Рішення чергового засідання виконавчого комітету Перечинської ОТГ від 22.06.2017р.

Дата публікації: 26.06.2017р.

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від  22 червня 2017 року  № 15                                                          

м. Перечин           

Про надання матеріальної

 допомоги малозабезпеченим

 верствам населення в м.Перечин

 

Документу надано статус « Конфіденційний «згідно статей 11, 21  Закону України «Про інформацію» та він не підлягає оприлюдненню, бо містить конфіденційну інформацію ( інформацію про особу ).

Збирання , зберігання, використання та поширення інформації про особу, без її попередньої згоди, крім випадків, визначених законом, забороняється.                

( офіційне тлумачення див. в Рішенні Конституційного Суду України № 5 – зп від 30.10.97)

В.о. міського  голови                                                          О.Ю. Вовканич-Белеканич

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 червня 2017 року №   16                                                                  

        м. Перечин

 

 Про  взяття на облік та включення до

 списків черговості (загальної черги,

позачергової черги та першочергової

черги) громадян  щодо надання

земельних ділянок для індивідуального

житлового будівництва

Розглянувши  заяви громадян та пропозиції земельної комісії створеної при виконавчому комітеті міської ради, керуючись «Положенням про порядок надання земельних ділянок громадянам для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель комунальної власності на території міста Перечин» затвердженої рішенням 3 сесії VII скликання Перечинської міської ради, ст.12, 40, 80, 81,116 Земельного Кодексу України, ст.373, 374 Цивільного кодексу України,   Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконком Перечинської міської ради

В И Р І Ш И В :

1.     Взяти на облік та включити до списку позачергової черги громадян  щодо надання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва:

 • жителя Перечинського району, с. Мокра,***, учасника бойових дій в зоні АТО– Микула Сергія Васильовича.

Черга позачергова – № 36

 

 

В.о. міського  голови                                                          О.Ю. Вовканич-Белеканич

 

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

Від  22 червня 2017 року  № 17 

 м. Перечин                                                                                                                                                                                    

 

 Про присвоєння об’єктам

містобудування поштової адреси

 

            На підставі  підпункту 10 пункту б) статті 30 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, у зв’язку з упорядкуванням поштової адреси, розглянувши заяви громадян, про присвоєння поштової адреси об’єктам містобудування, що розташовані в місті Перечин та селі Сімер та долучені до заяв документи, виконком Перечинської міської ради 
 
В И Р І Ш И В :

 

 1. У зв’язку з упорядкуванням поштової адреси,розглянувши заяву жителя м. Перечин, вул. ***,***/*** Гарайдича Олександра Євгеновича, взявши до уваги декларацію про готовність об’єкта до експлуатації, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта № ЗК 142171232554 від 03.05.2017 року, технічний паспорт на гараж з надбудовою та прибудовою житлових та підсобних приміщень № 2291 від 4 квітня 2017 року, договір дарування об’єкта незавершеного будівництва № 738 від 14.05.2012 року, присвоїти окрему поштову адресу гаражу з надбудовою та прибудовою житлових та підсобних приміщень: м. Перечин, вул. Ужгородська,46 А.
 2. У зв’язку з упорядкуванням поштової адреси,розглянувши заяву жителя с. Сімер, вул. ***, ***, Гаджеги Ярослава Юрійовича, взявши до уваги декларацію про готовність об’єкта до експлуатації, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта від 16.05.2017 року № ЗК 142171362523, технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок № 31 від 29 березня 2017 року, присвоїти окрему поштову адресу садибному (індивідуальному) житловому будинку:                 с. Сімер, вул. П. Тичини,2 А.

 

 

В.о. міського  голови                                                          О.Ю. Вовканич-Белеканич

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від 22 червня 2017 року  № 18

        м.Перечин

 

Про надання пільгового кредиту

          

     Розглянувши заяву Тирпак Іванни Владиславівни, жительки м. Перечин, вул. Б.Хмельницького, 24 та на підставі ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

                                             

В И Р І Ш И В:

 

 1. Клопотати перед обласним Фондом інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості щодо надання пільгового кредиту гр. Тирпак Іванні Владиславівні в сумі 30 (тридцять) тисяч гривень на заміну зовнішніх вікон та дверей у будинку, що знаходиться за адресою: м. Перечин, вул. Б. Хмельницького, 24.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету Перечинської міської ради Є.М. Гафіянич.

