Що таке Закарпатська обласна тристороння соціально-економічна рада?

Соціальний діалог - процес визначення та зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень сторонами соціального діалогу, які представляють інтереси працівників, роботодавців та органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, з питань формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин.

Для ведення соціального діалогу в області, з метою узгодженого вирішення проблем, що виникають в соціально-економічній сфері та стосуються прав та інтересів працівників і роботодавців, відповідно до Закону України від 23 грудня 2010 року № 2862-VI “Про соціальний діалог в Україні” розпорядженням голови облдержадміністрації від 21.08.2012 № 403 створено Закарпатську обласну тристоронню соціально-економічну раду. 

Закарпатська обласна тристороння соціально-економічна рада є дорадчим органом і утворена з представників облдержадміністрації, професійних спілок, організацій роботодавців. Рада здійснює свою діяльність на засадах рівноправності та паритетності сторін, відкритості та конструктивності соціального діалогу, пріоритетності компромісних рішень, обов’язковості додержання досягнутих домовленостей і виконання прийнятих рішень.

Основними завданнями ради є сприяння узгодженню позицій сторін соціального діалогу щодо шляхів подальшого розвитку соціально-економічних і трудових відносин, укладанню угод з цих питань, розроблення і внесення пропозицій щодо формування та реалізації соціально-економічної політики в області.

Відповідно до покладених завдань рада вносить пропозиції щодо проекту регіональної угоди, аналізує її виконання; бере участь у підготовці висновків та пропозицій щодо нормативно-правових актів з питань соціально-економічного розвитку і трудових відносин; співпрацює та проводить у межах своїх повноважень консультації з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, організаціями роботодавців, профспілками, іншими громадськими організаціями щодо вирішення питань соціально-економічного розвитку і трудових відносин; здійснює в межах компетенції інші повноваження.

Раду очолюють три співголови, які є координаторами сторін соціального діалогу.

Співголови, їх заступники та члени територіальної соціально-економічної ради