Рішення чергового засідання виконавчого комітету від 22.03.2017р.

                                                                                         Дата публікації: 27.03.2017р.

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 23 березня 2017 року  № 28                                                                                                                                                                                    

      м.Перечин                                      

                               

 Про надання матеріальної

 допомоги малозабезпеченим

 верствам   населення в м.Перечин.

 

Документу надано статус « Конфіденційний «згідно статей 11, 21  Закону України «Про інформацію» та він не підлягає оприлюдненню, бо містить конфіденційну інформацію ( інформацію про особу ).

Збирання , зберігання, використання та поширення інформації про особу, без її попередньої згоди, крім випадків, визначених законом, забороняється.                

( офіційне тлумачення див. в Рішенні Конституційного Суду України № 5 – зп від 30.10.97)

Міський голова                                                                         І.М. Погоріляк

А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  22 березня  2017 року №  29

                                                                                                                                                                                             

       м. Перечин

 

Про  затвердження акту

обстеження зелених насаджень

 

         Відповідно до п. 1 частини 6, статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з необхідністю впорядкування земельних площ на території міста Перечин, враховуючи, що зелені насадження знаходяться в аварійно – небезпечному стані, розглянувши акт обстеження зелених насаджень від 10 березня 2017 року виконком міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

 1. Затвердити акт № 2 від 10 березня 2017 року про обстеження зелених насаджень, у зв’язку із впорядкуванням земельних площ та територій ( додається).
 2. Дати дозвіл на зрізання та кронування зелених насаджень на території     м. Перечин по вул. Ужгородській, вул. М. Підгірянки та на пл. Народній.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Крижановську Л.Ю.

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                      І.М. Погоріляк

 

 

 

 

 

 

 

«Погоджую»

Перечинський міський голова

_____________ І.М Погоріляк

«10» березня 2017 р.

 

АКТ № 2

обстеження зелених насаджень ( дерев, чагарників, газонів, парків, лісопарків, насаджень санітарно – захисних зон),

що підлягають знесенню чи пересаджуванню у зв’язку із забудовою та впорядкуванням земельних площ та територій

 

 

м. Перечин                                                                        «10» березня 2017 р.

 

комісія у складі:

- голови комісії: Крижановської Л.Ю. – заступника Перечинського міського голови з виконавчої роботи

членів комісії:

- Гафіянич Є.М. – керуючої справами виконавчого комітету

- Бабич С.М. – спеціаліста з питань житлово – комунального господарства,

оглянула зелені насадження за адресою: м. Перечин, вул. Ужгородська та на пл. Народній.

      Кронування та зрізання зелених насаджень пов’язано із тим, що вони створюють загрозу для людей та будівель та не сприяють естетичному вигляду міста.

 

Зелені насадження , що підлягають видаленню та обрізанню:

з/п

Вид зелених насаджень

(порода)

Діаметр стовбура

на висоті 1,3 м від землі

 

К-ть (т.)

 

Висота

(м)

Якісний стан

( хороший, задовільний, незадові-льний)

Примітка (підлягає пересаджу-ванню, зрізуванню, обрізанню)

 

1.

 

Акація

 

 

≈80

 

 

1

 

   

≈17-18

 

незадовільний

 

зрізання

 

2.

 

Яблуня

 

≈40-50

 

5

 

≈ 6-7

 

незадовільний

 

зрізання

3.

Горіх

≈ 80

1

≈8

незадовільний

зрізання

 

4.

Граб (чагарник)

 

 

 

 

незадовільний

 

кронація

5.

Верба

≈ 80

1

≈ 16

незадовільний

зрізання

 

 

 

Разом  підлягають зрізанню 8 дерев, кронуванню - 1.

 

 

 

ВИСНОВКИ КОМІСІЇ:

    Необхідно зрізати 8 дерев та кронувати зарослі грабу (чагарник), у зв’язку з тим, що вони знаходяться в аварійно – небезпечному стані, і в майбутньому можуть зашкодити життю людей та житловим будівлям

 

Голова комісії – Крижановська Л.Ю.   _____________

Члени комісії:

 1. Гафіянич Є.М. ____________
 2. Бабич С.М. ____________

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 22 березня 2017 року №    30                                                                                                                                                                                                                                 

        м. Перечин

 

 Про  взяття на облік та включення до

 списків черговості (загальної черги,

позачергової черги та першочергової

черги) громадян  щодо надання

земельних ділянок для індивідуального

житлового будівництва

Розглянувши  заяви громадян та пропозиції земельної комісії створеної при виконавчому комітеті міської ради, керуючись «Положенням про порядок надання земельних ділянок громадянам для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель комунальної власності на території міста Перечин» затвердженої рішенням 3 сесії VII скликання Перечинської міської ради, ст.12, 40, 80, 81,116 Земельного Кодексу України, ст.373, 374 Цивільного кодексу України,   Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконком Перечинської міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Взяти на облік та включити до списку загальної черги громадян  щодо надання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва:

 • жителя м. Перечин, вул. Духновича, 16 – Годованця Василя Івановича

Черга загальна: № 46.

