Рішення 1пленарного засідання Перечинської міської рвди від 12.07.2016 р.


                                    

                               

Дата публікації:

18.07.16

                                 УКРАЇНА                                    

                               ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                    

1  пленарне засідання

 7 сесії VII скликання

РІШЕННЯ

від  12 липня   2016 року   №135

         м.Перечин

 

Про затвердження звіту

по виконанню міського бюджету

за 1-ше  півріччя  2016 року

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України та розглянувши звіт по виконанню міського бюджету за 1-ше півріччя 2016 року міська рада  

 

 ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити звіт по виконанню міського бюджету за 1-ше півріччя 2016 року згідно додатків 1,2. (додатки додаються).
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.).

 

 

Міський голова                                                    І.М.Погоріляк

 

 

 

 

 

 

 Додаток 1
до   рішення 1 пленарного засідання 7 сесії 

Перечинської міської ради  VII скликання від
                                                                             12  липня 2016 року №135 "Про затвердження звіту      

      по виконанню міського бюджету за 1-ше півряччя 2016 року"     

Звіт по виконанню загального фонду міського бюджету за 1-ше півряччя 2016 року
Код Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету
Уточнений план за 1-ше півріччя 2016 року Виконано за 1-ше півріччя 2016 року % Виконання
Залишок коштів станом на 01.01.2016 року 611329 611329  
ДОХОДИ
10000000 Податкові надходження 2128600 4684559 1228
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   1680  
11020000 Податок на прибуток підприємств   1680  
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності   1680  
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  20000 179277 896
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  20000 179277 896
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 20000 179277 896
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 450000 370433 82
14040000 Акцизний податок з реалізації суб"єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 450000 370433 82
18000000 Місцеві податки 1658600 4133169 249
18010000 Податок на майно 948100 3209125 338
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об"єктів житлової нерухомості 1500 271 18
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості    105  
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об"єктів нежитлової нерухомості 27600 68569 248
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 320000 2187908 684
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 545000 835053 153
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   8127  
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 54000 96592 179
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб   12500  
18030000 Туристичний збір   376  
18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами   376  
18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності   -1800  
18040600 Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року    -1800  
18050000 Єдиний податок 710500 925468 130
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 78000 98386 126
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 632500 826982 131
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків   100 -
20000000 Неподаткові надходження 19200 46805 244
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності     119  
21080000 Інші надходження     119  
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції    119  
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 19200 35646 186
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 7500 14359 191
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 7500 14359 191
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 3000 11882 396
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 3000 11882 396
22090000 Державне мито 8700 9405 108
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 300 481 160
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 5200 3390 65
22090400 Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів(посвідок)та паспортів громадян України 3200 5534 173
24000000 Інші неподаткові надходження   11040  
24060000 Інші надходження   11040  
24060300 Інші надходження   11040  
40000000 Офіційні трансферти 2063669 2063669 100
41000000 Від органів державного управління 2063669 2063669 100
41020000 Дотації  2063669 2063669 100
41020900 Інші додаткові дотації 2063669 2063669 100
ВСЬОГО ДОХОДІВ   4211469 6795033 161
БАЛАНС 4822798 7406362  
ВИДАТКИ
Код Найменування згідно
 з тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
Уточнений план за 1-ше півріччя 2016 року Виконано за 1-ше півріччя 2016 року % Виконання
010000 Державне управління 777810 654864 84
010116 Органи місцевого самоврядування 777810 654864 84
070000 Освіта 2013669 1714980 85
070101 Дошкільні заклади освіти 2013669 1714980 85
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 112200 90728 81
090412 Інші видатки на соціальний захист 91100 76800 84
090501 Організація та проведення громадських робіт 21100 13928 66
100000 Житлово-комунальне господарство 607706 562976 93
100203 Благоустрій міст,сіл,селищ 607706 562976 93
110000 Культура і мистецтво 108000 99997 93
110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи 108000 99997 93
130000 Фізична культура і спорт 32000 15515 48
130112 Інші видатки 32000 15515 48
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок,телекомунікації та інформатика 508257 482712 95
170703 Видатки на проведення робіт,пов’язаних із будівництвом,реконструкцією,ремонтом та утриманням автомобільних робіт 508257 482712 95
200000 Охорона навколишнього природного середовища 180000 104229 58
200700 Інші природоохоронні заходи 180000 104229 58
250000 Видатки, не віднесені до основних груп 342470 233402 68
250102 Резервний фонд 30000    
250404 Інші видатки 282470 203402 72
250911 Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам 30000 30000 100
600000 Фінансування за активними операціями 831972 453771 55
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 831972 453771 55
ВСЬОГО ВИДАТКІВ 5514084 4413174 80
Залишок коштів станом на 01.07.2016 року -691286 2993188  
БАЛАНС 4822798 7406362  
Секретар  міської ради                                                        О.Ю.Вовканич - Белеканич

Додаток 2
до   рішення 1 пленарного засідання 7 сесії  

Перечинської міської ради  VII скликання від
                                                                            12 липня 2016 року №135 "Про затвердження звіту

по виконанню міського бюджету

за 1-ше півряччя 2016 року"     

Звіт по виконанню спеціального фонду міського бюджету за 1-ше півріччя 2016 року
Код Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету
Уточнений план за 1-ше півріччя 2016 року Виконано за 1-ше півріччя 2016 року % Виконання
Залишок коштів станом на 01.01.2016 року 3178422 3178422  
ДОХОДИ
10000000 Податкові надходження 23520 34451 146
19000000 Інші податки та збори 23520 34451 146
19010000 Екологічний податок 22500 32626 145
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 19800 28356 143
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об"єкти 1200 928 77
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об"єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 1500 3342 223
19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища 1020 1825 179
19050200 Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища 1020 1825 179
20000000 Неподаткові надходження 285133 420023 147
24000000 Інші неподаткові надходження 91200 128702 141
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 1200 2658 222
24170000 Надходження коштів від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 90000 126044 140
25000000 Власні надходження бюджетних установ 193933 291321 150
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 180000 157844 88
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із їх основною діяльністю 180000 157844 88
25020000 Інші джерела власних надходжень 13933 133477 958
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки   119549  
25020200 Кошти,що отримуютьь бюджетні установи від підприємст, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів 13933 13928 100
30000000 Доходи від операцій з капіталом 110000 269181 245
31000000 Надходження від продажу основного капіталу 60000    
31030000 Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності 60000    
33000000 Надходження від продажу землі і нематеріальних активів 50000 269181 538
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти ,які підлягають приватизації,та земельних ділянок,які знаходяться на території Автономної Республіки  Крим) 50000 269181 538
50000000 Цільові фонди 15000 15000 100
50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади 15000 15000 100
600000 Фінансування за активними операціями 831972 453771 55
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 831972 453771 55
ВСЬОГО ДОХОДІВ 1265625 1192426 94
БАЛАНС 4444047 4370848  
ВИДАТКИ
Код Найменування згідно
 з тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
Уточнений план за 1-ше півріччя 2016 року Виконано за 1-ше півріччя 2016 року % Виконання
010000 Державне управління 60000 48473 81
010116 Органи місцевого самоврядування 60000 48473 81
070000 Освіта 230000 193555 84
070101 Дошкільні заклади освіти 230000 193555 84
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 13933 13928 100
090501 Організація та проведення громадських робіт 13933 13928 100
110000 Культура і мистецтво 26750 26509 99
110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи 26750 26509 99
150000 Будівництво 2739013 429005 16
150101 Капітальні вкладення 2739013 429005 16
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок,телекомунікації та інформатика 402401 369958 92
170703 Видатки на проведення робіт,пов’язаних із будівництвом,реконструкцією,ремонтом та утриманням автомобільних робіт 402401 369958 92
180000 Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю 150000 100007 67
180409 Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності 150000 100007 67
240000 Цільові фонди 57601    
240601 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 42601    
240900 Цільові фонди,утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим,органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 15000    
250000 Видатки, не віднесені до основних груп 729571 204341 28
250344 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів  210229    
250404 Інші видатки 519342 204341 39
ВСЬОГО ВИДАТКІВ 4409269 1385776 31
Залишок коштів станом на 01.07.2016 року 34778 2985072  
БАЛАНС 4444047 4370848  
Секретар  міської ради                                                        О.Ю.Вовканич - Белеканич

 

             

 

                                                           

УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА  

1 пленарне засідання 7 сесії VII  скликання

РІШЕННЯ

 

від   12 липня  2016 року №136

               м.Перечин.

