Перечинська міська рада оголошує конкурс з відбору виконавця аукціону щодо продажу нерухомого майна м.Перечин

 • Дата публікації: 15.07.16

Учасникам конкурсу потрібно подати конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів.

Дані про нерухоме майно:

№ з/п

Назва об’єкта

Місцезнаходження

Площа

Мета

Дата проведення конкурсу

1

будівля котельні теплопостачання

м.Перечин, вул. Гагаріна, 6-К

211,4 м2

для  продажу

26.08.2016р.,       о 11:00 год

2

будівля котельні теплопостачання

м.Перечин, пл.Незалежності, 1-К

231,6 м2

для  продажу

26.08.2016р.,       о 11:00 год

 

Умови конкурсу:

 • конкурсна документація подається в запечатаному конверті;
 • Оплата послуг виконавця аукціону здійснюється Переможцем аукціону після їх проведення;
 • прийняття заяв приймається до 23.08.2016 р.
 • у разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання, претендент до участі в конкурсі не допускається.

 

До підтвердних документів належать:

 • заява на участь у конкурсі;
 • копія установчого документа претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента-юридичної особи);
 • копії кваліфікаційних документів претендента щодо права проведення аукціону (ліцензії та ін.);
 • копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, які будуть залучені до проведення аукціону та підписання протоколів;
 • довідка про досвід роботи щодо ведення аукціонів;
 • заяву щодо згоди оплати наданих послуг переможцем аукціону після їх проведення;
 • згоду на обробку персональних даних (для претендента –фізичної особи підприємця);
 • довідка, підписана керівником, що підтверджує технічні можливості претендента для забезпечення продажу майна боржника шляхом проведення аукціону
 • Опис підтвердних документів.

Конкурсна пропозиція претендента подається на кожний об'єкт окремо, у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону

Конкурсну документацію слід подавати конкурсній комісії до 23.08.2016 р. включно за адресою: м. Перечин пл.. Народна, 16 кабінет №114 або кабінет №105 .

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті необхідно зробити відмітку: “На конкурс” ( зазначити адресу об’єкта та дату проведення конкурсу).

Конкурси будуть проводитися за адресою м.Перечин, пл.Народна, 16.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перечинська міська рада оголошує конкурс щодо відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів нерухомості м.Перечин

 

Учасникам конкурсу потрібно подати конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів.

До підтвердних документів належать:

 • заява на участь у конкурсі (за встановленою формою);
 • копія установчого документа претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента-юридичної особи);
 • копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна,
 • письмової згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їх особистими підписами;
 • копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,
 • інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його кваліфікації, досвіду роботи у якості суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).
 • Опис підтвердних документів.

Копії підтвердних документів завіряються заявником. При собі мати оригінали документів.

Конкурсна пропозиція претендента подається на кожний об'єкт окремо, у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати конкурсній комісії до 23.08.2016 р. за адресою: м. Перечин пл.. Народна, 16 кабінет №114 або кабінет №105.

Інформація про об’єкти оцінки та дати проведення конкурсу по кожному окремому об’єкту:

№ з/п

Назва об’єкта оцінки

Місцезнаходження

Площа

Мета проведення незалежної оцінки

Дата проведення конкурсу

1

будівля оранжереї

м.Перечин, пл.Незалежності, б\н

221.4 м2

для  продажу

26.08.2016р.,       о 11:30 год

2

будівля їдальні

м.Перечин, вул. Ужанська, 30/4Д

468,9 м2

для  продажу

26.08.2016р.,       о 11:30 год

3

будівля їдальні

м.Перечин, вул. Ужанська, 30/5Ї

438,6 м2

для  продажу

26.08.2016р.,       о 11:30 год

4

будівля майстерні

м.Перечин, вул. Ужанська, 30/7з

256,9 м2

для  оренди

26.08.2016р.,       о 11:30 год

5

будівля овочесховища

м.Перечин, вул. Ужанська, 30/35-Ю

56,4 м2

для  продажу

26.08.2016р.,       о 11:30 год

6

будівля склад

м.Перечин, вул. Ужанська, 30/14П

287,6 м2

для  продажу

26.08.2016р.,       о 11:30 год

7

будівля

м.Перечин, вул. М.Підгірянки, 10

265,4 м2

для продажу буд матеріалів

 

26.08.2016р.,       о 11:30 год

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті необхідно зробити відмітку: “На конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності” ( зазначити адресу об’єкта та дати проведення конкурсу).

Конкурси будуть проводитися за адресою м.Перечин, пл.Народна, 16.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Перечинська міська рада оголошує конкурс на право оренди об’єктів нерухомості м.Перечин

 

Учасникам конкурсу потрібно подати конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів.

На конкурс на право оренди виставляються такі об’єкти нерухомості:

№ з/п

Назва об’єкта

Місцезнаходження

Площа

Мета

Дата проведення конкурсу

1

будівля підвалу

м.Перечин, вул. Ужанська, 3***5

119,0 м2

для  передачі в оренду

26.08.2016р.,       о 10:00 год

2

будівля котельні теплопостачання

м.Перечин, пров. Ужанський, 19 –К

87,3 м2

для  передачі в оренду

26.08.2016р.,       о 10:30 год

Умовами конкурсу є:

- розмір орендної плати в рік;

- сплата розміру застави відповідно до Методики щодо розрахунку плати за оренду майна комунальної власності міста Перечин» затвердженої сесією Перечинської міської ради від 18 червня 2009 року (із змінами від 31 березня 2015 року №330) (рахунок по сплаті застави можна отримати за адресою: м.Перечин, пл.. Народна, 16, кабінет №107)

- ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням;

- дотримання вимог експлуатації об'єкта;

- відшкодування переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки об'єкта оренди;

- ужиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об'єкта;

- підтримання належних умов експлуатації та технічного стану об’єкту оренди;

- утримання об’єктів відповідно до санітарно-екологічних та протипожежних норм, дотримання правил охорони праці.

Рекомендований строк оренди – 10 років

До підтвердних документів належать:

 1. Лист-заяву про участь у конкурсі
 1. Відомості про претендента на участь у конкурсі :

а)  для претендентів на участь у конкурсі, які є юридичними особами:

— документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

— посвідчені нотаріусом копії установчих документів;

- відомості про фінансове становище (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей;

б)  для претендентів на участь у конкурсі, які є фізичними особами:

 — копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;

— свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як суб'єкта підприємницької діяльності;

 1. Зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, мета оренди приміщення (який вид діяльності).
 2. Додаткові пропозиції до договору оренди (варіанти поліпшення орендованого майна, якщо є).
 3. Пропозиції щодо гарантій сплати орендної плати (завдаток, гарантія якщо є, тощо);
 4. Документ про внесення застави в розмірі стартової місячної орендної плати (на кожен об’єкт окремо) згідно методики.
 5. Інформацію про засоби зв‘язку з претендентом на участь у конкурсі та реквізити претендента на участь у конкурсі для повернення застави.
 6. Опис підтвердних документів.

Конкурсна пропозиція претендента подається на кожний об'єкт окремо, у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни оренди об’єкта за рік та мета оренди.

Конкурсну документацію слід подавати конкурсній комісії до 23.08.2016 р. включно за адресою: м. Перечин пл.. Народна, 16 кабінет №114 або кабінет №105 .

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті необхідно зробити відмітку: “На конкурс ” ( зазначити адресу об’єкта та дату проведення конкурсу).

Конкурси будуть проводитися за адресою м.Перечин, пл.Народна, 16. Тел. 0663189302, або тел. 2-14-09; 2-20-01.