Прооекти рішень 7 сесії 7 скликання від 12 липня 2016 року

Дата публікації: 13.06.2016

 

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА
 1 пленарне засідання 7 сесії  VII скликання

РІШЕННЯ  

Проект

                                                             

 

від  12 липня  2016  року №                                                      

    м.Перечин

 

Про затвердження програми

 боротьби з борщівником

Сосновського та амброзією

полинолистою

на 2016 – 2018 роки

 

 

                Керуючись п.6 статті 33 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України „Про забезпечення санітарного та епідемічного добробуту,” «Про державний контроль за використанням та охороною земель», «Про охорону земель»   відповідно до Бюджетного кодексу України, розглянувши проект Програми боротьби з борщівником Сосновського та амброзією полинолистою  в м.Перечин  на 2016 – 2018 роки міська  рада

                                      

вирішила:

 

 1. Затвердити Програму боротьби з борщівником Сосновського та амброзією полинолистою в м.Перечин на 2016 -2018 роки  (додається).

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів  Крижановську Л.Ю. та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (голова Баєв Є.О.).

 

 

 

 Міський голова                                                             І.М.Погоріляк

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Затверджено рішенням

     міської  ради

___________ № _____ 

 

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

боротьби з борщівником Сосновського та амброзією полинолистою

на  прилеглій території до м.Перечин  на 2016 – 2018 роки

 

 

 І. Обгрунтування  програми

 Останніми роками  все більшого  поширення і розповсюдження  в районі  набуває  небезпечна і небажана  рослина , бур’ян – борщівник Сосновського  та амброзія полинолиста.

Особливістю є те, що зелена маса  борщівника Сосновського містить фурокумарин, що спричиняє опіки, викликає  дерматити, особливо  при попаданні  на місце  опіку  сонячних променів. Тому навіть  одноразове  торкання  до борщівника  призводить до опіків. Через 1-2 дні  пошкоджена поверхня  тіла  досягає кількох  сантиметрів, важко гоїться , загострює  появу  шкірних  захворювань.

 Борщівник Сосновського – це багаторічна  рослина, досягає  висоти  понад  3 метри, на одному місці  може рости 7-8 років. Росте переважно на добре зволожених ґрунтах (береги річок, каналів та біля автошляхів). В горах подекуди займають великі площі.   Амброзія полинолиста завдає сіножаттям та пасовищам велику шкоду. Висока забур`яненість багаторічних трав зменшує можливість сівби їх під покрив зернових культур. На полях, що засмічуються амброзією, погіршується якість польових робіт, особливо під час оранки і збирання урожаю.

 Метою програми є знищення  вогнищ  борщівника Сосновського та  амброзії полинолистої, недопущення  утворення дозрівання та висипання насіння, поліпшення  фітосанітарного стану  сільськогосподарських угідь  

 

 

1.1.Нормативно-правове забезпечення програми

Нормативно-правовою основою для розробки даної програми є Закони України   «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про державний контроль за використанням та охороною земель», «Про охорону земель» , „Про забезпечення санітарного та епідемічного добробуту,” які визначають правові,  економічні  та соціальні основи організації  здійснення  державного контролю  за використанням та охороною земель і спрямовані на їх раціональне  використання і відтворення  природних ресурсів та охорону довкілля. 

   

1.2.Стан засміченості сільськогосподарських угідь.

Основними  місцями  зростання борщівника Сосновського та амброзії полинолистої  є  береги річок, потічків, узбіччя доріг, каналів, пасовища, необроблювані сільськогосподарські землі.

 

 

ІІ. Обсяги та джерела фінансування

 

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів міського  бюджету в межах наявного фінансового ресурсу, коштів осіб та інших незаборонених законами України джерел.

 На підставі  обстеження стану сільськогосподарських земель  та розрахункового прогнозу потреби  в коштах на проведення заходів по боротьбі з борщівником Сосновського та амброзією полинолистою,   на прилеглих  територіях міста  підлягають знищенню  5 га (таблиця 1).

На засмічених ділянках  борщівником Сосновського необхідно весною  після відростання  розетки  до 10 см  провести обприскування сумішшю гербіцидів: на основі солей гліфосату та на основі діючої речовини клопіраліду. Після часткового його відростання повторно провести хімічну обробку.

 Для зменшення  амброзії полинолистої,  поліпшення фітосанітарного стану сільськогосподарських угідь, що включає систематичне знищення агротехнічними, механічним та хімічним способами  амброзії полинолистої, не допускати  утворення, дозрівання та розповсюдження насіння вздовж доріг, по берегах річок, сіножатях, пасовищах.

Орієнтовна   потреба в коштах для виконання заходів програми  на 2016-2018 роки складає  -  163  тис. грн.,  в  тому числі на 2016 рік – 25,0  тис. грн., на 2017 рік – 81,5   тис. грн.на 2018  рік-56,5тис.грн

Обсяг фінансування Програми може уточнюватися щороку під час складання проекту  міського бюджету на відповідний рік у межах видатків

     

ІІІ. Порядок використання коштів міського   бюджету на    поліпшення родючості сільськогосподарських угідь

 

3.1. Загальні положення

 

 3.1.1.Цей порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в міському бюджеті  на відповідний рік на придбання  гербіциду   для  знищення борщівника Сосновського та амброзії полинолистої  хімічним  та механічним методом.

3.1.2. Головним розпорядником коштів, які будуть виділятися з міського бюджету є Перечинська міська рада.

3.1.3 Механізм реалізації Програми боротьби з борщівником Сосновського та амброзією полинолистою на території населених пунктів району передбачує такі етапи (Додаток 2):

 1. Виконком міської ради за кошти міського бюджету здійснює закупівлю базового гербіциду для знищення борщівника Сосновського.(Таблиця 1)
 2. Укладають договори з громадянами для здійснення робіт по знищенню борщівника (скошування, обприскування гербіцидами, оранка) та недопускання утворення, дозрівання та розповсюдження насіння вздовж доріг, по берегах річок, сіножатях, пасовищах амброзії полинолистої.(додаток 3)
 3. Укладають договори з Ужгородським міжрайонним управлінням водного господарства для надання фахової допомоги по знищенню борщівника (скошування) в межах річок та потоків (додаток 2)
 4. Роботи оплачуються за кошти міського бюджету та цільових надходжень.
 5. Всі працюючі перед початком робіт проходять інструктажі навчання із

спеціалістами відділу біологічного захисту та роботи з пестицидами Закарпатської державної фітосанітарної інспекції.                                                                 

 1. Проводяться ці роботи під керівництвом та контролем посадових осіб міської ради визначеними відповідальними за проведення даних робіт.
 2. Координація з організації виконання Програми покладається на заст..міського голови, при співпраці спеціалістів відділу біологічного захисту та роботи з пестицидами Закарпатської державної фітосанітарної інспекції.

3.2.    Умови надання коштів

 

 3.2.1. Виділені з міського бюджету кошти  спрямовуються на здійснення   заходів  боротьби з борщівником Сосновського та амброзією полинолистою.

           

3.3.Використання коштів

 

 3.3.1. Підставою для здійснення платежів з розрахунків розпорядника коштів та одержувачів коштів є платіжні доручення та інші підтверджуючі документи, зокрема акти приймання-здавання виконаних робіт .

 3.3.2. Одержані бюджетні кошти відображаються в бухгалтерському обліку відповідно до чинного законодавства.                            

3.3.3.Складання та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів здійснюється за формою та у порядку, встановлені Державним казначейством України.

 

 

 

ІV.Очікувані результати виконання програми

 

 В результаті реалізації Програми очікується отримати такі результати :

- недопущення засміченості борщівником Сосновського та амброзією полинолистою додаткових площ, зменшення джерел  розповсюдження його насіння на прилеглі території.

 

 

 

                                                                     Паспорт

 

міської цільової програми  боротьби з борщівником Сосновського та амброзією полиностою на 2016 – 2018 роки

 

 

 

1.Ініціатор розроблення програми – Перечинська міська рада.

2.Розробник програми – Перечинська міська рада.

3.Термін реалізації програми – 2016 – 2018 роки

4. Етапи фінансування програми – щорічно при наявності фінансових ресурсів в міському бюджеті.

5.Обсяги фінансування програми (тис. грн.):163,0 (Таблиця 3).

 

 

Роки

                      Обсяги фінансування

Всього

В т.ч. за джерелами фінансування

Міський

бюджет

районний бюджет

Інші

джерела

2016-2018

163

163

-

-

в  т.ч. 2016

25,0

25,0

-

-

2017

56,5

56,5

 

 

2018

81,5

81,5

-

-

 

6.Очікувані результати виконання програми -

недопущення засміченості борщівником Сосновського та амброзією полинолистою додаткових площ, зменшення  джерел розповсюдження  його насіння на прилеглі території.

7.  Термін проведення звітності - щоквартально.