 

 

 

  В.о. міського  голови                                                          О.Ю. Вовканич-Белеканич

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 22 червня 2017 року №  19                                                                   

        м. Перечин

 

Про взяття громадян                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 на квартирний облік

 

           Відповідно до Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР і Української Республіканської Ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року № 470, згідно п.5 ч.1 ст. 15,ст. ст. 36,46 Житлового кодексу України беручи до уваги заяви жителів м. Перечин про взяття їх на квартирний облік, пропозиції комісії з житлових питань, створеної при виконавчому комітеті міської ради, керуючись п/п 2 п. а) ч.1 ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради

 

В И Р І Ш И В :

 

 1. Взяти на квартирний облік, який здійснюється у виконавчому комітеті міської ради, громадянина Опаленика Валерія – Мирослава Йосиповича, жителя с.Ворочево, буд. ***

Черга першочергова - № 41

Дата взяття на першочергову чергу:  22 червня 2017 року

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету Перечинської міської ради Гафіянич Є.М., яка є відповідальною за ведення квартирного обліку.

 

                                                 

                        

 

 

 

 

В.о. міського  голови                                                          О.Ю. Вовканич-Белеканич

 

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ

комісії з житлових питань при

виконавчому комітеті Перечинської міської ради щодо

взяття на квартирний облік громадян

 

 

м.Перечин                                                                19 червня 2017 року

 

 

         На засіданні комісії з житлових питань при виконавчому комітеті міської ради, голови комісії Крижановської Л.Ю. та членів комісії: Гафіянич Євгенії Михайлівни, Бабич Софії Миколаївни, Борис Олесі Володимирівни,  19 травня 2017 року розглянуто заяву про взяття на квартирний облік громадян – учасника бойових дій в зоні АТО, а саме гр.  Опаленика Валерія – Мирослава Йосиповича, жит. с. Ворочево, буд. №171.

         Вивчивши подані документи, беручи до уваги уточнений список осіб, які перебувають на черзі квартирного обліку, який ведеться у виконавчому комітеті міської ради, згідно п.5 ст. 15, ст. 36, 45 Житлового кодексу України, розглянувши заяви ,  про взяття  на квартирний облік, керуючись п.2 ч. а ст. 30 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до норм Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою  Ради міністрів Української РСР  і Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року № 470, комісія з житлових питань при виконавчому комітеті міської ради

 

РЕКОМЕНДУЄ :

 

Взяти на квартирний облік, який здійснюється у виконавчому комітеті міської ради Опаленика Валерія – Мирослава Йосиповича, як такого, що потребує покращення житлових умов.

 

                      

Голова комісії                                                                Крижановська Л.Ю.

Члени комісії                                                                               Гафіянич Є.М.

                                                                                                       Бабич С.М.

                                                                                                       Борис О.В.

 

 

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 червня 2017 року №  20                                                                   

м. Перечин

 

Про вихід з особистого

селянського господарства

 

     Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 11 Закону України «Про особисте селянське господарство», розглянувши заяву жительки с. Зарічево, вул. Толстого,3 Мошкола Вікторії Мирославівни виконавчий комітет Перечинської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

 1. Виключити жительку с. Зарічево, вул. Толстого,3 Мошколу Вікторію Мирославівну з членів особистого селянського господарства у зв’язку з тим, що вона не займається такою господарською діяльністю.
 2. Провідному спеціалісту Бабука Наталії Іванівні внести дані в погосподарську книгу про вихід з особистого селянського господарства гр. Мошкола Вікторії Мирославівни.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на в.о. старости села Зарічово Петрову О.С.

 

 

 

 

 

 

В.о. міського  голови                                                          О.Ю. Вовканич-Белеканич

 

 

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 22 червня 2017 року №   21                                                                  

м. Перечин

 

Про створення віддаленого

робочого місця для спеціаліста

Перечинського об’єднаного

управління ПФУ в с.Зарічево

 

