ЯК ЗАХИСТИТИ СВОЇ ПРАВА ЯК СПОЖИВАЧА?

Однією з актуальних проблем сьогодення є захист прав споживачів. Щодня ми купуємо певні товари або отримуємо різні послуги. Однак, на превеликий жаль, не завжди  ці речі виправдовують наші очікування. У  зв'язку із низькою правовою  обізнаністю наші права досить часто порушуються.

В нашій державі діє Закон України  «Про захист прав споживачів», покликаний регулювати відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності, встановлює права споживачів, а також визначає механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів. Згідно до  цього Закону, споживачі мають права на:

1) захист своїх прав державою;

2) належну якість продукції та обслуговування;

3) безпеку продукції;

4) необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця);

5) відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок недоліків продукції (дефекту в продукції), відповідно до закону;

6) звернення до суду та інших уповноважених державних органів за захистом порушених прав;

7) об'єднання в громадські організації споживачів (об'єднання споживачів).

   Крім прав споживачі мають  і  певні обов'язки. Згідно Закону, споживачі зобов'язані:

 1) перед початком експлуатації товару уважно ознайомитися з правилами експлуатації, викладеними в наданій виробником (продавцем, виконавцем) документації на товар;

 2) в разі необхідності роз'яснення умов та правил використання товару - до початку використання товару звернутися за роз'ясненнями до продавця (виробника, виконавця) або до іншої вказаної в експлуатаційній документації особи, що виконує їх функції;

3) користуватися товаром згідно з його цільовим призначенням та дотримуватися умов (вимог, норм, правил), встановлених виробником товару (виконавцем) в експлуатаційній документації;

 

4) з метою запобігання негативним для споживача наслідкам використання товару - застосовувати передбачені виробником в товарі засоби безпеки з дотриманням передбачених експлуатаційною документацією спеціальних правил, а в разі відсутності таких правил в документації - дотримуватися звичайних розумних заходів безпеки, встановлених для товарів такого роду.

 Якщо споживач придбав товар  неналежної якості, він має право вимагати:

- пропорційного зменшення ціни;

- безкоштовного усунення недоліків в розумний строк. Усунення недоліків продавцем має бути здійснене у 14-денний строк, якщо інший строк не був погоджений продавцем та споживачем.

- відшкодування витрат на усунення недоліків товару.  

Постановою Кабінету Міністрів України № 172 від 19 березня 1994 р. визначено перелік товарів, які не підлягають поверненню/обміну. Перераховані товари не можна повертати, якщо вони належної якості.

Якщо товар виявився неякісним (неналежної якості), ви маєте право вимагати від продавця виконання однієї зі своїх вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживача», протягом гарантійного строку. Тобто, у випадку придбання товару, ви виявили у ньому якийсь недолік, то повернути його и не можете, навіть протягом 14 днів.

Претензії, вимоги до продавця чи виробника товару, виконавця послуг необхідно пред'являти в письмовій формі. Обов'язково треба залишити собі копію заяви-скарги із поміткою про її прийом, а якщо вам відмовили в їх прийнятті, направляйте їм заяву-скаргу з копіями необхідних документів рекомендованим листом із повідомленням про вручення, а ще краще – і з описом, в якому необхідно перерахувати які саме документи ви направили. Другий екземпляр такого опису листа з поштовим штампом зберігайте на майбутнє, а також квитанції про поштове відправлення листа та отримане повідомлення про вручення. Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» вам зобов'язані відповісти упродовж одного місяця з дня отримання заяви-скарги.

 Захист прав споживачів здійснюють центральний орган виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту прав споживачів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, місцеві державні адміністрації, інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування згідно із законом, а також суди.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про захист прав споживачів» захист прав споживачів, передбачених законодавством, здійснюється судом. При задоволенні вимог споживача суд одночасно вирішує питання щодо відшкодування моральної (немайнової) шкоди.  Споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав.

Також, у разі порушення ваших прав як споживача товарів чи послуг, ви маєте право звернутися  до будь-якого місцевого центру чи бюро з надання безоплатної  правової допомоги, та отримати фахову юридичну консультацію та правовий супровід щодо захисту порушених прав та інтересів.

За безоплатними правовими консультаціями жителі м. Перечин та району можуть звертатися до Перечинського бюро правової допомоги за адресою: 
м. Перечин, вул. Ужгородська, 43 


Контактний телефон: (03145) 2-34-57.