 

 

 

 

 

                                                                 Таблиця  № 1

                                                                 до Програми  боротьби з борщівником

                                                                 Сосновського та амброзії полинолистої в м.Перечин

                                                                 на  2016 – 2018 роки

 

Щорічний розрахунковий прогноз

потреби в коштах на проведення боротьби з борщівником Сосновського та амброзії полинолистої  на 2016 - 2018 роки

з/п

     Назва

 

Площа

поширен

ня бор-

щівника

Соснов

ського,

га

Потреба гербіцидів, л*

Потреба коштів на придбання гербіцидів для

двохразового внесення, . грн.

Вартість заходів,

 грн.

на основі солей

глі

фоса

ту,

л                             

на основі

діючої

речови

ни

клопіра

ліду, л

 

на основі солей

глі

фоса

ту,

                            

на основі

діючої

речови

ни

клопіра

ліду

 

всього

в т.ч.

з міського

бюдже

ту

 

Урочище”Ужок”

2,0

12,8

0,4

2432

1261,2

3693,2

3693,2

 

Урочище»ДеживШипок»

2,0

12,8

0,4

2432

1261,2

3693,2

3693,2

 

Біля річки в районі «Посьолок»

1,0

6,4

0,2

1216

630,6

1846,6

1846,6

 

      Всього

5,0

32,0

1,0

6080,0

3153,0

9233,0

9233,0

* норма витрати  гербіциду на основі солей гліфосату (Раундап Макс)  6,4 л/га, при вартості однієї  літри – 190грн.  з ПДВ

* норма витрати гербіциду на основі діючої речовини клопіраліду (Лонтрел Гранд) 0,2 л/га, при вартості однієї літри – 3153 грн. з ПДВ

 

 

 

 

Секретар міської ради                                О.Ю.Вовканич-Белеканич

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 Заходи щодо реалізації цільової

Програми боротьби з борщівником Сосновського

та амброзією полинолистою в  м.Перечин

на 2016 – 2018 роки

 

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальні виконавці

1.

Розроблення технології внесення гербіцидів по кожній площі індивідуально

березень-червень

щорічно

починаючи з 2016 року

Спеціаліст  з питань комунальних підприємств спільно з відділом біологічного захисту та роботи з пестицидами Закарпатської державної фітосанітарної інспекції (за згодою)

 

2.

Придбання та внесення гербіцидів шляхом укладання договорів з громадянами  та  РЦЗ для здійснення робіт по знищенню борщівника(скошування, обприскування гербіцидами та оранка)

червень-серпень щорічно

починаючи з 2016 року

 

Виконком міської ради спільно з  РЦЗ та Ужгородським міжрайонним управлінням водного господарства(за згодою)

 

3.

Здійснення контролю за безпечним внесенням гербіцидів, дотримання правил техніки безпеки і особистої санітарії.

червень-серпень щорічно

починаючи з 2016 року

Заступник міського голови,відділ біологічного захисту та роботи з пестицидами Закарпатської державної фітосанітарної інспекції (за згодою)

 

 

 

 

Секретар міської ради                         О.Ю.Вовканич-Белеканич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

 

ПОТРЕБА

у коштах   міського бюджету для реалізації цільової

Програми боротьби з борщівником Сосновського

та амброзією полинолистою в Перечині

на 2016 – 2018 роки

 

 

з/п

 

 

 

Напрям фінансування програми

 

Кошти міського бюджету

 (тис. грн.).

 

2016 рік

2017 рік

2018 рік

1.

Залучення громадян  (12-15 осіб) шляхом укладання з ними договорів на періодичне

скошування рослин

 

-

57,3

47,3

2.

Придбання гербіцидів

 

9,2

9,2

9,2

3.

Закупівля 12-15 комплектів захисного одягу (комбінезон, рукавиці, окуляри, респіратор, чоботи)

 

6,8

9,0

-

4.

Закупівля 12-15 комплектів

ранцевих обприскувачів*600

 

9,0

6,0

-

 

Разом: 60,0

 

25,0

81,5

56,5

 

  

 

Секретар міської ради                         О.Ю.Вовканич-Белеканич

 

 

 

 

                                                               

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА
 1 пленарне засідання 7 сесії  VII скликання

РІШЕННЯ  

Проект

 

Від  12 липня  2016 року №__

               м.Перечин.

 

Про внесення змін до рішення

№26 від 24.12.2015 року

«Про затвердження цільових

програм з питань розвитку місцевого

самоврядування на 2016-2018 роки

 

      Відповідно до пункту т..22, ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  у зв’язку з виникненням необхідності збільшення переліку заходів і завдань, ,  міська рада        

 

ВИРІШИЛА:

       1.Додаток  №18 до рішення « Про затвердження цільових програм з питань розвитку місцевого самоврядування на 2016-2018 роки»   викласти в новій редакції (згідно додатку 1).


       2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.).

 

 

  

Міський голова                                           І.М.Погоріляк

 

 

 

 

Додаток  1

               до проекту  рішення 7 сесії Перечинської міської

              ради VII скликання від 12 липня  2016 року

№____ «Про внесення змін

до рішення №26 від 24.12.2015 року

«Про затвердження цільових

програм з питань розвитку місцевого

                                                                        самоврядування на 2016-2018 роки"

 

 

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

профілактики злочинності на території м. Перечин

на 2016 – 2020 роки.

 1. Загальні положення

Ця Програма розроблена з метою виконання вимог Указу Президента України від 19 липня 2005 року № 1119/2005 "Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності", доручення Президента України від 23 вересня 2005 року № 1-1/996, доручення Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2005 року № 49143/33/1-05, постанов Кабінету Міністрів України, спрямованих на підвищення ефективності роботи органів внутрішніх справ щодо боротьби зі злочинністю, посилення взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування, громадськості у протидії всім формам злочинності.

 1. Заходи щодо зміцнення правопорядку та посилення боротьби зі злочинністю

2.1. Організаційні заходи

2.1.1.      Провести   нараду   при  міському голові   м. Перечин, на якій розглянути питання щодо зміцнення матеріально-технічної бази Головного управління національної поліції в Закарпатській області,  забезпечення  заходів  з профілактики злочинності, що негативно впливають на стан правопорядку.

      

Головне  управління національної поліції в Закарпатській області

Щорічно  до 01 березня.

2.1.2.     Забезпечити широку гласність правоохоронної діяльності, спрямованої
на попередження злочинності. Здійснювати підготовку матеріалів з цих питань для публікацій  у  засобах  масової  інформації,  а також  для  розміщення   в   мережі Інтернет.   Постійно   проводити   зустрічі,   прес-конференції,   надавати   необхідну допомогу журналістам у висвітленні роботи Головного управління національної поліції в Закарпатській області. Систематично (шляхом опитування, анкетування) вивчати громадську думку мешканців м. Перечин стосовно роботи  по боротьбі зі злочинністю.

Відділ зв'язків з громадськістю спільно із інспектором  роботи з населенням та громадськими формуваннями Головного управління національної поліції в Закарпатській області

протягом 2016 року.

2.1.3.     Для забезпечення широкої гласності в роботі Головного управління національної поліції в Закарпатській області продовжити    практику   обов'язкових    звітів    перед населенням міста та виступи на зборах громадян, у трудових колективах.

Керівництво Головного управління національної поліції в Закарпатській області

Щоквартально

                               2.2. Заходи щодо протидії організованій злочинності

2.2.1. Спрямувати зусилля на виявлення, документування та знешкодження
організованих злочинних груп і злочинних організацій, основним видом злочинної діяльності яких є скоєння терористичних актів, тяжких неочевидних злочинів,

 

насамперед, вимагань, розбоїв, грабежів, обіг наркотичних та вибухових речовин, зброї.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

     Протягом 2016 року

2.2.2. З метою запобігання незаконному проникненню та пересуванню через місто Перечин нелегальних мігрантів, ініціювати проведення спільних заходів з В.Березнянським, Свалявським та Ужгородським РВ ГУМВС, щодо перекриття каналів нелегальної міграції.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

протягом 2016 року.

2.3. Заходи щодо протидії загально кримінальній злочинності

2.3.1.      З   метою   протидії   злочинності,   підвищення   рівня   безпеки   громадян у місцях масової концентрації громадян, у тому числі під час
літнього   відпочинку  дорослих   та  дітей,   виявлення   та
вилучення випадків незаконного обігу зброї, боєприпасів, вибухівки, наркотичних засобів    та    психотропних   речовин,    організувати    та    провести    оперативно - профілактичні відпрацювання розташованих в місті  ринків, вокзалів, розважальних закладів, місць збору масового перебування    громадян.    Провести    оперативні    відпрацювання    під облікового елементу.

Головне управління національної

 поліції в Закарпатській області

                                                            протягом 2016-2018рр.

