Рішення 2 пленарного засідання 1 сесії Перечинської ОТГ від 08.06.2017р. Зміни до бюджетів, рішення 38-41

Дата публікації: 13.06.2017 р.

 

УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ОБЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

2 пленарне засідання

1 сесії VІI скликання

РІШЕННЯ

 

від 8 червня  2017 року  № 38        

         м.Перечин

 

 Про внесення змін до рішення                                                                                      

3 пленарного засідання                                                                                                                                                                            

9 сесії Перечинської міської ради                                                                                                  

  VII скликання від 22 грудня 2016 року

 №247 "Про міський бюджет на 2017 рік"                                                                                                                                                                                                                                                      

(зі змінами від 26.01.2017р., 06.04.2017р.,

27.04.2017р., 18.05.2017р.)      

 

    Відповідно до пункту 4 ч.а статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.23,78 «Бюджетного кодексу України», ,враховуючи висновок постійної комісії з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та сфери послуг,  міська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити перерозподіл видатків міського бюджету на 2017 рік (в межах загального обсягу видатків) (додаток 1).

      2.Затвердити зміни до джерел фінансування міського бюджету на 2017 рік (додаток 2).

       3.Затвердити зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міста (додаток 3).

    4.Затвердити зміни до переліку регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2017 році ( додаток 4 ).

    5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та сфери послуг (голова Шинкарчук Я.І.)

      

   Міський голова                                                        І.М.Погоріляк                                                                                                                                                        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1
до  рішення 2пленарного засідання 1 сесії Перечинської міської ради VII скликання від
08 червня 2017р. № 38 "Про внесення змін до рішення 3 пленарного засідання  9 сесії Перечинської міської ради VII скликання                                                                                                                                                                                                                             від 22 грудня 2016 року №247 "Про міський бюджет на 2017 рік"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (зі змінами від 26.01.2017р., 06.04.2017р.,
27.04.2017р., 18.05.2017р.)

Перерозподіл видатків міського бюджету на 2017 рік (в межах загального обсягу видатків)

 (грн.)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код ВКВ/ ТПКВКМБ

Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду 

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом

Усього

видатки споживання

з  них

видатки розвитку

Усього

видатки споживання

з  них

видатки розвитку

з  них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18=6+11

010000

 

0100

 

Державне управління

600000

600000

492000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600000

010116

0000170

0170

0111

Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради,районної у місті ради(у разі її створення),міської,селищної,сільської рад та їх виконавчих комітетів

600000

600000

492000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600000

090000

 

3000

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

 

 

 

 

 

-28000

 

 

 

-28000

-28000

-28000

-28000

090501

0003240

3240

1050

Організація та проведення громадських робіт

 

 

 

 

 

-28000

 

 

 

-28000

-28000

-28000

-28000

100000

 

6000

 

Житлово-комунальне господарство

54000

54000

 

 

 

28000

 

 

 

28000

28000

28000

82000

100203

0006060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

54000

54000

 

 

 

28000

 

 

 

28000

28000

28000

82000

150000

 

6300

 

Будівництво

 

 

 

 

 

-65000

 

 

 

-65000

-65000

 

-65000

150101

0006310

6310

0490

Капітальні вкладення

 

 

 

 

 

-65000

 

 

 

-65000

-65000

 

-65000

180000

 

7400

 

Інші послуги пов’язані з економічною діяльністю

 

 

 

 

 

65000

 

 

 

65000

65000

 

65000

180409

0007470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

 

 

 

 

 

65000

 

 

 

65000

65000

 

65000

200000

 

7600

 

Охорона навколишнього пиродного середовища

 

 

 

 

 

-60000

 

 

 

-60000

-60000

-60000

-60000

200700

0007700

7700

0540

Інші природоохоронні заходи

 

 

 

 

 

-60000

 

 

 

-60000

-60000

-60000

-60000

250000

 

8000

 

Видатки, не віднесені до основних груп

6000

 

 

 

6000

-600000

 

 

 

-600000

-600000

-600000

-594000

250404

0008600

8600

0133

Інші видатки

6000

 

