Рішення 3 пленарного засідання 9 сесії 7 скликання від 22.12.2016р. Про міський бюджет на 2017 рік

     Дата публікації: 27.12.2016р.   

                                  УКРАЇНА                                    

                                  ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                   

3 пленарне засідання

9 сесії VІI скликання

РІШЕННЯ

 

від  22 грудня 2016 року №247                                            

м.Перечин.

 

Про міський бюджет на 2017 рік.

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Бюджетного кодексу України, міська рада

 

ВИРІШИЛА

           1.Визначити на 2017 рік:

-  доходи міського бюджету у сумі 16 410 623 грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету  – 15 073 523 грн., доходи спеціального фонду міського бюджету – 1 337 100 грн. у тому числі бюджету розвитку  760 000 грн. згідно з додатком 1 цього рішення;

        - видатки міського бюджету у сумі 16 360 623 грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету – 12 545 523  грн. та видатки спеціального фонду бюджету – 3 815 100 грн. у тому числі бюджету розвитку 3 238 000 грн. за тимчасовою класифікацією видатків і кредитування місцевих бюджетів згідно з додатком 2 та головними розпорядниками коштів бюджетів згідно з додатком 3 цього рішення;

- профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 2 478 000 грн. згідно з додатком 4 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 2 478 000 грн. згідно з додатком 4 до цього рішення.

 1. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі  200 000 гривень.
 2. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 5 до цього рішення.
 3. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів цільового фонду соціально-економічного розвитку міста згідно з додатком 6 до цього рішення.
 4. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського  бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

 1. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 5425 900 грн. згідно з додатком 7 до цього рішення.

Установити, що фінансування видатків, визначених додатком 7, проводиться згідно з програмами, що затверджені рішеннями міської ради.

7.Затвердити обсяги надання кредитів з загального фонду міського бюджету в 2017 році в сумі 50 000 грн. згідно з додатком 8 до цього рішення.

8.Затвердити на 2017 рік резервний фонд міського бюджету в сумі 50000 грн.               

 1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 2. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2017 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.
 3. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.
 4. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.
 5. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету України на 2017  рік у частині кредитування є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.
 6. Надати право міській раді за погодженням із постійною комісією міської ради з питань бюджету у період між пленарними засіданнями сесій міської ради приводити у відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи, видатки, кредитування та джерела фінансування міського бюджету, здійснювати протягом 2017 року розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, виходячи з фактично виконаних робіт відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями.

            15.Затвердити ліміти споживання енергоносіїв  в натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних призначень.

 1. Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.).

 

 

     Міський голова                                                                 І.М.Погоріляк

Доходи загального фонду міського бюджету на 2017  рік
  ( грн.)
Код Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету
                         
січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень РАЗОМ
10000000 Податкові надходження 477200 504300 793500 841100 840100 726000 897800 970800 850300 995400 1125400 897400 9919300
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості     1500                 200 1700
11020000 Податок на прибуток підприємств     1500                 200 1700
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності     1500                 200 1700
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів    80000 100000         80000     240000 20000 520000
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  80000 100000         80000     240000 20000 520000
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)   80000 100000         80000     240000 20000 520000
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 70000 30000 70000 70000 70000 70000 70000 90000 90000 70000 75000 85000 860000
14040000 Акцизний податок з реалізації суб"єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 70000 30000 70000 70000 70000 70000 70000 90000 90000 70000 75000 85000 860000
18000000 Місцеві податки 407200 394300 622000 771100 770100 656000 827800 800800 760300 925400 810400 792200 8537600
18010000 Податок на майно 207000 219200 502000 571000 590100 551000 587700 620800 610300 615000 560300 612000 6246400
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об"єктів житлової нерухомості   200                     200
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості              1900 800     300   3000
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості          100   100           200
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об"єктів нежитлової нерухомості 10000 35000 5000 10000 5000   20000 5000 5000 15000   10000 120000
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 90000 100000 300000 400000 400000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 460000 4270000
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 90000 70000 170000 140000 160000 120000 120000 160000 170000 160000 130000 130000 1620000
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 1000 4000 1000 1000   1000 9000 15000 9000     2000 43000
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 10000 10000 20000 20000 25000 10000 10000 20000   20000 10000 10000 165000
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб  6000   6000       6700   6300       25000
18030000 Туристичний збір 200     100     100     200 100   700
18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами                          
18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 200     100     100     200 100   700
18050000 Єдиний податок 200000 175100 120000 200000 180000 105000 240000 180000 150000 310200 250000 180200 2290500
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 10000 45000 20000 10000 30000 5000 40000 10000 20000 40000 20000 20000 270000
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 190000 130000 100000 190000 150000 100000 200000 170000 130000 270000 230000 160000 2020000
18050500 Єдиний податок зсільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків   100               200   200 500
19000000 Інші податки та збори                          
19010000 Екологічний податок                          
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення                          
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об"єкти                          
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об"єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини                          
20000000 Неподаткові надходження 4100 5550 7550 5600 7100 1100 13600 7500 2100 14000 6600 5900 80700
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності         100               100
21080000 Інші надходження         100               100
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції         100               100
21110000 Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва                          
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 4100 5550 6550 5600 7000 100 13600 7500 1100 12000 5600 4900 73600
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 2000 1000 2000 2000 4000   1000 1000   1000     14000
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 2000 1000 2000 2000 4000   1000 1000   1000     14000
22090000 Державне мито 1600 2550 2050 1600 1000 100 1600 2500 1100 1000 600 500 16200
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 100 50 50 100   100 100   100   100   700
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 500 1500 1000 500     500 2000 500       6500
22090400 Державне мито пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України 1000 1000 1000 1000 1000   1000 500 500 1000 500 500 9000
22010000 Плата за надання  адміністративних послуг 500 2000 2500 2000 2000   11000 4000   10000 5000 4400 43400
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань                       1000 1000
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень                        1400 1400
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 500 2000 2500 2000 2000   11000 4000   10000 5000 2000 41000
24000000 Інші неподаткові надходження     1000     1000     1000 2000 1000 1000 7000
24060000 Інші надходження     1000     1000     1000 2000 1000 1000 7000
24060300 Інші надходження     1000     1000     1000 2000 1000 1000 7000
40000000 Офіційні трансферти 515700 503900 484400 495600 483400 511300 535200 490300 450700 431190 141833 30000 5073523
41000000 Від органів державного управління 515700 503900 484400 495600 483400 511300 535200 490300 450700 431190 141833 30000 5073523
41020000 Дотації  515700 503900 484400 495600 483400 511300 535200 490300 450700 431190 141833 30000 5073523
41020900 Інші додаткові дотації 515700 503900 484400 495600 483400 511300 535200 490300 450700 431190 141833 30000 5073523
  Всього доходів 997000 1013750 1285450 1342300 1330600 1238400 1446600 1468600 1303100 1440590 1273833 933300 15073523
Міський голова І.М.Погоріляк
Головний бухгалтер Я.П.Попович
481300 509850 801050 846700 847200 727100 911400 978300 852400 1009400 1132000 903300 10000000
Доходи спеціального фонду міського бюджету на 2017  рік
10000000 Податкові надходження 4400 4200 4300 5100 4900 5100 5100 6100 5900 6100 6500 6600 64300
19000000 Інші податки та збори 4400 4200 4300 5100 4900 5100 5100 6100 5900 6100 6500 6600 64300
19010000 Екологічний податок 4200 4000 4100 4700 4500 4700 4700 5700 5500 5700 6100 6200 60100
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 5000 5000 5000 5000 5000 53000
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об"єкти 200   100 200   200 200 200   200 200 200 1700
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об"єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини       500 500 500 500 500 500 500 900 1000 5400
19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища 200 200 200 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4200
19050200 Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища 200 200 200 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4200
20000000 Неподаткові надходження 15200 15200 15200 20200 15200 15200 20200 15200 20200 15200 15400 20400 202800
24000000 Інші неподаткові надходження 15200 15200 15200 20200 15200 15200 20200 15200 20200 15200 15400 20400 202800
24060000 Інші надходження 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 400 400 2800
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 400 400 2800
24170000 Надходження коштів від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 15000 15000 15000 20000 15000 15000 20000 15000 20000 15000 15000 20000 200000
25000000 Власні надходження бюджетних установ                          
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством                          
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із їх основною діяльністю                          
30000000 Доходи від операцій з капіталом 60000 60000 100000 110000 60000 10000 10000 60000 10000 60000 10000 10000 560000
31000000 Надходження від продажу основного капіталу 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 120000
31030000 Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 120000
33000000 Надходження від продажу землі і нематеріальних активів 50000 50000 90000 100000 50000     50000   50000     440000
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти ,які підлягають приватизації,та земельних ділянок,які знаходяться на території Автономної Республіки  Крим) 50000 50000 90000 100000 50000     50000   50000     440000
50000000 Цільові фонди 7500     7500     7500     7500     30000
50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади 7500     7500     7500     7500     30000
  Всього доходів 87100 79400 119500 142800 80100 30300 42800 81300 36100 88800 31900 37000 857100
Міський голова І.М.Погоріляк
Головний бухгалтер Я.П.Попович