2.3.2.     Вивчити стан роботи із розкриття особливо тяжких та тяжких злочинів
загальнокримінальної спрямованості, скоєних у минулі роки. Розробити конкретні заходи щодо активізації їх розкриття, скласти графік заслуховування створених слідчо-оперативних груп. Вибрати пріоритетні для розкриття злочини.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Щорічно

 

2.3.3. Поновити списки та провести відпрацювання , авторемонтних майстерень, станцій технічного обслуговування, на предмет переховування чи розукомплектування в них викрадених автомобілів. Особливу увагу звернути на відпрацювання фізичних осіб, які займаються ремонтом АМТ за місцем проживання.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Щорічно

2.3.4.     З метою попередження та розкриття розбійних нападів і пограбувань,
здійснити комплекс заходів щодо виявлення злочинних груп та осіб, схильних до скоєння таких злочинів, відпрацювання осіб, раніше судимих, за злочини  цієї категорії. Вжити заходів для попередження та розкриття грабежів, де предметом посягання є мобільні телефони.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Постійно

2.3.5.       Здійснити     комплекс     організаційних     та     практичних     заходів,
спрямованих на попередження та розкриття крадіжок із квартир та приватних будинків.

Головне управління національної поліції

 в Закарпатській області

Щорічно

2.3.6.     У відповідності з наказом МВС України від №Здск-2005 та Указом
Президента України від 18 січня 2001 року №20/200] "Про додаткові заходи щодо запобігання зникненню людей, удосконалення взаємодії правоохоронних та інших органів   виконавчої   влади   в   їх   розшуку"   здійснити   комплекс   заходів   щодо зменшення кількості не розшуканих злочинців, насамперед тих, які скоїли тяжкі і особливо тяжкі резонансні злочини, осіб, зниклих безвісти та непізнаних трупів.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Постійно

                       2.4 .Заходи щодо протидії економічній злочинності

2.4.1. Вжити комплекс заходів щодо викриття зловживань, пов'язаних з виділенням земельних ділянок, сплатою земельного податку, орендних платежів та перерахування коштів, отриманих від їх використання, до бюджету.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Постійно

2.4.2. Здійснити перевірки дотримання законодавства при роздержавленні землі, звернувши особливу увагу на законність переведення земель у категорію загального користування, насамперед для будівництва готельно-ресторанних комплексів, АЗС тощо, а також законності приватизації санаторіїв і  баз відпочинку.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Постійно

2.4.3. Організувати та провести оперативно-профілактичні заходи щодо попередження і викриття корисливих злочинів, пов'язаних із збиранням, купівлею, продажем, переробкою брухту і відходів чорних та кольорових металів, контрафактної аудіо- та відеопродукції, знешкодження підпільних виробництв такої продукції.

 

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Постійно

2.4.5. Вжити заходів щодо посилення протидії злочинності у лісовій галузі.

                                              

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Постійно

2.5. Заходи щодо протидії незаконному обігу наркотиків та наркоманії

2.5.1.  Із залученням представників регіонального відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Національної поліції України провести заходи з питань протидії наркотизації суспільства та запобігання поширенню ВІЛ/СНІДу  .

                                      

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Постійно           

2.5.2. Систематично проводити в навчальних закладах м. Перечин інформаційно-просвітницьку діяльність про правовідносини в сфері немедичного вживання наркозасобів серед груп підвищеного ризику, учнів загальноосвітніх шкіл та вузів, населення в цілому.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Постійно

2.5.3. Разом з працівниками обласного наркологічного диспансеру та іншими
працівниками   медичних закладів проводити заходи щодо взяття на облік осіб, які вживають наркотичні засоби, психотропні речовини без призначення лікаря.

                                              

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Постійно

 

2.6. Заходи щодо запобігання правопорушенням серед неповнолітніх

2.6.1. З  метою  залучення  молоді до  активного  громадського  життя     та
запобігання її антисоціальній поведінці взяти участь в організації всеукраїнських акцій "Антинаркотик", "Життя без тютюнопаління", "Тверезість" та забезпечувати проведення рейдів з питань запобігання негативним проявам    у молодіжному середовищі.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Постійно

 2.7. Заходи щодо охорони громадського порядку

2.7.1. Здійснити заходи щодо проведення обліку житла, де проживають особи похилого віку, інші особи, які потребують опіки, а також хворі на алкоголізм та наркоманію, з метою запобігання фактам знущання з них, незаконного відчуження житла.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

                               Протягом 2016 року


2.7.2. Здійснити комплексні перевірки та узагальнити стан виконання Закону України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі", вжити заходів для усунення недоліків у цій справі. Надати допомогу в побутовому влаштуванні осіб, яким встановлено адміністративний нагляд, вжити заходів щодо їх працевлаштування та ліквідації виявлених недоліків.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Щорічно

2.7.3.     Для забезпечення охорони громадського порядку й безпеки населення,
реагування  на будь-які,  правопорушення,  вжити  заходів  щодо  встановлення  у місцях   традиційного   проведення   масових   заходів,   на  спортивних   комплексах засобів технічного телебачення з метою контролю за поведінкою учасників заходів та глядачів.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Протягом 2016 року

2.7.4.     Забезпечити належний контроль за особами, які раніше скоїли злочини
і   були   звільнені   від   кримінальної   відповідальності   з   підстав,   передбачених законодавством (недосягненням віку, внаслідок амністії).

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Постійно

 1. Фінансове обґрунтування видатків необхідних для реалізації заходів Програми

3.1. Для виконання заходів Програми необхідно:

3.1.1. Забезпечити  утримання  спеціальних  автомобілів,  а  саме:   технічне
обслуговування,    забезпечення    паливно-мастильними    матеріалами,    технічне оснащення тощо.

3.1.2. Придбати засоби зв'язку, оргтехніку їх обслуговування та інший необхідний інвентар, обладнання, проведення ремонтних робіт, заміна вікон на енергозберігаючі.

3.2 Передбачити зведене фінансування програми згідно із додатком.                

 

 

 

Секретар міської ради            Вовканич –Белеканич О.Ю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Додаток 1

                                                                                                           до  Програми

РОЗРАХУНОК

потреби коштів для реалізації заходів, передбачених

"Комплексною програмою профілактики злочинності на

території м. Перечин на 2016 рік"

 

 

 

№ п\п

 

 1.

 

 

 

2.

Зміст

Сума (грн.)

Джерело фінансування

1.

 

 На утримання  спеціальних  автомобілів,  а  саме:   технічне обслуговування,    забезпечення    паливно-мастильними    матеріалами.

 

50 000

Міський бюджет

2.

 

 Придбання засобів зв’язку, встановлення засобів відеоспостереження, оргтехніки, їх обслуговування, проведення ремонтних робіт адміністративного будинку відділення, заміна вікон на енергозберігаючі.

50 000

Міський бюджет

 

Всьогооо

100 000

 

 

 

  

Секретар міської ради            Вовканич –Белеканич О.Ю.

 

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА
 1 пленарне засідання 7 сесії  VII скликання

РІШЕННЯ  

Проект

                                                             

 

від  12 липня  2016  року №                                                      

    м.Перечин

 

 

Про визначення будівлі їдальні № 4

колишньої військової частини на

вул.Ужанській, 30 для створення

спортивного центру

 

На підставі статті 25, п.30 частини 1 статті 26,  статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою організації дозвілля молоді, розглянувши клопотання Громадської організації «Боксерський Клуб ДЖЕБ», міська рада

ВИРІШИЛА:

 

1.Вважати таким, що втратило чинність рішення 5 сесії 5 скликання «Про визначення будівлі для створення міського центру дозвілля молоді»

    № 194-Р від 15 серпня 2008 року.

2.Визначити будівлю їдальні № 4 колишньої військової частини на вул.Ужанській, 30 м.Перечин для створення спортивного центру.

3.Внести зміни до Переліку об’єктів комунальної власності, що пропонуються до відчуження на конкурентних засадах (аукціон), затвердженого рішенням 5 сесії 7 скликання № 102 від 21 квітня 2016 року, та виключити будівлю їдальні № 4 колишнього військового містечка по вул.Червоноармійській, 30 з переліку.

 

 

 

Міський голова                                                     І.М.Погоріляк

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА
 1 пленарне засідання 7 сесії  VII скликання

РІШЕННЯ  

Проект

                                                             

 

від  12 липня  2016  року №                                                      

    м.Перечин

 

Про скасування п.5  рішення

3 пленарного засідання 7 сесії

5 скликання № 328-Р «Про

звіт дитячих дошкільних

закладів про результати роботи

за 2009 рік» від 11 лютого 2010 року.

