Рішення ІІ пленарного засідання 8 сесії Перечинської міської ради 7 скликання від 11.10.2016р.

 

                                                              Дата публікації: 13.10.2016р.

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

2 пленарне засідання

8 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

 

Від  11 жовтня 2016 року № 201

               м.Перечин.

 

 

Про добровільне об’єднання

територіальних громад

Відповідно до статей 2, 4, 6, 7 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» Перечинська міська  рада

 

вирішила:

 

 1. Об’єднатися з територіальними громадами сіл Сімерської, Сімерківської, Зарічівської, Ворочівської сільської ради в Перечинську міську територіальну громаду з центром у місті Перечин .
 2. Доручити Перечинському міському  голові Погоріляку І.М. звернутися до Закарпатської обласної державної адміністрації з пропозицією звернутися до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення перших виборів депутатів міської ради та відповідного міського голови в установленому законом порядку.
 3. Повноваження міської ради, міського голови припинити з моменту набуття повноважень новообраними органами місцевого самоврядування, міським головою територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об’єднання.
 4. Правонаступником активів і пасивів міської ради визначити Перечинську міську територіальну громаду, утворену внаслідок добровільного об’єднання.

 

Міський голова                                    І.М.Погоріляк

 

                                                     

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

2 пленарне засідання

8 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

                                                              

                                                                               

від   11 жовтня  2016 року №202

               м.Перечин.

 

  Про внесення змін до рішення

 2 сесії  Перечинської міської

 ради VII скликання

 №28 від 24 грудня 2015 року

 «Про міський бюджет на 2016 рік»

(зі змінами від 11.02.2016р., 25.02.2016р.,

21.04.2016р.,12.05.2016р.,26.05.2016р.,

22.06.2016р.,12.07.2016р.,18.08.2016р.,29.09.2016р.).

 

         Відповідно до пункту 4 ч.а статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.23,78 «Бюджетного кодексу України», враховуючи висновок міського голови про перевиконання дохідної частини міського бюджету за 9 місяців 2016 року міська рада 

 

                                                    ВИРІШИЛА:

      1.Збільшити дохідну частину міського бюджету на 2016 рік в сумі 1 685 000 грн. (додаток 1).

      2.Збільшити видаткову частину міського бюджету на 2016 рік в сумі 1 685  000 грн. (додаток 2).

 1. Затвердити зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міста (додаток 3).

     4.Затвердити зміни до переліку регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2016 році ( додаток 4 ).

   5.Затвердити зміни до розподілу субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (КФК 250344) (додаток 5).

     6.Затвердити зміни до обсягу  іншої субвенції  (КТКВК 250380) районному бюджету Перечинського району з міського бюджету на 2016 рік в сумі 20000 грн.  (додаток 6).

     7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.).

 

 

 

 

  Міський голова                                                      І.М.Погоріляк                                                                                                                                              

 

                                                           

 

 

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

2 пленарне засідання

8 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

від  11 жовтня  2016 року № 203

         м.Перечин

 

Про внесення змін до рішення

 №26 від 24.12.2015 року «Про

затвердження цільових програм

з питань розвитку місцевого

самоврядування на 2016-2018 роки»

 

Відповідно до статей 26, 33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 13 статті 10 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, з метою покращення благоустрою міста Перечинська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни в п.1 рішення 2 сесії VII скликання № 26 від 24 грудня 2015 року, а саме включити до цільових програм з питань розвитку місцевого самоврядування на 2016 - 2018 роки комплексну програму забезпечення державної безпеки у Перечинському районі, матеріально-технічного забезпечення Перечинського МРВ УСБУ в Закарпатській області на 2016-2017 роки (додаток1).

 1. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з питань житлово-комунального господарства, побутового та торгівельного обслуговування, промисловості, будівництва, транспорту та зв’язку(голова комісії Колбовський Т.Г.)

 

Міський голова                                               Погоріляк І.М.

 

 

 

 

Додаток 1

До рішення 2 пленарного засідання

 8 сесії 7 скликання №203

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

рішенням 2 пленарного засідання 8 сесії від „11”жовтня 2016 р.

