НОВЕЛИ В ЗАКОНОДАВСТВІ ЩОДО СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ

Відповідно до ст. 180 Сімейного кодексу України утримання дитини є обов’язком батьків. При невиконанні даного обов’язку одним із батьків у іншого (з яким проживає дитина) виникає право звернутись до суду та зобов’язати сплачувати аліменти на утримання дитини до досягнення нею повноліття, а у випадку навчання у ВНЗ – до закінчення навчального закладу.

2017 рік відзначився роком реформ  у сфері законодавства, що стосується стягнення аліментів. Зокрема, першим етапом було прийняття  Закону № 2037-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку стягнення аліментів». від 17.05.17 р., який набув чинності 08 липня 2017 року суттєво змінює норми Сімейного та Цивільного процесуального кодексів (далі – СК, ЦПК) та одного із законів. Другий етап змін  Закону України № 2234-VIII від 07.12.2017 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів», який набрав чинності 6 лютого 2018 року, зокрема в частині посилення  відповідальності неплатників аліментів.

Однією з найважливіших новацій першого етапу змін  є те, що одержані на дитину аліменти є її власністю. Раніше вони були власністю того з батьків, на ім‘я кого вони виплачувались, і визначено, що використання аліментів має бути виключно за цільовим призначенням в інтересах дитини, причому неповнолітній дитині надано право участі ними розпоряджатися. Також збільшено мінімальний розмір аліментів з 30 % прожиткового мінімуму до 50 %  прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. Відтепер, аліменти можна стягнути в наказному провадженні без виклику та повідомлення сторін,  звернувшись  до місцевого суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів. При цьому,  позивачі у справах про стягнення аліментів, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів чи зміну способу їх стягнення, а також заявники у разі подання заяви щодо видачі судового наказу про стягнення аліментів звільняються від  сплати судового збору.

Українське законодавство дає вибір стягувачу самостійно визначити спосіб  стягнення аліментів,  це:  або у частці від доходу (заробітку) боржника, або у твердій грошовій сумі.

Перший спосіб дає право тому із батьків або іншому законному представнику дитини, разом з яким проживає дитина, звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі: на 1 дитину – однієї чверті, на 2 дітей – однієї третини, на 3 і більше дітей – половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку (на кожного). Якщо стягуються аліменти на 2 і більше дітей, суд визначає єдину частку від заробітку, яка буде стягуватися до досягнення найстаршою дитиною повноліття. Для зміни розміру аліментів стягувач має право звернутися до суду з позовом про визначення розміру аліментів на інших дітей.

Суд за заявою одержувача може визначити розмір аліментів у твердій грошовій сумі у розмірі 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. При цьому, розмір аліментів на кожну дитину не повинен перевищувати десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку. Розмір аліментів, визначений судом або за домовленістю між батьками у твердій грошовій сумі, підлягає індексації відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення». Розмір аліментів може бути згодом змінено за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров’я когось із них та в інших випадках, передбачених Сімейним кодексом України.

У разі виникнення заборгованості з вини особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти за рішенням суду або за домовленістю між батьками, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі 1% суми несплачених аліментів за кожен день прострочення від дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, але не більше 100% заборгованості.

При зверненні до органів державної виконавчої служби стягувачу перш за все необхідно отримати виконавчий лист або судовий наказ, тобто виконавчий документ, який видається судом на підставі рішення про покладення на боржника обов’язку сплачувати стягувачу аліменти. Саме виконавчий лист або судовий наказ є підставою для відкриття виконавчого провадження про стягнення аліментів. Якщо джерело та розмір закордонного заробітку встановлено, то за заявою одержувача аліментів державний або приватний виконавець здійснює перерахунок заборгованості. Розмір заборгованості за аліментами обчислюється державним (приватним) виконавцем, а в разі виникнення спору - судом.

За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, орган державної виконавчої служби на вимогу стягувача протягом десяти днів видає довідку про наявність заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

 

Другий етап змін  стосується тих боржників, в яких наявна заборгованість з виплати аліментів понад 6 місяців. За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, державний виконавець виносить вмотивовані постанови:

1) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України - до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;

2) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортними засобами - до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;

3) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, - до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;

4) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві полювання - до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі.

 

За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за три місяці, виконавець роз’яснює стягувачу право на звернення до органів досудового розслідування із заявою про вчинене кримінальне правопорушення боржником, що полягає в ухиленні від сплати аліментів.

З набранням чинності Закону, державний виконавець отримав право складати протокол про вчинення боржником адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 183-1 Кодексу України і направляти його до суду для застосування до боржника адміністративної  відповідальності у вигляді суспільно корисних робіт на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин. За виконання суспільно корисних робіт порушнику нараховуватимуть плату за виконану ним роботу. Суспільно корисні роботи не призначаються особам, визнаним інвалідами I або II групи, вагітним жінкам, жінкам, старше 55 років та чоловікам, старше 60 років Відповідно до вимог статті 3254 КУпАП України, у разі ухилення порушника від виконання суспільно корисних робіт постановою суду (судді) за поданням органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, строк невиконаних суспільно корисних робіт може бути замінений адміністративним арештом.

Одночасно із набранням чинності Законом, на сайті Міністерства юстиції запрацював  Єдиний реєстр боржників з виплат аліментів https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors..

 

У випадку виникнення додаткових питань  чи необхідності роз’яснення законодавства, звертайтеся у Перечинське бюро правової допомоги  за адресою: м.Перечин, пл. Народна, 16 (каб. 112), конт. тел.: (03145)2-34-57.