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Додаток  1
до  рішення 3 пленарного засідання 

9 сесії Перечинської міської ради VII скликання від
22 грудня 2016р. №247"Про міський бюджет на 2017 рік"     

Доходи міського бюджету на 2017  рік
        ( грн.)
Код Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
10000000 Податкові надходження 9983600 9919300 64300  
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 1700 1700    
11020000 Податок на прибуток підприємств 1700 1700    
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 1700 1700    
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  520000 520000    
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  520000 520000    
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 520000 520000    
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 860000 860000    
14040000 Акцизний податок з реалізації суб"єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 860000 860000    
18000000 Місцеві податки 8537600 8537600    
18010000 Податок на майно 6246400 6246400    
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об"єктів житлової нерухомості 200 200    
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості  3000 3000    
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості  200 200    
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об"єктів нежитлової нерухомості 120000 120000    
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 4270000 4270000    
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 1620000 1620000    
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 43000 43000    
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 165000 165000    
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб  25000 25000    
18030000 Туристичний збір 700 700    
18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 700 700    
18050000 Єдиний податок 2290500 2290500    
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 270000 270000    
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 2020000 2020000    
18050500 Єдиний податок зсільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 500 500    
19000000 Інші податки та збори 64300   64300  
19010000 Екологічний податок 60100   60100  
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 53000   53000  
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об"єкти 1700   1700  
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об"єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 5400   5400  
19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища 4200   4200  
19050200 Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища 4200   4200  
20000000 Неподаткові надходження 763500 80700 682800 200000
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 100 100    
21080000 Інші надходження 100 100    
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 100 100    
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 73600 73600    
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 43400 43400    
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 1000 1000    
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 41000 41000    
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  1400 1400    
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 14000 14000    
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 14000 14000    
22090000 Державне мито 16200 16200    
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 700 700    
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 6500 6500    
22090400 Державне мито пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України 9000 9000    
24000000 Інші неподаткові надходження 209800 7000 202800 200000
24060000 Інші надходження 9800 7000 2800  
24060300 Інші надходження 7000 7000    
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 2800   2800  
24170000 Надходження коштів від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 200000   200000 200000
25000000 Власні надходження бюджетних установ 480000   480000  
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 480000   480000  
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із їх основною діяльністю 480000   480000  
30000000 Доходи від операцій з капіталом 560000   560000 560000
31000000 Надходження від продажу основного капіталу 120000   120000 120000
31030000 Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності 120000   120000 120000
33000000 Надходження від продажу землі і нематеріальних активів 440000   440000 440000
33010000 Кошти від продажу землі 440000   440000 440000
40000000 Офіційні трансферти 5073523 5073523    
41000000 Від органів державного управління 5073523 5073523    
41020000 Дотації  5073523 5073523    
41020900 Інші додаткові дотації 5073523 5073523    
50000000 Цільові фонди 30000   30000  
50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади 30000   30000  
  Всього доходів 16410623 15073523 1E+06 760000
Секретар міської  ради О.Ю.Вовканич -Белеканич