 

 Про внесення змін до рішення

 2 сесії  Перечинської міської

 ради VII скликання

 №28 від 24 грудня 2015 року

 «Про міський бюджет на 2016 рік»

(зі змінами від 11.02.2016р., 25.02.2016р.,

21.04.2016р.,12.05.2016р.,26.05.2016р.,22.06.2016р.).

 

        Відповідно до пункту 4 ч.а статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.23,78 «Бюджетного кодексу України», ,враховуючи висновок міського голови про перевиконання дохідної частини міського бюджету за I-ше півріччя 2016 року по загальному та спеціальному фонду  міська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Збільшити дохідну частину міського бюджету на 2016 рік в сумі 2595200 грн. (додаток 1).

      2.Збільшити видаткову частину міського бюджету на 2016 рік в сумі 2545200 грн. (додаток 2).

       3.Затвердити зміни до обсягу надання кредитів з загального фонду міського бюджету в 2016 році в сумі 50000 грн. (додаток 3).

 1. Затвердити перерозподіл видатків міського бюджету на 2016 рік (в межах загального обсягу видатків)(додаток 4).

      5.Затвердити зміни до джерел фінансування міського бюджету на 2016 рік (додаток 5).

      6.Капітальні видатки та перелік об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міста викласти в новій редакції (додаток 6).

      7. Затвердити зміни до переліку регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2016 році ( додаток 7 ).

      8. Затвердити обсяг іншої субвенції  (КТКВК 250380) районному бюджету Перечинського району з міського бюджету на 2016 рік в сумі 100000 грн. ( додаток 8 ).

     9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.)

 

 

  Міський голова                                   І.М.Погоріляк          

Додаток 1
до   рішення 1 пленарного засідання 7 сесії Перечинської іської ради VII скликання від
12 липня 2016р. № 136 "Про внесення змін до рішення 2 сесії Перечинської міської ради VII скликання  від 24 грудня 2015 року №28 "Про міський бюджет на 2016 рік"  (зі змінами від 11.02.2016р.,25.02.2016 р.,21.04.2016р.,12.05.2016р.,26.05.2016р.,22.06.2016р.)
Зміни дохідної частини міського бюджету на 2015  рік
        ( грн.)
Код Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
10000000 Податкові надходження 2400000 2400000    
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  150000 150000    
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  150000 150000    
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 150000 150000    
18000000 Місцеві податки 2250000 2250000    
18010000 Податок на майно 2050000 2050000    
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об"єктів нежитлової нерухомості 10000 10000    
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 1758000 1758000    
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 270000 270000    
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб  12000 12000    
18050000 Єдиний податок 200000 200000    
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 20000 20000    
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 180000 180000    
30000000 Доходи від операцій з капіталом 195200   195200 195200
33000000 Надходження від продажу землі і нематеріальних активів 195200   195200 195200
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти ,які підлягають приватизації,та земельних ділянок,які знаходяться на території Автономної Республіки  Крим) 195200   195200 195200
  Всього доходів 2595200 2400000 195200 195200
       
       
       
Секретар міської  ради                                                                                        О.Ю.Вовканич-Белеканич                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                               

 

Додаток 2
до   рішення 1 пленарного засідання 7 сесії Перечинської іської ради VII скликання від
12 липня 2016р. №136 "Про внесення змін до рішення 2 сесії Перечинської міської ради VII скликання 

від 24 грудня 2015 року №28 "Про міський бюджет на 2016 рік" 

(зі змінами від 11.02.2016р.,25.02.2016 р.,

21.04.2016р.,12.05.2016р.,26.05.2016р.,22.06.2016р.)

Зміни до видаткової частини міського бюджету на 2015 рік
 (грн.) 
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду  Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду Разом
Усього видатки споживання з  них видатки розвитку Усього  видатки споживання з  них видатки розвитку з  них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них 
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=4+9
010000   Державне управління 87 000 87 000 59 000     35 000       35 000 35 000 35 000 122 000
010116 0111 Органи місцевого самоврядування 87 000 87 000 59 000     35 000       35 000 35 000 35 000 122 000
070000   Освіта 77 000 77 000       30 000       30 000 30 000 30 000 107 000
070101 0910 Дошкільні заклади освіти 77 000 77 000       30 000       30 000 30 000 30 000 107 000
090000   Соціальний захист та соціальне забезпечення 20 000 20 000                     20 000
090412 1090 Інші видатки на соціальний захист 20 000 20 000                     20 000
100000   Житлово-комунальне господарство 500 000 500 000                     500 000
100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 500 000 500 000                     500 000
110000   Культура і мистецтво 50 000 50 000                     50 000
110502 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи 50 000 50 000                     50 000
130000   Фізична культура і спорт 80 000 80 000                     80 000
130112 0810 Інші видатки 80 000 80 000                     80 000
150000   Будівництво           195 200       195 200 195 200   195 200
150101 0490 Капітальні вкладення           195 200       195 200 195 200   195 200
170000   Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок,  телекомунікації та інформатика 530 000 530 000       149 000       149 000 149 000 149 000 679 000
170703 0456 Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 530 000 530 000       149 000       149 000 149 000 149 000 679 000
200000   Охорона навколишнього пиродного середовища           50 000       50 000 50 000 50 000 50 000
200700 0540 Інші природоохоронні заходи           50 000       50 000 50 000 50 000 50 000
250000   Видатки, не віднесені до основних груп  472 000 422 000     50 000 270 000       270 000 270 000 270 000 742 000
250380 0180 Інші субвенції           100 000       100 000 100 000 100 000 100 000
250404 0133 Інші видатки 472 000 422 000     50 000 170 000       170 000 170 000 170 000 642 000
    Всього видатків  1 816 000 1 766 000 59 000   50 000 729 200       729 200 729 200 534 000 2 545 200
Секретар міської  ради                                                                                                                                                                                                                                      О.Ю.Вовканич-Белеканич

                                                                                                                                                                                                                                            Додаток 3
до  рішення 1 пленарного засідання 7 сесії Перечинської іської ради VII скликання від
12 липня 2016р. №136 "Про внесення змін до рішення 2 сесії Перечинської міської ради VII скликання 

від 24 грудня 2015 року №28 "Про міський бюджет на 2016 рік" 

(зі змінами від 11.02.2016р.,25.02.2016 р.,21.04.2016р.,

12.05.2016р.,26.05.2016р.,22.06.2016р.)

Зміни до обсягу надання кредитів
з міського бюджету  в  2016 році
(грн.)
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціо-нальної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною2/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Надання кредитів Повернення кредитів Кредитування-всього
Загальний фонд Спеціальний фонд з них  Разом Загальний фонд Спеціальний фонд з них  Разом Загальний фонд Спеціальний фонд з них  Разом
бюджет розвитку бюджет розвитку бюджет розвитку
  01  Міська рада 50000     50000               50000
250911 1060 Надання державного пільгового кредитту індивідуальним сільським забудовникам 50000     50000               50000
    Програма "Власний дім" на 2016-2018 роки 50000     50000               50000
    Всього  50000     50000               50000
Секретар міської ради                                                                                              О.Ю.Вовканич - Белеканич                                                                                                                                                                                                          

Додаток 4
до   рішення 1 пленарного засідання 7 сесії Перечинської іської ради VII скликання від
12 липня 2016р. №136 "Про внесення змін до рішення 2 сесії Перечинської міської ради VII скликання 

від 24 грудня 2015 року №28 "Про міський бюджет на 2016 рік" 

(зі змінами від 11.02.2016р.,25.02.2016 р.,

21.04.2016р.,12.05.2016р.,26.05.2016р.,22.06.2016р.)

