Рішення 1пленарного засідання 5 сесіїПеречинської міської ради від 21.04.2016 р.

                                                                                               Дата публікації: 04.05.2016

УКРАЇНА      

 ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

1 пленарне засідання 

5 сесія VІI скликання

РІШЕННЯ

                                                               

                      

 від   21 квітня  2016 року №85

               м.Перечин

 

Про надання згоди на списання

основних засобів з балансу

Перечинської міської ради

 

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи лист вх.№193/02-12 від 24.02.2016р., завідувача дошкільним навчальним закладом «Веселка», висновків (актів обстеження технічного стану) спеціалістів щодо непридатності та недоцільності подальшого використання насоса на воду та котла газового , відповідно до Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України та Міністерства економіки України від 10.08.2001 № 142/181, керуючись частинами 4, 6 статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи висновок постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради , міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Надати згоду на списання основних засобів з балансу Перечинської міської ради , які технічно несправні, морально застарілі та непридатні до подальшої експлуатації, ремонт їх є неможливим та економічно недоцільним:
  • котел газовий «Бистриця КСГ-100», заводський номер 51911, інвентарний номер 10410067; рік введення в експлуатацію – 2011, балансова вартість – 12510 грн.
  • насос на воду «WI10» 65/13, інвентарний номер 10410067; рік введення в експлуатацію – 2007, балансова вартість – 8000 грн.
 2. Матеріали, які придатні до використання на ремонт інших основних засобів оприбуткувати, а непридатні оприбуткувати як інші  матеріали та здати  установі , на яку покладено збір такої сировини.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.) та відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності (зав.відділом Попович Я.П.)

                  

 

               Міський голова                                                    І.М.Погоріляк

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

УКРАЇНА      

 ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

1 пленарне засідання 

5 сесія VІI скликання

РІШЕННЯ

                      

 

від   21 квітня  2016 року №86

               м.Перечин

 

  Про внесення змін до рішення

 2 сесії  Перечинської міської

 ради VII скликання

 №28 від 24 грудня 2015 року

 «Про міський бюджет на 2016 рік»

(зі змінами від 11.02.2016р., 25.02.2016р.).

 

 

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.23,78 «Бюджетного кодексу України», міська рада

  ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити перерозподіл видатків міського бюджету на 2016 рік (в межах загального обсягу видатків) (додаток 1).
 2. Затвердити зміни до джерел фінансування міського бюджету на 2016 рік (додаток 2).
 3. Затвердити зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міста ( додаток 3).
 4. Затвердити зміни до переліку державних та регіональних програм, які будуть фінансуватися в 2016 році за рахунок міського бюджету ( додаток 4).
 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.).

 

 

Міський голова                                                           І.М.Погоріляк                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                       

Додаток 1
до   рішення 1 пленарного засідання 5 сесії Перечинської міської ради VII скликання від
21 квітня 2016р. №86 "Про внесення змін до рішення 2 сесії Перечинської міської ради VII скликання  від 24 грудня 2015 року №28 "Про міський бюджет на 2016 рік"  (зі змінами від 11.02.2016р.,25.02.2016 р.) 
 
Перерозподіл видатків міського бюджету на 2016 рік (в межах загального обсягу видатків)
 (грн.) 
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду  Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду Разом
Усього видатки споживання з  них видатки розвитку Усього  видатки споживання з  них видатки розвитку з  них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них 
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=4+9
010000   Державне управління           20 000       20 000 20 000 20 000 20 000
010116 0111 Органи місцевого самоврядування           20 000       20 000 20 000 20 000 20 000
090000   Соціальний захист та соціальне забезпечення -20 000 -20000                     -20 000
090412 1090 Інші видатки на соціальний захист -20 000 -20000                     -20 000
170000   Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок,  телекомунікації та інформатика -564 889 -564889       555 547       555 547 555 547 555 547 -9 342
170703 0456 Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг -564 889 -564889       555 547       555 547 555 547 555 547 -9 342
250000   Видатки, не віднесені до основних груп    -33 000     33 000 9 342       9 342 9 342 9 342 9 342
250404 0133 Інші видатки   -33 000     33 000 9 342       9 342 9 342 9 342 9 342
    Всього видатків  -584 889 -617 889     33 000 584 889       584 889 584 889 584 889  
Секретар міської  ради                                                                                                                                                                                                                                                                                   О.Ю.Вовканич - Белеканич
                       

 

 

Додаток 2
до  рішення 1 пленарного засідання 5 сесії Перечинської міської ради VII скликання

від
21 квітня 2016р. № 86"Про внесення змін до рішення 2 сесії Перечинської міської ради VII скликання 

від 24 грудня 2015 року №28 "Про міський бюджет на 2016 рік"

(зі змінами від 11.02.2016р., 25.02.2016 р.)  

Зміни до джерел фінансування міського бюджету на 2016 рік 
( грн.)
Код Назва Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Разом у т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування  -584 889 584 889 584 889  
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів  -584 889 584 889 584 889  
208100 На початок року        
208400  Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -584 889 584 889 584 889  
600000  Фінансування за активними операціями  -584 889 584 889 584 889  
602000  Зміни обсягів готівкових коштів  -584 889 584 889 584 889  
602100 На початок року        
602400  Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -584 889 584 889 584 889  
       
Секретар міської  ради                                                                                                                                                                                                                                     О.Ю.Вовканич - Белеканич

                                                                                                                                                      Додаток 3
           до рішення 1 пленарного засідання 5 сесії Перечинської міської ради VII скликання

від 21 квітня 2016р. № 86"Про внесення змін до рішення 2 сесії Перечинської міської ради VII скликання 

від 24 грудня 2015 року №28 "Про міський бюджет на 2016 рік"

(зі змінами від 11.02.2016р., 25.02.2016 р.)  

Зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів,
видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
КВК/
КТКВК
Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду  Назва головного розпорядника коштів
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації, тощо Загальний обсяг фінансування будівництва  Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки  Усього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки  Разом видатків на поточний рік 
1 2 3 4 5 6 7 8
01   міська рада         584889
010116 0111 Органи місцевого самоврядування Капітальні видатки       20000
150101 0490 Капітальні вкладення Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на реконструкцію водогону від вулиці Промислова до залізнодорожної станції , м.Перечин -20000     -20000
150101 0490 Капітальні вкладення Реконструкція водогону від вулиці Промислова до залізнодорожної станції, м.Перечин  -150000     -150000
150101 0490 Капітальні вкладення Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на реконструкцію водогону від вулиці Гагаріна до пл.50р.Жовтня, м.Перечин -27482     -27482
150101 0490 Капітальні вкладення Реконструкція водогону від вулиці Гагаріна до пл.50р.Жовтня, м.Перечин -700000     -700000
150101 0490 Капітальні вкладення Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на реконструкцію водогону від залізнодорожної станції до пл.Народна, м.Перечин -31344     -31344
150101 0490 Капітальні вкладення Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на будівництво водогону від пл. 50р.Жовтня до мікрорайону "Поташня", м.Перечин -48000     -48000
150101 0490 Капітальні вкладення Топогеодезична зйомка для проектування  реконструкції водогону: від  вул.Промислова до залізнодорожної станції, від залізнодорожної станції до пл.Народна, від вул.Гагаріна до пл.50р.Жовтня, м.Перечин -35000     -35000
150101 0490 Капітальні вкладення Реконструкція групи «Малятко» в  ДНЗ «Теремок», м.Перечин 70071     70071
150101 0490 Капітальні вкладення Реконструкція будівлі колишнього військомату, м.Перечин 30000     30000
150101 0490 Капітальні вкладення Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі на пл.Незаленості, 1 (50р.Жовтня), м.Перечин  30000     30000
150101 0490 Капітальні вкладення Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі по вул.Ужанська, 30 (Червоноармійська), м.Перечин  30000     30000
150101 0490 Капітальні вкладення Реконструкція водогону від залізнодорожної станції до пл.Народна, м.Перечин 850000     850000
150101 0490 Капітальні вкладення Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі ДНЗ"Веселка", м.Перечин 1755     1755
170703 0456 Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг Капітальні видатки.                   (Виготовлення та експертиза пророектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вулиці Лермонтова, м.Перечин)       -2958
170703 0456 Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг Капітальні видатки.                   (Виготовлення та експертиза пророектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вулиці Гагаріна, м.Перечин)       2958
170703 0456 Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг Капітальні видатки.                             ( Капітальний ремонт вулиці Лермонтова, м.Перечин)       555547
250404 0133 Інші видатки Капітальні видатки. (Виготовлення та експертиза пророектно-кошторисної документації на капітальний ремонт по заміні віконних та дверних конструкцій будівлі КП"Комунальник" по вул.Жовтнева, 76, м.Перечин )       4754
250404 0133 Інші видатки Капітальні видатки. (Виготовлення та експертиза пророектно-кошторисної документації на капітальний ремонт даху гаражу КП"Комунальник" по вул.Жовтнева, 76, м.Перечин )       4588
Всього         584889
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                                                                                                                                                                                        О.Ю.Вовканич - Белеканич

                                                                                                                                                      Додаток 4
                 до  рішення 1 пленарного засідання 5 сесії Перечинської міської ради VII скликання

від 21 квітня 2016р. №86"Про внесення змін до рішення 2 сесії Перечинської міської ради VII скликання 

від 24 грудня 2015 року №28 "Про міський бюджет на 2016 рік"

(зі змінами від 11.02.2016р., 25.02.2016 р.)  

Зміни до переліку регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
міського бюджету у 2016 році
      (грн.)
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів;
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду  Назва головного розпорядника коштів
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 
Найменування програми Загальний фонд Спеціальний фонд  Разом
1 2 3 4 5 6 7
01   міська рада   -20 000 9 342 -10 658
090412 1090 Інші видатки на соціальний захист Програма фінансової підтримки заходів у сфері соціального захисту вразливих верств населення в місті Перечин на 2016-2018 роки -20 000   -20 000
250404 0133 Інші видатки Програма фінансової підтримки КП «Комунальник» з питань розвитку житлово-комунального господарства в м.Перечин на 2016-2018 роки   9 342 9 342
Всього   -20 000 9 342 -10 658  
Секретар міської ради                                                                                                                                                                                                                                      О.Ю.Вовканич - Белеканич

 

УКРАЇНА      

 ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

1 пленарне засідання 

5 сесія VІI скликання

РІШЕННЯ

                      

 

від   21 квітня  2016 року №87

               м.Перечин


 

Про затвердження звіту

по виконанню міського бюджету

за  1-ий квартал 2016 року

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України та розглянувши звіт по виконанню міського бюджету за 1-ий квартал 2016 року міська рада  

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити звіт по виконанню міського бюджету за 1-ий квартал 2016 року згідно додатків 1,2. (додатки додаються).