№ 203

Перечинської міської ради

7 скликання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНА  ПРОГРАМА

забезпечення державної безпеки у Перечинському районі, матеріально-технічного забезпечення Перечинського МРВ УСБУ в Закарпатській області

на 2016-2017 роки

 

 

Програма розроблена на підставі Законів України  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Службу безпеки України», «Про боротьбу з тероризмом», «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», для створення дієвої системи протидії можливим терористичним проявам,  концентрації зусиль правоохоронних органів на протидії організованій злочинності та корупції, стабілізації криміногенної ситуації, уповільнення темпів зростання злочинності, покращення координації роботи органів влади, правоохоронних і контролюючих структур, розробки і втілення нової стратегії правозастосовної діяльності, методів і засобів попередження злочинів.

 

Відповідно до Закону України “Про Службу безпеки України”, на  Службу безпеки України покладається у межах визначеної законодавством компетенції захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб. До завдань Служби безпеки України також входить попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України.

Програмою передбачено реальне підвищення престижу професії та підтримання соціального статусу працівників органів державної безпеки, забезпечення можливості повноцінного виконання ними службового обов’язку щодо захисту інтересів держави.

Мета Програми :

         – удосконалення оперативно–службової діяльності підрозділу Управління СБУ, покращення взаємодії з іншими правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими формуваннями та трудовими колективами міста щодо забезпечення державної безпеки;

         – покращення матеріально–технічного забезпечення підрозділу з метою збільшення ефективності її роботи та мобільності у реагуванні і попередженні злочинів, а також інших правопорушень;

         – покращення роботи з питань попередження протиправних проявів і злочинів, інших негативних явищ.

У результаті виконання заходів програми очікується :

– зниження загального рівня загроз інтересам держави, зменшення впливу її організованих форм за рахунок створення належних умов для ефективного виконання службових обов’язків працівниками підрозділу СБУ;

– зменшення рівня протиправних проявів на території контррозвідувального забезпечення за рахунок покращення мобільності працівників відділу;

- запобігання виникненню умов, що сприяють вчиненню злочинів,  удосконалення методів боротьби з тероризмом, контрабандою, організованою злочинною діяльністю та корупцією, забезпечення захисту конституційних прав та свобод людини, проведення правової та виховної роботи з населенням, посилення координації дій правоохоронних органів та удосконалення співпраці з місцевими органами влади.

Програма передбачає такі основні заходи :

1.1.   З метою комплексного вирішення проблем захисту економічних інтересів держави забезпечити систематичне проведення спеціальних операцій, спрямованих на запобігання незаконному переміщенню товарів через митний кордон України, виявлення каналів контрабанди наркотичних засобів, зброї, затримання контрабандних товарів та виявлення і притягнення до відповідальності організаторів та членів організованих угруповань, причетних до організації каналів контрабандної діяльності. 

 Вик.         Перечинський МРВ УСБУ в Закарпатській області, Чопський ПЗ, територіальний підрозділ митниці

Термін: постійно

1.2. Проведення роботи, спрямованої на виявлення і припинення корупційних діянь, хабарництва та інших зловживань посадовими і службовими особами митних, прикордонних, інших органів з контрольно-дозвільними повноваженнями у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

 Вик.         Перечинський МРВ УСБУ в Закарпатській області, Чопський ПЗ, територіальні підрозділи ГУНП, територіальний підрозділ митниці

Термін: постійно

1.3. Проведення оперативно-розшукових  заходів, спрямованих на ліквідацію каналів  незаконної міграції іноземців територією України, з метою послаблення їх впливу на криміногенну ситуацію в регіоні; здійснення заходів з виявлення і припинення протиправної діяльності посадових і службових осіб, що сприяють функціонуванню каналів незаконної міграції. 

 Вик.         Перечинський МРВ УСБУ в Закарпатській області, Чопський ПЗ, територіальні підрозділи ГУНП,    

 Термін: постійно

1.4. Проведення заходів, спрямованих на збереження та посилення рівня захисту відомостей, що містять державну таємницю та службову інформацію і обробляється в органах влади та управління, правоохоронних, контролюючих органах, установах та організаціях всіх форм власності.  

 Вик.         Перечинський МРВ УСБУ в Закарпатській області

Термін: постійно

1.5. Проведення заходів, спрямованих на організацію та забезпечення ефективної протидії можливим терористичним загрозам у відношенні місць масового скупчення людей, вразливих промислових об’єктів, підприємств життєзабезпечення, транспортної інфраструктури тощо.  