Перерозподіл видатків міського бюджету на 2016 рік (в межах загального обсягу видатків)
 (грн.) 
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду  Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду Разом
Усього видатки споживання з  них видатки розвитку Усього  видатки споживання з  них видатки розвитку з  них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них 
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=4+9
150000   Будівництво           13000       13000 13000   13000
150101 0490 Капітальні вкладення           13000       13000 13000   13000
250000   Видатки, не віднесені до основних груп            -13000       -13 000 ######   -13 000
250404 0133 Інші видатки           -13000       -13 000 -13 000   -13 000
    Всього видатків                           
Секретар міської  ради                                                                                                                                                                                                                                      О.Ю.Вовканич-Белеканич

Додаток 5
до  рішення 1 пленарного засідання  7 сесії Перечинської іської ради VII скликання від
12 липня 2016р. №136"Про внесення змін до рішення 2 сесії Перечинської міської ради VII скликання 

від 24 грудня 2015 року №28 "Про міський бюджет на 2016 рік" 

(зі змінами від 11.02.2016р.,25.02.2016 р.,21.04.2016р.,1

2.05.2016р.,26.05.2016р.,22.06.2016р.)

Зміни до джерел фінансування міського бюджету на 2016 рік 
( грн.)
Код Назва Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Разом у т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування  -534 000 534 000 534 000 0
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів  -534 000 534 000 534 000 0
208100 На початок року 0 0 0 0
208400  Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -534 000 534 000 534 000 0
600000  Фінансування за активними операціями  -534 000 534 000 534 000 0
602000  Зміни обсягів готівкових коштів  -534 000 534 000 534 000 0
602100 На початок року 0 0 0 0
602400  Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -534 000 534 000 534 000 0
       
Секретар міської  ради                                                                                                                                                                                                                                     О.Ю.Вовканич - Белеканич

                                                                                                                                                  Додаток 6
до  рішення 1 пленарного засідання  7 сесії Перечинської іської ради VII скликання від
12 липня 2016р. №136 "Про внесення змін до рішення 2 сесії Перечинської міської ради VII скликання 

від 24 грудня 2015 року №28 "Про міський бюджет на 2016 рік" 

(зі змінами від 11.02.2016р.,25.02.2016 р.,21.04.2016р.,12.05.2016р.,26.05.2016р.,22.06.2016р.)

Капітальні видатки та перелік об’єктів,
видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
КВК/
КТКВК
Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду  Назва головного розпорядника коштів
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації, тощо Загальний обсяг фінансування будівництва  Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки  Усього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки  Разом видатків на поточний рік 
1 2 3 4 5 6 7 8
01   міська рада   3042213 0 0 5115185
010116 0111 Органи місцевого самоврядування Капітальні видатки       95000
070101 0910 Дошкільні заклади освіти Капітальні видатки       80000
150101 0490 Капітальні вкладення Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на реконструкцію тротуару вздовж вулиці (Ужанська)Червоноармійська  км 0+000-км 0+449 м.Перечин 11489     11489
150101 0490 Капітальні вкладення Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на реконструкцію тротуару вздовж вулиці (Ужанська)Червоноармійська км 0+468- км 1+242,5 м.Перечин 11458     11458
150101 0490 Капітальні вкладення Реконструкція тротуару вздовж вулиці (Ужанська)Червоноармійська   км 0+468- км 1+242,5 м.Перечин 283000     283000
150101 0490 Капітальні вкладення Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на будівництво водогону від пл.Незалежності (пл. 50р.Жовтня)  до мікрорайону "Поташня".м.Перечин 47000     47000
150101 0490 Капітальні вкладення Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на будівництво водогону від мікрорайону "Поташня" до мікрорайону "Яслище". м.Перечин 35000     35000
150101 0490 Капітальні вкладення Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на будівництво водогону по вулиці Толстого.м.Перечин 25000     25000
150101 0490 Капітальні вкладення Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на будівництво дитячого майданчика на пл.Народна, м.Перечин 10000     10000
150101 0490 Капітальні вкладення  Будівництво дитячого майданчика.м.Перечин 90000     90000
150101 0490 Капітальні вкладення Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на будівництво торгових рядів для сільськогосподарської продукції з облаштуванням території по вул.Ужанська в районі ринку, м.Перечин 10000     10000
150101 0490 Капітальні вкладення Будівництво торгових рядів для сільськогосподарської продукції з облаштуванням території по вул.Ужанська в районі ринку, м.Перечин 100000     100000
150101 0490 Капітальні вкладення Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на будівництво споруди для відновлення водного балансу потічка "Домарадж",  м.Перечин 50000     50000
150101 0490 Капітальні вкладення Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на будівництво водогону по вул.Садова, м.Перечин 50000     50000
150101 0490 Капітальні вкладення Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної  документації на будівництво зупинки в мікрорайоні "Яслище", м.Перечин 10000     10000
150101 0490 Капітальні вкладення Будівництво зупинки в мікрорайоні "Яслище", м.Перечин 70000     70000
150101 0490 Капітальні вкладення Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на реконструкцію водогону від вулиці Гагаріна до пл. 50р.Жовтня, м.Перечин 22518     22518
150101 0490 Капітальні вкладення Реконструкція водогону від вулиці Гагаріна до пл. 50р.Жовтня, м.Перечин 170000     170000
150101 0490 Капітальні вкладення Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на реконструкцію водогону від залізнодорожної станції до пл.Народна, м.Перечин 18656     18656
150101 0490 Капітальні вкладення Реконструкція водогону від залізнодорожної станції до пл.Народна.м.Перечин 1250000     1250000
150101 0490 Капітальні вкладення Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі ДНЗ "Веселка", м.Перечин 21755     21755
150101 0490 Капітальні вкладення Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на реконструкція клубу військової частини під дошкільний навчальний заклад (коригування), м.Перечин 5000     5000
150101 0490 Капітальні вкладення Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на реконструкцію очисних споруд міста, м.Перечин 20000     20000
150101 0490 Капітальні вкладення Реконструкція будівлі ДНЗ "Веселка", м.Перечин 180000     180000
150101 0490 Капітальні вкладення Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт окремих приміщень другого поверху по вул.Ужанська (Червоноармійська), 19 А,  м.Перечин 16000     16000
150101 0490 Капітальні вкладення Капітальний ремонт окремих приміщень другого поверху по вул.Ужанська (Червоноармійська), 19 А,  м.Перечин 149266     149266
150101 0490 Капітальні вкладення Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі на пл.Незаленості,1 (50р.Жовтня), м.Перечин 30000     30000
150101 0490 Капітальні вкладення Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі по вул.Ужанська (Червоноармійська), 30 , м.Перечин 30000     30000
150101 0490 Капітальні вкладення Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі колишнього військомату, м.Перечин 15000     15000
150101 0490 Капітальні вкладення Капітальний ремонт будівлі колишнього військомату, м.Перечин 140000     140000
150101 0490 Капітальні вкладення Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної  документації на капітальний ремонт  групи "Малятко" в ДНЗ "Теремок", м.Перечин 11000     11000
150101 0490 Капітальні вкладення Капітальний ремонт групи "Малятко" в ДНЗ "Теремок", м.Перечин 160071     160071
170703 0456 Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг Капітальні видатки.                                 Виготовлення та експертиза пророектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вулиці Лермонтова, м.Перечин       7042
170703 0456 Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг Капітальні видатки.                              Виготовлення та експертиза пророектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вулиці Гагаріна, м.Перечин       12958
170703 0456 Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг Капітальні видатки.                                                   Капітальний ремонт вулиці Лермонтова, м.Перечин       382401
170703 0456 Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг Капітальні видатки.                                                   Капітальний ремонт вулиці Гагаріна, м.Перечин       149000
180409 0490 Внески органів влади автономної республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб’єктів підприємницької діяльності Поповнення статутного капіталу  КП «Комунальник» на капітальні видатки        310000
200700 0540 Інші природоохоронні заходи Капітальні видатки.                                                   Реконструкція водовідвідного каналу в м.Перечин в районі Перечинського лісохімкомбінату.       50000
250344 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку Капітальні видатки.        210229
250380 0180 Інші субвенції Капітальні видатки. Капітальний ремонт по заміні віконних конструкцій Перечинської ЗОШ I-III ступенів (новий корпус) по вул.Червоноармійській, 17 в м.Перечин .       100000
250404 0133 Інші видатки Капітальні видатки.        20000
250404 0133 Інші видатки Топогеодезична зйомка для генерального плану м.Перечин       195000
250404 0133 Інші видатки Розробка детального плану міста Перечин        15000
250404 0133 Інші видатки Виготовлення генерального плану міста Перечин (розроблення містобудівної документація згідно ст.71 ч.2 п.7 БКУ)       167000
250404 0133 Інші видатки Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу за рахунок авансу, внесеного покупцем земельної ділянки       20000
250404 0133 Інші видатки Капітальні видатки. Виготовлення та експертиза пророектно-кошторисної документації на капітальний ремонт по заміні віконних та дверних конструкцій будівлі КП"Комунальник" по вул.Жовтнева, 76, м.Перечин       4754
250404 0133 Інші видатки Капітальні видатки. Виготовлення та експертиза пророектно-кошторисної документації на капітальний ремонт даху гаражу КП"Комунальник" по вул.Жовтнева, 76, м.Перечин        4588
250404 0133 Інші видатки Капітальні видатки. Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних конструкцій будівлі КП"Комунальник" по вул.Жовтнева, 76, м.Перечин        204965
250404 0133 Інші видатки Капітальні видатки.Капітальний ремонт даху гаражу КП"Комунальник" по вул.Жовтнева, 76, м.Перечин       45035
Всього   3042213 0 0 5115185
 
