Рішення 2 пленарного засідання 1 сесії Перечинської ОТГ від 08.06.2017р.

Дата публікації: 13.06.2017 р.

УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ОБЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

2 пленарне засідання

1 сесії VІI скликання

РІШЕННЯ

від 8 червня  2017 року  №23        

         м.Перечин

 

 Про затвердження Статуту

 Перечинської міської об’єднаної 

територіальної громади

 

          Відповідно до статтей 19 та 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи підсумки громадського обговорення, міська рада

в и р і ш и л а :

 1. Затвердити Статут Перечинської міської об’єднаної територіальної громади (додається).
 2. Доручити Перечинському міському голові Погоріляку І.М. провести реєстрацію Статуту у встановленому законодавством порядку.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики, протидії та запобігання корупції (Голова Головей М.М. )

 

 

  

Міський голова

І. Погоріляк

Статут

Перечинської  міської об’єднаної

територіальної громади

 

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Загальна характеристика територіальної громади.

 1. Перечинська міська територіальна громада є об’єднаною громадою територіальних громад поселень м.Перечин, с.Сімер, с.Сімерки, с.Зарічово, с.Ворочово (далі територіальна громада).
 2. Адміністративним центром територіальної громади є місто Перечин .

 

Стаття 2 . Географічне розміщення

 1. Відстань від адміністративного центру громади до поселень, які входять до її складу дорогами з твердим покриттям:

Перечин – Зарічово – 8 км

Перечин – Сімер – 4 км

Перечин – Сімерки – 10 км

Перечин – Ворочово – 7 км

 

 1. Територія громади становить 44,299 квадратних кілометрів.

 

Стаття 3 . Принципи здійснення місцевого самоврядування у громаді

 1. Місцеве самоврядування на території громади базується на принципах, передбачених Конституцією України та Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
 2. У своїй діяльності міська рада, міський голова, депутати ради, інші органи та посадові особи, що формуються чи призначаються радою дотримуються додатково таких принципів:

1) Максимальної ефективності - рішення, що готуються чи ухвалюються мають бути максимально ефективними серед можливих альтернативних рішень;

2) Сталості - використання ресурсів територіальної громади не може шкодити наступним поколінням;

3) Екологічності - при прийнятті рішення має забезпечуватись його мінімальний негативний вплив на навколишнє природне середовище;

4) Системності - кожне рішення розглядається в контексті його дії разом з іншими рішеннями в просторі та часі;

5) Відкритості - рішення готуються та розглядаються відкрито, не може бути жодного рішення закритого від громадськості;

6) Громадської участі - підготовка проектів та прийняття рішень, особливо тих, що стосуються планування та використання ресурсів громади мають відбуватись за умов широкого громадського обговорення та врахування інтересів громади;

7) Єдності – всі рішення, що приймаються  мають забезпечувати єдність територіальної громади, позитивно  впливати на розвиток усіх поселень , що входять до складу громади з метою вирівнювання якості життя та можливостей для усіх жителів громади. .

 1. Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи несуть відповідальність перед територіальною громадою за порушення, викладених у частині 2 цієї статті принципів.

 

Стаття 4 . Система місцевого самоврядування у громаді

 1. Систему місцевого самоврядування у громаді складають органи та посадові особи, що обираються, створюються або призначаються відповідно до закону та цього статуту.
 2. Носієм права місцевого самоврядування є Перечинська міська об’єднана територіальна громада, яка включає усіх жителів поселень, що входять до складу громади.
 3. До системи органів місцевого самоврядування у громаді належать:

1) рада громади – Перечинська міська рада;

2) голова громади – Перечинський міський голова;

3) виконавчі органи громади – виконавчий комітет Перечинської міської ради.

4) старости поселень – староста с.Сімер, староста с.Сімерки, староста с.Зарічово, староста с.Ворочово.

 1. В територіальних одиницях, за рішенням ради громади можуть створюватись територіальні підрозділи виконавчих органів ради громади.

В територіальних одиницях можуть створюватись органи самоорганізації населення, які наділяються частиною повноважень виконавчих органів ради громади та відповідними ресурсами.

 1. Повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування визначаються законом.
 2. Органи та посадові особи місцевого самоврядування у своїй діяльності керуються законами України, цим статутом та рішеннями міської ради, прийнятими відповідно до власної компетенції та цього статуту.

 

Стаття 5 . Об’єднання та асоціації

 1. Перечинська міська Рада (далі - Рада) за власною ініціативою, або за ініціативою громади, в порядку визначеному законом та цим Статутом може об’єднувати зусилля з органами місцевого самоврядування сусідніх територіальних громад для вирішення спільних завдань в рамках співробітництва територіальних громад.
 2. Рада, на підставі закону, за результатами та на основі публічного обговорення, в інтересах розвитку територіальної громади може приймати рішення про об’єднання з суміжними територіальними громадами в єдину об’єднану громаду.
 3.  Рада, міський голова, у порядку встановленому законом, можуть вступати в договірні відносини з органами місцевого самоврядування територіальних громад України, громад(муніципалітетів) інших країн або їх асоціаціями, входити до всеукраїнських, регіональних асоціацій органів місцевого самоврядування, міжнародних асоціацій .

 

Стаття 6 . Взаємовідносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування громади з громадськими організаціями, політичними партіями, іншими об’єднаннями

 

 1. Органи і посадові особи місцевого самоврядування взаємодіють з політичними партіями, громадськими, релігійними організаціями, іншими легалізованими відповідно до чинного законодавства України об’єднаннями на засадах рівності, безсторонності, виключно в інтересах територіальної громади.
 2. Надання переваг, чи встановлення обмежень для діяльності політичних партій, громадських організацій та інших об’єднань громадян в межах території юрисдикції ради не допускається.

 

Стаття 7. Добросусідство

 1. Територіальна громада у стосунках із суміжними територіальними громадами дотримується принципів добросусідства та партнерства.
 2. Органи місцевого самоврядування територіальної громади дбають про збереження довкілля на зовнішніх межах територіальної громади та здійснюють необхідних кроків для узгодження із суміжними громадами рішень щодо використання земель у примежовій зоні, допомагають фізичним та юридичним особам, що користуються ресурсами територіальної громади та суміжних громад у вирішенні питань з органами місцевого самоврядування таких громад..
 3. Рада громади може ініціювати утворення координуючого органу з питань добросусідства разом із радами суміжних громад.

 

РОЗДІЛ 2. АДМІНІСТРАТИВНИЙ УСТРІЙ ГРОМАДИ

 

Стаття 8 . Територіальний устрій громади

 • Перечинська ОТ громада складається з таких територіальних одиниць:
 • 1) місто Перечин;
 • 2) село Сімер;
 • 3) село Сімерки;
 • 4) село Ворочово;
 • 5) село Зарічово
 1. За рішенням ради громади у складі територіальних одиниць, визначених частиною1 цієї статті у порядку визначеному цим статутом можуть визначатись територіальні спільноти, як основа для створення органів самоорганізації населення.

 

Стаття 9. Місто Перечин

 • Місто Перечин є адміністративним центром громади Перечинської ОТГ.
 • Загальна характеристика міста Перечин: площа міста складає – 746 га.; кількість мешканців (станом на 01.01.2016р.) – 6737 осіб.
 • Місто Перечин є територіальною основою для створення органу самоорганізації населення.

 

Стаття 10 . Село Сімер

 • Село Сімер є територіальною одиницею громади Перечинської ОТГ.
 • Загальна характеристика села Сімер: площа села складає – 1992,9 га.; кількість мешканців (станом на 01.01.2016р.) – 1840 осіб.
 • Село Сімер є територіальною основою для створення органу самоорганізації населення.

 

Стаття 11 . Село Сімерки

 

 • Село Сімерки є територіальною одиницею громади Перечинської ОТГ.
 • Загальна характеристика села Сімерки: площа села складає – 261,0 га.; кількість мешканців (станом на 01.01.2016 р.) – 962 особи.
 • Село Сімерки є територіальною основою для створення органу самоорганізації населення.

 

Село Ворочово

 

 • Село Ворочово є територіальною одиницею громади Перечинської ОТГ.
 • Загальна характеристика села Ворочово: площа села складає – 604,6 га.; кількість мешканців (станом на 01.01.2016 р.) – 781 особа.
 • Село Ворочово є територіальною основою для створення органу самоорганізації населення.

 

Село Зарічово

 

 • Село Зарічово є територіальною одиницею громади Перечинської ОТГ.
 • Загальна характеристика села Зарічово: площа села складає – 825,4 га.; кількість мешканців (станом на 01.01.2016 р.) – 2258 осіб.
 • Село Зарічово є територіальною основою для створення органу самоорганізації населення.

 

 

Стаття 12 . Компетенція територіальної громади

 

 1. Територіальна громада правомочна безпосередньо або через утворені нею органи місцевого самоврядування розглядати і вирішувати питання, віднесені до її відома Конституцією та законами України.
 2. До виключної компетенції територіальної громади належать:

1) надання згоди на зміну назви населеного пункту, що визначає назву територіальної громади;

3) попередній розгляд та обговорення у порядку, визначеному законом та цим Статутом проектів містобудівної документації, а саме - схем планування території громади, генеральних планів поселень, що входять до складу громади;

4) прийняття рішення щодо надання дозволу на будівництво об’єктів в межах територіальної громади, що можуть суттєво змінити склад населення громади чи вплинути на довкілля.

 

Стаття 13 . Право на участь у здійсненні місцевого самоврядування

 

 • Право на участь у здійсненні місцевого самоврядування в повному обсязі здійснюють члени територіальної громади - громадяни України, які досягли 18-річного віку та є дієздатними і які зареєстровані у поселеннях, що входять до складу громади.
 • Члени територіальної громади мають право обирати та бути обраними або призначеними на посади в органи місцевого самоврядування, брати участь у місцевих референдумах, опитуваннях, зборах громадян за місцем проживання, реалізовувати права на участь в управлінні громадою, визначені цим Статутом, користуватися іншими правами на участь у здійсненні місцевого самоврядування передбаченими Конституцією України, законами України і цим Статутом.
 • Органи місцевого самоврядування докладають зусиль до підтримки ініціатив молоді щодо розвитку громади, їх участі в діяльності органів місцевого самоврядування, охоронні довкілля, тощо.

 

Стаття 14. Права членів територіальної громади

 

 1. Члени територіальної громади, в порядку, передбаченому Статутом та чинним законодавством України мають право:

1) на безпечне та комфортне для проживання середовище;

2) на надання якісних публічних та соціальних послуг, що надаються органами місцевого самоврядування та бюджетними установами на території громади, відповідно до тих ресурсів, якими володіють ці органи та установи;

3) бути присутніми на засіданнях міської ради відповідно до кількості місць у залі для цього передбачених;

4) контролювати діяльність міської ради та її посадових осіб у формах встановлених чинним законодавством та цим Статутом;

5) одержувати повну та достовірну інформацію про діяльність міської ради її посадових осіб, знайомитися у встановленому порядку з документами й іншими матеріалами міської ради;

6) одержувати копії правових актів міської ради, виконкому та міського голови з питань, що не стосуються внутрішньої організації діяльності апарату ради та її виконавчих органів;

7) направляти індивідуальні та колективні звернення (скарги, заяви, пропозиції) органам і посадовим особам міської ради, одержувати на них відповіді у встановлені законом терміни;

8) на персональний прийом посадовими особами міської ради та її виконавчих органів;

9) брати участь у створенні та діяльності органів самоорганізації населення (за місцем проживання), реалізовувати права на громадські слухання, місцеві ініціативи та інші форми місцевої демократії, визначені цим Статутом;

10) ініціювати проведення громадських робіт з упорядкування території громади;

11) вносити пропозиції, щодо визначення територій, об’єктів, яким варто надати статус пам’яток місцевого значення;

12) реалізовувати інші права, відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

 1. Здійснення прав члена територіальної громади не повинно реалізовуватись у спосіб, що порушує права та свободи інших осіб та територіальної громади в цілому.
 2. Забороняються будь-які обмеження прав членів територіальної громади в залежності від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного і соціального походження, майнового стану, терміну проживання у громаді, за мовними й іншими ознаками.

