Рішення 11 сесії від 06.04.2017р.

                                                            

Дата публікації: 11.04.2017р.

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

11 сесія VII скликання

 РІШЕННЯ

 від   06 квітня  2017 року №288

               м.Перечин.

Про надання згоди на списання

основних засобів з балансу

Перечинської міської ради

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», типовою інструкцією про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ № 142/181 від 10.08.2001р. (зі змінами), Постановою Кабінету міністрів України від 8.11.2007 р. N 1314 «Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності», враховуючи висновки технічної експертизи №1 та №2 про технічний стан основних засобів ,  висновки  проведеної інвентаризації міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Надати згоду на списання основних засобів з балансу Перечинської міської ради , які технічно несправні, фізично зношені, морально застарілі та непридатні до подальшої експлуатації, ремонт їх є недоцільним:
  • комп’ютер Intel (R) Celeron (R), інвентарний номер 10480041; балансова вартість –5027,00 грн.;  знос – 5027,00 грн.; залишкова вартість - 0,00 грн.
  • комп’ютер AMD Athlon, інвентарний номер 10480044; балансова вартість – 3620,00 грн.;  знос – 3620,00 грн.; залишкова вартість - 0,00 грн.
 2. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів (Крижановська Л.Ю.) забезпечити проведення списання основних засобів, вказаних в п.1 цього рішення, відповідно до вимог діючого законодавства України.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.)

             

Міський голова                                                  І.М.Погоріляк

 

 

 

                                                               

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

11 сесія VII скликання

 РІШЕННЯ

 

Від  6 квітня 2017 року № 289

               м.Перечин.

 

Про Програму підтримки і розвитку

місцевого самоврядування на 2017 рік

 

      Відповідно до пункту 22, ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  у зв’язку з виникненням необхідності збільшення переліку заходів і завдань, міська рада        

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму підтримки і розвитку місцевого самоврядування на 2017рік, (додається).

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.).

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                             І.М.Погоріляк

 

                                                         Додаток 1

до рішення № 289 від 06 квітня 2017 р.

Про Програму підтримки і розвитку

місцевого самоврядування на 2017 рік

 

Програма

підтримки і розвитку місцевого самоврядування на 2017 рік

 

 1. Загальні положення

 

Програма підтримки та розвитку місцевого самоврядування розроблена відповідно до положень Конституції України, Указу Президента України від 30.08.2001 р. № 749/2001 “Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні” і спрямована на забезпечення подальшого розвитку місцевого самоврядування, зміцнення його організаційних, правових, матеріально-фінансових, інформаційних засад.

 

 1. Мета Програми.

Забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування міста, яке визначається Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, «Про місцеві вибори»;

- зміцнення засад громадянського суспільства, розвиток демократії;

- удосконалення правових засад місцевого самоврядування, підготовка кадрів для роботи в органах місцевого самоврядування та підвищення їх кваліфікації;

- зміцнення матеріально-фінансової основи місцевого самоврядування;

- розвиток ініціативи населення у вирішенні питань місцевого значення;

- проведення культурно-масових заходів в органі місцевого самоврядування міста;

- співпраця органу місцевого самоврядування з асоціаціями, міжнародними організаціями та фондами з питань місцевого самоврядування.

           

 1. Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

- сприяння формуванню економічно достатньої територіальної громади;

- підвищення професійного рівня посадових осіб органу місцевого самоврядування, забезпечення підготовки кадрів для цього органу;

- проведення просвітницької діяльності з питань розвитку місцевого самовряду­вання та розв'язання проблем у цій сфері;

- поліпшення взаємодії асоціацій та інших об'єднань органів місцевого самоврядування з органами виконавчої влади;

         - співробітництво органу місцевого самоврядування міста з органами місцевого самоврядування та місцевої влади України та сусідніх країн;

- проведення наукових досліджень з проблемних питань місцевого самоврядування

- створення належних умов для реалізації територіальною громадою та органом місцевого самоврядування прав та повноважень, визначених Конституцією та законами України;

- залучення громадських організацій, наукових установ, вчених, жителів міста до процесів розвитку місцевого самоврядування;

- вивчення, аналіз, узагальнення і впровадження кращого досвіду роботи органів місцевого самоврядування;   

- забезпечення депутатів, посадових осіб міської ради інформаційно-довідковими матеріалами;

- забезпечення належних умов для повноцінного виконання працівниками апарату та депутатами міськради своїх повноважень, їх роботи у постійних комісіях та пленарних засіданнях ради.

- забезпечення підготовки і належного проведення виборів до органу місцевого самоврядування на території міста.

 

 1. Основні заходи Програми

Програмою передбачено такі основні заходи:

 1. Розроблення рекомендацій, які сприяли б ефективній оптимізації структур органу місцевого самоврядування, ефективному управлінню бюджетними процесами, комунальною власністю, місцевим господарством у цілому, комплексному соціально-економічному розвитку міста, належній взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
 2. Організація та проведення:

- Дня Конституції України, Дня незалежності України та Дня місцевого самоврядування;

- науково-практичних конференцій;

- круглих столів;

- навчань, семінарів, днів депутата;

- семінарів, навчань голови, заступника голови, секретаря, керуючого справами, працівників міської ради;

         - пленарних засідань ради.

 1. Підготовка кадрів для роботи в органах місцевого самоврядування їх перепідготовка та підвищення кваліфікації.

4.Придбання канцтоварів;

- друкованої та книжної продукції з проблем місцевого самоврядування, організації комунального господарства, тощо;

 1. Підготовка і розмноження інформаційно-довідкових матеріалів на допомогу депутатам міської ради, голові, заступнику голови, секретарю, керуючому справами міської ради.

6.Виготовлення та подання матеріалів з питань місцевого самоврядування для трансляції на місцевих каналах кабельного телебачення району.

7.Придбання квітів та сувенірної  продукції  нагородженим до знаменних дат.

8.Обмін робочими делегаціями по вивченню кращого досвіду організаційно-масової роботи органів місцевого самоврядування споріднених міст області та інших регіонів України (візити робочих делегацій міста в інші райони та області України, організація та прийом делегацій з інших міст, районів та областей України та зарубіжних країн;

          9.Співробітництво міської ради з органами місцевого самоврядування іноземних держав (міст побратимів, проведення днів добросусідства, фестивалів, культурно-мистецьких заходів, тощо), їх асоціаціями, відповідними міжнародними організаціями та фондами з питань розвитку місцевого самоврядування.

10.Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради.

11.Забезпечення достатнього фінансування видатків для здійснення депутатських повноважень депутатами міської ради відповідно до Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”.

 1. Закупка виборчих скриньок та іншого матеріального оснащення для належного проведення виборів на території міста.
 2. Закупка і встановлення (монтаж) дошок для об’яв на території міста.
 3. Закупка офісних меблів для робочих місць працівників апарату Перечинської міської ради та працівників структурних підрозділів міської ради.
 4. Закупка побутової техніки та кухонної мебелі для облаштування їдальні для працівників апарату міської ради.

 

 1. Фінансове забезпечення виконання Програми

Реалізація заходів Програми здійснюється відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, Бюджетного кодексу України.      

         Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, а також із залученням інших джерел, не заборонених чинними законодавством.

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                  О.Ю.Вовканич-Белеканич

 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1.Назва: Програма підтримки і розвитку місцевого самоврядування в 2017 році.

2.Підстава для розроблення : пункт 5, ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

3.Мета програми : полягає в забезпеченні діяльності органу місцевого самоврядування міста, яке регламентується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування», «Про статус депутатів місцевих рад»

4.Початок : Квітень 2017 року, закінчення : Грудень 2018 року.

5.Етапи виконання : до кінця 2018 року

6.Очікувані результати виконання:

Зміцнення засад громадянського суспільства,розвиток демократії, удосконалення правових засад місцевого самоврядування, підготовка кадрів для роботи в органах місцевого самоврядування та підвищення їх кваліфікації, зміцнення матеріально-фінансової основи місцевого самоврядування.

Розвиток ініціативи населення у вирішення питань місцевого значення,проведення культурно-масових заходів в органах місцевого самоврядування та співпраця органів  місцевого самоврядування з асоціаціями,міжнародними організаціями та фондами з питань місцевого самоврядування.

7.Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням, строки проведення звітності):

Постійна комісія з питань бюджету, фінансів, соціально – економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради ( голова Шинкарчук Я.І.)

 

Додаток № 1

до програми

 

Заходи по реалізації Програми

п/п

Перелік заходів та завдань

   Строк

 реалізації

Орієнтов

аний обсяг фінансу

вань,грн.

1.

2

         3

    4

1.

Придбання канцтоварів, підготовка і розмноження інформаційно-довідкових матеріалів на допомогу депутатам, голові, заступнику голови,  секретарю, керуючому справами міської ради.

2017-2018рр.

50 000

2.

Виготовлення та подання матеріалів з питань місцевого самоврядування для трансляції на місцевих каналах кабельного телебачення

2017-2018рр.

10 000

3.

Придбання квітів та сувенірної продукції нагородженим до знаменних дат.

2017-2018рр.

30 000

4.

Обмін робочими делегаціями по вивченню кращого досвіду організаційно-масової роботи органів місцевого самоврядування споріднених міст області та інших регіонів України (візити робочих делегацій міста в інші райони та області України, організація та прийом делегацій з інших міст, районів та областей України та зарубіжних країн

2017-2018рр.

100 000

5.

Співробітництво міської ради з органами місцевого самоврядування іноземних держав (міст побратимів, проведення днів добросусідства, фестивалів, культурно-мистецьких заходів, тощо), їх асоціаціями, відповідними міжнародними організаціями та фондами з питань розвитку місцевого самоврядування

2017-2018рр.

200 000

6.

Закупка виборчих скриньок та іншого матеріального оснащення для належного проведення виборів на території міста.

2017-2018рр.

100 000

7.

Витрати пов’язані із транспортуванням виборців до виборчих

дільниць під час проведення виборів на території міста Перечин.

2017-2018рр.

 30 000

8.

Закупка і встановлення (монтаж) дошок для об’яв на території міста

2017-2018рр.

50 000

9.

Закупка офісних меблів (комплект меблів, стіл письмомий,  крісло офісне, стілець, шафа для одягу, шафа для паперів, сейф, стіл для комп’ютера) та обладнання ( персональний комп’ютер, системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятор «миша», ноутбук, акустика, теле-, відеотехніка, стаціонарні телефони) для робочих місць працівників апарату Перечинської міської ради та працівників структурних підрозділів міської ради.

2017-2018рр.

500 000

 

 

10.

Закупка побутової техніки ( холодильник, електрочайник, мікрохвильова піч та ін.), та кухонної мебелі для облаштування

їдальні для працівників апарату міської ради.

2017-2018рр.

300 000

11.

Інші важливі питання, що пов’язані з ефективним функціонуванням апарату Перечинської ради та розвитком місцевого самоврядування.

2017-2018рр.

50 000

Всього:

1490 000

 

 

Секретар міської ради                          Вовканич-Белеканич О.Ю.