   
Секретар міської ради                                                                                                                                                                                                                                        О.Ю.Вовканич - Белеканич
 
 

 

                                                                                                                                               Додаток 7
до рішення 1 пленарного засідання 7 сесії Перечинської іської ради VII скликання від
12 липня 2016р. №136 "Про внесення змін до рішення 2 сесії Перечинської міської ради VII скликання 

від 24 грудня 2015 року №28 "Про міський бюджет на 2016 рік" 

(зі змінами від 11.02.2016р.,25.02.2016 р.,

21.04.2016р.,12.05.2016р.,26.05.2016р.,22.06.2016)

Зміни до переліку регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2016 році
      (грн.)
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів;
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду  Назва головного розпорядника коштів
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 
Найменування програми Загальний фонд Спеціальний фонд  Разом
1 2 3 4 5 6 7
01   міська рада   622 000 207 000 829 000
090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення Програма фінансової підтримки заходів у сфері соціального захисту вразливих верств населення в місті Перечин на 2016-2018 роки 20 000   20 000
110502 0829 Інші культурго-освітні заклади та заходи Програма розвитку культурно-масової роботи на 2016-2018 роки 50 000   50 000
130112 0810 Інші видатки Програма розвитку фізичної культури та спорту в м.Перечин на 2016-2018роки 80 000   80 000
200700 0540 Інші природоохоронні заходи Екологічна програма здійснення природоохоронних заходів в м.Перечин на 2016-2018 роки 0 50 000 50 000
250404 0133 Інші видатки Програма "Духовне життя" в м.Перечин на 2016-208 роки 25 000   25 000  
250404 0133 Інші видатки  Програма ефективного використання майна комунальної власності в м.Перечин 2016-2018 роки 347 000 -13 000 334 000  
250404 0133 Інші видатки Програма фінансової підтримки КП «Комунальник» з питань розвитку житлово-комунального господарства в м.Перечин на 2016-2018 роки 100 000 150 000 250 000
250404 0133 Інші видатки Програма забезпечення розвитку інформаційного простору м.Перечин 2016-2018 роки   20 000 20 000
Всього   622 000 207 000 829 000  
Секретар міської ради                                                                                                                                                                                                                                      О.Ю.Вовканич - Белеканич

 

 

                                                                                                                                                                     Додаток 8
до  рішення 1 пленарного засідання 7 сесії Перечинської іської ради VII скликання від
12 липня 2016р. №136 "Про внесення змін до рішення 2 сесії Перечинської міської ради VII скликання 

від 24 грудня 2015 року №28 "Про міський бюджет на 2016 рік" 

(зі змінами від 11.02.2016р.,25.02.2016 р.,21.04.2016р.,

12.05.2016р.,26.05.2016р.,22.06.2016р.)
 

Обсяг іншої субвенції (КТКВК 250380) районному бюджету Перечинського району з міського бюджету на 2016 рік
      (грн.)
№п/п Назва адміністративно-територіальної одиниці(найменування призначення субвенції) Загальний фонд-усього Спеціальний фонд-усього у тому числі Разом
видатки споживання видатки розвитку  
1 2 3 4 5 6 7
1 Районний бюджет Перечинського району 0 100000 0 100000 100000
1 Капітальний ремонт по заміні віконних конструкцій Перечинської ЗОШ I-III ступенів (новий корпус) по вул.Червоноармійській, 17 в м.Перечин   100000   100 000 100 000
Всього: 0 100000 0 100000 100000
 
 
 
Секретар міської ради               О.Ю.Вовканич-Белеканич                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

                                 УКРАЇНА                                    

                                      ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                    

1 пленарне засідання

 7 сесії VII скликання

РІШЕННЯ

 

 

 

 

 

Від  12 липня 2016 року №137

               м.Перечин.

 

Про внесення змін до рішення

№26 від 24.12.2015 року

«Про затвердження цільових

програм з питань розвитку місцевого

самоврядування на 2016-2018 роки

 

      Відповідно до пункту ст.22, ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  у зв’язку з виникненням необхідності збільшення переліку заходів і завдань, ,  міська рада        

ВИРІШИЛА:

1.Додаток  №5до рішення « Про затвердження цільових програм з питань розвитку місцевого самоврядування на 2016-2018 роки»   викласти в новій редакції (згідно додатку 1).

2.Додаток  №13 до рішення « Про затвердження цільових програм з питань розвитку місцевого самоврядування на 2016-2018 роки»   викласти в новій редакції (згідно додатку2).

3.Додаток №18 до рішення « Про затвердження цільових програм з питань розвитку місцевого самоврядування на 2016-2018 роки» викласти в новій редакції (згідно додатку 3).

4.Додаток № 2 до рішення « Про затвердження цільових програм з питань розвитку місцевого самоврядування на 2016-2018 роки» викласти в новій редакції (згідно додатку 4).

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.).

Міський голова                                                                    І.М.Погоріляк

 

Додаток 1

до проекту рішення

 «Про внесення змін до рішення

№26 від 24.12.2015 року

«Про затвердження цільових

програм з питань розвитку місцевого

самоврядування на 2016-2018 роки»

 

 

 

ПРОГРАМА

Розвитку фізичної культури та спорту в м. Перечин

на 2016-2018рр.

 

Загальні положення

 

Дана Програма розроблена на виконання повноважень міською радою у сфері фізичної культури та спорту.

