ЗВІТ про фактичні результати проведених узгоджених процедур щодо цільового використання бюджетних коштів Перечинської міської ради за період з 01.01.2013 р. по 31.12.2015 р. частина ІІ

Таблиця 9

Порівняльна таблиця запланованих видатків сесіями

Перечинської міської ради на початок 2014 та 2015 років

Найменування видатків згідно бюджетної класифікації

Видатки міського бюджету на 2014 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (грн.) (Рішення 12 сесії Перечинської міської ради VI скликання від 17 лютого 2014 року №237 «Про міський бюджет на 2014 рік»)

Видатки міського бюджету на 2015 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (Рішення 20 сесії Перечинської міської ради VI скликання від 27 січня 2015року №315 «Про міський бюджет на 2015 рік»)

Різниця

(колонка №9- колонка№5)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Разом

 

У т. ч. бюджет розвитку

 

Разом

У т. ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1         

Державне управління

887300

 

 

887300

959100

10000

10000

969100

81800

2         

Органи місцевого самоврядування

887300

 

 

887300

959100

10000

10000

969100

81800

3         

Освіта

2952900

130000

 

3082900

2200000

312000

30000

2512000

-570900

4         

Дошкільні заклади освіти

2952900

130000

 

3082900

2200000

312000

30000

2512000

-570900

5         

Соціальний захист та соціальне забезпечення

20300

 

 

20300

50000

 

 

50000

29700

6         

Інші видатки на соціальний захист населення

20300

 

 

20300

50000

 

 

50000

29700

7         

Житлово- комунальне господарство

630000

 

 

630000

740527

50000

50000

790527

160527

8         

Дотація житлово-комунальному господарству

60000

 

 

60000

 

 

 

 

-60000

9         

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

 

 

 

 

 

50000

5000

50000

50000

10     

Благоустрій міст

570000

 

 

570000

740527

 

 

740527

170527

11     

Культура і мистецтво

26000

 

 

26000

30000

 

 

30000

4000

12     

Інші культурно-освітні заклади та заходи

26000

 

 

26000

30000

 

 

30000

4000

13     

Засоби масової інформації

5000

 

 

5000

40000

 

 

40000

35000

14     

Періодичні видання (газети та журнали)

5000

 

 

5000

40000

 

 

40000

35000

15     

Фізична культура і спорт

20000

 

 

20000

15000

 

 

15000

-5000

16     

Інші видатки

20000

 

 

20000

15000

 

 

15000

-5000

17     

Будівництво

 

1068000

1068000

1068000

 

70906

70906

70906

-997094

18     

Капітальні вкладення

 

1068000

1068000

1068000

 

70906

70906

70906

-997094

19     

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

 

182700

136366

182700

400000

2367

2367

402367

219667

20     

Видатки на проведення робіт, повязаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

 

182700

136366

182700

400000

2367

2367

402367

219667

21     

Інші послуги повязані з економічною діяльністю

 

100000

100000

100000

 

7094

7094

7094

-92906

22     

Внески органів влади автономної республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди субєктів підприємницької діяльності

 

100000

100000

100000

 

7094

7094

7094

-92906

23     

Цільові фонди

 

73000

30000

73000

200000

30000

 

230000

157000

24     

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

 

43000

 

43000

200000

 

 

200000

157000

25     

Цільові фонди утворені Верховною радою, Автономною Республікою Крим, місцевими органами самоврядування, і місцевими органами виконавчої влади

 

30000

30000

30000

 

30000

 

30000

0

26     

Видатки не віднесені до основних груп

261100

12000

 

273100

371350

12000

12000

383350

110250

27     

Інші видатки

261100

12000

 

273100

371350

12000

12000

383350

110250

28     

Разом видатки

4802600

1565700

1334366

6368300

5005977

501099

494367

5500344

-867956

29     

Кошти що передаються до районного бюджету

630500

 

 

630500

 

 

 

 

-630500

30     

Всього видатків

5433100

1565700

1334366

6998800

5005977

501099

494367

5500344

-1498456

 

  

 

Таблиця 10.

Порівняльна таблиця доходів Перечинської міської ради затверджених на початок 2013 року з фактично отриманими за 2013 рік,що стали основою затвердження рішення про бюджет міською радою м. Перечин на 2014 рік.

Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією

Доходи міського бюджету на 2013 рік ( Рішення 5 сесії Перечинської міської ради VI скликання від 09 січня 2013 року № 194 «Про міський бюджет на 2013 рік»)

Звіт по виконанню загального та спеціального фонду Перечинського міського бюджету за 2013 рік (Рішення 15 сесії Перечинської міської ради VI скликання від 22 травня 2014 року №254 «Про затвердження звіту  по виконанню міського бюджету за 2013 рік»)

Різниця(колонка №

8-колонка №5)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Разом

У т. ч. до бюджету розвитку

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

1         

Податкові надходження

4744820

794300

720000

5539120

5188135

1112751

6300886

761766

2         

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

3236160

 

 

3236160

3543547

 

3543547

307387

3         

Податок на доходи фізичних осіб

3235160

 

 

3235160

3543537

 

354337

-2880823

4         

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

3056937

 

 

3056937

3339151

 

3339151

282214

5         

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

151223

 

 

151223

186571

 

186571

35348

6         

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

27000

 

 

27000

17815

 

17815

-9185

7         

Податок на прибуток підприємств

1000

 

 

1000

10

 

10

-990

8         

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

1000

 

 

1000

10

 

10

-990

9         

Податки на власність

 

3300

 

3300

 

23247

23247

19947

10     

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

 

3300

 

3300

 

23247

23247

19947

11     

Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб)

 

300

 

300

 

3380

3380

3080

12     

Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб)

 

3000

 

3000

 

19867

19867

16867

13     

Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів

1417160

 

 

1417160

1548945

 

1548945

131785

14     

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

100000

 

 

100000

41695

 

41695

-58305

15     

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових  ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

100000

 

 

100000

41695

 

41695

-58305

16     

Плата за землю

1317160

 

 

1317160

1507250

 

1507250

190090

17     

Земельний податок з юридичних осіб

330000

 

 

330000

436202

 

436202

106202

18     

Орендна плата з юридичних осіб

810000

 

 

810000

906579

 

906579

96579

19     

Земельний податок з фізичних осіб

47160

 

 

47160

44553

 

44553

-2607

20     

Орендна плата з фізичних осіб

130000

 

 

130000

119916

 

119916

-10084

21     

Місцеві податки і збори

91500

725000

720000

816500

95643

1044400

1140043

323543

22     

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

 

 

 

 

1914

1914

1914

23     

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами

 

 

 

 

 

1787

1787

1787

24     

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами

 

 

 

 

 

127

127

127

25     

Туристичний збір

1500

 

 

1500

818

 

818

-682

26     

Туристичний збір, сплачений фізичними особами

1500

 

 

1500

818

 

818

-682

27     

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

90000

5000

 

95000

94759

5049

99808

4808

28     

Збір за провадження торговельної діяльності(роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами

17000

 

 

17000

25006

 

25006

8006

29     

Збір за провадження торговельної діяльності(роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами

25000

 

 

25000

29482

 

29482

4482

30     

Збір за провадження торговельної діяльності(оптова торгівля), сплачений фізичними особами

5000

 

 

5000

516

 

516

-4484

31     

Збір за провадження торговельної діяльності(ресторанне господарство), сплачений фізичними особами

26000

 

 

26000

36216

 

36216

10216

32     

Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами

4000

 

 

4000

3388

 

3388

-612

33     

Збір за провадження діяльності з надання послуг, сплачений фізичними особами

1000

 

 

1000

 

 

 

-1000

34     

Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах

 

5000

 

5000

 

5049

5049

49

35     

Збір за провадження діяльності з надання послуг, сплачений юридичними особами

 

 

 

 

151

 

151

151

36     

Збір за здійснення діяльності у сфері розваг

12000

 

 

12000

 

 

 

-12000

37     

Єдиний податок

 

720000

720000

720000

 

1037437

1037437

317437

38     

Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 01 січня 20__ р.