 

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

11 сесія VII скликання

 РІШЕННЯ

Проект

 

від  06 квітня  2017 року №290

         м.Перечин

 

Про відмову та затвердження технічної документації

із землеустрою, проектів відведення земельних

ділянок, призначених для будівництва та

обслуговування житлових будинків,

господарських будівель і споруд

та передачу у власність земельних ділянок.

 

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 33 глави п»ятої, статті 40 глави шостої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19 Земельного кодексу України, розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Німець Любові Іванівні, Німець Нелі Юріївні, Німець Владиславу Юрійовичу, жит. м. Перечин, вул. Ужгородська, ***, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), призначеної для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужгородська, 163:
  • Передати безоплатно у спільну сумісну власність Німець Любові Іванівні, Німець Нелі Юріївні, Німець Владиславу Юрійовичу, жит. м. Перечин, вул. Ужгородська, 163, земельну ділянку, яка призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужгородська, 163.
 2. Затвердити Гренцеру Ярославу Івановичу, жит. м. Перечин, вул. Духновича, ***, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,0783 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Духновича, 11:
  • Передати безоплатно у власність Гренцеру Ярославу Івановичу, жит. м. Перечин, вул. Духновича, 13, земельну ділянку, яка призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,0783 га, що розташована за адресою: м. Перечин, вул. Духновича, 11.
 3. Затвердити Квич Олександру Івановичу, жит. м. Перечин, вул. Толстого, *** технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (вдіновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Толстого, 79:
  • Передати безоплатно у власність Квич Олександру Івановичу, жит. м. Перечин, вул. Толстого, 81 земельну ділянку, яка призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м.Перечин, вул. Толстого, 79.
 4. Затвердити Шевченку Олексію Юрійовичу, жит. м. Перечин, вул. Ломоносова, ***, на підставі довіреності якого діє Туряниця Ганна Семенівна, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд площею 0, 10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ломоносова, 5:
  • Передати безоплатно у власність Шевченку Олексію Юрійовичу, жит. м. Перечин, вул. Ломоносова, 5, земельну ділянку, яка призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд площею 0, 10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ломоносова, 5.

Міський голова                                                      І.М. Погоріляк

 

 

 

                                                                                        

                                                                                     

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

11 сесія VII скликання

 РІШЕННЯ

        

 

від 06 квітня 2017 року № 291

         м.Перечин

 

Про внесення змін

до рішень сесій.

 

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 60, 61, 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України, статтей 88,89 Водного кодексу України, статтей 26,47 Закону України «Про землеустрій», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них», розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), для ведення особистого селянського господарства, для ведення індивідуального садівництва,  та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, ч.6 ст.5 Закону України «Про особисте селянське господарство», на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни в рішення 9 сесії VII скликання Перечинської міської ради від 22 грудня 2016 року №256 та викласти в наступній редакції:

« Надати Шикула Івану Михайловичу, жит. м. Перечин, вул. Ломоносова, 10 дозвіл на виготовлення технічної документації із  землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,0911 га, що розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ломоносова, 10.

 1. Внести зміни в рішення 2 сесії VII скликання Перечинської міської ради № 17 від 17 грудня 2015 роки п.21 та викласти в наступній редакції:

«Надати Уліганцю Володимиру Федоровичу, жит. м. Перечин, вул. Духновича, 67 дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо виділення земельної ділянки площею 0,10 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Гуменська, б/н».

 1. Внести зміни в рішення 9 сесії VII скликання Перечинської міської ради від 07 грудня 2016 року № 232 та викласти в наступній редакції:

«Надати Лізанцю Петру Михайловичу, жит. м. Ужгород, вул. Гуци, 10/24, дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу, площею 0,0045 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, пл. Незалежності».

 1. Внести зміни в рішення 5 сесії V скликання Перечинської міської ради від 06 листопада 2007 року № 102-р та викласти в наступній редакції:

«Надати Радченко Тетяні Іванівні, жит. м. Перечин, вул. Гагаріна, 25, дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, площею 0,13 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Гагаріна, 25».

 1. Внести зміни в рішення 5 сесії V скликання № 191-р від 15 серпня 2008 року та викласти в наступній редакції:

«Надати Ценкнеру Івану Михайловчу, жит. м. Перечин, вул. І.Франка, 27 дозвіл на  виготовлення технічної документації із  землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. І.Франка, 27».

 1. Внести зміни в рішення 3 сесії VII скликання Перечинської міської ради № 55 від 11 лютого 2016 року та викласти в наступній редакції:

«Надати дозвіл КП «Комунальник» на виготовлення проекту землеустрою щодо відвдення земельної ділянки у постійне користування, площею 10 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води), яка знаходиться на березі річки Уж в межах м. Перечин, юридична адреса відсутня».

 1. Внести зміни в рішення 9 сесії VII скликання Перечинської імської ради № 239 від 07 грудня 2016 року та викласти в наступній редакції:

«Надати дозвіл КП «Комунальник» на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування, площею 0,4221 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) Перечинського міського водозабору, яка знаходиться у м. Перечин по вул. Сонячній».

 1. Внести зміни в рішення 7 сесії VII скликання Перечинської міської ради № 162 від 18 серпня 2016 року та викласти в наступній редакції:

«Надати дозвіл КП «Комунальник» на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування, площею 0,5192 га для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, яка знаходиться за адресою: м. Перечин, вул. Ужгородська, 76».

 

 

 

Міський голова                                                         І.М. Погоріляк

 

 

 

 

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

11 сесія VII скликання

 РІШЕННЯ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

від  06 квітня 2017 року №292

         м.Перечин

 

Про відмову та надання дозволів на виготовлення технічної

документації із землеустрою, проектів відведення

на земельні ділянки, призначених для

будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель та споруд

 

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 60, 61, 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України, статтей 88,89 Водного кодексу України, статтей 26,47 Закону України «Про землеустрій», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них», розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Надати Белеканич Ганні Юріївні , жит. м. Перечин, вул. Ужгородська, ***/***, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,0181 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужгородська, 16/2.
 2. Надати Модіній Наталії Кирилівні, жит. м. Перечин, вул. І.Франка, *** дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. І.Франка, 6.
 3. Надати Петрусь Магдалині Юріївні, жит. м. Перечин, вул. Цегельна, ***, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, площею 0,07 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Цегельна, 4.
 4. Надати Матьовка Марії Іванівні, жит. м. Перечин, вул. Б.Хмельницького, ***, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування господарських будівель та споруд, площею 0,10 га, яка знаходиться за адресою: м. Перечин, вул. Б.Хмельницького, 25.
 5. Надати Поприку Володимиру Оскаровичу, жит. м. Перечин, вул. Ужгородська, ***/***, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, площею 0,0107 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужгородська, 16/1.
 6. Надати Кривич Яні Анатоліївні, жит. м. Перечин, вул. Цегельна, ***, дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, призначеної для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Цегельна.

 

 

Міський голова                                                         І.М. Погоріляк

 

 

 

                                                                                          

                                                                                     

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

11 сесія VII скликання

 РІШЕННЯ

від 06 квітня  2017 року №293

         м.Перечин

 

Про передачу у власність земельних ділянок,

відмову у передачі у власність земельних

ділянок, затвердження технічних документацій

для індивідуального гаражного

будівництва.

 

 

 

Відповідно до норм статей  12, 40, 80, 81, 116, 121, 125, 126 Земельного кодексу України, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши письмові звернення громадян, додані до них матеріали та документи, врахувавши висновки постійної депутатської комісії, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Пісак Марії Михайлівні, жит. м. Перечин, вул. Ужанська, ***/*** технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва індивідуальних гаражів, площею 0,01 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужгородська, 35 В:
  • Передати безоплатно у власність Пісак Марії Михайлівні, жит. м. Перечин, вул. Ужанська, 4/9 земельну ділянку, яка призначена для будівництва індивідуальних гаражів, площею 0,01 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужгородська, 35 В.

 

 

 

Міський голова                                                                І.М. Погоріляк

 

 

                                                                                        

                                                                                   

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

11 сесія VII скликання

 РІШЕННЯ

        

 

від  06 квітня  2017 року №294

         м.Перечин

 

Про відмову та надання дозволів на виготовлення технічної

документації із землеустрою, проектів відведення

земельних ділянок, призначених для ведення

особистого селянського господарства  та

індивідуального садівництва

 

 

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України,розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для, ведення особистого селянського господарства, ведення індивідуального садівництва та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, ч.6 ст.5 Закону України «Про особисте селянське господарство», на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати Тейгел Ользі Антонівні, жит. м. Перечин, пров. Шевченка, *** дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, площею 0,12 га, що розташована за адресою: м. Перечин, район вулиці Вулшава.
 2. Надати Мицька Андрію Андрійовичу, жит. м. Перечин, вул. Садова, ***, дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, призначеної для ведення особистого селянського господарства, площею 0,3 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, біля лікарні БАМ.
 3. Надати Кубрак Андріані Михайлівні, жит. м. Перечин, пров. Суворова, ***, дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, призначеної для ведення особистого селянського господарства, площею 0,25 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, урочище «Гундикове».
 4. Надати Цифра Олесі Владиславівні, жит. м. Перечин, вул. Духновича, ***, дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, призначеної для ведення особистого селянського господарства, площею 0,004 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Духновича, 57.

 

 

 

 

   Міський голова                                                               І.М. Погоріляк

 

 

 

                                                                             

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

11 сесія VII скликання

 РІШЕННЯ

                                                                                                                                      

                                                                                              

 

від  06 квітня 2017 року №295

         м.Перечин

 

Про затвердження та надання дозволів

на виготовлення детального

плану території

 

                      Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати Тимко Ярославі Борисівні, жит. м.Перечин, пл. Народна, ***/*** дозвіл на виготовлення детального плану території земельної ділянки, площею 0,0024 га, для будівництва індивідуального гаражу, що розташована за адресою: м. Перечин, пл. Народна.
 2. Надати Поштак Василю Івановичу, жит. м. Ужгород, вул. Ревая, ***, дозвіл на виготовлення детального плану території земельної ділянки зі зміною цільового призначення – для реконструкції будівлі колишньої котельні під об»єкт комерційного призначення, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Гагаріна.
 3. Надати Белеканичу Павлу Володимировичу, жит. м. Перечин, вул. Ужанська, *** дозвіл на виготовлення детального плану території земельної ділянки для індивідуального садівництва, площею 0,12 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. М.Химинець.
 4. Затвердити ТзОВ «Самвер», юр. адреса: м. Перечин, вул. Колгоспна, 1а, детальний план території земельної ділянки, орієнтовною площею 0,67 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська.