 

Мета Програми

 

Метою даної Програми є зміцнення здоров’я, розвиток фізичних морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини, а також гармонійне формування її особистості.

 

Основними завданнями є:

- підвищення рівня здоров’я, фізичного та духовного розвитку населення міста;

- пропаганда здорового способу життя;

- зменшення захворюваності серед населення міста Перечин;

- сприяння розвитку футбольних команд міста;

 

Основні напрями реалізації Програми

 1. Забезпечення виконання заходів визначених Програмою;
 2. Фінансове забезпечення Програми.

 

Заходи по реалізації Програми

I.Проведення змагань з різних видів спорту:

1.Серед вуличних команд міста:

- Змагання з пляжного футболу на «Кубок мера м.Перечин».

- Змагання з пляжного волейболу.

- Змагання з  міні футболу.

- Змагання з спортивних  танців.

- Таборування серед юнацтва спільно з молодіжними організаціями патріотичного спрямування;

- Проведення одноденних піших мандрівок «Шляхами Героїв»;

- Поїздка на «Красне Поле» 15 березня, для вшанування захисників Карпатської України.

-закупівля білетів для учасників змагань з усіх видів спорту як на території України так закордоном

-Закупка спортивного одягу та інвентарю для проведення занять, змагань .

  2.Змагання серед жителів міста:

- Першість міста  з настільного тенісу, більярду, шахів, та шашок.

 

II.Проведення Міжнародного  спортивного свята присвяченого відзначенню Дня Перечина.

III.Закупка призів, грамот, подарунків, квітів, матеріалів, кубків ,медалей,інвентарю та спортивної форми.

IV.Оплата послуг суддів при проведенні змагань різних видів спорту;

V.Витрати на облаштування територій призначених для проведення змагань з різних видів спорту, вказаних в програмі:

- закупівля білетів для учасників змагань з усіх видів спорту як на території України так закордоном

- закупка спортивного одягу та інвентарю для проведення занять .

 

Фінансове забезпечення Програми

 

Фінансування Програми буде здійснюватись у межах бюджетних призначень, передбачених міським бюджетом, спонсорських, благодійних внесків та інших джерел, незаборонених чинним законодавством.

 

 

         

Секретар міської ради                     О.Ю.Вовканич-Белеканич

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

Назва: Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Перечин на

2016-2018рр.

Підстава для розроблення Програми: п.22 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Замовник: Перечинська міська рада.

Виконавець: Виконавчий комітет міської ради та

Мета Програми: зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини, а також гармонійне формування її особистості.

Загальні обсяги фінансування:  200,0 тис.грн. з міського бюджету.

Очікувані результати: вирішення питань, щодо забезпечення заняття спортом різних верств населення м. Перечин шляхом організації регулярних змагань з різних видів спорту у всіх мікрорайонах міста та залучення до них різних за віком категорій населення.

Контроль за виконанням Програми: Постійна комісія міської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності (голова – Шинкарчук Я.І.) та з питань освіти, культури, спорту, туризму та міжнародних відносин (голова – Гунка Ф.Ф.)

 

 

 

 

Секретар  міської ради                                Вовканич-Белеканич О.Ю.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до проекту рішення

 «Про внесення змін до рішення

№26 від 24.12.2015 року

«Про затвердження цільових

програм з питань розвитку місцевого

самоврядування на 2016-2018 роки»

 

 

 

Цільова Програма «Духовне життя»

 

І. Загальні положення

Цільова Програма «Духовне життя» складена для збереження подальшого позитивного розвитку державно-церковних відносин в громаді м .Перечин, забезпечення паритету взаємовідносин церкви і держави, недопущення міжцерковних протиріч і конфліктів та задоволення зростаючої потреби громадянського суспільства в існуванні церкви, як його важливої інституції.

Підставою для розроблення даної Програми стали вимоги Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», інших документів, що регламентують розвиток державно церковних відносин.

 

ІІ. Мета та основні завдання Програми

Основна мета Програми полягає у створенні умов, щодо забезпечення конституційного права мешканців Перечина на свободу совісті та віросповідання, захисту прав і законних інтересів релігійних організацій і громад, поліпшення відносин взаємної релігійної і світоглядної терпимості.

Основними завданнями Програми є:

- сприяння всебічному розвитку духовної культури та формування цілісного національного духовно-культурного простору в громаді  м.Перечин;

- надання фінансово-матеріальної підтримки релігійним громадам та об’єднання громадян щодо їх діяльності;

 

ІІІ. Перелік основних заходів по реалізації Програми «Духовне життя»

 1. Надання всебічної допомоги в межах дозволених законодавством України церквам і релігійним організаціям м.Перечин у реалізації їхніх статутних завдань та залучення до цього процесу підприємств та організацій різних форм власності.
 2. Сприяння у проведенні ремонтно-реставраційних робіт з упорядкування пам’яток сакральної архітектури, покращення благоустрою території: закупівля матеріалів для поточного та капітального ремонту церковних об’єктів.

3.Сприяння церквам і релігійним організаціям у реконструкції, будівництві храмів.

 1. Проведення культурних заходів, присвячених державним і релігійним святам, ювілеїв, офіційних дат, визначних подій.
 2. З метою популяризації релігійного туризму, організовувати прощ до паломницьких місць району та області та сприяти в проведенні екуменічних молебнів.
 3. Сприяння розвитку молодіжного руху, національно-патріотичного та духовного виховання молоді, з метою всебічного виховання та самовиховання молодої особистості, на підставі відродження історичних та культурних традицій українського народу.
 4. Підтримання розвитку релігійно-християнських громадських організацій, благодійництва, волонтерства, тощо.
 5. Створити на офіційному веб-сайті Перечинської міської ради рубрику «Духовне життя».
 6. Організація тематичних круглих столів, семінарів, конференцій, форумів, громадських слухань з питань духовності та патріотичного виховання серед населення міста.

 

 1. IV. Фінансове забезпечення

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до чинного законодавства та рахунок коштів міського бюджету та в межах наявного фінансового ресурсу, інших джерел не заборонених законодавством.

Обсяг фінансувань протягом дії Програми, визначається в процесі формування бюджету на відповідний фінансовий рік і може корегуватись за рішенням сесії, з урахуванням виконання загального обсягу доходів міського бюджету.

Перелік

видатків на фінансову підтримку релігійних громад міста на облаштування культових споруд, прилеглих територій, недільних шкіл і духовних центрів та інше

 1. Релігійна громада Свято-Миколаївського православного храму УПЦ – 50 тис.грн..

2.Релігійна громада православної церкви великомученика Георгія УПЦ(мікрорайон Яслище) – 20 тис.грн.

 1. Релігійна громада греко-католицького храму Святого Миколая Чудотворця – 50 тис.грн.
 2. Релігійна громада римо-католицького костелу Святого Августина – 50 тис.грн.
 3. Релігійна громада церкви Покрови Святої Богородиці УПЦ Київського патріархату – 50 тис.грн.

Всього: 220 тис.грн.

 

 1. V. Очікувані результати

Виконання заходів програми дасть змогу об’єднати весь потенціал міста у забезпеченні прав громадян на свободу совісті, віросповідання, сприятиме релігійним громадам у духовному та релігійному розвитку,  соціальному, гуманітарному забезпеченні потреб громади, духовної освіти молоді збереження та зростання суспільної моралі громадян.

 

 

 

Секретар міської ради                                    Вовканич-Белеканич О.Ю.

 

 

 

Додаток№1

до Цільової  Програми

 «Духовне життя»

 

Паспорт Програми

Назва Програми: Цільова  Програма «Духовне життя».

 

Підстава для розробки Програми: вимоги Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», інших документів, що регламентують розвиток державно церковних відносин.

 

Замовник Програми: Перечинська міська рада.

