Рішення чергового засідання виконавчого комітету від 24.05.2017р.

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від 24 травня 2017 року  №   1                                                                                                                                                                             

      м.Перечин                                     

                                

 Про надання матеріальної

 допомоги малозабезпеченим

 верствам   населення в м.Перечин

Документу надано статус « Конфіденційний «згідно статей 11, 21  Закону України «Про інформацію» та він не підлягає оприлюдненню, бо містить конфіденційну інформацію ( інформацію про особу ).

Збирання , зберігання, використання та поширення інформації про особу, без її попередньої згоди, крім випадків, визначених законом, забороняється.                

( офіційне тлумачення див. в Рішенні Конституційного Суду України № 5 – зп від 30.10.97)

Міський голова                                                                         І.М. Погоріляк

                                                                                        

                                                                         У К Р А Ї Н А                                                                        

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від  24 травня 2017 року № 2

                                                                                                                                                                                             

       м. Перечин

 

Про  затвердження акту

обстеження зелених насаджень

 

         Відповідно до п. 1 частини 6, статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з необхідністю впорядкування земельних площ на території міста Перечин, враховуючи, що зелені насадження знаходяться в аварійно – небезпечному стані, розглянувши акт обстеження зелених насаджень від 15 травня 2017 року виконком міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

 1. Затвердити акт № 4 від 15 травня 2017 року про обстеження зелених насаджень, у зв’язку із впорядкуванням земельних площ та територій ( додається).
 2. Дати дозвіл на зрізання зелених насаджень на території  м. Перечин по вул. Суворова.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Крижановську Л.Ю.

 

 

 

 

Міський голова                                                                      І.М. Погоріляк

 

 

 

 

 

 

 

 

«Погоджую»

Перечинський міський голова

_____________ І.М Погоріляк

«15» травня 2017 р.

АКТ № 4

обстеження зелених насаджень ( дерев, чагарників, газонів, парків, лісопарків, насаджень санітарно – захисних зон),

що підлягають знесенню чи пересаджуванню у зв’язку із забудовою

та впорядкуванням земельних площ та територій

м. Перечин                                                                        «15» травня 2017 р.

комісія у складі:

- голови комісії: Крижановської Л.Ю. – заступника Перечинського міського голови з виконавчої роботи

членів комісії:

- Гафіянич Є.М. – керуючої справами виконавчого комітету

- Бабич С.М. – спеціаліста з питань житлово – комунального господарства,

оглянула зелені насадження за адресою: м. Перечин по вул. Суворова.      Кронування/зрізання зелених насаджень пов’язано із тим, що вони створюють загрозу для людей та будівель та не сприяють естетичному вигляду міста.

Зелені насадження , що підлягають видаленню та обрізанню:

з/п

Вид зелених насаджень

(порода)

Діаметр стовбура

на висоті 1,3 м від землі

 

К-ть (т.)

 

Висота

(м)

Якісний стан

( хороший, задовільний, незадові-льний)

Примітка (підлягає пересаджу-ванню, зрізуванню, обрізанню)

 

1.

 

Ялина

 

 

≈30-35

 

 

2

 

   

≈10-12

 

незадовільний

 

зрізання

 

Разом  підлягають зрізанню: 2 дерева

 

ВИСНОВКИ КОМІСІЇ:

   Необхідно зрізати 2 дерева у зв’язку з тим, що вони знаходяться в аварійно – небезпечному стані, і в майбутньому можуть зашкодити життю людей та житловим будівлям та не сприяють естетичному вигляду міста.

Голова комісії – Крижановська Л.Ю.   _____________

Члени комісії:

 1. Гафіянич Є.М. ____________
 2. Бабич С.М. ____________

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 24 травня 2017 року №  3                                                                                                                                                                                                                                 

        м. Перечин

 

 Про  взяття на облік та включення до

 списків черговості (загальної черги,

позачергової черги та першочергової

черги) громадян  щодо надання

земельних ділянок для індивідуального

житлового будівництва

Розглянувши  заяви громадян та пропозиції земельної комісії створеної при виконавчому комітеті міської ради, керуючись «Положенням про порядок надання земельних ділянок громадянам для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель комунальної власності на території міста Перечин» затвердженої рішенням 3 сесії VII скликання Перечинської міської ради, ст.12, 40, 80, 81,116 Земельного Кодексу України, ст.373, 374 Цивільного кодексу України,   Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконком Перечинської міської ради

В И Р І Ш И В :

1.     Взяти на облік та включити до списку загальної черги громадян  щодо надання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва:

 • жителя м. Перечин, вул. Гагаріна, 31– Мордованець Надію Іванівну

Черга загальна: № 53.