 

           Керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.24 Закону України «Про дощкільну освіту», з метою оптимізації навчально-виховного процессу в дошкільних закладах, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Вважати таким, що втратив чинність п.5 рішення 3 пленарного засідання 7 сесії 5 скликання № 328-Р «Про звіт дитячих дошкільних закладів про результати роботи за 2009 рік» від 11 лютого 2010 року:

  «5. З метою використання бюджетних коштів за призначенням, недопущення перевитрат на оплату заробітної плати при заміні основного працівника і повного забезпечення додаткових доплат, визначених чиним законодавством про освіту, проведення комплексу робіт по підготовці дитячих дошкільних закладів до наступного навчального періоду, протягом одного місяця ІІІ кварталу кожного року тимчасово припиняти відвідування вихованців дитячих садків».

 1. Контроль за виконанням данного рішення покласти на на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.) та постійну комісію міської ради з питань освіти,  культури, спорту, туризму та міжнародних зв’язків (голова Гунка Ф.Ф.).

 

 

Міський голова                                                               І.М.Погоріляк

 

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА
 1 пленарне засідання 7 сесії  VII скликання

РІШЕННЯ  

Проект

                                                             

 

від  12 липня  2016  року №                                                      

    м.Перечин

 

Про затвердження

 міської програми

 «Турбота»

 

 

Відповідно до норм статті 25, пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та керуючись положенням Бюджетного кодексу України, сесія міської ради

 

ВИРІШИЛА :

 

 1. Затвердити Програму  “Турбота” щодо посилення соціального захисту  громадян на 2016 - 2018 роки (Додаток 1).
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.).

 

 

 

 

 

Міський голова                                                        І.М.Погоріляк

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  1

               до проекту  рішення

7 сесії Перечинської міської

              ради VII скликання

від 12 липня  2016 року

№____ «Про затвердження

міської програми «Турбота»

 

Програма

"Турбота" щодо посилення соціального захисту громадян на 2016 рік

 

Мета Програми

Мета Програми полягає  у реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення, яке потребує соціальної підтримки з боку держави, а саме: сім’ї загиблих, смерть яких пов’язана з участю в антитерористичній операції, сім’ї військовослужбовців та інших осіб, які брали або беруть участь в антитерористичній операції.

Основні завдання Програми

Надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих, смерть яких пов’язана з участю в антитерористичній операції, сім’ям  військовослужбовців та інших осіб, які брали або беруть участь в антитерористичній операції і потребують соціальної підтримки з боку держави.

 

Фінансове забезпечення

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету. Орієнтовний обсяг фінансування Програми – _____ тис.грн.

 

Заходи Програми

 

 

№ з/п

Назва заходу

Відповідальні виконавці

Прогнозний обсяг фінансування (тис. грн.)

1

Надання одноразової матеріальної допомоги :

- членам сімей загиблих, смерть яких пов’язана з участю в антитерористичній операції;

- учасникам антитерористичної операції ( або одному із членів їх сімей).

 

Виконавчий комітет міської ради (Гафіянич Є.М.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місцевий бюджет – _____

2.

Надання матеріальної  допомоги:

- повторно надається пораненим,  травмованим  учасникам антитерористичної операції та  особам, які отримали захворювання в ході проведення антитерористичної операції ( або одному із членів їх сімей).

 

Виконавчий комітет міської ради (Гафіянич Є.М.)

4

Виплата одноразової матеріальної допомоги , передбаченої  пунктом 1 та матеріальної допомоги, передбаченої пунктом 2 здійснюється відділом бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради (Попович Я.П.)

 

 

Разом:

 

______

 

 

Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми сприятиме посиленню соціального захисту сімей загиблих, смерть яких пов’язана  з участю в антитерористичній операції, сімей військовослужбовців та інших осіб, які брали або беруть участь в антитерористичній операції.

 

 

  

Секретар міської ради                     О.Ю.Вовканич-Белеканич

 

 

 

 

 

Паспорт Програми

 

1

Найменування

Програми «Турбота» щодо посилення соціального захисту громадян на 2016 – 2018  роки

2

Ініціатор розроблення Програми

Перечинська міська рада

3

Розробник Програми

Перечинська міська рада

4

Відповідальний

Виконавчий комітет міської ради

5

Термін реалізації Програми

2016 - 2018 роки

6

Учасники Програми

Перечинська міська рада, виконавчий комітет міської ради

7

Джерела фінансування

Районний бюджет

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього, в тому числі:

________

9

Коштів районного бюджету

______

 

             

 

                                                           

                                                            УКРАЇНА                                                                

                                                                           ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                           

1 пленарне засідання 7 сесії VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

 

від   12 липня  2016 року №_____

               м.Перечин.

 

 Про внесення змін до рішення

 2 сесії  Перечинської міської

 ради VII скликання

 №28 від 24 грудня 2015 року

 «Про міський бюджет на 2016 рік»

(зі змінами від 11.02.2016р., 25.02.2016р.,

21.04.2016р.,12.05.2016р.,26.05.2016р.,22.06.2016р.).

 

        Відповідно до пункту 4 ч.а статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.23,78 «Бюджетного кодексу України», ,враховуючи висновок міського голови про перевиконання дохідної частини міського бюджету за I-ше півріччя 2016 року по загальному та спеціальному фонду  міська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Збільшити дохідну частину міського бюджету на 2016 рік в сумі 2600000 грн. (додаток 1).

      2.Збільшити видаткову частину міського бюджету на 2016 рік в сумі 2550000 грн. (додаток 2).

 1. Затвердити перерозподіл видатків міського бюджету на 2016 рік (в межах загального обсягу видатків)(додаток 3).

      4.Затвердити зміни до джерел фінансування міського бюджету на 2016 рік (додаток 4).

       5.Капітальні видатки та перелік об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міста викласти в новій редакції. (додаток 5).

 1. Затвердити зміни до переліку державних та регіональних програм, які будуть фінансуватися за рахунок коштів міського бюджету в 2016 році (додаток 6).

      7.Затвердити обсяги надання кредитів з загального фонду міського бюджету в 2016 році в сумі 50000 грн. (додаток 7).

 1. Затвердити розподіл іншої субвенції (КФК 250380) в сумі 100000 грн. ( додаток 8).
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.)

 

 

Міський голова                                   І.М.Погоріляк                             

Додаток 1
до  проекту рішення 1 пленарного засідання 7 сесії Перечинської іської ради VII скликання від
12 липня 2016р. № ____"Про внесення змін до рішення 2 сесії Перечинської міської ради VII скликання  від 24 грудня 2015 року №28 "Про міський бюджет на 2016 рік"  (зі змінами від 11.02.2016р.,25.02.2016 р.,21.04.2016р.,12.05.2016р.,26.05.2016р.,22.06.2016р.)
Зміни дохідної частини міського бюджету на 2015  рік
        ( грн.)
Код Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
10000000 Податкові надходження 2400000 2400000    
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  50000 50000    
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  50000 50000    
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 50000 50000    
18000000 Місцеві податки 2350000 2350000    
18010000 Податок на майно 1670000 1670000    
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об"єктів нежитлової нерухомості 10000 10000    
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 1660000 1660000    
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 100000 100000    
18050000 Єдиний податок 680000 680000    
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 80000 80000    
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 600000 600000    
30000000 Доходи від операцій з капіталом 200000   200000 200000
33000000 Надходження від продажу землі і нематеріальних активів 200000   200000 200000
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти ,які підлягають приватизації,та земельних ділянок,які знаходяться на території Автономної Республіки  Крим) 200000   200000 200000
  Всього доходів 2600000 2400000 200000 200000
       
       
       
Секретар міської  ради                                                                                О.Ю.Вовканич-Белеканич                                                                                                              

Додаток 2
до  проекту рішення 1 пленарного засідання 7 сесії Перечинської іської ради VII скликання від
12 липня 2016р. № ____"Про внесення змін до рішення 2 сесії Перечинської міської ради

VII скликання  від 24 грудня 2015 року №28

"Про міський бюджет на 2016 рік" 

(зі змінами від 11.02.2016р.,25.02.2016 р.,21.04.2016р.,12.05.2016р.,26.05.2016р.,22.06.2016р.)