 Вик.         Перечинський МРВ УСБУ в Закарпатській області, територіальні підрозділи ГУНП, ДСНС

Термін: постійно

1.6. Проведення міжгалузевих засідань і нарад з координації зусиль, аналізу та уточнення стратегії заходів щодо боротьби з контрабандою, організованою злочинною діяльністю та корупцією.  

 Вик.         Перечинський МРВ УСБУ в Закарпатській області, Чопський ПЗ, територіальні підрозділи ГУНП, територіальний підрозділ митниці, органи виконавчої влади

Термін: постійно

 

 

Фінансове обґрунтування видатків,

необхідних для реалізації заходів Програми

 

На виконання Програми необхідні:

 1. Для створення і забезпечення роботи з координації діяльності правоохоронних і контролюючих органів, моніторингу, оперативно-слідчих, оперативно-аналітичних, моніторингових заходів, заходів швидкого реагування – придбання обчислювальної й офісної техніки;
 2. З метою оперативного реагування та забезпечення високої мобільності підрозділу на загрози і ризики – придбання автотранспортної бази та забезпечення витратними матеріалами.
 3. Для створення механізму оперативної взаємодії між правоохоронними органами, підвищення ефективності документування злочинів, накопичення, аналізу та обміну інформації – придбання спеціальної техніки для оперативних підрозділів.
 4. Передбачити зведене фінансування визначених цією Програмою заходів у 2016-2017 роках згідно з додатком.

Згідно п.2 ст.18 Закону України „Про СБУ” органи місцевої державної адміністрації та місцевого самоврядування сприяють Службі безпеки України, її органам і підрозділам у забезпеченні транспортом і зв’язком.

 

 

Секретар міської ради                       О.Ю.Вовканич-Белеканич

 

 

 

 

 

Додаток № 1

                                                                                                                                                                                            до комплексної

                                                                                                                                                                                            Програми

 

 

Р О З Р А Х У Н О К

потреби коштів для реалізації заходів, передбачених

Комплексною Програмою забезпечення державної безпеки у

Перечинському районі, матеріально-технічного забезпечення Перечинського МРВ УСБУ в Закарпатській області

на 2016-2017 роки

 

 

 

№ п\п

 

1.

 

 

 

2.

Зміст

2016 рік

(грн.)

2017 рік

(грн.)

2016-2017 роки

(грн.)

1.

 

Придбання комп’ютерного обладнання, засобів зв'язку та розмножувальної техніки

10000

10000

 

2.

 

Придбання паливно-мастильних матеріалів, утримання автомобіля та його технічне обслуговування  

15000

15000

 

 

Разом:

25000

25000

 

 

Всього:

 

 

50000

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

2 пленарне засідання

8 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

                                                              

Від 11 жовтня 2016 року № 204

               м.Перечин.

 

Про внесення змін до рішення

7 сесії 5 скликання № 330-Р

від 11 лютого 2010 року

 

 

Відповідно до ст..26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи норми Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», міська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Внести зміни до рішення 7 сесії 5 скликання № 330-Р від 11 лютого 2010 року та скасувати п.11 даного рішення, у зв’язку з неможливістю облаштування дороги для обслуговування житлових будинків через дану земельну ділянку, а також неможливістю розміщення колодязів постачання питною водою жителів міста Перечин, згідно Закону України «Про питну воду та питне водопостачання».

 

Міський голова                                                     І.М.Погоріляк

 

 

 

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

2 пленарне засідання

8 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

від  11 жовтня  2016 року № 205

         м.Перечин

 

Про надання дозволів на виготовлення технічної

документації із землеустрою щодо відведення

земельних ділянок, призначених для

будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель та споруд

 

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 60, 61, 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України, статтей 88,89 Водного кодексу України, статтей 26,47 Закону України «Про землеустрій», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них», розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Надати Нодь Анні Михайлівні, жит. м. Перечин, вул. Пушкіна, 29, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Пушкіна, 29.
 2. Надати Гарайдичу Євгену Івановичу, жит. м. Перечин, вул. Перемоги, 10 а дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,03 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Перемоги, 10 а.

