Проекти рішень 11 сесії міської ради від 06.04.2017р.

                                                              Дата публікації: 14.03.2017р.

                                                           

                                                           УКРАЇНА                                                                

                                                                          ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                           

11 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

                                                            

             

від 06 квітня  2017 року №___

м.Перечин.

Про надання згоди на списання

основних засобів з балансу

Перечинської міської ради

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», типовою інструкцією про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ № 142/181 від 10.08.2001р. (зі змінами), Постановою Кабінету міністрів України від 8.11.2007 р. N 1314 «Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності», враховуючи висновки технічної експертизи №1 та №2 про технічний стан основних засобів ,  висновки  проведеної інвентаризації міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Надати згоду на списання основних засобів з балансу Перечинської міської ради , які технічно несправні, фізично зношені, морально застарілі та непридатні до подальшої експлуатації, ремонт їх є недоцільним:
  • комп’ютер Intel (R) Celeron (R), інвентарний номер 10480041; балансова вартість –5027,00 грн.;  знос – 5027,00 грн.; залишкова вартість - 0,00 грн.
  • комп’ютер AMD Athlon, інвентарний номер 10480044; балансова вартість – 3620,00 грн.;  знос – 3620,00 грн.; залишкова вартість - 0,00 грн.
 2. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів (Крижановська Л.Ю.) забезпечити проведення списання основних засобів, вказаних в п.1 цього рішення, відповідно до вимог діючого законодавства України.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.)

             

Міський голова                                                  І.М.Погоріляк

 

 УКРАЇНА      

                                                                          ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                           

11 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

 

Від  6 квітня 2017 року №

               м.Перечин.

 

Про Програму підтримки і розвитку

місцевого самоврядування на 2017 рік

 

      Відповідно до пункту 22, ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  у зв’язку з виникненням необхідності збільшення переліку заходів і завдань, міська рада        

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Програму підтримки і розвитку місцевого самоврядування на 2017рік, (додається).

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.).

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                             І.М.Погоріляк

 

                                                         Додаток 1

до рішення № __ від 06 квітня 2017 р.

Про Програму підтримки і розвитку

місцевого самоврядування на 2017 рік

 

Програма

підтримки і розвитку місцевого самоврядування на 2017 рік

 

 1. Загальні положення

 

Програма підтримки та розвитку місцевого самоврядування розроблена відповідно до положень Конституції України, Указу Президента України від 30.08.2001 р. № 749/2001 “Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні” і спрямована на забезпечення подальшого розвитку місцевого самоврядування, зміцнення його організаційних, правових, матеріально-фінансових, інформаційних засад.

 

 1. Мета Програми.

Забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування міста, яке визначається Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, «Про місцеві вибори»;

- зміцнення засад громадянського суспільства, розвиток демократії;

- удосконалення правових засад місцевого самоврядування, підготовка кадрів для роботи в органах місцевого самоврядування та підвищення їх кваліфікації;

- зміцнення матеріально-фінансової основи місцевого самоврядування;

- розвиток ініціативи населення у вирішенні питань місцевого значення;

- проведення культурно-масових заходів в органі місцевого самоврядування міста;

- співпраця органу місцевого самоврядування з асоціаціями, міжнародними організаціями та фондами з питань місцевого самоврядування.

           

 1. Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

- сприяння формуванню економічно достатньої територіальної громади;

- підвищення професійного рівня посадових осіб органу місцевого самоврядування, забезпечення підготовки кадрів для цього органу;

- проведення просвітницької діяльності з питань розвитку місцевого самовряду­вання та розв'язання проблем у цій сфері;

- поліпшення взаємодії асоціацій та інших об'єднань органів місцевого самоврядування з органами виконавчої влади;

         - співробітництво органу місцевого самоврядування міста з органами місцевого самоврядування та місцевої влади України та сусідніх країн;

- проведення наукових досліджень з проблемних питань місцевого самоврядування

- створення належних умов для реалізації територіальною громадою та органом місцевого самоврядування прав та повноважень, визначених Конституцією та законами України;

- залучення громадських організацій, наукових установ, вчених, жителів міста до процесів розвитку місцевого самоврядування;

- вивчення, аналіз, узагальнення і впровадження кращого досвіду роботи органів місцевого самоврядування;   

- забезпечення депутатів, посадових осіб міської ради інформаційно-довідковими матеріалами;

- забезпечення належних умов для повноцінного виконання працівниками апарату та депутатами міськради своїх повноважень, їх роботи у постійних комісіях та пленарних засіданнях ради.

- забезпечення підготовки і належного проведення виборів до органу місцевого самоврядування на території міста.

 

 1. Основні заходи Програми

Програмою передбачено такі основні заходи:

 1. Розроблення рекомендацій, які сприяли б ефективній оптимізації структур органу місцевого самоврядування, ефективному управлінню бюджетними процесами, комунальною власністю, місцевим господарством у цілому, комплексному соціально-економічному розвитку міста, належній взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
 2. Організація та проведення:

- Дня Конституції України, Дня незалежності України та Дня місцевого самоврядування;

- науково-практичних конференцій;

- круглих столів;

- навчань, семінарів, днів депутата;

- семінарів, навчань голови, заступника голови, секретаря, керуючого справами, працівників міської ради;

         - пленарних засідань ради.

 1. Підготовка кадрів для роботи в органах місцевого самоврядування їх перепідготовка та підвищення кваліфікації.

4.Придбання канцтоварів;

- друкованої та книжної продукції з проблем місцевого самоврядування, організації комунального господарства, тощо;

 1. Підготовка і розмноження інформаційно-довідкових матеріалів на допомогу депутатам міської ради, голові, заступнику голови, секретарю, керуючому справами міської ради.

6.Виготовлення та подання матеріалів з питань місцевого самоврядування для трансляції на місцевих каналах кабельного телебачення району.

7.Придбання квітів та сувенірної  продукції  нагородженим до знаменних дат.

8.Обмін робочими делегаціями по вивченню кращого досвіду організаційно-масової роботи органів місцевого самоврядування споріднених міст області та інших регіонів України (візити робочих делегацій міста в інші райони та області України, організація та прийом делегацій з інших міст, районів та областей України та зарубіжних країн;

          9.Співробітництво міської ради з органами місцевого самоврядування іноземних держав (міст побратимів, проведення днів добросусідства, фестивалів, культурно-мистецьких заходів, тощо), їх асоціаціями, відповідними міжнародними організаціями та фондами з питань розвитку місцевого самоврядування.

10.Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради.

11.Забезпечення достатнього фінансування видатків для здійснення депутатських повноважень депутатами міської ради відповідно до Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”.

 1. Закупка виборчих скриньок та іншого матеріального оснащення для належного проведення виборів на території міста.
 2. Закупка і встановлення (монтаж) дошок для об’яв на території міста.
 3. Закупка офісних меблів для робочих місць працівників апарату Перечинської міської ради та працівників структурних підрозділів міської ради.
 4. Закупка побутової техніки та кухонної мебелі для облаштування їдальні для працівників апарату міської ради.

 

 1. Фінансове забезпечення виконання Програми

Реалізація заходів Програми здійснюється відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, Бюджетного кодексу України.      

         Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, а також із залученням інших джерел, не заборонених чинними законодавством.

 

Секретар міської ради                                  О.Ю.Вовканич-Белеканич

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1.Назва: Програма підтримки і розвитку місцевого самоврядування в 2017 році.

2.Підстава для розроблення : пункт 5, ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

3.Мета програми : полягає в забезпеченні діяльності органу місцевого самоврядування міста, яке регламентується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування», «Про статус депутатів місцевих рад»

4.Початок : Квітень 2017 року, закінчення : Грудень 2018 року.

5.Етапи виконання : до кінця 2108 року

6.Очікувані результати виконання:

Зміцнення засад громадянського суспільства,розвиток демократії, удосконалення правових засад місцевого самоврядування, підготовка кадрів для роботи в органах місцевого самоврядування та підвищення їх кваліфікації, зміцнення матеріально-фінансової основи місцевого самоврядування.

Розвиток ініціативи населення у вирішення питань місцевого значення,проведення культурно-масових заходів в органах місцевого самоврядування та співпраця органів  місцевого самоврядування з асоціаціями,міжнародними організаціями та фондами з питань місцевого самоврядування.

7.Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням, строки проведення звітності):

Постійна комісія з питань бюджету, фінансів, соціально – економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради ( голова Шинкарчук Я.І.)

 

 

 

 

Додаток № 1

до програми

 

Заходи по реалізації Програми

п/п

Перелік заходів та завдань

   Строк

 реалізації

Орієнтов

аний обсяг фінансу

вань,грн.

1.

2

         3

    4

1.

Придбання канцтоварів, підготовка і розмноження інформаційно-довідкових матеріалів на допомогу депутатам, голові, заступнику голови,  секретарю, керуючому справами міської ради.

2017-2018рр.

50 000

2.

Виготовлення та подання матеріалів з питань місцевого самоврядування для трансляції на місцевих каналах кабельного телебачення

2017-2018рр.

10 000

3.

Придбання квітів та сувенірної продукції нагородженим до знаменних дат.

2017-2018рр.

30 000

4.

Обмін робочими делегаціями по вивченню кращого досвіду організаційно-масової роботи органів місцевого самоврядування споріднених міст області та інших регіонів України (візити робочих делегацій міста в інші райони та області України, організація та прийом делегацій з інших міст, районів та областей України та зарубіжних країн

2017-2018рр.

100 000

5.

Співробітництво міської ради з органами місцевого самоврядування іноземних держав (міст побратимів, проведення днів добросусідства, фестивалів, культурно-мистецьких заходів, тощо), їх асоціаціями, відповідними міжнародними організаціями та фондами з питань розвитку місцевого самоврядування

2017-2018рр.

200 000

6.