 

 

6000

-600000

 

 

 

-600000

-600000

-600000

-594000

 

 

 

 

Всього видатків

660000

654000

492000

 

6000

-660000

 

 

 

-660000

-660000

-660000

 

Секретар міської  ради                                                                                                                                                                                                                                     

О.Ю.Вовканич-Белеканич


Додаток 2
до  рішення 2 пленарного засідання 1 сесії Перечинської міської ради VII скликання від
08 червня 2017р. № 38 "Про внесення змін до рішення 3 пленарного засідання                                                                                                                                                                      9 сесії Перечинської міської ради VII скликання                                                                                                                                                                                                                             від 22 грудня 2016 року №247 "Про міський бюджет на 2017 рік"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (зі змінами від 26.01.2017р., 06.04.2017р.,
27.04.2017р., 18.05.2017р.)

Зміни до джерел фінансування міського бюджету на 2017 рік

( грн.)

Код

Назва

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Разом

у т.ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

200000

Внутрішнє фінансування 

660 000

-660 000

-660 000

0

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

660 000

-660 000

-660 000

0

208100

На початок року

0

0

0

0

208400 

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

660 000

-660 000

-660 000

0

600000 

Фінансування за активними операціями 

660 000

-660 000

-660 000

0

602000 

Зміни обсягів готівкових коштів 

660 000

-660 000

-660 000

0

602100

На початок року

0

0

0

0

602400 

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

660 000

-660 000

-660 000

0

 

 

 

 

Секретар міської  ради                                                                                                                                                                                                                                   

О.Ю.Вовканич - Белеканич

 

 

                                                                                                                                                  Додаток 3
до  рішення 2 пленарного засідання 1 сесії Перечинської міської ради VII скликання від
08 червня 2017р. № 38 "Про внесення змін до рішення 3 пленарного засідання                                                                                                                                                                      9 сесії Перечинської міської ради VII скликання                                                                                                                                                                                                    від 22 грудня 2016 року №247 "Про міський бюджет на 2017 рік"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (зі змінами від 26.01.2017р., 06.04.2017р.,
27.04.2017р., 18.05.2017р.)

Зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів,
видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів;
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код ВКВ/ ТПКВКМБ

Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду 

Назва головного розпорядника коштів
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації, тощо

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки

Усього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки

Разом видатків на поточний рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01

 

 

 

міська рада

 

-65000

0

0

-660000

090501

0003240

3240

1050

Організація та проведення громадських робіт

Капітальні видатки

 

 

 

-28000

100203

0006060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

Капітальні видатки

 

 

 

28000

150101

0006310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Будівництво водозабору та мережі водопроводу в мікрорайоні "Яслище", м.Перечин

-65000

 

 

-65000

180409

 

 

0490

Внески органів влади автономної республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб’єктів підприємницької діяльності

Поповнення статутного капіталу  КП «Комунальник» на капітальні видатки

 

 

 

65000

200700

0007700

7700

0540

Інші природоохоронні заходи

Капітальні видатки.

 

 

 

-60000

250404

0008600

8600

0133

Інші видатки

Капітальні видатки.

 

 

 

-600000

Всього

 

-65000

0

0

-660000

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                                                                    

 

О.Ю.Вовканич - Белеканич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              Додаток 4
до  рішення 2 пленарного засідання 1 сесії Перечинської міської ради VII скликання від
08 червня 2017р. № 38 "Про внесення змін до рішення 3 пленарного засідання                                                                                                                                                                      9 сесії Перечинської міської ради VII скликання                                                                                                                                                                                                    від 22 грудня 2016 року №247 "Про міський бюджет на 2017 рік"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (зі змінами від 26.01.2017р., 06.04.2017р.,
27.04.2017р., 18.05.2017р.)