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.).

 

 

 

 

Міський голова                                                                 І.М.Погоріляк

 

 

 

 

 

Додаток 1
до   рішення 1 пленарного засідання 5 сесії    

Перечинської міської ради  VII скликання від
21 квітня 2016 року №87 "Про затвердження звіту      

 по виконанню міського бюджету

за 1-ий квартал 2016 року"     

Звіт

по виконанню загального фонду міського бюджету за 1-ий квартал 2016 року

Код Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету
Уточнений план за 1-ий квартал 2016 року Виконано за 1-ий квартал 2016 року % Виконання
Залишок коштів станом на 01.01.2016 року 611329 611329  
ДОХОДИ
10000000 Податкові надходження 788800 2207138 2184,366
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   1680  
11020000 Податок на прибуток підприємств   1680  
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності   1680  
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  10000 177835 1778
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  10000 177835 1778
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 10000 177835 1778
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 225000 151159 67
14040000 Акцизний податок з реалізації суб"єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 225000 151159 67
18000000 Місцеві податки 553800 1876464 339
18010000 Податок на майно 269300 1416972 526
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об"єктів житлової нерухомості 1500 271 18
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об"єктів нежитлової нерухомості 13800 51945 376
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 80000 895694 1120
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 150000 410189 273
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   6617  
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 24000 39756 166
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб   12500  
18030000 Туристичний збір   242  
18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами   242  
18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності   1775  
18040100 Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року    2920  
18040600 Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року    -1145  
18050000 Єдиний податок 284500 457475 161
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 39000 53649 138
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 245500 403726 164
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків   100 -
20000000 Неподаткові надходження 7900 20831 264
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 7900 16031 203
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 4500 5052 -
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 4500 5052 -
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   4728  
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності   4728  
22090000 Державне мито 3400 6251 184
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   202  
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 2200 2997 136
22090400 Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів(посвідок)та паспортів громадян України 1200 3052 254
24000000 Інші неподаткові надходження   4800  
24060000 Інші надходження   4800  
24060300 Інші надходження   4800  
40000000 Офіційні трансферти 1040500 1040500 100
41000000 Від органів державного управління 1040500 1040500 100
41020000 Дотації  1040500 1040500 100
41020900 Інші додаткові дотації 1040500 1040500 100
ВСЬОГО ДОХОДІВ   1837200 3268469 178
БАЛАНС 2448529 3879798  
ВИДАТКИ
Код Найменування згідно
 з тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
Уточнений план за 1-ий квартал 2016 року Виконано за 1-ий квартал 2016 року % Виконання
010000 Державне управління 426650 299316 70
010116 Органи місцевого самоврядування 426650 299316 70
070000 Освіта 1010500 827736 82
070101 Дошкільні заклади освіти 1010500 827736 82
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 86700 47204 54
090412 Інші видатки на соціальний захист 65600 44300 68
090501 Організація та проведення громадських робіт 21100 2904 14
100000 Житлово-комунальне господарство 308000 208926 68
100203 Благоустрій міст,сіл,селищ 308000 208926 68
110000 Культура і мистецтво 50000 8351 17
110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи 50000 8351 17
130000 Фізична культура і спорт 30000 1563 5
130112 Інші видатки 30000 1563 5
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок,телекомунікації та інформатика 300000 69846 23
170703 Видатки на проведення робіт,пов’язаних із будівництвом,реконструкцією,ремонтом та утриманням автомобільних робіт 300000 69846 23
200000 Охорона навколишнього природного середовища 120000    
200700 Інші природоохоронні заходи 120000    
250000 Видатки, не віднесені до основних груп 372270 161953 44
250102 Резервний фонд 30000    
250404 Інші видатки 342270 161953 47
600000 Фінансування за активними операціями 320229 54739 17
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 320229 54739 17
ВСЬОГО ВИДАТКІВ 3024349 1679634 56
Залишок коштів станом на 01.04.2016 року -575820 2200164  
БАЛАНС 2448529 3879798  
Секретар  міської ради                                                        О.Ю.Вовканич - Белеканич

Додаток 2
до рішення 1 пленарного засідання 5 сесії 

Перечинської міської ради  VII скликання від
21 квітня 2016 року №87 "Про затвердження звіту 

 по виконанню міського бюджету

за 1-ий квартал 2016 року"     

Звіт

по виконанню спеціального фонду міського бюджету за 1-ий квартал 2016 року

Код Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету
Уточнений план за 1-ий квартал 2016 року Виконано за 1-ий квартал 2016 року % Виконання
Залишок коштів станом на 01.01.2016 року 3178422 3178422  
ДОХОДИ
10000000 Податкові надходження 10710 16596 155
19000000 Інші податки та збори 10710 16596 155
19010000 Екологічний податок 10200 15896 156
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 9600 13069 136
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об"єкти 600 395 66
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об"єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини   2432  
19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища 510 700 137
19050200 Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища 510 700 137
20000000 Неподаткові надходження 217348 213456 98
24000000 Інші неподаткові надходження 45600 62165 136
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 600 2299 383
24170000 Надходження коштів від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 45000 59866 133
25000000 Власні надходження бюджетних установ 171748 151291 88
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 90000 69544 77
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із їх основною діяльністю 90000 69544 77
25020000 Інші джерела власних надходжень 81748 81747 100
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 78843 78843 100
25020200 Кошти,що отримуютьь бюджетні установи від підприємст, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів 2905 2904 100
30000000 Доходи від операцій з капіталом 30000 209368 698
31000000 Надходження від продажу основного капіталу 30000    
31030000 Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності 30000    
33000000 Надходження від продажу землі і нематеріальних активів   209368  
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти ,які підлягають приватизації,та земельних ділянок,які знаходяться на території Автономної Республіки  Крим)   209368  
50000000 Цільові фонди 7500 7500 100
50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади 7500 7500 100
600000 Фінансування за активними операціями 320229 54739 17
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 320229 54739 17
ВСЬОГО ДОХОДІВ 585787 501659 86
БАЛАНС 3764209 3680081  
ВИДАТКИ
Код Найменування згідно
 з тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
Уточнений план за 1-ий квартал 2016 року Виконано за 1-ий квартал 2016 року % Виконання
010000 Державне управління 40000 25993 65
010116 Органи місцевого самоврядування 40000 25993 65
070000 Освіта 120000 85569 71
070101 Дошкільні заклади освіти 120000 85569 71
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 2905 2904 100
090501 Організація та проведення громадських робіт 2905 2904 100
110000 Культура і мистецтво 13890 13890 100
110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи 13890 13890 100
150000 Будівництво 2689013 3645 0
150101 Капітальні вкладення 2689013 3645 0
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок,телекомунікації та інформатика 20000 2746 14
170703 Видатки на проведення робіт,пов’язаних із будівництвом,реконструкцією,ремонтом та утриманням автомобільних робіт 20000 2746 14
180000 Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю 85000 23850 28
180409 Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності 85000 23850 28
240000 Цільові фонди 36691    
240601 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 29191    
240900 Цільові фонди,утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим,органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 7500    
250000 Видатки, не віднесені до основних груп 590229 135000 23
250344 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів  185229    
250404 Інші видатки 405000 135000 33
ВСЬОГО ВИДАТКІВ 3597728 293597 8
Залишок коштів станом на 01.04.2016 року 166481 3386484  
БАЛАНС 3764209 3680081  
Секретар  міської ради                                                        О.Ю.Вовканич - Белеканич

                                                                                    

                                                                                      

                                                                                                 

УКРАЇНА      

 ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

1 пленарне засідання 

5 сесія VІI скликання

РІШЕННЯ

                      

 

від   21 квітня  2016 року №88

               м.Перечин

 

Про внесення змін до рішення

 3 сесії №54 від 11 лютого 2016 року.

 

 

          Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до рішення 3 сесії № 54 від 11 лютого 2016 року (Додаток1), а саме: виключити п.14 з даного рішення у зв’язку з невідповідністю вимогам Земельного кодексу України .

 

 

 

Міський голова                                                                                             І.М.Погоріляк

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

   

УКРАЇНА      

 ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

1 пленарне засідання 

5 сесія VІI скликання

РІШЕННЯ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

від  11 лютого  2016 року №54

         м.Перечин

 

Про передачу у власність земельних ділянок,

надання дозволів на виготовлення технічної

документації із землеустрою, проектів відведення

на земельні ділянки, призначених для

будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель та споруд, ведення

особистого селянського господарства,

індивідуального садівництва, відмову у виділенні

землі, відмову у наданні дозволів на виготовлення

 проектів землеустрою щодо  відведення,

 внесення змін та доповнень до рішень сесії

 припинення права користування.

                     

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України,розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), ведення особистого селянського господарства, ведення індивідуального садівництва та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, ч.6 ст.5 Закону України «Про особисте селянське господарство», на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити гр.Каналош Наталії Мирославівні, жит.м.Перечин, вул.Духновича,59 технічну документацію із землеустрою, щодо поділу земельної ділянки, призначеної для обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, площею 0,10га, що розташована за адресою: м.Перечин, вул..Духновича,59.

 

 

 

 

Міський голова                                                       І.М.Погоріляк

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА      

 ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

1 пленарне засідання 

5 сесія VІI скликання

РІШЕННЯ

                      

 

від   21 квітня  2016 року №89

               м.Перечин

 

Про ліквідацію

КП «Перечинська тема»

 

Керуючись статтями 105, 110, 111 Цивільного кодексу України, частиною першою статті 59 Господарського кодексу України, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», статтею 17, пунктом 30 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Ліквідувати підприємство комунальної власності територіальної громади міста Перечин – «Перечинська тема».
 2. Ліквідацію комунального підприємства «Перечинська тема» покласти на ліквідаційну комісію.
  • Затвердити наступний склад комісії:

Голова комісії:

 Піддубний Сергій Володимирович – заступник Перечинського міського голови.