Міський голова                                                       І.М.Погоріляк

 

                                                                                       

                                                                                     

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

11 сесія VII скликання

 РІШЕННЯ

                                                                                                  

від  06 квітня  2017 року №296

         м.Перечин

 

Про відмову та затвердження проектів відведення,

надання в оренду земельних ділянок

несільськогосподарського призначення

в м.Перечин

 

Відповідно до вимог статті 12, статті 40, статті 124  Земельного кодексу України, розглянувши письмові звернення громадян про затвердження проектів відведення, надання в оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення в м.Перечин, продовження та припинення дії договорів оренди земельних ділянок та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, ст. 15, 31, 33, 34 Закону України «Про оренду землі» та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Продовжити Мага Івану Михайловичу, жит. м. Ужгород, вул. Мукачівська, ***/***, термін дії договору оренди земельної ділянки від 29 листопада 2011 року, площею 0,17 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська, 30,  терміном на 5 роки.
  • Встановити орендну плату 5% від нормативно-грошової оцінки по договору оренди земельної ділянки від 29 листопада 2011 року, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська, 30, терміном на 5 років. 

 

 

 

Міський голова                                                          І.М. Погоріляк

 

 

 

                                                                                       

                                                                                     

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

11 сесія VII скликання

 РІШЕННЯ

                                                                                                 

від  06 квітня  2017 року №297

         м.Перечин

 

Про затвердження договору

про партнерську співпрацю

між містом Перечин в Україні

та містом Світаві в Чеській Республіці.

 

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  з метою підвищення ефективності вирішення завдань місцевого самоврядування, взаємодії та координації дій рад щодо забезпечення сталого розвитку міст, налагодження співпраці з містом Світаві в Чеській Республіці, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити договір про партнерську співпрацю між містом Перечин в Україні та містом Світаві в Чеській Республіці.
 2. Уповноважити міського голову І.М.Погоріляка підписати договір про партнерську співпрацю між містом Перечин в Україні та містом Світаві в Чеській Республіці від міста Перечин.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію міської ради з питань освіти, культури, спорту, туризму та міжнародних зв’язків (голова Гунка Ф.Ф.).

 

 

 

Міський голова                                                            І.М.Погоріляк

 

 

 

 

Додаток 1

До рішення №297 від 6 квітня 2017 року.

 

 

Договір про ПАРТНЕРСЬКУ співпрацю

між

МІСТОМ ПЕРЕЧИН

В УКРАЇНІ

і

МІСТОМ СВІТАВИ 

В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

 

МІСТО ПЕРЕЧИН, представлене паном Іваном Погоріляком − міським головою, і МІСТО СВІТАВИ, представлене паном  Давидом Шимеком − старостою міста, (далі "Міста")  домовилися з метою зміцнення взаємних контактів і дружніх відносин між чеським та українським народами встановити всебічне співробітництво на основі рівноправності й взаємності.

Ст. I

Партнерська співпраця буде полягати насамперед у двосторонньому обміні інформацією та досвідом у галузях:

- менеджменту,

- економіки й екології,

- культури й освіти.

Ст. ІІ

Під терміном "співпраця між містами" розуміються усі узгоджені проекти, спрямовані на зміцнення і розвиток добрих відносин між містами в наступних галузях:

 • Культура і мистецтво
 • Наука, освіта і виховання
 • Туризм і відпочинок
 • Фізична культура і спорт
 • Економіка
 • Адміністрування самоврядування
 • Охорона здоров'я і безпеки громадян
 • Охорона довкілля
 • Співпраця між суб'єктами підприємницької діяльності
 • Співпраця між неприбутковими організаціями

Ст. III

Обидва міста будуть підтримувати взаємні контакти і насамперед обміни групами молоді, допомагати організаціям, діяльність яких спрямована на збереження і розвиток національних історичних і культурних цінностей.

Ст. IV

Міста будуть щороку консультуватися і поновлювати список спільних видів діяльності, тим самим забезпечуючи систематичний характер своєї співпраці. Вона буде здійснюватися відповідно до внутрішнього права міст і їх компетенції.

Ст. V

Договір було схвалено Радою міста Перечин на засіданні ................ (дата) рішенням №.........  і Представництвом міста Світави ........... (дата) рішенням № .........., який вступає в силу з моменту підписання обома договірними сторонами.

Ст. VI

Договір виготовлено у двох однозначних примірниках, кожний українською і чеською мовами, що мають однакову чинність.

                                               м. Перечин ............ (дата)

_________________                                              ________________        

За місто Перечин                                                        За місто Світави                                     

Іван Погоріляк, міський голова                                 Давид Шимек, староста міста                                             

 

                                           

 

 

 

 

 

Smlouva o PARTNERSKÉ spolupráci

mezi

MĚSTEM PEREČYN

V  UKRAJINĚ 

a

MĚSTEM  SVITAVY 

V  ČESKÉ  REPUBLICE

 

MĚSTO PEREČIN

zastoupené panem Ivanem Pohorilyakem - starostou města MĚSTO SVITAVY zastoupené panem Mgr. Davidem Šimkem - starostou města (dále jen města) se dohodli

ve smyslu posílení vzájemných kontaktů a přátelských vztahů mezi národem českým a ukrajinským navázat všestrannou spolupráci měst na základě rovnoprávnosti a vzájemnosti.

Čl. I

Partnerská spolupráce bude spočívat především v oboustranné výměně informaci a odborných znalostí v oblasti:

- managementu,

- ekonomie a ekologie,

- kultury a vzdělanosti.

Čl. II

od pojmem spolupráce mezi městy se rozumí všechny dohodnuté záměry směřující k posílení a rozvoji dobrých vztahů mezi městy v následujících oblastech:

 • Kultura a uměni
 • Věda, vzdělanost a výchova
 • Turistika a rekreace
 • Tělesná kultura a sport
 • Hospodářství
 • Administrativa samosprávy
 • Ochrana zdraví a bezpečí obyvatel
 • Ochrana životního prostředí
 • Spolupráce mezi podnikatelskými subjekty
 • Spolupráce mezi neziskovými organizacemi

 

Čl. III

Obě města budou  podporovat vzájemné kontakty a především výměny skupin mládeže, napomáhat organizacím, jejichž působeni je směřováno k zachování a rozvoji národních historických a kulturních hodnot.

Čl. IV

Města budou každoročně konzultovat a aktualizovat seznam společných činnosti, čímž bude zajištěn systematický charakter jejich spolupráce. Ta bude probíhat v souladu s vnitřním právem měst a jejich kompetencí.

Čl. V

Smlouva byla schválena Radou města Perečyn na jeho zasedání dne ............... usnesením č. .........a Zastupitelstvem města Svitavy dne ........... usnesením č. ......... a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami

Čl. VI

Smlouva byla vyhotovena ve dvou jednoznačných výtiscích, každý v jazyce ukrajinském a českém o stejné účinnosti.

                                               V Perečyně dne .................

___________________                                                                ________________

            Za město Perečyn                                                              Za město Svitavy

  Ivan Pohorilyak, starosta města                                           Mgr. David Šimek,         starosta města       

 

 

 

№ 298       Про затвердження звіту по виконанню міського бюджету за  1-й квартал  2017 рік

 

 

 

 

 

                                                                      

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

11 сесія VII скликання

 РІШЕННЯ

                                    

від  06 квітня  2017 року № 299

         м.Перечин

 

Про списання будівлі гуртожитку

 12Т та будівлі медпункту 9Ц з

балансу Перечинської міської ради

 

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи договір купівлі-продажу будівель колишнього військового містечка № 36 по вул.Ужанська, 30 в м.Перечин, що є комунальною власністю територіальної громади м.Перечин шляхом викупу від 27 серпня 2007 року, враховуючи Ухвалу Перечинського районного суду Закарпатської області, апеляційного суду Закарпатської області та висновки постійних комісій Перечинської міської ради, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Списати з балансу Перечинської міської ради будівлі гуртожитку 12Т та будівлі медпункту 9Ц.
 2. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності (завідувач Я.П.Попович) відобразити в обліку списання, враховуючи дане рішення.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.) та постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, побутового та торговельного обслуговування, промисловості, будівництва транспорту та зв’язку(голова Колбовський Т.Г.).

 

 

 

Міський голова                                          І.М.Погоріляк

 

 

                                                                                     

                                                                                         

                                                                                   

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

11 сесія VII скликання

 РІШЕННЯ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

від  06 квітня 2017 року № 300

         м.Перечин

 

Про затвердження звітів про оцінку

майна територіальної громади м.Перечин

 

Відповідно до ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись вимогами Закону України «Про оренду державного та комунального майна», «Про порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади м.Перечин» та у зв’язку з виявленою неточністю площі будівлі клубу, міська рада  

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити звіт про оцінку будівля клубу, площею 761,6 м2, що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., Перечинський р-н,м.Перечин, вул.Ужанська, 30/8Ч у сумі 680 063,00грн. без ПДВ (звіт додається).
 2. Оголосити конкурс на право оренди нерухомого майна, що належить територіальній громаді міста Перечин щодо будівля клубу, площею 728,4 м2, що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., Перечинський р-н,м.Перечин, вул.Ужанська, 30/8Ч вартість об’єкта оренди складає 680 063,00 грн. без ПДВ.
 3. Конкурсній комісії щодо проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади м.Перечин (голова комісії Крижановська Л.Ю.) опублікувати в засобах масової інформації та на офіційному сайті Перечинської міської ради не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення конкурсу оголошення про проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна.
 4. Уповноважити Перечинського міського голову Погоріляка І.М. від імені Перечинської міської ради за результатами конкурсу на право оренди нерухомого майна територіальної громади м.Перечин заключити договір оренди об’єкта комунального майна з переможцем конкурсу щодо будівлі клубу, що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., Перечинський р-н,м.Перечин, вул.Ужанська, 30/8Ч
 5. Затвердити протокол №5 засідання конкурсної комісії Перечинської міської ради на право оренди комунального майна територіальної громади міста Перечин від 27.12.2016 р., щодо будівлі їдальні, що знаходиться за адресою: м.Перечин, вул. Ужанська, 30/4Д.
 6. Затвердити протокол №6 засідання конкурсної комісії Перечинської міської ради на право оренди комунального майна територіальної громади міста Перечин від 27.12.2016 р., щодо будівлі їдальні, що знаходиться за адресою: м.Перечин, вул. Ужанська, 30/5Ї.
 7. Затвердити протокол №7 засідання конкурсної комісії Перечинської міської ради на право оренди комунального майна територіальної громади міста Перечин від 27.12.2016 р., щодо будівлі казарми, що знаходиться за адресою: м.Перечин, вул. Ужанська, 30/3Г.
 8. Уповноважити Перечинського міського голову Погоріляка І.М. від імені Перечинської міської ради за результатами конкурсу на право оренди нерухомого майна територіальної громади м.Перечин заключити договір оренди об’єкта комунального майна з переможцем конкурсу, а саме щодо:

8.1. будівлі їдальні,  що знаходиться за за адресою: Закарпатська обл., Перечинський р-н, м.Перечин, вул.Ужанська, 30/4Д з розміром орендної плати в рік в сумі 4285,82 грн. строком на 49 років;

8.2. будівлі їдальні,  що знаходиться за за адресою: Закарпатська обл., Перечинський р-н, м.Перечин, вул.Ужанська, 30/5Ї з розміром орендної плати в рік в сумі 4052,45 грн. строком на 49 років;

8.3. будівля казарми, що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., Перечинський р-н,м.Перечин, вул.Ужанська, 30/3Г з розміром орендної плати в рік в сумі 4840,05 грн. строком на 49 років;;

 1. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Перечинської міської ради (завідувач Попович Я.П.), забезпечити повний контроль за справлянням орендної плати майна комунальної власності м.Перечин.