 

Виконавець:

 1.Виконком міської ради. 

2.Релігійна громада Свято-Миколаївського православного храму УПЦ .

3.Релігійна громада православної церкви великомученика Георгія УПЦ(мікрорайон Яслище.

 1. Релігійна громада греко-католицького храму Святого Миколая Чудотворця .
 2. Релігійна громада римо-католицького костелу Святого Августина .
 3. Релігійна громада церкви Покрови Святої Богородиці УПЦ Київського патріархату .

Мета Програми:

створення умов щодо забезпечення конституційного права мешканців Перечина на свободу совісті та віросповідання, захисту прав і законних інтересів релігійних організацій і громад, поліпшення відносин взаємної релігійної і світоглядної терпимості.

Основні заходи:

- сприяння всебічному розвитку духовної культури та формування цілісного національного духовно-культурного простору в громаді  м.Перечин;

- надання фінансово-матеріальної підтримки релігійним громадам та об’єднання громадян щодо їх діяльності.

Строк дії Програми: 2016-2018рр.

 

Загальні обсяги фінансування: 250 тис.грн. за рахунок видатків загального фонду міського бюджету та інших джерел, що не заборонені чинним законодавством.

 

Очікувані результати:

- забезпечення прав громадян на свободу совісті, віросповідання,

- сприяння релігійним громадам у духовному та релігійному розвитку,

- соціально-гуманітарне  забезпеченні потреб громади, духовної освіти молоді, збереження та зростання суспільної моралі громадян.

Контроль за виконанням Програми: постійні депутатські комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та

 

 

підприємницької діяльності (голова  Шинкарчук Я.І.) та з питань Регламенту депутатської етики, законності та правопорядку(Головей М.М.)

 

Секретар міської ради                                    Вовканич-Белеканич О.Ю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  3

               до проекту  рішення 7 сесії

Перечинської міської

              ради VII скликання від 12 липня  2016 року

№____ «Про внесення змін

до рішення №26 від 24.12.2015 року

 «Про затвердження цільових

програм з питань розвитку місцевого

самоврядування на 2016-2018 роки"

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

профілактики злочинності на території м. Перечин

на 2016 – 2020 роки.

 1. Загальні положення

Ця Програма розроблена з метою виконання вимог Указу Президента України від 19 липня 2005 року № 1119/2005 "Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності", доручення Президента України від 23 вересня 2005 року № 1-1/996, доручення Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2005 року № 49143/33/1-05, постанов Кабінету Міністрів України, спрямованих на підвищення ефективності роботи органів внутрішніх справ щодо боротьби зі злочинністю, посилення взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування, громадськості у протидії всім формам злочинності.

 1. Заходи щодо зміцнення правопорядку та посилення боротьби зі злочинністю

2.1. Організаційні заходи

2.1.1.      Провести   нараду   при  міському голові   м. Перечин, на якій розглянути питання щодо зміцнення матеріально-технічної бази Головного управління національної поліції в Закарпатській області,  забезпечення  заходів  з профілактики злочинності, що негативно впливають на стан правопорядку.

      

Головне  управління національної поліції в Закарпатській області

Щорічно  до 01 березня.

2.1.2.     Забезпечити широку гласність правоохоронної діяльності, спрямованої
на попередження злочинності. Здійснювати підготовку матеріалів з цих питань для публікацій  у  засобах  масової  інформації,  а також  для  розміщення   в   мережі Інтернет.   Постійно   проводити   зустрічі,   прес-конференції,   надавати   необхідну допомогу журналістам у висвітленні роботи Головного управління національної поліції в Закарпатській області. Систематично (шляхом опитування, анкетування) вивчати громадську думку мешканців м. Перечин стосовно роботи  по боротьбі зі злочинністю.

Відділ зв'язків з громадськістю спільно із інспектором  роботи з населенням та громадськими формуваннями Головного управління національної поліції в Закарпатській області

протягом 2016 року.

2.1.3.     Для забезпечення широкої гласності в роботі Головного управління національної поліції в Закарпатській області продовжити    практику   обов'язкових    звітів    перед населенням міста та виступи на зборах громадян, у трудових колективах.

Керівництво Головного управління національної поліції в Закарпатській області

Щоквартально

                               2.2. Заходи щодо протидії організованій злочинності

2.2.1. Спрямувати зусилля на виявлення, документування та знешкодження
організованих злочинних груп і злочинних організацій, основним видом злочинної діяльності яких є скоєння терористичних актів, тяжких неочевидних злочинів,

 

насамперед, вимагань, розбоїв, грабежів, обіг наркотичних та вибухових речовин, зброї.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

     Протягом 2016 року

2.2.2. З метою запобігання незаконному проникненню та пересуванню через місто Перечин нелегальних мігрантів, ініціювати проведення спільних заходів з В.Березнянським, Свалявським та Ужгородським РВ ГУМВС, щодо перекриття каналів нелегальної міграції.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

протягом 2016 року.

2.3. Заходи щодо протидії загально кримінальній злочинності

2.3.1.      З   метою   протидії   злочинності,   підвищення   рівня   безпеки   громадян у місцях масової концентрації громадян, у тому числі під час
літнього   відпочинку  дорослих   та  дітей,   виявлення   та
вилучення випадків незаконного обігу зброї, боєприпасів, вибухівки, наркотичних засобів    та    психотропних   речовин,    організувати    та    провести    оперативно - профілактичні відпрацювання розташованих в місті  ринків, вокзалів, розважальних закладів, місць збору масового перебування    громадян.    Провести    оперативні    відпрацювання    під облікового елементу.

Головне управління національної

 поліції в Закарпатській області

                                                            протягом 2016-2018рр.

2.3.2.     Вивчити стан роботи із розкриття особливо тяжких та тяжких злочинів
загальнокримінальної спрямованості, скоєних у минулі роки. Розробити конкретні заходи щодо активізації їх розкриття, скласти графік заслуховування створених слідчо-оперативних груп. Вибрати пріоритетні для розкриття злочини.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Щорічно

 

2.3.3. Поновити списки та провести відпрацювання , авторемонтних майстерень, станцій технічного обслуговування, на предмет переховування чи розукомплектування в них викрадених автомобілів. Особливу увагу звернути на відпрацювання фізичних осіб, які займаються ремонтом АМТ за місцем проживання.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Щорічно

2.3.4.     З метою попередження та розкриття розбійних нападів і пограбувань,
здійснити комплекс заходів щодо виявлення злочинних груп та осіб, схильних до скоєння таких злочинів, відпрацювання осіб, раніше судимих, за злочини  цієї категорії. Вжити заходів для попередження та розкриття грабежів, де предметом посягання є мобільні телефони.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Постійно

2.3.5.       Здійснити     комплекс     організаційних     та     практичних     заходів,
спрямованих на попередження та розкриття крадіжок із квартир та приватних будинків.