     Відповідно до ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укарїні», розглянувши лист Начальника об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області В.І. Кірика № 1762/02 від 15.06.2017 року, та з метою покращення обслуговування громадян за місцем проживання та отримання послуг поза межами територіальних управлінь Пенсійного фонду України виконавчий комітет Перечинської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 1. Створити віддалене робоче місце для спеціаліста Перечинського об’єднаного управління Пенсійного фонду України у приміщенні адмінбудинку с. Зарічево.
 2. Прийом громадян у с.Зарічево буде проводитися спеціалістом один раз на тиждень з 800 до 1200 , з метою надання такого переліку послуг:
 • консультування щодо загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, пенсійного забезпечення;
 • попередній запис на прийом до керівництва;
 • прийом замовлень на видачу довідок;
 • видача виготовлених довідок, індивідуальних відомостей, оригіналів трудових книжок;
 • допомога в заповненні та прийманні анкети та виготовлення пенсійного посвідчення;
 • видача пенсійного посвідчення;
 • надання переліку документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсій, допомоги на поховання;
 • приймання документів для проведення попередньої оцінки права особи на призначення пенсій,її перерахунок та ін.

 

В.о. міського  голови                                                          О.Ю. Вовканич-Белеканич

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 червня 2017 року №   22                                                                 

м. Перечин

 

Про надання у користування

комунального житла

 

           Керуючись п/п 2 п. а) ч.1 ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши заяву Тарасової Юлії Василівни, яка зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. ***, ***/***, а фактично тимчасово проживає у м. Коростень, Житомирської області виконавчий комітет Перечинської міської ради

 

В И Р І Ш И В :

 

 1. У зв’язку з тим, що на балансі Перечинської міської ради не числяться вільні неприватизовані квартири та будинки,які придатні для проживання, відмовити громадянці Тарасовій Олії Василівні у задоволенні її заяви – прохання щодо надання їй у користування комунального житла.

                                                 

 

В.о. міського  голови                                                          О.Ю. Вовканич-Белеканич

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 22 червня 2017 року № 23                                                                   

       м.Перечин     

 

Про демонтаж рекламних засобів

 

      На підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» «Про рекламу» (із внесеними змінами та доповненнями),  Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року №2067 «Про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами» (із внесеними змінами та доповненнями), «Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами в м.Перечин» від 21 квітня 2016 року.

 

ВИРІШИВ:

 1. Надіслати вимогу про демонтаж самовільно встановлених рекламних засобів:
  - рекламна конструкція(банер) «Еліс Тур» на фасаді споруди за адресою вул. Ужгородська, 4 б.

-  рекламна конструкція (банер) «Вікна Корса» на фасаді споруди за адресою вул. Ужгородська, 4

-  рекламна конструкція (банер) «Вікна Корса» на фасаді під дахом споруди за адресою вул. Ужгородська, 4

-  рекламна конструкція (банер) «Новобудова по вул. Ломоносова» на фасаді недобудови за адресою вул. Ужгородська, 2

- рекламні конструкції (банери) «Ужгородський візовий центр», «Шик пласт», «кафе Олександр», «Новобудова по вул. Ломоносова» на фасаді споруди за адресою вул. Ужанська, 19.

 1. 2. У разі невиконання, власниками самовільно встановлених рекламних засобів вимоги про демонтаж, організувати КП «Комунальник» примусовий демонтаж вище вказаних рекламних засобів.
 2. Примусовий демонтаж провести 19 липня 2017 року.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на інспектора по контролю за благоустроєм Ю.Ю. Долинича.

 

 

 

В.о. міського  голови                                                          О.Ю. Вовканич-Белеканич

 

 

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від 22 червня 2017 року  №24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

        м.Перечин                                                                                                         

 

Про  внесення змін до рішення

виконавчого комітету № 144

від 22.09.2016 року

«Про затвердження  тарифів

на користування біотуалетом»

 

       Відповідно до п.2 частини а статті 28 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши лист начальника КП «Комунальник» Герзанича В.І.  № 477 від 7.06.17 р. та розрахунки КП     «Комунальник» виконком міської ради

                                                                

В И Р І Ш И В :

 

 1. Погодити КП «Комунальник» тарифи на користування біотуалетом:

            - тариф з ПДВ  -  397,48 грн на добу.

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Крижановську Л.Ю.

