ПЕРЕХІД НА Е-ЛІКАРНЯНІ ВІДТЕРМІНУВАЛИ ЧЕРЕЗ ВІЙНУ


МОЗ врегулювало роботу з паперовими листками непрацездатності та е-лікарняними під час воєнного стану. Зміни до наказу МОЗ від 01.06.2021 № 1066 викладені у наказі МОЗ від 25.03.2022 № 522.  

Відтак, паперові листки непрацездатності видаватимуть у п’яти випадках. Лікарі виписуватимуть паперові лікарняні, як і у мирний час:    коли потрібно продовжити чи закрити листок непрацездатності, який видали у паперовій формі до 1 жовтня 2021 р.;   якщо сплив термін, протягом якого лікар може внести зміни до медвисновку про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я. У такому випадку рішення про видачу листка непрацездатності приймає лікарсько-консультативна комісія закладу охорони здоров’я, а за її відсутності — головний лікар закладу;    у випадку усиновлення дитини: протягом двох місяців з дати її народження, зазначеної у свідоцтві про народження. Листок непрацездатності видають на підставі рішення суду про усиновлення та свідоцтва про народження;    якщо виникли технічні проблеми з передачею даних та неможливо сформувати е-лікарняний протягом семи днів з дати створення медвисновку про тимчасову непрацездатність до усунення таких проблем.  

 Через воєнний стан до цих випадків додали ще одну підставу, за якою лікар також видасть паперовий лікарняний:  якщо доступ користувачів електронної системи охорони здоров’я до центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я зупинять у встановленому порядку.

 На період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після того, як його припинять або скасують, за рішенням керівника закладу медзаклади можуть видавати паперові лікарняні, роздруковані на білому аркуші паперу за затвердженою формою формою. При цьому у рядку, де друкують серію бланка, зазначатимуть ЄДРПОУ медзакладу, а де номер бланка — порядковий номер запису у Журналі реєстрації листків непрацездатності.  Такий лікарняний прирівнюється до листка непрацездатності, виданого на бланку та підтверджуватиме факт тимчасової непрацездатності. 

На час війни призначити лікарняні можна на підставі листка на роздрукованому бланку: як подати заяву-розрахунок Через бойові дії, ускладнену логістику і технічні обмеження, створення електронних лікарняних або видача паперових листків непрацездатності сьогодні можуть бути ускладнені. Аби це не вплинуло на можливість і строки отримання допомог від Фонду соціального страхування України, ми напрацювали зміни до нормативно-правових актів, які дозволяють видати листок непрацездатності попри зупинення доступу лікаря до електронних систем, а також у виняткових, визначених МОЗ випадках, попри відсутність бланків.

Якщо неможливо створити МВТН

У разі, коли лікар не має доступу до електронної системи охорони здоров’я, йому надано право замість оформлення медичного висновку і автоматичного формування е- лікарняного видати пацієнту паперовий листок непрацездатності на захищеному бланку.

Якщо бланки лікарняних відсутні

У виняткових, визначених МОЗ випадках, у разі відсутності у закладі охорони здоров’я або реабілітаційної допомоги паперових бланків листків непрацездатності та об’єктивної неможливості їх отримання, за рішенням керівника такого закладу може бути дозволено самостійно роздрукувати лікарняний на білому папері. Затверджена наказом від 03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406 форма бланку лікарняного: https://bit.ly/38wGQPk . Такий роздрукований листок непрацездатності прирівнюється до лікарняного, виданого на бланку – він підтверджує факт тимчасової непрацездатності та є підставою для нарахування допомоги від Фонду соціального страхування України та за рахунок коштів роботодавця.

Як заповнити роздрукований лікарняний

До роздрукованого бланку листка непрацездатності, за умови, що використання такого бланку визначено МОЗ у наявних в закладу охорони здоров’я обставинах, застосовуються вимоги Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406. При заповненні роздрукованої форми лікарняного в полі «серія бланку» зазначається ЄДРПОУ закладу, а в полі «номер бланку» – порядковий номер запису в Журналі реєстрації листків непрацездатності, затвердженому наказом МОЗ України від 14.02.2012 № 110.

Як роботодавцю подати заяву-розрахунок за роздрукованим лікарняним

При роботі із роздрукованим бланком листка непрацездатності роботодавець виконує всі свої функції, передбачені для роботи із паперовими листками непрацездатності, зокрема, розглядає його на комісії із соціального страхування, заповнює зворотню сторону (яка може бути також роздрукована страхувальником самостійно, у разі, якщо лікар видав лише лицьовий бік), оплачує перші п’ять днів непрацездатності у разі необхідності, а також формує заяву-розрахунок. При формуванні заяви-розрахунку слід проставляти ЄДРПОУ закладу охорони здоров’я та порядковий номер запису в Журналі реєстрації листків непрацездатності в колонку 8 «Номер» форми заяви-розрахунку, ігноруючи колонку 7 «Серія» у такому форматі: ХХХХХХХХ-YYYY, де ХХХХХХХХ – код ЄДРПОУ закладу охорони здоров’я, а YYYY – порядковий номер запису в Журналі реєстрації листків непрацездатності. При цьому кількість символів для цього поля не обмежуються, оскільки неможливо спрогнозувати кількість записів у журналі та який порядковий номер буде присвоєно листку непрацездатності.

Коли оплатять лікарняні

Оформлення тимчасової непрацездатності роздрукованим лікарняним не вплине на строки та можливість отримання допомоги від Фонду – призначення і виплата коштів відбуваються на загальних засадах. Тож, як і в разі е-лікарняного, слідкувати за станом фінансування можна онлайн у телеграм-каналі Фонду: https://t.me/socialfund . Нормативно-правова база Відповідні норми розробило Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство соціальної політики України, Фонд соціального страхування України та Пенсійний фонд України. Зміни затверджено наказом МОЗ від 25 березня 2022 року № 522 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01 червня 2021 року № 1066», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 квітня 2022 року за №  375/37711: https://bit.ly/3Kc2Mgy . Роздруковувати лікарняні дозволяється на час воєнного стану та упродовж трьох місяців після його завершення.