Закупка виборчих скриньок та іншого матеріального оснащення для належного проведення виборів на території міста.

2017-2018рр.

100 000

7.

Витрати пов’язані із транспортуванням виборців до виборчих

дільниць під час проведення виборів на території міста Перечин.

2017-2018рр.

 30 000

 

 

 

 

8.

Закупка і встановлення (монтаж) для об’яв на території міста

2017-2018рр.

50 000

9.

Закупка офісних меблів (комплект меблів, стіл письмомий,  крісло офісне, стілець, шафа для одягу, шафа для паперів, сейф, стіл для комп’ютера) та обладнання ( персональний комп’ютер, системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятор «миша», ноутбук, акустика, теле-, відеотехніка, стаціонарні телефони) для робочих місць працівників апарату Перечинської міської ради та працівників структурних підрозділів міської ради.

2017-2018рр.

500 000

 

 

10.

Закупка побутової техніки ( холодильник, електрочайник, мікрохвильова піч та ін.), та кухонної мебелі для облаштування

їдальні для працівників апарату міської ради.

2017-2018рр.

300 000

11.

Інші важливі питання, що пов’язані з ефективним функціонуванням апарату Перечинської ради та розвитком місцевого самоврядування.

2017-2018рр.

50 000

Всього:

1490 000

 

 

Секретар міської ради                          Вовканич-Белеканич О.Ю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

                                                                                   

 УКРАЇНА         

                                                                          ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                           

11 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  06 квітня  2017 року №____

         м.Перечин

 

Про відмову та затвердження технічної документації

із землеустрою, проектів відведення земельних

ділянок, призначених для будівництва та

обслуговування житлових будинків,

господарських будівель і споруд

та передачу у власність земельних ділянок.

 

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 33 глави п»ятої, статті 40 глави шостої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19 Земельного кодексу України, розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Німець Любові Іванівні, Німець Нелі Юріївні, Німець Владиславу Юрійовичу, жит. м. Перечин, вул. Ужгородська, 163, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), призначеної для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужгородська, 163:
  • Передати безоплатно у спільну сумісну власність Німець Любові Іванівні, Німець Нелі Юріївні, Німець Владиславу Юрійовичу, жит. м. Перечин, вул. Ужгородська, 163, земельну ділянку, яка призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужгородська, 163.
 2. Затвердити Гренцеру Ярославу Івановичу, жит. м. Перечин, вул. Духновича, 13, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,0783 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Духновича, 11:
  • Передати безоплатно у власність Гренцеру Ярославу Івановичу, жит. м. Перечин, вул. Духновича, 13, земельну ділянку, яка призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,0783 га, що розташована за адресою: м. Перечин, вул. Духновича, 11.
 3. Затвердити Квич Олександру Івановичу, жит. м. Перечин, вул. Толстого, 81 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (вдіновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Толстого, 79:
  • Передати безоплатно у власність Квич Олександру Івановичу, жит. м. Перечин, вул. Толстого, 81 земельну ділянку, яка призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м.Перечин, вул. Толстого, 79.
 4. Затвердити Шевченку Олексію Юрійовичу, жит. м. Перечин, вул. Ломоносова, 5, на підставі довіреності якого діє Туряниця Ганна Семенівна, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд площею 0, 10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ломоносова, 5:
  • Передати безоплатно у власність Шевченку Олексію Юрійовичу, жит. м. Перечин, вул. Ломоносова, 5, земельну ділянку, яка призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд площею 0, 10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ломоносова, 5.

Міський голова                                                      І.М. Погоріляк

                                                                                           

                                                                               

 УКРАЇНА  

                                                                          ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                           

11 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

 

від 06 квітня 2017 року №

         м.Перечин

 

Про внесення змін

до рішень сесій.

 

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 60, 61, 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України, статтей 88,89 Водного кодексу України, статтей 26,47 Закону України «Про землеустрій», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них», розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), для ведення особистого селянського господарства, для ведення індивідуального садівництва,  та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, ч.6 ст.5 Закону України «Про особисте селянське господарство», на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни в рішення 9 сесії VII скликання Перечинської міської ради від 22 грудня 2016 року №256 та викласти в наступній редакції:

« Надати Шикула Івану Михайловичу, жит. м. Перечин, вул. Ломоносова, 10 дозвіл на виготовлення технічної документації із  землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,0911 га, що розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ломоносова, 10.

 1. Внести зміни в рішення 12 сесії VI скликання Перечинської міської ради від 17 лютого 2014 року № 242 та викласти в наступній редакції:

«Надати Гренцеру Ярославу Івановичу, жит. м. Перечин, вул. Духновича, 13 дозвіл на виготовлення технічної документації із  землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,03 га, що розташована за адресою: м. Перечин, вул. Духновича, 13».

 1. Внести зміни в рішення 2 сесії VII скликання Перечинської міської ради № 17 від 17 грудня 2015 роки п.21 та викласти в наступній редакції:

«Надати Уліганцю Володимиру Федоровичу, жит. м. Перечин, вул. Духновича, 67 дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо виділення земельної ділянки площею 0,10 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Гуменська, б/н».

 1. Внести зміни в рішення 9 сесії VII скликання Перечинської міської ради від 07 грудня 2016 року № 232 та викласти в наступній редакції:

«Надати Лізанцю Петру Михайловичу, жит. м. Ужгород, вул. Гуци, 10/24, дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу, площею 0,0045 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, пл. Незалежності».

 1. Внести зміни в рішення 5 сесії V скликання Перечинської міської ради від 06 листопада 2007 року № 102-р та викласти в наступній редакції:

«Надати Радченко Тетяні Іванівні, жит. м. Перечин, вул. Гагаріна, 25, дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, площею 0,13 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Гагаріна, 25».

 1. Внести зміни в рішення 5 сесії V скликання № 191-р від 15 серпня 2008 року та викласти в наступній редакції:

«Надати Ценкнеру Івану Михайловчу, жит. м. Перечин, вул. І.Франка, 27 дозвіл на  виготовлення технічної документації із  землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. І.Франка, 27».

 1. Внести зміни в рішення 3 сесії VII скликання Перечинської міської ради № 55 від 11 лютого 2016 року та викласти в наступній редакції:

«Надати дозвіл КП «Комунальник» на виготовлення проекту землеустрою щодо відвдення земельної ділянки у постійне користування, площею 10 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води), яка знаходиться на березі річки Уж в межах м. Перечин, юридична адреса відсутня».

 1. Внести зміни в рішення 9 сесії VII скликання Перечинської імської ради № 239 від 07 грудня 2016 року та викласти в наступній редакції:

«Надати дозвіл КП «Комунальник» на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування, площею 0,4221 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) Перечинського міського водозабору, яка знаходиться у м. Перечин по вул. Сонячній».

 1. Внести зміни в рішення 7 сесії VII скликання Перечинської міської ради № 162 від 18 серпня 2016 року та викласти в наступній редакції:

«Надати дозвіл КП «Комунальник» на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування, площею 0,5192 га для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, яка знаходиться за адресою: м. Перечин, вул. Ужгородська, 76».

 

 

 

Міський голова                                                         І.М. Погоріляк

 

 

 

 

                                                                                           

                                                                               

 УКРАЇНА    

                                                                          ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                           

11 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

                                                                                                                                                                                                                                       

 

від  06 квітня 2017 року №

         м.Перечин

 

Про відмову та надання дозволів на виготовлення технічної

документації із землеустрою, проектів відведення

на земельні ділянки, призначених для

будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель та споруд

 

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 60, 61, 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України, статтей 88,89 Водного кодексу України, статтей 26,47 Закону України «Про землеустрій», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них», розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Надати Белеканич Ганні Юріївні , жит. м. Перечин, вул. Ужгородська, 16/2, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужгородська, 16/2.
 2. Надати Модіній Наталії Кирилівні, жит. м. Перечин, вул. І.Франка, 6 дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. І.Франка, 6.
 3. Надати Петрусь Магдалині Юріївні, жит. м. Перечин, вул. Цегельна, 4, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, площею 0,07 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Цегельна, 4.
 4. Надати Матьовка Марії Іванівні, жит. м. Перечин, вул. Б.Хмельницького, 25, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування господарських будівель та споруд, площею 0,10 га, яка знаходиться за адресою: м. Перечин, вул. Б.Хмельницького, 25.
 5. Надати Поприку Володимиру Оскаровичу, жит. м. Перечин, вул. Ужгородська, 16/1, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, площею 0,0107 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужгородська, 16/1.
 6. Надати Кривич Яні Анатоліївні, жит. м. Перечин, вул. Цегельна, 27, дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, призначеної для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Цегельна.

 

 

Міський голова                                                         І.М. Погоріляк

 

 

                                                                                          

                                                                     

 УКРАЇНА 

                                                                          ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                           

11 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

 

від 06 квітня  2017 року №____

         м.Перечин

 

Про передачу у власність земельних ділянок,

відмову у передачі у власність земельних

ділянок, затвердження технічних документацій

для індивідуального гаражного

будівництва.

 

 

 

Відповідно до норм статей  12, 40, 80, 81, 116, 121, 125, 126 Земельного кодексу України, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши письмові звернення громадян, додані до них матеріали та документи, врахувавши висновки постійної депутатської комісії, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Пісак Марії Михайлівні, жит. м. Перечин, вул. Ужанська, 4/9 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва індивідуальних гаражів, площею 0,01 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужгородська, 35 В:
  • Передати безоплатно у власність Пісак Марії Михайлівні, жит. м. Перечин, вул. Ужанська, 4/9 земельну ділянку, яка призначена для будівництва індивідуальних гаражів, площею 0,01 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужгородська, 35 В.