 

 

 

 

 

В.о. міського  голови                                                          О.Ю. Вовканич-Белеканич

 

 

 

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від  22 червня 2017 року  №  25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

        м.Перечин                                                                                                         

 

Про внесення змін до рішення

виконавчого комітету №48

від 19.04.2016 року

«Про затвердження  тарифів

на роботу автопідйомника,

автотранспортних засобів, екскаватора

та на покос газонів»

 

               Відповідно до п.2 частини а статті 28 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, у зв’язку з підвищенням рівня мінімальної заробітної плати, розглянувши лист начальника КП «Комунальник» № 477 від 07.04.17 р. та розрахунки КП «Комунальник» виконком міської ради

                                                                

В И Р І Ш И В :

 

 1. Внести зміни в п.1 рішення виконавчого комітету № 48 від 19 квітня 2016 року та викласти у наступній редакції:
 • Погодити КП « Комунальник» тарифи на покос газонів за 1000 м2:

            - тариф з ПДВ  -   234,58 грн.

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Крижановську Л.Ю.

 

 

 

В.о. міського  голови                                                          О.Ю. Вовканич-Белеканич

 

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від  22 червня 2017 року  № 26                                                                     

 

Про затвердження розрахунку розміру кошторисної з

аробітної плати, який враховується при визначенні

вартості будівництва об'єктів на 2017 рік

 

Керуючись наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20.10.2016 № 281 «Про затвердження Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів», «Галузевою угодою між Міністерством регіонального розвитку та будівництва України та Профспілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України на 2009-2011 роки», з метою встановлення розміру кошторисної заробітної плати, яка враховується при визначенні вартості будівництва, нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення об'єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних, підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії та керуючись ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Перечинської міської ради

ВИРІШИВ:

 

 1. Затвердити розрахунок розміру кошторисної заробітної плати на 2017 рік, який враховується при визначенні вартості будівництва, нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення об'єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії (додаток 1).
 2. Затвердити кошторисну заробітну плату на 2017 рік у розмірі 5300,00 грн. (п’ять тисяч триста гривень 00 копійок).
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Попович Я.П.

 

 

 

В.о. міського  голови                                                          О.Ю. Вовканич-Белеканич

 

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

від  22 червня 2017 № 26

 

РОЗРАХУНОК

розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва, нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення об'єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії на 2017 рік (виходячи з рівня прожиткового мінімуму для працездатних осіб, прийнятого Державним бюджетом)

 

Мінімальну тарифну ставку (оклад) за просту некваліфіковану працю визначено у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік.

Розмір кошторисної заробітної плати для звичайних умов будівництва при складності робіт 3,8 визначається за формулою:

ЗПкоштор = ЗПтар + ЗПдодатк

де ЗПтар - тарифна частина середньомісячної заробітної плати у будівництві;    

     ЗПдодатк - додаткова заробітна плата та інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

І. Розраховуємо тарифну частина середньомісячної заробітної плати (ЗПтар) за формулою:

ЗПтар = ЗПмін х Кгалуз х Ксер.роз

 1. Прожитковий мінімум для працездатних осіб на 01 січня 2017 року:

ЗПмін = 1600,00 грн.

 1. Визначаємо тарифну частину середньомісячної заробітної плати:

ЗПтар = ЗПмін х Кгалуз х Ксер.роз

де Кгалуз - коефіцієнт співвідношень тарифних ставок робітників до мінімального гарантованого розміру тарифної ставки (окладу) працівників, які виконують просту і некваліфіковану роботу згідно додатку 1 до Галузевої угоди на 2009-2011 роки встановлений для будівельних організацій «На будівельних, будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних роботах, та реставрації пам’ятників культури» в розмірі 1,28;

Ксер.роз - коефіцієнт переходу від першого розряду складності робіт до розряду 3,8 відповідно до додатка А ДСТУ-Н Б Д. 1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва» (Ксер.роз. = 1,308).

Отже, тарифна частина середньомісячної заробітної плати у будівництві складає:

ЗПтар = 1600,00 х 1,28 х 1,308 = 2678,78 грн.

 1. Розраховуємо додаткову заробітну плату та інші заохочувальні та компенсаційні виплати за формулою:

ЗПдодатк = ЗПшк + ЗПмайст + ЗПважл.р + ЗПвис.дос + ЗПвідпуст + ЗПі

 1. Визначаємо надбавку за шкідливі та важкі умови праці:

ЗПшк = ЗПтар х Кшк х Vшк

де Кшк = 0,45

     Vшк = 0,4

ЗПшк = 2678,78 х 0,45 х 0,4 = 482,18 грн.

