Рішення 2 пленарного засідання 1 сесії Перечинської ОТГ від 08.06.2017р. Зміни до бюджетів, рішення 42-43

Дата публікації: 13.06.2017 р.

 

УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ОБЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

2 пленарне засідання

1 сесії VІI скликання

РІШЕННЯ

від 8 червня  2017 року  №42        

         м.Перечин

 

 Про внесення змін до рішення другого

пленарного засідання дев’ятої  сесії

Ворочівської сільської ради

сьомого скликання від 23.12.2016р

№ 90 «Про  сільський бюджет на 2017 рік»,

із  внесеними змінами від 23.03.2017р.».

 

         Відповідно до ст. 14,23,78 бюджетного Кодексу України, ст.26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пропозиції в.о.старости с.Ворочово , міська  рада

                                        В И Р І Ш И Л А :

  1. Збільшити обсяг доходів сільського бюджету на 2017 рік в сумі 272000 гривень, згідно додатку1.

 2.Спрямувати  залишок   коштів , які склалися на початок року по загальному та спеціальному

 фондах сільського бюджету в сумі   18000  грн. , згідно додатку № 2.

  1. Збільшити видаткову частину сільського бюджету (за рахунок збільшення обсягу доходів), згідно додатку №3.
  2. Затвердити зміни до джерел фінансування сільського бюджету на 2017 рік, згідно додатку №4.
  3. Затвердити зміни до капітальних видатків та переліку обєктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за разунок коштів бюджету розвитку, згідно додатку №5.

 6.Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та сфери послуг ( Голова Шинкарчук Я.І.).

      

Міський голова                                І.М.Погоріляк

                                                          

Додаток № 1
до рішення міської ради
08.06.2017  №42    

Зміни  доходів  до  сільського бюджету на 2017  рік

 

 

 

 

( грн.)

Код

Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

в т.ч. бюджет розвитку

10000000

Податкові надходження

272 000,0

272 000,0

 

 

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

 

 

 

 

11020000

Податок на прибуток підприємств

 

 

 

 

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

 

 

 

 

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

78 900,0

78 900,0

 

 

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

78 900,0

78 900,0

 

 

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

78 900,0

78 900,0

 

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

 

 

 

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб"єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

 

 

 

 

18000000

Місцеві податки

193 100,0

193 100,0

 

 

18010000

Податок на майно

 

 

 

 

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об"єктів житлової нерухомості

 

 

 

 

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об"єктів житлової нерухомості

 

 

 

 

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об"єктів нежитлової нерухомості

 

 

 

 

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об"єктів нежитлової нерухомості

 

 

 

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

 

 

 

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

 

 

 

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

 

 

 

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

 

 

 

 

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

 

 

 

 

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

 

 

 

 

18030000

Туристичний збір

 

 

 

 

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними особами

 

 

 

 

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними особами

 

 

 

 

18050000

Єдиний податок

193 100,0

193 100,0

 

 

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

 

 

 

 

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

193 100,0

193 100,0

 

 

18050500

Єдиний податок зсільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

 

 

 

 

19000000

Інші податки та збори

 

 

 

 

19010000

Екологічний податок

 

 

 

 

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

 

 

 

 

19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об"єкти

 

 

 

 

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об"єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

 

 

 

 

19050000

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

 

 

 

 

19050200

Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища

 

 

 

 

20000000

Неподаткові надходження

 

 

 

 

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

 

 

 

 

21080000

Інші надходження

 

 

 

 

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

 

 

 

 

21110000

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва

 

 

 

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

 

 

 

 

22010000

Плата за надання адміністративних  послуг

 

 

 

 

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

 

 

 

 

22090000

Державне мито

 

 

 

 

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

 

 

 

 

22090200

Державне мито, не віднесене до інших категорій

 

 

 

 

22090600

Державне мито за державну реєстрацію права валасності на нерухоме майно; за державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно

 

 

 

 

24000000

Інші неподаткові надходження

 

 

 

 

24060000

Інші надходження

 

 

 

 

24060300

Інші надходження

 

 

 

 

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

 

 

 

 

24170000

Надходження коштів від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

 

 

 

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ

 

 

 

 

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

 

 

 

 

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із їх основною діяльністю

 

 

 

 

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

 

 

 

 

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки

 

 

 

 

30000000

Доходи від операцій з капіталом

 

 

 

 

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

 

 

 

 

31030000

Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності

 

 

 

 

33000000

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів

 