 

 

 

Міський голова                                                                І.М. Погоріляк

                                                                                        

                                                                                   

 УКРАЇНА   

                                                                          ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                           

11 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  06 квітня  2017 року №____

         м.Перечин

 

Про відмову та надання дозволів на виготовлення технічної

документації із землеустрою, проектів відведення

земельних ділянок, призначених для ведення

особистого селянського господарства  та

індивідуального садівництва

 

 

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України,розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для, ведення особистого селянського господарства, ведення індивідуального садівництва та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, ч.6 ст.5 Закону України «Про особисте селянське господарство», на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати Тейгел Ользі Антонівні, жит. м. Перечин, пров. Шевченка, 2 дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, площею 0,12 га, що розташована за адресою: м. Перечин, район вулиці Вулшава.
 2. Надати Мицька Андрію Андрійовичу, жит. м. Перечин, вул. Садова, 27, дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, призначеної для ведення особистого селянського господарства, площею 0,3 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, біля лікарні БАМ.
 3. Надати Кубрак Андріані Михайлівні, жит. м. Перечин, пров. Суворова, 12, дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, призначеної для ведення особистого селянського господарства, площею 0,25 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, урочище «Гундикове».
 4. Надати Цифра Олесі Владиславівні, жит. м. Перечин, вул. Духновича, 57, дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, призначеної для ведення особистого селянського господарства, площею 0,004 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Духновича, 57.

 

 

 

 

   Міський голова                                                               І.М. Погоріляк

 

 

 

 

 УКРАЇНА  

                                                                          ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                           

11 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                            

 

від  06 квітня 2017 року №

         м.Перечин

 

Про затвердження та надання дозволів

на виготовлення детального

плану території

 

                      Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати Тимко Ярославі Борисівні, жит. м.Перечин, пл. Народна, 11/6 дозвіл на виготовлення детального плану території земельної ділянки, площею 0,0024 га, для будівництва індивідуального гаражу, що розташована за адресою: м. Перечин, пл. Народна.
 2. Надати Поштак Василю Івановичу, жит. м. Ужгород, вул. Ревая, 10, дозвіл на виготовлення детального плану території земельної ділянки зі зміною цільового призначення – для реконструкції будівлі колишньої котельні під об»єкт комерційного призначення, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Гагаріна.
 3. Надати Белеканичу Павлу Володимировичу, жит. м. Перечин, вул. Ужанська, 62 дозвіл на виготовлення детального плану території земельної ділянки для індивідуального садівництва, площею 0,12 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. М.Химинець.
 4. Затвердити ТзОВ «Самвер», юр. адреса: м. Перечин, вул. Колгоспна, 1а, детальний план території земельної ділянки, орієнтовною площею 0,67 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська.

Міський голова                                                       І.М.Погоріляк

                                                                                       

                                                                                   

 УКРАЇНА  

                                                                          ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                           

11 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  06 квітня  2017 року №____

         м.Перечин

 

Про відмову та затвердження проектів відведення,

надання в оренду земельних ділянок

несільськогосподарського призначення

в м.Перечин

 

Відповідно до вимог статті 12, статті 40, статті 124  Земельного кодексу України, розглянувши письмові звернення громадян про затвердження проектів відведення, надання в оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення в м.Перечин, продовження та припинення дії договорів оренди земельних ділянок та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, ст. 15, 31, 33, 34 Закону України «Про оренду землі» та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Продовжити Мага Івану Михайловичу, жит. м. Ужгород, вул. Мукачівська, 4/2а, термін дії договору оренди земельної ділянки від 29 листопада 2011 року, площею 0,17 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська, 30,  терміном на 5 роки.
  • Встановити орендну плату 5% від нормативно-грошової оцінки по договору оренди земельної ділянки від 29 листопада 2011 року, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська, 30, терміном на 5 років. 

Міський голова                                                          І.М. Погоріляк

 

 

 

 

                                                                                       

                                                                             

 УКРАЇНА  

                                                                          ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                           

11 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  06 квітня  2017 року №____

         м.Перечин

 

Про затвердження договору

про партнерську співпрацю

між містом Перечин в Україні

та містом Світаві в Чеській Республіці.

 

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  з метою підвищення ефективності вирішення завдань місцевого самоврядування, взаємодії та координації дій рад щодо забезпечення сталого розвитку міст, налагодження співпраці з містом Світаві в Чеській Республіці, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити договір про партнерську співпрацю між містом Перечин в Україні та містом Світаві в Чеській Республіці.
 2. Уповноважити міського голову І.М.Погоріляка підписати договір про партнерську співпрацю між містом Перечин в Україні та містом Світаві в Чеській Республіці від міста Перечин.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію міської ради з питань освіти, культури, спорту, туризму та міжнародних зв’язків (голова Гунка Ф.Ф.).

 

 

 

Міський голова                                                            І.М.Погоріляк

 

Додаток 1

До рішення №__ від 6 квітня 2017 року.

 

 

Договір про ПАРТНЕРСЬКУ співпрацю

між

МІСТОМ ПЕРЕЧИН

В УКРАЇНІ

і

МІСТОМ СВІТАВИ 

В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

 

МІСТО ПЕРЕЧИН,

представлене паном Іваном Погоріляком − міським головою,

і

МІСТО СВІТАВИ,

представлене паном  Давидом Шимеком − старостою міста,

(далі "Міста")

                                                                 домовилися

з метою зміцнення взаємних контактів і дружніх відносин між чеським та українським народами встановити всебічне співробітництво на основі рівноправності й взаємності.

Ст. I

Партнерська співпраця буде полягати насамперед у двосторонньому обміні інформацією та досвідом у галузях:

- менеджменту,

- економіки й екології,

- культури й освіти.

Ст. ІІ

Під терміном "співпраця між містами" розуміються усі узгоджені проекти, спрямовані на зміцнення і розвиток добрих відносин між містами в наступних галузях:

 • Культура і мистецтво
 • Наука, освіта і виховання
 • Туризм і відпочинок
 • Фізична культура і спорт
 • Економіка
 • Адміністрування самоврядування
 • Охорона здоров'я і безпеки громадян
 • Охорона довкілля
 • Співпраця між суб'єктами підприємницької діяльності
 • Співпраця між неприбутковими організаціями

Ст. III

Обидва міста будуть підтримувати взаємні контакти і насамперед обміни групами молоді, допомагати організаціям, діяльність яких спрямована на збереження і розвиток національних історичних і культурних цінностей.

Ст. IV

Міста будуть щороку консультуватися і поновлювати список спільних видів діяльності, тим самим забезпечуючи систематичний характер своєї співпраці. Вона буде здійснюватися відповідно до внутрішнього права міст і їх компетенції.

Ст. V

Договір було схвалено Радою міста Перечин на засіданні ................ (дата) рішенням .........  і Представництвом міста Світави ........... (дата) рішенням .........., який вступає в силу з моменту підписання обома договірними сторонами.

Ст. VI

Договір виготовлено у двох однозначних примірниках, кожний українською і чеською мовами, що мають однакову чинність.

                                               м. Перечин ............ (дата)

_________________                                              ________________        

За місто Перечин                                                        За місто Світави                                     

Іван Погоріляк, міський голова                                Давид Шимек, староста міста                                                                                        

 

 

 

 

 

Smlouva o PARTNERSKÉ spolupráci

mezi

MĚSTEM PEREČYN

V  UKRAJINĚ 

a

MĚSTEM  SVITAVY 

V  ČESKÉ  REPUBLICE

 

MĚSTO PEREČIN

zastoupené panem Ivanem Pohorilyakem - starostou města

a

MĚSTO SVITAVY

zastoupené panem Mgr. Davidem Šimkem - starostou města

(dále jen města)

                                                                       se dohodli

ve smyslu posílení vzájemných kontaktů a přátelských vztahů mezi národem českým a ukrajinským navázat všestrannou spolupráci měst na základě rovnoprávnosti a vzájemnosti.

Čl. I

Partnerská spolupráce bude spočívat především v oboustranné výměně informaci a odborných znalostí v oblasti:

- managementu,

- ekonomie a ekologie,

- kultury a vzdělanosti.

Čl. II

od pojmem spolupráce mezi městy se rozumí všechny dohodnuté záměry směřující k posílení a rozvoji dobrých vztahů mezi městy v následujících oblastech:

 • Kultura a uměni
 • Věda, vzdělanost a výchova
 • Turistika a rekreace
 • Tělesná kultura a sport
 • Hospodářství
 • Administrativa samosprávy
 • Ochrana zdraví a bezpečí obyvatel
 • Ochrana životního prostředí
 • Spolupráce mezi podnikatelskými subjekty
 • Spolupráce mezi neziskovými organizacemi

 

Čl. III

Obě města budou  podporovat vzájemné kontakty a především výměny skupin mládeže, napomáhat organizacím, jejichž působeni je směřováno k zachování a rozvoji národních historických a kulturních hodnot.

Čl. IV

Města budou každoročně konzultovat a aktualizovat seznam společných činnosti, čímž bude zajištěn systematický charakter jejich spolupráce. Ta bude probíhat v souladu s vnitřním právem měst a jejich kompetencí.

Čl. V

Smlouva byla schválena Radou města Perečyn na jeho zasedání dne ............... usnesením č. .........a Zastupitelstvem města Svitavy dne ........... usnesením č. ......... a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami

Čl. VI

Smlouva byla vyhotovena ve dvou jednoznačných výtiscích, každý v jazyce ukrajinském a českém o stejné účinnosti.

                                               V Perečyně dne .................