 1. Визначаємо надбавку за майстерність:

ЗПмайст = ЗПтар х Кмайст х Vмайст

де Кмайст = 0,2

     Vмайст = 0,35

ЗПшк = 2678,78 х 0,2 х 0,35 = 187,52 грн.

 1. Визначаємо надбавку за виконання важливих робіт:

ЗПважл.р = ЗПтар х Кважл.р х Vважл.р

де Кважл.р = 0,3

     Vважл.р = 0,4

ЗПшк = 2678,78 х 0,3 х 0,4 = 321,45 грн.

 1. Визначаємо надбавку за високі досягнення у праці за формулою:

ЗПвис.дос = ЗПтар х Квис.дос х Vвис.дос

де Квис.дос = 0,35

     Vважл.р = 0,4

ЗПвис.дос = 2678,78 х 0,35 х 0,4 = 345,03 грн.

 1. Визначаємо надбавку за високі досягнення у праці за формулою:

ЗПі= ЗПтар х Кі х Vі

де Кі = 0,5

     Vі = 0,55

ЗПі = 2678,78 х 0,5 х 0,55 = 736,67 грн.

 1. Визначаємо кошти на оплату щорічних основних та додаткових відпусток за формулою:

ЗПвідпуст = (ЗПтар + ЗПшк + ЗПмайст + ЗПважл.р + ЗПвис.дос + ЗПі) х Квідпуст

де Квідпуст = 0,12 коефіцієнт, що враховує середній рівень основних і додаткових відпусток (порівняно з місячною заробітною платою), які надаються відповідно до статей 6 і 7 Закону України «Про відпустки».

ЗПвідпуст =  (2678,78 + 482,18 + 187,52 + 321,45 + 345,03 + 736,67) х 0,12 = 570,20 грн.

Отже, додаткова заробітна плата та інші заохочувальні та компенсаційні виплати складає:

ЗПдодатк = 482,18 + 187,52 + 321,45 + 345,03 + 736,67 + 570,20 = 2643,05 грн.

Розмір кошторисної заробітної плати для звичайних умов будівництва при складності робіт 3,8 становить:

ЗПкоштор = 2678,78 + 2643,05 = 5321,83 грн.

   Розрахункова кошторисна заробітна плата складає 5321,83 грн. (п’ять тисяч триста двадцять одна гривня 83 копійок).

 

Керуюча справами                                                                  Є.М Гафіянич

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від  22 червня 2017 року  №  27                                              

м. Перечин                    

 

Про затвердження Положення про розміщення

контейнерів для твердих побутових відходів на

території населених пунктів Перечинської обєднаної

територіальної громади

 

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про відходи»; Правилами надання послуг з вивезення твердих побутових відходів, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. № 1070, Державними санітарними нормами та правилами утримання територій населених місць, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 № 145, Методичними рекомендаціями з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації побутових відходів, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України, з метою впорядкування процедури визначення місць для розміщення контейнерних майданчиків та контейнерів для твердих побутових відходів на території населених пунктів Перечинської об’єднаної територіальної громади, а саме: м. Перечин, с. Ворочево,           с. Сімер, с. Сімерки та с. Зарічево, виконавчий комітет Перечинської рада

ВИРІШИВ:

 

 1. Затвердити Положення про розміщення контейнерів для твердих побутових відходів на території населених пунктів Перечинської об’єднаної територіальної громади, а саме: м. Перечин, с. Ворочево, с. Сімер, с. Сімерки та с. Зарічево (додаток 1).
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови В.В.Кравця.

 

 

 

В.о. міського  голови                                                          О.Ю. Вовканич-Белеканич

 

Додаток №1

до  рішення

виконавчого комітету

від 22 червня 2017 року № 27

 

 

Положення

про розміщення контейнерів для твердих побутових відходів на території населених пунктів

Перечинської обєднаної територіальної громади

 1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене з метою впорядкування процедури визначення місць для розміщення контейнерів та контейнерних майданчиків на території  населених пунктів Перечинської об’єднаної територіальної громади, а саме: м. Перечин, с. Ворочево, с. Сімер, с. Сімерки, с. Зарічево.

1.2. Положення розроблене у відповідності законів України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про відходи»,  Правил надання послуг з вивезення твердих побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. № 1070, Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 № 145, зареєстрованого у Мін’юсті 5 квітня 2011 р. за
№ 457/19195, Методичних рекомендацій з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації побутових відходів, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України.