Зміни до видаткової частини міського бюджету на 2015 рік
 (грн.) 
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду  Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду Разом
Усього видатки споживання з  них видатки розвитку Усього  видатки споживання з  них видатки розвитку з  них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них 
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=4+9
010000   Державне управління 87 000 87 000 59 000     35 000       35 000 35 000 35 000 122 000
010116 0111 Органи місцевого самоврядування 87 000 87 000 59 000     35 000       35 000 35 000 35 000 122 000
070000   Освіта 77 000 77 000       30 000       30 000 30 000 30 000 107 000
070101 0910 Дошкільні заклади освіти 77 000 77 000       30 000       30 000 30 000 30 000 107 000
090000   Соціальний захист та соціальне забезпечення 20 000 20 000                     20 000
090412 1090 Інші видатки на соціальний захист 20 000 20 000                     20 000
100000   Житлово-комунальне господарство 500 000 500 000                     500 000
100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 500 000 500 000                     500 000
110000   Культура і мистецтво 50 000 50 000                     50 000
110502 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи 50 000 50 000                     50 000
130000   Фізична культура і спорт 80 000 80 000                     80 000
130112 0810 Інші видатки 80 000 80 000                     80 000
150000   Будівництво           200 000       200 000 200 000   200 000
150101 0490 Капітальні вкладення           200 000       200 000 200 000   200 000
170000   Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок,  телекомунікації та інформатика 530 000 530 000       149 000       149 000 149 000 149 000 679 000
170703 0456 Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 530 000 530 000       149 000       149 000 149 000 149 000 679 000
200000   Охорона навколишнього пиродного середовища           50 000       50 000 50 000 50 000 50 000
200700 0540 Інші природоохоронні заходи           50 000       50 000 50 000 50 000 50 000
250000   Видатки, не віднесені до основних груп  472 000 422 000     50 000 270 000       270 000 270 000 270 000 742 000
250380 0180 Інші субвенції           100 000       100 000 100 000 100 000 100 000
250404 0133 Інші видатки 472 000 422 000     50 000 170 000       170 000 170 000 170 000 642 000
    Всього видатків  1 816 000 1 766 000 59 000   50 000 734 000       734 000 734 000 534 000 2 550 000
Секретар міської  ради                                                                                                                                                                                                                                      О.Ю.Вовканич-Белеканич

Додаток 3
до  проекту рішення 1 пленарного засідання 7 сесії Перечинської іської ради VII скликання від
12 липня 2016р. № ____"Про внесення змін до рішення 2 сесії Перечинської міської ради VII скликання 

від 24 грудня 2015 року №28 "Про міський бюджет на 2016 рік" 

(зі змінами від 11.02.2016р.,25.02.2016 р.,21.04.2016р.,12.05.2016р.,26.05.2016р.,22.06.2016р.)

Перерозподіл видатків міського бюджету на 2016 рік (в межах загального обсягу видатків)
 (грн.) 
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду  Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду Разом
Усього видатки споживання з  них видатки розвитку Усього  видатки споживання з  них видатки розвитку з  них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них 
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=4+9
150000   Будівництво           28000       28000 28000   28000
150101 0490 Капітальні вкладення           28000       28000 28000   28000
250000   Видатки, не віднесені до основних груп            -28000       -28 000 ######   -28 000
250404 0133 Інші видатки           -28000       -28 000 -28 000   -28 000
    Всього видатків                           
Секретар міської  ради                                                                                О.Ю.Вовканич-Белеканич                                                                                                              

Додаток 4
до  проекту рішення 1 пленарного засідання  7 сесії Перечинської іської ради VII скликання від
12 липня 2016р. № ____"Про внесення змін до рішення 2 сесії Перечинської міської ради VII скликання 

від 24 грудня 2015 року №28 "Про міський бюджет на 2016 рік" 

(зі змінами від 11.02.2016р.,25.02.2016 р.,21.04.2016р.,12.05.2016р.,26.05.2016р.,22.06.2016р.)

Зміни до джерел фінансування міського бюджету на 2016 рік 
( грн.)
Код Назва Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Разом у т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування  -534 000 534 000 534 000 0
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів  -534 000 534 000 534 000 0
208100 На початок року 0 0 0 0
208400  Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -534 000 534 000 534 000 0
600000  Фінансування за активними операціями  -534 000 534 000 534 000 0
602000  Зміни обсягів готівкових коштів  -534 000 534 000 534 000 0
602100 На початок року 0 0 0 0
602400  Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -534 000 534 000 534 000 0
       
Секретар міської  ради                                                                                                                                                                                                                                     О.Ю.Вовканич - Белеканич

                                                                                                                                                  Додаток 5
до  проекту рішення 1 пленарного засідання  7 сесії Перечинської іської ради VII скликання від
12 липня 2016р. № ____"Про внесення змін до рішення 2 сесії Перечинської міської ради VII скликання 

від 24 грудня 2015 року №28 "Про міський бюджет на 2016 рік" 

(зі змінами від 11.02.2016р.,25.02.2016 р.,21.04.2016р.,12.05.2016р.,26.05.2016р.,22.06.2016р.)

Капітальні видатки та перелік об’єктів,
видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
КВК/
КТКВК
Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду  Назва головного розпорядника коштів
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації, тощо Загальний обсяг фінансування будівництва  Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки  Усього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки  Разом видатків на поточний рік 
1 2 3 4 5 6 7 8
01   міська рада   3062013 0 0 5119985
010116 0111 Органи місцевого самоврядування Капітальні видатки       95000
070101 0910 Дошкільні заклади освіти Капітальні видатки       80000
150101 0490 Капітальні вкладення Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на реконструкцію тротуару вздовж вулиці Червоноармійська (Ужанська) км 0+000-км 0+449 м.Перечин 11489     11489
150101 0490 Капітальні вкладення Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на реконструкцію тротуару вздовж вулиці Червоноармійська (Ужанська) км 0+468- км 1+242,5 м.Перечин 11458     11458
150101 0490 Капітальні вкладення Реконструкція тротуару вздовж вулиці Червоноармійська  (Ужанська) км 0+468- км 1+242,5 м.Перечин 305000     305000
150101 0490 Капітальні вкладення Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на будівництво водогону від пл. 50р.Жовтня до мікрорайону "Поташня".м.Перечин 52000     52000
150101 0490 Капітальні вкладення Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на будівництво водогону від мікрорайону "Поташня" до мікрорайону "Яслище". м.Перечин 50000     50000
150101 0490 Капітальні вкладення Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на будівництво водогону по вулиці Толстого.м.Перечин 25000     25000
150101 0490 Капітальні вкладення Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на будівництво дитячого майданчика, м.Перечин 10000     10000
150101 0490 Капітальні вкладення  Будівництво дитячого майданчика.м.Перечин 90000     90000
150101 0490 Капітальні вкладення Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на будівництво торгового ряду для сільськогосподарської продукції, м.Перечин 5000     5000
150101 0490 Капітальні вкладення Будівництво торгового ряду для сільськогосподарської продукції, м.Перечин 100000     100000
150101 0490 Капітальні вкладення Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на будівництво споруди для відновлення водного балансу потічка "Домарадж",  м.Перечин 50000     50000
150101 0490 Капітальні вкладення Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на будівництво водогону по вул.Садова, м.Перечин 50000     50000
150101 0490 Капітальні вкладення Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної  документації на будівництво зупинки в мікрорайоні "Яслище", м.Перечин 10000     10000
150101 0490 Капітальні вкладення Будівництво зупинки в мікрорайоні "Яслище", м.Перечин 70000     70000
150101 0490 Капітальні вкладення Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на реконструкцію водогону від вулиці Гагаріна до пл. 50р.Жовтня, м.Перечин 22518     22518
150101 0490 Капітальні вкладення Реконструкція водогону від вулиці Гагаріна до пл. 50р.Жовтня, м.Перечин 170000     170000
150101 0490 Капітальні вкладення Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на реконструкцію водогону від залізнодорожної станції до пл.Народна, м.Перечин 18656     18656
150101 0490 Капітальні вкладення Реконструкція водогону від залізнодорожної станції до пл.Народна.м.Перечин 1250000     1250000
150101 0490 Капітальні вкладення Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі ДНЗ "Веселка", м.Перечин 21755     21755
150101 0490 Капітальні вкладення Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на реконструкція клубу військової частини під дошкільний навчальний заклад (коригування), м.Перечин 5000     5000
150101 0490 Капітальні вкладення Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на реконструкцію очисних споруд міста, м.Перечин 20000     20000
150101 0490 Капітальні вкладення Реконструкція будівлі ДНЗ "Веселка", м.Перечин 180000     180000
150101 0490 Капітальні вкладення Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі гостинниці (другий поверх) по вул.Ужанська (Червоноармійська), 19,  м.Перечин 5000     5000
150101 0490 Капітальні вкладення Реконструкція будівлі гостинниці (другий поверх) по вул.Ужанська (Червоноармійська), 19,  м.Перечин 154066     154066
150101 0490 Капітальні вкладення Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі на пл.Незаленості,1 (50р.Жовтня), м.Перечин 30000     30000
150101 0490 Капітальні вкладення Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі по вул.Ужанська (Червоноармійська), 30 , м.Перечин 30000     30000
150101 0490 Капітальні вкладення Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі колишнього військомату, м.Перечин 5000     5000
150101 0490 Капітальні вкладення Реконструкція будівлі колишнього військомату, м.Перечин 140000     140000
150101 0490 Капітальні вкладення Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної  документації на реконструкцію групи "Малятко" в ДНЗ "Теремок", м.Перечин 10000     10000
150101 0490 Капітальні вкладення Реконструкція групи "Малятко" в ДНЗ "Теремок", м.Перечин 160071     160071
170703 0456 Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг Капітальні видатки.                                 Виготовлення та експертиза пророектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вулиці Лермонтова, м.Перечин       7042
170703 0456 Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг Капітальні видатки.                              Виготовлення та експертиза пророектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вулиці Гагаріна, м.Перечин       12958
170703 0456 Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг Капітальні видатки.                                                   Капітальний ремонт вулиці Лермонтова, м.Перечин       382401
170703 0456 Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг Капітальні видатки.                                                   Капітальний ремонт вулиці Гагаріна, м.Перечин       149000
180409 0490 Внески органів влади автономної республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб’єктів підприємницької діяльності Поповнення статутного капіталу  КП «Комунальник» на капітальні видатки        310000
200700 0540 Інші природоохоронні заходи Капітальні видатки.                                                   Реконструкція водовідвідного каналу в м.Перечин в районі Перечинського лісохімкомбінату, м.Перечин.       50000
250344 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку Капітальні видатки.        210229
250380 0180 Інші субвенції Капітальні видатки.        100000
250404 0133 Інші видатки Капітальні видатки.        20000
250404 0133 Інші видатки Топогеодезична зйомка для генерального плану м.Перечин       195000
250404 0133 Інші видатки Виготовлення генерального плану міста Перечин (розроблення містобудівної документація згідно ст.71 ч.2 п.7 БКУ)       167000
250404 0133 Інші видатки Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу за рахунок авансу, внесеного покупцем земельної ділянки       20000
250404 0133 Інші видатки Капітальні видатки. Виготовлення та експертиза пророектно-кошторисної документації на капітальний ремонт по заміні віконних та дверних конструкцій будівлі КП"Комунальник" по вул.Жовтнева, 76, м.Перечин       4754
250404 0133 Інші видатки Капітальні видатки. Виготовлення та експертиза пророектно-кошторисної документації на капітальний ремонт даху гаражу КП"Комунальник" по вул.Жовтнева, 76, м.Перечин        4588
250404 0133 Інші видатки Капітальні видатки. Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних конструкцій будівлі КП"Комунальник" по вул.Жовтнева, 76, м.Перечин        204965
250404 0133 Інші видатки Капітальні видатки.Капітальний ремонт даху гаражу КП"Комунальник" по вул.Жовтнева, 76, м.Перечин       45035
Всього   3062013 0 0 5119985
 