 

Міський голова                                                                            І.М.Погоріляк

 

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

11 сесія VII скликання

 РІШЕННЯ

                                         

                                    

від  06 квітня  2017 року № 301

         м.Перечин

 

Про затвердження Програми покращення

рівня обслуговування платників податків

Перечинського відділення Ужгородської

 ОДПІ ДФС у Закарпатській області на 2017-2018 роки

        

Відповідно до норм статті 25, пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до  статті  17 Податкового кодексу  України та з метою покращення рівня обслуговування платників податків,сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму покращення рівня обслуговування платників податків Перечинського відділення Ужгородської ОДПІ ДФС у Закарпатській області на 2017-2018 роки (Додаток 1).
 2. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради (зав.Попович Я.П.) забезпечити фінансування цільової Програми  у межах передбачених бюджетних асигнувань.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.).

 

 

 

 

Міський голова                                                            І.М.Погоріляк

 

 

 

Додаток 1

До рішення № 301 від 6 квітня 2017 року

Про затвердження Програми покращення

рівня обслуговування платників податків

Перечинського відділення Ужгородської

 ОДПІ ДФС у Закарпатській області на 2017-2018 роки

 

 

Програма

покращення рівня обслуговування платників  податків

Перечинського відділення Ужгородської ОДПІ

ГУ ДФС у Закарпатській області

на  2017-2018 роки

 

Одним із завдань органів Державної фіскальної служби України є роз’яснення  податкового законодавства серед платників податків. Підвищення рівня знань платників податків сприяє забезпеченню добровільної i своєчасної сплати податків.

Перечинське відділення Ужгородська ОДПІ ГУ ДФС у Закарпатській області постійно проводить різноманітні заходи, спрямовані  на  підвищення рівня податкової  культури населення,  рівня обізнаності  у податковому законодавстві платників податків. Такі заходи,  безсумнівно, є корисними і сприяють  добровільному виконанню платниками  податків  своїх  податкових  зобов’язань. Разом з тим, постійне спілкування з платниками податків, в т.ч. пересічними громадянами,  засвідчує,  що  рівень податкових знань саме простих громадян є невисоким і відповідно недостатнім для своєчасного виконання ними свого конституційного обов’язку щодо сплати податків. Багатьом  громадянам  бракує  знань  податкового законодавства для початку власного  бізнесу.

В умовах постійного зростання кількості платників і складного податкового законодавства  зростає  потреба  у  проведенні  більшої кількості роз’яснювальних  заходів.

Також після прийняття змін до Податкового кодексу України, в частині сплати фізичними особами податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, а також земельного податку, виникла потреба у формуванні та друці великої кількості податкових повідомлень – рішень та квитанцій про сплату вказаних податків, а це у свою чергу потребує належного матеріально – технічного забезпечення Перечинського відділення Ужгородської ОДПІ.

У зв’язку з наведеним, з  метою  створення  сприятливих  умов   для  підвищення  рівня знань  у сфері податкового законодавства та належного наповнення зведеного бюджету пропонується дана регіональна програма.

 

 1. Мета Програми

Метою  програми  є  покращення рівня обслуговування платників податків для забезпечення  повного  і своєчасного надходження до місцевих бюджетів земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки.

 1. Завдання Програми

Забезпечення  умов для підвищення  рівня  добровільного  виконання  вимог  податкового законодавства  фізичними особами - платниками  земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки  в частині своєчасної сплати та належне матеріально – технічне забезпечення органу ДФС.

 1. Основні заходи

3.1. Покращення матеріально – технічного забезпечення Перечинського відділення Ужгородської ОДПІ, зокрема комп’ютерною технікою, що відповідає сучасним вимогам.

Протягом  2017 – 2018  років

3.2. Випуск друкованої продукції з актуальних питань застосування податкового законодавства (брошур, буклетів,  пам'яток, листівок тощо).

Протягом  2017 – 2018  років

3.3. Організація роз’яснювальної роботи щодо порядку декларування доходів громадянами  та  державними службовцями.

Протягом  2017 – 2018  років

3.4. Проведення широкого опитування  платників  податків  щодо  оцінки  податкової системи та Державної фіскальної служби України.

 

Протягом  2017 – 2018  років

3.5. Забезпечення платників податків та громадян безкоштовними бланками декларацій про майновий стан і доходи та додатками до декларації.

        Протягом  2017 – 2018  років

3.6. Формування та надсилання фізичним особам - платникам земельного податку, податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки та транспортного податку податкових повідомлень – рішень.

Протягом  2017 – 2018  років

 1. Фінансове забезпечення виконання заходів Програми

 

Джерелом фінансування Програми є місцевий бюджет.

 

Виконавці : Перечинське відділення Ужгородської ОДПІ, Перечинська міська рада.

 

 1. Очікувані результати виконання Програми

 

5.1. Підвищення  рівня  знань податкового законодавства у платників податків.

 

5.2. Своєчасне  і повне  виконання   платниками податків своїх податкових зобов’язань.

 

5.3. Зростання  рівня  добровільного  виконання  платниками  податків  вимог  податкового  законодавства.

 

 

 Секретар міської ради                       О.Ю.Вовканич-Белеканич


     Додаток

до Програми     покращення рівня обслуговування

платників  податків Перечинського

відділення Ужгородської ОДПІ

ГУ ДФС у Закарпатській області

на  2017-2018 роки

 

 

Фінансове забезпечення

для  реалізації  Програми  покращення рівня обслуговування  платників податків

Перечинського відділення Ужгородської ОДПІ ГУ ДФС у Закарпатській області

на  2017-2018 роки

 

№ з/п

Зміст заходів

2017

рік

(тис.грн.)

2018

рік

(тис.грн.)

 

1

Виготовлення друкованої  продукції (брошур, пам’яток) для  платників податків з актуальних питань застосування  податкового законодавства

 

0,5

 

0,5

 

 

2

Покращення забезпечення сучасною комп’ютерною технікою працівників  інспекції (в т.ч. обладнанням робочих місць моніторами, системними блоками, запасними частинами, принтерами, витратними матеріалами тощо) 

 

 

20,0

 

 

25,0

 

3

Формування  та надсилання (забезпечення конвертами та марками) фізичним особам - платникам земельного податку, податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки та транспортного податку податкових повідомлень – рішень.

 

 

         7,0

 

 

         7,0

 

4

Забезпечення платників податків та громадян безкоштовними бланками декларацій про майновий стан і доходи та додатками до декларації

 

2,0

 

2,0

 

5

Витрати на проведення  семінарів та практикумів для різних категорій платників податків, в т.ч.  за місцем проживання громадян (тиражування друкованої продукції, опитування тощо)

 

0,5

 

0,5

 

Виготовлення та оновлення  інформаційних стендів для  платників податків з актуальних питань застосування  податкового законодавства, елементів навігації, показчиків тощо у відповідності до фірмового стилю ДФС України

 

 

10,0

 

 

5,0

 

ВСЬОГО

40,0

40,0

 

 

 

 

Секретар міської ради                       О.Ю.Вовканич-Белеканич

 

 

                                                        

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

11 сесія VII скликання

 РІШЕННЯ

                                                                                              

від  6  квітня 2017 року № 302

               м.Перечин.

 

Про припинення діяльності комунального

підприємства Перечинської міської ради

«Будівельник» шляхом ліквідації

 

З метою оптимізації управління суб’єктами господарювання комунальної форми власності,комплексного підходу до виконання робіт,припинення виробничої діяльності КП «Будівельник» у вересні 2007 року, відсутністю керівника підприємства,керуючись пунктом 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Перечинська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

              1.Припинити діяльність комунального підприємства Перечинської міської ради «Будівельник» шляхом ліквідації.

             2.Створити ліквідаційну комісію по припиненню діяльності комунального підприємства Перечинської міської ради «Будівельник»  та  затвердити її персональний  склад згідно з додатком 1.

             3.Встановити  порядок і строки припинення діяльності КП «Будівельник» згідно із

додатком 2.

             4.Ліквідаційній комісії здійснити організаційно-правові заходи щодо  ліквідації КП «Будівельник» відповідно до вимог чинного законодавства.

             5.Контроль за  виконання даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства,побутового обслуговування,промисловості,будівництва,транспорту та зв’язку.

 

 

Міський голова                                                                                І.М.Погоріляк

 

                                                                  Додаток № 1

до рішення сесії міської ради

від 6 квітня 2017 р. № 302

 

СКЛАД

комісії з припинення діяльності комунального підприємства «Будівельник»

 

                                                

Крижановська Любов Юріївна-(Ідент. код 2597402886)

– заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Перечинської міської ради»-

голова ліквідаційної комісії;

Бабич Софія Миколаївна-(Ідент. код 1746801706)

– спеціаліст з питань житлово-комунального господарства  Перечинської міської ради-

заступник голови ліквідаційної комісії

       Члени комісії :

 

 

Герич Надія Михайлівна( Ідент. код

3023802048)

– спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Перечинської  міської ради;

Сікора

Ростислав Зіновійович

(Ідент. код  3179400514)

–юрисконсульт  Перечинської  міської ради;

 

 

 

Секретар міської ради                                       О.Ю.Вовканич-Белеканич

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Додаток № 2

до рішення сесії міської ради

від 6 квітня 2017 р. № 302

 

Порядок і строки припинення діяльності КП «Будівельник»Перечинської міської  ради

 

 1. Місцем роботи ліквідаційної комісії визначити приміщення міської ради: 89200, м. Перечин, пл..Народна,16.
 2. Встановити термін ліквідації комунального підприємства «Будівельник» - 12 місяців з моменту прийняття даного рішення.
 3. Встановити строк подання заяв кредиторами комунального підприємства «Будівельник» - 2 місяці з дня опублікування інформації про ліквідацію КП «Будівельник».
 4. Затвердити основні заходи щодо проведення процедури ліквідації КП «Будівельник»:

а) подання оголошення про ліквідацію КП «Будівельник» в друкованих ЗМІ відповідно до чинного законодавства;

б) подання повідомлення про порядок і строки заяви кредиторами претензій в засобах масової інформації та персонально у письмовій формі згідно чинного законодавства;

в) вжиття необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості, виявлення вимог кредиторів та їх погашення;

г) складання проміжного ліквідаційного балансу та подання його на затвердження міської ради;

д) подання документів державному реєстратору на виключення даного підприємства з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

 1. Зобов’язати ліквідаційну комісію здійснити основні заходи у строки, визначені чинним законодавством та даним рішенням.
 2. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради вишукати необхідні кошти для проведення процедури ліквідації.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку соціального захисту населення (голова – Головей М.М.) та постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, побутового та торгівельного обслуговування, промисловості, будівництва, транспорту та зв’язку (голова – Колбовський Т.Г.).
 4. Опублікувати дане рішення в засобах масової інформації та на офіційному сайті міської ради.

