Перечинська міська рада оголошує конкурс на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах Перечинської міської територіальної громади

оприлюднено: 06.04.2021

Перечинська міська рада оголошує конкурс на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах Перечинської міської об’єднаної територіальної громади.

Організатор перевезень – Перечинська міська рада.

Конкурс проводиться відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування» № 1081 від 03.12.2008 року, рішення виконавчого комітету Перечинської міської ради  № 101  від   13.08.2019 р.

Об’єктом конкурсу вважається окремий маршрут.

 1. Обєкти конкурсу і їх основні характеристики

№ п/п

Номер маршруту

Початковий та кінцевий пункти маршруту

Протяжність, км

Кількість оборотних рейсів

Кількість автобусів (мінімум)

пасажиромісткість

Режим руху

Періодичність

1

 

Перечин(Яслище) – Зарічово – Перечин (Яслище)

7,0

Згідно розкладу

1

Від 12

звичайний

Постійно

1-5

2

 

Перечин (Яслище) – Сімер - Сімерки

10,3

Згідно розкладу

1

Від 12

звичайний

Постійно

1-7

3

 

Перечин (Яслище)– Сімер-Ворочово

 

Згідно розкладу

1

Від 12

звичайний

Постійно

1-5

 

2.Умови конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які проходять в межах Перечинської міської об’єднаної територіальної громади

1.Умови конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які проходять в межах Перечинської міської об’єднаної територіальної громади (далі - Умови), розроблено відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008  № 1081.

2.Метою проведення конкурсу з визначення автомобільних перевізників на на приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять в межах Перечинської міської об’єднаної територіальної громади (далі - Конкурс) є створення конкурентного середовища, визначення на конкурсних засадах автомобільних перевізників, здатних забезпечувати належну якість надання послуг пасажирського автомобільного транспорту на прміських автобусних маршрутах загального користування,  що проходять в межах Перечинської ОТГ.

3.Терміни у цих Умовах вживаються у значенні, наведеному в законодавстві у сфері автомобільного транспорту.

4.Ці умови є обов’язковими для членів конкурсного комітету з визначення пасажирських автоперевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування та перевізників-претендентів.

5.Об’єктом конкурсу є приміські автобусні маршрути, наведені в додатку до цих Умов.

6.Автомобільний перевізник-претендент повинен відповідати наступним вимогам:

- забезпечити обгрунтовану структуру парку автобусів, що працюватимуть в межах визначеного обєкта конкурсу на маршрутах загального користування, що проходять в межах ОТГ, а саме:

- автобуси місткістю понад 22 пасажири, крім водія І, ІІ, ІІІ класу, згідно Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженого наказом Міністерства транспорту та звязку України від 12 квітня 2007 року №285, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14 травня 2007 року за номером №499/13766;

- строк експлуатації автобусів не повинен перевищувати девять років (з дати випуску транспортного засобу) на день оголошення конкурсу;

- рухомий склад, що пропонується перевізником-претендентом для перевезення пасажирів на маршрутах, повинен за технічними та екологічними показниками відповідати вимогам чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту;

 

 • перевезення пасажирів на маршрутах повинно здійснюватися згідно державними соціальними нормативами у сфері транспортного обслуговування та зв’язку, відповідно до Державного класифікатора соціальних стандартів і нормативів, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 17 червня 2002 року № 293;
 • мати ліцензію на той вид послуг, що виноситься на конкурс, на законних підставах використовувати у достатній кількості сертифіковані автобуси відповідного класу;
 • забезпечити резерв автобусів для заміни рухомого складу на автобусних маршрутах загального користування, що становить 10 відсотків автобусів на об’єкти Конкурсу (категорія та клас резерву автобусів повинні відповідати структурі парку автобусів, заявлених для перевезення на об’єкт конкурсу, а також автобуси класу А, В);
 • безумовне виконання вимог чинного законодавства щодо забезпечення пільгових перевезень пасажирів, відповідно до статті 37 Закону України «Про автомобільний транспорт»;
 • забезпечити роботу на приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять в межах території ОТГ, не менше як одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.
 1. Організатор укладає з переможцем конкурсу договір про перевезення пасажирів не більше, як на 3 роки.