Заступник голови комісії:

Бабич Софія Миколаївна – спеціаліст по роботі з комунальним підприємством Перечинської міської ради.

 

Члени комісії:

Герич Надія Михайлівна – спеціаліст 2 категорії відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Перечинської міської ради.

Сікора Ростислав Зіновійович – юрисконсульт міської ради.

 • Місцем роботи ліквідаційної комісії визначити приміщення міської ради: 89200, м. Перечин, пл..Народна,16.
 1. Встановити термін ліквідації комунального підприємства «Перечиньска тема» - 6 місяців з моменту прийняття даного рішення.
 2. Встановити строк подання заяв кредиторами комунального підприємства «Перечинська тема» - 2 місяці з дня опублікування інформації про ліквідацію КП «Перечинська тема».
 3. Затвердити основні заходи щодо проведення процедури ліквідації КП «Перечинська тема»:

а) подання оголошення про ліквідацію КП «Перечинська тема» в друкованих ЗМІ відповідно до чинного законодавства;

б) подання повідомлення про порядок і строки заяви кредиторами претензій в засобах масової інформації та персонально у письмовій формі згідно чинного законодавства;

в) проведення аудиту по встановленню реального фінансового стану КП «Перечинська тема»;

г) вжиття необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості, виявлення, виявлення вимог кредиторів та їх погашення;

д) складання проміжного ліквідаційного балансу та подання його на затвердження міської ради;

е) подання документів державному реєстратору на виключення даног підприємства з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

 1. Зобов’язати ліквідаційну комісію здійснити основні заходи у строки, визначені чинним законодавством та даним рішенням.
 2. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради вишукати необхідні кошти для проведення процедури ліквідації.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань виконавчих органів міської ради Піддубного С.В., постійну комісію міської ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку соціального захисту населення та постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, побутового та торгівельного обслуговування, промисловості, будівництва, транспорту та зв’язку.
 4. Опублікувати дане рішення в засобах масової інформації та на офіційному сайті міської ради.

 

 

 

 

Міський голова                                                    І.М. Погоріляк 

 

 

 

                                                                                               

УКРАЇНА      

 ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

1 пленарне засідання 

5 сесія VІI скликання

РІШЕННЯ

 

Про затвердження тарифів

на ритуальні послуги, що надаються

виконавцем КП «Комунальник»

 

З метою встановлення економічно обґрунтованої вартості ритуальних послуг, враховуючи звернення комунального підприємства «Комунальник» та надані розрахунки, відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу», необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 року №193, Єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності, затвердженої наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 року №194 (зі змінами та доповненнями), а також наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України №52 від 03.03.2009 року «Про затвердження норм часу на надання ритуальних послуг та виготовлення предметів ритуальної належності», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити КП «Комунальник» тарифи на ритуальні послуги, які передбачені необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, згідно з додатком.

 

 1. Ціни (тарифи) на ритуальні послуги і предмети ритуальної належності, що не входять до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, встановлюються відповідно до вимог чинного законодавства.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Піддубного С.В.

 

 

Міський голова                                                                            Погоріляк І.М.

 

 

 

 

 

ДОДАТОК

до рішення 5-ї сесії 

Перечинської міської ради 7-го скликання

від 21 квітня 2016 року    №90

Вартість тарифів на ритуальні послуги, передбачених необхідним мінімальним переліком, для КП «Комунальник»

п/п

Перелік послуг та виробів

Сума

(грн.)

1.

Оформлення договору – замовлення на організацію та проведення поховання

2,70

2.

Оформлення свідоцтва про поховання

3,10

3.

Копання могили ручним способом

-         Довжина могили 2,4 м

-         Довжина могили 2,0 м

-         Довжина могили 1,6 м

-         Довжина могили 1,1 м

 

398,66

341,92

314,36

213,74

4.

Закопування могили ручним способом

-         Довжина могили 2,4 м

-         Довжина могили 2,0 м

-         Довжина могили 1,6 м

-         Довжина могили 1,1 м

 

145,33

132,57

119,80

103,84

5.

Копання могили механізованим способом та закопування могили ручним способом

-         Довжина могили 2,4 м

-         Довжина могили 2,0 м

-         Довжина могили 1,6 м

-         Довжина могили 1,1 м

 

 

1091,72

778,24

507,83

258,37

6.

Послуги катафалку у м.Перечин

392,00

 

*Примітка:

Копання могили - викопування могили ручним способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили, формування могильного насипу та одноразове прибирання території біля могили.

Копка могили здійснюється відповідно до Норм часу на надання ритуальних послуг та виготовлення предметів ритуальної належності, затверджених наказом Міністерства житлово-комунального господарства України від 03.03.2009 року №52.

Копання могили влітку та взимку залежно від групи грунту, затверджених наказом Мінжитлокомунгоспу від 03.03.2009 року №52 “Про затвердження норм часу на надання ритуальних послуг та виготовлення предметів ритуальної належності”

 

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту  рішення сесії Перечинської  міської ради

«Про затвердження тарифів на ритуальні послуги, що надаються  виконавцем  КП «Комунальник»

 

Розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 р. № 1160-IV із змінами, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308

Назва регуляторного акта: проект рішення сесіїПеречинської міської ради «Про затвердження тарифів на ритуальні послуги, що надаються  виконавцем  КП «Комунальник»

Регулярний орган: Перечинська міська рада

Розробник документа: Комунальне  підприємство “Комунальник».

       

 1. Визначення проблеми, що пропонується вирішити шляхом державного регулювання господарських відносин.

 

     Проблема, яку необхідно вирішити шляхом ухвалення даного рішення, складається в збалансуванні інтересів, прав і обов’язків, нижче вказаних груп, а саме:

- органи місцевого самоврядування в частині здійснення повноважень щодо встановлення й узгодження тарифів і здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживача;

- споживачі ритуальних послуг, передбачених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг в частині приведення вартості вказаних послуг до норм законодавства;

- комунальне підприємство «Комунальник»»,    в частині надання послуг, які передбачені необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, затвердженим наказом Державним комітетом України з питань житлово-комунального господарства №193 від 19.11.2003р.

 

 1. Визначення цілей регулювання.

 

     Проект даного регуляторного акта розроблений з метою:

- гарантування належного поховання померлих шляхом, своєчасного й у повному обсязі, надання окремих видів ритуальних послуг у відповідності  мінімального переліку ритуальних послуг, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства №193 від 19.11.2003р. за тарифами, розрахованими згідно Єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, що затверджена наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства №194 від 19.11.2003р.

- забезпечення стабільної та беззбиткової діяльності КП «Комунальник» в частині надання ритуальних послуг;

- правового регулювання правовідносин між суб’єктами, на які поширюється дія регуляторного акта шляхом формування цінової політики;

- впровадження регуляторної політики в сфері надання окремих видів ритуальних послуг відповідно до мінімального переліку ритуальних послуг, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства №193 від 19.11.2003р. - інформаційне забезпечення всіх груп, яких стосується ухвалення даного рішення.

 

 1. Визначення альтернативних способів досягнення цілей з аргументацією переваг вибраного способу.

 

 1. 1. Збереження існуючого рівня тарифу. Не прийнятно: діяльність підприємства в частині надання ритуальних послуг буде збитковою, що може відобразитися на вчасності та якості даних послуг.
 2. Досягнення вирішення проблеми можливе шляхом установлення нових економічно-обгрунтованих тарифів на мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг для комунальних підприємств і узгодження тарифів на ці послуги, які надаються суб’єктами господарювання інших форм власності за договором, з врахуванням Єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності затвердженою наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства №194 від 19.11.2003р.– єдиний спосіб досягнення поставлених цілей.
 3. Механізми й заходи впровадження регуляторного акта.

     Економіко-фінансові, які заключаються в наданні якісних і своєчасних ритуальних послуг по тарифах, розрахованим відповідно до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг.

     Адміністративно-правові - установлення контролю за виконанням установлених цін.

     Організаційні - сприяння виконанню мір даного регулювання, здіснення моніторингу й контролю, зазначеного в проекті мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг.

     Інформаційні - складаються з поінформованості населення щодо основних положень акта.

 1. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у випадку прийняття запропонованого регуляторного акта.

     Приведення у відповідність із чинним законодавством, тарифів на ритуальні послуги, які передбачені необхідним мінімальним переліком окремих видів послуг.

 1. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта.    

       Основною метою прийняття регуляторного акта є встановлення економічно-обгрунтованих тарифів на мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг для підприємства, відповідно до Єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності затвердженою наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства №194 від 19.11.2003р. .

     Установлення тарифів на ритуальні послуги вплине на кінцевий результат по забезпеченню своєчасного, у повному обсязі і якісному наданні послуг, які передбачені необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства №193 від 19.11.2003р. і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.09.2004р. за №1111/9710.

 1. Визначення показників результативності  регуляторного акта.

- забезпечення своєчасного й у повному обсязі надання ритуальних послуг;

- кількість укладених договорів-замовлень на надання ритуальних послуг;

- кількість скарг на осіб, які взяли на себе зобов'язання поховати померлого, на якість наданих ритуальних послуг;

- наявність прибутку від здійснення відповідного роду діяльності;

- виконання вимог Закону України «Про поховання та похоронну справу» від 10.04.2003р. №2202-IV;

- прийняття зазначеного регуляторного акта забезпечує застосування тарифів на ритуальні послуги ( які передбачені необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства №193 від 19.11.2003р. і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України за № 1111/9710.     Впровадження й реалізація проекту не вимагає капіталовкладень, матеріальних і інших витрат.

 1. Обґрунтування  терміну дії регуляторного акта.

     Запропонований регуляторний акт впроваджується  на необмежений строк, поки зміни в законодавстві або інші причини не викличуть необхідності в прийнятті іншого рішення.