 

 

 

 

 

265

265

265

39     

Єдиний податок з юридичних осіб

 

110000

110000

110000

 

174458

174458

64458

40     

Єдиний податок з фізичних осіб

 

610000

610000

610000

 

862714

862714

252714

41     

Фіксований сільськогосподарський податок

 

 

 

 

66

 

66

66

42     

Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований після 1 січня 201__ р.

 

 

 

 

66

 

66

66

43     

Інші податки та збори

 

66000

 

66000

 

45104

45104

-20896

44     

Екологічний податок

 

66000

 

66000

 

42253

42253

-23747

45     

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

 

24500

 

24500

 

27016

27016

2516

46     

Надходження від реалізованого палива податковими агентами- субєктами господарювання

 

1500

 

1500

 

 

 

-1500

47     

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні обєкти

 

 

 

 

 

920

920

920

48     

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на обєктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

 

40000

 

40000

 

14317

14317

-25683

49     

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

2851

2851

2851

50     

Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

2851

2851

2851

51     

Неподаткові надходження

25660

142000

 

167660

25335

138915

164250

-3410

52     

Доходи від власності підприємницької діяльності

500

 

 

500

 

 

 

-500

53     

Інші надходження

500

 

 

500

 

 

 

-500

54     

Адміністративні штрафи та інші санкції

500

 

 

500

 

 

 

-500

55     

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

24660

 

 

24660

 

 

 

-24660

56     

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

7500

 

 

7500

5698

 

5698

-1802

57     

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

7500

 

 

7500

5698

 

5698

-1802

58     

Державне мито

17160

 

 

17160

7634

 

7634

-9526

59     

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

9160

 

 

9160

 

 

 

-9160

60     

Державне мито, повязане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

8000

 

 

8000

7634

 

7634

-366

61     

Інші неподаткові надходження

500

12000

 

12500

12003

1276

13279

779

62     

Інші надходження

500

12000

 

12500

12003

1276

13279

779

63     

Інші надходження

500

 

 

500

12003

 

12003

11503

64     

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природнього середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

 

12000

 

12000

 

1276

1276

-10724

65     

Власні надходження бюджетних установ

 

130000

 

130000

 

137639

137639

7639

66     

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

 

130000

 

130000

 

134619

134619

4619

67     

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основної діяльності

 

130000

 

130000

 

134619

134619

4619

68     

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

 

 

 

 

 

3020

3020

3020

69     

Благодійні внески, гранти та рахунки

 

 

 

 

 

1920

1920

1920

70     

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів

 

 

 

 

 

1100

1100

1100

71     

Доходи від операцій з капіталом

 

160000

160000

160000

 

93528

93528

-66472

72     

Надходження від продажу основного капіталу

 

100000

100000

100000

 

 

 

-100000

73     

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності

 

100000

100000

100000

 

 

 

-100000

74     

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

 

60000

60000

60000

 

 

 

-60000

75     

Кошти від продажу землі

 

60000

60000

60000

 

93528

93528

33528

76     

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

 

60000

60000

60000

 

31000

31000

-29000

77     

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на яких розташовані обєкти, які підлягають приватизації

 

 

 

 

 

62528

62528

62528

78     

Цільові фонди

 

30000

 

30000

 

30000

30000

0

79     

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

 

30000

 

30000

 

30000

30000

0

80     

Всього доходів

4770480

1126300

880000

5896780

5213470

1375194

6588664

691884

81     

Офіційні трансферти

 

167732

 

167732

170000

373376

543376

375644

82     

Від органів державного управління

 

167732

 

167732

 

 

 

-167732

83     

Субвенції

 

167732

 

167732

 

373376

373376

205644

84     

Дотації

 

 

 

 

170000

 

170000

170000

85     

Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів

 

 

 

 

170000

 

170000

170000

86     

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

 

167732

 

167732

 

122314

122314

-45418

87     

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці  в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідновлення що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у звязку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та відновлення тарифам, що затверджувалися та/ або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування (із змінами)

 

 

 

 

 

251062

251062

251062

88     

Всього доходів

4770480

1294032

880000

6064512

5383470

1748570

7132040

1067528

 

 

Таблиця 11.

Порівняльна таблиця видатків Перечинської міської ради затверджених на початок 2013 року з фактично отриманими за 2013 рік, що стали основою затвердження рішення про бюджет міською радою м. Перечин на 2014 рік.

Найменування видатків згідно бюджетної класифікації

Видатки міського бюджету на 2013 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (грн.)( Рішення 5 сесії Перечинської міської ради VI скликання від 09 січня 2013 року № 194 «Про міський бюджет на 2013 рік»)

Звіт по виконанню загального та спеціального фонду Перечинського міського бюджету за 2013 рік (Рішення 15 сесії Перечинської міської ради VI скликання від 22 травня 2014 року №254 «Про затвердження звіту  по виконанню міського бюджету за 2013 рік»)

Різниця 

(колонка №8-колонка №5)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Разом

У т. ч. бюджет розвитку

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

1         

Державне управління

894855

 

 

894855

843782

 

843782

-51073

2         

Органи місцевого самоврядування

894855

 

 

894855

843782

 

843782

-51073

3         

Освіта

2622342

130000

 

2752342

2774343

114479

2888822

136480

4         

Дошкільні заклади освіти

2622342

130000

 

2752342

2774343

114479

2888822

136480

5         

Соціальний захист та соціальне забезпечення

20300

 

 

20300

 

 

 

-20300

6         

Інші видатки на соціальний захист населення

20300

 

 

20300

 

 

 

-20300

7         

Житлово- комунальне господарство

447000

 

 

447000

495177

 

495177

48177

8         

Дотація житлово-комунальному господарству

50000

 

 

50000

50000

 

50000

0

9         

Благоустрій міст

397000

 

 

397000

445177

 

445177

48177

10     

Культура і мистецтво

17237

 

 

17237

 

 

 

-17237

11     

Інші культурно-освітні заклади та заходи

17237

 

 

17237

 

 

 

-17237

12     

Засоби масової інформації

66000

 

 

66000

53946

 

53946

-12054

13     

Періодичні видання (газети та журнали)

66000

 

 

66000

53946

 

53946

-12054

14     

Фізична культура і спорт

 

 

 

 

1721

 

1721

1721

15     

Інші видатки

 

 

 

 

1721

 

1721

1721

16     

Погашення заборгованості з різниці в тарифах

 

 

 

 

 

251062

251062

251062

17     

Будівництво

 

730000

730000

730000

 

85000

85000

-645000

18     

Капітальні вкладення

 

730000

730000

730000

 

85000

85000

-645000

19     

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

 

176032

141302

176032

 

72228

72228

-103804

20     

Видатки на проведення робіт, повязаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

 

176032

141302

176032

 

72228

72228

-103804

21     

Кошти що передаються до районних та міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів

 

 

 

 

692746

 

692746

692746

22     

Інші послуги повязані з економічною діяльністю

 

150000

150000

150000

 

 

 

-150000

23     

Внески органів влади автономної республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди субєктів підприємницької діяльності

 

150000

150000

150000

 

 

 

 

24     

Цільові фонди

 

108000

 

108000

 

29995

29995

-78005

25     

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

 

78000

 

78000

 

 

 

-78000

26     

Цільові фонди утворені Верховною радою, Автономною Республікою Крим, місцевими органами самоврядування, і місцевими органами виконавчої влади

 

30000

 

30000

 

29995

29995

-5

27     

Видатки не віднесені до основних груп

10000

 

 

10000

 

 

 

-10000

28     

Інші видатки

10000

 

 

10000

 

 

 

-10000

a.       

Разом видатки

4077734

1294032

1021302

5371766

4861715

552764

5414479

42713

29     

Кошти що передаються до районного бюджету

692746

 

 

692746

 

 

 

-692746

30     

Всього видатків

4770480

1294032

1021302

6064512

4861715

552764

5414479

-650033

 

 

Таблиця 12.

Порівняльна таблиця доходів Перечинської міської ради затверджених на початок 2014 року з фактично отриманими за 2014 рік, що стали основою затвердження рішення про бюджет міською радою м. Перечин на 2015 рік.

Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією

Доходи міського бюджету на 2014 рік (Рішення 12 сесії Перечинської міської ради VI скликання від 17 лютого  2014 року №237 «Про міський бюджет на 2014 рік»)

Звіт по виконанню загального та спеціального фонду Перечинського міського бюджету за 2014 рік (Рішення 20 сесії Перечинської міської ради VI скликання від 31 березня 2015 року №326 «Про затвердження звіту  по виконанню міського бюджету за 2014 рік»)

Різниця (колонка №8-колонка №6)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Разом

У т. ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.       

Податкові надходження

5410600

1110000

1040000

6520600

5153541

1262412

6415953

-104647

2.       

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

3577700

 

 

3577700

3304893

 

3304893

-272807

3.       

Податок на доходи фізичних осіб

3577700

 

 

3577700

3304153

 

3304153

-273547

4.       

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

3356600

 

 

3356600

3124375

 

3124375

-232225

5.       

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

201100

 

 

201100

170350

 

170350

-30750

6.       

Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття  підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 20__ року

 

 

 

 

851

 

851

851

7.       

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

20000

 

 

20000

8577

 

8577

-11423

8.       

Податок на прибуток підприємств

 

 

 

 

740

 

740

740

9.       

Податок на прибуток підприємств

 

 

 

 

740

 

740

740

10.   

Податки на власність

 

23000

 

23000

 

2834

2834

-20166

11.   

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

 

23000

 

23000

 

2834

2834

-20166

12.   

Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб)

 

3200

 

3200

 

939

939

-2261

13.   

Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб)

 

19800

 

19800

 

1895

1895

-17905

14.   

Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів

1709000

 

 

1709000

1752835

 

1752835

43835

15.   

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

50000

 

 

50000

55317

 

55317

5317

16.   

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових  ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

50000

 

 

50000

55317

 

55317

5317

17.   

Плата за землю

1659000

 

 

1659000

1697518

 

1697518

38518

18.   

Земельний податок з юридичних осіб

535000

 

 

535000

436411

 

436411

-98589

19.   

Орендна плата з юридичних осіб

954000

 

 

954000

1086960

 

1086960

132960

20.   

Земельний податок з фізичних осіб

50000

 

 

50000

45392

 

45392

-4608

21.   

Орендна плата з фізичних осіб

120000

 

 

120000

128755

 

128755

8755

22.   

Місцеві податки і збори

123900

1045000

1040000

1168900

95813

1209572

1305385

136485

23.   

Туристичний збір

1500

 

 

1500

380

 

380

-1120

24.   

Туристичний збір, сплачений фізичними особами

1500

 

 

1500

380

 

380

-1120

25.   

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

 

 

 

 

7106

7106

7106

26.   

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами

 

 

 

 

 

7106

7106

7106

27.   

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

122400

5000

 

127400

95366

7020

102386

-25014

28.   

Збір за провадження торговельної діяльності(роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами

35000

 

 

35000

25708

 

25708

-9292

29.   

Збір за провадження торговельної діяльності(роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами

40000

 

 

40000

29673

 

29673

-10327

30.   

Збір за провадження торговельної діяльності(оптова торгівля), сплачений фізичними особами

500

 

 

500

370

 

370

-130

31.   

Збір за провадження торговельної діяльності(ресторанне господарство), сплачений фізичними особами

40000

 

 

40000

36890

 

3680

-36320

32.   

Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами

6800

 

 

6800

2125

 

2125

-4675

33.   

Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах

 

5000

 

5000

 

7020

7020

2020

34.   

Збір за здійснення діяльності у сфері розваг

100

 

 

100

 

 

 

-100

35.   

Збір за провадження діяльності з надання послуг, сплачений юридичними особами

 

 

 

 

600

 

600

600

36.   

Фіксований сільськогосподарський податок

 

 

 

 

67

 

67

67

37.   

Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований після 1 січня 201__ року

 

 

 

 

67

 

67

67

38.   

Єдиний податок

 

1040000

1040000

1040000

 

1195446

1195446

155446

39.   

Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 01 січня 20__р.

 

 

 

 

 

14

14

14

40.   

Єдиний податок з юридичних осіб

 

180000

180000

180000

 

160694

160694

-19306

41.   

Єдиний податок з фізичних осіб

 

860000

860000

860000

 

1034738

1034738

174738

42.   

Інші податки та збори

 

42000

 

42000

 

50006

50006

8006

43.   

Екологічний податок

 

42000

 

42000

 

47906

47906

5906

44.   

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

 

27000

 

27000

 

37949

37949

10949

45.   

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні обєкти

 

1000

 

1000

 

2899

2899

1899

46.   

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях

 

14000

 

14000

 

7058

7058

-6942

47.   

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

2100

2100

2100

48.   

Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

2100

2100

2100

49.   

Неподаткові надходження

22500

131000

 

153500

27612

250664

278276

124776

50.   

Інші неподаткові надходження

 

 

 

 

 

31330

31330

31330

51.   

Неподаткові надходження

 

 

 

 

 

5323

5323

5323

52.   

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

 

 

 

 

 

5323

5323

5323

53.   

Надходження коштів від пайової участі у розвитку інфраструктури

 

 

 

 

 

26007

26007

26007

54.   

Доходи від власності підприємницької діяльності

1500

 

 

1500

 

 

 

-1500

55.   

Інші надходження

1500

 

 

1500

 

 

 

-1500

56.   

Адміністративні штрафи та інші санкції

1500

 

 

1500

 

 

 

-1500

57.   

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

14500

 

 

14500

14837

 

14837

337

58.   

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

5500

 

 

5500

6349

 

6349

849

59.   

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

5500

 

 

5500

4260

 

4260

-1240

60.   

Адміністративні штрафи та інші санкції

 

 

 

 

2089

 

2089

2089

61.   

Державне мито

9000

 

 

9000

8488

 

8488

-512

62.   

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

 

 

 

 

626

 

626

626

63.   

Державне мито, повязане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

9000

 

 

9000

7862

 

7862

-1138

64.   

Інші неподаткові надходження

6500

1000

 

7500

12775

 

12775

5275

65.   

Інші надходження

6500

1000

 

7500

12775

 

12775

5275

66.   

Інші надходження

6500

 

 

6500

 

 

 

-6500

67.   

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природнього середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

 

1000

 

1000

 

 

 

-1000

68.   

Власні надходження бюджетних установ

 

130000

 

130000

 

219334

219334

89334

69.   

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

 

130000

 

130000

 

164592

164592

34592

70.   

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основної діяльності

 

130000

 

130000

 

164592

164592

34592

71.   

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

 

 

 

 

 

54742

54742

54742

72.   

Благодійні внески, гаранти та дарунки

 

 

 

 

 

52327

52327

52327

73.   

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів

 

 

 

 

 

2415

2415

2415

74.   

Доходи від операцій з капіталом

 

140000

140000

140000

 

64243

64243

-75757

75.   

Надходження від продажу основного капіталу

 

50000

50000

50000

 

54243

54234

4234

76.   

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності

 

50000

50000

50000

 

54243

54243

4243

77.   

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

 

90000

90000

90000

 

10000

10000

-80000

78.   

Кошти від продажу землі

 

90000

90000

90000

 

10000

10000

-80000

79.   

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

 

90000

90000

90000

 

10000

10000

-80000

80.   

Цільові фонди

 

30000

 

30000

 

30000

30000

0

81.   

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

 

30000

 

30000

 

30000

30000

0

82.   

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 

 

 

 

 

3998

3998

3998

83.   

Всього доходів

5433100

1411000

1180000

6844100

5181153

1611317

6792470

-51630

84.   

Офіційні трансферти

 

154700

 

154700

 

297823

297823

143123

85.   

Від органів державного управління

 

154700

 

154700

 

 

 

-154700

86.   

Субвенції

 

154700

 

154700

 

297823

297823

143123

87.   

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

 

154700

 

154700

 

124123

124123

-30577

88.   

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці  в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідновлення що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у звязку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та відновлення тарифам, що затверджувалися та/ або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування для КП «Комунальник»

 

 

 

 

 

173700

173700

173700

89.   

Всього доходів

5433100

1565700

1180000

6998800

5181153

1909140

7090293

91493

 

 

 

 

Таблиця 13

Порівняльна таблиця видатків Перечиньскої міської ради затверджених на початок 2014 року з фактично отриманими за 2014 рік, що стали основою затвердження рішення про бюджет міською радою м. Перечин на 2015 рік.