   
Секретар міської ради                                                                                                                                                                                                                                        О.Ю.Вовканич - Белеканич

                                                                                                                                                                                                                                            Додаток 7
до  проекту рішення 1 пленарного засідання 7 сесії Перечинської іської ради VII скликання від
12 липня 2016р. № ____"Про внесення змін до рішення 2 сесії Перечинської міської ради VII скликання 

від 24 грудня 2015 року №28 "Про міський бюджет на 2016 рік" 

(зі змінами від 11.02.2016р.,25.02.2016 р.,21.04.2016р.,12.05.2016р.,26.05.2016р.,22.06.2016р.)

Надання кредитів
з міського бюджету  в  2016 році
(грн.)
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціо-нальної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною2/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Надання кредитів Повернення кредитів Кредитування-всього
Загальний фонд Спеціальний фонд з них  Разом Загальний фонд Спеціальний фонд з них  Разом Загальний фонд Спеціальний фонд з них  Разом
бюджет розвитку бюджет розвитку бюджет розвитку
  01  Міська рада 50000     50000               50000
250911 1060 Надання державного пільгового кредитту індивідуальним сільським забудовникам 50000     50000               50000
    Програма "Власний дім" на 2016-2018 роки 50000     50000               50000
    Всього  50000     50000               50000
Секретар міської ради                                                                                              О.Ю.Вовканич - Белеканич                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                     Додаток 8
до  проекту рішення 1 пленарного засідання 7 сесії Перечинської іської ради VII скликання від
12 липня 2016р. № ____"Про внесення змін до рішення 2 сесії Перечинської міської ради VII скликання 

від 24 грудня 2015 року №28 "Про міський бюджет на 2016 рік" 

(зі змінами від 11.02.2016р.,25.02.2016 р.,21.04.2016р.,12.05.2016р.,26.05.2016р.,22.06.2016р.)
 

Розподіл іншої субвенції (КФК 250380)
      (грн.)
№п/п Назва програми/головний розпорядник коштів(одержувачі коштів) Загальний фонд-усього Спеціальний фонд-усього у тому числі Разом
видатки споживання видатки розвитку  
1 2 3 4 5 6 7
01 Перечинська міська рада-головний розпорядник коштів 0 100000 0 100000 100000
1 Відділ освіти, молоді та спорту Перечинської райдержадміністрації -одержувач коштів   100000   100 000 100 000
Всього: 0 100000 0 100000 100000
 
 
 
Секретар міської ради                                       О.Ю.Вовканич-Белеканич                                                                                                                                                                                                                 

    УКРАЇНА  

                                                                           ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                           

1 пленарне засідання 7 сесії VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

 

від  12 липня   2016 року   №____

         м.Перечин

 

 

Про затвердження звіту

по виконанню міського бюджету

за 1-ше  півріччя  2016 року

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України та розглянувши звіт по виконанню міського бюджету за 1-ше півріччя 2016 року міська рада  

  

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити звіт по виконанню міського бюджету за 1-ше півріччя 2016 року згідно додатків 1,2. (додатки додаються).

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.).

 

   Міський голова                                                    І.М.Погоріляк

 

Додаток 1
до проекту  рішення 1 пленарного засідання 7 сесії                                                                                                      Перечинської міської ради  VII скликання від
                                                                             12  липня 2016 року №_____"Про затвердження звіту       по виконанню міського бюджету за 1-ше півряччя 2016 року"     

Звіт по виконанню загального фонду міського бюджету

за 1-ше півряччя 2016 року

Код Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету
Уточнений план за 1-ше півріччя 2016 року Виконано за 1-ше півріччя 2016 року % Виконання
Залишок коштів станом на 01.01.2016 року 611329 611329  
ДОХОДИ
10000000 Податкові надходження 2128600 4684559 1228
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   1680  
11020000 Податок на прибуток підприємств   1680  
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності   1680  
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  20000 179277 896
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  20000 179277 896
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 20000 179277 896
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 450000 370433 82
14040000 Акцизний податок з реалізації суб"єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 450000 370433 82
18000000 Місцеві податки 1658600 4133169 249
18010000 Податок на майно 948100 3209125 338
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об"єктів житлової нерухомості 1500 271 18
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості    105  
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об"єктів нежитлової нерухомості 27600 68569 248
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 320000 2187908 684
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 545000 835053 153
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   8127  
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 54000 96592 179
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб   12500  
18030000 Туристичний збір   376  
18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами   376  
18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності   -1800  
18040600 Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року    -1800  
18050000 Єдиний податок 710500 925468 130
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 78000 98386 126
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 632500 826982 131
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків   100 -
20000000 Неподаткові надходження 19200 46805 244
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності     119  
21080000 Інші надходження     119  
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції    119  
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 19200 35646 186
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 7500 14359 191
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 7500 14359 191
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 3000 11882 396
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 3000 11882 396
22090000 Державне мито 8700 9405 108
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 300 481 160
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 5200 3390 65
22090400 Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів(посвідок)та паспортів громадян України 3200 5534 173
24000000 Інші неподаткові надходження   11040  
24060000 Інші надходження   11040  
24060300 Інші надходження   11040  
40000000 Офіційні трансферти 2063669 2063669 100
41000000 Від органів державного управління 2063669 2063669 100
41020000 Дотації  2063669 2063669 100
41020900 Інші додаткові дотації 2063669 2063669 100
ВСЬОГО ДОХОДІВ   4211469 6795033 161
БАЛАНС 4822798 7406362  

ВИДАТКИ

Код Найменування згідно
 з тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
Уточнений план за 1-ше півріччя 2016 року Виконано за 1-ше півріччя 2016 року % Виконання
010000 Державне управління 777810 654944 84
010116 Органи місцевого самоврядування 777810 654944 84
070000 Освіта 2013669 1714980 85
070101 Дошкільні заклади освіти 2013669 1714980 85
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 112200 90728 81
090412 Інші видатки на соціальний захист 91100 76800 84
090501 Організація та проведення громадських робіт 21100 13928 66
100000 Житлово-комунальне господарство 607706 562976 93
100203 Благоустрій міст,сіл,селищ 607706 562976 93
110000 Культура і мистецтво 108000 99997 93
110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи 108000 99997 93
130000 Фізична культура і спорт 32000 15515 48
130112 Інші видатки 32000 15515 48
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок,телекомунікації та інформатика 508257 482712 95
170703 Видатки на проведення робіт,пов’язаних із будівництвом,реконструкцією,ремонтом та утриманням автомобільних робіт 508257 482712 95
200000 Охорона навколишнього природного середовища 180000 104229 58
200700 Інші природоохоронні заходи 180000 104229 58
250000 Видатки, не віднесені до основних груп 342470 233322 68
250102 Резервний фонд 30000    
250404 Інші видатки 282470 203322 72
250911 Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам 30000 30000 100
600000 Фінансування за активними операціями 831972 453771 55
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 831972 453771 55
ВСЬОГО ВИДАТКІВ 5514084 4413174 80
Залишок коштів станом на 01.07.2016 року -691286 2993188  
БАЛАНС 4822798 7406362  