___________________                                                                ________________

            Za město Perečyn                                                              Za město Svitavy

  Ivan Pohorilyak, starosta města                                           Mgr. David Šimek,         starosta města       

 

                                                                                            

                                                                                     

 УКРАЇНА 

                                                                          ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                           

11 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

                                    

від  06 квітня  2017 року №

         м.Перечин

 

Про списання будівлі гуртожитку

 12Т та будівлі медпункту 9Ц з

балансу Перечинської міської ради

 

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи договір купівлі-продажу будівель колишнього військового містечка № 36 по вул.Ужанська, 30 в м.Перечин, що є комунальною власністю територіальної громади м.Перечин шляхом викупу від 27 серпня 2007 року, враховуючи Ухвалу Перечинського районного суду Закарпатської області, апеляційного суду Закарпатської області та висновки постійних комісій Перечинської міської ради, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Списати з балансу Перечинської міської ради будівлі гуртожитку 12Т та будівлі медпункту 9Ц.
 2. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності (завідувач Я.П.Попович) відобразити в обліку списання, враховуючи дане рішення.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.) та постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, побутового та торговельного обслуговування, промисловості, будівництва транспорту та зв’язку(голова Колбовський Т.Г.).

 

 

 

Міський голова                                          І.М.Погоріляк

                                                                                           

                                                                                   

 УКРАЇНА  

                                                                          ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                           

11 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

                                    

від  06 квітня  2017 року №

         м.Перечин

 

 

Про присвоєння звання «Почесний

громадянин міста Перечин» у 2017 році

 

Відповідно до статті 9 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно Положення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Перечин», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Присвоїти звання «Почесний громадянин м.Перечин» в 2017 році _______________________.

 

 

 

 

Міський голова                                                                 І.М.Погоріляк

 

 

 

 

 

 

 

 УКРАЇНА

                                                                          ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                           

11 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  06 квітня 2017 року №____

         м.Перечин

 

Про затвердження звітів про оцінку

майна територіальної громади м.Перечин

 

Відповідно до ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись вимогами Закону України «Про оренду державного та комунального майна», «Про порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади м.Перечин» та у зв’язку з виявленою неточністю площі будівлі клубу, міська рада  

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити звіт про оцінку будівля клубу, площею 761,6 м2, що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., Перечинський р-н,м.Перечин, вул.Ужанська, 30/8Ч у сумі 680 063,00грн. без ПДВ (звіт додається).
 2. Оголосити конкурс на право оренди нерухомого майна, що належить територіальній громаді міста Перечин щодо будівля клубу, площею 728,4 м2, що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., Перечинський р-н,м.Перечин, вул.Ужанська, 30/8Ч вартість об’єкта оренди складає 680 063,00 грн. без ПДВ.
 3. Конкурсній комісії щодо проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади м.Перечин (голова комісії Крижановська Л.Ю.) опублікувати в засобах масової інформації та на офіційному сайті Перечинської міської ради не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення конкурсу оголошення про проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна.
 4. Уповноважити Перечинського міського голову Погоріляка І.М. від імені Перечинської міської ради за результатами конкурсу на право оренди нерухомого майна територіальної громади м.Перечин заключити договір оренди об’єкта комунального майна з переможцем конкурсу щодо будівлі клубу, що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., Перечинський р-н,м.Перечин, вул.Ужанська, 30/8Ч
 5. Затвердити протокол №5 засідання конкурсної комісії Перечинської міської ради на право оренди комунального майна територіальної громади міста Перечин від 27.12.2016 р., щодо будівлі їдальні, що знаходиться за адресою: м.Перечин, вул. Ужанська, 30/4Д.
 6. Затвердити протокол №6 засідання конкурсної комісії Перечинської міської ради на право оренди комунального майна територіальної громади міста Перечин від 27.12.2016 р., щодо будівлі їдальні, що знаходиться за адресою: м.Перечин, вул. Ужанська, 30/5Ї.
 7. Затвердити протокол №7 засідання конкурсної комісії Перечинської міської ради на право оренди комунального майна територіальної громади міста Перечин від 27.12.2016 р., щодо будівлі казарми, що знаходиться за адресою: м.Перечин, вул. Ужанська, 30/3Г.
 8. Уповноважити Перечинського міського голову Погоріляка І.М. від імені Перечинської міської ради за результатами конкурсу на право оренди нерухомого майна територіальної громади м.Перечин заключити договір оренди об’єкта комунального майна з переможцем конкурсу, а саме щодо:

8.1. будівлі їдальні,  що знаходиться за за адресою: Закарпатська обл., Перечинський р-н, м.Перечин, вул.Ужанська, 30/4Д з розміром орендної плати в рік в сумі 4285,82 грн. строком на 49 років;

8.2. будівлі їдальні,  що знаходиться за за адресою: Закарпатська обл., Перечинський р-н, м.Перечин, вул.Ужанська, 30/5Ї з розміром орендної плати в рік в сумі 4052,45 грн. строком на 49 років;

8.3. будівля казарми, що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., Перечинський р-н,м.Перечин, вул.Ужанська, 30/3Г з розміром орендної плати в рік в сумі 4840,05 грн. строком на 49 років;;

 1. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Перечинської міської ради (завідувач Попович Я.П.), забезпечити повний контроль за справлянням орендної плати майна комунальної власності м.Перечин.

 

Міський голова                                                                            І.М.Погоріляк

 

 

 

 

 

 

 УКРАЇНА 

                                                                          ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                           

11 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

                                    

від  06 квітня  2017 року №

         м.Перечин

 

Про затвердження Програми покращення

рівня обслуговування платників податків

Перечинського відділення Ужгородської

 ОДПІ ДФС у Закарпатській області на 2017-2018 роки

        

Відповідно до норм статті 25, пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до  статті  17 Податкового кодексу  України та з метою покращення рівня обслуговування платників податків,сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму покращення рівня обслуговування платників податків Перечинського відділення Ужгородської ОДПІ ДФС у Закарпатській області на 2017-2018 роки (Додаток 1).
 2. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради (зав.Попович Я.П.) забезпечити фінансування цільової Програми  у межах передбачених бюджетних асигнувань.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.).

 

 

 

 

Міський голова                                                            І.М.Погоріляк

 

 

Додаток 1

До рішення № ___ від 6 квітня 2017 року

Про затвердження Програми покращення

рівня обслуговування платників податків

Перечинського відділення Ужгородської

 ОДПІ ДФС у Закарпатській області на 2017-2018 роки

 

 

Програма

покращення рівня обслуговування платників  податків

Перечинського відділення Ужгородської ОДПІ

ГУ ДФС у Закарпатській області

на  2017-2018 роки

 

Одним із завдань органів Державної фіскальної служби України є роз’яснення  податкового законодавства серед платників податків. Підвищення рівня знань платників податків сприяє забезпеченню добровільної i своєчасної сплати податків.

Перечинське відділення Ужгородська ОДПІ ГУ ДФС у Закарпатській області постійно проводить різноманітні заходи, спрямовані  на  підвищення рівня податкової  культури населення,  рівня обізнаності  у податковому законодавстві платників податків. Такі заходи,  безсумнівно, є корисними і сприяють  добровільному виконанню платниками  податків  своїх  податкових  зобов’язань. Разом з тим, постійне спілкування з платниками податків, в т.ч. пересічними громадянами,  засвідчує,  що  рівень податкових знань саме простих громадян є невисоким і відповідно недостатнім для своєчасного виконання ними свого конституційного обов’язку щодо сплати податків. Багатьом  громадянам  бракує  знань  податкового законодавства для початку власного  бізнесу.

В умовах постійного зростання кількості платників і складного податкового законодавства  зростає  потреба  у  проведенні  більшої кількості роз’яснювальних  заходів.

Також після прийняття змін до Податкового кодексу України, в частині сплати фізичними особами податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, а також земельного податку, виникла потреба у формуванні та друці великої кількості податкових повідомлень – рішень та квитанцій про сплату вказаних податків, а це у свою чергу потребує належного матеріально – технічного забезпечення Перечинського відділення Ужгородської ОДПІ.

У зв’язку з наведеним, з  метою  створення  сприятливих  умов   для  підвищення  рівня знань  у сфері податкового законодавства та належного наповнення зведеного бюджету пропонується дана регіональна програма.

 

 1. Мета Програми

Метою  програми  є  покращення рівня обслуговування платників податків для забезпечення  повного  і своєчасного надходження до місцевих бюджетів земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки.

 1. Завдання Програми

Забезпечення  умов для підвищення  рівня  добровільного  виконання  вимог  податкового законодавства  фізичними особами - платниками  земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки  в частині своєчасної сплати та належне матеріально – технічне забезпечення органу ДФС.

 1. Основні заходи

3.1. Покращення матеріально – технічного забезпечення Перечинського відділення Ужгородської ОДПІ, зокрема комп’ютерною технікою, що відповідає сучасним вимогам.

Протягом  2017 – 2018  років

3.2. Випуск друкованої продукції з актуальних питань застосування податкового законодавства (брошур, буклетів,  пам'яток, листівок тощо).

Протягом  2017 – 2018  років

3.3. Організація роз’яснювальної роботи щодо порядку декларування доходів громадянами  та  державними службовцями.

Протягом  2017 – 2018  років

3.4. Проведення широкого опитування  платників  податків  щодо  оцінки  податкової системи та Державної фіскальної служби України.

 

Протягом  2017 – 2018  років

3.5. Забезпечення платників податків та громадян безкоштовними бланками декларацій про майновий стан і доходи та додатками до декларації.

        Протягом  2017 – 2018  років

3.6. Формування та надсилання фізичним особам - платникам земельного податку, податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки та транспортного податку податкових повідомлень – рішень.

Протягом  2017 – 2018  років

 1. Фінансове забезпечення виконання заходів Програми

 

Джерелом фінансування Програми є місцевий бюджет.

 

 1. Очікувані результати виконання Програми

 

5.1. Підвищення  рівня  знань податкового законодавства у платників податків.

 

5.2. Своєчасне  і повне  виконання   платниками податків своїх податкових зобов’язань.

 

5.3. Зростання  рівня  добровільного  виконання  платниками  податків  вимог  податкового  законодавства.

