Рішення позачергової 6 сесії Перечинської міської ради від 22 червня 2016 року

 Дата публікації: 06.07.2016

             

 

                                                                                        

                                                     

                                                                                                                                                                                                                           УКРАЇНА

                                                                                                                                                                                                                ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

                                                                                                                                                                                                                     6 сесія VII скликання

                                                                                                                                                                                                                             РІШЕННЯ        

від  22 червня  2016 року №132

         м.Перечин

 

Про внесення змін до рішення № 6

«Про утворення виконавчого комітету

ради, визначення його чисельності,

затвердження персонального складу»

та № 4 «Про  обрання заступника

 міського голови з питань діяльності

виконавчих органів» першої сесії

7 скликання  від 10 листопада 2015 року.

 

Розглянувши заяву заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Піддубного С.В., керуючись ст..26, ст..51 та ст..56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Звільнити заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Піддубного С.В. за згодою сторін.
  2. Вважати таким, що втратило чинність рішення першої сесії 7 скликання від 10 листопада 2015 року № 4 «Про обрання заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів».
  3. Внести зміни до рішення 1 сесії 7 скликання № 6 «Про утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу» від 10 листопада 2015 року та вивести Піддубного С.В. зі складу виконавчого комітету міської ради.
  4. Вивести Піддубного С.В. зі складу комісій, створених міською радою та виконавчим комітетом міської ради.
  5. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті міської ради.

Міський голова                                              І.М.Погоріляк

                                                                                          

                                                                                    

                                                                                                                                                                                         УКРАЇНА

                                                                                                                                                                           ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

                                                                                                                                                                                  6 сесія VII скликання

                                                               РІШЕННЯ   

 

від  22 червня  2016 року № 133

         м.Перечин

 

 

Про  обрання заступника

міського голови з питань діяльності

виконавчих органів

 

Керуючись пунктом 3 частини першої статті 26, пунктом 5 частини четвертої статті 42, частиною другою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Обрати заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів Крижановську Любов Юріївну.
  2. Ввести Крижановську Любов Юріївну до складу комісій, створених міською радою та виконавчими комітетом міської ради, до складу яких було включено Піддубного С.В.
  3. Ввести Крижановську Любов Юріївну до складу виконавчого комітету міської ради.

 

 

 

Міський голова                                                                  Погоріляк І.М.

                                                                  УКРАЇНА                                                                       

                                                                       ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                            

Позачергова 6 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

 

 

від   22 червня  2016 року №134

               м.Перечин.

 

 Про внесення змін до рішення

 2 сесії  Перечинської міської

 ради VII скликання

 №28 від 24 грудня 2015 року

 «Про міський бюджет на 2016 рік»

(зі змінами від 11.02.2016р., 25.02.2016р.,

21.04.2016р.,12.05.2016р.,26.05.2016р.).

 

  Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.23,78 «Бюджетного кодексу України», міська рада

  ВИРІШИЛА:

1. Затвердити перерозподіл видатків міського бюджету на 2016 рік (в межах загального обсягу видатків) (додаток 1).

2. Затвердити зміни до переліку державних та регіональних програм, які будуть фінансуватися в 2016 році за рахунок міського бюджету ( додаток 2).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.).

 

 

Міський голова                                                      І.М.Погоріляк                                                                                                                                                                                                                          

 

Додаток 1
до  рішення позачергової 6 сесії Перечинської іської ради VII скликання від
22 червня 2016р. № 134"Про внесення змін до рішення 2 сесії Перечинської міської ради VII скликання 

від 24 грудня 2015 року №28 "Про міський бюджет на 2016 рік" 

(зі змінами від 11.02.2016р.,25.02.2016 р.,21.04.2016р.,12.05.2016р.,26.05.2016р.) 
 

Перерозподіл видатків міського бюджету на 2016 рік (в межах загального обсягу видатків)
 (грн.) 
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду  Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду Разом
Усього видатки споживання з  них видатки розвитку Усього  видатки споживання з  них видатки розвитку з  них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них 
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=4+9
1E+05   Культура і мистецтво 8000 8000                     8000
110502 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи 8000 8000                     8000
130000   Фізична культура і спорт -8 000 -8 000                     -8 000
130112 0810 Інші видатки -8 000 -8 000                     -8000
  Всього видатків                           
                         
                         
                         
Секретар міської  ради                                                                                                                                                                                                                                                                                   О.Ю.Вовканич - Белеканич
                       
                       
                       

                                                                                                                                                    Додаток 2
до  рішення позачергової 6 сесії Перечинської іської ради VII скликання

від 22 червня 2016р. № 134 "Про внесення змін до рішення 2 сесії Перечинської міської ради VII скликання 

від 24 грудня 2015 року №28 "Про міський бюджет на 2016 рік" 

(зі змінами від 11.02.2016р.,25.02.2016 р.,21.04.2016р.,12.05.2016р.,26.05.2016р.)   

Зміни до переліку регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
міського бюджету у 2016 році
      (грн.)
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів;
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду  Назва головного розпорядника коштів
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 
Найменування програми Загальний фонд Спеціальний фонд  Разом
1 2 3 4 5 6 7
01   міська рада        
110502 0829 Інші культурго-освітні заклади та заходи Програма розвитку культурно-масової роботи на 2016-2018 роки 8 000   8 000
130112 0810 Інші видатки Програма розвитку фізичної культури та спорту в м.Перечин на 2016-2018роки -8 000   -8 000
Всього          
Секретар міської ради                                                                                                                                                                                                                                      О.Ю.Вовканич - Белеканич