 

 

Міський  голова                                                           І.М. Погоріляк

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 24 травня 2017 року  №  4                                                                                                                       

        м.Перечин

 

Про надання пільгового кредиту

          

     Розглянувши заяву Герич Мирослава Івановича, жителя м. Перечин, вул. ***, ***/*** та на підставі ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

                                             

В И Р І Ш И В:

 

 1. Клопотати перед обласним Фондом інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості щодо надання пільгового кредиту гр. Герич Мирославу Івановичу в сумі 20 (двадцять) тисяч гривень на заміну зовнішніх вікон та дверей у квартирі, що знаходиться за адресою: м. Перечин, вул. ***,***/***.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету Перечинської міської ради Є.М. Гафіянич.

 

 

 

  Міський голова                                                                І.М. Погоріляк

 

 

 

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 24 травня  2017 року  № 5                                                                   

        м.Перечин

 

Про надання дозволу на розміщення

пересувних дитячих атракціонів

 

             Згідно норм підпункту 3 пункту б) частини 1 статті 38 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяви ФОП Текель Мирослава Михайловича, ФОП Ожоганич Василя Петровича щодо надання дозволу  на розміщення пересувних дитячих атракціонів на території міста, виконком міської ради

 

В И Р І Ш И В :

 

 1. Надати дозвіл ФОП Текель М.М., ФОП Ожоганич В.П. на розміщення пересувних дитячих атракціонів під час святкування Дня Перечина з 27.05. 2017 р. по 29.05.2017 р.
 2. Місця розміщення пересувних дитячих атракціонів по м. Перечин погодити із заступником міського голови по виконавчій роботі Крижановською Л.Ю.
 3. Відповідальним за проведення названих заходів Текель М.М. , ФОП Ожоганич В.П. забезпечити дотримання громадського порядку та безпеки відвідувачів під час організації та проведення атракціонів.

 

 

 

 

 

    Міський голова                                                                    І.М Погоріляк                                                                         

 

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 24 травня  2017 року  №   6                                                               

        м.Перечин

 

Про надання дозволу на розміщення

пересувного кіноатракціону 5D

 

             Згідно норм підпункту 3 пункту б) частини 1 статті 38 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву ФОП Туранової Руслани Анатоліївни щодо надання дозволу на розміщення кіноатроатракціону на території міста, виконком міської ради

 

В И Р І Ш И В :

 

 1. Надати дозвіл ФОП Турановій Руслані Анатоліївні на розміщення кіно атракціону 5Д в період з 23.05.2017 р. до 23.06.2017 р.
 2. Місце розміщення – біля ресторану «Перечин» на пл. Народній.
 3. ФОП Туранова несе відповідальність за вивезення твердих побутових відходів та санітарної очистки прилеглої території і вирішує його з комунальним підприємством КП «Комунальник».
 4. Питання підключення до електроспоживання вирішити з Перечинсько- Великоберезнянським РЕМ.
 5. Відповідальність за дотримання техніки безпеки несе ФОП Туранова.
 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови по виконавчій роботі Крижановську Л.Ю.

 

 

  

    Міський голова                                                                    І.М. Погоріляк                                                                         

 

 

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 24 травня 2017року  №    7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

        м.Перечин                                                                                                         

 

Про внесення змін у рішення виконавчого

комітету від 21 січня 2016 року № 6 «Про

 розміщення тимчасової споруди»

 

          Відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва, житлово – комунального господарства України «Про затвердження порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, взявши до уваги клопотання головного директора ПАТ «Закарпатавтотранс» Кречко Й.В., виконком Перечинської міської ради

В И Р І Ш И В  :

 1. Рекомендувати ПАТ «Закарпатавтотранс» заасфальтувати територію по вул. Ужанській,28, де знаходяться тимчасові споруди згідно паспорту прив’язки.
 2. Рекомендувати ПАТ «Закарпатавтотранс» впорядкувати торгівлю, яка провадиться на відповідній території.
 3. У разі виконання п.1, п.2 даного рішення,внести зміни в пункт 1 рішення виконавчого комітету від 21 січня 2016 року № 6 та продовжити строк розміщення тимчасової споруди, зокрема, викласти в такій редакції:

Дати дозвіл ПАТ «Закарпатавтотранс» на розміщення тимчасової споруди, що знаходиться за адресою м. Перечин,              вул. Ужанська, 28 згідно паспорту прив’язки на земельній ділянці  строком на  5 років .

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету Перечинської міської ради Є.М. Гафіянич.

Міський голова                                                                            І.М. Погоріляк

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 24 травня 2017  року  № 8                                                                  

        м.Перечин

 

Про припинення піклувальння

      

         Відповідно до підпункту 4 пункту б, частини 1, ст. 34 Закону України     «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 5.5. Правил опіки та піклування затверджених Наказом Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України 26.05.99             N 34/166/131/88, взявши до уваги главу 6 Цивільного Кодексу України, розглянувши заяву жителя м. Перечин, вул. Ломоносова, 13/9 Опачко Василя Юрійовича виконавчий комітет Перечинської міської ради

 

В И Р І Ш И В :

                      

 1. Припинити піклування над жителем м. Перечин, вул. Ломоносова, 13/9 Опачко Василем Юрійовичем 12.02.1952 року народження з боку його сина Опачко Мирослава Васильовича 7.08.1978 року народження, що зареєстрований за адресою с. Порошково,   вул. Зерновська, 31, у зв’язку з тим, що заявник мотивує необхідність припинити піклування над ним, оскільки відпали причини, що викликали встановлення над ним піклування.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету Перечинської міської ради Є.М. Гафіянич.