Головне управління національної поліції

 в Закарпатській області

Щорічно

2.3.6.     У відповідності з наказом МВС України від №Здск-2005 та Указом
Президента України від 18 січня 2001 року №20/200] "Про додаткові заходи щодо запобігання зникненню людей, удосконалення взаємодії правоохоронних та інших органів   виконавчої   влади   в   їх   розшуку"   здійснити   комплекс   заходів   щодо зменшення кількості не розшуканих злочинців, насамперед тих, які скоїли тяжкі і особливо тяжкі резонансні злочини, осіб, зниклих безвісти та непізнаних трупів.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Постійно

                       2.4 .Заходи щодо протидії економічній злочинності

2.4.1. Вжити комплекс заходів щодо викриття зловживань, пов'язаних з виділенням земельних ділянок, сплатою земельного податку, орендних платежів та перерахування коштів, отриманих від їх використання, до бюджету.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Постійно

2.4.2. Здійснити перевірки дотримання законодавства при роздержавленні землі, звернувши особливу увагу на законність переведення земель у категорію загального користування, насамперед для будівництва готельно-ресторанних комплексів, АЗС тощо, а також законності приватизації санаторіїв і  баз відпочинку.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Постійно

2.4.3. Організувати та провести оперативно-профілактичні заходи щодо попередження і викриття корисливих злочинів, пов'язаних із збиранням, купівлею, продажем, переробкою брухту і відходів чорних та кольорових металів, контрафактної аудіо- та відеопродукції, знешкодження підпільних виробництв такої продукції.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Постійно

2.4.5. Вжити заходів щодо посилення протидії злочинності у лісовій галузі.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Постійно

2.5. Заходи щодо протидії незаконному обігу наркотиків та наркоманії

2.5.1.  Із залученням представників регіонального відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Національної поліції України провести заходи з питань протидії наркотизації суспільства та запобігання поширенню ВІЛ/СНІДу  .

                                      

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Постійно           

2.5.2. Систематично проводити в навчальних закладах м. Перечин інформаційно-просвітницьку діяльність про правовідносини в сфері немедичного вживання наркозасобів серед груп підвищеного ризику, учнів загальноосвітніх шкіл та вузів, населення в цілому.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Постійно

2.5.3. Разом з працівниками обласного наркологічного диспансеру та іншими
працівниками   медичних закладів проводити заходи щодо взяття на облік осіб, які вживають наркотичні засоби, психотропні речовини без призначення лікаря.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Постійно

 

2.6. Заходи щодо запобігання правопорушенням серед неповнолітніх

2.6.1. З  метою  залучення  молоді до  активного  громадського  життя     та
запобігання її антисоціальній поведінці взяти участь в організації всеукраїнських акцій "Антинаркотик", "Життя без тютюнопаління", "Тверезість" та забезпечувати проведення рейдів з питань запобігання негативним проявам    у молодіжному середовищі.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Постійно

 2.7. Заходи щодо охорони громадського порядку

2.7.1. Здійснити заходи щодо проведення обліку житла, де проживають особи похилого віку, інші особи, які потребують опіки, а також хворі на алкоголізм та наркоманію, з метою запобігання фактам знущання з них, незаконного відчуження житла.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

                               Протягом 2016 року


2.7.2. Здійснити комплексні перевірки та узагальнити стан виконання Закону України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі", вжити заходів для усунення недоліків у цій справі. Надати допомогу в побутовому влаштуванні осіб, яким встановлено адміністративний нагляд, вжити заходів щодо їх працевлаштування та ліквідації виявлених недоліків.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Щорічно

2.7.3.     Для забезпечення охорони громадського порядку й безпеки населення,
реагування  на будь-які,  правопорушення,  вжити  заходів  щодо  встановлення  у місцях   традиційного   проведення   масових   заходів,   на  спортивних   комплексах засобів технічного телебачення з метою контролю за поведінкою учасників заходів та глядачів.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Протягом 2016 року

2.7.4.     Забезпечити належний контроль за особами, які раніше скоїли злочини
і   були   звільнені   від   кримінальної   відповідальності   з   підстав,   передбачених законодавством (недосягненням віку, внаслідок амністії).

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Постійно

 

 1. Фінансове обґрунтування видатків необхідних для реалізації заходів Програми

3.1. Для виконання заходів Програми необхідно:

3.1.1. Забезпечити  утримання  спеціальних  автомобілів,  а  саме:   технічне
обслуговування,    забезпечення    паливно-мастильними    матеріалами,    технічне оснащення тощо.

3.1.2. Придбати засоби зв'язку, оргтехніку їх обслуговування та інший необхідний інвентар, обладнання, проведення ремонтних робіт, заміна вікон на енергозберігаючі.

3.2 Передбачити зведене фінансування програми згідно із додатком.                

 

 

 

Секретар міської ради                             Вовканич –Белеканич О.Ю.

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                  

    Додаток 1

                                                                                                           до  Програми

 

 

РОЗРАХУНОК

потреби коштів для реалізації заходів, передбачених

"Комплексною програмою профілактики злочинності на

території м. Перечин на 2016 рік"

 

№ п\п

 

 1.

 

 

 

2.

Зміст

Сума (грн.)

Джерело фінансування

1.

 

 На утримання  спеціальних  автомобілів,  а  саме:   технічне обслуговування,    забезпечення    паливно-мастильними    матеріалами.

 

50 000

Міський бюджет

2.

 

 Придбання засобів зв’язку, встановлення засобів відеоспостереження, оргтехніки, їх обслуговування, проведення ремонтних робіт адміністративного будинку відділення, заміна вікон на енергозберігаючі.

50 000

Міський бюджет

 

Всьогооо

100 000

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                            Вовканич –Белеканич О.Ю.

 

Додаток № 4

до проекту рішення

 «Про внесення змін до рішення

№26 від 24.12.2015 року

«Про затвердження цільових

програм з питань розвитку місцевого

самоврядування на 2016-2018 роки»

 

Програма

забезпечення розвитку інформаційного простору

м.Перечин на 2016 - 2018 роки

 І. Загальні положення

 1. З метою підвищення ролі місцевого самоврядування в Україні, зростає необхідність інформаційного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування та надання населенню об’єктивної інформації.
 2. Програма забезпечення розвитку інформаційного простору м.Перечин на 2016 рік, спрямована на розвиток єдиного інформаційного простору міста, впровадження організаційно-правових, технічних та інформаційних заходів щодо забезпечення прозорості діяльності міської ради та виконавчого комітету.
 3. Програма розроблена відповідно до Конституції України, основних положень державної інформаційної політики Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про доступ до публічної інформації» та іншими законодавчими актами, що забезпечують розвиток інформаційного простору України.
 4. Замовник: Перечинська міська рада.
 5. Основний виконавець: виконавчий комітет міської ради.
 • Головна мета.

Налагодження ефективної системи інформування та забезпечення функціонування інформаційного простору м.Перечин, з метою  надання  можливості реалізовувати узгоджені інтереси громади і влади в цілому.

 1. Основні цілі та пріоритети.
 2. Підтримка всебічного розвитку інформаційної інфраструктури міста:

- веб-сайт Перечинської міської ради в мережі Інтернет;

- веб-сайти комунальних підприємств – ДНЗ «Теремок», ДНЗ «Веселка», КП «Комунальник».

 1. Задоволення інформаційних потреб громадян усіх соціальних груп.
 2. Підвищення повноти і оперативності інформування громадян міста про діяльність органу місцевого самоврядування з актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя громади.
 3. Забезпечення ефективної взаємодії міської ради з громадкістю міста з питань реалізації важливих завдань розвитку територіальної громади.
 4. Основні заходи по реалізації Програми.
 5. Фінансова підтримка офіційного веб-сайту Перечинської міської ради.
 6. Забезпечення виконання заходів системного і оперативного отримання інформації щодо надання міською радою адміністративних послуг населенні міста:

-  випуск довідникової літератури, інформаційних, технологічних карт, обладнання стендів, інформаційного бюлетеня Перечинської міської ради тощо;

- розширення можливостей доступу до об’єктивної інформації, шляхом створення інформаційного електронного порталу, де акумулюватиметься вся інформації.

 1. З метою об’єктивного інформування громадян про діяльність Перечинської міської ради, її виконавчого комітету, з питань суспільно-економічного та суспільно-політичного життя громади, організовувати та проводити публічні заходи:

- зустрічі посадових осіб міської ради, депутатського корпусу, членів виконкому з населенням міста по місцю проживання;

- круглі столи;

- гарячі телефонні лінії;

- інші мироприємства, що забезпечують зворотній зв'язок та оперативне реагування на звернення громадян.