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Додаток  2
до  рішення 3 пленарного засідання                                                                                                                        9 сесії Перечинської міської ради VII скликання від
22 грудня 2016р. № 247"Про міський бюджет на 2017 рік"
Видатки міського бюджету на 2017 рік
 (грн.) 
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду  Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду Разом
Усього видатки споживання з  них видатки розвитку Усього  видатки споживання з  них видатки розвитку з  них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них 
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
010000   0100   Державне управління 1 947 200 1 947 200 ####### 93 400   50 000       50 000 50 000 50 000 1 997 200
010116 0000170 0170 0111 Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради,районної у місті ради(у разі її створення),міської,селищної,сільської рад та їх виконавчих комітетів 1 947 200 1 947 200 1 348 200 93 400   50 000       50 000 50 000 50 000 1 997 200
070000   1000   Освіта 5 023 523 5 023 523 ####### 533 790   530 000 480 000     50 000 50 000 50 000 5 553 523
070101 0001010 1010 0910 Дошкільна освіта 5 023 523 5 023 523 3 014 000 533 790   530 000 480 000     50 000 50 000 50 000 5 553 523
090000   3000   Соціальний захист та соціальне забезпечення 325 500 325 500 29 300     28 000       28 000 28 000 28 000 353 500
090412 0003400 3400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення 227 000 227 000                     227 000
090501 0003240 3240 1050 Організація та проведення громадських робіт 98 500 98 500 29 300     28 000       28 000 28 000 28 000 126 500
100000   6000   Житлово-комунальне господарство 2 260 000 2 260 000   385 000                 2 260 000
100203 0006060 6060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 2 260 000 2 260 000   385 000                 2 260 000
1E+05   4000   Культура і мистецтво 200 000 200 000                     200 000
110502 0004200 4200 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи 200 000 200 000                     200 000
130000   5000   Фізична культура і спорт 100 000 100 000                     100 000
130112 0005062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій,які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 100 000 100 000                     100 000
150000   6300   Будівництво           1 905 000       ####### 1 905 000 ####### 1 905 000
150101 0006310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території           1 905 000       1 905 000 1 905 000 1 350 000 1 905 000
2E+05   6600   Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок,  телекомунікації та інформатика 999 000 999 000       400 000       400 000 400 000 400 000 1 399 000
170703 0006650 6650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг 999 000 999 000       400 000       400 000 400 000 400 000 1 399 000
180000   7400   Інші послуги пов’язані з економічною діяльністю           50 000       50 000 50 000   50 000
180409 0007470 7470 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання           50 000       50 000 50 000   50 000
200000   7600   Охорона навколишнього пиродного середовища 164 400 164 400                     164 400
200700 0007700 7700 0540 Інші природоохоронні заходи 164 400 164 400                     164 400
240000   9100   Цільові фонди           97 100 97 100           97 100
240601 0009110 9110 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів            67 100 67 100           67 100
240900 0009180 9180 0133 Цільові фонди утворені Верховною радою,Автономною Республікою Крим,місцевими органами самоврядування, і місцевими органами виконавчої влади           30 000 30 000           30 000
3E+05   8000   Видатки, не віднесені до основних груп  1 525 900 1 475 900     50 000 755 000       755 000 755 000 600 000 2 280 900
250102 0008010 8010 0133 Резервний фонд 50 000 50 000                     50 000
250404 0008600 8600 0133 Інші видатки 1 475 900 1 425 900     50 000 755 000       755 000 755 000 600 000 2 230 900
        Всього видатків  ######## 12 495 523 ####### ####### 50 000 3 815 100 577 100     ####### 3 238 000 ####### ########
Секретар міської  ради                                                                                                                                                                                                                                      О.Ю.Вовканич - Белеканич