1.3. Терміни, які застосовуються у Положенні, вживаються у таких значеннях:

відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення;

побутові відходи - відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов'язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення;

ремонтні відходи - залишки речовин, матеріалів,  предметів, виробів,  що утворилися під час проведення у житловому будинку, окремій квартирі, будинку громадського призначення капітального та поточного ремонту, перепланування, переобладнання, прибудови тощо;

великогабаритні відходи - тверді відходи, розміри яких перевищують 50 x 50 x 50 сантиметрів,  що не дає змоги розмістити їх у контейнерах об'ємом до 1,1 куб. метра;

виробник відходів - фізична або юридична особа, діяльність якої призводить до утворення відходів;

поводження з відходами - дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення;

збирання відходів - діяльність, пов'язана з вилученням, накопиченням і розміщенням відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах, включаючи сортування відходів з метою подальшої утилізації чи видалення;

зберігання відходів - тимчасове розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах (до їх утилізації чи видалення);

розміщення відходів - зберігання та захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об'єктах;

контейнер для  зберігання  побутових  відходів  (контейнер) -
металева  або  пластикова  ємність,  призначена  для  збирання   та 
зберігання  побутових  відходів,  виготовлена  згідно  з  вимогами
державних  стандартів;

євроконтейнер – контейнер, обладнаний колесами та кришкою;

контейнерні майданчики -  відведені  місця для розміщення контейнерів;

виконавець послуг з вивезення твердих побутових відходів - суб'єкт господарювання, предметом діяльності якого є надання послуг з вивезення побутових відходів споживачам, який визначається у відповідності до діючих нормативно-правових актів.

 

 1. Визначення місць для розміщення контейнерів

2.1. Контейнери встановлюються з метою своєчасного  збирання побутових відходів, створення безпечних умов для їх зберігання, вивезення з житлових масивів і внутрішньобудинкових територій.

2.2. Під час проектування житлових будинків, громадських, виробничих, складських та інших споруд передбачати будівництво та облаштування контейнерних майданчиків для збирання і зберігання побутових відходів.

2.3. В районах забудови, що склалася місця розташування контейнерних майданчиків визначаються балансоутирмувачем багатоквартирного житлового фонду за погодженням з Департаментом містобудування та архітектури виконавчого комітету.

2.4. Дозволяється встановлювати контейнери на контейнерних майданчиках з твердим покриттям у відповідності згідно діючих санітарних норм.

2.5. У виняткових випадках, у районі забудови, що склалася, де немає можливості дотримання встановлених норм для місць розміщення контейнерних майданчиків, а також при виникненні спірних питань щодо розміщення контейнерів, місця розташування контейнерів визначаються комісією за участю посадових осіб спеціально уповноважених органів містобудування та архітектури і державної санітарно-епідеміологічної служби, а також представників балансоутримувача будинку та органу самоорганізації населення.

Комісією складається акт довільної форми щодо місця розташування контейнерного майданчика, який підписується всіма членами комісії у кількості примірників для кожної сторони.

2.6. Суб'єкти господарювання мають право на розміщення євроконтейнерів чи окремого контейнерного майданчика для збору власних ТПВ на відокремленій (огородженій) земельній ділянці, відведеній даному суб’єкту згідно з діючим законодавством і відповідно до санітарних норм за погодження з Департаментом архітектури та містобудування. Використання суб’єктами господарювання контейнерів, встановлених на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків, як правило, не допускається.

2.7. Роботи з встановлення та перенесення контейнерів виконуються виконавцем послуг з вивезення твердих побутових відходів.

2.8. Розмір майданчиків повинен бути розрахований на встановлення необхідної кількості контейнерів, яка визначається балансоутримувачем житлового фонду.

2.9. При розміщенні контейнерних майданчиків необхідно враховувати можливість безперешкодного під'їзду до них спецмашин для вивозу сміття.

2.10. Відповідальність за технічний і санітарний стан контейнерів, контейнерних майданчиків, майданчиків для великогабаритних відходів, чистоту і порядок навколо них у радіусі 5 метрів несе виконавець послуги з вивезення твердих побутових відходів.

2.11. Контейнери повинні бути  в справному стані, пофарбовані і мати маркування з указівкою реквізитів власника  (балансоутримувача).