 

Стаття 15 . Обов’язки членів територіальної громади

 

 1. Члени територіальної громади зобов’язані:

1) не шкодити довкіллю та утримуватись від дій, що погіршують навколишнє природне середовище, оберігати водні ресурси та зелені насадження від забруднень та знищення;

2) дотримуватись принципу добросусідства, намагатись будувати відносини з іншими членами громади на основі поваги їхніх прав та узгодження власних інтересів з інтересами інших членів громади та громади в цілому;

3) своєчасно та в повному обсязі сплачувати податки, збори та інші обов’язкові платежі, оплачувати комунальні послуги, роботи і товари, надані комунальними підприємствами відповідно до рішень міської ради та договорів з постачальниками послуг, робіт, товарів;

4) виконувати рішення міської ради, ухвалені відповідно до повноважень та процедур, визначених законодавством та цим Статутом;

5) оберігати історичні, культурні, природні пам’ятки територіальної громади, дотримуватись правил користування такими пам’ятками, встановленими органами місцевого самоврядування громади;

6) дбати про збереження традицій територіальної громади та про їх передачу майбутнім поколінням;

7) дотримуватись правил забудови, санітарного стану, та інших, що діють на території громади в цілому чи в межах територіальної одиниці громади;

8) виховувати своїх дітей на принципах місцевого патріотизму, любові до малої батьківщини, збереження та примноження місцевих  традицій, дотримання здорового способу життя.

 1. Перелік обов’язків, передбачений даною статтею не є вичерпним.
 2. Не виконання обов’язків, визначених цією статтею є підставою для громадського осуду або накладення адміністративних чи інших стягнень(покарань) в порядку, визначеному законами України.

 

Стаття 16 . Єдність прав і обов’язків

 

 1. Права і обов’язки членів територіальної громади взаємопов’язані. Наявність прав породжує необхідність виконання обов’язків.
 2. Територіальна громада безпосередньо та через створенні нею органи створює умови необхідні для вільного розвитку особистості кожного члена територіальної громади.
 3. Територіальна громада заохочує своїх членів до активної участі в управління громадою та у її розвитку.

 

 

Стаття 17. Форми здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою

 

 1. Територіальна громада реалізує право місцевого самоврядування у формі місцевих виборів, місцевого референдуму, консультативного опитування та формах участі членів громади у підготовці та прийнятті рішень органами місцевого самоврядування та самоорганізації населення відповідно до законодавства та цього Статуту.
 2. Формами участі членів громади у підготовці та прийнятті рішень органами місцевого самоврядування та самоорганізації(демократія участі) є:

1) місцевий референдум;

2) місцеві вибори;

3) загальні збори (конференції) членів територіальної громади за місцем проживання;

4) місцеві ініціативи;

5) громадські  слухання;

6) звернення громадян до органів і посадових осіб місцевого самоврядування;

7) громадська експертиза;

8) консультації з громадськістю;

9) участь у роботі громадських рад;

10) участь у роботі наглядових рад комунальних підприємств;

11) участь у створенні і діяльності органів самоорганізації населення;

12) електронна форма участі у місцевому самоврядуванні;

13) інші форми участі у місцевому самоврядуванні.

 1. Вищими формами безпосереднього здійснення територіальною громадою місцевого самоврядування є місцевий референдум і місцеві вибори.

 

РОЗДІЛ 3. СИСТЕМА ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ У ГРОМАДІ

 

Cтаття 18. Виконавчі органи міської ради

 1. Рада утворює власні виконавчі органи, виходячи із повноважень таких органів, власних фінансових можливостей та ефективності надання такими органами публічних послуг в межах усієї території громади.
 2. Виконавчі органи ради здійснюють свої повноваження відповідно до закону та рішень ради громади, ухвалених відповідно до її компетенції.
 3. Склад виконавчого комітету визначається радою за пропозицією міського голови.
 4. Старости сіл Сімер, Сімерки, Ворочово, Зарічово входять до складу виконавчого комітету за посадою.

 

 Стаття 19. Староста села

 

 1. Староста села представляє інтереси населення відповідного села у виконавчому комітеті та є представником виконавчого комітету у цьому селі.
 2. У випадку створення у селі територіального органу виконавчого комітету ради громади, староста цього села за посадою є керівником цього органу.
 3. Староста інформує жителів села про рішення ухвалені радою громади, її виконавчими органами, інформує раду громади та її виконавчі органи про ситуацію у селі, потреби жителів у послугах, а також про якість надання таких послуг комунальними підприємствами, службами, чи приватними надавачами цих послуг.
 4. Староста, у необхідних випадках, організовує в межах села громадські слухання, збори жителів для з‘ясування їх позиції щодо окремих рішень ради громади, які готуються для ухвалення.
 5. У випадках, визначених законодавством та цим статутом, проекти рішень ради громади розглядаються на громадських слуханнях згідно до цього статуту.

 

Cтаття 20. Рада старост

 

 1. З метою узгодження інтересів сіл, що входять до складу громади та попереднього розгляду проектів рішень ради громади у сфері бюджету, містобудування та надання згоди на розміщення об‘єктів, що можуть суттєво вплинути на склад населення чи навколишнє природнє середовище, утворюється Рада старост громади.
 2. До складу Ради старост входять старости сіл та голова громади.
 3. Рада старост працює в режимі засідання, рішення ухвалюються відкритим голосуванням і додаються до проекту рішення ради, яке подається на розгляд ради громади.
 4. Староста села, який не згоден з ухваленим Радою старост рішенням, має право на письмове заперечення проти цього рішення і право слова на засіданні ради громади, як співдоповідача з цього питання.

 

РОЗДІЛ 4. ДЕМОКРАТІЯ УЧАСТІ

 

Глава 4.1. Громадські слухання.

 

Стаття 40 . Громадські слухання

 

 1. Члени територіальної громади мають право проводити громадські слухання - зустрічатися з депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.

 

Глава 4.2. Загальні збори громадян за місцем проживання

 

Стаття 41 . Загальні збори

 

 1. Загальні збори (конференції) членів територіальної громади за місцем проживання є формою їх участі у вирішенні питань місцевого значення.
 2. Порядок проведення загальних зборів (конференцій) членів територіальної громади за місцем проживання визначається Положенням про загальні збори (конференції) членів територіальної громади за місцем проживання в місті Перечин.

 

Глава 4.3. Місцеві ініціативи

 

Стаття 42. Місцеві ініціативи

 

 1. Члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд у раді (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування.
 2. Порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд міської ради визначається Положенням про місцеві ініціативи в місті Перечин.

 

Глава 4.4. Громадські роботи

 

Стаття 43 . Громадські роботи

 

 1. Громадські роботи - спільна робота членів територіальної громади в інтересах усієї територіальної громади, або її частини направлена в першу чергу на покращення загального благоустрою, підтримки чистоти та належного санітарного стану територій, ремонту та впорядкуванню об’єктів та територій, що віднесені до пам’яток природи, історії та культури громади.
 2. Громадські роботи здійснюються у формі толок, суботників, праці окремих волонтерських груп мешканців територіальної громади.
 3. Громадські роботи проводяться на засадах добровільності, безоплатності у неробочі, святкові дні або в інші дні тижня виходячи із можливостей волонтерів в позаробочий і позаурочний час.

 

Стаття 44 . Ініціювання громадських робіт

 

 1. Право ініціювання громадських робіт належить :

1) членам територіальної громади;

2) громадським та партійним організаціям, що діють у громаді;

3) органам самоорганізації населення;

4) не менш, як чотирьом депутатам міської ради;

5) міському голові;

6) старості села в межах території цього села.

 1. Громадські роботи у формі толоки чи суботника в інтересах усієї громади, Ініціатором яких є міський голова, оголошуються шляхом видання відповідного розпорядження.
 2. Ініціювання громадських робіт у формі толоки чи суботника в інтересах усієї громади чи окремих її частин, суб’єктами, визначеними у пп. 1-2, 4) частини 1 цієї статті здійснюється через реалізацію права на збори громадян за місцем проживання у порядку визначеному цим Статутом.
 3. Ініціювання громадських робіт у формі толоки чи суботника в інтересах окремих частин громади органом самоорганізації населення здійснюється через прийняття рішення цим органом.
 4. Ініціювання громадських робіт у окремому селі старостою здійснюється через зроблене ним оголошення в цьому селі.
 5. Ініціювання громадських робіт групою волонтерів здійснюється через подання міському голові заяви про такі роботи, де вказується об’єкт робіт, перелік робіт, часові рамки та додається список осіб, що братимуть участь у цих роботах, а також перелік необхідного обладнання чи іншої допомоги, яка потрібна для виконання робіт з боку міської ради.

 

Стаття 45. Підготовка та проведення громадських робіт

 

 1. Заява щодо прийнятого рішення про проведення громадських робіт подається міському голові не пізніше, як за 20 днів до дати проведення таких робіт.
 2. У заяві вказується: уповноважена особа від ініціаторів, територія проведення громадських робіт або об’єкт робіт, приблизний перелік робіт, приблизна кількість учасників, а також перелік необхідного обладнання чи іншої допомоги, яка потрібна для виконання робіт з боку міської ради.
 3. У випадку ініціювання громадських робіт суб’єктами, визначеними у пп. 1-4), 5) частини 1 статті 43 до заяви додається ухвалене рішення про проведення громадських робіт.
 4. Виконавчий комітет міської ради забезпечує перевірку поданої заяви та визначає доцільність, безпечність таких робіт та приймає рішення щодо допомоги у їх проведенні чи пропонує ініціаторам відмовитись від таких робіт з поясненням причин або внести необхідні зміни у їх обсяг, територію, тощо.
 5. За умови підтримки ініціативи про проведення громадських робіт міський голова організовує поширення повідомлення про такі роботи та визначає можливі обсяги допомоги у проведенні таких робіт з боку органів місцевого самоврядування територіальної громади, комунальних підприємств та установ, визначає працівника виконавчого комітету відповідального за безпечне проведення таких робіт.
 6. Фінансові витрати, пов’язані з підготовкою та проведенням громадських робіт, здійснюються з місцевого бюджету, або з інших джерел, не заборонених законодавством.

 

Глава 4.5. Органи самоорганізації населення

 

Стаття 46. Органи самоорганізації населення

 

 1. Органами самоорганізації населення у Перечинській міській об’єднаній територіальній громаді визнаються представницькі органи, що обрані жителями громади відповідно до закону та цього статуту.
 2. Систему органів самоорганізації населення територіальної громади складають:

1) комітет самоорганізації села Сімер;

2) комітет самоорганізації с. Сімерки;

3) комітет самоорганізації с.Ворочово;

4) комітет самоорганізації с.Зарічово;

 1. m) вуличні комітети;
 2. n) квартальні комітети(або інші, за рішенням ради).

 

Стаття 47. Створення органу самоорганізації населення

 

 1. Ініціатива створення органу самоорганізації населення належить жителям громади, що проживають на території таких сіл: Сімер, Сімерки, Зарічово, Ворочово або жителів окремих вулиць в межах вказаних поселень, які реалізують її в порядку визначеному законом «Про органи самоорганізації населення».
 2. Міська рада може прийняти типове положення про органи самоорганізації населення у Перечинській міській об’єднаній територіальній громаді та визначити порядок делегування повноважень та надання підтримки діяльності таких органів.