 • жителя м. Перечин, вул. Ужанська, 50 – Борис Василя Васильовича.

Черга загальна: № 47.

 • жителя м. Перечин, вул. Ужанська, 50 – Борис Юрія Васильовича.

Черга загальна: № 48.

 • жительку м. Перечин, вул. Горького, 3/2 – Сверидюк Мар’яну Іванівну .

Черга загальна: № 49.

2.Взяти на облік та включити до списку позачергової черги громадян  щодо надання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва :

 • жителя м. Перечин, вул. Ужанська, 11/10 учасника бойових дій у зоні АТО – Луцука Миколу Миколайовича

     Черга позачергова: №  33

 

 

     Міський  голова                                                      І.М. Погоріляк

 

                                                                                        

                                                                                        

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від 22 березня 2017 року №  32

 м. Перечин                                                                                                                                                                              

 

Про надання дозволу на виготовлення

вихідних даних, містобудівних умов та

обмежень

 

            Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись підпунктом 9 пункту а), частини 1 статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України № 109 від 07.07.2011 року «Про затвердження Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст», на виконання повноважень у галузі будівництва, розглянувши заяву Колодій Наталії Василівни, виконком Перечинської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

 1. Дати дозвіл жит. с. Концово, вул. І. Туряниці,66 А Ужгородського району Колодій Наталії Василівні на виготовлення вихідних даних, містобудівних умов та обмежень на будівництво будівлі для комерційної діяльності з офісними приміщеннями в м. Перечин, вул. Ужанська (Червоноармійська), № 17/19.
 2. На виконання рішення 18 сесії 6 скликання від 16.10.2014 року «Про залучення коштів фізичних та юридичних осіб на розвиток інфраструктури міста Перечин» зобов’язати заявника будівництва Колодій Н.В. звернутись до Перечинської міської ради протягом 7 днів щодо укладення договору про пайову участь з дня видачі дозволу на виконання будівельних робіт або з дня набуття права на виконання таких робіт.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету Є.М. Гафіянич.

 

 

Міський голова                                                                          І.М. Погоріляк

 

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від 22 березня 2017 року  № 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
        м.Перечин                                                                                                          
 
Про надання дозволу на
виготовлення паспорту

прив’язки тимчасової споруди (МАФ)

            Відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,  Наказу  № 244 від 21.10.2011 року Міністерства регіонального розвитку, будівництва, житлово – комунального господарства України ”Про затвердження порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності”, відповідно до норм Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Кошута Євгена Михайловича, виконком Перечинської міської ради
 
В И Р І Ш И В:

 

 1. Дати дозвіл ФОП Кошута Є.М. на виготовлення паспорту прив’язки тимчасової споруди (МАФ), яка знаходиться за адресою м. Перечин, вул. Ужанська ( район автостанції).
 2. Встановлення тимчасової споруди здійснювати відповідно до паспорта прив’язки.
 3. Утримувати в належному санітарному стані  територію тимчасової споруди.

 

 

Міський голова                                                                  І.М. Погоріляк

 

 

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  22 березня 2017 року  №  35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          м.Перечин

 
Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету від 21.07.2008 р. № 237
« Про присвоєння об’єктам
містобудування поштової адреси»

 

На підставі  підпункту 10 пункту б) статті 30 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, у зв’язку з упорядкуванням поштових адрес об’єктам містобудування, що розташовані в місті Перечин, виконком міської ради 
 
В И Р І Ш И В :

1. Внести зміни у рішення виконавчого комітету від 21.07.2008 року « Про присвоєння об’єктам містобудування поштової  адреси», а саме викласти пункт 1.1. у такій редакції:

 

Присвоїти виробничому корпусу, який знаходився за адресою:  м. Перечин, вул. Червоноармійська, Б33 згідно Договору купівлі – продажу № 1546 від 15 травня 2007 року нову поштову адресу:   м. Перечин, провулок Ужанський, 10.