 1. З метою висвітлення актуальних питань в житті громади міста Перечин та діяльності органу місцевого самоврядування  - Перечинської міської ради, систематично надавати інформацію через засоби масової інформації – газети, телебачення, радіомовлення та інші засоби ЗМІ. 
 2. Здійснення заходів щодо інформаційної підтримки громади міста, шляхом випуску довідників, інформаційного бюлетеня Перечинської міської ради, стендів, брошур, рекламної продукції для покращення іміджу м.Перечин, як інвестиційно привабливого культурного і туристичного центру.
 3. Для забезпечення постійного розвитку інформаційного простору міста, запроваджувати інноваційні та сучасні методи, що забезпечують вільний доступ до інформаційних ресурсів.

6.1. Створення дитячої Інтернет студії.

6.2. Випуск рекламно-презентаційної книжки.

6.3. Встановлення інформативних дошок, біл-бордів, сіті-лайтів, бек-лайтів, лайт-боксів на електроопорі,  електронного екрану.

6.4. Облаштування мережі оповіщення населення.

 1. Оплата послуг для переведення документів в електронний вигляд.

 

 1. Фінансове забезпечення програми.

Фінансування основних заходів по реалізації програми буде здійснюватись в межах видадків, передбачених міським бюджетом на відповідний рік та інших джерел, незаборонених чинним законодавством. Обсяг фінансування даних заходів протягом дії програми визначається в процесі формування бюджету на відповідний фінансовий рік і може коригуватись за рішенням сесії , з урахуванням загального обсягу доходів міського бюджету.

Для реалізації програми передбачається закупка: комп'ютерної техніки, підсилювачів звуку, мікрофонів, гучномовців, прокладання мереж для встановлення гучномовців.  Придбання фотоапарату, відеокамери, проектора.

 • Очікувані результати.

У результаті впровадження програми очікується:

 1. Підвищення повноти та оперативності інформування територіальної громади міста про діяльність міської ради та її органів з актуальних питань життя міста.
 2. Забезпечення відкритого доступу громади до діяльності органу місцевого самоврядування, прозорості прийняття та виконання рішень міської ради, належного контролю за їх виконанням.
 3. Забезпечення індивідуальних інформаційних потреб населення міста з отримання необхідної інформації , стосовно діяльності міської ради та її виконавчих органів та право громадян на доступ до публічної інформації.
 4. Підвищення рівня довіри мешканців міста до міської влади.
 5. Поліпшення іміджу міста Перечин.

 

 

 

Секретар міської ради                                 Вовканич-Белеканич О.Ю.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

                                                                                   

                                        УКРАЇНА                                    

                                        ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                    

1 пленарне засідання

 7 сесії VII скликання

РІШЕННЯ

                                                                                                     

від  12 липня  2016 року №138

         м.Перечин

 

Про відмову та затвердження технічної

документації із землеустрою, проектів

відведення земельних ділянок,

 призначених для будівництва та

обслуговування житлових будинків,

господарських будівель і споруд

та передачу у власність земельних ділянок.

 

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 33 глави п»ятої, статті 40 глави шостої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19 Земельного кодексу України, розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), ведення особистого селянського господарства, ведення індивідуального садівництва та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, ч.6 ст.5 Закону України «Про особисте селянське господарство», на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

  

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Крижановському Бориславу Григоровичу, жит. м. Перечин, вул. Ужгородська, 128 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), призначеної для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужгородська, 128:
  • Передати безоплатно у власність Крижановському Бориславу Григоровичу, жит. м. Перечин, вул. Ужгородська, 128 земельну ділянку, яка призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужгородська, 128.
 2. Затвердити Крижановській Ользі Василівні, жит. м. Перечин, вул. Ужгородська, 162 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), призначеної для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужгородська, 162:
  • Передати безоплатно у власність Крижановській Ользі Василівні, жит. м. Перечин, вул. Ужгородська, 162 земельну ділянку, яка призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужгородська, 162.
 3. Затвердити Федарці Ярославу Івановичу, жит. м. Перечин, вул. Суворова, 6 проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул.Гуменська:
  • Передати безоплатно у власність Федарці Ярославу Івановичу, жит. м. Перечин, вул. Суворова, 6 земельну ділянку, яка призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,10 га, та розташована за адресою: м. Перечин, вул.Гуменська.

 

 

  

Міський голова                                                         І.М. Погоріляк

 

 

 

 

 

  

                                                                                            

                                                                                     

                                       УКРАЇНА                                    

                                       ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                    

1 пленарне засідання

 7 сесії VII скликання

РІШЕННЯ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

від  12 липня  2016 року №139

         м.Перечин

 

Про відмову, надання дозволів на виготовлення технічної

документації із землеустрою, проектів відведення

на земельні ділянки, призначених для

ведення особистого селянського господарства

 

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України,розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), ведення особистого селянського господарства, ведення індивідуального садівництва та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, ч.6 ст.5 Закону України «Про особисте селянське господарство», на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Відмовити гр.Воротинцеву Леоніду Валеріановичу, жит. м.Перечин, вул. Горького, 12, у наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, площею 0,10 га, що знаходиться у м. Перечин до виготовлення Генерального плану міста Перечин.
 2. Відмовити Пономаренку Юрію Степановичу, жит. м. Перечин, вул. Толстого, 70 у наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність шляхом безоплатної приватизації розміром 2,0 га, яка знаходиться за адресою: м. Перечин, вул. Садова, б/н до виготовлення Генерального плану міста Перечин.

 

 

 

   Міський голова                                                               І.М. Погоріляк

 

  

 

                                                                                         

                                                                                     

УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

1 пленарне засідання

 7 сесії VII скликання

РІШЕННЯ

                                                                                           

 

від  12 липня  2016 року №140

         м.Перечин

 

Про передачу у власність земельних ділянок,

відмову у передачі у власність земельних

ділянок, затвердження технічних документацій

для індивідуального гаражного

будівництва.

 

 

 

Відповідно до норм статей  12, 40, 80, 81, 116, 121, 125, 126 Земельного кодексу України, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши письмові звернення громадян, додані до них матеріали та документи, врахувавши висновки постійної депутатської комісії, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Гусаковій Олені Іванівні, жит. м. Перечин, пл. Народна, 13/2 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, призначеної для будівництва індивідуального гаража, площею 0,0029 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, пл. Народна, 13:
  • Передати безоплатно у власність Гусаковій Олені Іванівні, жит. м. Перечин, пл. Народна, 13/2 земельну ділянку, яка призначена  для будівництва індивідуального гаража, площею 0,0029 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, пл. Народна, 13.

 

 

 

Міський голова                                                                І.М. Погоріляк

 

 

                                                                                

                                                                           

УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання

 7 сесії VII скликання

РІШЕННЯ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

від  12 липня  2016 року №141

         м.Перечин

 

Про затвердження проектів відведення,

надання в оренду земельних  ділянок

несільськогосподарського призначення

в м. Перечин, припинення дії договорів

оренди земельних ділянок.

 

Відповідно до вимог статей  12, 19, 79-1, 91, 125-126, 128 Земельного кодексу України, норм ст. 9 Закону України «Про оренду землі», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звернення фізичних осіб, фізичних осіб-підприємці та юридичних осіб та доданих до них документів, врахувавши висновки постійної депутатської комісії, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Пйоса Василю Михайловичу, жит. м. Перечин, вул. Толстого, 60 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд, підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в оренду, площею 0,20 га,кадастровий номер 2123210100:01:005:0015, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Будівельників:

1.2. Доручити Перечинському міському голові укласти договір оренди земельної ділянки площею 0,20 га, кадастровий номер 2123210100:01:005:0015, яка знаходиться по вул.Будівельників в м.Перечин Закарпатської області, розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд, підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості строком на 5 років.

 

 

Міський голова                                                         І.М. Погоріляк