 

 

    

  

                                                                                                                                                                                                                           

Секретар міської ради                       О.Ю.Вовканич-Белеканич


     Додаток

до Програми    

покращення рівня обслуговування платників 

податків Перечинського            

  відділення Ужгородської ОДПІ

ГУ ДФС у Закарпатській області

на  2017-2018 роки

 

 

Фінансове забезпечення

для  реалізації  Програми  покращення рівня обслуговування  платників податків

Перечинського відділення Ужгородської ОДПІ ГУ ДФС у Закарпатській області

на  2017-2018 роки

 

№ з/п

Зміст заходів

2017

рік

(тис.грн.)

2018

рік

(тис.грн.)

 

1

Виготовлення друкованої  продукції (брошур, пам’яток) для  платників податків з актуальних питань застосування  податкового законодавства

 

0,5

 

0,5

 

 

2

Покращення забезпечення сучасною комп’ютерною технікою працівників  інспекції (в т.ч. обладнанням робочих місць моніторами, системними блоками, запасними частинами, принтерами, витратними матеріалами тощо) 

 

 

20,0

 

 

25,0

 

3

Формування  та надсилання (забезпечення конвертами та марками) фізичним особам - платникам земельного податку, податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки та транспортного податку податкових повідомлень – рішень.

 

 

         7,0

 

 

         7,0

 

4

Забезпечення платників податків та громадян безкоштовними бланками декларацій про майновий стан і доходи та додатками до декларації

 

2,0

 

2,0

 

5

Витрати на проведення  семінарів та практикумів для різних категорій платників податків, в т.ч.  за місцем проживання громадян (тиражування друкованої продукції, опитування тощо)

 

0,5

 

0,5

 

Виготовлення та оновлення  інформаційних стендів для  платників податків з актуальних питань застосування  податкового законодавства, елементів навігації, показчиків тощо у відповідності до фірмового стилю ДФС України

 

 

10,0

 

 

5,0

 

ВСЬОГО

40,0

40,0

 

 

 

 

Секретар міської ради                       О.Ю.Вовканич-Белеканич

 

 

 

 

 

 

 

 УКРАЇНА 

                                                                          ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                           

11 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  6  квітня 2017 року №

               м.Перечин.

 

Про припинення діяльності комунального

підприємства Перечинської міської ради

«Будівельник» шляхом ліквідації

 

З метою оптимізації управління суб’єктами господарювання комунальної форми власності,комплексного підходу до виконання робіт,припинення виробничої діяльності КП «Будівельник» у вересні 2007 року, відсутністю керівника підприємства,керуючись пунктом 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Перечинська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

              1.Припинити діяльність комунального підприємства Перечинської міської ради «Будівельник» шляхом ліквідації.

             2.Створити ліквідаційну комісію по припиненню діяльності комунального підприємства Перечинської міської ради «Будівельник»  та  затвердити її персональний  склад згідно з додатком 1.

             3.Встановити  порядок і строки припинення діяльності КП «Будівельник» згідно із

додатком 2.

             4.Ліквідаційній комісії здійснити організаційно-правові заходи щодо  ліквідації КП «Будівельник» відповідно до вимог чинного законодавства.

             5.Контроль за  виконання даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства,побутового обслуговування,промисловості,будівництва,транспорту та зв’язку.

 

 

Міський голова                                                                                І.М.Погоріляк

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Додаток № 1

до рішення сесії міської ради

від ________ 2017 р. № ___

 

СКЛАД

комісії з припинення діяльності комунального підприємства «Будівельник»

 

                                                

Крижановська Любов Юріївна-(Ідент. код 2597402886)

– заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Перечинської міської ради»-

голова ліквідаційної комісії;

Бабич Софія Миколаївна-(Ідент. код 1746801706)

– спеціаліст з питань житлово-комунального господарства  Перечинської міської ради-

заступник голови ліквідаційної комісії

 

 

       Члени комісії :

 

 

 

Герич Надія Михайлівна( Ідент. код

3023802048)

 

– спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Перечинської  міської ради;

Сікора

Ростислав Зіновійович

(Ідент. код  3179400514)

–юрисконсульт  Перечинської  міської ради;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                       О.Ю.Вовканич-Белеканич

 

 

 

 

                                                                                 Додаток № 2

до рішення сесії міської ради

від ________ 2017 р. № ___

 

Порядок і строки припинення діяльності КП «Будівельник»Перечинської міської  ради

 

 1. Місцем роботи ліквідаційної комісії визначити приміщення міської ради: 89200, м. Перечин, пл..Народна,16.
 2. Встановити термін ліквідації комунального підприємства «Будівельник» - 12 місяців з моменту прийняття даного рішення.
 3. Встановити строк подання заяв кредиторами комунального підприємства «Будівельник» - 2 місяці з дня опублікування інформації про ліквідацію КП «Будівельник».
 4. Затвердити основні заходи щодо проведення процедури ліквідації КП «Будівельник»:

а) подання оголошення про ліквідацію КП «Будівельник» в друкованих ЗМІ відповідно до чинного законодавства;

б) подання повідомлення про порядок і строки заяви кредиторами претензій в засобах масової інформації та персонально у письмовій формі згідно чинного законодавства;

в) вжиття необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості, виявлення вимог кредиторів та їх погашення;

г) складання проміжного ліквідаційного балансу та подання його на затвердження міської ради;

д) подання документів державному реєстратору на виключення даного підприємства з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

 1. Зобов’язати ліквідаційну комісію здійснити основні заходи у строки, визначені чинним законодавством та даним рішенням.
 2. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради вишукати необхідні кошти для проведення процедури ліквідації.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку соціального захисту населення (голова – Головей М.М.) та постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, побутового та торгівельного обслуговування, промисловості, будівництва, транспорту та зв’язку (голова – Колбовський Т.Г.).
 4. Опублікувати дане рішення в засобах масової інформації та на офіційному сайті міської ради.

 

Секретар міської ради                                       О.Ю.Вовканич-Белеканич

 

                                                             

 УКРАЇНА  

                                                                          ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                           

11 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від   06 квітня  2017 року №___

               м.Перечин.

 

Про звернення депутатів

Перечинської міської ради

до Президента України,

Кабінету Міністрів України,

Верховної Ради України

щодо недопустимості введення

щомісячної абонплати за

підключення до системи газопостачання

 

Керуючись ст. 25,49,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Звернутися до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, щодо недопустимості введення щомісячної абонплати за підключення до системи газопостачання (далі – Звернення, додається).
 2. Апарату Перечинської міської ради направити Звернення до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Погоріляка І.М.

 

        

 Міський голова                                                  І.М.Погоріляк

 

 

 

 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ

депутатів Перечинської міської ради

до Президента України, Верховної Ради України

та Кабінету Міністрів України

щодо недопустимості введення щомісячної абонплати за підключення до системи газопостачання

 

За останні два роки тарифи на послуги ЖКГ зросли втричі. Такі тарифи просто душать простих українців. На превеликий жаль, на українців накинули черговий тарифний зашморг у вигляді абонплати за газ, яку ввела Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і ком послуг. Так, з 1 квітня споживачі будуть вимушені  платити щомісяця абонентську плату за підключення до системи газопостачання незалежно від фактичного обсягу споживання газу. 

Це рішення болюче вдарить насамперед по простих громадянах, які і так економно споживають газ. Найбільше постраждають ті абоненти, які сезонно користуються газом – наприклад, використовують його тільки влітку на дачі. Також постраждають ті люди, що мало споживають газу, не мають лічильників і мають велику кількість прописаних на своїй площі. У них плата може зрости у півтора або й більше разів.

Фактично, це свідчить про те, що уряд  став на захист не українського народу, а купки олігархів, адже підраховано, що в першу чергу від введення абонплати за газ виграють власники газорозподільних компаній. Лише у 2017 році від абонплати облгази отримають додатково біля 15 мільярдів гривень.

Вимагаємо негайно відмінити рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і ком послуг, яким введено щомісячну абонплату за підключення до системи газопостачання.

 

 

 

 

Прийнято рішенням Перечинської

міської ради  06 квітня 2017 року №___

 

 

                                                                                     

                                                                               

 УКРАЇНА

                                                                          ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                           

11 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

 

від  06 квітня 2017 року №____

         м.Перечин

 

 Про надання дозволу на виготовлення

проекту землеустрою щодо відведення

земельних ділянок

 

Відповідно до ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись вимогами Закону України «Про оренду державного та комунального майна», ст. 791, 83, 93, ст.120, ст.122, ст.124, 127, 134-137 Земельного кодексу України,  «Положенням про порядок відчуження  комунального майна територіальної громади м.Перечин» затвердженим рішенням 4 сесії VII скликання Перечинської міської ради від 21.04.2016 року №102,  міська рада 

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Надати дозвіл виконавчому комітету Перечинської міської ради на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, площею до 0,0030 га. в м.Перечин, вул.Ужанська, 17/4, з метою посвідчення права власності на земельну ділянку та продажу шляхом винесення її на аукціон.
 2. Виконавчому комітету Перечинської міської ради у встановленому законом порядку подати на затвердження Перечинської міської ради проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (голова Баєв Є.О.) та на керуючу справами виконавчого комітету Перечинської міської ради Гафіянич Євгенії Михайлівні.

 

 

 

Міський голова                                                                            І.М.Погоріляк

                                                                                       

                                                                                           

                                                                                   

 УКРАЇНА 

                                                                          ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                           

11 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

 

від  06 квітня  2017 року №____

         м.Перечин

 

Про внесення змін до рішення

5 сесії VII скликання № 121

від 26 травня 2016 року.

 

 

          Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Внести зміни до рішення 5 сесії VII скликання № 121 від 26 травня 2016 року, а саме: виключити п.8 з даного рішення у зв’язку з невідповідністю вимогам Земельного кодексу України .