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                І.М. Погоріляк

 

 

 

 

 

 

 

В И С Н О В О К

органу опіки та піклування

виконкому Перечинської міської ради

 

 

 

       Розглянувши заяву Опачко Василя Юрійовича, 12.02.1952 року народження, жит. м. Перечин, вул. Ломоносова,13/9, про те, що він просить припинити над ним піклування з боку його сина Опачко Мирослава Васильовича 7.08.1978 року народження, що зареєстрований за адресою с. Порошково,  вул. Зерновська, 31 відповідно до пункту 5.5. Правил опіки та піклування, зокрема у зв’язку з тим, що відпали причини, що викликали необхідність встановлення піклування над ним.

 

   Виходячи із вищенаведеного, орган опіки та піклування вважає за доцільне:

 

 1. Припинити піклування над жителем м. Перечин, вул. Ломоносова, 13/9 Опачко Василем Юрійовичем 12.02.1952 року народження з боку його сина Опачко Мирослава Васильовича 7.08.1978 року народження, що зареєстрований за адресою с. Порошково, вул. Зерновська, 31, у зв’язку з тим, що заявник мотивує необхідність припинити піклування над ним, оскільки відпали причини, що викликали встановлення над ним піклування.

 

 

 

 

 

   

   Голова опікунської ради                                          Є.М. Гафіянич

 

 

 

                                                                                        

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 24 травня 2017 року  № 9                                                                                                                                                 

  м.Перечин

 

Про утворення адміністративної комісії при

виконавчому комітеті Перечинської міської ради

VII скликання

 

 

            Згідно Кодексу законів України про адміністративні правопорушення, відповідно до Положення про адміністративні комісії Української РСР, затвердженого Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 9 березня 1988 року за № 5540-ХІ , на підставі підпункту 4 пункту б) частини 1 статті 38 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання повноважень щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав,  свобод і законних інтересів громадян, та у зв’язку із завершенням повноважень виконкому та обранням нового персонального складу, виконавчий комітет міської ради

 

                                                          В И Р І Ш И В :

 

 1. Утворити адміністративну комісію при виконавчому комітеті Перечинської міської ради VII скликання у складі голови, заступника голови, відповідального секретаря і чотирьох членів адміністративної комісії.
 2. Затвердити Положення про адміністративну комісію при виконавчому комітеті Перечинської міської ради VII скликання згідно додатку № 1 до рішення.
 3. Затвердити персональний склад адміністративної комісії при виконавчому комітеті Перечинської міської ради VII скликання згідно додатку № 2 до рішення.
 4. У справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються адміністративною комісією при виконавчому комітеті міської ради , уповноважити посадових осіб на складання протоколів про адміністративні правопорушення згідно додатку № 3 до рішення.
 5. Вважати рішення виконавчого комітету Перечинської міської ради від 17.12.2015 року № 69, від 19.04.2016 року № 40, від 20.05.2016 року № 69, від 23.02.2017 року № 20 такими, що втратили чинність.

 

Міський голова                                                          І.М. Погоріляк

 

Додаток №1

до рішення виконавчого комітету

Перечинської міської ради

№  9 від 24.05.2017 р.

 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Адміністративна комісія – це колегіальний орган, який утворюється при виконавчому комітеті Перечинської міської ради для розгляду і вирішення справ про адміністративні правопорушення, за винятком справ, віднесених Кодексом України про адміністративні правопорушення до відання інших органів (посадових осіб).

1.2. Адміністративна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, іншими нормативно-правовими актами, цим Положенням, а також рішеннями міської ради та її виконавчого комітету.

1.3. Завданням адміністративної комісії є розгляд справ про адміністративні правопорушення, виховання громадян у дусі чіткого і неухильного дотримання існуючих норм права, чесного ставлення до державного і громадського обов’язку, поваги до прав, честі й гідності громадян, а також запобігання нових правопорушень, як  самими правопорушниками, так і іншими особами.

 

 1. ЗАВДАННЯ КОМІСІЇ, ПОРЯДОК ЇЇ УТВОРЕННЯ

2.1. Адміністративна комісія розглядає, відповідно до чинного законодавства, справи про адміністративні правопорушення:

 • у галузі охорони праці і здоров охорони праці і здоров’я населення;
 • у галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам‘яток історії та культури;
 • у промисловості, будівництві та в галузі використання електричної і теплової енергії;
 • на транспорті, у галузі шляхового господарства і зв’язку ;
 • у галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою;
 • у галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, у галузі фінансів і підприємницької діяльності;
 • що посягають на громадський порядок і громадську безпеку;
 • що посягають на встановлений порядок управління;
 • і інші.