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                      І.М. Погоріляк

 

 

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

від   22 березня 2017 року № 34

                  м.Перечин

 

Про передачу  авізо                                                                                        

 КП«Комунальник»  

 

   На виконання повноважень у сфері забезпечення функціонування інфраструктури соціально-культурного призначення, відповідно до ст.27,28,30,31 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», виконком міської ради:

                                                                  

                                                           ВИРІШИВ:

 

 1. Передати   авізо     КП «Комунальник»  згідно додатку 1.

   2.Скласти акт прийома – передачі вартості виконаних робіт та об’єктів      зовнішнього благоустрою з начальником КП «Комунальик», Герзанич В.І.

       3.Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності (завідувач    Я.П.Попович) відобразити господарські операції  враховуючи дане рішення.

 

 

   

 

 

 Міський голова                                                                  І.М.Погоріляк

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення

виконавчого комітету

від 22 березня 2017 року № 34

Авізо на  

КП «Комунальник»  по проведених  роботах та виготовлені об’єкти на зовнішньому благоустрої за кошти міського бюджету

№ п/п

Назва об’єкту

Кількість

Ціна

Сума,                  грн.

Знос

станом на 28.02.2017

Додатки

1

2

3

4

5

6

7

1

Реконструкція водогону від залізно-дорожної станції до пл.Народна в м.Перечин

-

-

1100355,00

-

Акт виконаних робіт №1 за серпень 2016 року та №2 за грудень 2016 року

2

Майданчик біля каплички Св.Миколая по вул.Садова у м.Перечин:

-

-

16796,41

2400,85

Акт виконаних робіт №2 за грудень 2016 року

 

-         лавиця на майданчику

1

2048,25

2048,25

1024,13

Акт виконаних робіт №2 за грудень 2016 року

 

-         світильник вуличного освітлення

1

2550,13

2550,13

1275,07

Акт виконаних робіт №2 за грудень 2016 року

 

-         огорожа (висота від 1,2 до 1,6 м.)

1

12198,03

12198,03

101,65

Акт виконаних робіт №2 за грудень 2016 року

3

Металева конструкція перила огородження моста по вул.Шевченка

3

17721,00

53163,00

443,03

Акт виконаних робіт №1 за грудень 2016 року

4

Закритий майданчик для контейнерів ТПВ, м.Перечин, пл.Народна, №19,20

1

45932,00

45932,00

493,38

Акт виконаних робіт №1 за вересень 2015 року та №1 за квітень 2016 року

5

Відкритий майданчик для контейнерів ТПВ, м.Перечин, вул.Садова

1

19977,00

19977,00

166,48

Акт виконаних робіт №1 за грудень 2016 року

6

Відкритий майданчик для контейнерів ТПВ, м.Перечин, пл.Народна за поштою

1

19980,00

19980,00

166,50

Акт виконаних робіт №3 за грудень 2016 року

7

Відкритий  майданчик для контейнерів ТПВ, м.Перечин, вул.Борканюка

1

27999,00

27999,00

349,99

Акт виконаних робіт №1 за листопад  2016 року

8

Закритий майданчик для контейнерів ТПВ, м.Перечин, вул.Лермонтова

1

57548,00

57548,00

719,35

Акт виконаних робіт №2 за листопад  2016 року

9

Металева конструкція мала архітектурна форма на території ринку (молочний ряд)

4

15716,72

62866,88

1571,67

Акт виконаних робіт №2 за вересень  2016 року

10

Металева конструкція мала архітектурна форма на території ринку(молочний ряд)

1

15716,74

15716,74

392,92

Акт виконаних робіт №2 за вересень  2016 року

11

Металева конструкція  (стоянка для велосипедів)

4

979,07

3916,28

1958,14

Акт виконаних робіт №1 за вересень  2016 року

12

Металева конструкція  (стоянка для велосипедів)

1

979,05

979,05

489,53

Акт виконаних робіт №1 за вересень  2016 року

13

Автобусна зупинка

5

13783,20

68916,00

574,30

Акт виконаних робіт №3 за грудень 2016 року

 

 

Керуюча справами                                                                       Є.М. Гафіянич

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 22 березня 2017 року  №     36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

        м.Перечин

 

Про виконання громадських

 робіт на території м. Перечин

 