Секретар  міської ради                           О.Ю.Вовканич - Белеканич

Додаток 2
до проекту  рішення 1 пленарного засідання 7 сесії                                                                                                      Перечинської міської ради  VII скликання від
                                                                            12 липня 2016 року №_____"Про затвердження звіту       по виконанню міського бюджету за 1-ше півряччя 2016 року" 

    

Звіт по виконанню спеціального фонду міського бюджету

за 1-ше півріччя 2016 року

Код Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету
Уточнений план за 1-ше півріччя 2016 року Виконано за 1-ше півріччя 2016 року % Виконання
Залишок коштів станом на 01.01.2016 року 3178422 3178422  
ДОХОДИ
10000000 Податкові надходження 23520 34451 146
19000000 Інші податки та збори 23520 34451 146
19010000 Екологічний податок 22500 32626 145
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 19800 28356 143
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об"єкти 1200 928 77
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об"єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 1500 3342 223
19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища 1020 1825 179
19050200 Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища 1020 1825 179
20000000 Неподаткові надходження 285133 420023 147
24000000 Інші неподаткові надходження 91200 128702 141
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 1200 2658 222
24170000 Надходження коштів від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 90000 126044 140
25000000 Власні надходження бюджетних установ 193933 291321 150
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 180000 157844 88
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із їх основною діяльністю 180000 157844 88
25020000 Інші джерела власних надходжень 13933 133477 958
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки   119549  
25020200 Кошти,що отримуютьь бюджетні установи від підприємст, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів 13933 13928 100
30000000 Доходи від операцій з капіталом 110000 269181 245
31000000 Надходження від продажу основного капіталу 60000    
31030000 Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності 60000    
33000000 Надходження від продажу землі і нематеріальних активів 50000 269181 538
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти ,які підлягають приватизації,та земельних ділянок,які знаходяться на території Автономної Республіки  Крим) 50000 269181 538
50000000 Цільові фонди 15000 15000 100
50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади 15000 15000 100
600000 Фінансування за активними операціями 831972 453771 55
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 831972 453771 55
ВСЬОГО ДОХОДІВ 1265625 1192426 94
БАЛАНС 4444047 4370848  

ВИДАТКИ

Код Найменування згідно
 з тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
Уточнений план за 1-ше півріччя 2016 року Виконано за 1-ше півріччя 2016 року % Виконання
010000 Державне управління 60000 48473 81
010116 Органи місцевого самоврядування 60000 48473 81
070000 Освіта 230000 193807 84
070101 Дошкільні заклади освіти 230000 193807 84
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 13933 13928 100
090501 Організація та проведення громадських робіт 13933 13928 100
110000 Культура і мистецтво 26750 26509 99
110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи 26750 26509 99
150000 Будівництво 2739013 429005 16
150101 Капітальні вкладення 2739013 429005 16
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок,телекомунікації та інформатика 402401 369958 92
170703 Видатки на проведення робіт,пов’язаних із будівництвом,реконструкцією,ремонтом та утриманням автомобільних робіт 402401 369958 92
180000 Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю 150000 100007 67
180409 Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності 150000 100007 67
240000 Цільові фонди 57601    
240601 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 42601    
240900 Цільові фонди,утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим,органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 15000    
250000 Видатки, не віднесені до основних груп 729571 204341 28
250344 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів  210229    
250404 Інші видатки 519342 204341 39
ВСЬОГО ВИДАТКІВ 4409269 1386028 31
Залишок коштів станом на 01.07.2016 року 34778 2984820  
БАЛАНС 4444047 4370848  
 
Секретар  міської ради                                    О.Ю.Вовканич - Белеканич

                                                                                          

                                                                                          

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА
 1 пленарне засідання 7 сесії  VII скликання

РІШЕННЯ  

Проект

від  12 липня  2016 року №____

         м.Перечин

 

Про встановлення в 2016 році

батьківської плати за харчування дітей у

 дошкільних навчальних закладах міста

(нова редакція)

 

Відповідно до статей 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись вимогами ст.35 Закону України «Про дошкільну освіту»; відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №1243 від 26.08.2002 року «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», згідно Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах, затверджений Наказом Міністрів освіти і науки України №667 від 21.11.2002 року , з метою соціальної підтримки учасників АТО, членів їхніх сімей та членів сімей військовослужбовців, загиблих під час проведення антитерористичної операції, враховуючи особливе важливе значення для забезпечення гарантованого мінімуму потреб населення , соціального захисту сімей , які мають дітей, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Встановити у 2016 році розмір батьківської плати за харчування однієї дитини в дошкільних навчальних закладах м.Перечин у розмірі 60% від фактичної вартості харчування дітей в день в межах кошторисних призначень закладений міським бюджетом на 2016 рік .

 

 • .Вартість харчування одного діто - дня встановлюється з розрахунку фактичної вартості харчування за місяць розділеної на кількість діто - днів .

 

2.Розмір плати зменшується на 50%, для батьків у сім’ях яких є троє і більше дітей віком до 18 років.

 

3.Затвердити Порядок забезпечення безкоштовним харчуванням дітей-вихованців міських дошкільних навчальних закладів «Веселка» та «Теремок», чиї батьки є учасниками АТО та дітей військовослужбовців, загиблих під час проведення АТО (додаток 1).

 

 4.Забезпечити за рахунок коштів міського бюджету безкоштовним харчуванням дітей-вихованців міських дошкільних навчальних закладів «Веселка» та «Теремок», чиї батьки є учасниками АТО та дітей військовослужбовців, загиблих під час проведення АТО.

 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.) та відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності Перечинської міської ради (Я.П.Попович).

 

Міський голова                                                               І.М.Погоріляк

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Додаток 1

до проекту рішення

«Про встановлення в 2016 році

батьківської плати за харчування дітей у

 дошкільних навчальних закладах міста

(нова редакція)»

 

ПОРЯДОК

забезпечення безкоштовним харчуванням за рахунок коштів міського бюджету дітей-вихованців міських дошкільних навчальних закладів «Веселка» та «Теремок», чиї  батьки є учасниками АТО та дітей військовослужбовців, загиблих під час проведення АТО

1.Цей Порядок регламентує забезпечення безкоштовним харчуванням за рахунок коштів міського бюджету дітей-вихованців міських дошкільних навчальних закладів «Веселка» та «Теремок», чиї батьки є учасниками АТО та дітей військовослужбовців, загиблих під час проведення АТО .

2.Для забезпечення безкоштовним харчуванням дітей дошкільного віку до «Веселка» та «Теремок» подаються наступні документи:

 • Заява про надання пільги;
 • Копія паспорта учасника АТО;
 • Довідка з в/ч, яка засвідчує факт перебування учасника антитерористичної операції в зоні проведення антитерористичної операції (для учасника АТО) або документ, який підтверджує право на пільги (для членів сім’ї загиблого військовослужбовця під час проведення антитерористичної операції);
 • копія свідоцтва про народження дитини.

3. Безкоштовне харчування дітей-вихованців міських дошкільних навчальних закладів «Веселка» та «Теремок», чиї батьки є учасниками АТО та дітей військовослужбовців, загиблих під час проведення АТО, здійснюється з дати подання одним з батьків відповідної заяви та доданих до неї документів.  

4. Заявник повинен протягом доби повідомити адміністрацію дошкільного навчального закладу про завершення терміну перебування учасника антитерористичної операції в зоні її проведення для припинення безкоштовного харчування; у разі невчасного повідомлення здійснюється перерахунок і оплата за харчування дитини справляється в повному обсязі, без урахування зазначеної пільги.

5. ДНЗ ««Веселка» та «Теремок» щомісячно інформую Перечинську міську раду про кількість дітей –вихованців, чиї батьки є учасниками АТО та дітей військовослужбовців, загиблих під час проведення

Секретар міської ради                                О.Ю.Вовканич-Белеканич

                                                                                       

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА
 1 пленарне засідання 7 сесії  VII скликання

РІШЕННЯ  

Проект

від  12 липня  2016 року №____

         м.Перечин

 

Про затвердження технічної документації

із землеустрою, проектів відведення земельних

ділянок, призначених для будівництва та

обслуговування житлових будинків,

господарських будівель і споруд

та передачу у власність земельних ділянок.