Зміни до переліку регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2017 році

      (грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів;
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код ВКВ/ ТПКВКМБ

Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду 

Назва головного розпорядника коштів
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

 

 

 

міська рада

 

60 000

-660 000

-600 000

090501

0003240

3240

1050

Організація та проведення громадських робіт

Програма співфінансування оплачуваних громадських робіт в м. Перечин на 2016-2018 роки

 

-28 000

-28 000

100203

0006060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

Програма благоустрою м.Перечин на 2016-2018 роки

54 000

28 000

82 000

200700

0007700

7700

0540

Інші природоохоронні заходи

Екологічна програма здійснення природоохоронних заходів в м.Перечин на 2016-2018 роки

 

-60 000

-60 000

250404

0008600

8600

0133

Інші видатки

Програма фінансового забезпечення заходів пов’язаних з підсиленням водопостачання в місті Перечин на 2016-2018 роки

-7 000

 

-7 000

250404

0008600

8600

0133

Інші видатки

Програма
національно-патріотичного виховання в м. Перечин  на 2016-2018 роки.

7 000

 

7 000

250404

0008010

8010

0133

Інші видатки

 Програма ефективного використання майна комунальної власності в м.Перечин 2016-2018 роки

6 000

 

6 000

250404

0008600

8600

0133

Інші видатки

Програма фінансового забезпечення заходів пов’язаних з підсиленням водопостачання в місті Перечин на 2016-2018 роки

 

-600 000

-600 000

Всього

 

60 000

-660 000

-600 000

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                                                                    

                         О.Ю.Вовканич - Белеканич

 

УКРАЇНА                                   

 ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                   

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

2 пленарне засідання

1 сесії VІI скликання

РІШЕННЯ

 

 

 

 

 

від 8 червня  2017 року  №39        

         м.Перечин

 

 Про внесення змін в рішення

Сімерської сільської ради

«Про сільський бюджет  на 2017 р.»

  від 22 грудня  2016 року  №118

 із  змінами  від 09.02.2017 р.

 

     Відповідно до п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтею   14,78   Бюджетного кодексу України та  враховуючи висновок бюджетної комісії про перевиконання  дохідної  частини бюджету  за підсумками 5 місяців 2017 року, міська рада

 

                                                                       ВИРІШИЛА :

  1. Збільшити обсяг доходів сільського бюджету на 2017 рік в сумі   345000,0 грн.  згідно додатка 1.
  2. Збільшити видаткову частину сільського бюджету на 2017 рік в сумі 345000,0 грн. згідно додатка 2.
  3. Затвердити зміни до джерел фінансування сільського бюджету на 2017 рік згідно додатка 3.
  4. Затвердити зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку  згідно  додатка 4.
  5. Затвердити зміни до переліку програм,які фінансуються за рахунок коштів сільського бюджету на 2017 рік додаток 5.
  6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та сфери послуг (голова Шинкарчук Я.І.)

 

 Міський голова                                                         І.М.Погоріляк

Додаток № 1
до рішення міської ради
2 пленарне засідання 1 сесії 7 ск.  № 39    

Зміни доходів сільського бюджету на 2017  рік

 

 

 

 

( грн.)

Код

Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

в т.ч. бюджет розвитку

10000000

Податкові надходження

344 000,0

344 000,0

 

 

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

 

 

 

 

11020000

Податок на прибуток підприємств

 

 

 

 

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

 

 

 

 

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

 

 

 

 

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

 

 

 

 

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

 

 

 

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

280 000,0

280 000,0

 

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб"єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

40 000,0

40 000,0

 

 

14021900

Акцизний податок з виробленого в Україні пального

40 000,0

40 000,0

 

 

14031900

Акцизний податок  з ввезеного на митну територію України пального

200 000,0

200 000,0

 

 

18000000

Місцеві податки

64 000,0

64 000,0

 

 

18010000

Податок на майно

34 000,0

34 000,0

 

 

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об"єктів житлової нерухомості

4 000,0

4 000,0

 

 

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об"єктів житлової нерухомості

 

 

 

 

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об"єктів нежитлової нерухомості

 

 

 

 

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об"єктів нежитлової нерухомості

8 000,0

8 000,0

 

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

2 000,0

2 000,0

 

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

20 000,0

20 000,0

 

