Що таке інвентаризація землі та які переваги отримують громади в результаті її проведення?

Що таке інвентаризація землі?
Інвентаризація (від лат. invenire – знаходити) – це процес складання детального опису майна.
Найчастіше термін «інвентаризація» застосовується для визначення елементу методу бухгалтерського обліку, за допомогою якого визначається фактичний розмір активів, капіталу та зобов’язань, а також зіставлення отриманих результатів з даними бухгалтерського обліку.
Стаття 35 Закону України «Про землеустрій» дає більш точне визначення: інвентаризація земель проводиться з метою встановлення місця розташування земельних ділянок, їхніх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення державного земельного кадастру та ін.
Таким чином, що отримує громада села, селища, міста в результаті проведення інвентаризації землі:
1. створюється повноцінна база даних про всі земельні ділянки в межах населеного пункту на паперових та електронних носіях. Завдяки цьому підвищується його інвестиційна привабливість, спрощується пошук потенційних земельних ділянок для інвестора та містобудівних потреб;
2. влада отримує можливість організації постійного контролю за використанням земель в населеному пункті;
3. виявлення всіх землекористувачів, власників землі зі встановленням меж їх ділянок;
4. виявлення земельних ділянок, що не використовуються або використовуються нераціонально, не за цільовим призначенням;
5. значно скорочуються витрати жителів села, селища, міста при виготовленні кадастрового номеру земельної ділянки, приватизації землі та ін.
У зв’язку з майбутньою децентралізацією влади, яка має відбутися в Україні, та майбутнім збільшенням громад шляхом їх об’єднання, інвентаризація землі стане одним із ключових факторів їх подальшого успіху та розвитку кожної громади зокрема.
Порядок проведення інвентаризації земель
Примітка: роботи з інвентаризації земель проводяться відповідно до положень Постанови КМУ №513 від 23.05.2012 «Про затвердження порядку проведення інвентаризації земель».
1. Підстава для проведення робіт із інвентаризації земель – прийняття рішення відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування;
Замовником робіт з інвентаризації земель можуть бути орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, землевласники та землекористувачі.
Розробником технічної документації із інвентаризації земель є фізичні та юридичні особи, що мають ліцензію на проведення робіт із землеустрою
2. Для проведення інвентаризації земель замовник укладає з виконавцем договір про розроблення технічної документації з інвентаризації земель, складається та погоджується кошторис на виконання даного виду робіт.
У випадку фінансування робіт за кошти державного або місцевих бюджетів, для відбору виконавця робіт, проводяться торги відповідно до Закону «Про публічні закупівлі». Термін виконання умов договору не більше 6 місяців.
3. Проведення робіт. Роботи з інвентаризації земель включають підготовчі, топографо-геодезичні та камеральні роботи, складення і оформлення технічної документації в паперовій та електронній формі.
4. Після виконання робіт з інвентаризації земель виконавець подає технічну документацію на затвердження замовникові.
Крім того, Виконавець подає копії матеріалів, отриманих у результаті проведення інвентаризації земель, до місцевого фонду документації із землеустрою в паперовій та електронній формі, після чого дані відомості підлягають внесенню до Державного земельного кадастру протягом 7 робочих днів.
Вартість проведення інвентаризації земель встановлюється шляхом переговорів із замовником та складання кошторису на проведення робіт з інвентаризації земель.