Рішення 4 сесії Перечинської міської ради 7 скликання від 15.03.2016

 Дата публікації: 28.03.2016

УКРАЇНА      

 ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

4 сесія VІI скликання

РІШЕННЯ

 

від  15 березня 2016 року №82

         м.Перечин

 

Про проведення повторних земельних торгів

з продажу права оренди земельних ділянок

комунальної власності для будівництва та

обслуговування об'єктів торгівлі, на земельних торгах

 

Відповідно  до ст. 134-139 Земельного Кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законодавчих і нормативних актів, які регулюють питання продажу вільних земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах, з метою створення умов економічного регулювання земельних відносин та поповнення бюджету територіальної громади  міська рада

ВИРІШИЛА

 1. Провести повторні земельні торги з продажу права оренди земельних ділянок, а саме:
 • Лот №15: право оренди, терміном на 10 років, земельної ділянки несільськогосподарського призначення, кадастровий номер 2123210100:01:003:0261, площа 0,0010га, що розташована за адресою: Закарпатська область, Перечинський район, м.Перечин, вулиця Червоноармійська (район автостанції) (в межах населеного пункту), поз №15
 • Лот №16: право оренди, терміном на 10 років, земельної ділянки несільськогосподарського призначення, кадастровий номер 2123210100:01:003:0262, площа 0,0010га, що розташована за адресою: Закарпатська область, Перечинський район, м.Перечин, вулиця Червоноармійська (район автостанції) (в межах населеного пункту), поз №16.
 • Лот №17: право оренди, терміном на 10 років, земельної ділянки несільськогосподарського призначення, кадастровий номер 2123210100:01:003:0263, площа 0,0010га, що розташована за адресою: Закарпатська область, Перечинський район, м.Перечин, вулиця Червоноармійська (район автостанції) (в межах населеного пункту), поз №17.
 • Лот №18: право оренди, терміном на 10 років, земельної ділянки несільськогосподарського призначення, кадастровий номер 2123210100:01:003:0264, площа 0,0010га, що розташована за адресою: Закарпатська область, Перечинський район, м.Перечин, вулиця Червоноармійська (район автостанції) (в межах населеного пункту), поз №18.
 • Лот №19: право оренди, терміном на 10 років, земельної ділянки несільськогосподарського призначення, кадастровий номер 2123210100:01:003:0265, площа 0,0010га, що розташована за адресою: Закарпатська область, Перечинський район, м.Перечин, вулиця Червоноармійська (район автостанції) (в межах населеного пункту), поз №19.
 • Лот №20: право оренди, терміном на 10 років, земельної ділянки несільськогосподарського призначення, кадастровий номер 2123210100:01:003:0266, площа 0,0010га, що розташована за адресою: Закарпатська область, Перечинський район, м.Перечин, вулиця Червоноармійська (район автостанції) (в межах населеного пункту), поз №20.
 • Лот №22: право оренди, терміном на 10 років, земельної ділянки несільськогосподарського призначення, кадастровий номер 2123210100:01:003:0268, площа 0,0010га, що розташована за адресою: Закарпатська область, Перечинський район, м.Перечин, вулиця Червоноармійська (район автостанції) (в межах населеного пункту), поз №22.
 • Лот №33: право оренди, терміном на 10 років, земельної ділянки несільськогосподарського призначення, кадастровий номер 2123210100:01:003:0279, площа 0,0010га, що розташована за адресою: Закарпатська область, Перечинський район, м.Перечин, вулиця Червоноармійська (район автостанції) (в межах населеного пункту), поз №33.
 • Лот №34: право оренди, терміном на 10 років, земельної ділянки несільськогосподарського призначення, кадастровий номер 2123210100:01:003:0281, площа 0,0010га, що розташована за адресою: Закарпатська область, Перечинський район, м.Перечин, вулиця Червоноармійська (район автостанції) (в межах населеного пункту), поз №34.
 1. Встановити :
 • Стартовий розмір річної орендної плати, відповідно до рішення 12 сесії Перечинської міської ради 6 скликання від 17.02.2014 року №240 «Про затвердження Методики нарахування орендної плати за земельні ділянки комунальної власності на території м.Перечин»  у розмірі 5% від нормативної грошової оцінки.
 • Ціна продажу лоту - річний розмір орендної плати за землю встановлюється за результатами торгів з урахуванням коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, за затвердженими Кабінетом Міністрів України формами.
 • Розмір кроку торгів складає 0,5% від стартового розміру річної орендної плати за землю;
 • Термін оренди 10 років;
 • Наступні умови продажу права оренди та умови користування земельною ділянкою:

Переможець земельних торгів зобов'язаний:

 • Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням- для будівництва та обслуговування об’єктів торгівлі;
 • Своєчасно сплачувати орендну плату;
 • Додержуватись вимог законодавства про охорону довкілля;
 • Не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів;
 • Дотримуватись правил добросусідства та обмежень, пов'язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон;
 • Приступити до використання земельної ділянки в строки, встановлені Договором оренди землі, зареєстрованим в в установленому законом порядку;
 • Виконувати обов'язки землекористувачів, які визначені ст.96 Земельного Кодексу України;
 • Встановити на даній земельній ділянці Малі архітектурні форми (МАФ) встановленого зразка, відповідно до рішення виконавчого комітету Перечинської міської ради №74 від 03.12.2012р. «Про погодження типової тимчасової споруди для проведення підприємницької діяльності по вул. Червоноармійська в м. Перечин»
 • До підписання Договору оренди земельної ділянки укласти із Перечинською міською радою Угоду про соціально-економічне партнерство, редакція якої затверджена даним  Рішенням від 14.07.2014р.
 • Сплатити кошти за користування земельною ділянкою, у розмірі визначеному на торгах, з урахуванням коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, за затвердженими Кабінетом Міністрів України формами, не пізніше трьох банківських днів після укладення договору оренди.
 • Перед підписанням договору оренди в день проведення торгів відшкодувати/оплатити витрати пов'язані з підготовкою земельної ділянки до продажу права оренди на неї.
 • Перед підписанням договору оренди в день проведення торгів оплатити витрати та вартість послуг Виконавця за проведення торгів, згідно договору з виконавцем, який укладається одночасно з поданням заяви на участь у земельних торгах.

Відмова від укладення договору є підставою для відмови у прийнятті заяви на участь у торгах.

 1. Укласти з переможцями земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок Договори оренди земельної ділянки згідно згідно рішення 21 сесії Перечинської міської ради 6 скликання №360 від 20.08.2015  
 2. 4. Укласти з переможцями земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок Угоди про соціально-економічне партнерство згідно рішення 21 сесії Перечинської міської ради 6 скликання №360 від 20.08.2015 із внесеними змінами на підставі рішення 2 сесії Перечинської міської ради 7 скликання від 24 грудня 2015 року №32 «Про внесення змін в додаток №1 до рішення 21 сесії Перечинської міської ради 6 скликання №360 від 20.08.2015».
 3. Укласти додаткові угоди до Угоди про соціально-економічне партнерство з переможцями земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок згідно рішення 3 сесії Перечинської міської ради 7 скликання від 25 лютого 2016 року№75 «Про внесення змін в додаток №1 до рішення 21 сесії Перечинської міської ради 6 скликання №360 від 20.08.2015» строком на 1 рік з моменту підписання додаткової угоди.
 4. Уповноважити міського голову бути представником Організатора торгів на земельних торгах, підписати протокол земельних торгів та укласти з Переможцем земельних торгів Угоду про соціально-економічне партнерство і Договір оренди земельної ділянки.
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови по виконавчій роботі Піддубного С.В., та постійну діючу депутатську комісію з питаню бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, зовнішньо-економічної та підприємницької діяльності.(Голова комісії Шинкарчук Я.І.).

 

  

 

 

Міський голова                                                                              І.М.Погоріляк

 

 

 

УКРАЇНА                                   

 ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

4 сесія VІI скликання

РІШЕННЯ

 

від  15 березня 2016 року №84

         м.Перечин

 

Про затвердження плану діяльності

Перечинської міської ради та

виконавчого комітету

з підготовки проектів регуляторних

актів на 2016 рік

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 7, 32 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, на пропозицію виконавчого апарату міської ради,  з метою планування діяльності міської ради та виконавчого комітету з прийняття рішень, направлених на регулювання господарських відносин на території міста Перечин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами та суб'єктами господарювання, міська рада   

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити  план діяльності Перечинської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік  (додається).
 2. Виконавчому апарату міської ради оприлюднити рішення в офіційному бюлетені та на веб-сайті міської ради протягом 10 днів після затвердження.
 3. Спеціалістам виконавчого апарату міської ради та виконавчого комітету при розробці регуляторного акта, не передбаченого Планом, затвердженим пунктом 1 рішення, вносити відповідні зміни не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки такого проекту відповідно до вимог статті 7 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
 4. Постійній комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності (Шинкарчук Я.І.) забезпечити підготовку експертних висновків щодо регуляторного впливу проектів регуляторних актів, про відповідність вимогам статей 4 та 8 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з виконавчої роботи Піддубного С.В.