         На виконання повноважень у сфері забезпечення функціонування інфраструктури соціально – культурного призначення для використання у діяльності комунального та забезпечення підприємства працівниками, які відбувають покарання за адміністративні правопорушення у вигляді громадських робіт, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

 

 

В И Р І Ш И В :

 

 1. Визначити комунальне підприємство Перечинської міської ради «Комунальник» таким, на базі якого здійснюється працевлаштування порушників притягнутих до адміністративної відповідальності у вигляді громадських робіт.
 2. Визначити, що громадські роботи виконуються в робочий час КП « Комунальник» ( понеділок – п’ятниця, з 08.00 по 17.00 год, обідня перерва з 12.00 по 13.00 год., в окремих випадках не довше терміну світлового дня, в залежності від періоду року.

 

 

 

 

 

  Міський голова                                                                 І.М. Погоріляк

 

 

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 
Від 22 березня 2017 року  №  37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
        м.Перечин                                                                                                         
 
Про надання дозволу на розміщення

тимчасової споруди (МАФ)

            Відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,  Наказу  № 244 від 21.10.2011 року Міністерства регіонального розвитку, будівництва, житлово – комунального господарства України ”Про затвердження порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності”, відповідно до норм Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Цмур Ю.І. виконавчий комітет Перечинської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

 1. Дати дозвіл на розміщення тимчасової споруди (МАФ) на частині потічка «Домарадж» у м. Перечин в районі колишньої прохідної заводу «Стеатит» згідно детального плану території від пл. Народної, 6 до вул. Ужанської, 25 для здійснення підприємницької діяльності.
 2. Зобов'язати підприємця:

2.1.Оформити паспорт прив’язки тимчасової споруди.

2.2.Встановлення тимчасової споруди здійснювати відповідно до паспорта прив’язки.

2.3.Утримувати в належному санітарному стані  територію на частині потічка «Домарадж», де розміщуватиметься тимчасова споруда (МАФ).

2.4. Провести заміну існуючих бетонних плит та очистити відповідну частину потічка «Домарадж».

2.5. Після встановлення тимчасової споруди та проведення робіт з благоустрою отримати у виконавчому комітеті міської ради дозвіл на відкриття об’єкта торгівлі  та погодити режим роботи об’єкта торгівлі.

   

 Міський голова                                                                   І.М. Погоріляк

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 22 березня 2017 року  №  38                                                                                                                            

        м.Перечин

 

Про надання пільгового кредиту

          

     Розглянувши заяву Константинової Наталії Василівни, жительки   м. Перечин, вул. Гуменська, 26/4 та на підставі ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

                                             

В И Р І Ш И В:

 

 1. Клопотати перед обласним Фондом інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості щодо надання пільгового кредиту гр. Константиновій Наталії Василівні в сумі 30 (тридцять) тисяч гривень для облаштування інженерних мереж (водопостачання та водовідведення) квартири, що знаходиться за адресою: м. Перечин, вул. Гуменська, 26/4.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету Перечинської міської ради Є.М. Гафіянич.

 

 

  Міський голова                                                             І.М. Погоріляк

 

 

 

 

 

 

 

           

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від 22 березня 2017 року  №   39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

        м.Перечин                                                                                                         

 

Про затвердження  тарифу

на роботу автотранспортного засобу та

подрібнювача гілок

 

        Відповідно до Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, згідно п.2 частини а статті 28, розглянувши листи начальника КП «Комунальник» В.І.Герзанича № 191 від 15.03.2017 р., № 211 від 21 березня 2017 року та  розрахунки КП «Комунальник» виконком міської ради

                                                                 

В И Р І Ш И В :

 

 1. Погодити КП «Комунальник» тариф на роботу автотранспортного засобу ГАЗ 53 (вантажний самоскид) :

     - тариф з ПДВ 20%:

      1) для організацій за 1 год роботи – 348,93 грн.

      2) для населення за 1 год роботи – 307,06 грн.

 1. Погодити КП «Комунальник» тариф на роботу подрібнювача гілок АМ – 120 БД:

     - тариф з ПДВ 20%:

      1) для організацій за 1 год роботи – 158,06 грн.

      2) для населення за 1 год роботи – 131,13 грн.