2.2.  Порядок створення і склад адміністративної комісії, порядок розгляду нею справ про адміністративні правопорушення визначається чинним законодавством та Положенням про адміністративну комісію при виконкомі Перечинської  міської ради, що його затверджує виконавчий комітет Перечинської міської ради.

2.3.  Адміністративна комісія утворюється відповідними органами місцевого самоврядування в складі  голови, заступника голови, відповідального секретаря та членів комісії (стаття 215 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

2.4.    Голова адміністративної комісії, а під час його відсутності, заступник голови:

 • керує роботою комісії, несе відповідальність за виконання покладених на комісію завдань;
 • головує на засіданнях комісії;
 • забезпечує регулярне проведення засідань комісії, визначає коло питань, що підлягають розгляду на черговому засіданні;
 • вживає заходів щодо підвищення рівня правової культури і правової підготовки членів адміністративної комісії;
 • підписує протокол і постанову комісії по справі про адміністративне правопорушення.

2.5.  На час відсутності голови адміністративної комісії, заступник голови комісії має право підпису постанов і протоколів з закріпленням печаткою адміністративної комісії.

2.6.   Відповідальний секретар адміністративної комісії:

 • заводить по кожному протоколу про адміністративне правопорушення окрему справу;
 • здійснює підготовку до розгляду справ про адміністративні правопорушення;
 • вирішує організаційні питання проведення засідань комісії;
 • веде по справах, що розглядаються комісією, протоколи засідань комісії;
 • разом з головою комісії підписує протокол і постанову комісії по справі про адміністративне правопорушення;
 • звертається до відповідних органів щодо примусового виконання постанови про накладення адміністративного стягнення і контролює їх виконання;
 • веде діловодство комісії, облік розглянутих справ про адміністративні правопорушення, забезпечує схоронність цих справ.

2.7. Адміністративна комісія забезпечує своєчасне, всебічне, повне і об’єктивне з’ясування обставин кожної справи, вирішення її у відповідності з законодавством, виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності.

2.8.   Адміністративна комісія у своїй діяльності відповідальна перед міською радою і її виконавчим комітетом та їм підзвітна.

2.9.   Засідання комісії є правочинним, якщо в ньому беруть участь більше половини від загального складу комісії.

До складу комісії можуть входити депутати міської ради, представники профспілкових та інших громадських організацій, трудових колективів.

Для здійснення поточної роботи і контролю за виконанням постанов комісії, в межах існуючого штатного розпису за рахунок перерозподілу обов’язків серед  працівників виконкому може вводить посада звільненого відповідального секретаря комісії.

Не можуть входити до складу адміністративної комісії представники державних органів, посадові особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, а також працівники прокуратури, суду і адвокати.

2.10.  Адміністративна комісія в своїй діяльності спирається на широкий актив громадськості.

Адміністративна комісія в усіх питаннях, віднесених до її компетенції, взаємодіє з постійними комісіями депутатів міської ради та комісіями, утвореними при виконавчому комітеті.

2.11.  Адміністративна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, іншими нормативно-правовими актами, цим Положенням та іншими законодавчими актами України, а також рішеннями обласної, міської рад та її виконавчих комітетів, за порушення яких передбачається адміністративна відповідальність.

2.12. Адміністративна комісія організує облік розглянутих справ про адміністративні правопорушення, узагальнює практику цих справ у межах території, що підпорядкована Перечинській міській раді.

Адміністративна комісія, встановивши при розгляді конкретних справ, або в результаті узагальнення практики їх розгляду, причини та умови, що сприяли вчиненню адміністративних правопорушень, вносить у виконавчий комітет або посадовій особі органу місцевого самоврядування пропозиції пор вжиття заходів щодо усунення цих причин та умов.

Не пізніше, як у місячний строк по пропозиції має бути вжито необхідних заходів і про результати повідомлено адміністративну комісію, що внесла пропозицію.

2.13.  Діловодство у справах, що розглядаються адміністративною комісією, ведеться відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення,цього Положення та інших актів законодавства про адміністративні правопорушення.

Порядок реєстрації та зберігання справ, зразки форм документів, необхідних для роботи адміністративної комісії, затверджується виконавчим комітетом Перечинської міської ради.

2.14.  Справа, що заводиться адміністративною комісією, повинна містити протокол про адміністративне правопорушення, протокол засідання і постанову комісії, дані про оповіщення осіб, які беруть участь і справі, про день і час засідання комісії, вручення або надсилання постанови особі, до якої її винесено, відмітки про звернення до виконання постанови, хід і результати її виконання та інші документи у цій справі.

2.15. Технічне обслуговування та матеріально-технічне забезпечення адміністративної комісії покладається на виконавчий комітет Перечинської міської ради.

2.16. Справи про адміністративні правопорушення розглядаються адміністративною комісією відносно громадян, зареєстрованих на території м. Перечин.

