивних клубів

92.62*

20

93.13

Діяльність фітнес-центрів

93.04*

20

93.19

Інша діяльність у сфері спорту

92.62*

20

93.2

Організування відпочинку та розваг

93.21

Функціонування атракціонів і тематичних парків

92.33

20

93.29

Організування інших видів відпочинку та розваг

92.34*

20

92.62*

92.72*

S

НАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ

95

Ремонт комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку

95.1

Ремонт комп’ютерів і обладнання зв’язку

95.11

Ремонт комп’ютерів і периферійного устаткування

72.50*

20

95.12

Ремонт обладнання зв’язку

32.20*

20

52.74*

95.2

Ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку

95.21

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення

52.72*

20

95.22

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання

29.32*

20

52.72*

95.23

Ремонт взуття та шкіряних виробів

52.71

20

52.74*

95.24

Ремонт меблів і домашнього начиння

36.11*

20

36.12*

36.13*

36.14*

95.25

Ремонт годинників і ювелірних виробів

52.73

20

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

17.40*

20

36.30*

52.74*

96

Надання інших індивідуальних послуг

96.0

Надання інших індивідуальних послуг

96.01

Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів

93.01

20

96.02

Надання послуг перукарнями та салонами краси

93.02

15

96.03

Організування поховань і надання суміжних послуг

93.03

20

96.04

Діяльність із забезпечення фізичного комфорту

93.04*

15

96.09

Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.

93.05*

15

Секретар ради О.Ю.Вовканич-Белеканич

Аналіз регуляторного впливу

Назва регуляторного органу: Перечинська міська рада
Назва документа: Проект рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів»

Розробники аналізу регуляторного впливу: виконком Перечинської міської ради .

Визначення проблеми, яку передбачається розв`язати шляхом регулювання
Податковим кодексом визначено, що до місцевих податків і зборів належать:

– податок на майно;

– єдиний податок;

– туристичний збір;

– збір для паркування транспортних засобів.

Місцеві ради обов’язково установлюють єдиний податок та податок на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю).

Пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» задекларовано, що встановлення розмірів ставок місцевих податків і зборів у межах, визначених законом, відноситься до виключної компетенції органів місцевого самоврядування.

Згідно п.12.3.4 ст.12 ст. 12 Податкового кодексу України рішення про встановлення місцевих податків і зборів повинно бути офіційно оприлюднене до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлених місцевих податків і зборів або зміни. Проблема має вплив на суб’єктів господарювання, громаду міста, місцеву владу, органи фіскальної служби.

Це обумовило ініціювання перегляду Перечинською міською радою рішень про діючі місцеві податки і збори.

В зв’язку з цим та з метою визначити джерела наповнення міського бюджету розроблено та виноситься на затвердження черговою сесією міської ради проект рішення міської ради про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є складовою податку на майно та має об’єктом оподаткування житлову і нежитлову нерухомість та їх частки. Органи місцевого самоврядування повноважні на встановлення ставок та пільг щодо бази оподаткування, визначеної Податковим кодексом України.

Розробником проекту на 2017 рік ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки встановлена від 0,1 до 0,2 у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встанов-леної законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування в залежності до об’єкта нерухомості та окремо для фізичних та юридичних осіб.

Ставка транспортного податку встановлюється Податковим кодексом та не підлягає регулюванню органами місцевого самоврядування.

Єдиний податок

Повноваженнями органів місцевого самоврядування залишаються встановлення фіксованих ставок єдиного податку для платників першої – другої груп, до яких відносяться:

І – фізичні особи – підприємці, які не використовують найману працю, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів на ринках та/або надають побутові послуги населенню, маючи обсяг доходу протягом календарного року не більше 300 тис. гривень;

ІІ – фізичні особи – підприємці, які надають послуги, платникам єдиного податку та/або населенню, здійснюють виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб та мають обсяг доходу в межах 1,5 млн. гривень.

Податок встановлюється у межах до 10 % (І група) та до 20 % (ІІ група) розміру мінімальної заробітної плати.

Розробником проекту на 2017 рік встановлена ставка податку в межах від 10% до 20 % в залежності до групи платників податків та виду діяльності.

Туристичний збір

Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію міста Перечин та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк, ставка якого, згідно Закону, встановлюється у межах від 0,5 до 1 відсотка на базі справляння збору, що складається з вартості усього періоду проживання у визначених місцях.

Проектом регуляторного акту пропонується встановлення гранично можливої ставки у розмірі 1 відсоток до бази справляння збору у зв’язку з її невеликим розміром, що не матиме значного впливу на витрати платників але максимально збільшить обсяги надходжень від збору до міського бюджету.

Земельний податок

Об’єктами оподаткування є:

– земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

– земельні частки (паї), які перебувають у власності.

Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку.