 

 

 

33010000

Кошти від продажу землі

 

 

 

 

40000000

Офіційні трансферти

 

 

 

 

41000000

Від органів державного управління

 

 

 

 

41020000

Дотації

 

 

 

 

41020900

Інші додаткові дотації

 

 

 

 

41030000

Субвенції

 

 

 

 

41037000

 

 

 

 

 

50000000

Цільові фонди

 

 

 

 

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

Всього доходів

272 000,0

272 000,0

 

 

                  Секретар  ради                                                      О.Ю.Вовканич -Белеканич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  2

до рішення  міської ради

від  08.06.2017 р. №42

Зміни  до розподілу  видатків  сільського   бюджету на 2017 рік ( за  рахунок  спрямування  вільних  залишків)

 (грн.)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код ВКВ/ ТПКВКМБ

Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду 

Найменування головного розпорядника та напряму видатків
згідно з типовою відомчою/(ТПКВКМБ/ТКВКБМС)

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом

Усього

видатки споживання

з  них

видатки розвитку

Усього

видатки споживання

з  них

видатки розвитку

з  них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

010000

 

0100

 

Державне управління

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

0000170

0170

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070000

 

1000

 

Освіта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070101

0001010

1010

0910

Дошкільні заклади освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090000

 

3000

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090412

0003400

3400

1090

Інші видатки на соціальний захист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090501

0003240

3240

1050

Організація та проведення громадських робіт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100000

 

6000

 

Житлово-комунальне господарство

50 000

50 000

 

 

 

80 000

 

 

 

80 000

80 000

 

130 000

100203

0006060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

50 000

50 000

 

 

 

80 000

 

 

 

80 000

80 000

 

130 000

110000

 

4000

 

Культура і мистецтво

50 000

50 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000

110204

0004090

4090

0828

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110502

0004200

4200

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

50 000

50 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000

130000

 

5000

 

Фізична культура і спорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130112

0005062

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150000

 

6300

 

Будівництво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150101

0006310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160000

 

7300

 

Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160101

0007310

7310

0421

Проведення заходів із землеустрою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170000

 

6600

 

Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок,  телекомунікації та інформатика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170703

0006650

6650

0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240000

 

9100

 

Цільові фонди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240601

0009110

9110

0511

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250000

 

8000

 

Видатки, не віднесені до основних груп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250404

0008106

8600

0133

Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським  забудовникам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього видатків

100 000

100 000

 

 

 

80 000

 

 

 

80 000

80 000

 

180 000

Секретар  ради                       О.Ю.Вовканич-Белеканич


Додаток  3

до рішення  міcької ради

від  08.06.2017 р. № 42

Зміни  до розподілу  видатків  сільського   бюджету на 2017 рік ( за  рахунок  збільшення  доходів )

 (грн.)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код ВКВ/ ТПКВКМБ

Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду 

Найменування головного розпорядника та напряму видатків
згідно з типовою відомчою/(ТПКВКМБ/ТКВКБМС)

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом

Усього

видатки споживання

з  них

видатки розвитку

Усього

видатки споживання

з  них

видатки розвитку

з  них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

010000

 

0100

 

Державне управління

202 000

202 000

165 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202 000

010116

0000170

0170

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

202 000

202 000

165 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202 000

070000

 

1000

 

Освіта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070101

0001010

1010

0910

Дошкільні заклади освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090000

 

3000

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090412

0003400

3400

1090

Інші видатки на соціальний захист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090501

0003240

3240

1050

Організація та проведення громадських робіт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100000

 

6000

 

Житлово-комунальне господарство

 

 

 

 

 

20 000

 

 

 

20 000

20 000

20 000

20 000

100203

0006060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

 

 

 

 

 

20 000

 

 

 

20 000

20 000

20 000

20 000

110000

 

4000

 

Культура і мистецтво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110204

0004090

4090

0828

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110502

0004200

4200

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130000

 

5000

 

Фізична культура і спорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130112

0005062

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150000

 

6300

 

Будівництво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150101

0006310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160000

 

7300

 

Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160101

0007310

7310

0421

Проведення заходів із землеустрою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170000

 

6600

 

Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок,  телекомунікації та інформатика

50 000

50 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000

170703

0006650

6650

0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

50 000

50 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000

240000

 

9100

 

Цільові фонди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240601

0009110

9110

0511

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250000

 

8000

 

Видатки, не віднесені до основних груп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250404

0008106

8600

0133

Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським  забудовникам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього видатків

252 000

252 000

165 000

 

 

20 000

 

 

 

20 000

200000

20 000

272 000

Секретар  ради                       О.Ю.Вовканич-Белеканич


Додаток  4

до рішення міської ради

від  08.06.2017 р. №42

Зміни  до  джерел фінансування сільського бюджету на 2017 рік

( грн.)