 

 

 

 1. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

3.1. Адміністративна комісія розглядає справи про адміністративні правопорушення, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (ст.218 КУпАП).

3.2.  Підставою для розгляду адміністративною комісією справи є протокол про адміністративне правопорушення, складений у встановленому порядку уповноваженою на те службовою особою, відповідно до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

3.3.   Засідання комісії проводиться у разі необхідності, але не рідше двох раз на місяць.

3.4.   Справи розглядаються відкрито.

З метою підвищення виховної і запобіжної ролі провадження в справах про адміністративні правопорушення, справи можуть розглядатися у виїзних засіданнях комісії.

3.5. Справа розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. В разі відсутності цієї особи, справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи, якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, або за довіреністю особи, яка притягується до адміністративної відповідальності.

3.6. При підготовці до розгляду справи, відповідальний секретар адміністративної комісії вирішує такі питання:

 • чи належить до компетенції адміністративної комісії розгляд даної справи;
 • чи правильно складено протокол та інші матеріали справи;
 • чи оповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду;
 • чи витребувано необхідні додаткові матеріали;
 • чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого їх законних представників і адвоката.

3.7.  Розгляд справи розпочинається з оголошення складу адміністративної комісії, яка розглядає дану справу.

Головуючий на засіданні адміністративної комісії оголошує, яка справа підлягає розгляду, хто притягається до адміністративної відповідальності, роз’яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, відповідно до статей 268-274 Кодексу України про адміністративні правопорушення, їх права і обов’язки. Після цього оголошується протокол про адміністративне правопорушення. На засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справ, досліджуються докази й вирішуються клопотання. У разі участі у розгляді справи прокурора, заслуховується його висновок.

3.8.  Адміністративна комісія, при розгляді справи про адміністративне правопорушення, зобов’язана з’ясувати:

 • чи було вчинено адміністративне правопорушення;
 • чи винна дана особа в його вчиненні;
 • чи підлягає вона адміністративній відповідальності;
 • чи є обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність;
 • чи заподіяно майнову шкоду;
 • чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд товариського суду;
 • інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

3.9.  При розгляді кожної справи про адміністративне правопорушення, адміністративною комісією ведеться протокол, в якому зазначаються:

 • дата і місце засідання;
 • найменування і склад комісії;
 • зміст справи, що розглядається;
 • відомості про явку осіб, які беруть участь у справі;
 • пояснення осіб, які беруть участь у розгляді справи, їх клопотання і результати їх розгляду;
 • документи і речові докази, досліджені під час розгляду справи;
 • відомості про оголошення прийнятої постанови і роз’яснення порядку та строків її оскарження.

Протокол засідання адміністративної комісії підписується головуючим на засіданні і відповідальним секретарем.

3.10.  По справі про адміністративне правопорушення адміністративна комісія виносить одну з таких постанов:

 • про накладення адміністративного стягнення;
 • про закриття справи.

3.11. За вчинення правопорушень адміністративна комісія може застосовувати такі адміністративні стягнення:

 • попередження;
 • штраф.

При вирішенні питання про накладення адміністративного стягнення, адміністративна комісія накладає його в межах, установлених відповідною статтею  Кодексу України про адміністративні правопорушення та іншими актами, які передбачають відповідальність за адміністративні правопорушення.

При накладенні стягнення,адміністративна комісія враховує характер вчиненого правопорушення, особу порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність.

Якщо одночасно розглядаються дві або більше справи про вчинення однією особою кількох порушень, адміністративна комісія накладає стягнення в межах санкцій, встановлених за більш серйозне правопорушення з числа вчинених. До основного стягнення в цьому разі може бути приєднано одне з додаткових стягнень, передбачених статтями про відповідальність за будь-яке з вчинених правопорушень.

Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш, як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – два місяці з дня його виявлення.

3.12.  Постанова про закриття справи виноситься в разі оголошення усного зауваження, а також в разі наявності обставин, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення, зазначених у статті 24 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

3.13.  Постанова комісії повинна містити:

 • найменування адміністративної комісії, яка винесла постанову;
 • дату розгляду справи;
 • відомості про особу, щодо якої розглядається справа;
 • викладення обставин, установлених під час розгляду справи;
 • зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення;
 • прийняте по справі рішення.

Постанова адміністративної комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні.

Постанова підписується головуючим на засіданні і відповідальним секретарем.

3.14.  Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається особі, щодо якої її винесено.

Копія постанови в той же строк вручається або висилається потерпілому на його прохання.

Копія постанови вручається під розписку. В разі, якщо копія постанови висилається, про це робиться відповідна помітка у справі.

3.15.  Постанова адміністративної комісії може бути оскаржена протягом десяти днів з дня винесення постанови особою, відносно якої її винесено, а також потерпілим у виконавчий комітет Перечинської міської ради або в суд. У разі пропуску зазначеного строку з поважних причин, цей строк адміністративною комісією за заявою особи, відносно якої винесено постанову, може бути поновлено.