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                  І.М.Погоріляк

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  

                                                                         

 УКРАЇНА   

                                                                          ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                           

11 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

від  26 травня  2016 року №121

         м.Перечин

 

Про надання дозволів на виготовлення технічної

документації із землеустрою, проектів відведення

на земельні ділянки, призначених для

будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель та споруд, ведення

особистого селянського господарства,

надання дозволів на виготовлення

детального плану території.

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 60, 61, 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України, статтей 88,89 Водного кодексу України, статтей 26,47 Закону України «Про землеустрій», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них», розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), ведення особистого селянського господарства, ведення індивідуального садівництва та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, ч.6 ст.5 Закону України «Про особисте селянське господарство», на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати Дерев»янку Василю Євгеновичу, жит. м. Перечин, вул. Духновича, 22 дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства, площею 0,24 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Духновича, 22.

 

 

Міський голова                                                         І.М. Погоріляк

 

 

 

 

 УКРАЇНА      

                                                                          ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                           

11 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

 

від  06 квітня  2017 року №____

         м.Перечин

 

Про затвердження проекту землеустрою

щодо організації і встановлення меж

земель водного фонду та водоохоронної зони .

 

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 60, 61, 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 58, 59, 60, 63 та статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України, статтей 88, 89 Водного кодексу України, статтей 26,47 Закону України «Про землеустрій», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них», розглянувши письмові звернення громадян, та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Баєвій Ганні Миколаївні, жит. м. Перечин, вул. Лермонтова, 9/10, проект землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронної зони, обмежень у використанні земель для встановлення меж прибережної смуги струмка Вулшава, біля вул. Ужгородської у м. Перечин та встановити межі прибережної захисної смуги.

 

Міський голова                                                                І.М. Погоріляк

                                                                               

 УКРАЇНА    

                                                                          ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                           

11 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

 

від  06 квітня  2017 року №____

         м.Перечин

 

Про відмову та надання дозволу на виготовлення

технічної документації із землеустрою, проектів

відведення  земельних ділянок, призначених для

будівництва індивідуального гаражу.

 

Відповідно до норм статей  12, 40, 80, 81, 116, 121, 125, 126 Земельного кодексу України, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши письмові звернення громадян, додані до них матеріали та документи, врахувавши висновки постійної депутатської комісії, міська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 1. Надати Сверидюк Роману Петровичу, жит. м. Перечин, вул. Лермонтова, 11/12, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, для будівництва індивідуального гаражу, площею 0,0024 га, яка знаходиться за адресою: м. Перечин, вул. Лермонтова, 11.
 2. Надати Белеканич Ганні Юріївні, жит. м. Перечин, вул. Ужгородська, 16/2 дозвіл на виготовлення технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва індивідуального гаражу, площею 0,0055 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужгородська, 16.

 

Міський голова                                                                І.М. Погоріляк

 

 

                                                                                          

                                                                                     

 УКРАЇНА

                                                                          ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                           

11 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

від  06 квітня 2017 року №

         м.Перечин

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної

документації із землеустрою щодо встановлення

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі

(на місцевості), яка перебуває у постійному

користуванні на підставі державного акту

ІІ-ЗК № 002251

 

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 60, 61, 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України, статтей 88,89 Водного кодексу України, статтей 26,47 Закону України «Про землеустрій», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них», розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для, та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати ФГ «Вулшава», в особі голови Хмарно Федора Дмитровича, жит. м. Перечин, вул. Шевченка, 4, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка перебуває у постійному користуванні ФГ «Вулшава» на підставі державного акту ІІ-ЗК № 002251, площею 0,005 га, що розташована за адресою: м. Перечин, вул. Шевченка.

Міський голова                                                                  І.М. Погоріляк

 

 

 

 

 

 УКРАЇНА 

                                                                          ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                           

11 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  06 квітня  2017 року №____

         м.Перечин

 

Про затвердження технічної документації

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

для будівництва та обслуговування будівель

закладів комунального обслуговування.

 

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 33 глави п»ятої, статті 40 глави шостої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19 Земельного кодексу України, розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити виконавчому комітету Перечинської міської ради технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, площею 0,3349 га, в м. Перечин, вул. Ужанська, 30, з метою посвідчення права власності на земельну ділянку під об»єктом нерухомого майна комунальної власності, а саме колишньої будівлі їдальні, що знаходиться за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська, 30/4Д та колишньої будівлі їдальні, що знаходиться за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська, 30/5Ї.
 2. Затвердити виконавчому комітету Перечинської міської ради технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, площею 0,0150 га, в м. Перечин, вул. Ужанська, 30, з метою посвідчення права власності на земельну ділянку під об»єктом нерухомого майна комунальної власності, а саме колишньої будівлі овощесховища, що знаходиться за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська,  30/35Ю.
 3. Затвердити виконавчому комітету Перечинської міської ради технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, площею 0,1672 га, в м. Перечин, вул. Ужанська, 30, з метою посвідчення права власності на земельну ділянку під об»єктом нерухомого майна комунальної власності, а саме колишньої будівлі казарми, що знаходиться за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська 30/3 Г.
 4. Затвердити виконавчому комітету Перечинської міської ради технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, площею 0,3274 га, в м. Перечин, вул. Ужанська, 30, з метою посвідчення права власності на земельну ділянку під об»єктом нерухомого майна комунальної власності, а саме колишньої будівлі клубу, що знаходиться за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська 30/8Ч.
 5. Затвердити виконавчому комітету Перечинської міської ради технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, площею 0,1245 га, в м. Перечин, вул. Гагаріна, 6К з метою посвідчення права власності на земельну ділянку під об»єктом нерухомого майна комунальної власності, а саме колишньої будівлі котельні теплопостачання, що знаходиться за адресою: м. Перечин, вул. Гагаріна, 6К.
 6. Затвердити виконавчому комітету Перечинської міської ради технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, площею 0,0344 га, в м. Перечин, пл. Незалежності, 1К, з метою посвідчення права власності на земельну ділянку під об»єктом нерухомого майна комунальної власності, а саме колишньої будівлі котельні теплопостачання, що знаходиться за адресою: м. Перечин, пл. Незалежності, 1К.

 

Міський голова                                                      І.М. Погоріляк

 

 

 

 

 

 УКРАЇНА

                                                                          ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                           

11 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

від  06 квітня  2017 року №

         м.Перечин

 

Про надання дозволу на виготовлення

технічної документації із землеустрою

щодо відведення земельної  ділянки в оренду

несільськогосподарського призначення

в м. Перечин.

 

Відповідно до вимог статей  12, 19, 79-1, 91, 125-126, 128 Земельного кодексу України, норм ст. 9 Закону України «Про оренду землі», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звернення фізичних осіб, фізичних осіб-підприємці та юридичних осіб та доданих до них документів, врахувавши висновки постійної депутатської комісії, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Надати Ватралю Миколі Степановичу, жит. м.Перечин, вул. Ужгородська, 13/3, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), призначеної для будівництва та обслуговування будівлі котельні, площею 0,0344 га, кадастровий номер 2123210100:01:006:0215 в оренду, що розташована за адресою: м. Перечин, пл.. Незалежності, 1К, строком на 5 років.

 

 

 

 

Міський голова                                                         І.М. Погоріляк

 

 

 УКРАЇНА

                                                                          ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                           

11 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

від  06 квітня  2017 року №

         м.Перечин

 

 

Про внесення змін до рішення

№246 від 22.12.2016 року

«Про затвердження цільових

програм з питань розвитку місцевого

самоврядування на 2016-2018 роки

 

      Відповідно до пункту ст.22, ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  у зв’язку з виникненням необхідності збільшення переліку заходів і завдань,   міська рада        

 

ВИРІШИЛА:

 1. В розділ 2 Програми національно-патріотичного виховання в м.Перечин на 2016-2018 роки додати пункт 8 «Виготовлення та встановлення пам’ятників загиблим учасникам АТО».

 

 1. В розділ 5 Програми забезпечення розвитку інформаційного простору м.Перечин на 2016 - 2018 роки додати пункт 8 «Оплата послуг з випуску інформаційного вісника Перечинської міської ради».

 

 3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.).

 

 

 

Міський голова                                                                            І.М.Погоріляк

           

 УКРАЇНА

                                                                          ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                           

11 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від   06 квітня  2017 року №____

               м.Перечин.

 

Про внесення змін до рішення                                                                            

3 пленарного засідання            

9 сесії Перечинської міської ради                                                  

VII скликання від 22 грудня 2016 року

№247 "Про міський бюджет на 2017 рік"                                                                                                                                                                                      

(зі змінами від 26.01.2017р.)       

    Відповідно до пункту 4 ч.а статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.23,78 «Бюджетного кодексу України», ,враховуючи висновок міського голови про перевиконання дохідної частини міського бюджету за I-ий квартал 2017 року по загальному та спеціальному фонду  міська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

       1.Збільшити дохідну частину міського бюджету на 2017 рік в сумі 2122000 грн. (додаток 1).

      2.Збільшити видаткову частину міського бюджету на 2017 рік в сумі 2122000 грн. (додаток 2).

 1. Затвердити перерозподіл видатків міського бюджету на 2017 рік (в межах загального обсягу видатків) (додаток 3).

      4.Затвердити зміни до джерел фінансування міського бюджету на 2017 рік (додаток 4).

       5.Затвердити зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міста (додаток 5).

    6.Затвердити зміни до переліку регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2017 році ( додаток 6 ).

     7.Затвердити зміни до обсягу  іншої субвенції  (КТКВК 250380) районному бюджету Перечинського району з міського бюджету на 2017 рік в сумі 85000 грн.  (додаток 7).           

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.)