 1. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта у випадку його прийняття.

Базове відстеження – проведено під час розробки проекту;  повторне – буде проведене через рік  після прийняття регуляторного акта; періодичні дослідження - кожний рік після повторного відстеження.

Базове відстеження результативності регуляторного акта.

    Цілі прийняття акта:

      Виконання наказу Державного комітету з питань житлово-комунального господарства №193 від 19.11.2003р. «Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України «Про поховання та похоронну справу»  по питанню затвердження необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг та Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства №52 від 03.03.2009 року «Про затвердження Норм часу на надання ритуальних послуг та виготовлення предметів ритуальної належності».

     Встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги відповідно до встановленого необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг та Єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності затвердженою наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства №194 від 19.11.2003р.

      Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

     Установлення тарифів на ритуальні послуги вплине на кінцевий результат по забезпеченню своєчасного, у повному обсязі і якісному наданні послуг, які передбачені необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003р. №193 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.09.2004р. за № 1111/9710, а також виконання Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства №52 від 03.03.2009 року «Про затвердження Норм часу на надання ритуальних послуг та виготовлення предметів ритуальної належності». Крім того приведення тарифів на ритуальні послуги відповідно до фактичних економічно обґрунтованих витрат приведе до повної їх окупності, адже відшкодування збитковості даних тарифів не передбачено чинним законодавством.

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА      

 ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

1 пленарне засідання 

5 сесія VІI скликання

РІШЕННЯ

 

  

від  21 квітня 2016 року №91

         м.Перечин

 

Про затвердження Порядку проведення громадських

обговорень з питань добровільного об’єднання

територіальних громад

 

 

Відповідно до частини 4 статті 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» Перечинська міська рада вирішила:

 

 1. Затвердити Порядок проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад (додається).

 

 

 

Перечинський міський голова                               Погоріляк І.М.

 

 

 

 

 

 

Затверджено

рішенням № 91 від «21» квітня 2016 року

Перечинської міської ради 5 сесії 7-го скликання

 

Порядок
проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад

 

 1. Цей Порядок визначає механізм проведення громадського обговорення та основні вимоги до його організації та розгляду узагальнених пропозицій (зауважень) під час розгляду питань про добровільне об’єднання територіальних громад відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

 

 1. Громадське обговорення проводиться з метою залучення представників громадськості до розгляду пропозицій щодо добровільного об’єднання територіальних громад під час прийняття відповідного рішення.

 

Участь у громадському обговоренні можуть брати фізичні та юридичні особи, а також громадські об’єднання, що не є юридичними особами.

 

 1. Організатори громадського обговорення самостійно визначають форми його проведення (конференція, форум, громадські слухання, засідання за круглим столом, збори, зустрічі, теле- або радіодебати, Інтернет-конференція, електронна консультація), виходячи з необхідності залучення якомога більшої кількості заінтересованих учасників та власних організаційних можливостей.

 

 1. Громадське обговорення передбачає:

 1) вирішення організаційних (технічних) питань:

 - час та дата проведення громадського обговорення;

 - місце проведення громадського обговорення;

 - визначення цільової групи та ефективного способу інформування потенційних учасників для участі у заході (у разі необхідності складаються списки учасників);

Забезпечення участі у громадських обговореннях цільових груп та всіх потенційно зацікавлених сторін можна досягти шляхом інформування їх у будь-який доступний спосіб. Як правило, інформуванням потенційних зацікавлених сторін займається ініціатор громадських обговорень.

 Серед можливих способів інформування цільових груп та зацікавлених сторін про проведення громадських обговорень найбільш поширеними є:

 - оголошення у засобах масової інформації (у пресі, на телебаченні, радіо, в Інтернеті);

 - розсилання письмових запрошень.

 2) опрацювання організаторами громадського обговорення висловлених пропозицій (зауважень) щодо добровільного об’єднання територіальних громад та проведення аналізу поданих пропозицій (зауважень);

 3) узагальнення та оприлюднення результатів громадського обговорення.

 

 1. Рішення про проведення громадського обговорення приймається його організатором з урахуванням вимог, установлених Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», і повинно містити питання, що виноситься на громадське обговорення, строк його проведення та імена відповідальних осіб.

 

 1. Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає.

 Пропозиції (зауваження) реєструються організатором громадського обговорення.

 Юридичні особи подають пропозиції (зауваження) у письмовій чи електронній формі із зазначенням їх найменування та місцезнаходження.

 Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються.

 

 1. Організатор громадського обговорення не зобов’язаний перевіряти достовірність інформації про фізичних або юридичних осіб, яка міститься у поданих ними відповідно до пункту 6 цього Порядку документах.

 

 1. У ході проведення конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю у рамках громадського обговорення ведеться протокол, у якому фіксуються всі пропозиції (зауваження).

 

 1. Організатор громадського обговорення протягом 2 днів після закінчення строку подання пропозицій (зауважень) узагальнює їх та готує звіт, у якому зазначаються найменування організатора, зміст питання, що виносилося на громадське обговорення, інформація про осіб, які взяли участь в обговоренні порушеного питання, а також узагальнений аналіз пропозицій (зауважень), що надійшли під час проведення громадського обговорення.

 

ІІ етап. Підготовка рішень про об’єднання.

Закон № 157: Стаття 6. Порядок підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад

 1. Сільський, селищний, міський голова після прийняття відповідною радою рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад надсилає пропозицію про таке об’єднання сільському, селищному, міському голові суміжної територіальної громади.
 2. Сільський, селищний, міський голова суміжної територіальної громади забезпечує вивчення пропозиції щодо добровільного об’єднання територіальних громад та її громадське обговорення, яке проводиться протягом 30 днів з дня надходження такої пропозиції. Після завершення громадського обговорення пропозиція подається до відповідної ради на наступну сесію для прийняття рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад та делегування представника (представників) до спільної робочої групи або про відмову в наданні згоди.
 3. У разі прийняття рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад сільський, селищний, міський голова, який ініціював об’єднання, приймає рішення про утворення спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад та інформує про це Верховну Раду Автономної Республіки Крим, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, відповідні обласну раду, обласну державну адміністрацію.

 Спільна робоча група формується з однакової кількості представників від кожної територіальної громади, що об’єднується.

 Утворення спільної робочої групи є початком процедури добровільного об’єднання територіальних громад.

 1. Спільна робоча група готує проекти відповідних рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад.

 

 

 

 

 

УКРАЇНА      

 ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

1 пленарне засідання 

5 сесія VІI скликання

РІШЕННЯ

від  21 квітня 2016 року №92

         м.Перечин

 

Про затвердження Положення про порядок

розміщення зовнішньої реклами в м. Перечин

 

 Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 4 -1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», Закону України «Про рекламу», постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», та з метою упорядкування діяльності розміщення зовнішньої реклами у місті Перечин міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Перечин згідно з додатком 1.

2.Визнати таким, що втратило чинність:

2.1.Рішення сесії Перечинської міської ради VІ скликання від 20 жовтня 2011 року № 68 «Про затвердження Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами на території  м. Перечин».

 

 

 

 

Міський голова                                                                          Погоріляк І.М

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням № 92  5 сесії

Перечинської міської ради

7 скликання від 21 квітня 2016р.

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок розміщення зовнішньої реклами в м. Перечин

1.ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ.

 1.1.Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Перечин (надалі - Положення) розроблене відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”(із внесеними змінами та доповненнями), “Про рекламу” (із внесеними змінами та доповненнями), “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” (із внесеними змінами та доповненнями), Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року №2067 “Про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами” (із внесеними змінами та доповненнями) (надалі - Типові правила), і регулює відносини, що виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами у місті Перечин та визначає порядок надання дозволів на розміщення такої реклами.

1.2.Термінологія цього Положення є відповідною до термінології Типових правил.

1.3.Дія цього Положення поширюється на всю територію міста Перечин, на всі юридичні та фізичні особи, які здійснюють діяльність у сфері зовнішньої реклами у місті Перечин.

1.4.Дане Положення є обов’язковим для виконання всіма учасниками рекламної діяльності.

1.5.Розміщення зовнішньої реклами у місті Перечин з порушенням цього Положення забороняється.

 2.ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ.

 2.1.Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Перечин встановлюється на підставі норм, визначених даним Положенням, з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників типології елементів місцевого середовища.

2.2.Зовнішня реклама у місті Перечин розміщується на підставі дозволу виданого відповідно до рішення виконавчого комітету Перечинської міської ради (надалі - виконком) на основі узгоджених рішень з Центром надання адміністративних послуг при Перечинській РДА.

2.3.Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Перечин регулює правові відносини що виникають в процесі розміщення зовнішньої реклами на території міста та визначає порядок надання дозволів на її розміщення, визначення та погодження місць встановлення рекламних засобів, а також порядок контролю за дотриманням вимог цього Порядку.

2.4.На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою території населеного пункту.

2.5.. Зареєстровані у встановленому порядку знаки для товарів і послуг, логотипи можуть наводитися мовою оригіналу. В такому випадку іншомовний знак для товарів і послуг, логотип повинен дублюватися українською мовою. Знаки для товарів і послуг, логотипи українських компаній наводяться виключно українською мовою.

 1. ПОРЯДОК НАДАННЯ, ПРОДОВЖЕННЯ ДІЇ, ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ТА СКАСУВАННЯ ДОЗВОЛІВ НА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ.

 3.1.Для одержання дозволу замовник реклами подає адміністратору заявку за формою згідно з додатком 1 до цього Положення. До заявки додаються:

- фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 см.) на якому планується розташування рекламного засобу та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію (витяг з Єдиного державного реєстру) заявника як юридичної особи або фізичної особи - підприємця.

3.2.Під час подання заяви або оформлених примірників дозволу адміністратор в присутності заявника перевіряє комплектність документів, додержання вимог до їх оформлення та видає заявнику довідку з описом поданих документів за формою згідно з додатком  4.

Перелік документів для надання дозволу є вичерпним.