2.12.Миття та дезінфекція контейнерів  проводиться виконавцем послуг зі збирання, вивезення твердих, рідких побутових, великогабаритних та  ремонтних відходів відповідно до вимог санітарних правил та норм.

2.13. Металеві контейнери для сміття та вторинних матеріалів фарбуються не менше двох разів на рік – навесні і восени.

2.14. Недопускається спалювання ТПВ у контейнерах та на контейнерних майданчиках.

2.15. Перенесення існуючих контейнерних майданчиків  відбувається в порядку встановлення.

 1. Визначення кількості контейнерів

3.1. Для визначення кількості встановлюваних контейнерів, необхідно виходити з чисельності населення, що користується ними та норм накопичення відходів та термінів їх зберігання. Розрахунковий об’єм контейнерів повинен відповідати фактичному накопиченню відходів у періоди найбільшого утворення відходів.

3.2. Сумарний об'єм контейнерів для збирання твердих побутових відходів має перевищувати фактичний об'єм утворення твердих побутових відходів на 25 відсотків.3.3. Наявні контейнери та євроконтейнери, що перебувають у власності територіальної громади передаються виконавцю послуг з вивезення твердих побутових відходів згідно цивільно-правових угод (оперативне управління, позичка, оренда тощо). Відповідальним за укладення договорів є Департамент комунального господарства, транспорту і зв’язку. Істотною умовою вищевказаних договорів є порядок та умови повернення контейнерів власнику, а саме: після завершення дії договору чи у випадку його дострокового розірвання, контейнери повинні бути повернуті власнику в первісному стані з урахуванням амортизації, а при неможливості виконання цих вимог – відшкодувати вартість заподіяної шкоди чи витрат.

 

 

Керуюча справами                                                               Є.М. Гафіянич

 

 

Додаток №2

до  рішення

виконавчого комітету

від 22 червня 2017 року № 27

 

Склад

комісії з визначення місць розташування контейнерних майданчиків та контейнерів для твердих побутових відходів на території населених пунктів

Перечинської об’єднаної територіальної громади

 

Кравець В.В.                – перший заступник міського голови - голова комісії;

 

Крижановська Л.Ю.    –  заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів -  секретар комісії;

 

 

 Бабич С.М.                  – спеціаліст з питань житлово – комунального господарства;

 

Сікора Р.З.                   –  провідний спеціаліст з питань регуляторної політики, юрист міської ради;

 

 Герзанич В.І.               – начальник КП «Комунальник»

 

Іпполітов Т.В.              –  депутат міської ради, голова постійної комісії з питань інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства та комунальної власності;

 

Пастеляк А.С.                -   в.о. старости с.Ворочево (за згодою)

Бугай В.В.                      -   в.о. старости с.Сімер (за згодою)

Кошута Н.Й.                  -   в.о. старости с.Сімерки (за згодою)

Петрова О.С.                 -   в.о. старости с. Зарічево (за згодою)

 

 

 

Керуюча справами                                                                   Є.М. Гафіянич

 

 

Додаток №3

до рішення

виконавчого комітету

від 22 червня 2017 року № 27

 

Список

місць розташування контейнерних майданчиків та контейнерів для твердих побутових відходів на території населених пунктів

Перечинської об’єднаної територіальної громади

 1. Пл. Народна (прилегла територія будинку № 19, 20, 21).
 2. Пл. Народна (прилегла територія будинку № 11, 13).
 3. Пл. Незалежності (прилегла територія будинку № 1, 2, 3,4)
 4. Вулиця Лермонтова (між гаражами біля будинку № 7)
 5. Вулиця Борканюка ( навпроти будинку № 1)
 6. Вулиця Садова (навпроти каплички Миколая)
 7. Вулиця садова (на повороті біля школи-інтернату)
 8. Вулиця Ломоносова (на повороті після будинку № 13)
 9. Вулиця Партизанська (навпроти будинку № 1)
 10. Вулиця Партизанська (навпроти будинків № 28-32)
 11. Вулиця Підгірна (навпроти будинку № 7)
 12. Вулиця Суворова (біля автобусної зупинки )
 13. Вулиця Толстого (район ромського поселення)

 

 

 

 

Керуюча справами                                                                   Є.М. Гафіянич