 

 

Міський голова                                                         І.М. Погоріляк

 

                                                                                         

 

 

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

2 пленарне засідання

8 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

від  11 жовтня  2016 року №206

         м.Перечин

 

Про відмову та надання дозволів на

виготовлення проектів відведення

на земельні ділянки, призначених для

ведення особистого селянського господарства

та індивідуального садівництва

 

 

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України,розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для, ведення особистого селянського господарства, ведення індивідуального садівництва та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, ч.6 ст.5 Закону України «Про особисте селянське господарство», на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Відмовити Брезинській-Вовканич Іванні Михайлівні, жит. м. Перечин, вул. Лєрмонтова, 11/, у наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, площею 0,0075 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Лєрмонтова у зв»язку з тим, що дана земельна ділянка знаходиться на прибудинковій території багатоповерхового будинку.
 2. Надати Белеканичу Павлу Володимировичу, жит. м. Перечин, вул. Ужанська, 62 дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, площею 0,12 га, яка знаходиться за адресою: м. Перечин, вул. М.Химинець, б/н.
 3. Надати Німець Любові Іванівні, жит. м. Перечин, вул. Ужгородська, 163, дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, площею 0,10 га, яка знаходиться за адресою: м. Перечин, вул. Ужгородська, 163.

 

 

Міський голова                                                               І.М. Погоріляк

 

 

 

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

2 пленарне засідання

8 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

                                                               

 

Від  11 жовтня 2016 року № 207

               м.Перечин.

 

Про прийняття на баланс

міської ради благодійної

допомоги

 

Керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши пропозицію приватного акціонерного товариства «Закарпатавтотранс» щодо прийняття благодійної допомоги, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Прийняти від приватного акціонерного товариства «Закарпатавтотранс» у комунальну власність територіальної громади м.Перечин благодійну допомогу (біотуалет пластиковий «Євростандарт» з об’ємом баку 250л (2 шт.), комплект «Умивальник з рукомийником», врізний замок під ключ, санітарна рідина для біотуалетів).
 2. Передати на баланс КП «Комунальник» санітарні засоби (біотуалет пластиковий «Євростандарт» з об’ємом баку 250л (2 шт.), комплект «Умивальник з рукомийником», врізний замок під ключ, санітарна рідина для біотуалетів).
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, побутового та торгівельного обслуговування, промисловості, будівництва, транспорту та зв’язку(Колбовський Т.Г.) та комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності (Шинкарчук Я.І.).

 

 

 

Міський голова                                                                              І.М.Погоріляк

 

 

                                                                                          

                                                                                   

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

2 пленарне засідання

8 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

 

від  11 жовтня  2016 року № 208

         м.Перечин

 

Про внесення змін

до рішень сесій

 

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 60, 61, 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України, статтей 88,89 Водного кодексу України, статтей 26,47 Закону України «Про землеустрій», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них», розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), для ведення особистого селянського господарства, для ведення індивідуального садівництва,  та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, ч.6 ст.5 Закону України «Про особисте селянське господарство», на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, Відповідно до статей 26, 33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 13 статті 10 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, з метою покращення благоустрою міста Перечинська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни в рішення 12 сесії VI скликання Перечинської міської ради від 17 лютого 2014 року № 242 та викласти в наступній редакції:

« Надати Полічко Олені Іванівні , жит. м. Перечин, вул. Толстого, 63 та Мазнічко Світлані Юріївні, жит. м. Перечин, вул. Толстого, 63 А  дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд для подальшої передачі у спільну сумісну власність, площею 0,10 га, що розташована за адресою: м. Перечин, вул. Толстого, 63».

 1. Внести зміни в рішення 8 сесії VII скликання Перечинської міської ради від 29 вересня 2016 року № 195 та викласти в наступній редакції:

«Затвердити Гренцер Тетяні Іванівні, жит. м. Перечин, вул. Ужанська, 2/17 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у власність) для будівництва індивідуального гаражу, площею 0,0024 га, яка знаходиться за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська, б/н:

2.1. Передати безоплатно у власність Гренцер Тетяні Іванівні, жит. м. Перечин, вул. Ужанська, 2/17 земельну ділянку, призначену для будівництва індивідуального гаражу, площею 0,0024 га, яка знаходиться за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська, б/н».