3.3.Ведення контролю за розміщенням зовнішньої реклами та виконанням рішень виконкому щодо розміщення зовнішньої реклами на території міста Перечин здійснює визначений розпорядженням міського голови спеціаліст Перечинської міської ради (надалі – уповноважена особа).

До повноважень уповноваженої особи належать:

- розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, підготовка документів для внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;

- надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;

- підготовка рішення виконкому про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;

- підготовка проекту рішення виконкому щодо надання дозволу чи про відмову у його наданні;

- видача дозволу на підставі рішення виконкому;

3.4.Отриману заяву та документи згідно переліку адміністратор надає на розгляд  до міського голови, після чого скеровуються уповноваженій особі.

3.5.За наявності документів, передбачених п.п.3.1 цього Положення уповноважена особа, якій міський голова візує до підготовки проект рішення щодо розміщення зовнішньої реклами, заяву і матеріали центру надання адміністративних послуг, реєструє заяву в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (надалі - журнал реєстрації), який ведеться за формою згідно з додатком 2.

Журнал повинен бути прошитий, а його сторінки пронумеровані. На останній сторінці журналу робиться запис про кількість сторінок, який засвідчується підписом міського голови, скріпленим печаткою Перечинської міської ради.

3.6. Уповноважена особа протягом двох робочих днів з дати реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет наявності на це місце пріоритету іншого заявника або надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому  порядку дозволу. Після перевірки місця приймається рішення уповноваженою особою про встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце або про відмову у встановленні пріоритету.

У разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету уповноважена особа протягом 10 днів надсилає заявникові вмотивовану  відповідь із зазначенням дати встановлення пріоритету іншого заявника на заявлене місце розташування рекламного засобу або дати і номера рішення виконкому про надання дозволу на заявлене місце іншій особі та повертає всі подані заявником документи в Центр надання адміністративних послуг.

3.7.Пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу встановлюється строком на три місяці з дати прийняття виконкомом відповідного рішення.

Строк встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений не більш як на три місяці у разі:

-продовження строку оформлення дозволу у зв’язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічної документації;

-письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу.

У разі продовження строку оформлення дозволу з підстав, передбачених абзацами третім і четвертим цього пункту, спеціаліст письмово повідомляє про це заявника.

Дата і номер рішення виконкому про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету заноситься в журнал реєстрації.

Відмова у встановленні пріоритету, продовженні строку, на який встановлено зазначений пріоритет, може бути оскаржена у порядку, встановленому чинним законодавством.

Інформація про подані заяви та прийняті виконкомом рішення щодо розміщення зовнішньої реклами у місті Перечин є відкритою.

3.9.Видача дозволу погоджується уповноваженою особою робочого органу з власником місця або уповноваженим ним органом (особою), а також з:

- обласною, районною держадміністраціями - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках місцевого значення, а також в межах зон охорони цих пам’яток;

утримувачем інженерних комунікацій - у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій;

Укравтодором або власниками автомобільних доріг та Національною поліцією - у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг.

Дії щодо отримання зазначених погоджень вчиняються уповноваженою особою без залучення заявника протягом строку, встановленого для отримання дозволу.

Для здійснення погодження уповноважена особа не пізніше дня, що настає за днем одержання документів від заявника, надсилає їх копії у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді органам, зазначеним.

За результатами дозвільної (погоджувальної) процедури вищезазначені органи надають погодження, які у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді надсилаються робочому органу (спеціалісту).

У разі ненадання такими органами, протягом встановленого строку погоджень вважається, що видачу дозволу погоджено.

 

3.10.Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.

3.11. Уповноважена особа протягом не більш як двох робочих днів з дати одержання належним чином оформлених двох примірників дозволу подає на розгляд виконкому заяву, готує і подає пропозиції та проект відповідного рішення.

3.12. Виконавчий комітет протягом одного робочого дня з дати одержання зазначених пропозицій приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні. Дозвіл або відмова у його видачі видається не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення.

  Перший примірник дозволу видається заявникові, другий скеровується адміністратору, а копія - залишається уповноваженій особі для обліку та організації контролю. Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації.

3.13.У наданні дозволу може бути відмовлено у разі, коли:

- оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;

-у поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості.

Перелік підстав для відмови у наданні дозволу є вичерпним.

Рішення про відмову у наданні дозволу може бути оскаржене в порядку, встановленому законодавством.

3.14.Дозвіл надається строком до п’яти років, якщо менший строк не зазначено у заяві чи в рішенні виконкому.

3.15.Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламного засобу.

3.16.У процесі надання дозволів забороняється проведення тендерів (конкурсів).

3.17.Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п’ятиденний строк зобов’язаний подати спеціалісту фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів).

3.18.Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба у зміні технологічної схеми рекламного засобу, розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до адміністратора центру надання адміністративних послуг з письмовою заявою у довільній формі про внесення у дозвіл відповідних змін.

До заяви додається:

- технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу;

- фотокартка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням.

Отриману заяву та документи згідно переліку адміністратор Дозвільного центру надає на підпис до міського голови після чого скеровуються уповноваженій особі.

Виконком протягом не більш як п’ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації заяви розглядає її і вносить відповідні зміни у дозвіл.

Відмова у зміні технологічної схеми рекламного засобу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

3.19.У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність його зміни місця розташування, спеціаліст у семиденний строк письмово повідомляє про  це  розповсюджувача зовнішньої реклами.

У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва спеціаліст надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце.

У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.

Відшкодування витрат, пов’язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.

Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.

3.20.Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається адміністратору центру надання адміністративних послуг  розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу.            

 У такому ж порядку продовжується строк дії дозволів, наданих до набрання чинності Типовими правилами.

3.21. У продовженні дії дозволу може бути відмовлено, якщо у заявника:

-          існує заборгованість з оплати за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності, для розміщення рекламних засобів за існуючим договором понад два місяці, за умови, якщо заборгованість не оскаржується розповсюджувачем зовнішньої реклами у судовому порядку;

-          зафіксована та не ліквідована до закінчення дозволу невідповідність рекламного засобу дозвільно-проектній документації;

-            зафіксовані самовільно встановлені рекламні засоби.

3.22. Дозвіл продовжується терміном до п’яти років, за винятком випадків, передбачених у цьому Положенні.

Продовження терміну дії дозволу (відмова у його продовженні) фіксується у журналі реєстрації з внесенням відповідних змін до дозволу. Один примірник оригіналу дозволу видається заявникові, а другий – у міську раду для обліку та контролю.

Відмова у продовженні терміну дії дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

3.23. Розповсюджувач зобов’язаний демонтувати рекламний засіб, дозвіл на який не був продовжений протягом 15 днів з дати прийняття відповідного рішення.

3.24.У разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою або передачі його в оренду дозвіл підлягає переоформленню.

Особа, яка набула право власності на рекламний засіб або орендувала його, протягом одного місяця з дня виникнення права власності (користування) рекламним засобом звертається до адміністратора центру надання адміністративних послуг із заявою у довільній формі про переоформлення дозволу.

До заяви додається:

- документ, який засвідчує право власності (користування) на рекламний засіб;

- оригінал зареєстрованого дозволу;

- письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу або уповноваженого ним органу (особи);

- копія свідоцтва про державну реєстрацію (витяг з Єдиного державного реєстру) заявника як юридичної особи або фізичної особи - підприємця;

- банківські реквізити, ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи платників податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів виконком  протягом п’яти робочих днів з дати подання заяви вносить відповідні зміни у дозвіл.

Переоформлення дозволу фіксується в журналі реєстрації.

Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

3.25.Дозвіл скасовується до закінчення строку дії на підставі рішення виконкому за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців або не переоформлення дозволу в установленому порядку.

Перелік підстав для скасування дозволу є вичерпним.

Рішення про скасування дозволу фіксується в журналі реєстрації та надсилається адміністратором центру надання адміністративних послуг розповсюджувачу зовнішньої реклами.

Рішення про скасування дозволу може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством.

 1. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ПЛАТИ ЗА

РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ.

4.1. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Перечин, встановлюється у порядку, визначеному виконавчим комітетом Перечинської міської ради та справляється з дати прийняття ним рішення про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами на підставі укладеного договору у розмірі 100 відсотків плати.

     Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності, перераховується на бюджетний рахунок та зараховується до бюджету міста.

     Відсутність рекламного засобу на вказаному місці не є підставою для звільнення від плати за користування місцем, крім випадків, передбачених у цьому Положенні.

4.2.Розмір плати за тимчасове використання місця для розміщення зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Перечин визначається за формулою:

Р  = Б х П  , де

Р – це розмір плати за рекламу в місяць, грн..

Б – базова ставка (таблиця 1)

П – площа поверхні рекламної конструкції, м2

 

 

 

Таблиця  1

№ п/п

Вид засобу зовнішньої реклами

Одиниця виміру

Базова плата за місяць, у грн.

 

1.

Щит, що стоїть окремо (білборд) за 1 кв. м. площі поверхні реклами

(обидві сторони, при наявності)

М2

30

2.

Щит на фасаді будинку за 1 кв. м площі поверхні реклами

М2

30

3.

Щит на тимчасовій споруді, паркані, тощо за 1 кв. м площі поверхні реклами

М2

30

4.

Сітілайт за 1 кв. м площі поверхні реклами (горизонтальна проекція)

М2

30

5.

Тимчасова  виносна спеціальна конструкція з площею поверхні (штендер) за одиницю

М2

30

6.

Світлова реклама

«Рядок, що біжить»

М2

150

 

4.3.Розмір плати за право тимчасового користування місцями для розміщення рекламного засобу, які перебувають у комунальній власності, не може встановлюватися залежно від змісту реклами. 

5.Вимоги до зовнішньої реклами

5.1.Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

- розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки, зазначених у цьому Положенні;

- заборонено розміщувати зовнішню рекламу( банери, панно)  в центральній частині міста       ( вул. Ужанська (Червоноармійська), 26 – вул. Ужгородська (Жовтнева), 35).

- розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;

- освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;

- фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений;

- на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою Національної поліції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі;

- нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;

-у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.

5.2.Забороняється розташовувати рекламні засоби:

- на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

-у населених пунктах на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.