 

 

    

 

 

 

 

Міський голова                                                                          І.М. Погоріляк

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 22 березня 2017 року № 40

м.Перечин

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 24 січня 2017 року № 10

«Про затвердження штатного розпису КП «Комунальник» на 2017 рік»

 

 

       Відповідно до ст. ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280/97-ВР, виконавчий комітет міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

 

 1. Внести зміни у рішення виконавчого комітету від 24 січня 2017 року № 10 та затвердити штатний розпис комунального підприємства «Комунальник» згідно з додатком.
 2. Уповноважити міського голову І.М. Погоріляка затвердити штатний розпис комунального підприємства та зміни до нього.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Крижановську Л.Ю.

 

 

 

Міський голова                                                                  І.М. Погоріляк

 

 

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 22 березня 2017 року №  41

       м.Перечин     

 

Про надання дозволу на

встановлення вивіски

 

      На підставі ч. 6 ст. 9 Закону України «Про рекламу», ч. 1 ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»,  п.3.7 Порядку встановлення вивісок в м. Перечин, керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Перечинської міської ради

 

 

ВИРІШИВ:

 

 1. Надати дозвіл ФОП Павлик Олександру Володимировичу на встановлення вивіски у м. Перечин, вул. Ужанська, буд. 10 відповідно до погодженого проекту.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на інспектора по контролю за благоустроєм  Ю.Ю. Долинича. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                          І.М Погоріляк

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  22 березня 2017 року № 42                                                                                            

                                                                                                                                                                                             

       м.Перечин

 

Про визначення місць

 на встановлення дорожніх знаків

 на території м. Перечин

 

 

           Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про дорожній рух», ДСТУ 23457- 86, ДСТУ 4100-2002 «Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила використання», спільного наказу МНС, Міністерства транспорту України, Державного комітету по житлово – комунальному господарству « Про затвердження Положення про спеціалізовані служби організації дорожнього руху « № 859/550/86 від 31.12.93, розглянувши лист Начальника Служби автомобільних доріг у Закарпатській області М.М. Поповича виконавчий комітет

 

В И Р І Ш И В :

 

 1. Враховуючи складні дорожні умови для виїжджаючого транспорту з провулку Суворова у м. Перечин, встановити дорожній знак 3.29 «Обмеження максимальної швидкості» у присілку «Яслище» на ділянці автомобільної дороги Н -13 Львів – Самбір – Ужгород.
 2. Звернутися до Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Закарпатській області з проханням  погодити місце встановлення обмежувального знаку.

 

 

Міський голова                                                                  І.М. Погоріляк

 

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 22 березня 2017 року  № 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

        м.Перечин                                                                                                         

 

Про затвердження  розцінок з

виконання робіт по озелененню міста

 

        Відповідно до Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, згідно п.2 частини а статті 28, розглянувши лист начальника КП «Комунальник» В.І.Герзанича № 212 від 21.03.2017 р., виконком міської ради

                                                                 

В И Р І Ш И В :

 

 1. Затвердити КП «Комунальник» розцінки з виконання робіт по озелененню міста.
 2. Конроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста з питань житлово – комунального господарства С.М. Бабич.

 

 

    

 

Міський голова                                                                          І.М. Погоріляк

 

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від 22 березня 2017 року  №  44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 м.Перечин                                                                                                         

 

Про затвердження  робочого

проекту

 

 

       Відповідно до ст. 30 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради

                                                                

В И Р І Ш И В :

 

 1. Затвердити робочий проект на капітальний ремонт будівлі клубу «Яслище» ( другий поверх ) в м. Перечин, вул. Суворова, 8, загальна вартість якого складає 481,392 тис. грн.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на завідуючу відділом бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради Попович Я.П.

 

 

 

 

 Міський голова                                                                  І.М. Погоріляк      

 

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 22 березня  2017 року  №  45                                                                                                   

        м.Перечин

 

Про надання дозволу на розміщення

пересувних дитячих атракціонів

 

 Згідно норм підпункту 3 пункту б) частини 1 статті 38 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву ФОП Текель Мирослава Михайловича щодо надання дозволу  на розміщення пересувних дитячих атракціонів на території міста, виконком міської ради

 

В И Р І Ш И В :

 

 1. Надати дозвіл ФОП Текель М.М. на розміщення пересувних дитячих атракціонів у період з 14.04.2017 року по 17.04.2017 рік.
 2. Місця розміщення пересувних дитячих атракціонів по м. Перечин погодити із заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів Крижановською Л.Ю.
 3. Відповідальному за проведення названих заходів Текель М.М. забезпечити дотримання громадського порядку та безпеки відвідувачів під час організації та проведення атракціонів.

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                   І.М Погоріляк