Відзнака року! «Золото» та «срібло» КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради отримала за результатами національного бізнес-рейтингу в Україні.

ScanImage22

ScanImage23

Відзнака року!

 

«Золото» та «срібло» КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради отримала за результатами національного бізнес-рейтингу в Україні.

Приємно відмітити, що спільні зусилля лікарів та адміністрації нашого закладу протягом поточного періоду 2021 року отримали гідну відзнаку.

Робота закладу спрямована на покращення здоров’я громадян, удосконалення надання медичної допомоги населенню, покращення матеріально-технічної бази, раціональне використання фінансових ресурсів.

Слід відмітити, що у січні 2021 року КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради очолив новий керівник Лабич Михайло Іванович. Відповідно, змінилася й концепція закладу, що і привело до таких високих результатів.

Незважаючи на нелегкі часи нашого лікувального закладу, на сьогодні ми маємо багато позитивного. Забезпечено надання кваліфікованої медичної допомоги хворим. Збережено, ціною спільних зусиль, структуру закладу. На сьогодні, укомплектовано спеціалістами усі відділення та структурні підрозділи  відповідно до вимог. Усі спеціалісти забезпечені в повному обсязі сучасною комп’ютерною та оргтехнікою, мають доступ до медичних інформаційних систем відповідно до фаху. Адміністрацією вирішується питання оновлення медичного обладнання. Вчасно виплачується заробітна плата працівникам. Проводяться капітальні ремонти лікувальних будівель – покращуються умови для перебування хворих та роботи медичних працівників. Вирішується питання по оптимізації лікарняних площ з метою економії бюджетних коштів.

За результатами національного бізнес-рейтингу в Україні рейтингової програми «Лідер року 2021» наш лікувальний заклад отримав золото серед суб’єктів господарювання Закарпатської області у номінації «Ділова активність» та срібло серед суб’єктів господарювання України за показником «Коефіцієнт оборотності грошових коштів».

Рейтинг укладено за підсумками незалежного аналізу фінансово-господарських показників діяльності 1237916 підприємств України.

Це значуще досягнення нашого закладу, яке свідчить про прозорість, результативність та ефективність роботи протягом аналізованого періоду. Це вказує на правильний курс нашого лікувального закладу, який і надалі буде стимулювати до нових досягнень.

Адміністрація закладу і надалі продовжує політику прозорості та відкритості з пріоритетом на покращення доступності та якості  надання медичної допомоги населенню та зміцненню матеріально-технічної бази.

          Дана нагорода є хорошим стимулом для досягнення ще більших висот.