Пропозиція для обговорення!

 10 грудня, на звіті Перечинського міського голови Івана Погоріляка, депутатського корпусу та      виконавчого комітету  Перечинської міської ради за пророблений рік роботи в період із 11.11.2016  року по 11.11.2016 року, було обговорено  необхідність прийняти у новостворену об'єднану  територіальну громаду Етичний Кодекс та створити комісію щодо контролю дотримання етичних    стандартів поведінки міського голови та депутатів.

 Даний Кодекс виносимо для обговорення та внесення своїх пропозицій.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

КОДЕКС ЕТИКИ

міського голови та депутатів міської  ради

 

   Ми, депутати міської ради та міський голова, як особи, що виконують політичні функції, враховуючи публічний характер наданого мандату, усвідомлюючи відповідальність перед територіальною громадою міста та власною совістю, декларуючи нульовий рівень терпимості до корупції, визнаючи засади відкритості, прозорості та підзвітності міської ради, зміцнюючи довіру громадян до органів представницької демократії, приймаємо цей етичний кодекс та зобов'язуємось виконувати його етичні норми, діяти відкрито, правильно і чесно.

 

Розділ 1. Засади

 

1.1 Ми, депутати міської ради та міський голова, встановлюємо для себе високі стандарти і прагнемо відповідати їм як у приватному житті, так і в своїй публічній діяльності.

Цей Кодекс етики описує наші вимоги до самих себе і до наших колег. Поряд з ідеалами, до яких ми прагнемо, Кодекс встановлює моделі поведінки, яких ми повинні дотримуватися, здійснюючи публічну діяльність.

           

1.2. Ми віримо в те, що надійність і репутація міської ради, формуються колективною поведінкою кожного окремого депутата міської ради та міського голови.

 Ми також вважаємо, що цей Кодекс допоможе нам приймати мудрі рішення, особливо у важких ситуаціях, коли наша єдність і наші цінності будуть під загрозою.

           

1.3. Кодекс поширює свою дію на міського голову, секретаря та депутатів міської ради.

1.4. Цінності, на яких заснований цей Кодекс: відповідальність, повага, справедливість і чесність. Цей Кодекс затверджено на підставі цих чотирьох цінностей.

1.5. Кожен розділ Кодексу включає стандарти бажаної і обов'язкової поведінки. Стандарти бажаної поведінки описують поведінку, якої ми прагнемо дотримуватися як особи, що виконують політичні функції. Дотримання стандартів бажаної поведінки складно піддати оцінці, поведінка кожного з нас відповідно до цих стандартів - це вимога, яку ми пред'являємо до себе.

Обов'язкові стандарти встановлюють жорсткі вимоги, а в деяких випадках - межі
належної поведінки або заборони. До осіб, поведінка яких не відповідає цим стандартам, буде застосовано етичні заходи впливу згідно з Регламентом ради та за висновками Етичної комісії.  

Моделі, які охоплюються стандартами бажаної і обов'язкової поведінки, не є
взаємовиключними, тобто окремий вчинок або упущення може порушити як стандарт бажаної поведінки, так і стандарт обов'язкової поведінки.

 

Розділ 2. Відповідальність

 

2.1.Відповідальність - наш обов'язок визнавати своїми рішення, які були або не були прийняті, дії, що були або не були зроблені, а також відповідати за їх наслідки.

 

2.2. Стандарти бажаної поведінки:

            2.2.1.Ми приймаємо рішення і вчиняємо дії, виходячи з інтересів суспільства та територіальної громади, громадської безпеки і захисту навколишнього середовища.

            2.2.2.  Ми приймаємо рішення і вчиняємо дії на основі повної інформації та залучаємо до виконання завдань тільки кваліфікованих фахівців.

            2.2.3.  Ми виконуємо взяті на себе зобов'язання - ми робимо те, що обіцяємо.

            2.2.4. Якщо ми робимо помилки або допускаємо упущення, то визнаємо свою провину і негайно вносимо виправлення. Якщо ми виявляємо помилки або упущення,
зроблені іншими, то повідомляємо про ці помилки та упущення за фактом їх виявлення
відповідним особам. Ми беремо відповідальність за всі наслідки наших помилок і
упущень.