У конкурсі щодо визначення автомобільного перевізника можуть брати участь претенденти:

Які мають ліцензію на право надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, на законних підставах використовують у достатній кількості сертифіковані автобуси відповідного класу.

Які мають достатню кількість автобусів для виконання перевезень, що відповідають умовам конкурсу, за класом та пасажиромісткістю, наявність характеристики та кількість резервних автобусів для заміни рухомого складу в разі виходу техніки з ладу (10 відсотків для приміського сполучення).

Наявність транспортних засобів пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями (по можливості).

Забороняється використання перевізниками автобусів переобладнаних з вантажних транспортних засобів без відповідних сертифікатів

Відповідають вимогам, у статті 34 Закону України “Про автомобільний транспорт”:

 • виконують вимоги законодавчих і нормативно-правових актів України в галузі транспорту;
 • утримують транспортні засоби в належному технічному і санітарному стані та забезпечують їх зберігання відповідно до законодавства;
 • забезпечують контроль технічного і санітарного стану транспортних засобів перед виїздом на маршрут;
 • забезпечують проведення медичного контролю стану здоров’я водіїв;
 • організовують проведення періодичного навчання водіїв методам надання першої медичної допомоги потерпілим від дорожньо-транспортних пригод;
 • забезпечують умови праці та відпочинку водіїв згідно з вимогами законодавства;
 • забезпечують стажування та інструктажу водіїв у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту;
 • забезпечують безпеку дорожнього руху;
 • забезпечують водіїв відповідною документацією на перевезення пасажирів;
 • автомобільні перевізники з кількістю транспортних засобів десять і більше організовують підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів автомобільного транспорту, діяльність яких пов’язана з наданням послуг автомобільного транспорту, у термін один раз на п’ять років, а з питань безпеки перевезень, охорони праці та пожежної безпеки – у термін один раз на три роки в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.

Забезпечують виконання вимог законодавства з питань охорони праці;

Строк експлуатації автобусів не повинен перевищувати десяти років(з дати випуску транспортного засобу) на день оголошення конкурсу.

Здійснюють перевезення пільгових категорій пасажирів безкоштовно.

Забезпечують належний рівень заробітної плати водіям.

 1. У разі відсутності в перевізників-претендентів автобусів, що відповідають умовам  конкурсу,  вони  мають  право  подавати  до конкурсного комітету заяву на участь у конкурсі та  документи, що містять характеристику наявних автобусів, які перевізник-претендент пропонує використовувати на даному маршруті, а  також  інвестиційний  проект-зобов'язання  щодо оновлення парку автобусів на цьому маршруті на визначений період до п'яти років.          
 2. У разі відсутності перевізників-претендентів, які мають автобуси, що відповідають умовам конкурсу, конкурс проводиться серед претендентів, які пропонують використовувати на даному маршруті автобуси, що відповідають вимогам безпеки, але не відповідають умовам конкурсу за класом, пасажиромісткістю, параметрами  комфортності, з урахуванням поданих інвестиційних проектів-зобов'язань щодо оновлення парку автобусів, які будуть повністю відповідати всім вимогам, у термін до п'яти років. 

До участі в конкурсі не допускаються претенденти які:-  подали до участі в конкурсі неналежним чином оформлені документи, чи не в повному обсязі, а також такі, що містять недостовірну інформацію;-  визнані банкрутами, або щодо яких порушено провадження  у справі про банкрутство (за винятком того, стосовно якого проводиться процедура санації), або який перебуває у стані ліквідації;-  не відповідає вимогам ст. 34 Закону України «Про автомобільний транспорт»;-  не мають достатньої кількості транспортних засобів для виконання перевезень згідно умов конкурсу та кількості резервних транспортних засобів ( 10 відсотків для приміських маршрутів);-  Мають несплачені штрафні санкції, накладені Укратрансінспекцією, або водії, які мають несплачені штрафи і неоскаржені в судовому порядку, що були накладені не пізніше як за 20 днів до дати проведення конкурсу;-  Подали конкурсну пропозицію, що не відповідає умовам конкурсу, крім випадків передбачених ч. 3 ст. 44 Закону України « Про автомобільний транспорт».

