Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Перечинської міської ради оголошує  конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти.


Найменування і місцезнаходження закладу: Сімерська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, с.Сімер.
Найменування посади та умови оплати праці: директор Сімерської ЗОШ І-ІІ ступенів, посадовий оклад – 4546,00грн.
Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу: вища освіта ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якого не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі:
1. Заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». 
2. Автобіографія або резюме (за вибором учасника конкурсу).
3. Копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.
4. Копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста).
5. Копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання.
6. Довідка про відсутність судимості.
7. Мотиваційний лист, складений у довільній формі.
Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та моральні якості. 
Кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі:
Кінцевий термін подання документів до 27 вересня 2018 року. 
Документи подаються особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) відповідальній особі до відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Перечинської міської ради за адресою: м.Перечин, вул.Ужанська 19 б.
Дата і місце початку конкурсного відбору: 9 жовтня 2018 року, зал засідань Перечинської районної ради.
Складові конкурсного відбору та його тривалість:
- перевірка знань законодавства України, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року шляхом усної відповіді на білет;
- перевірка професійних компетентностей шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;
- публічна та відкрита презентація державною мовою перспективного плану розвитку Сімерської ЗОШ І-ІІ ступенів;
- надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.
Прізвище, ім’я, номер телефону уповноваженої особи для отримання інформації: Щербанич Мар’яна Василівна, 0956953057.
Електронна адреса: osvita-perechin@ukr.net