            2.2.5.  Ми зберігаємо довірену нам приватну та конфіденційну інформацію, за винятком тієї, що становить суспільний інтерес або підпадає під критерії публічної інформації.

            2.2.6.  Ми дотримуємося цього Кодексу та несемо відповідальність за дотримання його положень.

2.3.   Обов'язкові стандарти:

           2.3.1.  Ми обізнані із законодавством, що визначає систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, правового статусу і відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

            2.3.2. Ми повідомляємо про неетичну або незаконну поведінку до Етичної комісії
 і, при необхідності, тих, кого стосується подібна поведінка. Повідомляти про це нелегко, і ми усвідомлюємо, що це може спричинити негативні наслідки.

Ми не вчиняємо протиправних дій, зокрема серед іншого такі: крадіжку, шахрайство, корупцію, розкрадання бюджетних коштів та суспільного майна, або хабарництво. Крім того, ми не присвоюємо і не використовуємо чужу власність, зокрема інтелектуальну власність, і не займаємося наклепом і дискредитацією.

Ми не потураємо протиправній діяльності і не беремо участі в ній.

            2.3.3. Ми повідомляємо про факти порушення цього Кодексу до відповідних органів для
прийняття рішення.

            2.3.4. Ми подаємо тільки ті скарги етичного характеру, які підтверджені фактами.

            Ми утримуємося від звинувачення інших у неналежній поведінці за відсутності
фактів, що підтверджують подібну поведінку. Окрім того, ми застосовуємо заходи впливу до тих осіб, які навмисно висувають неправдиві звинувачення проти інших.

            Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

 

Розділ 3. Повага

 

3.1. Повага - наш обов'язок дбати про себе та кожну людину, її життя та здоров'я, честь та гідність, та дбати про довірені нам ресурси територіальної громади.  

Під категорією ресурси територіальної громади розуміємо людей, гроші, майно, земля, репутація, безпека інших осіб, а також природні ресурси і ресурси навколишнього середовища.

Повага породжує довіру, впевненість і високу продуктивність, стимулюючи взаємне співробітництво.

 Повага - це середовище, в якому різноманітні погляди підтримуються і цінуються.

 

3.2.Стандарти бажаної поведінки:

            3.2.1.Нам відомі норми і звичаї інших, і ми уникаємо моделі поведінки,
яка може бути витлумачена як неповажна.

            3.2.2. Ми вислуховуємо точку зору інших і намагаємося її зрозуміти.

            3.2.3.Ми взаємодіємо безпосередньо з тими людьми, з якими знаходимося в конфлікті
або з думкою яких не згодні.

            3.2.4. Ми поводимося професійно, навіть коли це не взаємно.

         3.2.5. Ми не маємо справу з плітками і уникаємо негативних суджень з метою підриву чиєїсь репутації. Також в рамках цього Кодексу нашим обов'язком є протистояння особам, які ведуть себе подібним чином.


3.3.  Обов'язкові стандарти:

            3.3.1. Ми сумлінно ведемо консультації (переговори) для віднайдення найкращих рішень з усіма зацікавленими сторонами.

            3.3.2. Ми не користуємося своїми знаннями або положенням, щоб вплинути на прийняття рішень або вчинення дій щодо інших осіб з метою отримання особистої вигоди.

            3.3.3. Ми не ведемо себе образливо по відношенню до інших.

            3.3.4. Ми поважаємо право власності інших осіб.

 

Розділ 4. Справедливість

 

4.1. Справедливість - це наш обов'язок приймати рішення та діяти неупереджено і об'єктивно, навіть всупереч власній волі, переконанням, особистим уподобанням і вигоді. Наша поведінка не повинна бути заснована на особистому суперництві, упередженні та фаворитизмі.


4.2. Стандарти бажаної поведінки:

            4.2.1. Ми демонструємо прозорість процесу прийняття рішень.