5.3.Розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам’яток, в межах об’єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним обласним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду.

5.4.Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років.

Перелік обмежень та заборон щодо розміщення зовнішньої реклами, встановлений пунктами 5.1-5.4 цього Положення, є вичерпним.

5.5.Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.

5.6.Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.

5.7.Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього   освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених чинним законодавством.

5.8.Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.

5.9.Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

5.10.Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з Національною поліцією.

5.11.Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону,  дати видачі дозволу та строку його дії.

 1. ПОРЯДОК ДЕМОНТАЖУ РЕКЛАМНИХ ЗАСОБІВ.

6.1.Демонтаж-це комплекс заходів, які передбачають відокремлення рекламного засобу разом з основою від місця його розташування та транспортування у місце його подальшого зберігання. При цьому демонтаж та наступне зберігання рекламного засобу не передбачає переходу права власності на нього до територіальної громади м. Перечин.

6.2.Демонтаж рекламних засобів та конструкцій здійснюється виключно за рішенням виконкому. Демонтажу згідно з цим Положенням підлягають:

6.2.1.Самовільно встановлені рекламні засоби:

а)власник яких невідомий, у тому числі у разі відсутності маркування на рекламному засобі;

б) власник яких відомий, але вимоги про демонтаж не виконав.

6.2.2.Рекламні засоби, що створюють аварійні ситуації, загрозу життю або здоров’ю людей та/або заподіянню шкоди майну третіх осіб.

6.3.У випадку, зазначеному у підпункті 6.2.1.а), демонтаж рекламних засобів здійснюється без попереднього надсилання вимоги про усунення порушень даного Положення на підставі рішення виконкому про демонтаж.

У випадку, зазначеному у підпункті 6.2.1.б), демонтаж рекламних засобів повинні провести власники (законні користувачі) рекламного засобу самостійно за власний рахунок у термін, вказаний у рішенні виконкому. У разі невиконання такого рішення демонтаж спеціальної конструкції носія реклами, за рішенням виконкому здійснює визначена цим рішенням уповноважена юридична або фізична особа.

При виникненні аварійної ситуації, демонтаж рекламних засобів здійснюється без попереднього надсилання вимоги та складається відповідний акт за участю, власника місця розташування спеціальної конструкції і представника міського комунального господарства.

6.4.Про проведений демонтаж рекламного засобу складається і підписується акт у двох примірниках особами, що були присутні при проведенні демонтажу рекламного засобу. Один примірник акту передається власнику демонтованої конструкції а другий залишається у спеціаліста.

6.5.Компенсація витрат організації, яка проводила демонтаж покладається на власника (законного користувача) демонтованого рекламного засобу на підставі виставленого рахунку та акта виконаних робіт з демонтажу, які надсилаються власнику в обов’язковому порядку у п’ятиденний термін з дати демонтажу.

6.6.Для повернення демонтованого рекламного засобу власнику рекламного засобу необхідно звернутись до Перечинської міської ради з такими документами:

- заявою на ім’я керівника про повернення демонтованого рекламного засобу;

- документом, що підтверджує право власності (інше майнове право) на конкретний демонтований рекламний засіб;

- документом, що підтверджує оплату витрат, пов’язаних з демонтажем рекламного засобу, транспортуванням та зберіганням.

6.7.Демонтовані рекламні засоби власники якого не виявлені визнаються безхазяйним майном і переходять у власність територіальної громади м. Перечин у порядку, визначеному законодавством, якщо:

- після закінчення встановленого законодавством терміну зберігання примусово демонтованих об’єктів власники не зголосились за їх поверненням;

- після закінчення встановленого законодавством терміну зберігання примусово демонтованих об’єктів власники не сплатили вартості демонтажу, транспортування та зберігання або не надали документів, підтверджуючих право власності (інше майнове право) на цей рекламний засіб;

- власники надали письмову відмову від демонтованого рекламного засобу та документи, що підтверджують право власності (інше майнове право) на цей рекламний засіб.

Подальше застосування майна вирішується виконкомом згідно чинного законодавства України.

 1. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПОЛОЖЕННЯ ТА

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЙОГО ПОРУШЕННЯ.

 7.1. Розповсюджувач зовнішньої реклами зобов’язаний:

- виконати роботи з встановлення рекламного засобу без пошкодження архітектурних деталей, конструктивних елементів будівель та споруд, підземних і наземних комунікацій, елементів благоустрою та озеленення. При вимушеному пошкодженні елементів благоустрою та озеленення рекламо розповсюджувач зобов’язаний їх відновити протягом п’яти днів після встановлення рекламного засобу. При неможливості відновити озеленення рекламо розповсюджувач зобов’язаний сплатити його відновлювальну вартість у встановленому порядку;

- забезпечити відповідність рекламного засобу дозволу та проектно-технічній документації, державним стандартам, нормам і правилам конструктивної міцності, електротехнічної та експлуатаційної безпеки, пожежної безпеки і санітарних норм. Розповсюджувач зовнішньої реклами несе відповідальність за будь-які порушення норм безпеки, несправності та аварійні ситуації, що виникають з його вини, та повинен за свій рахунок усувати всі дефекти, що виникають у процесі розміщення та експлуатації рекламних засобів.

- демонтувати рекламний засіб, на який закінчився дозвіл, на який не був продовжений дозвіл, на який був скасований дозвіл, протягом п’яти днів з дати прийняття відповідного рішення. Після демонтажу рекламного засобу розповсюджувач протягом десяти днів має відновити зелені насадження та дорожнє покриття або відшкодувати витрати, пов’язані з їх відновленням, у встановленому порядку.

7.2.У разі невиконання розповсюджувачем у зазначений термін вимог щодо проведення демонтажу самовільно встановленого рекламного засобу або не приведення рекламного засобу у відповідність дозволу та робочому проекту виконком приймає рішення про примусовий демонтаж.

7.3.Питання, що не врегульовані цим Положенням, вирішуються згідно з чинним законодавством України, а також відповідно до рішень Перечинської міської ради та її виконавчого комітету.

7.4.Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цього Положення, несе відповідальність згідно із законодавством.

7.5.Спори, що виникають при вирішенні питань, пов’язаних з розміщенням зовнішньої реклами, вирішуються у встановленому законодавством порядку.

 

Секретар міської ради                                          О.Ю. Вовканич – Белеканич

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами

 в м. Перечин

 

ЗАЯВА

про надання дозволу на розміщення  зовнішньої реклами

 Заявник ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ (для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові заявника)

Адреса _________________________________________________________________

____________________________________________________________________ (для юридичної особи - місцезнаходження, для фізичної особи - місце проживання, паспортні дані)

Ідентифікаційний код юридичної особи  або ідентифікаційний номер фізичної особи __________________________________________

 

Телефон (факс) ______________________________________________________________

Прошу надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою

____________________________________________________________________

(повна адреса місця розташування рекламного засобу)

строком на ____________________________________________________________________

(літерами)

Перелік документів, що додаються ________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

Заявник або уповноважена ним особа                                                       

 

_____________________                                 ______________________                                    

                (підпис)                                                       (ініціали та прізвище)

                                                                                 

 

М.П.

 

Додаток 2

до Положення про порядок розміщення

 зовнішньої реклами

 в м. Перечин

ЖУРНАЛ

реєстрації заяв та дозволів на  розміщення зовнішньої реклами

 

Реєстраційний номер заяви

Дата подання

Для юридичної особи повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код, для фізичної особи - прізвище, і м’я, по батькові, паспортні дані, ідентифікаційний номер та місце проживання

Кількість сторінок у поданих документах

Підпис

особи на яку покладено реєстрація документів

Підпис заявника

Дата прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, про продовження строку на який встановлений зазначений пріоритет або про відмову у його встановленні

Дата, номер видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами, строку дії, дата  і номер рішення про надання відмови у наданні дозволу

Результати розгляду заяв на продовження строку дії або продовження дозволу

Дата,  номер рішення про скасування дозволу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами

 в м. Перечин

 

Дозвіл №  _____

  на розміщення зовнішньої реклами

    виданий_____________

                         (дата видачі)

   на підставі рішення виконавчого комітету Перечинської міської ради

  від _________________№________

 

Виданий                                 __________________________________________________________________

(для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, для фізичної особи -

                                                                              прізвище, ім'я та по батькові)

Юридична адреса               

(місце проживання)              _____________________________________________________________________________

 

Керівник                               _____________________________________________________

 

Тел. (факс)                            _____________________________________________________

 

Банківські реквізити         ______________________________________________________

 

Ідентифікаційний код

(номер)                                 ______________________________________________________

 

Адреса місця

розташування

рекламного засобу                        ________________________________________________

 

Характеристика

рекламного засобу                        ________________________________________________

                                                                         (вид, розмір, площа місця розташування рекламного засобу)

Погоджувальна частина дозволу на розміщення зовнішньої реклами

 1. Власник  місця розташування рекламного засобу або уповноважений

ним орган (особа)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(для юридичної особи - повне найменування, підпис керівника,

__________________________________________________________________

для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові,

__________________________________________________________________

паспортні дані)

 

М.П.

 

 1. На вимогу робочого органу:

 Укравтодор або власник автомобільних доріг та Національна поліція - у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг.

_______________________________  _________________________________

(підпис уповноваженої особи)                                  (ініціали та прізвище)

 

Обласний  орган  виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду у  разі розміщення  зовнішньої  реклами на пам'ятках історії і архітектури та в  межах  зон  охорони  пам'яток  національного  або  місцевого значення, у межах об'єктів природно-заповідного фонду

 

_______________________________  _________________________________

(підпис уповноваженої особи)                                      (ініціали та прізвище)

 

утримувач інженерних  комунікацій  у  разі  розміщення  зовнішньої реклами в межах охоронних зон зазначених комунікацій

 

_______________________________  _________________________________

(підпис уповноваженої особи)                                           (ініціали та прізвище)

 

Строк дії дозволу з ________               до ________________

Продовжено з _______________         до ________________

Продовжено з _______________         до ________________

Продовжено з _______________         до ________________

 

 Міський голова                                                  І.М. Погоріляк

Додаток 4

до Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами

 в м. Перечин

 

 

ДОГОВІР №  ____

тимчасового користування місцем розташування засобу зовнішньої реклами

 

м. Перечин

Дата укладання

 

Перечинська міська рада

 

в особі

Голови міської ради Погоріляка І.М.