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                      Додаток  3
до  рішення 3 пленарного засідання                                                                                                                        9 сесії Перечинської міської ради VII скликання від
22 грудня 2016р. № 247"Про міський бюджет на 2017 рік"
                     
                     
Розподіл видатків міського бюджету на 2017 рік
 
Код типової відомчої класифікації видатків Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду  Назва головного розпорядника коштів  Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду Разом
Усього видатки споживання з  них видатки розвитку Усього  видатки споживання з  них видатки розвитку з  них
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них 
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
01   0100   Міська рада 1 947 200 12 495 523 4 391 500 1 012 190 50 000 3 815 100 577 100     3 238 000 ####### 2 478 000 ########
010116 0000170 0170 0111 Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради,районної у місті ради(у разі її створення),міської,селищної,сільської рад та їх виконавчих комітетів 1 947 200 1 947 200 1 348 200 93 400   50 000       50 000 50 000 50 000 1 997 200
070101 0001010 1010 0910 Дошкільна освіта 5 023 523 5 023 523 3 014 000 533 790   530 000 480 000     50 000 50 000 50 000 5 553 523
090412 0003400 3400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення 227 000 227 000                     227 000
090501 0003240 3240 1050 Організація та проведення громадських робіт 98 500 98 500 29 300     28 000       28 000 28 000 28 000 126 500
100203 0006060 6060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 2 260 000 2 260 000   385 000                 2 260 000
110502 0004200 4200 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи 200 000 200 000                     200 000
130112 0005062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій,які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 100 000 100 000                     100 000
150101 0006310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території           1 905 000       1 905 000 1 905 000 1 350 000 1 905 000
170703 0006650 6650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг 999 000 999 000       400 000       400 000 400 000 400 000 1 399 000
180409 0007470 7470 0490 Утримання та розвиток інфраструктури доріг           50 000       50 000 50 000   50 000
200700 0007700 7700 0540 Інші природоохоронні заходи 164 400 164 400                     164 400
240601 0009110 9110 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів            67 100 67 100           67 100
240900 0009180 9180 0133 Цільові фонди утворені Верховною радою,Автономною Республікою Крим,місцевими органами самоврядування, і місцевими органами виконавчої влади           30 000 30 000           30 000
250102 0008010 8010 0133 Резервний фонд 50 000 50 000                     50 000
250404 0008600 8600 0133 Інші видатки 1 475 900 1 425 900     50 000 755 000       755 000 755 000 600 000 2 230 900
        В С Ь О Г О   В И Д А Т К І В : 12 545 523 12 495 523 4 391 500 1 012 190 50 000 3 815 100 577 100     3 238 000 ####### 2 478 000 ########
                                   
Секретар міської  ради                                                                                                                                                                                                                                      О.Ю.Вовканич - Белеканич            
                             

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                     

Додаток  3
до  рішення 3 пленарного засідання    

9 сесії Перечинської міської ради VII скликання від
22 грудня 2016р. № 247"Про міський бюджет на 2017 рік"

                     
                     