            4.2.2.  Ми постійно піддаємо перевірці нашу неупередженість і об'єктивність,
вчиняючи відповідні коригувальні дії.

Ми прагнемо розпізнати, коли виникає конфлікт лояльності або ситуації, коли ми не зумисне вступаємо в конфлікт інтересів.

 Ми повинні активно виявляти потенційні конфліктні ситуації і допомагати один одному, вказуючи на потенційні конфлікти інтересів, та, наполягаючи на їх вирішенні.

            4.2.3. Ми надаємо рівний доступ до інформації тим, кому цей доступ не заборонений законом.

            4.2.4. Ми робимо можливості однаково доступними кваліфікованим фахівцям, що працюють як у органі місцевого самоврядування, так і поза ним.

 

4.3. Обов'язкові стандарти:

4.3.1. Ми завчасно і повністю інформуємо відповідні сторони та міську раду про факти
виникнення конфлікту інтересів - реального чи потенційного.

 4.3.2.  Якщо буде виявлено, що ми маємо справу з реальним або потенційним
конфліктом інтересів, то ми утримуємося від втручання в процес прийняття рішень або впливу на результат будь-яким іншим чином.

Конфлікт інтересів виникає, коли ми маємо можливість впливати на рішення, що приймаються або впливати на результати, причому ці рішення і результати можуть зачепити одну або кілька сторін, до яких ми також повинні бути лояльні.

Ми повинні усвідомити розбіжність інтересів і утриматися від здійснення впливу на прийняття рішень в ситуації конфлікту інтересів.

Навіть якщо ми вважаємо, що зможемо відсторонитися від конфлікту лояльності і зможемо прийняти об'єктивне рішення, ми розглядаємо видимість конфлікту інтересів як конфлікт інтересів і керуємось вимогами цього Кодексу.

4.3.3.  Ми не наймаємо і не звільняємо посадових осіб органу місцевого самоврядування та підпорядкованих йому комунальних підприємств і установ, не заохочуємо і не караємо співробітників, а також не укладаємо і не відхиляємо контракти, ґрунтуючись на особистих міркуваннях, зокрема серед іншого фаворитизм, непотизм і хабарництво.

4.3.4. Ми не терпимі до дискримінації у будь-яких її проявах, в тому числі за статевою, расовою ознакою, віком, світоглядними переконаннями, непрацездатністю, національністю, тощо.

4.3.5.  Ми застосовуємо правила, в яких відсутні фаворитизм і забобони.

4.3.6. Ми не приймаємо будь-яких подарунків безпосередньо чи опосередковано за дії чи рішення, прийнятті під час виконання обов'язків.

У разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, невідкладно вживаємо такі заходи: відмовляємося від пропозиції; за можливості ідентифікуємо особу, яка зробила пропозицію; залучаємо свідків, якщо це можливо; повідомляємо про пропозицію міську раду.


Розділ 5. Доброчесність

 

5.1. Доброчесність - наш обов'язок визначати правду і діяти щиро. Принцип визначає межу і спосіб належної поведінки, що базується на доброму відношенні до громадян та чесності у способі власного життя, виконанні своїх обов’язків та розпорядженні ресурсами територіальної громади.


5.2.  Стандарти бажаної поведінки:

            5.2.1. Ми наполегливо прагнемо визначити правду.

            5.2.2. Ми щирі в спілкуванні і поведінці.

            5.2.3. Ми своєчасно надаємо точну інформацію.

Ми робимо відповідні кроки, щоб бути впевненими в тому, що інформація, на основі якої ми приймаємо рішення або яку надаємо іншим особам, є точною, надійною і своєчасною. Це передбачає наявність певної мужності, щоб повідомляти погані новини, навіть коли вони можуть бути сприйняті не кращим чином.

Також, коли результати негативні, ми не допускаємо приховування інформації або перекладання провини на інших. Коли результати позитивні, ми не допускаємо присвоєння заслуг інших осіб. Ці положення підкріплюють нашу прихильність принципам чесності і відповідальності.

            5.2.4. Ми сумлінно беремо на себе зобов'язання і даємо обіцянки, які виконуємо.