 

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 33 глави п»ятої, статті 40 глави шостої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19 Земельного кодексу України, розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), ведення особистого селянського господарства, ведення індивідуального садівництва та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, ч.6 ст.5 Закону України «Про особисте селянське господарство», на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Крижановському Бориславу Григоровичу, жит. м. Перечин, вул. Ужгородська, 128 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), призначеної для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужгородська, 128:
  • Передати безоплатно у власність Крижановському Бориславу Григоровичу, жит. м. Перечин, вул. Ужгородська, 128 земельну ділянку, яка призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужгородська, 128.
 2. Затвердити Крижановській Ользі Василівні, жит. м. Перечин, вул. Ужгородська, 162 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), призначеної для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужгородська, 162:
  • Передати безоплатно у власність Крижановській Ользі Василівні, жит. м. Перечин, вул. Ужгородська, 162 земельну ділянку, яка призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужгородська, 162.
 3. Затвердити Федарці Ярославу Івановичу, жит. м. Перечин, вул. Суворова, 6 проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул.Гуменська:
  • Передати безоплатно у власність Федарці Ярославу Івановичу, жит. м. Перечин, вул. Суворова, 6 земельну ділянку, яка призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,10 га, та розташована за адресою: м. Перечин, вул.Гуменська.

 

 

  

Міський голова                                                         І.М. Погоріляк

 

 

 

                                                                                            

                                                                                      

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА
 1 пленарне засідання 7 сесії  VII скликання

РІШЕННЯ  

Проект

 

від  12 липня  2016 року №____

         м.Перечин

 

Про відмову, надання дозволів на виготовлення технічної

документації із землеустрою, проектів відведення

на земельні ділянки, призначених для

ведення особистого селянського господарства

 

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України,розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), ведення особистого селянського господарства, ведення індивідуального садівництва та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, ч.6 ст.5 Закону України «Про особисте селянське господарство», на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Відмовити гр.Воротинцеву Леоніду Валеріановичу, жит. м.Перечин, вул. Горького, 12, у наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, площею 0,10 га, що знаходиться у м. Перечин, на підставі ст.. 118 п. 6, 7 Земельного кодексу України.
 2. Відмовити Пономаренку Юрію Степановичу, жит. м. Перечин, вул. Толстого, 70 у наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність шляхом безоплатної приватизації розміром 2,0 га, яка знаходиться за адресою: м. Перечин, вул. Садова, б/н, на підставі ст.. 118 п. 6, 7 Земельного кодексу України.

 

 

   Міський голова                                                               І.М. Погоріляк

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

                                                                                       УКРАЇНА

                                                                              ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

                                                                                        7 сесія VII скликання

                                      РІШЕННЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Проект

 

від  12 липня  2016 року №____

         м.Перечин

 

Про надання дозволу на виготовлення

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки для будівництва

індивідуального гаражу.

 

Відповідно до норм статей  12, 40, 80, 81, 116, 121, 125, 126 Земельного кодексу України, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши письмові звернення громадян, додані до них матеріали та документи, врахувавши висновки постійної депутатської комісії, міська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 1. Надати Тимко Ярославі Борисівні, жит. м. Перечин, пл. Народна, 11 дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу, площею 0,0024 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, пл. Народна.

 

 

 

 

Міський голова                                                                І.М. Погоріляк

 

 

 

 

 

                                                                                 

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА
 1 пленарне засідання 7 сесії  VII скликання

РІШЕННЯ  

Проект

 

від  12 липня  2016 року №____

         м.Перечин

 

Про передачу у власність земельних ділянок,

відмову у передачі у власність земельних

ділянок, затвердження технічних документацій

для індивідуального гаражного

будівництва.

 

 

 

Відповідно до норм статей  12, 40, 80, 81, 116, 121, 125, 126 Земельного кодексу України, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши письмові звернення громадян, додані до них матеріали та документи, врахувавши висновки постійної депутатської комісії, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Гусаковій Олені Іванівні, жит. м. Перечин, пл. Народна, 13/2 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, призначеної для будівництва індивідуального гаража, площею 0,0029 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, пл. Народна, 13:
  • Передати безоплатно у власність Гусаковій Олені Іванівні, жит. м. Перечин, пл. Народна, 13/2 земельну ділянку, яка призначена  для будівництва індивідуального гаража, площею 0,0029 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, пл. Народна, 13.

 

 

 

Міський голова                                                                І.М. Погоріляк

 

                                                                                          

                                                                                 

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА
 1 пленарне засідання 7 сесії  VII скликання

РІШЕННЯ  

Проект

 

від  12 липня  2016 року №

         м.Перечин

 

Про внесення змін

до рішень сесії.

 

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 60, 61, 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України, статтей 88,89 Водного кодексу України, статтей 26,47 Закону України «Про землеустрій», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них», розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), ведення особистого селянського господарства, ведення індивідуального садівництва та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, ч.6 ст.5 Закону України «Про особисте селянське господарство», на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до рішення 18 сесії Перечинської міської ради 4 скликання від 07 грудня 2004 року та викласти в наступній редакції:

« Надати Сухан Нелі Миколаївні, жит. м. Перечин, вул. Ужгородська, 86 дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,10 га та для ведення особистого селянського господарства, площею 0,0123 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужгородська, 86».

 1. Внести зміни в рішення сесії Перечинської міської ради № 121 від 26 травня 2016 року та викласти в наступній редакції:

«Надати Литвиненку Юрію Івановичу, жит. м. Перечин, вул. Промислова, 16/2, Семйон Мар»яні Юріївні, Литвиненко Світлані Юріївні, Литвиненку Івану Юрійовичу, Литвиненко Любові Юріївні, Федьо Олені Петрівні дозвіл на  виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,0584 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Промислова, 16».

 1. Внести зміни в рішення 15 сесії 4 скликання від 16 вересня 2004 року та викласти у наступній редакції:

«Надати Русин Вірі Іванівні, жит.м. Перечин, вул. І.Франка, 17 дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. І.Франка, 17 та 0,70 га для ведення особистого селянського господарства».

 1. Внести зміни в рішення 16 сесії 6 скликання від 14 липня 2014 року № 289 та викласти в наступній редакції:

«Надати Полічко Олені Іванівні, жит. м. Перечин, вул. Толстого, 63 та Мазнічко Світлані Юріївні, жит. м. Перечин, вул. Толстого 63а дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для ведення особистого селянського господарства площею 0,05 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Толстого, 63 для подальшої передачі у спільну сумісну власність».

 

 

Міський голова                                                         І.М. Погоріляк

 

                                                                                 

                                                                     

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА
 1 пленарне засідання 7 сесії  VII скликання

РІШЕННЯ  

Проект

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

від  12 липня  2016 року №

         м.Перечин

 

Про затвердження проектів відведення,

надання в оренду земельних  ділянок

несільськогосподарського призначення

в м. Перечин, припинення дії договорів

оренди земельних ділянок.

 

Відповідно до вимог статей  12, 19, 79-1, 91, 125-126, 128 Земельного кодексу України, норм ст. 9 Закону України «Про оренду землі», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звернення фізичних осіб, фізичних осіб-підприємці та юридичних осіб та доданих до них документів, врахувавши висновки постійної депутатської комісії, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Пйоса Василю Михайловичу, жит. м. Перечин, вул. Толстого, 60 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд, підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в оренду, площею 0,20 га,кадастровий номер 2123210100:01:005:0015, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Будівельників:

1.2. Доручити Перечинському міському голові укласти договір оренди земельної ділянки площею 0,20 га, кадастровий номер 2123210100:01:005:0015, яка знаходиться по вул.Будівельників в м.Перечин Закарпатської області, розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд, підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості строком на 5 років.

 

 

Міський голова                                                         І.М. Погоріляк

 

                                                                                          

                                                                               

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА
 1 пленарне засідання 7 сесії  VII скликання

РІШЕННЯ  

Проект

від  12 липня  2016 року №

         м.Перечин

 

Про внесення змін в рішення № 18 2 сесії

Перечинської міської ради від

17 грудня 2015 року «Про надання згоди

ПАТ «Закарпаттяобленерго» на виготовлення

технічної документації із землеустрою

щодо встановлення (відновлення) меж

земельних ділянок, що використовуються

на праві постійного користування».

 

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 60, 61, 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України, статтей 88,89 Водного кодексу України, статтей 26,47 Закону України «Про землеустрій», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них», розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), ведення особистого селянського господарства, ведення індивідуального садівництва та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, ч.6 ст.5 Закону України «Про особисте селянське господарство», на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни в рішення 2 сесії Перечинської міської ради від 17 грудня 2015 року № 18 та викласти в наступній редакції:

«Надати згоду ПАТ «Закарпаттяобленерго» на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки площею 0,2872 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Будівельників, б/н та земельної ділянки площею 0,7074 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Будівельників, 2 «а»   

 

 

 

Міський голова                                                         І.М. Погоріляк