Ви не знаєте з чого розпочати, а маєте на меті розпочати будівництво нового житлового будинку біля вже існуючого житлового будинку за окремою поштовою адресою або відчужити частину земельної ділянки, яка належить вам на праві власності?!

Ви не знаєте з чого розпочати, а маєте на меті розпочати будівництво нового житлового будинку біля вже існуючого житлового будинку за окремою поштовою адресою або відчужити частину земельної ділянки, яка належить вам на праві власності?! Розпочніть з розподілу земельної ділянки на два чи декілька об’єктів, звісно ж, якщо дана земельна ділянка вже є в Вашій власності.
Дана процедура тягне за собою декілька етапів: розроблення та реєстрація технічної документації землеустрою щодо поділу (об’єднання) земельних ділянок в Державному земельного кадастрі, результатом чого є витяг з Державного земельного кадастру, а завершальним етапом стане реєстрація права власності на земельні ділянки у державного реєстратора в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, утворені в результаті поділу.
Детально розповім Вам, які документи Вам потрібно мати при собі, щоб зареєструвати права власності на земельну ділянку, що створюється шляхом поділу. 
1) квитанція про сплату адміністративного збору, що на даний час складає 180 гривень (заява без якої не приймається);
2) паспорт громадянина України;
3) реєстраційний номер облікової картки платника податку (ідентифікаційний номер) (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);
4) документ, що посвідчує право власності на земельну ділянку до її поділу (крім випадків, коли право власності на таку земельну ділянку вже зареєстровано в Державному реєстрі прав)
В разі подання заяви представником за довіреністю:
5) паспорт громадянина України;
6) реєстраційний номер облікової картки платника податку (ідентифікаційний номер) (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України).
Звертаю Вашу увагу, що саме після реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, виникає, змінюється чи припиняється відповідне право.

 Любов Бреньо

начальник відділу центру надання адміністративних послуг -

державний реєстратор речових прав на нерухоме майно