Розподіл видатків міського бюджету на 2017 рік
 
Код типової відомчої класифікації видатків Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду  Назва головного розпорядника коштів  Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду Разом
Усього видатки споживання з  них видатки розвитку Усього  видатки споживання з  них видатки розвитку з  них
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них 
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
01   0100   Міська рада 1 947 200 12 495 523 4 391 500 1 012 190 50 000 3 815 100 577 100     3 238 000 ####### 2 478 000 ########
010116 0000170 0170 0111 Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради,районної у місті ради(у разі її створення),міської,селищної,сільської рад та їх виконавчих комітетів 1 947 200 1 947 200 1 348 200 93 400   50 000       50 000 50 000 50 000 1 997 200
070101 0001010 1010 0910 Дошкільна освіта 5 023 523 5 023 523 3 014 000 533 790   530 000 480 000     50 000 50 000 50 000 5 553 523
090412 0003400 3400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення 227 000 227 000                     227 000
090501 0003240 3240 1050 Організація та проведення громадських робіт 98 500 98 500 29 300     28 000       28 000 28 000 28 000 126 500
100203 0006060 6060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 2 260 000 2 260 000   385 000                 2 260 000
110502 0004200 4200 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи 200 000 200 000                     200 000
130112 0005062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій,які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 100 000 100 000                     100 000
150101 0006310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території           1 905 000       1 905 000 1 905 000 1 350 000 1 905 000
170703 0006650 6650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг 999 000 999 000       400 000       400 000 400 000 400 000 1 399 000
180409 0007470 7470 0490 Утримання та розвиток інфраструктури доріг           50 000       50 000 50 000   50 000
200700 0007700 7700 0540 Інші природоохоронні заходи 164 400 164 400                     164 400
240601 0009110 9110 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів            67 100 67 100           67 100
240900 0009180 9180 0133 Цільові фонди утворені Верховною радою,Автономною Республікою Крим,місцевими органами самоврядування, і місцевими органами виконавчої влади           30 000 30 000           30 000
250102 0008010 8010 0133 Резервний фонд 50 000 50 000                     50 000
250404 0008600 8600 0133 Інші видатки 1 475 900 1 425 900     50 000 755 000       755 000 755 000 600 000 2 230 900
        В С Ь О Г О   В И Д А Т К І В : 12 545 523 12 495 523 4 391 500 1 012 190 50 000 3 815 100 577 100     3 238 000 ####### 2 478 000 ########
                                   
Секретар міської  ради                                                                                                                                                                                                                                      О.Ю.Вовканич - Белеканич            
                             

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                 Додаток  4
до   рішення 3 пленарного засідання    

    9 сесії Перечинської міської ради VII скликання від
22 грудня 2016р. № 247"Про міський бюджет на 2017 рік"

Джерела фінансування міського бюджету на 2017 рік 
( грн.)
Код Назва Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Разом у т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування  -2 478 000 2 478 000 2 478 000  
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів  -2 478 000 2 478 000 2 478 000  
208400  Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -2 478 000 2 478 000 2 478 000  
600000  Фінансування за активними операціями  -2 478 000 2 478 000 2 478 000  
602000  Зміни обсягів готівкових коштів  -2 478 000 2 478 000 2 478 000  
602400  Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -2 478 000 2 478 000 2 478 000  
       
       
Секретар міської  ради                                                 О.Ю.Вовканич - Белеканич

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                               Додаток  5
                                                 до  рішення 3 пленарного засідання  

          9 сесії Перечинської міської ради VII скликання від
22 грудня 2016р. № 247"Про міський бюджет на 2017 рік"