 1. 3Подання документів для участі у конкурсі:

Для участі у конкурсі автомобільний перевізник подає на кожний об'єкт конкурсу окремо заяву  і такі документи:

1) наявність ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирів;

2) перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, із зазначенням марки, моделі, пасажиромісткості (з відміткою "з місцем водія/без місця водія"), VIN-коду транспортного засобу, державного номерного знака, року випуску транспортного засобу;

3) копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонується до використання на автобусному маршруті;

4) копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових  реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;

5) копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення санації);

6) перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, або письмова інформація про їх відсутність;

7) анкету до заяви про участь в конкурсі;

8) копія штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) за останні повні два квартали.

Документи для участі в конкурсі пронумеровуються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою перевізника-претендента та скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.

Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах):

- конверт (пакет) з позначкою "N 1", який містить документи для участі в конкурсі.

конверт (пакет) з позначкою "N 2", який містить документи з інформацією про те, на який об'єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент. (відкривається під час засідання конкурсного комітету).

Документи на конкурс подаються до Перечинської міської ради за адресою:

м. Перечин, пл. Народна, 16.

Контактні телефони: (03145) 2-14-09; 066-49-59-830 з 10:00 до 16:00.

Відповідальна особа за прийом документів – заступник голови конкурсного комітету Тирпак Іванна Владиславівна

   Умови конкурсу, заяви, анкети додаються.      

Для довідок з питань проведення конкурсу та інформації про обєкти конкурсу звертатись по телефону (03145) 2-14-09; 066-49-59-830.

 1. 6.Термін подачі документів не пізніше, як за 10 робочих днів до дати проведення конкурсудо 17:00 год.  30 квітня 2021 року.
 2. 7. Участь в конкурсі безкоштовна.

Конкурс проводиться «19» травня 2021р. о 13.30 годині к.ч. в приміщенні актового залу адмінбудівлі міської ради за адресою: м. Перечин, пл. Народна, 16 (на 3-му поверсі).

    

 

Перечинська міська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Порядку

ЗАЯВА

на участь у конкурсі з перевезення пасажирів
на міському (приміському) маршруті загального користування

 

Відповідно до вимог Закону України “Про автомобільний транспорт” та оголошення ___________________________ у ____________________________________________________

(найменування організатора)                      (назва та номер друкованого видання)

_______________________________________________________ претендує на одержання права

           (найменування суб’єкта господарювання)

здійснювати перевезення пасажирів у межах об’єкта конкурсу №___________.

 

ПЕРЕЛІК маршрутів

Початкова та кінцева зупинки маршруту

Номер маршруту (оборотного) рейсу за напрямками

Час відправлення автобусів за напрямками

Відстань, кілометрів

Режим руху згідно з пунктом 10 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному  маршруті загального користування

прямий

зворотний

прямий

зворотний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. I. Загальні дані

Повне найменування суб’єкта господарювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скорочене найменування суб’єкта господарювання (торгова марка, бренд)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім’я та по батькові керівника суб’єкта господарювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон                                                           Телефакс                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мобільний телефон                                            Контактна особа                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. II. Місцезнаходження суб’єкта господарювання

Країна                                                                   Поштовий індекс____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Район

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місто (село)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вулиця

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будинок                                                 Корпус                                          Квартира (офіс)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Банківські реквізити

 

Розрахунковий рахунок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МФО ___________________________________

 

 1. IV. Додаткова інформація

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 1. V. Перелік документів, що додаються до заяви

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

У зв’язку з участю в конкурсі підтверджую, що:

з умовами проведення конкурсу ознайомлений;

згоден брати участь у конкурсі відповідно до умов проведення конкурсу, визначеного організатором;

з об’єктом конкурсу та його основними характеристиками ознайомлений;

всі дані, викладені у поданих мною документах, відповідають дійсності;

на момент проведення конкурсу не визнаний банкрутом, не порушено справу про банкрутство або проводиться процедура санації;

у разі перемоги згоден укласти договір.

 

___ __________ 20__ р.    ____________       _________________________

                                      (підпис заявника)  (прізвище, ім’я та по батькові)

 

 

 

МП

Заяву прийнято ___ _______ 20__ р. _________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, посада та підпис особи,
яка прийняла документи)

 

та внесено за № ______ до журналу обліку.