            5.2.5. Ми прагнемо створити умови, в яких кожна особа, що говорить правду, відчувала б себе у безпеці.

 

5.3.  Обов'язкові стандарти:

            5.3.1.Ми не практикуємо і не допускаємо поведінки, що веде до обману.

Ми не робимо дезорієнтуючих або помилкових заяв, не допускаємо навмисних невірних тлумачень, не говоримо напівправди, подаючи інформацію поза контекстом або приховуючи інформацію, яка, ставши відомою, виявить, що наші заяви вводять в оману або містять не повний зміст.

Ми намагаємось викликати довіру шляхом надання повної і точної інформації.

            5.3.2.Ми не практикуємо непорядної поведінки, що переслідує особисті цілі або досягнення
цілей за рахунок інших.

 

Розділ 6. Заходи впливу


6.1. До осіб, поведінка яких не відповідає цим стандартам, застосовуються етичні заходи впливу згідно з Регламентом міської ради та за висновками Етичної комісії.  

 

6.2. За порушення правил поведінки згідно з вимогами Регламенту міської ради за вказівкою головуючого на пленарному засіданні ради до порушника може застосовуватись позбавлення права на продовження виступу та відключення мікрофону.

Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не включається до стенограми пленарного засідання ради.

 

6.3. За порушення правил поведінки згідно з вимогами Регламенту міської ради за процедурним рішенням міської ради до порушника може застосовуватись позбавлення права виступу до закінчення пленарного засідання.

6.4.  За порушення етичних стандартів за висновками Етичної комісії до порушника може застосовуватись:

            6.4.1. Письмове попередження із зазначенням способу врегулювання етичного порушення.

            6.4.2. Інформування про недостойну поведінку особи та про заходи впливу, яких вжито до неї, шляхом розміщення повідомлення на офіційному веб-сайті міської ради.

У випадку грубого порушення чи систематичного порушення таке повідомлення розміщується у засобах масової інформації.

 

6.5.  У випадку систематичного (більше трьох випадків) грубого або одноразового умисного порушення Експертна комісія може рекомендувати територіальній громаді розпочати процедуру відкликання депутата міської ради або міського голови за народною ініціативою.

6.6. У разі виявлення за результатами розгляду скарг щодо етичних порушень ознак складу злочину або адміністративного правопорушення Етична комісія невідкладно передає матеріали справи до правоохоронних органів.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про етичну комісію

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 • Етична комісія є постійнодіючим колегіальним консультативно-дорадчим органом міської ради, яка утворюється з метою контролю за дотриманням депутатами міської ради та міським головою етичних стандартів поведінки, а також для запобігання та усунення чинників, що спричинюють появі конфлікту інтересів.
 • Етична комісія діє на основі чинного законодавства України та керується відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про засади державної антикорупційної політики в Україні на 2014-2017 роки», Регламенту міської ради та Етичного кодексу.
 • Етична комісія є підзвітною та відповідальною перед міською радою. Діяльність Етичної комісії координує міський голова.
 • Склад Етичної комісії призначається міською радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Голова та члени Етичної комісії здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.
 • Діяльність Етичної комісії здійснюється на дотриманні цінностей відповідальності, поваги, справедливості і чесності.

1.6. Етична комісія сприяє міській раді та її виконавчим органам в здійсненні моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняних до них осіб.

 

 1. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ЕТИЧНОЇ КОМІСІЇ

 

