Рішення чергового засідання виконавчого комітету від 23.11.2016р.

Дата публікації: 28.11.2016р.

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від 23 листопада 2016 року  № 126                                                                                                                                                                          

      м.Перечин                                     

                               

 Про надання матеріальної

 допомоги малозабезпеченим

 верствам   населення в м. Перечин

 

           Документу надано статус « Конфіденційний « згідно статей 11, 21  Закону України « Про інформацію» та він не підлягає оприлюдненню, бо містить конфіденційну інформацію ( інформацію про особу ).

           Збирання , зберігання, використання та поширення інформації про особу, без її попередньої згоди, крім випадків, визначених законом, забороняється.                 

( офіційне тлумачення див. в Рішенні Конституційного Суду України № 5 – зп від 30.10.97)

 

 

 

 

 Міський голова                                                                   І.М. Погоріляк

 

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від  23 листопада 2016 року № 127

                                                                                                                                                                                             

       м. Перечин

 

Про  затвердження акту

обстеження зелених насаджень

 

         Відповідно до п. 1 частини 6, статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з необхідністю впорядкування земельних площ на території міста Перечин, враховуючи, що зелені насадження знаходяться в аварійно – небезпечному стані, розглянувши акт обстеження зелених насаджень від 4 листопада 2016 року виконком міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

 1. Затвердити акт № 10 від 4 листопада 2016 року про обстеження зелених насаджень, у зв’язку із впорядкуванням земельних площ та територій ( додається).
 2. Дати дозвіл на зрізання 1 горіха та 1 верби на території м. Перечин по вул. Ужанська, 4, та по вул. Ломоносова, 3

 

 

  

 Міський голова                                                           І.М. Погоріляк

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від  23 листопада 2016 року  №  129                                                                                                                                                                                                                                                         

        м.Перечин                                                                              

 

 Про надання  допомоги

 на поховання

 

          На підставі підпункту 4 пункту а) частини 1 статті 34 Закону України    “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року “ Про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого ” ( зі змінами),  розглянувши відповідні матеріали на поховання, на виконання повноважень у сфері соціального захисту населення, виконком міської ради

 

В И Р І Ш И В :

 

1.Надати допомогу на поховання у розмірі 2000 ( дві тисячі) гривень громадянці Чобаль Мирославі Тарасівні,  жит. м. Перечин вул. Партизанська, 11,  яка здійснила поховання  свого батька Лісак Тараса Михайловича, який помер 20.10.2016 року( свідоцтво про смерть від 21.10.2016 р. І – ФМ № 217869).

 1. Надати допомогу на поховання у розмірі 2000 ( дві тисячі) гривень громадянці Химич Галині Михайлівні, жит. м. Перечин, вул. Марії Химинець, 4/2, яка здійснила поховання  свого чоловіка Химича Миколи Петровича, який помер 07.11.2016 року( свідоцтво про смерть від 08.11.2016 р. І – ФМ № 217874).
 2. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради ( завідуюча Попович Я.П..) профінансувати названі видатки.

 

 

 

Міський голова                                                                   І.М. Погоріляк

 

 

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від 23 листопада 2016  року  №   130                                                                                              

        м.Перечин

 

Про призначення піклувальника

      

         Відповідно до підпункту 4 пункту б, частини 1, ст. 34 Закону України     « Про місцеве самоврядування в Україні» , пунктів 1.2, 2.2, 2.3, 2.4 Правил опіки та піклування затверджених Наказом Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України 26.05.99  N 34/166/131/88, взявши до уваги главу 63 Цивільного Кодексу України, розглянувши заяви громадян про призначення їм піклувальника, виконавчий комітет Перечинської міської ради

 

В И Р І Ш И В :

                      

 1. Призначити піклувальником за громадянкою Галкіною Марією Василівною, 16.07.1927 року народження, жит. м. Перечин, вул. Шевченка, 100 громадянина Легезу Сергія Михайловича, 08.09.1991 року народження, жит. с. Тур’я – Пасіка, вул. Гагаріна, 24.
 2. Зобов’язати піклувальника Легезу Сергія Михайловича здійснювати піклування та вести всі дії і формальності в інтересах Галкіної Марії Василівни.
 3. Призначити піклувальником за громадянкою Риган Юстиною Михайлівною, 27.09.1943 року народження, жит. м. Перечин,  пл. Незалежності, 4/45 – проживає фактично, а зареєстрована за адресою: с. Дубриничі, вул. Центральна, 142, громадянина Борис Вячеслава Володимировича, 15.06.1994 року народження, жит.          м. Перечин, пл. Незалежності, 4/45.
 4. Зобов’язати піклувальника Борис Вячеслава Володимировича здійснювати піклування та вести всі дії і формальності в інтересах Риган Юстини Михайлівни.

