Рішення 1 сесії Перечинської міської ради 7 скликання від 10.11.2015р.

Дата публікації: 23.11.2015

 УКРАЇНА
ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я

перша сесія

7 скликання

від 10 листопада 2015 року №__1_

Про підсумки виборів депутатів Перечинської міської ради сьомого скликання та Перечинського міського голови, визнання їх повноважень і припинення повноважень складу Перечинської міської ради шостого скликання

Керуючись статтею 25, частиною першою статті 42, частиною першою статті 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію голови Перечинської міської виборчої комісії Мулеси В.І., міська рада

ВИРІШИЛА:

Взяти до уваги інформацію голови Перечинської міської виборчої комісії Мулеси В.І. «Про підсумки виборів депутатів Перечинської міської ради сьомого скликання та Перечинського міського голови Погоріляка Івана Михайловича, визнання їх повноважень і припинення повноважень тридцяти депутатів Перечинської міської ради шостого скликання та Перечинського міського голови Гуранич Мирослави Іванівни». (Інформація голови та відповідні рішення Перечинської міської виборчої комісії додаються).

Міський голова                                                          Погоріляк І.М.

________________________________________________________________________________________________________

УКРАЇНА
ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я

перша сесія сьомого скликання

від 10 листопада 2015 року №__2__

Про Регламент першої сесії
міської ради сьомого скликання

Керуючись пунктом 1 частини першої статті 26, частиною чотирнадцятою статті 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Затвердити Регламент першої сесії міської ради сьомого скликання (додається).

2.Міському голові та лічильній комісії забезпечити виконання вимог затвердженого Регламенту.

Міський голова Погоріляк І.М.


Додаток
до рішення міської ради
від 10.11.2015 р. №_2__

РЕГЛАМЕНТ
першої сесії Перечинської міської ради сьомого скликання


I.Загальні положення
1. Перша сесія новообраної міської ради скликається міською виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради
в кількості не менш як двох третин депутатів від загального складу ради. Рішення про скликання першої сесії оприлюднюється в місцевих друкованих ЗМІ та на офіційному сайті міської ради.
Засідання ради є відкритим. Робота пленарного засідання висвітлюється в місцевих засобах масової інформації.

II.Відкриття першого пленарного засідання
1. Перед відкриттям пленарного засідання працівниками апарату міської ради проводиться реєстрація новообраних депутатів. Після завершення реєстрації підраховується кількість зареєстрованих депутатів. Інформація щодо кількості зареєстрованих депутатів передається для оголошення на пленарному засіданні голові територіальної виборчої комісії і новообраному міському голові.
2. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова міської виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів міської ради та міського голови. Інформацію голови міської виборчої комісії про результати виборів рада своїм рішенням бере до уваги.
3. Міський голова, який вперше обраний на цю посаду, складає Присягу, текст якої визначений Законом України „Про службу в органах місцевого самоврядування“ .
4. З моменту визнання повноважень депутатів міської ради нового скликання та новообраного міського голови на пленарному засіданні ради першої сесії головує новообраний міський голова.
У разі якщо на час проведення першої сесії міський голова не обраний, про що на сесії ради інформує голова міської виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.

III. Затвердження порядку денного. Обрання лічильної комісії.
1. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.
Рішення ради приймається відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням. Таємне голосування обов'язково проводиться у випадках, передбачених Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні“. Поіменне голосування проводиться на вимогу не менше однієї третини від числа депутатів, що беруть участь у пленарному засіданні.
2.Для здійснення голосування (як відкритого, так і таємного) за пропозицією міського голови з числа депутатів відкритим голосуванням обирається лічильна комісія у складі трьох депутатів, яка на своєму засіданні обирає голову і секретаря лічильної комісії. Після цього рада своїм рішенням затверджує лічильну комісію у такому складі. Процедурні рішення ради не оформляються окремими рішеннями.
3. Для організації ведення протоколу пленарного засідання, обирається посадова особа міської ради або депутат рішенням сесії.
4. На першій сесії міською радою розглядаються такі питання:
1) обрання секретаря міської ради (пропозицію щодо кандидатури вносить міський голова);
2) визначення кількісного складу виконавчого комітету та затвердження його персонального складу за пропозицією міського голови
3) утворення постійних комісій міської ради, затвердження їх складу, обрання голів комісій;
5. Пропозиції щодо порядку денного вносяться міським головою, який пропонує прийняти рішення про його затвердження.