який діє на підставі

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

з однієї сторони

Розповсюджувач зовнішньої реклами

 

в особі

 

який діє на підставі

 

з іншої сторони,

разом іменовані – “Сторони”, керуючись чинним законодавством України, уклали цей договір про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. У відповідності до умов цього Договору та порядку розміщення зовнішньої реклами у м. Перечин,  Робочий орган надає Розповсюджувачу зовнішньої реклами у тимчасове користування місце для розташування засобу зовнішньої реклами за адресою вказаною у додатку, згідно з погодженим у встановленому порядку дозвільним документом на розміщення засобів зовнішньої реклами (далі - ЗЗР), який  є невід'ємною частиною цього Договору, а Розповсюджувач зовнішньої реклами використовує надане  місце  за цільовим призначенням - для розміщення ЗЗР, здійснює оплату за тимчасове користування місцем  та звільняє у триденний термін місце після закінчення терміну дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами (далі – Дозвіл) та/або цього Договору в частині наданого права користування місцем, на яке припинено дію Дозволу та/або цього Договору.

1.2. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами є невід'ємною частиною цього Договору.

1.3. Місце надається для розміщення виключно тих засобів, що вказані у Додатку  до цього договору, який є невід'ємною частиною цього Договору.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Робочий орган має право:

2.1.1. Здійснювати контроль за дотриманням Розповсюджувачем зовнішньої реклами вимог чинного законодавства з питань зовнішньої реклами.

2.1.2. Проводити обстеження розташованого ЗЗР протягом всього строку дії даного Договору та Дозволу. У разі виявлення невідповідності встановленого ЗЗР Дозволу, а також інших порушень, в т. ч. умов оплати, Робочий орган письмово інформує про це Розповсюджувача зовнішньої реклами. У випадку неусунення Розповсюджувачем зовнішньої реклами вказаних Робочим органом порушень, Робочий орган залишає за собою право вжити заходів, передбачених умовами цього Договору та чинним законодавством, а також на внесення пропозицій виконавчому комітету Перечинської міської ради щодо анулювання Дозволу.

2.1.3. Розірвати цей Договір та забезпечити здійснення за рахунок Розповсюджувача зовнішньої реклами демонтаж та зберігання засобу у випадку виникнення в останнього заборгованості більше ніж за два місяці, відповідно до розділу 3 цього Договору.

2.1.4.Забезпечити здійснення демонтажу ЗЗР у разі його встановлення без оформленого Дозволу, а також у разі припинення терміну дії Дозволу чи його анулюванні у встановленому Порядку.

2.2. Розповсюджувач зовнішньої реклами має право:

2.2.1. На продовження строку дії Договору на новий термін в разі належного виконання ним своїх зобов'язань.

2.3. Розповсюджувач зовнішньої реклами зобов'язується:

2.3.1. Розміщувати ЗЗР тільки відповідно до умов зареєстрованого та виданого у встановленому порядку Дозволу.

2.3.2. Після розташування ЗЗР у п'ятиденний строк надати Робочому органу фотокартку місця з розташованим ЗЗР.

2.3.3.  Використовувати надане у тимчасове користування місце відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України з питань реклами, запобігати його пошкодженню і псуванню, а також своєчасно, в повному обсязі вносити плату за  тимчасове користування місцем у порядку і розмірі, передбачених розділом 3 цього Договору.

2.3.4. Дотримуватись правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, правил благоустрою та вимоги містобудівних та санітарних норм.

2.3.5. У випадку псування спеціальної конструкції та/або розміщеної на ній реклами своєчасно проводити їх заміну, ремонт.

 

2.3.7. У разі припинення терміну дії Дозволу (та/або цього Договору) провести в 10 денний термін демонтаж ЗЗР, попередивши у письмовій формі Робочий орган про дату та час проведення демонтажу. В цьому випадку уповноваженим представником Робочого органу проводиться обстеження місця розташування на наявність ЗЗР та складається акт обстеження. Дата складання та підписання акту обстеження є датою припинення зобов'язань Розповсюджувача по цьому Договору, наданого для розташування ЗЗР, а також датою припинення здійснення Розповсюджувачем зовнішньої реклами платежів, передбачених Розділом 3 цього Договору, про що Сторони складають Додаткову угоду до цього Договору.

2.3.8. При розповсюдженні реклами дотримуватись вимог чинного законодавства України в сфері реклами та мови.

2.3.9. В разі необхідності внесення змін в конструктивну схему спеціальної конструкції внести зміни в Дозвіл в порядку та терміни передбачені чинним законодавством. Витрати на оформлення /переоформлення/ Дозволу несе Розповсюджувач зовнішньої реклами.

2.3.10. Не передавати  надане місце Розповсюджувачу зовнішньої реклами, іншим особам (фізичним, юридичним) без переоформлення дозвільної документації на нового власника ЗЗР.

2.3.11. У разі проведення демонтажу спеціальної конструкції Робочим органом відшкодувати фактично витрачені кошти за демонтаж та зберігання ЗЗР, згідно наданих рахунків підприємством (організацією), що провело демонтаж (зберігання) ЗЗР.

2.3.12. Провести роботи з відновлення благоустрою місць розміщення ЗЗР після його демонтажу.

2.4. Робочий орган зобов'язується:

2.4.1. Не перешкоджати розміщенню на спеціальній конструкції реклами та не втручатись у форму та зміст реклами, якщо це не суперечить чинному законодавству.

2.4.2. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування ЗЗР, про які було повідомлено Робочому органу у встановленому порядку, та які зумовлюють необхідність зміни місця розташування ЗЗР, Робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами та у десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва вирішується питання про надання для використання рівноцінного місця з внесенням в дозвільну документацію відповідних змін. При цьому витрати, пов'язані з монтажем/демонтажем ЗЗР проводяться за рахунок Розповсюджувача зовнішньої реклами. Строк дії Дозволу продовжується на час необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця ЗЗР. Після поновлення містобудівної ситуації, закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування ЗЗР Розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розміщення ЗЗР на попередньому місці тільки у разі звільнення тимчасово наданого місця на час проведення реконструкції, ремонту, будівництва.

 1. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Розмір плати за тимчасове користування місцем розміщення ЗЗР встановлюється виконавчим комітетом Перечинської міської ради та сплачується Розповсюджувачем зовнішньої реклами на підставі цього договору та/або рахунків-фактур, наданих Робочим органом.

3.2. Розповсюджувач зовнішньої реклами зобов'язаний отримати рахунок на сплату коштів за тимчасове користування місцем розташування ЗЗР не пізніше 20 (двадцятого) числа поточного місяця та провести оплату не пізніше останнього робочого дня поточного місяця.

3.3. Плата за тимчасове користування місцем розміщення ЗЗР складається з площі місця, базового тарифу та коригуючих коефіцієнтів, які послідовно перемножуються на базовий тариф та площу місця. Нарахування коригуючих коефіцієнтів на базовий тариф, який вказано по кожному ЗЗР у Додатку до цього Договору, проводиться у порядку, визначеному виконавчим комітетом Перечинської міської ради.

3.4. Нарахування плати здійснюється з дати прийняття рішення виконавчим органом про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

3.5. Плата за тимчасове користування місцем (місцями) сплачується Розповсюджувачем зовнішньої реклами щомісяця шляхом перерахування коштів до бюджету міста. Допускається авансове перерахування грошових коштів.

 

3.6. У разі зміни конструктивної схеми спеціальної рекламної конструкції з внесенням змін у Дозвіл в установленому порядку , що призвело до збільшення площі рекламоносія та/або до будь-яких інших-змін у конструктивній схемі рекламоносія, на який видано Дозвіл, Робочий орган проводить перерахунок плати за тимчасове користування місцем розташування ЗЗР по фактичній площі та конструктивній схемі рекламоносія з дати внесення змін в Дозвіл на розміщення ЗЗР.

3.7. У разі необхідності проведення тимчасового демонтажу ЗЗР при зміні містобудівної ситуації, проведенні ремонту, реконструкції, будівництва на місці розташування ЗЗР без перенесення рекламної конструкції на інше місце, плата за тимчасове користування цим місцем розташування ЗЗР справляється у встановленому розмірі. При цьому Розповсюджувач зовнішньої реклами зобов'язується своєчасно надати Робочому органу інформацію, яка підтверджує про наявність такої ситуації та терміни проведення будівельних (ремонтних) робіт.

3.8. У разі змін в ціновій політиці сторони зобов'язані укласти додатковий договір.

3.9. За несвоєчасно проведену оплату Розповсюджувач сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України від суми заборгованості за кожен день прострочення платежу.

3.10. При надходженні коштів до міського бюджету першочергово погашається пеня, а після цього основна сума заборгованості.

 

 

 1. ФОРС-МАЖОР

4.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання договірних зобов'язань на період дії форс-мажорних обставин. Сторона, яка посилається на дію форс-мажорних обставин, протягом 3-х робочих днів з моменту їх настання зобов'язана письмово повідомити іншу про обставини непереборної сили, які виникли після підписання цього Договору, які не можна передбачити в момент укладання договору, запобігти її виникненню, яку не можна уникнути, або ж попередити її наслідки, і яка не викликана з вини жодної із сторін і створює неможливість виконання договору, його частини або конкретного зобов’язання. Належним доказом дії обставин непереборної сили буде довідка уповноваженого державного органу України.

4.2. При наявності форс-мажорних обставин виконання договірних зобов'язань Сторін

призупиняються на термін дії таких обставин. Під час терміну дії форс-мажорних обставин, кожна із Сторін має право ініціювати дострокове припинення дії Договору (Дозволу).

4.3. При тимчасовому припиненні дії Договору за форс-мажорними обставинами Сторони проводять розрахунки по факту виконаних зобов'язань на дату припинення дії Договору про що складається додаткова угода, яка стає невід'ємною частиною цього Договору.