Найменування видатків згідно бюджетної класифікації

Видатки міського бюджету на 2014 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (грн.) (Рішення 12 сесії Перечинської міської ради VI скликання від 17 лютого 2014 року №237 «Про міський бюджет на 2014 рік»)

Звіт по виконанню загального та спеціального фонду Перечинського міського бюджету за 2014 рік (Рішення 20 сесії Перечинської міської ради VI скликання від  31 березня 2015 року №326 «Про затвердження звіту  по виконанню міського бюджету за 2014 рік»)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Різниця (колонка №8-колонка№5)

Разом

У т. ч. бюджет розвитку

1        

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

1          

Державне управління

887300

 

 

887300

879721

 

879721

-7579

2          

Органи місцевого самоврядування

887300

 

 

887300

879721

 

879721

-7579

3          

Освіта

2952900

130000

 

3082900

3083304

 

3083304

404

4          

Дошкільні заклади освіти

2952900

130000

 

3082900

3083304

200187

3283491

200591

5          

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці  в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідновлення що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у звязку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та відновлення тарифам, що затверджувалися та/ або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування для КП «Комунальник»

 

 

 

 

 

173700

173700

173700

6          

Соціальний захист та соціальне забезпечення

20300

 

 

20300

49410

 

49410

29110

7          

Інші видатки на соціальний захист населення

20300

 

 

20300

49410

 

49410

29110

8          

Житлово- комунальне господарство

630000

 

 

630000

701792

20624

722416

92416

9          

Дотація житлово-комунальному господарству

60000

 

 

60000

70000

 

70000

10000

10      

Благоустрій міст

570000

 

 

570000

631792

20624

652416

82416

11      

Культура і мистецтво

26000

 

 

26000

20999

1383

22382

-3618

12      

Інші культурно-освітні заклади та заходи

26000

 

 

26000

20999

1383

22382

-3618

13      

Засоби масової інформації

5000

 

 

5000

 

 

 

-5000

14      

Періодичні видання (газети та журнали)

5000

 

 

5000

 

 

 

-5000

15      

Фізична культура і спорт

20000

 

 

20000

14931

 

14931

-5069

16      

Інші видатки

20000

 

 

20000

14931

 

14931

-5069

17      

Будівництво

 

1068000

1068000

1068000

 

52777

52777

-1015223

18      

Капітальні вкладення

 

1068000

1068000

1068000

 

52777

52777

-1015223

19      

Кошти, що передаються до районних та міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського і районного значення), селищних, сільських та  районних у містах бюджетів

 

 

 

 

397200

 

397200

397200

20      

Субвенція з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

 

 

 

 

5000

 

5000

5000

21      

Кошти що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 

 

 

 

3998

 

3998

3998

22      

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

 

182700

136366

182700

 

345333

345333

162633

23      

Видатки на проведення робіт, повязаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

 

182700

136366

182700

 

345333

345333

162633

24      

Інші послуги повязані з економічною діяльністю

 

100000

100000

100000

 

193868

193868

93868

25      

Внески органів влади автономної республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди субєктів підприємницької діяльності

 

100000

100000

100000

 

193868

193868

93868

26      

Цільові фонди

 

73000

30000

73000

 

161396

161396

88396

27      

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

 

43000

 

43000

 

72548

72548

29548

28      

Цільові фонди утворені Верховною радою, Автономною Республікою Крим, місцевими органами самоврядування, і місцевими органами виконавчої влади

 

30000

30000

30000

 

88848

88848

58848

29      

Видатки не віднесені до основних груп

261100

12000

 

273100

431999

 

 

-273100

30      

Інші видатки

261100

12000

 

273100

431999

2415

434414

161314

31      

Разом видатки

4802600

1565700

1334366

6368300

5588354

1151683

6740037

371737

32      

Кошти що передаються до районного бюджету

630500

 

 

630500

 

 

 

-630500

33      

Всього видатків

5433100

1567500

1334366

6998800

5588354

1151683

6740037

-258763

 

Таблиця 14.

Порівняльна таблиця доходів Перечиньскої міської ради затверджених на початок 2015 року з фактично отриманими за 2015 рік, що стали основою затвердження рішення про бюджет міською радою м. Перечин на 2016 рік.

 

Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією

Доходи міського бюджету на 2015 рік (Рішення 20 сесії Перечинської міської ради VI скликання від 27 січня 2015 року №315 «Про міський бюджет на 2015 рік»)

Звіт по виконанню загального та спеціального фонду Перечинського міського бюджету за 2015 рік (Рішеня 3 сесії  Перечинської міської ради VII скликання від 11 лютого 2016 року № 43 «Про затвердження звіту по виконанню міського бюджету за 2015 рік»

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Різниця (колонка №8- колонка №5)

 

Разом

У т. ч. бюджет розвитку

 

 

 

 

 

 

1.        

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

 

2.        

Податкові надходження

3085900

 

 

3085900

4452423

2105

4454528

1368628

 

3.        

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

700

 

 

700

200

 

200

-500

 

4.        

Податок на прибуток підприємств

700

 

 

700

200

 

200

-500

 

5.        

Податок на прибуток підприємств

700

 

 

700

200

 

200

-500

 

6.        

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

55300

 

 

55300

63137

 

63137

7837

 

7.        

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

55300

 

 

55300

63137

 

63137

7837

 

8.        

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

55300

 

 

55300

63137

 

63137

7837

 

9.        

Внутрішні податки на товари та послуги

50000

 

 

50000

903348

 

903348

853348

 

10.     

Акцизний податок з реалізації субєктами  господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

50000

 

 

50000

903348

 

903348

853348

 

11.     

Місцеві податки

2928000

 

 

2928000

3427927

 

3427927

499927

 

12.     

Податок на майно

 

 

 

 

2052444

 

2052444

2052444

 

13.     

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об"єктів житлової нерухомості

 

 

 

 

982

 

982

982

 

14.     

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами

 

 

 

 

60

 

60

60

 

15.     

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками обєктів житлової нерухомості

3100

 

 

3100

54581

 

54581

51481

 

16.     

Земельний податок з юридичних осіб

450000

 

 

450000

555308

 

555308

105308

 

17.     

Орендна плата з юридичних осіб

1060000

 

 

1060000

1109151

 

1109151

49151

 

18.     

Земельний податок з фізичних осіб

57000

 

 

57000

68445

 

68445

11445

 

19.     

Орендна плата з фізичних осіб

133500

 

 

133500

207052

 

207052

73552

 

20.     

Транспортний податок з фізичних осіб

 

 

 

 

38115

 

38115

38115

 

21.     

Транспортний податок з юридичних осіб

 

 

 

 

18750

 

18750

18750

 

22.     

Туристичний збір

400

 

 

400

531

 

531

131

 

23.     

Туристичний збір, сплачений фізичними особами

200

 

 

200

531

 

531

331

 

24.     

Туристичний збір сплачений юридичними особами

200

 

 

200

 

 

 

-200

 

25.     

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

4000

 

 

4000

 

 

 

-4000

 

26.     

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

 

 

 

 

195

 

195

195

 

27.     

Збір за провадження торгівельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

 

 

 

 

195

 

195

195

 

28.     

Єдиний податок

1220000

 

 

1220000

1374757

 

1374757

154757

 

29.     

Єдиний податок з юридичних осіб

159500

 

 

159500

183062

 

183062

23562

 

30.     

Єдиний податок з фізичних осіб

1060000

 

 

1060000

1191447

 

1191447

131447

 

31.     

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий період(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

500

 

 

500

248

 

248

-252

 

32.     

Інші податки та збори

51900

 

 

51900

57811

2105

59916

8016

 

33.     

Екологічний податок

50000

 

 

50000

57811

 

57811

7811

 

34.     

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

40000

 

 

40000

48915

 

48915

8915

 

35.     

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні обєкти

4000

 

 

4000

2660

 

2660

-1340

 

36.     

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях

7900

 

 

7900

6236

 

6236

-1664

 

37.     

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

2105

2105

2105

 

38.     

Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

2105

2105

2105

 

39.     

Неподаткові надходження

20000

332000

50000

352000

86121

572436

658557

306557

 

40.     