IV.Часовий регламент
1. Сесія складається з пленарних засідань ради. Перша сесія не закривається у випадку необхідності додаткового вивчення чи доопрацювання окремих питань порядку денного першої сесії. Питання, не розглянуті під час поточного пленарного засідання, підлягають розгляду на наступному пленарному засіданні в термін, погоджений радою.
2. Час для доповіді, інформації, виступів в дебатах, перерва пленарного засідання визначається радою з урахуванням прийнятого порядку денного та забезпечення депутатам необхідних умов праці.
Тривалість доповіді, інформації встановлюється головуючим за погодженням із доповідачами, але не більше 15 хвилин. Організаційні питання по часу не регламентуються. Для виступу в обговоренні надається до 7 хвилин, для повторних виступів – до 5 хвилин, для виступів з питань порядку ведення засідання, мотивах голосування, для заяв, внесення запитів, пропозицій, повідомлень і довідок – до 3 хвилин. У необхідних випадках головуючий може за погодженням з більшістю депутатів ради, які присутні на засіданні, продовжити час для виступу.
3. Заявки про надання слова подаються в письмовій формі на ім’я головуючого через секретаріат пленарного засідання. Головуючий може надати слово для виступу при зверненні депутата в усній формі.
4. Головуючий за погодженням із депутатами може змінювати черговість виступів з оголошення мотивів змін. На заявах, що надійшли до секретаріату, проставляється час надходження та порядковий номер, після чого вони передаються головуючому на засіданні.
5. Головуючий на пленарному засіданні може надати слово для виступу в дебатах із питань, які розглядає рада, також особам, які запрошуються на сесію і записались для виступу. При цьому депутати мають право на першочерговий виступ. Депутат ради може виступити по одному і тому ж питанню не більше двох разів.
6. Виступаючий на сесії не повинен відхилятися від теми обговорення, не може використовувати у своїй мові некоректні вислови, закликати до протизаконних і насильницьких дій. Головуючий у таких випадках зобов’язаний попередити виступаючого. Після повторного попередження виступаючий позбавляється слова.
Таким особам слово для повторного виступу з питання, що обговорюється, не надається. Особа, яка не є депутатом ради, у разі грубого порушення порядку роботи пленарного засідання може бути випроваджена із зали засідання за розпорядженням головуючого.

V. Обрання секретаря міської ради
1. Висування кандидатури на посаду секретаря міської ради проводиться за пропозицією міського голови з числа її депутатів для роботи в раді на постійній основі на строк повноважень ради. Повноваження секретаря сільської, селищної, міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.
2. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу ради у разі, якщо:
1) на день проведення першої сесії міської ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори міського голови;
2) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану міським головою;
3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії міської ради міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;
4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень міський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;
5) посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень.
3. У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради згідно з підпунктом 2 пункту 2, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить міський голова.
4. Перед внесенням до бюлетеня таємного голосування, кандидатуру секретаря ради обговорюють на пленарному засіданні ради.
5. Кандидату на посаду секретаря ради надається можливість виступити перед депутатами до 7 хвилин.
6. Рішення ради про обрання секретаря ради приймається таємним голосуванням.
7. При обговоренні кандидатури на посаду секретаря ради депутатам надається можливість виступити до 3 хвилин.
8. Кандидату на посаду секретаря ради після обговорення надається можливість зробити заяву, уточнення, спростування інформації, тощо до 3 хвилин.
9. Після обговорення кандидатури на посаду секретаря ради його прізвище вноситься в бюлетень для таємного голосування.
10. Для роз’яснення порядку проведення таємного голосування та повідомлення про його результати слово надається голові лічильної комісії. Результати голосування заносяться в протокол лічильної комісії.
11. Рішення ради про обрання на посаду секретаря вважається прийнятим, якщо за кандидатуру проголосувало більше половини депутатів від загального складу ради. При встановленні результатів голосування до загального складу міської ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

VI. Визначення кількісного складу виконавчого комітету та затвердження його персонального складу
Кількісний та персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджується радою за пропозицією міського голови. Згідно Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“ до складу виконавчого комітету входять за посадою: міський голова, секретар міської ради, заступник міського голови, керуючий справами виконавчого комітету міської ради.

VII. Утворення постійних комісій міської ради, затвердження їх складу, обрання голів комісій
1. Перелік, положення про постійні комісії міської ради затверджуються міською радою. Постійні комісії міської ради обираються на термін повноваження ради в складі голови та членів комісії. Пропозиції про утворення кількісного та персонального складу постійних комісій, після попереднього обговорення депутатами вносяться на розгляд ради міським головою.
2. При обранні голів постійних комісій голосування проводиться по кожній кандидатурі персонально, а членів постійних комісій – за списком. Депутат може бути членом лише однієї постійної комісії міської ради.

Міський голова                                                                                               Погоріляк І.М.

___________________________________________________________________________________________________________________

УКРАЇНА
ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я

перша сесія

сьомого скликання

від 10 листопада 2015 року №_3_

Про обрання секретаря міської ради

Керуючись пунктом 4 частини першої статті 26, пунктом 4 частини четвертої статті 42, частиною першою статті 50, частиною третьою статті 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, абзацом другим частини першої статті 10 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування“, на підставі протоколу лічильної комісії про результати таємного голосування з виборів секретаря міської ради, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити протокол № 2 засідання лічильної комісії міської ради про результати таємного голосування з виборів секретаря міської ради.

2. Обрати секретарем Перечинської міської ради 7-го скликання депутата Вовканич-Белеканич Олесю Юріївну.


Міський голова                                                                   Погоріляк І.М.