      

   Міський голова                                                        І.М.Погоріляк       

Додаток 1
до  проекту рішення 1 пленарного засідання  11 сесії Перечинської міської ради VII скликання від
06 квітня 2017р. № _____ "Про внесення змін до рішення 3 пленарного засідання 9 сесії Перечинської міської ради VII скликання  від 22 грудня 2016 року №247 "Про міський бюджет на 2017 рік"                                                                                          (зі змінами від 26.01.2017р.)
Зміни дохідної частини міського бюджету на 2017  рік
        ( грн.)
Код Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
10000000 Податкові надходження 420000 420000    
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 10000 10000    
11020000 Податок на прибуток підприємств 10000 10000    
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 10000 10000    
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   160000 160000    
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)  120000 120000    
14021900 Акцизний податок з виробленого в Україні пального 120000 120000    
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  440000 440000    
14031900 Акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального 440000 440000    
14040000 Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  -400000 -400000    
18000000 Місцеві податки 250000 250000    
18050000 Єдиний податок 250000 250000    
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 250000 250000    
20000000 Неподаткові надходження   30000 30000    
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  30000 30000    
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 30000 30000    
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 20000 20000    
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  6000 6000    
22012900 Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією  4000 4000    
30000000 Доходи від операцій з капіталом 170000   170000  
31000000 Надходження від продажу основного капіталу   170000   170000  
31030000 Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності 170000   170000  
40000000 Офіційні трансферти   1502000 302000 1200000  
41000000 Від органів державного управління   1502000 302000 1200000  
41030000 Субвенції   1502000 302000 1200000  
41035000 Інша субвенція 1200000   1200000  
41037000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 302000 302000    
  Всього доходів 2122000 752000 1370000  
       
Секретар міської  ради                                                                               О.Ю.Вовканич-Белеканич                                                                                                              
       

Додаток 2
до  проекту рішення 1 пленарного засідання 11 сесії Перечинської міської ради VII скликання від
06 квітня 2017р. № _____ "Про внесення змін до рішення 3 пленарного засідання  

   9 сесії Перечинської міської ради VII скликання  від

22 грудня 2016 року №247 "Про міський бюджет на 2017 рік"  

   (зі змінами від 26.01.2017р.)

Зміни до видаткової частини міського бюджету на 2017 рік
 (грн.) 
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду  Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду Разом
Усього видатки споживання з  них видатки розвитку Усього  видатки споживання з  них видатки розвитку з  них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них 
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=6+11
010000   0100   Державне управління 96 000 96 000       108 000       108 000 108 000 108 000 204 000
010116 0000170 0170 0111 Органи місцевого самоврядування 96 000 96 000       108 000       108 000 108 000 108 000 204 000
070000   1000   Освіта 120 000 120 000 97 000                   120 000
070101 0001010 1010 0910 Дошкільна освіта 120 000 120 000 97 000                   120 000
090000   3000   Соціальний захист та соціальне забезпечення 26 000 26 000                     26 000
090412 0003400 3400 1090 Інші видатки на соціальний захист 26 000 26 000                     26 000
100000   6000   Житлово-комунальне господарство 15 000 15 000                     15 000
100203 0006060 6060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 15 000 15 000                     15 000
150000   6300   Будівництво           1 370 000       ####### 1 370 000   1 370 000
150101 0006310 6310 0490 Капітальні вкладення           1 370 000       1 370 000 1 370 000   1 370 000
250000   8000   Видатки, не віднесені до основних груп  347 000 45 000     ###### 40 000       40 000 40 000 40 000 387 000
250203 0008021 8021 0160 Проведення місцевих виборів 302 000       302 000               302 000
250380 0008800 8800 0180 Інші субвенції 45 000 45 000       40 000       40 000 40 000 40 000 85 000
        Всього видатків  604 000 302 000 97 000   ###### 1 518 000       ####### 1 518 000 148 000 2 122 000
Секретар міської  ради                                                                                                                                                                                                                                      О.Ю.Вовканич-Белеканич

                  

             

Додаток 3
до  проекту рішення 1 пленарного засідання 11 сесії Перечинської міської ради VII скликання від


06 квітня 2017р. № _____ "Про внесення змін до рішення 3 пленарного засідання 

                                                                                                                                                  9 сесії Перечинської міської ради VII скликання 

від 22 грудня 2016 року №247 "Про міський бюджет на 2017 рік"    

       (зі змінами від 26.01.2017р.)

Перерозподіл видатків міського бюджету на 2017 рік (в межах загального обсягу видатків)
 (грн.) 
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду  Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду Разом
Усього видатки споживання з  них видатки розвитку Усього  видатки споживання з  них видатки розвитку з  них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них 
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=6+11
150000   6300   Будівництво           -102061       -102061 -102061   -102061
150101 0006310 6310 0490 Капітальні вкладення           -102061       -102061 -102061   -102061
180000   7400   Інші послуги пов’язані з економічною діяльністю           102061       102061 102061   102061
180409 0007470 7470 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання           102061       102061 102061   102061
        Всього видатків                           
Секретар міської  ради                                                                                                                                                                                                                                      О.Ю.Вовканич-Белеканич

Додаток 4
до  проекту рішення 1 пленарного засідання 11 сесії Перечинської міської ради VII скликання від
06 квітня 2017р. № _____ "Про внесення змін до рішення 3 пленарного засідання  

   9 сесії Перечинської міської ради VII скликання    

 від 22 грудня 2016 року №247 "Про міський бюджет на 2017 рік"      

     (зі змінами від 26.01.2017р.)

Зміни до джерел фінансування міського бюджету на 2017 рік 
( грн.)
Код Назва Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Разом у т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування  -148 000 148 000 148 000 0
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів  -148 000 148 000 148 000 0
208100 На початок року 0 0 0 0
208400  Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -148 000 148 000 148 000 0
600000  Фінансування за активними операціями  -148 000 148 000 148 000 0
602000  Зміни обсягів готівкових коштів  -148 000 148 000 148 000 0
602100 На початок року 0 0 0 0
602400  Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -148 000 148 000 148 000 0
       
Секретар міської  ради                                                                                                                                                                                                                                     О.Ю.Вовканич - Белеканич

                                                                                                                                                  Додаток 5
ддо  проекту рішення 1 пленарного засідання  11 сесії Перечинської міської ради VII скликання від
06 квітня 2017р. № _____ "Про внесення змін до рішення 3 пленарного засідання   

                                                                                                                                 9 сесії Перечинської міської ради VII скликання    

            від 22 грудня 2016 року №247 "Про міський бюджет на 2017 рік"     

                       (зі змінами від 26.01.2017р.)

Зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів,
видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів;
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду  Назва головного розпорядника коштів
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації, тощо Загальний обсяг фінансування будівництва  Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки  Усього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки  Разом видатків на поточний рік 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01       міська рада   1267939 0 0 1518000
010116 0000170 0170 0111 Органи місцевого самоврядування Капітальні видатки       108 000
150101 0006310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території Реконструкція водовідвідного каналу в м.Перечин в районі Перечинського лісохімічного комбінату Закарпатської області -62061     -62061
150101 0006310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території Капітальний ремонт окремих приміщень першого поверху по вул.Ужанська (Червоноармійська), 19 А,  м.Перечин 110000     110000
150101 0006310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території Капітальний ремонт будівлі колишнього військомату, м.Перечин -150000     -150000
150101 0006310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території Реконструкція водогону від вулиці Гагаріна до пл. 50р.Жовтня(Незалежності), м.Перечин 1200000     1200000
150101 0006310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території  Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі №43 по вулиці Ужгородська, м.Перечин 10000     10000
150101 0006310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території Реконструкція будівлі №43 по вулиці Ужгородська, м.Перечин 160000     160000
180409     0490 Внески органів влади автономної республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб’єктів підприємницької діяльності Поповнення статутного капіталу  КП «Комунальник» на капітальні видатки        102061
250380     0180 Інші субвенції Капітальні видатки.        40000
Всього   1267939 0 0 1518000
 
   
Секретар міської ради                                                                                                                                                                                                                                        О.Ю.Вовканич - Белеканич
 
 

                                                                                                                                               Додаток 6
до  проекту рішення 1 пленарного засідання 11 сесії Перечинської міської ради VII скликання від
06 квітня 2017р. № _____ "Про внесення змін до рішення 3 пленарного засідання

        9 сесії Перечинської міської ради VII скликання    

  від 22 грудня 2016 року №247 "Про міський бюджет на 2017 рік"       

             (зі змінами від 26.01.2017р.)

Зміни до переліку регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2017 році
      (грн.)
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів;
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду  Назва головного розпорядника коштів
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 
Найменування програми Загальний фонд Спеціальний фонд  Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9
01       міська рада   41 000 0 41 000
090412 0003400 3400 1090 Інші видатки на соціальний захист Програма фінансової підтримки заходів у сфері соціального захисту вразливих верств населення в місті Перечин на 2016-2018 роки 26 000   26 000
100203 0006060 6060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ Програма благоустрою м.Перечин на 2016-2018 роки 15 000   15 000
250404 0008010 8010 0133 Інші видатки Програма "Духовне життя" в м.Перечин на 2016-208 роки 190 000   190 000
250404 0008010 8010 0133 Інші видатки Програма
національно-патріотичного виховання в м. Перечин  на 2016-2018 роки.
-90 000   -90 000
250404 0008010 8010 0133 Інші видатки Програма фінансового забезпечення заходів пов’язаних з підсиленням водопостачання в місті Перечин на 2016-2018 роки -100 000   -100 000
Всього   41 000 0 41 000
Секретар міської ради                                                                                                                                                                                                                                                               О.Ю.Вовканич - Белеканич

Додаток 7
до  проекту рішення 1 пленарного засідання 11 сесії Перечинської міської ради VII скликання від
06 квітня 2017р. № _____ "Про внесення змін до рішення 3 пленарного засідання  

  9 сесії Перечинської міської ради VII скликання  

 від 22 грудня 2016 року №247 "Про міський бюджет на 2017 рік"                           (зі змінами від 26.01.2017р.)