Інші неподаткові надходження

 

 

 

 

 

203113

203113

203113

 

41.     

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

 

 

 

 

 

2393

2393

2393

 

42.     

Надходження коштів від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

 

 

 

 

 

200720

200720

200720

 

43.     

Доходи від власності підприємницької діяльності

2200

 

 

200

10344

 

10344

10144

 

44.     

Інші надходження

2200

 

 

2200

10344

 

10344

8144

 

45.     

Адміністративні штрафи та інші санкції

2200

 

 

2200

221

 

221

-1979

 

46.     

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

 

 

 

 

10123

 

10123

10123

 

47.     

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

12800

 

 

12800

68204

 

68204

55404

 

48.     

Плата за ліцензії

 

 

 

 

22537

 

22537

22537

 

49.     

Плата за надання інших адміністративних послуг

 

 

 

 

22537

 

22537

22537

 

50.     

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

4300

 

 

4300

19170

 

19170

14870

 

51.     

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

4300

 

 

4300

19170

 

19170

14870

 

52.     

Державне мито

8500

 

 

8500

26497

 

26497

17997

 

53.     

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

600

 

 

600

1233

 

1233

633

 

54.     

Державне мито не віднесене до інших категорій

7600

 

 

7600

13656

 

13656

6056

 

55.     

Державне мито, повязане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

 

 

 

 

11608

 

11608

11608

 

56.     

Держане мито за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно; за державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно

300

 

 

300

 

 

 

-300

 

57.     

Інші неподаткові надходження

5000

50000

50000

55000

7573

 

7573

-47427

 

58.     

Інші надходження

5000

 

 

5000

7573

 

7573

2573

 

59.     

Інші надходження

5000

 

 

5000

7561

 

7561

2561

 

60.     

Надходження коштів з рахунків виборчих фондів

 

 

 

 

12

 

12

12

 

61.     

Надходження коштів від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

 

50000

50000

50000

 

 

 

-50000

 

62.     

Власні надходження бюджетних установ

282000

 

282000

 

 

369323

369323

369323

 

63.     

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

282000

 

282000

 

 

301021

301021

301021

 

64.     

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основної діяльності

282000

 

282000

 

 

301021

301021

301021

 

65.     

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

 

 

 

 

 

68302

68302

68302

 

66.     

Благодійні внески, гаранти та дарунки

 

 

 

 

 

66339

66339

66339

 

67.     

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів

 

 

 

 

 

1963

1963

1963

 

68.     

Доходи від операцій з капіталом

 

40000

40000

40000

 

1336587

1336587

1296587

 

69.     

Надходження від продажу основного капіталу

 

30000

30000

30000

 

99272

99272

69272

 

70.     

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності

 

30000

30000

30000

 

99272

99272

69272

 

71.     

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

 

10000

10000

10000

 

1237315

1237315

1227315

 

72.     

Кошти від продажу землі

 

10000

10000

10000

 

 

 

-10000

 

73.     

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

 

 

 

 

 

 

 

0

 

74.     

Цільові фонди

 

30000

 

30000

 

30000

30000

0

 

75.     

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

 

30000

 

30000

 

30000

30000

0

 

76.     

Всього доходів

3105900

402000

90000

3507900

4538544

2577933

7116477

3608577

 

77.     

Офіційні трансферти

2002444

 

 

2002444

3203886

636805

3840691

1838247

 

78.     

Від органів державного управління

2002444

 

 

2002444

3203886

 

3203886

1201442

 

79.     

Дотації

2002444

 

 

2002444

3077954

 

3077954

1075510

 

80.     

Стабілізаційна дотація

 

 

 

 

863400

 

863400

863400

 

81.     

Інші додаткові дотації

2002444

 

 

2002444

2214554

 

2214554

212110

 

82.     

Субвенції

 

 

 

 

125932

636805

762737

762737

 

83.     

Інші субвенції

 

 

 

 

 

595840

595840

595840

 

84.     

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню , яка винниклау зв’язку з невідповідністю фактичної вартості тплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам ,що затверджувалися та / або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

 

 

 

 

65200

40965

106165

106165

 

85.     

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховвної Ради Автономної Республіки Крим,місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

 

 

 

 

60732

 

60732

60732

 

86.     

Фінансування за активними операціями

 

 

 

 

 

71872

71872

71872

 

87.     

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 

 

 

 

 

71872

71872

71872

 

88.     

Всього доходів

5108344

402000

90000

5510344

7742430

2649805

10392235

4881891

 

 

 

Таблиця 15.

Порівняльна таблиця видатків Перечиньскої міської ради затверджених на початок 2015 року з фактично отриманими за 2015 рік, що стали основою затвердження рішення про бюджет міською радою м. Перечин на 2016 рік.

 

Найменування видатків згідно бюджетної класифікації

Видатки міського бюджету на 2015 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (Рішення 20 сесії Перечинської міської ради VI скликання від 27 січня 2015року №315 «Про міський бюджет на 2015 рік»)

Звіт по виконанню  загального та спеціального фонду Перечинського міського бюджету за 2015 рік (Рішеня 3 сесії  Перечинської міської ради VII скликання від 11 лютого 2016 року № 43 «Про затвердження звіту по виконанню міського бюджету за 2015 рік»

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Різниця (колонка №8 –колонка №9)

Разом

У т. ч. бюджет розвитку

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

1         

Державне управління

959100

10000

10000

969100

1001357

27694

1029051

59951

2         

Органи місцевого самоврядування

959100

10000

10000

969100

1001357

27694

1029051

59951

3         

Освіта

2200000

312000

30000

2512000

3305957

364291

3670248

1158248

4         

Дошкільні заклади освіти

2200000

312000

30000

2512000

3305937

364291

3670228

1158228

5         

Соціальний захист та соціальне забезпечення

50000

 

 

50000

166500

 

166500

116500

6         

Інші видатки на соціальний захист населення

50000

 

 

50000

166500

 

166500

116500

7         

Житлово- комунальне господарство

740527

50000

50000

790527

1001871

40965

1042836

252309

8         

Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію та постаання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню , яка винниклау зв’язку з невідповідністю фактичної вартості тплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам ,що затверджувалися та / або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

 

 

 

 

65200

40965

106165

106165

9         

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

 

50000

50000

50000

 

 

0

-50000

10     

Благоустрій міст

740527

 

 

740527

936671

 

936671

196144

11     

Культура і мистецтво

30000

 

 

30000

39592

19717

59309

29309

12     

Інші культурно-освітні заклади та заходи

30000

 

 

30000

39592

19717

59309

29309

13     

Засоби масової інформації

40000

 

 

40000

 

 

0

-40000

14     

Періодичні видання (газети та журнали)

40000

 

 

40000

 

 

0

-40000

15     

Фізична культура і спорт

15000

 

 

15000

15000

 

15000

0

16     

Інші видатки

15000

 

 

15000

15000

 

15000

0

17     

Будівництво

 

70906

70906

70906

 

428194

428194

357288

18     

Капітальні вкладення

 

70906

70906

70906

 

428194

428194

357288

19     

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

400000

2367

2367

402367

799997

2367

802364

399997

20     

Видатки на проведення робіт, повязаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

400000

2367

2367

402367

799997

2367

802364

399997

21     

Інші послуги повязані з економічною діяльністю

 

7094

7094

7094

 

595360

595360

588266

22     

Внески органів влади автономної республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди субєктів підприємницької діяльності

 

7094

7094

7094

 

595360

595360

588266

23     

Охорона навколишнього природного середовища

 

 

 

 

185354

 

185354

185354

24     

Інші природоохоронні заходи

 

 

 

 

185354

 

185354

185354

25     

Цільові фонди

200000

30000

 

230000

 

687193

687193

457193

26     

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

200000

 

 

200000

 

645084

645084

445084

27     

Цільові фонди утворені Верховною радою, Автономною Республікою Крим, місцевими органами самоврядування, і місцевими органами виконавчої влади

 

30000

 

30000

 

42109

42109

12109

28     

Видатки не віднесені до основних груп

371350

12000

12000

383350

711442

25937

737379

354029

29     

Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

 

 

 

 

60732

 

60732

60732

30     

Інші видатки

371350

12000

12000

383350

640710

25937

666647

283297

31     

Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовам

 