 

 

Секретар міської ради                                       О.Ю.Вовканич-Белеканич

 

 

                                                             

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

11 сесія VII скликання

 РІШЕННЯ

                                                                                            

від   06 квітня  2017 року №303

               м.Перечин.

 

Про звернення депутатів

Перечинської міської ради

до Президента України,

Кабінету Міністрів України,

Верховної Ради України

щодо недопустимості введення

щомісячної абонплати за

підключення до системи газопостачання

 

Керуючись ст. 25,49,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Звернутися до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, щодо недопустимості введення щомісячної абонплати за підключення до системи газопостачання (далі – Звернення, додається).
 2. Апарату Перечинської міської ради направити Звернення до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Погоріляка І.М.

 

        

Міський голова                                                  І.М.Погоріляк

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ

депутатів Перечинської міської ради

до Президента України, Верховної Ради України

та Кабінету Міністрів України

щодо недопустимості введення щомісячної абонплати за підключення до системи газопостачання

 

За останні два роки тарифи на послуги ЖКГ зросли втричі. Такі тарифи просто душать простих українців. На превеликий жаль, на українців накинули черговий тарифний зашморг у вигляді абонплати за газ, яку ввела Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і ком послуг. Так, з 1 квітня споживачі будуть вимушені  платити щомісяця абонентську плату за підключення до системи газопостачання незалежно від фактичного обсягу споживання газу. 

Це рішення болюче вдарить насамперед по простих громадянах, які і так економно споживають газ. Найбільше постраждають ті абоненти, які сезонно користуються газом – наприклад, використовують його тільки влітку на дачі. Також постраждають ті люди, що мало споживають газу, не мають лічильників і мають велику кількість прописаних на своїй площі. У них плата може зрости у півтора або й більше разів.

Фактично, це свідчить про те, що уряд  став на захист не українського народу, а купки олігархів, адже підраховано, що в першу чергу від введення абонплати за газ виграють власники газорозподільних компаній. Лише у 2017 році від абонплати облгази отримають додатково біля 15 мільярдів гривень.

Вимагаємо негайно відмінити рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і ком послуг, яким введено щомісячну абонплату за підключення до системи газопостачання.

 

 

 

 

Прийнято рішенням Перечинської

міської ради  06 квітня 2017 року №303

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

                                                                                   

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

11 сесія VII скликання

 РІШЕННЯ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

від  06 квітня 2017 року №304

         м.Перечин

 

 Про надання дозволу на виготовлення

проекту землеустрою щодо відведення

земельних ділянок

 

Відповідно до ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись вимогами Закону України «Про оренду державного та комунального майна», ст. 791, 83, 93, ст.120, ст.122, ст.124, 127, 134-137 Земельного кодексу України,  «Положенням про порядок відчуження  комунального майна територіальної громади м.Перечин» затвердженим рішенням 4 сесії VII скликання Перечинської міської ради від 21.04.2016 року №102,  міська рада 

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Надати дозвіл виконавчому комітету Перечинської міської ради на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, площею до 0,0030 га. в м.Перечин, вул.Ужанська, 17/4, з метою посвідчення права власності на земельну ділянку та продажу шляхом винесення її на аукціон.
 2. Виконавчому комітету Перечинської міської ради у встановленому законом порядку подати на затвердження Перечинської міської ради проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (голова Баєв Є.О.) та на керуючу справами виконавчого комітету Перечинської міської ради Гафіянич Євгенії Михайлівні.

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                            І.М.Погоріляк

                                                                                       

                                                                                           

                                                                                   

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

11 сесія VII скликання

 РІШЕННЯ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

від  06 квітня  2017 року №305

         м.Перечин

 

Про внесення змін до рішення

5 сесії VII скликання № 121

від 26 травня 2016 року.

 

 

          Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Внести зміни до рішення 5 сесії VII скликання № 121 від 26 травня 2016 року, а саме: виключити п.8 з даного рішення у зв’язку з невідповідністю вимогам Земельного кодексу України .

 

 

 

Міський голова                                                                  І.М.Погоріляк

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  

                                                                                          

                                                                                     

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

11 сесія VII скликання

 РІШЕННЯ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

від  26 травня  2016 року №121

         м.Перечин

 

Про надання дозволів на виготовлення технічної

документації із землеустрою, проектів відведення

на земельні ділянки, призначених для

будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель та споруд, ведення

особистого селянського господарства,

надання дозволів на виготовлення

детального плану території.

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 60, 61, 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України, статтей 88,89 Водного кодексу України, статтей 26,47 Закону України «Про землеустрій», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них», розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), ведення особистого селянського господарства, ведення індивідуального садівництва та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, ч.6 ст.5 Закону України «Про особисте селянське господарство», на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Надати Дерев»янку Василю Євгеновичу, жит. м. Перечин, вул. Духновича, *** дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства, площею 0,24 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Духновича, 22.

 

 

Міський голова                                                         І.М. Погоріляк

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

11 сесія VII скликання

 РІШЕННЯ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

від  06 квітня  2017 року № 306

         м.Перечин

 

Про затвердження проекту землеустрою

щодо організації і встановлення меж

земель водного фонду та водоохоронної зони .

 

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 60, 61, 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 58, 59, 60, 63 та статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України, статтей 88, 89 Водного кодексу України, статтей 26,47 Закону України «Про землеустрій», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них», розглянувши письмові звернення громадян, та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Баєвій Ганні Миколаївні, жит. м. Перечин, вул. Лермонтова, ***/***, проект землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронної зони, обмежень у використанні земель для встановлення меж прибережної смуги струмка Вулшава, біля вул. Ужгородської у м. Перечин та встановити межі прибережної захисної смуги.

 

Міський голова                                                                І.М. Погоріляк

 

 

                                                                                           

                                                                                     

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

11 сесія VII скликання

 РІШЕННЯ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

від  06 квітня  2017 року № 307

         м.Перечин

 

Про відмову та надання дозволу на виготовлення

технічної документації із землеустрою, проектів

відведення  земельних ділянок, призначених для

будівництва індивідуального гаражу.

 

Відповідно до норм статей  12, 40, 80, 81, 116, 121, 125, 126 Земельного кодексу України, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши письмові звернення громадян, додані до них матеріали та документи, врахувавши висновки постійної депутатської комісії, міська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 1. Надати Сверидюк Роману Петровичу, жит. м. Перечин, вул. Лермонтова, ***/***, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, для будівництва індивідуального гаражу, площею 0,0024 га, яка знаходиться за адресою: м. Перечин, вул. Лермонтова, 11.
 2. Надати Белеканич Ганні Юріївні, жит. м. Перечин, вул. Ужгородська, ***/*** дозвіл на виготовлення технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва індивідуального гаражу, площею 0,0055 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужгородська, 16.

 

 

Міський голова                                                                І.М. Погоріляк

 

 

                                                                                          

                                                                                     

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

11 сесія VII скликання

 РІШЕННЯ

                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

від  06 квітня 2017 року № 308

         м.Перечин

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної

документації із землеустрою щодо встановлення

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі

(на місцевості), яка перебуває у постійному

користуванні на підставі державного акту

ІІ-ЗК № 002251

 

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 60, 61, 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України, статтей 88,89 Водного кодексу України, статтей 26,47 Закону України «Про землеустрій», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них», розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для, та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати ФГ «Вулшава», в особі голови Хмарно Федора Дмитровича, жит. м. Перечин, вул. Шевченка, 4, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка перебуває у постійному користуванні ФГ «Вулшава» на підставі державного акту ІІ-ЗК № 002251, площею 0,005 га, що розташована за адресою: м. Перечин, вул. Шевченка.

Міський голова                                                                  І.М. Погоріляк

                                                                                            

                                                                                     

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

11 сесія VII скликання

 РІШЕННЯ

                                                                                                   

від  06 квітня  2017 року №309

         м.Перечин

 

Про затвердження технічної документації

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

для будівництва та обслуговування будівель

закладів комунального обслуговування.

 

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 33 глави п»ятої, статті 40 глави шостої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19 Земельного кодексу України, розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити виконавчому комітету Перечинської міської ради технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, площею 0,3349 га, в м. Перечин, вул. Ужанська, 30, з метою посвідчення права власності на земельну ділянку під об»єктом нерухомого майна комунальної власності, а саме колишньої будівлі їдальні, що знаходиться за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська, 30/4Д та колишньої будівлі їдальні, що знаходиться за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська, 30/5Ї.
 2. Затвердити виконавчому комітету Перечинської міської ради технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, площею 0,0150 га, в м. Перечин, вул. Ужанська, 30, з метою посвідчення права власності на земельну ділянку під об»єктом нерухомого майна комунальної власності, а саме колишньої будівлі овощесховища, що знаходиться за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська,  30/35Ю.
 3. Затвердити виконавчому комітету Перечинської міської ради технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, площею 0,1672 га, в м. Перечин, вул. Ужанська, 30, з метою посвідчення права власності на земельну ділянку під об»єктом нерухомого майна комунальної власності, а саме колишньої будівлі казарми, що знаходиться за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська 30/3 Г.
 4. Затвердити виконавчому комітету Перечинської міської ради технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, площею 0,3274 га, в м. Перечин, вул. Ужанська, 30, з метою посвідчення права власності на земельну ділянку під об»єктом нерухомого майна комунальної власності, а саме колишньої будівлі клубу, що знаходиться за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська 30/8Ч.
 5. Затвердити виконавчому комітету Перечинської міської ради технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, площею 0,0344 га, в м. Перечин, пл. Незалежності, 1К, з метою посвідчення права власності на земельну ділянку під об»єктом нерухомого майна комунальної власності, а саме колишньої будівлі котельні теплопостачання, що знаходиться за адресою: м. Перечин, пл. Незалежності, 1К.

           

 

 

Міський голова                                               І.М. Погоріляк

                                       

 

 

                                                                                  

                                                                             

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

11 сесія VII скликання

 РІШЕННЯ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

від  06 квітня  2017 року № 310

         м.Перечин

 

Про надання дозволу на виготовлення

технічної документації із землеустрою

щодо відведення земельної  ділянки в оренду

несільськогосподарського призначення

в м. Перечин.

 

Відповідно до вимог статей  12, 19, 79-1, 91, 125-126, 128 Земельного кодексу України, норм ст. 9 Закону України «Про оренду землі», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звернення фізичних осіб, фізичних осіб-підприємці та юридичних осіб та доданих до них документів, врахувавши висновки постійної депутатської комісії, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Надати Ватралю Миколі Степановичу, жит. м.Перечин, вул. Ужгородська, ***/***, земельну ділянку, призначену для будівництва та обслуговування будівлі котельні, площею 0,0344 га, з кадастровим номером 2123210100:01:006:0215 в оренду, що розташована за адресою: м. Перечин, пл.. Незалежності, 1К, строком на 5 років.