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від  22 червня 2017 року  №  28                                                                

м. Перечин                                                                                                                                                                                         

 

Про організацію та

забезпечення пожежної безпеки

на території Перечинської об’єднаної       

територіальної громади

 

        Відповідно до підпункту 6, пункту б,ст. 33, підпункту 8,9, ст.39, ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування», розглянувши лист начальника  Перечинського районного сектору Управління ДСНС України у Закарпатській області С.М. Петрішки від 24.05.2017 року № 294 виконавчий комітет Перечинської міської ради

                                                                  

ВИРІШИВ:

 

 1. Призначити першого заступника Перечинського міського голови Кравця В.В. відповідальною посадовою особою за організацію роботи з питань розвитку цивільного захисту, створення в подальшому місцевої добровільної пожежної охорони в Перечинській об’єднаній територіальній громаді.
 2. Забезпечити розробку Наглядової справи щодо організації заходів цивільного захисту в Перечинській ОТГ із зазначенням відповідного аналізу пожежної та техногенної безпеки, розвитку цивільного захисту.
 3. Питання утворення місцевої та добровільної пожежної охорони, добровільних пожежних дружин та затвердження їх чисельного посадового складу, місць розташування пожежних депо в об’єднаній територіальній громаді винести на розгляд сесії Перечинської міської ради.

 

 

В.о. міського  голови                                                          О.Ю. Вовканич-Белеканич

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від 22 червня 2017 року  № 29                                                                    

м. Перечин                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про організацію дорожнього

руху в с. Зарічово

                                                                                                       

        Відповідно до підпункту а, пункту 1,7,ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування», ст. 6,9 Закону України «Про дорожній рух», ст. 19 Закону України «Про автомобільні дороги», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», виконавчий комітет Перечинської міської ради

 

 

ВИРІШИВ:

 

 1. З метою надання необхідного рівня та якості послуг населенню затвердити перелік автобусних зупинок на території с. Зарічово згідно додатку.
 2. Доручити КП «Комунальник» здійснити комплекс робіт по впорядкуванню знаків автобусних зупинок на території с. Зарічово.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Крижановську Л.Ю.

 

 

 

 

В.о. міського  голови                                                          О.Ю. Вовканич-Белеканич

 

 

 

 

 

Додаток № 1

до рішення

виконавчого комітету

від 22.06.2017 року № 29

 

 

Автобусні зупинки:

 

 1. Вул. Ужанська, с. Зарічово (біля будинку № 30А), для маршрутів у напрямку м. Перечин.
 2. Вул. Ужанська ,с. Зарічово для маршрутів у напрямку с. Дубриничі.
 3. Вул. Миру (напроти УПЦ, будинок № 11 ).
 4. Вул. Миру (напроти будинку № 1).
 5. Вул. Дружби (центр села).

 

 

 

Керуюча справами                                                  Є.М. Гафіянич

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

від  22 червня  2017 року  № 30

м. Перечин                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про організацію дорожнього

руху в с.Ворочово

                                                                                                       

        Відповідно до підпункту а, пункту 1,7,ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування», ст. 6,9 Закону України «Про дорожній рух», ст. 19 Закону України «Про автомобільні дороги», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

 1. Встановити слідуючі дорожні знаки :
 • Дорожній знак «ВОРОЧОВО 5 » ;
 • дорожні знаки 1.33 «Обережно діти»
 1. Доручити КП «Комунальник» здійснити комплекс робіт по впорядкуванню знаків на території м. Перечин та с.Ворочово.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Крижановську Л.Ю.

 

 

 

В.о. міського  голови                                                          О.Ю. Вовканич-Белеканич

 

 

 

 

 

Додаток № 1

до рішення

виконавчого комітету

від 22.06.2017 року № 30

 

 

Дорожні знаки:

 

 1. При в’їзді з-за меж населеного пункту до села Ворочово – знак «ВОРОЧОВО 5 »
 2. Біля дошкільного навчального закладу, № 113 «а» - знак  33                        «Обережно діти»
 3. Біля будинку № 113 - знак 33 « Обережно діти»
 4. Біля загальноосвітньої школи І ступеню, № 113 «а» - знак 33                  « Обережно діти»
 5. Біля будинку № 194 - знак  1.33 « Обережно діти»

 

 

 

 

Керуюча справами                                                                  Є.М. Гафіянич