Капітальні видатки та перелік об’єктів,
видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
(грн.)
КВК/
КТКВК
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду  Назва головного розпорядника коштів
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації, тощо Загальний обсяг фінансування будівництва  Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки  Усього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки  Разом видатків на поточний рік 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
010116 0000170 0170 0111 Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради,районної у місті ради(у разі її створення),міської,селищної,сільської рад та їх виконавчих комітетів Капітальні видатки       50 000
070101 0001010 1010 0910 Дошкільна освіта Капітальні видатки       50 000
090501 0003240 3240 1050 Організація та проведення громадських робіт Капітальні видатки       28 000
150101 0006310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі клубу «Яслище»(другий поверх),  м.Перечин 40000     40 000
150101 0006310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території Капітальний ремонт окремих приміщень другого поверху по вул.Ужанська (Червоноармійська), 19 А,  м.Перечин 20000     20 000
150101 0006310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі колишнього військомату,  м.Перечин 25000     25 000
150101 0006310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території Капітальний ремонт будівлі колишнього військомату,  м.Перечин 150000     150 000
150101 0006310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території Реконструкція будівлі ДНЗ "Веселка", м.Перечин 170000     170 000
150101 0006310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території Реконструкція тротуару вздовж вулиці (Ужанська) Червоноармійська км 0+468- км 1+242,5 м.Перечин 75000     75 000
150101 0006310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території Реконструкція тротуару вздовж вулиці (Ужанська) Червоноармійська км 0+000-км 0+449 м.Перечин 75000     75 000
150101 0006310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території  Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво дитячого ігрового майданчику по вул.М.Підгірянки, м.Перечин 30000     30 000
150101 0006310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території Будівництво дитячого ігрового майданчику по вул.М.Підгірянки, м.Перечин 250000     250 000
150101 0006310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво водозабору та мережі водопроводу в мікрорайоні "Яслище",  м.Перечин 35000     35 000
150101 0006310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території Будівництво водозабору та мережі водопроводу в мікрорайоні "Яслище",  м.Перечин 250000     250 000
150101 0006310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво водопроводу по вулиці Толстого,  м.Перечин 35000     35 000
150101 0006310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території Будівництво водопроводу по вулиці Толстого,  м.Перечин 100000     100 000
150101 0006310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території Реконструкція водогону від вулиці Гагаріна до пл.Незалежності (50 років Жовтня) в м.Перечин 300000     300 000
150101 0006310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території  Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі (вбудовані приміщення) по вул.Ужанська, 7, м.Перечин 25000     25 000
150101 0006310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території Реконструкція будівлі (вбудовані приміщення) по вул.Ужанська, 7, м.Перечин 150000     150 000
150101 0006310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території  Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на реконструкцію каналізаційної мережі по вулиці Борканюка,  м.Перечин 25000     25 000
150101 0006310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території Реконструкція каналізаційної мережі по вулиці Борканюка,  м.Перечин 150000     150 000
170703 0006650 6650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг Капітальні видатки.                                          (Виготовлення та експертиза пророектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вулиці Маяковського та Б.Хмельницького, м.Перечин)       50 000
170703 0006650 6650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг Капітальні видатки.                                          (Капітальний ремонт вулиці Маяковського та Б.Хмельницького, м.Перечин)       200 000
170703 0006650 6650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг Капітальні видатки.                                          (Капітальний ремонт вулиці Гагаріна, м.Перечин)       150 000
180409 0007470 7470 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання Поповнення статутного капіталу  КП «Комунальник» на капітальні видатки        50000
250404 0008600 8600 0133 Інші видатки Виготовлення генерального плану міста Перечин       85000
250404 0008600 8600 0133 Інші видатки Топогеодезична зйомка для детального плану м.Перечин       50000
250404 0008600 8600 0133 Інші видатки Капітальні видатки       600 000
250404 0008600 8600 0133 Інші видатки Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу за рахунок авансу, внесеного покупцем земельної ділянки       20000
Всього   1905000 0 0 3238000
Секретар міської ради                                                                                                                                                                                                                                      О.Ю.Вовканич - Белеканич

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                    Додаток  6
                                                                     до  рішення 3 пленарного засідання

9 сесії Перечинської міської ради VII скликання від
22 грудня 2016р. № 247"Про міський бюджет на 2017 рік" 

Перелік об’єктів,
видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів цільового фонду соціально-економічного розвитку міста 
(грн.)
КВК/
КТКВК
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду  Назва головного розпорядника коштів
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації, тощо Загальний обсяг фінансування будівництва  Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки  Усього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки  Разом видатків на поточний рік 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
240900 0009180 9180 0133 Цільові фонди утворені Верховною радою,Автономною Республікою Крим,місцевими органами самоврядування, і місцевими органами виконавчої влади Благоустрій території в районі ринку (торговий майданчик) 30000     30000
Всього   30000     30000
,
Секретар міської ради                                                                                                                                                                                                                                      О.Ю.Вовканич - Белеканич

