Порядок подання документів для проведення державної реєстрації правна нерухоме майно

Згідно Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» заява фізичних та юридичних осіб на проведення реєстраційних дій та оригінали документів, необхідних для проведення таких дій, подаються заявником у паперовій.
У разі якщо оригінали документів, що необхідні для проведення реєстрації нерухомого майна, відповідно до законодавства залишаються у справах державних органів, органів місцевого самоврядування, що їх видають, заявник подає копії документів, оформлені такими органами відповідно до законодавства.
Заява на проведення реєстраційних дій в електронній формі подається за умови ідентифікації заявника (фізичної або юридичної особи) .
Про подання/отримання заяви на проведення реєстраційних дій державний реєстратор невідкладно повідомляє власника об’єкта нерухомого майна, щодо якого подано заяву.
Заява про проведення реєстраційних дій не приймається за відсутності документа, що підтверджує оплату послуг, та у разі внесення відповідної плати не в повному обсязі.
У разі подання заяви про проведення реєстраційних дій у паперовій формі така заява формується, реєструється у базі даних заяв із зазначенням дати і часу реєстрації та скріплюється власним підписом заявника.
З оригіналів документів чи відповідно оформлених копій документів виготовляються електронні копії шляхом сканування, що долучаються до заяви, зареєстрованої у Державному реєстрі прав.
Реєстрація заяв про державну реєстрацію прав проводиться в порядку черговості їх надходження.