 1. Внести зміни до рішення 5 сесії Перечинської міської ради 7 скликання № 93 «Про затвердження нової редакції Правил благоустрою міста Перечин» від 21.04.2016 року та викласти пп 4.4.2. та пп 4.7.2.Правил благоустрою в новій редакції (згідно до додатку 1 до рішення).

 

 

 

Міський голова                                                         І.М. Погоріляк

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення 2 пленарного засідання 8 сесії

Перечинської міської ради VII скликання

№___ від ________ 2016 року

 

 

Правила з питань

благоустрою території м.Перечин,

забезпечення в ньому чистоти і порядку

 

 

4.4.2. Межі благоустрою прилеглих/закріплених територій встановлюються (якщо інше не передбачено проектною документацією) в граничних межах підприємств, магазинів, кіосків, павільйонів, торгових точок, підприємств побуту, присадибних ділянок до прибордюрної частини доріг. При відсутності з будь-якого боку підприємства, організації, установи, споруд, інших об’єктів господарювання межі прилеглої/закріпленої території встановлюються на відстані 15 м від огорожі підприємства, установи, організації  чи присадибної ділянки в т.ч. включаючи половину проїжджої частини дороги, якщо дороги гравійні, ґрунтові. Також власники земельних ділянок зобов’язані утримувати у належному санітарному стані водовідвідвідні канави (шанци), прилеглі до їх – територій, періодично їх косити та очищати від мулу.

Дворогосподарства,  земельні ділянки яких знаходяться вздовж або навпроти потоків, потічків, зобов’язані утримувати територію даного потоку в чистоті, періодично обрізати кущі, косити буряни.

Допущення засмічення, забруднення прилеглих/закріплених територій тягне за собою адміністративну відповідальність, стягнення відшкодувань (економічно-обгрунтованих витрат) на виявлення та ліквідацію порушення.

 

4.7.2. Залізничних колій, їх скосів, насипів, переїздів, переходів в межах охоронної зони та зупинок локомотивів здійснюється власниками цих об’єктів,

 залізничних колій, що проходять через місто по 5 метрів від крайніх колій в обидва боки, залізничних мостів, відкосів, насипів, переїздів, переходів через колії, що знаходяться в межах міста, виїмок (до верхніх кромок в обидва боки) покладається на їх балансоутримувачів

 

 

Секретар міської ради                   О.Ю.Вовканич-Белеканич

 

 

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

2 пленарне засідання

8 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                              

 

від  11 жовтня  2016 року № 209

         м.Перечин

 

Про надання дозволу

на виготовлення детального

плану території

 

                      Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Надати Сінєльнікову Леоніду Федоровичу, жит. с.Т.Бистра, вул. І.Франка, 77 дозвіл на виготовлення детального плану території щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площею 0,43 га з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування будівель торгівлі на виробничу діяльність, що розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужгородська, 157.
 2. Надати ТзОВ «Самвер», юр. адреса: м.Перечин, вул. Колгоспна, 1а дозвіл на виготовлення детального плану території земельної ділянки, орієнтовною площею 0,67 га, що розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська.

 

 

 

 Міський голова                                                       І.М.Погоріляк

                                                                                        

                                                                                   

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

2 пленарне засідання

8 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

від  11 жовтня 2016 року № 210

         м.Перечин

 

Про затвердження звітів про оцінку

майна та відчуження шляхом

 аукціону комунального майна

Відповідно до ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Положенням про порядок відчуження  комунального майна територіальної громади м.Перечин» затвердженим рішенням 4 сесії VII скликання Перечинської міської ради від 21.04.2016 року №105 «Про порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади м.Перечин», міська рада  

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити звіт про оцінку плит перекриття ПКЖ в кількості 70 шт, що знаходиться за адресою: Закарпатська область, Перечинський район, м.Перечин, вул. Ужанська (Червоноармійська), 30 у сумі 24 989,60 грн. з ПДВ (звіт додається).
 2. Доручити міському голові Погоріляк І.М. здійснювати організаційні процедури щодо відчуження об’єктів майна, що знаходяться на балансі Перечинської міської ради відповідно до «Положення про порядок відчуження комунального майна територіальної громади м.Перечин» затвердженого рішенням 4 сесії VІІ скликання Перечинської міської ради «Про внесення змін до рішення 3 сесії 7 скликання №50 Про Положення про приватизацію комунального майна від 11 лютого 2016 року» від 21.04.2016 р. №102 та підписання договорів купівлі-продажу щодо об’єктів плит перекриття ПКЖ в кількості 70 шт. а саме:

2.1. плит перекриття ПКЖ у кількості 18 шт.