 

Стаття 48. Діяльність органів самоорганізації населення

 

 1. Органи самоорганізації населення вирішують питання, віднесені до їх повноважень законом та рішенням міської ради і не замінюють собою органи місцевого самоврядування громади.
 2. Органи самоорганізації населення здійснюють контроль санітарного стану на своїй території, нагляд за наданням послуг із вивезення сміття, благоустрою території, вирішення дрібних побутових питань своїх членів.
 3. Органи місцевого самоврядування територіальної громади сприяють діяльності органів самоорганізації населення.

 

Глава 4.6. Звернення громадян

 

Стаття 49. Звернення громадян до органів і посадових осіб місцевого самоврядування

 1. Громадяни України та особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, незалежно від їх політичних поглядів, статі мають право подавати колективні або індивідуальні звернення до органів і посадових осіб місцевого самоврядування з питань, віднесених до їх відання.
 2. Порядок подачі та розгляду звернень громадян визначається Законом України «Про звернення громадян» та іншими нормативно-правовими актами.

 

Глава 4.7. Участь у роботі громадських рад

 

Стаття 50. Участь у роботі громадських рад

 1. Для налагодження системного діалогу, ефективної взаємодії міської ради з членами територіальної громади, підвищення якості підготовки рішень з важливих питань суспільного життя, можуть створюватись громадські ради, які діють на підставі положень, затверджених відповідно до законодавства України, органом, при якому вони створюються.

 

Глава 4.8. Електронна форма участі у місцевому самоврядування

 

Стаття 51. Електронні форми участі у місцевому самоврядуванні

 1. Електронне звернення – це письмова пропозиція (зауваження), заява (клопотання), скарга, надіслана з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку. Електронні звернення розглядаються органами та посадовими особами місцевого самоврядування в порядку та строки, передбачені Законом України «Про звернення громадян».
 2. Особливою формою колективного звернення громадян є електронна петиція.
 3. Громадяни можуть звернутися з електронними петиціями до органів і посадових осіб місцевого самоврядування через офіційний веб-портал Перечинської міської ради в мережі Інтернет або веб-сайт громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції в порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян» та Положенням про електронні петиції в місті Перечин.
 4. Перечинська міська рада забезпечує технічну можливість офіційного веб-порталу приймати електронні звернення та розміщувати електронні петиції до органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Перечин.

 

РОЗДІЛ 5. РЕСУРСИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ТА ПОРЯДОК ЇХ ВИКОРИСТАННЯ.

 

Стаття 51. Ресурси територіальної громади та загальні принципи їх використання

 

 1. Головним ресурсом територіальної громади є її мешканці і на задоволення їх потреб використовуються інші ресурси громади, до яких належить:

1) природні ресурси: земельні, водні ресурси, надра;

2) нерухоме майно, що є у власності територіальної громади чи розміщене на її території;

3) інтелектуальна власність, інше майно, що є у власності чи розпорядженні територіальної громади;

4) трудові ресурси;

5) фінансові ресурси, у тому числі кошти місцевого бюджету;

 1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані бережливо ставитись до використання ресурсів громади, використовувати їх максимально ефективно, зберігаючи можливості використання основних ресурсів майбутніми поколіннями.
 2. Право на розпорядження ресурсами громади належить міській раді, а у випадках і порядку, визначених законом її виконавчим органам.
 3. Міська рада може прийняти рішення про визначення об’єктів, що належать до надбання громади, такими, що не підлягають відчуженню.
 4. Міський голова, на першій сесії у новому календарному році інформує депутатів місцевої ради про результати управління ресурсами громади у минулому році та оприлюднює перелік об’єктів, що були відчужені чи набуті громадою за цей період.

 

Стаття 52. Основні засади управління об’єктами комунальної власності.

 

 1. Управління об’єктами комунальної власності здійснюється виконавчими органами ради.
 2. За потреби у структурі виконавчих органів ради можуть створюватись спеціалізовані структурні підрозділи для управління окремими типами майна та ресурсів територіальної громади.
 3. Органи місцевого самоврядування, їх посадові особи дбають за збереження та примноження комунального майна та його ефективне використання в інтересах громади.
 4. Передача об’єктів комунальної власності в оренду здійснюється, як правило на конкурсних засадах, та відповідно до пріоритетів розвитку громади, визначених стратегічними планувальними документами.

 

 

Стаття 53. Комунальні підприємства

 

 1. Для забезпечення жителів територіальної громади необхідними послугами, що належать до компетенції органів місцевого самоврядування можуть створюватись на основі комунального майна та фінансових ресурсів громади комунальні підприємства.
 2. Створенню комунального підприємства передує детальне вивчення ринку послуг, оцінка витрат бюджетних ресурсів та можливих інших варіантів вирішення питання надання послуг населенню.
 3. Рішення про створення комунального підприємства приймається лише у випадку, коли у сфері діяльності такого підприємства не можливо забезпечити якісне та дешеве надання послуг населенню із застосуванням приватного підприємництва.
 4. Комунальні підприємства забезпечують однакову якість послуг, що надаються жителям громади у всіх її селах.
 5. Старости сіл контролюють якість послуг, що надаються комунальними підприємствами у цих селах та інформують про це міського голову, виконавчий комітет.

 Стаття 54. Підтримка соціально-орієнтованого підприємництва

 

 1. Територіальна громада визнає значимість підприємництва для розвитку громади і створює для цього належні умови.
 2. За рішенням міської ради можуть встановлюватись , визначені законом, пільги та заохочення для підприємництва, діяльність якого співпадає із стратегічними планувальними документами громади чи яке має соціально-орієнтований характер.
 3. Перегляд ставок та видів місцевих податків, що діють у громаді, а так само ставок орендної плати проводиться не більше одного разу на рік і вводиться в дію не раніше, як наступного бюджетного року від дати прийняття такого рішення.
 4. Проекти рішень ради, що стосуються встановлення, зміни місцевих податків та зборів, орендної плати за використання земель чи комунального майна підлягають їх обов’язковому оприлюдненню відповідно до Закону «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та обговоренню у комісіях ради із залученням до обговорення асоціацій підприємців, громадських організацій, активістів громади.

 

Стаття 55. Стратегія розвитку громади

 

 1. Міська рада організовує розроблення, обговорення та  приймає стратегію розвитку громади на довгостроковий до 10 років період.
 2. При розробленні стратегії розвитку громади враховуються положення цього статуту щодо ощадливого та ефективного використання ресурсів територіальної громади.
 3. Розроблення стратегії розвитку здійснюється відкрито за участі науковців, підприємців, активістів громади, громадських та інших неприбуткових організацій. 
 4. Проект стратегії розвитку територіальної громади перед його розглядом міської ради проходить обов’язкову процедуру обговорення на громадських слуханнях, що ініціюються відповідно до цього статуту міським головою, чи іншими суб’єктами, визначеними статутом, якщо міський голова не забезпечує проведення такого обговорення.
 5. Стратегія розвитку громади готується таким чином аби забезпечити збалансований розвиток усіх поселень громади, не допустити руйнування навколишнього природного середовища та має враховувати положення стратегії розвитку Закарпатської області та інших планувальних документів, ухвалених на обласному/районному рівнях.

 

Стаття 56 . Містобудівна документація

 

 1. З метою реалізації стратегії розвитку територіальної громади, планування територіального та економічного розвитку у територіальній громаді затверджуються містобудівельна документація, визначена законодавством України.
 2. Головним просторовим планувальним документом територіальної громади є схема планування території громади(до внесення змін до закону «Про регулювання містобудівної діяльності» тут мова може йти про генеральні плани поселень чи детальні плани забудови у окремих поселеннях).
 3. Відповідно до схеми планування території громади, по мірі потреби розробляються детальні плани забудови, інші містобудівні документи для окремих територіальних одиниць громади.
 4. Проект схеми планування території громади(генерального плану, проектів інших містобудівних документів), перед їх затвердженням міською радою проходять обов’язкове громадське обговорення за процедурами, визначеними законодавством та цим статутом.
 5. Містобудівна документація є відкритою для громадян. Виконавчий орган міської ради забезпечує доступ жителів територіальної громади до містобудівної документації.

 

 

РОЗДІЛ 6. ОХОРОНА НАДБАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

Стаття 57. Надбання громади

 

 1. До надбання територіальної громади, яке перебуває під опікою громади та її органів місцевого самоврядування належать об’єкти природи та культурної спадщини.
 2. Історичні будівлі, природний ландшафт та сучасна архітектура визначають неповторний образ та характер сіл територіальної громади, впливають на формування місцевого патріотизму, мають важливе культурне значення для виховання дітей та молоді.
 3. Територіальна громада та її органи місцевого самоврядування зобов’язані зберігати для майбутніх поколінь об’єкти надбання громади, визнані такими відповідно до вимог українського законодавства та цього статуту.
 4. Територіальна громада прагне до збереження самобутності спільнот об’єднаної громади що історично склалися , а також історичних найменувань об’єктів та територіальних одиниць в межах громади.
 5. Органи місцевого самоврядування територіальної громади піклуються про задоволення національно - культурних потреб, забезпечення умов для збереження національної ідентичності всіх етнічних груп, що проживають у громаді.

 

 

Стаття 58. Природні території та об’єкти, що належать до надбання громади

 

 1. До надбання громади, яке перебуває під особливим захистом громади належать такі природні території та об’єкти:

1) річки, що протікають територією громади: Уж, Тур’я  та утворенні ними стави;

 1. Міська рада за власною ініціативою чи за ініціативою членів територіальної громади у порядку визначеному цим статутом може прийняти рішення про віднесення до категорії надбання громади інші природні об’єкти та території, що розміщені в межах поселень чи за їх межами.
 2. На плані території громади визначаються межі території об’єктів природи, що віднесені до надбання громади.

 

Стаття 59. Культурна спадщина громади

 

 1. Культурна спадщина громади є частиною її надбання і складається з:

1) Пам’яток історії до яких належать будинки та споруди, окремі поховання та некрополі, місця бойових дій, визначні місця, пов’язані з важливими історичними подіями, з життям та діяльністю відомих осіб, культурою та побутом українців та етнічних груп, що жили чи живуть у громаді;

2) Об’єктів монументального мистецтва - пам’ятників, пам’ятних знаків;

3) Архітектурних об’єктів - до яких належать окремі будівлі, архітектурні споруди, що повністю або частково збереглися в автентичному стані і характеризуються відзнаками певної культури, епохи, певних стилів, традицій, будівельних технологій або є творами відомих авторів;

4) Об’єктів містобудування - історично сформованих центрів сіл у громаді , вулиць, кутків, площ, тощо, що є носіями певних містобудівних ідей;

5) Об’єктів археології - до яких належать рештки життєдіяльності людини (нерухомі об’єкти культурної спадщини: городища, кургани, залишки стародавніх поселень, стоянок, укріплень, військових таборів, виробництв, іригаційних споруд, шляхів, могильники, культові місця та споруди, їх залишки чи руїни, мегаліти, печери, наскельні зображення, ділянки історичного культурного шару, поля давніх битв, а також пов’язані з ними рухомі предмети), що містяться під земною поверхнею та під водою і є невідтворним джерелом інформації про зародження і розвиток цивілізації;

6) інші об’єкти, які можуть бути визначені такими рішенням міської ради , зокрема об’єкти садово-паркового мистецтва, ландшафтні природні території, які мають історичну цінність.

 1. Пам’ятки культурної спадщини громади, які занесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України охороняються та використовуються відповідно до закону.
 2. Пам’ятки культурної спадщини віднесені до надбання громади відповідно до цього статуту обліковуються виконавчим органом ради, який веде реєстр пам’яток, виготовляє відповідні знаки та забезпечує дотримання режиму їх використання.