Код

Назва

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Разом

у т.ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

200000

Внутрішнє фінансування 

80 000

100 000

100 000

180 000

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

80 000

100 000

100 000

180 000

208100

На початок року

100 000

80 000

80 000

180 000

208400 

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

-20 000

20 000

20 000

 

600000 

Фінансування за активними операціями 

80 000

100 000

100 000

180 000

602000 

Зміни обсягів готівкових коштів 

80 000

100 000

100 000

180 000

602100

На початок року

100 000

80 000

80 000

180 000

602400 

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

-20 000

20 000

20 000

 

                                    Секретар  ради                               О.Ю.Вовканич-Белеканич                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

Додаток  № 5

до рішення  міської ради

 від  08.06.2017 р.№ 42

Зміни  до капітальних видатків та переліку об’єктів,

видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

КТКВК

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код ВКВ/ ТПКВКМБ

Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду 

Найменування головного розпорядника та напряму видатків

згідно з типовою відомчою/(ТПКВКМБ/ТКВКБМС)

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації, тощо

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки

Усього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки

Разом видатків на поточний рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

01

 

Ворочівська   сільська  рада

 

 

 

 

 

100203

0006060

6060

0620

Благоустрій міст,сіл,селищ

Капітальний ремонт підвісного пішохідного моста  біля залізньодорожньої станції  " село Ворочово " Перечинського району Закарпатської області

100000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

100000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                           О.Ю.Вовканич-Белеканич

 

 

 

 

УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ОБЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

2 пленарне засідання

1 сесії VІI скликання

РІШЕННЯ

від 8 червня  2017 року  № 43        

         м.Перечин

 

Про внесення змін до рішення

Сімерківської  сільської ради

 „Про сільський бюджет на 2017 рік”

від 23.12.2016 року №86

із змінами від 16.03.2017 року №92

від 24.04.2017 року №103

 

             Керуючись  ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.14,78 Бюджетного кодексу України,  враховуючи висновок про виконання доходів сільського бюджету за підсумками 5 місяців, міська рада:

 

В И Р І Ш И Л А :

      

      1.Збільшити доходи загального фонду сільського бюджету в сумі 15000 грн., згідно додатку  №1.

  1. Збільшити план видатків сільського бюджету загального фонду в сумі 15000 грн., згідно додатку №2.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та сфери послуг (голова Шинкарчук Я.І.)

 

        

                Міський голова                                                   І.М.Погоріляк

Додаток № 1
до рішення міської ради
 від 08.06.2017 р.  №  43     

Зміни дохідної частини сільського бюджету на 2017 рік за рахунок перевиконання доходів сільського бюджету

 

 

 

 

( грн.)

Код

Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

в т.ч. бюджет розвитку

10000000

Податкові надходження

15 000,00

15 000,00

 

 

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

15 000,00

15 000,00

 

 

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових

15 000,00

15 000,00

 

 

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

15 000,00

15 000,00

 

 

 

Всього доходів

15 000,00

15 000,00

 

 

Секретар ради               О.Ю.Вовканич-Белеканич

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

Додаток 2                                                                                                                                                                 

до рішення міської ради

08.06.2017 р. № 43 

Зміни до видаткової частини сільського бюджету на 2017 рік

за рахунок перевиконання доходів сільського бюджету

(грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код ВКВ/ ТПКВКМБ

Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду 

Найменування головного розпорядника та напряму видатків
згідно з типовою відомчою/(ТПКВКМБ/ТКВКБМС)

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом

Усього

видатки споживання

з  них

видатки розвитку

Усього

видатки споживання

з  них

видатки розвитку

з  них

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

1

2

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16=4+9

010000

 

0100

 

Державне управління

15 000

15 000

12 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 000

010116

000170

0170

0111

Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради, районної у місті ради(у разі її створення), міської, селищної, сільської ради та їх виконавчих комітетів

15 000

15 000

12 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 000

 

 

 

 

В С Ь О Г О   В И Д А Т К І В :

15 000

15 000

12 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 000

Секретар міської ради                                                    О.Ю.Вовканич-Белеканич