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

 

 

 

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

 

 

 

 

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

 

 

 

 

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

 

 

 

 

18030000

Туристичний збір

 

 

 

 

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними особами

 

 

 

 

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними особами

 

 

 

 

18050000

Єдиний податок

30 000,0

30 000,0

 

 

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

 

 

 

 

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

30 000,0

30 000,0

 

 

18050500

Єдиний податок зсільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

 

 

 

 

19000000

Інші податки та збори

 

 

 

 

19010000

Екологічний податок

 

 

 

 

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

 

 

 

 

19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об"єкти

 

 

 

 

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об"єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

 

 

 

 

19050000

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

 

 

 

 

19050200

Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища

 

 

 

 

20000000

Неподаткові надходження

1 000,0

1 000,0

 

 

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

 

 

 

 

21080000

Інші надходження

 

 

 

 

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

 

 

 

 

21110000

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва

 

 

 

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

 

 

 

 

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

 

 

 

 

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

 

 

 

 

22090000

Державне мито

 

 

 

 

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

 

 

 

 

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

 

 

 

 

22012500

Плата за надання адміністративних послуг

1 000,0

1 000,0

 

 

24000000

Інші неподаткові надходження

 

 

 

 

24060000

Інші надходження

 

 

 

 

24060300

Інші надходження

 

 

 

 

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

 

 

 

 

24170000

Надходження коштів від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

 

 

 

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ

 

 

 

 

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

 

 

 

 

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із їх основною діяльністю

 

 

 

 

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

 

 

 

 

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки

 

 

 

 

30000000

Доходи від операцій з капіталом

 

 

 

 

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

 

 

 

 

31030000

Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності

 

 

 

 

33000000

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів

 

 

 

 

33010000

Кошти від продажу землі

 

 

 

 

33010100

Кошти від продажу землі несільськогосподарського призначення

 

 

 

 

40000000

Офіційні трансферти

 

 

 

 

41000000

Від органів державного управління

 

 

 

 

41020000

Дотації

 

 

 

 

41020900

Інші додаткові дотації

 

 

 

 

41030000

Субвенції

 

 

 

 

41035000

Інша субвенція

 

 

 

 

50000000

Цільові фонди

 

 

 

 

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

Всього доходів

345 000,0

345 000,0

 

 

 

 

Секретар міської ради                           О.Ю.Вовканич-Белеканич

 

 

 

 

 

Додаток  2

до рішення міської ради        

2 пленарного засідання 1 сесії 7 скл.  №39           

Зміни до розподілу видатків сільського бюджету на 2017 рік

за головними розпорядниками коштів ( за рахунок збільшення доходів)

 (грн.)

Найменування головного розпорядника та напряму видатків
згідно з типовою відомчою/(ТПКВКМБ/ТКВКБМС)

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом

Усього

видатки споживання

з  них

видатки розвитку

Усього

видатки споживання

з  них

видатки розвитку

з  них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Сільська рада

185000

185000

16000

 

 

160000

 

 

 

160000

160000

160000

345000

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

18300

18300

13000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18300

Дошкільні заклади освіти

5000

5000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5000

Благоустрій міст, сіл, селищ

8000

8000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8000

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

3700

3700

3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3700

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

 

 

 

 

 

160000

 

 

 

160000

160000

160000

133000

Інші видатки

150 000

150 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 000

Всього видатків

185 000

185 000

16 000

 

 

160000

 

 

 

160000

160000

160000

345000

 

 

Секретар міської ради                                                                                         О.Ю.Вовканич-Белеканич


Додаток  3

до рішення міської ради

2 пленарного засідання 1 сесії  скл.  №39

Зміни  до фінансування сільського бюджету на 2017 рік

( грн.)