 

Стаття 60 . Увічнення пам’яті щодо історичних осіб та подій на території громади

 

 1. Територіальна громада прагне до відновлення та збереження історичної пам’яті на своїй території через найменування територіальних одиниць або матеріальних об’єктів (навчальні заклади, підприємства, установи, організації, монументи, меморіальні комплекси та інші архітектурні форми).
 2. При найменуванні чи перейменуванні перевага надається історичним назвам, що були характерними протягом довгого часу для сіл, що входять до складу громади, Закарпатської області та України, при цьому у назві територіальних одиниць чи матеріальних об’єктів може увічнюватися пам’ять видатних історичних, державних, військових діячів України, захисників України, видатних діячів науки і культури, діяльність яких сприяла прогресу людства, утвердженню загальнолюдських цінностей, а також подій, які мали історичне значення для громади, Закарпатської області та України в цілому.
 3. При прийнятті рішень щодо увічнення пам’яті історичних осіб та подій пріоритет надається тим з них, які пов’язані з поселеннями що входять до складу громади та Закарпатської області.
 4. При прийнятті рішень щодо увічнення пам’яті історичних осіб та подій не допускається увічнення пам’яті осіб, організацій, політичних партій які у бездержавний та тоталітарний історичні періоди знищували українську державність, боролись з проявами народного опору окупаційним режимам, брали участь у організації репресій та голоду проти українського народу, вчиненням інших злочинів проти України та українства, людства і людяності а також тих фізичних осіб - громадян інших держав, які не мають відношення до територіальної громади чи України. Не допускається також увічнення в назвах подій й, пов”язаних із військовими перемогами над українцями.
 5. Присвоєння назв територіальним одиницям та матеріальним об’єктам фізичним особам можливо не раніше 5 років від смерті цієї фізичної особи, за згодою спадкоємців, якщо такі встановлені.

 

 

РОЗДІЛ 7. СИМВОЛІКА ГРОМАДИ.

 

Стаття 61. Символіка громади

 

 • Символіка громади складається з герба громади, прапора(хоругви), штандарта міського голови, гасла, урочистого музичного твору(гімн громади).
 • Символіка громади використовується разом із державною символікою і є обов’язковою для застосування органами місцевого самоврядування та посадовими особами під час проведення офіційних заходів, урочистих подій, святах громади.
 • Символіка підлягає реєстрації відповідно до чинного законодавства

 

Стаття 62. Символіка сіл

 

1.Села, які входять до складу громади можуть мати свої власні герби.

2.Затвердження герба села здійснюється міською радою(радою громади) за поданням старости села, після обговорення проекту герба на громадських слуханнях проведених у селі відповідно до вимог цього статуту.

3.Історичні герби, які мали села, до їх входження  до складу громади не підлягають перезатвердженню, якщо не було прийнято іншого рішення на загальних зборах жителів цього населеного пункту.

 

 

Стаття 63. Знаки пошани громади

 

 1. У територіальній громаді встановлюються такі знаки пошани/відзнаки:

1) надання звання - почесний громадянин Перечинської міської об’єднаної територіальної  громади;

2) нагородження Почесною грамотою міського голови;

3) надання права на використання елементів символіки громади для реклами особливо якісної продукції, що виробляється на підприємствах, розміщених у громаді .

 1. Міська рада може встановлювати інші відзнаки за особливі заслуги у сфері благодійництва, підтримання санітарної чистоти.

 

Стаття 64. Почесний громадянин громади

 

 1. Звання - «Почесний громадянин Перечинської міської об’єднаної територіальної громади» надається рішенням міської ради членам територіальної громади, людям, які довгий час працювали у громаді і внесли найбільший внесок у її розвиток, сприяли вирішенню складних проблем в інтересах усієї громади.
 2. Надання звання супроводжується врученням спеціального посвідчення «Почесний громадянин Перечинської міської об’єднаної територіальної громади» , що здійснюється один раз на рік .

 

РОЗДІЛ 8.ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ СТАТУТУ

 

Стаття 65. Внесення змін до статуту

 

 1. Внесення змін до статуту здійснюється міською радою за ініціативою не менш як однієї третини депутатів від складу ради, або місцевої ініціативи, реалізованої відповідно до вимог цього статуту.
 2. Про включення до порядку денного сесії ради питання про внесення змін до статуту за ініціативою депутатів ради повідомляється жителям громади шляхом розміщення оголошень в приміщенні ради та у найбільш відвідуваних місцях сіл не пізніше, як за один місяць до його розгляду.
 3. Протягом місяця від дати оголошення жителі громади можуть обговорювати ці зміни, вносити до них зміни чи виступити про змін відповідно до процедур, визначених цим статутом.
 4. Рішення про внесення змін до Статуту, прийняття його в новій редакції, скасування статуту ухвалюється міською радою відповідно до Регламенту ради та закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

Стаття 75. Набуття чинності статуту

 

 • Статут набуває чинності з моменту його державної реєстрації відповідно до закону.
 • Статут є вільним для ознайомлення та копіювання будь-якими фізичними та юридичними особами.
 • Оригінальний примірник статуту зберігається міським головою.

 

Стаття 76. Тлумачення статуту

 

 1. Тлумачення статуту здійснюється міською радою, прийняттям рішення.
 2. Підготовку рішення про тлумачення норми статуту здійснюється комісія міської ради з питань регламенту залучаючи до підготовки юристів, експертів у сфері правового регулювання у статуті, що потребує тлумачення.

 

 

 

 

 

УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ОБЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

2 пленарне засідання

1 сесії VІI скликання

РІШЕННЯ

 

від 8 червня  2017 року  № 24        

         м.Перечин

 

Про затвердження Положення

про тендерний комітет Перечинської

міської ради та його персонального складу

 

 

Відповідно до ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України  «Про публічні закупівлі», «Примірне положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб)» затверджено наказом Мінекономрозвитку від 30.03.2016 № 557  міська рада:

 

В И Р І Ш И ЛА :

 1. Затвердити Положення про тендерний комітет Перечинської міської ради (додаток 1).
 2. Затвердити склад тендерного комітету Перечинської міської ради (додаток 2).
 3. Тендерному комітету Перечинської міської ради здійснювати процедури закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та інших нормативно правових актів.
 4. Затвердити Положення про порядок здійснення допорогових закупівель

Перечинською міською радою (додаток 3).

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Крижановську Л.Ю.

 

 

 Міський голова                                                                І.М.Погоріляк

 

 

 

Додаток 1

до  рішення  1 сесії

Перечинської міської ради

VII  скликання

 від 08 червня  2017 року №24

 

 

СКЛАД

тендерного комітету

Перечинської міської ради

 

Голова комітету:

  заступник міського голови з питань діяльності    виконавчих органів.

 

Члени комітету:

- завідувач відділу          бухгалтерського  обліку та  фінансової звітності - головний бухгалтер;

 - керуюча справами виконавчого комітету Перечинської міської ради.

- спеціаліст II категорії відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

- завідуюча ДНЗ «Теремок»;

- завідуюча ДНЗ «Веселка»;

 - провідний спеціаліст з питань регуляторної політики, юрист міської ради ;

– Головний бухгалтер Сімерківської сільської ради;

– Головний бухгалтер Ворочівської сільської ради;

– Головний бухгалтер Зарічівської сільської ради;

– Головний бухгалтер Сімерської сільської ради.

 

 

Секретар міської ради                        О.Ю.Вовканич-Белеканич

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до  рішення  1 сесії

Перечинської міської ради

VII  скликання від  8 червня 2017 року №24

                                                           

 

ПОЛОЖЕННЯ

 про тендерний комітет Перечинської міської ради

 

 1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до статей 8 і 11 Закону “Про публічні закупівлі” (далі – Закон) і визначає правовий статус, загальні організаційні та процедурні засади діяльності тендерного комітету та уповноваженої особи (осіб) Перечинської міської ради (далі замовник), а також їх права, обов’язки та відповідальність.

1.2. Тендерний комітет (далі – комітет) – службові (посадові) та інші особи замовника, призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом.

1.3. Метою створення комітету є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.

1.4. Метою діяльності уповноваженої особи (осіб) є організація та проведення процедур закупівлі в інтересах замовника на засадах об’єктивності та неупередженості.

1.5. Комітет у своїй діяльності керується Законом, іншими нормативно-правовими актами з питань публічних закупівель та цим Положенням.

 

ІІ. Засади діяльності тендерного комітету

 

2.1. Замовник для організації та проведення процедур закупівель може утворити один або декілька комітетів у залежності від особливостей своєї діяльності.

Склад комітету, зміни до складу та положення про нього затверджуються рішенням замовника. До складу комітету входять не менше п’яти осіб.

2.2. До складу комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, та інші особи, визначені законодавством України.

Членство в комітеті не повинно створювати конфлікт між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

2.3. Керівництво роботою комітету здійснює його голова, який призначається замовником, та може мати право на підписання договорів про закупівлю у разі надання таких повноважень замовником, оформлених відповідно до законодавства.

2.4. Голова комітету призначає заступника (заступників) голови, секретаря з числа членів комітету та визначає функції кожного члена комітету.

У разі відсутності голови комітету його обов'язки виконує заступник голови комітету (якщо призначено кількох заступників голови комітету, то голова визначає серед них виконуючого обов’язки голови комітету на період своєї відсутності).

За відсутності секретаря комітету його обов’язки виконує інший член комітету, визначений його головою.

Рішення голови комітету щодо призначення заступника (заступників) голови та секретаря комітету, визначення функцій кожного члена комітету та  вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання комітету.

2.5. Формою роботи комітету є засідання, яке є правомочним за присутності на ньому не менше двох третин членів комітету.

Засідання комітету скликаються головою комітету та проводяться у разі потреби.

Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні комітету, та порядок денний доводяться до відома членів комітету до початку засідання.

2.6. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету, приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним.

Рішення комітету оформлюється протоколом, який підписується всіма членами комітету, присутніми на засіданні. У рішенні відображаються результати поіменного голосування членів комітету, присутніх на його засіданні, з кожного питання.

У разі відмови члена комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.

2.7. Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель.

У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:

планування закупівель, складання та затвердження річного плану закупівель;

здійснення вибору процедури закупівлі та її проведення;

забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;

забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом;

забезпечення оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до Закону;

надання роз'яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівель, щодо змісту тендерної документації у разі отримання відповідних запитів;

здійснення інших дій, передбачених Законом.

2.8. Голова, секретар та інші члени комітету можуть пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель.

2.9. Члени комітету мають право:

брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби у товарах, роботах та послугах, що будуть закуповуватися;

аналізувати та/або отримувати інформацію щодо виконання договорів, укладених відповідно до Закону;

виносити питання на розгляд комітету;

прийняти рішення з оформленням відповідного протоколу комітету щодо необхідності виправлення технічних (механічних, формальних) помилок, допущених при внесенні інформації про закупівлю, яка оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу;

одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;

уносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету;

ініціювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та інших осіб структурних підрозділів замовника з метою складання технічних вимог до предмета закупівлі, підготовки проектів договорів тощо;

здійснювати інші дії, передбачені Законом.

2.10. Члени комітету зобов'язані:

брати участь у всіх його засіданнях особисто;

організовувати та проводити процедури закупівель;

забезпечувати рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;

дотримуватися норм законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення;

здійснювати інші дії, передбачені Законом.

2.11. Голова комітету:

організовує роботу комітету;

приймає рішення щодо проведення засідань комітету;

визначає дату і місце проведення засідань комітету;

пропонує порядок денний засідань комітету;

веде засідання комітету;

уносить на розгляд керівника замовника пропозиції щодо змін у складі комітету;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

2.12. Секретар комітету забезпечує:

ведення та оформлення протоколів засідань комітету;

оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності;

за дорученням голови комітету виконання іншої організаційної роботи;

зберігання документів щодо здійснення публічних закупівель;

дотримання вимог законодавства з питань діловодства під час роботи з документами;

розміщення інформації про публічні закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу через авторизовані електронні майданчики;

виконання інших повноважень відповідно до законодавства.