________________________________________________________________________________________________________

УКРАЇНА
ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я

перша сесія

сьомого скликання

від 10 листопада 2015 року №__4__

Про обрання заступника Перечинського міського голови з виконавчої роботи

Керуючись пунктом 3 частини першої статті 26, пунктом 5 частини четвертої статті 42, частиною другою статті 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Обрати заступником Перечинського міського голови з виконавчої роботи Піддубного Сергія Володимировича.


Міський голова                                                      Погоріляк І.М.

________________________________________________________________________________________________________

УКРАЇНА
ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я

перша сесія

сьомого скликання

від 10 листопада 2015 року №__5_

Про обрання керуючого справами виконавчого комітету Перечинської міської ради

Керуючись пунктом 3 частини першої статті 26, пунктом 5 частини четвертої статті 42, частиною другою статті 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Обрати керуючим справами виконавчого комітету Перечинської міської ради Гафіянич Євгенію Михайлівну.


Міський голова                                                       Погоріляк І.М.

________________________________________________________________________________________________________

УКРАЇНА
ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я

перша сесія

сьомого скликання

від 10 листопада 2015 року №_6_

Про утворення виконавчого комітету
ради, визначення його чисельності,
затвердження персонального складу

Керуючись пунктом 3 частини першої статті 26, пунктом 5 частини четвертої статті 42, частиною другою статті 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Утворити виконавчий комітет Перечинської міської ради 7-го скликання у складі одинадцяти чоловік.

2. Затвердити персональний склад виконавчого комітету Перечинської міської ради 7-го скликання в наступному складі:

1.Погоріляк Іван Михайлович – Перечинський міський голова
2.Вовканич–Белеканич Олеся Юріївна – секретар Перечинської міської ради.
3.Піддубний Сергій Володимирович - заступник Перечинського міського голови з виконавчої роботи
4.Гафіянич Євгенія Михайлівна – керуюча справами виконавчого комітету міської ради
5.Вишняк Андрій Миколайович - голова правління БФ «Центр громадських ініціатив», викладач Перечинської гімназії суспільно-гуманітарного напряму ІI-ІIІ ст.
6. Ганич Іван Іванович. – директор ТзОВ «Самвер»
7.Скубенич Віталій Михайлович – начальник Пенсійного фонду Перечинського району
8.Опаленик Жання Василівна – директор Перечинської гімназії суспільно-гуманітарного напрямку ІІ-ІІІ ступенів.
9.Петрішка Сергій Михайлович – начальник Перечинського районного сектору УДСНС України в Закарпатській області.
10.Лабич Михайло Іванович – тимчасово не працює
11.Баєв Володимир Олександрович – Начальник сектору Перечинського відділення поліції Ужгородського відділення поліції Головного управління національної поліції в Закарпатській області.


Міський голова                                            Погоріляк І.М.

________________________________________________________________________________________________________

УКРАЇНА
ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я

перша сесія сьомого скликання

від 10 листопада 2015 року №__7__

Про утворення постійних комісій ради,
затвердження їхнього складу, обрання
голів комісій
Керуючись пунктом 2 частини першої статті 26, статті 47, частиною другою статті 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Утворити п’ять постійних комісій Перечинської міської ради7-го скликання:

1. Постійна комісія міської ради з питань бюджету, фінансів,соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності:
2. Постійна комісія міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища;
3. Постійна комісія міської ради з питань освіти, культури, спорту, туризму та міжнародних зв’язків;
4. Постійна комісія міської ради з питань регламенту, депутатської етики, законності, правопорядку та соціального захисту населення ;
5. Постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства, побутового та торгівельного обслуговування, промисловості, будівництва, транспорту та зв’язку.

2. Затвердити персональний склад та голів постійних комісій Перечинської міської ради 7-го скликання у наступному складі:

Постійна комісія міської ради з питань бюджету, фінансів,соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності:

Голова:                       

- Шинкарчук Ярослав Іванович

Члени комісії:             

- Бісун Святослав Ярославович
- Скубенич Михайло Афанасійович;
- Болтян Олександр Олексійович;
- Гуранич Мирослава Іванівна

Постійна комісія міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища:

Голова:
- Баєв Євген Олександрович

Члени:
- Барник Михайло Михайлович
- Скрип Андрій Васильович
- Піддубний Сергій Володимирович
- Гунка Алла Федорівна


Постійна комісія міської ради з питань освіти, культури, спорту, туризму та міжнародних зв’язків відносин:

Голова:
- Гунка Федор Федорович

Члени:
- Попов Сергій Анатолійович
- Скворцова Марта Томашівна
- Годована Вероніка Миколаївна
- Шейко Дмитро Юрійович

Постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства, побутового та торгівельного обслуговування, промисловості, будівництва, транспорту та зв’язку:

Голова:
- Клобовський Тарас Григорович

Члени:
- Кирлик Тарас Васильвич
- Пірош Марта Юріївна
- Іванчо Юрій Михайлович
- Закорчевна Марта Йосипівна

Постійна комісія міської ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку соціального захисту населення:

Голова:
- Головей Михайло Михайлович

Члени:
- Макар Олександр Володимирович
- Гаєвська Галина Василівна
- Бабича Володимира Андрійови
- Ломага Маряна Любомирівна

Міський голова                                                      Погоріляк І.М.