Код

Назва

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Разом

у т.ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

200000

Внутрішнє фінансування 

-160 000

160 000

160 000

 

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

-160 000

160 000

160 000

 

208100

На початок року

 

 

 

 

208400 

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

-160 000

160 000

160 000

 

600000 

Фінансування за активними операціями 

-160 000

160 000

160 000

 

602000 

Зміни обсягів готівкових коштів 

-160 000

160 000

160 000

 

602100

На початок року

 

 

 

 

602400 

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

-160 000

160 000

160 000

 

 

 

Секретар міської ради                                              О.Ю.Вовканич-Белеканич    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до рішення міської  ради

                                                                                    2 пленарного засідання 1 сесії 7 скл. №39

 

Зміни до капітальних видатків та перелік об’єктів,
видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

 

(грн.)

 


КТКВК

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код ВКВ/ ТПКВКМБ

КФК

Найменування головного розпорядника та напряму видатків
згідно з типовою відомчою/(ТПКВКМБ/ТКВКБМС)

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації, тощо

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки

Усього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки

Разом видатків на поточний рік

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

01

 

Сімерська сільська рада

 

 

 

 

 

 

170703

0006650

6650

.0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

капітальний ремонт вул.Коцюбинського с.Сімер

 

 

 

80000

 

170703

0006650

6650

.0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

капітальний ремонт вул.Партизанська с.Сімер

 

 

 

80000

 

Всього

 

 

 

 

160 000

 

                         

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                    О.Ю.Вовканич-Белеканич

 

 

 

 

 

Додаток 5

до рішення міської ради

                                                                                                    2 пленарного засідання 1 сесії сесії 7 скл. № 39

Зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів

 

 

 

сільського бюджету у 2017 році

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів;

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код ВКВ/ ТПКВКМБ

Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду 

Найменування головного розпорядника та напряму видатків

згідно з типовою відомчою/(ТПКВКМБ/ТКВКБМС)

Найменування програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

250404

.0008600

8600

0133

Інші видатки

Забеспечення-розроблення містобудівельної документації та топографічні основи генеральний план с.Сімер

150000

 

150 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

150 000

 

150 000

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                               О.Ю.Вовканич-Белеканич

 

 

УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ОБЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

2 пленарне засідання

1 сесії VІI скликання

РІШЕННЯ

від 8 червня  2017 року  №41        

         м.Перечин

 

Про внесення змін у рішення   

Зарічівської сільської ради від 23.12.2016року №168

«Про сільський бюджет на 2017 рік»

із змінами від 23.02.2017р.,21.03.2017р.,

16.05.2017р.

 

Відповідно до ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, статті №14,78 Бюджетного кодексу України, висновку про фактичне перевиконання доходів сільського бюджету загального фонду за 5 місяців 2017 року більше ніж на 105% міська рада

ВИРІШИЛА:

 

     1.Збільшити план доходів сільського бюджету на 2017 рік в сумі 54000 гривень згідно додатку № 1(додається).

     2.Збільшити план видатків загального фонду сільського бюджету по установах сільської ради на 2017 рік в сумі 54000 гривень згідно додатку №2 (додається).

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та сфери послуг (голова Шинкарчук Я.І.)
 
Міський  голова                                               І.М.Погоріляк

 

 

 

 

 

Додаток № 1
до рішення міської ради
__.06.2017р.  № 41    

Зміни до дохідної частини сільського бюджету на 2017  рік

 

 

 

 

( грн.)

Код

Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

в т.ч. бюджет розвитку

10000000

Податкові надходження

54 000,0

54 000,0

 

 

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

 

 

 

 

11020000

Податок на прибуток підприємств

 

 

 

 

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

 

 

 

 

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

8 000,0

8 000,0

 

 

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

8 000,0

8 000,0

 

 

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

8 000,0

8 000,0

 

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

 

 

 

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб"єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

 

 

 

 

18000000

Місцеві податки

46 000,0

46 000,0

 

 

18010000

Податок на майно

6 000,0

6 000,0

 

 

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об"єктів житлової нерухомості

 

 

 

 

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об"єктів житлової нерухомості

 

 

 

 

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об"єктів нежитлової нерухомості

 

 

 

 

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об"єктів нежитлової нерухомості

 

 

 

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

6 000,0

6 000,0

 

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

 

 

 