2.13. Голова комітету персонально відповідає за виконання покладених на комітет функцій.

2.14. За порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до Закону, члени комітету відповідають згідно із законами України.

2.15. Голова та секретар комітету персонально відповідають за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель для загального доступу.

 

 

 

 

 

Секретар міської ради               О.Ю.Вовканич-Белеканич

 

 

 

 

 

Додаток 3

до  рішення  1 сесії

Перечинської міської ради

VII  скликання від  8 червня 2017 року №24

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок  здійснення допорогових закупівель

Перечинською міською радою

 

1.Загальні положення

1.1. Це Положення встановлює загальний порядок придбання товарів, робіт і послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо здійснення процедур закупівель через електронну систему (далі - Закон), за умови, що вартість таких товарів, робіт і послуг не перевищує межі, встановлені в абзацах другому і третьому ч.1 ст. 2 Законом  України “Про публічні закупівлі”.

1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

електронний майданчик - апаратно-програмний комплекс (програмне забезпечення), що функціонує в мережі Інтернет, який є частиною системи електронних закупівель, та забезпечує закупівельникам безоплатну реєстрацію та користування сервісами системи електронних закупівель з автоматичним обміном інформацією щодо процесу закупівлі товарів на електронних майданчиках;

аукціон – повторювальний процес пониження ціни пропозицій учасників, що проводиться у три раунди в інтерактивному режимі реального часу. Під час електронного аукціону кожному учаснику забезпечується доступ до інформації стосовно цін, запропонованих учасниками, та їх місцезнаходження.;

замовники – Перечинська міська рада та її виконавчі органи;

користувач системи - будь-яка фізична або юридична особа, яка зареєструвалась в системі електронних закупівель;

система електронних закупівель (далі - система) – програмний комплекс, розроблений та призначений для автоматизації відбору постачальників товарів, робіт і послуг визначених замовником шляхом проведення електронного реверсивного аукціону. Система складається з бази даних, модулю електронного реверсивного аукціону та електронних майданчиків, через які здійснюється доступ до системи. Система повинна бути загальнодоступною і гарантувати недискримінацію та рівний доступ до інформації всім користувачам;

закупівлі - процес здійснення закупівель товарів, робіт і послуг на електронних майданчиках (торги);

учасники – фізичні та юридичні особи, що є користувачами системи, які подали в електронному вигляді пропозицію для участі в закупівлях, оголошених замовником.

 

 

 1. Сфера застосування Положення

2.1. Це Положення застосовується для закупівлі товарів, робіт і послуг у разі прийняття рішення (розпорядження міського голови) Замовника про здійснення закупівель щодо конкретних товарів, робіт і послуг через електронну систему, за умови, що вартість таких товарів, робіт і послуг не перевищує межі, встановлені в абзацах другому і третьому ч.1 ст. 2 Законом  України “Про публічні закупівлі”.

2.2. Дія цього Положення не поширюється на закупівлю товарів, робіт і послуг:

2.2.1. Стосовно яких відсутня  конкуренція на відповідному ринку, внаслідок чого закупівля може бути проведена лише у одного постачальника, за відсутності при цьому альтернативи.

2.2.2. Стосовно яких замовником було відмінено процедуру закупівлі у зв’язку із  відсутністю пропозицій від учасників.

2.2.3. З розрахунково-касового обслуговування при здійсненні банківських операцій.

2.2.4. Закупівля яких здійснюється для підготовки і проведення виборів та референдумів.

2.2.5. Товарів і послуг, які мають складний/спеціалізований характер.

 

 1. Реєстрація в системі електронних закупівель

3.1. Замовник реєструється в системі відповідно до Регламенту роботи електронного майданчика, обраного ним.

3.2. Замовник має право зареєструватись на декількох електронних майданчиках.

 

 1. Порядок здійснення закупівель

4.1. Замовник з метою придбання визначених товарів, робіт і послуг оприлюднює в системі оголошення про проведення закупівель.

4.2. В оголошенні про проведення закупівель замовник має право  зазначити:

4.2.1. Найменування замовника, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження.

4.2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувану вартість.

4.2.3. Найменування предмета закупівлі та код відповідно до чинного класифікатора продукції та послуг.

4.2.4. Кількість товарів.

4.2.5. Місце поставки.

4.2.6. Строк поставки.

4.2.7. Технічні вимоги та спосіб їх підтвердження.

4.2.8. Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження.

4.2.9. Дата та час закінчення подання запитів на уточнення та/або запитань щодо закупівель.

4.2.10. Дата, час початку подання пропозицій.

4.2.11. Дата, час закінчення подання пропозицій.

4.2.12. Дата, час проведення електронного реверсивного аукціону та його умови (крок аукціону може становити 0, 5 - 3% очікуваної вартості закупівлі).

4.2.13. Іншу необхідну інформацію.

4.3. Технічні вимоги до предмета закупівлі та/або кваліфікаційні вимоги до учасників процедури закупівлі зі способами їх підтвердження можуть також зазначатися замовником в окремому документі, який одночасно опубліковується з оголошенням про проведення закупівель (документація закупівель). Вказані вимоги не повинні носити дискримінаційний характер та сприяти зниженню конкуренції. У разі якщо технічні вимоги обґрунтовано містять посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, джерело походження товару або виробника, замовник може зазначити "або еквівалент".

4.4. Одночасно з розміщенням оголошення про проведення закупівель замовник повинен оприлюднити в системі документацію закупівель (за наявності), проект договору або істотні умови договору.

4.5. Замовник визначає строк початку подання пропозицій, що повинен становити не менше 3 робочих днів і не більше 7 робочих днів з моменту оприлюднення оголошення про проведення закупівель.

У разі, якщо впродовж цього періоду замовник отримує запитання, уточнення від користувачів системи щодо технічних вимог до товару та/або вимог до кваліфікації учасників, замовник повинен надати через систему відповідь протягом двох робочих днів з моменту їх розміщення в системі.

У разі необхідності замовник може внести відповідні зміни до технічних вимог  та/або вимог до кваліфікації учасників та оприлюднити їх в системі.

4.6. Замовник визначає строк закінчення подання пропозицій, що повинен становити не менше ніж 3 робочих дні та не більше ніж 5 робочих днів з моменту початку подання пропозицій.

4.7. Ранжування всіх поданих пропозицій здійснюється системою автоматично за ціною, формуючи рейтинги позиції учасників. Дана інформація автоматично оприлюднюються системою одразу після завершення електронного реверсивного аукціону.

4.8. Замовник в строк, що становить не більше ніж 5 робочих днів з дня закінчення електронного аукціону, аналізує визначену системою пропозицію з найнижчою ціною на предмет відповідності учасника, що її подав, вимогам до кваліфікації учасників, а запропонованого товару, роботи чи послуги – технічним вимогам зазначеним в оголошенні та/або документації закупівель.

У разі, відповідності пропозиції учасника вимогам замовника, які зазначені у оголошенні про проведення закупівель та/або документації закупівель, такий учасник визнається переможцем закупівель.

Пропозиції інших учасників у такому випадку не розглядаються.

У разі якщо пропозиція учасника не відповідає технічним вимогам та/або вимогам до кваліфікації учасників, Замовник відхиляє пропозицію. Підстави відхилення оприлюднюються в системі протягом 1 робочого дня з дня прийняття такого рішення.

У разі відхилення пропозиції учасника, який запропонував найнижчу ціну, в такому ж порядку розглядається наступна пропозиція з найнижчою ціною, визначена системою.

Якщо, після відхилення не залишиться жодних пропозицій закупівля визнається такою, що не відбулась.

Документи, що підтверджують відповідність вимогам до кваліфікації учасників та/або відповідність технічним вимогам надаються замовнику переможцем у разі, якщо така вимога була визначена в оголошенні про проведення закупівель

4.9. Інформація про визначення переможця обов’язково оприлюднюється замовником в системі в день прийняття ним рішення про визначення переможця.

4.10. Договір про закупівлю укладається між замовником і переможцем не раніше ніж через 2 робочих днів та не пізніше 10 робочих днів з моменту оприлюднення інформації про визначення переможця з врахуванням положень розділу 5 цього Положення.  

4.11. Після укладення договору про закупівлю замовник зобов’язаний його оприлюднити в системі впродовж 2 робочих днів з моменту його укладання.

4.12. У випадку неукладення договору з вини переможця протягом строку, визначеного в пункті 4.10 вище, замовник проводить розгляд пропозиції наступного учасника, якого визначила система з тих, що залишилися, та діє у порядку, передбаченому в пунктах 4.7-4.10 Положення та згідно.

 

 1. Усунення порушень (скарги)

В процесі проведення закупівель у випадку виявлення порушень Учасником, Спостерігачем або Користувачем системи,  вказані особи можуть звернутися до Замовника та Органу оскарження зі зверненням щодо усунення порушення у порядку, визначеному законодавством порядку

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                     О.Ю.Вовканич-Белеканич

 

 

УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ОБЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

2 пленарне засідання

1 сесії VІI скликання

РІШЕННЯ

від 8 червня  2017 року  №26        

         м.Перечин

 

 

Про  утворення  та  затвердження

структури і загальної чисельності

виконавчих органів Перечинської міської

ради об’єднаної територіальної громади

 

  З метою оптимізації та вдосконалення роботи виконавчих органів Перечинської міської ради об’єднаної територіальної громади, структурування функціональних напрямків діяльності, забезпечення ефективної роботи, враховуючи пропозиції міського голови Погоріляка І. М. щодо структури апарату  виконавчого комітету міської ради та інших виконавчих органів міської ради, відповідно до статтей 26, 51, 52, 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Утворити виконавчі органи Перечинської міської ради об’єднаної територіальної громади та затвердити з ___ __________ 2017 року їх структуру і загальну чисельність в кількості ____ штатних одиниць:

1.1. Апарат та відділи апарату виконавчого комітету Перечинської міської ради загальною чисельністю ____ штатних одиниць згідно з додатком 1.

1.2. Відділи Перечинської міської ради (з правами юридичної особи) загальною чисельністю ____ штатних одиниць згідно з додатком 2.

 1. Утворити наступні структурні підрозділи апарату виконавчого комітету міської ради:

 - відділ організаційної, кадрової та інформаційної роботи апарату виконавчого комітету міської ради;

 - відділ економічного розвитку, торгівлі та інвестицій апарату виконавчого комітету міської ради;

 - відділ земельних відносин апарату виконавчого комітету міської ради;

 - центр надання адміністративних послуг апарату виконавчого комітету міської ради;

- фінансовий відділ Перечинської міської ради.

 1. Вивільнення та переведення працівників провести відповідно до вимог чинного законодавства.
 2. Доручити виконавчому комітету затвердити штатний розпис апарату міської ради та виконавчих органів міської ради в межах затвердженої чисельності.
 3. Завідувачам новостворених структурних підрозділів апарату міської ради та виконавчого комітету у двотижневий строк розробити та привести у відповідність згідно з цим рішенням Положення про відділи та посадові інструкції працівників, подати їх для затвердження на черговій сесії міської ради.
 4. Фінансово-господарському відділу Перечинської міської ради (Попович Я.П.) при формуванні бюджету на 2018 рік передбачити кошти на утримання виконавчих органів Перечинської міської ради.
 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики (голова комісії Шинкарчук Я.І.), з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики, протидії та запобігання корупції (голова комісії Головей М.М.) та з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення (голова комісії Гунка Ф.Ф.).

 

 

 Міський голова                                                                          Погоріляк І.М.                