4.4. Обставинами непереборної сили є зовнішні і надзвичайні події, а саме: стихійні лиха (пожежі, повені, землетруси, епідемії, епізоотії, природні катаклізми та їх наслідки, воєнні дії, повстання, мобілізація, тощо).

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Розповсюджувач зовнішньої реклами несе повну відповідальність за будь-які порушення норм безпеки, несправності та аварійні ситуації, що виникають з його вини, та повинен за свій рахунок усувати всі дефекти ( відшкодовувати шкоду), що виникають ( завдається) в процесі експлуатації ЗЗР.

5.2. Сторони несуть майнову відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань згідно з цим Договором та чинним законодавством України.

5.3. У разі проведення демонтажу ЗЗР при достроковому припиненні або розірванні цього Договору в частині місця, наданого для розміщення ЗЗР, скасування (припинення терміну дії) Дозволу, а також з інших підстав, передбачених чинним законодавством та цим Договором, витрати, пов'язані з

демонтажем, транспортуванням, зберіганням ЗЗР, а також витрати з відновлення місця для розташування ЗЗР підлягають відшкодуванню Розповсюджувачем зовнішньої реклами в повному обсязі. Відомості про демонтований ЗЗР надаються Робочим органом за письмовим зверненням Розповсюджувача зовнішньої реклами.

Якщо Розповсюджувач зовнішньої реклами не виконує свого обов'язку щодо повернення місця розташування ЗЗР, Робочий орган має право вимагати від нього повної сплати за користування місцем за кожен день прострочення.

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

6.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами.

6.2. Строк дії цього Договору визначається по кожному місцю розташування ЗЗР окремо у Додатках (адресних програмах), які є невід'ємною частиною Договору. Строк дії цього Договору може бути продовжено шляхом укладання Додаткової угоди та внесення змін до Додатків (адресних програм).

6.3. Умови цього Договору також поширюються на правовідносини Сторін в разі проведення короткочасних, тимчасових, регулярних рекламних акцій. В цьому разі Сторони укладають Додаткову угоду до цього Договору, в якій визначають умови проведення рекламної акції та порядок оплати за використання місць для розташування ЗЗР.

6.4. Якщо під час виконання умов цього Договору Розповсюджувач зовнішньої реклами виявить бажання достроково припинити термін його дії (в повному обсязі або в частині окремих місць наданих для розміщення ЗЗР), останній зобов'язується письмово, не пізніше ніж за один місяць до запланованої дати припинення Договору повідомити про це Робочий орган. В цьому випадку всі зобов'язання Сторін, пов'язані із наданням місць для розташування ЗЗР, в частині яких Розповсюджувачем зовнішньої реклами заявлено відмову від виконання умов цього Договору, припиняються при умові, що Розповсюджувачем зовнішньої реклами належним чином виконані зобов'язання щодо здійснення демонтажу ЗЗР в порядку та строки, визначені цим Договором, проведені роботи з відновлення благоустрою місць розміщення ЗЗР після їх демонтажу, а також здійснені платежі до бюджету міста у повному обсязі на день припинення зобов'язань.

В разі, якщо у місячний термін з дати отримання Робочим органом письмового повідомлення Розповсюджувача зовнішньої реклами про відмову від виконання цього Договору, останнім не виконані належним чином всі зобов'язання, Робочий орган має право ініціювати звернення до суду.

6.5. Дія цього Договору, в частині одного наданого місця, припиняється внаслідок:

6.5.1. Закінчення строку, на який його було укладено.

6.5.2. Припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи.

6.5.3. Наявності заборгованості Розповсюджувача зовнішньої реклами відповідно до Розділу 3 цього Договору, більш ніж за два місяці.

6.5.4. Припинення дії дозволу, його анулювання або відмові у його продовженні.

6.5.5. Невідповідності розташованого ЗЗР та/або місця його розташування вимогам виданого Дозволу.

6.5.6. Невжиття належних заходів Розповсюджувачем зовнішньої реклами щодо усунення під час розташування та експлуатації ЗЗР порушень Порядку розміщення зовнішньої реклами у місті Перечин за результатами розгляду звернень (вимог, приписів) уповноважених органів (організацій, осіб).

6.5.7. Передачі місця розташування ЗЗР, на який видано Дозвіл у встановленому порядку, Розповсюджувачем зовнішньої реклами іншій особі без відповідного переоформлення Дозволу.

6.5.8. Якщо розміщений ЗЗР створює загрозу життю або здоров'ю людей.

6.5.9. Необхідності демонтажу ЗЗР у зв'язку із зміною містобудівної ситуації.

6.5.10. В інших випадках, передбачених законодавством.

6.6. Цей Договір може бути розірвано в односторонньому порядку за ініціативою Робочого органу з обов'язковим письмовим повідомленням Розповсюджувачу зовнішньої реклами не пізніше ніж за п'ять робочих днів до розірвання у випадках, передбачених п.п.6.5.1 - 6.5.10 цього Договору, а також з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

6.7. Відсутність ЗЗР за наявності Дозволу на його розміщення не є підставою для припинення терміну дії цього Договору в частині ЗЗР, відносно яких Розповсюджувачем зовнішньої реклами виявлено відмову. Договір припиняється з дати виконання ним цих зобов'язань, а також зобов'язань по відшкодуванню витрат спеціалізованого підприємства (організації) з проведення демонтажу (зберігання) ЗЗР, якщо такі витрати зазнає підприємство (організація), у відповідності до умов цього Договору.

6.8. Цей Договір може бути розірвано за взаємною згодою Сторін згідно з чинним законодавством України.

 1. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1.Спори та розбіжності, що виникають між Сторонами під час виконання цього Договору, вирішуються шляхом проведення переговорів.

7.2.У разі неможливості вирішення спорів шляхом проведення переговорів вони вирішуються у судовому порядку.

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Всі зміни та доповнення до цього Договору вносяться за письмовою згодою Сторін шляхом укладання Додаткових угод, які стають невід'ємною частиною Договору.

8.2. Всі угоди та договори, які були підписані Сторонами до укладання цього Договору і безпосередньо стосуються його предмету, втрачають юридичну силу з дати підписання Сторонами даного Договору.

8.3. Цей Договір складено українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

8.4. У разі зміни у однієї із Сторін адреси та/або платіжних реквізитів, відомостей Сторона, у якої виникли такі зміни, зобов'язана у п'ятиденний термін направити іншій Стороні письмове повідомлення про зміни. В іншому випадку Сторона, яка не була повідомлена про зміни не несе відповідальності за неналежне виконання умов цього Договору.

8.5. Повноважні представники Сторін своїми підписами підтверджують про досягнення згоди щодо всіх істотних умов Договору.

 

Перечинська міська рада

Закарпатської області,

в особі міського голови

Погоріляка Івана Михайловича

р/р  31515921700196 в

ГУДКСУ Закарпатської обл.

МФО 812016, Код 37916557

Місце знаходження:

89200,  м.Перечин, пл.Народна, 16

 

______________Погоріляк І.М.

               (підпис)

М.П.

РОЗПОВСЮДЖУВАЧ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ ______________________________________________________

р/р      ______________________________________________________

Банк   ______________________________________________________

МФО  _____________________________________________________

Ідент. Код  ______________________________________________________

Свідоцтво №   ______________________________________________________

Директор   ______________________________________________________

Підпис /____________________________ /                                                                                                     МП

 

Додаток № 1

       до договору №       від ___________

тимчасового користування місцем розташування  засобу зовнішньої реклами

         Перечинська міська рада в особі міського голови Погоріляка І.М., що діє на підставі Положення та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  (далі  - Розповсюджувач зовнішньої реклами), в особі керівника  П І Б, який діє на підставі __________________, з іншої сторони, (далі - Сторони), керуючись чинним законодавством України уклали цей додаток до договору про наступне.

Робочий орган встановлює Розповсюджувачу зовнішньої реклами плату за тимчасове користування місцем розміщення засобу зовнішньої реклами:.

п/п

Вид З3Р

Місце розташування ЗЗР (адреса)

дозволу

Вартість без ПДВ (грн.) за 1 місяць

Дата

початку нарахування плати

Дата кінця терміну дії

1

 

 

 

 

 

 

 

Розповсюджувач зовнішньої реклами використовує надане місце відповідно до умов Договору.

         Порядок нарахування плати за тимчасове користування місцем розміщення засобу зовнішньої реклами, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Перечин, затверджено рішенням виконавчого комітету Перечинської міської ради. Розрахунок плати складається з площі поверхні рекламної конструкції, базової ставки, в залежності від зони розміщення  об'єкта зовнішньої реклами.

Цей додаток складено на 1 (одній) сторінці, у двох примірниках, та є невід'ємною частиною Договору №      /ТК від _______.

 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОВСЮДЖУВАЧ

ЗОВНІШНЬОЇ   РЕКЛАМИ

Перечинська міська рада

Закарпатської області,

в особі міського голови

Погоріляка Івана Михайловича

р/р  31515921700196 в

ГУДКСУ Закарпатської обл.

МФО 812016, Код 37916557

Місце знаходження:

89200,  м.Перечин, пл.Народна, 16

 

 

___________________________________________________________________

р/р      _____________________________________________________________

Банк   _____________________________________________________________

МФО  _____________________________________________________________

Ідент. Код  _________________________________________________________

Свідоцтво №   ______________________________________________________

Директор   _________________________________________________________

 

Прізвище, ініціали  Погоріляк І.М.

                                      МП

 

                              ________________

                           МП

 

 

 

 

Додаток 5

до  Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами

 в м. Перечин

ДОВІДКА

 

 Видана розповсюджувачу зовнішньої реклами __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(для юридичної особи - повне найменування,

__________________________________________________________________

для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

 

про те, що від нього разом із заявою _________________________________________________________________

(вхідний номер,

__________________________________________________________________

дата реєстрації в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

одержано такі документи __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(перелік документів із зазначенням сторінок і кількості примірників)

 

 

  

 

Центр надання адміністративних

Послуг при Перечинській районній         ________                               

державній адміністрації                              (підпис)                                 (ініціали та прізвище)