 

 

 

 

Міський голова                                                         І.М. Погоріляк

 

 

 

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

11 сесія VII скликання

 РІШЕННЯ

                                    

від  06 квітня  2017 року № 311

         м.Перечин

 

Про прийняття відомчого житлового

 фонду до комунальної власності

 громади міста Перечин

 

Відповідно до ст. 25, 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Законом України „Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, Положенням про порядок  передачі  в  комунальну  власність  державного  житлового фонду, що перебував у повному господарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.10.1995 №  891  на підставі звернення ТзОВ «Земледар» від 03.12.15р., міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Прийняти в комунальну власність територіальної громади міста Перечин 16 квартирний гуртожиток на вул.Ужанській, 59, який належить ТзОВ «Земледар» та передати на баланс КП «Комунальник».
 2. Доручити виконавчому комітету Перечинської міської ради виготовити технічну документацію та незалежну оцінку вартості будівлі гуртожитку, що знаходиться за адресою: м.Перечин, вул..Ужанська, 59.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Крижановську Л.Ю.

 

 

 

 

Міський голова                                         І.М.Погоріляк

 

 

 

                                                                                

   

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

11 сесія VII скликання

 РІШЕННЯ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

від  06 квітня  2017 року № 312

         м.Перечин

 

 

Про внесення змін до рішення

№246 від 22.12.2016 року

«Про затвердження цільових

програм з питань розвитку місцевого

самоврядування на 2016-2018 роки

 

      Відповідно до пункту ст.22, ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  у зв’язку з виникненням необхідності збільшення переліку заходів і завдань,   міська рада        

 

ВИРІШИЛА:

 1. В розділ 2 Програми національно-патріотичного виховання в м.Перечин на 2016-2018 роки додати пункт 8 «Виготовлення та встановлення пам’ятників загиблим учасникам АТО».

 

 1. В розділ 5 Програми забезпечення розвитку інформаційного простору м.Перечин на 2016 - 2018 роки додати пункт 8 «Оплата послуг з випуску інформаційного вісника Перечинської міської ради».

 

 3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.).

 

 

 

Міський голова                                                                            І.М.Погоріляк

 

 

 

 

                                                                                     

                                                                                         

                                                                                     

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

11 сесія VII скликання

 РІШЕННЯ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

від  06 квітня 2017 року № 313

         м.Перечин

 

Про затвердження акту інвентаризації

майна комунальної власності м.Перечин

 

Відповідно до ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,   враховуючи розпорядження Перечинського міського голови «Про проведення часткової інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів» від 19.01.2017 р. №06/02-04,  результати проведеної інвентаризації та висновки інвентаризаційної комісії міська рада  

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити перелік майна (основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та запасів) Перечинської міської ради (додаток 1).
 2. Взяти на баланс Перечинської міської ради такі основні засоби та товарно-матеріальні цінності:

2.1. Гараж №1, площею 20 м2, що знаходиться за адресою м.Перечин, пл.Незалежності, 11Г вартістю 17937,00 грн.;

2.2. Гараж №2, площею 25 м2, що знаходиться за адресою м.Перечин, пл.Незалежності, 12Г вартістю 22600,00 грн.;

2.3. Гараж №3, площею 18 м2, що знаходиться за адресою м.Перечин, пл.Незалежності, 13Г вартістю 16143,00 грн.;

2.4. Гараж №4, площею 21 м2, що знаходиться за адресою м.Перечин, пл.Незалежності, 14Г вартістю 19013,00 грн.;

2.5. Гараж №5, площею 20 м2, що знаходиться за адресою м.Перечин, пл.Незалежності, 15Г вартістю 17937,00 грн.;

2.6. Гараж №6, площею 20 м2, що знаходиться за адресою м.Перечин, пл.Незалежності, 16Г вартістю 17937,00 грн.;

2.7. резервуар металічний об’ємом 50 м3 кількістю 2 шт. вартістю 1080,00 грн.;

2.8. труби діаметром 50 мм в кількості 68 пагонних метрів вартістю 272,00 грн.;

2.9. труби діаметром 90 мм в кількості 90 пагонних метрів вартістю 450,00 грн.;

2.10. труби діаметром 50 мм в кількості 86 пагонних метрів вартістю 344,00 грн.; 2.11. труби діаметром 50 мм в кількості 156 пагонних метрів вартістю 624,00 грн.;

2.12. труби діаметром 100 мм в кількості 30 пагонних метрів вартістю 180,00 грн.;

 1. Дати дозвіл виконавчому комітету Перечинської міської ради на демонтаж та передачу на баланс КП «Комунальник» таких матеріальних цінностей:

3.1. труби діаметром 50 мм в кількості 68 пагонних метрів;

3.2. труби діаметром 90 мм в кількості 90 пагонних метрів;

3.3. труби діаметром 50 мм в кількості 86 пагонних метрів;

3.4. труби діаметром 50 мм в кількості 156 пагонних метрів;

3.5. труби діаметром 100 мм в кількості 30 пагонних метрів.

 1. Дати дозвіл виконавчому комітету Перечинської міської ради на демонтаж металічних резервуарів об’ємом 50 м3 кількістю 2 шт. для здачі їх на металобрухт.
 2. Дати дозвіл виконавчому комітету Перечинської міської ради на демонтаж складу (В), площею 40,8 м2, що знаходиться за адресою: м.Перечин, вул. Ужгородська, 43 та будівлі (основного корпусу) колишнього дошкільного закладу по вул..Підгірянки,10.
 3. За результатами проведених міроприємств списати з балансу Перечинської міської ради такі основні засоби та товарно-матеріальні цінності:

6.1. труби діаметром 50 мм в кількості 68 пагонних метрів;

6.2. труби діаметром 90 мм в кількості 90 пагонних метрів;

6.3. труби діаметром 50 мм в кількості 86 пагонних метрів;

6.4. труби діаметром 50 мм в кількості 156 пагонних метрів;

6.5. труби діаметром 100 мм в кількості 30 пагонних метрів.

6.6. резервуар металічний об’ємом 50 м3 кількістю 2 шт.;

6.7. складу (В), площею 40,8 м2, що знаходиться за адресою: м.Перечин, вул. Ужгородська, 43 та будівлю (основний корпус) колишнього дошкільного закладу по вул..Підгірянки,10. Придатні матеріали передати на баланс КП «Комунальник».

 1. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради (завідувач відділом Попович Я.П.) відобразити господарські операції враховуючи дане рішення.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, побутового та торговельного обслуговування, промисловості, будівництва транспорту та зв’язку (голова Колбовський Т.Г.).

 

 

 

 

Міський голова                                                                            І.М.Погоріляк

 

 

 

 

 

 

Перелік майна (основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та запасів) Перечинської міської ради станом на 01.03.2017 р.

№ з/п

Інвентарний, номенклатурний №

Найменування основних засобів,  товарно-матеріальних цінностей, вид. сорт, група і т. ін

Залишок на 01.03.17 р.

Кількість

Сума

 

 

Будинки та споруди :

58

5 174 295,85

1

10310007

Основний корпус (Посьолок),вул.Підгірянки 10

1

71 410,00

2

10310009

Будинок- клуб"Яслище"

1

30 679,00

3

10330010

Пам'ятник  "Фекеті"

1

74 265,00

4

10330584

Бігборд 3х6 пл. Народна ( в центрі міста)

1

12 000,00

5

10310587

Котельня вул. Червоноармійська

1

77 340,00

6

10310588

Котельня вул. Гагаріна

1

209 994,00

7

10310589

Котельня вул. 50 років Жовтня

1

100 720,00

8

10310597

Адмінбудинок КП" Комунальник ’’

1

602 006,00

9

10310598

Гостинниця

1

234 156,00

10

10310720

Будівля погребу

1

37 233,00

11

10310721

Будівля оранжереї ,А

1

9 700,00

12

10310722

Вбудовані приміщення  Червоноармійська ,7

1

63 035,00

13

10330765

Білборд розміром 3х6 вул. Жовтнева  ( біля будинку 156).

1

6 500,00

14

10330766

Дитячий ігровий майданчик (Ак. Корольова)

1

29 995,00

15

10330772

Білборд розміром  3х6 вул.Червоноармійська(Ужанська) ( біля будинку 26)

1

6 218,00

16

10330773

Білборд розміром  3х6 вул.Червоноармійська (біля ж/д переїзду)

1

6 219,00

17

10310782

Будівля та господарські будівлі ( колишнього військомату)

1

58 275,00

18

10310791  10310795

Металева конструкція малої архітектурної форми (молочні ряди) в районі ринку біля автостанції

5

78 583,62

19

10310796

Відкритий майданчик ТПВ м. Перечин вул. Борканюка

1

27 999,00

20

10310797

Майданчик для контейнерів твердих побутових відходів пл Народна

1

45 932,00

21

10310798

Закритий майданчик ТПВ м. Перечин вул. Лєрмонтова

1

57 548,00

22

10330799

Металева конструкція перил огородження моста по вул. Шевченка (біля буд.№ 13)

1

17 721,00

23

10330800

Металева конструкція перил огородження моста по вул. Шевченка (біля буд.№ 25)

1

17 721,00

24

10330801

Металева конструкція перил огородження моста по вул. Шевченка (біля буд.№ 47)

1

17 721,00

25

10330802

Автобусна зупинка вул Суворова (біля буд. №38)

1

13 783,20

26

10330803

Автобусна зупинка по вул Ужгородській (біля буд. №157)

1

13 783,20

27

10330804

Автобусна зупинка по вул Ужгородській (біля в-цтва ТУРПрес)

1

13 783,20

28

10330805

Автобусна зупинка по вул Ужгородській (біля буд. №77)

1

13 783,20

29

10330806

Автобусна зупинка пл. Народна (парк)

1

13 783,20

30

10310807

Закритий майданчик ТВП м. Перечин вул. Садова

1

19 977,00

31

10310808

Майданчик ТВП м. Перечин площа Народна (біля буд. 11-13,за поштою)

1

19 980,00

32

10330809

Огорожа майданчика біля каплички Св. Миколая по вул. Садовій

1

12 198,03

33

10350810

Свердловина для господарсько-питного водозабезпечення дворогосподарств в мікрорайоні Яслище м. Перечин

1

99 889,20

34

10310811

Дитячий майданчик на пл. Народна

1

298 028,00

35

10310812

Будівля вул. Ужгородська, 43 (основна частина (А)) 308,3м.кв.

1

490 420,00

36

10310813

Склад (В) 40,8 м.кв.