 

 

 

 

Міський голова                            І.М.Погоріляк

 

 

  

 

 

Додаток

 ЗАТВЕРДЖЕНО

 Рішення міської ради

15 березня 2016  р.№ 84

План діяльності Перечинської міської

ради та виконавчого комітету

з підготовки проектів

регуляторних актів на 2016 рік

Вид і назва проекту

Мета прийняття

Строки підготовки проектів

Відповідальні за розробку

 

Про затвердження тарифів

на ритуальні послуги, що надаються

виконавцем КП «Комунальник»

Створення сприятливих умов з надання ритуальних послуг в м. Перечин

II квартал 2016 року

Виконавчий апарат міської ради

 

Про затвердження Порядку проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад

Створення Перечинської територіальної громади, збільшення дохідної частини бюджету

ІI квартал 2016 року

Виконавчий апарат міської ради

 

Про затвердження Положення про порядок

розміщення зовнішньої реклами в м. Перечин

 Упорядкування розміщення зовнішньої реклами в м. Перечин

ІI квартал 2016 року

Виконавчий апарат міської ради

 

Рішення міської ради “Про затвердження тарифів на послуги з вивезення побутових відходів”

Забезпечення організації поводження з побутовими відходами у місті та підвищення якості надання житлово-комунальних послуг

ІI квартал 2016 року

Виконавчий апарат міської ради

 

Рішення сесії міської ради “Про затвердження нової редакції Правил благоустрою міста Перечин”

Якісне покращення санітарного стану і комплексного благоустрою міста

ІI квартал 2016 року

Виконавчий апарат міської ради

 

Рішення міської ради “Про місцеві податки і збори на 2017 рік”

Забезпечення практичної реалізації статей 10, 265, 267, 268, 2681, 269 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України шляхом встановлення місцевих податків і зборів, та затвердження їх ставок, які будуть діяти на території м.Перечин у 2017 році

ІІI квартал 2016 року

Виконавчий апарат міської ради

 

Рішення міської ради “Про затвердження Положення про порядок компенсації шкоди, завданої внаслідок порушення  законодавства у сфері благоустрою”

Встановлення процедури та порядку обрахування шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою

ІII квартал 2016 року

Виконавчий апарат міської ради

 

Рішення міської ради “Про затвердження порядку демонтажу незаконно встановлених споруд на території м. Перечин”

Покращення благоустрою та збереження архітектурного та історичного вигляду міста; ефективне використання ресурсів територіальної громади; збереження охоронних зон, інженерних мереж  міста; встановлення єдиного порядку демонтажу тимчасових споруд на території  міста Перечин

ІII квартал 2016 року

Виконавчий апарат міської ради

 

Рішення виконавчого комітету “Правила приймання стічних вод підприємств у комунальну систему каналізації м. Перечин”

Контроль якості скинутих підприємствами, організаціями та установами стічних вод у систему каналізації м. Перечин

ІII квартал 2016 року

Виконавчий апарат міської ради

 

Секретар міської ради                                    Вовканич-Белеканич О.Ю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

                                                                               

УКРАЇНА   

 ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

4 сесія VІI скликання

РІШЕННЯ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

від  15 березня  2016 року №83

         м.Перечин

 

Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки

у постійне користування відділу освіти,

молоді та спорту Перечинської РДА

 

Відповідно до вимог статей  12, 19, 122 ч. 1 Земельного кодексу України, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звернення Перечинської РДА  та доданих до нього документів, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки відділу освіти, молоді та спорту Перечинської РДА для будівництва та обслуговування будівель Перечинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: м. Перечин, вул.. Ужанська (Червоноармійська), 9 для передачі у постійне користування.

2.Надати відділу освіти, молоді та спорту Перечинської РДА у постійне користування земельну ділянку Перечинської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів площею 1,4960 га за адресою: м. Перечин, вул..Ужанська (Червоноармійська), 9 для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти.

 

 

Міський голова                                          І.М.Погоріляк