 

 

 

 

 

 

                      Додаток 1

Затверджено

                                                                рішення першої сесії сьомого скликання

                                                                             Перечинської міської ради

                                                                             від 08 червня 2017 р. № 26

 

Структура та чисельність

апарату та відділів апарату

Перечинської міської ради

 

 

Найменування посад, структурних підрозділів

Кількість штатних одиниць

Примітка

1.1

                                 Апарат міської ради

1

Міський голова

           1

 

2

Секретар міської ради

           1

 

3

Перший заступник міського голови

           1

 

4

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

           1

 

5

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету міської ради

           1

 

6

Староста

           4

 

 

                              В С Ь О Г О

           9

 

 

                        Відділи апарату міської ради

1

Відділ організаційної, кадрової та інформаційної роботи

          3

 

2

Загальний відділ

           3

 

3

Юридичний відділ

           3

 

4

Відділ містобудування, архітектури та комунальної власності

           3

 

5

Відділ земельних відносин

           3

 

6

Відділ житлово - комунального господарства, транспорту та благоустрою

           3

 

7

Відділ економічного розвитку та інвестицій

           3

 

8

Центр надання адміністративних послуг

           6

 

9

Відділ фінансового забезпечення

           9

 

10

Відділ господарського забезпечення

           5

 

11

Відділ охорони здоров’я і соціального захисту населення

4

 

                               В С Ь О Г О

       45

 

 

            

Секретар міської ради                                     О.Ю.Вовканич-Белеканич

                                                                                                      

 Додаток 2

Затверджено

                                                                   рішення першої сесії сьомого скликання

                                                                                 Перечинської міської ради

                                                                                від 08 червня 2017 р. № 26

 

                                   

 

                                      Самостійні структурні підрозділи 

                                              Перечинської міської ради

 

 

Найменування структурного підрозділу

Кількість штатних посад

примітка

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту

           8

 

 

 

                   В С Ь О Г О

          8

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                     О.Ю.Вовканич-Белеканич

 

 

 

 

УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ОБЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

2 пленарне засідання

1 сесії VІI скликання

РІШЕННЯ

 

від 8 червня  2017 року  №27        

         м.Перечин

 

Про затвердження Кодексу етики

депутата Перечинської міської

ради VII скликання

 

Відповідно до статей 47, 49, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 8, 10, 18, 20 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", Закону України "Про правила етичної поведінки", з метою зміцнення довіри громадян до Перечинської міської ради, забезпечення ефективної депутатської діяльності та уніфікації вимог до депутатів Перечинської міської ради, Перечинська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Кодекс етики депутата Перечинської міської ради згідно з додатком.
 2. Це рішення офіційно оприлюднити на сайті Перечинської міської ради.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики, протидії та запобігання корупції (Голова Головей М.М. ) 

Міський голова

І. Погоріляк

 

 

 

Додаток1
до рішення Перечинської міської ради
 від 08 червня 2017 року 27

 


Кодекс етики депутата Перечинської міської ради VII скликання

Преамбула

Перечинська міська рада як представницький орган місцевого самоврядування на території міста Перечин та кожен депутат Перечинської міської ради, зокрема:

- відчуваючи відповідальність перед територіальною громадою міста Перечин та своїми виборцями та усвідомлюючи довіру, висловлену перечинцями;

- керуючись тим, що етичні і прозорі дії депутатів Перечинської міської ради значною мірою сприяють формуванню демократичних інститутів в місті Перечин, посиленню довіри суспільства до органів представницької демократії, розвитку і вдосконаленню норм депутатської етики, зобов'язуються виконувати принципи та інструкції, передбачені цим Кодексом.

* * *

Кодекс етики депутатів Перечинської міської ради VII скликання (далі - Кодекс) встановлює набір етичних принципів і стандартів, на основі яких депутати Перечинської міської ради VII скликання (далі - депутати) здійснюють свою діяльність. Кодекс є корпоративною угодою, розробленою і ухваленою з метою сприяння ефективної діяльності депутатів.

Метою Кодексу є встановлення стандартів та правил поведінки для врегулювання ситуацій етичного характеру, що виникають в процесі здійснення депутатами повноважень, покладених на них Конституцією України, законами України та волею виборців.

РОЗДІЛ I
Загальні положення

Стаття 1. Загальні вимоги стосовно поведінки депутата

 1. У своїй діяльності депутат повинен:

- захищати інтереси територіальної громади міста Перечин та безпосередньо своїх виборців;

- керуватися інтересом і благом територіальної громади, яку він представляє;

- знати положення Конституції, законів України та інших нормативно-правових актів, які є підставою для його діяльності;

- виконувати свої обов'язки ретельно, зі старанням, з наміром звітувати за прийняті рішення;

- знати і розуміти демократичні принципи місцевого самоврядування, всебічно сприяти залученню до безпосереднього управління містом Перечин членів територіальної громади міста Перечин;

- взаємодіяти з іншими інституціями громадянського суспільства, громадськими організаціями та органами самоорганізації населення;

- не вдаватися до дій, які могли б спонукати інших до порушення положень законів України і цього Кодексу;

Депутат у своїй діяльності має бути зразком гідності, чесності, порядності та професіоналізму.

Стаття 2. Принципи, якими повинен керуватися депутат під час виконання своїх обов'язків

 1. Відданість інтересам територіальної громади міста Перечин.
 2. Сумлінність.
 3. Доброчесність та прозорість.
 4. Об'єктивність та неупередженість.
 5. Відповідальність та підзвітність перед територіальною громадою міста Перечин.
 6. Публічність.
 7. Чесність.
 8. Компетентність.

Стаття 3. Порядок застосування цього Кодексу

 1. У разі порушення депутатом Перечинської міської ради VII скликання цього Кодексу головуючий на засіданні Перечинської міської ради або постійна комісія Перечинської міської ради, до предмету відання якої віднесено питання Регламенту (далі - Комісія), може застосувати до нього заходи впливу у порядку, визначеному цим Кодексом та Регламентом Перечинської міської ради.

РОЗДІЛ II
Правила депутатської етики у Перечинській міській раді, постійних комісіях Перечинської міської ради та інших утворених нею органах

Стаття 4. Присутність на засіданнях

 1. Депутат зобов'язаний особисто бути присутнім і брати участь у засіданнях Перечинської міської ради та її органів, до складу яких його обрано; добросовісно виконувати рішення і доручення Перечинської міської ради, постійних та тимчасових контрольних комісій Перечинської міської ради. Відсутність депутата на засіданнях допускається тільки через поважну причину, при цьому депутат зобов'язаний діяти відповідно до порядку, передбаченого Регламентом Перечинської міської ради. У разі неможливості прибути на пленарне засідання Перечинської міської ради, засідання постійної чи тимчасової контрольної комісій чи іншого органу, до якого обрано депутата, депутат повідомляє про це секретаріату Перечинської міської ради, чи відповідно голові відповідної постійної чи тимчасової контрольної комісії, чи іншого органу.

Стаття 5. Голосування на засіданнях

 1. Депутат голосує особисто. На пленарних засіданнях Перечинської міської ради не допускається передоручення щодо голосування іншому депутату або іншій особі. У разі встановлення таких порушень, факт яких підтверджено документальними доказами або свідченнями очевидців, головуючий на пленарному засіданні Перечинської міської ради виголошує на пленарному засіданні Перечинської міської ради попередження депутату-порушнику, а інформація про такі факти публікується на офіційному веб-сайті Перечинської міської ради.
 2. Вилучення картки депутата чи перешкоджання здійсненню волевиявлення депутата забороняється.

Стаття 6. Правила поведінки депутатів під час пленарних засідань Перечинської міської ради, засідань постійних комісій Перечинської міської ради та інших утворених нею органах

 1. Поведінка депутатів та відносини між депутатами будуються на основі принципу рівності. Кожен депутат зобов'язаний лояльно ставитися до інших депутатів незалежно від їхнього соціального та майнового статусу, раси, віку і статі, етнічного походження, політичних та релігійних переконань. Депутати повинні здійснювати свою роботу, керуючись принципами вільного колективного обговорення, поваги до плюралізму поглядів і думок, недопущення конфліктів, подолання суперечностей у позиціях депутатів шляхом дискусій та компромісів. Депутат не може нав'язувати свою позицію шляхом застосування погроз, ультиматумів та інших подібних дій.
 2. Беручи участь у пленарних засіданнях Перечинської міської ради, засіданнях постійних та тимчасових контрольних комісій Перечинської ради та інших утворених нею органах, депутати повинні дотримуватися дисципліни та норм етики і, зокрема, правил, передбачених Регламентом Перечинської міської ради та цим Кодексом, проявляти ввічливість, толерантність, тактовність та повагу до головуючого на засіданні, депутатів та інших осіб, присутніх на засіданні.
 3. Не допускаються індивідуальні та колективні дії депутатів, спрямовані на зрив чи створення перешкод у проведенні засідань. Зокрема, забороняється:

1) виступати без дозволу головуючого, в тому числі з питань, що не стосуються визначеного порядку денного;

2) порушувати встановлені Регламентом Перечинської міської ради порядок та вимоги стосовно виступів;

3) перешкоджати викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, звуковими пристроями, вставанням, розмовами по мобільному телефону тощо);

4) використовувати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних і насильницьких дій, допускати образи на адресу інших депутатів або інших осіб, державних органів, підприємств, установ та організацій;

5) використовувати в своїх промовах недостовірні та неперевірені відомості;

6) вносити до зали засідань та використовувати під час проведення засідань плакати, лозунги, гучномовці, інші предмети та технічні засоби, які не мають на меті забезпечення нормотворчої діяльності, чи навпаки, створювати перешкоди у роботі технічного обладнання, що необхідне для проведення засідань;

7) цілеспрямовано чинити дії, наслідком яких може бути пошкодження або знищення майна Перечинської  міської ради, або майна, яке Перечинською міською радою орендується.

 1. У разі порушення вимог, викладених у цій статті, головуючий на пленарному засіданні Перечинської міської ради має право:

1) закликати депутатів до порядку;

2) винести усне зауваження депутату;

3) піддати депутата публічному осуду шляхом оголошення про порушення на засіданні;

4) звернутися до Комісії зі скаргою про порушення норм цього Кодексу та проханням надати оцінку вчиненим діям та винести рішення про притягнення депутата (депутатів), що порушив (порушили) вимоги цього Кодексу, до відповідальності;

5) закрити пленарне засідання з підстав, передбачених Регламентом ради.

РОЗДІЛ III
Право на володіння та поширення інформації, використання статусу депутата

Стаття 7. Використання депутатом свого статусу у питаннях поширення інформації, дотримання депутатської таємниці

 1. Депутат не повинен використовувати свій депутатський статус в особистих, зокрема корисливих, цілях. Це стосується всіх аспектів діяльності депутата, його відносин з державними органами та органами місцевого самоврядування, посадовими особами, громадськістю та засобами масової інформації.
 2. Депутат зобов'язаний використовувати лише в службових цілях і не розголошувати інформацію, яка законодавством віднесена до інформації з обмеженим доступом і стає відомою йому під час виконання депутатських обов'язків.
 3. Депутат не може розголошувати інформацію, яка стала йому відома під час здійснення депутатських повноважень, якщо ця інформація:

- стосується питань, які розглянуті на закритих засіданнях Перечинської  міської ради та її органів;

- стосується таємниць особистого життя депутата, які охороняються законом і стали відомими в зв'язку з розглядом у Перечинській  міській раді питання про порушення депутатом депутатської етики до винесення рішення по справі про відповідне порушення;

- складає таємницю особистого життя виборця чи іншої особи, що довірена депутату за умови її нерозголошення;

- містить персональні дані осіб, і зазначені особи не надали згоду на її поширення.

 1. У разі порушення вимог цієї статті суб'єкт, що виявив такі порушення, звертається зі скаргою до Комісії з проханням розглянути справу по суті та винести відповідне рішення з метою покарання депутата-порушника.

Стаття 8. Використання депутатом депутатського бланку

 1. Депутат зобов'язаний використовувати затверджений у встановленому порядку депутатський бланк тільки для офіційних звернень, запитів, листів та документів, які підписуються ним власноруч і необхідні для здійснення депутатських повноважень.