1

16 826,00

37

10330813

Огорожа 1-2

1

5 624,00

38

10310814

Гараж №1 площа 20м.кв. (вн.16,6м.кв) м. Перечин, пл. Незалежності, 11Г

1

17 937,00

39

10310815

Гараж №2 площа 25м.кв. (вн. 21,9м.вв)м. Перечин, пл. Незалежності, 12Г

1

22 600,00

40

10310816

Гараж №3 площа 18м.кв. (вн. 16,1м.кв.)м. Перечин, пл. Незалежності, 13Г

1

16 143,00

41

10310817

Гараж №4 площа 21м.кв. (вн. 18,6м.кв.)м. Перечин, пл. Незалежності, 14Г

1

19 013,00

42

10310818

Гараж №5 площа 20м.кв. (вн. 18,7 м.кв.)м. Перечин, пл. Незалежності, 15Г

1

17 937,00

43

10310819

Гараж №6 площа 20м.кв. (вн. 18,7 м.кв.)м. Перечин, пл. Незалежності, 16Г

1

17 937,00

44

10310011

Казарма№3

1

193 200,00

45

10310013

Казарма№11

1

239 800,00

46

10310015

Їдальня№4

1

186 400,00

47

10310016

Їдальня №5

1

179 800,00

48

10310017

Клуб №8

1

392 900,00

49

10310018

Медпункт №9

1

373 000,00

50

10330019

Гуртожиток № 2

1

213 100,00

51

10310022

Майстерня №15

1

66 600,00

52

10310024

Овочесховище №35 Борканюка

1

20 000,00

53

10330026

Гуртожиток № 12

1

206 500,00

54

10310028

Склад №13

1

66 600,00

 

 

Машини та обладнання

49

1 032 918,00

55

10480041

Комп'ютер Intel (R) Cеlerоn (R)

1

5 027,00

56

10480087   10480089

Комп'ютер в комплекті (монітор, 2 принтери)

1

2 875,00

57

10480043

Комп'ютер

1

1 471,00

58

10480044

Комп'ютер АМD Аthlon

1

3 620,00

59

10480046

Комп'ютер Pentiym R

1

3 860,00

60

10480047

Сканер  Canon

1

2 149,00

61

10480049

Сканер БФП 3228

1

1 492,00

62

10480052

Сканер БФП 3230

1

1 679,00

63

10480053

Блок комп'ютерний

1

2 636,00

64

10481109

Блок комп'ютерний

1

2 636,00

65

10480054

Монітор Samsung

1

1 378,00

66

10480056

Звукова апаратура

1

11 589,00

67

10480528

Комп'ютер в комплекті

1

4 000,00

68

10480548

Холодильник NORD 4317

1

2 000,00

69

10480623

Комп'ютер в комплекті

1

3 962,00

70

10480624

Ноутбук Acer Emachsnes

1

3 736,00

71

10480625

Приртер Canon Pixma iP2700

1

1 002,00

72

 

Обладнання котельні вул. Червоноармійська

1

22 600,00

73

 

Обладнання котельні вул. Гагаріна

1

279 550,00

74

 

 Обладнання котельнівул. 50 років Жовтня

1

5 052,00

75

10480709

Комп'ютер в комплекті

1

4 997,00

76

10490767

Система відео спостереження

1

18 065,00

77

10460777

Багатофункціональний пристрій Canon  i - SENSYS MF 3010

1

4 100,00

78

10480778

Факс Panasonic KX-FC965

1

5 700,00

79

10480779

Монтаж системи відеонагляду по вулицях м.Перечин

1

49 099,00

80

10480781

Системний блок ’’ НЕО’’

1

6 296,00

81

10480782

Монітор 21,5 ’’ LG ’’ 22 MP55A-P

1

2 674,00

82

10480783

Багатофункціональний копір. Canon iR-1133 А4

1

5 941,00

83

10480785

Картрідж Canon C-EXV 40 для IR-1133 А

1

3 360,00

84

10480786

Монітор 22" Samsung S 300

1

3 275,00

85

10480787

Монітор 22" Samsung S 300

1

3 275,00

86

10480788

Комп’ютер в комплекті

1

6 404,00

87

10480789

Комп’ютер в комплекті

1

6 404,00

88

10480790

Монітор 22" Samsung S 300

1

3 275,00

89

10480791

Сейф ШД-12/Д

1

5 190,00

90

10480792

Комп'ютер в комплекті

1

6 580,00

91

10480793

LED-монітор Samsung LS22D300NY/CI

1

3 260,00

92

10480794

Компютер в комплекті

1

7 450,00

93

10480795

Компютер в комплекті

1

5 026,00

94

10480796

LED-монітор Samsung LS22D300NY/CI

1

3 260,00

95

10480797

Пилосос Samsung 4332

1

2 904,00

96

10480798

Компютер в комплекті

1

6 000,00

97

10480799

Багатофункціональний пристрій Canon i-SENSYS MF416dv

1

15 515,00

98

10480800

Багатофункціональний пристрій Samsung SCX-4655FN

1

5 615,00

99

10480804

Цифрова дзеркальна фотокамера Canon EOS 700DKit 18-55 IS

1

16 309,00

100

10480805

Компютер Samton76 E

1

1 995,00

101

10480806

Принтер  Canon Laser DFSE ME 3110

1

1 500,00

102

10480809

Система відеоспостереження м. Перечин

1

199 812,00

103

10480807

Планшет Samsung Galaxy Tab S2 8.0" 2016 32 Gb Blak

1

11 034,00

104

 

Обладнання котельні вул. Гагаріна

 

256 289,00

 

 

Транспортні засоби

2

45 000,00

105

10510068

Автомашина "Нива"

1

40 000,00

106

151005

Каток трактор

1

5 000,00

 

 

Інструменти, прилади та інвентар

2

14 515,00

107

163763

Факс КХ-FР-81СК

1

1 016,00

108

1063738

Бензокоса

1

13 499,00

 

 

Багаторічні насадження

252

153 548,00

109

10800009

Сакура

3

300,00

110

10800010

Садженці туї

5

675,00

111

10800011

Рози

44

3 080,00

112

10800012

Сакури

200

149 493,00

 

 

Інші основні засоби

20

493 263,30

113

1090005

Проектно-кошторисна документація(ПКД) Реконструкція ДСЯ по вул. Червоноармійська

1

49 990,00

114

1090003

ПКД Реконструкція КНС 1,2

1

39 000,00

115

1090004

Геодезична зйомка для проектно-вишук. Робіт для будівництва каналізац. Мереж по вул. Духновича

1

9 098,00

116

1090008

Геологічні роботи для проектування каналізації по вул. Лєрмонтова, Першотравнева, М. Підгірянки

1

5 049,00

117

10900012

ПКД Господарсько-побутова каналізація

1

5 295,00

118

10900009

ПКД для будівництва господарсько-побутової каналізації вул. Духновича, Колгоспна, М.Підгірянки, Першотравнева, Горького, Возз’єднання, Комсомольська

1

109 971,00

119

10900006

Коригування ПКД  по реконструкції буд. №4 пл. 50 років Жовтня

1

8 236,00

120

10900007

ПКД Газифікація будівлі по вул. Червоноармійська №30 для реконструкції дитячого садка

1

244,00

121

10900080

Проектно-кошторисна документація дит.майданчика пл. Народна

1

1 500,00

122

10900087

Проектно кошторисна документація ’’ Реконструкція території під автостоянку в м. Перечин ’’

1

10 000,00

123

10900090

Проектно кошторисна документація ’’ Реконструкція будівлі ДНЗ Веселка в м. Перечин ’’

1

17 837,78

124

10900091

Проектно кошторисна документація ’’ Реконструкція водогону від ВУЛ Гагаріна до п.50 р. жовтня в м. Перечин ’’

1

18 564,40

125

10900092

РП на капремонт вулиці Гагаріна у м.Перечин

1

7 063,20

126

10900095

ПКД "Реконструкція тротуару вздовж вул. Ужанська, км 0+000-км 0+449  м. Перечин

1

8 577,00

127

10900096

ПКД "Реконструкція тротуару вздовж вул. Ужанська, км 0+468-1+242,5  м. Перечин

1

8 526,00

128

10900099

ПКД "Будівництво дитячого майданчика на пл. Народна  м. Перечин

1

12 517,30

129

10900100

Генеральний план м. Перечин, Перечинської міської ради, Перечинського р-ну, Закарпатської обл.

1

135 998,00

130

10900103

ПКД капітальний ремонт окремих приміщень по вул. Ужанська 19А(гостинниця)

1

10 312,30

131

10900105

Робочий проект шифр П-09-08-10/2016 зовнішнього електропостачання електроустановок будівлі вул. Ужгородська,43

1

2 238,32

132

10900106

Детальний план території урочища Бабайово на території Перечинської міської ради за межею населеного пункту

1

33 246,00

 

 

Бібліотечні фонди :

2

216,00

133

1120006

Література

1

141,00

134

1120007

Книга ’’ Міжб’юджетні відносини  на місцевому рівні вУкраїні ’’

1

75,00

 

 

Малоцінні необоротні матеріальні активи :

348

170 981,71

135

1136086

Стільці чорні

24

2 280,00

136

1136082

Стільці напівм'які

12

2 172,00

137

1136095

Стіл однотумбовий

2

768,00

138

1136084

Стіл двохтумбовий

4

1 340,00

139

1136085

Шкаф книжний

4

1 316,00

140

1136081

Шкаф книжний

1

337,00

141

1136087

Шкаф книжний

3

858,00

142

1136088

Стіл приставний

2

2 420,00

143

1136089

Стіл приставний

2

384,00

144

1136090

Стіл журнальний

1

85,00

145

1136098

Блок живлення  Мustek 600

2

1 040,00

146

1137340

Блок живлення  ІСТ 731

1

445,00

147

1137103

Телефон

1

95,00

148

1137105

Печатка механічна

2

94,00

149

1137106

Штамп механічний

1

51,00

150

1137107

Карта (генеральний план м.Перечин )

1

121,00

151

1137093

Тюль

2

40,00

152

1137110

Картини з тем.Перечина

2

294,00

153

1137111

Фотопортрет

32

800,00

154

1137112

Фотокартина

9

450,00

155

1137121

Дрель ручна

1

55,00

156

1136114

Карніз

4

232,00

157

1136115

Сейф двохярусний

3

756,00

158

1136117

Палас

1

692,00

159

1137119

Стенд-куток

1

231,00

160

1137120

Ящик для мусора

1

350,00

161

1136113

Доріжка-палас

1

911,00

162

1136122

Вивіска

1

401,00

163

1136123

Вивіска

1

927,00

164

1137513

Годинник

1

70,00

165

1137514

Електрочайник

1

110,00

166

1137515

Електрообігрівач

2

310,00

167

1137544

Подовжувач 5 м.

1

52,00

168

1137548

Електрообігрівач

1

175,00

169

1137553

Подовжувач 5 м.

3

123,00

170

1137573

Подовжувач 3 м.

1

36,00

171

1137556

Флеш-карта 4 Gb

1

120,00

172

1137557

Клавіатура Gemix КБ-150

1

82,00

173

1137558

Двері

1

990,00

174

1137559

Компл. меблів для керівника

1

6 500,00

175

1137560

Компл. меблів для кер. справами

1

2 740,00

176

1137561

Компл. меблів для заст. керівника

1

2 890,00

177

1137562

Компл. меблів для юрид.відділу

1

3 450,00

178

1137563

Компл. меблів для відділу б/о

1

3 420,00

179

1137583

Електродриль 600 В "Модеко"

1

148,00

180

1137599

Велика виборча скринька

4

1 716,00

181

1137600

Мала виборча скринька

4

1 496,00

182

1136601

Відро

1

24,00

183

1136602

Степлер

1

38,00

184

1136603

Люстра

2

304,00

185

1136604

Люстра

3

159,00

186

1136606

Подовжувач

1

30,00

187

1136607

Люстра

1

56,00

188

1137610

Подовжувач USB

1

25,00

189

1137611

Штамп прямокутний

1

130,00

190

1137612

Накопичувач FlashKINGSTON 4 GB

1

112,00

191

1137613

Калькулятор (PA 400E)Citizen

1

98,00

192

1137614

Вогнегасники ВП-2

3

300,00

193

1137615

Дирокол  25 л.