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                      Додаток                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           до   рішення 3 пленарного засідання 7 скликання  

9 сесії Перечинської міської ради VII скликання від

22 грудня 2016р. № 247"Про міський бюджет на 2017 рік"

Перелік регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
міського бюджету у 2017 році
      (грн.)
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів;
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду  Назва головного розпорядника коштів
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 
Найменування програми Загальний фонд Спеціальний фонд  Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9
01       Міська рада   4 525 800 850 100 5 375 900
090412 0003400 3400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення Програма фінансової підтримки заходів у сфері соціального захисту вразливих верств населення в місті Перечин на 2016-2018 роки 227000   227 000
090501 0003240 3240 0133 Організація та проведення громадських робіт Програма співфінансування оплачуваних громадських робіт в м. Перечин на 2016-2018 роки 98 500 28000 126 500
100203 0006060 6060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ Програма благоустрою м.Перечин на 2016-2018 роки 2 260 000   2 260 000
110502 0004200 4200 0829 Інші культурго-освітні заклади та заходи Програма розвитку культурно-масової роботи на 2016-2018 роки 200000   200 000
130112 0005062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій,які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні Програма розвитку фізичної культури та спорту в м.Перечин на 2016-2018роки 100 000   100 000
200700 0007700 7700 0540 Інші природоохоронні заходи Екологічна програма здійснення природоохоронних заходів в м.Перечин на 2016-2018 роки 164 400   164 400
240601 0009110 9110 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів  Екологічну Програму здійснення природоохоронних заходів в м.Перечин на 2016 - 2018 роки   67 100 67 100
250404 0008600 8600 0133 Інші видатки Програма фінансової підтримки КП «Комунальник» з питань розвитку житлово-комунального господарства в м.Перечин на 2016-2018 роки 640 800 600 000 1 240 800
250404 0008600 8600 0133 Інші видатки  Програма ефективного використання майна комунальної власності в м.Перечин 2016-2018 роки 370 000 155 000 525 000
250404 0008600 8600 0133 Інші видатки Програма фінансової підтримки заходів по здійсненні ліквідації комунального підприємства «Будівельник» в м.Перечин 2016-2018 роки. 10 000   10 000
250404 0008600 8600 0133 Інші видатки Програма фінансового забезпечення заходів пов’язаних з підсиленням водопостачання в місті Перечин на 2016-2018 роки 330 100   330 100
250404 0008600 8600 0133 Інші видатки Програма
національно-патріотичного виховання в м. Перечин  на 2016-2018 роки.
100 000   100 000
250404 0008600 8600 0133 Інші видатки Програма забезпечення розвитку інформаційного простору м.Перечин 2016-2018 роки 25 000   25 000
Всього   4 525 800 850 100 5 375 900
Секретар міської ради                                                                                                                                                                                                                                      О.Ю.Вовканич - Белеканич

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                                                                                                                                                                                                                                             Додаток  8
                                                                                                              до   рішення 3 пленарного засідання

9 сесії Перечинської міської ради VII скликання від    

22 грудня 2016р. №247"Про міський бюджет на 2017 рік"     

Надання кредитів
з міського бюджету  в  2017 році
(грн.)
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код функціо-нальної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною2/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Надання кредитів Повернення кредитів Кредитування-всього
Загальний фонд Спеціальний фонд з них  Разом Загальний фонд Спеціальний фонд з них  Разом Загальний фонд Спеціальний фонд з них  Разом
бюджет розвитку бюджет розвитку бюджет розвитку
250000   8000 01  Міська рада 50000     50000               50000
250911 0008106 8106 1060 Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам 50000     50000               50000
        Програма "Власний дім" на 2016-2018 роки 50000     50000               50000
        Всього  50000     50000               50000
Секретар міської ради                                                                             О.Ю.Вовканич - Белеканич