 • Основні завдання діяльності етичної комісії:
  • забезпечення дотримання морально-правових стандартів поведінки депутатами міської ради та міським головою;
  • реалізація заходів запобігання та усунення чинників, що спричинюють появі конфлікту інтересів;
  • захист прав та професійної репутації місцевих депутатів та посадових осіб місцевого самоврядування.
 • До повноважень етичної комісії належить:
 • Розгляд скарг за фактами порушень етичних стандартів поведінки;
  • Контроль за впровадженням та дотриманням норм етичного кодексу;
  • Виявлення, запобігання та врегулювання ситуацій, пов’язаних з виникненням потенційного чи реального конфліктів інтересів;
  • Запобігання отриманню неправомірної вигоди чи подарунків.
 • Члени етичної комісії мають право:
  • вносити пропозиції з питань, що належить до відання етичної комісії;
  • брати участь в розгляді фактів, викладених у скарзі та оцінці доказів;
  • вносити окрему думку до висновку етичної комісії.
 • Члени етичної комісії зобов’язані:
  • відвідувати засідання етичної комісії та брати участь в її роботі;
  • дотримуватись порядку на засіданні етичної комісії.
 • Етична комісія зобов’язана докладати всіх необхідних зусиль стосовно дотримання депутатами міської ради та міським головою етичних стандартів. В разі скоєння грубого порушення етичних стандартів допускається скликання позачергового засідання етичної комісії.
 • Етична комісія розглядає скарги та встановлює факти порушення етичних стандартів поведінки депутатами міської ради та міським головою.
 • Підставою для розгляду етичною комісією питання про порушення етичних стандартів є письмова скарга, складена згідно вимог законодавства про звернення громадян.
 • В разі звинувачення в порушенні етичних стандартів депутат міської ради, міський голова має право надати етичній комісії заперечення в усному чи письмовому вигляді.
 • У випадку надходження необґрунтованої скарги, яка ганьбить честь, гідність, ділову репутацію, депутат міської ради, міський голова має право на самозахист згідно законодавства. Експертна комісія повинна вказати на недостойну поведінку заявника та сприяти у захисті потерпілої сторони.
 • За результатами розгляду питання по суті етична комісія приймає рішення у формі висновків про наявність чи відсутність ознак складу порушення етичних стандартів. Висновок етичної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської ради.

 

ІІІ. ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ ЕТИЧНОЇ КОМІСІЇ

 

 • Етична комісія формується у складі не менше 30% представників громадськості, не менше 30% депутатів міської ради та не менше 15% представників міського голови.
 • Усі члени етичної комісії мають рівні права і можливості брати участь у роботі етичної комісії. Представництво осіб однієї статі у складі етичної комісії має становити не менше 30 відсотків від загального складу етичної комісії.
 • Голова та секретар етичної комісії обираються на першому засіданні з числа членів етичної комісії. Головою етичної комісії не може бути депутат міської ради або посадова особа органу місцевого самоврядування.
 • Вибори голови етичної комісії відбуваються щороку. Одна й та сама особа не може бути головою етичної комісії два роки поспіль.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК РОБОТИ ЕТИЧНОЇ КОМІСІЇ

 

4.1. Основною формою роботи етичної комісії є засідання. Періодичність засідань встановлюється рішенням самої етичної комісії. Засідання етичної комісії проводяться відповідно до затвердженого етичною комісією плану роботи, але не рідше двох разів на рік.

4.2. Засідання  етичної комісії проводиться відкрито і гласно.

4.3. Організація роботи етичної комісії покладається на голову етичної комісії. У разі відсутності голови етичної комісії або неможливості ним виконувати свої з інших причин його функції виконує секретар етичної комісії або уповноважений член комісії. Уповноважений член етичної комісії обирається на засіданні комісії більшістю від загального складу комісії з наданням йому повноважень в межах одного окремого засідання.

4.5. Засідання етичної комісії скликаються головою етичної комісії, секретарем етичної комісії або за ініціативою не менше 10% складу членів етичної комісії. В разі потреби може бути скликано позачергове засідання етичної комісії на вимогу не менше 10% членів комісії або за власним рішенням голови комісії.

4.6. При підготовці до проведення засідання етичної комісії (далі – засідання) її голова з урахуванням пропозицій членів комісії:

 • визначає дату, час і місце проведення засідання;
 • затверджує порядок денний засідання;
 • визначає перелік матеріалів і документів (інформації), необхідних для розгляду питань порядку денного засідання;
 • визначає перелік запрошених на засідання етичної комісії осіб;
 • вирішує інші питання, пов’язані з підготовкою до проведення засідання.