 

 

  Міський голова                                                                 І.М. Погоріляк

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від 23 листопада 2016 року  №   131                                                                                                                      

        м.Перечин

 

Про надання пільгового кредиту

          

   Розглянувши заяви громадян, а саме від Урбана Михайла Юрійовича, що зареєстрований за адресою с. Тур’я – Ремета, вул. 8 –го Березня, 50, однак фактично проживає за адресою м. Перечин, вул. Ужанська, 4/9, та від Гутлебет Марії       Василівни, жительки м. Перечин, вул. Духновича, 43 та на підставі ст.31 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

                                             

В И Р І Ш И В:

 

 1. Клопотати перед обласним Фондом інвестиційних об’єктів соціальної сфери та промисловості щодо надання пільгового кредиту гр. Урбан Михайлу Юрійовичу, що проживає за адресою м. Перечин, вул. Ужанська, 4/9, у сумі 200 (двісті) тис. гривень на будівництво житлового будинку,строком на 10 років, що знаходиться з адресою:      м. Перечин, вул. Гуменська,б/н.
 2. Клопотати перед обласним Фондом інвестиційних об’єктів соціальної сфери та промисловості щодо надання пільгового кредиту гр. Гутлебет Марії Василівні, що проживає за адресою м. Перечин, вул. Духновича, 43, у сумі 20 (двадцять) тис. гривень на облаштування інженерних мереж власного житлового будинку, що знаходиться з адресою: м. Перечин, вул. Духновича, 43.

 

 

Міський голова                                                                І.М. Погоріляк

 

 

 

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

Від 23 листопада 2016 року  № 132                                                                                                                                                                               

      м.Перечин     

 

Про надання дозволу на розміщення

зовнішньої реклами

 

          На підставі ч. 1 ст. 16 Закону України «Про рекламу», ч. 1 ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», п. 20 Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067,  п.3.11, 3.12 Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами в м. Перечин, керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Перечинської міської ради

 

ВИРІШИВ:


 1. 1.Надати дозвіл на розміщення об’єкту зовнішньої реклами терміном на 1 рік товариству з обмеженою відповідальністю «Вудмастерс» на встановлення двох окремо стоячих щитових конструкцій типу «білборд», розміром 3Х6  у м. Перечин на розі вул. Промислова (автодорога Перечин – Свалява) та по вул. Ужанській ( біля залізничного переїзду).
 2. Підставою для розміщення рекламних конструкцій та виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламного засобу є виданий у встановленому порядку дозвіл.
 3. 3. Оплату за тимчасове користування місцями для розташування рекламних конструкцій проводити згідно з «Положенням про порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Перечин».

4.Суб’єкт підприємницької діяльності повинен постійно утримувати прилеглу територію радіусом 6 м від окремостоячої рекламної конструкції або до проїжджої частини дороги в належному санітарному стані.

 1. Заборонити розміщувати протягом вказаного терміну рекламу, яка містить в собі політичний підтекст.

 

 

Міський голова                                                                   І.М. Погоріляк       

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 листопада 2016 року  №   133                                                                                                                                                   

        м.Перечин

 

Про внесення змін до рішення

виконавчого комітету

від 21 січня 2016 року  №  07                                                                                                                                               

«Про створення комісії з питань

техногенно – екологічної безпеки та

 надзвичайних ситуацій Перечинської міської

ради»

 

      На виконання вимог Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування», рішень Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, та у зв’язку із необхідністю доповнення персонального складу комісії , виконавчий комітет міської ради

 

 

В И Р І Ш И В :

 

 1. Внести зміни в додаток № 2 до рішення виконавчого комітету Перечинської міської ради від 21.01.2016 року № 07 « Про створення комісії з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Перечинської міської ради» так викласти його в новій редакції (додається).

 

 

  

 

Міський голова                                                                        І.М. Погоріляк

 

 

 

 

 

 

 

 

С К Л А Д

комісії з питань

техногенно – екологічної безпеки та

надзвичайних ситуацій

Перечинської міської ради

 

1.Погоріляк І.М. – голова комісії

 1. Крижановська Л.Ю. – заступник голови комісії
 2. Гафіянич Є.М. – керуюча справами виконавчого комітету

4.Копосович О.А. – помічник лікаря – епідеміолога управління Держпродспоживслужби в Перечинському районі. (за згодою)

 1. Іванчо І.В. – головний інженер РЕМ (за згодою)
 2. Герзанич В.І. – начальник КП «Комунальник»
 3. Керецман А.М. – начальник 1 Державної пожежно – рятувальної частини управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області. (за згодою)
 4. Попович Я.П. – завідуюча відділом бухгалтерського обліку та фінансової звітності
 5. Семен М.М. – начальник служби експлуатації Перечинської дільниці. (за згодою)
 6. Шкирта А.І. – начальник Перечинського відділу поліції Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області. (за згодою)
 7. Дідичин Я.М. – директор міжрайонної філії «Закарпатський ОЛМОЗ» (за згодою)
 8. Гавриляк І.С. – завідувач Сектору охорони здоров’я Перечинської РДА (за згодою)

 

 

 

 

 Керуюча справами                                                           Є.М. Гафіянич