Відповідно ст..274 Податкового кодексу України ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь та земель загального користування – не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

Ставка податку встановлюється у розмірі не більше 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

Розробником проекту на 2017 рік встановлена ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, та які перебувають у власності фізичних та юридичних осіб державної та комунальної форми власності, коло яких визначено статтею 92 Земельного кодексу України, встановлюється в розмірі 0,4 відсотка від їх нормативної грошової оцінки. Ставка податку за земельні ділянки зайняті житловим фондом, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівничими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками громадян встановити в розмірі 0,03 відсотка від їх нормативно-грошової оцінки. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, та які перебувають у постійному користуванні юридичних осіб встановити у розмірі 10%. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) встановлюється в розмірі 3,0 відсотки від їх нормативної грошової оцінки. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у відсотках від їх нормативної грошової оцінки у розмірі:

 • За сільськогосподарські угіддя у розмірі 0,5 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.
 • За земельні ділянки:

1) органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємства комунальної власності, закладів, установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів – 0,1;

2) благодійних організацій, створених відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків – 0,1;

Плата за користування земельними ділянками, які використовуються, в тому числі у випадках переходу права власності на будівлі, споруди (їх частини), юридичними та фізичними особами, які не оформили в установленому законодавством порядку право власності або право оренди на землю встановлюється у розмірі 2 відсотків від нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

Сума податку за земельні ділянки, які відносяться до земель залізничного транспорту справляються у розмірі 1% від нормативно грошової оцінки земельної ділянки.

Цілі регулювання
– встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків з урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів господарювання та відповідно до потреб міського бюджету;

– визначення порядку нарахування та строків сплати податків і зборів ;

– забезпечення необхідних надходжень до міського бюджету.

Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення визначених цілей
Неприйняття проекту рішення, відповідно до п.12.3.5 ст.12 Податкового кодексу України, в цьому випадку будуть застосовуватись мінімальні ставки, відповідно надходження до міського бюджету будуть зменшені.

Діючі рішення що стосуються місцевих податків і зборів необхідно привести у відповідність до Податкового Кодексу України.

Альтернативні варіанти будуть суперечити чинному законодавству України та поглиблювати існуючі проблеми, що стосуються нарахування та сплати місцевих податків.

Механізм розв`язання проблеми
Механізм дії регуляторного акту полягає у забезпеченні:

затвердження рішення про місцеві податки і збори;
інформування платників про встановлені правила справляння податків і зборів на 2018 рік;
сприяння веденню підприємницької діяльності суб’єктами господарювання, які є платниками місцевих податків і зборів , з метою росту рівня їх платоспроможності;
забезпечення надходжень встановлених податків і зборів до міського бюджету.
Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта
Негативний вплив на можливість досягнення визначених цілей регулювання можуть скласти окремі фактори:

неплатежі суб’єктів підприємницької діяльності;
неефективність ведення бізнесу у місті за видами діяльності, які передбачають сплату до міського бюджету податків і зборів , що призведе до повного згортання окремих напрямків бізнесу, та, відповідно, припиненню сплати податків і зборів до міського бюджету.
Механізмами подолання перешкод на шляху досягнення поставлених цілей регулювання можуть стати:

посилення податкового контролю за сплатою місцевих податків і зборів (фіскальні методи впливу);
створення міською владою сприятливого середовища для розвитку даних видів діяльності у місті.
Очікувані результати прийняття акту
Аналіз вигод та витрат

Категорія суб`єктів, на яких впливає документ

Суб`єкти господарювання

Органи влади

Вигоди

Витрати

впорядкування місцевої нормативної бази, відповідно до Податкового Кодексу України (із змінами);
забезпечення надходжень податків і зборів до міського бюджету
стабільність соціально-економічного розвитку міста, зокрема виконання програм місцевого значення в галузях житлово-комунальногот господарства, транспорту, соціального захисту населення, культури тощо.
Сума надходжень від справляння єдиного податку пропорційно збільшиться відповідно до збільшення мінімальної заробітної плати
відсутні

Суб’єкти господарювання та населення міста

Вигоди

Витрати

застосування прозорого механізму справляння місцевих податків і зборів;
встановлені чіткі розміри ставок єдиного податку
прогнозування та стабільність бізнесу
Витрати, пов’язані зі сплатою податків і зборів , відповідно до проектів Положень.

Обгрунтування строку дії регуляторного акту – протягом 2017 року

Термін дії регуляторного акту обумовлений стабільністю нової редакції Податкового кодексу України. У разі внесення змін чи доповнень, що впливають на розміри або правила справляння місцевих податків і зборів, зміни і доповнення будуть вноситись і до Положень регуляторного акту. Коригування документів, затверджених рішенням, можливе у разі об’єктивних змін в економічній діяльності міста та країни, а також внаслідок негативних показників відстежень результативності регуляторного акту.

Визначення показників результативності акту.
– кількість платників по кожному податку , визначених регуляторним актом;

– суми надходжень від місцевих податків і зборів (по кожному окремо) за відповідний податковий період.

Заходи відстеження результативності рішення
Відстеження результативності дії регуляторного акту проводиться відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Відстеження результативності проводитиметься шляхом здійснення аналізу надходжень місцевих податків і зборів до міського бюджету. Базове відстеження результативності вказаного регуляторного акту буде здійснюватись після набрання рішенням чинності.

Міський голова І.М.Погоріляк