Зміни до обсягу іншої субвенції (КТКВК 250380) районному бюджету Перечинського району з міського бюджету на 2017 рік
      (грн.)
№п/п Назва адміністративно-територіальної одиниці(найменування призначення субвенції) Загальний фонд-усього Спеціальний фонд-усього у тому числі Разом
видатки споживання видатки розвитку  
1 2 3 4 5 6 7
1 Районний бюджет Перечинського району 20000 40000 0 40000 60000
1 Придбання кухонного інвентарю для Перечинської ЗОШ I-III ступенів (новий корпус) по вул.Червоноармійській, 17 в м.Перечин 20000 40000   40 000 60 000
2 Поточний ремонт освітлення в спортивному залі та придбання сітки  дитячо-юнатцької спортивної школи, вул.Ужгородська, 110, м.Перечин 25000       25 000
Всього: 45000 40000 0 40000 85000
 
Секретар міської ради                             О.Ю.Вовканич-Белеканич                                                                                                                                                                                                                   

 УКРАЇНА

                                                                          ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                           

11 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від 06 квітня 2017 року   №____

         м.Перечин

 

 

Про затвердження звіту

по виконанню міського бюджету

за  1-ий квартал 2017 року

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України та розглянувши звіт по виконанню міського бюджету за 1-ий квартал 2017 року міська рада  

 

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити звіт по виконанню міського бюджету за 1-ий квартал 2017 року згідно додатків 1,2. (додатки додаються).

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.).

 

 

Міський голова                                                                 І.М.Погоріляк

Додаток 1
до   проекту рішення 1 пленарного засідання 11 сесії  

      Перечинської міської ради  VII скликання від
06 квітня 2017 року №___ "Про затвердження звіту  

     по виконанню міського бюджету за 1-ий квартал 2017 року"     

Звіт по виконанню загального фонду міського бюджету за 1-ий квартал 2017 року
Код Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету
Уточнений план за 1-ий квартал 2017 року Виконано за 1-ий квартал 2017 року % Виконання
Залишок коштів станом на 01.01.2017 року 1614372 1614372  
ДОХОДИ
10000000 Податкові надходження 2284000 2862633 125
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 1500 11984 799
11020000 Податок на прибуток підприємств 1500 11984 799
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 1500 11984 799
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  80000 28746 36
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  80000 28746 36
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 80000 28746 36
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 210000 275051 131
14040000 Акцизний податок з реалізації суб"єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 210000 275051 131
18000000 Місцеві податки 1992500 2546852 128
18010000 Податок на майно 1497200 1771287 118
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об"єктів житлової нерухомості 200 240 120
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об"єктів нежитлової нерухомості 50000 56922 114
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 1065000 1208389 113
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 330000 460531 140
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 6000 9605 160
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 40000 29350 73
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 6000 6250 104
18030000 Туристичний збір 200 159 80
18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 200 159 80
18050000 Єдиний податок 495100 775406 157
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 75000 58346 78
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 420000 717060 171
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 100 0 0
20000000 Неподаткові надходження 15200 93525 615
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 0 251 0
21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність 0 200 0
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 0 200 0
21080000 Інші надходження 0 51 0
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 0 51 0
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 14200 48675 343
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 5000 42951 859
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 5000 32259 645
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  0 6692 0
22012900 Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією  0 4000 0
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 4000 2838 71
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 4000 2838 71
22090000 Державне мито 5200 2886 56
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 200 163 82
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 2000 343 17
22090400 Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів(посвідок)та паспортів громадян України 3000 2380 79
24000000 Інші неподаткові надходження 1000 44599 4460
24060000 Інші надходження 1000 44599 4460
24060300 Інші надходження 1000 44599 4460
40000000 Офіційні трансферти 1534200 1534200 100
41000000 Від органів державного управління 1534200 1534200 100
41020000 Дотації  1504000 1504000 100
41020900 Інші додаткові дотації 1504000 1504000 100
41030000 Субвенції 30200 30200 100
41037000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів  30200 30200 100
ВСЬОГО ДОХОДІВ   3833400 4490358 117
БАЛАНС 5447772 6104730  
ВИДАТКИ
Код Найменування згідно
 з тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
Уточнений план за 1-ий квартал 2017 року Виконано за 1-ий квартал 2017 року % Виконання
010000 Державне управління 530800 436485 82
010116 Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради,районної у місті ради(у разі її створення),міської,селищної,сільської рад та їх виконавчих комітетів 530800 436485 82
070000 Освіта 1454000 1298566 89
070101 Дошкільна освіта 1454000 1298566 89
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 171900 91502 53
090412 Інші видатки на соціальний захист 73400 69180 94
090501 Організація та проведення громадських робіт 98500 22322 23
100000 Житлово-комунальне господарство 1454371 901206 62
100203 Благоустрій міст,сіл,селищ 1454371 901206 62
110000 Культура і мистецтво 200000 40628 20
110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи 200000 40628 20
130000 Фізична культура і спорт 75000 2114 3
130112 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій,які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 75000 2114 3
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок,телекомунікації та інформатика 50000 0 0
170703 Утримання та розвиток інфраструктури доріг 50000 0 0
200000 Охорона навколишнього природного середовища 100000 0 0
200700 Інші природоохоронні заходи 100000 0 0
250000 Видатки, не віднесені до основних груп 696000 398433 57
250102 Резервний фонд 50000 0 0
250203 Проведення місцевих виборів 30200 7098 24
250344 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 60000 60000 100
250404 Інші видатки 505800 281335 56
250911 Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам 50000 50000 100
600000 Фінансування за активними операціями 1293000 13499 1
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 1293000 13499 1
ВСЬОГО ВИДАТКІВ 6025071 3182433 53
Залишок коштів станом на 01.04.2017 року -577299 2922297  
БАЛАНС 5447772 6104730  
Секретар  міської ради                                                        О.Ю.Вовканич - Белеканич

Додаток 2
до   проекту рішення 1 пленарного засідання 11 сесії  

       Перечинської міської ради  VII скликання від
06 квітня 2017 року №___ "Про затвердження звіту  

    по виконанню міського бюджету за 1-ий квартал 2017 року"     

Звіт по виконанню спеціального фонду міського бюджету за 2017 рік
Код Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету
Уточнений план за 1-ий квартал 2017 року Виконано за 1-ий квартал 2017 року % Виконання
Залишок коштів станом на 01.01.2017 року 856383 856383  
ДОХОДИ
10000000 Податкові надходження 30000 16534 55
19000000 Інші податки та збори 30000 16534 55
19010000 Екологічний податок 30000 16075 54
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 27000 13417 50
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об"єкти 1700 345 20
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об"єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 1300 2313 178
19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища 0 459 0
19050200 Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища 0 459 0
20000000 Неподаткові надходження 125000 171078 137
24000000 Інші неподаткові надходження 5000 196 4
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 0 196 0
24170000 Надходження коштів від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 5000 0 0
25000000 Власні надходження бюджетних установ 120000 170882 142
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 120000 79143 66
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із їх основною діяльністю 120000 79143 66
25020000 Інші джерела власних надходжень 0 91739 0
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 0 86770 0
25020200 Кошти,що отримуютьь бюджетні установи від підприємст, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів 0 4969 0
30000000 Доходи від операцій з капіталом 205000 383687 187
31000000 Надходження від продажу основного капіталу 0 342971 #ДЕЛ/0!
31030000 Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності 0 342971 #ДЕЛ/0!
33000000 Надходження від продажу землі і нематеріальних активів 205000 40716 20
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти ,які підлягають приватизації,та земельних ділянок,які знаходяться на території Автономної Республіки  Крим) 205000 40716 20
40000000 Офіційні трансферти 300000 0 0
41000000 Від органів державного управління 300000 0 0
41030000 Субвенції 300000 0 0
41035000 Інші субвенції 300000 0 0
50000000 Цільові фонди 7500 7500 100
50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади 7500 7500 100
600000 Фінансування за активними операціями 1293000 13499 1
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 1293000 13499 1
ВСЬОГО ДОХОДІВ 1960500 592298 30
БАЛАНС 2816883 1448681  
ВИДАТКИ
Код Найменування згідно
 з тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
Уточнений план за 1-ий квартал 2017 року Виконано за 1-ий квартал 2017 року % Виконання
010000 Державне управління 50000 0 0
010116 Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради,районної у місті ради(у разі її створення),міської,селищної,сільської рад та їх виконавчих комітетів 50000 0 0
070000 Освіта 197729 126145 64
070101 Дошкільна освіта 197729 126145 64
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 32970 18468 56
090501 Організація та проведення громадських робіт 32970 18468 56
110000 Культура і мистецтво 13740 13740 100
110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи 13740 13740 100
150000 Будівництво 917061 0 0
150101 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 917061 0 0
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок,телекомунікації та інформатика 450000 0 0
170703 Утримання та розвиток інфраструктури доріг 450000 0 0
180000 Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю 106000 106000 100
180409 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання 106000 106000 100
200000 Охорона навколишнього пиродного середовища 60000 0 0
200700 Інші природоохоронні заходи 60000 0 0
240000 Цільові фонди 121579 0 0
240601 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 84077 0 0
240900 Цільові фонди утворені Верховною радою,Автономною Республікою Крим,місцевими органами самоврядування, і місцевими органами виконавчої влади 37502 0 0
250000 Видатки, не віднесені до основних груп 538246 33246 6
250380 Інші субвенції 350000 0 0
250404 Інші видатки 188246 33246 18
ВСЬОГО ВИДАТКІВ 2487325 297599 12
Залишок коштів станом на 01.04.2017 року 166481 1151082  
БАЛАНС 2653806 1448681  
Секретар  міської ради                                                        О.Ю.Вовканич - Белеканич