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

 

 

 

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

 

 

 

 

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

 

 

 

 

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

 

 

 

 

18030000

Туристичний збір

 

 

 

 

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними особами

 

 

 

 

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними особами

 

 

 

 

18050000

Єдиний податок

40 000,0

40 000,0

 

 

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

 

 

 

 

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

40 000,0

40 000,0

 

 

18050500

Єдиний податок зсільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

 

 

 

 

19000000

Інші податки та збори

 

 

 

 

19010000

Екологічний податок

 

 

 

 

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

 

 

 

 

19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об"єкти

 

 

 

 

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об"єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

 

 

 

 

19050000

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

 

 

 

 

19050200

Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища

 

 

 

 

20000000

Неподаткові надходження

 

 

 

 

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

 

 

 

 

21080000

Інші надходження

 

 

 

 

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

 

 

 

 

21110000

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва

 

 

 

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

 

 

 

 

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

 

 

 

 

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

 

 

 

 

22090000

Державне мито

 

 

 

 

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

 

 

 

 

22090200

Державне мито, не віднесене до інших категорій

 

 

 

 

22090600

Державне мито за державну реєстрацію права валасності на нерухоме майно; за державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно

 

 

 

 

24000000

Інші неподаткові надходження

 

 

 

 

24060000

Інші надходження

 

 

 

 

24060300

Інші надходження

 

 

 

 

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

 

 

 

 

24170000

Надходження коштів від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

 

 

 

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ

 

 

 

 

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

 

 

 

 

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із їх основною діяльністю

 

 

 

 

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

 

 

 

 

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки

 

 

 

 

30000000

Доходи від операцій з капіталом

 

 

 

 

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

 

 

 

 

31030000

Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності

 

 

 

 

33000000

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів

 

 

 

 

33010000

Кошти від продажу землі

 

 

 

 

40000000

Офіційні трансферти

 

 

 

 

41000000

Від органів державного управління

 

 

 

 

41020000

Дотації

 

 

 

 

41020900

Інші додаткові дотації

 

 

 

 

50000000

Цільові фонди

 

 

 

 

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

Всього доходів

54 000,0

54 000,0

 

 

Секретар міської ради                                          О.Ю.Вовканич-Белеканич

 

 

Додаток  2

до рішення міської ради

.06.2017р.  № 41          

Зміни до видаткової частини сільського бюджету на 2017 рік за рахунок збільшення доходів

 (грн.)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код ВКВ/ ТПКВКМБ

Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду 

Найменування головного розпорядника та напряму видатків
згідно з типовою відомчою/(ТПКВКМБ/ТКВКБМС)

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом

Усього

видатки споживання

з  них

видатки розвитку

Усього

видатки споживання

з  них

видатки розвитку

з  них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

010000

 

0100

 

Державне управління

54 000

54 000

45 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 000

010116

0000170

0170

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

54 000

54 000

45 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 000

070000

 

1000

 

Освіта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070101

0001010

1010

0910

Дошкільна освіта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090000

 

3000

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090412

0003400

3400

1090

Інші видатки на соціальний захист населення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090501

0003240

3240

1050

Організація та проведення громадських робіт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100000

 

6000

 

Житлово-комунальне господарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100203

0006060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110000

 

4000

 

Культура і мистецтво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110204

0004090

4090

0828

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110502

0004200

4200

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130000

 

5000

 

Фізична культура і спорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130112

0005062

5062

0810

Інші видатки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150000

 

6300

 

Будівництво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150101

0006310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160000

 

7300

 

Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160101

0007310

7310

0421

Проведення заходів із землеустрою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170000

 

6600

 

Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок,  телекомунікації та інформатика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170703

0006650

6650

0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240000

 

9100

 

Цільові фонди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240601

0009110

9110

0511

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250000

 

8000

 

Видатки, не віднесені до основних груп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250404

0008600

8600

0133

Інші видатки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього видатків

54 000

54 000

45 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 000

 

 

 

Секретар міської ради                                                     О.Ю.Вовканич-Белеканич