Скарга на постанову подається в адміністративну комісію, яка винесла постанову, якщо інше не встановлено законодавством.

Постанова адмінкомісії визнається незаконною з ініціативи зацікавлених осіб судом загальної юрисдикції. Однак, це не позбавляє її права за власною ініціативою або ініціативою інших зацікавлених осіб, змінити чи скасувати прийнятий нею правовий  акт.

Постанову адміністративної комісії може бути опротестовано прокурором.

3.16.  У разі надходження скарги або протесту на постанову, адміністративна комісія протягом трьох діб надсилає скаргу разом зі справою в орган, де оскаржується постанова.

3.17. Подання у встановлений строк скарги на постанову, за винятком постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження, а також винесення прокурором протесту, постанови, зупиняє виконання постанови до розгляду скарги або протесту.

3.18.  Постанова адміністративної комісії про накладення адміністративного стягнення є обов’язковою для виконання державними і громадськими органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, посадовими особами і громадянами.

3.19.  Постанова адміністративної комісії про накладення адміністративного стягнення надається порушнику, відповідно до правил, установлених Кодексом України про адміністративні правопорушення.

3.20. На підставі документа, що свідчить про виконання постанови, відповідальний секретар адміністративної комісії робить на постанові відповідну відмітку.

 

 

 

 

Керуюча справи                                                                    Гафіянич Є.М.

 

 

 

 

Додаток №2

до  рішення виконавчого комітету

Перечинської міської ради

№ 9 від 24.05.2017 р.

 

 

 

С К Л А Д

адміністративної комісії

при виконавчому комітеті Перечинської міської ради

 

 

Голова адміністративної комісії :

Гафіянич Євгенія Михайлівна – керуюча справами виконавчого комітету

 

 

Заступник голови адміністративної комісії:

Кравець Віталій Володимирович – перший заступник Перечинського міського голови

 

Секретар адміністративної комісії:

                        Белей Світлана Василівна –  провідний спеціаліст з питань інформаційно – комп’ютерного забезпечення Перечинської міської ради

 

Члени адміністративної комісії:

 

Вовканич – Белеканич Олеся Юріївна – секретар Перечинської міської ради

Герич Надія Михайлівна – провідний спеціаліст відділу бухгалтерського  обліку та фінансової звітності Перечинської міської ради

Сікора Ростислав Зіновійович – провідний спеціаліст з питань регуляторної політики, юрист міської ради

Зизич Наталія Юріївна – депутат Перечинської міської ради

 

        

 

 

 

Керуюча справами                                                  Є.М. Гафіянич

 

Додаток № 3  

                                                                                    до рішення

виконавчого комітету

                                                                                    Перечинської міської ради

                                                                                    № 9 від  24.05.2017 року

С П И С О К

осіб, уповноважених виконавчим комітетом Перечинської міської ради

на   складання протоколів про адміністративні правопорушення

 

Крижановська Любов Юріївна – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів

Долинич Юрій Юрійович – інспектор по контролю за благоустроєм

Черепова Наталія Юріївна – майстер КП “ Комунальник»

Герзанич Володимир Іванович - начальник КП « Комунальник»

Бабич Софія Миколаївна – спеціаліст з питань житлово –комунального господарства.

Веселовський Владислав Михайлович– заступник начальника КП «Комунальник», юрисконсульт

Бучак Микола Станкович – старший інспектор Перечинського відділення  поліції

Готра Іванна Володимирівна – юрист – землевпорядник міської ради

Комеса Михайло Михайлович– працівник КП «Комунальник»

Борис Олеся Володимирівна – головний спеціаліст з питань реєстраційного обліку громадян.

 

Керуюча справами                                                                  Є.М. Гафіянич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 24 травня 2017 року  №  10

 

Про затвердження Положення про опікунську раду

при виконавчому комітеті Перечинської міської

ради та її складу

 

        Відповідно до п.4 частини б) ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 56 Цивільного кодексу України, підпунктів 1.4, 1.6, пункту 1 Правил опіки та піклування, затверджених спільним наказом Державного комітету у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 року №34/166/131/88 та з метою дотримання принципів законності, гуманності, неприпустимості приниження честі і гідності повнолітніх громадян, які потребують допомоги щодо забезпечення їх прав та інтересів, захисту прав малолітніх та неповнолітніх осіб, виконком міської ради

В И Р І Ш И В :

 1. Затвердити Положення про опікунську раду при виконкомі Перечинської міської ради (додаток 1).
 2. Затвердити склад опікунської ради при виконкомі Перечинської міської ради (додаток 2).
 3. Визнати рішення виконавчого комітету Перечинської міської ради від 17.12.2015 року № 71 таким, що втратило чинність.

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                 І.М. Погоріляк

 

 

 

 

Додаток №1

до рішення виконавчого комітету

Перечинської міської ради

№ 10від 24.05.2017 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про опікунську раду виконавчого комітету

Перечинської міської ради

 

 1. Загальні положення

1.1. Опікунська рада виконавчого комітету Перечинської міської ради (далі - опікунська рада) є консультативно-дорадчим органом і створюється з метою надання допомоги виконавчому комітету у здійсненні ним функцій як органу опіки та піклування.