РОЗДІЛ IV
Правила депутатської етики під час роботи з виборцями, із засобами масової інформації, працівниками секретаріату Перечинської міської ради та помічниками-консультантами

Стаття 9. Взаємовідносини депутата з виборцями

 1. Депутат несе відповідальність перед своїми виборцями за обіцянки, дані в період передвиборчої кампанії. Депутат повинен об'єктивно ставитися до своїх обіцянок, не давати обіцянок, що завідомо не можуть бути виконані.
 2. Депутат повинен сумлінно виконувати свої обов'язки стосовно роботи з виборцями, проводити прийоми громадян, розглядати та надавати відповідь на звернення громадян у строки та в порядку, визначеними законодавством.
 3. Депутат через засоби масової інформації і під час зустрічей з виборцями зобов'язаний інформувати їх про свою діяльність, в тому числі, пов'язану з особистими зверненнями громадян. Інформація, що надається депутатом виборцям, має бути повною, достовірною та об'єктивною.
 4. Депутат повинен вживати всі необхідні заходи, що не суперечать закону, з метою забезпечення прав, свобод і законних інтересів своїх виборців та інших громадян. З метою вирішення проблем громадян та реалізації поставлених ними вимог депутат повинен вносити пропозиції у відповідні органи державної влади, органи місцевого самоврядування, громадські організації та інші установи, що відповідальні чи можуть сприяти вирішенню відповідних завдань.
 5. При особистому спілкуванні з виборцями депутат повинен намагатися служити прикладом професіоналізму, порядності, демократичності та справедливості; проявляти повагу та терпимість до переконань виборців, традицій, культурних особливостей етнічних і соціальних груп, релігійних конфесій, сприяти міжнаціональній та міжконфесійній згоді; проявляти витримку і коректність, особливо у тих випадках, коли власна позиція депутата не збігається з думкою виборця.

Стаття 10. Взаємодія депутата із засобами масової інформації

 1. Депутат не повинен уникати спілкування з представниками засобів масової інформації, особливо з важливих для суспільства питань, а навпаки, намагатися частіше доносити власну позицію, позицію своєї політичної сили чи Перечинської міської ради в цілому до відома громадян.
 2. Публічні виступи депутата мають бути коректними та виваженими, спрямованими на зміцнення авторитету депутата та Перечинської міської ради в цілому.
 3. У разі, якщо депутат, виступаючи в засобах масової інформації, на прес-конференціях, мітингах, з будь-якими публічними заявами, піддає критиці діяльність державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій та їх посадових осіб і громадян, він повинен використовувати тільки достовірні, перевірені факти.

Стаття 11. Взаємодія депутата з працівниками секретаріату ради, помічниками-консультантами депутата ради

 1. Діяльність секретаріату Перечинської міської ради та помічників-консультантів спрямована на забезпечення виконання депутатом своїх депутатських повноважень. Працівники секретаріату Перечинської міської ради та помічники-консультанти повинні сприяти встановленню професійних, конструктивних відносин з депутатом, що є важливим фактором ефективності діяльності Перечинської міської ради. Депутати повинні бути коректними і ввічливими у спілкуванні з працівниками секретаріату Перечинської міської ради та помічниками-консультантами, демонструвати їм свою повагу та вихованість; те ж саме стосується працівників секретаріату Перечинської міської ради та помічників-консультантів по відношенню до депутатів.
 2. Депутат залучає до діяльності працівників секретаріату безпосередньо тільки для виконання депутатських обов'язків, у суворій відповідності до трудового законодавства України.
 3. Депутатам забороняється чинити будь-які утиски по відношенню до працівників секретаріату Перечинської міської ради та помічників-консультантів через причини, пов'язані з їхніми політичними та релігійними переконаннями, етнічним та соціальним походженням, расою, статтю та віком, майновим статусом.
 4. Працівники секретаріату Перечинської міської ради та помічники-консультанти мають право звернутися зі скаргою щодо порушення депутатами вимог цього Кодексу, Регламенту ради та законів України на предмет неетичної поведінки депутатів до Комісії, якщо інше не передбачено законодавством України. Ці скарги підлягають обов'язковому розгляду Комісією і передбачають перевірку фактів, що містяться у скарзі, та, у разі виявлення порушень, вжиття заходів відповідного реагування.

РОЗДІЛ V
Порядок розгляду питань, пов'язаних з порушенням Кодексу, та відповідальність за порушення

Стаття 12. Порядок розгляду питань, пов'язаних з порушенням Кодексу, та відповідальність за порушення

 1. Дотримання депутатом норм цього Кодексу є важливим елементом для всебічної і об'єктивної оцінки його професійних і особистих якостей.
 2. Головним органом у структурі Перечинської міської ради, що забезпечує дотримання депутатами правил депутатської етики і, зокрема, вимог цього Кодексу, є постійна комісія міськради, до предмета відання якої віднесено питання Регламенту міськради.
 3. За результатами розгляду на своєму засіданні у випадку порушення цього Кодексу Комісія має право застосувати до депутата-порушника один або одночасно кілька таких заходів впливу:

1) попередження із занесенням до протоколу засідання;

2) рекомендація депутату вжити належних заходів з метою попередження подальших випадків порушень норм і правил депутатської етики;

3) інформування про недостойну поведінку депутата та про заходи впливу, яких вжила до нього Перечинської міська рада, шляхом розміщення повідомлень на офіційному веб-сайті Перечинської міської ради;

4) внесення на розгляд Перечинської міської ради пропозицій щодо застосування до депутата, що порушив норми депутатської етики, санкцій у вигляді позбавлення права виступу на одному пленарному засіданні.

 1. У разі виявлення за результатами розгляду питань щодо порушення депутатами норм депутатської етики ознак злочину або адміністративного правопорушення, Комісія передає матеріали справи до правоохоронних органів.

Секретар міської ради

О.Ю.Вовканич-Белеканич

 

 

УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ОБЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

2 пленарне засідання

1 сесії VІI скликання

РІШЕННЯ

від 8 червня  2017 року  №28        

         м.Перечин

 

Про створення комісії

Перечинської міської ради

щодо контролю ведення

лісового господарства у

Перечинській об’єднаній

територіальній громаді

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою регулювання відносин, які стосуються користування, розпоряджання лісами Перечинської об’єднаної територіальної громади, а також забезпечення охорони, відтворення і сталого використання лісових ресурсів з урахуванням екологічних, економічних, соціальних та інших інтересів громади, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Створити комісію міської ради щодо контролю ведення лісового господарства у Перечинській об’єднаній територіальній громаді у складі:

Кравець Віталій Володимрович – перший заступник міського голови

Попович Іван Іванович – ПП, с.Сімерки

Белеканич Михайло Миколайович – не працює, с.Сімерки

Федарка Юрій Іванович – депутат міської ради

Цмур Юрій Іванович – депутат міської ради

Баєв Євген Олександрович – депутат міської ради

Бабич Володимир Андрійович – депутат міської ради

 1. Комісії контролювати виконання вимог до лісової охорони щодо забезпечення ефективної охорони лісів від незаконних рубок.
 2. Покласти персональну відповідальність таксаторів при проведенні лісовпорядкування.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Кравця В.В. та постійну комісію міської ради з питань земельних відносин, архітектури та містобудування (Баєв Є.О.)

 

 

 

 

Міський голова                                          І.М.Погоріляк

 

 

УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ОБЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

2 пленарне засідання

1 сесії VІI скликання

РІШЕННЯ

 

від 8 червня  2017 року  № 29        

         м.Перечин

 

 

 

Про затвердження Положення про 
погоджувальну раду Перечинської 
міської ради VІІ скликання

         Керуючись статтею 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада                                                      ВИРІШИЛА:1. Затвердити Положення про погоджувальну раду Перечинської міської ради VІІ скликання згідно додатку1.

2. Створити погоджувальну раду Перечинської міської ради згідно додатку №2.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради О.Ю.Вовканич-Белеканич.

 

 

 


Міський голова                                       І.М.Погоріляк

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1
до рішенням міської ради 
від 08 червня 2017 року № 29


ПОЛОЖЕННЯ
про погоджувальну раду Перечинської міської ради VII скликання1.Погоджувальна рада утворюється з метою попереднього обговорення проблемних питань, пов`язаних з діяльністю міської ради, узгодження шляхом консультацій та переговорів позицій політичних сил, що представлені в міській раді з питань порядку денного, які передбачається внести на розгляд Ради, а також сприянню більш ефективній підготовці сесійних засідань міської ради. 
2.Погоджувальна рада є дорадчим органом, рішення погоджувальної ради мають дорадчий характер.

3.До складу погоджувальної ради входять: міський голова, секретар міської ради та уповноважені представники депутатських фракцій, груп, які входять до складу міської ради та голови постійних депутатських комісій. У разі відсутності когось із голів депутатських фракцій, груп чи постійних депутатських комісій у засіданні погоджувальної ради беруть участь їх представники та заступники голів постійних депутатських комісій.

4.Погоджувальна рада підзвітна міській раді і діє згідно з Регламентом Перечинської міської ради та цим Положенням.

5. Погоджувальна рада проводить свою роботу у формі засідань.

6. Засідання погоджувальної ради є правомочними якщо в ньому беруть участь не менше половини осіб, зазначених у п.2 цього Положення.

7. Організація роботи погоджувальної ради покладається на міського голову та секретаря міської ради.

8. Засідання погоджувальної ради скликаються міським головою за 2 дні до пленарного засідання, за винятком скликання позачергових сесій чи пленарних засідань.

9. Засідання погоджувальної ради веде міський голова, а в разі його відсутності секретар міської ради.

10. В засіданнях погоджувальної ради за потреби беруть участь заступники міського голови, начальники відділів, управлінь та служб міської ради.

11.Рішення погоджувальної ради приймаються шляхом узгодження рекомендацій стосовно проектів рішень міської ради : повернення на доопрацювання, внесення змін, доповнень, винесення на громадське обговорення тощо.

12. За поданням міського голови, секретаря міської ради, постійних комісій, депутатських фракцій, груп погоджувальна рада розглядає інші питання організації роботи міської ради.

13. Організаційно-інформаційне забезпечення роботи погоджувальної ради здійснюється виконавчими органами міської ради.

14. Положення набуває чинності з моменту його затвердження на сесії міської ради і діє до прийняття нового положення радою наступного скликання. Протягом терміну повноважень міської ради VІІ скликання можливе внесення змін і доповнень до цього Положення. Зміни, доповнення затверджує сесія міської ради.


Секретар міської ради                      О.Ю.Вовканич-Белеканич

 

 

 

 

 

Додаток 2
до рішення міської ради
від 08 червня 2017 року № 29

С П И С О К
погоджувальної ради Перечинської міської радиПогоріляк І.М. – міський голова, голова погоджувальної ради
Вовканич-Белеканич О.Ю. – секретар міської ради, секретар погоджувальної ради

члени погоджувальної ради:

Шинкарчук Я.І. – голова постійної комісії з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та сфери послуг

 

Баєв Є.О. – голова постійної комісії з питань земельних відносин, архітектури та містобудування

Головей М.М. – голова постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики, протидії та запобігання корупції

Гунка Ф.Ф. – голова постійної комісії з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення

Іпполітов Т.В. – голова постійної комісії з питань інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства та комунальної власності

Панін В.С. – голова постійної комісії з питань інвестицій, туризму, міжнародних  та зовнішньоекономічних зв’язків

Барзак Ольга Іванівна – голова фракції «Відродження»

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                              О.Ю.Вовканич-Белеканич

УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ОБЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

2 пленарне засідання

1 сесії VІI скликання

РІШЕННЯ

від 8 червня  2017 року  №30        

         м.Перечин

 

 

 

Про утворення лічильної комісії

 Перечинської міської ради VІІ скликання

         Керуючись статтею 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ,міська рада                                                      ВИРІШИЛА:1. Утворити лічильну комісію Перечинської міської ради VII скликання у складі:

Гунка Федір Федорович – голова комісії

Баєв Євген Олександрович

Макар Іван Ілліч

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики, протидії та запобігання корупції (голова – Головей М.М.)