4.7. Час і місце проведення засідання доводиться до кожного члена етичної комісії особисто та повідомляється секретареві міської ради. Повідомлення членів етичної комісії про майбутнє засідання забезпечується секретарем етичної комісії не пізніше, ніж за три робочі дні до дати проведення засідання шляхом публікації анонсу на офіційному веб-сайті міської ради, а також шляхом використання мобільного зв'язку та  електронної пошти.

4.8. Засідання етичної комісії веде голова етичної комісії, а в разі його відсутності або неможливості виконувати ним свої повноваження з інших причин, його функції виконує секретар етичної комісії або уповноважений член етичної комісії.

4.9. Засідання етичної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь більшість від загального складу комісії.

4.10. Рішення з конкретного питання приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів етичної комісії відкритим голосуванням. У випадку, якщо один зі членів етичної комісії є заявником щодо вирішення етичного питання, або подана скарга стосується його особи чи має місце інший конфлікт інтересів, то в засіданні, де розглядається його питання, він як член етичної комісії не бере участь у голосуванні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови етичної комісії.

4.11. Етична комісія для вивчення питань, розробки проектів висновків може створювати робочі групи із залученням експертів.

4.12. Для розгляду питань на засіданнях етичної комісії, що належать до її відання, можуть бути запрошені особи, присутність яких на засіданні визнана необхідною.

4.13. Під час засідання етичної комісії її секретарем ведеться протокол, який підписується головуючим на комісії та секретарем. До протоколу додаються документи, які обговорювались на засіданні, а також окрема думка (окремі думки) членів комісії на їхню вимогу. Протоколи засідання етичної комісії зберігаються у справах міської ради.

4.14. Етична комісія щорічно звітує про виконану роботу перед міською радою. У щорічному звіті про діяльність етичної комісії наводиться інформація про заходи, реалізовані згідно з завданнями та повноваженнями етичної комісії у сфері запобігання та виявлення корупції, порушень етичних стандартів поведінки депутатів міської ради та міського голови, моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та виконання інших передбачених Положенням контрольних функцій; інституційної спроможності та розвитку етичної комісії. Звіт етичної комісії має відкритий характер і підлягає оприлюдненню у спосіб, визначений комісією.

4.15. Організаційне, правове, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності етичної комісії здійснює міська рада.

4.16. План графік засідань комісій та анонси про проведення засідань публікуються на офіційному веб-сайті міської ради.

 

 1. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І РОЗГЛЯДУ СКАРГ

 

5.1. Розгляд питань щодо порушення етичного кодексу депутатом міської ради чи міським головою здійснюється на підставі письмової скарги, складеної згідно вимог законодавства про звернення громадян.

5.2. Скарги подаються голові етичної комісії та реєструються секретарем етичної комісії.

5.3. Приймаючи до розгляду скаргу про порушення етичних стандартів депутатом міської ради чи міським головою, етична комісія повинна врахувати:

 • об'єктивну та суб'єктивну сторону складу етичного порушення;
 • наявність чи відсутність тиску на скаржника;
 • можливу шкоду як від етичного порушення, так і від необґрунтованого або несправедливого рішення етичної комісії.

5.4. Впродовж 7 робочих днів після отримання скарги етична комісія має сповістити у письмовій формі скаржника про те чи розглядатиметься його питання. У випадку відхилення скарги зазначаються мотиви відмови.

5.5. Впродовж 14 днів етична комісія має письмово сповістити всі зацікавлені сторони про наявність скарги щодо розгляду етичного питання та визначити день, місце та час її розгляду.

5.6. Розгляд скарги етичною комісією триває не більше 15 робочих днів від моменту сповіщення всіх сторін процесу. Як виняток та на прохання скаржника чи інших зацікавлених сторін етична комісія має право продовжити строк розгляду ще на 15 робочих днів. Члени комісії мають сприяти швидкому та повному розгляду питань.