1.2.У своїй діяльності опікунська рада керується Конституцією України, Сімейним кодексом України, Цивільним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, „Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”, Правилами опіки та піклування та іншими нормативними актами, що регулюють діяльність органу опіки та піклування, а також цим Положенням.

1.3.Діяльність опікунської ради здійснюється відповідно до чинного законодавства на принципах законності, гласності, гуманності, неприпустимості приниження честі і гідності громадян, в т.ч. неповнолітніх, які потребують допомоги щодо забезпечення їхніх прав та законних інтересів.

 1. Основні завдання опікунської ради

2.1.Координація діяльності виконавчих органів міської ради, підприємств, установ різної форми власності, громадських та релігійних організацій щодо соціально-правового захисту осіб, яким було призначено опікуна                         (піклувальника),  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

           2.2.Здійснення контролю за умовами утримання і виховання осіб, яким було призначено опікуна ( піклувальника),  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів та піклувальників, прийомних сім’ях, у навчально-виховних та дошкільних закладах, у позашкільних закладах.

2.3. Попередній розгляд спірних та складних питань, які виносяться на засідання виконавчого комітету щодо:

-   здійснення опікунами та піклувальниками своїх обов'язків щодо
виховання та утримання підопічних;

-   вилучення дітей у батьків, подальше перебування в сім’ях яких
загрожує життю та здоров’ю дітей;

-      інших питань, які входять до компетенції органу опіки та
піклування і   потребують   прийняття рішення виконавчим комітетом
міської ради.

 1. Опікунська рада має право

3.1.Запрошувати на свої засідання представників виконавчих органів Перечинської міської ради, установ та підприємств різних форм власності, громадських та релігійних організацій, опікунів та піклувальників, прийомних батьків, батьків - вихователів.

3.2.Одержувати в установленому порядку необхідні для її діяльності матеріали через виконавчі органи сільської ради.

3.3.Заслуховувати звіти опікунів (піклувальників), усиновителів, прийомних батьків, батьків-вихователів про умови утримання, виховання та навчання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

3.4. Подавати пропозиції в установленому порядку про накладання дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними законодавства щодо захисту прав осіб, яким було призначено опікуна                ( піклувальника), дітей, в т.ч. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

3.5.Утворювати робочі групи, залучати до них представників виконавчих органів сільської ради, установ, громадських організацій тощо для підготовки пропозицій з питань опіки та піклування.

 

 1. Організація діяльності опікунської ради

   4.1.Головою опікунської ради є керуюча справами виконавчого комітету .

   4.2.Склад ради затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради.

   4.3.Засідання опікунської ради проводиться в міру необхідності, але не рідше 1 разу на квартал і вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини її складу.

   4.4.Про день засідання і порядок денний своєчасно повідомляється членам ради та запрошеним.

  4.5.Рішення опікунської ради приймається відкритим голосуванням більшістю голосів членів ради, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови ради.

              4.6.Рішення ради оформляються протоколом, який підписується головою (або головуючим).

 

 

 

 

 

 

Керуюча справами                                                                Є.М. Гафіянич

 

 

 

 

 

 

Додаток №2

до рішення виконавчого комітету

Перечинської міської ради

№ 10 від 24.05.2017 р.

 

 

СКЛАД

опікунської ради при виконавчому комітеті

Перечинської міської ради

 

 1. Гафіянич Євгенія Михайлівна – голова опікунської ради, керуюча справи виконавчого комітету.
 2. Вовканич – Белеканич Олеся Юріївна – секретар міської ради.
 3. Белей Світлана Василівна – провідний спеціаліст з питань інформаційно – комп’ютерного набору Перечинської міської ради.
 4. Гаєвська Галина Василівна – депутат міської ради.
 5. Зизич Наталія Юріївна – депутат міської ради.

 

 

 

Керуюча справами                                                        Є.М. Гафіянич

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  24 травня 2017 року  №  11                                                                                                                                                        

 м.Перечин

 

Про створення комісії з

житлових питань та призначення

відповідального по веденню

квартирного обліку

 

 

       На підставі ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 15 Житлового кодексу Української РСР, згідно Правил обліку громадян, які потребують поліпшення їх житлових приміщень з внесеними змінами,  та у зв’язку з завершенням повноважень виконкому та обранням нового складу виконкому, виконком міської ради

                                                

В И Р І Ш И В :

 

 1. Створити комісію з житлових питань у новому складі:

Голова комісіїКрижановська Л.Ю.- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів.

Члени комісії:

 • Гафіянич Є.М. – керуюча справами виконавчого комітету Перечинської міської ради.
 • Борис О.В.- головний спеціаліст з питань реєстраційного обліку громадян.
 • Бабич С.М. - спеціаліст з питань житлово – комунального господарства.
 1. 2. Призначити відповідального за ведення квартирного обліку керуючу справами виконавчого комітету Перечинської міської ради Гафіянич Є.М.