 

 

 


Міський голова                                       І.М.Погоріляк

 

 

УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ОБЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

2 пленарне засідання

1 сесії VІI скликання

РІШЕННЯ

 

від 8 червня  2017 року  № 32        

         м.Перечин

 

Про відмову та надання дозволів на виготовлення технічної

документації із землеустрою, проектів відведення

на земельні ділянки, призначених для

будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель та споруд

 

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 60, 61, 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України, статтей 88,89 Водного кодексу України, статтей 26,47 Закону України «Про землеустрій», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них», розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Надати Борис Ользі Іванівні, жит. м. Перечин, вул. ***, ***, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужгородська, 142.
 2. Надати Малишко Наталії Миколаївні, жит. м. Перечин, пл. ***, ***/*** дозвід на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м Перечин, вул. Шевченка.
 3. Надати Рябінчаковій Раїсі Григорівні, жит. м. Перечин, вул. ***, *** дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Чкалова, 12.
 4. Надати Мельник Марії Василівні, жит. м. Перечин, вул. ***, ***дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужгородська, 138.
 5. Відмовити Кирлику Владиславу Васильовичу, жит. м. Ужгород, вул. ***, *** у наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Марії Химинець у зв»язку з тим, що дана земельна ділянка належить іншій особі.
 6. Надати Бордюк Христині Володимирівні, жит.с.Лопушка, вул.***, *** Перемишлянського району Львівської області дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, площею 0,25 га, яка розташована за адресою: с.Сімер, вул.Молодіжна,8.

 

 

 

 

Міський голова                                                         І.М. Погоріляк

 

 

УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ОБЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

2 пленарне засідання

1 сесії VІI скликання

РІШЕННЯ

 

від 8 червня  2017 року  №33       

         м.Перечин

 

Про відмову та надання дозволів на виготовлення технічної

документації із землеустрою, проектів відведення на

земельні ділянки, призначених для ведення

особистого селянського господарства

та індивідуального садівництва

 

 

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України,розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для, ведення особистого селянського господарства, ведення індивідуального садівництва та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, ч.6 ст.5 Закону України «Про особисте селянське господарство», на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати Бабичу Ернесту Володимировичу, жит. м. Перечин, вул. ***, *** дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, площею 0,12 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. М.Підгірянки.
 2. Надати Бральчуку Олександру Олександровичу, жит. м. Перечин, вул. ***, *** дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, площею 0,1592 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Суворова, 35.
 3. Відмовити Кирлику Владиславу Васильовичу, жит. м. Ужгород, вул. ***, *** у наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, площею 0, 12 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Марії Химинець у зв»язку з тим, що дана земельна ділянка належить іншій особі.

 

   Міський голова                                                               І.М. Погоріляк

 

 

УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ОБЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

2 пленарне засідання

1 сесії VІI скликання

РІШЕННЯ

 

від 8 червня  2017 року  №34        

         м.Перечин

 

Про затвердження технічної документації

із землеустрою, проектів відведення земельних

ділянок, призначених для будівництва та

обслуговування житлових будинків,

господарських будівель і споруд

та передачу у власність земельних ділянок.

 

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 33 глави п»ятої, статті 40 глави шостої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19 Земельного кодексу України, розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), ведення особистого селянського господарства, ведення індивідуального садівництва та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, ч.6 ст.5 Закону України «Про особисте селянське господарство», на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Пал Отто Олександровичу, жит. м. Перечин, вул. ***, *** проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,0237 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Мала, 14
  • Передати безоплатно у власність Пал Отто Олександровичу, жит. м. Перечин, вул. ***, *** земельну ділянку, яка призначена  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,0237 га, та розташована за адресою: м. Перечин, вул. Мала, 14.
 2. Затвердити Гладиш Ганні Іванівні, жит. м. Перечин, вул. ***, ***/***, в інтересах якої на підставі довіреності діє Оне Мирослава Євстахіївна, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, площею 0,0791 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська, 66/1
  • Передати безоплатно у власність Гладиш Ганні Іванівні, жит. м. Перечин, вул. ***, ***/*** земельну ділянку, яка призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, площею 0,0791 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська, 66/1.
 3. Затвердити Гудаку Андрію Івановичу, жит. м. Перечин, вул.***,***, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Шевченка,92.
  • Передати безоплатно у власність Гудаку Андрію Івановичу, жит. м. Перечин, вул. ***,*** земельну ділянку, яка призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, площею 0,010 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Шевченка,92.

 

 

 

 

 

Міський голова                                                         І.М. Погоріляк

 

УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ОБЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

2 пленарне засідання

1 сесії VІI скликання

РІШЕННЯ

 

від 8 червня  2017 року  №36        

         м.Перечин

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту

землеустрою щодо відведення земельної

ділянки в оренду для розміщення та експлуатації

основних, підсобних та допоміжних будівель

та споруд підприємств переробної, машинобудівної

та іншої промисловості

 

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 33 глави п»ятої, статті 40 глави шостої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19 Земельного кодексу України, розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Надати виконавчому комітету Перечинської міської ради дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, орієнтовною площею 0,67 га, що знаходиться за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська, 59.

           

Міський голова                                               І.М. Погоріляк

УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ОБЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

2 пленарне засідання

1 сесії VІI скликання

РІШЕННЯ

 

від 8 червня  2017 року  №35       

         м.Перечин

 

 

Про внесення змін до рішення

7 сесії VII скликання № 162

від 18 серпня 2016 року.

 

 

          Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Внести зміни до рішення 7 сесії VII скликання № 162 від 18 серпня 2016 року, а саме: виключити п.1 з даного рішення у зв’язку з невідповідністю вимогам Земельного кодексу України .

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                             І.М.Погоріляк

 

 

 

 

УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ОБЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

2 пленарне засідання

1 сесії VІI скликання

РІШЕННЯ

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                            

від  18 серпня  2016 року №162

         м.Перечин

 

Про надання дозволу на виготовлення

проекту землеустрою, надання в оренду

земельної  ділянки несільськогосподарського

призначення в м. Перечин.

 

Відповідно до вимог статей  12, 19, 79-1, 91, 125-126, 128 Земельного кодексу України, норм ст. 9 Закону України «Про оренду землі», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звернення фізичних осіб, фізичних осіб-підприємці та юридичних осіб та доданих до них документів, врахувавши висновки постійної депутатської комісії, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Надати ТзОВ «Самвер» дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки орієнтовною площею 0,67 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. Перечин, вул. Ужанська, 59.

 

 

 

 

Міський голова                                                         І.М. Погоріляк

 

 

 

УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ОБЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

2 пленарне засідання

1 сесії VІI скликання

РІШЕННЯ

 

від 8 червня  2017 року  №37        

         м.Перечин

 

Про внесення змін до рішення № 243

 «Про упорядкування умов праці

працівників апарату Перечинської

міської ради на 2017 рік» від 22 грудня 2016 року

 

         Відповідно до пункту 5 частини 1, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі положень постанови Кабінету міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів, та інших органів» (з послідуючими змінами та доповненнями), керуючись Кодексом законів про працю України, Закону України «Про оплату праці», міська рада

 

ВИРІШИЛА :

 

 1. Внести зміни до пп. 2,3 рішення № 243 «Про упорядкування умов праці працівників апарату Перечинської міської ради на 2017 рік» від 22 грудня 2016 року та викласти в наступній редакції:

 

 1. Встановити Перечинському міському голові‚ секретарю ради, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів, першому заступнику міського голови надбавку за особливий характер роботи та інтенсивність праці у розмірі 50% посадового окладу з урахуванням доплати за ранг та вислугу в межах фонду оплати праці.
 2. Встановити щомісячну премію міському голові, секретарю міської ради, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів першому заступнику міського голови в розмірі 100% посадового окладу в межах економії фонду оплати праці та виплачувати відповідні матеріальні допомоги.

 

 Міський голова                                                                І.М.Погоріляк

УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ОБЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

2 пленарне засідання

1 сесії VІI скликання

РІШЕННЯ

 

від 8 червня  2017 року  №40        

         м.Перечин

 

Про внесення змін до рішення

№246 від 22.12.2016 року

«Про затвердження цільових

програм з питань розвитку місцевого

самоврядування на 2016-2018 роки

 

      Відповідно до пункту ст.22, ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  у зв’язку з виникненням необхідності збільшення переліку заходів і завдань,   міська рада        

 

ВИРІШИЛА:

 1. В розділ 3 Програми національно-патріотичного виховання в м.Перечин на 2016-2018 роки добавити пункт  «Закупка білетів для переможців заходів, проведених в рамках даної Програми, на відвідування культурно-масових заходів (музеї, виставки, вистави, фестивалі, інші заходи) та оплата послуг з відвідування культурно-масових заходів (музеї, виставки, вистави, фестивалі, інші заходи) переможцями заходів, проведених в рамках даної Програми» та «Послуги районного будинку культури (оренда залу), придбання товарно – матеріальних цінностей для проведення дитячих свят, придбання тканини, фурнітури для пошиву костюмів».

        2 .Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та сфери послуг (голова Шинкарчук Я.І.).

 

 

 

Міський голова                                                                            І.М.Погоріляк

УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ОБЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

2 пленарне засідання

1 сесії VІI скликання

РІШЕННЯ

від 8 червня  2017 року  № 44        

         м.Перечин

 

Про внесення змін

до рішень сесій

 

Відповідно до вимог статей  12, 19, 79-1, 91, 125-126, 128 Земельного кодексу України, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звернення фізичних осіб, врахувавши висновки постійної депутатської комісії, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до рішення 11 сесії 7 скликання № 307 від 6 квітня 2017 року та викласти в наступній редакції:

« Надати дозвіл гр..Сверидюк Роману Петровичу, жит.м.Перечин, вул.Лермонтова, 11/12 на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу, площею 0, 0024 га, яка знаходиться за адресою: м.Перечин, вул.Лермонтова,11.»

 1. Внести зміни до рішення 7 сесії 5 скликання №364-Р від 05 жовтня 2010р. та викласти у наступній редакції:

«Надати гр..Головей Вікторії Адамівні, жит.м.Перечин, вул.Ужанська, 13/2, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська,13/2.»

 

 

 

 

 

Міський голова                                          І.М.Погоріляк

 

УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ОБЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

2 пленарне засідання

1 сесії VІI скликання

РІШЕННЯ

 

від 8 червня  2017 року  №45        

         м.Перечин

 

Про скасування п.1, п.1.1

рішення 3 пленарного засідання

9 сесії 7 скликання № 260 від

22 грудня 2016 року та надання

дозволу на виготовлення технічної

документації із землеустрою  щодо  встановлення  меж частини  земельної  ділянки,  на  яку поширюються права сервітуту

 

 

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статті 55-1 Земельного Кодексу України,  керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Визнати таким, що втратило чинність рішення 3 пленарного засідання 9 сесії 7 скликання № 260 від 22 грудня 2016 року «Про відмову та затвердження технічної документації із землеустрою, надання в оренду

земельних ділянок несільськогосподарського призначенняв м. Перечин», у зв’язку з виявленими обставинами, які порушують права громадян міста Перечин.

 1. Надати дозвіл виконавчому комітету Перечинської міської ради на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення  меж частини  земельної  ділянки,  на  яку поширюються права сервітуту орієнтовною площею 40 кв.м., яка розташована за адресою: м.Перечин, вул..Ужгородська,157.

 

Міський голова                                        І.М.Погоріляк