 

 

 

10000

 

10000

10000

32     

Фінансування за активними операціями

 

 

 

 

71872

 

71872

71872

33     

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 

 

 

 

71872

 

71872

71872

34     

Всього видатків

5005977

501099

494367

5500344

7298942

2191754

9490696

3990352

 Таблиця 16

Порівняльна таблиця виконаного бюджету за 2013 рік з затвердженим бюджетом на 2014 рік по Перечинській місьій раді

Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією

Звіт по виконанню загального та спеціального фонду Перечинського міського бюджету за 2013 рік (Рішення 15 сесії Перечинської міської ради VI скликання від 22 травня 2014 року №254 «Про затвердження звіту  по виконанню міського бюджету за 2013 рік»)

Доходи міського бюджету на 2014 рік (Рішення 12 сесії Перечинської міської ради VI скликання від 17 лютого 2014 року №237 «Про міський бюджет на 2014 рік»)

Різниця (колонка №8 -колонка №4)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Разом

У т. ч. бюджет розвитку

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

1         

Податкові надходження

5188135

1112751

6300886

5410600

1110000

1040000

6520600

219714

2         

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

3543547

 

3543547

3577700

 

 

3577700

34153

3         

Податок на доходи фізичних осіб

3543537

 

354337

3577700

 

 

3577700

3223363

4         

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

3339151

 

3339151

3356600

 

 

3356600

17449

5         

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

186571

 

186571

201100

 

 

201100

14529

6         

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

17815

 

17815

20000

 

 

20000

2185

7         

Податок на прибуток підприємств

10

 

10

 

 

 

 

-10

8         

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

10

 

10

 

 

 

 

-10

9         

Податки на власність

 

23247

23247

 

23000

 

23000

-247

10     

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

 

23247

23247

 

23000

 

23000

-247

11     

Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб)

 

3380

3380

 

3200

 

3200

-180

12     

Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб)

 

19867

19867

 

19800

 

19800

-67

13     

Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів

1548945

 

1548945

1709000

 

 

1709000

160055

14     

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

41695

 

41695

50000

 

 

50000

8305

15     

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових  ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

41695

 

41695

50000

 

 

50000

8305

16     

Плата за землю

1507250

 

1507250

1659000

 

 

1659000

151750

17     

Земельний податок з юридичних осіб

436202

 

436202

535000

 

 

535000

98798

18     

Орендна плата з юридичних осіб

906579

 

906579

954000

 

 

954000

47421

19     

Земельний податок з фізичних осіб

44553

 

44553

50000

 

 

50000

5447

20     

Орендна плата з фізичних осіб

119916

 

119916

120000

 

 

120000

84

21     

Місцеві податки і збори

95643

1044400

1140043

123900

1045000

1040000

1168900

28857

22     

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

1914

1914

 

 

 

 

-1914

23     

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами

 

1787

1787

 

 

 

 

-1787

24     

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами

 

127

127

 

 

 

 

-127

25     

Туристичний збір

818

 

818

1500

 

 

1500

682

26     

Туристичний збір, сплачений фізичними особами

818

 

818

1500

 

 

1500

682

27     

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

94759

5049

99808

122400

5000

 

127400

27592

28     

Збір за провадження торговельної діяльності(роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами

25006

 

25006

35000

 

 

35000

9994

29     

Збір за провадження торговельної діяльності(роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами

29482

 

29482

40000

 

 

40000

10518

30     

Збір за провадження торговельної діяльності(оптова торгівля), сплачений фізичними особами

516

 

516

500

 

 

500

-16

31     

Збір за провадження торговельної діяльності(ресторанне господарство), сплачений фізичними особами

36216

 

36216

40000

 

 

40000

3784

32     

Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами

3388

 

3388

6800

 

 

6800

3412

33     

Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах

 

5049

5049

 

5000

 

5000

-49

34     

Збір за провадження діяльності з надання послуг, сплачений юридичними особами

151

 

151

 

 

 

 

-151

35     

Збір за здійснення діяльності у сфері розваг

 

 

 

100

 

 

100

100

36     

Єдиний податок

 

1037437

1037437

 

1040000

1040000

1040000

2563

37     

Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 01 січня 20__ р.

 

265

265

 

 

 

 

-265

38     

Єдиний податок з юридичних осіб

 

174458

174458

 

180000

180000

180000

5542

39     

Єдиний податок з фізичних осіб

 

862714

862714

 

860000

860000

860000

-2714

40     

Фіксований сільськогосподарський податок

66

 

66

 

 

 

 

-66

41     

Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований після 1 січня 201__ р.

66

 

66

 

 

 

 

-66

42     

Інші податки та збори

 

45104

45104

 

42000

 

42000

-3104

43     

Екологічний податок

 

42253

42253

 

42000

 

42000

-253

44     

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

 

27016

27016

 

27000

 

27000

-16

45     

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні обєкти

 

920

920

 

1000

 

1000

80

46     

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на обєктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

 

14317

14317

 

14000

 

14000

-317

47     

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

 

2851

2851

 

 

 

 

-2851

48     

Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища

 

2851

2851

 

 

 

 

-2851

49     

Неподаткові надходження

25335

138915

164250

22500

131000

 

153500

-10750

50     

Доходи від власності підприємницької діяльності

 

 

 

1500

 

 

1500

1500

51     

Інші надходження

 

 

 

1500

 

 

1500

1500

52     

Адміністративні штрафи та інші санкції

 

 

 

1500

 

 

1500

1500

53     

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

 

 

 

14500

 

 

14500

14500

54     

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

5698

 

5698

5500

 

 

5500

-198

55     

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

5698

 

5698

5500

 

 

5500

-198

56     

Державне мито

7634

 

7634

9000

 

 

9000

1366

57     

Державне мито, повязане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

7634

 

7634

9000

 

 

9000

1366

58     

Інші неподаткові надходження

12003

1276

13279

6500

1000

 

7500

-5779

59     

Інші надходження

12003

1276

13279

6500

1000

 

7500

-5779

60     

Інші надходження

12003

 

12003

6500

 

 

6500

-5503

61     

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природнього середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

 

1276

1276

 

1000

 

1000

-276

62     

Власні надходження бюджетних установ

 

137639

137639

 

130000

 

130000

-7639

63     

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

 

134619

134619

 

130000

 

130000

-4619

64     

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основної діяльності

 

134619

134619

 

130000

 

130000

-4619

65     

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основної діяльності

 

 

 

 

130000

 

130000

130000

66     

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

 

3020

3020

 

 

 

 

-3020

67     

Благодійні внески, гранти та рахунки

 

1920

1920

 

 

 

 

-1920

68     

 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів

 

1100

1100

 

 

 

 

-1100

69     

Доходи від операцій з капіталом

 

93528

93528

 

140000

140000

140000

46472

70     

Надходження від продажу основного капіталу

 

 

 

 

50000

50000

50000

50000

71     

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності

 

 

 

 

50000

50000

50000

50000

72     

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

 

93528

93528

 

90000

90000

90000

-3528

73     

Кошти від продажу землі

 

93528

93528

 

90000

90000

90000

-3528

74     

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

 

31000

31000

 

90000

90000

90000

59000

75     

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на яких розташовані обєкти, які підлягають приватизації

 

62528

62528

 

 

 

 

-62528

76     

Цільові фонди

 

30000

30000

 

30000

 

30000

0

77     

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

 

30000

30000

 

30000

 

30000

0

78     

Всього доходів

5213470

1375194

6588664

5433100

1411000

1180000

6844100

255436

79     

Офіційні трансферти

170000

373376

543376

 

154700

 

154700

-388676

80     

Від органів державного управління

 

 

 

 

154700

 

154700

154700

81     

Субвенції

 

373376

373376

 

154700

 

154700

-218676

82     

Дотації

170000

 

170000

 

 

 

 

-170000

83     

Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів

170000

 

170000

 

 

 

 

-170000

84     

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

 

122314

122314

 

154700

 

154700

32386

85     

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці  в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідновлення що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у звязку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та відновлення тарифам, що затверджувалися та/ або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування (із змінами)

 

251062

251062

 

 

 

 