1

41,00

194

1137616

Степлер №24/26-6

1

17,00

195

1137617

Телефон Panasonic TX-2350

1

160,00

196

1137618

Картрідж НР LJ1200/1220/1000 (C7115A)

1

560,00

197

1137628

Калькулятор CASIO

1

75,00

198

1137629

Калькулятор

1

66,00

199

1137630

Портрет президента

1

71,00

200

1137631

Коврове покриття

1

750,00

201

1137652

Подовжувач 1,8м gembird

1

25,00

202

1137653

Система БПЧ до canon і 2700

1

413,00

203

1137636

USB Flash Trancend 4 GB JetFlash 620

1

112,00

204

1137637

Мережевий фільтрSven 2 м(подовжувач )

1

55,00

205

1137694

Калькулятор ST-894

1

65,00

206

1137695

Калькулятор CT-780

1

95,00

207

1137723

Цифровий фотоапарат Sony

1

999,00

208

1137724

Крісло офісне

1

299,00

209

1137725

Телевізор CRT Samsung

1

599,00

210

1137726

Телефон Panasonic 2350

2

503,00

211

1137727

Блок живлення  500W

1

245,00

212

1136731

Комутатор TP -Lihk 8 port

1

150,00

213

1137762

Калькулятор Сітізен

1

106,00

214

1137765

Процесор AMD -3400

1

488,00

215

1137766

Мат. плата  ASRock A55 M-DGS

1

498,00

216

1137767

Модуль пам’яті DDR3 2 Gb HYNIX

1

186,00

217

1137768

Накопичувач HDD 500Gb 16 Mb 7200 Seagate

1

520,00

218

1137769

Пристрій DVD-RW SONY AD-7280 S ,SATA , чорний

1

206,00

219

1137770

Корпус ASUS TA 881 450W ATX чорно-сріблястий

1

498,00

220

1137771

Картрідж Canon LBP -3200/EP-27

1

620,00

221

1137772

Картрідж Canon LBP -3200/EP-27

1

620,00

222

1137773

Картрідж Canon LBP -3200/EP-27

1

620,00

223

1137787

Кавоварка

1

380,00

224

1136789

Підноси

2

250,00

225

1136790

Телефон

1

250,00

226

1137791

Мікроволновка

1

580,00

227

1137793

USB накопичувач  ’’SH ’’ 4 GB

1

68,00

228

1137794

USB флешка ’’S/P ’’AGB

1

65,00

229

1137802

Прапор України

30

2 250,00

230

1136832

Урни в м.Перечин

20

10 960,00

231

1136833

Фонарі

13

28 858,00

232

1137835

Прапор Перечин

1

1 135,00

233

1137836

Прапор Перечин  мал.

3

1 950,00

234

1137837

Білборд м. Перечин ,вул. Червоноарм .навпроти ж/д переїзду

1

12 111,00

235

1137838

Модем

1

480,00

236

1137839

USB флешка Trancend (350) 16 GB

1

199,00

237

1137840

Бетонні квітники

16

11 040,00

238

1137844

Картридж Сanon LBP-3200/EP-27 (Сanon MF 3110,MF3240)

3

5 046,00

239

1137845

Картридж Сanon 725 LKZ LBP-6000

1

1 675,00

240

1137846

Тепловентилятор Colore

1

449,00

241

1137847

Чайник електричний Mitial

1

299,00

242

1137848

Світильник люстровий

1

185,00

243

1137849

Миша Gembird MUS-102,USB інтерфейс,чорний колір

1

128,75

244

1137850

Клавіатура А4 KR-750 USB keys,Win

1

198,25

245

1137851

Штамп автомат 55*70

2

2 400,00

246

1137852

Штамп автомат 30*70

1

620,00

247

1137853

Штамп автомат 40*40

1

450,00

248

1137854

Прапор 1,5*1,0 м.

10

4 150,00

249

1137855

Клавіатура logicFox Keyboard, чорна

2

304,00

250

1137856

Миша logicFox Keyboard, чорна

2

210,00

251

1137858

Комутатор TP -Lihk TL-SF1005D, 5 RJ-45, 10/100 Мбит/сек

1

230,00

252

1137859

Кабель USB 2.0 4.5 m, GMB CCP-USB2-AMBM-15

1

103,00

253

1137860

Інформаційний стенд 120*080 см.

3

3 960,00

254

1137861

Клавіатура logicFox Keyboard, чорна

2

304,00

255

1137862

Миша logicFox Keyboard, чорна

2

204,00

256

1137863

Монітор Asus VS228DE

1

2 264,00

257

1137864

Клавіатура LjgscFox Keyboard,чорна

1

162,00

258

1137865

Миша LjgscFox Keyboard,чорна

1

115,00

259

1136866

Металева конструкція стоянки для велосипедів

4

4 895,33

260

1137867

Тепловентилятор

1

324,00

261

1137868

Подовжувач

1

158,00

262

1137877

Картридж БФП Сanon i-SENSYS MF416dw

1

960,00

263

1137878

Калькулятор

1

170,00

264

1137879

Сейф металічний

1

50,00

265

1137880

Печатка 46040 Trodat

1

585,00

266

1137881

Картридж Сanon 725 MF3010

1

620,00

267

1136882

Лавиця на майданчику біля каплички Св. Миколая по вул. Садовій

1

2 048,25

268

1137883

Світильник вуличного освітлення на майданчику біля каплички Св. Миколая по вул. Садовій

1

2 550,13

269

1137884

Резервуар металічний 50 м.куб. б/у

2

1 080,00

270

1137885

Колонки F&D F-232

1

685,00

271

1136886

Світильник герм. 100 В

1

298,00

272

1137887

Тачка будівельна

1

1 215,00

273

1136888

Драбина

1

1 730,00

274

1137889

Бензопила MS-180

1

4 269,00

 

 

Білизна, постільні речі, одяг та взуття :

57

34 437,00

275

1140534

Прапори

2

716,00

276

1142699

Тюль жовта з узороим

1

175,00

277

1142700

Тюль  зелена

1

105,00

278

1142701

Тюль  біла

1

70,00

279

1142702

Штори голубі

1

125,00

280

1142703

Штори зелені

2

150,00

281

1142704

Штори білі

1

62,00

282

1142728

Килим

2

1 071,00

283

1142729

Килим

2

1 059,00

284

1142730

Килим

1

644,00

285

1142781

Мяч Мікаса

4

7 956,00

286

1142782

Комплект волейб. форми

12

7 044,00

287

1142783

Прапор Перечин180*120 мм

2

1 500,00

288

1142784

Прапор України 180*120

2

850,00

289

1142785

Форма футбольна

18

9 360,00

290

1142786

Форма воротарська

2

1 300,00

291

1142787

Мяч Футбольний

3

2 250,00

 

 

Інші матеріали

930

19 370,00

292

 

Плити перекриття ПКЖ

70

17500,00

293

 

Труби розмір діаметр мм-50; к-сть метрів погонних-68

136

272,00

294

 

Труби розмір діаметр мм-90; к-сть метрів погонних-90

180

450,00

295

 

Труби розмір діаметр мм-50; к-сть метрів погонних-86

172

344,00

296

 

Труби розмір діаметр мм-50; к-сть метрів погонних-156

312

624,00

297

 

Труби розмір діаметр мм-100; к-сть метрів погонних-30

60

180,00

 

 

Всього:

1720

7 138 544,86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії :          Спеціаліст по роботі з комун. п-вами       _______________________                       

 

             Бабич Софія Миколаївна

                                                              (посада)

 

 (прізвище, ім’я, по батькові)

 

Члени комісії :

 

 

 

 

Провідний спеціаліст з питань регуляторної політики, юрист міської ради

 

Сікора Ростислав Зіновійович

 (посада)

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

 

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів

 

Крижановська Любов Юріївна

 

      (посада)

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

 

Спеціаліст ІІ категорії відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради

 

Белеканич Тетяна Михайлівна

      (посада)

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

 

Провідний спеціаліст  відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради

 

        Герич Надія Михайлівна

      (посада)

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

 

 

Провідний спеціаліст з питань міжнародних відносин , інвестицій та туризму

 

Тирпак Іванна Владиславівна

 

      (посада)

(підпис)

 (прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

11 сесія VII скликання

 РІШЕННЯ

від  06 квітня 2017 року № 316

         м.Перечин

 

Про затвердження договорів про спільну

участь у фінансуванні витрат

 

Відповідно до ст. 25, 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Законом України „Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, Положенням про порядок  передачі  в  комунальну  власність  державного  житлового фонду, що перебував у повному господарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.10.1995 №  891, враховуючи висновки та рекомендації комісії з питань приймання відомчого житлового фонду в комунальну власність міська рада  

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити договір про спільну участь у фінансуванні витрат між ТДВ «Перечинський лісохімічний комбінат» та жителями 25-квартирного житлового будинку, що знаходиться за адресою м.Перечин, вул. Ужанська, №29 (додаток 1).
 2. Затвердити договір про спільну участь у фінансуванні витрат між ТДВ «Перечинський лісохімічний комбінат» та жителями 20-квартирного житлового будинку, що знаходиться за адресою м.Перечин, пл.Народна, №21 (додаток 2)
 3. Товариству з додатковою відповідальністю «Перечинський лісохімічний комбінат» після перерахування жителями 25-квартирного житлового будинку, що знаходиться за адресою м.Перечин, вул. Ужанська, №29 грошових коштів, передбачених договором про спільну участь у фінансуванні витрат, виконати свої зобов’язання відповідно до даного договору щодо проведення ремонтних робіт будинку.
 4. Товариству з додатковою відповідальністю «Перечинський лісохімічний комбінат» після перерахування жителями 20-квартирного житлового будинку, що знаходиться за адресою м.Перечин, пл.Народна, №21 грошових коштів, передбачених договором про спільну участь у фінансуванні витрат, виконати свої зобов’язання відповідно до даного договору щодо проведення ремонтних робіт будинку.

 

 1. Комісії з питань приймання відомчого житлового фонду в комунальну власність скласти акти приймання-передачі відомчого житлового фонду в комунальну власність щодо 25-квартирного житлового будинку, що знаходиться за адресою м.Перечин, вул. Ужанська, №29 та 20-квартирного житлового будинку, що знаходиться за адресою м.Перечин, пл.Народна, №21.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, побутового та торговельного обслуговування, промисловості, будівництва транспорту та зв’язку (голова Колбовський Т.Г.).

 

 

 

 

Міський голова                                                                            І.М.Погоріляк