5.7. Перевірка скарги проводиться на засіданні етичної комісії. Перевірка передбачає:

 • витребування стенограми засідання міської ради, аудіозапису, протоколів засідань постійних комісії, тощо;
 • відбір витребуваних письмових та усних пояснень від скаржника та обвинуваченої особи у порушенні етичної поведінки;
 • оцінка доказів порушення етичної поведінки, в тому числі аудіо та відеоматеріалів;
 • здійснення інших дій, що забезпечують об’єктивну перевірку, в межах повноважень етичної комісії, закріплених цим Положенням.

5.8. Посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані:

 • забезпечувати етичній комісії, яка здійснює перевірку, умови для ефективного проведення перевірки, надавати членам етичної комісії всю необхідну інформацію і документацію, а також надавати на запит роз’яснення і пояснення в усній або письмовій формі;
 • не допускати дій, спрямованих на обмеження кола питань, що підлягають з’ясуванню при проведенні перевірки.

5.9. Етична комісія має право запрошувати зацікавлені сторони на засідання.

5.10. Під час розгляду питань на засіданні кожен член етичної комісії має право ставити запитання скаржнику та особі, що обвинувачується у порушенні етичних стандартів поведінки. Засідання не може бути припинено, поки всі бажаючі не використають це право.

5.11. Головуючий на засіданні етичної комісії вправі оголосити перерву, але не довше ніж на 24 години.

 

 1. РІШЕННЯ ЕТИЧНОЇ КОМІСІЇ

 

6.1. За результатами розгляду скарг етична комісія готує рішення у формі висновків.

6.2. Висновок етичної комісії з розгляду скарги і перевірки має бути представлений у письмовій формі і містити:

 • опис обставин справи, що викладені у скарзі та запереченнях на неї;
 • аргументоване підтвердження або спростування достовірності даних, вказаних у скарзі про порушення етичних норм поведінки;
 • конкретне посилання на пункт, частину, статтю правового акту у сфері етичних стандартів поведінки депутата міської ради та міського голови, а також у сфері запобігання конфлікту інтересів.

6.3. Висновок повинен складатися з описової, мотивувальної і резолютивної частин. Має бути зазначено місце і час розгляду. Висновок повинен містити чітко сформульовані факти, визначати заходи і пропозиції, які необхідно здійснити для усунення недоліків, виявлених етичною комісією, та рекомендації щодо здійснення інших заходів.

6.4. За порушення етичних стандартів за висновками етичної комісії до порушника може застосовуватись:

            - Письмове попередження із зазначенням способу врегулювання етичного порушення.

            - Інформування про недостойну поведінку особи та про заходи впливу, яких вжито до неї, шляхом розміщення повідомлення на офіційному веб-сайті міської ради.

            6.5. У випадку грубого порушення чи систематичного порушення таке повідомлення розміщується у засобах масової інформації.

            6.6. У випадку систематичного (більше трьох випадків) грубого або одноразового умисного порушення експертна комісія може рекомендувати територіальній громаді розпочати процедуру відкликання депутата міської ради або міського голови за народною ініціативою.

            6.7. У разі виявлення за результатами розгляду скарг щодо етичних порушень ознак складу злочину або адміністративного правопорушення етична комісія невідкладно передає матеріали справи до правоохоронних органів.

6.8. Висновок етичної комісії за результатами розгляду скарги вважається прийнятим, якщо його підтримано більшістю голосів від загального складу етичної комісії. Висновок підписується всіма членами комісії, що підтримали таке рішення. Члени етичної комісії незгідні із рішенням більшості вправі подати окрему думку, яка є невід'ємним додатком до висновку. Окрема думка надається етичній комісії невідкладно та підшивається до висновку.

6.9. З висновком ознайомлюються всі зацікавлені сторони.

6.10. Висновок етичної комісії є остаточним і оскарженню не підлягає.

6.11. Рішення етичної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської ради та за окремим рішення етичної комісії у місцевих засобах масової інформації. 

6.12. Етична комісія має право вносити на розгляд постійної комісії з питань законності, регламенту та депутатської етики міської ради пропозиції у сфері підвищення стандартів етичної поведінки депутата міської ради. Пропозиції етичної комісії носять рекомендаційний характер.