-251062

86     

Всього доходів

5383470

1748570

7132040

5433100

1565700

1180000

6998800

-133240

 

 

  

 

Найменування видатків згідно бюджетної класифікації

Звіт по виконанню загального та спеціального фонду Перечинського міського бюджету за 2013 рік (Рішення 15 сесії Перечинської міської ради VI скликання від 22 травня 2014 року №254 «Про затвердження звіту  по виконанню міського бюджету за 2013 рік»)

Видатки міського бюджету на 2014 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (грн.) (Рішення 12 сесії Перечинської міської ради VI скликання від 17 лютого 2014 року №237 «Про міський бюджет на 2014 рік»)

Різниця(колонка №8-колонка №5)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Разом

У т.ч. бюджет розвитку

Разом

 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

1         

Державне управління

843782

 

843782

887300

 

 

887300

43518

2         

Органи місцевого самоврядування

843782

 

843782

887300

 

 

887300

43518

3         

Освіта

2774343

114479

2888822

2952900

130000

 

3082900

194078

4         

Дошкільні заклади освіти

2774343

114479

2888822

2952900

130000

 

3082900

194078

5         

Соціальний захист та соціальне забезпечення

 

 

 

20300

 

 

20300

20300

6         

Інші видатки на соціальний захист населення

 

 

 

20300

 

 

20300

20300

7         

Житлово- комунальне господарство

495177

 

495177

630000

 

 

630000

134823

8         

Дотація житлово-комунальному господарству

50000

 

50000

60000

 

 

60000

10000

9         

Благоустрій міст

445177

 

445177

570000

 

 

570000

124823

10     

Культура і мистецтво

 

 

 

26000

 

 

26000

26000

11     

Інші культурно-освітні заклади та заходи

 

 

 

26000

 

 

26000

26000

12     

Засоби масової інформації

53946

 

53946

5000

 

 

5000

-48946

13     

Періодичні видання (газети та журнали)

53946

 

53946

5000

 

 

5000

-48946

14     

Фізична культура і спорт

1721

 

1721

20000

 

 

20000

18279

15     

Інші видатки

1721

 

1721

20000

 

 

20000

18279

16     

Погашення заборгованості з різниці в тарифах

 

251062

251062

 

 

 

 

-251062

17     

Будівництво

 

85000

85000

 

1068000

1068000

1068000

983000

18     

Капітальні вкладення

 

85000

85000

 

1068000

1068000

1068000

983000

19     

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

 

72228

72228

 

182700

136366

182700

110472

20     

Видатки на проведення робіт, повязаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

 

72228

72228

 

182700

136366

182700

110472

21     

Кошти що передаються до районних та міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів

692746

 

692746

 

 

 

 

-692746

22     

Інші послуги повязані з економічною діяльністю

 

 

 

 

100000

100000

100000

100000

23     

Внески органів влади автономної республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди субєктів підприємницької діяльності

 

 

 

 

100000

100000

100000

100000

24     

Цільові фонди

 

29995

29995

 

73000

30000

73000

43005

25     

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

 

 

 

 

43000

 

43000

43000

26     

Цільові фонди утворені Верховною радою, Автономною Республікою Крим, місцевими органами самоврядування, і місцевими органами виконавчої влади

 

29995

29995

 

30000

30000

30000

5

27     

Видатки не віднесені до основних груп

 

 

 

261100

12000

 

273100

273100

28     

Інші видатки

 

 

 

261100

12000

 

273100

273100

a.       

Разом видатки

4861715

552764

5414479

4802600

1565700

1334366

6368300

953821

29     

Кошти що передаються до районного бюджету

 

 

 

630500

 

 

630500

630500

30     

Всього видатків

4861715

552764

5414479

5433100

1567500

1334366

6998800

1584321

 

 

 Таблиця 17

Порівняльна таблиця виконаного бюджету за 2014 рік з затвердженим бюджетом на 2015 рік по Перечинській місьій раді

Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією

Звіт по виконанню загального та спеціального фонду Перечинського міського бюджету за 2014 рік (Рішення 20 сесії Перечинської міської ради VI скликання від 31 березня 2015 року №326 «Про затвердження звіту  по виконанню міського бюджету за 2014 рік»)

Доходи міського бюджету на 2015 рік (Рішення 20 сесії Перечинської міської ради VI скликання від 27 січня 2015 року №315 «Про міський бюджет на 2015 рік»)

Різниця (колонка №4 – колонка № 8)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

 

Спеціальний фонд

Разом

Разом

У т. ч. бюджет розвитку

1.       

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

1         

Податкові надходження

5153541

1262412

6415953

3085900

 

 

3085900

-3330053

2         

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

3304893

 

3304893

700

 

 

700

-3304193

3         

Податок на доходи фізичних осіб

3304153

 

3304153

 

 

 

 

-3304153

4         

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

3124375

 

3124375

 

 

 

 

-3124375

5         

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

170350

 

170350

 

 

 

 

-170350

6         

Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття  підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 20__ року

851

 

851

 

 

 

 

-851

7         

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

8577

 

8577

 

 

 

 

-8577

8         

Податок на прибуток підприємств

740

 

740

700

 

 

700

-40

9         

Податок на прибуток підприємств

740

 

740

700

 

 

700

-40

10     

Податки на власність

 

2834

2834

 

 

 

 

-2834

11     

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

 

2834

2834

 

 

 

 

-2834

12     

Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб)

 

939

939

 

 

 

 

-939

13     

Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб)

 

1895

1895

 

 

 

 

-1895

14     

Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів

1752835

 

1752835

55300

 

 

55300

-1697535

15     

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

55317

 

55317

55300

 

 

55300

-17

16     

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових  ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

55317

 

55317

55300

 

 

55300

-17

17     

Внутрішні податки на товари та послуги

 

 

 

50000

 

 

50000

50000

18     

Акцизний податок з реалізації субєктами  господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

 

 

 

50000

 

 

50000

50000

19     

Плата за землю

1697518

 

1697518

1700500

 

 

1700500

2982

20     

Земельний податок з юридичних осіб

436411

 

436411

450000

 

 

450000

13589

21     

Орендна плата з юридичних осіб

1086960

 

1086960

1060000

 

 

1060000

-26960

22     

Земельний податок з фізичних осіб

45392

 

45392

57000

 

 

57000

11608

23     

Орендна плата з фізичних осіб

128755

 

128755

133500

 

 

133500

4745

24     

Місцеві податки і збори

95813

1209572

1305385

2928000

 

 

2928000

1622615

25     

Туристичний збір

380

 

380

400

 

 

400

20

26     

Туристичний збір, сплачений фізичними особами

380

 

380

200

 

 

200

-180

27     

Туристичний збір сплачений юридичними особами

 

 

 

200

 

 

200

200

28     

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

7106

7106

4000

 

 

4000

-3106

29     

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами

 

7106

7106

3100

 

 

3100

-4006

30     

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

95366

7020

102386

 

 

 

 

-102386

31     

Збір за провадження торговельної діяльності(роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами

25708

 

25708

 

 

 

 

-25708

32     

Збір за провадження торговельної діяльності(роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами

29673

 

29673

 

 

 

 

-29673

33     

Збір за провадження торговельної діяльності(оптова торгівля), сплачений фізичними особами

370

 

370

 

 

 

 

-370

34     

Збір за провадження торговельної діяльності(ресторанне господарство), сплачений фізичними особами

36890

 

3680

 

 

 

 

-3680

35     

Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами

2125

 

2125

 

 

 

 

-2125

36     

Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах

 

7020

7020

 

 

 

 

-7020

37     

Збір за здійснення діяльності у сфері розваг

 

 

 

 

 

 

 

0

38     

Збір за провадження діяльності з надання послуг, сплачений юридичними особами

600

 

600

 

 

 

 

-600

39     

Фіксований сільськогосподарський податок

67

 

67

 

 

 

 

-67

40     

Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований після 1 січня 201__ року

67

 

67

 

 

 

 

-67

41     

Єдиний податок

 

1195446

1195446

1220000

 

 

1220000

24554

42     

Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 01 січня 20__р.