              

    

 

 

   Міський голова                                                                 І.М. Погоріляк

 

            

                                                                                        

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 24 травня 2017 року  № 12                                                                                                                                                         

        м.Перечин

 

Про створення комісії по обстеженню

матеріально- побутових умов

малозабезпечених верств населення м. Перечин

 

       Згідно Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання прийнятої Програми фінансової підтримки заходів у сфері соціального захисту вразливих верств населення в місті Перечин на 2016 – 2018 роки, у зв’язку з завершенням повноважень виконкому та обранням нового складу виконкому, виконком міської ради

 

                                                 В И Р І Ш И В :

 

 1. Створити комісію з видачі актів обстеження матеріально-побутових умов малозабезпеченим верствам населення м. Перечин в такому складі:

    Голова комісії:  – керуюча справами виконкому Гафіянич Є.М.

    Члени комісії :

    - Вовканич – Белеканич О.Ю. – секретар міської ради.

    - Бабич С.М. -  спеціаліст по роботі з комунальними підприємствами.

    - Гаєвська Г.В. – депутат міської ради.

    - Белей С.В. – провідний спеціаліст з питань інформаційно – комп’ютерного забезпечення Перечинської міської ради.

 

   

 

     Міський  голова                                                                  І.М. Погоріляк

 

 

                                                                          

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від 24 травня 2017 року  №  13                                                                                                                          

        м.Перечин

 

Про погодження маршрутів

вивезення деревини 

ДП «Перечинське лісове господарство»

 

 Відповідно до п.3,6 ст.33 Лісового Кодексу України, підпункту а, пункту 1,7,ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування», п.4 постанови Кабінету Міністрів України «Про проїзд великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами», розглянувши колективне звернення жителів села Сімерки, лист директора ДП «Перечинське лісове господарство» Кополовець Я.М. виконком міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 1. Встановити обмеження руху на території с. Сімерки для великовагових та великогабаритних транспортних засобів з навантаженням на вісь до 15 тонн.
 2. Приватним підприємствам та фізичним особам - підприємцям, що здійснюють заготівлю лісо продукції та її перевезення, укласти договори про відновлення дорожнього покриття.
 3. Дати дозвіл жителям села Сімерки на встановлення шлагбауму, з метою контролю за рухом великовагових та великогабаритних транспортних засобів, що здійснюють перевезення деревини.
 4. Покласти додаткові повноваження на інспектора по контролю за благоустроєм Долинича Ю.Ю. щодо здійснення щоденного моніторингу за маршрутами транспортних засобів, графіком вивозу деревини лісозаготівельними підприємствами та організаціями, які здійснюють вивезення лісопродукції та відповідними підрядниками виконання таких робіт.
 5. У разі виконання п.2,п.3 погодити відповідний маршрут вивезення деревини ДП «Перечинське лісове господарство» з урочища «Сімерки» у межах лісорубного квитка ЗА ЛРК № 000993 від 20.04.2017 року.

 

 

Міський голова                                                                           І.М. Погоріляк

 

 

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 24 травня  2017 року  №   14                                                                                                                                                                      

      м.Перечин     

 

Про надання дозволу на розміщення

зовнішньої реклами

 

          На підставі ч. 1 ст. 16 Закону України «Про рекламу», ч. 1 ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», п. 20 Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067,  п.3.11, 3.12 Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами в м. Перечин, керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Перечинської міської ради

 

ВИРІШИВ:

1.Надати дозвіл на розміщення об’єктів зовнішньої реклами терміном на 2 роки ФОП Грицику Віктору В’ячеславовичу, а саме на встановлення чотирьох окремо стоячих щитових конструкцій типу «білборд», розміром 3Х6:

 • м. Перечин, вул. Ужгородська (напроти ресторану «Турянська долина»);
 • м. Перечин, вул. Ужанська тильною стороною до ЛХК в районі з/д переїзду Перечин – В.Березний-Свалява;
 • м. Перечин на перехресті автодороги Перечин – Сімер – Ворочево, тильною стороною до колишнього цегельного заводу;
 • м. Перечин, ділянка дороги Перечин – Зарічево з протилежного боку від «Глечика».
 1. Підставою для розміщення рекламних конструкцій та виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламного засобу є виданий у встановленому порядку дозвіл, погоджений з відповідними державними установами.

3. Оплату за тимчасове користування місцями для розташування рекламних конструкцій проводити згідно з «Положенням про порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Перечин».

4.Суб’єкт підприємницької діяльності повинен постійно утримувати прилеглу територію радіусом 6 м від окремостоячої рекламної конструкції або до проїжджої частини дороги в належному санітарному стані.

5. Заборонити розміщувати протягом вказаного терміну рекламу, яка містить в собі політичний підтекст.

 

 

 

 

Міський голова                                                                          І.М Погоріляк