2.2. плит перекриття ПКЖ б/у у кількості 48 шт.

2.3. плит перекриття ПКЖ б/у у кількості 4 шт.

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, побутового та торговельного обслуговування, промисловості, будівництва транспорту та зв’язку (голова Колбовський Т.Г.).

 

Міський голова                                                                            І.М.Погоріляк

                                                                                          

                                                                                   

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

2 пленарне засідання

8 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

від  11 жовтня 2016 року № 211

         м.Перечин

 

Про внесення змін в рішення

Перечинської міської ради

8 сесії VII скликання № 189

від 29 вересня 2016 року.

 

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 60, 61, 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України, статтей 26,47 Закону України «Про землеустрій», розглянувши клопотання ТОВ «Самвер» про внесення змін до рішення сесії, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

Внести зміни в п. 3-3.3. рішення Перечинської міської ради 8 сесії VII скликання № 189 та винести в наступній редакції:

«3. Погодити ТОВ «САМВЕР» актуалізацію звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,5632 га, кадастровий номер 2123255100:01:004:0072, для виробничої діяльності, розташованої за адресою Закарпатська область, м.Перечин, вул.Колгоспна, 1л, кадастровий номер 2123255100:01:004:0070, для виробничої діяльності, розташованої за адресою Закарпатська область, м.Перечин, вул.Колгоспна, 1л, .

3.1. Затвердити ТОВ «САМВЕР» ціну продажу земельної ділянки на підставі актуалізації експертної грошової оцінки (висновок оцінювача про ринкову вартість) земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,5632 га, кадастровий номер 2123255100:01:004:0072, для виробничої діяльності, розташованої за адресою Закарпатська область, м.Перечин, вул.Колгоспна, 1л, кадастровий номер 2123255100:01:004:0070, для виробничої діяльності, розташованої за адресою Закарпатська область, м.Перечин, вул.Колгоспна, 1л, у розмірі 344606,39 (триста сорок чотири тисячі шістсот шість, 39 копійок) грн без ПДВ та відповідно ціну одного квадратного метра земельної ділянки у розмірі – 61 грн. 19 коп. (шістдесят одна грн.. 19 копійок).

3.2. Продати ТОВ «САМВЕР» земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею 0,5632 га, кадастровий номер 2123255100:01:004:0072, для виробничої діяльності, розташованої за адресою Закарпатська область, м.Перечин, вул.Колгоспна, 1л, кадастровий номер 2123255100:01:004:0070, для виробничої діяльності, розташованої за адресою Закарпатська область, м.Перечин, вул.Колгоспна, 1л.

3.3. Доручити Перечинському міському голові укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,5632 га, кадастровий номер 2123255100:01:004:0072, для виробничої діяльності, розташованої за адресою Закарпатська область, м.Перечин, вул.Колгоспна, 1л, кадастровий номер 2123255100:01:004:0070, для виробничої діяльності, розташованої за адресою Закарпатська область, м.Перечин, вул.Колгоспна, 1л. за ціною, затвердженою даним рішенням».

 

 

 

 

Міський голова                                                                              І.М.Погоріляк

 

 

 

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

2 пленарне засідання

8 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

від  11 жовтня  2016 року № 212

         м.Перечин

 

Про надання дозволу на виготовлення

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки, надання в оренду

земельної  ділянки несільськогосподарського

призначення

в м. Перечин.

 

Відповідно до вимог статей  12, 19, 79-1, 91, 125-126, 128 Земельного кодексу України, норм ст. 9 Закону України «Про оренду землі», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звернення фізичних осіб, фізичних осіб-підприємці та юридичних осіб та доданих до них документів, врахувавши висновки постійної депутатської комісії, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Надати ТДВ «Перечинський лісохімічний комбінат», дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, призначеної для виробничої діяльності , орієнтовною площею 2,47 га, що розташована у м. Перечин, вул. Ужанська, 30 з цілевим призначенням – для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд промислових підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в оренду, строком на 49 років.

 

 

 

Міський голова                                                         І.М. Погоріляк