 

14

14

 

 

 

 

-14

43     

Єдиний податок з юридичних осіб

 

160694

160694

159500

 

 

159500

-1194

44     

Єдиний податок з фізичних осіб

 

1034738

1034738

1060000

 

 

1060000

25262

45     

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий період(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

 

 

 

500

 

 

500

500

46     

Інші податки та збори

 

50006

50006

51900

 

 

51900

1894

47     

Екологічний податок

 

47906

47906

50000

 

 

50000

2094

48     

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

 

37949

37949

40000

 

 

40000

2051

49     

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні обєкти

 

2899

2899

4000

 

 

4000

1101

50     

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях

 

7058

7058

7900

 

 

7900

842

51     

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

 

2100

2100

 

 

 

 

-2100

52     

Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища

 

2100

2100

 

 

 

 

-2100

53     

Неподаткові надходження

27612

250664

278276

20000

332000

50000

352000

73724

54     

Інші неподаткові надходження

 

31330

31330

 

 

 

 

-31330

55     

Неподаткові надходження

 

5323

5323

 

 

 

 

-5323

56     

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

 

5323

5323

 

 

 

 

-5323

57     

Надходження коштів від пайової участі у розвитку інфраструктури

 

26007

26007

 

 

 

 

-26007

58     

Доходи від власності підприємницької діяльності

 

 

 

2200

 

 

200

200

59     

Інші надходження

 

 

 

2200

 

 

2200

2200

60     

Адміністративні штрафи та інші санкції

 

 

 

2200

 

 

2200

2200

61     

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

14837

 

14837

12800

 

 

12800

-2037

62     

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

6349

 

6349

4300

 

 

4300

-2049

63     

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

4260

 

4260

4300

 

 

4300

40

64     

Адміністративні штрафи та інші санкції

2089

 

2089

 

 

 

 

-2089

65     

Державне мито

8488

 

8488

8500

 

 

8500

12

66     

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

626

 

626

600

 

 

600

-26

67     

Державне мито не віднесене до інших категорій

 

 

 

7600

 

 

7600

7600

68     

Державне мито, повязане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

7862

 

7862

 

 

 

 

-7862

69     

Держане мито за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно; за державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно

 

 

 

300

 

 

300

300

70     

Інші неподаткові надходження

12775

 

12775

5000

50000

50000

55000

42225

71     

Інші надходження

12775

 

12775

5000

 

 

5000

-7775

72     

Інші надходження

 

 

 

5000

 

 

5000

5000

73     

Надходження коштів від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

 

 

 

 

50000

50000

50000

50000

74     

Власні надходження бюджетних установ

 

219334

219334

282000

 

282000

 

-219334

75     

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

 

164592

164592

282000

 

282000

 

-164592

76     

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основної діяльності

 

164592

164592

282000

 

282000

 

-164592

77     

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

 

54742

54742

 

 

 

 

-54742

78     

Благодійні внески, гаранти та дарунки

 

52327

52327

 

 

 

 

-52327

79     

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів

 

2415

2415

 

 

 

 

-2415

80     

Доходи від операцій з капіталом

 

64243

64243

 

40000

40000

40000

-24243

81     

Надходження від продажу основного капіталу

 

54243

54234

 

30000

30000

30000

-24234

82     

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності

 

54243

54243

 

30000

30000

30000

-24243

83     

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

 

10000

10000

 

10000

10000

10000

0

84     

Кошти від продажу землі

 

10000

10000

 

10000

10000

10000

0

85     

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

 

10000

10000

 

 

 

 

-10000

86     

Цільові фонди

 

30000

30000

 

30000

 

30000

0

87     

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

 

30000

30000

 

30000

 

30000

0

88     

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 

3998

3998

 

 

 

 

-3998

89     

Всього доходів

5181153

1611317

6792470

3105900

402000

90000

3507900

-3284570

90     

Офіційні трансферти

 

297823

297823

2002444

 

 

2002444

1704621

91     

Від органів державного управління

 

 

 

2002444

 

 

2002444

2002444

92     

Дотації

 

 

 

2002444

 

 

2002444

2002444

93     

Інші додаткові дотації

 

 

 

2002444

 

 

2002444

2002444

94     

Субвенції

 

297823

297823

 

 

 

 

-297823

95     

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

 

124123

124123

 

 

 

 

-124123

96     

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці  в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідновлення що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у звязку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та відновлення тарифам, що затверджувалися та/ або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування для КП «Комунальник»

 

173700

173700

 

 

 

 

-173700

97     

Всього доходів

5181153

1909140

7090293

5108344

402000

90000

5510344

-1579949

 

 

 

 

 

Найменування видатків згідно бюджетної класифікації

Звіт по виконанню загального та спеціального фонду Перечинського міського бюджету за 2014 рік (Рішення 20 сесії Перечинської міської ради VI скликання від  31 березня 2015 року №326 «Про затвердження звіту  по виконанню міського бюджету за 2014 рік»)

Видатки міського бюджету на 2015 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (Рішення 20 сесії Перечинської міської ради VI скликання від 27 січня 2015року №315 «Про міський бюджет на 2015 рік»)

Різниця (Колонка №8- колонка №4)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Разом

У т. ч. бюджет розвитку

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

1         

Державне управління

879721

 

879721

959100

10000

10000

969100

89379

2         

Органи місцевого самоврядування

879721

 

879721

959100

10000

10000

969100

89379

3         

Освіта

3083304

 

3083304

2200000

312000

30000

2512000

-571304

4         

Дошкільні заклади освіти

3083304

200187

3283491

2200000

312000

30000

2512000

-771491

5         

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці  в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідновлення що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у звязку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та відновлення тарифам, що затверджувалися та/ або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування для КП «Комунальник»

 

173700

173700

 

 

 

 

-173700

6         

Соціальний захист та соціальне забезпечення

49410

 

49410

50000

 

 

50000

590

7         

Інші видатки на соціальний захист населення

49410

 

49410

50000

 

 

50000

590

8         

Житлово- комунальне господарство

701792

20624

722416

740527

50000

50000

790527

68111

9         

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

 

 

 

 

50000

50000

50000

50000

10     

Дотація житлово-комунальному господарству

70000

 

70000

 

 

 

 

-70000

11     

Благоустрій міст

631792

20624

652416

740527

 

 

740527

88111

12     

Культура і мистецтво

20999

1383

22382

30000

 

 

30000

7618

13     

Інші культурно-освітні заклади та заходи

20999

1383

22382

30000

 

 

30000

7618

14     

Засоби масової інформації

 

 

 

40000

 

 

40000

40000

15     

Періодичні видання (газети та журнали)

 

 

 

40000

 

 

40000

40000

16     

Фізична культура і спорт

14931

 

14931

15000

 

 

15000

69

17     

Інші видатки

14931

 

14931

15000

 

 

15000

69

18     

Будівництво

 

52777

52777

 

70906

70906

70906

18129

19     

Капітальні вкладення

 

52777

52777

 

70906

70906

70906

18129

20     

Кошти, що передаються до районних та міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського і районного значення), селищних, сільських та  районних у містах бюджетів

397200

 

397200

 

 

 

 

-397200

21     

Субвенція з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

5000

 

5000

 

 

 

 

-5000

22     

Кошти що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

3998

 

3998

 

 

 

 

-3998

23     

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

 

345333

345333

400000

2367

2367

402367

57034

24     

Видатки на проведення робіт, повязаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

 

345333

345333

400000

2367

2367

402367

57034

25     

Інші послуги повязані з економічною діяльністю

 

193868

193868

 

7094

7094

7094

-186774

26     

Внески органів влади автономної республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди субєктів підприємницької діяльності

 

193868

193868

 

7094

7094

7094

-186774

27     

Цільові фонди

 

161396

161396

200000

30000

 

230000

68604

28     

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

 

72548

72548

200000

 

 

200000

127452

29     

Цільові фонди утворені Верховною радою, Автономною Республікою Крим, місцевими органами самоврядування, і місцевими органами виконавчої влади

 

88848

88848

 

30000

 

30000

-58848

30     

Видатки не віднесені до основних груп

431999

 

 

371350

12000

12000

383350

383350

31     

Інші видатки

431999

2415

434414

371350

12000

12000

383350

-51064

32     

Всього видатків

5588354

1151683

6740037

5005977

501099

494367

5500344

-1239693